Համարը 
N 778-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.08.07/44(984) Հոդ.746
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
13.06.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.07.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.08.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

13 հունիսի 2013 թվականի N 778-Ն

 

ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երկրորդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիայի պայման ապահովող աշխատող աուդիտորների մասով աուդիտ իրականացնող անձանց ներկայացված պահանջների կիրառման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2013 թ. հուլիսի 26

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

հունիսի 13-ի N 778-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիայի պայման ապահովող աշխատող աուդիտորների մասով «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով նախատեսված պահանջների կիրառման հետ կապված հարցերը:

2. Օրենքի 26-րդ հոդվածով սահմանված են աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիա ստանալու իրավունք ունեցող սուբյեկտները, ինչպես նաև նրանց ներկայացվող պահանջները: Այդ պահանջները պարտադիր կիրառման ենթակա են ինչպես լիցենզիա ստանալու համար, այնպես էլ` դրանից հետո` աուդիտորական ծառայությունների իրականացման ընթացքում:

3. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով նախատեսված պահանջն այն մասին, որ լիցենզիա ստանալու համար կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն 5 աշխատող աուդիտոր, որոնցից 3-ը այլ գործատուի մոտ չպետք է աշխատեն, վերաբերում է նաև լիցեզիա ստանալուց հետո իրականացվող հարաբերություններին: Աուդիտորական կազմակերպությունները պարտավոր են ապահովել իրենց լիցենզիաների պահանջները` լիցենզիայի պայման ապահովող և աշխատանքային պայմանագրով որպես աուդիտոր աշխատող բոլոր աուդիտորների մասով, և յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում նրանց ներգրավել բուն աուդիտի անցկացման կամ աուդիտորական դիտարկման աշխատանքներում:

4. Եթե աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիայի պայման ապահովող և աշխատանքային պայմանագրով որպես աուդիտոր աշխատող աուդիտորը մեկ տարվա ընթացքում չի պահպանել սույն կարգի 3-րդ կետում նշված պահանջները, ապա նա չի կարող համարվել օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով սահմանված լիցենզիայի պայման ապահովող աուդիտոր, և այդ փաստը դիտվում է որպես լիցենզիայի պայմանի խախտում:

5. Ընդունել ի գիտություն, որ գործող աուդիտորական կազմակերպությունների համար առնվազն 5 աշխատող աուդիտորներ (որոնցից 3-ը` հիմնական, 2-ը` համատեղությամբ) ունենալու պահանջը գործում է 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան