Համարը 
ՀՕ-186-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.11.22/69(1344) Հոդ.1152
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
25.10.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.11.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.11.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 17-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 78-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասի 1-ին կետը «հանձնման մասին ծանուցմամբ» բառերից հետո լրացնել «, իսկ ֆինանսական կազմակերպության տրամադրած վարկի ապահովման միջոց (հիպոտեկի առարկա) հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվին պարտատիրոջ պահանջները բավարարելու վերաբերյալ դատական գործի շրջանակներում սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված տեղեկությունները պարունակող ծանուցագիրը պարտապանին (գրավատուին) ուղարկվում է պարտապանի (գրավատուի) կողմից գրավառուին տրամադրված (այդ թվում` պայմանագրում նախատեսելով, առանձին փաստաթղթով) հասցեով» բառերով.

2) 3-րդ մասը «նշած հասցեով» բառերից հետո լրացնել «, իսկ ֆինանսական կազմակերպության տրամադրած վարկի ապահովման միջոց (հիպոտեկի առարկա) հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվին պարտատիրոջ պահանջները բավարարելու վերաբերյալ դատական գործի շրջանակներում պարտապանին (գրավատուին) ուղարկվող ծանուցագիրը՝ պարտապանի (գրավատուի) կողմից գրավառուին տրամադրված (այդ թվում՝ պայմանագրում նախատեսելով, առանձին փաստաթղթով) հասցեով» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ տարի հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ
 

Ս. Սարգսյան

2017 թ. նոյեմբերի 13

Երևան
ՀՕ-186-Ն