Համարը 
N 568-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2019.05.29/34(1487) Հոդ.412
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
10.05.2019
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.05.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.05.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է 2019 թվականի հունվարի 1-ից հետո իրականացված (իրականացվող) գործարքների և գործառնությունների վրա:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1177-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

10 մայիսի 2019 թվականի N 568-Ն

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1177-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագրի շրջանակներում հարկային և մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագիրը, այդ ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը և նրանց կողմից իրականացվող գործարքների ու գործառնությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1177-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները՝

1) որոշման 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 7-րդ ենթակետով.

«7) «Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից 2019 թվականի ընթացքում իրականացվող գործարքների ու գործառնությունների ծրագիրը՝ համաձայն N 7 հավելվածի:».

2) որոշումը լրացնել նոր՝ N 7 հավելվածով՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է 2019 թվականի հունվարի 1-ից հետո իրականացված (իրականացվող) գործարքների և գործառնությունների վրա:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

  

2019 թ. մայիսի 20

Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
մայիսի 10-ի N 568-Ն որոշման

 

«Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

հոկտեմբերի 23-ի N 1177-Ն որոշման

 

 Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

«ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ» ԾՐԱԳԻՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

«Քեմփ Վենչուրս» ՓԲԸ

 

NN
ը/կ

Նկարագրությունը

Չափի միա-վորը

Քա-նակը

Գումարը
(դրամ)

1.

Հողի գնում

տարի

3 հա

735,000,000

2.

Անշարժ գույքի գնում

տարի

1,000 քառ. մ.

400,000,000

3.

Շարժական գույքի գնում

տարի

2 հատ

45,000,000

4.

Կոմունալ ծառայությունների վճարներ` հեռախոսային, ինտերնետային և հեռահաղորդակցության ծառայություններ, ամսավճարներ, գազ, էլեկտրաէներգիա, ջրամատակարարում և այլ ծառայություններ

տարի

1

 45,000,000

5.

Գրասենյակային և տնտեսական ապրանքների գնում և ծառայություններ

տարի

1

4,000,000

6.

Կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի և ծառայությունների ձեռքբերում

տարի

1

20,000,000

7.

Անվտանգության համակարգի սարքավորումների և ծառայությունների ձեռքբերում, պահնորդային և այլ ծառայությունների ստացում

տարի

1

 65,000,000

8.

Մասնագիտական և խորհրդատվական ծառայություններ, տեխնիկական սպասարկում, մոնտաժում, ապամոնտաժում, արտաքին տարածքների սպասարկում, հարդարում

տարի

1

20,000,000

9.

Մարքեթինգային, գովազդային, դիզայներական ծառայություններ

տարի

1

2,000,000

10.

Թարգմանչական և համանման այլ ծառայություններ

տարի

1

2,000,000

11.

Տեխնիկական վերահսկում, ծրագրերի կառավարում, կառավարչական և գործառնական բնույթի խորհրդատվություն

տարի

1

 26,000,000

12.

Վարձակալություն (ներառյալ շարժական և անշարժ գույքը)

տարի

1

12,000,000

13.

Գիշերակացի, հյուրանոցային, սննդի և գործուղման հետ կապված այլ ծառայություններ

տարի

1

3,000,000

14.

Նախագծային, ինժեներական, ճարտարապետական աշխատանքներ, տվյալների մշակում, նախագծի կառավարչական և այլ ծառայություններ

տարի

1

 30,000,000

15.

Բրոքերային և մաքսազերծման ծառայություններ

տարի

1

5,000,000

16.

Ինժեներաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական հետազոտություններ, փորձաքննական ծառայություններ

տարի

1

8,000,000

17.

Գնահատման, միջնորդական ծառայություններ

տարի

1

3,000,000

18.

Վառելիք

տարի

15,000 լ

7,500,000

19.

Ազգային պարկի վարձակալություն

տարի

1

2,000,000

20.

Շինարարական, շինմոնտաժային աշխատանքներ, այդ թվում` նյութեր, հումքեր, ապրանքներ, սարքավորումների ձեռքբերում, բարձրավոլտ հոսանքագծերի աշխատանքներ

տարի

1

500,000,000

21.

Անդամակցության, լիցենզիայի, կառուցապատման, վարձակալության և այլ իրավունքի ձեռքբերում

տարի

1

6,000,000

22.

Տրանսպորտային ծառայություն, բեռների փոխադրում

տարի

1

4,000,000

23.

Միջոցառումների կազմակերպում

տարի

1

6,000,000

24.

Փորձագիտական, ուսումնական ծառայություններ

տարի

1

12,000,000

25.

Ապահովագրական ծառայություններ

տարի

1

5,000,000

26.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիական ծառայություններ

տարի

1

6,000,000

27.

Հիմնական միջոցների, նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում

տարի

1

30,000,000

28.

Կամուրջների, ճանապարհների և այլ ենթակառուցվածքների կառուցում, բարելավում, վերանորոգում

տարի

1

20,000,000

29.

Կահույք

տարի

1

80,000,000

30.

Մեքենաներ, սարքավորումներ, տնտեսական գույք և այլ ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերում և սպասարկում, տեղադրում, վերանորոգում

տարի

1

20,000,000

       

2,123,500,000

«Դիս Փրոփերթիս» բարեգործական հիմնադրամ

 

NN
ը/կ

Նկարագրությունը

Չափի միա-վորը

Քա-նակը

Գումարը (դրամ)

1.

Հողի գնում

տարի

5 հա

1,500,000,000

2.

Անշարժ գույքի գնում

տարի

5,100 ք.մ.

6,100,000,000

3.

Շարժական գույքի գնում

տարի

2 հատ

50,000,000

4.

Կոմունալ ծառայությունների վճարներ` հեռախոսային, ինտերնետային և հեռահաղորդակցության ծառայություններ, ամսավճարներ, գազ, էլեկտրաէներգիա, ջրամատակարարում և այլ ծառայություններ

տարի

1

2,000,000

5.

Գրասենյակային և տնտեսական ապրանքների գնում և ծառայություններ

տարի

1

2,000,000

6.

Կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի և ծառայությունների ձեռքբերում

տարի

1

5,000,000

7.

Անվտանգության համակարգի սարքավորումների և ծառայությունների ձեռքբերում, պահնորդային և այլ ծառայությունների ստացում

տարի

1

5,000,000

8.

Մասնագիտական և խորհրդատվական ծառայություններ, տեխնիկական սպասարկում, մոնտաժում, ապամոնտաժում, փոխարինում

տարի

1

20,000,000

9.

Մարքեթինգային, գովազդային, դիզայներական ծառայություններ

տարի

1

2,000,000

10.

Թարգմանչական, համանման այլ ծառայություններ

տարի

1

1,000,000

11.

Տեխնիկական վերահսկում, ծրագրերի կառավարում, կառավարչական և գործառնական բնույթի խորհրդատվություն, շինարարական աշխատանքներ

տարի

1

20,000,000

12.

Վարձակալություն

տարի

1

18,000,000

13.

Գիշերակացի, հյուրանոցային, սննդի և գործուղման հետ կապված այլ ծառայություններ

տարի

1

3,000,000

14.

Նախագծային աշխատանքներ, ինժեներական, տվյալների մշակում, նախագծի կառավարչական և այլ ծառայություններ

տարի

1

5,000,000

15.

Բրոքերային և մաքսազերծման ծառայություններ

տարի

1

2,000,000

16.

Ինժեներաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական հետազոտություններ, փորձաքննական ծառայություններ

տարի

1

30,000,000

17.

Գնահատման, միջնորդական ծառայություններ

տարի

1

3,000,000

18.

Վառելիք

տարի

9,000 լ

4,000,000

19.

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, այդ թվում` նյութեր, հումքեր, ապրանքներ, սարքավորումներ

տարի

1

70,000,000

20.

Անդամակցության, լիցենզիայի, կառուցապատման, վարձակալության և այլ իրավունքի ձեռքբերում

տարի

1

10,000,000

21.

Տրանսպորտային ծառայություն, բեռների փոխադրում

տարի

1

2,000,000

22.

Միջոցառումների կազմակերպում

տարի

1

20,000,000

23.

Փորձագիտական, ուսումնական ծառայություններ

տարի

1

20,000,000

24.

Ապահովագրական ծառայություններ

տարի

1

25,000,000

25.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիական ծառայություններ

տարի

1

5,000,000

26.

Հիմնական միջոցների, կահույքի, նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում

տարի

1

58,000,000

27.

Կամուրջների, ճանապարհների և այլ ենթակառուցվածքների կառուցում, բարելավում, վերանորոգում

տարի

1

30,000,000

28.

Մեքենաների, սարքավորումների, տնտեսական գույքի և այլ ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերում և սպասարկում, տեղադրում, վերանորոգում

տարի

1

140,000,000

29.

Ազգային պարկի վարձակալություն

տարի

1

17,600,000

       

8,169,600,000

«Դիլիջան Ինտերնեյշնլ Սքուլ օֆ Արմենիա» հիմնադրամ

 

NN
ը/կ

Նկարագրությունը

Չափի միա-վորը

Քա-նակը

Գումարը (դրամ)

1.

Շարժական գույքի գնում

տարի

1

75,000,000

2.

Կոմունալ ծառայությունների վճարներ` հեռախոսային, ինտերնետային և հեռահաղորդակցության ծառայություններ, ամսավճարներ, գազ, էլեկտրաէներգիա, ջրամատակարարում և այլ ծառայություններ

տարի

1

180,000,000

3.

Գրենական պիտույքների, տնտեսական ապրանքների, կահույքի, այլ կրթական միջոցների գնում

տարի

1

130,000,000

4.

Կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի ու ծառայությունների ձեռքբերում

տարի

1

20,000,000

5.

Անվտանգության համակարգի սարքավորումների ու ծառայությունների ձեռքբերում, պահնորդային և այլ ծառայությունների ստացում

տարի

1

85,000,000

6.

Կառույցների, տարածքների շահագործման, մաքրման, պահպանման, վերանորոգման և այլ ծառայությունների ու նյութերի ձեռքբերում

տարի

1

310,000,000

7.

Սննդի ձեռքբերում, տրամադրում, սպասարկում

տարի

1

350,000,000

8.

Մասնագիտական և խորհրդատվական ծառայություններ

տարի

1

20,000,000

9.

Մարքեթինգային, գովազդային, դիզայներական ծառայություններ

տարի

1

50,000,000

10.

Թարգմանչական, ինժեներական և համանման այլ ծառայություններ

տարի

1

10,000,000

11.

Տեխնիկական վերահսկում, ծրագրերի կառավարում, կառավարչական և գործառնական բնույթի խորհրդատվություն

տարի

1

20,000,000

12.

Վարձակալություն

տարի

1

240,000,000

13.

Գիշերակացի, հյուրանոցային, սննդի և գործուղման հետ կապված այլ ծառայություններ

տարի

1

80,000,000

14.

Բրոքերային և մաքսազերծման ծառայություններ

տարի

1

5,000,000

15.

Գնահատման, միջնորդական ծառայություններ

տարի

1

45,000,000

16.

Վառելիք

տարի

33,000 լ

15,000,000

17.

Անդամակցության, լիցենզիայի, իրավունքի ձեռքբերում

տարի

1

120,000,000

18.

Տրանսպորտային ծառայություն, բեռների փոխադրում

տարի

1

40,000,000

19.

Միջոցառումների, ժողովների և այլ հանդիպումների կազմակերպում

տարի

1

75,000,000

20.

Փորձագիտական, ուսումնական, անձնակազմի վերապատրաստման ծառայություններ

տարի

1

40,000,000

21.

Ապահովագրական ծառայություններ

տարի

1

35,000,000

22.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիական ծառայություններ

տարի

1

25,000,000

23.

Գրքերի, ուսումնական, սպորտային, գիտական, լաբորատոր, տնտեսական, գրասենյակային և այլ նյութերի ու ծառայությունների ձեռքբերում

տարի

1

50,000,000

24.

Անձնակազմի ընտրության ծառայություններ

տարի

1

40,000,000

25.

Հիմնական միջոցների, նյութական ու ոչ նյութական ակտիվների և այլ ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերում ու սպասարկում, տեղադրում, վերանորոգում

տարի

1

100,000,000

       

2,160,000,000

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան