Համարը 
N 1456-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.12.16/84(1173).1 Հոդ.1102.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
03.12.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.12.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.12.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
23.02.2017 թ. N 218-Ն որոշման փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն 2017 թվականի հուլիսի 1-ից:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-Ի N 706 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1456-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-Ի N 706 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 29.09.16 N 990-Ն)

 

«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30.1-ին հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի զինծառայողների պարենային ապահովության կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության համակարգի զինծառայողների պարենային ապահովության կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի զինծառայողների պարենային ապահովության կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգի փրկարարական ծառայողների արտակարգ իրավիճակներում պարենային ապահովության կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) պարենային վկայականի ձևը` համաձայն N 5 հավելվածի:

(1-ին կետը փոփ. 29.09.16 N 990-Ն)

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության հատուկ սպառողների սննդի օրական միջին նորմաների մասին» N 706 որոշման 1-ին, 4.1-ին և 4.2-րդ կետերը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Հ. Աբրահամյան


2015 թ. դեկտեմբերի 10
Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգում պարենային ապահովման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Պարենային ապահովման չափաքանակներով սահմանված սննդամթերքի տրամադրման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները հատկացվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

3. Պարտադիր ժամկետային զինծառայողները, ռազմաուսումնական հաստատությունների կուրսանտները, ռազմամարզական վարժարանների սաները, ուսումնական հավաքների կանչված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների զինվորական պատրաստություն անցնող ուսանողները, անհատական կարգով կամ զինվորական ջոկերով (ստորաբաժանումներով) ժամանակավորապես այլ զորամասեր ժամանելու դեպքում սննդով ապահովվում են տվյալ զորամասի շարքային կազմի պարտադիր ժամկետային զինծառայողների համար նախատեսված չափաքանակներով:

4. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի գերատեսչական պահպանության աշխատողներն ապահովվում են սննդամթերքով՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի զինծառայողների սննդի օրական չափաքանակների:

5. Ռազմաուսումնական հաստատությունների կուրսանտներն ուսումնառության ամբողջ ընթացքում (մինչև արձակման օրը ներառյալ) ապահովվում են անվճար սննդով:

6. Սպայական կոչում չունեցող, սակայն պահեստազորի սպայական կազմում հաշվառված զինապարտները զորամասերում հավաքների ժամանակ պարենային ապահովում ստանում են տվյալ զորամասի զինծառայողների համար նախատեսված չափաքանակով:

7. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի` անմիջականորեն սահմանում ծառայություն անցնող կամ օդանավակայաններում, փորձադաշտերում, տեխնիկական և մեքենաթռիչքային կայաններում մշտապես աշխատող սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի պայմանագրային զինծառայողները, քաղաքացիական անձնակազմը, որոնց սնունդն ապահովվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, իրենց հասանելիք օրապահիկներն ստանում են զորամասերի ճաշարաններում պատրաստի ճաշատեսակներով, կամ նման հնարավորության բացակայության դեպքում` բնամթերքով (առձեռն):

8. Պարտադիր ժամկետային զինծառայողները պարենային բավարարում ստանում են զորամասերի ճաշարաններում:

9. Տարբեր չափաքանակներով սննդամթերք ստացող զորամասերի և ստորաբաժանումների զինծառայողները սննդով ապահովվում են մեկ ընդհանուր չափաքանակով, եթե նրանց տեղաբաշխման պայմանների կամ առաջադրանքի կատարման պատճառով սննդի առանձնացված պատրաստումը հնարավոր չէ: Սպայական և ենթասպայական պաշտոններում նշանակված ավագները (պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ) սննդով ապահովվում են տվյալ զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայողների պարենային օրապահիկների չափաքանակներով:

10. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում պարենային ապահովում ստացող անձինք, բացառությամբ սույն կարգով նախատեսված դեպքերի, իրավունք ունեն օրական ստանալու միայն իրենց հասանելիք մեկ պարենային չափաքանակը:

11. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին լրիվ անվճար ուղեգրերով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության առողջարաններում բուժվող կամ հանգստյան տներում գտնվող սպայական և ենթասպայական կազմերի զինծառայողներին, պարտադիր և պայմանագրային ծառայողներին, ինչպես նաև քաղաքացիական անձնակազմին, որոնք ունեն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարենային օրապահիկ ստանալու (սնվելու) իրավունք, ծառայության վայրում օրապահիկ չի հատկացվում: Ռազմաբժշկական հիմնարկներում, առողջարաններում և հանգստյան տներում նրանք պարենով ապահովվում են պարենային վկայականների հիման վրա՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման N 5 հավելվածի: Պարենային վկայականները տրվում են համապատասխան զորամասի կողմից:

12. Թույլատրվում է 190 սմ և ավելի բարձր հասակ ունեցող զինծառայողներին հատկացնել լրացուցիչ սնունդ` նրանց համար նախատեսված չափաքանակների կիսով չափ: Սննդի հավելումը նշանակվում է զորամասի հրամանատարի հրամանով, կայազորային ռազմաբժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

13. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերում ու ստորաբաժանումներում ռազմաուսումնական հաստատությունների կուրսանտները գործնական պարապմունքների և ստաժավորման ժամանակ սնվում են սննդի այն չափաքանակներով, որոնցով ապահովվում է տվյալ զորամասի (ստորաբաժանման) անձնակազմը:

14. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի սպայական, ենթասպայական, շարքային կազմերի պայմանագրային զինծառայողների և բանվոր ծառայողների լրացուցիչ վճարովի սնունդը կազմակերպվում է նման ցանկություն հայտնած զինծառայողների զեկուցագրերի հիման վրա (նշելով, թե քանի անգամ և ամսվա որ օրերին են սնվել ցանկանում)` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի կողմից սահմանված կարգով:

15. Թույլատրվում է դիետիկ սնունդ կազմակերպել սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի պայմանագրային զինծառայողների համար՝ համապատասխան զորամասի բժշկական ծառայության պետի եզրակացության հիման վրա:

16. Ելնելով ծառայողական անհրաժեշտությունից՝ պետության հաշվին (անվճար) կերակրվելու անհրաժեշտություն ունեցող զորամասերի և դրանց անձնակազմերի անդամների թվի տվյալները հաստատվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամաններով:

 

Չ Ա Փ Ա Ք Ա Ն Ա Կ Ն Ե Ր

 

ԽԱՂԱՂ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

 

N 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի քանակը (գրամ)

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

1.

Հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

650

 

2.

Ալյուր` ցորենի, 1-ին տեսակի

10

 

3.

Ձավարեղեն՝ տարբեր

120

 

4.

Մակարոնեղեն

40

 

5.

Միս՝ ոսկրոտ

175

 

6.

Ձուկ՝ սառեցված, առանց գլխի

100

 

7.

Կենդանական ճարպ, մարգարին

20

 

8.

Բուսական յուղ (ձեթ)

20

 

9.

Կարագ՝ սերուցքային

20

 

10.

Հալած պանիր

30

 

11.

Խտացրած կաթ՝ շաքարով

20

 

12.

Հավի ձու (շաբաթվա ընթացքում)

4 հատ

 

13.

Շաքարավազ

60

 

14.

Կերակրի աղ

20

 

15.

Թեյ

1

 

16.

Դափնու տերև

0,1

 

17.

Պղպեղ՝ կարմիր

0,2

 

18.

Պղպեղ՝ սև

0,2

 

19.

Քացախ

1

 

20.

Տոմատի մածուկ

6

 

21.

Կետչուպ

20

 

22.

Կարտոֆիլ

600

 

23.

Կաղամբ

130

 

24.

Գազար

50

 

25.

Բազուկ

30

 

26.

Գլուխ սոխ

50

 

27.

Օշարակ

28

 

28.

Թարմ լոլիկ կամ վարունգ

40

Հատկացվում է հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին։

29.

Չորացրած կանաչի՝ տարբեր

0.5

 

30.

Խնձոր

100

Հատկացվում է օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին։

31.

Մուրաբա

20

Հատկացվում է հոկտեմբեր-ապրիլ ամիսներին։

32.

Մարինադ

40

Հատկացվում է դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին։

33.

Վիտամին C

1

Հատկացվում է ապրիլի
15-ից մինչև հունիսի 15-ը։

1. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին N 1 չափաքանակներով ապահովվում են`

1) պարտադիր ժամկետային զինծառայողները.

2) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության (այսուհետ՝ նախարարության) համակարգի սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի պայմանագրային զինծառայողները, ովքեր ծառայություն են անցնում անմիջականորեն պետական սահմանի վրա կամ մշտապես աշխատում են օդանավակայաններում, փորձադաշտերում, տեխնիկական և մեկնաթռիչքային կայաններում, զբաղվելով ինքնաթիռների, ուղղաթիռների անմիջական սպասարկմամբ.

3) ելնելով ծառայողական անհրաժեշտությունից՝ պետության հաշվին (անվճար) կերակրվելու անհրաժեշտություն ունեցող զորամասերի և դրանց անձնակազմերի անդամների թվի տվյալները հաստատվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամաններով.

4) այն զինծառայողները, ովքեր գտնվում են կարգապահական վաշտերում.

5) զինապարտները` վարժական հավաքների, հրամանատարաշտաբային կամ շտաբային վարժանքների և զորախաղերի, ինչպես նաև ուսանողները` ուսումնական հավաքների ժամանակ.

6) հաստիքային նվագախմբի սաները.

7) զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիները` զորամաս մեկնելու համար հավաքակայան ներկայանալու օրվանից.

8) զինկոմիսարիատներից և հավաքակայաններից զինվորական հոսպիտալներ բժշկական հետազոտման ուղարկվող քաղաքացիները.

9) զինված ուժերի հոգևոր ծառայողները.

10) սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողները, բանվոր ծառայողները` զորավարժությունների անցկացման ժամանակ, եթե այդ ժամանակամիջոցի համար լրացուցիչ հավելյալ վարձատրություն չի տրվում։

2. Ծովի մակերևույթից 2000 մետր և ավելի բարձր տեղաբաշխված զորամասերի զինծառայողներին, բացի N 1 չափաքանակներից, լրացուցիչ հատկացվում են՝

 1) կիսաապխտած կամ ապխտած երշիկեղեն`  70 գրամ.
 2) ճարպ (սալ)`  20 գրամ.
 3) թխվածքաբլիթ`  40 գրամ.
 4) խտացրած կաթ` շաքարով`  20 գրամ։

3. Պատվո պահակային վաշտում ծառայող զինծառայողներին, բացի N 1 չափաքանակներից, լրացուցիչ հատկացվում են՝

 1) միս՝ տավարի, խոզի` ոսկրոտ, հավի`  100 գրամ.
 2) կարագ՝ սերուցքային`  10 գրամ.
 3) խտացրած կաթ` շաքարով`  15 գրամ։

4. Հաստիքային երաժշտական խմբերում ծառայություն անցնող պարտադիր ժամկետային զինծառայողներին (շարքայիններին), բացի N 1 չափաքանակներից, լրացուցիչ հատկացվում են՝

 1) խտացրած կաթ` շաքարով`  20 գրամ.
 2) կարագ՝ սերուցքային`  15 գրամ.
 3) շաքարավազ`  10 գրամ։

5. Այն պարտադիր ժամկետային զինծառայողներին (շարքայիններին), ովքեր աշխատում (ծառայում) են թունավոր բաղադրամաս պարունակող վառելիքի առկայությամբ, բացի N 1 չափաքանակներից, լրացուցիչ հատկացվում են՝

 1) միս՝ տավարի, խոզի` ոսկրոտ, հավի`  55 գրամ.
 2) կարագ՝ սերուցքային`  25 գրամ.
 3) խտացրած կաթ` շաքարով`   20 գրամ։

6. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի և Արմենակ Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի կուրսանտներին, բացի N 1 չափաքանակներից, լրացուցիչ հատկացվում է 10 գրամ սերուցքային կարագ։

7. Բանակի մարզիկների կենտրոնական ակումբի մարզիկներին, բացի հիմնական չափաքանակից, լրացուցիչ հատկացվում են՝

 1) շաքարավազ`  35 գրամ.
 2) կարագ՝ սերուցքային`  15 գրամ.
 3) հավի ձու`  10 հատ (շաբաթական).
 4) հալած պանիր`  30 գրամ.
 5) բնական սուրճ`  5 գրամ.
 6) խտացրած կաթ` շաքարով`  60 գրամ.
 7) օշարակ`  28 գրամ։

8. Չափաքանակով հասանելիք կարագը և հալած պանիրը չեն տրվում, իսկ մյուս սննդամթերքը տրվում է N 1 չափաքանակների համաձայն:

9. Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսում (Օմարի տարածաշրջան) տեղաբաշխված զորամասերում ծառայություն անցնող զինծառայողներին նոյեմբերի 15-ից մինչև ապրիլի 15-ը ներառյալ, բացի NN 1 և 6 չափաքանակներից, լրացուցիչ հատկացվում են՝

 1) սխտոր`  10 գրամ.
 2) ճարպ (սալ)`  50 գրամ.
 3) թեյ`  1 գրամ.
 4) ջեմ`  45 գրամ.
 5) խտացրած կաթ` շաքարով`  30 գրամ։

10. «Փամբակ» լեռնաուսումնական կենտրոնում լեռնային պատրաստականության պարապմունքներ անցնող զինծառայողներին լրացուցիչ հատկացվում են՝

 1) ձկան պահածո`  40 գրամ.
 2) խտացրած կաթ`   20 գրամ։

11. Հատուկ հետախուզական ստորաբաժանումներում ծառայություն անցնող զինծառայողներին լրացուցիչ հատկացվում են՝

 1) կիսաապխտած կամ ապխտած երշիկ`  40 գրամ.
 2) խտացրած կաթ`  20 գրամ։

12. Գիշերային պահակային ծառայություն իրականացնող (ժամը` 00.00–06.00) զինծառայողներին լրացուցիչ հատկացվում են՝

 1) թեյ`  0,5 գրամ.
 2) շաքարավազ`  15 գրամ։

 

N 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

1-ին տարբերակ

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի քանակը (գրամ)

1

2

3

1.

Ալյուր՝ 1-ին տեսակի (հացի փոխարեն)

568

2.

Ձավարեղեն՝ տարբեր

150

3.

Մակարոնեղեն

20

4.

Մսի պահածո

113

5.

Մսաբուսական պահածո՝ տարբեր

308

6.

Արագ պատրաստվող կիսաֆաբրիկատ (1-ին ճաշատեսակի համար)

20

7.

Բուսական յուղ (ձեթ)

25.5

8.

Խտացրած կաթ՝ շաքարով

20

9.

Շաքարավազ

130

10.

Կերակրի աղ

20

11.

Թեյ

1.6

12.

Դափնու տերև

0.1

13.

Տոմատի մածուկ

6

14.

Կարտոֆիլ

200

15.

Գլուխ սոխ

50

16.*

Բուսական յուղ (ձեթ)

1.2

17.*

Թթխմոր

3

18.*

Կերակրի աղ

10

2-րդ տարբերակ

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի քանակը (գրամ)

1.

Ալյուր` ցորենի, 1-ին տեսակի (հացի փոխարեն)

568

2.

Ձավարեղեն` տարբեր

260

3.

Մակարոնեղեն

40

4.

Մսի պահածո

202.25

5.

Կենդանական յուղ, մարգարին

40

6.

Կարագ՝ սերուցքային

20

7.

Խտացրած կաթ` շաքարով

20

8.

Շաքարավազ

129

9.

Կերակրի աղ

20

10.

Թեյ

1.6

11.

Դափնու տերև

0.1

12.

Տոմատի մածուկ

6

13.

Կարտոֆիլ

150

14.

Գլուխ սոխ

50

15.*

Արևածաղկի ձեթ

1.2

16.*

Թթխմոր

3

17.*

Կերակրի աղ

10

 

1. *Սույն չափաքանակների արևածաղկի ձեթը, թթխմորը և կերակրի աղը հատկացվում են զինվորական դաշտային մեխանիզացված հացի գործարաններին՝ հացաթխման համար, իսկ քաղաքացիական հացի գործարաններին հատկացվում է միայն ալյուր:

2. Պետության հաշվին սննդի տվյալ չափաքանակով ապահովվում է պատերազմական գործողությունների մասնակցող ամբողջ անձնակազմը:

 

N 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԴԱՉՈՒՆԵՐԻ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի քանակը (գրամ)

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

1.

Հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

650

 

2.

Ալյուր՝ ցորենի, 1-ին տեսակի

10

 

3.

Ձավարեղեն՝ տարբեր

80

 

4.

Բրինձ

30

 

5.

Մակարոնեղեն

40

 

6.

Միս` տավարի, խոզի՝ ոսկրոտ

300

 

7.

Միս` հավի

50

 

8.

Կիսաապխտած կամ ապխտած երշիկեղեն

25

 

9.

Ձուկ՝ սառեցված, առանց գլխի

100

 

10.

Կենդանական ճարպ, մարգարին

20

 

11.

Բուսական յուղ (ձեթ)

20

 

12.

Կարագ՝ սերուցքային

60

 

13.

Հալած պանիր

30

 

14.

Խտացրած կաթ՝ շաքարով

70

 

15.

Թթվասեր

30

 

16.

Կաթնաշոռ

30

 

17.

Հավի ձու

1 հատ (օրական)

 

18.

Բնական սուրճ

2.5

 

19.

Շաքարավազ

80

 

20.

Կերակրի աղ

30

 

21.

Թեյ

1.2

 

22.

Դափնու տերև

0,1

 

23.

Պղպեղ՝ կարմիր

0,2

 

24.

Պղպեղ՝ սև

0,2

 

25.

Քացախ

1

 

26.

Տոմատի մածուկ

6

 

27.

Կետչուպ

20

 

28.

Կարտոֆիլ

600

 

29.

Կաղամբ

130

 

30.

Գազար

50

 

31.

Բազուկ

30

 

32.

Գլուխ սոխ

50

 

33.

Մարինադ

40

Հատկացվում է դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին։

34.

Թարմ լոլիկ կամ վարունգ

40

Հատկացվում է հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին։

35.

Չորացրած կանաչի՝ տարբեր

0.5

 

36.

Խնձոր

100

Հատկացվում է օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին։

37.

Մուրաբա

20

Հատկացվում է հոկտեմբեր-ապրիլ ամիսներին։

38.

Օշարակ

31

 

39.

Շոկոլադ

15

 

40.

Վիտամին C

1

Հատկացվում է ապրիլի
15-ից մինչև հունիսի 15-ը։

 

1. Սույն չափաքանակների 39-րդ տողում նշված շոկոլադը հատկացվում է միայն թռիչքային ռեակտիվ, տուրբոռեակտիվ, տուրբոպտուտակային մեքենաների թռիչքային անձնակազմերին:

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սննդի տվյալ չափաքանակով ապահովվում են օդաչուական կազմի այն զինծառայողները, ովքեր ընդգրկված են թռիչքային սարքերի հաստիքային անձնակազմերում (այդ թվում՝ նրանց փոխարինողներին), ինչպես նաև օդաչուներ և շտուրմաններ պատրաստող ռազմաուսումնական հաստատությունների կուրսանտներին` գործնական թռիչքներն սկսվելու օրվանից` համաձայն ուսումնական պլանի, մինչև ուսումնական հաստատությունն ավարտելու օրը (այդ թվում՝ այլ զորամասերում թռիչքային պրակտիկա և ստաժավորում անցկացնելու ընթացքում):

 

N 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի քանակը (գրամ)

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

1.

Հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

650

 

2.

Ալյուր՝ ցորենի, 1-ին տեսակի

10

 

3.

Ձավարեղեն՝ տարբեր

30

 

4.

Սպիտակաձավար

20

 

5.

Բրինձ

30

 

6.

Մակարոնեղեն

40

 

7.

Միս` տավարի, խոզի` ոսկրոտ

175

 

8.

Միս` հավի

50

 

9.

Ձուկ՝ սառեցված, առանց գլխի

100

 

10.

Կենդանական ճարպ, մարգարին

20

 

11.

Բուսական յուղ (ձեթ)

20

 

12.

Կարագ՝ սերուցքային

30

 

13.

Հալած պանիր

30

 

14.

Խտացրած կաթ՝ շաքարով

80

 

15.

Թթվասեր

80

 

16.

Կաթնաշոռ

80

 

17.

Հավի ձու

1 հատ (օրական)

 

18.

Ջեմ

20

 

19.

Շաքարավազ

60

 

20.

Կերակրի աղ

20

 

21.

Թեյ

1

 

22.

Դափնու տերև

0,1

 

23.

Պղպեղ՝ կարմիր

0,2

 

24.

Պղպեղ՝ սև

0,2

 

25.

Քացախ

1

 

26.

Տոմատի մածուկ

6

 

27.

Կետչուպ

20

 

28.

Կարտոֆիլ

600

 

29.

Կաղամբ

130

 

30.

Գազար

50

 

31.

Բազուկ

30

 

32.

Գլուխ սոխ

50

 

33.

Օշարակ

28

 

34.

Մարինադ

40

Հատկացվում է դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին։

35.

Թարմ լոլիկ կամ վարունգ

40

Հատկացվում է հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին։

36.

Չորացրած կանաչի՝ տարբեր

0.5

 

37.

Խնձոր

100

Հատկացվում է օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին։

38.

Մուրաբա

20

Հատկացվում է հոկտեմբեր-ապրիլ ամիսներին։

39.

Վիտամին C

 1

Հատկացվում է ապրիլի 15-ից մինչև հունիսի 15-ը։

40.

Բնական սուրճ

1 գրամ

 

41.

Թխվածքաբլիթ

30 գրամ

 

1. Հասանելիք չափաքանակների սահմաններում մեկ զինծառայողի հաշվարկով հատկացվում է նաև կեսօրիկ՝ ժամը 12.00-12.30-ը, ստորև նշված չափաքանակներով՝

 1) թթվասեր`  40 գրամ.
 2) կաթնաշոռ`  40 գրամ.
 3) խտացրած կաթ`  20 գրամ.
 4) բնական սուրճ`  1 գրամ.
 5) թխվածքաբլիթ`  30 գրամ։

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սննդի տվյալ չափաքանակով ապահովվում են`

1) զինվորական հոսպիտալներ բուժման մեկնող զինծառայողները (սպայական, ենթասպայական ու շարքային կազմերի պարտադիր և պայմանագրային զինծառայողներ), ովքեր պարենային ապահովման համար հաշվառվում են զորամասի տված պարենային վկայականի հիման վրա, իսկ արտակարգ դեպքերում` հոսպիտալի պետի հրամանով, սակայն երկու օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնեն պարենային վկայականը: Զինված ուժերի սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմի հիվանդ զինծառայողները, աշխատողները, զինծառայողների ընտանիքների անդամները, պատերազմի մասնակիցները, հաշմանդամները, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անդամները, զինվորական կենսաթոշակառուները սննդով ապահովվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին` անվճար, հոսպիտալային չափաքանակներով (N 4 չափաքանակներ և հիվանդ զինծառայողներին ըստ հիվանդության հատկացվող լրացուցիչ սննդամթերք).

2) ճառագայթահարված և այրվածքային վնասվածքներով հիվանդներին, բացի N 4 չափաքանակներից, լրացուցիչ հատկացվում են՝

 ա. միս՝ տավարի, խոզի` ոսկրոտ`  50 գրամ,
 բ. կիսաապխտած կամ ապխտած երշիկեղեն`  20 գրամ,
 գ. մսի պահածո`  50 գրամ,
 դ. ձուկ՝ սառեցված, առանց գլխի`  30 գրամ,
 ե. թթվասեր`  10 գրամ,
 զ. կաթնաշոռ`  120 գրամ,
 է. հալած պանիր`  20 գրամ,
 ը. օշարակ`  28 գրամ,
 թ. բնական սուրճ`  0,5 գրամ.

3) երիկամային հիվանդություններով տառապող զինծառայողները, ովքեր գտնվում են հոսպիտալներում, ապահովվում են սննդամթերքի հետևյալ չափաքանակներով՝

 ա. հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի`  300 գրամ,
 բ. ձավարեղեն և մակարոնեղեն`  100 գրամ,
 գ. միս` տավարի, խոզի` ոսկրոտ`  100 գրամ,
 դ. ձուկ՝ սառեցված, առանց գլխի`  100 գրամ,
 ե. կարագ՝ սերուցքային`  60 գրամ,
 զ. խտացրած կաթ`  80 գրամ,
 է. հավի ձու`  1 հատ,
 ը. շաքարավազ`  100 գրամ,
 թ. թեյ`  1 գրամ,
 ժ. կարտոֆիլ`  700 գրամ,
 ժա. բանջարեղեն`  300 գրամ,
 ժբ. արևածաղկի ձեթ`  50 գրամ,
 ժգ. թթվասեր`  35 գրամ,
 ժդ. կաթնաշոռ`  100 գրամ,
 ժե. օշարակ`  28 գրամ,
 ժզ. խնձոր`  200 գրամ.
 4) տուբերկուլյոզով հիվանդներին տրվում են՝  
 ա. հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի`  435 գրամ,
 բ. ալյուր՝ ցորենի, 1-ին տեսակի`  75 գրամ,
 գ. ձավարեղեն և մակարոնեղեն`  75 գրամ,
 դ. միս` հավի`  100 գրամ,
 ե. ձուկ՝ սառեցված, առանց գլխի`  100 գրամ,
 զ. կարագ՝ սերուցքային`  60 գրամ,
 է. կերակրի աղ`  10 գրամ,
 ը. խտացրած կաթ`  60 գրամ,
 թ. շաքարավազ`  20 գրամ,
 ժ. շոկոլադ`  50 գրամ,
 ժա. թեյ`  1 գրամ,
 ժբ. կարտոֆիլ`  400 գրամ,
 ժգ. բանջարեղեն`  500 գրամ,
 ժդ. թթվասեր`  30 գրամ,
 ժե. կաթնաշոռ`  70 գրամ,
 ժզ. տոմատի մածուկ`  6 գրամ,
 ժէ. խնձոր`  200 գրամ,
 ժը. հալած պանիր`  15 գրամ,
 ժթ. արևածաղկի ձեթ`  25 գրամ,
 ի. կիսաապխտած կամ ապխտած երշիկեղեն`  30 գրամ,
 իա. բնական սուրճ`  3 գրամ,
 իբ. միս` տավարի, խոզի` ոսկրոտ`  100 գրամ,
 իգ. հավի ձու (օրական)`  1 հատ:

 

N 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐԻ ՍԱՆԵՐԻ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի քանակը (գրամ)

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

1.

Հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

700

 

2.

Թխվածքաբլիթ

45

 

3.

Ալյուր՝ ցորենի, 1-ին տեսակի

10

 

4.

Ձավարեղեն՝ տարբեր

60

 

5.

Սպիտակաձավար

20

 

6.

Բրինձ

40

 

7.

Մակարոնեղեն

40

 

8.

Միս՝ ոսկրոտ

170

 

9.

Կիսաապխտած կամ ապխտած երշիկեղեն

40

 

10.

Ձուկ՝ սառեցված, առանց գլխի

100

 

11.

Կենդանական ճարպ, մարգարին

20

 

12.

Բուսական յուղ (ձեթ)

20

 

13.

Կարագ՝ սերուցքային

30

 

14.

Հալած պանիր

30

 

15.

Խտացրած կաթ՝ շաքարով

20

 

16.

Թթվասեր

40

 

17.

Կաթնաշոռ

50

 

18.

Հավի ձու (շաբաթվա ընթացքում)

4 հատ

 

19.

Թարմ խնձոր

100

 

20.

Շաքարավազ

60

 

21.

Կերակրի աղ

20

 

22.

Թեյ

1

 

23.

Դափնու տերև

0,1

 

24.

Պղպեղ՝ կարմիր

0,2

 

25.

Պղպեղ՝ սև

0,2

 

26.

Քացախ

1

 

27

Տոմատի մածուկ

6

 

28.

Կետչուպ

20

 

29.

Կարտոֆիլ

600

 

30.

Կաղամբ

130

 

31.

Գազար

50

 

32.

Բազուկ

30

 

33.

Գլուխ սոխ

50

 

34.

Օշարակ

28

 

35.

Մարինադ

40

Հատկացվում է դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին։

36.

Թարմ լոլիկ կամ վարունգ

40

Հատկացվում է հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին։

37.

Չորացրած կանաչի՝ տարբեր

0.5

 

38.

Մուրաբա

20

Հատկացվում է հոկտեմբեր-ապրիլ ամիսներին։

39.

Վիտամին C

1

Հատկացվում է ապրիլի
15-ից մինչև հունիսի 15-ը։

N 6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻՆ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՀԵՐԹԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի քանակը(գրամ)

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

1.

Հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

650

 

2.

Թխվածքաբլիթ

60

 

3.

Արագ պատրաստվող կիսաֆաբրիկատ (1-ին ճաշատեսակի համար)

60

 

4.

Մսի պահածո

125

 

5.

Կիսաապխտած կամ ապխտած երշիկեղեն

40

 

6.

Ճարպ (սալ)

20

 

7.

Մսաբուսական պահածո՝ տարբեր

300

 

8.

Պահածոյացրած 2-րդ ճաշատեսակներ (բանջարեղենի ռագու)

150

 

9.

Կարագ՝ սերուցքային

20

 

10.

Հալած պանիր

30

 

11.

Խտացրած կաթ՝ շաքարով

50

 

12.

Հավի ձու՝ շաբաթական, հատ

4

 

13.

Շաքարավազ

70

 

14.

Կերակրի աղ

10

 

15.

Կետչուպ

20

 

16.

Մարինադ

40

Հատկացվում է մայիս- հոկտեմբեր ամիսներին։

17.

Պահածոյացված լոլիկ

40

Հատկացվում է նոյեմբեր-ապրիլ ամիսներին։

18.

Թարմ լոլիկ կամ վարունգ

40

Հատկացվում է հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին։

19.

Խավիար

50

 

20.

Թեյ

1.5

Հատկացվում է նոյեմբեր-ապրիլ ամիսներին։

1

Հատկացվում է մայիս-հոկտեմբեր ամիսներին։

21.

Օշարակ

28

 

22.

Խնձոր

100

Հատկացվում է օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին։

23.

Կոնֆետ՝ կարամել

30

 

24.

Ջեմ

30

 

25.

Մուրաբա

20

Հատկացվում է հոկտեմբեր-ապրիլ ամիսներին։

26.

Բնական սուրճ

6

 

27.

Ծխախոտ՝ զտիչով

20 գլանակ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սննդի սույն չափաքանակներով ապահովվում են՝

1) զինված ուժերի այն անձնակազմերը, որոնք ջոկի հենակետերում ներգրավված են պետական սահմանի պահպանության գործում.

2) սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողները` ոչ ավելի, քան համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի համապատասխան հրամանով հաստատված թվի.

3) սույն չափաքանակի 27-րդ կետում նախատեսված ծխախոտը հատկացվում է միայն պայմանագրային զինվորական ծառայության կրտսեր ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողներին:

2. Անձնակազմին սույն չափաքանակներով սնունդը հատկացվում է պետական սահմանում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված ամբողջ ժամանակահատվածում:

3. Ծովի մակերևույթից 2000 մետր և ավելի բարձր տեղաբաշխված ջոկերի հենակետերի անձնակազմերին, բացի N 6 չափաքանակներից, լրացուցիչ հատկացվում են՝

 1) կիսաապխտած կամ ապխտած երշիկեղեն`  40 գրամ.
 2) խտացրած կաթ` շաքարով`   20 գրամ։

4. Ծովի մակերևույթից 2500 մետր և ավելի բարձր տեղաբաշխված ջոկերի հենակետերի անձնակազմերին, բացի N 6 չափաքանակներից, լրացուցիչ հատկացվում է 50 գրամ ճարպ (սալ)։

5. Զինված ուժերում տոնական օրեր համարել հունվարի 1-ը, հունվարի 28-ը, մայիսի 9-ը, մայիսի 28-ը, սեպտեմբերի 2-ը (պաշտպանության բանակի զորամասերի համար), սեպտեմբերի 21-ը, երդման արարողության օրերը, և NN 1, 2, 3, 4, 5 և 6 չափաքանակներով այդ օրերին, մեկ զինծառայողի հաշվով, լրացուցիչ հատկացվում են՝

1) հունվարի 28-ին, մայիսի 9-ին, մայիսի 28-ին, սեպտեմբերի 2-ին (պաշտպանության բանակի զորամասերի համար), սեպտեմբերի 21-ին, երդման արարողության և զորամասերի կազմավորման օրերին`

 ա. հավի ձու`  1 հատ,
 բ. թխվածքաբլիթ`  60 գրամ,
 գ. շոկոլադ`  50 գրամ,
 դ. ջեմ`   45 գ.

2) հունվարի 1-ին (Ամանորին)`

 ա. խնձոր`  200 գրամ,
 բ. մանդարին`  200 գրամ,
 գ. թխվածքաբլիթ`  60 գրամ,
 դ. շոկոլադ`  50 գրամ,
 ե. բաստուրմա`  20 գրամ,
 զ. սուջուխ`  10 գրամ,
 է. ճարպ (սալ)`  30 գրամ,
 ը. խոզապուխտ (վետչինա)`  50 գրամ,
 թ. միս՝ ոսկրոտ՝  300 գրամ,
 ժ. գազավորված ըմպելիք (կոկա-կոլա,
 ֆանտա, սփրայթ)
 200 գրամ։

 

N 7. ԶՈՐՔԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԹԵՐՔԻ

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

Ա. Չոր օրապահիկը հավաքածուով հատկացնելու ժամանակ ապահովել՝

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի քանակը (գրամ)

1.

Հաց՝ 1-ին տեսակի

470

2.

Շաքարավազ՝ անհատական փաթեթ

90

3.

Մսաբուսական պահածո

600

4.

Մսի պահածո

350

5.

Թեյ

3

6.

Ջեմ

45

 

 Բ. Ջրամեկուսիչ թաղանթով, ստվարաթղթե արկղով համազորային չոր օրապահիկ (N 1 օրաբաժին) հատկացնելու ժամանակ ապահովել`

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի քանակը (գրամ)

1

2

3

1.

Գալետ

200

2.

Մսի պահածո

300

3.

Մսաբուսական պահածո՝ տարբեր

500

4.

Շաքարավազ

90

5.

Թեյ

3

6.

Սև, աղացած պղպեղ

1

7.

Կերակրի աղ

5

8.

Չոր սպիրտ

3 հատ

9.

Գդալ` մեկանգամյա օգտագործման

3 հատ

10.

Անձեռոցիկ

3 հատ

  Գ. Ջրամեկուսիչ թաղանթով, ստվարաթղթե արկղով հատուկ ստորաբաժանումների համար նախատեսված չոր օրապահիկ (N 2 օրաբաժին) հատկացնելու ժամանակ ապահովել`

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի
քանակը (գրամ)

1.

Գալետ

200

2.

Մսի պահածո

300

3.

Մսաբուսական պահածո՝ տարբեր

500

4.

Շաքարավազ

90

5.

Թեյ

3

6.

Լուծվող սուրճ

2

7.

Թարմացնող ըմպելիք

30

8.

Սև, աղացած պղպեղ

1

9.

Կերակրի աղ

5

10.

Պովիդլո

45

11.

Լուցկի` ջրադիմացկուն և քամիադիմացկուն

6 հատ

12.

Չոր սպիրտ

3 հատ

13.

Գդալ` մեկանգամյա օգտագործման

3 հատ

14.

Անձեռոցիկ

3 հատ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սննդի տվյալ չափաքանակով ապահովվում են՝

1) զինված ուժերի անձնակազմը՝ ամենօրյա գործունեության ժամանակ, երբ տաք սննդի պատրաստումը NN 1, 2, 3 և 5 չափաքանակներով անհնարին է.

2) զինվորական բեռների պահպանման, պաշտպանության և ուղեկցման խնդիրներ իրականացնող անձնակազմը.

3) հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողները, ովքեր հատուկ ուսումնական կենտրոններում անցնում են կենսակայունության գործնական պարապմունքներ:

2. Նշված բոլոր դեպքերում անձնակազմին տվյալ չափաքանակով սննդի անընդմեջ հատկացումը չի կարող գերազանցել 3 օրը (բացառությամբ հատուկ նշանակության խմբերի` Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հրամանով առաջադրանք կատարելու դեպքում):

 

N 9. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՇՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ օրում մեկ շան համար նախատեսված կերի քանակը (գրամ)

հասունացած շների համար

մինչև 4 ամսական շների համար

1.

Վարսակաձավար, կորեկաձավար

600

40-300

2.

Միս` 2-րդ կարգի, կամ ենթամթերք`
2-րդ կարգի

400
1 000

20-200
40-500

3.

Կենդանական յուղ

13

10

4.

Կաթ` կովի

-

150-500

5.

Կարտոֆիլ, բանջարեղեն

300

100

6.

Կերակրի աղ

15

3-10

1. Մինչև 4 ամսական շան ձագերին ամենօրյա հավասարաչափ ավելացմամբ հատկացվում են՝

1) վարսակաձավար, կորեկաձավար` սկսած 40 գ` 3 շաբաթական հասակից.

2) միս՝ 2-րդ կարգի, կամ ենթամթերք՝ 2-րդ կարգի` սկսած 20 գ` 1 ամսական հասակից.

3) կաթ` սկսած 150 գ` 2 շաբաթական հասակից:

2. Ցեղական շների համար տվյալ չափաքանակներով լրացուցիչ հատկացվում են 50 գրամ միս` 2-րդ կարգի, կամ 125 գրամ ենթամթերք` 2-րդ կարգի՝ մեկ օրում մեկ շան համար:

3. Հիվանդ շներին անասնաբուժական ծառայության մասնագետների եզրակացության հիման վրա թույլատրվում է 200 գրամ վարսակաձավարի կամ կորեկաձավարի փոխարեն հատկացնել նույն քանակությամբ բրինձ:

4. Անասնաբուժական ծառայության մասնագետների եզրակացության հիման վրա թույլատրվում է յուրաքանչյուր շանը մեկ օրվա համար լրացուցիչ հատկացնել՝

 1) հիվանդ շների համար` կաթ`  500 գրամ.
 2) հղիացած էգ շների համար` միս՝ 2-րդ կարգի`  100 գրամ.
 կամ ենթամթերք` 2-րդ կարգի`  250 գրամ.
 3) կերակրող էգ շների համար` միս՝ 2-րդ կարգի`  100 գրամ.
 կամ ենթամթերք` 2-րդ կարգի`  250 գրամ.
 4) կաթ`  500 գրամ։

 

N 10. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Փոխարինվող սննդամթերքի քանակը
 (գրամ)

Փոխարինող
սննդամթերքի
քանակը
(գրամ)

Բացի դրանից՝
փոխարինել հետևյալ
կետերով

1

2

3

4

5

1.

 Հացը` թեփահան աշորայի ալյուրից` փոխարինել

պաքսիմատով` 1-ին տեսակի

հացով` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

հացով` ցորենի, 2-րդ տեսակի

ցորենի ալյուրով` 1-ին տեսակի

թեփահան աշորայի ալյուրով

չոր հացով

100


60
90
95
28
42
80

 

2
2

2.

 Հացը` սպիտակ ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի` փոխարինել

պաքսիմատով` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

ալյուրով` 1-ին տեսակի ցորենից

հասարակ բատոններով՝ ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից

հացով` ցորենի բարձր տեսակի ալյուրից

հացով` ցորենի 2-րդ տեսակի ալյուրից

հասարակ գալետներով` 1-ին տեսակի ցորենի ալյուրից

վաֆլիով

100

 

65
75
95

85
105
65

55 

1
20

18

3.

 Ցորենի ալյուրը` 1-ին տեսակի`

 փոխարինել

բրնձով

մակարոնեղենով

սպիտակաձավարով

ալյուրով` ցորենի բարձր տեսակի

100

100
100
100
85


4
4

4.

 Տարբեր ձավարեղենը`

փոխարինել

եփման կարիք չզգացող ձավարեղենով

բրնձով

մակարոնեղենով

կոնցենտրացված ձավարեղենով

ցորենի ալյուրով` 2-րդ տեսակի

թարմ կարտոֆիլով

բնական կարտոֆիլով՝ կիսաֆաբրիկատ, պահածոյացված

թարմ բանջարեղենով

թթու կամ աղ դրած բանջարեղենով

կարտոֆիլով և բանջարեղենով` չորացրած, կարտոֆիլի պյուրեով` չորացրած,

բանջարեղենի պահածոյով և մարինացված պահածոյով

1-ին տեսակի բանջարեղենի պահածոյով` առանց մսի

բանջարեղենի պահածոներով`

լիցքավորող

խորտիկային

արագ պատրաստվող կիսաֆաբրիկատներով

100

 

100
100
100
100
100
500
500


500
500
100


500

375

250
375
100

 

3
3


 

5


5
5
5 10.23

5.

 Կարտոֆիլը, թարմ բանջարեղենը, թթու կամ աղ դրած բանջարեղենը` փոխարինել

գլուխ սոխով

չորացրած սոխով

կանաչ սոխով

սխտորով

100


50
5
100
25

4
6

6.

 Սոխը`

փոխարինել

սխտորով

կարտոֆիլով և բանջարեղենով

100

 

50
200

 

5
5

7.

 Խտացրած թթխմորը`

փոխարինել

չորացրած թթխմորով

100

 

50

 

8.

 Միսը` խոզի, տավարի, ոչխարի` ոսկրոտ փոխարինել

մսով` առանց ոսկորի

ենթամթերքով` 1-ին կարգի

ենթամթերքով` 2-րդ կարգի

հավի մսով` մաքրած

հավի մսով` կիսամաքրած և չմաքրած

հավի ազդրամսով

չորացրած մսով

երշիկով` եփած, և նրբերշիկով

ծխեցրած մսով (կիսաապխտած երշիկ, խոզապուխտ)

տարբեր տեսակի մսի պահածոյով

պահածոյով` թռչնի մսից` ոսկորներով

ձկով` առանց գլխի (սառեցրած և աղ դրած)

տարբեր տեսակի ձկան պահածոյով

գլուխ պանրով՝ պինդ

պանրով՝ հալեցրած

հավի ձվով, հատ

խտացրած կաթով` շաքարով

100

 

80
100
300
100
120
100
33
80
60


75
100
150
120
48
72
2
80

 

 

 

 

9
910.16
10
9.16
16
13.16

9.

 Երշիկը` հում, ապխտած`

փոխարինել

եփած երշիկով

ծխեցրած մսով (կիսաապխտած երշիկ, խոզապուխտ)

գլուխ պանրով՝ պինդ

100

 

265
200

160

 

8
8

8.16

10.

 Ձուկը` մաքրած, առանց գլխի (սառեցրած և աղ դրած)` փոխարինել

սելդով` աղ դրած և ապխտած գլխով

բոլոր տեսակի ձկներով՝ գլխով

ձկան ֆիլեով

չորացրած ձկով

տարբեր տեսակի ձկան պահածոներով

բանջարեղենի պահածոյով՝ խորտիկային

ապխտած ձկով

խտացրած կաթով՝ շաքարով

թթվասերով

հալած պանրով

մսով՝ խոզի, տավարի, ոչխարի

100

 

100
130

70
33
80
120
75
33.2
33.2
30
67

8

 

 

4.23

11.

 Կարագը`

փոխարինել

ստերիլիզացված, պահածոյացված կարագով

չոր կարագի կոնցենտրատով

խտացրած կաթով` շաքարով

100

 

100
70
400

12.13.16

12.

 Կենդանական յուղը` հալեցրած, մարգարին` փոխարինել

կարագով

բուսական յուղով

ճարպով` հումք

սալով

10067
100
130
100

 

 

16

13.

 Պանիրը`

փոխարինել

կարագով

թթվասերով

կաթնաշոռով

կաթով

խտացրած կաթով` շաքարով

հավի ձվով

հալած պանրով

մսով՝ թռչնի

10040
166
250
825
165
4 հատ
150
137.5

 

 


16
15
16
13.14.15.16
8.16

14.

 Թթվասերը`

փոխարինել

խտացրած կաթով` շաքարով

չոր կաթով

կաթով

100

 

100
75
500

 

13.15.16

16

15.

 Կաթնաշոռը` փոխարինել

խտացրած կաթով` շաքարով

չոր կաթով

կաթով

պանրով

100


67
50
334
40


13.14.16

16
13

16.

 Կովի կաթը`

փոխարինել

չորացրած կաթով, չորացրած մածնով, թթու կաթնամթերքով` չորացրած

խտացրած կաթով` շաքարով

խտացրած կաթով` ստերիլիզացված, առանց շաքարի

բնական սուրճով և կակաոյով` խտացրած կաթով և շաքարով

թթու կաթնամթերքով (մածուն)

կաթի սերով

թթվասերով

չոր թթվասերով

կաթնաշոռով

կարագով

հալեցրած կարագով

գլուխ պանրով` պինդ

պանրով` հալեցրած

հավի ձվով

խտացրած կաթի սերով` շաքարով

«Բրինզա» պանրով

ձկով` առանց գլխի

100
15
20
30

20


100
20
20
10
30
5
5
12
18
0,5 հատ
20
24
60


13.14.15

17.

 Հավի ձուն`

փոխարինել

ձվի փոշիով

ձվի մելանժով

պանրով` հալեցրած

թռչնի մսով` կիսամաքրած և չմաքրած

խտացրած կաթով` շաքարով

1 հատ

15
50
33
60
36.3

 


8.13.16

8.13.15.16

18.

 Շաքարավազը`

փոխարինել

կարամելով

մուրաբայով, ջեմով, պովիդլոյով

մարմելադով

թխվածքաբլիթով

վաֆլիով

հալվայով

խտացրած կաթով` շաքարով

շաքարով

100


50
140
130
100
100
120
75
100

22

20
2.20
19

19.

 Շոկոլադը`

փոխարինել

կարամելով

բնական սուրճով և կակաոյով` խտացրած կաթով և շաքարով

բնական սուրճով

մեղրով

քաղցր սալիկով

հալվայով

շաքարով

ջեմով

100

 

100
200

150
165
160
150
180
40

 

 26


18

20.

 Թխվածքաբլիթը`

փոխարինել

հասարակ գալետներով` 1-ին տեսակի ցորենի ալյուրից

վաֆլիով

շաքարավազով

100

 

100

85
100

 

2

2
18

21.

 Տոմատի մածուկը`

փոխարինել

տոմատի պյուրեով

տոմատի սոուսներով

տոմատի փոշիով, կծու սոուսներով

տոմատի հյութով, թարմ պոմիդորով

կետչուպով

100

200
100
33
500
150

 

22.

 Թարմ միրգը`

փոխարինել

թարմ հատապտուղներով, նարինջով, մանդարինով

ձմերուկով

սեխով

չոր մրգով 

չորացրած մրգով և հատապտուղով

պահածոյացված կոմպոտով

պտղային և հատապտղային բնական հյութերով

ըմպելիքով` մրգային

չորացրած հյութերով

էքստրակտներ` մրգապտղային

մուրաբայով, ջեմով, պովիդլոյով

կիսելի կոնցենտրատով

հյութով` բնական կամ գազավորված

100

 

100

300
300
20
20
50
100

130
18
10
17
30
150


 

 


24


23
18
25,29

23.

 Մրգային և հատապտղային հյութերը`
փոխարինել

բանջարեղենի պահածոյով՝ խորտիկային

կիտրոնի թթուով

և շաքարով

տոմատի հյութով, բանջարեղենի հյութով

կովի կաթով

հյութով` բնական կամ գազավորված

100

50
0,5
15
300
100
150

22


4,10


16
24

24.

 Օշարակը՝

փոխարինել

հյութով

կոմպոտով

թեյով

և շաքարավազով

28

 

200
200
0,5
10

 

25.

 Հյութը` բնական՝

փոխարինել

կոմպոտով

օշարակով

100

100
14

 

26.

 Չորացրած մրգերը`

փոխարինել

շաքարով

և թեյով

ձմերուկով

սեխով

հյութով` բնական կամ գազավորված

հյութով` բնական

օշարակով

100

75
3
1500
1000
1500
1000
140

22,25

27.

 Կիսելի կոնցենտրատը`

փոխարինել

շաքարով

և թեյով

չորացրած մրգերով

100

50
2
67

22,29

28.

 Բնական սուրճը`

փոխարինել

լուծվող սուրճով

սրճային ըմպելիքով

կակաոյի փոշիով

սև թեյով՝ 1-ին տեսակի

100

40
200
100
25

19
19
27

29.

 Թեյը`

փոխարինել

լուծվող թեյով

սրճային ըմպելիքով

100

80
800

2626

30.

 Մանանեխի փոշին`

փոխարինել

պատրաստի մանանեխով

100

600

 

31.

 Կարտոֆիլի օսլան`

փոխարինել

կիսելի կոնցենտրատով

թարմ կարտոֆիլով

100

100
500

22,25
4,5

32.

 Քացախը` սպիրտային, բնական` փոխարինել

քացախի էսենցիայով

100

5

 

33.

 Սիգարետը՝ 5, 6, 7-րդ կարգի`

փոխարինել

5-րդ կարգի ծխախոտով

20 հատ

20 հատ

 

34.

 Ծխախոտը` առանց զտիչի`

փոխարինել

ծխախոտով` զտիչով

20 հատ

20 հատ

 

35.

 Մսի պահածոն՝ տարբեր`

փոխարինել 

մսաբուսական պահածոյով

պահածոյացրած 2-րդ ճաշատեսակներով (բանջարեղենի ռագու)

250

500
500

 

36.

 Մսաբուսական պահածոն`

փոխարինել

պահածոյացրած 2-րդ ճաշատեսակներով (բանջարեղենի ռագու)

100

100

 

1. Սույն չափաքանակների 12-րդ տողում նշված կարագի փոխարինումը թույլատրվում է միայն դիետիկ սնունդը կազմակերպելու ժամանակ:

 

N 11. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ
Անվանումը Փոխարինվող
սննդամթերքի
քանակը
(գրամ)

Փոխարինող սննդամթերքի քանակը
(գրամ)

1.

 Կարագը`
 փոխարինել 

սալով

100

       100

2.

 Հավի ձուն`
 փոխարինել  

հացով՝ 1-ին տեսակի ալյուրից

1 հատ

120

3.

 Տոմատի մածուկը`
 փոխարինել 

սոխով գազարով

100

250
350

4.

 Մրգային և հատապտղային հյութերը`
 փոխարինել 

թարմ, թթու դրած, աղ դրած բանջարեղենով

100

200

 

N 12. ԾԱԽՍՎԱԾ ՄԵԿ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ ՃԱՇԱՏԵՍԱԿԻ ԴԻՄԱՑ ՊԱՀՎՈՂ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

1. Պահածոյացված ճաշատեսակներ, կիսաֆաբրիկատներ.

 

NN
ը/կ

Պահածոներ, կիսաֆաբրիկատներ

Պահվող մթերքների քանակը (գրամ)

Բացի դրանից՝
փոխարինել հետևյալ կետերով

միս

ձավարեղեն, ալյուր և բանջարեղեն` ձավարեղենի հաշվարկով

կենդանական յուղ, մարգարին

1.

Մսաբուսական պահածո՝ տարբեր, 265 գրամ

100

86

12.5

 

2.

Արագ պատրաստվող կիսաֆաբրիկատ,
60 գրամ

-

60

-

3,4

3.

Պահածոյացրած
1-ին ճաշատեսակներ,
550 գրամ

65

86

12.5

2,4

4.

Արագ պատրաստվող սուպեր, 150 գրամ

-

60

-

2,3

 

2. Հաստիքային ծառայողական շների համար չոր կեր.

 

Չոր կերի անվանումը և քանակը

Պահվող մթերքների քանակը (գրամ)

միս

վարսակաձավար, կորեկաձավար

կենդանական յուղ, մարգարին

կարտոֆիլ և բանջարեղեն

կերակրի աղ

1. Հասունացած շների համար (քաշը` սկսած 24 կգ)

«Պեդիգրի», «Չապպի»,
«Բեսթ ին Շոու»,
600 գրամ

400

600

13

300

15

2. Ցեղական շների համար (քաշը` սկսած 24 կգ)

«Պեդիգրի», «Չապպի»,
«Բեսթ ին Շոու»,
600 գրամ

450

600

13

300

15

3. Յուրաքանչյուր շան քաշը մեկ կգ ավելանալու դեպքում լրացուցիչ հատկացնել 25 գրամ չոր կեր:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ կառավարությանն առընթեր ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ

 

Անվանումը

Սննդի չափաքանակը մեկ օրվա համար
(գրամ)

Հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

750

Ձավարեղեն

120

Մակարոնեղեն

40

Միս, մսամթերք

175

Ձուկ` առանց գլխի

100

Կենդանական յուղ, մարգարին

20

Կարագ

20

Պանիր

25

Կաթ

100

Հավի ձու (շաբաթվա ընթացքում)

4 հատ

Բուսական յուղ

20

Շաքար, շաքարավազ

70

Աղ` կերակրի

20

Թեյ

1

Տոմատի մածուկ

6

Դափնու տերև

0.2

Կարտոֆիլ

600

Բանջարեղեն, այդ թվում`

260

կաղամբ

130

գազար

50

գլուխ սոխ

50

բազուկ

30

Մանանեխի փոշի

0.3

Տաքդեղ

0.3

Քացախ

2

Հյութ

200

Լուցկի` մեկ ամսվա համար

6 տուփ

Ծխախոտ` առանց զտիչի, մեկ օրվա համար

20 տուփ

 

1. Պետության հաշվին սննդի նշված չափաքանակներով ապահովվում են նաև սպայական կազմը և ենթասպաները, որոնք ծառայում են անմիջապես սահմանի վրա կամ կատարում են հատուկ նշանակության գործողություններ:

2. Սննդի լրացուցիչ չափաքանակներով ապահովվում են՝

1) այն զինծառայողները, ովքեր ծառայությունն անցնում են ծովի մակերևույթից 1500 մ բարձրության վրա տեղաբաշխված զորամասերում. նշված չափաքանակներից բացի, նրանց լրացուցիչ տրվում են`

 

Երշիկ

50 գ

Կարագ

10 գ

Պանիր

10 գ

Հյութ

100 գ

 

2) այն զինծառայողները, ովքեր ծառայությունն անցնում են ծովի մակերևույթից 2000 մ բարձրության վրա տեղաբաշխված զորամասերում և ներգրավված են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պաշտպանության գործում. նշված չափաքանակներից բացի, նրանց լրացուցիչ տրվում են`

 

Երշիկ

70 գ

Կարագ

15 գ

Մեղր

15 գ

Թխվածքաբլիթ

20 գ

Շաքար

15 գ

 

3) այն զինծառայողները (շարքային), ովքեր ներգրավված են գիշերային մարտական հերթապահությունում (ժամը 00-ից մինչև առավոտյան ժամը 6.00-ն). նշված չափաքանակներից բացի, նրանց լրացուցիչ տրվում են`

 

Հաց

100 գ

Թեյ

0.5 գ

Շաքար

15 գ

 

4) այն զինծառայողները (շարքային), ովքեր ծառայությունն անցնում են Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային ուղղությամբ գտնվող զորամասերում՝ հոկտեմբեր ամսվանից մինչև ապրիլ ամիսը ներառյալ. նշված չափաքանակներից բացի, նրանց լրացուցիչ տրվում են`

 

Սխտոր

10 գ

Սալ

50 գ

Սպիրտ

50 գ

Վիտամին C

0.1 գ

Թեյ

1 գ

Պովիդլո

30 գ

Խտացրած կաթ

30 գ

Մեղր

15 գ

 

5) այն զինծառայողները (շարքային), ովքեր ծառայությունն անցնում են Հայաստանի Հանրապետության հարավային ուղղությամբ գտնվող զորամասերում. նշված չափաքանակներից բացի, նրանց լրացուցիչ տրվում են`

 

Շաքար

10 գ

Թեյ

0.5 գ

Թխվածքաբլիթ

40 գ

 

6) երբ հնարավոր չէ տաք ճաշ պատրաստել հիմնական մթերաբաժնի մթերքով, ապա այդ դեպքում ամբողջ մթերաբաժնի փոխարեն մեկ մարդու համար մեկ օրվա ընթացքում տրվում են`

 

Պաքսիմատ՝ բանակային

300 գ

Մսի պահածո

350 գ

Մսաբուսական պահածո

530 գ

Շաքար

90 գ

Թեյ

3 գ

 

3. Նշված չոր մթերաբաժինն անընդմեջ 3 օրվանից ավելի չպետք է տրվի:

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Փոխարինվող
սննդամթերքի
քանակը
(գրամ)

Փոխարինող
սննդամթերքի
քանակը
(գրամ)

Բացի
դրանից`
փոխարինել
հետևյալ
կետերով

1

2

3

4

5

1.

Հացը` թեփահան աշորայի ալյուրից`
փոխարինել
պաքսիմատով` 1-ին տեսակի
հացով` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի
հացով` ցորենի ալյուրից, 2-րդ տեսակի
ցորենի ալյուրով` 1-ին տեսակի
թեփահան աշորայի ալյուրով
չոր հացով

10060
90
95
28
42
80

2
2

2.

Հացը` սպիտակ ցորենի ալյուրից,
1-ին տեսակի`
փոխարինել
պաքսիմատով` ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից
ալյուրով` 1-ին տեսակի ցորենից
հասարակ բատոններով` ցորենի 1-ին
տեսակի ալյուրից
հացով` ցորենի բարձր տեսակի
ալյուրից
հացով` ցորենի 2-րդ տեսակի
ալյուրից
հասարակ գալետներով` 1-ին տեսակի ցորենի ալյուրից

100

65
75

95

85

105

65


120

3.

Ցորենի ալյուրը` 1-ին տեսակի`
փոխարինել
բրնձով
մակարոնեղենով
սպիտակաձավարով
ալյուրով` ցորենի բարձր տեսակի

100

100
100
100
85
4
4

4.

Տարբեր ձավարեղենը`
փոխարինել
եփման կարիք չզգացող
ձավարեղենով
բրնձով
մակարոնեղենով
կոնցենտրացված ձավարեղենով
ցորենի ալյուրով` 2-րդ տեսակի
թարմ կարտոֆիլով
բնական կարտոֆիլով՝
կիսաֆաբրիկատ, պահածոյացված
թարմ բանջարեղենով
թթու կամ աղ դրած բանջարեղենով
կարտոֆիլով և բանջարեղենով`
չորացրած, կարտոֆիլի պյուրեով`
չորացրած
բանջարեղենի պահածոյով և
մարինացված պահածոյով
1-ին տեսակի բանջարեղենի
պահածոյով`
առանց մսի
բանջարեղենի պահածոներով`
լիցքավորող
խորտիկային

100

100
100
100
100
100
500

500


500
500


100

500
375


250

375

3
3


5
5
5

10.23

5.

Կարտոֆիլը, թարմ բանջարեղենը,
թթու կամ աղ դրած բանջարեղենը`
փոխարինել
գլուխ սոխով
չորացրած սոխով
կանաչ սոխով
սխտորով

100

50
5
100
25

4

6.

Սոխը`
փոխարինել
սխտորով

100

50

5

7.

Խտացրած թթխմորը`
փոխարինել
չորացրած թթխմորով

100

50

 

8.

Միսը` խոզի, տավարի, ոչխարի`
փոխարինել
մսով` ոսկորով
մսով` առանց ոսկորի
մսամթերքով` 1-ին կարգի
մսամթերքով` 2-րդ կարգի
թռչնի մսով` մաքրած
թռչնի մսով` կիսամաքրած և չմաքրած
չորացրած մսով
երշիկով` եփած, և նրբերշիկով
ծխեցրած մսով
տարբեր տեսակի մսի պահածոյով
պահածոյով` թռչնի մսից` ոսկորներով
ձկով` առանց գլխի (սառեցրած
և աղ դրած)
տարբեր տեսակի ձկան պահածոյով
գլուխ պանրով` պինդ
պանրով` հալեցրած
հավի ձվով

100100
80
100
300
100
120
33
80
60
75


100
150

120
48
72
2 հատ

9
9

10.16
10


9.16

13.16

9.

Երշիկը` հում, ապխտած, կիսաապխտած`
փոխարինել
եփած երշիկով
ծխեցրած մսով
գլուխ պանրով` պինդ

100

265
200
160

8
8
8.16

10.

Ձուկը` մաքրած, առանց գլխի
(սառեցրած և աղ դրած)`
փոխարինել
սելդով` աղ դրած և ապխտած գլխով
բոլոր տեսակի ձկներով` գլխով
ձկան ֆիլեով
չորացրած ձկով
տարբեր տեսակի ձկան
պահածոներով
բանջարեղենի պահածոյով`
խորտիկային
ապխտած ձկով

100
100
130
70
33

80

120
75

 

4.23

11.

Կարագը`
փոխարինել
ստերիլիզացված, պահածոյացված
կարագով
չոր կարագի կոնցենտրատով

100

100

70

12.13.16

12.

Կենդանական յուղը` հալեցրած,
մարգարինը`
փոխարինել
կարագով
բուսական յուղով
ճարպով` հումք
սալով

100

67
100
130
100

16

13.

Պանիրը`
փոխարինել
կարագով
թթվասերով
կաթնաշոռով
կաթով
խտացրած կաթով` շաքարով
հավի ձվով
հալած պանրով

100

50
123
250
825
165
3 հատ
67

16
15
16
13.14.15.16

8.16

14.

Թթվասերը`
փոխարինել
խտացրած կաթով` շաքարով
չոր կաթով
կաթով

100


133
100
667


13.15.16

16

15.

Կաթնաշոռը`
փոխարինել
խտացրած կաթով` շաքարով
չոր կաթով
կաթով
պանրով

100

66
50
333
40

13.14.16

16
13

16.

Կովի կաթը`
փոխարինել
չորացրած կաթով, չորացրած մածունով,
թթու կաթնամթերքով` չորացրած
խտացրած կաթով` շաքարով
խտացրած կաթով` ստերիլիզացված,
առանց շաքարի
բնական սուրճով և կակաոյով`
խտացրած կաթով և շաքարով
թթու կաթնամթերքով (մածուն)
կաթի սերով
թթվասերով
չոր թթվասերով
կաթնաշոռով
կարագով
հալեցրած կարագով
գլուխ պանրով` պինդ
պանրով` հալեցրած
հավի ձվով
խտացրած կաթի սերով` շաքարով
«Բրինզա» պանրով
ձկով` առանց գլխի

100
15
20

30

20
100
20
20
10
30
5
5
12
18
0,5 հատ
20
24
60

13.14.15

13


13.16
12.13

8.9.13
8
8.13

8.10

17.

Հավի ձուն՝
փոխարինել
ձվի փոշիով
ձվի մելանժով
պանրով
թռչնի մսով

1 հատ

15
50
33
60

8.13.168.13.15.16

18.

Շաքարավազը`
փոխարինել
կարամելով
մուրաբայով, ջեմով, պովիդլոյով
մարմելադով
թխվածքաբլիթով
վաֆլիով
հալվայով

100

50
140
130
100
100
120

22

20
2.20
19

19.

Շոկոլադը`
փոխարինել
փոշի կակաոյով
բնական սուրճով և կակաոյով`
խտացրած կաթով և շաքարով
բնական սուրճով
մեղրով
քաղցր սալիկով
հալվայով
շաքարով

100

150

200
150
165
160
150
300
26


26


18

20.

Թխվածքաբլիթը`
փոխարինել
հասարակ գալետներով` 1-ին տեսակի
ցորենի ալյուրից
վաֆլիով

100

100
85

18


2
2

21.

Տոմատի մածուկը`
փոխարինել
տոմատի պյուրեով
տոմատի սոուսներով
տոմատի փոշիով, կծու սոուսներով
տոմատի հյութով, թարմ պոմիդորով
կետչուպով

100

200
100
33
500
150

 

22.

Թարմ միրգը`
փոխարինել
թարմ հատապտուղներով, նարինջով,
մանդարինով
ձմերուկով
սեխով
չոր մրգով
չորացրած մրգով և հատապտղով
պահածոյացված կոմպոտով
պտղային և հատապտղային
բնական հյութերով
ըմպելիքով` մրգային
չորացրած հյութերով
էքստրակտներով` մրգապտղային
մուրաբայով, ջեմով, պովիդլոյով
կիսելի կոնցենտրատով

100
100
300
300
20
20

50

100
130
18
10
17
30
242318
25.29

23.

Մրգային և հատապտղային
հյութերը`
փոխարինել
բանջարեղենի պահածոյով`
խորտիկային
կիտրոնի թթուով
շաքարով
տոմատի հյութով, բանջարեղենի հյութով
կովի կաթով

100

50
0,5
15
300
100

22
4.1016

24.

Չորացրած մրգերը`
փոխարինել
շաքարով
թեյով
ձմերուկով
սեխով

100

75
3
1500
1000

22

25.

Կիսելի կոնցենտրատը`
փոխարինել
շաքարով
թեյով

10050
2

22.29

26.

Բնական սուրճը`
փոխարինել
լուծվող սուրճով
սրճային ըմպելիքով
կակաոյի փոշիով
սև թեյով` 1-ին տեսակի

100

40
200
100
25

19
19
27

27.

Թեյը`
փոխարինել
լուծվող թեյով
սրճային ըմպելիքով

100

80
800

26

28.

Մանանեխի փոշին`
փոխարինել
պատրաստի մանանեխով

100

600

 

29.

Կարտոֆիլի օսլան`
փոխարինել
կիսելի կոնցենտրատով
թարմ կարտոֆիլով

100

100
500

22.25
4.5

30.

Քացախը` սպիրտային, բնական`
փոխարինել
քացախի էսենցիայով

100

5

 

31.

Սիգարետը` 5, 6, 7-րդ կարգի`
փոխարինել
5-րդ կարգի ծխախոտով

20 հատ

20 հատ

 

32.

Ծխախոտը` առանց զտիչի`
փոխարինել
ծխախոտով` զտիչով

20 հատ

20 հատ

 

33.

Մսի պահածոն` տարբեր`
փոխարինել
մսաբուսական պահածոյով

250

500

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ կառավարությանն առընթեր ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՇՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ օրում մեկ շան համար նախատեսված կերի քանակը
(գրամ)

հասունացած շների համար

մինչև 4 ամսական շների համար

1.

Վարսակաձավար, կորեկաձավար

600

40-300

2.

Միս` 2-րդ կարգի, կամ ենթամթերք`
2-րդ կարգի

400
1 000

20-200
40-500

3.

Կենդանական յուղ

13

10

4.

Կաթ` կովի

-

150-500

5.

Կարտոֆիլ, բանջարեղեն

300

100

6.

Կերակրի աղ

15

3-10

Հաստիքային ծառայողական շների համար չոր կեր

Չոր կերի անվանումը
և քանակը

Պահվող մթերքների քանակը
(գրամ)

միս

վարսակաձավար, կորեկաձավար

կենդանական յուղ, մարգարին

կարտոֆիլ, բանջարեղեն

կերակրի աղ

1. Հասունացած շների համար (քաշը` սկսած 24 կգ)

«Պեդիգրի», «Չապպի»,
600 գրամ

400

600

13

300

15

2. Ցեղական շների համար (քաշը` սկսած 24 կգ)

«Պեդիգրի», «Չապպի»,
600 գրամ

450

600

13

300

15

Ծառայողական ձիերի կերի օրական բավարարման չափաքանակները

NN
ը/կ

Ձիերի տեսակները

Մեկ ձիու համար նախատեսված կերի օրական քանակը (գրամ)

վարսակ

խոտ

աղ

1.

Հեծելազորային ձիեր

4000

4450

25

2.

Քարշակային ձիեր

4000

4900

25

3.

Մինչև մեկ տարեկան քուռակներ

2000

3000

10

4.

Մեկ տարեկանից մինչև մեկուկես տարեկան քուռակներ

2500

4500

10

5.

Մեկուկես տարեկանից մինչև 2 տարեկան քուռակներ

3200

4900

10

Ծառայողական ձիերի փոխարինվող հիմնական ֆուրաժային կերակրատեսակների օրական չափաքանակները

NN
ը/կ

Փոխարինվող
կերակրատեսակը

Քանակը
(գրամ)

Փոխարինվում է

Քանակը
(գրամ)

1.

Վարսակ

100

գարիով
եգիպտացորենով
ցորենի թեփով
խոտով

100
100
100
200

2.

Խոտ

100

վարսակով
եգիպտացորենով
ցորենի թեփով
խոտով

50
50
50
50

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության (այսուհետ` Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն) համակարգի զինծառայողների պարենային ապահովման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Պարենային ապահովման չափաքանակներով սահմանված սննդամթերքը հատկացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

3. Պայմանագրային կազմի զինծառայողները պարենային ապահովում ստանում են զորամասերի ճաշարաններում:

4. Թույլատրվում է 190 սմ և ավելի բարձր հասակ ունեցող զինծառայողներին հատկացնել լրացուցիչ սնունդ` նրանց համար նախատեսված չափաքանակների կիսով չափ: Սննդի հավելումը նշանակվում է զորամասի հրամանատարի հրամանով` կայազորային բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

 

N 1. Հայաստանի Հանրապետության ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական հասանելիք մթերքի քանակը
(գրամ)

1

2

3

1.

Հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

700

2.

Ալյուր` ցորենի, 1-ին տեսակի

10

3.

Ձավարեղեն՝ տարբեր

120

4.

Մակարոնեղեն

40

5.

Միս (ոսկրոտ)

175

6.

Ձուկ (առանց գլխի)

100

7.

Կենդանական ճարպ, մարգարին

20

8.

Բուսական յուղ (ձեթ)

20

9.

Կարագ

20

10.

Հալած պանիր

20

11.

Խտացրած կաթ՝ շաքարով

40

12.

Հավի ձու (շաբաթվա ընթացքում)

4 հատ

13.

Շաքարավազ

70

14.

Կերակրի աղ

30

15.

Թեյ

1

16.

Դափնու տերև

0,1

17.

Տաքդեղ

0,3

18.

Քացախ

1

19.

Տոմատի մածուկ

6

20.

Կետչուպ

20

21.

Կարտոֆիլ

600

22.

Կաղամբ

130

23.

Գազար

30

24.

Գլուխ սոխ

50

25.

Բազուկ

50

26.

Օշարակ` մրգային և պտղային

28

 

1. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին N 1 չափաքանակներով ապահովվում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի զորամասերում և այլ ստորաբաժանումներում շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողները. միայն տվյալ օրվա հերթափոխի զինծառայողներն են ապահովվում N 1 չափաքանակներով:

2. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի սպայական, ենթասպայական կազմն ու շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողների (զորամասերի օպերատիվ, ինչպես նաև զորամասերի հերթապահներ և նրանց օգնականներ, ստորաբաժանումների, ՀԱԿ-ի, հավաքակայանների, կապի հանգույցի, բուժկետի, ճաշարանի հերթապահներ, հերթապահ սանիտարական մեքենաների վարորդներ)` անվճար սննդով ապահովվող անձնակազմի թիվն ամրագրվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատարի համապատասխան հրամանով:

3. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին N 1 չափաքանակներով ապահովվում են նաև սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի պայմանագրային զինծառայողները` զորավարժությունների անցկացման ժամանակ, եթե այդ ժամանակամիջոցի համար լրացուցիչ հավելյալ վարձատրություն չի տրվում:

4. Գիշերային պահակային ծառայություն իրականացնող (ժամը` 00.00 - 06.00) զինծառայողներին, բացի N 1 չափաքանակներից, օրական մեկ մարդու հաշվով լրացուցիչ հատկացնել 0,5 գրամ թեյ և 15 գրամ շաքարավազ։

5. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի տոնական օրեր համարել հունվարի 1-ը, հունվարի 28-ը, ապրիլի 16-ը, մայիսի 9-ը, սեպտեմբերի 21-ը և, բացի N 1 չափաքանակներից, մեկ զինծառայողի հաշվով լրացուցիչ հատկացնել`

 

1) հունվարի 28-ին, սեպտեմբերի 21-ին, մայիսի 9-ին՝

հավի ձու`

թխվածքաբլիթ`

շոկոլադ`

ջեմ`

2) հունվարի 1-ին`

խնձոր`

մանդարին`

թխվածքաբլիթ`

շոկոլադ`

 

1 հատ,

60 գրամ,

50 գրամ,

45 գրամ.

 

200 գրամ,

200 գրամ,

60 գրամ,

50 գրամ։

 

N 2. Հայաստանի Հանրապետության ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական
հասանելիք մթերքի
քանակը
(գրամ)

1.

Հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

700

2.

Ալյուր` ցորենի, 1-ին տեսակի

10

3.

Ձավարեղեն՝ տարբեր

30

4.

Սպիտակաձավար

20

5.

Բրինձ

30

6.

Մակարոնեղեն

40

7.

Միս (ոսկրոտ)

175

8.

Միս` թռչնի

50

9.

Ձուկ (առանց գլխի)

100

10.

Կենդանական ճարպ, մարգարին

20

11.

Բուսական յուղ (ձեթ)

20

12.

Կարագ

30

13.

Հալած պանիր

20

14.

Խտացրած կաթ` շաքարով

80

15.

Թթվասեր

80

16.

Կաթնաշոռ

80

17.

Հավի ձու

1 հատ՝ օրական

18.

Բնական սուրճ

1

19.

Ջեմ

5

20.

Շաքարավազ

70

21.

Կերակրի աղ

30

22.

Թեյ

1

23.

Դափնու տերև

0,1

24.

Տաքդեղ

0,3

25.

Քացախ

1

26.

Տոմատի մածուկ

6

27.

Կարտոֆիլ

600

28.

Կաղամբ

130

29.

Գազար

30

30.

Գլուխ սոխ

50

31.

Բազուկ

50

32.

Օշարակ` մրգային և պտղային

28

 

1. Պետության հաշվին սննդի տվյալ չափաքանակներով ապահովվում են`

1) Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի հոսպիտալ բուժման մեկնող զինծառայողները (սպաներ, ենթասպաներ, պայմանագրային զինծառայողներ), ովքեր պարենային բավարարման համար հաշվառվում են զորամասի տված պարենային վկայականի, արտակարգ դեպքերում` հոսպիտալի պետի հրամանի հիման վրա, սակայն երկու օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնեն պարենային վկայականը: Հիվանդ սպաները, ենթասպաները, շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողները, ծառայողները, զինծառայողների ընտանիքների անդամները (կին, ամուսին, երեխաներ, հայր, մայր), պատերազմի մասնակիցները, հաշմանդամները, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անդամները (կին, ամուսին, երեխաներ, հայր, մայր)։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի թոշակառուները հոսպիտալներում սննդով ապահովվում են պետության հաշվին` անվճար, հոսպիտալային չափաքանակներով (N 2 չափաքանակներով և հիվանդ զինծառայողներին ըստ հիվանդության հատկացվող լրացուցիչ սննդամթերքով).

2) ճառագայթահարված և այրվածքային վնասվածքներով հիվանդներին, բացի N 2 չափաքանակներից, լրացուցիչ հատկացնել`

 

միս` տավարի, խոզի` 50 գրամ,
կիսաապխտած երշիկեղեն` 20 գրամ,
մսի պահածո` 50 գրամ,
ձուկ` 30 գրամ,
թթվասեր` 10 գրամ,

կաթնաշոռ` 120 գրամ,
հալած պանիր` 20 գրամ,
կոմպոտ` 150 գրամ,
բնական սուրճ` 0,5 գրամ.

 

3) երիկամային հիվանդություններով տառապող զինծառայողները, ովքեր գտնվում են հոսպիտալներում, պետք է ապահովվեն սննդամթերքի հետևյալ չափաքանակներով`

 

հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի`
ձավարեղեն և մակարոնեղեն`
միս` տավարի, խոզի`
ձուկ`
կարագ`
կովի կաթ`
հավի ձու`
շաքարավազ`
թեյ`

300 գրամ,
100 գրամ,
100 գրամ,
100 գրամ,
60 գրամ,
400 գրամ,
1 հատ,
100 գրամ,
1 գրամ,

կարտոֆիլ`
բանջարեղեն` արևածաղկի ձեթ` թթվասեր`
կաթնաշոռ`
հյութ (պտղային)`
չորացրած միրգ`
թարմ միրգ`

700 գրամ,
300 գրամ,
50 գրամ,
35 գրամ,
100 գրամ,
100 գրամ,
25 գրամ,
375 գրամ.

 

4) թոքախտով հիվանդներին տրվում են`

 

հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի`
ալյուր` ցորենի, 1-ին տեսակի`
կարտոֆիլի օսլա`
ձավարեղեն և մակարոնեղեն`
միս` թռչնի
ձուկ (առանց գլխի)`
կարագ`
կերակրի աղ`
կովի կաթ`
շաքարավազ և հրուշակեղեն`
թեյ`
կարտոֆիլ`
բանջարեղեն և կանաչի`
թթվասեր`
կաթնաշոռ`
տոմատի մածուկ`
չորացրած միրգ`
թարմ միրգ`
հալած պանիր`
արևածաղկի ձեթ`
ծովատառեխ`
երշիկեղեն`
կակաո (փոշի)`
սուրճ`
միս` տավարի, խոզի`
հավի ձու`

435 գրամ,

75 գրամ,

10 գրամ,

75 գրամ,

100 գրամ,

100 գրամ,

60 գրամ,

10 գրամ,

500 գրամ,

100 գրամ,

1 գրամ,

400 գրամ,

500 գրամ,

30 գրամ,

70 գրամ,

6 գրամ,

30 գրամ,

200 գրամ,

15 գրամ,

25 գրամ,

5 գրամ,

20 գրամ,

2 գրամ,

3 գրամ,

100 գրամ,

1 հատ։

N 3. Հայաստանի Հանրապետության ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍՆՆԴԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական

հասանելիք մթերքի քանակը

(գրամ)

1.

Պաքսիմատ` բանակային կամ

300

հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

470

2.

Մսի պահածո

350

3.

Մսաբուսական պահածո` տարբեր

500

4.

Շաքարավազ

90

5.

Թեյ

4.5

6.

Ջեմ

45

 

1. Պետության հաշվին տվյալ սննդի չափաքանակներով ապահովում են`

1) Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի անձնակազմին` ամենօրյա գործունեության ժամանակ, երբ տաք սննդի պատրաստումը N 1 չափաքանակներով անհնարին է.

2) հատուկ բեռների պահպանման, պաշտպանության և ուղեկցման խնդիրներ իրականացնող անձնակազմին.

3) հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողներին, ովքեր հատուկ ուսումնական կենտրոններում անցնում են կենսակայունության գործնական պարապմունքներ:

2. Նշված բոլոր դեպքերում անձնակազմին տվյալ չափաքանակով սննդի անընդմեջ հատկացումը չի կարող գերազանցել 3 օրը:

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Փոխարինվող
սննդամթերքի
քանակը
(գրամ)

Փոխարինող
սննդամթերքի
քանակը
(գրամ)

Բացի
դրանից`
փոխարինել
հետևյալ
կետերով

1

2

3

4

5

1.

Հացը` թեփահան աշորայի ալյուրից`
փոխարինել
պաքսիմատով` 1-ին տեսակի
հացով` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի
հացով` ցորենի ալյուրից, 2-րդ տեսակի
ցորենի ալյուրով` 1-ին տեսակի
թեփահան աշորայի ալյուրով
չոր հացով

100
60
90
95
28
42
80


2
2

2.

Հացը` սպիտակ ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի`
փոխարինել
պաքսիմատով` ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից
ալյուրով` 1-ին տեսակի ցորենից
հասարակ բատոններով` ցորենի 1‑ին
տեսակի ալյուրից
հացով` ցորենի բարձր տեսակի
ալյուրից
հացով` ցորենի 2-րդ տեսակի
ալյուրից
հասարակ գալետներով` 1-ին տեսակի
ցորենի ալյուրից

100
65
75

95

85

105

651

20

3.

Ցորենի ալյուրը` 1-ին տեսակի`
փոխարինել
բրնձով
մակարոնեղենով
սպիտակաձավարով
ալյուրով` ցորենի բարձր տեսակի

100100
100
100
85
4
4

4.

Տարբեր ձավարեղենը`
փոխարինել
եփման կարիք չզգացող
ձավարեղենով
բրնձով
մակարոնեղենով
կոնցենտրացված ձավարեղենով
ցորենի ալյուրով` 2-րդ տեսակի
թարմ կարտոֆիլով
բնական կարտոֆիլով՝
կիսաֆաբրիկատ, պահածոյացված
թարմ բանջարեղենով
թթու կամ աղ դրած բանջարեղենով
կարտոֆիլով և բանջարեղենով`
չորացրած, կարտոֆիլի պյուրեով`
չորացրած
բանջարեղենի պահածոյով և
մարինացված պահածոյով
1-ին տեսակի բանջարեղենի
պահածոյով`
առանց մսի բանջարեղենի պահածոներով`
լիցքավորող
խորտիկային

100

100
100
100
100
100
500

500

500
500

100

500
375


250

3753
3

5

5
5

10.23

5.

Կարտոֆիլը, թարմ բանջարեղենը,
թթու կամ աղ դրած բանջարեղենը`
փոխարինել
գլուխ սոխով
չորացրած սոխով
կանաչ սոխով
սխտորով

100

50
5
100
25


4


6

6.

Սոխը`
փոխարինել
սխտորով

100

50

5

7.

Խտացրած թթխմորը`
փոխարինել
չորացրած թթխմորով

100

50

 

8.

Միսը` խոզի, տավարի, ոչխարի`
փոխարինել
մսով` ոսկորով
մսով` առանց ոսկորի
մսամթերքով` 1-ին կարգի
մսամթերքով` 2-րդ կարգի
թռչնի մսով` մաքրած
թռչնի մսով` կիսամաքրած և
չմաքրած
չորացրած մսով
երշիկով` եփած, և նրբերշիկով ծխեցրած մսով
տարբեր տեսակի մսի պահածոյով
պահածոյով` թռչնի մսից` ոսկորներով
ձկով` առանց գլխի (սառեցրած և աղ դրած)
տարբեր տեսակի ձկան պահածոյով
գլուխ պանրով` պինդ
պանրով` հալեցրած
հավի ձվով

100


100
80
100
300
100

120
33
80
60
75
100
150
120
48
72
2 հատ


9
9

10.16
10

9.16
16
13.16

9.

Երշիկը` հում, ապխտած, կիսաապխտած`
փոխարինել
եփած երշիկով
ծխեցրած մսով
գլուխ պանրով` պինդ

100

265
200
160

8
8
8.16

10.

Ձուկը` մաքրած, առանց գլխի
(սառեցրած և աղ դրած)`
փոխարինել
սելդով` աղ դրած և ապխտած գլխով
բոլոր տեսակի ձկներով` գլխով
ձկան ֆիլեով
չորացրած ձկով
տարբեր տեսակի ձկան
պահածոներով
բանջարեղենի պահածոյով`
խորտիկային
ապխտած ձկով

100

100
130
70
33

80

120
75

4.23

11.

Կարագը`
փոխարինել
ստերիլիզացված, պահածոյացված կարագով
չոր կարագի կոնցենտրատով

100

100
70

12.13.16

12.

Կենդանական յուղը` հալեցրած, մարգարինը`
փոխարինել
կարագով
բուսական յուղով
ճարպով` հումք
սալով

100

67
100
130
100
16

13.

Պանիրը`
փոխարինել
կարագով
թթվասերով
կաթնաշոռով
կաթով
խտացրած կաթով` շաքարով
հավի ձվով
հալած պանրով

100

50
123
250
825
165
3 հատ
67

16
15
16
13.14.15.16
8.16

14.

Թթվասերը`
փոխարինել
խտացրած կաթով` շաքարով
չոր կաթով
կաթով

100

133
100
667

13.15.16

16

15.

Կաթնաշոռը`
փոխարինել
խտացրած կաթով` շաքարով
չոր կաթով
կաթով
պանրով

100

66
50
333
40

13.14.16

16
13

16.

Կովի կաթը`
փոխարինել
չորացրած կաթով, չորացրած մածունով,
թթու կաթնամթերքով` չորացրած
խտացրած կաթով` շաքարով
խտացրած կաթով` ստերիլիզացված,
առանց շաքարի
բնական սուրճով և կակաոյով`
խտացրած կաթով և շաքարով
թթու կաթնամթերքով (մածուն)
կաթի սերով
թթվասերով
չոր թթվասերով
կաթնաշոռով
կարագով
հալեցրած կարագով
գլուխ պանրով` պինդ
պանրով` հալեցրած
հավի ձվով
խտացրած կաթի սերով` շաքարով
«Բրինզա» պանրով
ձկով` առանց գլխի

100

15
20

30

20
100
20
20
10

30
5
5
12
18
0,5 հատ
20
24
60


13.14.15
13


13.16
12.13

8.9.13
8
8.13

8.10

17.

Հավի ձուն`
փոխարինել
ձվի փոշիով
ձվի մելանժով
պանրով
թռչնի մսով

1 հատ

15
50
33
60

8.13.168.13.15.16

18.

Շաքարավազը`
փոխարինել
կարամելով
մուրաբայով, ջեմով, պովիդլոյով
մարմելադով
թխվածքաբլիթով
վաֆլիով
հալվայով

100

50
140
130
100
100
120
22

20
2.20
19

19.

Շոկոլադը`
փոխարինել
փոշի կակաոյով
բնական սուրճով և կակաոյով`
խտացրած կաթով և շաքարով
բնական սուրճով
մեղրով
քաղցր սալիկով
հալվայով
շաքարով

100

150

200
150
165
160
150
300
26


26


18

20.

Թխվածքաբլիթը`
փոխարինել
հասարակ գալետներով` 1-ին տեսակի
ցորենի ալյուրից
վաֆլիով

100

100
85

18


2
2

21.

Տոմատի մածուկը`
փոխարինել
տոմատի պյուրեով
տոմատի սոուսներով
տոմատի փոշիով, կծու սոուսներով
տոմատի հյութով, թարմ պոմիդորով
կետչուպով

100

200
100
33
500
150

 

22.

Թարմ միրգը`
փոխարինել
թարմ հատապտուղներով, նարինջով,
մանդարինով
ձմերուկով
սեխով
չոր մրգով
չորացրած մրգով և հատապտղով
պահածոյացված կոմպոտով
պտղային և հատապտղային
բնական հյութերով
ըմպելիքով` մրգային
չորացրած հյութերով
էքստրակտներով` մրգապտղային
մուրաբայով, ջեմով, պովիդլոյով
կիսելի կոնցենտրատով

100

100
300
300
20
20
50

100
130
18
10
17
30

24


23
18
25,29

23.

Մրգային և հատապտղային
հյութերը`
փոխարինել
բանջարեղենի պահածոյով`
խորտիկային
կիտրոնի թթուով
շաքարով
տոմատի հյութով, բանջարեղենի հյութով
կովի կաթով

100

50
0,5
15
300
100

22
4,1016

24.

Չորացրած մրգերը`
փոխարինել
շաքարով
թեյով
ձմերուկով
սեխով

100

75
3
1500
1000

22

25.

Կիսելի կոնցենտրատը`
փոխարինել
շաքարով
թեյով

100

50
2

22,29

26.

Բնական սուրճը`
փոխարինել
լուծվող սուրճով
սրճային ըմպելիքով
կակաոյի փոշիով
սև թեյով` 1-ին տեսակի

100

40
200
100
25

1919
27

27.

Թեյը`
փոխարինել
լուծվող թեյով
սրճային ըմպելիքով

100

80
800

26

28.

Մանանեխի փոշին`
փոխարինել
պատրաստի մանանեխով

100

600

 

29.

Կարտոֆիլի օսլան`
փոխարինել
կիսելի կոնցենտրատով
թարմ կարտոֆիլով

100

100
500

22,25
4,5

30.

Քացախը` սպիրտային, բնական`
փոխարինել
քացախի էսենցիայով

100

5

 

31.

Սիգարետը` 5, 6, 7-րդ կարգի`
փոխարինել
5-րդ կարգի ծխախոտով

20 հատ

20 հատ

 

32.

Ծխախոտը` առանց զտիչի`
փոխարինել
ծխախոտով` զտիչով

20 հատ

20 հատ

 

33.

Մսի պահածոն` տարբեր`
փոխարինել
մսաբուսական պահածոյով

250

500

 

 

3. Ծախսված մեկ չափաբաժին ճաշատեսակի դիմաց պահվում են պահածոյացված ճաշատեսակներ՝ հետևյալ քանակներով.

 

Պահածոներ,
կիսաֆաբրիկատներ

Պահվող մթերքների քանակը
(գրամ)

միս

ձավարեղեն,
ալյուր և
բանջարեղեն`
ձավարեղենի
հաշվարկով

կենդանական
յուղ, մարգարին

Մսաբուսական պահածո`
տարբեր, 265 գրամ

100

86

12.5

 

N 4. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ՏԵՎԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆԸ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՍՆՆԴԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Սննդամթերքի անվանումը

Մեկ մարդուն օրական
հասանելիք մթերքի քանակը
(գրամ)

1.

Պաքսիմատ՝ բանակային կամ

300

Հաց՝ ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

470

2.

Մսի պահածո

350

3.

Մսաբուսական պահածո՝ տարբեր

500

4.

Շաքարավազ

50

5.

Թեյ

3

6.

Ջեմ

45

1. Պետության հաշվին տվյալ չափաքանակներով սնունդը տրամադրվում է հիմնական ծառայության վայրից դուրս հասարակական կարգի պահպանությանը և հասարակական անվտանգության ապահովմանը 8 և ավելի ժամ անընդմեջ տևողությամբ ծառայության ներգրավված ոստիկանության ծառայողներին:

 

(հավելվածը լրաց. 29.09.16 N 990-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ

(վերնագիրը փոփ. 29.09.16 N 990-Ն)

 

1. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական ծառայության սպայական կազմի, ենթասպաների, սերժանտ-շարքայինների (այսուհետ` փրկարարական ծառայողներ) պարենային ապահովությունն իրականացվում է արտակարգ իրավիճակներում`

1) մշտական տեղակայման վայրից դուրս` արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և վերացման աշխատանքների, քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կատարման ժամանակ.

2) մշտական տեղակայման վայրում հերթափոխային` շուրջօրյա, ծառայություն կատարելու ժամանակ:

(1-ին կետը փոփ. 29.09.16 N 990-Ն)

2. Փրկարարական ծառայողների սնունդը կազմակերպվում է համապատասխան ստորաբաժանումների (այդ թվում` դաշտային) ճաշարաններում` պատրաստի ճաշատեսակներով կամ, նման հնարավորության բացակայության դեպքում, առձեռն բնամթերքով` սույն հավելվածի չափաքանակներով:

3. Միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի հետևանքով արտակարգ իրավիճակի դեպքում փրկարարական միջոցառումներ իրականացնելու և մոնիթորինգի ընթացքում փրկարարական ծառայողների հատուկ պարենային ապահովությունը կատարվում է սույն հավելվածի չափաքանակներով:

4. Փրկարարական ծառայողների պարենային ապահովումը կատարվում է պարենային վկայականների հիման վրա` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման N 5 հավելվածի պարենային վկայականի ձևի:

5. Թույլատրվում է 190 սմ և ավելի բարձր հասակ ունեցող փրկարարական ծառայողներին հատկացնել լրացուցիչ սնունդ` նրանց համար նախատեսված չափաքանակների կիսով չափ:

6. Սննդի հավելումը նշանակվում է ստորաբաժանման պետի հրամանով` բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

7. Թույլատրվում է դիետիկ սնունդ կազմակերպել փրկարարական ծառայողների ընդհանուր թվի մինչև 3 տոկոսի համար:

 

Չ Ա Փ Ա Ք Ա Ն Ա Կ Ն Ե Ր

 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՍՆՆԴՈՎ ՕՐԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

 

1. Մշտական տեղակայման վայրում հերթափոխային` շուրջօրյա ծառայություն կատարելու ժամանակ փրկարարական ծառայողներին հատկացվող սննդի օրական չափաքանակներն են`

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական
հասանելիք մթերքի
չափաքանակը
(գրամ)

1.

Հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

750

2.

Ձավարեղեն՝ տարբեր` հնդկաձավար, ցորենաձավար, հաճար, բրինձ, սիսեռ, լոբի, ոսպ, ոլոռ, սպիտակաձավար

120

3.

Մակարոնեղեն

40

4.

Միս, մսամթերք

175

5.

Ձուկ` առանց գլխի

100

6.

Կենդանական յուղ, մարգարին

20

7.

Կարագ

20

8.

Բուսական յուղ (ձեթ)

20

9.

Պանիր

25

10.

Կաթ

100

11.

Հավի ձու (շաբաթվա ընթացքում)

4 հատ

12.

Շաքար, շաքարավազ

70

13.

Աղ` կերակրի

20

14.

Թեյ

1,0

15.

Դափնու տերև

0,1

16.

Տոմատի մածուկ

6,0

17.

Կարտոֆիլ

600

18.

Բանջարեղեն
      այդ թվում`

260

կաղամբ

130

գազար

50

գլուխ սոխ

50

բազուկ

30

19.

Մանանեխի փոշի

0,3

20.

Տաքդեղ

0,3

21.

Քացախ

2,0

22.

Հյութ

200

23.

Ծխախոտ` առանց զտիչի (մեկ օրվա համար)

20 հատ

24.

Լուցկի՝ մեկ ամսվա համար

6 տուփ

 

2. Մշտական տեղակայման վայրից դուրս` արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և վերացման աշխատանքների, քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կատարման ժամանակ փրկարարական ծառայողներին հատկացվող սննդի օրական չափաքանակներն են`

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական
հասանելիք մթերքի
չափաքանակը
(գրամ)

1.

Հաց` ցորենի ալյուրից, 1-ին տեսակի

750

2.

Կարագ

20

3.

Հավի ձու (շաբաթվա ընթացքում)

4 հատ

4.

Շաքար, շաքարավազ

75

5.

Աղ` կերակրի

20

6.

Թեյ

1,5

7.

Հյութ` բնական, գազավորված

200

8.

Ծխախոտ` առանց զտիչի (մեկ օրվա համար)

20 հատ

9.

Լուցկի՝ մեկ ամսվա համար

6 տուփ

10.

Թխվածքաբլիթ

30

11.

Արագ պատրաստվող կիսաֆաբրիկատ (1-ին ճաշատեսակի համար)

60

12.

Մսի պահածո

50

13.

Կիսաապխտած երշիկեղեն

40

14.

Մսաբուսական պահածո՝ տարբեր

600

15.

Հալած պանիր

30

16.

Խտացրած կաթ` շաքարով

50

 

3. Գիշերային մարտական հերթապահությունում (ժամը 00-ից մինչև առավոտյան ժամը 9.00-ն) ընդգրկված փրկարարական ծառայողներին, սույն չափաքանակների 1-ին կետում նշված չափաքանակներից բացի, լրացուցիչ տրվում են`

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական
հասանելիք մթերքի
չափաքանակը
(գրամ)

1.

Հաց

100

2.

Թեյ

0,5

3.

Շաքար

15

 

4. Ծովի մակերևույթից 1700-2000 մետր բարձրության վրա լեռնային բնակավայրերում հերթափոխային` շուրջօրյա ծառայություն կատարող փրկարարական ծառայողներին, սույն չափաքանակների 1-ին կետում նշված չափաքանակներից բացի, լրացուցիչ տրվում են`

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական
հասանելիք մթերքի
չափաքանակը
(գրամ)

1.

Երշիկ

50

2.

Կարագ

10

3.

Պանիր

10

4.

Հյութ

100

 

5. Ծովի մակերևույթից 2000 մետր և ավելի բարձր լեռնային բնակավայրերում հերթափոխային` շուրջօրյա ծառայություն կատարող փրկարարական ծառայողներին, սույն չափաքանակների 1-ին կետում նշված չափաքանակներից բացի, լրացուցիչ տրվում են`

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական
հասանելիք մթերքի
չափաքանակը
(գրամ)

1.

Երշիկ

70

2.

Կարագ

15

3.

Մեղր

15

4.

Թխվածքաբլիթ

20

5.

Շաքար

15

 

6. Տաք կերակուրի բացակայության՝ հիմնական մթերաբաժնի մթերքով պատրաստելու հնարավորության բացակայության դեպքում ամբողջ մթերաբաժնի փոխարեն մեկ մարդու համար մեկ օրվա ընթացքում տրվում են`

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Մեկ մարդուն օրական
հասանելիք մթերքի
չափաքանակը
(գրամ)

1.

Պաքսիմատ

300

2.

Մսի պահածո

350

3.

Մսաբուսական պահածո

530

4.

Շաքար

90

5.

Թեյ

3

 

7. Սույն չափաքանակների 6-րդ կետում նշված չոր մթերաբաժինն անընդմեջ 3 օրվանից ավելի չպետք է տրվի:

 

Չ Ա Փ Ա Ք Ա Ն Ա Կ Ն Ե Ր

 

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎԹԱՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ

 

1. Միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակի դեպքում փրկարարական միջոցառումների և մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում փրկարարական ծառայողների պարենային ապահովությունն իրականացվում է հետևյալ չափաքանակներով`

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Չափաքանակը
(գրամ)

1

2

3

1.

Կարագ

20

2.

Բուսական յուղ

20

3.

Պանիր

50

4.

Կաթի փոշի

35

5.

Ձվի փոշի

5

6.

Խոզի միս

35

7.

Տավարի միս

105

8.

Աղացած միս (ֆարշ)

35

9.

Ապխտած երշիկ

25

10.

Եփած երշիկ

25

11.

Շոգեխաշած, պահածոյացված միս

50

12.

Լյարդի պաշտետ

25

13.

Ձկան պահածո՝ յուղով

20

14.

Ձկան պահածո՝ տոմատով

25

15.

Կորեկաձավար

25

16.

Վարսակի ալյուր

10

17.

Ցորեն, բրինձ

10

18.

Գարի

10

19.

Հնդկաձավար

15

20.

Գարեձավար

10

21.

Մակարոն

15

22.

Կարտոֆիլի օսլա

15

23.

Ոլոռի ապուր

15

24.

Ապուրներ

35

25.

Շաքար

175

26.

Հալվա

30

27.

Կոնֆետներ

40

28.

Շոկոլադ

20

29.

Կոֆե-կակաո

10

30.

Կիսել-կոմպոտ

50

31.

Ընկույզ կամ չամիչ

30

32.

Կարմիր չոր գինի

50

33.

Թեյ

15

34.

Պաքսիմատ՝ սև

70

35.

Պաքսիմատ՝ սպիտակ

30

36.

Վաֆլի (թխվածքաբլիթ)

50

37.

Աղ

15

38.

Սոխ կամ սխտոր

10

39.

Բիբար, դափնու տերև, տոմատի մածուկ

10

(հավելվածը փոփ. 29.09.16 N 990-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման

 

Ձև

 

Պ Ա Ր Ե Ն Ա Յ Ի Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն

 

ԿՏՐՈՆ N ______

____________________________________
(զորամասը (ստորաբաժանումը)

______________________________________
(կոչումը, անունը, ազգանունը)

Փաստաթղթի համարը և ամսաթիվը

______________________________________

(գործուղման վկայականը,

___________________________________________ արձակուրդային տոմսը)

1. Բավարարված է ___________________________

(զորամասը

___________________________________________(ստորաբաժանումը), որտեղ բավարարվել է)

2. Որ չափաքանակով _______________________

(զորամասը

____________________________________________(ստորաբաժանումը), որտեղ բավարարվել է)

Ներառյալ _____________________ 20  թ.
3. Դրամական փոխհատուցում` մթերաբաժնի փոխարեն`

__________ օրով` մինչև __________ 20  թ.

(բառերով)

(բառերով)

4. Ընդամենը` բավարարված է մինչև

___________________________ 20 թ.(բառերով)

Կ.Տ.

Զորամասի (ստորաբաժանման) հրամանատարի (պետի)` թիկունքի գծով տեղակալ`

_________________________________(ստորագրությունը)

_________________________________ (անունը, ազգանունը)

Զորամասի (ստորաբաժանման) պարենային ծառայության պետ (պարենային գծով պատասխանատու)`

_________________________________(ստորագրությունը)

________________________________(անունը, ազգանունը)

___ _________ 20  թ.

(առանց ստորագրության և դրոշմակնիքի անվավեր է)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան