Համարը 
ՀՕ-93-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.06.30/42(1317) Հոդ.657
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
09.06.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.06.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.07.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2017 թվականի հունիսի 9-ին

 

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հավելվածի 2.1-ին բաժնի 2-րդ, 6-րդ, 16-րդ, 53-րդ, 2.4-րդ բաժնի 2-րդ, 5-րդ, 23-րդ, 74-րդ, 2.5-րդ բաժնի 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 29-րդ, 44-րդ, 74-րդ, 88-րդ, 100-րդ, 112-րդ, 2.6-րդ բաժնի 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 45-րդ, 57-րդ, 2.7-րդ բաժնի 3-րդ, 7-րդ, 78-րդ, 2.8-րդ բաժնի 1-ին, 6-րդ, 7-րդ, 2.9-րդ բաժնի 8-րդ, 15-րդ, 35-րդ, 2.10-րդ բաժնի 2-րդ կետերը համապատասխանաբար շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Մարզի
անվանումը

Համայնքի
անվանումը

Բնակավայրի
անվանումը

Արագածոտն

   
 

2. Ապարան

Ապարան քաղաք

   

Արագած գյուղ

   

Արայի գյուղ

   

Ափնագյուղ գյուղ

   

Եղիպատրուշ գյուղ

   

Երնջատափ գյուղ

   

Թթուջուր գյուղ

   

Լուսագյուղ գյուղ

   

Ծաղկաշեն գյուղ

   

Կայք գյուղ

   

Հարթավան գյուղ

   

Ձորագլուխ գյուղ

   

Նիգավան գյուղ

   

Շենավան գյուղ

   

Շողակն գյուղ

   

Չքնաղ գյուղ

   

Ջրամբար գյուղ

   

Սարալանջ գյուղ

   

Վարդենիս գյուղ

   

Վարդենուտ գյուղ

   

Քուչակ գյուղ

 

6. Ալագյազ

Ալագյազ գյուղ

   

Ավշեն գյուղ

   

Կանիաշիր գյուղ

   

Ճարճակիս գյուղ

   

Միջնատուն գյուղ

   

Միրաք գյուղ

   

Շենկանի գյուղ

   

Ջամշլու գյուղ

   

Ռյա թազա գյուղ

   

Սադունց գյուղ

   

Սիփան գյուղ

 

16. Արագածավան

Արագածավան գյուղ

   

Արտենի գյուղ

   

Գետափ գյուղ

   

Լուսակն գյուղ

 

53. Ծաղկահովիտ

Ծաղկահովիտ գյուղ

   

Բերքառատ գյուղ

   

Գեղադիր գյուղ

   

Գեղաձոր գյուղ

   

Գեղարոտ գյուղ

   

Լեռնապար գյուղ

   

Ծիլքար գյուղ

   

Հնաբերդ գյուղ

   

Նորաշեն գյուղ

   

Վարդաբլուր գյուղ

Գեղարքունիք

   
 

2. Ճամբարակ

Ճամբարակ քաղաք

   

Այգուտ գյուղ

   

Անտառամեջ գյուղ

   

Արծվաշեն գյուղ
(ժամանակավորապես գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ)

   

Բարեպատ գյուղ

   

Գետիկ գյուղ

   

Դպրաբակ գյուղ

   

Թթուջուր գյուղ

   

Կալավան գյուղ

   

Ձորավանք գյուղ

   

Ճապկուտ գյուղ

   

Մարտունի գյուղ

   

Վահան գյուղ

 

5. Վարդենիս

Վարդենիս քաղաք

   

Այրք գյուղ

   

Ներքին Շորժա գյուղ

   

Վերին Շորժա գյուղ

 

23. Գեղամասար

Սոթք գյուղ

   

Ազատ գյուղ

   

Ավազան գյուղ

   

Արեգունի գյուղ

   

Արփունք գյուղ

   

Գեղամաբակ գյուղ

   

Գեղամասար գյուղ

   

Դարանակ գյուղ

   

Զառիվեր գյուղ

   

Կախակն գյուղ

   

Կութ գյուղ

   

Կուտական գյուղ

   

Նորաբակ գյուղ

   

Շատջրեք գյուղ

   

Շատվան գյուղ

   

Ջաղացաձոր գյուղ

   

Տրետուք գյուղ

   

Փամբակ գյուղ

   

Փոքր Մասրիկ գյուղ

 

74. Շողակաթ

Շողակաթ գյուղ

   

Արտանիշ գյուղ

   

Աղբերք գյուղ

   

Դրախտիկ գյուղ

   

Ծափաթաղ գյուղ

   

Ջիլ գյուղ

Լոռի

   
 

2. Ալավերդի

Ալավերդի քաղաք

   

Ակներ գյուղ

   

Աքորի գյուղ

   

Ծաղկաշատ գյուղ

   

Կաճաճկուտ գյուղ

   

Հաղպատ գյուղ

   

Ջիլիզա գյուղ

 

3. Ախթալա

Ախթալա քաղաք

   

Ախթալա գյուղ

   

Առողջարանին կից գյուղ

   

Բենդիկ գյուղ

   

Ճոճկան գյուղ

   

Մեծ Այրում գյուղ

   

Նեղոց գյուղ

   

Շամլուղ քաղաք

   

Փոքր Այրում գյուղ

 

7. Ստեփանավան

Ստեփանավան քաղաք

   

Արմանիս գյուղ

   

Կաթնաղբյուր գյուղ

   

Ուրասար գյուղ

 

8. Տաշիր

Տաշիր քաղաք

   

Բլագոդարնոյե գյուղ

   

Դաշտադեմ գյուղ

   

Լեռնահովիտ գյուղ

   

Կաթնառատ գյուղ

   

Մեդովկա գյուղ

   

Կրուգլայա շիշկա գյուղ

   

Մեղվահովիտ գյուղ

   

Նորամուտ գյուղ

   

Նովոսելցովո գյուղ

   

Սարատովկա գյուղ

   

Գետավան գյուղ

 

29. Գյուլագարակ

Գյուլագարակ գյուղ

   

Ամրակից գյուղ

   

Գարգառ գյուղ

   

Կուրթան գյուղ

   

Հոբարձի գյուղ

   

Պուշկինո գյուղ

   

Վարդաբլուր գյուղ

 

44. Լոռի Բերդ

Լոռի Բերդ գյուղ

   

Ագարակ գյուղ

   

Բովաձոր գյուղ

   

Լեջան գյուղ

   

Կողես գյուղ

   

Հովնանաձոր գյուղ

   

Յաղդան գյուղ

   

Սվերդլով գյուղ

   

Ուռուտ գյուղ

 

74. Մեծավան

Մեծավան գյուղ

   

Ձյունաշող գյուղ

   

Միխայլովկա գյուղ

   

Պաղաղբյուր գյուղ

 

88. Շնող

Շնող գյուղ

   

Թեղուտ գյուղ

   

Քարկոփ գյուղ

 

100. Սարչապետ

Սարչապետ գյուղ

   

Ապավեն գյուղ

   

Արծնի գյուղ

   

Ձորամուտ գյուղ

   

Գոգավան գյուղ

   

Պետրովկա գյուղ

   

Պրիվոլնոյե գյուղ

   

Նորաշեն գյուղ

 

112. Օձուն

Օձուն գյուղ

   

Ամոջ գյուղ

   

Այգեհատ գյուղ

   

Արդվի գյուղ

   

Արևածագ գյուղ

   

Ծաթեր գյուղ

   

Կարմիր Աղեկ գյուղ

   

Հագվի գյուղ

   

Մղարթ գյուղ

Կոտայք

   
 

3. Բյուրեղավան

Բյուրեղավան քաղաք

   

Ջրաբեր գյուղ

   

Նուռնուս գյուղ

 

4. Եղվարդ

Եղվարդ քաղաք

   

Արագյուղ գյուղ

   

Բուժական գյուղ

   

Զովունի գյուղ

   

Զորավան գյուղ

   

Սարալանջ գյուղ

 

7. Չարենցավան

Չարենցավան քաղաք

   

Ալափարս գյուղ

   

Արզական գյուղ

   

Բջնի գյուղ

   

Կարենիս գյուղ

   

Ֆանտան գյուղ

 

9. Ակունք

Ակունք գյուղ

   

Զառ գյուղ

   

Զովաշեն գյուղ

   

Կապուտան գյուղ

   

Կոտայք գյուղ

   

Հատիս գյուղ

   

Նոր գյուղ

   

Սևաբերդ գյուղ

 

45. Մեղրաձոր

Մեղրաձոր գյուղ

   

Աղավնաձոր գյուղ

   

Արտավազ գյուղ

   

Գոռգոչ գյուղ

   

Հանքավան գյուղ

   

Մարմարիկ գյուղ

   

Փյունիկ գյուղ

 

57. Ջրվեժ

Ջրվեժ գյուղ

   

Զովք գյուղ

   

Ձորաղբյուր գյուղ

Շիրակ

   
 

3. Անի

Մարալիկ քաղաք

   

Աղին գյուղ

   

Անիավան գյուղ

   

Անիպեմզա գյուղ

   

Բագրավան գյուղ

   

Բարձրաշեն գյուղ

   

Գուսանագյուղ գյուղ

   

Իսահակյան գյուղ

   

Լանջիկ գյուղ

   

Լուսաղբյուր գյուղ

   

Հայկաձոր գյուղ

   

Ձիթհանքով գյուղ

   

Ձորակապ գյուղ

   

Շիրակավան գյուղ

   

Նորշեն գյուղ

   

Ջրափի գյուղ

   

Սառնաղբյուր գյուղ

   

Սարակապ գյուղ

   

Քարաբերդ գյուղ

 

7. Ախուրյան

Ախուրյան գյուղ

   

Այգաբաց գյուղ

   

Արևիկ գյուղ

   

Բասեն գյուղ

   

Կամո գյուղ

   

Կառնուտ գյուղ

   

Հովիտ գյուղ

   

Ջրառատ գյուղ

 

78. Մարմաշեն

Մայիսյան գյուղ

   

Լեռնուտ գյուղ

   

Կապս գյուղ

   

Կարմրաքար գյուղ

   

Կրաշեն գյուղ

   

Հացիկ գյուղ

   

Հացիկավան գյուղ

   

Հովունի գյուղ

   

Մարմաշեն գյուղ

   

Մեծ Սարիար գյուղ

   

Շիրակ գյուղ

   

Ջաջուռ գյուղ

   

Ջաջուռավան գյուղ

   

Վահրամաբերդ գյուղ

   

Փոքրաշեն գյուղ

   

Քեթի գյուղ

Սյունիք

   
 

1. Կապան

Կապան քաղաք

   

Ագարակ գյուղ

   

Աղվանի գյուղ

   

Աճանան գյուղ

   

Անտառաշատ գյուղ

   

Առաջաձոր գյուղ

   

Արծվանիկ գյուղ

   

Բարգուշատ գյուղ

   

Գեղանուշ գյուղ

   

Գոմարան գյուղ

   

Դավիթ Բեկ գյուղ

   

Դիցմայրի գյուղ

   

Եղեգ գյուղ

   

Եղվարդ գյուղ

   

Խդրանց գյուղ

   

Խորձոր գյուղ

   

Ծավ գյուղ

   

Կաղնուտ գյուղ

   

Ձորաստան գյուղ

   

Ճակատեն գյուղ

   

Ներքին Խոտանան գյուղ

   

Ներքին Հանդ գյուղ

   

Նորաշենիկ գյուղ

   

Շիկահող գյուղ

   

Շիշկերտ գյուղ

   

Շրվենանց գյուղ

   

Չափնի գյուղ

   

Սզնակ գյուղ

   

Սյունիք գյուղ

   

Սրաշեն գյուղ

   

Սևաքար գյուղ

   

Վանեք գյուղ

   

Վարդավանք գյուղ

   

Վերին Խոտանան գյուղ

   

Տանձավեր գյուղ

   

Տավրուս գյուղ

   

Ուժանիս գյուղ

   

Օխտար գյուղ

 

6. Սիսիան

Սիսիան քաղաք

   

Ախլաթյան գյուղ

   

Աղիտու գյուղ

   

Անգեղակոթ գյուղ

   

Աշոտավան գյուղ

   

Արևիս գյուղ

   

Բալաք գյուղ

   

Բնունիս գյուղ

   

Բռնակոթ գյուղ

   

Գետաթաղ գյուղ

   

Դաստակերտ քաղաք

   

Դարբաս գյուղ

   

Թանահատ գյուղ

   

Թասիկ գյուղ

   

Իշխանասար գյուղ

   

Լծեն գյուղ

   

Լոր գյուղ

   

Հացավան գյուղ

   

Մուցք գյուղ

   

Նժդեհ գյուղ

   

Նորավան գյուղ

   

Շաղատ գյուղ

   

Շամբ գյուղ

   

Շաքի գյուղ

   

Շենաթաղ գյուղ

   

Որոտնավան գյուղ

   

Սալվարդ գյուղ

   

Վաղատին գյուղ

   

Տոլորս գյուղ

   

Տորունիք գյուղ

   

Ցղունի գյուղ

   

Ույծ գյուղ

 

7. Քաջարան

Քաջարան քաղաք

   

Անդոկավան գյուղ

   

Աջաբաջ գյուղ

   

Բաբիկավան գյուղ

   

Գեղավանք գյուղ

   

Գեղի գյուղ

   

Գետիշեն գյուղ

   

Լեռնաձոր

   

Կաթնառատ գյուղ

   

Կավճուտ գյուղ

   

Կարդ գյուղ

   

Կիցք գյուղ

   

Ձագիկավան գյուղ

   

Ներքին Գիրաթաղ գյուղ

   

Նոր Աստղաբերդ

   

Ոչեթի գյուղ

   

Վերին Գեղավանք գյուղ

   

Վերին Գիրաթաղ գյուղ

   

Փուխրուտ գյուղ

   

Քաջարանց գյուղ

   

Քարուտ գյուղ

Վայոց ձոր

   
 

8. Արենի

Արենի գյուղ

   

Ագարակաձոր գյուղ

   

Աղավնաձոր

   

Արփի գյուղ

   

Ամաղու գյուղ

   

Գնիշիկ գյուղ

   

Ելփին գյուղ

   

Խաչիկ գյուղ

   

Մոզրով գյուղ

   

Չիվա գյուղ

   

Ռինդ գյուղ

 

15. Գլաձոր

Գլաձոր գյուղ

   

Գետափ գյուղ

   

Վերնաշեն գյուղ

 

35. Եղեգիս

Շատին գյուղ

   

Աղնջաձոր գյուղ

   

Արատես գյուղ

   

Արտաբույնք գյուղ

   

Գետիկվանք գյուղ

   

Գողթանիկ գյուղ

   

Եղեգիս գյուղ

   

Թառաթումբ գյուղ

   

Կալասար գյուղ

   

Հերմոն գյուղ

   

Հորբատեղ գյուղ

   

Հորս գյուղ

   

Սալլի գյուղ

   

Սևաժայռ գյուղ

   

Վարդահովիտ գյուղ

   

Քարագլուխ գյուղ

Տավուշ

   
 

2. Բերդ

Բերդ քաղաք

   

Այգեձոր գյուղ

   

Այգեպար գյուղ

   

Արծվաբերդ գյուղ

   

Իծաքար գյուղ

   

Ծաղկավան (Տաուշի շրջ.) գյուղ

   

Մովսես գյուղ

   

Նավուր գյուղ

   

Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղ

   

Նորաշեն գյուղ

   

Չինարի գյուղ

   

Չինչին գյուղ

   

Չորաթան գյուղ

   

Պառավաքար գյուղ

   

Վարագավան գյուղ

   

Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղ

   

Տավուշ գյուղ»:

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 2-րդ հավելվածի 2.1-ին բաժնի 9-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 18-րդ, 21-րդ, 23-րդ, 27-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 37-րդ, 40-րդ, 42-րդ, 46-րդ, 49-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 54-րդ, 56-րդ, 63-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 75-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 82-րդ, 83-րդ, 88-րդ, 90-րդ, 91-րդ, 92-րդ, 94-րդ, 96-րդ, 97-րդ, 100-րդ, 101-րդ, 102-րդ, 111-րդ, 115-րդ, 2.4-րդ բաժնի 6-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 22-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 37-րդ, 48-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 57-րդ, 58-րդ, 61-րդ, 63-րդ, 67-րդ, 68-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 80-րդ, 81-րդ, 88-րդ, 90-րդ, 91-րդ, 92-րդ, 2.5-րդ բաժնի 5-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 27-րդ, 32-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 48-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 58-րդ, 60-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 67-րդ, 69-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 80-րդ, 81-րդ, 82-րդ, 90-րդ, 91-րդ, 92-րդ, 93-րդ, 94-րդ, 99-րդ, 101-րդ, 104-րդ, 105-րդ, 106-րդ, 111-րդ, 2.6-րդ բաժնի 8-րդ, 10-րդ, 12-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 42-րդ, 44-րդ, 49-րդ, 51-րդ, 55-րդ, 59-րդ, 61-րդ, 67-րդ, 2.7-րդ բաժնի 8-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 36-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 55-րդ, 57-րդ, 59-րդ, 65-րդ, 68-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 77-րդ, 80-րդ, 84-րդ, 89-րդ, 90-րդ, 94-րդ, 95-րդ, 97-րդ, 98-րդ, 100-րդ, 103-րդ, 108-րդ, 114-րդ, 118-րդ, 119-րդ, 2.8-րդ բաժնի 4-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 38-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 48-րդ, 50-րդ, 57-րդ, 58-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 67-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 75-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 80-րդ, 82-րդ, 83-րդ, 86-րդ, 87-րդ, 89-րդ, 91-րդ, 94-րդ, 95-րդ, 98-րդ, 102-րդ, 103-րդ, 104-րդ, 105-րդ, 106-րդ, 109-րդ, 113-րդ, 2.9-րդ բաժնի 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 10-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 44-րդ, 2.10-րդ բաժնի 10-րդ, 11-րդ, 14-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 38-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 60-րդ, 61-րդ կետերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 8.2-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հավելված 8.2
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Եղվարդ համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չարենցավան համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Թեղենիք, «Գ»-«Դ» հատվածով` Քարաշամբ, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Նոր Գեղի, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Նոր Արտամետ, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Մրգաշեն, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Քանաքեռավան համայնքներին, հարավից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Քասախ, «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Պռոշյան համայնքներին, «Ի»-«Լ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, «Լ»-«Խ» հատվածով՝ Նոր Երզնկա համայնքին, «Խ»-«Ծ» և «Ծ»-«Ա» հատվածներով Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 8.29-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 8.29
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մեղրաձոր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ», «Բ»-«Գ», «Գ»-«Դ «Դ»-«Ե», «Ե»-«Զ» և «Զ»-«Է» հատվածներով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, հյուսիս-արևելքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզին, արևելքից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Զովաբեր, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Հրազդան համայնքներին, հարավից «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Ծաղկաձոր, «Ի»-«Լ» հատվածով՝ Չարենցավան համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Լ»-«Խ», «Խ»-«Ծ» և «Ծ»-«Ա» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 8.35-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 8.35
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ջրվեժ համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Առինջ, «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Մայակովսկի, «Գ»-«Դ» հատվածով` Արամուս համայնքներին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Կամարիս համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Գեղադիր, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Ողջաբերդ համայնքներին և արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով՝ Երևան քաղաքին:»:

 

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.44-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 8.44. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.44-ում:»:

 

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.44-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 8.44
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բյուրեղավան համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չարենցավան համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ակունք համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արզնի համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Նոր Գեղի, «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Արգել համայնքներին:»:

 

Հոդված 8. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.45-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 8.45. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.45-ում:»:

 

Հոդված 9. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.45-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 8.45
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Չարենցավան համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեղրաձոր համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ծաղկաձոր համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Չարենցավան, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Քաղսի համայնքներին, արևելքից «Ե»-«Զ» և «Զ»-«Է» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Ակունք, «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Բյուրեղավան համայնքներին, արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Արգել, «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Քարաշամբ, «Ի»-«Լ» հատվածով՝ Թեղենիք, «Լ»-«Խ» հատվածով՝ Եղվարդ համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Խ»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին:»:

 

Հոդված 10. Oրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.46-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 8.46. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.46-ում:»:

 

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.46-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 8.46
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ակունք համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չարենցավան համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղաշեն, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Կամարիս, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Կաթնաղբյուր, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Արամուս, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Մայակովսկի համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Բալահովիտ, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Աբովյան համայնքներին, արևմուտքից «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Արզնի և «Ի»-«Ա» հատվածով՝ Բյուրեղավան համայնքներին:»:

 

Հոդված 12. Օրենքի 9.32-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 9.32
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՄԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մարմաշեն համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարապատ համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Լուսաղբյուր, «Գ»-«Դ» հատվածով` Խնկոյան համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Ախուրյան, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Գյումրի համայնքներին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Առափի, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Հայկավան և «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Ամասիա համայնքներին:»:

 

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.51-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 9.51. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.51-ում:»:

 

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.51-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 9.51
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Անի համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երազգավորս, «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Բայանդուր, «Գ»-«Դ» հատվածով` Բենիամին համայնքներին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Լուսակերտ, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Հոռոմ, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Հայրենյաց, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Հայկասար, «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Պեմզաշեն, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Լեռնակերտ, «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Հառիճ համայնքներին, «Ի»-«Լ», «Լ»-«Խ», «Խ»-«Ծ», «Ծ»-«Կ», «Կ»-«Հ», «Հ»-«Ձ», «Ձ»-«Ղ» և «Ղ»-«Ճ» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևմուտքից «Ճ»-«Ա» հատվածով՝ պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն):»:

 

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.52-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 9.52. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.52-ում:»:

 

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.52-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 9.52
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ախուրյան համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարմաշեն համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ», «Գ»-«Դ», «Դ»-«Ե», «Ե»-«Զ» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, արևելքից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, հարավից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Արևշատ, «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Գեղանիստ, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Փանիկ, «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Մեղրաշեն, «Ի»-«Լ» հատվածով՝ Վարդաքար, «Լ»-«Խ» հատվածով՝ Հովտաշեն համայնքներին, արևմուտքից «Խ»-«Ծ» հատվածով՝ Սարատակ, «Ծ»-«Կ» հատվածով՝ Ազատան և «Կ»-«Ա» հատվածով՝ Գյումրի համայնքներին:»:

 

Հոդված 17. Օրենքի 13.12-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 13.12
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳԼԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գլաձոր համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղեգիս համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Մալիշկա համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղեգնաձոր համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Արենի համայնքին:»:

 

Հոդված 18. Օրենքի 13.28-րդ հոդվածի վերնագրում և տեքստում «Շատին» բառը փոխարինել «Եղեգիս» բառով:

 

Հոդված 19. Օրենքի 13.28-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 13.28
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Եղեգիս համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ջերմուկ համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Մալիշկա համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Գլաձոր համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Արենի համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Է», «Է»-«Ը», «Ը»-«Թ», «Թ»-«Ժ» և «Ժ»-«Ա» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին:»:

 

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.37-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 13.37. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.37-ում:»:

 

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.37-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 13.37
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արենի համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Եղեգիս համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գլաձոր համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Եղեգնաձոր համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Մալիշկա համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Ազատեկ համայնքին, հարավից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Խնձորուտ համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ պետական սահմանին, արևմուտքից «Թ»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին:»:

 

Հոդված 22. Օրենքի 14.3-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 14.3
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արագածավան համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թլիկ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Հակկո, «Գ»-«Դ» հատվածով` Կանչ համայնքներին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Թաթուլ, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Դդմասար, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Դաշտադեմ համայնքներին, հարավ-արևելքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Աշնակ համայնքին, հարավից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Լեռնագոգ, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Քարակերտ, «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Շենիկ, «Ի»-«Լ» հատվածով՝ Արգինա համայնքներին և արևմուտքից «Լ»-«Ա» հատվածով՝ Թուրքիայի Հանրապետությանը:»:

 

Հոդված 23. Օրենքի 14.26-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 14.26
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ծաղկահովիտ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» և «Բ»-«Գ» հատվածներով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ալագյազ համայնքին, հարավ-արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ապարան համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ», արևմուտքից «Զ»-«Է», հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ը» և «Ը»-«Ա» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզին:»:

 

Հոդված 24. Օրենքի 14.64-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 14.64
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ապարան համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ալագյազ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Մելիքգյուղ համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ», «Դ»-«Ե», «Ե»-«Զ» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Կարբի, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Օհանավան, «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Սաղմոսավան համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Օհանավան համայնքին, արևմուտքից «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Ուշի, «Ի»-«Ա» հատվածով՝ Ծաղկահովիտ համայնքներին:»:

 

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.65-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 14.65. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.65-ում:»:

 

Հոդված 26. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.65-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 14.65
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱԳՅԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ալագյազ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից, հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ», «Բ»-«Գ», «Գ»-«Դ», «Դ»-«Ե», «Ե»-«Զ», «Զ»-«Է», «Է»-«Ը» հատվածներով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, արևելքից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզին, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Մելիքգյուղ համայնքին, հարավից «Ժ»-«Ի» հատվածով` Ապարան համայնքին, արևմուտքից «Ի»-«Ա» հատվածով` Ծաղկահովիտ համայնքին:»:

 

Հոդված 27. Օրենքի 15.3-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 15.3
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ճամբարակ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» և «Բ»-«Գ» հատվածներով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շողակաթ համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Սևանա լճին, «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Ծովագյուղ համայնքին:»:

 

Հոդված 28. Օրենքի 15.20-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 15.20
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գեղամասար համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսիս-արևելքից և արևելքից «Ա»-«Բ» և «Բ»-«Գ» հատվածներով սահմանակից է պետական սահմանին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդենիս համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեծ Մասրիկ համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Վարդենիս համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Նորակերտ համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Սևանա լճին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Շողակաթ համայնքին:»:

 

Հոդված 29. Օրենքի 15.68-րդ հոդվածի վերնագրում և տեքստում «Շորժա» բառը փոխարինել «Շողակաթ» բառով:

 

Հոդված 30. Օրենքի 15.68-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 15.68
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇՈՂԱԿԱԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Շողակաթ համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ճամբարակ համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ պետական սահմանին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղամասար համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Սևանա լճին:»:

 

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.84-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 15.84. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.84-ում:»:

 

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.84-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 15.84
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վարդենիս համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Փոքր Մասրիկ համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Մեծ Մասրիկ համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղամասար համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Ակունք համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Խաչաղբյուր, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Լուսակունք համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Նորակերտ համայնքին:»:

 

Հոդված 33. Օրենքի 16.1-ին հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 16.1
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ալավերդի համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ախթալա համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Շնող համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» և «Ե»-«Զ» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Թումանյան համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Օձուն, «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Սարչապետ համայնքներին:»:

 

Հոդված 34. Օրենքի 16.2-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 16.2
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ախթալա համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շնող համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Ալավերդի համայնքին:»:

 

Հոդված 35. Օրենքի 16.5-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 16.5
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Տաշիր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեծավան համայնքին, հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Սարչապետ համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լոռի Բերդ համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Ստեփանավան համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզին:»:

 

Հոդված 36. Օրենքի 16.21-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 16.21
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գյուլագարակ համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ստեփանավան համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Լոռի Բերդ համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Օձուն համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Ձորագյուղ համայնքին, հարավ-արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Անտառամուտ, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Վահագնի համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Բազում համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Ազնվաձոր, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Արջուտ համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Նոր Խաչակապ, «Ի»-«Լ» հատվածով՝ Արևաշող, «Լ»-«Խ» հատվածով՝ Շենավան, «Խ»-«Ա» հատվածով՝ Սարահարթ համայնքներին:»:

 

Հոդված 37. Օրենքի 16.34-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 16.34
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Լոռի Բերդ համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարչապետ համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Օձուն համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գյուլագարակ համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Ստեփանավան, «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Տաշիր համայնքներին:»:

 

Հոդված 38. Օրենքի 16.51-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 16.51
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մեծավան համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Սարչապետ համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տաշիր համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզին:»:

 

Հոդված 39. Օրենքի 16.60-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 16.60
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Շնող համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ», «Բ»-«Գ», «Գ»-«Դ», «Դ»-«Ե» հատվածներով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Ալավերդի համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Ախթալա համայնքին:»:

 

Հոդված 40. Օրենքի 16.76-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 16.76
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Օձուն համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ալավերդի համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Թումանյան, «Գ»-«Դ» հատվածով` Դսեղ, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Ձորագետ համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Ձորագյուղ համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Գյուլագարակ համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Լոռի Բերդ համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Սարչապետ համայնքին:»:

 

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.78-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 16.78. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.78-ում:»:

 

Հոդված 42. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.78-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 16.78
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ստեփանավան համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տաշիր համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Լոռի Բերդ համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գյուլագարակ, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Սարահարթ, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Գոգարան, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Մեծ Պարնի համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզին:»:

 

Հոդված 43. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.79-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 16.79. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.79-ում:»:

 

Հոդված 44. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.79-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 16.79
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐՉԱՊԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սարչապետ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ալավերդի, «Գ»-«Դ» հատվածով` Օձուն համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Լոռի Բերդ, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Տաշիր համայնքներին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Մեծավան համայնքին:»:

 

Հոդված 45. Օրենքի 17.1-ին հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 17.1
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Կապան համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գորիս համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ պետական սահմանին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեղրի համայնքին, արևմուտքից, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Քաջարան համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Տաթև համայնքին:»:

 

Հոդված 46. Օրենքի 17.3-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 17.3
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Քաջարան համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սիսիան, «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Տաթև համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կապան համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Մեղրի համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ պետական սահմանին:»:

 

Հոդված 47. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.85-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 17.85. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.85-ում:»:

 

Հոդված 48. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.85-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 17.85
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սիսիան համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գորայք համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ պետական սահմանին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գորիս, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Տաթև համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Քաջարան համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով՝ պետական սահմանին, «Է»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզին:»:

 

Հոդված 49. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.53-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 18.53. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.53-ում:»:

 

Հոդված 50. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.53-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 18.53
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բերդ համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից, հյուսիս-արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին, հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դիլիջան, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Գանձաքար, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Լուսահովիտ, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Խաշթառակ համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա», հատվածով՝ Վազաշեն համայնքին:»:

 

Հոդված 51. Օրենքի 8.4-րդ, 8.5-րդ, 8.8-րդ, 8.9-րդ, 8.10-րդ, 8.11-րդ, 8.19-րդ, 8.20-րդ, 8.24-րդ, 8.27-րդ, 8.28-րդ, 8.36-րդ, 8.43-րդ, 9.5-րդ, 9.6-րդ, 9.10-րդ, 9.11-րդ, 9.21-րդ, 9.28-րդ, 9.30-րդ, 9.31-րդ, 9.34-րդ, 9.38-րդ, 9.42-րդ, 9.43-րդ, 9.44-րդ, 9.50-րդ, 13.4-րդ, 13.5-րդ, 13.8-րդ, 13.9-րդ, 13.11-րդ, 13.12-րդ, 13.13-րդ, 13.16-րդ, 13.17-րդ, 13.20-րդ, 13.22-րդ, 13.24-րդ, 13.25-րդ, 13.29-րդ, 13.30-րդ, 13.31-րդ, 13.34-րդ, 13.35-րդ, 13.36-րդ, 14.2-րդ, 14.7-րդ, 14.9-րդ, 14.13-րդ, 14.17-րդ, 14.18-րդ, 14.21-րդ, 14.24-րդ, 14.25-րդ, 14.27-րդ, 14.29-րդ, 14.32-րդ, 14.33-րդ, 14.36-րդ, 14.41-րդ, 14.42-րդ, 14.45-րդ, 14.47-րդ, 14.48-րդ, 14.51-րդ, 14.52-րդ, 14.53-րդ, 14.60-րդ, 15.4-րդ, 15.7-րդ, 15.8-րդ, 15.9-րդ, 15.10-րդ, 15.12-րդ, 15.13-րդ, 15.15-րդ, 15.16-րդ, 15.20-րդ, 15.24-րդ, 15.25-րդ, 15.27-րդ, 15.28-րդ, 15.32-րդ, 15.43-րդ, 15.49-րդ, 15.50-րդ, 15.53-րդ, 15.54-րդ, 15.57-րդ, 15.59-րդ, 15.62-րդ, 15.67-րդ, 15.70-րդ, 15.72-րդ, 15.73-րդ, 15.79-րդ, 15.81-րդ, 15.82-րդ, 16.4-րդ, 16.6-րդ, 16.10-րդ, 16.11-րդ, 16.14-րդ, 16.17-րդ, 16.19-րդ, 16.20-րդ, 16.21-րդ, 16.24-րդ, 16.29-րդ, 16.30-րդ, 16.36-րդ, 16.37-րդ, 16.38-րդ, 16.39-րդ, 16.40-րդ, 16.41-րդ, 16.43-րդ, 16.44-րդ, 16.45-րդ, 16.47-րդ, 16.50-րդ, 16.52-րդ, 16.54-րդ, 16.55-րդ, 16.61-րդ, 16.62-րդ, 16.63-րդ, 16.64-րդ, 16.65-րդ, 16.68-րդ, 16.71-րդ, 16.72-րդ, 17.2-րդ, 17.7-րդ, 17.8-րդ, 17.9-րդ, 17.10-րդ, 17.11-րդ, 17.12-րդ, 17.13-րդ, 17.14-րդ, 17.15-րդ, 17.17-րդ, 17.18-րդ, 17.19-րդ, 17.20-րդ, 17.23-րդ, 17.24-րդ, 17.25-րդ, 17.26-րդ, 17.27-րդ, 17.29-րդ, 17.31-րդ, 17.35-րդ, 17.37-րդ, 17.42-րդ, 17.43-րդ, 17.44-րդ, 17.45-րդ, 17.46-րդ, 17.47-րդ, 17.48-րդ, 17.49-րդ, 17.50-րդ, 17.51-րդ, 17.52-րդ, 17.53-րդ, 17.57-րդ, 17.58-րդ, 17.60-րդ, 17.62-րդ, 17.63-րդ, 17.66-րդ, 17.68-րդ, 17.69-րդ, 17.72-րդ, 17.75-րդ, 17.76-րդ, 17.77-րդ, 17.79-րդ, 17.81-րդ, 18.7-րդ, 18.9-րդ, 18.22-րդ, 18.30-րդ, 18.36-րդ, 18.37-րդ, 18.38-րդ, 18.41-րդ, 18.42-րդ, 18.43-րդ, 18.48-րդ, 18.49-րդ, 18.50-րդ հոդվածները և հավելվածներն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

 Հոդված 52. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2017 թ. հունիսի 27

Երևան

ՀՕ-93-Ն