Համարը 
N 178-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.07.15/15(558) Հոդ.206
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
22.06.2016
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.06.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.08.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ (ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 հունիսի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60016212

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

22 հունիսի 2016 թ.

ք. Երևան

N 178-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ (ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» և 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժ» կետերը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել էներգետիկայի ոլորտում սպառողներին մատուցվող ծառայությունների սպասարկման որակի մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի օգոստոսի 1-ից:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ`

Ռ. Նազարյան

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2016 թվականի հունիսի 22-ի
N 178-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ (ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ)

 

1. Սույն կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) կողմից էներգետիկայի ոլորտում սպառողներին մատուցվող ծառայությունների սպասարկման որակի մոնիթորինգի իրականացման կարգը և պայմանները:

2. Հանձնաժողովը սպառողներին մատուցվող ծառայությունների սպասարկման որակի մոնիթորինգն իրականացնում է էներգետիկայի ոլորտում բաշխման լիցենզիա ունեցող անձանց (այսուհետ` Մատակարար) կողմից Հանձնաժողովի հաստատած կարգով ներկայացվող եռամսյակային տեղեկատվության վերլուծության և տեղում անհրաժեշտ դիտարկումներ իրականացնելու միջոցով:

3. Հանձնաժողովն ամփոփում է սույն կարգի 2-րդ կետով նշված տեղեկատվությունը և հաշվարկում սպառողներին մատուցվող ծառայությունների սպասարկման որակի ցուցանիշները, որոնք հրապարակվում են Հանձնաժողովի կայքում մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող եռամսյակի ավարտը, եթե Հանձնաժողովի իրավական ակտերով ավելի կարճ ժամկետ սահմանված չէ:

4. Մատակարարի կողմից սույն կարգի 2-րդ կետով նշված տեղեկատվությունը սահմանված ժամկետում Հանձնաժողով չներկայացնելու, ինչպես նաև այն ճշգրտելու դեպքերում Հանձնաժողովի կայքում այդ մասին տրվում է համապատասխան ծանուցում:

5. Հանձնաժողովն իր սահմանած կարգով և ժամկետներում կարող է տեղում իրականացնել դիտարկումներ` սույն կարգի 2-րդ կետով նշված տեղեկատվության հավաստիության ստուգման, ինչպես նաև Հանձնաժողով ներկայացված դիմում-բողոքների ուսումնասիրության նպատակով: Դիտարկումների արդյունքները` ամփոփումից հետո, մեկամսյա ժամկետում, հրապարակվում են Հանձնաժողովի կայքում: