Համարը 
N 31-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.04.02/9(422) Հոդ.108
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Արդարադատության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
07.03.2012
Ստորագրող մարմինը 
Արդարադատության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.03.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.04.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ, ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԻ, ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ, ԴՐԱՆՔ ԿՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի N 26-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

12 մարտի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10212146

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

7 մարտի 2012 թ.
ք. Երևան

 N 31-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ, ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԻ, ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ, ԴՐԱՆՔ ԿՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի N 26-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածով.

(նախաբանը փոփ. 23.10.18 N 552-Ն)

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել հարկադիր կատարողի համազգեստի, տարբերանշանների, խորհրդանշանի նկարագրերը, դրանք կրելու և հատկացնելու կարգը համաձայն NN 1, 2 հավելվածների։

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2005 թվականի մարտի 1-ի «Հարկադիր կատարողի համազգեստի, ուսանշանների, տարբերանշանների, խորհրդանշանի նկարագրերը, դրանք կրելու և հատկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 26-Ն հրամանը։

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը։

 

  Հ. Թովմասյան

 

 

Հավելված 1

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2012 թվականի մարտի 7-ի

N 31-Ն հրամանի

 

Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Հարկադիր կատարողի համազգեստի, տարբերանշանների, խորհրդանշանի

 

1. ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ

 

1.1 Գլխարկը սև կտորից է, սև թավշյա գլխարկաբոլորքով, գլխարկագագաթի և գլխարկաբոլորքի եզրով ոսկեգույն (դեղնավուն), 2,5 մմ եզրաշերտով: Գլխարկաբոլորքի վրա երկու ոսկեգույն կոճակներով ամրացվում է ցանցահյուսազարդով երկշերտ հյուսված կապը (քուղը) և ոսկեգույն գլխարկանշանը: Գլխարկանշանը՝ ոսկեգույն, կաղնու տերևներով երիզված Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության խորհրդանշանի պատկերով, ամրացվում է գլխարկի կենտրոնում: Գլխարկահովհարը սև է, լաքապատ:

Գեներալ-մայորի գլխարկահովհարի արտաքին մակերեսի վրա, առջևի մասում, երկու կողմից ոսկեզօծ թելերով ասեղնագործվում են կաղնու ճյուղեր: Գլխարկահովհարից վերև՝ գլխարկաբոլորքի վրա, բացի ոսկեզօծ լարահյուսից և Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ձուլածո ոսկեզօծ խորհրդանշանից, ամրացվում (ասեղնագործվում) է կաղնու ճյուղերի տեսքով երկու համաչափ ոսկեկար զարդ: Գլխարկագագաթին ամրացվում է ՀՀ զինանշանը ոսկեզօծ գործվածքով:

Գեներալ-մայոր կոչում ունեցող աշխատակիցների համար տոնական գլխարկը պողպատագույն է, սև գլխարկաբոլորքով:

Պիլոտկա սև կտորից, բաղկացած է երկարացված հատակի 2 մասից, 2 պատից և կենտրոնական մասում իրար վրա ծալվող 2 փեշիկից: Վերծալված եզրակարերը դեղին, ձախ կողմում 3 օդանցք: Առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության խորհրդանշանը:

Կեպի բամբակյա սև կտորից, բաղկացած է թասակից և երկարացված գլխարկահովհարից: Երկու կողմից ունի օդանցքեր: Առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության խորհրդանշանը ոսկեգույն կաղնու տերևներով երիզված:

(1.1-ին կետը փոփ. 23.10.18 N 552-Ն)

1.2 Տարազաբաճկոն (Ձև 1 կցվում է): Արդարադատության լեյտենանտից-կապիտան կոչում ունեցող աշխատակիցների համար միակոճկուն է՝ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով 4 ոսկեգույն կոճակներով, մարմինը կիսագրկող, հարթ մակերեսներով, հետծալված օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, թիկնամասի ներքևում՝ կտրվածքով: Տարազաբաճկոնը աջ և ձախ կողմերից ունենում է կափույրով ծածկվող կտրվածքով գրպաններ, իսկ կրծքի ձախ մասում՝ կտրվածքով գրպան: Արդարադատության մայորից-գնդապետ կոչում ունեցող աշխատակիցների համար՝ երկփեղկանի, երեք կոճականի տարազաբաճկոն, թիկնամասի ներքևում՝ առանց կտրվածքի: Արդարադատության լեյտենանտից-գնդապետ տարազաբաճկոնի օձիքի վրա ամրացվում է Արդարադատության նախարարության խորհրդանշանը: Գեներալ-մայոր կոչում ունեցող աշխատակիցների ամենօրյա տարազաբաճկոնը կարվում է սև գույնի գաբարդինից:

Արդարադատության լեյտենանտից-գնդապետ կոչում ունեցող աշխատակիցներինը՝ սև կտորից է: Տարազաբաճկոնի օձիքը և թևածալքերը՝ ոսկեգույն (դեղնավուն) եզրաշերտով է՝ 2,5 մմ լայնությամբ թևածալքերի վրա երեք կոճակով:

Գեներալ-մայոր կոչում ունեցող աշխատակիցների համար կարվում է նաև տոնական տարազաբաճկոն՝ պողպատագույն գաբարդինից (Ձև 3 կցվում է): Գեներալ-մայորի տարազաբաճկոնի օձիքը և թևածալքերը ոսկեգույն եզրաշերտով է 2,5 մմ լայնությամբ: Օձիքին և թևածալքերին ոսկեզօծ թելով ասեղնագործված են կաղնու ճյուղեր:

Հանովի ուսադիրներով բաճկոնը (Ձև 1 կցվում է) սև գույնի կտորից է, մետաքսյա աստառով: Առջևի մասում կոճկվում է կայծակաճարմանդով (շղթա) 4 կոճակով կոճկվող գաղտնակար հանգույցով: Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում և թևքերը թեզանիքներով կտրվածքով, միացման տեղերով անցնում է 2,5 մմ լայնքով դեղին երիզ (կանտ), 2 ներկարված կողային գրպան: Բաճկոնի ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, ուսադիրները հանովի: Գեներալ-մայորի բաճկոնի օձիքը դեղին 2.5 մմ եզրաշերտով է: Օձիքի վրա ասեղնագործվում է ոսկեզօծ թելերով կաղնու ճյուղեր (Ձև 3 կցվում է):

1.3 Ազատթող փողքերով տաբատը սև կտորից է, ուղիղ, առանց ծալքերի, ոսկեգույն (դեղնավուն) եզրաշերտով: Գեներալ-մայոր կոչում ունեցող աշխատակիցների համար տաբատի վրա եզրաշերտից 5 մմ հեռավորությամբ կարվում է նաև մուգ կարմրավուն վրակարվածք՝ 22 մմ լայնությամբ շերտով, տաբատի ողջ երկայնքով (Ձև 3 կցվում է):

1.4 Կոշիկները (կիսակոշիկները) սև են, քրոմակաշվե, իսկ գեներալ-մայոր կոչում ունեցող աշխատակիցներինը՝ այծակաշվե /շևրոյե/:

1.5. Վերնաշապիկը սպիտակ է, կոշտ օձիքով: Որպես ամառային համազգեստ տարազաբաճկոնի և բաճկոնի փոխարեն տրվում է վերնաշապիկ` երկար ու կարճ թևքերով, և կարճ թևքերով շապիկ: Փողկապը սև գույնի է, դեղին ամրակով, երկարությունը՝ 55-57 սմ, պատրաստի տեսքը ավարտվում է ներքևում սուր անկյունով, վերևում՝ մշտական հանգույցով: Հանգույցից 70 մմ ներքև ոսկեգույն է: Կանացին՝ երկթև բանտ է, թևերը 10 սմ երկարությամբ, 4.5 սմ լայնությամբ, 450 բացվածքով:

(1.5-րդ կետը խմբ. 11.09.15 N 465-Ն)

1.5.1. Շապիկ սպիտակ կարճաթև. տրիկոտաժից (60-70 % բամբակյա), հանովի կոշտ ուսադիրների ամրակով, առաձգական օձիքով: Առջևի մասում ունի բացվածք, որը կոճկվում է 3 սպիտակ կոճակներով: Շապիկի փեշերը երկտակ առաձգական գործվածքով է: Ձախ կրծքավանդակին 14.5 սմ x 12 սմ չափսերով, ներսից կոճկվող (կոճակը չերևացող) ներկարված գրպանով: Ուսադիրների մասը պատված սպիտակ կտորով: Կանանց շապիկը կոճկվում է ձախ: Կարճաթևք վերնաշապիկի և շապիկի բացվածքի վերին մասը՝ 5-7 սմ, չի կոճկվում:

(1.5.1-ին կետը լրաց. 11.09.15 N 465-Ն)

1.5.2. Շապիկ կիսաբրդյա. ձմեռային՝ սև գույնի, ուսերը և թևքերի արմունկի մասը պատված են սև կտորով: Օձիքը շրջանաձև բացվածքով, հավաքովի գործվածքով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր կափույրով գրպան՝ 14.5 սմ x 12 սմ չափսերով: Հանովի, կտորից ուսադիրները՝ մեկ կոճակով կոճկվող ուսադիրների համար լեզվակով: Գրպանի և ուսադիրների լեզվակի կոճակները սև մետաղական են:

(1.5.2-րդ կետը լրաց. 11.09.15 N 465-Ն)

1.5.3. Շապիկ բամբակյա (60-70 %) - գարնանային - աշնանային, օձիքը շրջանաձև բացվածքով:

Ձմեռային, աշնանային և ամառային շապիկների փեշերը և թևքերի փեղկը երկտակ է և առաձգական-ձգվող: Գարնանային-աշնանային շապիկը կրում են միայն բաճկոնի հետ:

(1.5.3-րդ կետը լրաց. 11.09.15 N 465-Ն)

1.6 Կիսավերարկու աշնանային-ձմեռային (Ձև 2 կցվում է) սև անջրանցիկ (անջրաթափանց) կտորից, ուղիղ ուրվագծով, ձախ լանջափեշը 5 կոճակով կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, հանվող տաք ներդիրով, որն ամրացվում է կայծակաճարմանդով, արհեստական մորթուց հանովի օձիքով և գլխանոցով: Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում կտրվածքով: Միացման տեղով անցնում է 2.5 մմ լայնքով դեղին երիզ: Թևքերը երկկարանի: Երկու լանջափեշի վրա թեք ներկարված գրպաններ: Աստառը մետաքսյա, ձախ կողմում ծոցագրպան: Գոտկատեղում և ներքևում թաքնված գոտկապարան: Հանվող ուսադիրներով:

Կանանց համար տարազաբաճկոնի և կիսավերարկուի ձևը նույնն է, կոճկվում է դեպի ձախ, տրվում են կիսաշրջազգեստ տաբատ և կոշիկներ:

Համազգեստի ձախ թևքին կարվում է ծառայության խորհրդանշանը, աջ թևքին՝ Հանրապետության դրոշը:

Գեներալ-մայոր կոչում ունեցող աշխատակիցները կրում են նաև երկփեղկանի վերարկու 3 զույգ ոսկեգույն կոճակներով, բնական կարակուլե օձիքով, թիկնամասի ներքևում կտրվածքով, սև գույնի դրապից, իսկ տոնականը՝ կարվում է պողպատագույն կտորից: Ուսադիրները՝ կարվող։ Վերարկուի օձիքը և լանջափեշերը 2.5 մմ դեղնավուն եզրաշերտով է (Ձև 3 կցվում է):

1.7 Ուսադիրները կրում են վերնաշապիկի, տարազաբաճկոնի, բաճկոնի, կիսավերարկուի և վերարկուի վրա: Օձիքների անկյունում (բացի վերնաշապիկից և բաճկոնից) տեղադրվում է Արդարադատության նախարարության խորհրդանշանը 30 մմ երկարությամբ, 20 մմ լայնությամբ:

(գլուխը խմբ., լրաց. 11.09.15 N 465-Ն)

 

2. ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԸ

 

Կոչումների տարբերանշաններ են ծառայում կիսափափուկ ուսադիրները (Ձև 4 կցվում է):

Ուսադիրն իրենից ներկայացնում է ձգված վեցանկյուն, երկարավուն զուգահեռ կողմերով, որի ներքևի վերջնամասում ուղղանկյուն է, իսկ վերևինը վերջանում է ստորին եզրին զուգահեռ բութանկյուն կտրվածքով: Ուսադրի երկարությունը 110-120 մմ է, լայնությունը՝ 40 մմ, իսկ գեներալ-մայորինը՝ 45 մմ է: Ուսադիրների եզրերը, բացի ստորինից, երիզվում են 2,5 մմ լայնությամբ, ոսկեգույն (դեղնավուն) մահուդե գործվածքով: Ուսադիրները պատրաստվում են սև գույնի գործվածքից, մահուդի աստառի վրա: Արդարադատության գնդապետի, փոխգնդապետի, մայորի ուսադիրները 2 ոսկեգույն (դեղնավուն) լուսաշերտով է, իսկ կապիտանի, ավագ լեյտենանտի և լեյտենանտի ուսադիրները 1 ոսկեգույն (դեղնավուն) լուսաշերտով:

 

2.1 ԳԵՆԵՐԱԼ-ՄԱՅՈՐԻ ՈՒՍԱԴԻՐՆԵՐԸ

 

Ուսադիրները պատրաստվում են սև թելից հատուկ միահյուսվածքով, մահուդի աստառի վրա՝ առանց լուսաշերտի (Ձև 5 կցվում է): Տոնական բաճկոնի համար՝ ուսադիրները ոսկեզօծ թելից են, եզրերը (բացի ստորինից) և աստղերը մուգ կարմրավուն եզրաշերտով: Վերնաշապիկի համար ուսադիրները պատրաստվում են ոսկեգույն թելերից:

Արդարադատության գեներալ-մայորի ուսադիրների վրա՝ 1 ուռուցիկ, ոսկեզօծ հնգաթև աստղ՝ 22 մմ տրամագծով, ներքևի եզրագծից մինչև աստղի կենտրոնը՝ 45 մմ հեռավորությամբ: Ուսադիրների վերին հատվածում ոսկեզօծ թելերով գործվում է Արդարադատության նախարարության խորհրդանշանը:

Ուսադիրներն ամրացվում են մեկական ոսկեզօծ կոճակով:

 

2.2 ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏԻ, ՓՈԽԳՆԴԱՊԵՏԻ, ՄԱՅՈՐԻ, ԿԱՊԻՏԱՆԻ, ԱՎԱԳ ԼԵՅՏԵՆԱՆՏԻ ԵՎ ԼԵՅՏԵՆԱՆՏԻ ՈՒՍԱԴԻՐՆԵՐԸ (Ձև 4 և 6 կցվում են)

 

2.2.1 Արդարադատության գնդապետի ուսադիրներին ամրացվում է 3 ոսկեգույն հնգաթև աստղ՝ 20 մմ տրամագծով (որոնցից 2-ը՝ լուսաշերտերի վրա, 1-ը՝ լուսաշերտերի մեջտեղում): Հեռավորությունը ներքևի եզրագծից մինչև 2 աստղերի կենտրոնները՝ 30 մմ, 2 աստղերի կենտրոնները միացնող գծից մինչև 3-րդ աստղի կենտրոնը՝ 25 մմ:

2.2.2 Արդարադատության փոխգնդապետի ուսադիրներին ամրացվում է լուսաշերտերի վրա 2 ոսկեգույն հնգաթև աստղ՝ 20 մմ տրամագծով, հեռավորությունը ներքևի եզրագծից մինչև աստղերի կենտրոնները 30 մմ:

2.2.3 Արդարադատության մայորի ուսադիրներին ամրացվում է 1 ոսկեգույն հնգաթև աստղ 20 մմ տրամագծով լուսաշերտերի մեջտեղում, ներքևի եզրագծից մինչև աստղի կենտրոնը 45 մմ հեռավորությամբ:

2.2.4 Արդարադատության կապիտանի ուսադիրներին ամրացվում են 4 ոսկեգույն աստղ՝ 13 մմ տրամագծով (որոնցից 2-ը ներքևի եզրագծից 30 մմ, լուսաշերտի երկու կողմերում՝ աստղերի կենտրոնների միջև 25 մմ հեռավորությամբ, 2-ը՝ լուսաշերտի վրա, աստղերի կենտրոնները միացնող գծից 25-ական մմ հեռավորության վրա):

2.2.5 Արդարադատության ավագ լեյտենանտի ուսադիրներին՝ 3 ոսկեգույն աստղ՝ 13 մմ տրամագծով (որոնցից 2-ը ներքևի եզրագծից՝ 30 մմ, աստղերի կենտրոնների միջև 25 մմ հեռավորությամբ, 3-րդը՝ լուսաշերտի վրա, աստղերի կենտրոնները միացնող գծից 25 մմ հեռավորության վրա):

2.2.6 Արդարադատության լեյտենանտի ուսադիրներին՝ 2 ոսկեգույն աստղ՝ 13 մմ տրամագծով, ներքևի եզրագծից՝ 30 մմ, աստղերի կենտրոնների միջև 25 մմ հեռավորությամբ:

Ուսադիրները կրում են վերնաշապիկի, տարազաբաճկոնի, բաճկոնի, կիսավերարկուի և վերարկուի վրա: Օձիքների անկյունում (բացի վերնաշապիկից) տեղադրվում է Արդարադատության նախարարության խորհրդանշանը 30 մմ երկարությամբ, 20 մմ լայնությամբ:

Ուսադիրներն ամրացվում են մեկական ոսկեգույն կոճակով:

Հանովի ուսադիրների վրա տեղադրվում է նաև Արդարադատության նախարարության խորհրդանշանը:

 

3. Հարկադիր ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 23.10.18 N 552-Ն)

 

3.1. Ծառայության խորհրդանշանը կլոր է, տրամագիծը՝ 92 մմ. կարվում է վերնաշապիկի, շապիկի, տարազաբաճկոնի, բաճկոնի, կիսավերարկուի և վերարկուի ձախ թևքերին, ուսակարից 70 մմ ներքև:

3.2. Խորհրդանշանի հիմնական տարրը թևերը պարզած ոսկեգույն արծիվն է, որն իր մագիլների մեջ բռնել է սպիտակ սուր: Արծվի առջև գտնվում է բաց երկնագույն գիրք՝ բացված վիճակում, և սպիտակ նժարներով կշեռք: Արծվի գլխավերևում պատկերված է Արարատ (Մասիս) լեռը: Պատկերը եզրազարդված է ստորին մասի ժապավենից մինչև արծվի թևերը հասնող ոսկեգույն դափնու տերևներով: Ժապավենի վրա գրված է 1998:

3.3. Արտաքին շրջագծում սպիտակ տառերով գրված են. «ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ» բառերը: «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» բառն առանձնացված է կետերով:

(գլուխը լրաց. 13.02.15 N 53-Ն, խմբ. 11.09.15 N 465-Ն)

(հավելվածը լրաց. 13.02.15 N 53-Ն, խմբ., լրաց. 11.09.15 N 465-Ն, փոփ. 23.10.18 N 552-Ն)

 

 

 

 

Հավելված 2

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2012 թվականի մարտի 7-ի

N 31-Ն հրամանի

 

Հարկադիր կատարողի համազգեստի հատկացման և կրման կարգը

 

Անվանումը

Քանակը

Կրման ժամկետը

 

1

2

3

1. Գեներալ-մայոր կոչում ունեցողների համար

1.

- գլխարկ` կարակուլե բնական մորթուց

1 հատ

5 տարի

2.

- գլխարկ` սև

1 հատ

3 տարի

3.

- գլխարկ` տոնական պողպատագույն

1 հատ

5 տարի

4.

- վերարկու` ձմեռային կարակուլե օձիքով, սև

1 հատ

5 տարի

5.

- վերարկու` տոնական պողպատագույն

1 հատ

5 տարի

6.

- վերարկու` բրդյա, գարնանային-աշնանային

1 հատ

5 տարի

7.

- տարազաբաճկոն` երկփեղկանի, սև գույնի գաբարդինից

1 հատ

3 տարի

8.

- տարազաբաճկոն` երկփեղկանի, պողպատագույն տոնական

1 հատ

5 տարի

9.

- բաճկոն` սև գույնի

1 հատ

3 տարի

10.

- բաճկոն` աշնանային-ձմեռային, սև, անջրանցիկ կտորից

1 հատ

3 տարի

11.

- տաբատ` սև կտորից

2 հատ

2 տարի

12.

- վերնաշապիկ` սպիտակ երկարաթև

1 հատ

1 տարի

12.1.

- շապիկ՝ սպիտակ, կարճաթև, տրիկոտաժից (60-70% բամբակյա)

2 հատ

2 տարի

13.

- վերնաշապիկ վրադիր` սպիտակ, երկար թևերով

1 հատ

1 տարի

14.

- վերնաշապիկ վրադիր` սպիտակ, կարճ թևերով

2 հատ

2 տարի

14.1.

- կանանց համար բանտ

1 հատ

1 տարի

15.

- փողկապ` սև գույնի

1 հատ

2 տարի

16.

- վզպատ թաշկինակ` սև գույնի

1 հատ

2 տարի

17.

- վզպատ թաշկինակ` սպիտակ

1 հատ

2 տարի

18.

- կոշիկ` սև, այծակաշվե (շևրոյե)

1 զույգ

2 տարի

19.

- կիսաճտքավոր կոշիկ (ձմեռային)

1 զույգ

2 տարի

2. Լեյտենանտից-գնդապետ կոչում ունեցողների համար

1.

- գլխարկ` բնական մորթուց սև գույնի ( գնդապետինը՝ կարակուլե)

1 հատ

5 տարի

2.

- գլխարկ` սև գույնի

1 հատ

3 տարի

3.

- կեպի` բամբակյա, ամառային սև կտորից

1 հատ

2 տարի

4.

- պիլոտկա` սև կտորից (կանանց համար)

1 հատ

2 տարի

5.

- տարազաբաճկոն` երկփեղկանի, սև կտորից (գլխավոր խմբի համար)

1 հատ

3 տարի

6.

- տարազաբաճկոն` միակոճկուն, սև կտորից (առաջատար խմբի համար)

1 հատ

3 տարի

7.

- բաճկոն` սև կտորից (հանովի ուսադիրներով)

1 հատ

2 տարի

8.

- կիսավերարկու (աշնանային, ձմեռային) սև, անջրանցիկ կտորից, արհեստական մորթուց օձիքով

1 հատ

3 տարի

9.

- շապիկ՝ սև գույնի, կիսաբրդյա, հարթ գործվածքով, օձիքը կլոր կտրվածքով, երկարաթև, ուսադիրների ամրակներով

1 հատ

1 տարի

9.1.

- շապիկ՝ սև գույնի, բամբակյա (60 %-70 % բամբակի պարունակությամբ), հարթ գործվածքով, օձիքը կլոր կտրվածքով, երկարաթև

1 հատ

2 տարի

10.

- տաբատ` սև կտորից

2 հատ

2 տարի

11.

- կիսաշրջազգեստ (կանանց համար)

1 հատ

1 տարի

12.

- վերնաշապիկ վրադիր, սպիտակ, երկար թևերով

2 հատ

2 տարի

13.

- վերնաշապիկ վրադիր, սպիտակ, կարճ թևերով

2 հատ

1 տարի

14.

- փողկապ` սև գույնի

1 հատ

1 տարի

15.

- վզպատ թաշկինակ` սև գույնի

1 հատ

2 տարի

16.

- կոշիկ` սև (քրոմակաշվե)

1 զույգ

2 տարի

17. - կիսաճտքավոր կոշիկ (ձմեռային)

1 զույգ

2 տարի

(աղյուսակը լրաց., փոփ., խմբ. 13.02.15 N 53-Ն, լրաց., խմբ. 11.09.15 N 465-Ն, փոփ. 23.10.18 N 552-Ն)

 

Խորհրդանշանը, գլխարկանշանը, ուսադիրները, աստղերը մեծ և փոքր, կոճակները մեծ և փոքր, երկշերտ հյուսված կապը (քուղը) տրվում են ծառայողական համազգեստի առարկաների քանակությանը համապատասխան, հաշվի առնելով կրման ժամկետները:

 

Ձև 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1756

 

ՏԱՐԱԶԱԲԱՃԿՈՆՈՎ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ

ԲԱՃԿՈՆՈՎ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ

 

Ձև 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1773

 

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ-ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ

 

Ձև 3

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼ - ՄԱՅՈՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1785

 

ՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ

 

Ձև 4

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏԻ, ՓՈԽԳՆԴԱՊԵՏԻ, ՄԱՅՈՐԻ, ԿԱՊԻՏԱՆԻ, ԱՎԱԳ ԼԵՅՏԵՆԱՆՏԻ ԵՎ ԼԵՅՏԵՆԱՆՏԻ ՈՒՍԱԴԻՐՆԵՐԸ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1786

 

Ձև 5

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼ-ՄԱՅՈՐԻ ՈՒՍԱԴԻՐՆԵՐԸ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1787

 

Ձև 6

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_7331

 

(ձևը խմբ. 11.09.15 N 465-Ն)

(հավելվածը լրաց., փոփ., խմբ. 13.02.15 N 53-Ն, լրաց., խմբ. 11.09.15 N 465-Ն, փոփ. 23.10.18 N 552-Ն)