Համարը 
N 976
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2001.10.31/33(165) Հոդ.814
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
12.10.2001
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.10.2001
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
12.10.2001
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.11.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՍԵՎ ԼԻՃ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
12 հոկտեմբերի 2001 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

12 հոկտեմբերի 2001 թվականի N 976
քաղ. Երևան

 

«ՍԵՎ ԼԻՃ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ելնելով Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների տարածքային և կառավարչական համակարգերի կատարելագործման անհրաժեշտությունից և հաշվի առնելով, որ Սև լճում առկա են Սևանի իշխանի ու Հայաստանի հազվագյուտ և անհետացման վտանգված այլ ձկնատեսակների արհեստական վերարտադրության համար ջրակենսաբանական բավարար պայմաններն ու բնական կերի հարուստ բազան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Սև լիճ» պետական արգելոցին տալ պետական արգելավայրի կարգավիճակ:

2. «Սև լիճ» պետական արգելավայրի տարածքը սահմանել Սև լճի հայելին և դրա ջրահավաք ավազանի ցամաքային էկոհամակարգերը` 240 հա մակերեսով:

3. «Սև լիճ» պետական արգելավայրի համար որպես նպատակային օգտագործում սահմանել Հայաստանի Հանրապետության հազվագյուտ և արժեքավոր ձկնատեսակների արհեստական վերարտադրության համար անհրաժեշտ ձկնատեսակների` Սևանի իշխանի և բեղլուի աճեցումը:

4. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը`

ա) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 59-րդ հոդվածին համապատասխան ապահովել «Սև լիճ» պետական արգելավայրի հողամասերի սահմանների ճշգրտման և նկարագրման աշխատանքների կատարումը.

բ) ապահովել նշված արգելավայրի հողամասերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը.

գ) եռամսյա ժամկետում մշակել և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել «Սև լիճ» պետական արգելավայրի կանոնադրությունը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան