Համարը 
N 102
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.07.03/17(226)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Դատարանների նախագահների խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
13.06.2006
Ստորագրող մարմինը 
Դատարանների նախագահների խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.06.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.07.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

N 102

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհուրդը, ուսումնասիրելով ՀՀ դատարաններում քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված անհապաղ կատարման ենթակա որոշումները կատարման ուղարկելու դատական պրակտիկան, արձանագրում է, որ ՀՀ դատարանները հիմնականում ճիշտ են կիրառում վերը նշված հոդվածով սահմանված դրույթները:

Այնուհանդերձ դատական պրակտիկայում հանդիպում են դեպքեր, երբ դատարանները, չեն տրամադրում կատարողական թերթ դիմողի դիմումի բացակայության պատճառով:

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն կատարողական թերթը տրվում է դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ դիմումն ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում, իսկ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում՝ անհապաղ:

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ, 49-րդ, 94-րդ, 99-րդ, 151-րդ հոդվածների համաձայն կայացված դատական ակտերն ուժի մեջ են մտնում կայացման պահից և ենթակա են կատարման` անհապաղ:

ՀՀ դատարանների նախագահների խորհուրդն արձանագրում է նաև, որ դատարանների կողմից տրամադրվող կատարողական թերթերն ունեն տարբեր ձևեր, ինչն անհրաժեշտություն է առաջացնում միանման ձևաթղթեր սահմանելու:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Դատարանակազմության մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհուրդը որոշում է.

1. Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հիման վրա կատարողական թերթը տրվում է պահանջատիրոջը` նրա դիմումի հիման վրա:

2. Օրինական ուժի մեջ մտած և անհապաղ կատարման ենթակա դատական ակտերի հիման վրա կատարողական թերթը տրվում է պահանջատիրոջն անհապաղ` առանց նրա դիմումի:

3. Հաստատել ՀՀ դատարանների կողմից կայացված դատական ակտերի հիման վրա տրվող կատարողական թերթի օրինակելի ձևերը՝ համաձայն 1, 2, 3 հավելվածների:

ՀՀ դատարանների
նախագահների
խորհրդի նախագահ՝
Հ. Մանուկյան

13 հունիսի 2006 թ.
ք. Երևան

 


 

Հավելված 1
ՀՀ դատարանների նախագահների
խորհրդի 2006 թ. հունիսի 13-ի 
թիվ 102 որոշման

Էջ  1,  2

 

Հավելված 2
ՀՀ դատարանների նախագահների
խորհրդի 2006 թ. հունիսի 13-ի
թիվ 102 որոշման

Էջ  1,  2

 

Հավելված 3
ՀՀ դատարանների նախագահների
խորհրդի 2006 թ. հունիսի 13-ի
թիվ 102 որոշման

Էջ  1,  2