Համարը 
N 1027-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.09.01/42(776) Հոդ.954
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
29.07.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.08.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.09.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

29 հուլիսի 2010 թվականի N 1027-Ն

 

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, պաշտպանության, տարածման և օգտագործման 2011 թվականի տարեկան ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2010 թ. օգոստոսի 21
Երևան

 

 

 

Հավելված

 ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

հուլիսի 29-ի N 1027-Ն որոշման

 

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

NN
ը/կ

Միջոցառումը

Նպատակը

Կատարողը

Ժամկետը

Ֆինանսական աղբյուրը և ծավալը
(հազ. դրամ)

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը վերաբերող անտիպ նյութերի և գիտական ուսումնասիրությունների հրատարակում

ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ոլորտում տեխնիկական և գեղարվեստական գիտությունների խթանում, գիտահետազոտական մեթոդաբանությունների մշակում` ոչ նյութական մշակութային ժառանգության, մասնավորապես, վտանգված ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության գործընթացի արդյունավետության նպատակով

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին կետի 9-րդ ենթակետի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի «գ» կետի ու 14-րդ հոդվածի «ա» կետի 3-րդ ենթակետի պահանջներին համապատասխան

2.

Ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանության մասնագետ-կադրերի պատրաստում, վերապատրաստում և վերաորակավորում

ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ոլորտը համապատասխան կադրերով ապահովում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի, 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ և 11-րդ կետերի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի, 14-րդ հոդվածի և Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, դրա կենսունակության պաշտպանության հայեցակարգի 5-րդ բաժնի 12-րդ կետի պահանջներին համապատասխան

3.

Ժողովրդական արհեստագործներին պետական աջակցության տրամադրում երաժշտական գործիքների պատրաստման հմտությունների և կիրառման ավանդական ձևերի փոխանցման նպատակով

վարպետների գործունեության շարունակականության ապահովում, կարողությունների (վարպետ-աշակերտ) ու հմտությունների փոխանցում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ և 8-րդ հոդվածների, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի, 1-ին հոդվածի «ա» կետի, 11-րդ հոդվածի «ա» կետի, 14-րդ հոդվածի և Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, դրա կենսունակության պաշտպանության հայեցակարգի 4-րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներին համապատասխան

4.

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակում` գիտաճանաչողական ֆիլմերի, հեռուստառադիոհաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման միջոցով

հանրության լայն խավերի մեջ գեղագիտական ճաշակի ձևավորման, ազգային ավանդական արժեքների վերաարժևորման և կիրառման վերաբերյալ քարոզչության իրականացում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ, 7-րդ ու 8-րդ հոդվածների և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 11-րդ, 12-րդ ու 13-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան

5.

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը վերաբերող առանձին կայքերի ստեղծում ու տեղակայում համացանցում և պարբերաբար նյութերի համալրում

հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակում, տեղեկույթի տարածում, տարբեր արժեքներին հաղորդակցվելու մատչելիության ապահովում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ, 7-րդ ու 8-րդ հոդվածների և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 1-ին հոդվածի «բ» կետի ու 13-րդ հոդվածի «դ» կետի պահանջներին համապատասխան

6.

Արխիվներում, գիտական և մշակութային կազմակերպություններում պահվող գրառված, տեսագրված նյութերի թվայնացում

հավաքված նյութերի պահպանության և հետագա կիրառության ապահովում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ, 7-րդ ու 8-րդ հոդվածների և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 11-րդ և 13-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան

7.

Ազգային խաղերի մրցույթների կազմակերպում

մատաղ սերնդի ֆիզիկական և բարոյավարքագծային դաստիարակության, ազգային ավանդույթների և սկզբունքների վերհանում և դրանց կիրառման համար նպաստավոր պայմանների ապահովում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ, 7-րդ ու 8-րդ հոդվածների և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 11-րդ ու 14-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան

8.

Ազգային ինքնության, «Սասնա ծռեր» էպոսի և ազգային էպիքական ժառանգության պահպանության ու հանրահռչակման նպատակային ծրագրերի իրականացում

ազգային ինքնության վերազարթոնքի, սեփական պատմական անցյալի ամբողջական պատկերի ստեղծման համար նպաստավոր պայմանների ապահովում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ, 7-րդ ու 8-րդ հոդվածների և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 11-րդ ու 13-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան

9.

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության նյութերի ուսումնասիրման, հրատարակման և հանրահռչակման գործառույթներ իրագործող գիտական և մշակութային կազմակերպություններին, արշավախմբերին պետական աջակցության տրամադրում

ոչ նյութական մշակութային արժեքների համալրում, գիտական ուսումնասիրությունների ապահովում, ցանկերի ճշգրտում, հավաքված նյութերի հանրահռչակում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ, 7-րդ ու 8-րդ հոդվածների և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 13-րդ ու 14-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան

10.

Ազգային տարրերով ժամանակակից հագուստների էսքիզների մրցույթների կազմակերպում

ազգային տարրերով արդի հայկական զգեստաձևավորման գործընթացի զարգացման խթանում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ, 7-րդ ու 8-րդ հոդվածների և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 11-րդ ու 13-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան

11.

Բանասացների բարբառային կատարումների փառատոների կազմակերպում, լավագույն կատարումների տեսահոլովակների պատրաստում

ազգային էպիքական ժառանգության և հեքիաթասացության մշակույթի պահպանություն և հանրահռչակում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2011 թ., շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջե

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ, 7-րդ ու 8-րդ հոդվածների և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 11-րդ ու 13-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան

 

 Ընդամենը

     

38500,0

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան