Համարը 
թիվ 120-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.04.01/8(520) Հոդ.79
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
09.03.2015
Ստորագրող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.03.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.04.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

27 մարտի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11815097

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

9 մարտի 2015 թ.

թիվ 120-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 134-րդ հոդվածին և «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 139-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան սահմանել.

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից մետաղների խտանյութի արտահանման համար մաքսային մարմիններին մետաղների խտանյութի փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացության մեջ ներկայացվող տեղեկությունների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախարար

Գ. Խաչատրյան

 

Հավելված

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2015 թվականի մարտի 9-ի

թիվ 120-Ն հրամանի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից մետաղների խտանյութի արտահանման համար Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության օրենսդրությամբ մաքսային մարմիններին ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի հետ միասին մաքսային մարմիններին ներկայացվում է նաև մետաղների խտանյութի փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացություն, որում ներառվում են առնվազն հետևյալ տեղեկությունները.

1) Խտանյութի անվանումը

2) Խտանյութի թաց նետտո քաշը (տոննա)

3) Խտանյութի խոնավության տոկոսը (%)

4) Խտանյութի չոր քաշը (տոննա)

5) Չոր քաշում գտնվող տարրերի (պայմանագրով նշված մետաղների զանգվածային տոկոսային մեծությունները (%))։

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից մետաղների համաձուլվածքների արտահանման համար Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության օրենսդրությամբ մաքսային մարմիններին ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի հետ միասին մաքսային մարմիններին ներկայացվում է նաև մետաղների համաձուլվածքի փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացություն, որում ներառվում են առնվազն հետևյալ տեղեկությունները.

1) Համաձուլվածքի անվանումը

2) Պայմանագրում նշված տարրերի զանգվածային տոկոսային մեծությունները (%):