Համարը 
թիվ 3-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.03.07/7(420) Հոդ.87
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.02.2012
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.02.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.06.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ՓՈԽԱՆԱԿԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

27 փետրվարի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11212124

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

20 փետրվարի 2012 թ.

ք. Երևան

թիվ 3-Ն
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ՓՈԽԱՆԱԿԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 17-րդ և «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 15-րդ մասերի համաձայն`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Սահմանել`

1) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու կամ փոխանակելու դիմումի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Նույնականացման քարտ ստանալու կամ փոխանակելու դիմումի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունիսի 1-ից:

 

Գեներալ-լեյտենանտ

Վ. Գասպարյան 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ ոստիկանության պետի

2012 թվականի փետրվարի 20-ի

թիվ 3-Ն հրամանի

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ՓՈԽԱՆԱԿԵԼՈՒ

 

 Տրամադրող մարմինը  ծածկագիրը

   

 1.___________________________

 2.__________________________

 3. ___________________________

 ազգանունը

 անունը

 հայրանունը

     

_________________________

 ________________________

 _____________________________

 surname (s)

 name

 fathername

  

4. Ծննդյան ամսաթիվը «____»______

թ. ,______________________________________________

 

  Ծննդավայրը (երկիր, մարզ,  քաղաք, գյուղ)

 

________________________________        5. Սեռը______________      6. Ազգությունը_______________

 

7. Քաղաքացիությունը (նշել նաև այլ պետությունների քաղաքացիությունը)

 ______________________________________________________________________________________

 

8. Բնակության վայրը ____________________________________________________________________

 երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ, փողոց, տուն, բնակարան

 

 

 


35x45մմ

 

 

(լուսանկար)

9. Դիմելու նպատակը.________________________________________________

 անձնագիր ստանալու, փոխանակելու (նշել փոխանակման հիմքը)

 

10. Կեղծ փաստաթղթեր կամ կեղծ տվյալներ ներկայացնելու համար Հայաստանի

 Հանրապետության օրենքով նախատեսված  պատասխանատվության մասին տեղեկացված եմ

 

 11. Դիմողի ստորագրությունը ______________________________________

 

 12. Հիմք ընդունելով _______________________________________________

 անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը, համարը

 _________________________________________________________________

  երբ, ում կողմից է տրվել

 

Քաղ.____________________ տրվել է ______ սերիայի N ___________ անձնագիրը ______ 20  թ.

ազգանունը

 

Առնչությունը զինվորական ծառայությանը _____________________________

 

 Փաստաթղթերի ընդունման ամսաթիվը «______»_____________20  թ.

 

 Անձնագիրը ստացավ _____________________________________ «______»_________20  թ.

 ստորագրություն

 

 Անձնագիրը հանձնեց`

 

 Տրամադրող մարմնի ղեկավար` _______________________________«____»______________ 20  թ.

 ստորագրություն, ազգանուն

 

Ն Շ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ ոստիկանության պետի

2012 թվականի փետրվարի 20-ի

թիվ 3-Ն հրամանի

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ՓՈԽԱՆԱԿԵԼՈՒ

 

 Տրամադրող մարմինը  ծածկագիրը

   

 1.__________________________

 2._________________________

 3. _________________________

 ազգանունը

 անունը

 հայրանունը

     

_________________________

 ________________________

 _____________________________

 surname (s)

 name

 fathername

  

4. Ծննդյան ամսաթիվը «______»_____

թ. ___________________________________________

 

  Ծննդավայրը (երկիր, մարզ,  քաղաք, գյուղ)

 

________________________________        5. Սեռը______________      6. Ազգությունը_________________

 

7. Քաղաքացիությունը (նշել նաև այլ պետությունների քաղաքացիությունը)

 ______________________________________________________________________________________

 

8. Բնակության վայրը ___________________________________________________________

 երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ, փողոց, տուն, բնակարան

 


 


35x45մմ

 

 

(լուսանկար)

9. Դիմելու նպատակը.________________________________________________

 նույնականացման քարտ ստանալու, փոխանակելու (նշել փոխանակման հիմքը)

 

10. Կեղծ փաստաթղթեր կամ կեղծ տվյալներ ներկայացնելու համար Հայաստանի

 Հանրապետության օրենքով նախատեսված  պատասխանատվության մասին տեղեկացված եմ

 

 11. Դիմողի ստորագրությունը ______________________________________

 

 12. Հիմք ընդունելով _______________________________________________

 անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը, համարը

 _________________________________________________________________

  երբ, ում կողմից է տրվել

 

Քաղ.___________________ տրվել է N ___________  նույնականացման քարտը_______ 20 թ.

ազգանունը

 

Առնչությունը զինվորական ծառայությանը _____________________________

 

 Փաստաթղթերի ընդունման ամսաթիվը «______»_____________20  թ.

 

 Նույնականացման քարտը ստացավ _________________________ «______»_________20  թ.

 ստորագրություն

 

  Նույնականացման քարտը հանձնեց` 

 

 Տրամադրող մարմնի ղեկավար` __________________________«____»____________ 20  թ.

 ստորագրություն, ազգանուն

 

Ն Շ ՈՒ Մ Ն Ե Ր