Համարը 
ՀՕ-61-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.01.31/8(380) Հոդ.158
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.01.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.02.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 24-ին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի (1 հուլիսի 1998 թվականի, այսուհետ՝ օրենսգիրք) 360-րդ հոդվածում`

 

1) 1-ին մասի 9-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 2-րդ մասի «1-9» թվերը փոխարինել «1-8» թվերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 428-րդ հոդվածի 4-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 429-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «ուղղիչ հիմնարկում պահելու պայմանները փոխելու,» բառերը:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 430-րդ հոդվածի 2-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 431-րդ հոդվածում`

 

1) 1-ին մասի 4-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 2-րդ մասի «վեց ամիս» բառերը փոխարինել «մեկ տարի» բառերով:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 435-րդ հոդվածը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 437-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «, դատապարտյալին մեկ ռեժիմի քրեական պատիժն իրականացնող հիմնարկից այլ ռեժիմի հիմնարկ տեղափոխելու» բառերը:

Հոդված 8. Օրենսգրքի 438-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «, մեկ ռեժիմի քրեական պատիժն իրականացնող հիմնարկից այլ ռեժիմի հիմնարկ տեղափոխելու» բառերը:

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:


Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ 

Ռ. Քոչարյան


2005 թ. հունվարի 18
Երևան
ՀՕ-61-Ն