Համարը 
N 219-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.09.01/21(500) Հոդ.247
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
05.08.2014
Ստորագրող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.08.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.09.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 օգոստոսի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10514369

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

5 օգոստոսի 2014 թ.

ք. Երևան

N 219-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշումը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը.

1) «Բախտի կամար» բնական քարե թունել»՝ համաձայն հավելված 1-ի,

2) «Բերդի գլուխ» բնապատմական համալիր»՝ համաձայն հավելված 2-ի,

3) «Ցոլք» ջրվեժ»՝ համաձայն հավելված 3-ի,

4) «Վարդան Մամիկոնյան»՝ համաձայն հավելված 4-ի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախարար

Ա. Գրիգորյան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 219-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ԲԱԽՏԻ ԿԱՄԱՐ» ԲՆԱԿԱՆ ՔԱՐԵ ԹՈՒՆԵԼ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 219-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ԲԵՐԴԻ ԳԼՈՒԽ» ԲՆԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 219-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՑՈԼՔ» ՋՐՎԵԺ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

5 օգոստոսի 2014 թ. N 219-Ն հրամանի

 

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ» ՔԱՐԵ ՔԱՆԴԱԿ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ