Համարը 
ՀՕ-52-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.04.14/21(320) Հոդ.485
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.03.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.04.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.04.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2004 թվականի մարտի 16-ին

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածում`

ա) 2-րդ մասի լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների 1-ին աղյուսակի` «Անվտանգության բնագավառ» բաժնի 6-րդ կետի 2-րդ սյունակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտադրություն կամ առևտուր».

բ) ուժը կորցրած ճանաչել 9-րդ կետը.

գ) 2-րդ մասի լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի 12-րդ բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  12. Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառ                
1 Հրապարակի ընտրում`

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների

ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
2 Նախագծում` 

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների

ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
3 Կառուցում` 

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների

ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
4 Շահագործման հանձնում` 

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների

ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
5 Շահագործում` 

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների

ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
6 Շահագործումից հանում`

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների

ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
7 Աղյուսակի երկրորդ սյունակի 1-6 կետերում նշված և միջուկային տեղակայանքի սկզբնական նախագծով չնախատեսված լիցենզավորման ենթակա այլ աշխատանքների կատարում և ծառայությունների մատուցում ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
8 Ներմուծում կամ արտահանում`

- միջուկային նյութերի

- ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ  նյութեր պարունակող սարքերի կամ  գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների

- ռադիոակտիվ թափոնների

- հատուկ նյութերի

- հատուկ սարքավորումների

- հատուկ տեխնոլոգիաների

ՀՀԿ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
9 Միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների կատարում

- արտադրություն

- օգտագործում

- փոխադրում

- պահեստավորում

- վերամշակում

ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
10 Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարում`

- արտադրություն

- օգտագործում

- վերանորոգում

- մոնտաժում և կարգաբերում

- փոխադրում

- պահեստավորում

ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
11 Ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների կատարում`

- փոխադրում

- վերամշակում

- պահում

- թաղում

ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
12 Միջուկային տեղակայանքների և միջուկային նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության իրականացում ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
13 Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների համար անվտանգության տեսակետից կարևոր սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի`

- նախագծում

- պատրաստում

ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
14 Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների, դրանց նախագծերի և այլ փաստաթղթերի փորձաքննություն ԱԷՕԲԿՄ Բ - Փ - Ո  Հ Վ
15 Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեություն ԱԷՕԲԿՄ Բ - - - Ո  Հ Վ».


դ) 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողով`

«ԱԷՕԲԿՄ` Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառը կարգավորող մարմին»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2004 թ. ապրիլի 5
Երևան
ՀՕ-52-Ն