Համարը 
N 30-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.04.02/9(422) Հոդ.107
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Արդարադատության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
28.02.2012
Ստորագրող մարմինը 
Արդարադատության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.02.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.04.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԼՐԱԿԱԶՄԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵԿ ԱՆՁԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 27-Ի ԹԻՎ 41-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

12 մարտի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10212147

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

28 փետրվարի 2012 թ.
ք. Երևան

 N 30-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԼՐԱԿԱԶՄԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵԿ ԱՆՁԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 27-Ի ԹԻՎ 41-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածով, «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Սահմանել կալանավորվածների և դատապարտյալների համար բնակելի տարածքները մեկ անձի հաշվարկով, նվազագույնը՝ 4 քմ:

2. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների տեսակները, լրակազմերը և դրանք ըստ տեսակների դասակարգել հետևյալ կերպ.

1) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Գորիս» քրեակատարողական հիմնարկ` 182 մարդ, որից`

ա. փակ ուղղիչ հիմնարկ` 60 մարդ,

բ. կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ` 15 մարդ,

գ. կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ` 7 մարդ,

դ. բաց ուղղիչ հիմնարկ` 50 մարդ,

ե. կալանավորվածներին պահելու վայր` 50 մարդ,

2) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկ` 373 մարդ, որից`

ա. փակ ուղղիչ հիմնարկ` 103 մարդ,

բ. կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ` 54 մարդ,

գ. կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ` 141 մարդ,

դ. բաց ուղղիչ հիմնարկ` 25 մարդ,

ե. կալանավորվածներին պահելու վայր` 50 մարդ,

3) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկ՝ 548 մարդ, որից՝

ա) (պարբերությունն ուժը կորցրել է 30.03.18 N 133-Ն)

բ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ՝ 533 մարդ,

գ) բաց ուղղիչ հիմնարկ՝ 15 մարդ,

4) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Կոշ» քրեակատարողական հիմնարկ՝ 640 մարդ, որից՝

ա) (պարբերությունն ուժը կորցրել է 27.09.19 N 451-Ն)

բ) (պարբերությունն ուժը կորցրել է 27.09.19 N 451-Ն)

գ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ՝ 615 մարդ,

դ) բաց ուղղիչ հիմնարկ՝ 25 մարդ,

5) (ենթակետն ուժը կորցրել է 02.12.14 N 420-Ն)

6) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկ` 265 մարդ, որից`

ա. փակ ուղղիչ հիմնարկ` 15 մարդ, այդ թվում` կալանք պատժատեսակ կրող դատապարտյալների համար` 10 մարդ,

բ. կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ` 40 մարդ,

գ. կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ` 81 մարդ,

դ. բաց ուղղիչ հիմնարկ` 29 մարդ,

ե. կալանավորվածներին պահելու վայր` 100 մարդ,

7) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկ` 780 մարդ, որից`

ա. փակ ուղղիչ հիմնարկ` 100 մարդ,

բ. կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ` 40 մարդ,

գ. կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ` 40 մարդ,

դ. բաց ուղղիչ հիմնարկ` 10 մարդ,

ե. կալանավորվածներին պահելու վայր` 590 մարդ,

8) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկ` 339 մարդ, որից`

ա. փակ ուղղիչ հիմնարկ` 10 մարդ, այդ թվում` կալանք պատժատեսակ կրող դատապարտյալների համար` 5 մարդ,

բ. կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ` 25 մարդ,

գ. կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ` 70 մարդ,

դ. բաց ուղղիչ հիմնարկ` 200 մարդ,

ե. կալանավորվածներին պահելու վայր` 34 մարդ,

9) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկ` 240 մարդ, որից՝

ա. փակ ուղղիչ հիմնարկ` 65 մարդ,

բ. կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ` 75 մարդ,

գ. կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ` 15 մարդ,

դ. բաց ուղղիչ հիմնարկ` 5 մարդ,

ե. կալանավորվածներին պահելու վայր` 80 մարդ,

10) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկ` 464 մարդ, որից`

ա. բուժական ուղղիչ հիմնարկ` 424 մարդ,

բ. փակ ուղղիչ հիմնարկ` 5 մարդ,

գ. կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ` 5 մարդ,

դ. կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ` 14 մարդ,

ե. բաց ուղղիչ հիմնարկ` 10 մարդ,

զ. կալանավորվածներին պահելու վայր` 6 մարդ,

11) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Երևան-Կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկ` 60 մարդ, որից`

ա. փակ ուղղիչ հիմնարկ` 7 մարդ,

բ. կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ` 3 մարդ,

գ. կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ` 5 մարդ,

դ. կալանավորվածներին պահելու վայր` 45 մարդ,

12) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Հրազդան» քրեակատարողական հիմնարկ` 215 մարդ, որից`

ա) փակ ուղղիչ հիմնարկ` 60 մարդ, այդ թվում` կալանք պատժատեսակ կրող դատապարտյալների համար` 17 մարդ,

բ) կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ` 71 մարդ,

գ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ` 4 մարդ,

դ) կալանավորվածներին պահելու վայր` 80 մարդ,

13) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ` 1240 մարդ, որից`

ա) փակ ուղղիչ հիմնարկ` 402 մարդ,

բ) կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ` 550 մարդ,

գ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ` 83 մարդ,

դ) բաց ուղղիչ հիմնարկ` 5 մարդ,

ե) կալանավորվածներին պահելու վայր` 200 մարդ:

(2-րդ կետը խմբ., փոփ., լրաց. 31.01.14 N 22-Ն, փոփ. 02.12.14 N 420-Ն, փոփ., լրաց. 11.05.15 N 203-Ն, փոփ. 24.03.15 N 125-Ն, խմբ. 16.02.16 N 60-Ն, խմբ., փոփ. 12.04.17 N 171-Ն, փոփ. 30.03.18 N 133-Ն, 10.04.19 N 118-Ն, 27.09.19 N 451-Ն)

3. Սույն հրամանի 1-ին և 2-րդ կետերի պահանջների կատարման պատասխանատու ստորաբաժանում սահմանել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնին:

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների տեսակները, լրակազմերը, ինչպես նաև կալանավորվածների և դատապարտյալների համար մեկ անձի հաշվարկով բնակելի տարածքները սահմանելու մասին» թիվ 41-Ն հրամանը:

5. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

  Հ. Թովմասյան