Համարը 
N 29-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.05.03-2021.05.16 Պաշտոնական հրապարակման օրը 11.05.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
06.05.2021
Ստորագրող մարմինը 
Պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.05.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.05.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՐԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

06 մայիսի 2021 թ.

N 29-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՐԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

 1. Հաստատել` հարբժշկական ծառայությունների ցանկը, համաձայն հավելվածի:

 2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարի

2021 թ. N 29-Ն հրամանի

 

ՑԱՆԿ

 

ՀԱՐԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

1. Հոգեբանական.

2. Կինեզիոլոգիական.

3. Էրգոթերապևտիկ.

4. Օրթեզիստական.

5. Պրոթեզիստական.

6. Սոցիալական աշխատողի.

7. Հատուկ մանկավարժական (լոգոպեդ, սուրդոմանկավարժ, տիֆլոմանկավարժ, արտ-թերապիստ, խաղաթերապիստ).

8. Տեղեկատվական-խորհրդատվական (դիաբետի դպրոց, կրծքով սնուցման դպրոց, մայրության դպրոց).

9. Բժշկական սարքավորումների մասնագիտական տեխնիկական սպասարկման.

10. Բուժական ֆիզկուլտուրայի.

11. Դիակի խնամքի, մշակման (դաբաղման) և պահպանման:

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 11 մայիսի 2021 թվական: