Համարը 
N 1540
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.02.16/6(324) Հոդ.67
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Պաշտպանության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
09.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
Պաշտպանության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.12.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.02.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՐԵՔ ՏԱՐՈՒՑ ՊԱԿԱՍ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՏԻԺ ԿՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԵԼՈՒ ԿԱՄ ՊԱՀԵՍՏԱԶՈՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

27 հունվարի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11309032

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

9 դեկտեմբերի 2008 թ.
ք. Երևան

N 1540 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՐԵՔ ՏԱՐՈՒՑ ՊԱԿԱՍ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՏԻԺ ԿՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԵԼՈՒ ԿԱՄ ՊԱՀԵՍՏԱԶՈՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերության պահանջների կատարման նպատակով

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել «Ազատազրկման դատապարտված և ազատազրկման վայրում երեք տարուց պակաս ժամկետով պատիժ կրած անձանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու կամ պահեստազորում հաշվառելու կարգը» (կցվում է):

2. ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ-պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալին`

ստանձնել հրամանի կատարման հսկողությունը:

3. Հրամանը հասցնել ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալներին, ՊԲ-ի, բանակային կորպուսների և զորամասերի հրամանատարներին, ՀՀ ՊՆ և ԶՈՒ ԳՇ վարչությունների, առանձին բաժինների պետերին, ՀՀ և տարածքային զինվորական կոմիսարներին, ՀՀ զինվորական դատախազին:

 

ՀՀ պաշտպանության նախարար՝ Ս. Օհանյան

             

 

Հավելված

ՀՀ պաշտպանության նախարարի

2008 թ. դեկտեմբերի 9-ի

N 1540 հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՐԵՔ ՏԱՐՈՒՑ ՊԱԿԱՍ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՏԻԺ ԿՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԵԼՈՒ ԿԱՄ ՊԱՀԵՍՏԱԶՈՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ

 

1. Սույն Կարգով սահմանվում են ազատազրկման դատապարտված և ազատազրկման վայրում երեք տարուց պակաս ժամկետով պատիժ կրած անձանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու կամ պահեստազորում հաշվառելու համար որոշում կայացնելու նպատակով անհրաժեշտ չափորոշիչները, ներկայացվող փաստաթղթերը, դրանք քննարկման ներկայացնելու, քննարկելու և որոշում կայացնելու կարգը:

Սույն Կարգը չի տարածվում այն անձանց վրա, ովքեր`

1) «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ձեռք են բերել զինվորական ծառայությունից ազատվելու կամ զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստանալու իրավունք,

2) նույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին պարբերության համաձայն ենթակա չեն զորակոչվելու պարտադիր զինվորական ծառայության կամ հետագա զինվորական ծառայությունը շարունակելու ուղարկելու,

3) դատապարտվել են և պատիժը կրել են կալանքի կամ կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով,

4) դատապարտվել են ազատազրկման, սակայն պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել:

2. Սույն Կարգի համաձայն` ազատազրկման դատապարտված և ազատազրկման վայրում երեք տարուց պակաս ժամկետով պատիժ կրած անձանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու կամ պահեստազորում հաշվառելու համար որոշում կայացնելու նպատակով տարածքային զինկոմիսարիատը նախապատրաստում և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչություն քննարկման է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) դատավճռի և պատժի կրումից ազատվելու վերաբերյալ տեղեկանքի պատճենները,

2) անձնական գործը,

3) պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու դեպքում` նաև դատարանի` պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու վերաբերյալ որոշման պատճենը:

3. Պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչությունը, քննարկելով ներկայացված փաստաթղթերը և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազի կարծիքը, կազմում է տեղեկանք` անձին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու կամ պահեստազորում հաշվառելու նպատակահարմարության վերաբերյալ, և ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին:

Անձին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու կամ պահեստազորում հաշվառելու նպատակահարմարության վերաբերյալ տեղեկանքը կազմելիս հաշվի են առնվում ազատազրկման վայրում պատիժը կրելու ժամկետը, կատարած հանցագործության բնույթը և հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, անձը բնութագրող տվյալները:

4. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա կայացնում է որոշում` զորակոչիկին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու կամ պահեստազորում հաշվառելու վերաբերյալ:

5. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի որոշումն ստանալուց 3 օրվա ընթացքում պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչությունը այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է տարածքային զինկոմիսարիատ:

6. Տարածքային զինկոմիսարիատը, ստանալով պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության գրությունը, զորակոչիկին սահմանված կարգով հաշվառում է պահեստազորում կամ կազմակերպում է նրան պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու գործընթացը:

7. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու ենթակա անձինք զորակոչվում են ընթացիկ զորակոչի ընթացքում, իսկ զորակոչն ավարտված լինելու դեպքում` դրան հաջորդող զորակոչի ընթացքում:

8. Սույն Կարգի դրույթները տարածվում են նաև պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում ազատազրկման դատապարտված և ազատազրկման վայրում պատիժը 3 տարուց պակաս ժամկետով կրած անձանց վրա:

Վերջիններիս պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած ժամկետը շարունակելու ուղարկելու կամ պահեստազորում հաշվառելու համար որոշում կայացնելու համար տարածքային զինկոմիսարիատը, բացի սույն Կարգի 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերից, պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչություն է ներկայացնում նաև զինվորական գրքույկը: