Համարը 
ուղղ.18
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Ուղղում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.05.31-2021.06.13 Պաշտոնական հրապարակման օրը 10.06.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ընդունման ամսաթիվը 
Ստորագրող մարմինը 
Ստորագրման ամսաթիվը 
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՈՒՂՂՈՒՄ 20.05.20 N 09-Ն ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԻ

 

ՈՒՂՂՈՒՄ

 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 20-ի՝ «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանը հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հեռավար (դիստանցիոն) կրթության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N 09-Ն հրամանի հավելվածի 9-րդ կետում տեղ է գտել վրիպակ. «արդյունքում» բառի փոխարեն դրվել է ստորակետ: 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝ խնդրում եմ հրամանում կատարել ուղղում՝ «ատեստավորման, սովորողի փոխադրման» բառերը փոխարինելով «ատեստավորման արդյունքում սովորողի փոխադրման» բառերով:

 

 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 10 հունիսի 2021 թվական: