Համարը 
թիվ 762-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.12.01/31(510) Հոդ.322
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
31.10.2014
Ստորագրող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.10.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.06.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂ ՉՀԱՄԱՐՎՈՂ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ՝ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՊԵՍ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

19 նոյեմբերի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11814522

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

31 հոկտեմբերի 2014 թ.
ք. Երևան

թիվ 762-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂ ՉՀԱՄԱՐՎՈՂ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ՝ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՊԵՍ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածը, հաշվի առնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-129-Ն օրենքի 1-ին հոդվածի 6-րդ կետը և 8-րդ հոդվածը՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել ավելացված արժեքի հարկ վճարող չհամարվող և միասնական հայտարարություն չներկայացրած հարկ վճարողի՝ հարկային մարմնի կողմից որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառումը չեղյալ համարելու մասին դիմումի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀՀ ֆինանսների նախարար`

Գ. Խաչատրյան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարի
2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի
N 762 -Ն հրամանի

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂ ՉՀԱՄԱՐՎՈՂ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ՝ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՊԵՍ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Խնդրում եմ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածին համապատասխան` չեղյալ համարել


_______________________________________________-ի
հարկ վճարողի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը)

 

               


(ՀՎՀՀ)

 

20 թ. հունվարի 1-ից հարկային մարմնի կողմից որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառումը:

 

 

 

Հայտնում եմ, որ սույն թվականի հունվարի 1-ից չեմ հանդիսացել ավելացված արժեքի հարկ վճարող և չեմ ներկայացրել միասնական հայտարարություն:

 

 

Կազմակերպության տնօրեն
(անհատ ձեռնարկատեր, նոտար)

___________________________
(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

 

 

 

 

Դիմումի ստացման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը`

_________________________________20  թ.

 (լրացվում է հարկային տեսչության կողմից)