Համարը 
N 98-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.06.01/14(526).1 Հոդ.132.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
Ընդունման ամսաթիվը 
06.05.2015
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.05.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.06.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 181-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

18 մայիսի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 32015171


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

6 մայիսի 2015 թ.

N 98-Ն


Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 181-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1.1 կետը և 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Եվրոպական ավիացիայի անվտանգության գործակալության «Հաստատված տեխսպասարկման ուսուցում և քննություններ» Փարտ-147-ի, «Վկայագրող տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ» Փարտ-66-ի, Միացյալ ավիացիոն իշխանությունների «Թռիչքային անձնակազմերի վկայագրում. ինքնաթիռ» ՋԱՌ ՖՍԼ 1, «Թռիչքային անձնակազմերի վկայագրում. ուղղաթիռ» ՋԱՌ ՖՍԼ 2, «Բորտինժեներների վկայագրում» ՋԱՌ ՖՍԼ 4 մասին»» թիվ 181-Ն հրամանում (այսուհետ՝ Հրաման) կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) Հրամանի անվանման մեջ «Միացյալ ավիացիոն իշխանությունների «Թռիչքային անձնակազմերի վկայագրում. ինքնաթիռ» ՋԱՌ ՖՍԼ 1, «Թռիչքային անձնակազմերի վկայագրում. ուղղաթիռ» ՋԱՌ ՖՍԼ 2, «Բորտինժեներների վկայագրում» ՋԱՌ ՖՍԼ 4 մասին»» բառերը փոխարինել «ԱՐՄ-ԷՅՐ-ՔՐՈՒ (ARM-AIR-CREW)» բառերով:

2) Հրամանի 1-ին կետում՝

ա. «Միացյալ ավիացիոն իշխանությունների «Թռիչքային անձնակազմերի վկայագրում. Ինքնաթիռ» ՋԱՌ ՖՍԼ 1-ը (JAR FCL 1), «Թռիչքային անձնակազմերի վկայագրում. Ուղղաթիռ» ՋԱՌ ՖՍԼ 2-ով (JAR FCL 2), «Բորտինժեներների վկայագրում» ՋԱՌ ՖՍԼ 4-ը (JAR FCL 4)»» բառերը փոխարինել «ԱՐՄ-ԷՅՐ-ՔՐՈՒ (ARM-AIR-CREW)» բառերով,

բ. «, հավելված N 4-ի և հավելված N 5-ի» բառերը հանել:

3) Հրամանի հավելված N 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

4) Ուժը կորցրած ճանաչել Հրամանի հավելված N 4-ը և հավելված N 5-ը:

2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Գլխավոր վարչության պետ

Ա. Մովսեսյան

 

  

Հավելված

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչության պետի

2015 թվականի մայիսի 6-ի

թիվ 98-Ն հրամանի

 

  

«Հավելված N 3

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչության պետի

2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի

թիվ 181-Ն հրամանի

 

ARM - AIR CREW

 

 էջ 5-22  էջ 171-174  էջ 471-498  էջ 769-770  էջ 857-862  էջ 987-1002
 էջ 23-26  էջ 175-194  էջ 499-512  էջ 771-776  էջ 863-868  էջ 1003-1024
 էջ 27-28  էջ 195-202  էջ 513-526  էջ 777-778  էջ 869-872  էջ 1025-1046
 էջ 29-30  էջ 203-206  էջ 527-600  էջ 779  էջ 873-874  էջ 1047-1050
 էջ 31-34  էջ 207-218  էջ 601-614  էջ 781-784  էջ 875-878  
 էջ 35-36  էջ 219-226  էջ 615-636  էջ 785-786  էջ 879-880  
 էջ 37-38  էջ 227-228  էջ 637-664  էջ 787-788  էջ 881-884  
 էջ 39-44  էջ 229-248  էջ 665-666  էջ 789-790  էջ 885-886  
 էջ 45-56  էջ 249-292  էջ 667-680  էջ 791-792  էջ 887-890  
 էջ 57-66  էջ 293-302  էջ 681-700  էջ 793-794  էջ 891-912  
 էջ 67-78  էջ 303-308  էջ 701-718  էջ 795-796  էջ 913-924  
 էջ 79-82  էջ 309-314  էջ 719-746  էջ 797-800  էջ 925-926  
 էջ 83-84  էջ 315-318  էջ 747-748  էջ 801-812  էջ 927-928  
 էջ 85-90  էջ 319-328  էջ 749-750  էջ 813-824  էջ 929-946  
 էջ 91-98  էջ 329-334  էջ 751-752  էջ 825-838  էջ 947-956  
 էջ 99-112  էջ 335-386  էջ 753-754  էջ 839-844  էջ 957-962  
 էջ 113-120  էջ 387-454  էջ 755-762  էջ 845-848  էջ 963-972  
 էջ 121-152  էջ 455-462  էջ 763-764  էջ 849-850  էջ 973-978  
 էջ 153-168  էջ 463-466  էջ 765-766  էջ 851-854  էջ 979-982  
 էջ 169-170  էջ 467-470  էջ 767-768  էջ 855-856  էջ 983-986