Համարը 
N 28
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.07.01/16(399)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.06.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.06.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Համաձայնեցված է

 

ՀՀ ֆինանսների նախարար

 

_________________  Վ. Գաբրիելյան

 

9 հունիսի 2011 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական

 եկամուտների կոմիտեի  նախագահի

ժամանակավոր պաշտոնակատար

 _________________ Ա. Ալավերդյան

 

7 հունիսի 2011 թ.
N 28

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի ՀՕ-227-Ն օրենքով (ուժի մեջ է մտել 2011 թվականի հունվարի 1-ից), «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հաստատված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ: «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հաստատված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի «17. Քաղաքաշինության բնագավառ» բաժնի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակները բաժանված էին հինգ քաղաքաշինական ոլորտների: Դրանք են`

1) բնակելի (բացառությամբ ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով կառուցվող անհատական բնակելի տների, ավտոտնակների, օժանդակ շինությունների, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների), հասարակական և արտադրական (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների),

2) տրանսպորտային,

3) հիդրոտեխնիկական,

4) էներգետիկ,

5) կապի:

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի ՀՕ-227-Ն օրենքում ըստ քաղաքաշինական ոլորտների տարանջատումներ չեն սահմանվել: Քաղաքաշինական ոլորտների վերաբերյալ համապատասխան նշումներ, «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 18-րդ հոդվածի համաձայն, կատարվում է լիցենզիայի ներդիրում: Ընդ որում, լիցենզիա ստանալու նպատակով անձինք կարող են դիմել ինչպես նշված բոլոր ոլորտների, այնպես էլ դրանցից մի քանիսի կամ յուրաքանչյուրի համար:

Առկա իրավիճակում տարաբնույթ է ընկալվում «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 16-րդ կետով սահմանված քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների պետական տուրքի դրույքաչափերի հարցը:

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն և հաշվի առնելով վերը նշվածը, պաշտոնապես պարզաբանում եմ.

Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների պետական տուրքի դրույքաչափը հաշվարկվում է նկատի ունենալով հայցվող քաղաքաշինական ոլորտների ներդիրների քանակը` հայցվող յուրաքանչյուր ոլորտի համար լիցենզիաների պետական տուրքի դրույքաչափը բաժանած հինգի: