Համարը 
N 218-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.09.01/21(500) Հոդ.246
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
05.08.2014
Ստորագրող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.08.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.09.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 օգոստոսի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10514368

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

5 օգոստոսի 2014 թ.

ք. Երևան

N 218-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշումը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը`

1) «Բազալտանման ապարների (դիաբազների) զոլավոր դայք»` համաձայն հավելված 1-ի,

2) «Քոշաքարի մրտավարդ» բնության հուշարձանի անձնագիրը` համաձայն հավելված 2-ի,

3) «Գետնանձավ» անձավային թունել»` համաձայն հավելված 3-ի,

4) «Տրավերտիններ դոլերիտային բազալտներում»` համաձայն հավելված 4-ի,

5) «Օձի պորտ»` համաձայն հավելված 5-ի,

6) «Ձորագետի հրային ներժայթուկ»` համաձայն հավելված 6-ի,

7) «Դսեղի ծովեր»` համաձայն հավելված 7-ի,

8) «Շամլուղի լճակ»` համաձայն հավելված 8-ի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախարար

Ա. Գրիգորյան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014թ. 218-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 

«ԲԱԶԱԼՏԱՆՄԱՆ ԱՊԱՐՆԵՐԻ (Դիաբազների) ԶՈԼԱՎՈՐ ԴԱՅՔ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014թ. 218-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՔՈՇԱՔԱՐԻ ՄՐՏԱՎԱՐԴ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014թ. 218-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ԳԵՏՆԱՆՁԱՎ» ԱՆՁԱՎԱՅԻՆ ԹՈՒՆԵԼ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014թ. 218-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՏՐԱՎԵՐՏԻՆՆԵՐ ԴՈԼԵՐԻՏԱՅԻՆ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐՈՒՄ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014թ. 218-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՕՁԻ ՊՈՐՏ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014թ. 218-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՁՈՐԱԳԵՏԻ ՀՐԱՅԻՆ ՆԵՐԺԱՅԹՈՒԿ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014թ. 218-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ԴՍԵՂԻ ԾՈՎԵՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014թ. 218-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՇԱՄԼՈՒՂԻ ԼՃԱԿ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ