Համարը 
N 1936-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.01.14/3.1  Հոդ.26.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.12.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.12.2002
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
21.12.2002
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՌԸ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
21 դեկտեմբերի 2002 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1936-Ն

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՌԸ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ, 13-րդ և 15-րդ հոդվածների պահանջները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

ա) պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության և սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` լիցենզավորման գործընթացի ընթացքում հիմք ընդունել սույն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2002 թ. դեկտեմբերի 14
Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՌԸ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

1. ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ (ԽԱՌԸ)

 

1.1. ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԺՇԿԻ) ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Բժշկական ջերմաչափեր

4. Բժշկական կշեռք (մեծերի)

5. Հասակաչափ (մեծերի)

6. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

7. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

8. Թանզիֆե դիմակներ

9. Բժշկի աշխատանքային սեղան

10. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

11. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

12. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

13. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

14. Պատգարակ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող 

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.2. ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ստետոսկոպ

2. Ժապավեն (չափող)

3. Ջերմաչափ

4. Շպատելներ

5. Սեղան

6. Աթոռ

7. Բարուրասեղան

8. Պահարան քարտերի համար

9. Կշեռք

10. Հասակաչափ

11. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.3. ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Նևրոլոգիական մուրճիկ

4. Բբի ռեակցիայի ստուգման համար լապտերիկ

5. Ժապավեն չափող

6. Բժշկի աշխատանքային սեղան

7. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

8. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

9. Բժշկական զննման թախտ

10. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Այն վայրերում, որտեղ բացակայում են հոգեբուժական և նարկոլոգիական դիսպանսերները, հոգեբույժի և նարկոլոգի պարտականությունները իրականացվում է այդ մասնագիտություններով վերապատրաստված և համապատասխան որակավորում ունեցող բժիշկ-նյարդաբանի կողմից, 1.3-կետով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների առկայության դեպքում:

 

1.3.1. ՌԵՖԼԵԿՍՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մեկանգամյա օգտագործման ակուպունկտուրայի ասեղների հավաքածու

2. Հիվանդի զննման թախտ (պրոցեդուրային)

3. Անհետաձգելի օգնության դեղամիջոցների պահարան

4. Ստերիլ գործիքների սեղանիկ

5. Բիքս

6. Վիրակապական նյութեր

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Աթոռներ` բժշկի և հիվանդների համար

9. Պահարան

10. Շիրմա

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.3.2. ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հիվանդի զննման թախտ (պրոցեդուրային)

2. Անհետաձգելի օգնության դեղամիջոցների պահարան

3. Մերսման նյութեր և քսայուղեր

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Աթոռներ` բժշկի և հիվանդների համար

6. Պահարան

7. Շիրմա

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. կրտսեր բուժաշխատող

 

1.3.3. ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

Սարքավորումներ եվ բժշկական գործիքներ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Բժշկի աշխատանքային սեղան

4. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

5. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

6. Բացվող փափուկ բազմոց

7. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

8. Շիրմա

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.3.4. ՀՈՄԵՈՊԱՏԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հոմեոպատիկ դեղամիջոցների հավաքածու

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

7. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.3.3 և 1.3.4 կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական կաբինետներում:

 

1.4. ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լամպ` քիթ-կոկորդ-ականջի մասնագետի համար

2. Ականջի զննման գործիքներ (հայելիներ, զոնդեր, ձագարիկներ, տարբեր ունելիներ)

3. Ռետինե խողովակներ` միջին ականջի փչման համար

4. Ռետինե գնդանոթներ` տարբեր չափերի

5. Քթի զննման գործիքներ (հայելիներ, ձագարիկներ, զոնդեր, տարբեր պինցետներ)

6. Օլիվաներ` քթի համար

7. Ժանեի ներարկիչ

8. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

9. Լեզվաբռնիչ

10. Ռեֆլեկտոր` ճակատային

11. Օտոսկոտ

12. Արտածծիչ

13. Ֆոնենդոսկոպ

14. Կամերտոններ

15. Օտար մարմնի հեռացման հավաքածու (ականջային, քթային)

16. Տոնոմետր

17. Բիքսեր

18. Սեղմիչներ

19. Բժշկի աշխատանքային սեղան

20. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

21. Վերևից լուսավորվող աթոռ` հիվանդի զննության համար

22. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

23. Մանիպուլյացիոն սեղան

24. Էլեկտրական լուսամփոփ

25. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

26. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.5. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Օֆտալմոսկոպ

2. Օֆտալմոմետր

3. Օրլովայի աղյուսակ

4. Սկիասկոպ, սկիասկոպիկ քանոններ (2 հատ)

5. Սիվցեվի և Գոլովինի տեսողության սրություն որոշելու աղյուսակ

6. Ակնոցի փորձնական ոսպնյակների և պրիզմաների հավաքածու

7. Ֆրոստի պերիմետր

8. Դիոպտրիմետր

9. Բինոկուլյար խոշորացույց

10. Գունային թեստ

11. Գոնիսկոպ

12. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու

13. Ռուտի ապարատ

14. Տեսողության աստիճանը որոշելու համար նախատեսված աղյուսակի լուսավորիչ

15. Ներակնային ճնշման չափման սարք

16. Ներարկիչներ

17. Կանյուլաներ

18. Կոպաբացիչ

19. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու

20. Բժշկի աշխատանքային սեղան

21. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

22. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

23. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

24. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.6. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

7. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

8. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

9. Պատգարակ

10. Շիրմա

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.7. ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Գլյուկոմետր

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

7. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

8. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

9. Բժշկական կշեռք (մեծերի և մանկական)

10. Հասակաչափ (մեծերի և մանկական)

11. Սառնարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.8. ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Բժշկական ջերմաչափ

4. Մետաղյա և փայտյա շպատելներ

5. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

6. Թանզիֆե դիմակներ

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Բժշկական քննության բազմոց

11. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

12. Շիրմա

13. Պատգարակ

14. Չհրկիզվող պահարան` թմրաբեր և հոգեմետ դեղամիջոցների դուրսգրման համար անհրաժեշտ դեղատոմսերի, հաշվառման մատյանների ու վերադարձված սրվակների պահպանության համար:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.9. ՖԹԻԶԻԱՏՐԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Ջերմաչափեր

4. Թթվածնի բարձ

5. Բիքսեր

6. Թանզիֆե դիմակներ

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Բժշկական թախտ

11. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

12. Շիրմա

 

Եթե տարածաշրջանում բացակայում է հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր, այդ դեպքում ֆթիզիատրիկ գործունեությունը իրականացվում է 1.9. կետով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների առկայության դեպքում, վերոհիշյալ կաբինետում:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.10. ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գինեկոլոգիական բազմոց

2. Լուսավորող լամպեր

3. Զոնդեր, ունելիներ, տափաձողեր

4. Հեշտոցային հայելիներ

5. Կատետրեր (կոշտ և փափուկ)

6. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

7. Առարկայական ապակիներ

8. Բժշկի աշխատանքային սեղան

9. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

10. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

11. Բժշկական քննության բազմոց

12. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

13. Շիրմա

 

Առանձին մասնագիտական կաբինետների դեպքում 1.1.0 կետով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են միայն մաշկաբանական գործունեության համար:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.11. ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Բժշկական ջերմաչափեր

4. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

5. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

6. Թանզիֆե դիմակներ

7. Բիքսեր

8. Բժշկի աշխատանքային սեղան

9. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

10. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

11. Բժշկական թախտ

12. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

13. Շիրմա

14. Պատգարակ

15. Սառնարան` պատվաստանյութերի պահպանման համար

16. Բաքեր` ախտահանող նյութերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.12. ԻՄՈՒՆՈԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սառնարան` պատվաստանյութի պահպանման համար

2. Սառնարան-պայուսակ

3. Սառցային էլեմենտներ

4. Բիքսեր

5. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

6. Անվտանգ խոտանման արկղեր

7. Թեփուր

8. Հակաշոկային դեղերի հավաքածու

9. Սեղան, աթոռ

10. Պահարան բժշկական փաստաթղթերի պահպանման համար

11. Բժշկական պահարան

12. Բարուրասեղան

13. Բժշկական թախտ

14. Մանիպուլյացիոն սեղան` ապակյա

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (բուժաշխատողներից մեկը` հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերի կողմից տուբերկուլյոզի իմունոկանխարգելիչ պատվաստում կատարելու թույլտվության պարտադիր առկայությամբ)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.13. ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ջերմաչափ

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

5. Ավտոկլավ, ախտահանիչ սարքեր

6. Հայելիներ, բարձիչներ տարբեր չափերի

7. Ֆոլկմանի գդալ

8. Էմալապատ ամանեղեն` գործիքների ախտահանման համար

9. Ունելիներ

10. Մետաղական կատետրներ (կանանց)

11. Կորցանգ ուղիղ

12. Կորցանգ ոլորված

13. Վիրահատական մկրատ

14. Թմբուկ` գործիքների ախտահանման համար

15. Թմբուկ` թանզիֆների, նյութերի ախտահանման համար

16. Սպիրտայրոց

17. Ձեռնոցներ

18. Ներարկիչներ

19. Բժշկական լարան

20. Թեփուրներ

21. Շարժական էլեկտրալամպ` ռեֆլեկտոր

22. Առարկայական ապակիներ

23. Փորձանոթներ

24. Շտատիվ` փորձանոթների համար

25. Լվացող փոշի, 33% պերհիդրոլ

26. Ախտահանող նյութեր (քլորամին, քլորհեքսիդին)

27. Գինեկոլոգիական սեղան

28. Բժշկական թախտ

29. Գրասեղան

30. Աթոռներ

31. Բժշկական պահարան (դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար)

32. Սեղանիկ` գործիքների համար

33. Շիրմա

34. Լվացարան հոսող ջրով

35. Տակդիր` տաշտակի համար

 

1.14 կետով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են, եթե պոլիկլինիկայում բացակայում է կանանց կոնսուլտացիան:

Բժշկի համապատասխան որակավորման և կոլպոսկոպի առկայության դեպքում կարող է թույլատրվել արգանդի վզիկի ախտահարումների բուժում:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող 

 

1.14. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Փոքր վիրաբուժական վիրահատությունների գործիքների հավաքածու (թեփուրներ, մկրատներ, լանցետներ, ունելիներ, վիրաբուժական ասեղնաբռնիչ, կարելու նյութ)

2. Վիրակապական գործիքների հավաքածու

3. Կորնցանգ

4. Արյունահոսությունը կանգնեցնող սեղմիչներ

5. Գիպսե վիրակապ դնելու համար նախատեսված գործիքներ

6. Շինաների հավաքածու

7. Ռետինե ժգուտներ լարան

8. Տրանսպորտային շինաներ

9. Բակտերիցիդ լամպ

10. Բժշկի աշխատանքային սեղան

11. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

12. Վիրակապական սեղան

13. Վիրաբուժական սեղան

14. Ունիվերսալ վիրահատական սեղան

15. Բիքսեր տարբեր չափերի

16. Մանիպուլյացիոն ապակյա սեղան

17. Վիրաբուժական գործիքների սեղան

18. Վիրակապական գործիքների սեղան

19. Բժշկական ապակյա պահարան

20. Գործիքների պահարան

21. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

22. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

23. Պատգարակ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.15. ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Տոնոմետր

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Ատամնաբուժական բազմոց

7. Ատամնաբուժական գործիքների սեղանիկ

8. Պահարան

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.16. ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային հետազոտման ապարատ (սոնոգրաֆ, էխոսկարդիոգրաֆ)

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Տոնոմետր

4. Բժշկի աշխատանքային սեղան

5. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

6. Բժշկական բազմոց

7. Ատամնաբուժական գործիքների սեղանիկ

8. Պահարան

9. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.17. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

1.17.1. (ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ) ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ռենտգենաբանական ապարատ

2. Պաշտպանիչ վահանակ

3. Պաշտպանիչ թիկնոց

4. Ժապավենների երևակման բաք

5. Գրպանի դոզիմետրեր` աշխատակիցների համար

6. Բժշկի աշխատանքային սեղան

7. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.17.2. (ՖԼՅՈՒՈՐՈԳՐԱՖԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆլյուորոգրաֆիկ ապարատ

2. Պաշտպանիչ վահանակ

3. Պաշտպանիչ թիկնոց

4. Ժապավենների երևակման բաք

5. Գրպանի դոզիմետրեր` աշխատակիցների համար

6. Բժշկի աշխատանքային սեղան

7. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.18. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թերմոստատ

2. Ցենտրիֆուգա

3. Չորացուցիչ պահարան

4. Մանրադիտակ

5. Սառնարան

6. Ջրային բաղնիք

7. Ռեֆրակտոմետր

8. Փորձանոթներ

9. Անոթներ

10. Սալի հեմոմետր

11. Չափիչ գլաններ

12. Պիպետներ

13. Շտատիվներ

14. Լաբորատոր ժամացույց

15. Ներկեր

16. Առարկայական ծածկապակիներ

17. Գորյայևի կամերա

18. Բինօկուլյար մանրադիտակ

19. Էրիտրոցիտների նստեցման արագության որոշման սարք

20. Բժշկի աշխատանքային սեղան

21. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

22. Գրադարակներ

23. Լաբորատոր սպասքի պահարաններ

24. Քարշիչ պահարան

25. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.19. ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բիոքիմիական հետազոտությունների ավտոմատ անալիզատոր

2. Ցենտրիֆուգա

3. Թերմոստատ

4. Ֆերմենտային ակտիվ անալիզատոր

5. Լուծույթների թթվայնության որոշման սարք

6. Ավտոկլավ-ախտահանիչ

7. Մանրադիտակ

8. Թերմոստատ

9. Շաքարի էքսպրես-հետազոտման ապարատ

10. Ֆոտոէլեկտրակոլորիմետր

11. Սպեկտրոֆոտոմետր

12. Չորացնող էլեկտրական պահարան

13. Չորացնող ախտահանիչ պահարան

14. Սառնարան

15. Թորման սարք

16. Կանգնակներ

17. Քիմիկատներ

18. Պիպետներ

19. Չափիչ գլաններ

20. Անոթներ

21. Փորձանոթներ` տարբեր չափերի

22. Բժշկի աշխատանքային սեղան

23. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

24. Գրադարակներ

25. Լաբորատոր սպասքի պահարաններ

26. Քարշիչ պահարան

27. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.20. ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային թերապիայի ապարատ

2. Գալվանիզացիայի վահանակ

3. Ինհալյատոր

4. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք

5. Դարսոնվալ

6. Պարաֆինի թերմոստատ

7. Բժշկի աշխատանքային սեղան

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Բժշկական թախտեր

10. Բժշկական պահարաններ

11. Շիրմաներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.21. ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պահարաններ` գործիքների համար

2. Գործիքների սեղան

3. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարաններ

4. Սառնարան

5. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

6. Լեզվաբռնիչ

7. Ժգուտ

8. Արյան փոխներարկման սիստեմաներ

9. Արյան փոխներարկման կանգնակ

10. Բիքսեր

11. Ջերմաչափեր

12. Թանզիֆե դիմակներ

13. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան.

14. Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար

15. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

16. Ներերակային ներարկման սեղան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող - վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1.22. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ

 

1. Պահարաններ

2. Գրադարակներ

3. Աշխատանքային սեղան` վիճակագրի համար

4. Աթոռ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - վիճակագիր, վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

1.23. ՄԱՏԵՆԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ

 

1. Պահարաններ` ամբուլատոր քարտերի պահպանման համար

2. Գրադարակներ

3. Աշխատանքային սեղան` մատենավարի համար

4. Աթոռներ

5. Հեռախոս

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող

 

1.24. ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

Սարքավորումներ եվ բժշկական գործիքներ

 

1. Ջրի թորման սարք

2. Տաք օդով չորացնող ապարատ` համապատասխան մակնիշի

3. Ավտոկլավ

4. Բակտերիոցիդ լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող - վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

2. ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ (ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ)

 

1-ին կետի բոլոր ենթակետերով (բացի 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.12 կետերից) նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են պոլիկլինիկաների (մեծահասակների) համար:

 

3. ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ (ՄԱՆԿԱԿԱՆ)

 

3.1. ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ստետոսկոպ

2. Ժապավեն (չափող)

3. Ջերմաչափ

4. Շպատելներ

5. Սեղան

6. Աթոռ

7. Բարուրասեղան

8. Պահարան` քարտերի համար

9. Կշեռք

10. Հասակաչափ

11. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.2. ԻմունՈկանխարգելման (ինֆեկցիոն) կաբինետ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սեղան

2. Աթոռ

3. Պահարան

4. Բժշկական պահարան

5. Բարուրասեղան

6. Բժշկական թախտ

7. Մանիպուլյացիոն (ապակյա) սեղան

8. Սառնարան

9. Սառնարան-պայուսակ

10. Սառցային էլեմենտներ

11. Բիքսեր

12. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

13. Անվտանգ խոտանման արկղեր

14. Թեփուր

15. Հակաշոկային դեղերի հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (բուժաշխատողներից մեկը` հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերի կողմից ԲՑԺ-ի պատվաստում կատարելու թույլտվության պարտադիր առկայությամբ)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3. ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ

 

3.3.1. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լամպ վիրաբուժական

2. Բակտերիցիդ լամպ

3. Վիրաբուժական-վիրակապական սեղան

4. Մանիպուլյացիոն ապակյա սեղան

5. Բժշկական ապակյա պահարան

6. Բիքսեր` տարբեր չափերի

7. Թեփուրներ

8. Մկրատներ

9. Լանցետներ

10. Մկրատներ` գիպսի կտրման համար

11. Մոսկիտներ

12. Ունելիներ` անատոմիական և վիրաբուժական ասեղնաբռնիչ

13. Ասեղներ (վիրաբուժական)

14. Կարելու նյութ

15. Կորնցանգ

16. Արյունահոսությունը կանգնեցնող սեղմիչներ

17. Լեզվաբռնիչ

18. Ռետինե ժգուտեր

19. Տրանսպորտային շինաների հավաքածու

20. Մետաղյա շպատելներ

21. Պեդալային դույլ

22. Ջերմաչափ

23. Գոգնոցներ

24. Սեղան

25. Աթոռ

26. Բժշկական թախտ

27. Պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.2. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Օֆտալմոսկոպ

2. Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածու

3. Օրլովայի աղյուսակ

4. Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ

5. Ֆրոստի պերիմետր

6. Գոնիոսկոպ

7. Գունատեստ

8. Ռոտի ապարատ

9. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու

10. Բիքսեր

11. Դիոպտրիմետր

12. Մկրատներ` ակնաբուժական

13. Ունելիներ` ակնաբուժական

14. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու

15. Կանյուլյաներ

16. Ներարկիչներ

17. Կոպաբացիչ

18. Թեփուրներ

19. Սեղան

20. Աթոռ

21. Բժշկական թախտ

22. Բժշկական գործիքների սեղանիկ

23. Բժշկական պտտվող աթոռ

24. Բժշկական պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.3. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բիքսեր

2. Պտուտակավոր զոնդեր (ականջի, քթի)

3. Ռետինե գնդանոթներ` տարբեր չափերի

4. Ռետինե խողովակներ` միջին ականջի փչման համար

5. Ժաննեի ներարկիչ

6. Կամերտոններ

7. Օլիվաներ` քթի համար

8. Ռեֆլեկտոր ճակատային

9. Արտածծիչ

10. Կոխատոն

11. Լվացման զոնդ

12. Հայելիներ` կոկորդի, քթի, ականջի

13. Ականջային ձագարներ` տարբեր չափերի

14. Սեղմիչներ

15. Կոկորդային ներարկիչ

16. Ունելի

17. Օտար մարմնի հեռացման հավաքածու (ականջային, քթային)

18. Ներարկիչներ` տարբեր չափերի

19. Ասեղներ` տարբեր չափերի

20. Թեփուրներ

21. Մետաղյա շպատելներ

22. Սեղան

23. Աթոռ

24. Պահարան

25. Մանիպուլյացիոն սեղան

26. Բժշկական պահարան

27. Բժշկական թախտ

28. Էլեկտրական լուսամփոփ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.4. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Բբի ռեակցիայի ստուգման համար լապտերիկ

3. Նևրոլոգիական մուրճիկ

4. Ժապավեն չափող

5. Սեղան

6. Աթոռ

7. Պահարան

8. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.5. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ստետոսկոպ

2. Հասակաչափ

3. Կշեռք

4. Գլյուկոմետր

5. Մահճակալներ (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)

6. Աշխատանքային սեղաններ և աթոռներ

7. Բժշկական թաղթ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.6. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ստետոսկոպ

3. Սպիրմետր

4. Մանկական ինհալյատոր

5. Թթվածնի բարձ

6. Մեկանգամյա սկարիֆիկատոր

7. Մետաղյա շպատելներ

8. Ջերմաչափ

9. Բժշկական թաղտ

10. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

11. Աթոռներ

12. Սառնարան` դեղերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

3.3.7. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հետազոտման սեղան` իր լուսավորող լամպով

2. Խոշորացույց

3. Դեմոգրաֆ գործիք

4. Առարկայական ապակիներ

5. Առարկայական ապակիներ

6. Տոնոմետր

7. Փայտե և մետաղյա շպատելներ

8. Պինցետներ

9. Լանցետներ

10. Թասիկներ

11. Սեղան

12. Աթոռ

13. Բժշկական թախտ` մոմլաթե տակաշորով

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

3.3.8. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոնենդոսկոպ

2. Տոնոմետր (մանկական մանժետներով)

3. Սեղան

4. Աթոռ

5. Բժշկական թաղթ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

3.3.9. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոնենդոսկոպ

2. Տոնոմետր (մանկական մանժետներով)

3. Էլեկտրասրտագիր

4. Էխոսրտագիր

5. Դոպլեր ապարատ

6. Սեղան

7. Աթոռ

8. Բժշկական թախտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ- համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

3.3.10. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրաբուժական սեղան

2. Վիրաբուժական լամպ

3. Փոքր վնասվածքաբանական հավաքածու

4. Կրամերի շինաներ

5. Շարժական ռենտգեն ապարատ

6. Հիվանդի տեղափոխման սայլակ

7. Ախտահանող սարք

8. Մկրատ

9. Պինցետ

10. Ասեղնաբռնիչ

11. Սեղմիչ

12. Գիպս կտրելու սարք

13. Սեղան

14. Աթոռ

15. Բժշկական թախտ

16. Բժշկական գործիքային սեղանիկ

17. Բժշկական պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

 3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել 1-ին կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների հետ համատեղ, որպես պոլիկլինիկա (խառը), բացի 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 ենթակետերից:

Եթե 3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են պոլիկլինիկայի (մանկական) համար, նաև պետք է կիրառվեն 1.18, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

Առանձին դեպքերում երեխայի ամբուլատոր զարգացման քարտերը կարող են պահվել տեղամասային մանկաբույժի կաբինետում, ոչ թե մատենագրման կաբինետում:

1-ին, 2-րդ, 3-րդ կետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել առանձին մասնագիտական կաբինետների համար, բացառությամբ 1.11, 1.12, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 3.2 ենթակետերի պարտադիր տեխնիկական և որակավորման պահանջների ու պայմանների: Վերոհիշյալի դեպքում 1.17, 1.18, 1.19 ենթակետերով նախատեսված գործունեության փոխարեն պետք է ունենալ համապատասխան պայմանագիր այլ լիցենզավորված բուժհիմնարկի հետ, իսկ 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պետք է իրականացվեն տվյալ կաբինետներում:

Յուրաքանչյուր պոլիկլինիկա և առանձին մասնագիտական կաբինետ պետք է իրականացնի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում: Պոլիկլինիկաները, կաբինետները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն վիճակագրական հաշվետվություն:

Պոլիկլինիկաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում: Եթե պոլիկլինիկայի ղեկավարը բժիշկ-մասնագետ չէ, վերջինս պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որը ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Մասնագիտական կաբինետը ղեկավարում է համապատասխան մասնագիտության բժիշկը (անհատ ձեռներեցը կամ գործադիր տնօրենը), որն ունի համապատասխան մասնագիտացում և որակավորում: Եթե կազմակերպության ղեկավարը համապատասխան որակավորում ունեցող բժիշկ չէ, ապա պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որն ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Պոլիկլինիկան կամ կաբինետը պետք է ունենա անհետաձգելի բժշկական օգնության դեղամիջոցներ և նյութեր:

Պոլիկլինիկաների կամ կաբինետների բժշկական սարքերը և գործիքները պետք է ունենան «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված փաստաթուղթ:

 Եթե պոլիկլինիկաներում տեղակայված է բժշկական կլինիկական ամբիոն, ապա պետք է առկա լինեն նաև իրավական ակտերով նախատեսված կրթական գործընթացի համար անհրաժեշտ տեխնիկական և որակական պահանջներ ու պայմաններ:

Պոլիկլինիկաներում միջին բուժանձնակազմի ղեկավարումն իրականացվում է պոլիկլինիկայի ավագ բուժքրոջ միջոցով, իսկ առանձին մասնագիտական կաբինետներում ղեկավարումն իրականացնում է կաբինետների բուժական մասի ղեկավարը:

 

4. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Էլեկտրասրտագիր (միականալ)

3. Օտոսկոպ

4. Օֆթալմոսկոպ

5. Գլյուկոմետր

6. Սեղան` բժշկական գործիքների համար

7. Բակտերիոլոգիական լամպ

8. Գինեկոլոգիական հետազոտման աթոռ

9. Հասակաչափ (մեծահասակի և մանկական)

10. Կշեռք (մեծահասակի և մանկական)

11. Կանգնակ ներերակային ներարկումների համար

12. Ականջի զննման գործիքներ (մեծերի և մանկական)

13. Քթի զննման գործիքներ (մեծերի և մանկական)

14. Ներարկիչ` ականջի ոռոգման համար (Ժանեի ներարկիչ)

15. Ֆոնենդոսկոպ

16. Նյարդաբանի մրճիկ

17. Անատոմիական ունելի

18. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

19. Լեզվաբռնիչ

20. Ջերմաչափեր

21. Միանվագ օգտագործման բաժակներ` դեղերի ընդունման համար

22. Վիրաբուժական փոքր հավաքածու

23. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածու

24. Կաթետերներ` մեզի բաց թողնման համար (փափուկ և կոշտ)

25. Բժշկի աշխատանքային սեղան

26. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

27. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

28. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց

29. Պահարան` գործիքների համար

30. Սեղան նորածնի բարուրման համար

31. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

32. Սառնարան վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար

33. Պատգարակ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Ընտանեկան բժշկի գրասենյակը ղեկավարում է ընտանեկան բժիշկը, իսկ ընտանեկան բժշկի խմբային գործունեության դեպքում` ղեկավար-բժիշկը (կարող է լինել այլ մասնագետ), որն ընտրվում է ընտանեկան բժշկի խմբի անդամների կողմից:

Մեկ ընտանեկան բժիշկն աշխատում է մեկ ընտանեկան բուժքրոջ հետ և նրանք պետք է ունենան ընտանեկան բժշկի մասնագիտացում ու որակավորում:

1-ին կետի 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններ ու պահանջները պարտադիր են ընտանեկան բժշկի գրասենյակների գործունեության համար:

 1-ին կետի 1.17, 1.18, 1.19 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների փոխարեն ընտանեկան բժշկի գրասենյակները կարող են ունենալ համապատասխան պայմանագիր` լիցենզավորված այլ բուժհիմնարկի հետ:

 

5. ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ

 

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (տես 1.1.)

 

ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (տես 3.1.)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հասակի և քաշի չափման գործիքներ (մեծահասակի և մանկական)

2. Ստետոֆոնենդոսկոպ

3. Օֆթալմոսկոպ (ընտանեկան բժշկի համար)

4. Օտոսկոպ (ընտանեկան բժշկի համար)

5. Նյարդաբանական մուրճիկ (ընտանեկան բժշկի համար)

6. Տոնոմետր

7. Ջերմաչափեր

8. Տրանսպորտային շինաների հավաքածու

9. Անհետաձգելի բուժօգնության հավաքածու

10. Բժշկի աշխատանքային սեղան

11. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

12. Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար

13. Բժշկական թախտ

14. Պահարան` գործիքների համար

15. Սեղան` նորածնի բարուրման համար

16. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

17. Սառնարան` վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար

18. Շիրմա

19. Պատգարակ

 

5.1. ԻՄՈՒՆՈԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ (ՏԵՍ 1.12.)

 

5.2. ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

1. Լվացարան` հոսող ջրով

2. Կշեռք

3. Հասակաչափ

4. Տոնոմետր

5. Ստետոֆոնենդոսկոպ

6. Ջերմաչափ

7. Սանտիմետրային ժապավեն

8. Ստետոսկոպ (մանկաբարձական)

9. Մեկանգամյա օգտագործման տակաշորեր

10. Ներարկիչներ

11. Գրասեղան

12. Աթոռներ

13. Պահարան (դեղորայքի և բժշկական)

14. Շիրմա

15. Բժշկական լարան

16. Գինեկոլոգիական սեղան (բազկաթոռ)

17. Հայելիներ, բարձիչներ

18. Առարկայական ապակիներ

19. Ֆոլկմանի գդալ

20. Վիրահատական մկրատ

21. Կորցանգ` ուղիղ

22. Կորցանգ` ոլորված

23. Ստերիլիզատորներ

24. Էմալապատ ամանեղեն գործիքների և ինվենտարի դեզինֆեկցիայի համար

25. Շտատիվ փորձանոթների համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն վիճակագրական հաշվետվություն:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ և առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է կիրառվեն 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության համար անհրաժեշտ են մանկաբույժի և իմունոկանխարգելման կաբինետները` համաձայն վերը նշված ցանկերի, սակայն հաստատություններում չի նախատեսվում իմունոկանխարգելման կաբինետի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստի հաստիք:

Գյուղական ամբուլատորիան կարող է չունենալ գինեկոլոգիական սեղան (բազկաթոռ):

 

6. ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

6.1. ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՄԱՍ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Կիրառվում է 5 կետի տեխնիկական և որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

 

6.2. ԻՄՈՒՆՈԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ (ՏԵՍ 1.12.)

 

Գյուղական առողջության կենտրոնում երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության համար անհրաժեշտ են մանկաբույժի և իմունոկանխարգելման կաբինետները` համաձայն վերը նշված ցանկերի, սակայն հաստատություններում չի նախատեսվում իմունոկանխարգելման կաբինետի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստի հաստիք:

 

6.3. ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ (ՏԵՍ 5.2.)

 

6.4. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԱՍ

 

6.4.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈՖԻԼԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Բակտերիցիդ լամպ

3. Էլեկտրասրտագրության սարք

4. Սոնոգրաֆ

5. Գլյուկոմետր

6. Թթվածնային բալոն

7. Թթվածնային բարձիկ

8. Անատոմիական շպատել

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Ծնոտաբացիչ

11. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

12. Մետաղական շպատել

13. Ստետոսկոպ

14. Բաժակներ` դեղեր ընդունելու համար

15. Սեղմալար

16. Բժշկական բանկաներ

17. Գլաններ

18. Փայտյա շպատել

19. Բժշկական մահճակալներ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

6.4.2. ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈՖԻԼԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

1. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

2. Ռեֆլեկտոր լամպ

3. Թախտեր 

4. Գրասեղաններ

5. Աթոռներ

6. Պահարաններ` դեղորայքի և բուժ. պարագաների համար

7. Զգեստապահարաններ

8. Դարակապահարան

9. Մահճակալներ

10. Սառնարաններ

11. Հայելի

12. Կշեռք` հղիների համար

13. Տոնոմետր

14. Մանկաբարձական ստետոսկոպ

15. Կոնքաչափ

16. Ջերմաչափ

17. Թեփուր

18. Շպատել

19. Ներարկիչներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Գյուղական առողջության կենտրոնի գործունեության համար պետք է կիրառվեն 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ենթակետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

Գյուղական առողջության կենտրոնում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Գյուղական առողջության կենտրոնը պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնի սահմանված ձևի և պարբերականության վիճակագրական հաշվետվություն:

Գյուղական առողջության կենտրոնի ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ - առողջապահության կազմակերպիչը, որը ունի համապատասխան որակավորում:

 

7. ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր` արթերիալ ճնշման չափման համար

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

4. Լեզվաբռնիչ

5. Հասակաչափ (մեծահասակի և մանկական)

6. Կշեռք (մեծահասակի և մանկական)

7. Ջերմաչափեր

8. Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան

9. Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար

10. Հիվանդի հետազոտման թախտ

11. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

12. Սառնարան կամ սառնարան-պայուսակ վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, բուժակ, մանկաբարձուհի)

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Այն չի հանդիսանում ինքնուրույն իրավաբանական անձ` կարող է լինել գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի, գյուղական առողջության կենտրոնի կամ պոլիկլինիկայի կազմում:

 

8. ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գինեկոլոգիական սեղան

2. Ջերմաչափ

3. Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ

4. Ստետոսկոպ (մանկաբարձական)

5. Կշեռք

6. Հասակաչափ

7. Տոնոմետր

8. Կոնքաչափ

9. Սանտիմետրային ժապավեն

10. Ստետոֆոնենդոսկոպ

11. Մեկանգամյա օգտագործման տակաշորեր

12. Ավտոկլավ, ստերիլիզատորներ

13. Հայելիներ, բարձիչներ տարբեր չափերի

14. Ֆոլկմանի գդալ

15. Կորցանգ` ուղիղ

16. Կորցանգ` ոլորված

17. Վիրահատական մկրատ

19. Ունելի

20. Հակաբեղմնավորիչ միջոց

21. Շարժական էլեկտրալամպ` ռեֆլեկտոր

22. Առարկայական ապակիներ

23. Սեղանիկ գործիքների համար

24. Էմալապատ ամանեղեն գործիքների ստերիլիզացիայի համար

25. Թմբուկ` գործիքների ստերիլիզացիայի համար

26. Թմբուկ` թանզիֆների, նյութերի ստերիլիզացիայի համար

27. Սպիրտայրոց

28. Փորձանոթներ

29. Ձեռնոցներ

30. Ներարկիչներ

31. Բժշկական լարան

32. Շտատիվ փորձանոթների համար

33. Թեփուրներ

34. Լվացող փոշի, 33% պերհիդրոլ

35. Ախտահանող նյութեր (քլորամին, քլորհեքսիդին)

36. Թախտ

37. Գրասեղան

38. Աթոռներ

39. Բժշկական պահարան (դեղորայքի և բուժ պարագաների համար)

40. Շիրմա

41. Լվացարան` հոսող ջրով

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող (մանկաբարձուհի)

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

8-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել նաև առանձին մասնագիտական կաբինետներում, պոլիկլինիկայում և ծննդատանը:

 

9. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ (ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ)

 

1. Վիրակապական նյութերի ստերիլիզատոր

2. Բիքսեր

3. Գործիքների մատուցարան

4. Բժշկական լարան

5. Աքցան` հյուսվածքային

6. Ասեղնաբռնիչ

7. Ասեղներ

8. Վիրակապական թելեր

9. Սկալպելի բռնակ

10. Զոնդ

11. Մկրատներ` վիրաբուժական

12. Ունելիներ

13. Մկրատ

14. Սկալպել

15. Ստերիլ բինտ

16. Հիգրոսկոպիկ բամբակ

 

9 կետով սահմանված տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառվեն 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 կետերով նախատեսված գործունեության ընթացքում:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 կետերով ամրագրված կրտսեր բուժաշխատողների թվաքանակը կարող է սահմանվել անհատական մոտեցմամբ:

 

N 1 հավելվածի պարզաբանում

 

Պոլիկլինիկա (1-3 կետեր)

 

3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել 1-ին կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների հետ համատեղ, որպես պոլիկլինիկա (խառը), բացի 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 և 1.3.4 ենթակետերից:

 Եթե 3-րդ կետի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են պոլիկլինիկայի (մանկական) համար, նաև պետք է կիրառվեն 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

Առանձին դեպքերում երեխայի ամբուլատոր զարգացման քարտերը կարող են պահվել տեղամասային մանկաբույժի կաբինետում, ոչ թե մատենագրման կաբինետում:

1-ին, 2-րդ, 3-րդ կետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները պետք է կիրառել առանձին մասնագիտական կաբինետների համար, բացառությամբ 1.11, 1.12, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 և 3.2 ենթակետերի պարտադիր տեխնիկական և որակավորման պահանջների ու պայմանների: Վերոհիշյալի դեպքում 1.18, 1.19 և 1.20 ենթակետերով նախատեսված գործունեության փոխարեն պետք է ունենալ համապատասխան պայմանագիր այլ լիցենզավորված բուժհիմնարկի հետ, իսկ 1.22, 1.23, 1.24 և 1.25 ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պետք է իրականացվեն տվյալ կաբինետներում:

Յուրաքանչյուր պոլիկլինիկա և առանձին մասնագիտական կաբինետ պետք է իրականացնի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում: Պոլիկլինիկաները, կաբինետները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն վիճակագրական հաշվետվություն:

Պոլիկլինիկաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ - առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում: Եթե պոլիկլինիկայի ղեկավարը բժիշկ-մասնագետ չէ, վերջինս պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որը ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Մասնագիտական կաբինետը ղեկավարում է համապատասխան մասնագիտության բժիշկը (անհատ ձեռներեցը կամ գործադիր տնօրենը), որն ունի համապատասխան մասնագիտացում և որակավորում: Եթե կազմակերպության ղեկավարը համապատասխան որակավորում ունեցող բժիշկ չէ, ապա պետք է ունենա բուժական գծով տեղակալ, որն ունի համապատասխան որակավորում, հետդիպլոմային կրթություն և համապատասխան վերապատրաստում` վերջին 5 տարվա ընթացքում:

Պոլիկլինիկան կամ կաբինետը պետք է ունենա անհետաձգելի բժշկական օգնության դեղամիջոցներ և նյութեր:

Պոլիկլինիկաների կամ կաբինետների բժշկական սարքերը և գործիքները պետք է ունենան «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված փաստաթուղթ:

Եթե պոլիկլինիկաներում տեղակայված է բժշկական կլինիկական ամբիոն, ապա պետք է առկա լինեն նաև իրավական ակտերով նախատեսված կրթական գործընթացի համար անհրաժեշտ տեխնիկական և որակական պահանջներ ու պայմաններ:

Պոլիկլինիկաներում միջին բուժանձնակազմի ղեկավարումն իրականացվում է պոլիկլինիկայի ավագ բուժքրոջ միջոցով, իսկ առանձին մասնագիտական կաբինետներում ղեկավարումն իրականացնում է կաբինետների բուժական մասի ղեկավարը:

 

Ընտանեկան բժշկի գրասենյակ (4 կետ)

 

Ընտանեկան բժշկի գրասենյակը ղեկավարում է ընտանեկան բժիշկը, իսկ ընտանեկան բժշկի խմբային գործունեության դեպքում` ղեկավար-բժիշկը (կարող է լինել այլ մասնագետ), որը ընտրվում է ընտանեկան բժշկի խմբի անդամների կողմից:

 Մեկ ընտանեկան բժիշկն աշխատում է մեկ ընտանեկան բուժքրոջ հետ և նրանք պետք է ունենան ընտանեկան բժշկի մասնագիտացում ու որակավորում:

1-ին կետի 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 ենթակետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները պարտադիր են ընտանեկան բժշկի գրասենյակների գործունեության համար:

1-ին կետի 1.18, 1.19, 1.20 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների փոխարեն ընտանեկան բժշկի գրասենյակները կարող են ունենալ համապատասխան պայմանագիր` լիցենզավորված այլ բուժհիմնարկի հետ:

 

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիա (5 կետ)

 

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաները պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնեն սահմանված ձևի և պարբերականության վիճակագրական հաշվետվություն:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ - առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում պետք է կիրառվեն 1.22, 1.23, 1.24 և 1.25 ենթակետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջները:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության համար անհրաժեշտ են մանկաբույժի և իմունոկանխարգելման կաբինետները` համաձայն վերը նշված ցանկերի, սակայն հաստատություններում չի նախատեսվում իմունոկանխարգելման կաբինետի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստի հաստիք:

 

Գյուղական առողջության կենտրոն (6 կետ)

 

Գյուղական առողջության կենտրոնի գործունեության համար պետք է կիրառվեն 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 ենթակետերի տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները:

Գյուղական առողջության կենտրոնում պետք է իրականացվի հիվանդների հաշվառում (բժշկական քարտերի միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Գյուղական առողջության կենտրոնը պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնի սահմանված ձևի և պարբերականության վիճակագրական հաշվետվություն:

Գյուղական առողջության կենտրոնի ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ - առողջապահության կազմակերպիչը, որը ունի համապատասխան որակավորում:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Բազմալիքային էլեկտրասրտագրության սարք

4. Սպիրոմետր

5. Սպիրոգրաֆ

6. Պուլմոնոտախոմետր

7. Գաստրոսկոպ

8. Կոլոնոսկոպ

9. Սոնոգրաֆ

10. Գլյուկոմետր

11. Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար)

12. Թթվածնային բալոն

13. Թթվածնային բարձիկ

14. Անատոմիական պինցետ

15. Ստետոֆոնենդոսկոպ

16. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

17. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

18. Ծնոտաբացիչ

19. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

20. Չափիչ ժապավեններ

21. Բժշկական ջերմաչափ

22. Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ

23. Դիմակներ

24. Սեղմալար (ժգուտ)

25. Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում` սիֆոնային

26. Հիվանդի սայլակներ

27. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

28. Ապակյա սեղանիկներ

29. Դեղորայքի պահարաններ

30. Բժշկական պահարաններ

31. Բժշկական թախտեր

32. Հանդերձապահարաններ

33. Ճաշասեղաններ

34. Տումբաներ

35. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

36. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Ընդհանուր թերապևտիկ կարող է համարվել 40 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

ՀՀ մարզային բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում ընդհանուր թերապևտիկ կարող է համարվել 40-ից պակաս մահճակալ ունեցող բաժանմունք` իր մեջ ներառելով նաև այլ թերապևտիկ պրոֆիլի մահճակալներ:

 

ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

2. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

2.1. ԻՆՖԱՐԿՏԱՅԻՆ ԲԱժԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային սրտագրիչներ

2. Էլեկտրասրտագրիչներ

3. Վելոէրգոմետր

4. Արտածծիչներ

5. Էլեկտրական կվարցի լամպեր

6. Մոնիտորներ

7. Դեֆիբրիլյատորներ

8. Սրտի ռիթմի ստիմուլյատոր

9. Թթվածնային բալլոններ

10. Ստերիլիզատոր

11. Բաբրովի ապարատներ

12. Էլեկտրական լամպեր

13. Դոզիմետրեր (պոմպա)

14. Շնչառական ապարատներ

15. Ֆոնենդոսկոպներ

16. Տոնոմետրեր

17. Շտատիվներ

18. Արհեստական շնչառության պարկ

19. Հիվանդի սայլակներ

20. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

21. Ապակյա սեղանիկներ

22. Դեղորայքի պահարաններ

23. Բժշկական պահարաններ

24. Բժշկական թախտեր

25. Հանդերձապահարաններ

26. Ճաշասեղաններ

27. Տումբաներ

28. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

29. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

2.2. ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրակարդիոգրաֆներ

2. Դեֆիբրիլյատորներ

3. Խոռոչներից հեղուկի արտածծման սարքավորումներ

4. Վիրաբուժական գործիքների փոքր հավաքածու

5. Խոռոչների ֆունկցիոն ասեղներ և գործիքներ

6. Ուլտրաձայնային ինհալացիոն սարք

7. Արյան արագության ինդիկատոր

8. Գերձայնային սարքավորում «Ուզկար»

9. Արհեստական շնչառական սարք

10. Մոնիտորային սարքավորումներ

11. Ցենտրիֆուգա

12. Դեղորայքային դոզատորներ

13. Կվարցի ճառագայթիչներ

14. Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր

15. Ախտահանիչներ

16. Արյան ճնշման չափող գործիքներ

17. Հիվանդի սալյակներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Դեղորայքի սեղաններ

20. Լաբորատոր ամանեղենի պահարաններ

21. Մահճակալներ

22. Բազմոցներ

23. Աթոռներ

24. Ճաշասեղաններ

25. Բազկաթոռներ

26. Փայտյա և մետաղյա պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

2.3. ՍՐՏԻ ՌԻԹՄԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դեֆիբրիլյատոր

2. Էլեկտրասրտագրման ապարատ

3. Կարդիոկոմպլեքս

4. Արյան ճնշման չափող գործիքներ

5. Խոռոչի հեղուկի արտածծման սարքավորում

6. Ախտահանիչներ

7. Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր

8. Արհեստական շնչառական սարք

9. Սրտի ռիթմի կարգավորման ապարատ

10. 24-ժամվա էլեկտրասրտագրման Հոլտեր մոնիտորինգ

11. Միկրոանալիզատոր

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

2.4. ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Արհեստական շնչառության ապարատներ

4. Էլեկտրական արտածծիչ

5. Բերանլայնիչ

6. Լեզվաբռնիչ

7. Վիրաբուժական լամպեր

8. Բիքս

9. Բաբրովի ապարատներ

10. Շտատիվներ

11. Վելոէրգոմետր

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

2.5. ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

2. Արձագանքասրտագության սարքավորում

3. Օֆտալմոսկոպ

4. Ստամոքսաաղիքային արտածծիչ

5. Վիրաբուժական լամպեր

6. Շնչառական սարքավորում

7. Բիքսեր

8. Շտատիվներ

9. Բաբրովի սարքավորում

10. Զարկերակային ճնշման չափիչներ

11. Ֆոնենդոսկոպներ

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

2.6. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Արհեստական շնչառության ապարատներ

4. Էլեկտրաարտածծիչներ

5. Բոբրովի ապարատներ

6. Շտատիվներ

7. Վելոէրգոմետր

8. Մոնիտորներ

9. Թթվածնի ապարատ և բարձեր

10. Արյան ճնշման չափման գործիքներ

11. Սրտի ռիթմի կարգավորման սարք

12. Ախտահանման սարքեր

13. Կվարցի լամպեր

14. Պատգարակներ

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Սրտաբանական կարող է համարվել 40 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 5 մահճակալի հաշվով:

2.1 - 2.5 կետերով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են սրտաբանական կենտրոններում:

2.6 կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլային հիվանդանոցներում:

 

ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

3. ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ

1. Վելոէրգոմետր

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Կվարցային ապարատ

4. Ստիմուլյատոր

5. Ստետոֆոնենդոսկոպ

6. Արյան ճնշման չափման ապարատ

7. Հիվանդի սայլակներ

8. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

9. Ապակյա սեղանիկներ

10. Դեղորայքի պահարաններ

11. Բժշկական պահարաններ

12. Բժշկական թախտեր

13. Հանդերձապահարաններ

14. Ճաշասեղաններ

15. Տումբաներ

16. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

17. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Ռևմատոլոգիական կարող է համարվել 40 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն` 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

4. ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Թթվածնի բարձ

4. Շտատիվ

5. Բժշկական ջերմաչափ

6. Հիվանդի սայլակներ

7. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

8. Ապակյա սեղանիկներ

9. Դեղորայքի պահարաններ

10. Բժշկական պահարաններ

11. Բժշկական թախտեր

12. Հանդերձապահարաններ

13. Ճաշասեղաններ

14. Տումբաներ

15. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

16. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Նեֆրոլոգիական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

5. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական երիկամի սարքավորումներ

2. Ջրի մաքրման սարքավորումներ

3. Լվացման սարք` հեմոդիալիզատորների կրկնակի օգտագործման նպատակով

4. Հեմոդիալիզ անցկացնելու համար խտանյութ

5. Սարք` խտանյութը հեղուկի վերածելու համար

6. Տարողություն ջրի պահեստավորման համար

7. Տարաներ` հեղուկ խտանյութի համար

8. Ախտահանման սարք

9. Հեմոդիալիզը անցկացնելու համար անհրաժեշտ պարագաներ (հեմոդիալիզատորներ, արյան գծեր, ֆիստուլայի ասեղներ, ներարկիչներ, ախտահանող նյութեր, զանազան վիրաբուժական գործիքներ, դեղորայք, ֆիզիոլոգիական լուծույթ, թանձիվ և այլն)

10. Վիրակապական սեղան

11. Չհրկիզվող պահարան

12. Սառնարաններ

13. Հիվանդի սայլակներ

14. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

15. Ապակյա սեղանիկներ

16. Դեղորայքի պահարաններ

17. Բժշկական պահարաններ

18. Բժշկական թախտեր

19. Հանդերձապահարաններ

20. Ճաշասեղաններ

21. Տումբաներ

22. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

23. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

6. ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Գաստրոսկոպ

4. Կոլոնոսկոպ

5. Սոնոգրաֆ

6. Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար)

7. Ստետոֆոնենդոսկոպ

8. Մետաղյա և փայտյա շպատել

9. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

10. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

11. Բժշկական ջերմաչափ

12. Սեղմալար (ժգուտ)

13. Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում` սիֆոնային

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Դեղորայքի պահարաններ

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական թախտեր

20. Հանդերձապահարաններ

21. Ճաշասեղաններ

22. Տումբաներ

23. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Գաստրոէնտերոլոգիական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

7. ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)

2. Բակտերիցիդ ճառագայթիչ

3. Սպիրոմետր

4. Սպիրոգրաֆ

5. Պուլմոնոտախոմետր

6. Բրոնխոսկոպ

7. Թթվածնային բալոն

8. Թթվածնային բարձիկ

9. Անատոմիական պինցետ

10. Ստետոֆոնենդոսկոպ

11. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

12. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

13. Ծնոտաբացիչ

14. Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար

15. Բժշկական ջերմաչափ

16. Դիմակներ

17. Սեղմալար (ժգուտ)

18. Հիվանդի սայլակներ

19. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

20. Ապակյա սեղանիկներ

21. Դեղորայքի պահարաններ

22. Բժշկական պահարաններ

23. Բժշկական թախտեր

24. Հանդերձապահարաններ

25. Ճաշասեղաններ

26. Տումբաներ

27. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

28. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Թոքաբանական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

8. ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պերֆուզամատոր` ինսուլինի ներարկման համար

2. Գլյուկոմետր` արյան մեջ շաքարը շտապ որոշելու համար

3. Գլուկոմետրի շերտիկներ

4. Սարք` վահանաձև գեղձի պունկցիայի համար

5. Բժշկական կշեռք

6. Հասակաչափ

7. Հիվանդի սայլակներ

8. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

9. Ապակյա սեղանիկներ

10. Դեղորայքի պահարաններ

11. Բժշկական պահարաններ

12. Բժշկական թախտեր

13. Հանդերձապահարաններ

14. Ճաշասեղաններ

15. Տումբաներ

16. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

17. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Ներզատաբանական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

9. ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական շնչառության շարժական ապարատ

2. Աերոզոլային ինհալատոր

3. Պնևմոտախոմետր

4. Քթի հայելի

5. Կորնցանգ ուղիղ

6. Բժշկական մկրատ

7. Անատոմիական պինցետ

8. Սկարիֆիկատոր

9. Սկալպել

10. Ստետոֆոնենդոսկոպ

11. Մետաղական և փայտյա շպատելներ

12. Տուբերկուլինային սրսկիչներ

13. Տրախեոտոմիայի խողովակ և նրան կոմպլեկտավորող այլ պարագաներ

14. Ճակատային ռեֆլեկտոր

15. Պիկֆլոումետր

16. Ոչ ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու

17. Ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու

18. Տոնոմետր

19. Վայրկյանաչափ

20. Թթվածնի բարձիկ

21. Ապակյա անոթներ ջերմաչափիչ պատերի համար

22. Աչքի պիպետ

23. Բժշկական ջերմաչափ

24. Սառնարան ալերգեններ պահպանելու համար

25. Հակաշոկային դեղամիջոցների պահարան

26. Հիվանդի սայլակներ

27. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

28. Ապակյա սեղանիկներ

29. Դեղորայքի պահարաններ

30. Բժշկական պահարաններ

31. Բժշկական թախտեր

32. Հանդերձապահարաններ

33. Ճաշասեղաններ

34. Տումբաներ

35. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

36. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 Ալերգոլոգիական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

10. ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուլտրաձայնային թերապիայի սարքեր

2. Ճառագայթիչներ

3. Էլեկտրաքուն

4. Էլեկտրաստիմուլյատորներ

5. Գալվանիզացիայի ապարատ

6. Ինհալյատորներ

7. Դիոդինամիկա

8. Գերբարձր հաճախականության ապարատներ

9. Լազերային ճառագայթման ապարատներ

10. Նեյրոիմպուլսի ապարատներ

11. Լազերային ապարատներ

12. Չիժևսկու լուսամփոփներ

13. Պարաֆինի թերմոստատ

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Դեղորայքի պահարաններ

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական թախտեր

20. Հանդերձապահարաններ

21. Ճաշասեղաններ

22. Տումբաներ

23. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Ֆիզիոթերապևտիկ կարող է համարվել 40 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

 Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

11. ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Խոշորացույց

2. Լուսավորող լապտեր շարժական

3. Բժշկական կշեռք

4. Տոնոմետր

5. Դեզինֆեկցիոն եռացման սարք

6. Բիքս

7. Էլեկտրակոագուլյատոր

8. Սեղմիչ

9. Հեշտոցային հայելի

10. Զոնդերի հավաքածու

11. Կաթետրների հավաքածու

12. Կորնցանգ

13. Աքցան եղունգների համար

14. Ֆոլգմանի գդալներ

15. Մկրատներ

16. Ունելիների հավաքածու

17. Նշտարներ տարբեր չափերի

18. Ֆոնենդոսկոպ

19. Տափաձողեր

20. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ

21. Խոռոչների լվացման ներարկիչներ

22. Ապակյա չափագրված բաժակներ

23. Պիպետ աչքի համար

24. Բժշկական ջերմաչափ

25. Թթվածնի բարձիկ

26. Դեզինֆեկցման բաժակներ

27. Ծածկապակի

28. Առարկայական ապակի

29. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

30. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

31. Ապակյա սեղանիկներ

32. Դեղորայքի պահարաններ

33. Բժշկական պահարաններ

34. Բժշկական թախտեր

35. Հանդերձապահարաններ

36. Ճաշասեղաններ

37. Տումբաներ

38. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

39. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Մաշկավեներաբանական կարող է համարվել 40 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

 Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

12. ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Վիրաբուժական բաժին

2. Ճառագայթային բուժման բաժին

3. Քիմիոթերապիայի բաժին

 

12.1. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

2. Էլեկտրական դանակ

3. Թերմոկոագուլյատոր

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Ավտոմատ ներարկիչներ

6. Թթվածնի կենտրոնացված ներհոսքի սարք

7. Կարդիոմոնիտոր

8. Շտապ բջջաբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ սարքեր և պիտույքներ

9. Շտապ հյուսվածքաբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ սարքեր

10. Ռենտգեն սարք

11. Սարքեր ներվիրահատական քիմիթերապիա անցկացնելու համար

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Վիրաբուժական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

12.2. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ռենտգեն ախտորոշիչ սարք` ճառագայթային բուժման պլանավորման համար

2. Սարքավորումներ` հեռավոր, ներխոռոչային և ներհյուսվածքային ճառագայթային բուժման համար

3. Կոնտուրոգրաֆ

4. Բուժման պլանավորման համար համակարգչային 2,5/3-չափանի համակարգ

5. Ճառագայթների համակարգչային անալիզատոր (ջրային ֆանտոմի հիման վրա)` տվյալները փոխանցող ծրագրի առկայությամբ

6. Կարծր մարմնային պլաստիկ ֆանտոմ

7. Էլեկտրաչափիչ սարք` ճառագայթային փնջի և տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար

8. Իոնիզացնող խցիկներ ճառագայթային փնջի և տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար

9. Ռադիացիոն ֆոնի մշտական վերահսկման դյուրատար ազդանշանիչ դոզիմետր (թույլատրելի մակարդակի գերազանցման ազդանշանով)

10. Ռադիակտիվ հսկիչ սարք

11. Թերապևտիկ փնջի իզոկենտրոնի տեղակայման, համաչափության հսկման և բաշխման համասեռության սարքեր

12. Հեռուստատեսային տեսահսկիչ սարք

13. Անհատական դոզիմետրեր

14. Ֆոտոլաբորատորիա` համապատասխան սարքավորումներով

15. Դենսիտոմետր

16. Հիվանդի սայլակներ

17. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

18. Ապակյա սեղանիկներ

19. Դեղորայքի պահարաններ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Բժշկական թախտեր

22. Հանդերձապահարաններ

23. Ճաշասեղաններ

24. Տումբաներ

25. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

26. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 Ճառագայթային կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

 Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

12.3. ՔԻՄԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անձնակազմի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունն ապահովող սարքավորումներ (քաշիչ պահարան)

2. Քիմիոպրեպարատների պահպանման սենյակներ և սարքավորումներ

3. Ավտոմատ ներարկիչներ

4. Քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների կողմնակի ազդեցությունների չափագրման հատուկ շկալաներ

5. Քիմիոպրեպարատների օգտագործված (դատարկ) սրվակների պահպանման և հետագայում ոչնչացման տարողություններ

6. Հիվանդի սայլակներ

7. Մահճակալներ

8. Ապակյա սեղանիկներ

9. Դեղորայքի պահարաններ

10. Բժշկական պահարաններ

11. Բժշկական թախտեր

12. Հանդերձապահարաններ

13. Ճաշասեղաններ

14. Տումբաներ

15. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

16. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Քիմիոթերապևտիկ կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

Ուռուցքաբանական կարող է համարվել այն ծառայությունը (բաժանմունքը), որն իր մեջ ներառում է 12.1, 12.2, 12.3, ինչպես նաև 19, 33 կետերով նախատեսված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները` բոլոր հարակից ծառայություններով:

12.2. և 12.3 կետերով նախատեսված բաժինները կարող են գործել ինքնուրույն` ռենտգեն և այլ հարակից ծառայությունների հետ:

 

ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

13. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրական ուղիղ օֆթալմոսկոպ

2. Սկիասկոպ իր քանոններով

3. Ճեղքային լամպ

4. Գոնիոսկոպ

5. Ճակատի բինոկուլյար օֆթալմոսկոպ

6. Ճակատի օֆթալմոսկոպի ոսպնյակ

7. Ակնոցներ որոշելու ոսպնյակների հավաքածու

8. Ռեֆրակտոմետր

9. Ֆյորստերի պերիմետր

10. Զոնդեր` կոնիկ և բոումենի

11. Կանյուլա արցունքատար ուղիների լվացման համար

12. Անատոմիկ պինցետներ

13. Վիրաբուժական պինցետներ

14. Պինցետներ կարերի համար

15. Սրածայր մկրատներ

16. Բիքսեր

17. Հիվանդի սայլակներ

18. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

19. Ապակյա սեղանիկներ

20. Դեղորայքի պահարաններ

21. Բժշկական պահարաններ

22. Բժշկական թախտեր

23. Հանդերձապահարաններ

24. Ճաշասեղաններ

25. Տումբաներ

26. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

27. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Ակնաբուժական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

 Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն -15 մահճակալի հաշվով:

 

ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

14. ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կշեռք` բժշկական

2. Արտածծիչներ` վիրաբուժական

3. Ինհալյատոր` գոլորշային

4. Լամպեր կվարցային

5. Ռեկտոռոմանոսկոպ

6. Մկրատ

7. Մազ կտրելու մեքենա

8. Շպադելներ և լատոկներ

9. Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր

10. Ստերիլիզատոր էլեկտրական

11. Ստամոքսի լվացման զոնդեր և ձագար

12. Էսմարխի գավաթ

13. Սառցապարկ և ջերմապարկ

14. Մեզի կաթետեր

15. Աղիների լվացման կատետր

16. Ժաննեի ներարկիչ

17. Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր

18. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և ներերակային սիստեմաներ

19. Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար

20. Սառնարան

21. Լվացարան` ախտահանման լուծույթով

22. Ջերմաչափ

23. Հիվանդի սայլակներ

24. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

25. Ապակյա սեղանիկներ

26. Դեղորայքի պահարաններ

27. Բժշկական պահարաններ

28. Բժշկական թախտեր

29. Հանդերձապահարաններ

30. Ճաշասեղան

31. Տումբաներ

32. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

33. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

14. կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են ՀՀ մարզային հիվանդանոցների և Երևանի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում:

 

Ինֆեկցիոն կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

ՀՀ մարզային բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում ինֆեկցիոն կարող է համարվել 30-ից պակաս մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

 

14.1. ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արհեստական շնչառության ապարատ

2. Նարկոզի ապարատ

3. Կարդիոմոնիտոր դեֆիբրիլյատորով

4. Լարինգոսկոպ, ինտուբացիոն խողովակ

5. Թթվածնային կայան, թթվածնային բալոն

6. Կշեռք` բժշկական

7. Արտածծիչներ վիրաբուժական

8. Ինհալյատոր գոլորշային

9. Լամպեր կվարցային

10. Մկրատ

11. Մազ կտրելու մեքենա

12. Շպատելներ և լատոկներ

13. Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր

14. Ստերիլիզատոր էլեկտրական

15. Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր և ձագար

16. Էսմարխի գավաթ

17. Սառցապարկ և ջերմապարկ

18. Մեզի և աղիների լվացման կաթետերներ

19. Ժաննեի ներարկիչ

20. Վիրահատական սեղան

21. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և ներերակային սիստեմաներ

22. Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար

23. Սառնարան

24. Լվացարան ախտահանման լուծույթով

25. Ջերմաչափ

26. Պունկցիայի ասեղներ

27. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

28. Հիվանդի սայլակներ

29. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

30. Ապակյա սեղանիկներ

31. Դեղորայքի պահարաններ

32. Բժշկական պահարաններ

33. Բժշկական թախտեր

34. Հանդերձապահարաններ

35. Ճաշասեղան

36. Տումբաներ

37. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

38. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Ինֆեկցիոն վերակենդանացման բաժանմունքը ծավալվում է ինֆեկցիոն բաժանմունքներին կից - 12 մահճակալ:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 6 մահճակալի հաշվով:

 

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆԳԻՈՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

15. ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էնցեֆալոգրաֆ

2. Դոպլերոգրաֆիկ սարք

3. Էլեկտրամիոգրաֆ

4. Բժշկական մուրճիկ

5. Էլեկտրասրտագրիչ

6. Տոնոմետր

7. Արյան փոխներարկման շտատիվներ

8. Բժշկական կշեռք

9. Քայլակներ

10. Շնչուղիների ետծծիչ

11. Պատգարակներ

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Նյարդաբանական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

15.1. ԱՆԳԻՈՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կարդիոմոնիտոր

2. Թոքերի արհեստական շնչառության սարք

3. Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր

4. Օկսիմետր

5. Դեֆիբրիլյատոր

6. Պոմպային բժշկական ծծիչներ

7. Սարք-արհեստական երիկամ

8. Արյան սեպորատոր (ցենտրիֆուգա)

9. Մեխանիկական սեպորատոր

10. Արյան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք

11. Արյան լազերային ճառագայթման սարք

12. Արյան ճնշման ավտոմատիկ չափման սարքեր

13. Մեխանիկական սֆիգմոնանոմետր

14. Թթվածնային համակարգի հավաքածու

15. Թթվածնի հարստացման սարք

16. Շարժական ռենտգեն սարք

17. Էլեկտրասրտագրիչ

18. Լարինգոսկոպ (հավաքածու)

19. Սառնարանային համակարգ

20. Չոր ախտահանման համակարգեր

21. Շարժական լուսավորող համակարգեր

22. Էխոէնցեֆալոսկոպ

23. Օֆտալմոսկոպ

24. Էլեկտրամիոգրաֆ

25. Էխոկարդիոգրաֆ

26. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

27. Տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիայի սարք

28. Կապնոմետր

29. Բրոնխոսկոպ

30. Կարդիոմոնիտոր

31. Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր

32. ՈՒղեղի անոթների դուպլեկսային արտատպման սարք

33. Դիալիզային սիստեմ (սարք, պոմպ, տարողություն, դիստիլյատոր-սեպարատոր)

34. Հիվանդի սայլակներ

35. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

36. Ապակյա սեղանիկներ

37. Դեղորայքի պահարաններ

38. Բժշկական պահարաններ

39. Բժշկական թախտեր

40. Հանդերձապահարաններ

41. Ճաշասեղաններ

42. Տումբաներ

43. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

44. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 Անգիոնևրոլոգիական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 5 մահճակալի հաշվով:

Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքի գործունեությունը չի իրականացվում առանձին: Պարտադիր պայման է` վերակենդանացման բաժանմունքի, դետոկսիկացիոն կաբինետի, ֆունկցիոնալ ախտորոշման և էքսպրես լաբորատորիաների առկայությունը:

 

ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

16. ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ինհալյատորներ

2. Արյան ճնշման չափման գործիքներ

3. Նեգատոսկոպ

4. Ստետոսկոպ

5. Թթվածնային սարք

6. Արյան փոխներարկման շտատիվ

7. Արտածծիչ

8. Բժշկական կշեռք

9. Թթվածնի բարձ

10. Բժշկական հենակներ

11. Բիքսեր

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Տուբերկուլյոզային կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

ՀՀ մարզային բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում տուբերկուլյոզային կարող է համարվել 30-ից պակաս մահճակալ ունեցող բաժանմունք:

 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

17. ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլէկտրաէնցեֆալոգրաֆ` 8 ալիքային

2. Արյան ճնշումը չափող գործիք

3. Արհեստական շնչառության կարգավորող պորտատիվ ապարատ

4. Բժշկական կշեռքներ

5. Արհեստական կերակրման զոնդ (ռեզինից)

6. Ասեղ` ողնուղեղային պունկցիայի համար

7. Վիրաբուժական ասեղների հավաքածու

8. Գիպսը հանելու մկրատ

9. Բերանլայնիչ

10. Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ

11. Նևրոլոգիական մուրճիկ

12. Լեզվաբռնիչ

13. Ռեզինե ջեռակ

14. Սիֆոնային հոգնայի հարմարանք

15. Թթվածնի բարձ` էբոնիտային բերանակալով

16. Մետաղյա պահարան

17. Արյան փոխներարկման շտատիվ

18. Արտածծող պահարան

19. Հիվանդի սայլակներ

20. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

21. Ապակյա սեղանիկներ

22. Դեղորայքի պահարաններ

23. Բժշկական պահարաններ

24. Բժշկական թախտեր

25. Հանդերձապահարաններ

26. Ճաշասեղաններ

27. Տումբաներ

28. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

29. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Հոգեբուժական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն -15 մահճակալի հաշվով:

 Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

ՀՀ մարզերում հոգեբուժական դիսպանսերներում մահճակալների թիվը կարող է 30-ից պակաս լինել:

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

18. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր անզգայացման սարք

2. Էլեկտրական դանակ

3. Վիրահատական գործիքների հավաքածու (մեծ և փոքր)

4. Վիրահատական սեղան

5. Վիրահատական լուսամփոփեր

6. Վիրակապարանի սեղան

7. Վիրակապարանի կողքային լամպ

8. Էլեկտրակոագուլյատոր

9. Արտածծիչ` էլեկտրական

10. Ինհալյատոր

11. Ավտոկլավ

12. Ստերիլիզատոր

13. Չորացնող պահարան

14. Արհեստական շնչառության սարք

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-14 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

18 կետով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցների համար:

 

Ընդհանուր վիրաբուժական կարող է համարվել 40 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

19. ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր անզգայացման սարք

2. Արհեստական շնչառության սարք

3. Ախտահանող լամպ

4. Վիրահատական արտածծիչ

5. Դեֆիբրիլյատոր

6. Մոնիտոր

7. Կարդիոմոնիտոր

8. Ռեսպիրատոր

9. Լարինգոսկոպ

10. Կենտրոնացված թթվածնային համակարգ

11. Ինհալյատոր

12. Հիվանդի տաքացման սարք

13. Արյան տաքացման սարք

14. Արյան խումբ որոշող սարք

15. Անեսթեզիոլոգի սեղան

16. Տրախեոստոմիկ փողեր

17. Ներշնչափողային խողովակների հավաքածու

18. Հիվանդի սայլակներ

19. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

20. Ապակյա սեղանիկներ

21. Դեղորայքի պահարաններ

22. Բժշկական պահարաններ

23. Բժշկական թախտեր

24. Հանդերձապահարաններ

25. Ճաշասեղաններ

26. Տումբաներ

27. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

28. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Վերոհիշյալ բաժանմունքում պետք է լինի նաև մանիպուլյացիոն սենյակ:

Վերակենդանացման կարող է համարվել 12 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 6 մահճակալի հաշվով:

 

ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

20. ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մանրադիտակ

2. Դրել

3. Էլեկտրական մաշկահատ (դերմատոմ)

4. Շուղերի անցկացման սարք

5. Էլեկտրական կոագուլյատոր

6. Մաշկի հղկման սարք

7. Ախտահանիչ

8. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածուներ հետևյալ վիրահատությունների համար.

ա) քթի վիրահատություններ

բ) դաստակի և ոտնաթաթի վիրահատություններ

գ) միկրովիրաբուժական վիրահատություններ

դ) քիմքի և բերանի խոռոչի վիրահատություններ

ե) անոթային վիրահատություններ

9. ընդհանուր պլաստիկ վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

10. Վիրահատարանի լամպ

11. Լամպ կողմնային լուսավորման համար

12. Գլխի լամպ` ճկուն լուսատարով

13. Արտերիալ ճնշման չափման սարք

14. Ջերմաչափեր

15. Անհետաձգելի բուժօգնություն ցուցաբերելու գործիքների հավաքածու, այդ թվում`

ա) դեֆիբրիլատոր

բ) տրախեոստոմավորման հավաքածու

16. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան` աթոռներով

17. Ընդհանուր անզգայացման սարք

18. Հիվանդի սայլակներ

19. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

20. Ապակյա սեղանիկներ

21. Դեղորայքի պահարաններ

22. Բժշկական պահարաններ

23. Բժշկական թախտեր

24. Հանդերձապահարաններ

25. Ճաշասեղաններ

26. Տումբաներ

27. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

28. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացում և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-17 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Պլաստիկ վիրաբուժական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

 

ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

21. ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անոթային վիրահատության գործիքների հավաքածու

2. Անոթային պրոթեզների հավաքածու

3. Ատրավմատիկ թելերի և ասեղների հավաքածու

4. Էլեկտրակոագուլյատոր

5. Ընդհանուր անզգայացման սարքավորումներ

6. Արյան ճնշման չափման ապարատ

7. Վիրահատական սեղաններ

8. Հիվանդի սայլակներ

9. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

10. Ապակյա սեղանիկներ

11. Դեղորայքի պահարաններ

12. Բժշկական պահարաններ

13. Բժշկական թախտեր

14. Հանդերձապահարաններ

15. Ճաշասեղաններ

16. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

17. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-7 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Անոթային վիրաբուժության կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

 Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

22. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դիմածնոտային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

2. Ոչ վիրաբուժական մանիպուլյացիոն գործիքների հավաքածու (սոնոմետրեր, շտատիվներ, ներերակային և միջմկանային ներարկումների պարագաներ, սրվակներ)

3. Վիրակապարանի գործիքների հավաքածու

4. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

5. Անեսթեզիոլոգիական սարքավորումներ

6. Բոռմեքենա

7. Վիրաբուժական ծծիչներ

8. Կոագուլյատորներ

9. Ախտահանման սարքեր

10. Ստերիլ գործիքների սեղաններ

11. Վիրակապարանի և վիրահատարանի սեղաններ

12. Վիրակապարանի և վիրահատարանի լամպեր

13. Ատամնաբուժական բազկաթոռ

14. Հիվանդի սայլակներ

15. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

16. Ապակյա սեղանիկներ

17. Դեղորայքի պահարաններ

18. Բժշկական պահարաններ

19. Բժշկական թախտեր

20. Հանդերձապահարաններ

21. Ճաշասեղաններ

22. Տումբաներ

23. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

24. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-13 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Դիմածնոտային կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՆԵՅՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

23. ՆԵՅՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատարանի միկրոսկոպ

2. Նեյրովիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

3. Գերձայնային ներգանգային և արտագանգային դոպլերոգրաֆ

4. ՈՒղեղային անգեոգրաֆ (սերիոգրաֆ)

5. ՈՒղեղային ռետրակտրներ

6. Վիրակապարանի ռենտգեն - ապարատ (շարժական)

7. Արհեստական շնչառության սարք

8. Վիրահատական սեղան

9. Վիրահատարանի լամպ

10. Վիրակապարանի սեղան

11. Անեսթեզիոլոգիական սարքավորումներ

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 1-11 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Նեյրովիրաբուժական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

24. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական գործիքների մեծ հավաքածու

2. Վիրահատական սեղան

3. Վիրահատարանի լամպ

4. Արհեստական շնչառության սարք

5. Թթվածնի կենտրոնացված ներհոսքի սարք

6. Վակում արտածծիչ

7. Էլեկտրակոագուլյատոր

8. Բակտերիոցիդ լամպ

9. Շարժիչ ռենտգեն սարք

10. Նեգատոսկոպ

11. Կարդիոմոնիտոր

12. Հիվանդի սայլակներ

13. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

14. Ապակյա սեղանիկներ

15. Դեղորայքի պահարաններ

16. Բժշկական պահարաններ

17. Բժշկական թախտեր

18. Հանդերձապահարաններ

19. Ճաշասեղաններ

20. Տումբաներ

21. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

22. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-11 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Կրծքային վիրաբուժության կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

25. ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ուրետրո ցիստոսկոպ

2. Ռեզէկտոսկոպ (հավաքածու)

3. ՈՒռետրոռենոսկոպ

4. Ունիվերսալ գինեկոլոգիական բազկաթոռ

5. Ուռետրալ կաթետրների հավաքածու

6. Վիրահատական գործիքների հավաքածու

7. Անեսթեզիոլոգիական սարքավորում

8. Արհեստական շնչառության սարք

9. Էլեկտրական դանակ

10. Պոլիէկտոմիկ հավաքածու

11. Նեգատոսկոպ

12. Վիրահատական լամպ

13. Վիրաբուժական սեղան

14. Ավտոկլավ

15. Ջրային ստերիլիզատոր

16. Հիվանդի սայլակներ

17. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

18. Ապակյա սեղանիկներ

19. Դեղորայքի պահարաններ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Բժշկական թախտեր

22. Հանդերձապահարաններ

23. Ճաշասեղաններ

24. Տումբաներ

25. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

26. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-15 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Ուրոլոգիական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

26. ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ճակատային ռեֆլեկտոր լամպ

2. Վակուում արտածծիչ

3. Թերմոկոագուլյատոր

4. Քիթ-կոկորդ- ականջի զննման գործիքների հավաքածու

5. Խոռոչների լվացման գործիքների հավաքածու

6. Քիթ-կոկորդ- ականջի միջամտությունների հավաքածու

7. Ֆիբրոէնդոլարինգոսկոպ

8. Օտոմիկրոսկոպ

9. Միկրոսկոպի տակ միջամտություններ կատարելու հավաքածու

10. Միկրոսկոպ

11. Էնդոլարինգիալ վիրահատության գործիքների և օպտիկայի հավաքածու

12. Միջին ականջի վիրահատության գործիքների և օպտիկայի հավաքածու

13. Անեսթեզիոլոգիական սարքավորումներ

14. Ներքթային վիրահատության գործիքների հավաքածու

15. Ճակատային, փնջային, հալոգեն լամպեր

16. Բազմադիրքային վիրահատական սեղան

17. Լուսային ռեֆլեկտոր

18. Սեղաններ` միկրոսկոպով աշխատելու համար

19. Սեղանիկներ` վիրահատական գործիքների համար

20. Հիվանդի սայլակներ

21. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

22. Ապակյա սեղանիկներ

23. Դեղորայքի պահարաններ

24. Բժշկական պահարաններ

25. Բժշկական թախտեր

26. Հանդերձապահարաններ

27. Ճաշասեղաններ

28. Տումբաներ

29. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

30. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-19 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

27. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր մարմնի ռադիոակտիվության որոշման հաշվիչ

2. Դոզաչափական տարբեր սարքավորումներ

3. Պաշտպանիչ միջոցներ (էկրաններ, գոգնոցներ, դիմակներ, ձեռնոցներ)

4. էլեկտրակարդիոգրաֆ

5. Վելոէրգոմետր

6. Սոնոգրաֆ

7. Էխոկարդիոգրաֆ

8. Սպիրոգրաֆ

9. Ռենտգեն ապարատ

10. Դոպլերոգրաֆ

11. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

12. Լրիվ կլինիկա` լաբորատոր քննությունների ապահովում (հեմատոլոգիական, բակտերիոլոգիական, կենսաքիմիական, իմունոլոգիական, ոսկրածուծի քննության և այլն)

13. Թթվածնային վրան

14. Ընդհանուր հեմաթերապիա

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Ճառագայթային վնասվածքների կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն -15 մահճակալի հաշվով:

 

ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

28. ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրական դերմատոմ` դանակի հետադարձ շարժումով

2. Ցանցային և մաշկային տրանսպլանտանտներ պատրաստող ապարատ

3. Նեկրոտոմ (մահացած հյուսվածքներ հեռացնող)

4. էլեկտրավիրահատական ապարատ` փափուկ հյուսվածքների հեռացման և փոքր անոթների կոագուլյացիայի համար

5. էլեկտրական ապարատ` ոսկորների մշակման համար դերմատոմ

6. Ֆունկցիոնալ-տրավմոտոլոգիական մահճակալ

7. Ապարատ` թոքերի արհեստական գազափոխության համար

8. Հսկողության մոնիտորային համակարգ

9. Հեմասորբցիայի ապարատ

10. Պլազմոֆորեզի ապարատ

11. Բացասական աէրոիոնով գեներատոր

12. Օդամաքրիչ ռեցիրկուլացիոն ապարատ

13. Թթվածնային վրան (հավաքածու)

14. Թթվածնային բարոկամերա

15. Ֆիբրոբրոնխոսկոպ

16. Ֆիբրոդուոդենոգաստրոսկոպ

17. Ապարատ` տևական էնտերալ սնուցումով (ավտոմատացված)

18. Սարքավորում` ներերակային ինֆուզիաների ծավալը և ռեժիմը ավտոմատացված ապահովվելու համար

19. Աէրոթերապևտիկ սարքավորում` հիվանդի ընդհանուր մեկուսացմամբ

20. Լամպաներ` ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ

21. Կաթետերներ տարբեր դիամետրերի (միանվագ ստերիլ) ծայրամասային և կենտրոնական երակների տևական ներարկման համար

22. Ստամոքսային զոնդեր` տևական էնտերալ սնուցմամբ

23. Կոնտակտային էլեկտրաթերմոմետր

24. Իմպուլսային դեֆիբրիլյատոր

25. Էլեկտրակարդիոգրաֆ

26. Ռեոգրաֆ

27. Ապարատ` էքսֆուզիոն և կաթիլային մեթոդներով երակային ճնշման չափման

28. Աէրոթերապևտիկ սարքավորումներ

29. Ֆիզիոթերապևտիկական լազերային սարքավորում

30. Գնոտոբիոլոգիական իզոլյատորներ կամ լամինարային փնջով սարքավորում

31. Բարձրացուցիչ

32. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածուներ

33. Պուլս-օքսիմետր

34. Շարժական ռենտգեն ապարատ

35. Տոնոմետրներ

36. Ֆոտոէլեկտրակոլորիֆերներ

37. Էլեկտրալիտների որոշման ապարատ

38. Սպեկտրոմետր

39. Ռեֆրակտոմետր

40. Հեմատոկրիտի որոշման ապարատ

41. Հիվանդի սայլակներ

42. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

43. Ապակյա սեղանիկներ

44. Դեղորայքի պահարաններ

45. Բժշկական պահարաններ

46. Բժշկական թախտեր

47. Հանդերձապահարաններ

48. Ճաշասեղաններ

49. Տումբաներ

50. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

51. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Այրվածքների կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 5 մահճակալի հաշվով:

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

29. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրական կոագուլատոր

2. Ռեկտոսկոպների հավաքածու

3. Ախտահանիչ սարք

4. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածուներ (մեծ և փոքր)

5. Վիրահատարանի լամպ

6. Լամպ` կողմնային լուսավորման համար

7. Գլխի լամպ` ճկուն լուսատարով

8. Արտերիալ ճնշման չափելու սարք

9. Ջերմաչափեր

10. Դեֆիբրիլատոր

11. Տրախեոստոմավորման հավաքածու

12. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան` աթոռներով

13. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

14. Վիրակապարանի սեղան

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-14 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Պրոկտոլոգիական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

30. ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կմախքային ձգման ապարատ

2. Մեխանոթերապիայի ապարատ

3. Օստեոսինթեզի գործիքների հավաքածու

4. Ոսկրաբռնիչ

5. Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու

6. Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու

7. Բակտերիոցիդ լամպ

8. Շինաների հավաքածու

9. Ասեղների հավաքածու

10. Դանակների հավաքածու

11. Մկրատների հավաքածու

12. Հենակներ

13. Կեռիկների հավաքածու

14. Ներարկիչներ

15. Հիվանդի սայլակներ

16. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Դեղորայքի պահարաններ

19. Բժշկական պահարաններ

20. Բժշկական թախտեր

21. Հանդերձապահարաններ

22. Ճաշասեղաններ

23. Տումբաներ

24. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

25. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

1-14 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

Վնասվածքաբանական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվում:

 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

31. ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տարբեր չափերի և ձևերի շինաներ

2. Սեղմիչների հավաքածու

3. Ռետինե սեղմիչ

4. Վիրաբուժական կար դնելու հարմարանքներ

5. Մկրատներ

6. Սղոցներ

7. Բերանլայնիչ

8. Տրախեոստոմիայի հավաքածու

9. Ներարկիչներ

10. Լեզվաբռնիչ

11. Բժշկական ածելի

12. Վիրահատական սեղան

13. Գիպս տեղադրելու սեղան

14. Բժշկական թախտ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Դեղորայքի պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար

17. Ապակյա սեղանիկներ

18. Պատգարակներ

19. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

20. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

31 կետով սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են ինչպես բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում, այնպես էլ առանձին` ռենտգեն և ախտահանիչ ծառայությունների հետ պայմանագրեր ունենալու դեպքում:

 

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

32. ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տեսախցիկ` լապարասկոպի տուբուսով

2. Ինսուֆլյատոր

3. Մոնիտոր

4. Կոագուլյատոր

5. Արտածծիչ

6. Տրոակարներ` տարբեր չափերի

7. Գլիպպատոր

8. Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության հավաքածու

9. Ընդհանուր անզգայացման սարք

10. Վիրահատական սեղան

11. Վիրահատարանի լուսամփոփներ

12. Արհեստական շնչառության սարք

13. Հիվանդի սայլակներ

14. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

15. Ապակյա սեղանիկներ

16. Դեղորայքի պահարաններ

17. Բժշկական պահարաններ

18. Բժշկական թախտեր

19. Հանդերձապահարաններ

20. Ճաշասեղաններ

21. Տումբաներ

22. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1-12 ենթակետերի սարքավորումները տեղակայվում են վիրահատարանում:

 

ՍՐՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

1. ՍՐՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

ա) Վիրահատարան

 

1. Արհեստական շնչառության սարք

2. Անզգայացման անհրաժեշտ սարքեր և դեղամիջոցներ

3. Պուլսօքսիմետր և ածխաթթու գազը չափող սարք

4. Արհեստական ռիթմի վարող սարք

5. Արհեստական շրջանառության սարք

6. Մասնագիտացված սրտաբանական մոնիտոր (ինվազիվ և ոչ ինվազիվ ճնշում չափող ապարատ, էլեկտրասրտագրություն)

7. Դեֆիբրիլյատոր և սինքրոնացնող կարդիովերսիա

8. Էլեկտրակոագուլյատոր

9. Վիրահատական գործիքների հավաքածու (բաց և փակ վիրահատությունների համար)

10. Կրծոսկրի հատման գործիք (ստերնոտոմ)

11. Վիրահատական փոքր և մեծ սեղաններ

12. Վիրահատական լուսամփոփներ

13. Օդի և թթվածնի ապարատներ

14. Արտածծիչ ապարատ

15. Ինհալյատոր

 

բ) Հետվիրահատական բաժանմունք

 

1. Տելեմետր (հիվանդների էլեկտրասրտագիրը հսկելու համար)

2. Դեֆիբրիլյատոր

3. Անզգայացման և ինտուբացիայի համար անհրաժեշտ գործիքներ, պարագաներ

4. Թթվածնի սարք (անհատական կամ կենտրոնացված)

5. Ռեսպիրատոր պարագաներ

6. Հիվանդի սայլակներ

7. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

8. Ապակյա սեղանիկներ

9. Դեղորայքի պահարաններ

10. Բժշկական պահարաններ

11. Բժշկական թախտեր

12. Հանդերձապահարաններ

13. Ճաշասեղաններ

14. Տումբաներ

15. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

33. ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ

2. Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու

3. Շտատիվ

4. Շինաներ

5. Հոգնայի սարք

6. Կենտրոնացված թթվածնի սարք

7. Լվացարաններ` խլորամինի լուծույթի համար

8. Ջերմաչափեր

9. Բժշկական պահարաններ

10. Սառնարան

11. Բժշկական թախտեր

12. Պառկելու սայլակ և նստելու սայլակներ (թևատակերով և ոտքերի տեղով)

13. Գրասեղան, աթոռներ

14. Սպասասրահի նստարաններ (աթոռներ)

15. Ջրատաքացուցիչ

16. Թասեր, դույլեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

33 կետով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային հաստատություններում:

 

34. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

34.1. ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Նոտոէլեկտրակալորիմետր

2. Թերմոստատ

3. Ցենտրիֆուգա

4. Չորացուցիչ պահարան

5. Կշեռք` անալիտիկ

6. Սառնարան

7. Ջրային բաղնիք

8. Ռեֆրակտոմետր

9. Փորձանոթներ` տարբեր չափերի

10. Կոլբաներ

11. Չափիչ գլաններ

12. Պիպետներ

13. Ջերմաչափեր

14. Թորման սարք

15. Շտատիվներ

16. Լաբ. ժամացույց և վայրկյանաչափ

17. Գրասեղան, աթոռներ

18. Լվացման սեղան և լվացարաններ

19. Լաբորատոր սեղաններ

20. Քարշիչ պահարան

21. Լաբորատոր սպասքի պահարաններ

22. Բժշկական պահարան

23. Դեղորայքի պահարան

24. Լաբորատոր սեղաններ

25. Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.2. ՍԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թերմոստատ

2. Ցենտրիֆուգա

3. Սառնարան

4. Ջրային բաղնիք

5. Փորձանոթներ

6. Կոլբաներ

7. Պիպետներ

8. Շտատիվներ

9. Լաբորատոր ժամացույց

10. Բաժակներ` քիմիական

11. Սերոլոգիական ափսեներ և պլանշետներ

12. Գրասեղան, աթոռներ

13. Լաբորատոր պահարաններ

14. Բժշկական պահարան

15. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.3. ՄԻԿՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թերմոստատ

2. Ցենտրիֆուգա

3. Չորացուցիչ պահարան

4. Կշեռքներ

5. Սառնարան

6. Ավտոկլավ

7. Սալօջախ

8. Փորձանոթներ

9. Կոլբաներ

10. Ուլտրամանուշակագույն լամպեր

11. Պիպետներ

12. Էքսիկատորներ

13. Միկրոսկոպ

14. Միջափայտեր

15. Պետրիի թասիկներ

16. Առարկայական և ծածկապակիներ

17. Գրասեղան, աթոռներ

18. Լվացման սեղան և լվացարաններ

19. Լաբորատոր պահարաններ

20. Բժշկական պահարան

21. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.4. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոտոէլեկտրակոլորիմետր

2. Թերմոստատ

3. Ցենտրիֆուգա

4. Հեմատոկրիտի ցենտրիֆուգա

5. Չորացուցիչ պահարան

6. Միկրոսկոպ

7. Սառնարան

8. Ջրային բաղնիք

9. Ռեֆրակտոմետր

10. Փորձանոթներ

11. Կոլբաներ

12. Չափիչ գլաններ

13. Պիպետներ

14. Լաբորատոր հաշվիչ

15. Պանչկովի ապարատ

16. Շտատիվներ

17. Լաբորատոր ժամացույց և վայրկյանաչափ

18. Առարկայական և ծածկապակիներ

19. Գորյայևի կամերա

20. Տորսիոն կշեռք

21. Ուռոմետր

22. Գրասեղան, աթոռներ

23. Լվացման սեղան և լվացարաններ

24. Լաբորատոր և բժշկական պահարաններ

25. Քաշիչ պահարան

26. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.5. ԲՋՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ցենտրիֆուգա

2. Պրեպարատները ներկելու ավտոմատ սարք

3. Բինոկուլյար միկրոսկոպ

4. Լանցետներ

5. Պինցետներ

6. Շպատելներ

7. Առարկայական ապակիներ

8. Ծածկապակիներ

9. Պիպետկաներ

10. Պետրիի թասեր

11. Լաբորատոր սեղաններ և աթոռներ

12. Լաբորատոր պահարաններ

13. Քարշիչ պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.6. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ցենտրիֆուգա

2. Պրեպարատները ներկելու ավտոմատ սարք

3. Բինոկուլյար միկրոսկոպ

4. Լանցետներ

5. Պինցետներ

6. Շպատելներ

7. Առարկայական ապակիներ

8. Ծածկապակիներ

9. Պիպետկաներ

10. Պետրիի թասեր

11. Լաբորատոր սեղաններ և աթոռներ

12. Լաբորատոր պահարաններ

13. Քարշիչ պահարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

34.1 և 34.4 կետերով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային հաստատություններում:

34.2, 34.3, 34.5 և 34.6 կետերով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային հիվանդանոցային հաստատություններում:

 

ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

35. ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Անհատական ֆոտոհսկման հավաքածու` բետա, գամմա ճառագայթավորման և ջերմային նեյտրոնների դոզաների որոշման համար

2. Թերմոլումինեսցենտային անհատական դոզաչափերի հավաքածու

3. Անհատական վթարային դոզաչափերի հավաքածու

4. Ռենտգենյան ու գամմա-ճառագայթավորման հզորության էքսպոզիցիոն դոզաների բարձր ճշգրտության չափիչներ

5. Դոզիմետրեր` գամաճառագայթավորման հզորության չափման հզոր ռադիոիզոտոպային սարքավորում

6. Սցինտիլյացիոն գամմա դոզիմետրներ կամ ռադիոմետրներ

7. Դոզիմետրեր` օդում և ջրում կերմի չափման համար

8. Կլինիկական դոզաչափեր` իոնացնող խցիկներով

9. Ռենտգենյան խողովակներից դուրս եկող դոզաների հզորության որոշման դոզիմետրեր

10. Ռենտգենյան խողովակներ բարձր լարվածության և պահպանման ժամանակի չափիչներ` ստացիոնար, մոբիլ, դենտալ և մամոգրաֆիկ սարքավորումների համար

11. Ֆոտոլաբորատորիա

12. Դենսիտոմետր

13. Սենսիտոմետր

14. Թերմոմետր (սպիրտային, սնդիկային)

15. Թվային բարոմետր

16. Սեղաններ

17. Աթոռներ

18. Բժշկական պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ` դոզաչափող, ռենտգեն-լաբորանտ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ՌԱԴԻՈԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

36. ՌԱԴԻՈԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գամմա-խցիկ` կոմպյուտերային ապահովմամբ

2. Էմիսսիոնային կոմպյուտերային տոմոգրաֆ` կոմպյուտերային ապահովման հավաքածուով

3. Դոզկալիբրատոր

4. Դոզիմետր` աշխատատեղում դոզայի հզորության չափման համար

5. Դոզիմետր` ախտոտված մակերեսների որոշման համար

6. Գամմա-հաշվիչ` ռադիոիմունային հետազոտությունների համար

7. Բետտա-հաշվիչ` ռադիոիմունային հետազոտությունների համար

8. Ռադիոգրաֆ` ֆունկցիոնալ հետազոտությունների համար

9. Վելոէրգոմետր

10. Էլեկտրակարդիոգրաֆ

11. Տարողություններ` ռադիոակտիվ մնացորդների պահպանման համար

12. Տարողություններ` հատուկ հագուստի պահպանման համար

13. Ցենտրիֆուգա

14. Ցինկի արկղ տեղափոխման համար

15. Ցինկի գոգնոց

16. Մանիպուլյացիոն արկղ` պաշտպանիչ սարքավորումով

17. Պաշտպանիչ ձեռնոցներ

18. Խալաթներ` մեկանգամյա օգտագործման համար

19. Բժշկական խալաթներ

20. Հատուկ հագուստներ

21. Բախիլներ

22. Դեմքի պաշտպանիչ դիմակ

23. Ներարկիչներ (2-20 մլ)

24. Վիրաբուժական ձեռնոցներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ (ռադիոլոգիայի կամ ճառագայթային ախտորոշման գծով մասնագիտացված)

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

37. ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Շնչական ապարատ

2. Դեֆիրիբրիլյատոր

3. Կարդիոմոնոմետր

4. Կաթիլային ներարկման ինդիկատոր

5. Արտածծիչ

6. Ասպիրատոր

7. Լարինգոսկոպ

8. Բոբրովի ապարատ

9. Թթվածնի բարձ

10. Թթվածնի բալոն

11. Տոնոմետր

12. Ֆոնենդոսկոպ

13. Սայլակներ հիվանդների համար

14. Ստերիլ տուփեր

15. Մկրատ-սեղմիչ-ասեղաբռնիչ

16. Սառնարաններ

17. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

18. Ապակյա սեղանիկներ

19. Դեղորայքի պահարաններ

20. Բժշկական պահարաններ

21. Բժշկական թախտեր

22. Հանդերձապահարաններ

23. Ճաշասեղաններ

24. Տումբաներ

25. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

26. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բաժանմունքում պետք է աշխատի նաև բժիշկ-հոգեբույժ:

Սուր թունավորումների բաժանմունք կարող է համարվել 20 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

 

ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

38. ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հակացավային նեյրոխթանիչ սարք

2. Հակացավային էլեկտրախթանիչ սարք

3. Էլեկտրաքնի սարք

4. Լեզվաբռնիչ

5. Տոնոմետր

6. Ֆոնենդոսկոպ

7. Գլյուկոմետր

8. Ջերմաչափ

9. Թթվածնի բարձ

10. Շտատիվ

11. Հիվանդի սայլակներ

12. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

13. Ապակյա սեղանիկներ

14. Դեղորայքի պահարաններ

15. Բժշկական պահարաններ

16. Բժշկական թախտեր

17. Հանդերձապահարաններ

18. Ճաշասեղաններ

19. Տումբաներ

20. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

21. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Նարկոլոգիական կարող է համարվել 30 մահճակալ ունեցող բաժանմունքը:

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով:

 

39. ԹՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Չորսխցիկավոր էլեկտրական ցենտրիֆուգ

2. էլեկտրական թափահարիչ

3. Գազահեղուկային քրոմատոգրաֆ

4. Մարդու կենսահեղուկներում թմրամիջոցների իմունոքիմիական որոշման սարք

5. Թմրամիջոցների շտապ անալիզի թեստեր

6. Քրոմատոմասսպեկտրոմետր

7. Չորացնող պահարան

8. Սառնարան

9. Ջրի թորման սարք

10. Բժշկական պահարան

11. Դեղորայքի պահարան

12. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

13. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

40. ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՀԱՐԲԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արտաշնչվող օդում սպիրտի գոլորշիների հայտնաբերման սարք` ինդիկատոր խողովակիկներով

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Թթվածնի բարձ

5. Լեզվաբռնիչ

6. Բժշկական պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար

7. Բժշկական թախտ

8. Սեղան` բժշկի և բուժքրոջ համար

9. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

41. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սոնոգրաֆ` հաղորդիչների լրիվ հավաքածուով

2. Ռենտգենոգրաֆիայի ապարատ` ռենտգենոսկոպով

3. Էլեկտրասրտագրման ապարատ

4. Գաստրոսկոպ

5. Կոլոնոսկոպ

6. Էնցեֆալոգրաֆ

7. Արտաքին շնչառական ֆունկցիան որոշող սարք

8. Էխոկարդիոգրաֆ

9. Ապարատ` պերիֆերիկ արյան հոսքի որոշման համար (դոպլեր)

10. Ապարատ` մագիստրալ արյան հոսքի որոշման համար (դուպլեքս)

11. Էլեկտրանեյրոմիոգրաֆ

12. Անգիոգրաֆ

13. Ապարատ` առաջացրած պոտենցիալների ստուգման համար (գլխուղեղի, ողնուղեղի, տեսողական, լսողական)

14. Իմունո-ֆերմինտային անալիզատոր` հորմոնների որոշմամբ

15. Ապարատ` էլեկտրալիտների որոշման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

41 կետով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում:

 

ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

42. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սոնոգրաֆ` հաղորդիչների լրիվ հավաքածուով

2. Ռենտենոգրաֆիայի ապարատ` ռենտգենոսկոպով

3. Էլեկտրասրտագրման ապարատ

4. Գաստրոսկոպ

5. Կոլոնոսկոպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

42 կետով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային հիվանդանոցային հաստատություններում:

 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

43. ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վելոտրինաժոր կամ վելոէրգոմետր

2. Էսպանդերներ

3. Վազքուղի

4. Տարբեր քաշի ծանրագնդակներ

5. Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ և գլանակներ

6. Բժշկական բոլեր

7. Պարաններ

8. Էլաստիկ ռետինե մարզահարմարանքներ

9. Ավազով լցված պարկեր

10. Մարմնամարզական փայտյա պատեր և նստարաններ

11. Թևատակային և նախաբազկային հենակներ

12. Մատեր

13. Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար

14. Հենափայտեր և քայլակներ

15. Նեյրոմկանային ստիմուլյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

1. Վերականգնողական բուժումն իրականացվում է թիմային մոտեցման սկզբունքով, ըստ որի բաժանմունքում պետք է աշխատեն 1 վերականգնողական բժիշկ` 15 մահճակալի համար, 1 թերապիստ (ֆիզիկական և աշխատանքային)` 5 մահճակալի համար, բուժքույր, հոգեբան, լոգոպեդ:

 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

44. ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրաբուժական միկրոֆորեզ

2. Քրոմոտոգրաֆ

3. Էլեկտրաֆորեզի սարք

4. Ֆոտոֆորեզի սարք` խցիկով և սնուցման աղբյուրով

5. Մանրադիտակներ

6. Սառնարան

7. Դիակների սայլակներ

8. Թերմոստատներ

9. Ցենտրիֆուգա

10. Վիրահատական գործիքների փոքր հավաքածու

11. Օդածծիչ

12. Օդամաքրիչ պահարաններ

13. Թորման սարք

14. Գինեկոլոգիական աթոռ

15. Ֆոտոապարատ

16. Վիրակապական պարագաներ

17. Լաբորատոր գույք

18. Սպեկտրոֆոտոմետր

19. Ֆոտոէլեկտրակալորիմետր

20. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ

21. Տեխնիկական և բժշկական կշեռքներ

22. Հասակաչափ

23. Ապակյա սեղանիկներ

24. Բժշկական պահարաններ

25. Դիահերձման սեղաններ

26. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

44 կետով նախատեսված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառվում են փորձաքննություն անցկացնող բաժանմունքների հյուսվածքաբանական, քիմիական, ֆիզիկատեխնիկական, գենետիկական, իրեղեն ապացույցների փորձաքննության ուսումնասիրություն իրականացնող բաժանմունքներում:

 

ԲԱԼՆԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

45. ԲԱԼՆԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մերսման ապարատ

2. Ստորջրյա մերսման ապարատ

3. Աղիների լվացման ապարատ

4. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ

5. Ստորջրյա տեմպի ապարատ

6. Ջրավազան

7. Սաունոթերապիայի կոմպլեկտ

8. Բժշկական թախտեր

9. Բժշկական պահարաններ

10. Սեղաններ` բժշկի և բուժքրոջ համար

11. Աթոռներ` բժշկի և բուժքրոջ համար

12. Պաշտպանիչ շիրմաներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացումով և վերջի 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստված

2. Բուժքույրերի համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացումով և վերջի 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստված

 

ԱՆՁԱՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

46. ԱՆՁԱՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնային ինհալյացիոն կայան

2. Թթվածնայն կոկտեյլի ապարատ

3. Բակտերիալ աէրոզոլային փորձ վերցնելու սարք

4. Թերմոստատ

5. Էլեկտրասրտագրության ապարատ

6. Շնչառության ստիմուլյացիայի սարք

7. Լեֆլեքսոթերապիայի սարք

8. Միկրոթերապիայի սարք

9. Լուսարձակիչ

10. Էլեկտրազոլային գեներատոր

11. Ուլտրաձայնային թերապիայի սարք

12. Ուլտրաճառագայթային ապարատ

13. Առողջության հավաքածու

14. ՈՒլտրաձայնային ինհալյատոր

15. Արյան ուլտրամանուշակային ճառագայթիչ

16. «Ալոկ» սարք

17. Հիվանդի սայլակներ

18. Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)

19. Ապակյա սեղանիկներ

20. Դեղորայքի պահարաններ

21. Բժշկական պահարաններ

22. Բժշկական թախտեր

23. Հանդերձապահարաններ

24. Ճաշասեղաններ

25. Տումբաներ

26. Սեղաններ` բժիշկների և բուժքույրերի համար

27. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Անձավաբուժական բաժանմունք կարող է ծավալվել բնական աղի հանքերի տարածքում:

 

ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

47. ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆ

 

47.1. ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲՐԻԳԱԴԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու

2. Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու

3. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

4. Վիրակապական հավաքածու

5. Նորածինների տրանսպորտային ինկուբատոր

6. Տրանսպորտային սայլակ

7. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

8. Պատգարակ

9. Շարժական էլեկտրաարտածծիչ

10. Թթվածնային բալոն

11. Մոնիտոր

12. Ինֆուզիոն պոմպ

13. «Հիդրոնիկ» տաքացուցիչ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

47.2. ԿԱՐԴԻՈՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲՐԻԳԱԴԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. էլեկտրասրտագրության սարք (էլեկտրական սնուցմամբ և մարտկոցային)

2. Դեֆիբրիլյատոր (էլեկտրական սնուցմամբ և մարտկոցային)

3. Արհեստական շնչառության ապարատ

4. Պատգարակ (անվավոր և պահեստային)

5. Շտատիվ

6. Տոնոմետր

7. Ֆոնենդոսկոպ

8. Մուրճիկ

10. Գլյուկոմետր

11. Առաջին բուժօգնության պայուսակ

12. Վիրակապական նյութեր

13. Թթվածնի բալոններ

14. Ներշնչափողային ինտուբացիայի և տրախեոստոմիայի համար հավաքածու

15. Շինաներ

16. Ֆիկսատորներ

17. Լարաններ` տարբեր չափերի

18. Ստերիլ վիրակապական նյութեր

19. Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու

20. Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու

21. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

22. Արհեստական շնչառական հավաքածու

23. Էլեկտրաարտածծիչ պորտատիվ

24. Թթվածնային բալոն

25. Ջերմաչափ

26. Ստացիոնար և մոբիլ ոադիոկապի միջոցներ

27. Հոսանքավերափոխիչ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

47.3. ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորորւմների հավաքածու

2. Կոշտ սայլակներ

3. Փափուկ սայլակներ

4. Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում-շինաներ

5. Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում ներքնակ

6. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

7. Դեֆիբրիլյատոր (էլեկտրական սնուցմամբ և մարտկոցային)

8. Պատգարակ (անվավոր և պահեստային)

9. Թթվածնային ինհալյատոր

10. Շտատիվ

11. Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք)

12. Վիրակապական նյութեր

13. Թթվածնի բալոններ

14. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

15. Ստացիոնար և մոբիլ ոադիոկապի միջոցներ

16. Հոսանքավերափոխիչ

17. Շարժական մարտկոց

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

47.4. ԳԾԱՅԻՆ ԲՐԻԳԱԴԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորորւմների հավաքածու

2. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

3. Վիրակապական պայուսակ

4. Պայուսակ ինֆուզիոն

5. Պայուսակ ծննդօգնության

6. Սայլակներ` տարբեր

7. Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու

8. Շարժական էլեկտրասրտագրիչ

9. Դեֆիբրիլյատոր

10. Պատգարակ

11. Թթվածնային ինհալյատոր

12. Շտատիվ

13. Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք)

14. Տոնոմետր

15. Ֆոնենդոսկոպ

16. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

17. Ստացիոնար և մոբիլ ոադիոկապի միջոցներ

18. Հոսանքավերափոխիչ

19. Շարժական ակումուլյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

47.5. ՖԵԼԴՇԵՐԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու

2. Կոշտ սայլակներ

3. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

4. Վիրակապական պայուսակ

5. Պայուսակ` ծննդաբերական

6. Փափուկ սայլակներ

7. Ծալովի սայլակներ

8. Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու

9. Դեֆիբրիլյատոր

10. Իվանդի զննման թախտ (պրոցեդուրային)

11. Շտատիվ

12. Թթվածնային ինհալյատոր

13. Տոնոմետր

14. Ֆոնենդոսկոպ

15. Ստացիոնար և մոբիլ ոադիոկապի միջոցներ

16. Հոսանքավերափոխիչ

17. Շարժական մարտկոց

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

47.5 կետում սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են շտապօգնության կայաններում և ենթակայաններում` հիվանդներ և դիակներ տեղափոխելու նպատակով, իսկ մարզերում` նաև համապատասխան բժիշկ չունենալու դեպքում:

 

47.6. ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հատուկ բժշկական սարքավորորւմների հավաքածու

2. Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ

3. Վիրակապական պայուսակ

4. Պայուսակ ինֆուզիոն

5. Սայլակներ` տարբեր

6. Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու

7. Էլեկտրասրտագրիչ (պորտատիվ)

8. Դեֆիբրիլյատոր

9. Պատգարակ

10. Թթվածնային ինհալյատոր

11. Շտատիվ

12. Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք)

13. Տոնոմետր

14. Ֆոնենդոսկոպ

15. Տրանսպորտային ծալովի սայլակ

16. Ստացիոնար և մոբիլ ոադիոկապի միջոցներ

17. Հոսանքավերափոխիչ

18. Շարժական ակումուլյատոր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

 

Շտապ օգնությունը որպես կայան կարող է գործել, եթե իր կազմում ունի նվազագույնը 3 ենթակայան, շուրջօրյա գործող մասնագիտական 9 բրիգադա:

Շտապ օգնության ենթակայանը կարող է գործել, եթե իր կազմում ունի շուրջօրյա գործող 2-3 բրիգադաներ:

Մեկ բժշկական բրիգադան նախատեսվում է սպասարկելու 30 հազար ազգաբնակչության:

 

47.1 և 47.6 կետերով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են շտապօգնության կայաններում:

47.3, 47.4 և 47.5 կետերով սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են շտապօգնության կայաններում և ենթակայաններում:

 

ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

48. ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ)

 

1. Արյան դոնորների հավաքագրման և բժշկական զննման բաժին

2. Արյան բաղադրամասերի ստուգման բաժին

3. Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժին

4. Տրանսֆուզիոլոգիական օգնության, արյան բաղադրամասերի անհրաժեշտ քանակի պաշարման բաժին

 

48.1. ԱՐՅԱՆ ԴՈՆՈՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Հեմոմետր

2. Ագլյուտինացիոն քարտեր կամ պլաստմասսե պլանշետներ

3. Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվներ

4. Ախտազերծող լուծույթներ, էքսիկատորներ

5. Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ

6. Ջերմաչափ

7. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

8. Բժշկական սեղաններ

9. Լաբորատոր սեղաններ

10. Լաբորատոր աթոռներ

11. Աթոռներ, բազկաթոռներ և թիկնաթոռներ:

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

48.2. ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պլազմհանիչ (պլազմաէքստրակտոր)

2. Հեմակոն 500/300 տիպի տոպրակներ

3. Հեմակոն տոպրակների հալափակիչ կամ մեխանիկական փակիչ

4. Դոնորական կշեռք-խառնիչ

5. Փորձանոթներ

6. Փորձանոթների շտատիվներ

7. Սառնարան (+4օC, +8օC)` էրիթրոցիտները պահելու համար

8. Սառնարան (-20օC և ավելի)` պլազմաների արագ սառեցնելու համար

9. Սառնարան (-20օC և ավելի)` պլազմաները պահելու համար

10. Մկրատներ, ոչ ատամնավոր սեղմիչներ, ներարկիչներ

11. Էքսիկատորներ

12. Դոնորական բազկաթոռ

13. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

14. Լաբորատոր կշեռք

15. Առաջին օգնության դեղորայք պահարան

16. Աթոռներ, բազկաթոռներ, սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

48.3. ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Փորձանմուշների վերցման, ընդունման և գրանցման սենյակ

 

1. Փորձանմուշների վերցման լաբորատոր սեղան

2. Փորձանմուշների ընդունման լաբորատոր սեղան

3. Ախտազերծող լուծույթներ, էքսիկատորներ

4. Մանրէասպան լամպ

5. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

6. Լվացարան

7. Պահարան

 

Իմունոարյունաբանական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Լաբորատոր ցենտրիֆուգա

2. Կաթոցիչներ (պիպետկաներ)

3. Ագլյուտինացիոն քարտեր, սպիտակ հախճապակյա ափսեներ

4. Պետրիի թասեր

5. Թերմոստատ

6. Ինակտիվատոր

7. Սառնարան (+4օC, +8օC)` փորձանմուշները պահելու համար

8. Սառնարան (+2օC, +8օC)` ռեակտիվները պահելու համար

9. Էքսիկատորներ

10. Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվ

11. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

12. Լաբորատոր սեղաններ

13. Լաբորատոր աթոռներ

14. Լվացարան

15. Պահարան

 

Կլինիկական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Ավտոմատ կաթոցիչներ

2. Կաթոցիչների ծայրադիրներ

3. Ֆոտոմետր կամ ֆոտոէլեկտրակալորիմետր և ռեֆրակտոմետր

4. Առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ

5. Գորյաևի հաշվիչ խցիկ

6. Մանրադիտակ

7. Լեյկոֆորմուլյաի հաշվիչ

8. Սառնարան (+4օC, +8օC)` փորձանմուշներ պահելու համար

9. Սառնարան (+2օC, +8օC)` ռեակտիվներ պահելու համար

10. Էքսիկատորներ

11. Փորձանոթներ, փորձանոթնեերի շտատիվներ

12. Լաբորատոր ցենտրիֆուգա

13. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

14. Լաբորատոր սեղաններ

15. Լաբորատոր աթոռներ

16. Լվացարան

 

Իմունոֆերմենտային մեթոդով շճաբանական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Ֆոտոմետր

2. Լվացող սարքավորում

3. Թերմոստատ

4. Ավտոմատ կաթոցիչներ` ծայրադիրներով

5. Սառնարան (+2օC, +8օC)` թեստ-համակարգերը պահելու համար

6. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

7. Էքսիկատորներ

8. Հոսող ջրի առկայություն

9. Վթարային իրավիճակների դեղատուփ

 

Ոչ իմունոֆերմենտային մեթոդով շճաբանական հետազոտությունների սենյակ

 

1. Թափահարիչ

2. Ավտոմատ կաթոցիչներ` ծայրադիրներով

3. Սառնարան (+2օC, +8օC)` թեստ-համակարգերը պահելու համար

4. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

5. Էքսիկատորներ

6. Պահարան` լաբորատոր ամանեղենի համար

7. Հոսող ջրի առկայություն

 

Լվացման սենյակ

 

1. Ջրաթորիչ

2. Չորացնող պահարան

3. Ախտազերծող տարաներ

4. Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ

5. Պահարան

6. Լվացարաններ, լվացքի թասեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Կլինիկական հետազոտությունները պարտադիր են այն արյան ծառայությունների համար, որոնք ունեն կադրային և պլազմային դոնորներ:

Ինքնուրույն գործող կամ բուժհաստատությունների բաժանմունք հանդիսացող արյան ծառայություններին թույլատրվում է վերոհիշյալ հետազոտությունները (լրիվ կամ մասնակի) պայմանագրային հիմունքներով կատարելու համապատասխան մասնագիտացում և կահավորանք ունեցող մեկ այլ հիմնարկության լաբորատորիայում:

 

48.4. ՏՐԱՆՍՖՈՒԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ, ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՊԱՇԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սառնարան (+4օC, +8օC)` էրիթրոցիտներ պահելու համար

2. Սառնարան (+20օC և ավելի)` պլազմաները պահելու համար

3. Բժշկական սեղաններ

4. Բժշկական պահարաններ

5. Աթոռներ

 

ԱՐՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

49. ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

49.1. ԻՄՈՒՆՈԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Շիճուկների ինակտիվացիայի ապարատ

2. Թերմոստատ

3. Ռեակտիվների պահպանման սառնարան

4. Պլազմաների պահպանման սառնարան

5. Տարբեր հզորության ցենտրիֆուգաներ

6. Պիպետների հավաքածու

7. Ծայրակալներ` միկրոպիպետների համար

8. Ծրագրավորող թերմոստատ (թերմոցիկլեր, ամպլիֆիկատոր)

9. Շտատիվ` միկրոփորձանոթների համար

10. Թափահարիչ` «Վորտեքս» տիպի

11. Հորիզոնական էլեկտրաֆորեզի խցիկ` հաստատուն հոսանքի աղբյուրով

12. Ֆոտոապարատ` ուլտրամանուշակագույն

13. Քարտեր` տարբեր էրիթրոցիտար համակարգերի անտիգենների և հակաէրիթրոցիտար հակամարմինների որոշման համար

14. Անտիգենների որոշման համար մոնոնոկլեար ռեագենտներ

15. Պլաստմասսե պլաստներ կամ սպիտակ պլաստմասսե ափսեներ

16. Իմունոգլոբուլինների համակարգ

17. Սրվակների շիճուկների համար ռետինե և մետաղական խցաններով (տարբեր չափերի)

18. Ապարատ սրվակները փակելու համար

19. Միախողովակ, վեցխողովականի միկրոշպրիցներ

20. Լաբորատոր սեղաններ

21. Լաբորատոր աթոռներ

22. Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.2. ՍԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ֆոտոմետր

2. Թափահարիչ

3. Պիպետներ-դոզատորներ

4. Ծայրադիրներ

5. Ստերիլիզատոր

6. Թերմոստատ

7. Շիճուկների ինակտիվատոր

 

Տարբեր ինֆեկցիոն և վարակիչ հիվանդությունների ստուգման համար պետք է լինեն առանձին սենյակներ:

Պետք է լինեն բավարար քանակությամբ սառնարաններ` չհետազոտված և հետազոտված (ինֆեկցիայի կասկածով) փորձանմուշների, ինչպես նաև ռեակտիվների պահպանման համար:

Հոսող ջրի և առանձին կոյուղու առկայությունը պարտադիր է:

 

49.3. ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՊԱՇԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պլազմայի էքստրակտոր

2. Ռեֆրեժերատորային ցենտրիֆուգեր

3. Կշեռք

4. Սառնարաններ (+4օC, +6օC)

5. Արյան բաղադրամասերի համար կրկնակի պլաստիկ տարաներ (500/300)

6. Բազմաֆունկցիոնալ բազկաթոռ

7. Լաբորատոր սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.4. ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ` ԲԱԿՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Արյան հիմնային և թթվային միջավայրը որոշող սարք

2. Ֆոտոէլեկտրակալորիմետր

3. Էլեկտրաֆորեզի սարքավորում

4. Ռեֆրակտոմետր

5. Ցենտրիֆուգ

6. Թերմոստատ

7. Ջրային բաղնիք

8. Անալիտիպ կշեռք

9. Տորսիոն կշեռք

10. Ավտոկլավ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.5. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սուբլիմացիոն չորացնող սարքավորում

2. Սառնարան (-20օC, -45օC)

3. Սառեցնող սարքավորում

4. Արյան հիմնայնությունը և թթվայնությունը որոշող սարք

5. Ռեֆրակտոմետր

6. Ստերիլ ֆիլտրող սարքավորում

7. Ցենտրիֆուգ

8. Ավտոկլավ

9. Կշեռք

10. Չորացնող պահարան

11. Ջրի թորման սարք

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

49.6. ԱՌԱՔՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սառնարան (-20օC)

2. Տնային սառնարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատող

3. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Արյունաբանական կենտրոնում գործում են նաև թերապևտիկ ուղղվածություն ունեցող բուժական բաժանմունքներ:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 

50. ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

50.1. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վերակենդանացման սեղան

2. Երկարատև արհեստական շնչառության սարք

3. Կյուվեզներ

4. Ճառագայթային տաքացնող լամպեր

5. «Ամբուի» պարկեր` ամեն մահճակալի համար

6. Դիմակներ` ամեն «Ամբուի» պարկի համար

7. Արտածծիչ սարք

8. Ֆոտոթերապիայի լամպ

9. Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգ

10. Թթվածնի վրաններ

11. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

12. Ինֆուզիոն պոմպեր` յուրաքանչյուր մահճակալին 1 հատ

13. Լարինգոսկոպ

14. Մոնիտորներ` սրտի զարկերի, շնչառության և զարկերակային ճնշման հսկողության համար

15. Պուլսօքսիմետր

16. Սարք ինհալյացիայի համար

17. Բակտերիցիդ լամպեր

18. Բժշկական կշեռք

19. Ախտահանող սարք

20. Բիքսեր

21. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

22. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

23. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

24. Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ

25. Պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

26. Պորտային, արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

27. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

28. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

29. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)

30. Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ

31. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

32. Օդատար խողովակներ

33. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

34. Շտատիվ

35. Պինցետներ` անատոմիական

36. Մկրատներ

37. Վիրաբուժական կորնցանգ

38. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

39. Բժշկական սրվակներ

40. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

41. Ջերմաչափեր

42. Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

43. Նորածնային մահճակալներ

44. Բարուրասեղան

45. Բժշկական պահարան դեղերի պահպանման համար

46. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

47. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

48. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

49. Տումբաներ

50. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

51. Սեղաններ

52. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն) յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է`1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն) յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով:

Կրտսեր բուժաշխատողներ:

 

50.2. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Կյուվեզներ

2. Ճառագայթային տաքացնող լամպեր

3. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

4. Արտածծիչ սարք

5. Ֆոտոթերապիայի լամպ

6. Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով

7. Թթվածնի վրաններ

8. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

9. Ինֆուզիոն պոմպեր

10. Սարք` ինհալյացիայի համար

11. Բակտերիցիդ լամպեր

12. Բժշկական կշեռք

13. Ախտահանող սարք

14. Բիքսեր

15. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

16. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

17. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

18. Պերիֆերիկ երակային, պորտային, արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

19. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

20. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

21. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

22. Օդատար խողովակներ

23. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և ֆիլտրով)

24. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

25. Պինցետներ` անատոմիական

26. Մկրատներ

27. Վիրաբուժական կորնցանգ

28. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

29. Բժշկական սրվակներ

30. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

31. Ջերմաչափեր

32. Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

33. Նորածնային մահճակալներ

34. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

35. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

36. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

37. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

38. Տումբաներ

39. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

40. Սեղան

41. Աթոռներ

42. Բարուրասեղան` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի համար

43. Մահճակալներ` մայրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն յուրաքանչյուր 12 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է`1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն) յուրաքանչյուր 9 մահճակալի հաշվով:

 

50.3. ԾՆԱՐԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԱԼԱՏ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Սեղան` ճառագայթային տաքացնող լամպով

2. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

3. Արտածծիչ սարք

4. Թթվածնի աղբյուր` խոնավացուցիչով

5. Լարինգոսկոպ

6. Բակտերեոցիդ լամպ

7. Բժշկական կշեռք

8. Ախտահանող սարք

9. Բիքսեր

10. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

11. Պորտային և արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

12. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

13. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)` ուղղորդիչներով

14. Օդատար խողովակ

15. Պինցետներ` անատոմիական

16. Մկրատներ

17. Վիրաբուժական կորնցանգ

18. Բժշկական սրվակներ

19. Ջերմաչափ (նորածնի ջերմությունը չափելու համար` մինչև 25 աստիճան)

20. Պատի ջերմաչափ

21. Պորտալարի անջատման և կապման համար նախատեսված հավաքածու

22. Տաքացուցիչ` ծնարանը տաքացնելու համար

23. Վերմակ` նորածնի և մոր համար

24. Ստերիլ տակաշորեր

25. Ստերիլ ձեռնոցներ

26. Ստետոսկոպ

27. Ժամացույց` վայրկյանաչափով

28. Ներարկիչներ` տարբեր ծավալով

29. Կպչող սպեղանի

30. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

31. Բժշկական սեղան` դեղորայքի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Նորածնի խնամքը ծնարանում ապահովում է հերթապահ նեոնատոլոգը:

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

51. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

51.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԿՐԾՔԻ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մանիպուլյացիոն սեղան

2. Բժշկական կշեռք

3. Ախտահանող սարք

4. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

5. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

6. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

7. Պինցետներ` անատոմիական

8. Մկրատներ

9. Վիրաբուժական կորնցանգ

10. Բժշկական սրվակներ

11. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

12. Ջերմաչափեր

13. Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

14. Տոնոմետր

15. Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ

16. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

17. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

18. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

19. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

20. Մահճասեղաններ

21. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

22. Սեղան

23. Աթոռներ

24. Բարուրասեղան

 

Ինտենսիվ բուժման պալատ

 

1. Ճառագայթային տաքացնող լամպ

2. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

3. Արտածծիչ սարք

4. Թթվածնի աղբյուր ռեդուկտորով

5. Թթվածնի վրաններ

6. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

7. Ինֆուզիոն պոմպեր

8. Սարք ինհալյացիայի համար

9. Պուլսօքիմետր

10. Բակտերիցիդ լամպեր

11. Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

12. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

13. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափեր)

14. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

15. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

16. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

17. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

18. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

19. Բիքսեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր` 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1 քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Ինտենսիվ բուժման պալատի համար նախատեսված նշված գործիքներն ու սարքավորումները պարտադիր է բաժանմունքի ինտենսիվ բուժման պալատում, եթե հիվանդանոցում բացակայում է առանձին վերակենդանացման և ինտենսիվ բուժման բաժանմունք:

 

52. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վերակենդանացման սեղան

2. Երկարատև արհեստական շնչառության սարք

3. Ճառագայթային տաքացնող լամպեր

4. «Ամբուի» պարկեր ամեն մահճակալի համար` դիմակներով

5. Արտածծիչ սարք

6. Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր

7. Թթվածնի վրաններ

8. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

9. Ինֆուզիոն պոմպեր

10. Լարինգոսկոպ

11. Մոնիտորներ` սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար

12. Տոնոմետր

13. Սարք ինհալյացիայի համար

14. Կվարցե լամպեր

15. Բժշկական կշեռք

16. Ախտահանող սարք

17. Բիքսեր

18. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

19. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

20. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

21. Պուլս օքսիմետր

22. Նարկոզի ապարատ

23. Բրոնխոսկոպ

24. Դեֆիբրիլյատոր

25. Էլեկտրասրտագիր

26. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

27. Սոնոգրաֆ

28. Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ

29. Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

30. «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)

31. Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

32. Մեզընդունիչներ

33. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

34. Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)

35. Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)

36. Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ

37. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

38. Օդատար խողովակներ

39. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

40. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

41. Պինցետներ անատոմիական

42. Մկրատներ

43. Կորնցանգ` վիրաբուժական

44. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

45. Բժշկական սրվակներ

46. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

47. Ջերմաչափեր

48. Պատի ջերմաչափ

49. Մանկական մահճակալներ

50. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

51. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

52. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

53. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

54. Մահճասեղաններ

55. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

56. Սեղաններ

57. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով:

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

53. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղաններ

2. Նարկոզի սարք` համակցված արհեստական շնչառության բլոկի հետ

3. Արտածծիչ սարք կամ կենտրոնացված վակուում համակարգ

4. Կենտրոնացված թթվածնի մատակարար համակարգ

5. Օդամղիչ կենտրոնացված համակարգ կամ օդի կոմպրեսոր

6. Դեֆիբրիլյատոր

7. Կարդիոմոնիտոր

8. Պուլսօքսիմետր

9. Կապնոգրաֆ (ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի որոշման համար)

10. Ինֆուզիոն պոմպեր

11. Տարբեր չափերի լարինգոսկոպ, ինտուբացիոն խողովակներ

12. Հետվիրահատական ինտենսիվ բուժման և հսկման սենյակներ` անհրաժեշտ կահավորումով (ֆունկցիոնալ մահճակալներ, մոնիտորներ, թթվածնի կենտրոնացված մատակարարում)

13. Բժշկական թախտեր

14. Բժշկական պահարաններ

15. Բժշկական սեղանիկներ

16. Սեղաններ

17. Աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

54.1. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

2. Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային)

3. Էլեկտրամիոգրաֆ

4. Տոնոմետր

5. Մրճիկ

6. Ֆոնենդոսկոպ

7. Գոտկային պունկցիայի ասեղներ

8. Բժշկական կշեռք

9. Հասակաչափ

10. էլեկտրական արտածծիչ

11. Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ

12. Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք

13. Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ

14. Հենափայտեր

15. Անվասայլակներ

16. Մահճակալներ, այդ թվում` ֆունկցիոնալ

17. Դեղորայքի պահարան

18. Բժշկական պահարան

19. Հիվանդի զննման բազմոց

20. Մերսման սեղան

21. Մահճակողեր

22. Աթոռ

23. Զգեստապահարան

24. Սեղան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ են ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ, մանկական ռեաբիլիտոլոգ, լոգոպեդ, թերապիստ, մերսող բուժքույր, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր:

 

54.2. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

2. Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային)

3. Էլեկտրամիոգրաֆ

4. Էլեկտրակարդիոգրաֆ

5. Օֆթալմոսկոպ

6. Ռենտգեն ապարատ

7. Կլինիկական լաբորատորիա

8. Կենսաքիմիական լաբորատորիա

9. Տոնոմետր

10. Մուրճիկ

11. Ֆոնենդոսկոպ

12. Գոտկային պունկցիայի ասեղներ

13. Բժշկական կշեռք

14. Հասակաչափ

15. Դարսոնվալ

16. Ցածր հաճախականություն

17. ՈՒլտրամանուշակագույն և կվարցային ճառագայթում

18. Նեյրոստիմուլյատոր

19. Դեղորայքային էլեկտրոֆորեզ

20. Գերբարձր հաճախականություն

21. Էլեկտրական քուն

22. Ուլտրաձայն

23. Ինհալյատոր

24. Ռեֆլեքսոթերապիայի կոմպլեքս

25. էլեկտրական արտածծիչ

26. Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ

27. Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք

28. Մանկական գիմնաստիկայի կոմպլեքս

29. Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ

30. Հենափայտեր

31. Անվասայլակներ

32. Մահճակալներ, այդ թվում` ֆունկցիոնալ

33. Մահճասեղաններ

34. Աթոռներ

35. Զգեստապահարաններ

36. Սեղաններ

37. Դեղորայքի պահարաններ

38. Բժշկական պահարաններ

39. Հիվանդի զննման բազմոցներ

40. Մերսման սեղաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Նևրոլոգիական հիվանդանոցի գործունեության համար անհրաժեշտ են նաև մեթոդական կաբինետի նյարդաբան, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ, մանկաբույժ, մանկական ռեաբիլիտոլոգ, ռեֆլեքսոթերապևտ, բժիշկ ֆիզիոթերապևտ, բժիշկ-ռենտգենաբան, բժիշկ-լաբորանտ (կլինիկական և բիոքիմիական), մանկական հոգեբույժ, մանկական հոգեբան, լոգոպեդ, հերթապահ բուժքույրեր (շուրջօրյա), թերապիստ, մերսող բուժքույր, ֆիզիոթերապիայի բուժքույր, ռենտգեն լաբորանտ, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր, բուժքույր լաբորանտ:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

55. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԿԵՆՏՐՈՆ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Մատեր

2. Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ

3. Տարբեր չափերի թերապևտիկ գլանակներ

4. Թերապևտիկ բուժման սեղաններ

5. Զուգափայտ

6. Աստիճան

7. Տարբեր քաշի ծանրոցներ

8. Ստացիոնար հեծանիվ

9. Բալանսի տախտակներ

10. Հայելիներ

11. Տաք և սառը փաթեթներ

12. Նեյրո-մկանային ստիմուլատոր

13. Հիդրոթերապիայի վաննաներ

14. Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար (մանր շարժումները, ընկալումը, հիշողությունը ստիմուլացնելու համար տարբեր խաղեր)

15. Աճի և զարգացման, հոգեբանական թեստեր և բուժման միջոցներ

16. Լոգոպեդիկ բուժման միջոցներ

17. Նյութեր սպլինտավորման համար

18. Անվասայլակներ

19. Թևատակային և նախաբազկային հենակներ

20. Հենափայտեր

21. Քայլակներ

22. Պառկելախոցերը կանխարգելող սարքեր

23. Հարմարեցվող սեղաններ և աթոռներ

24. Հիվանդի զննման սեղաններ

25. Բժշկական պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Վերականգնողական բուժումը իրականացվում է թիմային մոտեցման սկզբունքով, ըստ որի կենտրոնը ունի համապատասխան անձնակազմ` վերականգնողական բժիշկ - մեկ բժշկին 15 մահճակալի համար, վերականգնողական թերապիստ - 1 թերապիստին 5-6 հիվանդի, բուժքույր, հոգեբան, լոգոպեդ, հատուկ մանկավարժ:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

56. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Հասակաչափեր (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)

3. Կշեռք (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)

4. Գլյուլոմետրեր

5. Աուտոլանցետներ

6. Գլյուլոհեմոգլոբինի որոշելու համար սարք

7. Մահճակալներ (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)

8. Աշխատանքային սեղաններ և աթոռներ

9. Կահույք` խաղասենյակի համար

10. Բժշկական թաղտ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

57. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Պնևմոտախոմետր

2. Սպիրոգրաֆ

3. Տոնոմետր

4. Պիկֆլուոմետր

5. Ինհալյատոր

6. Արտածծիչ սարք

7. Թթվածնի աղբյուր ռեդուկտորով

8. Բժշկական կշեռք

9. Ախտահանող սարք

10. Բիքսեր

11. Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)

12. Թիթեռնիկ ասեղներ` տարբեր չափերի

13. Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)

14. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և ֆիլտրով)

15. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվներ

16. Պինցետներ

17. Մկրատներ

18. Բժշկական սրվակներ

19. Տարբեր չափերի ներարկիչներ

20. Ջերմաչափեր

21. Ջեռակներ

22. Սկարիֆիկատորներ մաշկային ալերգիկ փորձերի համար

23. Պատի ջերմաչափ` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի համար

24. Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների)

25. Բժշկական պահարան` դեղերի համար

26. Բժշկական սեղան` դեղերի համար

27. Բժշկական սեղան` գործիքների համար

28. Բարուրասեղան

29. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

30. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

31. Դարակապահարաններ

32. Սեղաններ

33. Աթոռներ

34. Սառնարան` ալերգենների պահպանման համար

35. Սառնարան` դեղերի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

58. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Թթվածնային սարք

2. Կվարցի շարժական ապարատ

3. Դ'Արսենվալի ապարատ

4. Սարք` բույսերի թուրմով ինհալյացիայի համար

5. Էլեկտրակոագուլյացիայի ապարատ

6. Միկրոսկոպ

7. Լազերային կոագուլյացիայի ապարատ

8. Առանց ասեղի ինյեկտոր

9. Դեմոգրաֆիկ գործիք

10. Կաթիլային ներերակային ներարկման համակարգ

11. Կոնոմետր

12. Վայրկյանաչափ

13. Ջերմաչափեր (հիվանդի, ջրի, պատի, սառնարանի)

14. Բիքսեր

15. Մկրատներ

16. Պինցետներ

17. Լանցետներ

18. Պերիֆերին ներերակային կաթետերներ

19. «Թիթեռնիկ» ասեղներ

20. Թերմոսներ` ֆիտոեփուկների համար

21. Լուսավորող լամպեր

22. Առանձին լոգարան, ցնցուղ, վաննա (թթվածնային կոկտեյլով մաշկը պատելու համար)

23. Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների)

24. Սեղաններ, աթոռներ

25. Բժշկական սեղաններ` գործիքների համար

26. Սեղաններ` ախտահանող հեղուկների համար

27. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

28. Պահարան` առաջին օգնության դեղերի համար

29. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

30. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

31. Սառնարան`դեղերի պահպանման համար

32. Սառնարաններ` սննդի պահպանման համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

59. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Տե'ս ընդհանուր մանկաբուժական բաժանմունք (51.1.)

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

60. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. «Ամբուի» պարկ` դիմակներով

2. Արտածծիչ սարք

3. Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով

4. Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ

5. Ինֆուզիոն պոմպեր

6. Սարք` ինհալյացիայի համար

7. Բրոնխոսկոպ

8. Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ)

9. Պիկֆլոումետրեր

10. Պուլսօքիմետր

11. Բակտերիցիդ լամպեր

12. Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ` տարբեր չափերի

13. «Թիթեռնիկ» ասեղներ` տարբեր չափերի

14. Արտածծման կաթետերներ` տարբեր չափերի

15. Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ

16. Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)

17. Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ

18. Պինցետներ` անատոմիական

19. Մկրատներ

20. Վիրաբուժական կորնցանգ

21. Բժշկական սրվակներ

22. Տարբեր ծավալների ներարկիչներ

23. Ջերմաչափեր

24. Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում

25. Տոնոմետր

26. Ճառագայթային տաքացնող լամպ

27. Թեփուրներ (մեծ և փոքր)

28. Բիքսեր

29. Բժշկական կշեռք

30. Մանիպուլյացիոն սեղան

31. Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար

32. Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար

33. Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար

34. Մանկական` մահճակալներ

35. Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար

36. Բժշկական սեղան` դեղերի և գործիքների համար

37. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար

38. Մահճասեղաններ

39. Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար

40. Սեղան

41. Աթոռներ

42. Բարուրասեղան

43. Մահճակալներ` մայրերի համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

 Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

61. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գորգեր, աուդիակենտրոն

2. Շվեդական աստիճաններ

3. Կախովի աստիճաններ և պարան

4. Փափուկ աստիճան

5. Հայելիներ

6. Ջերմաչափ

7. Կշեռք

8. Հասակաչափ

9. Ներքնակներ

10. Երկար նստարաններ

11. Գնդակներ (մեդիցինբոլ)

12. Օղակներ, պարաններ

13. Մարմնամարզական փայտիկներ, հանտելներ

14. Օղագոտիներ

15. Էսփանդեր

16. Կորեկտորներ (պատի և հատակի)

17. Օդափոխիչ

18. Մերսման սեղան

19. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամպ

20. Մերսող բարձիկներ

21. Դեղապահարան

22. Մաքուր սպիտակեղենի պահարան

23. Կեղտոտ սպիտակեղենի արկղ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

62. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպ մանկական

2. Կոլոնոսկոպ մանկական

3. Սիգմոիդոսկոպ մանկական

4. Ստամոքսահյութի քննության զոնդեր

5. Հիմնայնություն և թթվայնություն որոշող սարք

6. Դուոդենալ զոնդեր

7. Աղիների ներծծման ֆունկցիոնալ նմուշների որոշման կոմպլեկտներ

8. Գաստրոգրաֆ

9. Էլեկտրական արտածծիչ

10. Թերմոստատ

11. Միկրոսկոպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

63. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բիոմիկրոսկոպ

2. Ուղիղ էլեկտրական օֆտալմոսկոպ

3. Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածո

4. Օրլովայի աղյուսակ

5. Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ

6. Լայնոլդի աղյուսակ

7. Պոլյակի օպտոտիպներ

8. Մակլակովի էլաստոտոնոմետր

9. Ֆրոստի պերիմետր

10. Գոնիոսկոպ

11. Գոնիոլինզա

12. Գունաթեստ

13. Սինոպտոֆոր

14. Ռոտի ապարատ

15. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու

16. Օֆթալմոմետր

17. Ռեֆրակտոմետր

18. Ախտահանիչ սարքեր

19. Բիքսեր` տարբեր չափերի

20. Չորացնող պահարան

21. Ավտոկլավ

22. Մոնոբինոսկոպ

23. Մեծ օֆտալմոսկոպ

24. Հեյրոսկոպ

25. Բիվիզոտրիներ

26. Ակոմոկոնվերգենցտրեներ

27. Մուսկուլտրեներ

28. Գունաթեստ` մոտիկի համար

29. Պրիզմային կոմպենսատոր

30. Հելիննոնյան լազեր

31. Տեսողական ներվի էլեկտրաստիմուլյատոր

32. Օֆտալմոէխոսկոպ

33. Փորձնական կոնտակտային լինզաների հավաքածու

34. Ակնաբուժական կոմբայն

35. Նիստագմոգրաֆ

36. Ակնաբուժական գերձայնային գործիք

37. Ակնաբուժական գործիք` իոնոֆորեզի համար

38. Գերբարձրհաճախականության սարք` ակնաբուժական

39. Մագնիտոֆորեզի սարք` ակնաբուժական

40. Նարկոզի սարք

41. Լարինգոսկոպ

42. Լեզվաբռնիչ

43. Տրախեոտոմիայի հավաքածու

44. Դեֆիբրիլյատոր

45. Պուլսօքսիմետր

46. Ակնաբուժական վիրահատական խոշորացույց

47. Ակնաբուժական տրանսֆորմատոր

48. Նեգատոսկոպ

49. Բժշկական թթվածնի բալոն

50. Բալտինի պրոթեզներ

51. Ռաբկինի աղյուսակներ

52. Էկզօֆտալմոմետր

53. Ակնոցներ` տելեսկոպիկ

54. Դիոպտրիմետր

55. Օֆտալմոդինամոմետր

56. Թույլ տեսնողների ակնոցներ ընտրելու հավաքածու

57. Ֆրեների պրիզմա

58. Սարք «Մալիշ»

59. Մագնիս մշտական ակնաբուժական

60. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու

61. Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` ստանդարտ

62. Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` կատարակտակ

63. Ակնաբուժական վիրաբուժական հավաքածու` շլության համար

64. էլեկտրակոագուլյատոր

65. Կարդիոստիմուլյատոր

66. Իրիգատոր ասպիրատոր` ակնաբուժական

67. Մկրատներ` ակնաբուժական

68. Պինցետներ` ակնաբուժական

69. Կանյուլյաներ

70. Ներարկիչներ

71. Կոպաբացիչներ

72. Թեփուրներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 ակնաբույժի պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով, 0,5 մանկական անեսթեզիոլոգի պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի համար:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով, վիրահատարանի բուժքույր (1 պաշտոն` 20 մահճակալի համար):

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՕԹՈԼԱՐԻՆԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

64. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՕԹՈԼԱՐԻՆԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Վիրակապական սեղան

3. Նարկոզի ապարատ

4. Թթվածնի բալոն

5. Լազերային ապարատ

6. Տիմպանոմետր

7. իմպենդանսոմետր

8. Գերձայնային վիրաբուժական ապարատ` ծայրադիրներով

9. Ֆիբրոսկոպ

10. Էլեկտրաայրիչ` իր ծայրադիրներով

11. Էլեկտրական արտածծիչ` տարբեր հզորության

12. Ականջի պնևմոմասաժի ապարատ

13. Օթոսկոպ

14. Վիրաբուժական լամպ (ստվեր չգցող)

15. Բակտերիցիդ լամպ

16. Նեգատոսկոպ

17. Ֆոնենդոսկոպ

18. Տոնոմետր

19. Կաթետերներ` ներերակային ներարկումների համար

20. Օթոլարինգոլոգիական գործիքների հավաքածու

21. Քթային արյունահոսությունները դադարացնելու պիտույքների հավաքածու

22. Տոնզիլէկտոմիայից, ադենոտոմիայից հետո առաջացած արյունահոսությունները դադարացնելու համար պիտույքների հավաքածու

23. Քթի հայելի` տարբեր չափերի

24. Ականջի հայելի` տարբեր չափերի

25. Կոկորդի հայելի` տարբեր չափերի

26. Կոկորդի ներարկիչ

27. Ականջի պինցետ

28. Վիրաբուժական պինցետ

29. Անատոմիական պինցետ

30. Զոնդեր` տարբեր չափերի

31. Բռնիչներ, տարբեր չափերի

32. Մոսկիտներ

33. Երկաթյա շպատելներ

34. Վիրաբուժական դուր` տարբեր չափերի և ձևի

35. Էլեվատոր

36. Վիրաբուժական գդալներ` տարբեր չափերի և ձևի

37. Կիլյանի բռնիչներ

38. Պատուհանավոր աքցաններ

39. Բոխոնի տոնզիլոտոմ

40. Ադենոտոմներ, տարբեր չափերի,

41. Ասեղնաբռնիչներ

42. Ցանգ` տարբեր չափերի

43. Վերքի լայնիչներ` տարբեր չափերի

44. Ոսկրակրծիչ

45. Եվստախյան փողերի փչելու կանյուլյաներ

46. Կուլիկովսկու ասեղներ

47. Տոնզիլեկտոմիայի ասեղներ

48. Ժանեյի ներարկիչներ

49. Նշտարներ` տարբեր չափերի և ձևի

50. Ստամոքսի լվացման համար անհրաժեշտ պիտույքների հավաքածու

51. Բուժեր` տարբեր չափերի

52. Բիքսեր

53. Թեփուրներ

54. Ջերմաչափեր

55. Էմալապատ թասեր

56. Մահճակալներ

57. Սեղաններ

58. Աթոռներ

59. Պահարաններ

60. Բժշկական սեղաններ` դեղերի համար

61. Բժշկական սեղաններ` գործիքների համար

62. Բժշկական պահարաններ

63. Բժշկական թախտեր

64. Շարժական պտտվող աթոռներ

65. Ձեռնասայլակներ

66. Սառնարաններ

67. Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի համար

68. Տարողություն` օգտագործված սպիտակեղենի համար

69. Կողմնային լամպեր

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն `յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՈՒՐԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

65. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՈՒՐԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Աուդիոմետր

2. Կլինիկական աուդիոմետր

3. Օբյեկտիվ աուդիոմետր

4. Վիրաբուժական միկրոսկոպ

5. Ձայնամեկուսիչ խուց

6. Տոնալ աուդիոմետր

7. Խաղային աուդիոմետր

8. Համակարգիչ տպիչով

9. Օթոակուստի էմիսիա

 

Բաժանմունքը պետք է սերտ համագործակցի կամ գտնվի օթոլարինգոլոգիական բաժանմունքի կազմում:

Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է բժիշկ-սուրդոլոգի, սուրդոմանկավարժի, պսիխոնևրոլոգի, բուժքույր-աուդիոմետրիստի առկայություն:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

66. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Օրթոպեդիկ սեղան

2. Օրթոպեդիկ վիրաբուժական հավաքածուներ

3. Աստվեր լամպեր` կողմնային լուսավորման

4. Օթեոսինթեզի հավաքածու

5. Էլեկտրադանակ

6. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

7. Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ապարատի հավաքածու (Իլիզարով)

8. Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ձողային ապարատի հավաքածու

9. Կիրշների շուղեր

10. Շարժական ռենտգեն ապարատ

11. Նեգատոսկոպ

12. Էլեկտրադրելներ (2 վիրահատարանի և 2 բաժանմունքի համար)

13. Բելեռի շինաներ (տարբեր չափերի)

14. Բալկանյան ձողեր

15. Մաույի աղեղներ

16. Կմախքային ձգման աղեղներ (սկոբաներ)

17. Ծանրոցներ ձգման համար (1 կգ)

18. Ցապկաներ

19. Ասեղնաբռնիչներ

20. Կոխերի սեղմակներ

21. Կորնցանգներ

22. Պինցետներ` անատոմիական և վիրաբուժական

23. Վերքալայնիչներ` ատամնավոր և Ֆարաբեֆի

24. Ասեղներ

25. Գլխիկավոր և ակոսավոր զոնդեր

26. Գիպսի դանակ, մկրատ, լայնիչ, կտրիչ

27. Մկրատներ

28. Սեղան` բժշկական գործիքների համար

29. Վիրահատական սեղանիկներ

30. Գրասեղան

31. Մահճակողեր

32. Աթոռներ

33. Բժշկական թախտեր

34. Ֆունկցիոնալ մահճակալներ

35. Հասարակ մահճակալներ

36. Բժշկական պահարաններ

37. Չհրկիզվող պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

67. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Նարկոզի ապարատ

3. Էլեկտրադանակ

4. Պուլսօքսիմետր

5. Թքի արտածծիչներ

6. Ստոմատոլոգիական բազկաթոռներ

7. Ճակատային լուսային ռեֆլեկտոր

8. Պորտատիվ բոռմեքենա

9. Ուրանոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու

10. Խեյլոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու

11. Ատամի հեռացման համար նախատեսված հավաքածու

12. Սկալպելներ

13. Ռասպատորներ

14. Մկրատներ

15. Կարելու համար նախատեսված նյութ

16. Վիրահատական լուսամփոփ

17. Բակտերիցիդ լամպ

18. Չորացնող պահարան

19. Ախտահանող սարք

20. Բիքսեր

21. Թեփուրներ

22. Մոսկիտներ

23. Պինցետներ

24. Կյուրետաժային գդալներ

25. Մետաղյա շպատելներ

26. Ասեղնաբռնիչ

27. Սեղան` բժշկական գործիքների համար

28. Մահճակալներ

29. Գրասեղան

30. Մահճակողեր

31. Աթոռներ

32. Բժշկական թախտեր

33. Բժշկական պահարաններ

34. Օդափոխիչ` վիրահատարանի համար

35. Սառնարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

68. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Վիրակապական սեղան

3. Ուրոլոգիական/գինեկոլոգիական սեղան

4. բժշկական պահարաններ

5. Մանկական ցիստոսկոպ

6. Ցիստոռեզեկտոսկոպ (համակարգ)` օպտիկական համակարգով և կոմպլեկտավորող գործիքներով

7. Շարժական ռենտգեն-ախտորոշիչ համակարգ

8. Ժամանակակից ինհալյացիոն նարկոզի սարք

9. էլեկտրակոագուլյատոր

10. Պուլսօքսիմետր

11. Կարդիոմոնիտոր

12. Կապնոգրաֆ

13. Դեֆիբրիլյատոր

14. Լարինգոսկոպների հավաքածու

15. Տրախեալ ինտուբացիոն խողովակներ` տարբեր չափերի

16. էլեկտրական արտածծիչ

17. Անստվեր լուսարկիչ

18. Կվարցի լամպեր (ստացիոնար և շարժական)

19. Սեղաններ` ստերիլ նյութերի, գործիքների համար

20. Բիքսեր

21. Հիվանդի տեղափոխման սայլակ

22. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

23. Անոթային վիրահատությունների հավաքածու

24. Շատինսկու սեղմակներ

25. Դե Բեյկի սեղմակներ, պինցետներ

26. Անոթային բուլդոգներ

27. Անոթային մկրատներ` փոքր, միջին, մեծ (ուղիղ, թեք անկյան տակ)

28. Անոթային ասեղնաբռնիչներ

29. Լիգակլիպներ` փոքր և միջին

30. Ֆոգարտիի կաթետերներ` տարբեր չափերի

31. Ֆազոլուպներ

32. Երիկամի պերկուտան դրենավորման մեկանգամյա օգտագործման հավաքածու

33. Երիկամի պերկուտան պունկցիոն բիոպսիայի ասեղներ

34. Սեղմակներ` տարբեր ձևերի և նշանակության

35. Դիսեկտորներ (մեծ և փոքր)

36. Ասեղնաբռնիչ` երկար

37. Մկրատներ` երկար

38. Ցապկաներ

39. Պինցետներ` տարբեր ձևերի

40. Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի

41. Զոնդեր

42. Թոքահյուսվածքի սեղմակ

43. Ասեղներ` ծակող, կտրող (տարբեր չափսեր)

44. Տրոակար` տարբեր չափսերի

45. Արտածծիչի ծայրատներ

46. Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ

47. Ռասպատոր

48. Դրենաժներ` տարբեր տրամագծերի

49. Ռեկտալ հայելիներ` տարբեր չափերի

50. Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք

51. Բժշկական կշեռք

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Բաժանմունքը կարող է լիարժեք գործել հետևյալ հարակից ծառայությունների առկայության դեպքում`

 

ա) կլինիկական, բիոքիմիական, մանրէաբանական լաբորատորիաներ,

բ) ռենտգեն-դիագնոստիկ ծառայություն,

գ) ուլտրաձայնային հետազոտությունների կաբինետ,

դ) ուրոդինամիկ հետազոտությունների կաբինետ,

ե) ամբուլատոր-կոնսուլտատիվ ծառայություն, որի կողմից իրականացվում է հիվանդների դիսպանսեր հաշվառում և հսկողություն:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

69. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Բժշկական պահարաններ

2. Սեղաններ` ստերիլ նյութերի և գործիքների

3. Սեղաններ` ոչ ստերիլ նյութերի և գործիքների

4. Հիվանդի տեղափոխման սայլակ

5. Բիքսեր

6. Անոթադիր

7. Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք

8. Բժշկական կշեռք

9. Արյան ճնշման չափիչներ

10. Ֆոնենդոսկոպ

11. Ներարկիչներ` ասեղներով

12. Նյարդաբանական մուրճ

13. Աչքի հատակի զննման սարք

14. Մեզի չափիչ տարաներ

15. Ֆոլեյ կաթետերներ

16. Ինֆուզիոն համակարգ

17. Ինֆուզիոն գծեր

18. Անստվեր լամպ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Արդի նեֆրոլոգիական բաժանմունքի լիարժեքությունը պայմանավորված է հետևյալ հարակից ծառայությունների պարտադիր առկայությամբ`

- լաբորատորիաներ` կլինիկական, կենսաքիմիական, մանրէաբանական

- ուլտրաձայնային և ռենտգենոլոգիական հետազոտություններն ապահովող ծառայություն

- երիկամների պունկցիոն բիոպսիայի կատարման հնարավորություն` բիոպտատի հետագա ախտորոշիչ պաթոմորֆոլոգիական ուսումնասիրության ապահովմամբ` այդ բնագավառում անհրաժեշտ մասնագիտացում ունեցող պաթոմորֆոլոգի կողմից

- Ամբուլատոր-կոնսուլտատիվ ծառայություն, որի կողմից իրականացվում է հիվանդների դիսպանսեր հաշվառում և հսկողություն:

Նեֆրոլոգիական բաժանմունքը սերտ համագործակցություն պետք է ունենա ուրոլոգիական մասնագիտացված բաժանմունքի հետ, որը ունի հնարավորություններ էնդոսկոպիկ հետազոտություններ, միջամտություններ և պունկցիոն կամ էնդոսկոպիկ բիոպսիաներ իրականացնելու համար:

Ցանկալի է ստացիոնար կառուցվածքում ունենալ հեմոդիալիզի և ինտենսիվ բուժման բաժանմունքներ:

 

ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

70. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան էլեկտրական ջեռուցման հնարավորությամբ

2. Նարկոզի սարք, որը կարող է ապահովել նարկոզը նորածնային հասակի մոտ

3. Կյուվեզներ

4. Ջեռուցվող սեղաններ

5. Նորածնային տաքացուցիչ լամպեր

6. Ֆոտոթերապիայի սարք

7. Մոնիտորներ

8. Արհեստական շնչառության ապարատ

9. Նորածնային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

10. Ընդհանուր վիրաբուժական գործիքների հավաքածու

11. Ինֆուզոմատներ

12. Ավտոմատիկ ներարկիչներ

13. Տաքացուցիչ ներքնակներ

14. Բիքսեր

15. Վիրակապական սեղաններ

16. Անստվեր լամպեր

17. Կվարցի լամպեր

18. Բժշկական սեղաններ` գործիքների և վիրակապական նյութերի համար

19. Շարժական սեղաններ

20. Բժշկական պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 5 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

71. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրակապական սեղաններ

2. Անստվեր լամպեր

3. Կվարցի լամպեր

4. Նեյրավիրաբուժական սեղան

5. Էխոէնցեֆալոգրաֆ

6. Էլեկտրակոագուլյատոր

7. Լամպ` օպտիկական խոշորացույցով

8. Շարժական էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի ապարատ

9. Վիրահատական միկրոսկոպ

10. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

11. Նեյրովիրաբուժական հավաքածու

12. Ռասպատորներ

13. Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի և նշանակության

14. Կյուրետներ` լամինէկտոմիայի համար

15. Մկրատներ` կարծր ուղեղաթաղանթի համար

16. Կոլովորատ` ֆրեզներով

17. Էլևատորներ` կարծր ուղեղաթաղանթի և ոսկրերի համար

18. Հեմոստատիկ սեղմակներ` ատամնավոր և անատամ

19. Ծայրադիրներ` արտածծիչների համար

20. Շպատելներ` ուղեղային տարբեր

21. Հեմոստատիկ սեղմակներ` կոր և ուղիղ

22. Վերքալայնիչներ ֆարաբեֆի` մեծ և փոքր

23. Մկրատներ` տարբեր

24. Դեշամպի ասեղներ

25. Վերքալայնիչներ` ատամնավոր

26. Լամինէկտոմներ

27. Կյուրետներ` տարբեր

28. Հեմոստատիկ աքցաններ

29. Աքցաններ` հեմոստատիկ աղեղների համար

30. Յանսենի վերքալայնիչներ

31. Պունկցիոն կանյուլյաներ` վենտրիկուլյար պունկցիայի համար

32. Դալգրենի աքցաններ (մանկական և մեծահասակների)

33. Շունտեր` հիդրոցեֆալիայի համար

34. Սեղմակներ

35. Սայլակներ հիվանդների համար

36. Բժշկական սեղաններ` գործիքների և վիրակապական նյութերի համար

37. Շարժական սեղաններ

38. Բժշկական պահարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 5 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

72. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Վիրակապական սեղաններ

3. Անստվեր լամպեր

4. Կվարցի լամպեր

5. Բրոնխոսկոպ Ֆրիդլերի

6. Ֆիբրոբրոնխոսկոպ մանկական

7. Սպիրոգրաֆ

8. Էլեկտրակոագուլյատոր

9. Թորակոսկոպ (ցանկալի)

10. Էլեկտրական արտածծիչ

11. Պլևրալ խոռոչի արտածծիչ

12. Թոքարմատ կարող սարք

13. Բրոնխ կարող սարք

14. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու

15. Տրոակար` տարբեր չափերի

16. Տրախեոտոմիկ հավաքածու

17. Արտածծիչի ծայրատներ

18. Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ

19. Ռասպատորներ

20. Դրենաժներ

21. Բժշկական սեղաններ` գործիքների և վիրակապական նյութերի համար

22. Շարժական սեղաններ

23. Բժշկական պահարաններ

24. Սայլակներ` հիվանդների համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 10 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

 

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

74. ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

74.1. ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Նարկոզի ապարատ

2. Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ապարատներ (մեծահասակի)

3. Վիրահատական սեղաններ

4. Վիրահատական լամպեր

5. Շարժական լամպեր

6. Գինեկոլոգիական սեղաններ

7. Ռախմանովի մահճակալներ

8. Ռենտգեն ապարատներ

9. Էխոսկոպ

10. Կշեռք

11. Հասակաչափ

12. Ձերմաչափ

13. Կարդիոտախոգրաֆ

14. Դոպլերոգրաֆ

15. Ավտոկլավներ

16. Ստերիլիզատորներ

17. Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ

18. Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ

19. Վակուում էքսկոխլեատոր

20. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչների Ֆոլկմանի գդալներ

21. Վակուում էքստրակտոր

22. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ

23. Լաբորատոր անհրաժեշտ ինվենտար

24. Նորածինների ռեանիմացիոն սեղան

25. Նորածնի էլեկտրոնային կշեռքներ

26. Նորածինների փաթաթման սեղաններ

27. Լապարոսկոպ

28. Հիստերոսկոպ

29. Ստերիլիզատորներ

30. Էմալապատ ամաններ ստերիլիզացիայի փուլերի համար

31. Թեփուրներ

32. Էսմարխի թասեր` ծայրադիրներով

33. Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ

34. Բժշկական լարան

35. Մետաղական կաթետերներ` կանացի

36. Կորցանգներ` տարբեր ձևերի

37. Վիրահատական մկրատ

38. Թախտեր

39. Գրասեղաններ

40. Աթոռներ

41. Պահարաններ` դեղորայքի և բուժ.պարագաների համար

42. Տումբաներ

43. Մահճակալներ, այդ թվում` ֆունկցիոնալ

44. Սառնարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

 

74.2. ՀՂԻՆԵՐԻ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԵՆԹԱԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

ՏԵ'Ս 74.1.

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով:

 

75. ԾՆՆԴԱՏԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լամպ-ռեֆլեկտոր

2. Բակտերիցիդ լամպ

3. Կոնքաչափ

4. Տոնոմետր

5. Ստետոֆոնենդոսկոպ

6. Մանկաբարձական ստետոսկոպ

7. Բիկսեր

8. Ձեռնոցներ

9. Էմալապատ թասիկներ, թեփուրներ, պղինձ, բակ

10. Կաթետերներ

11. Շպատել

12. Էսմախի բաժակ` ծայրադիրներով

13. Ներարկիչներ

14. Պլաստմասսե կամ էմալապատ սափոր

15. Կորնցանգ

16. Կոխերի սեղմիչներ

17. Պինցետներ

18. Գինեկոլոգիական հայելիներ

19. Սպիրտայրոց

20. Շտատիվ

21. Մկրատներ

22. Ախտահանիչ սարք

23. Ապակե սրվակներ

24. Մուք գույնի ապակե սրվակներ

25. Անհրաժեշտ գործիքներ` հեմոգլոբինի և արյան խումբը որոշելու համար

26. Առանձին հավաքածու` անհետաձգելի ծնունդ ընդունելու համար

27. Ռետինե ժգուտ

28. Օղակաձև տակդիրներ

29. Էմալապատ դույլեր

30. Սեղան

31. Աթոռ

32. Պահարան

33. Կշեռք

34. Հասակաչափ

35. Բժշկական թախտ

36. Ժապավեն (չափող)

37. Սառնարան

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

76. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ

 

76.1. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գունավոր դոպլեր գերձայնային ապարատ

2. Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ)

3. Էլեկտրալիտների հսկողության ապարատ

4. Թթվահիմնային հավասարակշռության հսկողության ապարատ

5. Կոագուլյոմետր

6. Կարդիոտոկոգրաֆիայի ապարատ

7. Շարժողական ռենտգեն ապարատ

8. Ցիտոգենետիկների համար միկրոսկոպ

9. Մեծահասակների մահճակալներ

10. Նարկոզի ապարատ

11. Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ապարատներ (մեծահասակի և նորածնի)

12. Վիրահատական սեղաններ

13. Վիրահատական և շարժական լամպեր

14. Գինեկոլոգիական սեղաններ

15. Ռենտգեն ապարատներ

16. Էխոսկոպ

17. Կշեռք

18. Հասակաչափ

19. Ջերմաչափ

20. Դոպլերոգրաֆ

21. Ավտոկլավներ

22. Ստերիլիզատորներ

23. Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ

24. Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ

25. Վակուում էքսկոխլեատոր

26. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչների Ֆոլկմանի գդալներ

27. Վակուում էքստրակտոր

28. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ

29. Լապորոսկոպ

30. Հիստերոսկոպ

31. Թմբուկներ` ստերիլիզացիայի համար

32. Ստերիլիզատորներ

33. Թեփուրներ

34. Էսմարխի թասեր` ծայրադիրներով

35. Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ

36. Բժշկական լարան

37. Մետաղական կաթետերներ` կանացի

38. Կորցանգներ (ուղիղ և ոլորված)

39. Վիրահատական մկրատ

40. Թախտեր

41. Աթոռներ

42. Պահարաններ` դեղորայքի և բուժ.պարագաների համար

43. Տումբաներ

44. Մահճակալներ, այդ թվում` ֆունկցիոնալ

45. Սառնարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

 

76.2. ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ /ԷՆԴՈԿՐԻՆ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Գունավոր դոպլեր գերձայնային ապարատ

2. Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ)

3. Էլեկտրալիտների հսկողության ապարատ

4. Թթվահիմնային հավասարակշռության հսկողության ապարատ

5. Կոագուլոմետր

6. Կարդիոտոկոգրաֆիայի ապարատ

7. Շարժողական ռենտգեն ապարատ

8. Ցիտոգենետիկների համար միկրոսկոպ

9. Մեծահասակների մահճակալներ

10. Նարկոզի ապարատ

11. Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ապարատներ (մեծահասակի և նորածնի)

12. Շարժական լամպեր

13. Գինեկոլոգիական սեղաններ

14. Ռենտգեն ապարատ

15. Էխոսկոպ

16. Կշեռք

17. Հասակաչափ

18. Ձերմաչափ

19. Դոպլերոգրաֆ

20. Ավտոկլավներ

21. Ստերիլիզատորներ

22. Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ

23. Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ

24. Վակուում էքսկոխլեատոր

25. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչների Ֆոլկմանի գդալներ

26. Վակուում էքստրակտոր

27. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ

28. Թմբուկներ` ստերիլիզացիայի համար

29. Ստերիլիզատորներ

30. Թեփուրներ

31. Էսմարխի թասեր` ծայրադիրներով

32. Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ

33. Բժշկական լարան

34. Մետաղական կաթետերներ` կանացի

35. Կորցանգներ (ուղիղ և ոլորված)

36. Վիրահատական մկրատ

37. Թախտեր

38. Աթոռներ

39. Պահարաններ` դեղորայքի և բուժ.պարագաների համար

40. Տումբաներ

41. Մահճակալներ, այդ թվում` ֆունկցիոնալ

42. Սառնարաններ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է ժամանակակից լաբորատորիա` ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:

 

76.4. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Տե'ս 76.2. - լրացուցիչ

1. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ փոքր չափերի (մանկական հասակի համար)

2. Վագինոսկոպ` մանկական

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է ժամանակակից լաբորատորիա` ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:

 

77. ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՏՈԼՈԳԻԱ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ)

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

Տե'ս 76.2. - լրացուցիչ

1. Ածխաթթու գազի ինկուբատոր

2. Ձվաբջջի պունկցիայի համար նախատեսված գործիքների և բուժպարագաների հավաքածու

3. Սաղմի ներդրման բուժպարագաների հավաքածու

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով:

Բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ է ժամանակակից լաբորատորիա` ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:

 

10, 34.1, 34.4, 42, 45, 55 և 61 կետերը կիրառելի են տարբեր տեղակայում և համապատասխան մասնագիտական (աղեստամոքսային, նյարդաբանական, թոքային, տուբերկուլյոզային և այլն) ուղղվածություն ունեցող մանկական առողջարաններում, որոնք ունեն բուժիչ բնակլիմայական պայմաններ և հանքային ջրեր:

 

ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՏԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

78. ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՏՈՒՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Լվացարան

2. Չորացման պահարան (էլեկտրական)

3. A խմբի դեղերի պահպանման պահարան

4. Ավտոկլավ

5. Թորած և կրկնակի թորած ջրի ստացման սարք

6. Ռեֆրակտոմետր

7. Հեղուկ դեղորայքի լցաբաժանման սարք

8. Հեղուկների չափիչ ամանեղեն

9. Լաբորատոր ամանեղեն

10. Հավանգ

11. Կշեռք և կշռաքարեր` դեղանյութի կշռելու համար

12. Տեխնիկական լաբորատոր կշեռք

13. Շտանգլասների հավաքածու

14. Էլեկտրական սալիկ

15. Սառնարաններ

16. Երկաթե պահարան, խոնավաչափ, ջերմաչափ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Դեղագործ

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Ներհիվանդանոցային դեղատունը բացվում է 100 և ավելի մահճակալ ունեցող հիվանդանոցներում:

Ներհիվանդանոցային դեղատունն իրականացնում է դեղերի պատրաստում, պատրաստի դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ստացում ու բաշխում բժշկական կազմակերպության տարբեր բաժիններին:

Ներհիվանդանոցային դեղատունը իր կազմում պետք է ունենա`

- թմրադեղերի և հոգեմետ դեղերի պահպանման սենյակ

- պատրաստված և պատրաստի դեղերի բաց թողնման սենյակ

- մաքուր շշերի պահպանման սենյակ

- պահեստ պատրաստի դեղերի համար

- տարայի (շշերի) պահպանման սենյակ:

 

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

79. ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Ավտոկլավ

2. Չորացնող պահարան

3. Ջրի թորման ապարատ

4. Բակտերիոցիդ

5. Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն

6. Բժշկական սեղաններ

7. Բժշկական պահարաններ

8. Սեղաններ

9. Աթոռներ

10. Կաթսաներ

11. Էլեկտրական տաքացուցիչ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատողներ

2. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

80. ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Տոնոմետր

2. Ֆոնենդոսկոպ

3. Ջերմաչափ

4. Բարձիկ

5. Շտատիվ

6. Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու

7. Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու

8. Թթվածնի բարձ

9. Բակտերիոցիդ լամպ

10. Բժշկական թախտ

11. Բժշկական պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար

12. Բժշկական պահարան` հակաշոկային դեղորայքի համար

13. Մոմլաթ` թախտի համար

14. Սեղան` բուժքրոջ համար

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատող

2. Կրտսեր բուժաշխատող

 

Կաբինետը ծավալվում է բոլոր մասնագիտական բաժանմունքներում:

Նեղ մասնագիտական բաժանմունքներում միջամտությունների կաբինետներում, բացի վերը նշված սարքավորումներից, պետք է լինեն նաև համապատասխան մասնագիտական սարքավորումներ` դիագնոստիկ և բուժական միջամտություններ կատարելու համար:

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

81. ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու

2. Տոնոմետր

3. Ֆոնենդոսկոպ

4. Բժշկական պահարան

5. Դեղորայքի պահարան

6. Բժշկական թախտ

7. Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս)

8. Սեղան

 

Հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում է բոլոր մասնագիտական բաժանմունքներում:

 

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

82. ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրահատական սեղան

2. Վիրահատարանի լամպեր

3. Բակտերիոցիդ լամպ

4. Ընդհանուր անզգայացման սարք

5. Արհեստական շնչառության սարք

6. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

7. Էլեկտրական դանակ

8. Թերմոկոագուլյատոր

9. Ախտահանման սարք

10. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար

11. Բիքսեր

 

Վիրահատարանները ծավալվում են բոլոր վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում:

 

ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

83. ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Վիրակապարանի սեղան

2. Վիրակապական գործիքների հավաքածու

3. Վիրակապարանի լամպ

4. Բակտերիոցիդ լամպ

5. Բժշկական պահարան

6. Դեղորայքի պահարան

7. Ապակյա սեղանիկներ

8. Սեղաններ և աթոռներ

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Միջին բուժաշխատողներ

2. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Վիրահատարանները ծավալվում են բոլոր վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում:

Վնասվածքաբանական բաժանմունքներում ցանկալի է ունենալ մաքուր և թարախային վիրահատարաններ:

 

ԴԻԱՀԵՐՁԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

84. ԴԻԱՀԵՐՁԱՐԱՆ

 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

1. Դիահերձարանի սեղան` համապատասխան չափերի

2. Դիահերձման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու

3. Դիակի մշակման համար անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու

4. Բակտերիոցիդ լամպ

5. Օդափոխիչ

6. Սառնարան

7. Դիակից վերցված նյութերի ֆիքսատորներ

8. Դիահերձարանի սեղանին կից` սառը և տաք ջրի ծորակներ

9. Առանձին կոյուղի

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում

2. Միջին բուժաշխատողներ

3. Կրտսեր բուժաշխատողներ

 

Դիահերձարանին կից պետք է լինի արխիվի սենյակ` դիակից վերցված նյութերը պահելու համար, և հյուսվածքաբանական լաբորատորիա:

Հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիաներից մահացածների դիակների բոլոր նյութերը նախօրոք պետք է վնասազերծվեն, հետո միայն լցվեն ընդհանուր կոյուղին:

 

N 2 հավելվածի պարզաբանում

 

Հիվանդանոցներ

 

Հիվանդանոցներում իրականացվում է բժշկական օգնություն մասնագիտական բաժանմունքներում և բաժիններում` շուրջօրյա կամ ցերեկային ստացիոնար պայմաններում:

Հիվանդանոցի կազմում անպայման պետք է լինի մեկ կամ ավելի մասնագիտացված բաժանմունքներ, լաբորատոր-դիագնոստիկ, ֆունկցիոնալ, ախտահանման բաժիններ, ընդունարան, ներհիվանդանոցային դեղատուն և օժանդակ ծառայություններ:

Հիվանդանոցային բաժանմունքում պետք է լինի 30-ից ավել մահճակալ (բացառությամբ 14.1, 19, 37 կետերով սահմանված բաժանմունքների, ինչպես նաև մարզային հիվանդանոցների բաժանմունքների, որտեղ 30 մահճակալից պակաս կարող են լինել):

 Եթե մահճակալների թիվը 30-ից ցածր է, ապա այդ դեպքում այն ծավալվում է ընդհանուր պրոֆիլի բաժանմունքի կազմում:

Հիվանդանոցում բոլոր բաժանմունքներում պետք է կազմակերպել շուրջօրյա հերթապահություն համապատասխան մասնագետների կողմից:

Վիրաբուժական բաժանմունքները պետք է ունենան վիրահատարան, մաքուր և թարախային վիրակապարաններ, մանիպուլիացիոն սենյակ, հերթապահ բուժքրոջ կետեր:

Թերապևտիկ բաժանմունքները պետք է ունենան մանիպուլիացիոն սենյակ, հերթապահ բուժքրոջ կետեր:

1,14,18, 33, 34.1, 34.4, 50, 74.1, 76 կետերով սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները կիրառվում են մարզային հիվանդանոցներում:

1,14,18, 33, 34.1, 34.4 կետերով և նեղ մասնագիտական բաժանմունքների համար սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում:

Եթե հիվանդանոցում տեղակայված է բժշկական կլինիկական ամբիոն, ապա պետք է առկա լինեն նաև իրավական ակտերով նախատեսված կրթական գործընթացի համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներ ու պայմաններ: Այդ դեպքում այն կոչվում է կլինիկական հիվանդանոց:

Եթե հիվանդանոցին կից գործում է պոլիկլինիկա, ապա այդ բուժհաստատությունը անվանվում է բժշկական միավորում:

Եթե բժշկական հաստատությունը ունի նեղ մասնագիտական ուղղվածություն և այնտեղ գտնվում են տվյալ մասնագիտության գծով ավելի բարձրորակ գիտական, դիագնոստիկ և բուժական բաժանմունքներ, ապա այդ բուժհաստատությունը անվանվում է բժշկական կենտրոն:

Յուրաքանչյուր հիվանդանոց պետք է իրականացնի հիվանդների հաշվառում (հիվանդության պատմությունների միջոցով) և բժշկական վիճակագրության վարում:

Յուրաքանչյուր հիվանդանոց պետք է ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնի վիճակագրական հաշվետվություն:

Հիվանդանոցների ղեկավարումն իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, առողջապահության կազմակերպիչը, որն ունի համապատասխան որակավորում:

Յուրաքանչյուր մասնագիտական բաժանմունքի ղեկավարումը իրականացնում է մասնագիտությամբ բժիշկ, որն ունի համապատասխան մասնագիտացում և որակավորում:

Հիվանդանոցների բժշկական սարքերը և գործիքները պետք է ունենան «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված փաստաթուղթ:

Հիվանդանոցների ընդհանուր միջին բուժանձնակազմի ղեկավարումն իրականացվում է գլխավոր բուժքրոջ կողմից, իսկ առանձին մասնագիտական բաժանմունքներում` բաժանմունքի ավագ բուժքրոջ կողմից:

10, 34.1, 34.4, 42, 43, 45 կետերը կիրառելի են տարբեր տեղակայում և համապատասխան մասնագիտական (սիրտ-անոթային, աղեստամոքսային, նյարդաբանական) ուղղվածություն ունեցող առողջարաններում, որոնք ունեն բուժիչ բնակլիմայական պայմաններ և հանքային ջրեր, իսկ մանկական առողջարաններում նաև 55, 61 կետերը:

Ծննդատուն (մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բաժանմունք հիվանդանոցի կազմում) - առողջապահական հաստատություն է, որտեղ իրականացվում է մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բուժօգնություն` շուրջօրյա ստացիոնար պայմաններում:

Ծննդատան կազմում պետք է լինի մանկաբարձական բաժանմունք (ներառյալ հղիների ախտաբանություն), գինեկոլոգիական բաժանմունք, ընդունարաններ, լաբորատոր-դիագնոստիկ և ֆունկցիոնալ ախտորոշման ծառայություն:

74.1, 74.2, 75, 76.1, 76.2 կետերով սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները պարտադիր են մարզային և քաղաքային ծննդատների համար:

74.1, 74.2, 75, 76.1, 76.2, 76.4, 77, 50.1 կետերով սահմանված բժշկական գործունեության տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման համար անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները, ինչպես նաև պերինատալ ախտորոշման և պտղի ներարգանդային վիճակի գնահատման և շտկման ժամանակակից տեխնոլոգիաների առկայությունը պարտադիր են երրորդ մակարդակի ծննդօգնություն իրականացնող բուժհաստատությունների համար (գիտահետազոտական կենտրոններ, համալսարանական կլինիկաներ):

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան