Համարը 
ՀՕ-347-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 07.01.20-07.12.20 Պաշտոնական հրապարակման օրը 06.07.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
18.06.2020
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.07.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.10.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2020 թվականի հունիսի 18-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 98-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի 1-ին կետը «մոտ» բառից հետո լրացնել «հարկադիր» բառով.

2) 2-րդ կետի «կազմակերպությունների» բառը փոխարինել «կազմակերպության» բառով.

3) 3-րդ կետի «հիվանդանոցի» բառը փոխարինել «կազմակերպության» բառով․

4) 2-րդ մասը «մոտ» բառից հետո լրացնել «հարկադիր» բառով։

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի վերնագիրը և տեքստը «մոտ» բառից հետո լրացնել «հարկադիր» բառով, իսկ տեքստում «հիվանդանոցում» բառը փոխարինել «կազմակերպությունում» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 100-րդ հոդվածում`

1) վերնագրի «կազմակերպություններում» բառը փոխարինել «կազմակերպությունում» բառով.

2) 1-ին մասի «կազմակերպությունների» բառը փոխարինել «կազմակերպության» բառով.

3) 2-րդ մասի «հիվանդանոցի» բառը փոխարինել «կազմակերպության» բառով, իսկ նույն մասը «հսկողություն» բառից հետո լրացնել «և բուժում» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 101-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերում «բժշկական հաստատության եզրակացության» բառերը փոխարինել «հոգեբուժական կազմակերպության հոգեբուժական հանձնաժողովի եզրակացության» բառերով:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 102-րդ հոդվածում «խանգարմամբ հիվանդացած» բառերը փոխարինել «առողջության խնդիր ունեցող» բառերով:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից երեք ամիս հետո:

 

Հանրապետության նախագահ

Ա. Սարգսյան

 

2020 թ. հուլիսի 3

Երևան

ՀՕ-347-Ն

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 6 հուլիսի 2020 թվական: