Համարը 
ՀՕ-92-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.07.14/38(337) Հոդ.866
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
08.06.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.07.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.07.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը


Ընդունված է 2004 թվականի հունիսի 8-ին


«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածում աղյուսակի 171 -րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.

 

 


 

2.


 171. Զբոսաշրջության բնագավառ

 զբոսավարի գործունեություն,
 բացառությամբ այն անձանց
 գործունեության, ովքեր
 զբոսավարի գործունեություն են
 իրականացնում բացառապես այն
 զբոսաշրջային օբյեկտի
 սահմաններում, որի
 աշխատողն են

 ուղեկցորդի գործունեություն,
 բացառությամբ այն անձանց
 գործունեության, ովքեր
 ուղեկցորդի գործունեություն են
 իրականացնում բացառապես այն
 զբոսաշրջային օբյեկտի
 սահմաններում, որի
 աշխատողն ենԿՄ

 

 


 

ԿՄԲ

 

 

 


Բ-

 

 

 


--

 

 

 


--

 

 

 


-Ո

 

 

 


Ո-

 

 

 


--

 

 

 


-
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2004 թ. հուլիսի 1
Երևան
ՀՕ-92-Ն