Համարը 
N 554-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.05.16/25(899) Հոդ.624
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
26.04.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.05.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.05.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2012/2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

26 ապրիլի 2012 թվականի N 554-Ն

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21507ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2012/2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` բակալավրիատի կրթական ծրագրով 2012/2013 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5 և 6 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ`

1) պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունված արական սեռի ուսանողներն ուսումնառության ամբողջ ընթացքում, անկախ փոխատեղման արդյունքից, օգտվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքից.

2) միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցման ֆինանսավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկշաբաթյա ժամկետում հաստատել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի, վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` ըստ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. մայիսի 10

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

ապրիլի 26-ի N 554-Ն որոշման

 

2012/2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

NN
ը/կ

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուց-մամբ
պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով (անվճար)

Առանց ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորման,
պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուց-մամբ
առանց պարտադիր զինվորական ծառայությու-նից տարկետման իրավունքի

Ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ, առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի (վճարովի)

1.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

2130

150

245

19000

 

այդ թվում`

       

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

1588

     

սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն

   

70

 

ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր (ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիային և ՀՀ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիային հատկացված տեղերը ներառված չեն)

   

60

 

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

492

30

   

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա (այդ թվում` ԼՂՀ-ին հատկացված 3 տեղ)

   

55

 

ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա (այդ թվում` ԼՂՀ-ին հատկացված 5 տեղ)

   

60

 

Պահուստային տեղ (այդ թվում` Մեղրիին հատկացված տեղ` 6)

50

     
 

Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան

 

70

   
 

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ

 

35

   
 

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ

 

15

   

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

ապրիլի 26-ի N 554-Ն որոշման

 

2012/2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

 

Մասնա

գիտու-

թյան

ծածկա-

գիրը

Մասնագիտության անվանումը

Պետության

կողմից

ուսանո-

ղական

նպաստների

ձևով ուսման

վարձի լրիվ

փոխհա-

տուցմամբ (անվճար)

այդ թվում`

ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդների տեղ

նպատակային ընդունե-լության տեղ

 

Ընդամենը
այդ թվում՝

1768

154

75

1

2

3

4

5

1.

Երևանի պետական համալսարան

332

37

0

010100

Մաթեմատիկա

19

2

 

010300

Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ

5

1

 

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

30

3

 

010500

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

3

   

010600

Ֆիզիկա

19

2

 

010800

Մեխանիկա

7

1

 

011000

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

5

1

 

011100

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

20

2

 

011200

Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա

16

2

 

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

4

   

011400

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

3

   

020100

Քիմիա

8

1

 

020200

Կենսաբանություն

7

1

 

020300

Երկրաբանություն

7

1

 

020400

Աշխարհագրություն

5

1

 

020500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

2

   

020600

Ջրաօդերևութաբանություն

2

   

020900

Էկոլոգիական քիմիա

4

   

021000

Դեղագործական քիմիա

5

1

 

021200

Կենսաֆիզիկա

4

   

021300

Կենսաքիմիա

4

   

021500

Կենսաինֆորմատիկա

3

   

030100

Փիլիսոփայություն

5

1

 

030200

Քաղաքագիտություն

5

1

 

030300

Հոգեբանություն

5

1

 

030400

Պատմություն

8

1

 

030600

Լրագրություն

5

1

 

030800

Արաբագիտություն

5

1

 

030800

Իրանագիտություն

5

1

 

030800

Թուրքագիտություն

5

1

 

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

18

2

 

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու

3

   

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու

3

   

031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն

5

1

 

031300

Գերմաներեն լեզու և գրականություն

2

   

031300

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

   

031300

Իսպաներեն լեզու և գրականություն

2

   

031300

Իտալերեն լեզու և գրականություն

2

   

031300

Հունարեն լեզու և գրականություն

3

   

031400

Մշակութաբանություն

3

   

031500

Արվեստաբանություն

5

1

 

031900

Աստվածաբանություն

4

   

032000

Հանրային կառավարում

3

1

 

032300

Թարգմանչական գործ՝ ռուսաց և հայերեն լեզուներ

2

   

032300

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն լեզուներ

3

   

032300

Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն և հայերեն լեզուներ

2

   

032300

Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ

2

   

032300

Թարգմանչական գործ՝ իսպաներեն և հայերեն լեզուներ

2

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

6

1

 

032600

Եկեղեցաբանություն

4

   

032900

Կովկասագիտություն

5

1

 

040100

Սոցիալական աշխատանք

3

   

040200

Սոցիոլոգիա

5

1

 

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

2

   

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

10

1

 

080200

Կառավարում

4

   

100100

Սերվիս

2

1

 

2.

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

41

6

0

010500

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

4

1

 

020800

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

3

   

030400

Պատմություն

5

1

 

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

5

1

 

031300

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

3

   

031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն

3

   

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

4

1

 

071100

Կիրառական արվեստ

5

1

 

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

5

1

 

100100

Սերվիս

4

   

3.

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Երևանի կրթահամալիր)

249

22

0

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

6

1

 

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

3

   

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

3

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղում)

2

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)

2

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)

2

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում)

2

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում)

1

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քիմիական արդյունաբերության ճյուղում)

1

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճյուղում)

2

   

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

2

   

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

12

1

 

090200

Տեղեկատվական անվտանգություն

7

1

 

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

7

1

 

140100

Ջերմաէներգետիկա

8

1

 

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

8

1

 

140300

Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ և էներգետիկական մենեջմենթ

3

   

140400

Ատոմային էլեկտրական կայաններ և տեղակայանքներ

7

   

140500

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

18

2

 

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

9

1

 

150200

Կիրառական մեխանիկա

3

   

150300

Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ

8

1

 

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

7

1

 

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

7

1

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

3

1

 

200100

Սարքաշինություն

3

   

200300

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

4

   

200400

Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

3

   

210100

Էլեկտրոնային տեխնիկա

30

2

 

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

22

3

 

220200

Ավտոմատացում և կառավարում

5

   

200300

Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) և արտադրության ավտոմատացում (ատոմային էներգետիկայի ճյուղում)

7

   

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

20

3

 

240100

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

6

1

 

240200

Կենսատեխնոլոգիա

3

   

260100

Սննդամթերքի տեխնոլոգիա

3

   

280100

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

4

   

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում)

3

   

290100

Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա

3

   

4.

ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղ

27

3

0

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (թեթև արդյունաբերության ճյուղում)

2

   

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

3

1

 

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

3

   

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

3

   

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

3

1

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

2

   

200400

Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

3

   

260200

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում

3

   

280100

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ըստ ճյուղերի)

2

   

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

3

1

 

5.

ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղ

27

3

0

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)

3

   

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

3

   

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

3

   

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

4

1

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

3

   

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

5

1

 

260300

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա

3

   

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

3

1

 

6.

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղ

14

1

0

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիական ճյուղում)

2

   

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

3

   

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

3

   

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

3

   

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

3

1

 

7.

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան

79

8

0

031700

Գեղեցիկ արվեստ

3

   

070900

Դիզայն

10

1

 

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

5

1

 

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում)

2

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում)

1

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)

1

   

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

1

   

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

2

   

081500

Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության ճյուղում)

1

   

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

5

1

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

5

1

 

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

4

   

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

8

1

 

270300

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

5

1

 

270400

Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում

2

   

271100

Շենքերի նախագծում

1

   

271200

Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում

1

   

271400

Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա

4

   

271500

Ճարտարապետություն և դիզայն

15

2

 

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի)

1

   

280500

Բնապահպանական փորձաքննություն

1

   

280700

Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

1

   

8.

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

72

9

0

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

4

1

 

080200

Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբոսաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում)

6

1

 

080300

Ֆինանսներ (այդ թվում` մաքսային գործ, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում, բանկային գործ)

7

1

 

080400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

4

1

 

080500

Վիճակագրություն

4

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

4

1

 

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

3

   

080800

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

3

   

080900

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

4

1

 

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

3

   

081100

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

4

1

 

081200

Հողագույքային հարաբերություններ

4

   

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

4

1

 

081400

Ապահովագրական գործ

4

   

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում` աուդիտ)

6

1

 

081600

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն (այդ թվում` պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն, ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն)

4

   

081700

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)

4

   

9.

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

7

1

0

80200

Կառավարում

2

   

80300

Ֆինանսներ

2

1

 

80400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

1

   

80700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

1

   

81500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

1

   

10.

ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

3

0

0

80200

Կառավարում (այդ թվում` զբոսաշրջության կառավարում)

1

   

80300

Ֆինանսներ

1

   

81500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

1

   

11.

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

95

10

8

010100

Մաթեմատիկա

3

1

1

010600

Ֆիզիկա

2

1

 

020100

Քիմիա

2

1

 

020200

Կենսաբանություն

3

1

1

020400

Աշխարհագրություն

3

1

1

020900

Էկոլոգիական քիմիա (բնապահպանություն և բնօգտագործում)

2

   

030400

Պատմություն

5

1

1

030500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)

2

   

030600

Լրագրություն (հեռուստալրագրություն, ռադիոլրագրություն)

2

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

3

 

1

031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

   

031300

Գերմաներեն լեզու և գրականություն

1

   

031300

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

1

   

031300

Իսպաներեն լեզու և գրականություն

1

   

031400

Մշակութաբանություն

2

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

 

1

040100

Սոցիալական աշխատանք

2

   

050200

Ինֆորմատիկա

3

1

 

050300

Բնագիտություն

2

   

050600

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

3

1

1

050700

Երաժշտական կրթություն

2

   

050800

Կերպարվեստ և գծագրություն

3

1

 

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

2

 

1

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն (նախադպրոցական)

2

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

2

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության, ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ)

1

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (նախադպրոցական կրթության)

2

   

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

2

   

051500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն, այդ թվում`

     

051500

Տիֆլոմանկավարժություն

2

   

051500

Սուրդոմանկավարժություն

2

   

051500

Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

2

   

051500

Լոգոպեդիա

2

   

051500

Հատուկ հոգեբանություն

2

   

051500

Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն (էրգոթերապիա)

1

   

051500

Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն (նախադպրոցական)

1

   

053400

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա

2

   

070300

Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա, հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա)

2

   

070600

Պարարվեստ (ժողովրդական և դասական պարեր, ժամանակակից պարահանդեսային պարեր)

2

   

071100

Կիրառական արվեստ

1

   

071500

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

2

   

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն)

2

   

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (փողային և էստրադային նվագախմբի ղեկավարում)

2

   

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (ժողգործիքների նվագախմբերի ղեկավարում)

2

   

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (գեղարվեստական լուսանկարչություն, օպերատորություն)

2

1

 

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (կառավարում` մենեջմենթ)

2

   

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

2

   

12.

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

45

4

4

031100

Լեզվաբանություն, անգլերեն լեզու

12

2

1

031100

Լեզվաբանություն, ֆրանսերեն լեզու

1

   

031100

Լեզվաբանություն, գերմաներեն լեզու

1

   

031100

Լեզվաբանություն, իտալերեն լեզու

1

   

031100

Լեզվաբանություն, ռուսաց լեզու

2

   

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու

9

1

 

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, գերմաներեն լեզու

1

   

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, ֆրանսերեն լեզու

1

   

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու

1

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն, անգլերեն լեզու

5

1

1

031300

Օտար լեզու և գրականություն, գերմաներեն լեզու

2

 

1

031300

Օտար լեզու և գրականություն, ֆրանսերեն լեզու

2

 

1

032300

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն լեզու և հայերեն

3

   

032300

Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ

2

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

   

13.

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

71

7

9

010100

Մաթեմատիկա

2

1

0

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

2

0

0

010600

Ֆիզիկա

2

1

0

020100

Քիմիա

2

0

1

020200

Կենսաբանություն

2

0

1

020400

Աշխարհագրություն

2

0

1

020500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

2

0

0

020900

Էկոլոգիական քիմիա (բնապահպանություն և բնօգտագործում)

2

0

0

021000

Դեղագործական քիմիա

2

0

0

030400

Պատմություն

4

1

1

030500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)

3

1

0

030600

Լրագրություն

1

0

0

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

4

0

1

031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն

6

1

1

031300

Գերմաներեն լեզու և գրականություն

0

0

0

031300

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

0

0

032100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ (այդ թվում` կինեզիոլոգիա)

6

1

1

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

0

1

050200

Ինֆորմատիկա

2

0

0

050400

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն

10

1

0

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

2

0

0

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

3

0

1

071100

Կիրառական արվեստ

4

0

0

080200

Կառավարում

2

0

0

100100

Սերվիս

2

0

0

14.

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

56

5

6

010100

Մաթեմատիկա

4

 

1

010500

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

3

   

010600

Ֆիզիկա

4

1

 

020200

Կենսաբանություն

4

 

1

020400

Աշխարհագրություն

3

 

1

020800

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

3

   

021000

Դեղագործական քիմիա

4

   

030400

Պատմություն

3

 

1

030500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)

2

   

030600

Լրագրություն

2

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

3

1

1

032300

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն, հայերեն

3

1

 

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

1

 

050600

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

2

   

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

3

 

1

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

5

1

 

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

2

   

080200

Կառավարում

3

   

15.

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

60

4

2

070100

Երաժշտական արվեստ, այդ թվում`

     

070100

Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ)

40

2

1

070100

Վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն)

8

1

1

070100

Դիրիժորություն (ակադեմիական երգչախմբ)

4

1

 

070100

Կոմպոզիցիա (ակադեմիական, էստրադային-ջազային)

3

   

070100

Երաժշտագիտություն

5

   

16.

ԵՊԿ Գյումրու մասնաճյուղ

10

1

0

070100

Երաժշտական արվեստ, այդ թվում`

     

070100

Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական գործիքներ)

5

1

 

070100

Վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն)

3

   

070100

Դիրիժորություն

1

   

070100

Երաժշտագիտություն

1

   

17.

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

42

3

0

070200

Դերասանական արվեստ

12

1

 

070300

Ռեժիսուրա (դրամ. թատրոնի ռեժիսուրա)

7

   

070400

Թատերագիտություն

2

   

070700

Պարարվեստի ռեժիսուրա

2

   

071300

Կինոարվեստ

7

1

 

071400

Օպերատորություն (կինոօպերատորություն)

4

1

 

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (արվեստի կառավարում)

4

   

071900

Գեղանկարչություն (բեմանկարչություն)

2

   

072500

Կինոգիտություն

2

   

18.

ԵԹԿՊԻ Գյումրու մասնաճյուղ

6

0

0

070200

Դերասանական արվեստ

2

   

070300

Ռեժիսուրա (դրամատիկական թատրոնի ռեժիսուրա)

2

   

071300

Կինոարվեստ

2

   

19.

ԵԹԿՊԻ Վանաձորի մասնաճյուղ

6

1

0

070200

Դերասանական արվեստ

2

1

 

070300

Ռեժիսուրա (դրամատիկական թատրոնի ռեժիսուրա)

2

   

071300

Կինոարվեստ

2

   

20.

ԵԹԿՊԻ Գորիսի մասնաճյուղ

3

0

0

070200

Դերասանական արվեստ

3

   

21.

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

40

3

0

070900

Դիզայն

8

1

 

071100

Կիրառական արվեստ

4

   

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

6

1

 

071900

Գեղանկարչություն

5

1

 

072100

Քանդակագործություն

5

   

072200

Գրաֆիկա

5

   

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

3

   

072400

Հագուստի մոդելավորում

4

   

22.

ԵԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղ

8

0

0

071900

Գեղանկարչություն

2

   

072100

Քանդակագործություն

2

   

072200

Գրաֆիկա

2

   

070900

Դիզայն

1

   

072400

Հագուստի մոդելավորում

1

   

23.

ԵԳՊԱ Դիլիջանի մասնաճյուղ

3

0

0

071100

Կիրառական արվեստ

3

   

24.

Գավառի պետական համալսարան

27

3

0

020200

Կենսաբանություն

2

   

020400

Աշխարհագրություն

2

   

020500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

3

   

020800

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

2

   

030400

Պատմություն

3

   

080300

Ֆինանսներ

3

1

 

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում

3

   

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

3

1

 

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

3

1

 

100100

Սերվիս

3

   

25.

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

67

7

0

060100

Բուժական գործ (մանկաբուժություն, բժշկականխարգելման գործ)

54

5

 

060200

Ստոմատոլոգիա

8

1

 

060300

Դեղագիտություն

5

1

 

26.

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

59

6

18

032100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

59

6

18

27.

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան

121

10

28

081200

Հողագույքային հարաբերություններ

2

   

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

2

1

 

310102

Ագրոնոմիա (այդ թվում` 310103-պտղաբուծություն և խաղողագործություն մասնագիտացմամբ)

5

 

2*

310104

Բույսերի պաշտպանություն

5

 

1

310105

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա

5

 

2*

310110

Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում

2

   

310111

Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն

2

   

310112

Ապահովագրական գործ (ագրոպարենային համակարգում)

2

   

310201

Անասնաբուծություն (այդ թվում` 310202-կենսատեխնոլոգիա մասնագիտացմամբ)

4

 

2*

310301

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն

5

 

1

310302

Անասնաբուժություն

7

1

4*

310404

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

4

 

2*

310504

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում

5

1

 

310506

Ագրոէկոլոգիա

5

 

1

310511

Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

3

1

 

310703

Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա

4

 

2*

310705

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

4

 

2*

310707

Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

4

1

1

310708

Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

4

1

2*

310709

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

4

 

1

310710

Ձկան և ձկնամթերքների տեխնոլոգիա

3

 

1

310712

Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա

4

1

1

310713

Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա

3

 

2*

310715

Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն

2

   

310716

Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

4

   

310801

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

4

1

1*

310802

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

2

   

310901

Հողաշինարարություն և հողային կադաստր

3

1

 

311001

Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ

2

   

311003

Փոխադրումների կազմակերպումն ու կառավարումն ագրոպարենային համակարգում

3

   

311101

Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում

2

   

311102

Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում

2

   

311103

Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

2

   

311105

Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն (գյուղարտադրանքի և պարենամթերքի)

2

   

311107

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն

3

1

 

311112

Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում

2

   

* Հատկացված տեղերից 1-ը նախատեսված է բարձրլեռնային և սահմանամերձ շրջանների դիմորդների նպատակային ընդունելության համար:

28.

Գորիսի պետական համալսարան

18

0

0

010100

Մաթեմատիկա

2

   

020200

Կենսաբանություն

2

   

021000

Դեղագործական քիմիա

2

   

030400

Պատմություն

2

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

2

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

   

080100

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում

2

   

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

2

   

210100

Էլեկտրոնային տեխնիկա

2

   
 

Պահուստային տեղ (այդ թվում` Մեղրիին հատկացված տեղ` 6)

50

   
 

ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր (ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիային և ՀՀ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիային հատկացված տեղերը ներառված չեն)

60

   
 

Սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն

70

   

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

ապրիլի 26-ի N 554-Ն որոշման

 

2012/2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Միջպետական համաձայնագրերով հիմնադրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

(առանց ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորման,

պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով)

 

 

Ուսումնական հաստատության
անվանումը

Տեղերը

29.

Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան

70

 

 

Ուսումնական հաստատության
անվանումը

Տեղերը

30.

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ

35

 

 

Ուսումնական հաստատության
անվանումը

Տեղերը

31.

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ

15

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

ապրիլի 26-ի N 554-Ն որոշման

 

2012/2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն (պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ, պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունելության տեղեր)

 

 

Տեղերը

Ընդամենը

320

ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ

250

ՀՀ ՊՆ մարշալ Ա. Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտ (որից` 30-ը առանց ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորման)

70

 

Օտարերկրյա ռազմաուսումնական հաստատություններ

 

 

Տեղերը

Ընդամենը

147

Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաուսումնական հաստատություններ

107

Օտարերկրյա այլ ռազմաուսումնական հաստատություններ

40

 

 Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

55

   

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

 060100-Բուժական գործ

30

Երևանի պետական համալսարան
 020500 - Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

1

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
 070100 - Դիրիժորություն (զինվորական նվագախմբի)

5

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
 271400 - Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա

1

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 081500 - Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում` աուդիտ)

10

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, այդ թվում`
 311003 - Փոխադրումների կազմակերպումն ու կառավարումն
                ագրոպարենային համակարգում - 2 տեղ
 311102 - Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և 
                 կառավարում - 4 տեղ
 311103 - Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական
                հաշվառում և աուդիտ - 1 տեղ
 311105 - Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն
                (գյուղարտադրանքի և պարենամթերքի) - 1 տեղ

8

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

ապրիլի 26-ի N 554-Ն որոշման

 

2012/2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

55

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա (առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի)

52

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա` ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր (առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի)

3

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

ապրիլի 26-ի N 554-Ն որոշման

 

2012/2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

60

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա (առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի)

55

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա` ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր (առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի)

5

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան