Համարը 
N 1359-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.12.02/80(1169) Հոդ.1070
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
19.11.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.11.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.12.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ՝ ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԲԱՑԹՈՂՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1359-Ն

 

«ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ՝ ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԲԱՑԹՈՂՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 206-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել «Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով բացթողնման համար թույլատրվող ապրանքների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


2015 թ. նոյեմբերի 25
Երևան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
նոյեմբերի 19-ի N 1359-Ն որոշման

Ցանկ

 

«Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով բացթողնման համար թույլատրվող ապրանքների

 

ԽՈՒՄԲ 02

 

ՄԻՍ ԵՎ ՄՍԻՑ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԵՆԹԱՄԹԵՐՔ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

0201

Խոշոր եղջերավոր անասունների միս՝ թարմ կամ պաղեցրած.

0202

Խոշոր եղջերավոր անասունների միս՝ սառեցրած.

0203

Խոզի թարմ միս՝ պաղեցրած կամ սառեցրած.

0204

Ոչխարի կամ այծի միս՝ թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած՝

0205 00

Ձիու, ավանակի, ջորու կամ կիսագրաստի միս` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած.

0206

Խոշոր եղջերավոր անասունների, խոզերի, ոչխարների, այծերի, ձիերի, ավանակների, ջորիների կամ կիսագրաստների սննդային ենթամթերք` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած.

0207

Ընտանի թռչունների միս և սննդային ենթամթերք՝ 0105 ապրանքային դիրքում դասակարգված, թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած.

0208

Այլ միս և մսից սննդային ենթամթերք՝ թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած.

0209

Անյուղ մսից առանձնացված խոզի ճարպ և չհալեցրած կամ այլ եղանակով չստացած ընտանի թռչունների ճարպ՝ թարմ, պաղեցրած, սառեցրած, աղ դրված, աղաջրի մեջ դրված, չորացրած կամ ապխտած.

0210

Միս և մսից սննդային ենթամթերք՝ աղ դրված, աղաջրի մեջ դրված, չորացրած կամ ապխտած. մսից կամ մսի սննդային ենթամթերքից ստացված մանր և խոշոր աղացվածքի ալյուր.

ԽՈՒՄԲ 03

 

ՁՈՒԿ ԵՎ ԽԵՑԳԵՏՆԱԿԵՐՊԵՐ, ԿԱԿՂԱՄՈՐԹԵՐ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

0302

Ձկներ՝ թարմ կամ պաղեցրած՝ բացառությամբ 0304 ապրանքային դիրքում ընդգրկված ձկան ֆիլեի և այլ ձկան մսի.

0303

Ձուկ՝ սառեցրած՝ բացառությամբ 0304 ապրանքային դիրքում ընդգրկված ձկան ֆիլեի և ձկան այլ մսի.

0304

Ձկան ֆիլե և ձկան այլ միս (ներառյալ խճողակը) թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած.

0305

Ձուկ՝ չորացրած, աղ դրված կամ աղաջրի մեջ դրված. ձուկ՝ ապխտած՝ մինչև ապխտելը կամ ապխտելու ընթացքում ջերմամշակման ենթարկված կամ չենթարկված. ձկնալյուր` մանր և խոշոր աղացվածքի, և ձկներից հատիկներ` սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի.

0306

Խեցգետնակերպեր՝զրահի մեջ կամ առանց զրահի, կենդանի, թարմ, պաղեցրած, սառեցրած, չորացրած, աղ դրված կամ աղաջրի մեջ դրված. խեցգետնակերպեր՝ ապխտած՝ զրահի մեջ կամ առանց զրահի, մինչև ապխտելը կամ ապխտելու ընթացքում ջերմամշակման ենթարկված կամ չենթարկված. խեցգետնակերպեր՝ զրահի մեջ՝ շոգեխաշած կամ եռացող ջրի մեջ եփած, սառեցրած կամ չսառեցրած, պաղեցրած, չորացրած, աղ դրված կամ աղաջրի մեջ դրված. ալյուր՝ մանր և խոշոր աղացվածքի, և հատիկներ՝ խեցգետնակերպերից՝ սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի.

0307

Կակղամորթեր՝ խեցու մեջ կամ առանց խեցու, կենդանի, թարմ, պաղեցրած, սառեցրած, աղ դրված կամ աղաջրի մեջ դրված. կակղամորթեր՝ ապխտած՝ խեցու մեջ կամ առանց խեցու, մինչև ապխտելը կամ ապխտելու ընթացքում ջերմամշակման ենթարկված կամ չենթարկված. ալյուր՝ մանր և խոշոր աղացվածքի, և հատիկներ՝ կակղամորթերից՝ սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի.

0308

Ջրային անողնաշարավորներ՝ բացի խեցգետնակերպերից և կակղամորթերից, կենդանի, թարմ, պաղեցրած, սառեցրած, չորացրած, աղ դրված կամ աղաջրի մեջ դրված. ջրային անողնաշարավորներ՝ բացի խեցգետնակերպերից և կակղամորթերից, ապխտած, մինչև ապխտելը կամ ապխտելու ընթացքում ջերմամշակման ենթարկված կամ չենթարկված. ալյուր՝ մանր և խոշոր աղացվածքի և հատիկներ՝ ջրային անողնաշարավորներից՝ բացի խեցգետնակերպերից և կակղամորթերից՝ սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի.

ԽՈՒՄԲ 04

 

ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ, ԹՌՉՆԻ ՁՈՒ, ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՂՐ, ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔ՝ ԱՅԼ ՏԵՂՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԿԱՄ ՉՆԵՐԱՌՎԱԾ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

0401

Կաթ և սերուցք, չխտացրած ու շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր չավելացրած.

0402

Կաթ և սերուցք, խտացրած կամ շաքար կամ քաղցրացնող այլ նյութեր ավելացրած.

0403

Թան, կտրված կաթ և սերուցք, յոգուրտ, կեֆիր և այլ խմորման ենթարկված կամ թթվեցրած կաթ ու սերուցք, խտացրած կամ չխտացրած, շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր ավելացրած կամ չավելացրած, համաբուրավետիչ հավելումներով կամ առանց դրանց, մրգեր, ընկույզ կամ կակաո ավելացրած կամ չավելացրած.

0404

Կաթնային շիճուկ՝ խտացրած կամ չխտացրած, շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր ավելացրած կամ չավելացրած. մթերքներ կաթի բնական բաղադրիչներից՝ շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր ավելացրած կամ չավելացրած, այլ տեղում չնշված կամ չներառված.

0405

Կարագ և կաթից պատրաստված այլ ճարպեր ու յուղեր. կաթնային մածուկներ.

0407

Թռչնի ձվեր՝ կճեպով, թարմ, պահածոյացված կամ եփված.

 

– բեղմնավորված ձվեր ինկուբացիայի համար.

0408

Թռչունների ձվեր առանց կճեպի և դեղնուցներ՝ թարմ, չորացրած, եփած եռացրած ջրում կամ շոգեխաշած, կաղապարած, սառեցրած կամ այլ կերպ պահածոյացրած, շաքար կամ քաղցրացնող այլ նյութեր ավելացրած կամ չավելացրած.

ԽՈՒՄԲ 05

 

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՄԹԵՐՔ՝ ԱՅԼ ՏԵՂՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԿԱՄ ՉՆԵՐԱՌՎԱԾ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

0501 00 000 0

Մարդու մազ՝ չմշակված, լվացած կամ չլվացած, մաքրած կամ չմաքրած, մարդու մազի թափոններ

0502

Խոզի կամ վարազի ստև, փորսուղի կամ այլ մազ՝ օգտագործվող խոզանակային իրերի արտադրության համար, դրանց թափոնները՝

0504 00 000 0

Կենդանիների (բացի ձկներից) աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ՝ ամբողջական և կտորներով, թարմ, պաղեցված, սառեցված, աղ դրված, աղաջրով, չորացված կամ ապխտած

0505

Թռչունների մորթիկներ և այլ մասեր՝ փետուրներով կամ աղվափետուրով, փետուրներ և փետուրների մասեր (կտրված կամ չկտրված եզրերով) և աղվափետուր՝ պահելու համար մաքրված, ախտահանված կամ մշակված, սակայն հետագա մշակման չենթարկված, փետուրների և դրանց մասերի փոշին և թափոնները՝

0506

Ոսկորներ և եղջյուրների կոթուն՝ չմշակված, ճարպազրկված, առաջնային մշակման ենթարկված (առանց ձև տալու), թթվով մշակված կամ ապաժելատինացված, այդ մթերքի փոշին և թափոնները՝

0507

Փղոսկր, կրիաների զրահներ, կետոսկր կամ ծովային այլ կաթնասունների բեղեր, կոտոշներ, եղջերուի եղջյուրներ, սմբակներ, եղունգներ, մագիլներ և կտուցներ՝ չմշակված կամ առաջնային մշակման ենթարկված, սակայն առանց ձև տալու, այդ մթերքի փոշին և թափոնները՝

0508 00 000 0

Մարջան և նույնանման նյութեր՝ չմշակված կամ առաջնային մշակման ենթարկված, կակղամորթների, խեցգետնանմանների կամ փշամորթների խեցիներ և զրահներ, սիպեների կմախքների կիսաններ՝ չմշակված կամ առաջնային մշակման ենթարկված, առանց ձև տալու, այդ մթերքի փոշին և թափոնները

0510 00 000 0

Համպար մոխրագույն, կղբեշիթ, ցիվետա և մուշկ, իսպանական բզեզ լեղի, այդ թվում՝ չոր, գեղձեր և դեղագործական ապրանքների արտադրության մեջ օգտագործվող կենդանական ծագման այլ մթերք՝ թարմ, պաղեցված, սառեցված կամ կարճաժամկետ պահպանման համար այլ ձևով մշակված

ԽՈՒՄԲ 08

 

ՈՒՏԵԼԻ ՄՐԳԵՐ ԵՎ ԸՆԿՈՒՅԶՆԵՐ. ՑԻՏՐՈՒՍԱՅԻՆ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎ ՈՒ ԴԴՄԻ ԿՃԵՊՆԵՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

0801

Հնդկընկույզներ, բրազիլական ընկույզներ և կեշյու ընկույզներ՝ թարմ կամ չորացրած, կճեպից մաքրած կամ չմաքրած, կեղևով կամ առանց կեղևի՝

0802

Այլ ընկույզներ՝ թարմ կամ չորացրած, կճեպից մաքրած կամ չմաքրած, կեղևով կամ առանց կեղևի՝

0806 20

Խաղող` չորացրած՝

0813

Չորացրած պտուղներ՝ բացի 0801–0806 ապրանքային դիրքերում ընդգրկվող պտուղներից. տվյալ խմբում ընդգրկվող ընկույզների կամ չորացրած պտուղների խառնուրդներ՝

ԽՈՒՄԲ 09

 

ՍՈՒՐՃ, ԹԵՅ, ՄԱՏԵ ԿԱՄ ՊԱՐԱԳՎԱՅԱԿԱՆ ԹԵՅ ԵՎ ՀԱՄԵՄՈՒՆՔՆԵՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանում

0901

Սուրճ՝ բոված կամ չբոված, կոֆեինով կամ առանց կոֆեինի. սուրճի կեղև և սուրճի հատիկների թաղանթ. սուրճի փոխարինիչներ ցանկացած համամասնությամբ սուրճի պարունակությամբ՝

0902

Թեյ՝ համաբուրավետիչ հավելումներով կամ առանց համաբուրավետիչ հավելումների՝

0903 00 000 0

Մատե կամ պարագվայական թեյ

0904

Piper ցեղի պղպեղ, Capsicum ցեղի կամ Pimenta ցեղի պտուղներ` չորացրած, մանրատած կամ աղացած՝

0905

Վանիլ՝

0906

Դարչին և դարչնածառի ծաղիկներ՝

0907

Մեխակ (ամբողջական պտուղները, ծաղիկները և ծաղկաբները)՝

0910

Կոճապղպեղ, զաֆրան, կուրկումա երկար (քրքում), ուրց կամ խոռ, դափնետերև, կարրի և այլ համեմունք՝

 

– կոճապղպեղ՝

0910 11 000 0

– – չմանրատած և չաղացած

0910 12 000 0

– – մանրատած կամ աղացած

ԽՈՒՄԲ 10

 

ՀԱՑԱՀԱՏԻԿՆԵՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

1001

Ցորեն և մեսլին (ցորենի և աշորայի խառնուրդ)՝

1002

Աշորա՝

1003

Գարի՝

1004

Վարսակ՝

1005

Եգիպտացորեն՝

ԽՈՒՄԲ 11

 

ԱԼՐԱՂԱՑԱՁԱՎԱՐԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ. ԱԾԻԿ, ՕՍԼԱՆԵՐ, ԻՆՈՒԼԻՆ, ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՍՈՍՆՁԱՆՅՈՒԹ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

1101 00

Ալյուր՝ ցորենի կամ ցորենա-աշորային՝

 

- ալյուր՝ ցորենի՝

1102

Ալյուր՝ այլ հացահատիկների սերմերից՝ բացի ցորենից կամ ցորենա-աշորային ալյուրից՝

1105

Ալյուր՝ մանր և խոշոր աղացվածքի, փոշի, փաթիլներ, գրանուլներ կարտոֆիլից՝

1107

Ածիկ՝ բոված կամ չբոված՝

1108

Օսլա, ինուլին՝

1109 00 000 0

Ցորենի սոսնձանյութ՝ չոր կամ հում

ԽՈՒՄԲ 12

 

ՅՈՒՂԱՏՈՒ ՍԵՐՄԵՐ ԵՎ ՊՏՈՒՂՆԵՐ, ԱՅԼ ՍԵՐՄԵՐ, ՊՏՈՒՂՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏԻԿՆԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐ, ԾՂՈՏ ԵՎ ԿԵՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

1201

Սոյայի հատիկներ՝ մանրատած կամ չմանրատած.

1202

Գետնընկույզ՝ չբոված կամ որևէ այլ եղանակով չպատրաստած, կեղևահանած կամ կեղևով, մանրատած կամ չմանրատած՝

1204 00

Վուշի սերմեր՝ մանրատած կամ չմանրատած՝

1206 00

Արևածաղկի սերմեր՝ մանրատած կամ չմանրատած՝

1207

Այլ յուղատու մշակաբույսերի սերմեր ու պտուղներ` մանրատած կամ չմանրատած՝

1207 40

– քնջութի սերմեր՝

1207 50

– մանանեխի սերմեր՝

1208

Մանր և խոշոր աղացվածքի ալյուր՝ ստացված յուղատու մշակաբույսերի սերմերից կամ պտուղներից՝ բացի մանանեխի սերմերից՝

1210

Գայլուկի պալարներ՝ թարմ կամ չորացրած, մանրատած կամ չմանրատած, փոշենման կամ հատիկավոր. լուպուլին՝

ԽՈՒՄԲ 14

 

ՀՅՈՒՍԱԾՈ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՅԼ ՄԹԵՐՔ՝ ԱՅԼ ՏԵՂՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԿԱՄ ՉՆԵՐԱՌՎԱԾ

 

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

1401

Բուսական ծագում ունեցող նյութեր, որոնք գլխավորապես օգտագործվում են հյուսելու համար (օրինակ` հնդկեղեգ, եղեգնարմավենի, եղեգ, ճիլ, ուռի, ռաֆիա, հացահատիկային բույսերի մաքրած, սպիտակեցրած կամ ներկած ծղոտ և լորենու կեղև).

1404

Բուսական ծագում ունեցող նյութեր` այլ տեղում չնշված կամ չներառված`

ԽՈՒՄԲ 15

 

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՃԱՐՊԵՐ ԵՎ ՅՈՒՂԵՐ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՏՐՈՀՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՄԹԵՐՔՆԵՐԸ. ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՃԱՐՊԵՐ. ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄՈՄԵՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

1501

Խոզաճարպ (ներառյալ հալած խոզաճարպը) և ընտանի թռչունների ճարպ՝ բացի 0209 կամ 1503 ապրանքային դիրքերում նշված ճարպից՝

1502

Խոշոր եղջերավոր անասունների, ոչխարների կամ այծերի ճարպ՝ բացի 1503 ապրանքային դիրքում նշված ճարպից.

1503 00

Հալած խոզաճարպ-բնաճարպ, հալած խոզաճարպ-օյլ, օլեոստեարին, օլեո-օյլ և կենդանական յուղ, էմուլսիայի չվերածած կամ չխառնուրդած, կամ որևէ այլ ձևով չպատրաստված.

 

– հալած խոզաճարպ-բնաճարպ և օլեո–բնաճարպ՝

1504

Ձկան կամ ծովային կաթնասունների ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասեր` չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը.

1505 00

Ճարպաքրտինք և դրանից ստացվող ճարպանյութեր (ներառյալ լանոլինը).

1506 00 000 0

Կենդանական այլ ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասերը՝ չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը

1507

Սոյայի յուղ և դրա զտամասերը` չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը.

1508

Գետնընկույզի յուղ և դրա զտամասերը` չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, առանց փոփոխելու քիմիական կազմը.

1509

Ձիթապտղի յուղ և դրա զտամասերը` չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը.

1510 00

Այլ յուղեր և դրանց զտամասերը, որոնք ստացվում են միայն կանաչ կամ սև ձիթապտուղներից՝ չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը՝ ներառյալ այդ յուղերի կամ զտամասերի խառնուրդները ապրանքային 1509 դիրքում ընդգրկված յուղերի կամ դրանց զտամասերի հետ.

1511

Արմավենու յուղ և դրա զտամասերը` չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը.

1512

Արևածաղկի, քրքումի կամ բամբակի յուղ և դրանց զտամասերը` չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը.

1513

Հնդկընկույզի (միջուկի), արմավամիջուկի կամ բաբասսուի յուղ և դրանց զտամասերը՝ չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը.

1514

Կանճրակի (կանճրակից կամ կոլզայից) կամ մանանեխի յուղ և դրա զտամասերը` չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը՝

1515

Այլ չցնդող բուսական ճարպեր, յուղեր (ներառյալ ժոժոբայի յուղը) և դրանց զտամասերը՝ չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը՝

1516

Կենդանական կամ բուսական ճարպեր և յուղեր ու դրանց զտամասերը` լրիվ կամ մասնակի հիդրոգենացված, ընդեթերացված, վերաեթերացված կամ էլաիդինացված, չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն հետագա մշակման չենթարկած՝

1517

Մարգարին. սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի խառնուրդներ կամ պատրաստի մթերքներ` կենդանական կամ բուսական ճարպերից կամ յուղերից կամ տվյալ խմբի տարբեր ճարպերի կամ յուղերի զտամասերից՝ բացի 1516 ապրանքային դիրքում նշված սննդի ճարպերից կամ յուղերից կամ դրանց զտամասերից՝

1518 00

Կենդանական կամ բուսական ճարպեր և յուղեր ու դրանց զտամասերը, եփված, թթվեցրած, ջրազրկված, սուլֆացված, օդային փչումով թթվեցրած, պոլիմերացված տաքացումով վակուումում կամ իներտ գազի մեջ, կամ քիմիապես վերափոխված այլ եղանակով՝ բացի 1516 ապրանքային դիրքում ընդգրկված մթերքներից. սննդի մեջ օգտագործելու համար ոչ պիտանի խառնուրդներ կամ պատրաստի մթերքներ՝ կենդանական կամ բուսական ճարպերից կամ յուղերից կամ տվյալ խմբի տարբեր ճարպերի կամ յուղերի զտամասերից, այլ տեղում չնշված կամ չընդգրկված՝

1520 00 000 0

Գլիցերին հում. գլիցերինային ջուր և գլիցերինային մոխրաջուր

1521

Բուսական մոմեր (բացի եռգլիցերիդներից), մեղվամոմ, այլ միջատների մոմ ու կետաճարպ՝ ներկած կամ չներկած, ռաֆինացված կամ չռաֆինացված՝

1522 00

Դեգրա մնացորդներ` բուսական կամ կենդանական ճարպանյութերի կամ մոմերի մշակումից հետո՝

ԽՈՒՄԲ 17

 

ՇԱՔԱՐ ԵՎ ՇԱՔԱՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

1701

Եղեգնաշաքար կամ ճակնդեղի շաքար և քիմիապես մաքուր բուսաշաքար՝ պինդ վիճակում.

1702

Շաքարի այլ տեսակներ՝ ներառյալ քիմիապես մաքուր կաթնաշաքարը, ածիկաշաքարը, խաղողաշաքարը և պտղաշաքարը, պինդ վիճակում. շաքարի օշարակներ՝ առանց համաբուրավետիչ կամ ներկող հավելումների. արհեստական մեղր` բնական մեղրի հետ խառնած կամ չխառնած. կարամելային զովացուցիչ (քուլեր).

 

– կաթնաշաքար և կաթնաշաքարի թանձրահյութ.

1703

Կերամաթ` ստացված շաքարի հեռացումից կամ ռաֆինացումից.

ԽՈՒՄԲ 18

 

ԿԱԿԱՈ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՄԹԵՐՔ

 

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

1801 00 000 0

Կակաոյի ունդեր՝ ամբողջական կամ մանրատած, հում կամ բոված

1802 00 000 0

Կակաոյի կեղև, պատյան, նրբամաշկ և այլ մնացորդներ

1803

Կակաոյի մածուկ՝ յուղազերծված կամ չյուղազերծված՝

1804 00 000 0

Կակաոյի յուղ, կակաոյի ճարպ

1805 00 000 0

Կակաոյի փոշի՝ առանց շաքարի կամ քաղցրացնող այլ նյութերի հավելման

ԽՈՒՄԲ 24

 

ԾԽԱԽՈՏ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

2401

Ծխախոտահումք, ծխախոտի թափոններ

ԽՈՒՄԲ 25

 

ԱՂ, ԾԾՈՒՄԲ, ՀՈՂ ԵՎ ՔԱՐ, ԾԵՓԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԿԻՐ ԵՎ ՑԵՄԵՆՏ

 

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

2501 00

Աղ (ներառյալ սեղանի և բնափոխված աղը) և նատրիումի քլորիդ մաքուր, ջրի մեջ լուծած կամ չլուծած, ինչպես նաև այնպիսի ազդանյութերի հավելումների պարունակությամբ, որոնք խոչընդոտում են մասնիկների իրար կպչելը կամ ապահովում են սորունությունը. ծովի ջուր.

2502 00 000 0

Պիրիտ՝ չթրծված

2503 00

Ծծումբ` բոլոր տեսակների, բացի սուբլիմացված, նստեցված կամ կոլոիդային ծծումբից՝

2504

Գրաֆիտ՝ բնական

2505

Ավազ՝ բնական, բոլոր տեսակների, ներկած կամ չներկած, բացի 26–րդ խմբի մետաղաբեր ավազներից.

2506

Կվարց (բացի բնական ավազներից), կվարցիտ՝ կոպիտ մանրատած կամ չմանրատած, սղոցած կամ չսղոցած, կամ այլ կերպ բլոկների կամ ուղղանկյուն սալերի (ներառյալ քառակուսի) բաժանած.

2507 00

Ճենակավ և այլ ճենակավային կավեր՝ կալցինացված կամ չկալցինացված.

2508

Կավեր՝ այլ (բացառությամբ 6806 ապրանքային դիրքում ընդգրկված փքված կավերի), անդալուզիտ, կիանիտ և սիլիմանիտ՝ կալցինացված կամ չկալցինացված, մուլիտ, հրակավային կամ դինասային հողեր.

2509 00 000 0

Կավիճ

2510

Կալցիումի ֆոսֆատներ` բնական, ալյումինա-կալցիումային ֆոսֆատներ` բնական և ֆոսֆատային կավիճ.

2511

Բարիումի սուլֆատ` բնական (բարիտ). բարիումի կարբոնատ` բնական (վիտերիտ), կալցինացված կամ չկալցինացված, բացի 2816 ապրանքային դիրքում ընդգրկված բարիումի օքսիդից.

2512 00 000 0

Հողեր՝ ինֆուզորային, սիլիցիումային (օրինակ` կիզելգուր, տրեպել և դիատոմիտ) և նույնանման սիլիկային հողեր՝ կալցինացված կամ չկալցինացված, 1 կամ պակաս տեսակարար կշռով

2513

Չեչաքար, զմռնիտ, կորունդ՝ բնական, նռնաքար՝ բնական, և այլ բնական հղկանյութեր` ջերմամշակած կամ չմշակած.

2514 00 000 0

Թերթաքար, կոպիտ մանրատած կամ չմանրատած, սղոցած կամ չսղոցած, կամ այլ կերպ բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի) սալերի բաժանած

2515

Մարմար, տրավերտին կամ կրաքարային տուֆ, էկաուսին և այլ կրաքարեր հուշարձանների կամ շինարարության համար՝ 2,5 կամ ավելի տեսակարար կշռով, և ալեբաստր, կոպիտ մանրատած կամ չմանրատած, սղոցած կամ չսղոցած կամ այլ մեթոդով բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի) սալերի բաժանած.

2516

Գրանիտ, ծիրանաքար, բազալտ, ավազաքար և այլ քարեր հուշարձանների կամ շինարարության համար, կոպիտ մանրատած կամ չմանրատած, սղոցած կամ չսղոցած, կամ այլ կերպ բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի) սալերի բաժանած.

2517

Ճավաքար, կոպիճ, խիճ կամ մանրատած քար, սովորաբար օգտագործվում է որպես բետոնի, բալաստի լցանյութ խճուղիների կամ երկաթուղային ճանապարհների համար կամ այլ բալաստ, ճավաքար, ինչպես նաև մեծագլաքար և կայծքարային կոպիճ, ջերմամշակված կամ չմշակված, մակադամ խարամից, դրոսից կամ նույնանման արդյունաբերական թափոններից, ընդգրկելով կամ չընդգրկելով ապրանքային դիրքի առաջին մասում նշված նյութերը, հանքաձյութած (գուդրոնապատված) մակադամ, 2515 կամ 2516 ապրանքային դիրքերում նշված քարի հատիկներ, փշրանք և փոշի, ջերմամշակած կամ չմշակած.

2518

Դոլոմիտ` կալցինացված կամ չկալցինացված, եռակալված կամ չեռակալված, ներառյալ դոլոմիտ՝ կոպիտ մանրատած կամ սղոցած կամ այլ կերպ բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի) սալերի բաժանած, դոլոմիտային լցոնախառնուրդ.

2519

Մագնիումի կարբոնատ` բնական (մագնեզիտ), մագնեզիա՝ հալեցված, մագնեզիա՝ մինչև եռակալումը թրծված (շեղջաքարացված)՝ շեղջաքարացումից առաջ ավելացվող այլ օքսիդների ոչ մեծ քանակներ պարունակող կամ չպարունակող, մագնիումի այլ օքսիդներ` խառնուկներով կամ առանց խառնուկների.

2520

Գիպս, անհիդրիդ. գիպսային կապակցանյութեր (իրենից ներկայացնում են կալցինացված գիպս կամ կալցիումի սուլֆատ), ներկած կամ չներկած, ոչ մեծ քանակությամբ արագացուցիչներ կամ դանդաղացուցիչներ պարունակող կամ չպարունակող.

2522

Կիր` չհանգած, հանգած և հիդրավլիկ, բացի 2825 ապրանքային դիրքում նշված կալցիումի օքսիդն ու հիդրօքսիդը.

2523

Պորտլանդցեմենտ, կավահողային ցեմենտ, խարամային ցեմենտ, սուպերսուլֆատային ցեմենտ և նույնանման հիդրավլիկ ցեմենտներ, չներկած կամ ներկած, պատրաստի կամ թրծած բովախառնուրդների (կլինկերների) ձևով.

2524

Ասբեստ՝

2525

Փայլար, այդ թվում` շերտատված, փայլարի թափոններ.

2526

Ստեատիտ՝ բնական, կոպիտ մանրատած կամ չմանրատած, սղոցած կամ չսղոցած, կամ այլ կերպ բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի) սալերի բաժանած, տալկ՝

2528 00 000 0

Բորատներ բնական և դրանց խտանյութերը (կալցինացված կամ չկալցինացված), բացի բնական աղալուծույթներից անջատված բորատներից, բնական բորաթթու` 85 զանգվ.%-ից ոչ ավելի H3  BO3 -ի պարունակությամբ՝ չոր նյութի վերահաշվարկով

2529

Սպաթ՝ դաշտային, լեյցիտ, նեֆելին և նեֆելինային սիենիտ, ֆտորասպաթ՝

2530

Նյութեր՝ հանքային, այլ տեղում չնշված կամ չներառված

ԽՈՒՄԲ 26

 

ՀԱՆՔԱՔԱՐԵՐ, ԽԱՐԱՄ ԵՎ ՄՈԽԻՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

2601

Երկաթի հանքաքարեր և խտահանքեր՝ ներառյալ թրծած երկաթաքարը՝

2602 00 000 0

Մանգանի հանքաքարեր և խտահանքեր՝ ներառյալ երկաթախառն մանգանի հանքաքարերը և խտահանքերը` չոր արտադրանքի վերահաշվարկով՝ մանգանի 20 զանգվ.% կամ ավելի պարունակությամբ

2603 00 000 0

Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր

2604 00 000 0

Նիկելի հանքաքարեր և խտահանքեր

2605 00 000 0

Կոբալտի հանքաքարեր և խտահանքեր

2606 00 000 0

Ալյումինի հանքաքարեր և խտահանքեր

2607 00 000

Կապարի հանքաքարեր և խտահանքեր

2608 00 000 0

Ցինկի հանքաքարեր և խտահանքեր

2609 00 000 0

Անագի հանքաքարեր և խտահանքեր

2610 00 000 0

Քրոմի հանքաքարեր և խտահանքեր

2611 00 000 0

Վոլֆրամի հանքաքարեր և խտահանքեր

2612

Ուրանի կամ թորիումի հանքաքարեր և խտահանքեր՝

2613

Մոլիբդենի հանքաքարեր և խտահանքեր՝

2615

Նիոբիումի, տանտալի, վանադիումի կամ ցիրկոնիումի հանքաքարեր և խտահանքեր`

2616

Թանկարժեք մետաղների հանքաքարեր և խտահանքեր՝

2617

Այլ հանքաքարեր և խտահանքեր՝

2618 00 000 0

Խարամ՝ հատիկավորված (խարամավազ), որը ստացվում է սև մետաղների արտադրության ընթացքում

2619 00

Խարամ, դրոս (բացի հատիկավորված խարամից), հրաթեփ և սև մետաղների արտադրության այլ թափոններ՝

2620

Խարամ, մոխիր և այլ մնացորդներ (բացի սև մետաղների արտադրության թափոններից), որոնք պարունակում են մետաղներ, արսեն կամ դրանց միացությունները`

 

– հիմնականում ցինկ պարունակող`

2621

Այլ խարամ և մոխիր՝ ներառյալ ծովային ջրիմուռներից մոխիրը (կելպ). քաղաքային տնտեսության թափոնների այրումից ստացված մոխիր և մնացորդներ՝

ԽՈՒՄԲ 27

 

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ, ՆԱՎԹ ԵՎ ՆԱՎԹԱՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ. ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ. ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՄԵՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

2707

Յուղեր և քարածխային ձյութի բարձր ջերմային թորման այլ նյութեր. նույնանման նյութեր, որոնց մեջ բուրավետ բաղադրիչների զանգվածը գերազանցում է ոչ բուրավետների զանգվածը.

2709 00

Հում նավթ և հում նավթամթերքներ՝ ստացված բիտումային ապարներից.

2712

Նավթային վազելին. պարաֆին, նավթային մանրաբյուրեղավոր մոմ, պարաֆինային գաջ, օզոկերիտ, գորշ ածխային մոմ, տորֆային մոմ, այլ հանքամոմեր և սինթեզման կամ այլ պրոցեսների արդյունքում ստացված նույնանման նյութեր, ներկած կամ չներկած.

ԽՈՒՄԲ 28

 

ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ. ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ, ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ՀՈՂԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՏԱՐՐԵՐԻ ԿԱՄ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐԻ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

 

I. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

2801

Ֆտոր, քլոր, բրոմ և յոդ.

2802 00 000 0

Ծծումբ` սուբլիմացված կամ նստվածքային. ծծումբ կոլոիդային

2803 00 000 0

Ածխածին (մուր և ածխածնի այլ ձևեր՝ այլ տեղում չնշված կամ չներառված)

2804

Ջրածին, իներտ գազեր և այլ ոչ մետաղներ.

2805

Ալկալիական կամ հողալկալիական մետաղներ. հազվագյուտ հողերի մետաղներ, սկանդիում և իտրիում` մաքուր վիճակում, խառնուրդներում կամ համաձուլվածքներում. սնդիկ.

 

II. ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԹԹՈՒՆԵՐ ԵՎ ՈՉ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԹԹՎԱԾՆԱՅԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2806

Քլորաջրածին (աղաթթու), քլորսուլֆոնային թթու.

2807 00

Ծծմբաթթու, օլեում.

2809

Երկֆոսֆորի հնգօքսիդ. ֆոսֆորաթթու. որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով բազմաֆոսֆորային թթուներ.

2810 00

Բորի օքսիդներ. բորաթթուներ.

2811

Այլ անօրգանական թթուներ և ոչ մետաղների թթվածնային պարունակությամբ անօրգանական այլ միացություններ.

 

III. ՀԱԼՈԳԵՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԾՄԲԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2812

Ոչ մետաղների հալոգենիդներ և հալոգենիդ օքսիդներ

2813

Ոչ մետաղների սուլֆիդներ. ֆոսֆորի տրիսուլֆիդ՝ տեխնիկական.

 

IV. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐ, ՕՔՍԻԴՆԵՐ, ՀԻԴՐՕՔՍԻԴՆԵՐ ԵՎ ՊԵՐՕՔՍԻԴՆԵՐ

2814

Ամոնիակ, անջուր կամ ջրային լուծույթում.

2815

Նատրիումի հիդրօքսիդ (կաուստիկ սոդա). կալիումի հիդրօքսիդ (կծու կալիում). նատրիումի կամ կալիումի պերօքսիդներ.

2816

Մագնեզիումի հիդրօքսիդ և պերօքսիդ. ստրոնցիումի կամ բարիումի օքսիդներ, հիդրօքսիդներ և պերօքսիդներ.

2817 00 000 0

Ցինկի օքսիդ. ցինկի պերօքսիդ

2818

Արհեստական կորունդ որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով. ալյումինի օքսիդ. ալյումինի հիդրօքսիդ.

2819

Քրոմի օքսիդներ և հիդրօքսիդներ.

2820

Մանգանի օքսիդներ՝

2821

Երկաթի օքսիդներ և հիդրօքսիդներ. հանքային ներկանյութեր, որոնք պարունակում են 70 կամ ավելի զանգ.% քիմիապես կապված երկաթ՝ Fе2O3 -ի վերահաշվարկով.

2823 00 000 0

Տիտանի օքսիդներ

2824

Կապարի օքսիդներ. կապարի սուսր (կարմիր և նարնջագույն).

2825

Հիդրազին և հիդրօքսիլամին և դրանց անօրգանական աղերը. անօրգանական այլ հիմքեր. մետաղների այլ օքսիդներ, հիդրօքսիդներ և պերօքսիդներ.

 

V. ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԹԹՈՒՆԵՐԻ ՈՒ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԱՂԵՐ ԵՎ ՊԵՐՕՔՍԱԱՂԵՐ

2826

Ֆտորիդներ. ֆտորասիլիկատներ, ֆտորաալյումինատներ և ֆտորի այլ կոմպլեքսային աղեր.

2827

Քլորիդներ, քլորիդի օքսիդներ և քլորիդի հիդրօքսիդներ. բրոմիդներ և բրոմիդի օքսիդներ, յոդիդներ և յոդիդի օքսիդներ.

2828

Հիպոքլորիդներ. կալցիումի հիպոքլորիդ տեխնիկական. քլորիդներ. հիպոբրոմիդներ.

2829

– – Քլորատներ և գերքլորատներ. բրոմատներ և քերբրոմատներ. յոդատներ և պերյոդատներ.

2830

Սուլֆիդներ. պոլիսուլֆիդներ՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով.

2831

Երկթիոնիտներ և սուլֆօքսիլատներ.

2832

Սուլֆիդներ. թիոսուլֆատներ.

2833

Սուլֆատներ. շիբ. պերօքսասուլֆատներ (պերսուլֆատներ).

2834

Նիտրիդներ. նիտրատներ.

2835

Ֆոսֆինատներ (հիպոֆոսֆիդներ), ֆոսֆոնատներ (ֆոսֆիդներ) և ֆոսֆատներ. պոլիֆոսֆատներ՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով.

2836

Կարբոնատներ. պերօքսոկարբոնատներ (պերկարբոնատներ). ամոնիումի կարբոնատ՝ տեխնիկական, ամոնիումի կարբամատի պարունակությամբ.

2837

Ցիանիդներ, ցիանիդ օքսիդներ, կոմպլեքսային ցիանիդներ.

2839

Սիլիկատներ. ալկալիական մետաղների սիլիկատներ՝ տեխնիկական.

2840

Բորատներ. պերօքսոբորատներ (պերբորատներ).

– դինատրիումի տետրաբորատ (բորակ մաքրած).

2841

Օքսամետաղական կամ պերօքսամետաղական թթուների աղեր

2842

Անօրգանական թթուների կամ պերօքսաթթուների աղեր (ներառյալ որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով ալյումասիլիկատները)՝ բացի ազիդներից, այլ.

 

VI. ՏԱՐԲԵՐ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

2843

Թանկարժեք մետաղներ կոլոիդային վիճակում. թանկարժեք մետաղների անօրգանական կամ օրգանական միացություններ` որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով. թանկարժեք մետաղների ամալգամներ.

2844

Ռադիոակտիվ քիմիական տարրեր և ռադիոակտիվ իզոտոպներ (ներառյալ տրոհվող և վերարտադրվող քիմիական տարրերն ու իզոտոպները) և դրանց միացությունները. այդ նյութերը պարունակող խառնուրդներ և մնացորդներ.

2845

Իզոտոպներ՝ բացի 2844 ապրանքային դիրքի իզոտոպներից. այդ իզոտոպների անօրգանական կամ օրգանական միացություններ՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով.

2846

Միացություններ՝ անօրգանական կամ օրգանական, հազվագյուտ հողերի մետաղների, իտրիումի կամ սկանդիումի կամ այդ մետաղների խառնուրդների

2847 00 000 0

Ջրածնի պերօքսիդ՝ միզանյութով կարծրացած կամ չկարծրացած

2848 00 000 0

Ֆոսֆիդներ` որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով, բացառությամբ ֆերոֆոսֆորի

2849

Կարբիդներ՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով.

2850 00

Հիդրիդներ, նիտրիդներ, ազիդներ, սիլիցիդներ և բորիդներ` որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով՝ բացի 2849 ապրանքային դիրքում նշված կարբիդ հանդիսացող միացություններից.

2852

Սնդիկի միացություններ՝ անօրգանական կամ օրգանական, որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով՝ բացի ամալգամից.

2853 00

Անօրգանական այլ միացություններ (ներառյալ թորած կամ էլեկտրահաղորդաչափական ջուրը և նույնանման մաքրության ջուրը). հեղուկ օդ (իներտ գազերը հեռացված կամ չհեռացված). խտացրած օդ. ամալգամներ՝ բացի թանկարժեք մետաղների ամալգամներից.

ԽՈՒՄԲ 29

 

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

 

I. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱԼՈԳԵՆԱՑՎԱԾ, ՍՈՒԼՖԱՑՎԱԾ, ՆԻՏՐԱՑՎԱԾ ԿԱՄ ՆԻՏՐՈԶԱՑՎԱԾ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ

2901

Ացիկլիկ ածխաջրածիններ՝

2902

Ցիկլիկ ածխաջրածիններ՝

2904

Ածխաջրածինների սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալներ՝ հալոգենացված կամ չհալոգենացված՝

 

II. ՍՊԻՐՏՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱԼՈԳԵՆԱՑՎԱԾ, ՍՈՒԼՖԱՑՎԱԾ, ՆԻՏՐԱՑՎԱԾ ԿԱՄ ՆԻՏՐՈԶԱՑՎԱԾ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ

2905

Սպիրտները և դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները՝

 

– մոնոսպիրտեր հագեցած՝

2906

Ցիկլային սպիրտներ և դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները՝

 

– ցիկլոալկանային, ցիկլոալկենային կամ ցիկլոտերպենային՝

2906 11 000 0

– – մենթոլ

2906 12 000 0

– – ցիկլոհեքսանոլ, մեթիլցիկլոհեքսանոլներ և դիմեթիլցիկլոհեքսանոլներ

2906 13

– – ստերիններ և ինոզիտներ՝

2906 13 100 0

– – – ստերիններ

2906 13 900 0

– – – ինոզիտներ

2906 19 000 0

– – այլ

 

– արոմատիկ՝

2906 21 000 0

– – բենզիլային սպիրտ

2906 29 000 0

– – այլ

 

III. ՖԵՆՈԼՆԵՐ, ՖԵՆՈԼՍՊԻՐՏՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ՀԱԼՈԳԵՆԱՑՎԱԾ, ՆԻՏՐԱՑՎԱԾ ԿԱՄ ՆԻՏՐՈԶԱՑՎԱԾ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ

2907

Ֆենոլներ, ֆենոլոսպիրտներ՝

2908

Հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ֆենոլների կամ ֆենոլոսպիրտների ածանցյալները.

 

IV. ՊԱՐԶ ԵԹԵՐՆԵՐ. ՍՊԻՐՏՆԵՐԻ, ՊԱՐԶ ԵԹԵՐՆԵՐԻ, ԿԵՏՈՆՆԵՐԻ ՊԵՐՕՔՍԻԴՆԵՐ. ԷՊՕՔՍԻԴՆԵՐԻ ԵՌԱՆԴԱՄ ՕՂԱԿՆԵՐ. ԱՑԵՏԱԼՆԵՐ ԵՎ ԿԻՍԱԱՑԵՏԱԼՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ՀԱԼՈԳԵՆԱՑՎԱԾ, ՍՈՒԼՖԱՑՎԱԾ, ՆԻՏՐԱՑՎԱԾ ԿԱՄ ՆԻՏՐՈԶԱՑՎԱԾ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ

2909

Պարզ եթերներ, եթերասպիրտներ, եթերաֆենոլներ, եթերասպիրտոֆենոլներ. սպիրտների, պարզ եթերների և կետոնների (որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով) պերօքսիդները և դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները.

2910

Կառուցվածքում եռանդամ օղակ պարունակող էպօքսիդներ, էպօքսիսպիրտներ, էպօքսիֆենոլներ և էպօքսիեթերներ ու դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները.

2910 20 000 0

– մեթիլօքսիրան (պրոպիլենօքսիդ)

2910 30 000 0

– 1-քլոր-2,3-էպօքսիպրոպան (էպիքլորհիդրին)

2910 90 000 0

– այլ

2911 00 000 0

Ացետալներ և կիսաացետալներ, որոնք պարունակում են կամ չեն պարունակում այլ թթվածնակիր ֆունկցիոնալ խմբեր և դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները

 

V. ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱԼԴԵՀԻԴԱՅԻՆ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽՄԲՈՎ

2912

Ալդեհիդներ, որոնք պարունակում են կամ չեն պարունակում այլ թթվածնակիր ֆունկցիոնալ խմբեր, ալդեհիդների ցիկլային պոլիմերներ, պարաֆորմալդեհիդ՝

2913 00 000 0

2912 ապրանքային դիրքի միացությունների ածանցյալները` հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված

 

VI. ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԵՏՈՆԱՅԻՆ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽՄԲԻ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՔԻՆՈՆԱՅԻՆ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽՄԲԻ ՀԵՏ

2914

Կետոններ և քինոններ, որոնք պարունակում են կամ չեն պարունակում այլ թթվածնակիր ֆունկցիոնալ խումբ, և դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները՝

 

VII. ԿԱՐԲՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐԸ, ՀԱԼՈԳԵՆԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐԸ, ՊԵՐՕՔՍԻԴՆԵՐԸ, ՊԵՐՕՔՍԻԹԹՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱԼՈԳԵՆԱՑՎԱԾ, ՍՈՒԼՖԱՑՎԱԾ, ՆԻՏՐԱՑՎԱԾ ԿԱՄ ՆԻՏՐՈԶԱՑՎԱԾ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ

2915

Թթուներ ացիկլային մոնոկարբոնային հագեցած և դրանց անհիդրիդները, հալոգենանհիդրիդները, պերօքսիդներն ու պերօքսիթթուները, դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված և նիտրոզացված ածանցյալները՝

2916

Թթուներ ացիկլային միակարբոնային չհագեցած, թթուներ ցիկլային միակարբոնային, դրանց անհիդրիդները, հալոգենանհիդրիդները, պերօքսիդները և պերօքսիթթուները, դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները՝

2917

Պոլիկարբոնաթթուներ, դրանց անհիդրիդները, հալոգենանհիդրիդները, պերօքսիդները և պերօքսիթթուները. դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները՝

2918

Կարբոնաթթուներ լրացուցիչ թթվածնակիր ֆունկցիոնալ խմբեր պարունակող, և դրանց անհիդրիդները, հալոգենանհիդրիդները, պերօքսիդները և պերօքսիթթուները, դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները՝

 

VIII. ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԹԹՈՒՆԵՐԻ ԲԱՐԴ ԵԹԵՐՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԱՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱԼՈԳԵՆԱՑՎԱԾ, ՆԻՏՐԱՑՎԱԾ Ու ՆԻՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ

2919

Ֆոսֆորաթթվի բարդ եթերներ և դրանց աղերը՝ ներառյալ լակտոֆոսֆատները, դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները՝

2920

Ոչ մետաղների այլ անօրգանական թթուների բարդ եթերներ (բացի հալոգենաջրածինների բարդ եթերներից) և դրանց աղերը, դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները՝

 

IX. ԱԶՈՏԱԿԻՐ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽՄԲԻ ՀԵՏ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2921

Ամինային ֆունկցիոնալ խմբի հետ միացություններ.

2922

Ամինոմիացություններ, որոնք պարունակում են թթվածնակիր ֆունկցիոնալ խումբ՝

2923

Չորրորդային ամոնիումային հիմքի աղեր և հիդրօքսիդներ, այլ լեցիտիններ և ֆոսֆոամինոլիպիդներ՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով՝

2924

Միացություններ կարբօքսամիդային ֆունկցիոնալ խումբ պարունակող, ածխաթթվի միացություններ ամիդային ֆունկցիոնալ խումբ պարունակող՝

2925

Կարբօքսիմիդային ֆունկցիոնալ խումբ պարունակող միացություններ (ներառյալ սախարինն ու դրա աղերը) և իմինային ֆունկցիոնալ խումբ պարունակող միացություններ՝

2926

Միացություններ նիտրիլային ֆունկցիոնալ խումբ պարունակող՝

2928 00

Հիդրազինի կամ հիդրօքսիլամինի օրգանական ածանցյալներ՝

2929

Այլ ազոտակիր ֆունկցիոնալ խմբեր պարունակող միացություններ՝

 

X. ՕՐԳԱՆԱ-ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԵՏԵՐԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՂԵՐԸ, ՍՈՒԼՖՈՆԱՄԻԴՆԵՐ

2930

Ծծմբաօրգանական միացություններ՝

2931

Այլ օրգանա-անօրգանական միացություններ՝

2932

Հետերացիկլային միացություններ՝ միայն թթվածնի հետերաատոմ(ներ) պարունակող՝

2933

Հետերացիկլային միացություններ՝ միայն ազոտի հետերաատոմ(ներ) պարունակող՝

2934

Նուկլեինաթթուներ և դրանց աղերը՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով, այլ հետերացիկլային միացություններ՝

2935 00

Սուլֆոնամիդներ՝

XI. ՆԱԽԱՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ, ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ

2936

Նախավիտամիններ և վիտամիններ, բնական կամ սինթեզված (ներառյալ բնական խտանյութերը), հիմնականում որպես վիտամիններ օգտագործվող դրանց ածանցյալները և այդ միացությունների խառնուրդները, այդ թվում՝ ցանկացած լուծիչի մեջ՝

2937

Բնական կամ սինթեզված հորմոններ, պրոստագլանդիններ, տրոմբօքսաններ և լեյկոտրիեններ, դրանց ածանցյալները և կառուցվածքային անալոգները, որոնք ներառում են հիմնականում որպես հորմոններ օգտագործվող շղթայական մոդիֆիկացված պոլիպեպտիդներ՝

 

XII. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ, ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՍԻՆԹԵԶՎԱԾ ԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐ ԵՎ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԱՂԵՐԸ, ՊԱՐԶ ԵՎ ԲԱՐԴ ԵԹԵՐՆԵՐՆ ՈՒ ԱՅԼ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ

2938

Գլիկոզիդներ՝ բնական կամ սինթեզված, դրանց աղերը, պարզ ու բարդ եթերները և այլ ածանցյալները՝

2939

Բուսական ծագում ունեցող, բնական կամ սինթեզված ալկալոիդներ, դրանց աղերը, պարզ ու բարդ եթերները և այլ ածանցյալները՝

 

XIII. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2940 00 000 0

Շաքարներ քիմիապես մաքուր, բացի բուսաշաքարից, կաթնաշաքարից, ածիկաշաքարից, խաղողաշաքարից և պտղաշաքարից, շաքարների պարզ եթերներ, շաքարների ացետալներ և բարդ եթերներ, դրանց աղերը՝ բացառությամբ 2937, 2938 կամ 2939 ապրանքային դիրքերում նշված արտադրանքից

2941

Հակաբիոտիկներ՝

2942 00 000 0

Օրգանական այլ միացություններ

ԽՈՒՄԲ 30

 

ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

3001

Գեղձեր և այլ օրգաններ՝ նախատեսված օրգանաբուժության համար, չորացրած, փոշիացրած կամ չփոշիացրած, գեղձերի և այլ օրգանների կամ դրանց արտազատուկների լուծամզվածքներ՝ նախատեսված օրգանաբուժության համար, հեպարին և դրա աղերը, մարդկային և կենդանական ծագում ունեցող այլ նյութեր` պատրաստված թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ նպատակներով օգտագործման համար, այլ տեղում չնշված կամ չներառված՝

3002

Մարդկային արյուն, թերապևտիկ, կանխարգելիչ կամ ախտորոշման նպատակներով օգտագործելու համար պատրաստված կենդանական արյուն, իմունային շիճուկներ, արյան այլ թորամասեր ու բարեփոխված կամ չբարեփոխված իմունաբանական նյութեր, այդ թվում՝ բիոտեխնոլոգիական ճանապարհով ստացված, պատվաստանյութեր, թույներ, աճեցրած մանրէներ (բացի խմորասնկերից) և համանման նյութեր՝

3003

Դեղամիջոցներ (բացի 3002, 3005 կամ 3006 ապրանքային դիրքերում նշվածներից)՝ կազմված երկու կամ ավելի բաղադրատարրերի խառնուրդից, թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ նպատակներով օգտագործելու համար, սակայն մանրածախ առևտրի համար դեղաչափված դեղաձևերով կամ տարաներում կամ փաթեթվածքներում չբաժնեծրարված՝

3004

Դեղամիջոցներ (բացի 3002, 3005 կամ 3006 ապրանքային դիրքերում նշվածներից)՝ կազմված երկու կամ ավելի բաղադրատարրերի խառնուրդից, նախատեսված թերապևտիկ և կանխարգելիչ նպատակներով օգտագործման համար, բաժնեծրարված դեղաչափված դեղաձևերով (ներառյալ դեղամիջոցները վերմաշկային համակարգերի ձևով) կամ տարաներում կամ փաթեթվածքներում մանրածախ առևտրի համար՝

3005

Բամբակ, թանզիֆ, փաթույթային վիրակապեր և նմանատիպ արտադրատեսակներ (օրինակ՝ վիրակապական նյութեր, կպչուն սպեղանիներ, թրջոցալաթեր)՝ ներծծված կամ ծածկված դեղագործական նյութերով կամ մանրածախ առևտրի համար բաժնեծրարված տարաներում կամ փաթեթվածքներում, որոնք նախատեսված են բժշկության, վիրաբուժության, ատամնաբուժության կամ անասնաբուժության մեջ օգտագործելու համար՝

3006

Դեղագործական արտադրանք, որը նշված է տվյալ խմբի 4-րդ ծանոթագրության մեջ՝

 

ԽՈՒՄԲ 32

 

ԴԱԲԱՂՄԱՆ ԿԱՄ ՆԵՐԿՄԱՆ ԼՈՒԾԱՄԶՈՒՔՆԵՐ, ՏԱՆԻՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԳՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՆԵՐԿՈՂ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՆԵՐԿԵՐ ԵՎ ԼԱՔԵՐ, ՄԱԾԻԿՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՄԱՍՏԻԿԱ, ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿ, ԹԱՆԱՔ, ՏՈՒՇ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

3201

Բուսական ծագմամբ դաբաղային լուծամզուքներ, տանիններ և դրանց աղերը, եթերները՝ պարզ և բարդ և այլ ածանցյալներ՝

3202

Դաբաղային օրգանական նյութեր` սինթետիկ, դաբաղային անօրգանական նյութեր, դաբաղման պատրաստուկներ, դաբաղման բնական նյութեր պարունակող կամ չպարունակող, ֆերմենտային պատրաստուկներ՝ նախնական դաբաղման համար՝

3203 00

Բուսական կամ կենդանական ծագում ունեցող ներկող նյութեր (ներառյալ ներկող լուծամզուքները՝ բացի կենդանական ածուխից)՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության, տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրության մեջ նշված բուսական կամ կենդանական ծագում ունեցող ներկող նյութերի հիմքով պատրաստված պատրաստուկներ՝

3204

Օրգանական սինթետիկ ներկող նյութեր՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության, պատրաստուկներ՝ պատրաստված տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրության մեջ նշված օրգանական սինթետիկ ներկող նյութերի հիմքով, օրգանական սինթետիկ արտադրանք, որն օգտագործվում է որպես օպտիկական սպիտակեցնող նյութ կամ լյումինաֆոր՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության՝

3205 00 000 0

Գունավոր լաքեր, տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրության մեջ նշված գունավոր լաքերի հիմքով պատրաստուկներ

3206

Ներկող այլ նյութեր, տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրության մեջ նշված և 3203, 3204 կամ 3205 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված պատրաստուկներից տարբեր պատրաստուկներ, որպես լյումինաֆոր օգտագործվող անօրգանական արտադրանք՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության՝

3207

Պատրաստի գունանյութեր, ապակու պատրաստի պղտորիչներ և պատրաստի ներկեր, ապակենման արծններ և ջնարակներ, անգոբներ (լուծախմորներ), հեղուկ փայլանյութերի և համանման պատրաստուկներ՝ խեցեղենի (կերամիկայի), արծնների կամ ապակու արտադրության ժամանակ օգտագործվող, ապակենման բովախառնուրդ և այլ տեսակի ապակի` փոշու, հատիկների կամ փաթիլների տեսքով`

3208

Ներկեր և լաքեր (ներառյալ արծնները և ողորկալաքերը)՝ սինթետիկ պոլիմերների կամ քիմիապես վերափոխված բնական պոլիմերների հիմքով՝ ոչ ջրային միջավայրում դիսպերսված կամ լուծված, տվյալ խմբի 4-րդ ծանոթագրության մեջ նշված լուծույթներ՝

3209

Ներկեր և լաքեր (ներառյալ արծնները և ողորկալաքերը)՝ սինթետիկ պոլիմերների կամ քիմիապես վերափոխված բնական պոլիմերների հիմքով՝ ջրային միջավայրում դիսպերսված կամ լուծված՝

3210 00

Այլ ներկեր և լաքեր (ներառյալ՝ արծնները, ողորկալաքերը և սոսնձային ներկերը), պատրաստի ջրային գունանյութեր՝ կաշվի մշակման համար օգտագործվող

3212

Գունանյութեր (ներառյալ մետաղական փոշիներ և փաթիլներ)՝ ոչ ջրային միջավայրում դիսպերսված, հեղուկ կամ մածուկանման, որոնք օգտագործվում են ներկերի արտադրության մեջ (ներառյալ արծնները), փայլաթիթեղ դրոշմատպման համար, ներկանյութեր և ներկող այլ նյութեր՝ բաժնեծրարված ձևով կամ փաթեթավորումով մանրածախ վաճառքի համար՝

3213

Գեղարվեստական ներկեր՝ նկարիչների, ուսանողների կողմից կամ ցուցանակների ձևավորման համար օգտագործվող, գունաթափանցման համար օգտագործվող ներկեր, ներկեր ժամանցի համար և համանման արտադրանք՝ հաբերի, պատիճների տեսքով, սրվակներով, տուփերով կամ համանման տեսքով կամ փաթեթավորումով՝

3214

Ապակու և այգեգործական ծեփամածիկներ, ձյութացեմենտներ, բաղադրություններ խտման համար և այլ մաստիկաներ, մածիկներ ներկարարական աշխատանքների համար, ոչ հրակայուն բաղադրություններ շենքերի ճակատները, ներքին պատերը, հատակները, առաստաղները կամ մյուս մասերը նախապատրաստելու համար՝

3215

Տպագրական ներկ, գրելու կամ նկարելու թանաք կամ տուշ և թանաքի այլ տեսակներ՝ խտացրած կամ չխտացրած, պինդ կամ ոչ պինդ՝

ԽՈՒՄԲ 33

 

ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԵՐ ԵՎ ՌԵՏԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐ. ՕԾԱՆԵԼԻՔԱՅԻՆ, ԿՈՍՄԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

3301

Եթերայուղեր (տերպեններ պարունակող կամ չպարունակող)՝ ներառյալ լուծամզված և բացարձակ եթերայուղերը, ռետինանյութերը, լուծամզված եթերայուղերը, եթերայուղերի խտանյութերը` ճարպերի, չցնդող յուղերի, մոմերի կամ համանման նյութերի մեջ, որոնք ստացվում են անֆլերաժի կամ թթվամշակման մեթոդով, եթերայուղերի տերպենազերծումից ստացված տերպենային կողմնակի արգասիքներ, եթերայուղերի ջրային թորվածքներ և եթերայուղերի ջրային լուծույթներ.

3302

Բուրավետ նյութերի խառնուրդներ և խառնուրդներ (ներառյալ սպիրտային լուծույթները)՝ ստացված մեկ կամ ավելի այդպիսի նյութերի հիման վրա, որոնք օգտագործվում են որպես արդյունաբերական հումք, այլ պատրաստուկներ բուրավետ նյութերի հիմքով, որոնք օգտագործվում են ըմպելիքների արտադրության համար.

ԽՈՒՄԲ 34

 

ՕՃԱՌ, ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԼՎԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՔՍԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՄՈՄԵՐ, ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՄ ՓԱՅԼԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄՈՄԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, ԾԵՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱԾՈՒԿՆԵՐ, ՊԼԱՍՏԻԼԻՆ, «ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄՈՄ» ԵՎ ԳԻՊՍԻ ՀԻՄՔՈՎ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

340120

3402 /բացառությամբ`
340220/


3403 
 

 
 
 
 
3404

3407 00 000 0

Օճառ՝ այլ ձևերով

Մակերևութաակտիվ օրգանական նյութեր (բացի օճառից), մակերևութաակտիվ նյութեր, լվացող միջոցներ (ներառյալ օժանդակ լվացող միջոցները) և մաքրող միջոցներ` օճառ պարունակող կամ չպարունակող (բացի 3401 ապրանքային դիրքում նշված միջոցներից).
-մակերևութաակտիվ օրգանական նյութեր՝ բաժնեծրարված կամ չբաժնեծրարված մանրածախ վաճառքի համար.

Քսանյութեր (ներառյալ յուղող և սառեցնող էմուլսիաները կտրող գործիքների համար, միջոցներ հեղույսների և մանեկների քանդումը հեշտացնելու համար, ժանգը հեռացնելու միջոցները կամ քսանյութերի հիմքով հակաքայքայիչ նյութերը և պատրաստուկները` կաղապարներից արտադրատեսակների հանումը հեշտացնելու համար) և մանածագործական նյութերի, կաշիների, մորթիների ու այլ նյութերի յուղային և ճարպային մշակման համար օգտագործվող միջոցներ՝ բացի այն միջոցներից, որոնց հիմնական բաղադրիչները բիտումային ապարներից ստացված՝ 70% զանգվածային բաժին կամ ավելի նավթն ու նավթամթերքներն են՝
- բիտումային ապարներից ստացված նավթ կամ նավթամթերքներ պարունակող

Արհեստական մոմեր և պատրաստի մոմեր

Ծեփման համար մածուկներ՝ ներառյալ երեխաների կողմից ծեփման համար նախատեսված պլաստիլին, «ատամնաբուժական մոմ» կամ ատամների ծեփապատճենն ստանալու բաղադրություններ՝ բաժնեծրարված հավաքածուներում, փաթեթվածքներում՝ մանրածախ վաճառքի համար կամ սալիկների տեսքով, պայտերի ձևով, քառակողիկներով կամ նույնանման ձևերով, գիպսի (կալցինացված գիպսի կամ կալցիումի սուլֆատի) հիմքով ատամնաբուժական նպատակների համար այլ բաղադրություններ

ԽՈՒՄԲ 35

 

ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՎԵՐԱՓՈԽՎԱԾ ՕՍԼԱՆԵՐ, ՍՈՍԻՆՁՆԵՐ, ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

3501

Կազեին, կազեինատներ և կազեինի այլ ածանցյալներ, կազեինային սոսինձներ.

3502

Ալբումիններ (ներառյալ երկու կամ ավելի շիճուկային սպիտակուցների խտանյութերը, որոնք պարունակում են չոր նյութի վերահաշվարկով 80 զանգվ.%-ից ավելի շիճուկային սպիտակուցներ), ալբումինատներ և ալբումինի այլ ածանցյալներ.

3503 00

Դոնդողանյութ (այդ թվում՝ ուղղանկյուն (այդ թվում՝ քառակուսի) թերթերով, մակերեսային մշակմամբ կամ առանց մշակման, ներկած կամ չներկած) և դոնդողանյութի ածանցյալներ, ձկնասոսինձ, կենդանական ծագման այլ սոսինձներ, բացի 3501 ապրանքային դիրքում ընդգրկված կազեինի սոսնձից.

3504 00

Պեպտոններ և դրանց ածանցյալներ, սպիտակուցային այլ նյութեր և դրանց ածանցյալներ` այլ տեղում չնշված կամ չներառված, քրոմապատված կամ չքրոմապատված կաշվի կամ հում կաշվի փոշի.

3505

Դեքստրիններ և վերափոխված այլ օսլաներ (օրինակ` նախապես դոնդողացված կամ բարդ եթերի վերածված օսլաներ), օսլաների, դեքստրինների կամ վերափոխված այլ օսլաների հիմքով ստացված սոսինձներ.

3506

Պատրաստի սոսինձներ և այլ պատրաստի հարակցանյութեր՝ այլ տեղում չնշված և չներառված, որպես սոսինձներ կամ հարակցանյութեր օգտագործվելու համար պիտանի, մանրածախ վաճառքի համար որպես սոսինձներ կամ հարակցանյութեր բաժնեծրարված, 1 կգ-ից ոչ ավելի զտաքաշ ունեցող արտադրանք.

3507

ֆերմենտներ, ֆերմենտային պատրաստուկներ՝ այլ տեղում չնշված կամ չներառված.

ԽՈՒՄԲ 36

 

ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՀՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ, ԼՈՒՑԿԻՆԵՐ, ՀՐԱԿԻՐ ՀԱՄԱՀԱԼՎԱԾՔՆԵՐ, ՈՐՈՇ ԴՅՈՒՐԱՎԱՌ ՆՅՈՒԹԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

3601 00 000 0

Վառոդ

3603 00

Կրակահաղորդ քուղեր, ճայթեցնող քուղեր, հարվածող կամ ճայթեցնող հրապատիճներ, բռնկիչներ, էլեկտրաճայթիչներ՝

3606

Ֆեռոցերիում և հրակիր այլ համահալվածքներ՝ ցանկացած տեսքով, տվյալ խմբի 2-րդ ծանոթագրության մեջ նշված՝ դյուրավառ նյութերից պատրաստված ապրանքներ.

ԽՈՒՄԲ 38

 

ԱՅԼ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

3801

Արհեստական գրաֆիտ, կոլոիդային կամ կիսակոլոիդային գրաֆիտ, նյութեր՝ ստացված գրաֆիտի կամ ածխածնի այլ ձևերի հիմքով՝ մածուկների, բլոկերի, թիթեղների կամ այլ կիսապատրաստվածքների տեսքով.

3802

Ակտիվացված ածուխ, ակտիվացված բնական հանքային ծագման մթերք, կենդանական ածուխ՝ ներառյալ օգտագործված կենդանական ածուխը՝

3803 00

Թալիումի յուղ, զտած կամ չզտած՝

3804 00 000 0

Փայտազանգվածի պատրաստման ժամանակ մնացող մոխրաջուր, խտացրած կամ չխտացրած, շաքարազերծած կամ չշաքարազերծած, քիմիական եղանակով մշակած կամ չմշակած՝ ներառյալ լիգնինի սուլֆոնատները՝ բացառությամբ 3803 ապրանքային դիրքում նշված թալիումի յուղի

3805

Բևեկնի, փայտանյութի կամ սուլֆատային բևեկնայուղ և տերպենային այլ յուղեր` ստացված փշատերևազգիների փայտանյութի թորման կամ այլ ձևով մշակման ճանապարհով, չզտած դիպենտեն, սուլֆիտային բևեկնայուղ և այլ չզտած պարացիմոլ, սոճու յուղ՝ որպես գլխավոր բաղադրիչ ալֆա-տերպինեոլ պարունակող.

3806

Բևեկնախեժ ու խեժաթթուներ և դրանց ածանցյալները, բևեկնախեժի սպիրտ ու բևեկնախեժային յուղեր, կրկնահալեցրած խեժեր.

3807 00

Փայտաձյութ, փայտաձյութից ստացված յուղեր, փայտի կրեոզոտ, փայտի նավթա (լիգրոին), բուսական կուպր, գարեջրագործական կուպր և բևեկնախեժի, խեժաթթուների կամ բուսական կուպրի հիմքով ստացված նույնանման ապրանքներ՝

3808

Ինսեկտիցիդներ, ռոդենտիցիդներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, հակածիլային միջոցներ և բույսերի աճի կարգավորիչներ, ախտահանող ու համանման միջոցներ, որոնք բաժնեծրարված են կաղապարներում կամ փաթեթներով՝ մանրածախ վաճառքի համար կամ ներկայացված են պատրաստի պրեպարատների ու արտադրատեսակների ձևով (օրինակ` ծծմբով մշակված ժապավեններ, պատրույգներ ու մոմեր և կպչուն թուղթ՝ ճանճերի դեմ).

3809

Հարդարման միջոցներ, ներկումն արագացնելու կամ ներկանյութերը ֆիքսելու միջոցներ և այլ ապրանքներ ու պատրաստի պրեպարատներ (օրինակ` մշակման ու խածատման նյութեր), որոնք կիրառվում են մանածագործական, թղթի, կաշվի արդյունաբերության մեջ կամ նույնանման ճյուղերում՝ այլ տեղում չնշված կամ չընդգրկված.

3810

Պատրաստուկներ՝ մետաղական մակերևույթները խածատելու համար, օքսիդալուծիչներ և այլ օժանդակ պատրաստուկներ՝ ցածրաջերմաստիճանային զոդման, բարձրաջերմաստիճանային զոդման կամ եռակցման համար, փոշիներ և մածուկներ՝ ցածրաջերմաստիճանային զոդման, բարձրաջերմաստիճանային զոդման կամ եռակցման համար՝ մետաղներից և այլ նյութերից բաղկացած, նյութեր, որոնք օգտագործվում են որպես միջաձողեր կամ եռակցման էլեկտրոդների կամ ձողիկների պատվածքներ.

3811

Հակաճայթիչներ, հակաօքսիդիչներ, խեժագոյացման արգելակիչներ, թանձրացուցիչներ, հակաքայքայիչ նյութեր և պատրաստի այլ հավելանյութեր՝ նախատեսված նավթամթերքի (ներառյալ բենզինը) կամ այլ հեղուկների համար, որոնք օգտագործվում են նույն նպատակներով, ինչ նավթամթերքը.

3812

Կաուչուկի ռետինացման պատրաստի արագարարներ, կաուչուկի կամ պլաստմասսաների պլաստիկարարներ` այլ տեղում չնշված կամ չընդգրկված, այլ բաղադրյալ հակաօքսիդիչներ և կայունարարներ՝ նախատեսված կաուչուկի կամ պլաստմասսաների համար.

3813 00 000 0

Բաղադրություններ և լիցքեր կրակմարիչների համար, հրդեհաշիջման համար նախատեսված նռնակներ՝ լիցքավորված

3814 00

Բարդ օրգանական լուծիչներ և ջրիկացուցիչներ՝ այլ տեղում չնշված կամ չընդգրկված, ներկերի կամ լաքերի մաքրման պատրաստի բաղադրություններ.

3815

Ռեակցիաների հարուցիչներ (ինիցիատորներ), ռեակցիաների արագարարներ և կատալիզատորներ` այլ տեղում չնշված կամ չընդգրկված.

3816 00 000 0

Հրահեստ ցեմենտներ, շինարարական շաղախներ, բետոններ և նույնանման բաղադրություններ՝ բացի 3801 ապրանքային դիրքում նշված ապրանքներից

3817 00

Ալկիլբենզոլներ խառնած և ալկիլնավթալիններ խառնած՝ բացի 2707 կամ 2902 ապրանքային դիրքում նշված նյութերից՝

3817 00 500 0

– ալկիլբենզոլ գծային

3817 00 800 0

– այլ

3818 00

Լեգիրացված քիմիական տարրեր՝ նախատեսված էլեկտրոնիկայում օգտագործման համար՝ սկավառակների, թիթեղների տեսքով և նույնանման կաղապարներում. լեգիրացված քիմիական միացություններ՝ նախատեսված էլեկտրոնիկայում օգտագործման համար.

3823

Արդյունաբերական մոնոկարբոնային ճարպաթթուներ, թթվայուղեր զտումից հետո. արդյունաբերական ճարպային սպիրտներ

3824

Պատրաստի կապակցանյութեր՝ նախատեսված ձուլակաղապարների և ձուլաձողերի արտադրության համար, քիմիական, արդյունաբերության քիմիական կամ հարակից ճյուղերի նյութեր և պատրաստուկներ (ներառյալ բնական նյութերի խառնուրդներից բաղկացած պատրաստուկները)՝ այլ տեղում չնշված կամ չընդգրկված.

3825

Քիմիական կամ հարակից ճյուղերի արդյունաբերության մնացորդային ապրանքներ՝ այլ տեղում չնշված կամ չընդգրկված, քաղաքային տնտեսության թափոններ, կեղտաջրերի տիղմ, այլ թափոններ՝ սույն խմբին վերաբերող 6-րդ ծանոթագրության մեջ նշված.

ԽՈՒՄԲ 39

 

ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

 

I. ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐ

3901

Էթիլենի պոլիմերներ՝ սկզբնական ձևերով.

3902

Պրոպիլենի կամ այլ օլեֆինների պոլիմերներ՝ սկզբնական ձևերով.

3903

Ստիրոլի պոլիմերներ՝ սկզբնական ձևերով.

3904

Վինիլքլորիդի կամ այլ հալոգենացված օլեֆինների պոլիմերներ՝ սկզբնական ձևերով.

3905

Վինիլացետատի կամ այլ բարդ վինիլային եթերների պոլիմերներ՝ սկզբնական ձևերով. վինիլային այլ պոլիմերներ՝ սկզբնական ձևերով.

3906

Ակրիլային պոլիմերներ՝ սկզբնական ձևերով.

3907

Պոլիացետալներ, այլ պարզ պոլիեթերներ և էպօքսիդային խեժեր՝ սկզբնական ձևերով. պոլիկարբոնատներ, ալկիդային խեժեր, պոլիալիլային բարդ եթերներ և այլ բարդ պոլիեթերներ՝ սկզբնական ձևերով.

3908

Պոլիամիդներ՝ սկզբնական ձևերով.

3909

Ամինաալդեհիդային խեժեր, ֆենոլաալդեհիդային խեժեր և պոլիուրեթաններ՝ սկզբնական ձևերով.

3910 00 000

Սիլիկոններ՝ սկզբնական ձևերով.

3911

Նավթային խեժեր, կումարոնաինդենային խեժեր, պոլիտերպեններ, պոլիսուլֆիդներ, պոլիսուլֆոններ և այլ նյութեր՝ նշված սույն խմբի 3–րդ ծանոթությունում՝ սկզբնական ձևերով, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված.

3912

Թաղանթանյութ և դրա քիմիական ածանցյալները՝ սկզբնական ձևերով, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված.

3913

Բնական պոլիմերներ (օրինակ՝ ալգինաթթու) և բնական մոդիֆիկացված պոլիմերներ (օրինակ՝ պնդացած պրոտեիններ, բնական կաուչուկի քիմիական ածանցյալներ)՝ սկզբնական ձևերով, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված.

 

II. ԹԱՓՈՆՆԵՐ, ԿՏՈՐՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ՋԱՐԴՈՆ.ԿԻՍԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ. ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

3915

Թափոններ, կտորտանք և ջարդոն պլաստմասսաներից.

3916

Միաթել՝ 1 մմ–ից ավելի լայնական հատվածքով, ձողիկներ, կաղապարաձողեր և ձևավոր պրոֆիլներ՝ մշակած կամ չմշակած մակերևույթով, բայց այլ մշակման չենթարկված, պլաստմասսայից.

3917

Խողովակներ, փողակներ, ճկափողեր և դրանց կցամասերը (օրինակ՝ միացումներ, արմունկներ, կցաշուրթեր)պլաստմասսայից.

3919

Պլաստմասսայե սալիկներ, թերթեր, թաղանթ, ժապավեն, շերտ և այլ հարթ ձևեր՝ ինքնակպչուն, գլանափաթեթներով կամ ոչ գլանափաթեթներով.

3920

Պլաստմասսայից սալիկներ, թերթեր, թաղանթ ու շերտեր կամ ժապավեններ, և այլն՝ ոչ ծակոտկեն և չամրանավորված, ոչ շերտավոր, ոչ հիմնաշերտով և համանման ձևով չմիացված այլ նյութերի հետ.

3921

Պլաստմասսայից այլ սալիկներ, թերթեր, թաղանթ և շերտեր կամ ժապավեններ.

3923

Պլաստմասսայից արտադրատեսակներ ապրանքների տեղափոխման կամ փաթեթավորման համար՝ խցաններ, կափարիչներ, թասակներ և այլ միջոցներ խցանելու համար.

ԽՈՒՄԲ 40

 

ԿԱՈՒՉՈՒԿ, ՌԵՏԻՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

4001

Բնական կաուչուկ, բալատա, գուտապերչ, գվայուլա, չիկլ և համանման բնական խեժեր՝ սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի կամ շերտերի կամ ժապավենների տեսքով.

4002

Սինթետիկ կաուչուկ և յուղերից ստացված ֆակտիս` սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի կամ շերտերի կամ ժապավենների տեսքով, 4001 ապրանքային դիրքում ընդգրկված նյութերի խառնուրդներ տվյալ ապրանքային դիրքում ընդգրկված ցանկացած նյութի հետ` սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի կամ շերտերի կամ ժապավենների տեսքով.

4003 00 000 0

Վերականգնված կաուչուկ` սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի կամ շերտերի կամ ժապավենների տեսքով.

4004 00 000 0

Ռետինի թափոններ, կտորտանքներ և ջարդոն (բացի կոշտ ռետինից), դրանցից ստացված փոշիներ և հատիկներ

4005

Չվուլկանացված ռետինային խառնուրդ` սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի կամ շերտերի կամ ժապավենների տեսքով.

4006

Այլ ձևեր (օրինակ` կաղապարամատեր, խողովակներ ու ձևավոր պրոֆիլներ) և արտադրատեսակներ (օրինակ` սկավառակներ ու օղակներ) չվուլկանացված ռետինից.

4007 00 000 0

Վուլկանացված ռետինե թելեր և կորդ

4008

Վուլկանացված ռետինից թիթեղներ, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ, ձողեր և ձևավոր պրոֆիլներ՝ բացի կոշտ ռետինից.

4009

Խողովակներ, փողակներ, ճկափողեր` վուլկանացված ռետինից՝ բացի կոշտ ռետինից, առանց կցամասերի և կցամասերով (օրինակ` միացումներով, կարճախողովակներով, կցաշուրթերով).

ԽՈՒՄԲ 41

 

ՉՄՇԱԿՎԱԾ ՄՈՐԹԵՐ (ԲԱՑԻ ԲՆԱԿԱՆ ՄՈՐԹՈՒՑ) ԵՎ ՄՇԱԿՎԱԾ ԿԱՇԻ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

4101

Խոշոր եղջերավոր անասունների (ներառյալ գոմեշները) կամ ձիազգի կենդանիների (շոգեխոնավ կամ աղադրված, չորացրած, մոխրած, աղջրած կամ այլ կերպ պահածոյացված, բայց չդաբաղած, չմագաղաթացրած կամ հետագա մշակման չենթարկված) չմշակված մորթեր՝ մազածածկույթով կամ առանց մազածածկույթի, կրկնորդված կամ չկրկնորդված՝

4102

Ոչխարների չմշակված մորթեր կամ գառների մորթիկներ (թարմ կամ աղադրված, չորացրած, մոխրած, աղջրած կամ այլ կերպ պահածոյացված, բայց չդաբաղած, չմագաղաթացրած կամ հետագա մշակման չենթարկած)՝ բրդյա ծածկույթով կամ առանց բրդյա ծածկույթի, կրկնորդված կամ չկրկնորդված՝ բացի տվյալ խմբի 1գ ծանոթագրությամբ բացառվածներից՝

4103

Այլ չմշակված մորթեր (թարմ կամ աղադրված, չորացրած, մոխրած, աղջրած կամ այլ կերպ պահածոյացված, բայց չդաբաղած, չմագաղաթացրած կամ հետագա մշակման չենթարկած)՝ մազածածկույթով կամ առանց մազածածկույթի, կրկնորդված կամ չկրկնորդված՝ բացի տվյալ խմբի 1բ կամ 1գ ծանոթագրությամբ բացառվածներից՝

4104

Դաբաղած կաշի կամ կաշվե կրաստ՝ խոշոր եղջերավոր անասունների (ներառյալ գոմեշները) կամ ձիազգի կենդանիների մորթերից՝ առանց մազածածկույթի, կրկնորդված կամ չկրկնորդված, բայց առանց հետագա մշակման՝

4105

Դաբաղած կաշի կամ կաշվե կրաստ՝ ոչխարների մորթերից կամ գառների մորթիկներից՝ առանց բրդյա ծածկույթի, կրկնորդված կամ չկրկնորդված, բայց առանց հետագա մշակման՝

4106

Դաբաղած կաշի կամ կաշվե կրաստ՝ այլ կենդանիների մորթերից՝ առանց բրդյա ծածկույթի կամ մազածածկույթի, կրկնորդված կամ չկրկնորդված, բայց առանց հետագա մշակման՝

4107

Կաշի՝ դաբաղումից հետո լրացուցիչ մշակում անցած կամ կաշվե կրաստի տեսքով, ներառյալ՝ մագաղաթացվածը՝ խոշոր եղջերավոր անասունների (ներառյալ՝ գոմեշները) կամ ձիազգի կենդանիների մորթերից՝ առանց մազածածկույթի, կրկնորդված կամ չկրկնորդված՝ բացի 4114 ապրանքային դիրքում դասակարգված կաշվից՝

4112 00 000 0

Կաշի՝ դաբաղումից հետո լրացուցիչ մշակված կամ կաշվե կրաստի տեսքով, ներառյալ՝ մագաղաթացվածը՝ ոչխարների մորթերից կամ գառների մորթիկներից՝ կրկնորդված կամ չկրկնորդված, բացի 4114 ապրանքային դիրքում դասակարգված կաշվից

4113

Կաշի՝ դաբաղումից հետո լրացուցիչ մշակված կամ կաշվե կրաստի տեսքով, ներառյալ՝ մագաղաթացվածը՝ այլ կենդանիների մորթերից՝ առանց բրդյա կամ մազային ծածկույթի, կրկնորդված կամ չկրկնորդված, բացի 4114 ապրանքային դիրքում դասակարգված կաշվից՝

4114

Թավշակաշի (ներառյալ` համակցված թավշակաշին), լաքապատ կաշի և մակաշերտված լաքապատ կաշի, մետաղացված կաշի՝

4115

Համակցված կաշի՝ բնական կաշվի կամ կաշվային մանրաթելերի հիմքով, թիթեղներով, թերթերով կամ շերտերով կամ ժապավեններով, գլանափաթեթներով կամ ոչ գլանափաթեթներով, բնական կամ համակցված կաշվի կտորտանք և այլ թափոններ՝ կաշվե ապրանքների արտադրության համար ոչ պիտանի, կաշվի փոշի և ալյուր՝

ԽՈՒՄԲ 42

 

ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ՝ ԿԱՇՎԻՑ. ԹԱՄԲԱ-ՀԱՄԵՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՎ ԼԾԱՍԱՐՔԵՐ. ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ, ԿԱՆԱՆՑ ՊԱՅՈՒՍԱԿՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՈՒՅՆԱՆՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ. ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ՝ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՂԻՔՆԵՐԻՑ (ԲԱՑԻ ՇԵՐԱՄԻ ՖԻԲՐՈԻՆԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԱՆՐԱԹԵԼԻՑ)

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

4203

Հագուստի առարկաներ և հագուստի պարագաներ՝ բնական կաշվից կամ համակցված կաշվից.

ԽՈՒՄԲ 43

 

ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՄՈՐԹԻ, ԴՐԱՆԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

4301

Մուշտակամորթ հումք (ներառյալ գլուխները, պոչերը, թաթերը և այլ մասեր կամ կտորտանքը` պիտանի մորթուց պատրաստվող արտադրատեսակների արտադրության համար)՝ բացառությամբ 4101, 4102 կամ 4103 ապրանքային դիրքերում նշված չմշակված մորթերը).

4302

Դաբաղած կամ մշակած մորթիով մորթիկներ (ներառյալ գլուխները, պոչերը, թաթերը և այլ մասեր կամ կտորտանքը)՝ չհավաքած կամ հավաքած (առանց այլ նյութերով համալրելու)՝ բացի 4303 ապրանքային դիրքում նշվածների.

4303

Հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ բնական մորթուց.

ԽՈՒՄԲ 44

 

ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, ՓԱՅՏԱԾՈՒԽ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

4403

Անտառանյութեր՝ չմշակված, կեղևը կամ մատաղ շերտը հեռացրած կամ չհեռացրած կամ կոպիտ եզրատաշած կամ չեզրատաշած՝

4404

Փայտանյութ՝ տակառագործական, ճեղքած գերաններ, փայտե ցցագերաններ, ցցեր և սյուներ` սրածայր, բայց երկայնքով չսղոցած, անտառանյութեր՝ կոպիտ տաշած, բայց չշրջատաշած, չկորացրած և այլ եղանակով չմշակած, գործիքների և համանման արտադրատեսակների համար նախատեսված ձեռնափայտերի, հովանոցների, բռնակների արտադրության համար օգտագործվող. ծեղ և համանման փայտանյութ՝

4405 00 000 0

Փայտի բուրդ կամ բարակ տաշեղ, փայտանյութի ալյուր

4407

Անտառանյութեր՝ երկայնակի սղոցմամբ կամ ճեղքմամբ, ռանդմամբ կամ կեղևահանմամբ ստացված, ռանդմամբ, հղկմամբ մշակված կամ չմշակված, ճակատային միացումներով կամ առանց դրանց, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ՝

4408

Երեսապատման թերթեր (ներառյալ` շերտավոր փայտանյութի մասնատումից ստացված թերթերը)` սոսնձած նրբատախտակի կամ համանման շերտավոր փայտանյութի համար, և այլ անտառանյութեր՝ երկայնակի սղոցմամբ կամ ճեղքմամբ, ռանդմամբ կամ կեղևահանմամբ ստացված, ռանդմամբ, հղկմամբ մշակված կամ չմշակված, ճակատային միացումներով կամ առանց դրանց, 6 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ՝

4409

Սղոցանյութեր (ներառյալ զոլակները և ծոփորները՝ հատակի մանրահատակային ծածկապատման համար, չհավաքված)՝ պրոֆիլավորված կաղապարի տեսքով (կատարներով, փորակներով, ագուցավոր, տաշած եզրերով, կիսակլոր մատնեքի տեսքով միացումով, ձևավոր, կլորացված կամ համանման ձևով) որևէ եզրով, կողաճակատով կամ հարթությամբ, ռանդմամբ մշակված, ճակատային միացումներով, ռանդմամբ կամ հղկմամբ մշակված կամ չմշակված՝

4410

Փայտատաշեղային սալեր, խառատային տաշեղով սալեր (OSB) և համանման սալեր (օրինակ՝ վաֆլենման սալիկները)՝ փայտանյութից կամ այլ փայտացած նյութերից՝ խեժերով կամ օրգանական այլ կապակցող նյութերով ներծծված կամ չներծծված՝

4411

Փայտամանրաթելային սալեր փայտանյութից կամ այլ փայտացած նյութերից՝ խեժերի կամ օրգանական այլ նյութերի հավելումով կամ առանց հավելման՝

ԽՈՒՄԲ 45

 

ԽՑԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

4501

Բնական խցան՝ չմշակած կամ առաջնային մշակման ենթարկված, խցանի թափոններ, մանրացրած, հատիկացված կամ աղացած խցան՝

4502 00 000 0

Բնական խցան`արտաքին շերտը հեռացված կամ կոպտորեն կտրված կամ ուղղանկյուն (ներառյալ քառանկյուն) բլոկերի, սալերի, թերթերի կամ շերտերի ձևով (ներառյալ խցանների պատրաստման համար նախապատրաստուկները կամ սուր եզրեր ունեցող խցափակիչները)

4503

Բնական խցանից պատրաստված արտադրատեսակներ՝

4504

Շեղջաքարացված (ագլոմերացված) խցան (կապակցող նյութով կամ առանց դրա) և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ՝

ԽՈՒՄԲ 46

 

ԾՂՈՏԻՑ, ԱԼՖԵՐԻՑ ԵՎ ՀՅՈՒՍՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, ԶԱՄԲՅՈՒՂՆԵՐ ԵՎ ՀՅՈՒՍԱԾՈ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

4601

Հյուսածո և հյուսքի համար նախատեսված նյութերից ստացված նույնանման արտադրատեսակներ՝ շերտերի կամ ժապավենների տեսքով իրար միացված կամ չմիացված, հյուսքի համար նյութեր, հյուսածո և հյուսքի համար նախատեսված նյութերից ստացված նույնանման արտադրատեսակներ՝ զուգահեռ ոլորաթելերի տեսքով գործված կամ թերթերի ձևով հյուսած, ավարտուն կամ ոչ ավարտուն (օրինակ՝ գորգիկներ, խսիրներ, փեղկավարագույրներ)՝

ԽՈՒՄԲ 47

 

ԶԱՆԳՎԱԾ՝ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ԹԵԼՔԱՎՈՐ ԹԱՂԱՆԹԱՆՅՈՒԹԵՐԻՑ.ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ԹՈՒՂԹ ԵՎ ՍՏՎԱՐԱԹՈՒՂԹ (ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՏԱՆ ԵՎ ԹՂԹԻ ԹԱՓՈՆՆԵՐ)

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

4701 00

Փայտանյութի զանգված՝

4702 00 000 0

Փայտի թաղանթանյութ՝ լուծվող տեսակները

4703

Փայտի թաղանթանյութ՝ նատրոնային կամ սուլֆատային՝ բացի լուծվող տեսակներից՝

4704

Փայտանյութի թաղանթանյութ՝ սուլֆիտային՝ բացի լուծվող տեսակներից՝

4705 00 000 0

Փայտանյութի զանգված՝ ստացված եփման մեխանիկական և քիմիական եղանակների համակցությամբ

4706

Թելքավոր զանգված` ստացված վերականգնված թղթից կամ ստվարաթղթից (տպագրական խոտանից և թղթի թափոններից) կամ այլ թելքավոր թաղանթանյութերից

4707

Վերականգնված թուղթ կամ ստվարաթուղթ (տպագրական խոտան և թղթի թափոններ)՝

ԽՈՒՄԲ 48

 

ԹՈՒՂԹ ԵՎ ՍՏՎԱՐԱԹՈՒՂԹ. ԹՂԹԱԶԱՆԳՎԱԾԻՑ, ԹՂԹԻՑ ԿԱՄ ՍՏՎԱՐԱԹՂԹԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

4802

Գրելու, տպագրության կամ գրի հետ կապված այլ նպատակներով օգտագործվող ոչ կավճապատ թուղթ և ստվարաթուղթ, և չդակված քարտեր ու թղթե ժապավեններ՝ գլանափաթեթներով կամ ցանկացած չափի ուղղանկյուն (այդ թվում՝ քառակուսի) թերթերով, բացի 4801-4803 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված թղթից. ձեռքով կաղապարված թուղթ և ստվարաթուղթ.

4804

Կրաֆթ-թուղթ և կրաֆթ-ստվարաթուղթ՝ ոչ կավճապատ, գլանափաթեթներով կամ թերթերով՝ բացի 4802 կամ 4803 ապրանքային դիրքում նշվածներից.

4805

Այլ ոչ կավճապատ թուղթ և ստվարաթուղթ՝ գլանափաթեթներով կամ թերթերով, հետագա մշակում չանցած կամ անցած, ինչպես նշված է տվյալ խմբի 3-րդ խմբի վերաբերյալ ծանոթագրության մեջ.

4806

Բուսական մագաղաթ, անյուղանցիկ թուղթ, կալկա, պերգամին և այլ կոկած թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ թղթեր՝ գլանափաթեթներով կամ թերթերով.

4807 00

Բազմաշերտ թուղթ և ստվարաթուղթ (պատրաստված թղթի կամ ստվարաթղթի հարթ շերտերը կապակցող նյութով սոսնձելու եղանակով)՝ առանց մակերեսային պատվածքի կամ ներծծման, ամրանավորած կամ չամրանավորած, գլանափաթեթներով կամ թերթերով.

4808

Ծալքավոր թուղթ և ստվարաթուղթ (սոսնձած կամ չսոսնձած արտաքին հարթ շերտերով), խորշոմավորած, դրոշմատպված կամ ծակոտած՝ գլանափաթեթներով կամ թերթերով՝ բացի 4803 ապրանքային դիրքում նշվածներից.

4809

Պատճենահանող, ինքնապատճենահանող և պատճենահանող կամ փոխադրիչ այլ թուղթ (ներառյալ պատճենահանող սարքերի կամ օֆսեթային թիթեղների նախշակաղապարների համար նախատեսված պատվածքով կամ ներծծված թուղթը), տպված կամ չտպված, գլանափաթեթներով կամ թերթերով.

4810

Թուղթ և ստվարաթուղթ՝ մեկ կամ զույգ կողմերից ճենակավով (չինական կավ) կամ այլ անօրգանական նյութերով պատված, կապակցող նյութերի օգտագործմամբ կամ առանց կապակցող նյութերի, և առանց որևէ այլ պատվածքի, ներկած կամ չներկած, զարդարված կամ չզարդարված մակերեսով, տպված կամ չտպված, գլանափաթեթներով կամ ցանկացած չափի ուղղանկյուն թերթերով (ներառյալ քառակուսիները).

4811

Թուղթ, ստվարաթուղթ, թաղանթանյութի բամբակ և թաղանթանյութի մանրաթելերից պաստառ՝ պատվածքով, ներծծված, մակաշերտված, ներկված կամ զարդարված մակերեսով կամ տպված, ցանկացած չափի գլանափաթեթներով կամ ուղղանկյուն (այդ թվում քառակուսի) թերթերով, բացի 4803, 4809 կամ 4810 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված ապրանքների.

4812 00 000 0

Ֆիլտրման բլոկներ, սալեր և թիթեղներ թղթազանգվածից

4813

Ծխախոտաթուղթ՝ կտրված կամ չկտրված ըստ չափի կամ գրքույկների կամ փողրակների ձևով.

ԽՈՒՄԲ 50

 

ՄԵՏԱՔՍ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

5001 00 000 0

Շերամի բոժոժներ, որոնք պիտանի են ետ կծկելու համար

5002 00 000 0

Հումք-մետաքս (չոլորած)

5003 00 000 0

Մետաքսե թափոններ (ներառյալ ետ կծկելու համար ոչ պիտանի բոժոժները, բոժոժաթելի թափոններն ու փխրունացրած հումքը)

5004 00

Մետաքսյա թել(բացի մետաքսե թափոնների մանվածքից)՝ մանրածախ վաճառքի համար չբաժնեծրարված՝

5005 00

Մետաքսե թափոններից մանվածք՝ մանրածախ վաճառքի համար չբաժնեծրարված՝

5007

Գործվածք՝ մետաքսե թելերից կամ մետաքսե թափոններից

ԽՈՒՄԲ 51

 

ԲՈՒՐԴ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱՐԱԿ ԿԱՄ ԿՈՇՏ ՄԱԶ, ՁԻՈՒ ՄԱԶԻՑ ՄԱՆՎԱԾՔ ԵՎ ԳՈՐԾՎԱԾՔ

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

5101

Բուրդ՝ չենթարկած սանդերքագզման կամ սանրագզման.

5102

Կենդանիների մազ՝ բարակ կամ կոշտ, սանդերքագզման կամ սանրագզման չենթարկած.

5103

Կենդանիների բրդի կամ բարակ կամ կոշտ մազի թափոններ՝ ներառյալ մանվածքային թափոնները, բայց բացառելով փխրունացրած հումքը.

5104 00 000 0

Փխրունացրած հումք՝ բրդից կամ կենդանիների բարակ կամ կոշտ մազից

5105

Բուրդ և կենդանիների բարակ կամ կոշտ մազ՝ սանդերքագզման կամ սանրագզման ենթարկված (ներառյալ սանրագզված բրդի կտորները).

5106

Բրդյա մանվածք՝ մեքենայական մանման, մանրածախ վաճառքի համար չբաժնեծրարված.

5107

Սանրագզած բրդյա մանվածք՝ մանրածախ առևտրի համար չբաժնեծրարված՝

5108

Մանվածք կենդանիների բարակ մազից (մեքենայական մանվածքի կամ սանրագզած) չբաժնեծրարած մանրածախ առևտրի համար.

5110 00 000 0

Մանվածք կենդանիների կոշտ մազից կամ ձիու մազից (ներառյալ ձիու մազից երիզաթելը) բաժնեծրարված կամ չբաժնեծրարված մանրածախ առևտրի համար

5111

Գործվածքներ բրդյա մեքենայական մանվածքից կամ կենդանիների բարակ մազից մեքենայական մանվածքից.

5112

Գործվածքներ սանրագզած բրդի մանվածքից կամ կենդանիների սանրագզած բարակ մազի մանվածքից.

 

– 85 զանգ.% կամ ավելի բրդի և կենդանիների բարակ մազի պարունակությամբ՝

5113 00 000 0

Գործվածքներ կենդանիների կոշտ բրդից կամ ձիու մազից

ԽՈՒՄԲ 52

 

ԲԱՄԲԱԿ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

5201 00

Բամբակի մանրաթել՝ սանդերքագզման կամ սանրագզման չենթարկված.

5202

Բամբակյա մանրաթելի մնացուկներ (ներառյալ մանվածքային մնացուկները և փխրունացրած հումքը).

5203 00 000 0

Բամբակի մանրաթել՝ սանդերքագզման կամ սանրագզման չենթարկված

5204

Կարի բամբակյա թելեր՝ մանրածախ վաճառքի համար բաժնեծրարած կամ չբաժնեծրարած.

5205

Բամբակե մանվածք (բացի կարի թելերից)՝ բամբակի մանրաթելերի 85 զանգվ. % կամ դրանից ավելի պարունակությամբ, մանրածախ վաճառքի համար չբաժնեծրարած.

5206

Բամբակե մանվածք (բացի կարի թելերից)՝ բամբակի մանրաթելերի 85 զանգվ. % պակաս պարունակությամբ՝ մանրածախ վաճառքի համար չբաժնեծրարած.

5208

Բամբակե գործվածքներ՝ բամբակի մանրաթելերի 85 զանգվ. % կամ դրանից ավելի պարունակությամբ, 200գ/մ2 -ից ոչ ավելի մակերեսային խտությամբ

5209

Բամբակե գործվածքներ՝ բամբակի մանրաթելերի 85 զանգվ. % կամ դրանից ավելի պարունակությամբ, 200գ/մ2 -ից ավելի մակերեսային խտությամբ.

5210

Բամբակե գործվածքներ՝ բամբակի մանրաթելերի 85 զանգվ. %-ից պակաս պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես խառնած քիմիական մանրաթելերի հետ, 200գ/մ2 -ից ոչ ավելի մակերեսային խտությամբ.

5211

Բամբակե գործվածքներ՝ բամբակի մանրաթելերի 85 զանգվ. %-ից պակաս պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես խառնած քիմիական մանրաթելերի հետ, 200գ/մ2 -ից ավելի մակերեսային խտությամբ.

5212

Այլ բամբակե գործվածքներ.

ԽՈՒՄԲ 53

 

ԱՅԼ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱԹԵԼԵՐ, ԹՂԹԵ ՄԱՆՎԱԾՔ ԵՎ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ ԹՂԹԵ ՄԱՆՎԱԾՔԻՑ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

5301

Վուշ՝ անմշակ կամ մշակած, բայց չմանած. վուշի քոլք և մնացուկներ (ներառյալ մանվածքային մնացուկները և փխրունացրած հումքը).

5302

Կանեփաթել (Cannabis sativa L.)՝ անմշակ կամ մշակած, բայց չմանած. կանեփաթելի քոլք և մնացուկներ՝ (ներառյալ մանվածքային մնացուկները և փխրունացրած հումքը).

5303

Ջութե մանրաթել և թելատուների այլ մանածագործական մանրաթելեր (բացի վուշից, կանեփաթելից և ճենականեփի (չինական եղինջ) մանրաթելից), անմշակ կամ մշակած, բայց չմանած. դրանց քոլքերը և մնացուկները (ներառյալ մանվածքային մնացուկները և փխրունացրած հումքը).

5305 00 000 0

Հնդկընկույզի, աբակայի մանրաթելեր (մանիլյան կանեփաթել կամ Musa textilis Nee), ճենականեփի (չինական եղինջ) և այլ բուսական մանածագործական մանրաթելեր՝ այլ տեղում չընդգրկված կամ չներառված, անմշակ կամ մշակած, բայց չմանած. այդ մանրաթելերի քոլքերը և մնացուկները (ներառյալ մանվածքային մնացուկները և փխրունացրած հումքը)

5306

Վուշի մանվածք՝

5307

Գործվածքներ՝ ջութե մանրաթելերից կամ 5303 ապրանքային դիրքում ընդգրկված այլ թելատուների մանածագործական մանրաթելերից.

5308

Մանվածք այլ բուսական մանածագործական մանրաթելերից. թղթե մանվածք.

5309

Վուշե գործվածքներ.

5310

Գործվածքներ ջութե մանրաթելերից կամ 5303 ապրանքային դիրքում ընդգրկված այլ թելատուների մանածագործական մանրաթելերից.

5311 00

Գործվածքներ այլ բուսական մանածագործական մանրաթելերից, գործվածք թղթե մանվածքից.

ԽՈՒՄԲ 54

 

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԵԼԵՐ, ՀԱՐԹ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱՆՄԱՆ ԹԵԼԵՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

5401

Կարի թելեր քիմիական թելերից՝ մանրածախ վաճառքի համար բաժնեծրարած կամ չբաժնեծրարած.

5402

Սինթետիկ համալիր թելեր (բացի կարի թելերից)՝ մանրածախ վաճառքի համար չբաժնեծրարած՝ ներառյալ 67 դեցիտեքսից պակաս գծային խտությամբ սինթետիկ առանձնաթելերը.

5403

Արհեստական համալիր թելեր (բացի կարի թելերից) մանրածախ վաճառքի համար չբաժնեծրարած՝ ներառյալ 67 դեցիտեքսից պակաս գծային խտությամբ արհեստական առանձնաթելերը.

5404

Սինթետիկ առանձնաթելեր՝ 67 դեցիտեքս կամ դրանից ավելի գծային խտությամբ և 1մմ-ից ոչ ավելի լայնական հատվածքով. հարթ և նույնանման թելեր (օրինակ՝ արհեստական ծղոտ) սինթետիկ մանածագործական նյութերից՝ 5մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ.

5405 00 000 0

Արհեստական առանձնաթելեր՝ 67 դեցիտեքս կամ դրանից ավելի գծային խտությամբ և 1մմ-ից ոչ ավելի լայնական հատվածքով. հարթ և նույնանման թելեր (օրինակ՝ արհեստական ծղոտ) արհեստական մանածագործական նյութերից՝ լայնությամբ 5մմ-ից ոչ ավելի

5407

Գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ ներառյալ 5404 ապրանքային դիրքում ընդգրկված նյութերից պատրաստված գործվածքը.

5408

Գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ ներառյալ 5405 ապրանքային դիրքում ընդգրկված նյութերից պատրաստված գործվածքը.

ԽՈՒՄԲ 55

 

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱԹԵԼԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

5501

Լարան՝ սինթետիկ թելերի.

5502 00

Լարան՝ արհեստական թելերի.

5503

Սինթետիկ մանրաթելեր՝ սանդերքագզման կամ սանրագզման չենթարկված կամ մանելու համար այլ նախապատրաստում չանցած.

5504

Արհեստական մանրաթելեր՝ սանդերքագզման կամ սանրագզման չենթարկված կամ մանելու համար այլ նախապատրաստում չանցած.

5506

Սինթետիկ մանրաթելեր՝ սանդերքագզման կամ սանրագզման ենթարկված կամ մանելու համար այլ նախապատրաստում անցած.

5507 00 000 0

Արհեստական մանրաթելեր՝ սանդերքագզման կամ սանրագզման ենթարկված կամ մանելու համար այլ նախապատրաստում անցած

5508

Կարի թելեր քիմիական մանրաթելերից՝ մանրածախ վաճառքի համար բաժնեծրարած կամ չբաժնեծրարած.

5509

Մանվածք սինթետիկ մանրաթելերից (բացի կարի թելերից)՝ մանրածախ վաճառքի համար չբաժնեծրարած.

5510

Մանվածք արհեստական մանրաթելերից (բացի կարի թելերից)՝ մանրածախ վաճառքի համար չբաժնեծրարած.

5512

Սինթետիկ մանրաթելերից գործվածքներ, դրանց 85 զանգվ.% կամ դրանից ավելի պարունակությամբ.

5513

Սինթետիկ մանրաթելերից գործվածքներ, դրանց 85 զանգվ.%-ից պակաս պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնած, 170գ/մ2 -ից ոչ ավելի մակերեսային խտությամբ.

5514

Սինթետիկ մանրաթելերից գործվածքներ՝ դրանց 85 զանգվ.%-ից պակաս պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնած, 170գ/մ2 -ից ավելի մակերեսային խտությամբ.

5515

– – այլ գործվածքներ սինթետիկ մանրաթելերից.

5516

Գործվածքներ արհեստական մանրաթելերից.

ԽՈՒՄԲ 56

 

ԲԱՄԲԱԿ, ԹԱՂԻՔ ԿԱՄ ՆՐԲԱԹԱՂԻՔ ԵՎ ՉԳՈՐԾՎԱԾ ԿՏՈՐԵՂԵՆ. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆՎԱԾՔ. ԹՈԿԵՐ, ՊԱՐԱՆՆԵՐ, ՃՈՊԱՆՆԵՐ ՈՒ ՄԵՏԱՂԱՃՈՊԱՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

5601

Բամբակ` մանածագործական նյութերից և դրանից պատրաստած արտադրատեսակներ. մանածագործական մանրաթելեր, որոնք երկարությամբ չեն գերազանցում 5 մմ-ը (նրբախավ), մանածագործական մանրափոշի և հանգուցիկներ.

5602

Թաղիք կամ նրբաթաղիք` ներծծված կամ չներծծված, պատվածքով կամ առանց պատվածքի, երկտակված կամ չերկտակված.

5603

Չգործված կտորեղեն` ներծծված կամ չներծծված, պատվածով կամ առանց պատվածքի, երկտակված կամ չերկտակված.

5604

Ռետինե թելեր և կորդ, մանածագործական նյութերի պատվածքով, մանածագործական թելեր, 5404 կամ 5405 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված հարթ և նույնանման թելեր` ներծծված, պատվածքով կամ ռետինե կամ պլաստմասսե թաղանթ ունեցող.

5605 00 000 0

Տրեզավոր կամ ոչ տրեզավոր մետաղացված թել, որը 5404 կամ 5405 ապրանքային դիրքում ընդգրկված մանածագործական կամ հարթ կամ նույնանման թել է՝ համակցված թելի շերտով կամ ժապավենով կամ փոշենման մետաղի հետ կամ մետաղով պատված

5607

Թոկեր, պարաններ, ճոպաններ և մետաղաճոպաններ` հյուսված կամ չհյուսված, հյուսապատվածքով կամ առանց հյուսապատվածքի, ներծծված կամ չներծծված, պատվածքով կամ առանց պատվածքի, ռետինե կամ պլաստմասսայե թաղանթով կամ առանց թաղանթի.

5609 00 000 0

Արտադրատեսակներ թելերից կամ մանվածքից, 5404 կամ 5405 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված հարթ կամ նույնանման թելերից, թոկերից, պարաններից, ճոպաններից կամ մետաղաճոպաններից՝ այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված

ԽՈՒՄԲ 58

 

ՀԱՏՈՒԿ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ, ԹԱՓԱԿԱՐ ՆՐԲԱԽԱՎՈՎ ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ, ԺԱՆՅԱԿՆԵՐ, ՈՐՄՆԱԳՈՐԳԵՐ. ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ, ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

5801

Խավածածկ գործվածքներ և գործվածքներ թավաթելից, բացի 5802 կամ 5806 ապրանքային դիրքում ընդգրկված գործվածքներից.

5802

Գործվածքներ՝ խավավոր սրբիչային և նմանատիպ խավավոր գործվածքներ, բացի 5806 ապրանքային դիրքում ընդգրկված նեղ գործվածքներից. թափակար նրբախավով մանածագործական նյութեր, բացի 5703 ապրանքային դիրքում ընդգրկված արտադրատեսակներից.

5803 00

Գործվածքներ ոլորազարդ (ցանցկեն) հյուսվածքով, բացի 5806 ապրանքային դիրքում ընդգրկված նեղ գործվածքներից.

5804

Շղարշ և այլ ցանցահյուս քաթաններ, բացառությամբ գործված քաթանների, տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռագործ քաթանների. ժանյակներ կտորով, ժապավեններով կամ առանձին նախշազարդերով, բացի 6002-6006 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված քաթաններից.

5806

Նեղ գործվածքներ, բացի 5807 ապրանքային դիրքում ընդգրկված արտադրատեսակների. նեղ անմիջնաթելային գործվածքներ՝ սոսնձմամբ ամրացված (բոլդյուկ)

5807

պիտակներ, խորհրդանշաններ և նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից` կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձևի կամ չափի ձևած, բայց չասեղնագործված.

5808

Հյուսած ժապավենաթել՝ կտորով, հարդարման պարագաներ՝ չասեղնագործված, բացի մեքենայագործ կամ ձեռագործ տրիկոտաժեղենից, ծոպիկներ, փուփուլներ (պոմպոններ) և նմանատիպ այլ իրեր.

5810

Ասեղնագործվածք՝ կտորով, ժապավեններով կամ առանձին նախշազարդերով

5811 00 000 0

Մգդակած մանածագործական նյութեր կտորով` մեկ կամ մի քանի մանածագործական նյութերի շերտերից բաղկացած, փափուկ միջադիր շերտով՝ կարով կամ այլ եղանակով միացված՝ բացի 5810 ապրանքային դիրքում ընդգրկված ասեղնագործվածքներից

ԽՈՒՄԲ 59

 

ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ՝ ՆԵՐԾԾՎԱԾ, ՊԱՏՎԱԾՔՈՎ ԿԱՄ ԿՐԿՆՈՐԴՎԱԾ. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

5901

Մանածագործվածքներ՝ խեժապատ կամ օսլայած, որոնք օգտագործվում են գրքերի կազմեր պատրաստելու կամ նմանատիպ նպատակներով. մոմաթուղթ, նախաներկվածքով կտավ գեղանկարչության համար. սոսնձապատ և նմանատիպ կոշտ մանածագործվածքներ՝ գլխարկների հիմնակմախքների համար.

5902

Կորդային գործվածքներ բեկակալների համար՝ բարձր ամրության նայլոնից կամ այլ պոլիամիդային, պոլիեթերային կամ վիսկոզային թելերից.

5903

Մանածագործական նյութեր` ներծծված, պատվածքով կամ պլաստմասսայով երկտակված՝ բացառությամբ 5902 ապրանքային դիրքում ընդգրկված նյութերի.

5908 00 000 0

Պատրույգներ մանածագործվածքային, գործված, հյուսված կամ տրիկոտաժից լամպերի, նավթավառների, վառիչների, մոմերի կամ նմանատիպ արտադրատեսակների համար. գլխադիրներ շիկացման լամպերի համար և խողովակաձև տրիկոտաժե քաթաններ գազայրիչների համար` ներծծված կամ չներծծված

ԽՈՒՄԲ 60

 

ՏՐԻԿՈՏԱԺԵ ՊԱՍՏԱՌՆԵՐ՝ ՄԵՔԵՆԱՅԱԳՈՐԾ ԿԱՄ ՁԵՌԱԳՈՐԾ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

6001

Քաթաններ նրբախավով, տրիկոտաժե, մեքենայագործ և ձեռագործ՝ ներառյալ երկար նրբախավով քաթանները և խավածածկ քաթանները.

6002

Տրիկոտաժե քաթաններ՝ մեքենայագործ կամ ձեռագործ, 30սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ, էլաստոմերային կամ ռետինե թելերի 5 զանգ.% կամ դրանից ավելի պարունակությամբ, բացի 6001 ապրանքային դիրքում ընդգրկված պաստառներից.

6003

Տրիկոտաժե քաթաններ՝ մեքենայագործ կամ ձեռագործ, 30սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ, բացի 6001 կամ 6002 ապրանքային դիրքում ընդգրկված տրիկոտաժե քաթաններից.

6004

Տրիկոտաժե քաթաններ՝ մեքենայագործ կամ ձեռագործ, 30 սմ-ից ավելի լայնությամբ, էլաստոմերային կամ ռետինե թելերի 5 զանգ.% կամ դրանից ավելի պարունակությամբ՝ բացի 6001 ապրանքային դիրքում ընդգրկված քաթաններից.

ԽՈՒՄԲ 70

 

ԱՊԱԿԻ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

7001 00 (բացառությամբ 7001001000 ծածկագրի)

Ապակու ջարդվածք, ապակու կտորտանք և այլ մնացորդներ. ապակի բլոկներով. ()

7002

Ապակի գնդերի (բացի 7018 ապրանքային դիրքում ընդգրկված այլ մանրագնդերի) ձողերի կամ խողովակների ձևով՝ չմշակված.

7003

Ապակի՝ ձուլած և գլանված, թերթերով կամ պրոֆիլավորած, կլանող, անդրադարձնող կամ չանդրադարձնող շերտով կամ առանց դրա, բայց չմշակած որևէ այլ եղանակով.

7004

Ապակի ձգովի կամ փչովի, թերթերով, կլանող, անդրադարձնող կամ չանդրադարձնող շերտով կամ առանց դրա, բայց չմշակված որևէ այլ եղանակով.

7005

Ջերմաողորկված ապակի և հղկված կամ ողորկված մակերեսով, թերթերով, կլանող, անդրադարձնող կամ չանդրադարձնող շերտ ունեցող կամ չունեցող, բայց այլ եղանակով չմշակված ապակի.

7006 00

7003, 7004 կամ 7005 ապրանքային դիրքերի ապակի՝ ճկած, երեսակված, փորագրած, գայլիկոնված, արծնապատած կամ մշակած այլ եղանակով, բայց շրջանակի մեջ չդրած կամ չզուգակցած այլ նյութերի հետ.

7007

Ապակի՝ անվտանգ, ներառյալ ամրացված (թրծված) կամ բազմաշերտ ապակին.

7008 00

Ապակյա բազմաշերտ մեկուսիչ արտադրատեսակներ՝

7009

Ապակե հայելիներ՝ շրջանակների մեջ կամ առանց շրջանակների՝ հետին տեսանելիության հայելիները ներառյալ.

7010

Շշեր, շշիկներ, սրվակներ, սափորներ, թաղարներ, բանկաներ, սրվակիկներ և ապակե այլ տարողություններ՝ ապրանքներ պահելու, տեղափոխելու կամ փաթեթավորելու համար. պահածոյացման համար ապակե բանկաներ. ապակե պահպանական կափույրներ, կափույրներ, կափարիչներ և ապակյա նույնանման այլ արտադրատեսակներ.

7011

Ապակյա գլանանոթներ (այդ թվում փորձանոթներ և խողովակներ), բաց, դրանց ապակյա մասերը, առանց կցամասերի` էլեկտրական լամպերի, էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների և նույնանման արտադրատեսակների համար.

7014 00 000 0

Ապակյա արտադրատեսակներ՝ ազդանշանային համակարգի համար և ապակյա օպտիկական տարրեր (բացի 7015 ապրանքային դիրքում նշվածներից), առանց օպտիկական մշակման

7015

Ապակիներ ժամացույցների համար և նույնանման ապակիներ տեսողությունը կանոնավորող կամ չկանոնավորող ակնոցների համար, կորացրած, գոգավոր՝ խորությամբ, կամ նույնանման ապակիներ, օպտիկորեն չմշակված. ապակյա սնամեջ գնդեր և նրանց մասերը՝ նշված ապակիները պատրաստելու համար.

7018

Ապակյա հուլունքներ, մարգարտին նմանեցվող արտադրատեսակներ, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր ու նույնանման ոչ մեծ ձևեր ապակուց, դրանցից պատրաստված արտադրատեսակներ, բացի բիժուտերիայից. ապակյա աչքեր՝ բացի պրոթեզներից. արձանիկներ և զարդարարական այլ առարկաներ ապակուց՝ մշակված զոդալամպով, բացի բիժուտերիայից. միկրոգնդիկներ ապակուց 1 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով.

7019

Ապակե մանրաթել (ներառյալ ապակե բամբակը) և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ (օրինակ՝ մանվածք, գործվածքներ).

7020 00

Ապակուց ստացված այլ արտադրատեսակներ,.

ԽՈՒՄԲ 71

 

ՄԱՐԳԱՐԻՏ` ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՃԵՑՐԱԾ, ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԿԱՄ ԿԻՍԱԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՔԱՐԵՐ, ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐ, ՄԵՏԱՂՆԵՐ՝ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐՈՎ, ԵՎ ԴՐԱՆՑԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, ԲԻԺՈՒՏԵՐԻԱ, ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

 

I. ՄԱՐԳԱՐԻՏ՝ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՃԵՑՐԱԾ, ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԿԱՄ ԿԻՍԱԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՔԱՐԵՐ

7101

Մարգարիտ՝ բնական կամ աճեցրած, մշակված կամ չմշակված, տեսակավորված կամ չտեսակավորված, բայց չշարված, չշրջանակված կամ չամրացրած, բնական կամ աճեցրած մարգարիտ` փոխադրման համար հարմարավետության նպատակով ժամանակավոր շարված՝

7102

Ալմաստներ՝ մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացրած՝

7103

Թանկարժեք (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարեր՝ մշակված կամ չմշակված, տեսակավորված կամ չտեսակավորված, բայց չշարված, չշրջանակած և չամրացված, չտեսակավորված թանկարժեք քարեր (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարեր՝ փոխադրման հարմարավետության նպատակով ժամանակավոր շարված՝

7104

Թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր՝ արհեստական կամ վերականգնված, մշակված կամ չմշակված, տեսակավորված կամ չտեսակավորված, բայց չշարված, չշրջանակած և չամրացված, չտեսակավորված արհեստական կամ վերականգնված թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր՝ փոխադրման համար հարմարավետության նպատակով ժամանակավոր շարված՝

7105

Փշրանք և փոշի՝ բնական կամ արհեստական թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից՝

 

II. ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐ, ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ՄԵՏԱՂՆԵՐ

7106

Արծաթ (ներառյալ ոսկուց կամ պլատինից գալվանական ծածկույթով) չմշակված կամ կիսամշակված կամ փոշու տեսքով

7107 00 000 0

Մետաղներ՝ ոչ թանկարժեք, արծաթով երեսապատված, կիսամշակված, առանց հետագա մշակման

7108

Ոսկի (ներառյալ ոսկի՝ պլատինից գալվանական ծածկույթով)` չմշակված կամ կիսամշակված կամ փոշու տեսքով՝

7109 00 000 0

Մետաղներ՝ ոչ թանկարժեք կամ արծաթ՝ երեսապատված ոսկով, չմշակված կամ կիսամշակված

7110

Պլատին՝ չմշակված կամ կիսամշակված կամ փոշու տեսքով՝

7111 00 000 0

Մետաղներ՝ ոչ թանկարժեք, արծաթ կամ ոսկի՝ երեսապատված պլատինով, չմշակված կամ կիսամշակված

7112

Թանկարժեք մետաղների կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղների մնացորդներ և ջարդոն, թանկարժեք մետաղ կամ թանկարժեք մետաղների միացություններ պարունակող այլ մնացորդներ և ջարդոն, որոնք, հատկապես, կիրառվում են թանկարժեք մետաղներ ստանալու համար՝

 

III. ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԻՐԵՐ, ՎԱՐՊԵՏՆԵՐԻ ՁԵՌՔՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ՈՍԿՅԱ ԵՎ ԱՐԾԱԹՅԱ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

7113

Ոսկերչական արտադրատեսակներ և դրանց մասերը՝ պատրաստված թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղներից՝

7114

Վարպետների ձեռքով պատրաստած ոսկյա և արծաթյա արտադրատեսակներ և դրանց մասերը՝ պատրաստված թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղներից՝

7115

Այլ արտադրատեսակներ թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղներից՝

7116

Արտադրատեսակներ բնական կամ աճեցրած մարգարիտից, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից (բնական, արհեստական կամ վերականգնված)՝

ԽՈՒՄԲ 72

 

ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

I. ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ. ՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ՓՈՇՈՒ ՁԵՎՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

7201

Թուջ՝ վերամշակելի և հայելային՝ ձուլակոճղերով, մետաղակոճղերով կամ այլ առաջնային ձևերով՝

7202

Ֆեռոհամաձուլվածքներ՝

7203

Երկաթի հանքաքարի անմիջական վերականգնման արգասիքներ և սպունգանման այլ երկաթ` կտորներով, բովագնդիկներով և նույնանման ձևերով. Երկաթ՝ 99,94 զանգվ.% հիմնական տարրի նվազագույն պարունակությամբ, կտորներով, բովագնդիկներով կամ նույնանման ձևերով.

7204

Սև մետաղների մնացորդներ և ջարդոն. վերաձուլման համար սև մետաղների ձուլակտորներ (բովախառնուրդի ձուլակտորներ).

7205

Հատիկներ (գրանուլներ) և փոշի վերամշակելի և հայելանման թուջից, այլ սև մետաղներից.

 

II. ԵՐԿԱԹ ԵՎ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏ

7206

Երկաթ և չլեգիրված պողպատ՝ ձուլուկներով կամ այլ առաջնային ձևերով (բացի 7203 ապրանքային դիրքի երկաթից).

7207

Կիսապատրաստուկներ երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից.

7208

Երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից հարթ գլանվածք՝ 600 մմ կամ ավելի լայնությամբ, շիկագլոցված, չերեսապատված, առանց գալվանական կամ այլ ծածկույթի.

7209

Երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից հարթ գլանվածք՝ 600 մմ կամ ավելի լայնությամբ, սառնագլոցված (սառը վիճակում շրջասեղմված), չերեսապատված, առանց գալվանական կամ այլ ծածկույթի.

7210

Երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից հարթ գլանվածք՝ 600 մմ կամ ավելի լայնությամբ, երեսապատված, գալվանական կամ այլ ծածկույթով.

7211

Հարթ գլանվածք՝ պողպատից կամ չլեգիրված պողպատից՝ լայնությամբ 600 մմ-ից պակաս, չերեսապատված, առանց գալվանական կամ այլ պատվածքի.

7212

Հարթ գլանվածք երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից՝ 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ, երեսապատված գալվանական կամ այլ պատվածքով.

7213

Շիկագլոցված ձողեր՝ ազատ փաթաթվածքի փաթույթներով, երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից.

7214

Ձողեր` երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից, առանց հետագա մշակման, կռումից, տաք գլոցումից, տաք կորզանումից կամ տաք արտամղումից բացի՝ ներառյալ գլանումից հետո ոլորված ձողերը.

7215

Այլ ձողեր երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից.

7216

Անկյունակներ, ձևավոր և հատուկ պրոֆիլներ` երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից.

7217

Մետաղալար երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից.

 

III. ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ (ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ) ՊՈՂՊԱՏ

7218

Պողպատ չժանգոտվող ձուլուկներով կամ այլ սկզբնական ձևերով. կիսապատրաստուկներ չժանգոտվող պողպատից.

7219

Կոռոզիակայուն պողպատից հարթ գլանվածք` 600 մմ կամ ավելի լայնությամբ.

7220

Կոռոզիակայուն պողպատից հարթ գլանվածք՝ 600 մմ–ից պակաս լայնությամբ.

7221 00

Շիկագլոցված ձողեր՝ ազատ փաթաթվածքի փաթույթներով, կոռոզիակայուն պողպատից.

7222

Այլ կոռոզիակայուն պողպատից ձողեր. անկյունակներ, ձևավոր և հատուկ պրոֆիլներ՝ այլ կոռոզիակայուն պողպատից.

7223 00

Մետաղալար կոռոզիակայուն պողպատից.

 

IV. ԱՅԼ ԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏ. ՍՆԱՄԵՋ ՁՈՂԵՐ ՀՈՐԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԼԵԳԻՐՎԱԾ ԿԱՄ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ

7224

Այլ պողպատ՝ լեգիրված ձուլակտորներով կամ այլ սկզբնական ձևերով. կիսապատրաստուկներ այլ լեգիրված պողպատից.

7225

Այլ լեգիրված պողպատից հարթ գլանվածք՝ 600 մմ կամ ավելի լայնությամբ.

7226

Այլ լեգիրված պողպատից հարթ գլանվածք՝ 600 մմ–ից պակաս լայնությամբ.

7227

Շիկագլոցված ձողեր՝ ազատ փաթաթվածքի փաթույթներով, այլ լեգիրված պողպատից.

7228

Այլ լեգիրված պողպատից ձողեր. անկյունակներ, ձևավոր և հատուկ պրոֆիլներ՝ այլ լեգիրված պողպատից. լեգիրված կամ չլեգիրված պողպատից սնամեջ ձողեր՝ հորատման աշխատանքների համար.

7229

Մետաղալար այլ լեգիրված պողպատից.

ԽՈՒՄԲ 73

 

ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

7301

Ագուցավոր կառուցվածքներ սև մետաղներից` գայլիկոնած կամ չգայլիկոնած, սորատած կամ չսորատած, միաձույլ կամ պատրաստված հավաքովի տարրերից. անկյունակներ, ձևավոր և հատուկ պրոֆիլներ եռակցված սև մետաղներից.

7302

Արտադրատեսակներ սև մետաղներից, օգտագործվում են երկաթուղային և տրամվայի գծերի համար. ռելսեր, զուգառելսեր և ատամնավոր ռելսեր, ուղեփոխման ռելսեր, խուլ փոխհատման ուղեփոխիչներ, ուղեփոխման մետաղաձողեր և այլ լայնակի միացումներ, փայտակոճեր, կցվանքային մակադրակներ և տակդիրներ, սեպեր, հենասալեր, ռելսային կեռավոր հեղույսներ, բարձեր և առձգիչներ, հենոցներ, լայնադրակներ և այլ դետալներ՝ նախատեսված ռելսերի միացման կամ ամրացման համար.

7303 00

Խողովակներ, փողակներ և սնամեջ տրամատներ (պրոֆիլներ)՝ թուջե ձուլվածքից.

7304

Խողովակներ, փողակներ և սնամեջ տրամատներ՝ առանց կարի, սև մետաղներից (թուջե ձուլվածքից բացի).

7305

Այլ խողովակներ և փողակներ՝ (օրինակ` զոդովի, գամած կամ նույնանման եղանակով միացրած) կլոր հատմամբ, որոնց արտաքին տրամագիծը 406,4 մմ–ից ավելի է, սև մետաղներից.

7306

Այլ խողովակներ, փողակներ և սնամեջ տրամատներ (օրինակ` բաց կարով կամ զոդովի, գամած կամ նույնանման եղանակով միացրած)՝ սև մետաղներից.

7307

Կցամասեր՝ խողովակների կամ փողակների համար (օրինակ` միացքներ, ծունկեր, խողովակակցիչներ) սև մետաղներից.

7308

Մետաղակոնստրուկցիաներ սև մետաղներից (բացի 9406 ապրանքային դիրքի հավաքովի շինարարական կոնստրուկցիաներից) և դրանց մասերը (օրինակ՝ կամուրջներ և դրանց սեկցիաները, ջրարգելակների դարպասներ, աշտարակներ, վանդակավոր կայմեր, ծածկեր տանիքների համար, շինարարական ֆերմաներ, դռներ, պատուհաններ և դրանց շրջանակներ, դռան շեմքեր, շերտափեղկեր, ճաղաշարքեր, հենարաններ և դրանց հենասյուններ), մետաղակոնստրուկցիաների մեջ օգտագործման համար նախատեսված թիթեղաթերթեր, ձողեր, ձևավոր պրոֆիլներ, խողովակներ և նույնանման արտադրատեսակներ սև մետաղներից.

7309 00

Ամբարներ, ցիստերններ, բաքեր և նույնանման տարողություններ սև մետաղներից, ամեն տեսակի նյութերի համար (բացի սեղմված կամ հեղուկացված գազից) 300 լ–ից ավելի տարողությամբ, երեսապատումով կամ ջերմամեկուսացումով կամ առանց դրանց, բայց առանց մեխանիկական կամ ջերմատեխնիկական սարքավորումների.

7310

Ցիստերններ, տակառներ, թմբուկներ, կանիստրներ, արկղներ և նույնանման տարողություններ սև մետաղներից, ցանկացած նյութի համար (բացի սեղմված կամ հեղուկացված գազից) 300 լիտրից ոչ ավելի տարողությամբ, երեսապատումով կամ ջերմամեկուսացումով կամ առանց դրանց, սակայն առանց մեխանիկական կամ ջերմատեխնիկական սարքավորումների.

7311 00

Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար՝ սև մետաղներից.

7312

Ոլորված մետաղալար, մետաղաճոպան, մետաղապարաններ, հյուսված քուղեր, առասաններ և նույնանման արտադրատեսակներ սև մետաղներից՝ առանց էլեկտրական մեկուսացման.

7315

Շղթաներ և դրանց մասեր սև մետաղներից.

7316 00 000 0

Խարիսխներ, ճանկիչներ և դրանց մասերը՝ սև մետաղներից

7317 00

Մեխեր, կոճգամներ, գծագրական կոճգամներ, ակոսավոր մեխեր, բռնակներ (բացի 8305 ապրանքային դիրքում ընդգրկվածներից) և նույնանման արտադրատեսակներ՝ սև մետաղներից, գլխիկներով կամ առանց գլխիկների այլ նյութերից, բացի պղնձե գլխիկներով արտադրատեսակներից.

7318

Պտուտակներ, հեղույսներ, մանեկներ, հաստամեխեր, ներպտտային կեռեր, գամեր, երիթներ, երիթակներ, տափօղակներ (այդ թվում՝ զսպանականման) և նույնանման արտադրատեսակներ սև մետաղներից.

7320

Զսպանակներ, զսպակներ և թիթեղաթերթեր դրանց համար՝ սև մետաղներից.

7325

Այլ ձուլված արտադրատեսակներ՝ սև մետաղներից.

7326

Այլ արտադրատեսակներ՝ սև մետաղներից.

ԽՈՒՄԲ 74

 

ՊՂԻՆՁ ԵՎ ՊՂՆՁԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

7401 00 000 0

Պղնձի շտայն, պղինձ՝ ցեմենտայնացնող (պղինձ՝ նստվածքային)

7402 00 000 0

Չզտված պղինձ. պղնձե անոդներ էլեկտրոլիտիկ եղանակով զտման համար

7403

Զտված պղինձ և չմշակված պղնձային համաձուլվածքներ.

7404 00

Պղնձի մնացորդներ և ջարդոն.

7405 00 000 0

Պղնձի հիմքով լիգատուրաներ

7406

Պղնձի փոշիներ և թեփուկներ.

7407

Պղնձե ձողեր և պրոֆիլներ.

7408

Պղնձալար.

7409

Պղնձե սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ՝ 0,15 մմ-ից ավելի հաստությամբ.

7410

Պղնձե նրբաթիթեղ՝ (առանց հիմքի կամ թղթի, ստվարաթղթի, պլաստմասսայի կամ նույնանման նյութերի հիմքով) 0,15 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ (հիմքը չհաշված).

7411

Պղնձե խողովակներ և փողակներ.

7412

Պղնձե կցամասեր խողովակների և փողակների համար (օրինակ` կցորդիչներ, արմունկներ, կցաշուրթեր).

7413 00 000

Ոլորած մետաղալարեր, մետաղաճոպաններ, հյուսված քուղեր և նույնանման արտադրատեսակներ պղնձից առանց էլեկտրամեկուսացման.

7415

Մեխեր, կոճգամներ, գծագրական կոճգամներ, պահանգներ (բացի 8305 ապրանքային դիրքին դասվող արտադրատեսակներից) և պղնձից կամ պղնձե գլխիկներով սև մետաղներից նույնանման արտադրատեսակներ՝ պտուտակներ, հեղույսներ, մանեկներ, հաստամեխեր, ներպտտային կեռեր, դուրգամներ, երիթներ, երիթակներ, տափօղակներ (այդ թվում՝ զսպանակավորները) և պղնձե նույնանման արտադրատեսակներ.

7418

Ճաշի, խոհանոցային կամ կենցաղային կարիքների համար այլ պղնձե արտադրատեսակներ և դրանց մասերը. ճիլոպներ խոհանոցային ամանեղենը մաքրելու համար, բարձիկներ՝ մաքրելու կամ փայլեցնելու համար, ձեռնոցներ և նույնանման արտադրատեսակներ պղնձից, պղնձե սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ և դրանց մասեր.

7419

Պղնձից այլ արտադրատեսակներ.

ԽՈՒՄԲ 75

 

ՆԻԿԵԼ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԴՐԱՆԻՑ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

7501

Նիկելի շտայն, նիկելի օքսիդների շեղջաքարեր (ագլոմերատներ) և մետաղագործական այլ միջանկյալ արգասիքներ նիկելից՝

7502

Չմշակված նիկել՝

7503 00

Նիկելի թափոններ և ջարդոն՝

7504 00 000

Նիկելի փոշիներ և թեփուկներ՝

7505

Նիկելից ձողեր, պրոֆիլներ և լար՝

– ձողեր և պրոֆիլներ՝

7506

Նիկելից սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ և նրբաթիթեղ՝

7507

Նիկելից խողովակներ, փողակներ և դրանց կցամասեր (օրինակ` կցորդիչներ, ծունկեր, կցաշուրթեր)`

7508

Նիկելից արտադրատեսակներ՝ այլ՝

ԽՈՒՄԲ 76

 

ԱԼՅՈՒՄԻՆ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

7601

Ալյումին չմշակված

7602 00

Ալյումինի մնացուկներ և թափոն՝

7603

Ալյումինի փոշիներ և թեփուկներ

7604

Ալյումինե ձողեր և պրոֆիլներ

7605

Ալյումինե մետաղալար.

7606

Ալյումինե սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ՝ ավելի, քան 0,2 մմ հաստությամբ.

7607

Ալյումինե նրբաթիթեղ (առանց հիմքի կամ թղթի, ստվարաթղթի, պլաստմասսայի կամ համանման նյութերի հիմքով) ոչ ավելի, քան 0,2 մմ հաստությամբ (չհաշված հիմքը).

7608

Ալյումինե խողովակներ և փողակներ ՝

7609 00 000 0

Կցամասեր՝ ալյումինից խողովակների կամ փողակների համար (օրինակ` օղագոտիներ, ծունկեր, կցաշուրթեր)

7610

Ալյումինե մետաղակոնստրուկցիաներ (բացի 9406 ապրանքային դիրքի շինարարական հավաքովի կոնստրուկցիաներից) և դրանց մասերը (օրինակ` կամուրջներ և դրանց սեկցիաները, աշտարակներ, վանդակաճաղ կայմեր, տանիքի համար ծածկեր, շինարարական ֆերմաներ, դռներ, պատուհաններ և դրանց շրջանակները, դռների համար շեմքեր, բազրիքներ, հենարաններ և սյուներ). թերթեր, ձողեր, պրոֆիլներ, խողովակներ և ալյումինե համանման ապրանքներ՝ նախատեսված շինարարական մետաղակոնստրուկցիաներում օգտագործելու համար.

7611 00 000 0

Ալյումինե ամբարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տարողություններ ցանկացած նյութերի համար (բացի սեղմված և հեղուկացված գազը)՝ 300լ-ից ավելի տարողությամբ, երեսպատումով կամ ջերմամեկուսացումով կամ առանց դրանց, առանց մեխանիկական կամ ջերմատեխնիկական սարքավորումների

7612

Ալյումինե տակառներ, թմբուկներ, տուփեր, արկղեր և համանման տարողություններ (ներառյալ ոչ հավաքովի կամ հավաքովի գլանաձև տարողությունները) ցանկացած նյութի համար (բացի սեղմված կամ հեղուկացված գազից), 300լ-ից ոչ ավելի տարողությամբ, երեսպատումով կամ ջերմամեկուսացումով կամ առանց դրանց, առանց մեխանիկական կամ ջերմատեխնիկական սարքավորումների.

7613 00 000 0

Ալյումինե տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար

7614

Ալյումինե ոլորված մետաղալարեր, ճոպաններ, հյուսված քուղեր և ալյումինից պատրաստված համանման ապրանքներ, առանց էլեկտրական մեկուսացման.

7615

Ճաշի, խոհանոցային կամ այլ ապրանքներ կենցաղային կարիքների համար և դրանց՝ ալյումինից պատրաստված մասերը. Ճիլոպներ խոհանոցային ամանեղենը մաքրելու համար, բարձիկներ՝ մաքրելու կամ ողորկելու համար, ձեռնոցներ և ալյումինից պատրաստված համանման ապրանքներ. սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ և դրանց՝ ալյումինից պատրաստված մասերը.

7616

Ալյումինից պատրաստված այլ արտադրատեսակներ՝

ԽՈՒՄԲ 78

 

ԿԱՊԱՐ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԴՐԱՆԻՑ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

7801

Կապար՝ չմշակված՝

7802 00 000 0

Կապարի թափոններ և ջարդոն

7804

Կապարից սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ և նրբաթիթեղ. կապարի փոշի ու թեփուկներ՝

7806 00

Կապարից այլ արտադրատեսակներ՝

ԽՈՒՄԲ 79

 

ՑԻՆԿ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԴՐԱՆԻՑ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

7901

Չմշակված ցինկ՝

7902 00 000 0

Ցինկի թափոններ և ջարդոն

7903

Ցինկի փոշի, նստվածք և թեփուկներ՝

7904 00 000 0

Ձողեր, պրոֆիլներ և մետաղալարեր՝ ցինկից

7905 00 000 0

Սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ և նրբաթիթեղ՝ ցինկից

7907 00 000

Այլ արտադրատեսակներ՝ ցինկից՝

ԽՈՒՄԲ 80

 

ԱՆԱԳ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԴՐԱՆԻՑ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

8001

Անագ՝ չմշակված՝

8002 00 000 0

Անագի թափոններ և ջարդոն

8007 00

Անագից արտադրատեսակներ՝ այլ՝

ԽՈՒՄԲ 81

 

ՈՉ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԱՅԼ ՄԵՏԱՂՆԵՐ, ՄԵՏԱՂԱԿԵՐԱՄԻԿԱ, ԴՐԱՆՑԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

8101

Վոլֆրամ և դրանից պատրաստված արտադրատեսակները՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8102

Մոլիբդեն և դրանից պատրաստված արտադրատեսակները՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8103

Տանտալ և դրանից պատրաստված արտադրատեսակները՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8104

Մագնեզիում և դրանից պատրաստված արտադրատեսակները՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8105

Կոբալտի շտայն և կոբալտի մետալուրգիայի ոլորտում այլ միջանկյալ արտադրանք, կոբալտ և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8106 00

Բիսմութ և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8107

Կադմիում և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8108

Տիտան և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8109

Ցիրկոնիում և դրանից պատրաստված արտադրատեսակները՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8110

Ծարիր և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8111 00

Մանգան և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8112

Բերիլիում, քրոմ, գերմանիում, վանադիում, գալիում, հաֆնիում, ինդիում, նիոբիում (կոլումբիում), ռենիում, թալիում և դրանցից պատրաստված արտադրատեսակներ՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

8113 00

Մետաղակերամիկա և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ՝ ներառյալ մնացորդները և ջարդոնը՝

ԽՈՒՄԲ 83

 

ԱՅԼ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ՈՉ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

8302

Ամրակման արմատուր, ֆուրնիտուր և նույնանման արտադրատեսակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից, որոնք օգտագործվում են կահույքի, դռների, աստիճանների, պատուհանների, թանձրավարագույրների, տրանսպորտային միջոցների սրահների, փոկային արտադրատեսակների, ճամպրուկների, արկղերի, զարդատուփերի կամ նույնանման արտադրատեսակների համար. կախոցներ գլխարկների համար, ճարմանդներ գլխարկների համար, բարձակներ և նույնանման արտադրատեսակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից . կահույքային անիվներ ամրակցման հարմարանքներով, ոչ թանկարժեք մետաղներից. դռները փակելու համար նախատեսված ավտոմատ սարքեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից.

8305

Ֆուրնիտուր արագակարների կամ թղթապանակների համար, գրասենյակային սեղմիչներ և ամրակներ, ինդեքսային քարտային ցուցիչներ և գրասենյակային նույնանման պարագաներ ոչ թանկարժեք մետաղներից. մետաղալարային կապեր՝ բլոկներով (օրինակ` գրասենյակային նպատակների համար, կահույքի պաստառներ, փաթեթներ), ոչ թանկարժեք մետաղներից.

8307

Ճկուն խողովակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից՝ կցամասերով կամ առանց դրանց.

8308

Օղլակներ, շրջանակներ օղլակներով, ճարմանդներ, ճարմանդ-օղլակներ, կեռիկներ, օղակներ, մերակներ և նույնանման ապրանքներ ոչ թանկարժեք մետաղներից, որոնք օգտագործվում են հագուստների, կոշկեղենի, ծածկերի, պայուսակների, ճանապարհորդական պարագաների և այլ պատրաստի արտադրատեսակների համար. խողովակաձև կամ երկատված գամեր ոչ թանկարժեք մետաղներից. հուլունքներ և փայլազարդեր ոչ թանկարժեք մետաղներից.

8309

Խցաններ, թասակներ և կափարիչներ (ներառյալ թագակերպ խցանները, պտուտակվող թասակները և խցանները` տարալցման հարմարանքով), խցանման կափարիչներ շշերի համար, խցաններ` պարուրակով խցանների պատյաններ, հերմետիկացնող և փաթեթավորման այլ պարագաներ ոչ թանկարժեք մետաղներից.

ԽՈՒՄԲ 84

 

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՌԵԱԿՏՈՐՆԵՐ, ԿԱԹՍԱՆԵՐ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԸ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

8401

Միջուկային ռեակտորներ. ջերմանջատիչ տարրեր (կասետներ)` չճառագայթված. սարքավորումներ և հարմարանքներ իզոտոպերի բաժանման համար.

8404

Օժանդակ սարքավորումներ, որոնք օգտագործվում են 8402 կամ 8403 ապրանքային դիրքերում նշված կաթսաների հետ (օրինակ` ջերմօգտագործիչներ, գերտաքացուցիչներ, մրի հեռացուցիչներ, վերաօգտագործիչներ), կոնդենսատորներ՝ շոգեջրային կամ այլ շոգեուժային կայանքների համար.

8406

Ջրային շոգետուրբիններ և այլ շոգետուրբիններ.

8407

Կայծային բռնկմամբ ներքին այրման շարժիչներ՝ մխոցի պտտվող կամ հետադարձ-առաջընթաց շարժմամբ.

8408

Սեղմումով բոցավառվող ներքին այրման մխոցային շարժիչներ (դիզելներ և կիսադիզելներ).

8409

Մասեր՝ բացառապես կամ հիմնականում 8407 կամ 8408 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչների համար նախատեսված՝

8410

Հիդրոտուրբիններ, ջրային անիվներ և կարգավորիչներ դրանց համար.

8411

Շարժիչներ տուրբոռեակտիվ և տուրբոպտուտակային, այլ գազային տուրբիններ.

8412

Այլ շարժիչներ և ուժային կայանքներ.

8413

Պոմպեր հեղուկային, ծախսաչափերով կամ առանց դրանց հեղուկների վերհաններ.

8414

Պոմպեր օդային կամ վակուումային, օդային կամ գազային կոմպրեսորներ և օդափոխիչներ, օդափոխիչ կամ օդաքաշ գլխադիր թասակներ կամ պահարաններ` օդափոխիչներով, քամիչներով կամ առանց քամիչների.

8415

Օդորակման համար նախատեսված սարքեր՝ շարժիչավոր օդափոխիչով և օդի ջերմաստիճանն ու խոնավությունը փոխելու համար սարքերով սարքավորված,՝ ներառյալ օդորակիչները, որոնցում խոնավությունն առանձին չի կարգավորվում.

8416

Բոցամուղներ հեղուկ վառելիքի համար, փոշենման կարծր վառելիքի համար կամ գազային հրածորաններ. մեխանիկական հնոցներ, ներառյալ նրանց մեխանիկական կրակակալ ճաղացանցերը, մոխրահեռացուցիչները և նույնանման այլ հարմարանքներ.

8417 90 000 0

– մասեր

8419 90

– մասեր՝

8420 91

– – մասեր, գլանիկներ

8421 91

– մասեր՝

8422 90

– մասեր՝

8424 90 000 0

– մասեր

8431

Մասեր՝ նախատեսված բացառապես կամ հիմնականում 8425-8430 ապրանքային դիրքերում դասակարգված սարքավորումների համար՝

8432 90 000 0

– մասեր

8433 90 000 0

– մասեր

8434 90 000 0

– մասեր

8435 90 000 0

– մասեր

8437 90 000 0

– մասեր

8438 90 000 0

– մասեր

8440 90 000 0

– մասեր

8441 90

– մասեր՝

8442 40 000 0

– մասեր` վերը նշված մեքենաների ապարատուրայի և հանդերձանքի համար

8450 90 000 0

– մասեր

8451 90 000 0

– մասեր

8452 90 000

– հատուկ կարի մեքենաների համար նախատեսված կահույք, հենամասեր և պատյաններ, դրանց մասերը, կարի մեքենաների այլ մասեր

8452 90 000 1

– հատուկ կարի մեքենաների համար նախատեսված կահույք, հենամասեր և պատյաններ, դրանց մասերը, կարի մեքենաների այլ մասեր

8452 90 000 2

– – այլ մասեր

8453 90 000 0

– մասեր

8454 90 000 0

– մասեր

8455 90 000 0

– այլ մասեր

8466

Մասեր և պարագաներ` նախատեսված բացառապես կամ հիմնականում 8456-8465 ապրանքային դիրքերում դասակարգված սարքավորումների համար՝ ներառյալ գործիքը կամ դետալներն ամրակելու հարմարանքները, ինքնաբացվող պարուրահատ գլխիկները, բաժանարար գլխիկները և այլ հատուկ հարմարանքներ հաստոցների համար. հարմարանքներ ամեն տեսակի ձեռքի գործիքների համար նախատեսված աշխատանքային գործիքները ամրակելու համար՝

8471

Հաշվողական մեքենաներ և դրանց բլոկները, մագնիսական կամ օպտիկական հաշվիչ սարքեր, մեքենաներ՝ տեղեկատվության տվյալները կրիչների վրա ծածկագրված ձևով փոխադրելու համար և մեքենաներ՝ նման տեղեկատվությունը մշակելու համար, այլ տեղում չնշված կամ չընդգրկված՝

8473

Մասեր և պարագաներ (բացի տեղափոխման համար նախատեսված պատյաններից, ծածկոցներից և նույնանման արտադրատեսակներից) բացառապես կամ հիմնականում 8469-8472 ապրանքային դիրքերում դասակարգված մեքենաների համար նախատեսված՝

8474 90

– մասեր

8475 90 000 0

– մասեր

8476 90 000 0

– մասեր

8477 90

– մասեր

8478 90 000 0

– մասեր

8479 90

– մասեր

8481

Ծորակներ, կափույրներ, փականներ և նույնանման ամրաններ՝ խողովակատարների, կաթսաների, ջրամբարների, գլանատակառների, բաքերի և նույնանման տարողությունների համար՝ ներառյալ նվազիչ (ռեդուկցիոն) և ջերմակարգավորիչ կափույրները՝

8482

Գնդիկավոր կամ հոլովակավոր առանցքակալներ՝

8483

Փոխհաղորդիչ լիսեռներ (ներառյալ բռնցքավոր և ծնկավոր) և շուռտվիկներ, առանցքակալների տուփեր և սահքի առանցքակալներ՝ լիսեռների համար՝ ժանանիվներ և ատամնավոր փոխանցիչներ, գնդիկավոր կամ հոլովակավոր պտուտակային փոխանցիչներ՝ փոխանցատուփեր և արագության այլ վարիատորներ՝ ներառյալ հիդրոտրանսֆորմատորները, թափանիվներ և փոկանիվներ՝ ներառյալ փոկանիվների բլոկները, կցորդիչներ և սարքեր լիսեռների միացման համար (ներառյալ ունիվերսալ հոդակապերը)՝

8484

Միջադիրներ կամ նույնանման կապող տարրեր, թերթավոր մետաղից այլ նյութերի համադրությամբ, կամ մետաղի 2 կամ ավելի շերտերից բաղկացած, միջադիրների և նույնանման կապող տարրերի հավաքածուներ ու լրակազմեր՝ տարբեր բաղկացուցիչներով, փաթեթավորված կապոցներով, ծրարներով կամ նույնանման փաթեթավորմամբ, մեխանիկական խցվածքներ՝

8486 90

– մասեր և պարագաներ՝

8487

Սարքավորումների մասեր, որոնք չունեն էլեկտրական միացումներ, մեկուսիչներ, հպակներ, կոճեր, հաղորդալարեր և նույնանման այլ էլեկտրական դետալներ՝ այլ տեղում չնշված և չընդգրկված՝

ԽՈՒՄԲ 85

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԸ, ՁԱՅՆԱԳՐՄԱՆ ՈՒ ՁԱՅՆԱՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՐԱՏՈՒՐԱ, ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐԻ ԵՎ ՁԱՅՆԻ ԳՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՐԱՏՈՒՐԱ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

8501

Էլեկտրական շարժիչներ և գեներատորներ (բացի էլեկտրագեներատորային կայանքներից)՝

8502

Էլեկտրագեներատորային կայանքներ և պտտվող էլեկտրական կերպափոխիչներ՝

8503 00

Մասեր՝ բացառապես կամ հիմնականում 8501 - 8502 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված մեքենաների համար նախատեսված՝

8504

Տրանսֆորմատորներ էլեկտրական, ստատիկ էլեկտրական կերպափոխիչներ (օրինակ՝ ուղղիչներ), ինդուկտիվության կոճեր և դրոսելներ՝

8505

Էլեկտրամագնիսներ, հաստատուն մագնիսներ և արտադրատեսակներ` նախատեսված մագնիսացումից հետո հաստատուն մագնիսների վերափոխման համար, էլեկտրամագնիսային կամ հաստատուն մագնիսներով սեղմակային կոթառներ, պրկիչներ և համանման ֆիքսող սարքեր, էլեկտրամագնիսական կցորդիչներ, օղագոտիներ և արգելակներ, էլեկտրամագնիսային վերհան գլխիկներ՝

8506

Առաջնային տարրեր և առաջնային մարտկոցներ՝

8507

Կուտակիչներ (ակումուլյատորներ) էլեկտրական՝ ներառյալ դրանց համար զատիչները` ուղղանկյուն (այդ թվում՝ քառակուսի) կամ այլ ձևի՝

8508 70 000

– մասեր՝

8509 90 000 0

– մասեր

8510 90 000 0

– մասեր՝

8511

Էլեկտրասարքավորումներ ներքին այրման շարժիչների վառման և գործարկման համար` կայծից կամ վառելիքային խառնուրդի սեղմումից բոցավառումով (օրինակ` մագնետո, վառքի կոճեր, վառքի մոմեր, շիկացման մոմեր, մեկնարկիչներ), գեներատորներ (հաստատուն և փոփոխական հոսանքի) և այդ շարժիչներում օգտագործվող ընդհատիչներ՝

8512

Էլեկտրալուսավորության կամ ազդանշանման սարքավորումներ (բացի 8539 ապրանքային դիրքում նշված արտադրատեսակներից), ապակեմաքրիչներ, հակասառցապատիչներ և հակաքրտակալիչներ՝ հեծանիվների վրա և շարժիչային տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող՝

8513

Էլեկտրական դյուրակիր լապտերներ, որոնք աշխատում են էներգիայի սեփական աղբյուրով (օրինակ` չոր տարրերի մարտկոցներով, կուտակիչներով, մագնետոներով)՝ բացի 8512 ապրանքային դիրքում դասակարգված լուսավորման սարքերից՝

8514 90 000 0

– մասեր

8515 90 000 0

– մասեր՝

8516 90 000 0

– մասեր

8517 70

– մասեր՝

8518 90 000

– մասեր՝

8522

Մասեր և պարագաներ, որոնք բացառապես կամ հիմնականում պիտանի են օգտագործման 8519 կամ 8521 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված ապարատուրայի հետ՝

8528

Մոնիտորներ և պրոյեկտորներ, իր մեջ ընդունիչ հեռուստատեսային ապարատուրա չընդգրկող, ընդունիչ ապարատուրա՝ հեռուստատեսային կապի համար, իր մեջ լայնահեռարձակման ռադիոընդունիչ կամ ձայնը կամ պատկերը գրառող կամ վերարտադրող ապարատուրա ընդգրկող կամ չընդգրկող՝

8529

Մասեր՝ բացառապես կամ հիմնականում 8525 - 8528 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված ապարատուրայի համար նախատեսված՝

8530 90 000 0

– մասեր

8531 90

– մասեր՝

8532

Կոնդենսատորներ Հաստատուն, փոփոխական կամ ենթալարքի (կիսափոփոխական) էլեկտրական ՝

8533

Էլեկտրական դիմադրություններ (ներառյալ ռեոստատները և պոտենցաչափերը), բացի ջեռուցիչ տարրերից

8534 00

Տպասխեմաներ՝

8535

Էլեկտրական ապարատուրա կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պահպանման համար կամ էլեկտրական շղթաներին միացնելու համար (օրինակ` անջատիչներ, փոխարկիչներ, ընդհատիչներ, հալուն ապահովիչներ, շանթարգելներ, լարման սահմանափակիչներ, լարման ցատկերի մարիչներ, միացնող տուփեր, հոսանքընդունիչներ, հոսանքահաններ և այլ միակցիչներ, միակցման տուփեր) 1000 Վ-ից ավելի լարման համար՝

8536

Էլեկտրական ապարատուրա կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պահպանման համար կամ էլեկտրական շղթաներին միացնելու համար (օրինակ` անջատիչներ, փոխարկիչներ, ընդհատիչներ, ռելե, հալուն ապահովիչներ, լարման թռիչքների մարիչներ, խրոցակների եղանիկներ և վարդակներ, էլեկտրական լամպերի կոթառներ, և այլ միակցիչներ, միակցման տուփեր) 1000 Վ-ից ավելի լարման համար՝

8537

Պուլտեր, պանելներ, բարձակներ, սեղաններ, բաշխիչ վահանակներ և այլ հիմքեր էլեկտրական ապարատների համար, սարքավորված երկու կամ ավելի 8535 կամ 8536 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված սարքերով, էլեկտրական հոսանքի ղեկավարման կամ բաշխման համար, այդ թվում` իրենց մեջ 90–րդ խմբի սարքերը կամ հարմարանքները և թվային ղեկավարման ապարատներն ընդգրկող, բացի 8517 ապրանքային դիրքի կոմուտացիոն սարքերից՝

8538

Մասեր՝ բացառապես կամ հիմնականում 8535, 8536 կամ 8537 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված ապարատուրայի համար նախատեսված՝

8539

Շիկացման լամպեր՝ էլեկտրական կամ գազալիցքավորման՝ ներառյալ հերմետիկ լամպերը լույսի ուղղորդմամբ, ինչպես նաև ուլտրամանուշակագույն կամ ինֆրակարմիր լամպերը, աղեղային լամպեր՝

8540

Ջերմակատոդով, սառը կատոդով կամ լուսակատոդով էլեկտրոնային լամպեր և խողովակներ (օրինակ` վակուումային կամ շոգե- կամ գազալցված լամպեր և խողովակներ, սնդիկային ուղղիչ աղեղային լամպեր և էլեկտրոնաճառագայթային խողովակներ, հեռուստատեսային հաղորդիչ խողովակներ)՝

8541

Դիոդներ, տրանզիստորներ և համանման կիսահաղորդչային սարքեր, լուսազգայուն կիսահաղորդչային սարքեր՝ ներառյալ լուսագալվանական տարրերը, մոդուլով հավաքված կամ չհավաքված, վահանի վրա մոնտաժված կամ չմոնտաժված, լուսարձակող դիոդներ, հավաքված պյեզոէլեկտրական բյուրեղները՝

8542

Էլեկտրոնային ինտեգրալ սխեմաներ՝

8543

Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատուրա՝ անհատական ֆունկցիաներ ունեցող՝ տվյալ խմբի այլ տեղում չթվարկված կամ չներառված

8544

Հաղորդալարեր մեկուսացված (ներառյալ արծնապատները կամ անոդավորվածները), մալուխներ (ներառյալ համառանցքային մալուխները) և այլ մեկուսացված էլեկտրական հաղորդիչներ՝ միացնող դետալներով կամ առանց դրանց, մալուխներ թելքաօպտիկական, անհատական կորպուսներով թելքից կազմված, անկախ նրանից՝ դրանք միացված են էլեկտրահաղորդիչների կամ միացնող տարրերի հետ, թե ոչ՝

8545

Ածխային էլեկտրոդներ, ածխային խոզանակներ, ածուխներ՝ լամպերի կամ մարտկոցների համար և այլ իրեր գրաֆիտից կամ ածխածնի այլ տեսակներից՝ մետաղի հետ կամ առանց մետաղի, այլ, որոնք կիրառվում են էլեկտրատեխնիկայում՝

8546

Ցանկացած նյութից էլեկտրական մեկուսիչներ՝

8547

Մեկուսիչ ամրաններ՝ էլեկտրական մեքենաների, հարմարանքների կամ սարքավորումների համար՝ ամբողջովին մեկուսիչ նյութերից պատրաստված՝ չհաշված որոշ մետաղական կազմամասերը (օրինակ` պարուրակավոր կոթառները), օգտագործվում են կաղապարման դեպքում բացառապես հավաքման նպատակով՝ բացի 8546 ապրանքային դիրքում նշված մեկուսիչներից, էլեկտրամեկուսիչ խողովակներ և ոչ թանկարժեք մետաղներից միակցիչ դետալներ դրանց համար՝ երեսպատված մեկուսիչ նյութով՝

8548(բացառությամբ 854810 ծածկագրի)

Թափոն և ջարդոն՝ առաջնային տարրերի, առաջնային մարտկոցների և էլեկտրական կուտակիչների (ակումուլյատորների), սպառված առաջնային տարրեր, սպառված առաջնային մարտկոցներ և սպառված էլեկտրական կուտակիչներ, սարքավորումների կամ ապարատուրայի էլեկտրական մասեր` տվյալ խմբի այլ տեղում չթվարկված կամ չներառված՝

ԽՈՒՄԲ 86

 

ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԼՈԿՈՄՈՏԻՎՆԵՐ ԿԱՄ ՏՐԱՄՎԱՅԻ ՇԱՐԺԻՉԱՎՈՐ ՎԱԳՈՆՆԵՐ, ՇԱՐԺԱԿԱԶՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԸ. ՈՒՂԵԳԾԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԵՐ` ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՄ ՏՐԱՄՎԱՅԻ ԳԾԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԸ. ԱՄԵՆ ՏԵՍԱԿԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ) ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ Ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

8607

Երկաթուղային լոկոմոտիվների կամ տրամվայի շարժիչավոր վագոնների կամ շարժակազմի մասեր՝

ԽՈՒՄԲ 87

 

ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ՝ ԲԱՑԻ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՄ ՏՐԱՄՎԱՅԻ ՇԱՐԺԱԿԱԶՄԻՑ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԻՑ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻՑ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

8706 00

Տեղադրված շարժիչներով ամրաշրջանակ՝ 8701-8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչով տրանսպորտային միջոցների համար՝

 

– ամրաշրջանակ` 8701 ապրանքային դիրքում ընդգրկված տրակտորների համար, ամրաշրջանակ՝ 8702, 8703 կամ 8704 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված՝ սեղմումով առաջացող բռնկմամբ աշխատող ներքին այրման մխոցային շարժիչով (դիզելով կամ կիսադիզելով) և 2500 սմ3 –ից ավելի շարժիչի գլանների աշխատանքային ծավալով կամ կայծային բռնկմամբ ներքին այրման մխոցային շարժիչով ու 2800 սմ3 –ից ավելի շարժիչի գլանների աշխատանքային ծավալով տրանսպորտային միջոցների համար՝

8707

Թափքեր (ներառյալ խցիկները)՝ 8701-8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչով տրանսպորտային միջոցների համար՝

8708

8701 – 8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչով տրանսպորտային միջոցների մասեր և պարագաներ՝

8709 90 000 0

– մասեր

8710 00 000 0

Տանկեր և մարտական ինքնագնաց զրահապատ այլ տրանսպորտային միջոցներ՝ սպառազինությամբ կամ առանց սպառազինության և դրանց մասերը

8714

8711 – 8713 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված տրանսպորտային միջոցների մասեր և պարագաներ՝

8715 00 900 0

– մասեր

8716

Կցորդներ և կիսակցորդներ, ոչ ինքնագնաց այլ տրանսպորտային միջոցներ, դրանց մասերը՝

ԽՈՒՄԲ 88

 

ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ, ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԸ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

8803

8801 կամ 8802 ապրանքային դիրքում ընդգրկված թռչող ապարատների մասեր՝

8805

Մեկնարկային սարքավորումներ թռչող ապարատների համար. տախտամածային արգելակային կամ համանման սարքեր. վերգետնյա վարժական սարքեր թռիչքակազմի համար. դրանց մասերը՝

ԽՈՒՄԲ 90

 

ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ, ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ, ԿԻՆԵՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ, ՉԱՓԻՉ, ՀՍԿԻՉ, ՃՇԳՐԻՏ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱՄ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ. ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

9001

Օպտիկական մանրաթելեր և մանրաթելաօպտիկական լարաններ. մանրաթելաօպտիկական մալուխներ՝ բացի 8544 ապրանքային դիրքում նշվածներից. բևեռացնող նյութից թերթեր և թիթեղներ. ոսպնյակներ (ներառյալ կոնտակտային ոսպնյակները). պրիզմաներ, հայելիներ և այլ օպտիկական տարրեր ցանկացած նյութից, առանց շրջանակի՝ բացի օպտիկական չմշակված ապակուց պատրաստված այդպիսի տարրերից՝

9002

Ոսպնյակներ, պրիզմաներ, հայելիներ և այլ օպտիկական տարրեր՝ ցանկացած նյութից, հավաքված, որոնք գործիքների և սարքերի կամ հարմարանքների մասեր են՝ բացի օպտիկական չմշակված ապակուց պատրաստված այդպիսի տարրերից՝

9003

Շրջանակներ և ամրաններ` ակնոցների, պաշտպանիչ ակնոցների կամ նույնանման օպտիկական սարքերի համար, և դրանց մասերը՝

9005 90 000 0

– մասեր և պարագաներ (ներառյալ ամրանները)

9006 91

– մասեր և պարագաներ՝

9008 90 000 0

– մասեր և պարագաներ

9010 90 000 0

– մասեր և պարագաներ

9011 90

– մասեր և պարագաներ՝

9012 90

– մասեր և պարագաներ՝

9013 90

– մասեր և պարագաներ՝

9014 90 000 0

– մասեր և պարագաներ

9015 90 000 0

– մասեր և պարագաներ

9016 00 900 0

– մասեր և պարագաներ

9017 90 000

– մասեր և պարագաներ.

9022 90 000 0

– այլ՝ ներառյալ մասերը և պարագաները

9024 90 000 0

– մասեր և պարագաներ

9025 90 000

– մասեր և պարագաներ.

9026 90 000

– մասեր և պարագաներ՝

9028 90

– մասեր և պարագաներ՝

9029 90 000

– մասեր և պարագաներ՝

9030 90

– մասեր և պարագաներ՝

9031 90

9032890009

– մասեր և պարագաներ՝

– այլ

9032 90 000

– մասեր և պարագաներ՝

ԽՈՒՄԲ 91

 

ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԸ

ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

9108

Ժամացույցի մեխանիզմներ` վրան կրելու կամ մոտը պահելու համար նախատեսված ժամացույցների համար, կոմպլեկտավորված և հավաքված.

9109

Ժամացույցի մեխանիզմներ` վրան կրելու կամ մոտը պահելու համար նախատեսված ժամացույցների համար, կոմպլեկտավորված և հավաքված.

9110

Ժամացույցի մեխանիզմներ` կոմպլեկտավորված, չհավաքված կամ մասնակիորեն հավաքված (ժամացույցի մեխանիզմների կոմպլեկտներ). ժամացույցի մեխանիզմներ` չկոմպլեկտավորված, հավաքված. ժամացույցի մեխանիզմներ՝ նախապես ընդհանուր հավաքված.

9111

Իրաններ՝ վրան կրելու կամ մոտը պահելու համար նախատեսված ժամացույցների համար, և դրանց մասերը.

9112

Իրաններ՝ վրան կրելու կամ մոտը պահելու համար չնախատեսված ժամացույցների համար, և նույնանման իրաններ՝ տվյալ խմբի այլ արտադրատեսակների համար, դրանց մասերը.

9113

Գոտիներ, ժապավեններ և ապարանջաններ՝ վրան կրելու կամ մոտը պահելու համար նախատեսված ժամացույցների համար, և դրանց մասերը.

9114

Բոլոր տեսակի ժամացույցների մասերը՝ այլ.

ԽՈՒՄԲ 92

 

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ. ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

9209

Երաժշտական գործիքների մասեր (օրինակ` երաժշտական արկղիկների մեխանիզմներ) և պարագաներ (օրինակ` երաժշտական գործիքների քարտեր, սկավառակներ և գլանիկներ մեխանիկական գործիքների համար). մետրոնոմներ, կամերտոններ, տրուբաներ ամեն տեսակի՝ ձայնի սևեռված բարձրությամբ.

ԽՈՒՄԲ 93

 

ԶԵՆՔ ԵՎ ԶԻՆԱՄԹԵՐՔ. ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Դիրքի անվանումը

9305

9301 – 9304 ապրանքային դիրքերի ապրանքների մասեր և պարագաներ

9307 00 000 0

Թրեր, սրեր, սուսերներ, թրադաշույններ, սվիններ, նիզակներ և նույնանման զենք, նշված զենքի տեսակների մասերը, պատյաններ և տուփեր դրանց համար

ԽՈՒՄԲ 94

 

ԿԱՀՈՒՅՔ. ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ, ՆԵՐՔՆԱԿՆԵՐ, ՆԵՐՔՆԱԿԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ, ԲԱԶՄՈՑԱՅԻՆ ԲԱՐՁԵՐ ԵՎ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՆՈՒՅՆԱՆՄԱՆ ԼՑՈՎԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ. ԼԱՄՊԵՐ ՈՒ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԱՅԼ ՏԵՂՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԿԱՄ ՉՆԵՐԱՌՎԱԾ. ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ, ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՏԱԽՏԱԿՆԵՐ՝ ԱՆՈՒՆՈՎ ԿԱՄ ԱՆՎԱՆՄԱՄԲ ԿԱՄ ՀԱՍՑԵՈՎ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱՆՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

9401 90

– մասեր՝

9402

Կահույք` բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական (օրինակ` վիրահատական սեղաններ, զննման համար սեղաններ, մեխանիկական հարմարանքներով հիվանդանոցային մահճակալներ, ատամնաբուժական բազկաթոռներ). վարսավիրական և նույնանման բազկաթոռներ` պտտելու և միաժամանակ բարձրացնելու և թեքելու հարմարանքներով. վերոհիշյալ արտադրատեսակների մասեր՝

9403

Այլ կահույք և դրա մասերը՝

9403 90

– մասեր՝

9404

Ներքնակային հիմքեր. անկողնային պարագաներ և կահավորման նույնանման արտադրատեսակներ՝ զսպանակներով կամ լցված ցանկացած նյութերով կամ պատրաստված ծակոտկեն ռետինից կամ պլաստմասսայից, ծածկած կամ չծածկած (օրինակ` ներքնակներ, մգդակած վերմակներ, մգդակած բմբուլե վերմակներ, բազմոցային բարձեր, փափկաթոռներ և բարձեր)՝

ԽՈՒՄԲ 95

 

ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ, ԽԱՂԵՐ ԵՎ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ. ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ

ԱՏԳ ԱԱ
ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

9503 00 100 9

– – այլ

 

– միայն մարդկանց պատկերող տիկնիկներ, դրանց մասերը և պարագաները՝

9503 00 290 0

– – մասեր և պարագաներ

ԽՈՒՄԲ 96

 

ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՏԱՐԲԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳԻՐ

Դիրքի անվանումը

9603 50 000

– մեխանիզմների, սարքերի կամ տրանսպորտային միջոցների մաս հանդիսացող խոզանակներ՝ այլ.

9606

Կոճակներ, կոճգամներ, ճարմանդ–փականներ, կոճակների ձևեր և այդ արտադրատեսակների այլ մասեր. կոճակների ձևվածքներ՝

9607

Կայծակ–ճարմանդներ և դրանց մասերը՝

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան