Համարը 
ՀՕ-18
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԱԺՏ 1995/9
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.1995
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.12.1995
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.12.1995
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից

7 նոյեմբերի 1995թ. Ն-062-I

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են մարզերը և համայնքները:

Համայնքը կարող է ընդգրկել մեկ կամ ավելի թվով բնակավայրեր:

Մեկից ավելի բնակավայրերից բաղկացած համայնքը կոչվում է բազմաբնակավայր համայնք:

(1-ին հոդվածը խմբ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ և ՄԱՐԶԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է տասը մարզի:

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և նրանց վարչական կենտրոններն են`

 

Մարզը

 

Մարզկենտրոնը

Արագածոտն

Աշտարակ

Արարատ

Արտաշատ

Արմավիր

Արմավիր

Գեղարքունիք

Գավառ

Լոռի

Վանաձոր

Կոտայք

Հրազդան

Շիրակ

Գյումրի

Սյունիք

Կապան

Վայոց ձոր

Եղեգնաձոր

Տավուշ

Իջևան

 

(2-րդ հոդվածը փոփ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

 

Հոդված 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ, ՄԱՐԶԵՐԻ և ԵՐևԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶԸ

 

Մարզի տարածքը կազմված է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից և պետական սեփականություն հանդիսացող հողային և ջրային այլ տարածքներից:

Արագածոտնի մարզն ընդգրկում է Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի և Թալինի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արարատի մարզն ընդգրկում է Արարատի, Արտաշատի և Մասիսի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արմավիրի մարզն ընդգրկում է Արմավիրի, Բաղրամյանի և Էջմիածնի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Գեղարքունիքի մարզն ընդգրկում է Կամոյի, Կրասնոսելսկի, Մարտունու, Սևանի և Վարդենիսի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Լոռվա մարզն ընդգրկում է Գուգարքի, Թումանյանի, Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Կոտայքի մարզն ընդգրկում է Կոտայքի, Հրազդանի և Նաիրիի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Շիրակի մարզն ընդգրկում է Ախուրյանի, Ամասիայի, Անիի, Աշոցքի և Արթիկի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Սյունիքի մարզն ընդգրկում է Գորիսի, Կապանի, Մեղրիի և Սիսիանի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Վայոց ձորի մարզն ընդգրկում է Եղեգնաձորի և Վայքի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Տավուշի մարզն ընդգրկում է Իջևանի, Նոյեմբերյանի և Տավուշի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

(3-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

 

Հոդված 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

 

Բնակավայրը բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջականություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավոր է:

Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ցանկը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 2-ում:

(4-րդ հոդվածը փոփ 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, խմբ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
 

Համայնքներն ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավորներ են:

Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը` առանձին կամ այլ բնակավայրի (բնակավայրերի) հետ միասին, ընդգրկվում են համայնքների մեջ:

(մասն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ցանկը, ըստ նրանց կազմում ընդգրկված բնակավայրերի, տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 2-ում:

(մասն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

Երևան քաղաքի սահմանները որոշվում են «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

Մեկից ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքի կենտրոնը և դրա անվանումը սահմանվում են սույն օրենքով: Սույն օրենքի հավելված 2-ում նշված բազմաբնակավայր համայնքների կազմում նշված բնակավայրերի ցանկի առաջին տողում նշված բնակավայրը համարվում է համայնքային կենտրոն:

(5-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, փոփ., խմբ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 5.1. Նոր համայնքների ձևավորումը

 

1. Նոր համայնքներ ձևավորվում են համայնքների միավորման կամ բաժանման միջոցով:

2. Համայնքների միավորումը մեկից ավելի համայնքների միավորման միջոցով մեկ նոր համայնքի ձևավորումն է:

3. Համայնքների բաժանումը մեկ համայնքի բաժանման միջոցով մեկից ավելի նոր համայնքների ձևավորումն է:

4. Միավորվել կարող են միևնույն մարզի ընդհանուր վարչական սահմաններ ունեցող համայնքները, ինչպես նաև սահմանակից մարզի ընդհանուր վարչական սահմաններ ունեցող համայնքները:

5. Սահմանակից մարզերի համայնքների միավորման դեպքում սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին պարբերությամբ սահմանված կարգով փոփոխվում է Հայաստանի Հանրապետության մարզային բաժանումը:

(5.1-ին հոդվածը լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 5.2. Համայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքները

 

1. Համայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքներն են՝

1) տնտեսական նպատակահարմարությունը և զարգացման ապահովումը.

2) հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և հասանելիությունը.

3) մարդկային (մասնագիտական) ռեսուրսներով ապահովվածությունը.

4) տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինքնուրույնության ապահովումը.

5) ներհամայնքային տրանսպորտային հաղորդակցության, ինչպես նաև հաղորդակցության այլ միջոցների հասանելիության ապահովումը.

6) արդյունավետ կառավարման իրականացումը:

(5.2-րդ հոդվածը լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 5.3. Համայնքների միավորման կամ բաժանման չափորոշիչները

 

Համայնքների միավորումը կամ բաժանումն իրականացվում է համայնքների միավորման կամ բաժանման չափորոշիչներին համապատասխան, որոնք սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

(5.3-րդ հոդվածը լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության մարզային բաժանման, մարզերի վարչական կենտրոնների, համայնքների, նոր համայնքների ստեղծումը կամ նոր բնակավայրերի հիմնումը, բնակավայրերի դասակարգման փոփոխումը, ինչպես նաև մարզերի, բնակավայրերի, թաղամասերի, համայնքների անվանումներն ու վերանվանումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ` սույն օրենքի մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով:

Բնակավայրերի վերանվանումները կատարվում են միայն պատմական անվանումները վերականգնելու, օտար, ոչ բարեհունչ և կրկնվող անվանումները վերացնելու նպատակով` հաշվի առնելով բնակավայրի բնակչության կարծիքը:

 Մարզերի, Երևան քաղաքի և համայնքների սահմանների նկարագրությունը և սահմանների նկարագրության փոփոխությունները կառավարության առաջարկությամբ սահմանվում են սույն օրենքով։

Համայնքների և մարզերի սահմանների ամրացումը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

(6-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, խմբ. 28.11.06 ՀՕ-217-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն, 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 6.1. Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 6-ում։

(6.1-ին հոդվածը լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն)

 

Հոդված 7. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

(7-րդ հոդվածը խմբ. 30.06.96 ՀՕ-73, ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

 

Հոդված 8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 8.1-8.43-ում:

(8-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.1-ում:

(8.1-ին հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.2-ում:

(8.2-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.3. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.3-ում:

(8.3-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.4. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.5. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 (հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.6.

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.6-ում:

(8.6-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.7. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.7-ում:

(8.7-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.9. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.10. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.11. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.12. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.12-ում:

(8.12-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.13. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.13-ում:

(8.13-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.14. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.14-ում:

(8.14-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.15. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.15-ում:

(8.15-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.16. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.16-ում:

(8.16-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.17. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.17-ում:

(8.17-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.18. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.18-ում:

(8.18-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.19. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.20. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.21. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.21-ում:

(8.21-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.22. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.22-ում:

(8.22-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.23. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.23-ում:

(8.23-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.24. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.25. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.25-ում:

(8.25-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.26. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.26-ում:

(8.26-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.27. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.28. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.29. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.29-ում:

(8.29-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.30. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.30-ում:

(8.30-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.31. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.31-ում:

(8.31-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.32. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.32-ում:

(8.32-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.33. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.33-ում:

(8.33-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.34. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.34-ում:

(8.34-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.35. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.35-ում:

(8.35-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.36. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.37. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.37-ում:

(8.37-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.38. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.38-ում:

(8.38-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.39. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.39-ում:

(8.39-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.40. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.40-ում:

(8.40-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.41. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.41-ում:

(8.41-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.42. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.42-ում:

(8.42-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.43. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.44. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.44-ում:

(8.44-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.45. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.45-ում:

(8.45-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.46. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.46-ում:

(8.46-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 9.1-9.50-ում:

(9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.1. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.2. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.3. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.4. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.4-ում:

(9.4-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.6. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.7. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.7-ում:

(9.7-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.8. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.9-ում:

(9.9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.10. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.11. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.12. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.13. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արփի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բերդաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.13-ում:

(9.13-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.14. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
   (հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.15. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.16. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.17. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.18. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.19. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.20. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.20-ում:

(9.20-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.21. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.22. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.23. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.24. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.25. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.25-ում:

(9.25-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.26. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.27. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.27-ում:

(9.27-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.28. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.29. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.30. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.31. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.32. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.32-ում:

(9.32-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.33. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.33-ում:

(9.33-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հոդված 9.34. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.35. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.36. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.37. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.37-ում:

(9.37-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.38. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.39. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.40. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.40-ում:

(9.40-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.41. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.42. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.43. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.44. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.45. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.46. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.46-ում:

(9.46-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.47. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.47-ում:

(9.47-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.48. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.49. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.49-ում:

(9.49-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.50. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.51. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.51-ում:

(9.51-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.52. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.52-ում:

(9.52-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 10. Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարումը, անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման տրամադրելը

 

Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` տասը տարվա ընթացքում, համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը համայնքների ղեկավարների կողմից կարող են օտարվել, ինչպես նաև անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

(10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 11. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 11.1-11.36-ում:

(11-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.1. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.1-ում:

(11.1-ին հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.2.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.2-ում:

(11.2-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.3.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.3-ում:

(11.3-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.4-ում:

(11.4-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.5.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.5-ում:

(11.5-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.6. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.6-ում:

(11.6-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.7-ում:

(11.7-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.8.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.8-ում:

(11.8-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.9. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.9-ում:

(11.9-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.10.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.10-ում:

(11.10-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.11. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.11-ում:

(11.11-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.12. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.12-ում:

(11.12-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.13-ում:

(11.13-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.14.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.14-ում:

(11.14-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.15. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.15-ում:

(11.15-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.16.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.16-ում:

(11.16-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.17-ում:

(11.17-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.18-ում:

(11.18-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.19. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 11.20.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.20-ում:

(11.20-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.21. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.21-ում:

(11.21-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.22. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.22-ում:

(11.22-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.23. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.23-ում:

(11.23-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.24. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.24-ում:

(11.24-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.25. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.25-ում:

(11.25-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.26. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.26-ում:

(11.26-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.27.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.27-ում:

(11.27-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.28. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.28-ում:

(11.28-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հոդված 11.29. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.29-ում:

(11.29-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.30. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 11.31. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.31-ում:

(11.31-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.32. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.32-ում:

(11.32-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.33. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.33-ում:

(11.33-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.34. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.34-ում:

(11.34-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.35. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.35-ում:

(11.35-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.36.  

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.36-ում:

(11.36-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հոդված 12.

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 12.1-12.21-ում:

(12-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.1-ում:

(12.1-ին հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.2.  Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.2-ում:

(12.2-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.3.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.3-ում:

(12.3-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.4-ում:

(12.4-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.5.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.5-ում:

(12.5-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.6. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.6-ում:

(12.6-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.7-ում:

(12.7-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.8. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.8-ում:

(12.8-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.9.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.9-ում:

(12.9-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.10. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.10-ում:

(12.10-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.11. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.11-ում:

(12.11-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.12.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.12-ում:

(12.12-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.13-ում:

(12.13-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.14. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.14-ում:

(12.14-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.15.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.15-ում:

(12.15-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հոդված 12.16. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.16-ում:

(12.16-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.17-ում:

(12.17-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.18-ում:

(12.18-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.19. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.19-ում:

(12.19-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.20.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.20-ում:

(12.20-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.21. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.21-ում:

(12.21-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 13.1-13.36-ում:

(13-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.1. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.1-ում:

(13.1-ին հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 Հոդված 13.2.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.2-ում:

(13.2-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 13.3. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.5. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.6.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.8. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.9.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.10.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.11.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.12.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.14.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.14-ում:

(13.14-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.15.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.16.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.18-ում:

(13.18-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.19.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.20. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.21.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.22.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.23.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.24. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.25. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.26. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.26-ում:

(13.26-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.27.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.28. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.28-ում:

(13.28-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.29. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.30. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.31.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.32.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.33.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

Հոդված 13.34. 

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.35.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.36.

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.37. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.37-ում:

(13.37-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 14.1-14.64-ում:

(14-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն)

 

 Հոդված 14.1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.1-ում:

(14.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.2. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.3. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.3-ում:

(14.3-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.4. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.4-ում:

(14.4-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.5. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ  համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.5-ում:

(14.5-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.6. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.6-ում:

(14.6-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.7. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.8. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.8-ում:

(14.8-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.9. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.10. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.10-ում:

(14.10-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.11. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.11-ում:

(14.11-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.12. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը   

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.12-ում:

(14.12-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.13. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը    

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.14-ում:

(14.14-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.15. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.15-ում:

(14.15-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.16. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.16-ում:

(14.16-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.17. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.18. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.19. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.19-ում:

(14.19-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.20. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.20-ում:

(14.20-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.21. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.22. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.22-ում:

(14.22-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.23. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.23-ում:

(14.23-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.24. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.25. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.26. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.26-ում:

(14.26-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.27. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.28. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.28-ում:

(14.28-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.29. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հոդված 14.30. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.30-ում:

(14.30-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.31. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.31-ում:

(14.31-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.32. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.33. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.34. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.34-ում:

(14.34-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.35. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.35-ում:

(14.35-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.36. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.37. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.37-ում:

(14.37-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.38. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.38-ում:

(14.38-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.39. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.39-ում:

(14.39-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.40. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.40-ում:

(14.40-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.41. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.42. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.43. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.43-ում:

(14.43-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.44. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.44-ում:

(14.44-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.45. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.46. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.46-ում:

(14.46-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.47. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.48. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.49. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.49-ում:

(14.49-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.50. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.50-ում:

(14.50-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.51. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.52. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.53. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.54. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.54-ում:

(14.54-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.55. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.55-ում:

(14.55-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.56. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.56-ում:

(14.56-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.57. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.57-ում:

(14.57-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.58. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.58-ում:

(14.58-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.59. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.59-ում:

(14.59-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.60. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.61. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.61-ում:

(14.61-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.62. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.62-ում:

(14.62-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.63. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.63-ում:

(14.63-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.64. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող 14.64 հավելվածում:

(14.64-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.65. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.65-ում:

(14.65-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 15.1-15.83-ում:

(15-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 15.1 Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.1-ում:

(15.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.2-ում:

(15.2-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.3. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.3-ում:

(15.3-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.4. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.5. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.5-ում:

(15.5-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.6. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.6-ում:

(15.6-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.7. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.8. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.9. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.10. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.11. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.11-ում:

(15.11-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.12. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.13. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.14. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.14-ում:

(15.14-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.16. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.17. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.17-ում:

(15.17-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.18. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.18-ում:

(15.18-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 15.19. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.19-ում:

(15.19-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.20. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.21. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.21-ում:

(15.21-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.22. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.22-ում:

(15.22-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.23. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.23-ում:

(15.23-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.24. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.25. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.26. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.26-ում:

(15.26-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.27. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.28. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.29. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.29-ում:

(15.29-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.30. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.30-ում:

(15.30-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.31. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.31-ում:

(15.31-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.32. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.33. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.33-ում:

(15.33-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.34. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.34-ում:

(15.34-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.35. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.35-ում:

(15.35-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.36. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.36-ում:

(15.36-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.37. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.37-ում:

(15.37-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.38. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.38-ում:

(15.38-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.39. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.39-ում:

(15.39-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.40. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.40-ում:

(15.40-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.41. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.41-ում:

(15.41-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.42. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.42-ում:

(15.42-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.43. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.44. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.44-ում:

(15.44-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.45. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.45-ում:

(15.45-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.46. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.46-ում:

(15.46-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.47. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.47-ում:

(15.47-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.48. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.48-ում:

(15.48-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.49. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.50. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.51. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.51-ում:

(15.51-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.52. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.52-ում:

(15.52-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.53. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.54. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.55. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.55-ում:

(15.55-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.56. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.56-ում:

(15.56-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.57. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.58. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.58-ում:

(15.58 -րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.59. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.60. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.60-ում:

(15.60-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.61. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.61-ում:

(15.61-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

 Հոդված 15.62. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.63. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.63-ում:

(15.63-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.64. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.64-ում:

(15.64-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.65. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.65-ում:

(15.65-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.66. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.66-ում:

(15.66-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.67. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.68. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.68-ում:

(15.68-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.69. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.69-ում:

(15.69-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.70. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.71. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.71-ում:

(15.71-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.72. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.73. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.74. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.74-ում:

(15.74-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.75. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.75-ում:

(15.75-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.76. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.76-ում:

(15.76-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

 Հոդված 15.77. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.77-ում:

(15.77-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.78. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.78-ում:

(15.78-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.79. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.80. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.80-ում:

(15.80-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.81. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.82. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.83. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող 15.83 հավելվածում:

(15.83-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.84. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.84-ում:

(15.84-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 16.1-16.77-ում:

(16-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.1-ում:

(16.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.2-ում:

(16.2-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.3-ում:

(16.3-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.4. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.5. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.5-ում:

(16.5-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.7. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.8. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.8-ում:

(16.8-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.9. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)


 

 Հոդված 16.10. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.11. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.12. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.12-ում:

(16.12-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.13. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.13-ում:

(16.13-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.14. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.15. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.15-ում:

(16.15-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.16-ում:

(16.16-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.17. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.18. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.18-ում:

(16.18-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.19. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.20. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.21. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.22. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.22-ում:

(16.22-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.23. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.23-ում:

(16.23-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 16.24. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.25. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.25-ում:

(16.25-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.26. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.26-ում:

(16.26-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.27. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.27-ում:

(16.27-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.28. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.28-ում:

(16.28-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.29. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.30. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.31. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.31-ում:

(16.31-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.32. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.32-ում:

(16.32-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.33. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.34. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.34-ում:

(16.34-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.35. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.35-ում:

(16.35-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.36. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.37. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.38. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.39. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.40. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.41. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.42. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.42-ում:

(16.42-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.43. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.44. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.45. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.46. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.46-ում:

(16.46-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.47. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.48. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.48-ում:

(16.48 -րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.49. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.50. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.51. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.51-ում:

(16.51-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.52. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.53. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.53-ում:

(16.53-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.54. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.55. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.56. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.56-ում:

(16.56-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.57. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.57-ում:

(16.57-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.58. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.59. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.59-ում:

(16.59-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.60. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.60-ում:

(16.60-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.61. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 16.62.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.63. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.64. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.65. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.66. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.66-ում:

(16.66-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.67. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.67-ում:

(16.67-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.68. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.69. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.69-ում:

(16.69-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.70. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.70-ում:

(16.70-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.71. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.72.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.73. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.73-ում:

(16.73-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.74. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.74-ում:

(16.74-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.75. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.76. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.76-ում:

(16.76-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.77. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.77-ում:

(16.77-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 16.78. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.78-ում:

(16.78-րդ  հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 16.79. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.79-ում:

(16.79-րդ  հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 17.1-17.81-ում:

(17-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.1-ում:

(17.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.2. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.3. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.3-ում:

(17.3 -րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.4. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.5. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.6. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.7. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.9. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.10. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.11. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.12. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.13. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.14. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.15. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արևիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.16. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.18. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.19. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.20. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.21. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.21-ում:

(17.21-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.22. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.23. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.24. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.25. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.26. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.27. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.28. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.29. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.30. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.31. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.32. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.33. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.34. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.35. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.36. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.37. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.38. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.39. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.40. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.41. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.42. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.43. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.44. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.45. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.46. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.47. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.48. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.49. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.50. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.51. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.52. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.53. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.54. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.55. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.56. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.57. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.58. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.59. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.60. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.61. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.62. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.63. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.64. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.65. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.66. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.67. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.68. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.69. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.70. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.71. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.71-ում:

(17.71-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.72. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.73. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.74. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.75. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.76. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.77. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.78. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.79. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.80. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.81. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.82. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.82-ում:

(17.82-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն) 

 

Հոդված 17.83. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.83-ում:

(17.83-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն) 

 

Հոդված 17.84. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.84-ում:

(17.84-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն) 

 

Հոդված 17.85. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.85-ում:

(17.85-րդ  հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն) 

 

Հոդված 18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 18.1-18.50-ում:

(18-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.1. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.1-ում:

(18.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.2. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.2-ում:

(18.2-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.3. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.3-ում:

(18.3-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.4. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.5. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.5-ում:

(18.5-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.6. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.6-ում:

(18.6-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.7. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.8. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.8-ում:

(18.8-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-15-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.9. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.10. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.11. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.12. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.13. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.14. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.14-ում:

(18.14-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.15. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.15-ում:

(18.15-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.16. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.17. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.17-ում:

(18.17-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.19. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.19-ում:

(18.19-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.20. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.21. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.22. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.23. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.24. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.24-ում:

(18.24-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.25. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.25-ում:

(18.25-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.26. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.26-ում:

(18.26-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.27. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.28. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.28-ում:

(18.28-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.29. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.29-ում:

(18.29-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.30. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.31. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.32. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.32-ում:

(18.32-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.33. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.34. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.35. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.36. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.37. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.38. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.39. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.40. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.41. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.42. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.43. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.44. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.45. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.45-ում:

(18.45-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.46. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.46-ում:

(18.46-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.47. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.47-ում:

(18.47-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.48. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.49. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.50. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.51. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այրում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այրում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.51-ում:

(18.51-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.52. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.52-ում:

(18.52-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.53. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.53-ում:

(18.53-րդ  հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 2

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

 

2.1. Արագածոտն մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1. Աշտարակ

Աշտարակ քաղաք

 

Մուղնի գյուղ

2. Ապարան Ապարան քաղաք
 

Արագած գյուղ

 

Արայի գյուղ

 

Ափնագյուղ գյուղ

 

Եղիպատրուշ գյուղ

 

Երնջատափ գյուղ

 

Թթուջուր գյուղ

 

Լուսագյուղ գյուղ

 

Ծաղկաշեն գյուղ

 

Կայք գյուղ

 

Հարթավան գյուղ

 

Ձորագլուխ գյուղ

 

Նիգավան գյուղ

 

Շենավան գյուղ

 

Շողակն գյուղ

 

Չքնաղ գյուղ

 

Ջրամբար գյուղ

 

Սարալանջ գյուղ

 

Վարդենիս գյուղ

 

Վարդենուտ գյուղ

 

Քուչակ գյուղ

3. Թալին Թալին քաղաք
4. Ագարակ (Աշտարակի շրջ.) Ագարակ գյուղ
5. Ագարակավան Ագարակավան գյուղ
6. Ալագյազ Ալագյազ գյուղ
 

Ավշեն գյուղ

 

Կանիաշիր գյուղ

 

Ճարճակիս գյուղ

 

Միջնատուն գյուղ

 

Միրաք գյուղ

 

Շենկանի գյուղ

 

Ջամշլու գյուղ

 

Ռյա թազա գյուղ

 

Սադունց գյուղ

 

Սիփան գյուղ

7. Ակունք Ակունք գյուղ
8. Աղձք Աղձք գյուղ
9. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
10. Անտառուտ Անտառուտ գյուղ
11. Աշնակ Աշնակ գյուղ
12. Ավան Ավան գյուղ
  Խնուսիկ գյուղ
13. Մեծաձոր Մեծաձոր գյուղ
14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
15. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
16. Արագածավան Արագածավան գյուղ
 

Արտենի գյուղ

 

Գետափ գյուղ

 

Լուսակն գյուղ

17. Արագածոտն Արագածոտն գյուղ
18. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
19. Թաթուլ Թաթուլ գյուղ
20. Արտաշատավան    Արտաշատավան գյուղ
  Լուսաղբյուր գյուղ
   Նիգատուն գյուղ
21. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
22. Արուճ Արուճ գյուղ
23. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
24. Բազմաղբյուր Բազմաղբյուր գյուղ
25. Օթևան Օթևան գյուղ
26. Արևուտ Արևուտ գյուղ
27. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
28. Բյուրական Բյուրական գյուղ
29. Գառնահովիտ Գառնահովիտ գյուղ
30. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
32. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
33. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
34. Կանչ Կանչ գյուղ
35. Դաշտադեմ Դաշտադեմ գյուղ
36. Դավթաշեն Դավթաշեն գյուղ
37. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
38. Դիան Դիան գյուղ
39. Դպրևանք Դպրևանք գյուղ
40. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
41. Եղնիկ Եղնիկ գյուղ
42. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
43. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
44. Զարինջա Զարինջա գյուղ
45. Զովասար Զովասար գյուղ
46. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
47. Թլիկ Թլիկ գյուղ
48. Իրինդ  Իրինդ գյուղ
49. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
50. Լեռնարոտ Լեռնարոտ գյուղ
51. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
52. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
53. Ծաղկահովիտ Ծաղկահովիտ գյուղ
 

Բերքառատ գյուղ

 

Գեղադիր գյուղ

 

Գեղաձոր գյուղ

 

Գեղարոտ գյուղ

 

Լեռնապար գյուղ

 

Ծիլքար գյուղ

 

Հնաբերդ գյուղ

 

Նորաշեն գյուղ

 

Վարդաբլուր գյուղ

54. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
55. Ծաղկասար Ծաղկասար գյուղ
56. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
57. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
58. Կարբի Կարբի գյուղ
59. Կարմրաշեն Կարմրաշեն գյուղ
60. Կաքավաձոր Կաքավաձոր գյուղ
61. Կոշ Կոշ գյուղ
62. Հակո Հակո գյուղ
63.(կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
64. Հացաշեն Հացաշեն գյուղ
65. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
66. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
67. Դդմասար Դդմասար գյուղ
68. Ղազարավան Ղազարավան գյուղ
69. Մաստարա  Մաստարա գյուղ
   Ձորագյուղ գյուղ
70. Մելիքգյուղ  Մելիքգյուղ գյուղ
71. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
72. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
73. Ներքին Բազմաբերդ Ներքին Բազմաբերդ գյուղ
74. Ներքին Սասնաշեն Ներքին Սասնաշեն գյուղ
75. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
76. Նոր Ամանոս Նոր Ամանոս գյուղ
77. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
78. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
79. Նոր Արթիկ Նոր Արթիկ գյուղ
80. Նոր Եդեսիա Նոր Եդեսիա գյուղ
81. Շամիրամ Շամիրամ գյուղ
82. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
83. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
84. Շղարշիկ Շղարշիկ գյուղ
85. Ոսկեթաս Ոսկեթաս գյուղ
86. Ոսկեհատ Ոսկեհատ գյուղ
87. Ոսկեվազ Ոսկեվազ գյուղ
88. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
89. Պարտիզակ Պարտիզակ գյուղ
90. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
91. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
92. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
93. Սաղմոսավան Սաղմոսավան գյուղ
94. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
95. Սասունիկ  Սասունիկ գյուղ
   Կարին գյուղ
96. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
97. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
98. Սորիկ Սորիկ գյուղ
99. Սուսեր Սուսեր գյուղ
100. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
101. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
102. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
103. Վերին Բազմաբերդ Վերին Բազմաբերդ գյուղ
104. Վերին Սասնաշեն Վերին Սասնաշեն գյուղ
105. Վերին Սասունիկ Վերին Սասունիկ գյուղ
106. Տեղեր  Տեղեր գյուղ
107. Ցամաքասար Ցամաքասար գյուղ
108. Ուշի Ուշի գյուղ
109. Ուջան Ուջան գյուղ
110. Փարպի Փարպի գյուղ
111. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
112. Օհանավան Օհանավան գյուղ
113. Օշական Օշական գյուղ
114. Օրգով Օրգով գյուղ
115. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

2.2. Արարատ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Արտաշատ Արտաշատ քաղաք
2. Արարատ Արարատ քաղաք
3. Մասիս Մասիս քաղաք
4. Վեդի Վեդի քաղաք
5. Աբովյան Աբովյան գյուղ
6. Ազատաշեն  Ազատաշեն գյուղ
7. Ազատավան Ազատավան գյուղ
8. Այգավան Այգավան գյուղ
9. Այգեզարդ Այգեզարդ գյուղ
10. Այգեպատ Այգեպատ գյուղ
11. Այգեստան Այգեստան գյուղ
12. Այնթապ Այնթապ գյուղ
13. Ավշար Ավշար գյուղ
14. Արալեզ Արալեզ գյուղ
15. Արարատ Արարատ գյուղ
16. Արաքսավան Արաքսավան գյուղ
17. Արբաթ Արբաթ գյուղ
18. Արգավանդ Արգավանդ գյուղ
19. Արմաշ Արմաշ գյուղ
20. Արևաբույր Արևաբույր գյուղ
21. Արևշատ Արևշատ գյուղ
22. Բաղրամյան Բաղրամյան գյուղ
23. Բարձրաշեն  Բարձրաշեն գյուղ
   Կաքավաբերդ գյուղ
24. Բերդիկ Բերդիկ գյուղ
25. Բերքանուշ Բերքանուշ գյուղ
26. Բյուրավան Բյուրավան գյուղ
27. Բուրաստան Բուրաստան գյուղ
28. Գեղանիստ Գեղանիստ գյուղ
29. Գետազատ Գետազատ գյուղ
30. Գետափնյա Գետափնյա գյուղ
31. Գոռավան Գոռավան գյուղ
32. Դալար Դալար գյուղ
33. Դաշտավան Դաշտավան գյուղ
34. Դաշտաքար Դաշտաքար գյուղ
35. Դարակերտ Դարակերտ գյուղ
36. Դարբնիկ Դարբնիկ գյուղ
37. Դեղձուտ Դեղձուտ գյուղ
38. Դիմիտրով Դիմիտրով գյուղ
39. Դիտակ Դիտակ գյուղ
40. Դվին Դվին գյուղ
41. Եղեգնավան Եղեգնավան գյուղ
42. Երասխ Երասխ գյուղ
43. Զանգակատուն Զանգակատուն գյուղ
44. Զորակ Զորակ գյուղ
45. Լանջազատ Լանջազատ գյուղ
46. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
47. Լանջառ Լանջառ գյուղ
48. Լուսաշող Լուսաշող գյուղ
49. Լուսառատ Լուսառատ գյուղ
50. Խաչփառ Խաչփառ գյուղ
51. Կանաչուտ Կանաչուտ գյուղ
52. Հայանիստ Հայանիստ գյուղ
53. Հնաբերդ Հնաբերդ գյուղ
54. Հովտաշատ Հովտաշատ գյուղ
55. Հովտաշեն Հովտաշեն գյուղ
56. Ղուկասավան Ղուկասավան գյուղ
57. Մասիս Մասիս գյուղ
58. Մարմարաշեն Մարմարաշեն գյուղ
59. Մխչյան Մխչյան գյուղ
60. Մրգանուշ Մրգանուշ գյուղ
61. Մրգավան Մրգավան գյուղ
62. Մրգավետ Մրգավետ գյուղ
63. Նարեկ Նարեկ գյուղ
64. Նիզամի Նիզամի գյուղ
65. Նշավան Նշավան գյուղ
66. Նոյակերտ Նոյակերտ գյուղ
67. Նորաբաց Նորաբաց գյուղ
68. Նորամարգ Նորամարգ գյուղ
69. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
70. Նոր Խարբերդ Նոր Խարբերդ գյուղ
71. Նոր կյանք Նոր կյանք գյուղ
72. Նոր Կյուրին Նոր Կյուրին գյուղ
73. Նոր ուղի Նոր ուղի գյուղ
74. Շահումյան Շահումյան գյուղ
75. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
76. Ոսկետափ Ոսկետափ գյուղ
77. Ոստան Ոստան գյուղ
78. Պարույր Սևակ Պարույր Սևակ գյուղ
 

Տիգրանաշեն գյուղ

79. Ջրահովիտ Ջրահովիտ գյուղ
80. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
81. Ռանչպար Ռանչպար գյուղ
82. Սայաթ-Նովա Սայաթ-Նովա գյուղ
83. Սիս Սիս գյուղ
84. Սիսավան Սիսավան գյուղ
85. Սիփանիկ Սիփանիկ գյուղ
86. Սուրենավան Սուրենավան գյուղ
87. Վանաշեն Վանաշեն գյուղ
88. Վարդաշատ Վարդաշատ գյուղ
89. Վարդաշեն Վարդաշեն գյուղ
90. Գինեվետ Գինեվետ գյուղ
91. Վերին Արտաշատ Վերին Արտաշատ գյուղ
92. Վերին Դվին Վերին Դվին գյուղ
93. Տափերական Տափերական գյուղ
94. Ուրցալանջ Ուրցալանջ գյուղ
95. Ուրցաձոր Ուրցաձոր գյուղ
 

Լանջանիստ գյուղ

 

Շաղափ գյուղ

96. Փոքր Վեդի Փոքր Վեդի գյուղ
97. Քաղցրաշեն Քաղցրաշեն գյուղ

 

2.3. Արմավիր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Արմավիր (Հոկտեմբերյան) Արմավիր (Հոկտեմբերյան) քաղաք
2. Վաղարշապատ (Էջմիածին) Վաղարշապատ (Էջմիածին) քաղաք
3. Մեծամոր Մեծամոր քաղաք
4. Ակնալիճ Ակնալիճ գյուղ
5. Ակնաշեն Ակնաշեն գյուղ
6. Աղավնատուն Աղավնատուն գյուղ
7. Ամասիա Ամասիա գյուղ
8. Ամբերդ Ամբերդ գյուղ
9. Այգեկ Այգեկ գյուղ
10. Այգեշատ (Արմավիրի շրջ.) Այգեշատ գյուղ
11. Այգեշատ (Էջմիածնի շրջ.) Այգեշատ գյուղ
12. Ապագա Ապագա գյուղ
13. Առատաշեն Առատաշեն գյուղ
14. Արագած Արագած գյուղ
15. Արազափ Արազափ գյուղ
16. Արաքս (Արմավիրի շրջ.) Արաքս գյուղ
17. Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) Արաքս գյուղ
18. Արգավանդ Արգավանդ գյուղ
19. Արգինա Արգինա գյուղ
20. Արմավիր Արմավիր գյուղ
21. Արշալույս Արշալույս գյուղ
22. Արտամետ Արտամետ գյուղ
23. Արտիմետ Արտիմետ գյուղ
24. Արտաշար Արտաշար գյուղ
25. Արևադաշտ Արևադաշտ գյուղ
26. Արևաշատ Արևաշատ գյուղ
27. Արևիկ Արևիկ գյուղ
28. Բագարան Բագարան գյուղ
29. Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) Բաղրամյան գյուղ
30. Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջ.) Բաղրամյան գյուղ
31. Բամբակաշատ Բամբակաշատ գյուղ
32. Բերքաշատ Բերքաշատ գյուղ
33. Գայ Գայ գյուղ
34. Գետաշեն Գետաշեն գյուղ
35. Գրիբոյեդով  Գրիբոյեդով գյուղ
36. Դալարիկ Դալարիկ գյուղ
37. Դաշտ Դաշտ գյուղ
38. Դողս Դողս գյուղ
39. Եղեգնուտ Եղեգնուտ գյուղ
40. Երասխահուն Երասխահուն գյուղ
41. Երվանդաշատ Երվանդաշատ գյուղ
42. Զարթոնք Զարթոնք գյուղ
43. Մայիսյան Մայիսյան գյուղ
44. Լենուղի Լենուղի գյուղ
45. Լեռնագոգ Լեռնագոգ գյուղ
46. Լեռնամերձ Լեռնամերձ գյուղ
47. Լուկաշին Լուկաշին գյուղ
48. Լուսագյուղ Լուսագյուղ գյուղ
49. Խանջյան Խանջյան գյուղ
50. Խորոնք Խորոնք գյուղ
51. Ծաղկալանջ Ծաղկալանջ գյուղ
52. Ծաղկունք Ծաղկունք գյուղ
53. Ծիածան Ծիածան գյուղ
54. Կողբավան

Կողբավան գյուղ

55. Հայթաղ Հայթաղ
56. Հայկաշեն Հայկաշեն գյուղ
57. Հայկավան Հայկավան գյուղ
58. Հացիկ Հացիկ գյուղ
59. Սարդարապատ Սարդարապատ գյուղ
60. Հովտամեջ Հովտամեջ գյուղ
61. Հուշակերտ Հուշակերտ գյուղ
62. Այգեվան Այգեվան գյուղ
63. Մարգարա Մարգարա գյուղ
64. Մեծամոր Մեծամոր գյուղ
65. Մերձավան Մերձավան գյուղ
66. Մյասնիկյան Մյասնիկյան գյուղ
67. Մրգաշատ Մրգաշատ գյուղ
68. Մրգաստան Մրգաստան գյուղ
69. Մուսալեռ Մուսալեռ գյուղ
70. Նալբանդյան Նալբանդյան գյուղ
71. Նոր Արմավիր Նոր Արմավիր գյուղ
72. Նոր Արտագերս Նոր Արտագերս գյուղ
73. Նոր Կեսարիա Նոր Կեսարիա գյուղ
74. Նորակերտ Նորակերտ գյուղ
75. Նորապատ Նորապատ գյուղ
76. Նորավան Նորավան գյուղ
77. Շահումյան Շահումյան գյուղ
78. Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա գյուղ
79. Շենավան Շենավան գյուղ
80. Շենիկ Շենիկ գյուղ
81. Ոսկեհատ Ոսկեհատ գյուղ
82. Պտղունք Պտղունք գյուղ
83. Ջանֆիդա Ջանֆիդա գյուղ
84. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
85. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
86. Ջրարբի Ջրարբի գյուղ
87. Գեղակերտ Գեղակերտ գյուղ
88. Ալաշկերտ Ալաշկերտ գյուղ
89. Վանանդ Վանանդ գյուղ
90. Վարդանաշեն Վարդանաշեն գյուղ
91. Տալվորիկ Տալվորիկ գյուղ
92. Տանձուտ Տանձուտ գյուղ
93. Տարոնիկ Տարոնիկ գյուղ
94. Փարաքար  Փարաքար գյուղ
   Թաիրով գյուղ
95. Փշատավան Փշատավան գյուղ
96. Քարակերտ Քարակերտ գյուղ
97. Ֆերիկ Ֆերիկ գյուղ

 

2.4. Գեղարքունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Գավառ (Կամո) Գավառ (Կամո) քաղաք
2. Ճամբարակ Ճամբարակ քաղաք
 

Այգուտ գյուղ

 

Անտառամեջ գյուղ

 

Արծվաշեն գյուղ
(ժամանակավորապես գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ)

 

Բարեպատ գյուղ

 

Գետիկ գյուղ

 

Դպրաբակ գյուղ

 

Թթուջուր գյուղ

 

Կալավան գյուղ

 

Ձորավանք գյուղ

 

Ճապկուտ գյուղ

 

Մարտունի գյուղ

 

Վահան գյուղ

3. Մարտունի Մարտունի քաղաք
4. Սևան  Սևան քաղաք
   Գագարին գյուղ
5. Վարդենիս Վարդենիս քաղաք
 

Այրք գյուղ

 

Ներքին Շորժա գյուղ

 

Վերին Շորժա գյուղ

6. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
7. Ախպրաձոր Ախպրաձոր գյուղ
8. Ակունք Ակունք գյուղ
9. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

10. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

11. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
12. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
13. Աստղաձոր Աստղաձոր գյուղ
14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
15. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
16. Արծվանիստ Արծվանիստ գյուղ
17. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
18. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
19. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
20. Բերդկունք Բերդկունք գյուղ
21. Գանձակ Գանձակ գյուղ
22. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
23. Գեղամասար

Սոթք գյուղ

 

Ազատ գյուղ

 

Ավազան գյուղ

 

Արեգունի գյուղ

 

Արփունք գյուղ

 

Գեղամաբակ գյուղ

 

Գեղամասար գյուղ

 

Դարանակ գյուղ

 

Զառիվեր գյուղ

 

Կախակն գյուղ

 

Կութ գյուղ

 

Կուտական գյուղ

 

Նորաբակ գյուղ

 

Շատջրեք գյուղ

 

Շատվան գյուղ

 

Ջաղացաձոր գյուղ

 

Տրետուք գյուղ

 

Փամբակ գյուղ

 

Փոքր Մասրիկ գյուղ

24. Գեղամավան Գեղամավան գյուղ
25. Գեղարքունիք  Գեղարքունիք գյուղ
26. Գեղաքար Գեղաքար գյուղ
27. Գեղհովիտ  Գեղհովիտ գյուղ
   Լեռնակերտ գյուղ
   Նշխարք գյուղ
28. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
29. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
30. Դդմաշեն Դդմաշեն գյուղ
31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
32. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
33. Երանոս Երանոս գյուղ
34. Զոլաքար Զոլաքար գյուղ
35. Զովաբեր Զովաբեր գյուղ
36. Ծովասար Ծովասար գյուղ
37. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
38. Լանջաղբյուր Լանջաղբյուր գյուղ
39. Լիճք Լիճք գյուղ
40. Լճաշեն Լճաշեն գյուղ
41. Լճավան Լճավան գյուղ
42. Լճափ Լճափ գյուղ
43. Լուսակունք Լուսակունք գյուղ
44. Խաչաղբյուր Խաչաղբյուր գյուղ
45. Ծակքար Ծակքար գյուղ
46. Ծաղկաշեն Ծաղկաշեն գյուղ
47. Ծաղկունք Ծաղկունք գյուղ
48. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
49. Ծովագյուղ Ծովագյուղ
50. Ծովազարդ Ծովազարդ գյուղ
51. Ծովակ Ծովակ գյուղ
52. Ծովինար Ծովինար գյուղ

53. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

54. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
55. Կարճաղբյուր Կարճաղբյուր գյուղ
56. Կարմիրգյուղ Կարմիրգյուղ գյուղ
57. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

58. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

59. Հայրավանք Հայրավանք գյուղ
60. Ձորագյուղ Ձորագյուղ գյուղ
61. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
62. Մադինա Մադինա գյուղ
63. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
64. Մաքենիս Մաքենիս գյուղ
65. Մեծ Մասրիկ Մեծ Մասրիկ գյուղ
66. Ներքին Գետաշեն Ներքին Գետաշեն գյուղ
67. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
68. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
69. Նորակերտ Նորակերտ գյուղ
70. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
71. Նորատուս Նորատուս գյուղ
72. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
73. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

74. Շողակաթ

Շողակաթ գյուղ

 

Արտանիշ գյուղ

 

Աղբերք գյուղ

 

Դրախտիկ գյուղ

 

Ծափաթաղ գյուղ

 

Ջիլ գյուղ

75. Չկալովկա Չկալովկա գյուղ
76. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
77. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
78. Սարուխան Սարուխան գյուղ
79. Սեմյոնովկա Սեմյոնովկա գյուղ
80. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
81. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
82. Վաղաշեն Վաղաշեն գյուղ
83. Վանևան Վանևան գյուղ
84. Վարդաձոր Վարդաձոր գյուղ
85. Վարդենիկ Վարդենիկ գյուղ
86. Վարսեր Վարսեր գյուղ
87. Վերին Գետաշեն Վերին Գետաշեն գյուղ
88. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
89. Տորֆավան Տորֆավան գյուղ
90. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
91. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
92. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 2.5. Լոռի մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Վանաձոր Վանաձոր քաղաք
2. Ալավերդի

Ալավերդի քաղաք

 

Ակներ գյուղ

 

Աքորի գյուղ

 

Ծաղկաշատ գյուղ

 

Կաճաճկուտ գյուղ

 

Հաղպատ գյուղ

 

Ջիլիզա գյուղ

3. Ախթալա

Ախթալա քաղաք

 

Ախթալա գյուղ

 

Առողջարանին կից գյուղ

 

Բենդիկ գյուղ

 

Ճոճկան գյուղ

 

Մեծ Այրում գյուղ

 

Նեղոց գյուղ

 

Շամլուղ քաղաք

 

Փոքր Այրում գյուղ

4. Թումանյան  Թումանյան քաղաք
  Մարց գյուղ
  Քարինջ գյուղ
  Լորուտ գյուղ
  Շամուտ գյուղ
  Աթան գյուղ
  Ահնիձոր գյուղ
   Քոբեր կայարանի գյուղ

5. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

6. Սպիտակ Սպիտակ քաղաք
7. Ստեփանավան

Ստեփանավան քաղաք

 

Արմանիս գյուղ

 

Կաթնաղբյուր գյուղ

 

Ուրասար գյուղ

8. Տաշիր Տաշիր քաղաք
 

Բլագոդարնոյե գյուղ

 

Դաշտադեմ գյուղ

 

Լեռնահովիտ գյուղ

 

Կաթնառատ գյուղ

 

Մեդովկա գյուղ

 

Կրուգլայա շիշկա գյուղ

 

Մեղվահովիտ գյուղ

 

Նորամուտ գյուղ

 

Նովոսելցովո գյուղ

 

Սարատովկա գյուղ

 

Գետավան գյուղ

9. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
10. Ազնվաձոր Ազնվաձոր գյուղ
11. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
12. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
13. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
15. Անտառամուտ Անտառամուտ գյուղ
16. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
17. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
18. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
19. Արջուտ   Արջուտ գյուղ
   Արջուտ կայարանին կից գյուղ
20. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
21. Արևաշող Արևաշող գյուղ
22. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
23. Բազում Բազում գյուղ
24. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
25. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
26. Անտառաշեն Անտառաշեն գյուղ
27. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
28. Գեղասար Գեղասար գյուղ
29. Գյուլագարակ Գյուլագարակ գյուղ
 

Ամրակից գյուղ

 

Գարգառ գյուղ

 

Կուրթան գյուղ

 

Հոբարձի գյուղ

 

Պուշկինո գյուղ

 

Վարդաբլուր գյուղ

30. Գոգարան Գոգարան գյուղ
31. Գուգարք  Գուգարք գյուղ
32. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
33. Դարպաս Դարպաս գյուղ
34. Դեբետ Դեբետ գյուղ
35. Դսեղ Դսեղ գյուղ
36. Եղեգնուտ Եղեգնուտ գյուղ
37. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
38. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
39. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
40. Լեռնանցք Լեռնանցք գյուղ
41. Լեռնապատ Լեռնապատ գյուղ
42. Լեռնավան Լեռնավան գյուղ
43. Լերմոնտովո Լերմոնտովո գյուղ
44. Լոռի Բերդ Լոռի Բերդ գյուղ
 

Ագարակ գյուղ

 

Բովաձոր գյուղ

 

Լեջան գյուղ

 

Կողես գյուղ

 

Հովնանաձոր գյուղ

 

Յաղդան գյուղ

 

Սվերդլով գյուղ

 

Ուռուտ գյուղ

45. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
46. Լուսաղբյուր Լուսաղբյուր գյուղ
47. Խնկոյան Խնկոյան գյուղ
48. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
49. Ծաղկաբեր Ծաղկաբեր գյուղ
50. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
51. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
52. Կաթնաջուր Կաթնաջուր գյուղ
53. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
54. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
55. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
56. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
57. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
58. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
59. Հալավար  Հալավար գյուղ
   Գյուլլուդարա գյուղ
   Հայդարլի գյուղ
   Քիլիսա գյուղ
60. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
61. Հարթագյուղ Հարթագյուղ գյուղ
62. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
63. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
64. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
65. Ձորագետ Ձորագետ գյուղ
66. Ձորագյուղ Ձորագյուղ գյուղ

67. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

68. Ղուրսալ Ղուրսալ գյուղ
69. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
70. Մարգահովիտ Մարգահովիտ գյուղ
71. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

72. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

73. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

74. Մեծավան

Մեծավան գյուղ

 

Ձյունաշող գյուղ

 

Միխայլովկա գյուղ

Պաղաղբյուր գյուղ

75.Մեծ Պարնի

Մեծ Պարնի գյուղ

76. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

77. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
78. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
79. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
80. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
81. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
82. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
83. Նոր Խաչակապ Նոր Խաչակապ գյուղ
84. Շահումյան Շահումյան գյուղ
85. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
86. Շենավան Շենավան գյուղ
87. Շիրակամուտ Շիրակամուտ գյուղ
88. Շնող Շնող գյուղ
 

Թեղուտ գյուղ

 

Քարկոփ գյուղ

89. Չկալով Չկալով գյուղ
90. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
91. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
92. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
93. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
94. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
95. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
96. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
97. Սարահարթ Սարահարթ գյուղ
98. Սարամեջ Սարամեջ գյուղ

99. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

100. Սարչապետ Սարչապետ գյուղ
 

Ապավեն գյուղ

 

Արծնի գյուղ

 

Ձորամուտ գյուղ

 

Գոգավան գյուղ

 

Պետրովկա գյուղ

 

Պրիվոլնոյե գյուղ

 

Նորաշեն գյուղ

101. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
102. Վահագնաձոր Վահագնաձոր գյուղ
103. Վահագնի Վահագնի գյուղ
104. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
105. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
106. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
107. Փամբակ  Փամբակ գյուղ
   Փամբակ կայարանին կից գյուղ
108. Քարաբերդ Քարաբերդ գյուղ
109. Քարաձոր Քարաձոր գյուղ
110. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
111. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
112. Օձուն

Օձուն գյուղ

 

Ամոջ գյուղ

 

Այգեհատ գյուղ

 

Արդվի գյուղ

 

Արևածագ գյուղ

 

Ծաթեր գյուղ

 

Կարմիր Աղեկ գյուղ

 

Հագվի գյուղ

 

Մղարթ գյուղ

113. Ֆիոլետովո Ֆիոլետովո գյուղ

 

2.6. Կոտայք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Հրազդան Հրազդան քաղաք
2. Աբովյան Աբովյան քաղաք
3. Բյուրեղավան Բյուրեղավան քաղաք
 

Ջրաբեր գյուղ

 

Նուռնուս գյուղ

4. Եղվարդ Եղվարդ քաղաք
 

Արագյուղ գյուղ

 

Բուժական գյուղ

 

Զովունի գյուղ

 

Զորավան գյուղ

 

Սարալանջ գյուղ

5. Ծաղկաձոր Ծաղկաձոր քաղաք
6. Նոր Հաճն Նոր Հաճն քաղաք
7. Չարենցավան Չարենցավան քաղաք
 

Ալափարս գյուղ

 

Արզական գյուղ

 

Բջնի գյուղ

 

Կարենիս գյուղ

 

Ֆանտան գյուղ

8. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
9. Ակունք Ակունք գյուղ
 

Զառ գյուղ

 

Զովաշեն գյուղ

 

Կապուտան գյուղ

 

Կոտայք գյուղ

 

Հատիս գյուղ

 

Նոր գյուղ

 

Սևաբերդ գյուղ

10. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
11. Առինջ Առինջ գյուղ
12. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
13. Արամուս Արամուս գյուղ
14. Արգել Արգել գյուղ
15. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
16. Արզնի Արզնի գյուղ

17. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

18. Բալահովիտ Բալահովիտ գյուղ
19. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
20. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
21. Գառնի Գառնի գյուղ
22. Գեղադիր Գեղադիր գյուղ
23. Գեղաշեն Գեղաշեն գյուղ
24. Գեղարդ Գեղարդ գյուղ
25. Գետամեջ Գետամեջ գյուղ
26. Գողթ Գողթ գյուղ
27. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
28. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
29. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
30. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
32. Թեղենիք Թեղենիք գյուղ
33. Լեռնանիստ Լեռնանիստ գյուղ
34. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
35. Կամարիս Կամարիս գյուղ
36. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
37. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
38. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
39. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
40. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
41. Հացավան Հացավան գյուղ
42. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
43. Մայակովսկի Մայակովսկի գյուղ
44. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
45. Մեղրաձոր Մեղրաձոր գյուղ
 

Աղավնաձոր գյուղ

 

Արտավազ գյուղ

 

Գոռգոչ գյուղ

 

Հանքավան գյուղ

 

Մարմարիկ գյուղ

 

Փյունիկ գյուղ

46. Մրգաշեն Մրգաշեն գյուղ
47. Նոր Արտամետ Նոր Արտամետ գյուղ
48. Նոր Գեղի Նոր Գեղի գյուղ
49. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
50. Նոր Երզնկա Նոր Երզնկա գյուղ
51. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
52. Ողջաբերդ Ողջաբերդ գյուղ
53. Պռոշյան Պռոշյան գյուղ
54. Պտղնի Պտղնի գյուղ
55. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
56. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
57. Ջրվեժ Ջրվեժ գյուղ
 

Զովք գյուղ

 

Ձորաղբյուր գյուղ

58. Գետարգել Գետարգել գյուղ
59. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
60. Սոլակ Սոլակ գյուղ
61. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
62. Վերին Պտղնի Վերին Պտղնի գյուղ
63. Քաղսի Քաղսի գյուղ
64. Քանաքեռավան Քանաքեռավան գյուղ
65. Քասախ Քասախ գյուղ
66. Քարաշամբ Քարաշամբ գյուղ
67. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

2.7. Շիրակ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Գյումրի Գյումրի քաղաք
2. Արթիկ Արթիկ քաղաք

3. Անի

Մարալիկ քաղաք
 

Աղին գյուղ

 

Անիավան գյուղ

 

Անիպեմզա գյուղ

 

Բագրավան գյուղ

 

Բարձրաշեն գյուղ

 

Գուսանագյուղ գյուղ

 

Իսահակյան գյուղ

 

Լանջիկ գյուղ

 

Լուսաղբյուր գյուղ

 

Հայկաձոր գյուղ

 

Ձիթհանքով գյուղ

 

Ձորակապ գյուղ

 

Շիրակավան գյուղ

 

Նորշեն գյուղ

 

Ջրափի գյուղ

 

Սառնաղբյուր գյուղ

 

Սարակապ գյուղ

 

Քարաբերդ գյուղ

4. Ազատան Ազատան գյուղ
5. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
6. Ախուրիկ Ախուրիկ գյուղ
7. Ախուրյան Ախուրյան գյուղ
 

Այգաբաց գյուղ

 

Արևիկ գյուղ

 

Բասեն գյուղ

 

Կամո գյուղ

 

Կառնուտ գյուղ

 

Հովիտ գյուղ

 

Ջրառատ գյուղ

8. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

9. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
10. Ամասիա Ամասիա գյուղ
 

Արեգնադեմ գյուղ

 

Բանդիվան գյուղ

 

Բյուրակն գյուղ

 

Գտաշեն գյուղ

 

Կամխուտ գյուղ

 

Հովտուն գյուղ

 

Մեղրաշատ գյուղ

 

Ողջի գյուղ

 

Ջրաձոր գյուղ

11. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
12. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
13. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
14. Անուշավան Անուշավան գյուղ
15. Աշոցք Աշոցք գյուղ
 

Բավրա գյուղ

 

Զույգաղբյուր գյուղ

 

Թավշուտ գյուղ

 

Կարմրավան գյուղ

 

Կրասար գյուղ

 

Ղազանչի գյուղ

 

Մեծ Սեպասար գյուղ

 

Սարագյուղ գյուղ

 

Սիզավետ գյուղ

 

Փոքր Սեպասար գյուղ

16. Առափի Առափի գյուղ
17. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
18. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
19. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
20. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
21. Արևշատ Արևշատ գյուղ

22. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

23. Բայանդուր Բայանդուր գյուղ
24. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
25. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
26. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
27. Բենիամին Բենիամին գյուղ

28. Արփի

Բերդաշեն գյուղ
 

Ալվար գյուղ

 

Աղվորիկ գյուղ

 

Արավետ գյուղ

 

Արդենիս գյուղ

 

Գառնառիճ գյուղ

 

Դարիկ գյուղ

 

Եղնաջուր գյուղ

 

Երիզակ գյուղ

 

Զարիշատ գյուղ

 

Զորակերտ գյուղ

 

Լորասար գյուղ

 

Ծաղկուտ գյուղ

 

Շաղիկ գյուղ

 

Պաղակն գյուղ

29. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
30. Գեղանիստ Գեղանիստ գյուղ
31. Գետափ Գետափ գյուղ
32. Գետք Գետք գյուղ
33. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
34. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
35. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
36. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
37. Երազգավորս Երազգավորս գյուղ
38. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
39. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
40. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
41. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
42. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

43. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

44. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
45. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
46. Լեռնակերտ Լեռնակերտ գյուղ
47. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
48. Լուսակերտ Լուսակերտ գյուղ
49. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
50. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
51. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
52. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
53. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
54. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
55. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
56. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
57. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
58. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
59. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
60. Հայկասար Հայկասար գյուղ
61. Հայկավան Հայկավան գյուղ
62. Հայրենյաց Հայրենյաց գյուղ
63. Հառիճ Հառիճ գյուղ
64. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

65. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

66. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
67. Հոռոմ Հոռոմ գյուղ
68. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
69. Հովտաշեն Հովտաշեն գյուղ
70. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
71. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
72. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
73. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
74. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
75. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
76. Ղարիբջանյան  Ղարիբջանյան գյուղ
   Ախուրյան կայարանի գյուղ
77. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
78. Մարմաշեն

Մայիսյան գյուղ

 

Լեռնուտ գյուղ

 

Կապս գյուղ

 

Կարմրաքար գյուղ

 

Կրաշեն գյուղ

 

Հացիկ գյուղ

 

Հացիկավան գյուղ

 

Հովունի գյուղ

 

Մարմաշեն գյուղ

 

Մեծ Սարիար գյուղ

 

Շիրակ գյուղ

 

Ջաջուռ գյուղ

 

Ջաջուռավան գյուղ

 

Վահրամաբերդ գյուղ

 

Փոքրաշեն գյուղ

 

Քեթի գյուղ

79. Մեծ Մանթաշ Մեծ Մանթաշ գյուղ
80. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
81. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
82. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
83.Մեղրաշեն Մեղրաշեն գյուղ
84. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
85. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
86. Նահապետավան Նահապետավան գյուղ
87. Նոր Կյանք Նոր Կյանք գյուղ
88. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
89. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
90. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
91. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
92. Ոսկեհասկ Ոսկեհասկ գյուղ
93. Պեմզաշեն Պեմզաշեն գյուղ
94. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
95. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
96. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
97. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
98. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
99. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
100. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
101. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
102. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
103. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
104. Սարապատ

Թորոսգյուղ գյուղ

 

Արփենի գյուղ

 

Բաշգյուղ գյուղ

 

Գոգհովիտ գյուղ

 

Լեռնագյուղ գյուղ

 

Կաքավասար գյուղ

 

Հարթաշեն գյուղ

 

Հողմիկ գյուղ

 

Ձորաշեն գյուղ

 

Մուսայելյան գյուղ

 

Սալուտ գյուղ

 

Սարապատ գյուղ

 

Վարդաղբյուր գյուղ

 

Ցողամարգ գյուղ

 

Փոքր Սարիար գյուղ

105. Սարատակ Սարատակ գյուղ
106. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
107. Սպանդարյան Սպանդարյան գյուղ
108. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
109. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
110. Վարդաքար Վարդաքար գյուղ
111. Տուֆաշեն Տուֆաշեն գյուղ
112. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
113. Փանիկ Փանիկ գյուղ
114. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
115. Փոքր Մանթաշ Փոքր Մանթաշ գյուղ
116. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
117. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
118. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
119. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

2.8. Սյունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Կապան Կապան քաղաք
 

Ագարակ գյուղ

 

Աղվանի գյուղ

 

Աճանան գյուղ

 

Անտառաշատ գյուղ

 

Առաջաձոր գյուղ

 

Արծվանիկ գյուղ

 

Բարգուշատ գյուղ

 

Գեղանուշ գյուղ

 

Գոմարան գյուղ

 

Դավիթ Բեկ գյուղ

 

Դիցմայրի գյուղ

 

Եղեգ գյուղ

 

Եղվարդ գյուղ

 

Խդրանց գյուղ

 

Խորձոր գյուղ

 

Ծավ գյուղ

 

Կաղնուտ գյուղ

 

Ձորաստան գյուղ

 

Ճակատեն գյուղ

 

Ներքին Խոտանան գյուղ

 

Ներքին Հանդ գյուղ

 

Նորաշենիկ գյուղ

 

Շիկահող գյուղ

 

Շիշկերտ գյուղ

 

Շրվենանց գյուղ

 

Չափնի գյուղ

 

Սզնակ գյուղ

 

Սյունիք գյուղ

 

Սրաշեն գյուղ

 

Սևաքար գյուղ

 

Վանեք գյուղ

 

Վարդավանք գյուղ

 

Վերին Խոտանան գյուղ

 

Տանձավեր գյուղ

 

Տավրուս գյուղ

 

Ուժանիս գյուղ

 

Օխտար գյուղ

2. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
3. Գորիս Գորիս քաղաք
 

Ակներ գյուղ

 

Աղբուլաղ գյուղ

 

Բարձրավան գյուղ

 

Խնձորեսկ գյուղ

 

Հարթաշեն գյուղ

 

Ձորակ գյուղ

 

Ներքին Խնձորեսկ գյուղ

 

Շուռնուխ գյուղ

 

Որոտան գյուղ

 

Վանանդ գյուղ

 

Վերիշեն գյուղ

 

Քարահունջ գյուղ

4. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
5. Մեղրի Մեղրի քաղաք
 

Ագարակ քաղաք

 

Ալվանք գյուղ

 

Այգեձոր գյուղ

 

Գուդեմնիս գյուղ

 

Թխկուտ գյուղ

 

Լեհվազ գյուղ

 

Լիճք գյուղ

 

Կարճևան գյուղ

 

Կուրիս գյուղ

 

Նռնաձոր գյուղ

 

Շվանիձոր գյուղ

 

Վահրավար գյուղ

 

Վարդանիձոր գյուղ

 

Տաշտուն գյուղ

6. Սիսիան  Սիսիան քաղաք
 

Ախլաթյան գյուղ

 

Աղիտու գյուղ

 

Անգեղակոթ գյուղ

 

Աշոտավան գյուղ

 

Արևիս գյուղ

 

Բալաք գյուղ

 

Բնունիս գյուղ

 

Բռնակոթ գյուղ

 

Գետաթաղ գյուղ

 

Դաստակերտ քաղաք

 

Դարբաս գյուղ

 

Թանահատ գյուղ

 

Թասիկ գյուղ

 

Իշխանասար գյուղ

 

Լծեն գյուղ

 

Լոր գյուղ

 

Հացավան գյուղ

 

Մուցք գյուղ

 

Նժդեհ գյուղ

 

Նորավան գյուղ

 

Շաղատ գյուղ

 

Շամբ գյուղ

 

Շաքի գյուղ

 

Շենաթաղ գյուղ

 

Որոտնավան գյուղ

 

Սալվարդ գյուղ

 

Վաղատին գյուղ

 

Տոլորս գյուղ

 

Տորունիք գյուղ

 

Ցղունի գյուղ

 

Ույծ գյուղ

7. Քաջարան Քաջարան քաղաք
 

Անդոկավան գյուղ

 

Աջաբաջ գյուղ

 

Բաբիկավան գյուղ

 

Գեղավանք գյուղ

 

Գեղի գյուղ

 

Գետիշեն գյուղ

 

Լեռնաձոր

 

Կաթնառատ գյուղ

 

Կավճուտ գյուղ

 

Կարդ գյուղ

 

Կիցք գյուղ

 

Ձագիկավան գյուղ

 

Ներքին Գիրաթաղ գյուղ

 

Նոր Աստղաբերդ

 

Ոչեթի գյուղ

 

Վերին Գեղավանք գյուղ

 

Վերին Գիրաթաղ գյուղ

 

Փուխրուտ գյուղ

 

Քաջարանց գյուղ

 

Քարուտ գյուղ

8. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
9. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
10. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
11. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
12. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
13. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
15. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
16. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
17. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
18. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
19. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
20. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
21. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
22. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
23. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
24. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

25. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

26. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

27. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
28. Գորայք Գորայք գյուղ
 

Ծղուկ գյուղ

 

Սառնակունք գյուղ

 

Սպանդարյան գյուղ

29. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
30. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

32. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
33. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
34. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
35. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
36. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
37. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

38. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

39. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
40. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
41. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
42. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
43. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
44. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
45. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
46. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
47. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

48. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

49. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
50. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
51. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
52. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
53. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
54. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
55. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
56. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
57. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
58. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
59. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
60. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
61. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
62. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
63. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
64. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
65. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
66. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
67. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
68. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
69. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
70. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
71. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
72. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
73. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
74. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
75. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
76. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
77. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
78. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
79. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
80. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
81. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

82. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

83. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

84. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
85. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
86. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
87. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
88. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
89. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
90. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
91. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
92. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
93. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
94. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
95. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
96. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
97. Տաթև

Շինուհայր գյուղ

  Տաթև գյուղ
 

Հալիձոր գյուղ

 

Հարժիս գյուղ

 

Սվարանց գյուղ

 

Խոտ գյուղ

 

Տանձատափ գյուղ

 

Քաշունի գյուղ

98. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
99. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
100. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
101. Տեղ Տեղ գյուղ
 

Արավուս գյուղ

 

Խնածախ գյուղ

 

Խոզնավար գյուղ

 

Կոռնիձոր գյուղ

 

Վաղատուր գյուղ

 

Քարաշեն գյուղ

102. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
103. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
104. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
105. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

106. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

107. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
108. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
109. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
110. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
111. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
112. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
113. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

2.9. Վայոց Ձոր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Եղեգնաձոր Եղեգնաձոր քաղաք
2. Ջերմուկ Ջերմուկ քաղաք
 

Գնդեվազ գյուղ

  

Կարմրաշեն գյուղ

 

Կեչուտ գյուղ

 

Հերհեր գյուղ

3. Վայք Վայք քաղաք
 

Ազատեկ գյուղ

 

Արին գյուղ

 

Զեդեա գյուղ

 

Հորադիս գյուղ

 

Փոռ գյուղ

4. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
5. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
6. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
7. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
8. Արենի Արենի գյուղ
 

Ագարակաձոր գյուղ

 

Աղավնաձոր

 

Արփի գյուղ

 

Ամաղու գյուղ

 

Գնիշիկ գյուղ

 

Ելփին գյուղ

 

Խաչիկ գյուղ

 

Մոզրով գյուղ

 

Չիվա գյուղ

 

Ռինդ գյուղ

9. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
10. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
11. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
12. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
13. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
15. Գլաձոր Գլաձոր գյուղ
 

Գետափ գյուղ

 

Վերնաշեն գյուղ

16. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

17. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

18. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
19. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
20. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
21. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
22. Զառիթափ Զառիթափ գյուղ
 

Ախտա գյուղ

 

Արտավան գյուղ

 

Բարձրունի գյուղ

 

Գոմք գյուղ

 

Խնձորուտ գյուղ

 

Կապույտ գյուղ

 

Մարտիրոս գյուղ

 

Նոր Ազնաբերդ գյուղ

 

Ուղեձոր գյուղ

 

Սարավան գյուղ

 

Սերս գյուղ

23. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
24. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
25. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
26. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
27. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
28. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

29. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

30. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
32. Մալիշկա Մալիշկա գյուղ
33. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
34. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

35. Եղեգիս

Շատին գյուղ
 

Աղնջաձոր գյուղ

 

Արատես գյուղ

 

Արտաբույնք գյուղ

 

Գետիկվանք գյուղ

 

Գողթանիկ գյուղ

 

Եղեգիս գյուղ

 

Թառաթումբ գյուղ

 

Կալասար գյուղ

 

Հերմոն գյուղ

 

Հորբատեղ գյուղ

 

Հորս գյուղ

 

Սալլի գյուղ

 

Սևաժայռ գյուղ

 

Վարդահովիտ գյուղ

 

Քարագլուխ գյուղ

36. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
37. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
38. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
39. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
40. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

41. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

42. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
43. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
44. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

2.10 ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ
 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրերի անվանումը
1. Իջևան Իջևան քաղաք
1.1 Այրում Այրում քաղաք
 

Արճիս գյուղ

 

Բագրատաշեն գյուղ

 

Դեբեդավան գյուղ

 

Դեղձավան գյուղ

 

Լճկաձոր գյուղ

 

Հաղթանակ գյուղ

 

Պտղավան գյուղ

2. Բերդ Բերդ քաղաք
 

Այգեձոր գյուղ

 

Այգեպար գյուղ

 

Արծվաբերդ գյուղ

 

Իծաքար գյուղ

 

Ծաղկավան (Տաուշի շրջ.) գյուղ

 

Մովսես գյուղ

 

Նավուր գյուղ

 

Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղ

 

Նորաշեն գյուղ

 

Չինարի գյուղ

 

Չինչին գյուղ

 

Չորաթան գյուղ

 

Պառավաքար գյուղ

 

Վարագավան գյուղ

 

Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղ

  Տավուշ գյուղ
3. Դիլիջան Դիլիջան քաղաք
 

Հաղարծին գյուղ

 

Թեղուտ գյուղ

 

Գոշ գյուղ

 

Աղավնավանք գյուղ

 

Հովք գյուղ

 

Խաչարձան գյուղ

 

Ճերմակավան գյուղ

  Գեղատափ գյուղ
4. Նոյեմբերյան Նոյեմբերյան քաղաք
 

Բաղանիս գյուղ

 

Բարեկամավան գյուղ

 

Բերդավան գյուղ

 

Դովեղ գյուղ

 

Կոթի գյուղ

 

Ոսկեպար գյուղ

 

Ոսկեվան գյուղ

 

Ջուջևան գյուղ

5. Ազատամուտ Ազատամուտ գյուղ
 

Բարխուդարլու գյուղ

6. Ակնաղբյուր Ակնաղբյուր գյուղ
7. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
8. Աճարկուտ Աճարկուտ գյուղ
9. Այգեհովիտ Այգեհովիտ գյուղ
Կայան գյուղ
10. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
11. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
12. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
13. Աչաջուր Աչաջուր գյուղ
14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
15. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
16. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
17. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
18. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
19. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
20. Բերքաբեր Բերքաբեր գյուղ
21. Գանձաքար Գանձաքար գյուղ
22. Գետահովիտ Գետահովիտ գյուղ
23. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
24. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
25. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
26. Դիտավան Դիտավան գյուղ
27. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
28. Ենոքավան Ենոքավան գյուղ
29. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
30. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
32. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
33. Լուսահովիտ Լուսահովիտ գյուղ
34. Լուսաձոր Լուսաձոր գյուղ
35. Խաշթառակ Խաշթառակ գյուղ
36. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
37. Ծաղկավան (Իջևանի շրջ.) Ծաղկավան գյուղ
38. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
39. Կիրանց Կիրանց գյուղ
40. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
41. Կողբ Կողբ գյուղ

Զորական գյուղ

42. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
43. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
44. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
45. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
46. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
47. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
48. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
49. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
50. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
51. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
52. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
53. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
54. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
55. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
56. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
57. Սարիգյուղ Սարիգյուղ գյուղ
58. Սևքար Սևքար գյուղ
59. Վազաշեն Վազաշեն գյուղ
60. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
61. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
62. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)


(հավելվածը խմբ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, խմբ, լրաց., փոփ. 13.06.06 ՀՕ-147-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, խմբ., փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ., փոփ. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն) 
 

 

Հավելված 3

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ

 

N

Թաղային համանյքի անվանումը Բնակավայրերի և թաղամասերի անվանումները

1.

Աջափնյակ Աջափնյակ թաղամաս

2.

Ավան Ավան թաղամաս

3.

Արաբկիր Արաբկիր թաղամաս

4.

Դավթաշեն Դավթաշեն թաղամաս

5.

Էրեբունի Էրեբունի թաղամաս

6.

Կենտրոն Կենտրոն թաղամաս

7.

Մալաթիա - Սեբաստիա Մալաթիա-Սեբաստիա թաղամաս

8.

Նոր Նորք Նոր Նորք թաղամաս

9.

Նորք - Մարաշ Նորք - Մարաշ թաղամաս

10.

Նուբարաշեն Նուբարաշեն թաղամաս

11.

Շենգավիթ Շենգավիթ թաղամաս

12.

Քանաքեռ - Զեյթուն Քանաքեռ - Զեյթուն թաղամաս


(հավելվածը լրաց. 30.06.96 ՀՕ-73)

 

Հավելված 5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

 

 

Հավելված 6

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Երևան քաղաքը սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերին։

 

Երևան-Կոտայքի մարզ

 

Սահմանագիծը «Ա-Բ» կետերով հարում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյանի, Քասախի, Զովունիի, Ներքին Պտղնիի, Վերին Պտղնիի, Առինջի, Ջրվեժի, Հացավանի համայնքների արտաքին սահմաններին։

Սահմանագիծն սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյանի և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկի համայնքների համար։ Սահմանագիծը հենակետ թիվ 1-ից շարունակվում է արևելյան ուղղությամբ մինչև Մասիս-Նուռնուս երկաթգիծը և հատում այն` հենակետ թիվ 2, այնուհետև մինչև անձրևատար ձորակը` հենակետ թիվ 3, ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս` մինչև ջրատարը` հենակետ թիվ 4։ Այնուհետև շարունակվում է ջրատարի հյուսիսային եզրով դեպի արևելք և անցնելով թ.թ. 5-8 հենակետերը, հասնում է մինչև հենակետ թիվ 9: Թիվ 9 հենակետից սահմանագիծը անցնում է զինվորական մասի հյուսիսարևմտյան կողմից շրջանցող ճանապարհով և հասնում Երևան-Աշտարակ մայրուղուն, հատում այն` հենակետ թիվ 10, այնուհետև մայրուղու երթևեկելի մասի հյուսիսային եզրով շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ մինչև հենակետ թիվ 11, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Պռոշյանի և Քասախի համայնքների համար։

Թիվ 11 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է Երևան-Աշտարակ մայրուղու երթևեկելի մասի հյուսիսային եզրով մինչև հենակետ թիվ 12, թեքվում է հյուսիս-արևելք` մինչև Գևորգ Չաուշի 50 հասցեում գտնվող պարիսպը (նախկին Հայֆիլմ)` հենակետ թիվ 13, և, հյուսիսային մասով ընդգրկելով հենակետ թիվ 14` շրջանցում է այն, հասնում հենակետ թիվ 15։ Թիվ 15 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք` մինչև հենակետ թիվ 16։ Սահմանագիծը, արևելյան եզրով շրջանցելով Կարմիր խաչի պարիսպը, հասնում է հենակետ թիվ 17, որը գտնվում է Քասախ գյուղի Զորավար Անդրանիկի 2-րդ փողոցի եզրին։ Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և շարունակվում մինչև ջրատար խողովակի հյուսիսային եզրին գտնվող թիվ 18 հենակետ, ջրատար խողովակով շարունակվում մինչև Դավթաշեն թաղամասի խմելու ջրի կարգավորիչ ջրամբարի պարսպի հարավարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 19։

Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, շրջանցելով ջրամբարը, անցնում է թիվ 20 հենակետով, հասնում հենակետ թիվ 21, որը գտնվում է ջրատար խողովակի հյուսիսային մասում, շարունակվում ջրատար խողովակով մինչև «Դավթաշեն-2» էլեկտրաենթակայանի պարիսպը` հենակետ թիվ 22, թեքվում հյուսիս` մինչև հենակետ թիվ 23, այնուհետև հյուսիս-արևելք և, անցնելով թ.թ. 24-27 հենակետերով, հասնում է անձրևատար ձորակին` հենակետ թիվ 28, ձորակով բարձրանում հյուսիս` մինչև հենակետ թիվ 29, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Քասախի և Զովունիի համայնքների համար։

Սահմանագիծը թիվ 29 հենակետից թեքվում է հյուսիս-արևելք մինչև զինվորական մասի պարիսպը` հենակետ թիվ 30։ Այնուհետև հյուսիսային կողմով շրջանցելով զինվորական մասի պարիսպը և անցնելով թ.թ. 31-33 հենակետերը` հասնում է հենակետ թիվ 34-ին, որը գտնվում է զինվորական մասը շրջանցող պարսպի և Զովունի գյուղի 35-րդ փողոցի հատման մասում։ Թիվ 34 հենակետից սահմանագիծը անցնում է Դավթաշենի կաթսայատան պարսպին զուգահեռ ճանապարհի հյուսիսային եզրով դեպի հարավ, այնուհետև դեպի արևելք, անցնելով թ.թ. 35-37 հենակետերը, հասնում է հենակետ թիվ 38-ին, թեքվում դեպի հյուսիս` հենակետ թիվ 39, որը գտնվում է 4-րդ թաղամասով անցնող փողոցի եզրին։ Նույն փողոցով շարունակվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, հասնում հենակետ թիվ 40, այնուհետև մինչև հենակետ թիվ 41, թեքվում է հյուսիս` էլեկտրական գծին զուգահեռ հասնում է հենակետ թիվ 42, որը գտնվում է Զովունի գյուղի գերեզմանոցից իջնող փողոցի եզրին։ Այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք` ուղիղ գծով շարունակվում է մինչև «Արաքս» արդյունաբերական հանգույցի պարսպի հյուսիսային անկյունը` հենակետ թիվ 43, պարսպով անցնելով թիվ 44 հենակետը` շրջանցում է արդյունաբերական հանգույցը, հասնում հենակետ թիվ 45-ին, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, մինչև Երևան-Եղվարդ ճանապարհը` հենակետ թիվ 46, հատում է ճանապարհը, հասնում հենակետ թիվ 47, որը գտնվում է էլեկտրաենթակայանի պարսպի հյուսիսարևմտյան անկյունում։ Թիվ 47 հենակետից հարավարևելյան կողմի պարսպով շրջանցում է այն և հասնում ենթակայանի պարսպի հյուսիսարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 48, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում Հրազդան գետը` հենակետ թիվ 49, որը գտնվում է գետի աջ ափին։ Սահմանագիծը շարունակվում է Հրազդան գետի աջ ափով` իր մեջ ընդգրկելով թ.թ. 50-52 հենակետերը։ Թիվ 52 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է կիրճի հարավարևելյան եզրով՝ թիվ 53 հենակետով, հատում է ոռոգման ջրանցքը և շարունակվում մինչև ռադիոկայանի պարիսպը` հենակետ թիվ 54։ Թիվ 54 հենակետից թեքվելով դեպի արևելք, անցնում է կիրճի հարավային եզրով մինչև արտադրական օբյեկտի պարիսպը` հենակետ թիվ 55, ապա հենակետ թիվ 56, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Ներքին Պտղնի և Վերին Պտղնի համայնքների համար։ Այստեղից սահմանագիծը շրջանցում է պարիսպը, թեքվում հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը մինչև հենակետ թիվ 57, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, երկաթուղուն զուգահեռ շարունակվում մինչև թիվ 58 հենակետ և թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` հենակետ թիվ 59, ճանապարհի եզրով հասնում Երևան-Սևան մայրուղուն` հենակետ թիվ 60։ Այստեղից ճանապարհային հանգույցի հյուսիսային եզրով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք` մինչև Հ. Աճառյան փողոցին հատվելը` հենակետ թիվ 61, շարունակվում Աճառյան փողոցով մինչև Առինջ գյուղի մուտքի հարավարևմտյան եզր և հատում այն` հենակետ թիվ 62, որը գտնվում է երկաթգծի կամրջի եզրին և շարունակվելով երկաթգծի հյուսիսային եզրով մինչև Առինջ գյուղի Մաշտոցի 1-ին փակուղու վերջնամասը` Առինջ գյուղի կառուցապատման եզրով անցնում մինչև Առինջ գյուղի գերեզմանոցի հյուսիսարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 63, շրջանցում է այն հարավային պարսպով մինչև գերեզմանատան հարավարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 64։ Թիվ 64 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` շրջանցելով գերեզմանոցը հարավային կողմով, հիմնարկ-ձեռնարկությունների պարիսպներով շարունակվում է մինչև գերեզմանոցի արևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 65, այնուհետև Աշխաբադի փողոցի երթևեկելի մասի արևելյան եզրով շարունակվում է դեպի հարավ` մինչև Գեներալ Բաբաջանյան փողոցին հատվելը` հենակետ թիվ 66, Գեներալ Բաբաջանյան փողոցի հյուսիսային եզրով թեքվում արևելք և հասնում հենակետ թիվ 67, նույն ուղղությամբ շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 68, որը գտնվում է նույն փողոցի մայթի եզրին։ Այստեղից Առինջ գյուղի կառուցապատման եզրով շարունակվում է մինչև ջերմատան տարածքի հյուսիսարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 69, թեքվում հարավ, ջերմատան պարսպին զուգահեռ շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 70, շարունակվում է մինչև հենակետ թիվ 71, որը գտնվում է Սաֆարյան փողոցի եզրին։ Թիվ 71 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է Սաֆարյան փողոցի արևելյան եզրով դեպի հարավ-արևմուտք, մինչև հենակետ թիվ 72, թեքվելով հարավ-արևելք` հասնում ջրատարին` հենակետ թիվ 73, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Առինջի և Ձորաղբյուրի համայնքների համար։ Սահմանագիծը թիվ 73 հենակետից թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրատարով և Ջրվեժի այգեգործական ընկերության հարավային սահմանով շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ մինչև Բագրևանդի փողոցի եզրը` հենակետ թիվ 74, թեքվում հարավ և Բագրևանդի փողոցի երթևեկելի մասի արևելյան եզրով շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 75, որը գտնվում է Բագրևանդի և Թևոսյան փողոցների հատման անկյունում։ Այս հենակետից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև հենակետ թիվ 76, այնուհետև անցնում «Ռադիոէլեկտրոնիկայի» և «Բազալտ» գործարանների տարածքների հյուսիսային եզրով մինչև ջրի կարգավորիչ ջրամբարի հյուսիսարևելյան եզրը՝ հենակետ թիվ 77։ Թիվ 77 հենակետից թեքվում է հարավ և ջրամբարը շրջանցող ճանապարհով հասնում ձորակին` հենակետ թիվ 78, թեքվում է արևմուտք, ջրամբարի հարավային սահմանով հասնում «Բազալտ» գործարանի պարիսպը` հենակետ թիվ 79, թեքվում է հարավ և գործարանի տարածքի արևելյան եզրով շարունակվում մինչև Քոչինյան փողոց` թիվ 80 հենակետ, և փողոցի երթևեկելի մասի հարավային եզրով շարունակվում մինչև «Մայակ» բնակելի թաղամասի կառուցապատման արևելյան եզրը՝ թիվ 81 հենակետ։ Այդտեղից սահմանը թեքվում է հարավ, շարունակվում մինչև Ջրվեժի կիրճի եզրը, կիրճի եզրով թեքվում հարավ և հարավ-արևմուտք ու Ջրվեժ գյուղի կառուցապատման արևելյան եզրով հասնում է մինչև Քոչինյան փողոցի եզրը` հենակետ թիվ 83։ Այնուհետև նույն փողոցի հարավային եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շարունակվում սելավատար ձորակով մինչև «Մասիս» գործարանի տարածքի արևմտյան անկյունը` թիվ 84 հենակետ։ Այս հենակետից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում «Ջրվեժ» արտադրական հանգույցի տարածքի և Ջրվեժ գյուղի կառուցապատման հարավային մասով մինչև գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի արևելյան եզրը՝ թիվ 85 հենակետ, որտեղից շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի հարավային եզրով մինչև գործարանի տարածքի հյուսիսային եզրը, շրջանցում գործարանի տարածքը արևելյան ուղղությամբ` ընդգրկելով թ.թ. 86-88 հենակետերը։ Թիվ 88 հենակետից շարունակվում է ձորակով դեպի հարավ` մինչև թիվ 89 հենակետ, թեքվում է արևելք, բարձրանում մինչև թիվ 90 հենակետ։ Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Երևանը շրջանցող ճանապարհը և հասնում թիվ 91 հենակետ։ Թիվ 91 հենակետից սահմանագիծը ձորակով շարունակվում է հյուսիսարևելյան ուղղությամբ մինչև թիվ 92 հենակետ։ Թիվ 92 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` մինչև «Ցորեն» արգելավայրի տարածքի հարավարևմտյան անկյունում գտնվող թիվ 93 հենակետ։ Այստեղից սահմանագիծը «Ցորեն» արգելավայրի հարավային եզրով շարունակվում է մինչև հենակետ թիվ 94, այնուհետև շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ` մինչև Նուբարաշենի սարավանդի հյուսիսարևելյան եզրը` Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան, Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքների հանգուցային «Բ» հենակետ թիվ 95։

 

Երևան-Արարատի մարզ

 

Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան, Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքների հանգուցային «Բ» թիվ 95 հենակետից սահմանն անցնում է Գառնու ջրատարի հարավարևելյան մասով, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, Նուբարաշենի սարահարթի արևելյան եզրով անցնելով թիվ 96 հենակետով, շարունակվում մինչև թիվ 97 հենակետ։ Թիվ 97 հենակետից սահմանագիծը հատում է անձրևատար ձորակը և հարավարևմտյան ուղղությամբ շարունակվում մինչև Գառնու ջրատարի պոմպակայանի հարավարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 98։ Թիվ 98 հենակետից սահմանագիծը, Նուբարաշենի սարահարթի հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թ.թ. 99-100 հենակետերը, հասնում է թիվ 101 հենակետին։ Թիվ 101 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շարունակվում մինչև թիվ 102 հենակետ։ Թիվ 102 հենակետից թեքվում է հարավ-արևելք` մինչև բլրի գագաթը` թիվ 103 հենակետ, և թեքվելով հարավ-արևմուտք` շարունակվում է մինչև թիվ 104 հենակետ, որն ընդհանուր է Բարձրաշեն, Ջրաշեն համայնքների և Երևան քաղաքի համար, և նորից թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք` մինչև թիվ 105 հենակետ, որը գտնվում է թռչնաբուծական ֆաբրիկա տանող ճանապարհի հարավային եզրին գտնվող ջրավազանի մոտ։ Թիվ 105 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` թիվ 106 հենակետ, շարունակվում թռչնաբուծական ֆաբրիկայի հարավարևելյան եզրով մինչև թիվ 107 հենակետ և թեքվելով դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք` բարձր լարման էլեկտրական գծերի հարավարևմտյան եզրով շարունակվում մինչև թիվ 108 հենակետ։ Թիվ 108 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի ջրահավաքով շարունակվում է մինչև Արտաշատի ջրանցքի հյուսիսարևելյան եզրը` թիվ 109 հենակետ, որն ընդհանուր է Ջրաշեն, Նոր Կյուրին համայնքների և Երևան քաղաքի համար, և անցնում ջրանցքի ձախ ափով մինչև թիվ 113 հենակետ, որը գտնվում է ջրանցքի կամրջակի մոտ և ընդհանուր է Նոր Կյուրին, Նոր Խարբերդ համայնքների և Երևան քաղաքի համար։ Այս հատվածն ընդգրկում է թ.թ. 110-112 հենակետերը։ Սահմանագիծը, թիվ 113 հենակետից ջրանցքով անցնելով թիվ 114 հենակետը, շարունակվում է մինչև «Վիտամին» գործարանի տարածքի հարավային սահմանը` թիվ 115 հենակետ։ Թիվ 115 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և Նոր Խարբերդ համայնքի վարչական տարածքի հյուսիսային եզրի ճանապարհով հասնում է թիվ 116 հենակետին, որն ընդհանուր է Այնթապ, Նոր Խարբերդ համայնքների և Երևան քաղաքի համար։ Այնուհետև սահմանագիծը հատում է Երևան-Արտաշատ խճուղին` թիվ 117 հենակետ, և հասնում մինչև ոռոգման ջրանցքը` թիվ 118 հենակետ, այնուհետև ջրանցքի արևմտյան եզրով թեքվում է դեպի հարավ և ջրանցքով հասնում է մինչև թիվ 122 հենակետ։ Թիվ 122 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` թիվ 123 հենակետ, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք` թիվ 124 հենակետ, թեքվում է հյուսիս-արևելք` թիվ 125 հենակետ։ Թիվ 125 հենակետից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում է երկաթգիծը և հասնում թիվ 126 հենակետին, որը գտնվում է Մասիս-Նորաբաց ճանապարհի եզրին և ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Այնթապ և Նորաբաց համայնքների համար։ Թիվ 126 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Մասիս-Զորակ ճանապարհով շարունակվում մինչև Դարակերտ համայնք տանող ճանապարհի հետ հատվելը` թիվ 127 հենակետ, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք` Դարակերտի ճանապարհով մինչև թիվ 128 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Գետափնյա և Դարակերտ համայնքների համար։ Թիվ 128 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս` մինչև Ն. Չարբախի ջրանցքի հետ հատվելը` թիվ 129 հենակետ։ Թիվ 129 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և ջրանցքի հարավարևելյան եզրով շարունակվում մինչև թիվ 130 հենակետ, որը գտնվում է ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման մասում։ Թիվ 130 հենակետից ոռոգման առվից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք` մինչև ոռոգման ջրանցքի եզրի թիվ 131 հենակետ։ Այնուհետև ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս` մինչև Երևանի կեղտաջրերի մաքրման կայանի տարածքի հարավարևմտյան անկյունը` թիվ 132 հենակետ, շարունակվում պարսպով դեպի հյուսիս` մինչև պարսպի հյուսիսարևմտյան անկյունը՝ հենակետ թիվ 133։ Այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնելով թ.թ. 134-136 հենակետերը` սահմանագիծը հասնում է Շիրակի փողոցի 5-րդ նրբանցքին` հենակետ թիվ 137։ Նույն փողոցի մայթի արևմտյան եզրով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հասնում մինչև թիվ 138 հենակետ, որը գտնվում է Շիրակի փողոցի 5-րդ նրբանցքից Գետափնյա համայնք մտնող ճանապարհի խաչմերուկում։ Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 139 հենակետին, որը գտնվում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի և ոռոգման առվի հատման տեղում։ Թիվ 139 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է ոռոգման առվով, ջրի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ` մինչև թիվ 140 հենակետ, որը գտնվում է «Կարմիր բլուր» հնագիտական հողատարածքի եզրին։ Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում Հրազդան գետը և նախագծային ճանապարհի արևմտյան եզրով շարունակվում մինչև Իսակովի պողոտային հատվելը` թիվ 141 հենակետ։ Սահմանագիծը շարունակվում է Իսակովի պողոտայի հարավարևելյան եզրով դեպի արևմուտք` մինչև թիվ 142 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Արարատի մարզի Արգավանդ և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքների համար։

 

Երևան-Արմավիրի մարզ

 

Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքների համար ընդհանուր «Գ» թիվ 142 հանգուցային հենակետից սահմանագիծը հատում է Իսակովի պողոտան, շարունակվում մինչև Էջմիածնի ջրանցքը` թիվ 143 հենակետ, այնուհետև թեքվելով դեպի արևմուտք` շարունակվում է ջրանցքի հյուսիսային եզրով, ջրի հոսանքի ուղղությամբ, մինչև Մերձավան համայնք տանող ճանապարհի հետ հատվելը` թիվ 144 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Փարաքարի և Մերձավանի համայնքների համար։ Այստեղից Մերձավան տանող ճանապարհի արևելյան եզրով սահմանագիծը շարունակվում է մինչև թիվ 145 հենակետ։ Թիվ 145 հենակետից սահմանագիծը Մերձավան գյուղը շրջանցող ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև թիվ 146 հենակետ, ապա հյուսիս-արևմուտք` մինչև Այգեգինեգործության ինստիտուտի Հիդրոպոնիկայի տնտեսության հարավային սահմանը՝ հենակետ թիվ 147, այնուհետև արևելյան կողմով շրջանցելով Հիդրոպոնիկայի տնտեսությունը` պարսպի երկայնքով հասնում է հենակետ թիվ 148, որը գտնվում է Հիդրոպոնիկայի տնտեսության տարածքի հյուսիսարևմտյան անկյունում, այնուհետև ճանապարհով շարունակվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մինչև Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հարավային ափը` հենակետ թիվ 149։ Այս հենակետից սահմանագիծը անցնում է Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հարավային եզրով արևելյան ուղղությամբ մինչև թիվ 150 հենակետ, որը գտնվում է կամրջի եզրին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` մինչև «Սպանդարյան» արտադրական հանգույցը շրջանցող ճանապարհը` թիվ 151 հենակետ, այնուհետև Սասունիկ տանող ճանապարհի արևմտյան եզրով հասնում է թիվ 152 հենակետին, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի և Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի համար։

 

Երևան-Արագածոտնի մարզ

 

Սահմանագծի` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին հարող հատված սկսվում է «Դ» թիվ 152 հանգուցային հենակետից, որը գտնվում է Սասունիկ համայնք տանող ճանապարհի եզրին։ Սահմանագիծն այս հենակետից դաշտային ճանապարհով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև ոռոգման ջրանցքը` թիվ 153 հենակետ։ Այս հենակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ և շարունակվում մինչև թիվ 1 հենակետ։

«Ա» թիվ 1 հենակետով ամփոփվում է Երևանի սահմանագիծը։

 

Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի սահմանագծի նկարագրությունը

 

Երևան քաղաքի վարչական տարածքում է գտնվում նաև «Զվարթնոց» օդանավակայանը` կից տրանսպորտային, արտադրական և պահեստային տնտեսությունների («Տերմինալ») հողատարածքներով, ինչպես նաև «Զվարթնոց» օդանավակայանը Երևան քաղաքին կապող ճանապարհի երթևեկելի մասն իր ճամփեզրով` Փարաքար և Թաիրով գյուղերի տարածքում։

Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի տարածքը հարում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին` «Ե» (հենակետ թիվ 154)-«Զ» (հենակետ թիվ 162) և Արմավիրի մարզին` «Զ» (հենակետ թիվ 162)-«Ե» (հենակետ թիվ 154)։

(հավելվածը լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.1

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեղրաձոր համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնանիստ համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քաղսի համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ծաղկաձոր համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Աղավնաձոր համայնքին:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հրազդան, Մեղրաձոր և Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետերով անցնում 960մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 682մ, հասնում է Կյումուրլու գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է նույն ուղղությամբ թիվ 4-5 սահմանակետերով, անցնում 1063մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք` հատելով Խուրաձոր գետը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 650մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 786մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 956մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք` հատելով Կյումուրլու գետը, անցնում է 1273մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` կրկին հատելով գետը, անցնում է 369մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հատում գետը, անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 879մ, հասնում է 2421.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1582մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1202մ, հասնում է 2614.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Հրազդան, Մեղրաձոր համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10935մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հրազդան, Լեռնանիստ և Քաղսի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 598մ, հասնում է Լեռնանիստ բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ բնակավայրի եզրագծով թիվ 3-9 սահմանակետերով անցնում 1350մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ ձորակով թիվ 11-27 սահմանակետերով անցնում 2581մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 1239մ, հասնում է 2049.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող «Վերին Ախտա» գեոդեզիական կետին, որը համընկնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ անցնում է 5366մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 1754մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 70մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 51մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 2569մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 677մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 677մ, հասնում է Հրազդան, Լեռնանիստ և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17919մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Հրազդան, Ծաղկաձոր և Քաղսի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 131մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 64մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 245մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 128մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-13 սահմանակետերով անցնում 644մ, հասնում է ժայռի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 581մ, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 559մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 71մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 23-32 սահմանակետերով անցնում 2137մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում է 1130մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում է 440մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 640մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 41մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 543մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 538մ, հասնում է 1988 նիշ ունեցող Սուր Սար լեռան գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 473մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 587մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 492մ, հատում երկաթգիծը, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նորից հարավ-արևելք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը բնակավայրի սահմանով, թիվ 55-59 սահմանակետերով անցնում է 695մ, հատելով Քաղսի-Հրազդան միջհամայնքային և Երևան-Սևան միջպետական նշանակության ճանապարհները, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61-62 սահմանակետերով անցնում է 1468մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-65 սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում է Հրազդան, Քաղսի և Լեռնանիստ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14511մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան, Ծաղկաձոր և Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ծաղկաձոր-Երևան մայրուղով, թիվ 32-35 սահմանակետերով անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 49 սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Հրազդան, Ծաղկաձոր և Քաղսի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Հրազդան և Աղավնաձոր, Մեղրաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը համընկնում է Մարիամդարասի եռանկյունաչափական կետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ, անցնում 450մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 417մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 321մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 383մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դուրս գալով դաշտամիջյան ճանապարհից, անցնում 126մ, հասնում է 2275.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1662մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 871մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հատելով Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 27 սահմանակետով անցնում է 339մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 532մ, հասնում 1938մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 30 սահմանակետով անցնում է 358մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում է 461մ, հատելով դաշտամիջյան ճանապարհները և ձորակը, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 34-48 սահմանակետերով անցնում է 4434մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 50-57 սահմանակետերով անցնում է 2013մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 411մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով թիվ 61-74 սահմանակետերով անցնում 1314մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան և Ծաղկաձոր, Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17225մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.2

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Եղվարդ համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չարենցավան համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Թեղենիք, «Գ»-«Դ» հատվածով` Քարաշամբ, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Նոր Գեղի, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Նոր Արտամետ, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Մրգաշեն, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Քանաքեռավան համայնքներին, հարավից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Քասախ, «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Պռոշյան համայնքներին, «Ի»-«Լ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, «Լ»-«Խ» հատվածով՝ Նոր Երզնկա համայնքին, «Խ»-«Ծ» և «Ծ»-«Ա» հատվածներով Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.3

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Ծաղկաձոր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղավնաձոր համայնքին, հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հրազդան համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քաղսի համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Սոլակ համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բջնի համայնքին:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ծաղկաձոր, Աղավնաձոր և Բջնի համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1573մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 889մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 2472մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, թիվ 22–24 սահմանակետերով անցնում 424մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 750մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ձորը, լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 558մ, հասնում է Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան և Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6709մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան և Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ծաղկաձոր-Երևան մայրուղով, թիվ 32-35 սահմանակետերով անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս արևմուտք, անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 49 սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Ծաղկաձոր, Հրազդան և Քաղսի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ծաղկաձոր, Քաղսի և Սոլակ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում է Ծաղկաձոր, Հրազդան և Քաղսի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1400մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ծաղկաձոր, Բջնի և Սոլակ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 69մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա հատելով ձորակները, թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-16 սահմանակետերով անցնում 1272մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ծաղկաձոր, Քաղսի և Սոլակ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1805մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Ծաղկաձոր, Աղավնաձոր և Բջնի համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 306մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկունյաց լեռան արևմտյան լանջով, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում է 511մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է 2820.5մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 927մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 38մ, հասնում է 2631.8մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 516մ, հասնում է Բջնի գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա Բջնի գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 723մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ծաղկաձոր, Բջնի և Սոլակ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3908մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.4

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՓԱՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.6

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Առինջ համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բալահովիտ համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետարգել համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բալահովտի համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մայակովսկի համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ձորաղբյուր համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Ջրվեժի համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Երևան քաղաքին, հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Վերին Պտղնի համայնքին:

 

ԱՌԻՆՋ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Առինջ, Վերին Պտղնի և Բալահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 526մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 50մ, հասնում է Առինջ, Բալահովիտ և Գետարգել համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 576մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԳԵՏԱՐԳԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Գետարգել համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 528մ, հատելով Գետարգել-Երևան ճանապարհը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 278մ, հասնում է գերեզմանոցի սահմանագծի մոտ գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը գերեզմանոցի կողքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 551մ, հասնում է Առինջ, Գետարգել և Բալահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1579մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Առինջ, Գետարգել և Բալահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 310մ, հասնում է Առինջ, Բալահովիտ և Մայակովսկի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 310մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՄԱՅԱԿՈՎՍԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Մայակովսկի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 681մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-25 սահմանակետերով անցնում 2705մ, հասնում է Առինջ, Մայակովսկի և Ձորաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3386մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Առինջ, Ջրվեժ և Ձորաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1220մ, հասնում է Առինջ, Ձորաղբյուր և Մայակովսկի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12206մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Առինջ, Ջրվեժ համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 69մ, հատելով Աբովյան-Մասիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 272մ, հասնում է Առինջ, Ջրվեժ և Ձորաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 341մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

«Է»-«Ը» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԱՌԻՆՋ-ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Վերին Պտղնի համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 715մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Աբովյան-Մասիս ճանապարհը, թիվ 6-12 սահմանակետերով երկաթգծին զուգահեռ անցնում է 1384մ, հասնում երկաթգծի և խճուղային ճանապարհը հատող կամրջի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-22 սահմանակետերով անցնում 1459մ, հասնում է Առինջ, Վերին Պտղնի համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3559մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.7

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Արգել համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարենիս համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Նուռնուս համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Գեղի համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Քարաշամբ համայնքին:

 

ԱՐԳԵԼ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Քարաշամբ և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Հրազդան գետի հունով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 2244մ, հասնում Արգել, Կարենիս և Նուռնուս համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2244մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՆՈՒՌՆՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Հրազդան գետի հունում գտնվող Արգել, Կարենիս և Նուռնուս համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, գետի հունով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1149մ, հասնում գետի հունում գտնվող Արգել, Նուռնուս և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1149մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արգել, Նոր Գեղի և Քարաշամբ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 551մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 661մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 19-21 սահմանակետերով, վարելահողերի եզրով անցնում 276մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 499մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 302մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 243մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 172մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 186մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 83մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, դաշտամիջյան ճանապարհով, թիվ 46-47 սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 943մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ լանջով անցնում է 374մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում Արգել-Նոր Գեղի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ավտոճանապարհով, թիվ 53 սահմանակետով անցնում է 278մ, հասնում ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 49մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 56-59 սահմանակետերով անցնում 217մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Նուռնուս և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7012մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Քարաշամբ և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, կիրճից դուրս գալով, ամառանոցների եզրագծով անցնում է 163մ, հատելով Քարաշամբ-Արգել ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 59մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 90մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 151մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա դարձյալ թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 2130մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 398մ, հասնում Արգել-Դովրի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 11-21 սահմանակետերով անցնում 1465մ, հասնում է Արգել, Քարաշամբ և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4558մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

 

Հավելված 8.8

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

 

Հավելված 8.9

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.10

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.11

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.12

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Գառնի համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարդ համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Գողթ համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Հացավան համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Գեղադիր համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Կամարիս համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Գեղաշեն համայնքին:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ժայռի եզրին գտնվող Գառնի, Գեղարդ համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Կանաչ լիճը, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 1487մ, հասնում է 3530.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 1387մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 1429մ, հասնում է 3177մ նիշ ունեցող բլրի թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով ձորակով, հետո լանջով, թիվ 10-21 սահմանակետերով 4480մ, հասնում է 2788.1մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով 4470մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-31 սահմանակետերով 2122մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 33 սահմանակետով 1173մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, այնուհետև ձորով, թիվ 36-48 սահմանակետերով անցնում 2556մ, հասնում է Գառնի, Գեղարդ և Գողթ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19687մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳՈՂԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գառնի, Գողթ և Գեղարդ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով անցնում 2164մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը և գետը, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 1403մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 454մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 722մ, հասնում է Գառնի, Գողթ համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6707մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԱՌՆԻ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Գառնի, Հացավան և Գեղադիր համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 795մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1088մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, նորից հարավ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնելով 953մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 650մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 650մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 248մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1122մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 1361մ, հասնում է Գառնի, Հացավան համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6813մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Գառնի, Գեղադիր և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 215մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 846մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 509մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում է 187մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնելով 922մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում է Գառնի, Գեղադիր և Հացավան համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Գառնի, Գեղաշեն և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 708մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-6 սահմանակետով անցնում 2146մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 419մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 690մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից բարձունքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1291մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 591մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 19-24 սահմանակետերով անցնում 1669մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետով անցնում 762մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 859մ, ձորով հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 581մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 272մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 248մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 433մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, դարձյալ թեքվում է հարավ, անցնում 114մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, նորից թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 279մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 520մ, հասնում է Գառնի, Կամարիս և Գեղադիր համայնքների տարածքների բաժանման «Է» սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13211 մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Գառնի, Գեղաշեն համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 4214մ, հասնում 3139.4մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սկզբում ջրբաժանով, հետո ջրհավաքով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 2409մ, հասնում 2756մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 783մ, հասնում է 2651.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 869մ, հասնում 2566մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 2486մ նիշ ունեցող թիվ 11 սահմանակետով անցնում 1312մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 158մ, հասնում է Գառնի, Գեղաշեն և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10049մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.13

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱԴԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Գեղադիր համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գառնի համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հացավան համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ողջաբերդ համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Զովք համայնքին և «Ե»-«Ա» հատվածով` Կամարիս համայնքին:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գեղադիր, Գառնի և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 215մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 846մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 509մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնելով 922մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով , թիվ 21 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում է Գեղադիր, Գառնի և Հացավան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գեղադիր, Ողջաբերդ և Հացավան համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լեռնաշղթայով անցնելով 314մ, հասնում է սարի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնելով 322մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնելով 461մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լեռան լանջով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնելով 566մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, բարձրանում լեռան գագաթը, անցնում 444մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով, թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնելով 1139մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարի լանջով, առվով անցնելով 582մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում 1708մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 25-31 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 419մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լեռան լանջով, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնելով 824մ, հասնում է Գեղադիր, Հացավան և Գառնի համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7955մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գեղադիր, Ողջաբերդ և Հացավան համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-2 սահմանակետերով 1417մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 3000մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 834մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 120մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 563մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 107մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնելով թիվ 14-15 սահմանակետերով 1043մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 198մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 259մ, հասնում է Գեղադիր, Ողջաբերդ և Զովք համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7666մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գեղադիր, Ողջաբերդ և Զովք համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 223մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 150մ, հասնում է Գեղադիր, Կամարիս և Զովք համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 373մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Գեղադիր, Կամարիս և Գառնի համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 517մ, հասնում է Գեղադիր, Կամարիս և Զովք համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 753մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.14

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Գեղաշեն համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Զառ համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևաբերդի համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գառնի համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Կամարիս համայնքին:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գեղաշեն, Զառ և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 2850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1074մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 487մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 493մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 184մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 30-34 սահմանակետերով անցնում 2471մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 143մ, հասնում է Գեղաշեն, Զառ և Սևաբերդ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8342մ է:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ՍԵՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

3148.1մ նիշ ունեցող Գեղաշեն, Սևաբերդ համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 683մ, հասնում է 3127.3մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, 3115.3մ նիշ ունեցող բարձունքով և թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1280մ, հասնում է 3319մ նիշ ունեցող Աղմաղան սարի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 527մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 928մ, հասնում է 3220.3մ նիշ ունեցող Զեյնարիթե սարի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 216մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 2444մ, հասնում 2827մ նիշ ունեցող լճակից հարավ գտնվող ավերակի հարավային եզրի թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում է 963մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, ջրհավաքով անցնում է 778մ, հասնում ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 494մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 157մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 926մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնում է 648մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 1178մ, հասնում է Գեղաշեն, Սևաբերդ և Զառ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11223մ է:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գեղաշեն, Գառնի համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 4214մ, հասնում 3139.4մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սկզբում ջրբաժանով, հետո ջրհավաքով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 2409մ, հասնում է 2756մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 783մ, հասնում 2651.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 869մ, հասնում է 2566մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 2486մ նիշ ունեցող թիվ 11 սահմանակետով անցնում 1312մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 158մ, հասնում է Գեղաշեն, Գառնի և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10049մ է:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Գեղաշեն, Գառնի և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, առվով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 5498մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1433մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 573մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 598մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 35-36 սահմանակետերով 950մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, առվով, թիվ 39-46 սահմանակետերով անցնում 1707մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 48 սահմանակետով 285մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով Գեղաշեն-Զովք միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 50 սահմանակետով 1281մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով Գեղաշեն- Կամարիս միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է թիվ 52-53 սահմանակետերով 1367մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 316մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է ձորը և, անցնելով 535մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 57 սահմանակետով 1087մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 604մ, հասնում է թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 226մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ և, անցնելով 391մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Գեղաշեն, Զառ և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18371մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.15

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Գեղարդ համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գողթ համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Գառնի համայնքին:

 

ԳԵՂԱՐԴ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԵՂԱՐԴ-ԳՈՂԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գեղարդ, Գողթ համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում է 3312մ նիշ ունեցող Նազար սարի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 1460մ, հասնում 3051մ նիշ ունեցող ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 2692մ, հասնում 3033.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1105մ, հասնում է 2906մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ և անցնելով 16-20 սահմանակետերով 3284մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ և, անցնելով առվով 8481մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, միջգյուղյա ճանապարհով, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 1148մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 548մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք լանջով, առվով անցնելով 975մ, հասնում է Գեղարդ, Գառնի և Գողթ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20961մ է:

 

ԳԵՂԱՐԴ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Ժայռի եզրին գտնվող Գեղարդ, Գառնի համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Կանաչ լիճը, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 1487մ, հասնում է 3530.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 1387մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 1429մ, հասնում է 3177մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ձորակով, լանջով, թիվ 10-21 սահմանակետերով անցնելով 4480մ, հասնում է 2788.1մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով 4470մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-31 սահմանակետերով 2122մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 33 սահմանակետով 1173մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, այնուհետև ձորով, թիվ 36-48 սահմանակետերով անցնում 2556մ, հասնում է Գեղարդ, Գառնի և Գողթ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19687մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.16

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՂԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Գողթ համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գառնի համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Գեղարդ համայնքին:

 

ԳՈՂԹ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳՈՂԹ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳՈՂԹ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գողթ, Գառնի և Գեղարդ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով անցնում 2164մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը և գետը, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 1403մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 454մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 722մ, հասնում է Գողթ, Գառնի համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6707մ է:

 

ԳՈՂԹ-ԳԵՂԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Գողթ, Գեղարդ համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում է 3312մ նիշ ունեցող Նազար սարի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 1460մ, հասնում է 3051մ նիշ ունեցող ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 2692մ, հասնում է 3033.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1105մ, հասնում է 2906մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 16-20 սահմանակետերով 3284մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ և անցնելով առվով 8481մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, միջգյուղյա ճանապարհով, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 1148մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 548մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք լանջով, առվով անցնելով 975մ, հասնում է Գողթ, Գառնի և Գեղարդ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20961մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.17

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Զառ համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևաբերդ համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղաշեն համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Կամարիս համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ակունք համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Զովաշեն համայնքին:

 

ԶԱՌ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԶԱՌ-ՍԵՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Զառ, Սևաբերդ համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղվելով արևմուտք, Կանաչ լճի արևմտյան ափով հատում է դաշտային ճանապարհը, ջրհավաքով և թիվ 1 սահմանակետով անցնում 579մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լճակների հարավային ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 3-5 սահմանակետերով 1122մ, հասնում է ճանապարհի և առվակի հատման կետում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 472մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 363մ, հասնում է ձորակի սկզբնամասի թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, ձորակով, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնելով 2609մ, հասնում է ձորակների հատման կետում գտնվող 2715մ նիշ ունեցող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից նույն ձորակով, թիվ 15-16 սահմանակետերով, ժայռի եզրով անցնում է 3062մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 18-19 սահմանակետերով 1001մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևմտյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 21 սահմանակետով 406մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 445մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով 130մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 287մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով թիվ 26 սահմանակետով 699մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 28 սահմանակետով 952մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 141մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 964մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 425մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 190մ, հասնում է լեռնագագաթի վրա գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 606մ, հասնում է առվի ափին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, լեռնաշղթայով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 886մ, հասնում է Զառ-Սևաբերդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 148մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-46 սահմանակետերով անցնում է 1234մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում է 2147մ, հասնում Զառ, Սևաբերդ և Գեղաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18869մ է:

 

ԶԱՌ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Զառ, Գեղաշեն և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 2850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում է 1074մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 487մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 493մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 184մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 30-34 սահմանակետերով անցնում 2471մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 143մ, հասնում է Զառ, Սևաբերդ և Գեղաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8342մ է:

 

ԶԱՌ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Զառ, Կամարիս և Գեղաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 77մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 441մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում 205մ, հասնում է Զառ, Կամարիս և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 724մ է:

 

ԶԱՌ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Զառ, Ակունք և Զովաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով շարունակվում նույն ուղղությամբ, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 2438մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է արևմուտք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, հատում Ակունք-Զառ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1316մ, հասնում փոքր բլրի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 184մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում Զառ, Կամարիս և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5091մ է:

 

ԶԱՌ-ԶՈՎԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Զառ, Զովաշեն համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2439մ, հասնում է ճանապարհի ու ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 968մ, հասնում դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1657մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով անցնում է 656մ, հասնում ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով ձորակով և հատելով դաշտային ճանապարհը 3168մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, ձորով, թիվ 14-20 սահմանակետերով անցնելով 1285մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, անցնում է ձորով, թիվ 22-49 սահմանակետերով 3904մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով նույն ձորով, թիվ 51-52 սահմանակետերով 308մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 324մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 55-66 սահմանակետերով անցնում է 1408մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 122մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 69 սահմանակետով անցնելով 1578մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում Զառ-Զովաշեն տանող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 70մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72-73 սահմանակետերով և դաշտային ճանապարհով անցնում 1021մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Զառ, Զովաշեն և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18907մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.18

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Զովաշեն համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Զովաշեն համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զառ համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ակունք համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Հատիս համայնքին:

 

ԶՈՎԱՇԵՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԶՈՎԱՇԵՆ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Զովաշեն, Զառ համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2439 մ, հասնում ճանապարհի ու ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 968 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1657 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով անցնում 656մ, հասնում է ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է ձորակով, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնելով 3168մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և թիվ 14-20 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1285մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 22-49 սահմանակետերով անցնում է 3904մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով նույն ձորում գտնվող թիվ 51-52 սահմանակետերով 308մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 324մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 55-66 սահմանակետերով անցնելով 1408 մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 122մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 69 սահմանակետով անցնելով 1578մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում Զառ-Զովաշեն տանող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 70 մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72-73 սահմանակետերով և դաշտային ճանապարհով անցնում է 1021 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Զովաշեն, Զառ և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18907մ է:

 

ԶՈՎԱՇԵՆ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Զովաշեն, Զառ, Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 2337 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով 267 մ, հասնում է Զովաշեն, Ակունք և Հատիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2604մ է:

 

ԶՈՎԱՇԵՆ-ՀԱՏԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Զովաշեն, Հատիս համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնելով 3318 մ, հասնում է 2721.6մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սամանագիծը շարունակվում է արևելյան ուղղությամբ և, թիվ 12 սահմանակետով անցնելով 780մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 14-18 սահմանակետերով 2173 մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, ջրբաժանով, թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 1419մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1278մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 593մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 3139մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 349մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 558մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և, անցնելով թիվ 31 սահմանակետով 568մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 846մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1952մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 181մ, հասնում է Հատիս-Զովաշեն միջհամայնքային ճանապարհի աջ եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 39-42 սահմանակետերով անցնում 1113 մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում լանջով և ձորի եզրով 543մ, հասնում է Զովաշեն, Հատիս և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19165մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.19

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.20

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՐԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.21

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԹԵՂԵՆԻՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Թեղենիք համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արզական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քարաշամբ համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագյուղ համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բուժական համայնքին:

 

ԹԵՂԵՆԻՔ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Թեղենիք, Արզական և Բուժական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 818մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 1042մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 15-22 սահմանակետերով անցնում 787մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 501մ, հատելով ձորը, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 30-34 սահմանակետերով 890մ հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-46 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 91մ, հասնում է 1450.3 մ նիշ ունեցող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 1248մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 2829մ, հասնում 2268մ նիշ ունեցող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 55 սահմանակետով անցնում 1549մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում է 2211.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին տեղադրված «Կիրաշլու» գեոդեզիական կետից 100մ դեպի հարավ գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 60 սահմանակետով անցնում 1897մ, հասնում է 1880.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ` անցնելով թիվ 62 սահմանակետով 9614մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-68 սահմանակետերով անցնում 2109մ, հատելով Հրազդան-Նոր Գեղի ավտոճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 70-75 սահմանակետերով, գետով անցնում 1600մ, հասնում Թեղենիք, Արզական և Քարաշամբ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15433մ է:

 

ԹԵՂԵՆԻՔ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Թեղենիք, Քարաշամբ և Արագյուղ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քարաշամբ-Արագյուղ դաշտամիջյան ճանապարհից վերև` ձորակի մեջ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, լանջով անցնում է 370մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 355մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Հրազդան-Նոր Գեղի ավտոճանապարհը, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 6-12 սահմանակետերով անցնում է 1330մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 104մ, հասնում է Հրազդան գետի հունում գտնվող Թեղենիք, Քարաշամբ և Արզական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2158մ է:

 

ԹԵՂԵՆԻՔ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Թեղենիք, Արագյուղ և Բուժական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարահարթային ռելիեֆով թիվ 1 սահմանակետով անցնում 487մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 3 սահմանակետով, լանջով իջնում 188մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 5-6 սահմանակետերով 519մ, հասնում է քարափի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, լանջով իջնում 366մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ, իջնում 341մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակով իջնում 279մ, հասնում է Թեղենիք, Քարաշամբ և Արագյուղ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2180մ է:

 

ԹԵՂԵՆԻՔ-ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Բուժական, Թեղենիք և Արզական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 301մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1869մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա անցնում 393մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է 239մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 193մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 738մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 517մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 110մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 450մ, հատելով դաշտային ճանապարհը և ձորակը, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 480մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 775մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 678մ, հատելով ձորակը, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 306մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 876մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից, որը գտնվում է 2109մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է դեպի հարավ 554մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով իջնում 715մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջով իջնում, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 319մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 189մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10202մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.22

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Լեռնանիստ համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից, հյուսիսից և արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հրազդան համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Քաղսի համայնքին:

 

ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Լեռնանիստ, Քաղսի և Հրազդան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 984մ, հասնում բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, բնակավայրի եզրով, թիվ 3-10 սահմանակետերով անցնում է 964մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից ձորակով, թիվ 12-25 սահմանակետերով անցնում 1665մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, թիվ 27 սահմանակետով անցնում է 914մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում է 1239մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ անցնում է 5365մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 1754մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 70մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում է 57մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 2569մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, անցնելով 677մ, հասնում է Հրազդան համայնքի, Լեռնանիստ համայնքի և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17919մ է:

 

ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Լեռնանիստ, Քաղսի և Հրազդան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 2157.3մ նիշ ունեցող բարձունքով անցնում 2909մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 87մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 826մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 580մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 355մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-13 սահմանակետերով անցնում 6007մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում 2407մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 287մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնելով 1551մ, հասնում է Լեռնանիստ, Քաղսի համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15010մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.23

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Կամարիս համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Կամարիս համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակունք համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Զառ համայնքին, արևելքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղաշեն համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գառնի համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Գեղադիր համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Զովք համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Արամուս համայնքին և հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Կաթնաղբյուր համայնքին:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Կամարիս, Ակունք և Կաթնաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 848մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է հարավ, ապա արևելք, ձորի ոլորաններով, թիվ 6-16 սահմանակետերով անցնում 1434մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Կամարիս, Ակունք և Զառ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2282մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Կամարիս, Զառ և Գեղաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 77մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և անցնում 441մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում 205մ, հասնում է Կամարիս, Զառ և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 724մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Կամարիս, Գառնի և Գեղաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, առվով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 5498մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1433մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 573մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 598մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնելով 950մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, առվով, թիվ 39-46 սահմանակետերով անցնում 1707մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 48 սահմանակետով անցնելով 285մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով Գեղաշեն-Զովք միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 50 սահմանակետով 1281մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով Գեղաշեն-Կամարիս միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է թիվ 52-53 սահմանակետերով 1367մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 316մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է ձորը և, անցնելով 535մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 57 սահմանակետով անցնելով 1087մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 604մ, հասնում է թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 226մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ և, անցնելով 391մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Կամարիս, Զառ և Գեղաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18371մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Կամարիս, Գեղաշեն և Գառնի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 708մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 2146մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 419մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 690մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից բարձունքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1291մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 591մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 19-24 սահմանակետերով անցնում 1669մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 762մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 859մ, ձորով հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 581մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 272մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 248մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 433մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, դարձյալ թեքվում է հարավ, անցնում 114մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, նորից թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 279մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 520մ, հասնում է Կամարիս, Գառնի և Գեղադիր համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13211մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Կամարիս, Գեղադիր և Գառնի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 517մ, հասնում է Կամարիս, Գեղադիր և Զովք համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 753մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Կամարիս, Զովք և Արամուս համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 556մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 475մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 4-6 սահմանակետերով 1716մ, հասնում է միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 79մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 9-14 սահմանակետերով անցնում 542մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 1032մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 322մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք 237մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ և, անցնելով թիվ 19-20 սահմանակետերով 669մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 410մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 1965մ, հասնում է Կամարիս, Գեղադիր և Զովք համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8004մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԱՐԱՄՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Կամարիս, Արամուս և Կաթնաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 288մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք 182մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 367մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք 430մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է թիվ 5 սահմանակետով 1920մ, հասնում է Կամարիս, Զովք և Արամուս համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3188մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Կամարիս, Ակունք և Կաթնաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 36մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 2-4 սահմանակետերով 1619մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է դաշտային ճանապարհը, շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնում է թիվ 6 սահմանակետով 708մ, հասնում Կամարիս, Արամուս և Կաթնաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2363մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.24

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՔԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.25

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՏԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հատիս համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ֆանտան համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Զովաշեն համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Ակունք համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Կապուտան համայնքին:

 

ՀԱՏԻՍ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հատիս, Ֆանտան և Կապուտան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1331մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 633մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-20 սահմանակետերով անցնում 2914մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 272մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 25 սահամանակետով անցնում 170 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 273մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 199մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 313 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 33-39 սահմանակետերով անցնում 1089մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 902մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 342մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 996մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 46-50 սահմանակետերով անցնում 1015մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև բլրակներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 52-66 սահմանակետերով անցնում 2041 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 68-69 սահմանակետերով անցնում 459մ, հասնում թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 71 սահմանակետով անցնում 900մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 73 սահմանակետով անցնում 430մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 74 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 381մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 75 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 76-83 սահմանակետերով անցնում 741մ, հասնում թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 450մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 86-87 սահմանակետերով անցնում 187մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 89-99 սահմանակետերով անցնում 887մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 100 սահմանակետին: Թիվ 100 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է արևելք, թիվ 101-103 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում թիվ 104 սահմանակետին, ապա բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 104-107 սահմանակետերով անցնում 1280մ, հասնում թիվ 108 սահմանակետին: Թիվ 108 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 109-112 սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 113 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 114-116 սահմանակետերով անցնում 1455մ, հասնում Հատիս, Ֆանտան համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22103 մ է:

 

ՀԱՏԻՍ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՀԱՏԻՍ-ԶՈՎԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հատիս, Զովաշեն համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 3318մ, հասնում 2721.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է արևելյան ուղղությամբ և, անցնելով թիվ 12 սահմանակետով 780մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 14-18 սահմանակետերով 2173մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 20-23 սահմանակետերով 1419մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1278մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 593մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 3139մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 349մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 558մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և, անցնելով թիվ 31 սահմանակետով 568մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 846մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1952մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 181մ, հասնում է Հատիս-Զովաշեն միջհամայնքային ճանապարհի աջ եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 39-42 սահմանակետերով անցնում 1113մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում լանջով, ձորի եզրով 543մ, հասնում Հատիս, Զովաշեն և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19165մ է:

 

ՀԱՏԻՍ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Հատիս, Կապուտան և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձրանում լանջով, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 1282մ, հասնում է Հատիս, Ակունք և Զովաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1282մ է:

 

ՀԱՏԻՍ-ԿԱՊՈՒՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Հատիս, Ֆանտան և Կապուտան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1033մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է Հատիս-Կապուտան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 267մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 3-7 սահմանակետերով 1002մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 2119մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնելով 1468մ, հասնում է Հատիս, Կապուտան և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.26

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հացավան համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ողջաբերդ համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղադիր համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գառնի համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատի մարզին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Երևան քաղաքին:

 

ՀԱՑԱՎԱՆ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հացավան, Ողջաբերդ համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 309մ, հասնում է Ողջաբերդ, Գեղադիր և Հացավան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 309մ է:

 

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Հացավան, Գեղադիր և Ողջաբերդ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լեռնաշղթայով անցնելով 314մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնելով 322մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով ճանապարհով 461մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լեռան լանջով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնելով 566մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, բարձրանում լեռան գագաթը, անցնում 444մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով, թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում է 1139մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարի լանջով, առվով անցնելով 582մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում է 1708մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 25-31 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 419մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լեռան լանջով, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնելով 824մ, հասնում է Հացավան, Գեղադիր և Գառնի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7955մ է:

 

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հացավան, Գառնի և Գեղադիր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 795մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1088մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, նորից հարավ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնելով 953մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 650մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 650մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 248մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1122մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 1361մ, հասնում է Հացավան, Գառնի համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6813մ է:

 

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.27

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.28

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.29

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Մեղրաձոր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ», «Բ»-«Գ», «Գ»-«Դ «Դ»-«Ե», «Ե»-«Զ» և «Զ»-«Է» հատվածներով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, հյուսիս-արևելքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզին, արևելքից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Զովաբեր, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Հրազդան համայնքներին, հարավից «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Ծաղկաձոր, «Ի»-«Լ» հատվածով՝ Չարենցավան համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Լ»-«Խ», «Խ»-«Ծ» և «Ծ»-«Ա» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.30

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Նոր Գեղի համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արգել համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նուռնուս համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Արզնի համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Նոր Հաճըն համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գետամեջ համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Նոր Արտամետ համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Եղվարդ համայնքին, «Ը»-«Թ» հատվածով` Զորավան համայնքին, հյուսիսից «Թ»-«Ա» հատվածով` Քարաշամբի համայնքին:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԱՐԳԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Նոր Գեղի, Արգել և Քարաշամբ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 551մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 661մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 19-21 սահմանակետերով, վարելահողերի եզրով անցնում 276մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 499մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 302մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 243մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 172մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 186մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 83մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, դաշտամիջյան ճանապարհով, թիվ 46-47 սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 943մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ լանջով անցնում է 374մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում Արգել-Նոր Գեղի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ավտոճանապարհով, թիվ 53 սահմանակետով անցնում է 278մ, հասնում ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 49մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 56-59 սահմանակետերով անցնում 217մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Նոր Գեղի, Արգել և Նուռնուս համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7012մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ՆՈՒՌՆՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Գեղի, Արգել և Նուռնուս համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնում 4528մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Նոր Գեղի, Նուռնուս և Արզնի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4528մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԱՐԶՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Նոր Գեղի, Նուռնուս և Արզնի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-22 սահմանակետերով անցնում 2575մ, հասնում Նոր Գեղի, Արզնի և Նոր Հաճըն համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2575մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Նոր Գեղի, Արզնի և Նոր Հաճըն համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Նոր Հաճըն բնակավայրի հյուսիսային եզրագծով անցնող ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1158մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 230մ, հասնում ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 394մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 196մ, հասնում Աբովյան-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 1267մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 47մ, հատելով երկաթգիծը, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով, գերեզմանոցի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 273մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 149մ, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 97մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 21- 22 սահմանակետերով անցնում 418մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 96մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում 335մ, հասնում Նոր Գեղի, Գետամեջ և Նոր Հաճըն համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4659 մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԳԵՏԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Նոր Գեղի, Գետամեջ և Նոր Արտամետ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1- 2 սահմանակետերով անցնում 859մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 4 սահմանակետով անցնում 322 մ, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 218մ, հասնում Նոր Գեղի, Գետամեջ և Նոր Հաճըն համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1399 մ է:

 

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Նոր Գեղի, Նոր Արտամետ և Եղվարդ համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, առվով, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 966մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում է 114 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 313 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում է 218մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, նորից` հյուսիս- արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում է 1593 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրով, դաշտային ճանապարհով և թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում է 378 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 30-35 սահմանակետերով անցնում է 1172 մ, հասնում թիվ 36 սահամանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է արևմուտք, անցնում է 318 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ, անցնում է 848 մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 173 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք, հատուկ նշանակության հողերի եզրով, թիվ 40-44 սահմանակետերով անցնում է 1252 մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից սահամանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 46 սահմանակետով անցնում է 275 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 153 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, գյուղամիջյան ճանապարհով, թիվ 50 սահմանակետով անցնում է 558 մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 223 մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 55 սահմանակետով անցնում 414 մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 127 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Գեղի, Նոր Արտամետ և Գետամեջ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9482մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ, Զորավան և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1581մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 503մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 189մ, հասնում է Եղվարդ, Նոր Արտամետ և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2273մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԶՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

Նոր Գեղի, Զորավան և Քարաշամբ համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 606մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-8 սահմանակետերով անցնում 1274մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 943մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 557մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 462մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 617մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1162մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 745մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 1346մ, հասնում Նոր Գեղի-Զորավան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահման