Համարը 
N 1643-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.11.02/68(440) Հոդ.1283
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
13.10.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.10.2005
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
24.10.2005
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.11.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱԿԻ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
 24 հոկտեմբերի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

13 հոկտեմբերի 2005 թվականի N 1643-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱԿԻ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության մշակութային ժառանգության առանձնակի արժեքավոր մշակութային արժեքների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:


Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ
    

Ա. Մարգարյան


2005 թ. հոկտեմբերի 18
Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
հոկտեմբերի 13-ի N 1643-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱԿԻ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ

Անվանումը, անունը կամ վերնագիրը

Ստեղծողը (հեղինակը)

Ստեղծման ժամանակը

Ստեղծման վայրը

Նյութը

Քանակը, բաղկացուցիչ մասերը

Չափերը, քաշը

Վիճակը

Ծածկագիրը

Ծանոթա-գրու-
 թյուն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Կառք` քառանիվ, կամարակապ ծածկով

անհայտ

Ք. ա.
XV դ.

Լճաշեն, Կուրգանի 8

փայտ

մեկ

350 x 220 x 140 սմ

վերանորոգված, բավարար

Հ.2009-609, ՀՊԹ

 

Սեպագիր արձանագրու-թյուն` Էրեբունի ամրոցի հիմնադրման

Արգիշտի I

Ք. ա.
782 թ.

Արին բերդ

բազալտ

մեկ

97 x 49 x 54 սմ

լավ

Հ.2662, ՀՊԹ

 

Դուռ` Մշո Առաքելոց վանքի

գծագրող` Ղուկաս, փորագրիչ-վարպետներ` Թորոս և Գրիգոր

1134 թ.

Մուշ

փայտ

մեկ

200 x 140 x 20 սմ

բավարար

Հ. 55, ՀՊԹ

 

Աստվածաշունչ

Բարսեղ

1270 թ.

(Կիլիկիա)

թուղթ

819 թերթ

31 x 24 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 345, Մատենադարան

Յովհ. Արքաեղբայր

Ճաշոց

Թորոս Ռոսլին

1286 թ.

(Կիլիկիա)

մագաղաթ

479 թերթ

33,5 x 24,5 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 979, Մատենադարան

Հեթում Բ արքա

Ճառընտիր

Մխիթար Այրիվանեցի

1283 թ.

Այրիվանք

թուղթ

1189 թերթ

35,7 x 26,5 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 1500, Մատենադարան

 

Ավետարան` Էջմիածնի

Յովհաննես

989 թ.

Նորավանք

մագաղաթ

233 թերթ

35 x 28 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 2374, Մատենադարան

փղոսկրա- կազմ

Թղթի հնագույն ձեռագիր

Ղուկաս

981 թ.

անհայտ

թուղթ

359 թերթ

28 x 19 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 2679, Մատենադարան

 

Ավետարան

Յովհաննես

1018 թ.

Տալաշու վանք

մագաղաթ

268 թերթ

39 x 30 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 4804, Մատենադարան

 

Լազարյան Ավետարան

Սահակ Վանանդացի

887 թ.

անհայտ

մագաղաթ

229 թերթ

37 x 27,5 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 6200, Մատենադարան

 

Հաղբատի Ավետարան

Մարգարե

1211 թ.

Հաղբատ, Հոռոմոս

մագաղաթ

360 թերթ

30 x 22 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 6288, Մատենադարան

 

Մշո Ճառընտիր

Վարդան քահանա Կարնեցի

1200-1202 թթ.

Ավագ վանք (Երզնկա)

մագաղաթ

605 թերթ

70,5 x 55 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 7729, Մատենադարան

 

Սանասարյան Ավետարան

Եղիակ քահանա

986 թ.

անհայտ

մագաղաթ

219 թերթ

31 x 23 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 7735, Մատենադարան

 

Մուղնու Ավետարան

Յովհաննես

ԺԱ դ.

Սանդղկա վանք

մագաղաթ

383 թերթ

42 x 32,5 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 7736, Մատենադարան

 

Թորոս Ռոսլինի Ավետարան

անհայտ

ԺԳ դ.

(Կիլիկիա)

մագաղաթ

312 թերթ

30,3 x 21 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 9422, Մատենադարան

 

Մաշտոցի ինքնագրից օրինակված Ավետարան

Յովհաննես

1069 թ.

Վարագ

մագաղաթ

291 թերթ

14,3 x 10,3 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 10434, Մատենադարան

 

Թորոս Ռոսլինի 1268 թ. Ավետարան

Թորոս Ռոսլին

1267-1268 թթ.

Հռոմկլայ

մագաղաթ

332 թերթ

22 x 17,2 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 10675, Մատենադարան

 

Վեհամոր (Երդման) Ավետարան

անհայտ

Թ դ.
(Էդ. ?)

անհայտ

մագաղաթ

257 թերթ

33 x 25,7սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 10680, Մատենադարան

 

Վազգեն Վեհափառի Ավետարան

անհայտ

ԺԱ դ.

անհայտ

մագաղաթ

264 թերթ

32 x 25 սմ

բավարար

Ձեռ. Հմր 10780, Մատենադարան

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան