Համարը 
N 970-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.09.25/52(992) Հոդ.877
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.09.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.09.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.10.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
18.01.2020

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 970-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը՝ համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5 և 6 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2013 թ. սեպտեմբերի 13

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 11.01,11.02,11.03,11.04)

 

__ ____ 201_թ.

 

 

 

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

_____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
         
   

Ստուգման սկիզբը 

_____________________________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը__________________________________
     (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման հիմքը

__________________________________________________________________
                          (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

   

____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               
 

(ՀՎՀՀ)

__________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

_______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

__________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

__________________________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

_______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

   

Ստուգման հրամանի համարը __________ ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարց

Պատասխան

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)

 

2.

Պետական հաշվառման (գրանցման) տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական հաշվառման (գրանցման) համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ)

 

9.

Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման- վերանորոգման տարին, ամիսը, ամսաթիվը)

 

12.

Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)

 

14.

Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի թիվը

 

15.

Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը

 

16.

Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները նախորդ տարվա տվյալներով (ՀՀ դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և(կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում

 

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցեր

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռ

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ
ակտի համարը

Մեկնաբա-նություններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ

   

 

       

1.1.

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, մաքրում ախտահանում, բացառվի կամ նվազագույնի հասցվի օդից փոխանցվող աղտոտումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.2.

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման համար նախատեսված սննդի կառույցներն ապահովում են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.3.

Արտադրամասերի պատերը ունեն հարթ մակերես, պահվում են նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերից:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

1.4.

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու հնարավորությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

1.5.

Արտադրական սենքերի հատակն առանց ճեղքերի է, ծածկված անջրաթափանց նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը կամ դրենաժները:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.6.

Պատուհանները և փեղկերը կիպ փակվում են, սարքին են, մաքուր, ունեն միջատապաշտպան ցանցեր:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

1.7.

Ապահովված են անձնակազմի համար հանդերձարաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

1.8.

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) արհեստական օդափոխանակությամբ սանհանգույցներով` միացված գործող կոյուղուն։ Սանհանգույցների դռները չեն բացվում անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.9.

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 46-րդ կետ

 

2.2.

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում աղտոտման վտանգ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 49-րդ կետ

 

2.3.

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակարարվում է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին համակարգով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը կառուցված են տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի համակարգ բացառող պայմաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 48-րդ կետ

 

2.4.

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու համակարգով: Եթե դրենաժային ուղիները ամբողջությամբ կամ մասամբ բաց են, մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի հոսքն աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետ

 

3.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերը ապահովված են բնական և(կամ) արհեստական լուսավորությամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Ապահովված է բնական օդափոխության պայմաններով և արհեստական օդափոխության համակարգերով, որոնք կկանխեն աղտոտված օդի՝ տարածք ներթափանցումը։

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

             

4.1.

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` պաշտպանիչ հագուստ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

5.1.

Ձեռնարկված են համապատասխան միջոցներ՝ կենդանիների մուտքը սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 59-րդ կետ

 

6.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1.

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ բեռնարկղերում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման աշխատանքների իրականացումն ապահովող կառուցվածք և գտնվում են նորոգ վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 43-րդ կետ

 

6.2.

Մնացորդներն անհրաժեշտ է ոչնչացնել հիգիենիկ ու շրջակա միջավայրը չաղտոտող մեթոդներով և չհանգեցնել ուղղակի կամ անուղղակի աղտոտման աղբյուրի առաջացման:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 45-րդ կետ

 

6.3.

Ապահովված է մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ հիգիենիկ պայմաններ։ Աղբանոցը կառուցված է այնպես, որ ապահովում է մաքրությունը և կենդանիների ու վնասատուների անհասանելիությունը։

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 44-րդ կետ

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը կառուցված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

7.2.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկվում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման, իսկ մաքրումը և ախտահանումը կատարվում են աղտոտման վտանգը բացառող հաճախականությամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

7.3.

Ըստ անհրաժեշտության՝ սարքավորումներն ապահովված են չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներով:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ կետ

 

8.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ

             

8.1.

Սննդամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 64-րդ կետ

 

8.2.

Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը բացառող պայմաններում:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 65-րդ կետ

 

8.3.

Հայկական կոնյակի շշալցումը կատարվում է ըստ ծավալի կամ ըստ մակարդակի` 5 դմ3 -ից ոչ ավելի տարողությամբ տարաներում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 26.05.2006 թ.
N 954-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետ

 

8.4.

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 66-րդ կետ

 

8.5.

Հայկական կոնյակները պահվում են օդափոխվող, կողմնակի հոտերից զերծ սենքերում` 50 C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում:
Հայկական կոնյակով շշերը պաշտպանված են արևի ուղղակի ճառագայթների ազդեցությունից:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 26.05.2006 թ.
N 954-Ն որոշման հավելվածի 19-րդ կետ

 

8.6.

Հայկական կոնյակի սպիրտները պահվում են 15-ից մինչև 250 C օդի ջերմաստիճանի և 75%-ից մինչև 95% օդի հարաբերական խոնավության պայմաններ ապահովող սենքերում։

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 26.05.2006 թ.
N 954-Ն որոշման հավելվածի 23-րդ կետ

 

8.7.

Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 67-րդ կետ

 

8.8.

Ալկոհոլային խմիչքների մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, ամբողջական ու հավաստի, որը հնարավոր կդարձնի սննդամթերքի և դրա արտադրողի նույնականացումը:

     

3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

 

*8.9.

Մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ՀՀ օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված մակնշման պահանջներին:

     

3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 7-րդ մասեր,
ՀՀ կառավարության 26.05.2006 թ.
N 954-Ն որոշման
16-րդ կետ

 

9.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

             

*9.1.

Ընդունվող ամբողջ հումքը բավարարում է սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի՝ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.2.

Ընդունվող ամբողջ հումքն ունի որակն ու անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.3.

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը բավարարում են սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի՝ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.4.

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերն ունեն որակն ու անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.5.

Թողարկվող արտադրանքն ունի որակն ու անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.6.

Թողարկվող արտադրանքը, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը պիտանիության ժամկետի մեջ են:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 1-ին կետ

 

10.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

             

10.1.

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և տեխնոլոգիական գործընթացը իրականացվում է տվյալ սննդամթերքի համար արտադրողի հաստատած տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-րդ մաս

 

10.2.

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները համապատասխանում են ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջներին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետ

 

 

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 626-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ՈՉ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` )

__ ____ 201_թ.

 

 

 

 

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

____________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

__________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_____________-_____________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       

__________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

____________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       

__________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

___________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       
       

Ստուգման սկիզբը  _____________________________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը_____________________________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման հիմքը

__________________________________________________________________
                           (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               

(ՀՎՀՀ)

_____________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

_____________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_____________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_____________________________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

_____________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 

Ստուգման հրամանի համարը__________ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարց

Պատասխան

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը
անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)

 

2.

Պետական հաշվառման (գրանցման) տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական հաշվառման (գրանցման) համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն),
անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համար և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ)

 

9.

Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման-վերանորոգման տարին, ամիսը, ամսաթիվը)

 

12.

Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)

 

14.

Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի թիվը

 

15.

Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը

 

16.

Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները նախորդ տարվա տվյալներով (ՀՀ դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և(կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում

 

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցեր

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռ

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ
ակտի
համարը

Մեկնաբա-նու-
թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ

             

1.1.

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, մաքրում ախտահանում, բացառվի կամ նվազագույնի հասցվի օդից փոխանցվող աղտոտումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետ

 

1.2.

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման համար նախատեսված սննդի կառույցներն ապահովում են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.3.

Արտադրամասերի պատերն ունեն հարթ մակերես, պահվում են նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերից:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

1.4.

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու հնարավորությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

1.5.

Արտադրական սենքերի հատակը ունի հարթ մակերես, պահվում է նորոգ վիճակում, ծածկված անջրանց, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը կամ դրենաժները:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.6.

Պատուհանները և փեղկերը կիպ փակվում են, սարքին են, մաքուր, ունեն միջատապաշտպան ցանցեր:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

1.7.

Լվացող և ախտահանող նյութերը պահվում են սննդամթերքից առանձնացված տարածքում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետ

 

1.8.

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետ

 

1.9.

Ապահովված են անձնակազմի համար հանդերձարաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

1.10.

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) արհեստական օդափոխանակությամբ սանհանգույցներով` միացված գործող կոյուղուն։ Սանհանգույցների դռները չեն բացվում անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ:

     

2

 

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 46-րդ կետ

 

2.2.

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում աղտոտման վտանգ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 49-րդ կետ

 

2.3.

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակարարվում է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին համակարգով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը կառուցված են տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի համակարգ բացառող պայմաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 48-րդ կետ

 

2.4.

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու համակարգով: Դրենաժային ուղիները ամբողջությամբ կամ մասամբ բաց լինելու դեպքում դրանք մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի հոսքն աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետ

 

3.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերը ապահովված են բնական և/կամ արհեստական լուսավորությամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Սննդի կառույցները ապահովված են բնական օդափոխության պայմաններով կամ արհեստական օդափոխության համակարգերով, որոնք կկանխեն աղտոտված օդի տարածք ներթափանցումը

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

             

4.1.

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող բոլոր անձինք ենթարկվել են պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունեն սանիտարական գրքույկ:

     

3

 

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 55-րդ կետ

 

4.2.

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` պաշտպանիչ հագուստ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

5.1.

Համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվում՝ կենդանիների մուտքը սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 59-րդ կետ

 

6.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1.

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ բեռնարկղերում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման աշխատանքների իրականացումն ապահովող կառուցվածք և գտնվում են նորոգ վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 43-րդ կետ

 

6.2.

Մնացորդները ոչնչացվում են հիգիենիկ ու շրջակա միջավայրը չաղտոտող մեթոդներով և չեն հանգեցնում ուղղակի կամ անուղղակի աղտոտման աղբյուրի առաջացման:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 45-րդ կետ

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը կառուցված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 39-րդ կետ

 

7.2.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

7.3.

Ըստ անհրաժեշտության՝ սարքավորումները ապահովված են չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներով:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ կետ

 

8.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱԿՆՇՈՒՄԸ, ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ

             

8.1.

Սննդամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 64-րդ կետ

 

8.2.

Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը բացառող պայմաններում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 65-րդ կետ

 

8.3.

Մակնշման բովանդակությունը համապատասխանում է «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջներին:

     

3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված

 

8.4.

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 66-րդ կետ

 

8.5.

Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 67-րդ կետ

 

8.6.

Սննդամթերքը տեղափոխում են այդ արտադրանքի տեղափոխման համար հատկացված հատուկ փոխադրամիջոցներով:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 33-րդ կետ

 

8.7.

Սննդամթերքի փոխադրման տրանսպորտային միջոցները և (կամ) բեռնարկղերը պահվում են մաքուր և նորոգ վիճակում, որպեսզի կանխարգելվի սննդամթերքի աղտոտումը և ապահովվի պատշաճ մաքրման և ախտահանման իրականացումը։

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 32-րդ կետ

 

8.8.

Ըստ անհրաժեշտության տրանսպորտային միջոցները ապահովված են սննդամթերքը համապատասխան ջերմաստիճանում պահպանող և այդ ջերմաստիճանի պահպանումը վերահսկող սարքերով:

     

2

 

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 38-րդ կետ

 

8.9.

Հումքը, բաղադրիչները, կիսապատրաստվածքը և վերջնական արտադրանքը, որոնցում հնարավոր է ախտածին մանրէների բազմացում կամ թունավոր նյութերի առաջացում, պահվում են դրանց առաջացումը կամ բազմացումը բացառող ջերմաստիճանում։

     

3

 

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ .
N 34-Ն որոշման հավելվածի 60-րդ կետ

 

8.10.

Սննդամթերք մշակող, վերամշակող կամ փաթեթավորող կազմակերպություններն ապահովված են անհրաժեշտ տարածքներով և սառնարանային խցիկներով` հումքի և այլ բաղադրիչների առանձնացված պահման համար:

     

2

 

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 60-րդ կետ

 

8.11.

Սննդամթերքի մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, ամբողջական ու հավաստի, որը հնարավոր կդարձնի սննդամթերքի և դրա արտադրողի նույնականացումը:

     

2

 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

 

9.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

             

9.1.

Ընդունվող ամբողջ հումքն ունի որակն ու անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

*9.2.

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը բավարարում են սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի իրավական ակտերով սահմանված պահանջները:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.3.

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը ունեն որակը և անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

*9.4.

Թողարկվող արտադրանքը բավարարում է սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.5.

Թողարկվող արտադրանքը անհրաժեշտության դեպքում ունի որակն ու անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթուղթ:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.6.

Սննդամթերքը, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը պիտանիության ժամկետի մեջ են:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 1-ին կետ

 

10.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

             

10.1.

Սննդամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և տեխնոլոգիական գործընթացը իրականացվում է տվյալ սննդամթերքի համար արտադրողի հաստատած տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

10.2.

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները համապատասխանում են ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջներին:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 6-րդ հոդվածի 10-րդ մաս, ՀՀ կառավարության 28.06.2007 թ.
N 885-Ն որոշում

 

 

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 626-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ՁԿՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.2 )

__ ____ 201_թ.

 

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

   
       

_____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

   
       

____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 
   

Ստուգման սկիզբը  _____________________________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը__________________________________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման հիմքը

__________________________________________________________________
                    (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               

(ՀՎՀՀ)

_______________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

______________________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

Ստուգման հրամանի համարը __________ ամսաթիվը ___________________
Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________
_______________________________________________________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարց

Պատասխան

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)

 

2.

Պետական հաշվառման (գրանցման) տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական հաշվառման (գրանցման) համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն),
անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համար և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ)

 

9.

Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման-վերանորոգման տարին, ամիսը, ամսաթիվը)

 

12.

Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)

 

14.

Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի թիվը

 

15.

Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը

 

16.

Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները նախորդ տարվա տվյալներով (ՀՀ դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և(կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում

 

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցեր

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռ

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Մեկնաբա-նություններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ

             

1.1.

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, մաքրում, ախտահանում, նվազագույնի հասցվի օդից փոխանցվող աղտոտումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետ

 

1.2.

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման համար նախատեսված սննդի կառույցներն ապահովում են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.3.

Արտադրամասերի պատերն ունեն հարթ մակերես, պահվում են նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերից:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

1.4.

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու հնարավորությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

1.5.

Արտադրական սենքերի հատակը ունի հարթ մակերես, պահվում է նորոգ վիճակում, ծածկված անջրանց, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը կամ դրենաժները:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.6.

Պատուհանները և փեղկերը կիպ փակվում են, սարքին են, մաքուր, ունեն միջատապաշտպան ցանցեր:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

1.7.

Լվացող և ախտահանող նյութերը պահվում են սննդամթերքից առանձնացված տարածքում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 7-րդ ենթակետ

 

1.8.

Ապահովված են անձնակազմի համար հանդերձարաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

1.9.

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

1.10.

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) արհեստական օդափոխանակությամբ սանհանգույցներով` միացված գործող կոյուղուն կամ կոյուղահորերին: Սանհանգույցների դռները չեն բացվում անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 46-րդ կետ

 

2.2.

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում աղտոտման վտանգ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 49-րդ կետ

 

2.3.

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակարարվում է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին համակարգով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը կառուցված են տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի համակարգ բացառող պայմաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 48-րդ կետ

 

2.4.

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու համակարգով: Եթե դրենաժային ուղիներն ամբողջությամբ կամ մասամբ բաց են, մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի հոսքն աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետ

 

3.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և(կամ) արհեստական լուսավորությամբ:

     

2.5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշում հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Սննդի կառույցներն ապահովված են բնական օդափոխության պայմաններով կամ արհեստական օդափոխության համակարգերով, որոնք կկանխեն աղտոտված օդի տարածք ներթափանցումը։

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշում հավելվածի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

             

4.1.

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող բոլոր անձինք ենթարկվել են պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունեն սանիտարական գրքույկ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

4.2.

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` պաշտպանիչ հագուստ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐ

             

5.1.

Ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցներ կենդանիների, միջատների և կրծողների մուտքը սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ։

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 59-րդ կետ

 

6.

ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1.

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ բեռնարկղերում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման աշխատանքների իրականացումն ապահովող կառուցվածք և գտնվում են նորոգ վիճակում:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 43-րդ կետ

 

6.2.

Ապահովված է մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ հիգիենիկ պայմաններ։ Աղբանոցը կառուցված է այնպես, որ ապահովում է մաքրությունը և կենդանիների ու վնասատուների անհասանելիությունը։

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 44-րդ կետ

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը պատրաստված են սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված նյութերից և ենթակա են պատշաճ մաքրման և ախտահանման:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետ

 

7.2.

Սարքավորումները, ըստ անհրաժեշտության, ապահովված են համապատասխան չափիչ և (կամ) ստուգիչ սարքերով:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ կետ

 

8.

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ

             

8.1.

Ձկնամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը և տարաները չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր:

     

2.5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 64-րդ կետ

 

8.2.

Փաթեթավորումը կատարվում է ձկնամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 66-րդ կետ

 

8.3

Սառույցով պաղեցված ձկնամթերքի պահման բեռնարկղերը անջրանցիկ են և ունեն սառույցի հալումից առաջացող ջրի հոսքը ապահովող անցքեր, եթե տեղափոխումը կատարվում է ցամաքային տրանսպորտային միջոցով:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 67-րդ կետ

 

8.4

Փաթեթավորման կամ դրան փակցված պիտակի վրա կատարված մակնշումը պարունակում է «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքով, ինչպես նաև տվյալ արտադրատեսակի համար նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված տեղեկատվական տվյալները:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված

 

8.5

Ձկնամթերք տեղափոխող փոխադրամիջոցները ապահովված են համապատասխան ջերմաստիճանը պահպանող (սառեցնող) և այդ ջերմաստիճանի պահպանումը վերահսկող սարքերով:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 38-րդ կետ

 

8.6

Ձկնամթերքի մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, ամբողջական ու հավաստի, որը հնարավոր կդարձնի սննդամթերքի և դրա արտադրողի նույնականացումը:

     

3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

 

9.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
ՊԱՀՈՒՄ

             

9.1.

Պատրաստի արտադրանքը, հումքը, օժանդակ նյութերը պահվում են դրանց փչացումը և աղտոտումը կանխարգելող պայմաններում:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 57-րդ կետ

 

9.2.

Ապահովված են անհրաժեշտ տարածքներով և սառնարանային խցիկներով` հումքի և այլ բաղադրիչների առանձնացված պահման համար:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 60-րդ կետ

 

9.3.

Հումքը, բաղադրիչները, կիսապատրաստվածքը և վերջնական արտադրանքը, որոնցում հնարավոր է ախտածին մանրէների բազմացում կամ թունավոր նյութերի առաջացում, պահվում են դրանց առաջացումը կամ բազմացումը բացառող ջերմաստիճանում։

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 60-րդ կետ

 

10.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՁԿՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

             

10.1.

Առկա է հումքի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության եզրակացությունը:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

10.2.

Փաթեթավորող նյութերը, տարաները ունեն որակը և անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթղթեր:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

10.3.

Թողարկվող արտադրանքը, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը պիտանիության ժամկետի մեջ են:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 1-ին կետ

 

11.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

             

11.1

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և տեխնոլոգիական գործընթացը իրականացվում է տվյալ սննդամթերքի համար արտադրողի հաստատած տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

11.2.

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները համապատասխանում են ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջներին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
6-րդ հոդվածի 10-րդ մաս,
ՀՀ
կառավարության 28.06.2007 թ.
N 885-Ն որոշում

 

 

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 626-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշման

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ԳԱՐԵՋՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 11.05 )

__ ____ 201_թ.

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

   
       

_____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

   
       

____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 
   

Ստուգման սկիզբը  _____________________________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը__________________________________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման հիմքը

__________________________________________________________________
                  (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               

(ՀՎՀՀ)

________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

_____________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

________________________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

Ստուգման հրամանի համարը __________ ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարց

Պատասխան

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)

 

2.

Պետական հաշվառման (գրանցման) տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական հաշվառման (գրանցման) համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցե),
անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համար և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ)

 

9.

Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման-վերանորոգման տարին, ամիսը, ամսաթիվը)

 

12.

Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)

 

14.

Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի թիվը

 

15.

Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը

 

16.

Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները նախորդ տարվա տվյալներով (ՀՀ դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և(կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում

 

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցեր

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռ

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ
ակտի համարը

Մեկնաբա-նություններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ

             

1.1.

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, մաքրում ախտահանում, բացառվի կամ նվազագույնի հասցվի օդից փոխանցվող աղտոտումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետ

 

1.2.

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման համար նախատեսված սննդի կառույցները ապահովում են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.3.

Արտադրամասերի պատերը ունեն հարթ մակերես, պահվում են նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերից:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

1.4.

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու հնարավորությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

1.5.

Արտադրական սենքերի հատակը ունի հարթ մակերես, պահվում է նորոգ վիճակում, ծածկված անջրանց, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը կամ դրենաժները:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.6.

Պատուհանները և փեղկերը կիպ փակվում են, սարքին են, մաքուր, ունեն միջատապաշտպան ցանցեր:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

1.7.

Լվացող և ախտահանող նյութերը պահվում են սննդամթերքից առանձնացված տարածքում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 7-րդ ենթակետ

 

1.8.

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

1.9.

Ապահովված է անձնակազմի համար հանդերձարաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

1.10.

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) արհեստական օդափոխանակությամբ սանհանգույցներով` միացված գործող կոյուղուն։ Սանհանգույցների դռները չեն բացվում անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 46-րդ կետ

 

2.2.

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում աղտոտման վտանգ

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 49-րդ կետ

 

2.3.

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակարարվում է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին համակարգով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը կառուցված են տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի համակարգ բացառող պայմաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 48-րդ կետ

 

2.4

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու համակարգով: Դրենաժային ուղիները ամբողջությամբ կամ մասամբ բաց լինելու դեպքում դրանք մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի հոսքն աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետ

 

3.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերը ապահովված են բնական և(կամ) արհեստական լուսավորությամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Սննդի կառույցները ապահովված են բնական օդափոխության պայմաններով կամ արհեստական օդափոխության համակարգերով, որոնք կկանխեն աղտոտված օդի տարածք ներթափանցումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

             

4.1.

Սննդամթերքի տեղակայման տարածքում աշխատող բոլոր անձինք ենթարկվել են պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունեն սանիտարական գրքույկ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

4.2.

Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` պաշտպանիչ հագուստ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

5.1.

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ՝ կենդանիների մուտքը սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 59-րդ կետ

 

6.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1.

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ բեռնարկղերում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման աշխատանքների իրականացումն ապահովող կառուցվածք և գտնվում են նորոգ վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 43-րդ կետ

 

6.2.

Մնացորդներն անհրաժեշտ է ոչնչացնել հիգիենիկ ու շրջակա միջավայրը չաղտոտող մեթոդներով և չհանգեցնել ուղղակի կամ անուղղակի աղտոտման աղբյուրի առաջացման:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 45-րդ կետ

 

6.3.

Ապահովված է մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ հիգիենիկ պայմաններ։ Աղբանոցը կառուցված է այնպես, որ ապահովում է մաքրությունը և կենդանիների ու վնասատուների անհասանելիությունը։

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 44-րդ կետ

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, տեղադրված են այնպես, որ ապահովի սարքավորման և շրջակայքի պատշաճ մաքրության հնարավորություն:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

7.2.

Արտադրանքի հետ շփվող սարքավորումների մակերեսները պատրաստված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից: Գտնվում են նորոգ և բարվոք վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

7.3.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

7.4.

Սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջներն ապահովելու և վերահսկելու նպատակով սարքավորումները ապահովված են չափիչ և ստուգիչ սարքերով:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ կետ

 

7.5.

Բազմակի օգտագործման բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 67-րդ կետ

 

8.

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ

             

8.1.

Գարեջրի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին և չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 64-րդ կետ

 

8.2.

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 65-րդ, 66-րդ կետեր

 

8.3.

Փոխադրամիջոցները տեխնիկապես սարքին են, մաքուր և նորոգ վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 32-րդ կետ

 

8.4.

Շշերով, բանկաներով, տակառներով գարեջուրը պահվում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված ջերմաստիճանային պայմաններում:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 11.01.2007 թ.
N 44-Ն որոշման հավելվածի 27-րդ կետ

 

8.5.

Մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ՀՀ օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված մակնշման պահանջներին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 7-րդ մասեր,
ՀՀ կառավարության 11.01.2007 թ.
N 44-Ն որոշման
20-րդ կետ

 

8.6.

Գարեջրի արտադրատեսակները համապատասխանում են գարեջրի տեխնիկական կանոնակարգում սահմանված հասկացություններով նախատեսված արտադրատեսակների բնութագրերին:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 11.01.2007 թ.
N 44-Ն որոշման հավելվածի 8-17-րդ կետեր

 

8.7.

Գարեջրի մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, ամբողջական ու հավաստի, որը հնարավոր կդարձնի սննդամթերքի և դրա արտադրողի նույնականացումը:

     

2

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

 

9.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

             

9.1.

Ընդունվող ամբողջ հումքը բավարարում է սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի՝ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.2.

Ընդունվող ամբողջ հումքն ունի որակն ու անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.3.

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը բավարարում են սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի՝ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.4.

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերն ունեն որակը և անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.5.

Թողարկվող արտադրանքը բավարարում է սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի՝ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.6.

Գարեջուրը, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը պիտանիության ժամկետի մեջ են:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 1-ին կետ

 

9.7.

Գարեջրի համապատասխանությունը հավաստելու համար առկա են համապատասխանության հայտարարագիր կամ սերտիֆիկացման սխեմաներից որևէ մեկով հավաստված համապատասխանության սերտիֆիկատ։

     

1

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 11.01.2007 թ.
N 44-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ կետ

 

10.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

             

10.1.

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և տեխնոլոգիական գործընթացը իրականացվում է տվյալ սննդամթերքի համար արտադրողի հաստատած տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մաս,
ՀՀ կառավարության 28.06.2007 թ.
N 885-Ն որոշում

 

10.2.

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները համապատասխանում են ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջներին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 10-րդ մաս,
ՀՀ կառավարության 28.06.2007 թ.
N 885-Ն որոշում

 

 

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 626-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 11.07)

__ ____ 201_թ.

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

   
       

_____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

   
       

____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 
   

Ստուգման սկիզբը  _____________________________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը__________________________________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման հիմքը

__________________________________________________________________
                 (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               

(ՀՎՀՀ)

_________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_______________________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

_______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

Ստուգման հրամանի համարը __________ ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարց

Պատասխան

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)

 

2.

Պետական հաշվառման (գրանցման) տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական հաշվառման (գրանցման) համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն),
անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համար և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ)

 

9.

Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման-վերանորոգման տարին, ամիսը, ամսաթիվը)

 

12.

Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)P

 

14.

Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի թիվը

 

15.

Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը

 

16.

Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում` հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները նախորդ տարվա տվյալներով (ՀՀ դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և(կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում

 

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցեր

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռ

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ ակտի համարը

Մեկնաբա-նություններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ

             

1.1.

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, մաքրում ախտահանում, բացառվի կամ նվազագույնի հասցվի օդից փոխանցվող աղտոտումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.2.

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման համար նախատեսված սննդի կառույցները՝ ներառյալ տրանսպորտային միջոցներում տեղակայվածները, ապահովում են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.3.

Արտադրամասերի պատերն ունեն հարթ մակերես, պահվում են նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերից:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

1.4.

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու հնարավորությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

1.5.

Արտադրական սենքերի հատակն ունի հարթ մակերես, պահվում է նորոգ վիճակում, ծածկված անջրանց, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը կամ դրենաժները:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.6.

Պատուհանները և փեղկերը կիպ փակվում են, սարքին են, մաքուր, ունեն միջատապաշտպան ցանցեր:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

1.7.

Լվացող և ախտահանող նյութերը պահվում են սննդամթերքից առանձնացված տարածքում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 7-րդ ենթակետ

 

1.8.

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

1.9.

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) արհեստական օդափոխանակությամբ սանհանգույցներով` միացված գործող կոյուղուն։ Սանհանգույցների դռները չեն բացվում անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.10.

Ապահովված է անձնակազմի համար հանդերձարաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 46-րդ կետ

 

2.2.

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում աղտոտման վտանգ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
46-րդ, 49-րդ կետեր

 

2.3.

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակարարվում է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին համակարգով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը կառուցված են տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի համակարգ բացառող պայմաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 48-րդ կետ

 

2.4.

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու համակարգով: Դրենաժային ուղիները ամբողջությամբ կամ մասամբ բաց լինելու դեպքում դրանք մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի հոսքն աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետ

 

3.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերն ապահովված են բնական և(կամ) արհեստական լուսավորությամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Սննդի կառույցներն ապահովված են բնական օդափոխության պայմաններով կամ արհեստական օդափոխության համակարգերով, որոնք կկանխեն աղտոտված օդի՝ տարածք ներթափանցումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

             

4.1.

Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունի սանիտարական գրքույկ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

4.2.

Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` պաշտպանիչ հագուստ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

5.1.

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ՝ կենդանիների մուտքը սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 59-րդ կետ

 

6.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ բեռնարկղերում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման աշխատանքների իրականացումն ապահովող կառուցվածք և գտնվում են նորոգ վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 43-րդ կետ

 

6.2

Մնացորդներն անհրաժեշտ է ոչնչացնել հիգիենիկ ու շրջակա միջավայրը չաղտոտող մեթոդներով և չհանգեցնել ուղղակի կամ անուղղակի աղտոտման աղբյուրի առաջացման:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 45-րդ կետ

 

6.3

Ապահովված են մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ հիգիենիկ պայմաններ։ Աղբանոցը կառուցված է այնպես, որ ապահովում է մաքրությունը և կենդանիների ու վնասատուների անհասանելիությունը։

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելված 44-րդ կետ

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, տեղադրված են այնպես, որ ապահովի սարքավորման և շրջակայքի պատշաճ մաքրության հնարավորություն:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

7.2.

Արտադրանքի հետ շփվող սարքավորումների մակերեսները պատրաստված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից: Գտնվում են նորոգ և բարվոք վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

7.3.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

7.4.

Սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջներն ապահովելու և վերահսկելու նպատակով սարքավորումները ապահովված են չափիչ և ստուգիչ սարքերով:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ կետ

 

7.5.

Բազմակի օգտագործման բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 67-րդ կետ

 

8.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ՄԱԿՆՇՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ

             

8.1.

Հանքային ջրերի սպառողական շշերը և դրանց խցանափակման արտադրատեսակները բավարարում են տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին և չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 64-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 30.04.2009 թ.
N 491-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետ

 

8.2.

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի
65-րդ, 66-րդ կետեր

 

8.3.

Փոխադրամիջոցները տեխնիկապես սարքին են, մաքուր և նորոգ վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 32-րդ կետ

 

8.4.

Հումքի և պատրաստի արտադրանքի տեղավորումը պահեստներում կամ խցիկներում և դրանց պահպանումը կատարվում է խմբաքանակներով՝ նշելով արտադրման ամսաթիվը և խմբաքանակի համարը:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 28.09.2006թ.
N 1392-Ն որոշում

 

8.5.

Մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ՀՀ օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված մակնշման պահանջներին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ,
3-րդ և 7-րդ մասեր, ՀՀ կառավարության 30.04.2009 թ.
N 491-Ն որոշման 22-րդ, 24-րդ,
25-րդ, 26-րդ կետեր

 

8.6.

Հանքային ջրի արտադրատեսակները համապատասխանում են շշալցված հանքային ջրի տեխնիկական կանոնակարգում սահմանված հասկացություններով նախատեսված արտադրատեսակների բնութագրերին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 30.04.2009 թ.
N 491-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետի 1-10-րդ ենթակետեր

 

8.7.

Հանքային ջրի մակնշումը պետք է լինի ընթեռնելի, ամբողջական ու հավաստի, որը հնարավոր կդարձնի սննդամթերքի և դրա արտադրողի նույնականացումը:

     

3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

 

9.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

             

*9.1.

Հումքը (ջուրը) բավարարում է սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի՝ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

*9.2.

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը բավարարում են սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի՝ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.3.

Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերն ունեն որակը և անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթեր:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.4.

Հանքային ջուրը, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը պիտանիության ժամկետի մեջ են:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 1-ին կետ

 

9.5.

Հանքային ջրի համապատասխանությունը հավաստելու համար առկա են համապատասխանության հայտարարագիր կամ սերտիֆիկացման սխեմաներից որևէ մեկով հավաստված համապատասխանության սերտիֆիկատ։

     

1

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 30.04.2009 թ.
N 491-Ն որոշման 4-րդ կետ

 

10.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

             

10.1.

Արտադրության տեխնոլոգիական գործելակարգը (ռեժիմը) և տեխնոլոգիական գործընթացը իրականացվում է տվյալ սննդամթերքի համար արտադրողի հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 28.06.2007 թ.
N 885-Ն որոշում

 

10.2.

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները համապատասխանում են ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջներին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 10-րդ մաս, ՀՀ կառավարության 28.06.2007 թ.
N 885-Ն որոշում

 

 

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 626-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ՀՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 10.32 )

__ ____ 201_թ.

________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

_________________
(գտնվելու վայրը)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

       

____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

   
       

_____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

   
       

____________________________
(անձնական ծածկագիրը)

_________________
(պաշտոնը)

_________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 
   

Ստուգման սկիզբը  _____________________________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը__________________________________
         (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը

__________________________________________________________________
                (տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

____________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               

(ՀՎՀՀ)

_________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

_____________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

________________________________________________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_______________________________________________________________
(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

______________________________________
(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 

Ստուգման հրամանի համարը __________ ամսաթիվը ___________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ________________

__________________________________________________________________________________

 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարց

Պատասխան

1.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն)

 

2.

Պետական հաշվառման (գրանցման) տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

3.

Պետական հաշվառման (գրանցման) համարը

 

4.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն),
անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը

 

5.

Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համար և կապի այլ միջոցներ)

 

6.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ

 

7.

Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության տեսակները

 

8.

Տնտեսավարող սուբյեկտների և նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամար և կապի այլ միջոցներ)

 

9.

Տեղեկություններ լիցենզիայի մասին (տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, համարը)

 

10.

Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 

11.

Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման-վերանորոգման տարին, ամիսը, ամսաթիվը)

 

12.

Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն

 

13.

Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)

 

14.

Արտադրության հզորությունը, փաստացի կարողությունը, մեկ օրում հերթափոխի թիվը

 

15.

Աշխատողների թվաքանակը, դրանցից անմիջապես արտադրությունում աշխատողների թիվը

 

16.

Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության

 

17.

Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները նախորդ տարվա տվյալներով (ՀՀ դրամ)

 

18.

Նպատակային շուկան` միջազգային և(կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել թե որ շուկայում է արտադրանքն իրացվում

 

 

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցեր

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռ

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ
ակտի համարը

Մեկնաբա-նություններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐ

             

1.1.

Սննդի կառույցները նախագծված, կառուցված և տեղակայված են այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համապատասխան խնամք, մաքրում ախտահանում, բացառվի կամ նվազագույնի հասցվի օդից փոխանցվող աղտոտումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության
20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.2.

Սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման համար նախատեսված սննդի կառույցները ապահովում են հիգիենիկ պատշաճ գործելակերպի իրականացումը՝ ներառյալ գործընթացների ընթացքում և դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում խաչաձև աղտոտումից պաշտպանումը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետ

 

1.3.

Արտադրամասերի պատերը ունեն հարթ մակերես, պահվում են նորոգ վիճակում, հեշտությամբ մաքրվում ու ախտահանվում են և պատրաստված են անջրանցիկ, չներծծող, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերից:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

1.4.

Առաստաղները (կամ եթե չկան առաստաղներ, տանիքի ներքին մակերևույթը) և վերին ամրությունները կառուցված են այնպես, որ կանխարգելվի կամ նվազեցվի կեղտի կուտակումը, գոլորշու խտացումը, անցանկալի բորբոսների աճը և մասնիկների թափվելու հնարավորությունը:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

1.5.

Արտադրական սենքերի հատակը առանց ճեղքերի է, ծածկված անջրաթափանց նյութերով և ունի թեքություն դեպի հատականցքերը կամ դրենաժները:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

1.6.

Ձեռքերի լվացման և ախտահանման համար տեղադրված են լվացարաններ, որոնք ապահովված են տաք և սառը ջրով, ձեռքերի լվացման և ախտահանման միջոցներով և չորացման հիգիենիկ սարքերով: Ձեռքերի և հումքի լվացման լվացարանները տեղակայված են առանձին և իրարից հնարավորինս հեռավորության վրա:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

1.7.

Լվացող և ախտահանող նյութերը պահվում են սննդամթերքից առանձնացված տարածքում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 7-րդ ենթակետ

 

1.8.

Ապահովված են անձնակազմի համար հանդերձարաններով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

 

1.9.

Ապահովված է բավարար քանակությամբ բնական և (կամ) արհեստական օդափոխանակությամբ սանհանգույցներով` միացված գործող կոյուղուն։ Սանհանգույցների դռները չեն բացվում անմիջապես սննդամթերքի մշակման սենյակների մեջ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

2.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

             

2.1.

Ապահովված է խմելու ջրի անխափան ջրամատակարարմամբ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 46-րդ կետ

 

2.2.

Մշակման համար կամ որպես բաղադրիչ օգտագործվող շրջանառվող (կրկնակի օգտագործվող) ջուրը չի պարունակում աղտոտման վտանգ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 49-րդ կետ

 

2.3.

Հրդեհամարման, գոլորշու արտադրության, սառեցման կամ այլ նպատակներով օգտագործվող տեխնիկական ջուրը մատակարարվում է նույնականացման հնարավորությամբ առանձին համակարգով: Տեխնիկական և խմելու ջրի համակարգերը կառուցված են տեխնիկական ջրի ներթափանցումը խմելու ջրի համակարգ բացառող պայմաններով:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 48-րդ կետ

 

2.4.

Ապահովված է աղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու համակարգով: Դրենաժային ուղիները ամբողջությամբ կամ մասամբ բաց լինելու դեպքում դրանք մոնտաժված են այնպես, որ բացառվի հոսքն աղտոտված գոտուց դեպի մաքուր գոտի:

     

2

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետ

 

3.

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

             

3.1.

Արտադրական բոլոր սենքերը ապահովված են բնական և(կամ) արհեստական լուսավորությամբ:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

 

3.2.

Սննդի կառույցները ապահովված են բնական օդափոխության պայմաններով և արհեստական օդափոխության համակարգերով, որոնք կկանխեն աղտոտված օդի` տարածք ներթափանցումը։

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

 

4.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

             

4.1.

Սննդի շղթայում ներգրավված անձնակազմը ենթարկվել է պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների և ունի սանիտարական գրքույկ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 55-րդ կետ

 

4.2.

Յուրաքանչյուր անձ պահպանում է անձնական հիգիենայի կանոնները և կրում է համապատասխան մաքուր, անհրաժեշտության դեպքում` պաշտպանիչ հագուստ:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 53-րդ կետ

 

5.

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

             

5.1.

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ՝ կենդանիների մուտքը սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածքներ կանխելու, ինչպես նաև վնասատուների դեմ պայքարելու ուղղությամբ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 59-րդ կետ

 

6.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

             

6.1

Մնացորդը տեղավորված է համապատասխան փակ բեռնարկղերում, որոնք ունեն մաքրման և ախտահանման աշխատանքների իրականացումն ապահովող կառուցվածք և գտնվում են նորոգ վիճակում:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 43-րդ կետ

 

6.2

Մնացորդներն անհրաժեշտ է ոչնչացնել հիգիենիկ ու շրջակա միջավայրը չաղտոտող մեթոդներով և չհանգեցնել ուղղակի կամ անուղղակի աղտոտման աղբյուրի առաջացման:

     

2.5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 45-րդ կետ

 

6.3

Ապահովված է մնացորդների պահման և հեռացման պատշաճ
հիգիենիկ պայմաններով։ Աղբանոցը կառուցված է այնպես, որ ապահովում է մաքրությունը և կենդանիների ու վնասատուների անհասանելիությունը։

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 44-րդ կետ

 

7.

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ

             

7.1.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը կառուցված են հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից և պահվում են նորոգ ու բարվոք վիճակում:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

 

7.2.

Ըստ անհրաժեշտության՝ սարքավորումներն ապահովված են չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներով:

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 40-րդ կետ

 

7.3.

Բոլոր սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը, որոնք անմիջական շփման մեջ են գտնվում սննդամթերքի հետ, ենթարկում են պատշաճ մաքրման ու ախտահանման:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետի 1-ին ենթակետ

 

8.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄ

             

8.1.

Փաթեթավորման գործընթացները կատարվում են սննդամթերքի աղտոտումը բացառող պայմաններում՝ ապահովելով փաթեթավորման ամբողջականությունն ու մաքրությունը:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 66-րդ կետ

 

8.2.

Սննդամթերքի փաթեթավորման համար օգտագործվող նյութերը չեն հանդիսանում սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր:

     

3

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 64-րդ կետ

 

8.3.

Փաթեթավորման նյութերը պահվում են աղտոտման վտանգը բացառող պայմաններում:

     

2.5

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 65-րդ կետ

 

8.4.

Բազմակի օգտագործման փաթեթավորման նյութերն ու բեռնարկղերը հեշտությամբ մաքրվող և ախտահանվող են:

     

2.5

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 67-րդ կետ

 

8.5.

Ըստ անհրաժեշտության՝ տրանսպորտային միջոցներն ապահովված են սննդամթերքը համապատասխան ջերմաստիճանում պահպանող և այդ ջերմաստիճանի պահպանումը վերահսկող սարքերով:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 20.01.2011 թ.
N 34-Ն որոշման հավելվածի 38-րդ կետ

 

8.6.

Մակնշումը հայերեն է և ընթեռնելի, համապատասխանում է ՀՀ օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված մակնշման պահանջներին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի 2-րդ,
3-րդ և 7-րդ մասեր, ՀՀ կառավարության 26.06 2009 թ.
N 744-Ն որոշման
32-րդ, 33-րդ կետեր

 

9.

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

             

*9.1.

Ընդունվող ամբողջ հումքը բավարարում է սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի՝ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

*9.2.

Օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը բավարարում են սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի՝ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.3.

Օժանդակ և փաթեթավորող նյութերը, տարաներն ունեն որակը և անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթղթեր:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

9.4.

Թողարկվող արտադրանքը ունի որակն ու անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթուղթ:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության
26.06 2009 թ.
N 744-Ն որոշման 3-րդ կետ

 

9.5.

Հավելումների անվանումները և առավելագույն քանակությունն, ըստ նշանակման, տրված են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված տվյալ տեսակի հյութի կամ հյութամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգում և չեն գերազանցում տեխնիկական կանոնակարգի 8-րդ աղյուսակում ներկայացված թույլատրելի խտությունները:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

ՀՀ կառավարության 26.06.2009 թ.
N 744-Ն որոշման
31-րդ կետ

 

10.

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

             

10.1.

Հյութերի և հյութամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների փաստացի փուլերը նկարագրված են կոնկրետ արտադրատեսակի պատրաստման տեխնոլոգիական հրահանգներով:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
8-րդ հոդվածի 1-ին մաս

 

10.2.

Արտադրվող սննդամթերքի տեխնոլոգիական հրահանգները համապատասխանում են ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված տեխնոլոգիական հրահանգին ներկայացվող պահանջներին:

     

3

ակնադիտական և փաստաթղթային զննում

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի
6-րդ հոդվածի 10-րդ մաս, ՀՀ կառավարության 28.06.2007 թ.
N 885-Ն որոշում

 

 

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»՝ ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»` չի պահանջվում, չի վերաբերվում

   

V

(հավելվածը խմբ. 04.06.15 N 626-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան