Համարը 
N 338-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.04.15/21(1110) Հոդ.274
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
02.04.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.04.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.04.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2 ապրիլի 2015 թվականի N 338-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Ուժը կորցրած ճանաչել`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մայիսի 30-ի «Հարկային մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու նպատակով` հարկ վճարողների հարկային հաշիվներում ցույց տրված հարկվող շրջանառության չափը սահմանելու մասին» N 481 որոշումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման գինը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» N 1630-Ն որոշումը.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի «Հարկային մարմնի կողմից հարկային հաշիվների թղթային ձևերի տրամադրման, դուրսգրման, պահպանման, ստացված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման մասին հաշվետվությունը ներկայացնելու, խոտանված, անվավեր ճանաչված և չօգտագործված հարկային հաշիվների ձևերի վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» N 685-Ն որոշումը:

2. Սահմանել, որ`

1) մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը հարկային մարմնից ստացված այն հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով անվավեր ճանաչվող հարկային հաշիվների, որը չի ներառվել մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ն ընկած հաշվետու եռամսյակների համար ներկայացված հարկային հաշիվների oգտագործման մասին հաշվետվություններում, կարող է ներկայացվել 2015 թվականի ընթացքում՝ մինչև 2015 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ: Հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվում է մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը սահմանված ձևին համապատասխան.

2) մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը հարկային մարմնից ստացված թղթային ձևերի լրացմամբ դուրս գրված և 2015 թվականի հունվարի 1-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջաններում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով անվավեր ճանաչված հարկային հաշիվների սերիա-համարների և քանակների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվում, ինչպես նաև անվավեր ճանաչված թղթային հարկային հաշիվների բնօրինակների հաշվառումն ու պահպանումն իրականացվում է մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը գործող կարգին համապատասխան:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


2015 թ. ապրիլի 8
 Երևան