Համարը 
ՀՕ-164-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենսգիրք
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.06.16/36(839) Հոդ.852
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.05.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.06.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.06.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.06.2016

Ծանուցում
1. Օրենսգիրքն ուժը կորցնում է 01.06.16-ից, բացառությամբ 25.05.16 ՀՕ-54-Ն ՀՀ օրենքի 144-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերի:
2. Ծանուցման 1-ին մասով սահմանված դեպքերը, համաձայն 25.05.16 ՀՕ-54-Ն-ի 144-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, ուժը կորցնում են 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:


ՀՀ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2011 թվականի մայիսի 26-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

(օրենսգիրքն ուժը կորցրել է 25.05.16 ՀՕ-54-Ն)