Համարը 
N 1-ՊՊ
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.01.26/3(515)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
14.01.2015
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.01.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.01.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՐԵԽԱՅԻ` ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԾԱԳԱԾ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

14 հունվարի 2015 թ.
ք. Երևան

N 1-ՊՊ

 

ԵՐԵԽԱՅԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԾԱԳԱԾ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով նույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, երեխայի` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու բնագավառում ծագած հարցերի հստակեցման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պարզաբանում է.

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, եթե ծնողներից մեկը կորցրել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, իսկ մյուսը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ապա նրանց երեխան կորցնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, եթե առկա է ծնողների համաձայնությունը, կամ եթե երեխան բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, և առկա է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող ծնողի համաձայնությունը:

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածով չեն կանոնակարգվում երեխայի քաղաքացիության դադարեցման այն դեպքերը, երբ երեխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն է ձեռք բերել նույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կամ 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հիմքով և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցման հարցի քննարկման պահի դրությամբ ծնողներից մեկը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իսկ մյուսը օտարերկրյա քաղաքացի:

Համաձայն Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ոչ ոք չպետք է կամայականորեն զրկվի իր քաղաքացիությունից կամ իր քաղաքացիությունը փոխելու իրավունքից:

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 30.1 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` ոչ ոք չի կարող զրկվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, ինչպես նաև քաղաքացիությունը փոխելու իրավունքից:

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն` անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը կորցնում է քաղաքացիության դադարեցման հետևանքով: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի կարող զրկվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից կամ այն փոխելու իրավունքից:

Վերոգրյալի հիման վրա` իրավական տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հավասարությունն ապահովելու նպատակով երեխայի քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար կարող է դիմում ներկայացվել նաև այն դեպքում, երբ երեխայի` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու պահի դրությամբ ծնողներից մեկը հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իսկ մյուսը` օտարերկրյա քաղաքացի: Տվյալ դեպքում երեխայի` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար պարտադիր պայման չի համարվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համարվող ծնողի` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելը: Ծնողի կողմից երեխայի` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ դիմում ներկայացվելուց հետո այն քննարկվում է «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ընդհանուր հիմունքներով:

 

Գեներալ-լեյտենանտ

Վ. Գասպարյան