Համարը 
N 1499-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.12.08/61(795) Հոդ.1412
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
21.10.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.11.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.12.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔԻ, ՀՈՒՄՔԻ, ԿԵՐԵՐԻ, ԼՐԱՑԱԿԵՐԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՈՒ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 4-Ի N 1241-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

21 հոկտեմբերի 2010 թվականի N 1499-Ն

 

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔԻ, ՀՈՒՄՔԻ, ԿԵՐԵՐԻ, ԼՐԱՑԱԿԵՐԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՈՒ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 4-Ի N 1241-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը լրաց. 02.08.12 N 977-Ն, խմբ. 21.11.13 N 1298-Ն)

 

Հիմք ընդունելով «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 1-ին կետը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(նախաբանը լրաց. 22.12.22 N 2005-Ն)

1. Հաստատել`

1) կենդանիների, կենդանական ծագում ունեցող մթերքի, հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների ներմուծման, արտահանման, հանրապետության տարածքում փոխադրման համար անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթեր և անվտանգության սերտիֆիկատներ և համապատասխանության տեղեկանք տալու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կենդանիների, գյուղատնտեսական շուկաներում վաճառելու նպատակով կենդանական ծագում ունեցող մթերքի, ինչպես նաև կենդանական ծագում ունեցող հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային հավելումների, կերային խառնուրդների փոխադրման համար տրվող անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի և անասնաբուժական վկայականի ձևերը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետությունից կենդանիների, կենդանական ծագում ունեցող մթերքի, հումքի, կերերի, լրացակերերի ԱՊՀ երկրներ արտահանման համար տրվող անասնաբուժական սերտիֆիկատների ձևերը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվող և Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների համար տրվող անվտանգության սերտիֆիկատների ձևերը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) Հայաստանի Հանրապետությունից Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծվող՝ ենթահսկման ենթակա ապրանքների միասնական անասնաբուժական սերտիֆիկատների ձևերը՝ համաձայն N 5 հավելվածի.

6) արտահանման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքով փոխադրվող բեռների համար տրվող համապատասխանության տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն N 6 հավելվածի.

7) կենդանիների, թռչունների, ձկների, երկկենցաղների, սողունների, անողնաշարավորների, սերմնահեղուկի, ձվաբջջի, զիգոտի, սաղմի, բեղմնավորված ձկնկիթի, ինկուբացիոն ձվի փոխադրման, պահպանման, իրացման համար N 1 ձևի անասնաբուժական վկայականի հավելվածի ձևը՝ համաձայն N 7 հավելվածի.

8) անասնաբուժական սերտիֆիկատների միասնական ձևերը՝ համաձայն N 8 հավելվածի.

9) անասնաբուժական սերտիֆիկատների միասնական ձևերի լրացման կանոնները՝ համաձայն N 9 հավելվածի:

(1-ին կետը փոփ., լրաց. 02.08.12 N 977-Ն, լրաց., խմբ. 21.11.13 N 1298-Ն, 30.10.14 N 1187-Ն)

2. Հայաստանի Հանրապետությունից Եվրոպական միության երկրներ արտահանման համար կիրառել Եվրոպական միություն երրորդ երկրներից կենդանիների, կենդանական ծագում ունեցող մթերքի, հումքի, կերերի, լրացակերերի ներմուծման համար հաստատված առողջության սերտիֆիկատների ձևերը:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 4-ի «Անասնաբուժական պետական հսկման ենթակա բեռների անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթեր տալու կարգը հաստատելու մասին» N 1241-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2010 թ. նոյեմբերի 24
Երևան 

 

 

 

 Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔԻ, ՀՈՒՄՔԻ, ԿԵՐԵՐԻ, ԼՐԱՑԱԿԵՐԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ, ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՈՒ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՏԱԼՈՒ

(վերնագիրը փոփ. 02.08.12 N 977-Ն, խմբ. 21.11.13 N 1298-Ն)

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են կենդանիների, կենդանական ծագում ունեցող հումքի, մթերքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների (այսուհետ` անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռներ), սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների ներմուծման, արտահանման, հանրապետության տարածքում փոխադրման համար անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթեր, անվտանգության սերտիֆիկատներ և համապատասխանության տեղեկանք տալու ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի գործողությունը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետությունից Եվրոպական միության երկրներ վայրի ջրային կենդանիների արտահանման համար պահանջվող առողջության սերտիֆիկատ տալու ընթացակարգի վրա:

3. Անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների ներմուծման համար տրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման հավելվածների ձևերի անասնաբուժական վկայականներ, անասնաբուժական սերտիֆիկատներ:

4. Անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների արտահանման համար տրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման հավելվածների ձևերի, անասնաբուժական կամ Եվրոպական միության կամ այլ ներկրող երկրի կողմից սահմանված ձևի առողջության կամ անասնաբուժական սերտիֆիկատներ և համապատասխանության տեղեկանք, իսկ սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների համար` համապատասխանության տեղեկանք և անվտանգության սերտիֆիկատներ:

5. Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերն են անասնաբուժական վկայականները (NN 1, 2 և 3, 5 ձևեր), անասնաբուժական սերտիֆիկատները (NN 6 և 4 ձևեր): Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը բնորոշում են բեռի անասնաբուժասանիտարական անվտանգությունը, կենդանու դեպքում առողջությունը, ծագման վայրի անասնահամաճարակային վիճակը, անասնաբուժասանիտարական անվտանգությունը:

(5-րդ կետը լրաց. 16.03.17 N 248-Ն)

6. Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը տրվում են ըստ բեռի տեսակի՝

1) N 1 ձևի անասնաբուժական վկայականը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոխադրվող կենդանիների, սերմնահեղուկի, ձվաբջջի, զիգոտի, սաղմի, բեղմնավորված ձկնկիթի, ինկուբացիոն ձվի համար, ընդ որում, N 1 ձևի անասնաբուժական վկայականի հավելվածը լրացվում է միայն չհամարակալված և Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի (այսուհետ` տեսչական մարմին) կողմից սահմանված կարգով չգրանցված կենդանիների համար.

2) N 2 ձևի վկայականը տրվում է գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում, առևտրի կետերում և հանրային սննդի օբյեկտներում իրացման (վաճառքի) ենթակա, անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով՝ հանրապետության տարածքով փոխադրվող կենդանական ծագում ունեցող մթերքի` կաթի, կաթնամթերքի, սննդային ձվի, վերամշակված ձկան, ձկնամթերքի, սննդային ձկնկիթի, մեղրի, ցողամեղրի, մեղրահացի, այլ մեղվաբուծական մթերքի համար.

3) N 3 ձևի վկայականը տրվում է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով՝ հանրապետության տարածքով փոխադրվող կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների համար.

4) N 4 ձևի անասնաբուժական սերտիֆիկատը տրվում է ներմուծվող անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների՝ հանրապետության տարածքով փոխադրման համար.

4.1) N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականը տրամադրվում է սպանդանոցային ծագման տեղական արտադրության կենդանական ծագման մթերքի և հումքի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով փոխադրման, վերամշակման (մշակման) և (կամ) իրացման (վաճառքի) համար: N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականը տրամադրվում է սպանդանոցային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից.

4.2) N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականն ունի պիտակ (այսուհետ՝ պիտակ)՝ համաձայն N 5.1 ձևի, որը տրամադրվում է, երբ N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականով փոխադրվող, մատակարարվող, վաճառվող կամ իրացվող կենդանական ծագման մթերքը կամ հումքն իրացվելու է տարբեր խմբաքանակներով: Պիտակը նույնականացվում է N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականի հերթական համարակալման, յուրաքանչյուր պիտակին լրացնողի կողմից տրվող հերթական համարով և արագ արձագանքման կոդի (Quick Response (QR) code) միջոցով.

4.3) տարբեր խմբաքանակներով իրացվող յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար լրացվում է պիտակի պիտակ՝ համաձայն N 5.2 ձևի, որը տրամադրվում է մատակարարների և իրացման կազմակերպությունների կողմից։ Պիտակի պիտակը նույնականացվում է պիտակի հերթական համարակալման և յուրաքանչյուր պիտակի պիտակին լրացնողի կողմից տրվող հերթական համարով և արագ արձագանքման կոդի (Quick Response (QR) code) միջոցով.

5) N 6 ձևի անասնաբուժական սերտիֆիկատները (NN 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6i, 6j և 6k ձևեր) տրվում են հանրապետությունից արտահանվող անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների համար` ըստ բեռի տեսակի: Մաքսային միության մաքսային տարածք արտահանվող անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների համար տրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման N 5 հավելվածով սահմանված անասնաբուժական սերտիֆիկատները՝ ըստ բեռի տեսակի:

(6-րդ կետը լրաց. 16.03.17 N 248-Ն, 28.12.17 N 1700-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 25.02.21 N 241-Ն, խմբ., լրաց. 22.09.23 N 1631-Ն)

7. NN 1, 2 և 3 ձևերի անասնաբուժական վկայականները տրվում են անասնաբուժական ծառայության կողմից: NN 1, 2 և 3 ձևերի անասնաբուժական վկայականները լրացվում են առնվազն երկու օրինակից, որի մեկ օրինակը պահվում է անասնաբուժական ծառայությունում:

(7-րդ կետը լրաց. 16.03.17 N 248-Ն, 28.12.17 N 1700-Ն, խմբ. 25.02.21 N 241-Ն)

8. NN 4, 6, 7 ձևերի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման N 5 հավելվածով սահմանված անասնաբուժական սերտիֆիկատները տրվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծման և Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով:

9. Եվրոպական միության և այլ երկրներ անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների արտահանման համար տրվում են Եվրոպական միության կամ տվյալ երկրի օրենսդրությամբ ներկրման ընթացակարգով սահմանված համապատասխան ձևի առողջության կամ անասնաբուժական սերտիֆիկատներ:

10. N 7 ձևի անվտանգության սերտիֆիկատները (այսուհետ՝ անվտանգության սերտիֆիկատներ) տրվում են Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող և Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների համար, արտահանման կամ ներմուծման ընթացքում անվտանգության կամ համապատասխանության, կամ ծագման, կամ առողջության սերտիֆիկատների կամ լաբորատոր արձանագրությունների կամ եզրակացությունների կամ սերտիֆիկատների հիման վրա: Ներկրող երկրի պահանջի դեպքում Եվրոպական միության և այլ երկրներ սննդամթերքի արտահանման համար տրվում են տվյալ երկրի օրենսդրությամբ ներկրման համար սահմանված համապատասխան ձևի սերտիֆիկատներ:

11. NN 1, 2 և 3 ձևերի անասնաբուժական վկայականները տրվում կամ մերժվում են անասնաբուժական ծառայություն դիմում ներկայացվելուց հետո մեկօրյա ժամկետում: Դիմումում նշվում են բեռի տիրոջ կամ փոխադրողի անունը, հայրանունը, ազգանունը կամ անվանումը, անձնագրային տվյալները, բեռի ծագման վայրը, բեռի անվանումը, քանակը, փոխադրման վայրը:

(11-րդ կետը լրաց. 16.03.17 N 248-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

12. Անասնաբուժական ծառայության կողմից NN 1, 2 և 3 ձևերի անասնաբուժական վկայականների տրամադրումը մերժվում է, եթե բավարար չէ բեռի անասնաբուժասանիտարական անվտանգությունը, կենդանու դեպքում առողջությունը կամ ծագման վայրի անասնահամաճարակային վիճակը կամ ապահովված չէ անասնաբուժասանիտարական անվտանգությունը:

(12-րդ կետը լրաց. 16.03.17 N 248-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

12.1. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության արդյունքում սպանդից գոյացած մթերքն սպառման համար պայմանական պիտանի կամ ոչ պիտանի ճանաչվելու դեպքում N 5 անասնաբուժական ձևը չի տրամադրվում և դրա մասին անմիջապես տեղեկացվում է վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմնին՝ ներկայացնելով փորձաքննության եզրակացության պատճենը:

(12.1-ին կետը լրաց. 25.02.21 N 241-Ն)

13. Սույն կարգի 12-րդ կետով սահմանված դեպքերում մերժման մասին անասնաբուժական ծառայությունը գրավոր ծանուցում է դիմումատուին:

(13-րդ կետը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

14. N 4 ձևի անասնաբուժական սերտիֆիկատը, N 6 ձևի անասնաբուժական և Եվրոպական միության երկրներ արտահանման առողջության սերտիֆիկատները, N 7 ձևի անվտանգության սերտիֆիկատները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման N 5 հավելվածով սահմանված անասնաբուժական սերտիֆիկատները տրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված ընթացակարգով` անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվելուց կամ անհրաժեշտ գործողությունների ավարտից հետո մեկօրյա ժամկետում:

15. N 8 ձևի համապատասխանության տեղեկանքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված ընթացակարգով:

16. Ներմուծվող բեռի համար տրվող անասնաբուժական սերտիֆիկատում կամ անասնաբուժական վկայականում կամ անվտանգության սերտիֆիկատի «Լրացուցիչ նշումներ» տողում լրացվում են բեռն ուղեկցող անասնաբուժական վկայականի կամ անասնաբուժական կամ առողջության սերտիֆիկատի կամ համապատասխանության կամ ծագման կամ անվտանգության սերտիֆիկատների կամ լաբորատոր արձանագրությունների կամ եզրակացությունների կամ սերտիֆիկատների համարները և դրանք տալու ամսաթվերը:

17. Կարանտինային հիվանդություններից անապահով տարածքներից բեռների փոխադրման համար անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը տրվում են տեսչական մարմնի գիտությամբ և գրավոր թույլտվությամբ՝ թույլտվության խնդրարկման օրը: Բեռն ուղեկցող անասնաբուժական վկայականում կամ տեղեկանքում նշվում են տեսչական մարմնի թույլտվության վերաբերյալ փաստաթղթի համարը, տալու տարին, ամիսը և ամսաթիվը։

(17-րդ կետը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն)

18. (կետն ուժը կորցրել է 10.06.21 N 977-Ն)

(18-րդ կետը 10.06.21 N 977-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի խմբագրության մասով ուժի մեջ է մտնում «Թույլատվական փաստաթղթեր (sw.gov.am)» համակարգի գործարկման օրվանից)

19. Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը, անվտանգության սերտիֆիկատները և համապատասխանության տեղեկանքը վեցանիշ թվով համարակալմամբ, կենտրոնացված կարգով, մեկ էջի կամ, անհրաժեշտության դեպքում, դիմերեսի և դարձերեսի վրա տպագրվող, գունավոր հիմնագույնով և երիզված շրջանակով, հայերեն կամ հայերեն և ռուսերեն կամ հայերեն և անգլերեն տեքստերով, փաստաթղթի կեղծումը բացառող անվտանգության երաշխիքով փաստաթղթեր են: Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերն, բացառությամբ սույն կարգի 19.1-ին կետով նախատեսված դեպքում, ունեն նաև վերին աջ անկյունում անասնաբուժական հոլոգրաֆիկ խորհրդանշան` կապույտ խաչ՝ պարուրված օձով գավաթի տեսքով:

(19-րդ կետը լրաց. 28.12.17 N 1700-Ն)

19.1. Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը՝ բացառությամբ NN 1, 2, 3 և 5 ձևերի անասնաբուժական վկայականների, անվտանգության սերտիֆիկատները և համապատասխանության տեղեկանքը, ինչպես նաև դրանց համար ներկայացվող հայտերը, ենթահայտերը, դիմումները և ուղեկցող փաստաթղթերը տրամադրվում են բացառապես էլեկտրոնային եղանակով՝ «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» էլեկտրոնային հարթակում (www.trade.gov.am) հասանելի «Թույլատվական փաստաթղթեր» (sw.gov.am) համակարգի միջոցով, բացառությամբ անհաղթահարելի ուժի առկայության և արտահանվող երկրի պահանջի դեպքերում՝ անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը տրամադրվում են թղթային եղանակով։ Անհաղթահարելի ուժի վերացման դեպքում՝ անասնաբուժության բնագավառում պետական վերահսկողություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնի կողմից էլեկտրոնային եղանակով ստեղծվում են հայտեր, ենթահայտեր և դիմումները, իսկ թղթային եղանակով տրամադրված փաստաթղթերը ներբեռնվում են «Թույլատվական փաստաթղթեր» (sw.gov.am) համակարգ:

(19.1-ին կետը լրաց. 28.12.17 N 1700-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, խմբ. 10.06.21 N 977-Ն)

(19.1-ին կետը 10.06.21 N 977-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի խմբագրության մասով ուժի մեջ է մտնում «Թույլատվական փաստաթղթեր (sw.gov.am)» համակարգի գործարկման օրվանից)

19.2. N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականը տրվում է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության դրական եզրակացության դեպքում և լրացվում է սպանդանոցային գործունեություն իրականացնող անձի կողմից՝ երկու օրինակով:

(19.2-րդ կետը լրաց. 25.02.21 N 241-Ն)

19.3. N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականի պիտակը (պիտակ), պիտակի պիտակը լրացվում է սպանդանոցային գործունեություն իրականացնող անձի և (կամ) սպանդային մթերքի մատակարարողի կամ իրացնողի կողմից՝ երկու օրինակով:

(19.3-րդ կետը լրաց. 25.02.21 N 241-Ն, լրաց. 22.09.23 N 1631-Ն)

19.4. N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականը, պիտակը, պիտակի պիտակը լրացվում են էլեկտրոնային եղանակով՝ անասնաբուժության բնագավառում պետական վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի «Սպանդանոցների կառավարում» միասնական էլեկտրոնային հարթակից՝ նախապես համակարգում գրանցվելու և մուտքի ծածկագիր ստանալու միջոցով: N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականի պիտակում նշված քանակի սպառման դեպքում համակարգը թույլ չի տալիս լրացնել պիտակի պիտակ:

(19.4-րդ կետը լրաց. 25.02.21 N 241-Ն, խմբ. 22.09.23 N 1631-Ն)

19.5. N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականը և պիտակն, պիտակի պիտակն էլեկտրոնային եղանակով լրացնելու անհնարինության դեպքում, լրացնելու իրավասություն ունեցողի նախնական դիմումի հիման վրա, տեսչական մարմինը թույլատրում է N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականի և պիտակի, պիտակի պիտակի՝ թղթային տարբերակով լրացնելը՝ դիմումատուին նախապես տրամադրելով իր կողմից հաստատված և հաշվառված N 5 ձևի վկայականի և պիտակի, պիտակի պիտակի թղթային օրինակները՝ յուրաքանչյուրից երեք օրինակով:

(19.5-րդ կետը լրաց. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

19.6. N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականը կամ պիտակը, պիտակի պիտակը թղթային եղանակով լրացնելուց հետո մեկօրյա ժամկետում լրացնողը վկայականի կամ պիտակի, պիտակի պիտակի մեկ օրինակը ներկայացնում է տեսչական մարմին:

(19.6-րդ կետը լրաց. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

19.7. N 5 ձևի անասնաբուժական վկայական, պիտակ կամ պիտակի պիտակ տրամադրողը և ստացողն իրականացնում են վկայականի, պիտակի կամ պիտակի պիտակի հաշվառում՝ լրացված վկայականի կամ պիտակի կամ պիտակի պիտակի մեկ օրինակը պահելով առնվազն 1 տարի:

(19.7-րդ կետը լրաց. 25.02.21 N 241-Ն, խմբ. 22.09.23 N 1631-Ն)

20. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների փոխադրման համար տրվող անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի և համապատասխանության տեղեկանքի գործողության ժամկետը 3 աշխատանքային օր է` սկսած տալու օրվանից:

21. Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների համար տրված անասնաբուժական սերտիֆիկատների կամ անասնաբուժական վկայականի կամ սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների համար տրված անվտանգության սերտիֆիկատների գործողության ժամկետը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուժի մեջ է տալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

22. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անասնաբուժական ծառայության կողմից պետական հսկողության ենթակա բեռների փոխադրման համար տրված անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը, ծառայության սահմանային պետական վերահսկողություն իրականացնող բաժինների կողմից արտահանման համար տրված անասնաբուժական կամ առողջության սերտիֆիկատները կամ անվտանգության սերտիֆիկատները և համապատասխանության տեղեկանքը գրանցվում են համապատասխան գրանցամատյաններում, որի ձևը հաստատում է ծառայությունը:

(22-րդ կետը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

23. Տարբեր գույնի թանաքով, մատիտով, տարբեր ձեռագրով, ջնջումներով, սահմանային աղավաղված դրոշմակնիքով, առանց ստորագրության կամ ստորագրողի պաշտոնի, ազգանվան, փաստաթուղթը տալու ամսաթվին անհամապատասխան լրացված կամ ամսաթիվ չունեցող կամ կեղծված անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը, անվտանգության սերտիֆիկատներն ու համապատասխանության տեղեկանքն անվավեր են:

24. Ուղեկցող փաստաթղթերում՝ անվտանգության սերտիֆիկատներում կամ համապատասխանության տեղեկանքում թույլ տրված տեխնիկական սխալների ուղղումը կատարվում է տվյալ տարածքային մարմնի ղեկավարի կամ նրան փոխարինողի կողմից, բացառապես էլեկտրոնային եղանակով՝ «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» էլեկտրոնային հարթակում (www.trade.gov.am) հասանելի «Թույլատվական փաստաթղթեր» (sw.gov.am) համակարգի միջոցով, բացառությամբ անհաղթահարելի ուժի առկայության, արտահանվող երկրի պահանջի դեպքերում՝ թղթային եղանակով, որը վավերացվում է ստորագրությամբ և կնիքով՝ նշելով ամսաթիվը և «Ուղղումը կատարված է իմ կողմից»: Անհաղթահարելի ուժի վերացման դեպքում՝ անասնաբուժության բնագավառում պետական վերահսկողություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնի կողմից ուղեկցող փաստաթղթերը ներբեռնվում են «Թույլատվական փաստաթղթեր» (sw.gov.am) համակարգ։

(24-րդ կետը խմբ. 10.06.21 N 977-Ն)

(24-րդ կետը 10.06.21 N 977-Ն որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի խմբագրության մասով ուժի մեջ է մտնում «Թույլատվական փաստաթղթեր (sw.gov.am)» համակարգի գործարկման օրվանից)

25. Անվավեր ճանաչելու հիմքով անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի՝ անվտանգության սերտիֆիկատների կամ համապատասխանության տեղեկանքի հայտնաբերման դեպքում տեսուչի կողմից տեղեկատվությունը տրամադրվում է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով՝ «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» էլեկտրոնային հարթակում (www.trade.gov.am) հասանելի «Թույլատվական փաստաթղթեր» (sw.gov.am) համակարգի միջոցով, բացառությամբ անհաղթահարելի ուժի առկայության, արտահանվող երկրի պահանջի դեպքերում՝ թղթային եղանակով, որը վավերացվում է ստորագրությամբ և կնիքով` նշելով ամսաթիվը: Անհաղթահարելի ուժի վերացման դեպքում՝ անասնաբուժության բնագավառում պետական վերահսկողություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնի կողմից անվավեր ճանաչելու հիմքով անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը ներբեռնվում են «Թույլատվական փաստաթղթեր» (sw.gov.am) համակարգ։

(25-րդ կետը խմբ. 10.06.21 N 977-Ն)

(25-րդ կետը 10.06.21 N 977-Ն որոշման 1-ին կետի 4-րդ ենթակետի խմբագրության մասով ուժի մեջ է մտնում «Թույլատվական փաստաթղթեր (sw.gov.am)» համակարգի գործարկման օրվանից)

(հավելվածը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, լրաց. 01.09.11 N 1305-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 02.08.12 N 977-Ն, խմբ. 21.11.13 N 1298-Ն, լրաց. 16.03.17 N 248-Ն, 28.12.17 N 1700-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 25.02.21 N 241-Ն, խմբ. 10.06.21 N 977-Ն, խմբ., լրաց., փոփ.  22.09.23 N 1631-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

 Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման

 

Ձ Ե Վ Ե Ր

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՓՈԽԱԴՐՎՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԲԵՌՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

Ձև N 1

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 

_________________________________________________

(մարզը, համայնքը)

_________________________________________________

(անասնաբուժական ծառայության անվանումը)

 

Ա Ն Ա Ս Ն Ա Բ ՈՒ Ժ Ա Կ Ա Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N ____

____ _____________ 20__թ.

 

Կենդանիների, թռչունների, ձկների, երկկենցաղների, սողունների, անողնաշարավորների, սերմնահեղուկի, ձվաբջջի, զիգոտի, սաղմի, բեղմնավորված ձկնկիթի, ինկուբացիոն ձվի փոխադրման, պահպանման, իրացման համար

 

Սույն անասնաբուժական վկայականը տրվում է ____________________________________

____________________________________________________________________________ -ին

(իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, անձնագրային տվյալները)

 

_______________________________________________________տեղափոխման համար:

(նշել կենդանու տեսակը, քանակը, սեռը, ցեղը, տարիքը, նույնականացման համարը)

 

Կենդանիները տեղափոխվում են ______________________________________________-ից

  (նշել գտնվելու վայրը)
 _______________________________________________________________________________

(նշել տեղափոխման վայրը` մարզը, համայնքը, ստացող իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը)

 _____________________________________________________________ նպատակով

(տեղափոխման նպատակը` բտում, բուծում, վաճառք, սպանդ, արտահանում և այլն)

հետևյալ երթուղով`______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________:

(նշել ճանապարհը, փոխադրամիջոցի տեսակը, պետական համարանիշը, փոխադրման պայմանները)

 

Փոխադրամիջոցը մաքրված և ախտահանված է:

Կենդանիները տեղափոխվում են կենդանիների հատուկ վտանգավոր և կարանտինային հիվանդություններից զերծ տարածքներից, տեղափոխումից առաջ ենթարկվել են անասնաբուժական զննման, հիվանդ կամ հիվանդությամբ կասկածելի կենդանի չի հայտնաբերվել:

Մինչև տեղափոխումը կատարված բուժկանխարգելիչ հետազոտություններն արտացոլված են սույն վկայականի անբաժանելի մասը համարվող N 1 ձևի անասնաբուժական վկայականի հավելվածում:

Լրացուցիչ նշումներ

 _______________________________________________________________________________

(լրացվում է հատուկ վտանգավոր և կարանտինային հիվանդություններով հիվանդ կենդանիներ տեղափոխելիս՝ հատուկ պայմաններով և ծառայության թույլտվությամբ, նշումներ բեռնման, բեռնաթափման ժամանակ և ճանապարհին)

 

Անասնաբուժական վկայականը տրվել է_______________________________________________

  (անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը, ստորագրությունը)

 

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, խմբ. 21.11.13 N 1298-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.12.22 N 2005-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

 Ձև N 2

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

_________________________________________________

(մարզը, համայնքը)

_________________________________________________

(անասնաբուժական ծառայության անվանումը)

 

Ա Ն Ա Ս Ն Ա Բ ՈՒ Ժ Ա Կ Ա Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N ____

----- ----------------- 20 թ.

 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում, առևտրի կետերում և հանրային սննդի օբյեկտներում իրացման (վաճառքի) ենթակա, անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով՝ հանրապետության տարածքով փոխադրվող կենդանական ծագման մթերքի (միս, մսամթերք, կաթ, կաթնամթերք, ձու, վերամշակված ձուկ, ձկնամթերք, սննդային ձկնկիթ, մեղր, ցողամեղր, մեղրահաց, մեղվաբուծական այլ մթերք)

 

Սույն անասնաբուժական վկայականը տրվում է ____________________________________

____________________________________________________________________________-ին

(իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, անձնագրային տվյալները)

 _______________________________________________________________________________

(նշել կենդանական ծագման մթերքի տեսակը, անվանումը, քանակը /հատ, կգ/)

արտադրված__________________________________________________________________-ի

(արտադրողի անունը, ազգանունը կամ անվանումը/ գործունեության իրականացման վայրը)

կողմից տեղափոխման համար:

Կենդանական ծագման մթերքը տեղափոխվում է________________________________-ից

  (նշել մթերքի գտնվելու վայրը)
 _______________________________________________________________________________

(նշել տեղափոխման վայրը` մարզը, համայնքը, ստացող իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը կամ սահմանային հսկիչ կետը)

___________________________________________________________________ նպատակով

(վաճառք, վերամշակում, պահում, արտահանում և այլն)

հետևյալ երթուղով` _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________:

(նշել ճանապարհը, փոխադրամիջոցի տեսակը, պետական համարանիշը, փոխադրման պայմանները)

 

Կենդանական ծագման մթերքը ենթակա է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության:

Փոխադրամիջոցը մաքրված և ախտահանված է:

Կենդանիները ենթարկվել են նախասպանդային և հետսպանդային զննման, որոնց արդյունքում հիվանդություններ չեն հայտնաբերվել:

 Լրացուցիչ նշումներ

 _______________________________________________________________________________

(նշել կենդանու նույնականացման համարը)

 

Անասնաբուժական վկայականը տվել է __________________________________________________

  (անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը, ստորագրությունը)

 

(ձևը խմբ. 21.11.13 N 1298-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.12.22 N 2005-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

 Ձև N 3

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

_________________________________________________

(մարզը, համայնքը)

_________________________________________________

(անասնաբուժական ծառայության անվանումը)

 

Ա Ն Ա Ս Ն Ա Բ ՈՒ Ժ Ա Կ Ա Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն N ____

----- ----------------- 20 թ.

 

Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով՝ հանրապետության տարածքով փոխադրվող կենդանական ծագում ունեցող հումքի (կաշի, մորթի, բուրդ, մորթեղեն, մազ, աղվամազ, փետուր, էնդոկրինային և աղիքային հումք, ոսկոր, հումքի այլ տեսակներ (մորթափառ, կաշվեհումքի կտորներ, ալբումին, տեխնիկական կազեին, ժելատին, լեղի, կենդանիների արյուն, նրա բաղադրիչներ, հյուսվածքներ, օրգաններ, մանրէական աճեցվածքներ, տեխնիկական եղջյուրասմբակային հումք, կաթի, մսի արտադրության մնացորդներ, ակնամոմ, մեղվակաթ, ծաղկափոշի, մեղվաթույն, օձի թույն), անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող ախտահանիչ, հակամիջատային և հակամանրէային միջոց, կերեր, լրացակերեր)

 

Սույն անասնաբուժական վկայականը տրվում է ____________________________________

____________________________________________________________________________ -ին

(իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, անձնագրային տվյալները)

 _______________________________________________________________________________

(նշել կենդանու նույնականացման համարը, կենդանական ծագման հումքի կամ մթերքի տեսակը, անվանումը, քանակը /հատ, կգ/)

 արտադրված ________________________________________________________________-ի

(արտադրողի անունը, ազգանունը կամ անվանումը / գործունեության իրականացման վայրը)

կողմից տեղափոխման համար:

Կենդանական ծագման հումքը տեղափոխվում է ________________________________-ից

  (նշել հումքի գտնվելու վայրը)
 _______________________________________________________________________________

 (նշել տեղափոխման վայրը` մարզը, համայնքը, ստացող իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը կամ սահմանային հսկիչ կետը)

նպատակով ____________________________________________________________________

(վաճառք, վերամշակում, պահում, արտահանում և այլն)

հետևյալ երթուղով`______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 (նշել ճանապարհը, փոխադրամիջոցի տեսակը, պետական համարանիշը, փոխադրման պայմանները)

 

Կենդանական ծագման հումքը ենթակա է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության:

Փոխադրամիջոցը մաքրված և ախտահանված է:

 

Կենդանական ծագման մթերքը ենթարկված է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության

Լրացուցիչ նշումներ_____________________________________________________________

 

Անասնաբուժական վկայականը տվել է ________________________________________________

  (անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը, ստորագրությունը)
 

(ձևը խմբ. 21.11.13 N 1298-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.12.22 N 2005-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Ձև N 4

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ

 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային հսկիչ կետի անվանումը)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______

----- ----------------- 20 թ.

 

Ներմուծված անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների և կենդանիների Հայաստանի Հանրապետությունում փոխադրման, պահպանման, վերամշակման, իրացման համար

 

Սույն անասնաբուժական սերտիֆիկատը տրվում է ____________________________________

____________________________________________________________________________-ին

(իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, անձնագրային տվյալները)

_________________________________________________________ տեղափոխման համար:

(նշել կենդանու, նույնականացման համարը, կենդանական ծագման հումքի, մթերքի, կերի, լրացակերի տեսակը, անվանումը, քանակը/հատ, գլուխ, կգ/)

Բեռն արտադրված է _____________________________________________________ կողմից

(արտադրողի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը)

կամ պատկանում է _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________-ին

(սեփականատիրոջ անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը կամ անունը, ազգանունը,

 անձնագրային տվյալներ)

Բեռը տեղափոխվում է________________________________________________________-ից

  (նշել վայրը (երկիրը)
________________________________________________________________________________

(նշել տեղափոխման վայրը` մարզը, համայնքը, ստացող իրավաբանական անձի անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները)

 ___________________________________________________________________ նպատակով

 (վաճառք, վերամշակում, պահում, արտահանում և այլն)

հետևյալ երթուղով` ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(նշել ճանապարհը, փոխադրամիջոցի տեսակը, պետական համարանիշը, ապրանքատրանսպորտային փաստաթղթի համարը, տալու ամսաթիվը, փոխադրման պայմանները)

 

Փոխադրամիջոցը մաքրված և ախտահանված է:

 

Բեռը ենթարկված է լաբորատոր փորձաքննության _________________________________

________________________________________________________________________________

(փորձաքննություն կատարողի անվանումը, լաբորատոր եզրակացության կամ արձանագրության համարը,

տալու ամսաթիվը)

Լրացուցիչ նշումներ_____________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է __________________________________________

  (անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը, ստորագրությունը)

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, խմբ. 21.11.13 N 1298-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, լրաց. 22.12.22 N 2005-Ն, փոփ 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21182

Ձև N 5

 

Ա Ն Ա Ս Ն Ա Բ ՈՒ Ժ Ա Կ Ա Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N _________

 

------- ----------------21   թ.

(վերնագիրը խմբ. 25.02.21 N 241-Ն)

 

Սպանդանոցային ծագման տեղական արտադրության կենդանական ծագման մթերքի և հումքի՝ հանրապետության տարածքով փոխադրման, վերամշակման (մշակման) և իրացման

 

Սույն անասնաբուժական վկայականը տրվում է

_________________________________________________________________________________ -ին

(նշել իրավաբանական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, իրավաբանական հասցեն)

ենթահսկման բեռն արտադրված է

_________________________________________________________________________________  -ի

(նշել սպանդանոցի անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, գործունեության հասցեն)

 

սպանդանոցային մորթի արդյունքում ստացված առաքման ենթակա մթերքը

_________________________________________________________________________________  -ի

(նշել կենդանու, սպանդից ստացված մթերքի և հումքի տեսակը, քանակը (մսեղիքի կգ-ն), նպատակը

 

և անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության տվյալները

__________________________________________________________________________________ 

(նշել անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության արդյունքը, եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրողի տվյալները

_________________________________________________________________________________ 

(փոխադրողի անունը, իրավաբանական հասցեն, փոխադրամիջոցի տեսակը, պետական համարանիշը)

 

Իրացման (վաճառքի) կամ հանրային սննդի կազմակերպման կամ արտադրության (վերամշակման) կամ արտահանման նպատակով (ընդգծել):

 

Լրացուցիչ նշումներ _________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական վկայականը տրվել է

______________________________________________________________________________ կողմից:

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

 

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, խմբ. 16.03.17 N 248-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, լրաց. 22.12.22 N 2005-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.23 N 1631-Ն)

Ներմուծեք նկարագրությունը_21182

Ձև N 5.1

ՊԻՏԱԿ

 

ՁԵՎ N 5 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ N XXXXXX/_

 

Տրամադրողի (լրացնողի) անվանումը

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(նշել իրավաբանական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, իրավաբանական հասցեն)

 

Իրացվող սպանդանոցային ծագման մթերքը

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(նշել կենդանու սպանդից ստացված մթերքի և հումքի տեսակը, քանակը (մսեղիքի կգ-ն)

 

_____________________

Սպանդի ամսաթիվը

ՍՏԱՑՈՂԸ

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(նշել անունը, ազգանունը կամ անվանումը, իրավաբանական հասցեն)

 

 

 

_____________________________

(ամսաթիվը)

     

_____________________________

(մատակարարի անունը, ազգանունը)

 

_____________________________ 

(ստորագրությունը)

 (ձևը լրաց. 25.02.21 N 241-Ն, 22.12.22 N 2005-Ն, փոփ. 22.09.23 N 1631-Ն)

Ձև N 5.2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_23019  

 

ՊԻՏԱԿԻ ՊԻՏԱԿ

 

ՊԻՏԱԿԻ N XXXXXXXXX/-/-

 

Տրամադրողի (լրացնողի) անվանումը

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(նշել իրավաբանական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, իրավաբանական հասցեն)

 

Սպանդանոցային ծագման մթերքը

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(նշել սպանդից ստացված մթերքի և հումքի տեսակը, քանակը (մսեղիքի կգ-ն, նպատակը)

 

ՍՏԱՑՈՂԸ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(նշել անունը, ազգանունը կամ անվանումը, իրավաբանական հասցեն, գործունեության տեսակը)

(ձևը լրաց. 22.09.23 N 1631-Ն)

(հավելվածը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, խմբ. 21.11.13 N 1298-Ն, 16.03.17 N 248-Ն, լրաց. 28.12.17 N 1700-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 25.02.21 N 241-Ն, փոփ., լրաց. 22.12.22 N 2005-Ն, փոփ., լրաց. 22.09.23 N 1631-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման

 

Ձ ԵՎ Ե Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ՝ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԲԵՌՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ

 

Ձև N 6a

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______

 

Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող՝ սպանդի ենթակա, տոհմային և այլ
կենդանիների, թռչունների, միջատների

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Կենդանիների քանակը --------------------------------------------------

 (գլուխ, հատ)

Կենդանու տեսակը, այդ թվում՝ փեթակը մեղուներով (մեղվաընտանիք), մեղվափաթեթներ (մեղրահացով, առանց մեղրահացի), մեղվամայրեր և այլն

Սեռը

Ցեղը

Հասակը

Նույնականացման համարը, դաղմը,
մականունը, քաշը

 

Հինգ կենդանուց ավելի փոխադրվելու դեպքում կազմվում է կենդանիների ցուցակ, որը հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը, ստորագրվում է սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի տեսուչի կողմից:

 

1. Կենդանիների ծագումը

 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը կամ անունը, ազգանունը,
գտնվելու վայրը ----------------------------------------------------------------------------------------

 

Կենդանիների ծագման վայրը (ծննդյան կամ ձեռքբերման վայրը` երկիրը, մարզը, քաղաքը,
համայնքը ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Կենդանիները եղել են Հայաստանի Հանրապետությունում ծննդյան օրվանից կամ վեց ամսից ոչ
պակաս:

 

Վայրի կենդանիների համար նշել որսալու վայրը ---------------------------------------------------

 

Կարանտինացման վայրը ------------------------------------------------------------------------------

 

2. Կենդանիներն ուղարկվում են

 

Նշանակման երկիրը -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Տարանցիկ երկիրը --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Սահմանային հսկիչ կետը -----------------------------------------------------------------------------------------------
Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գործունեության
վայրը-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Փոխադրամիջոցը ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված կենդանիներն անցել են ------ - օրյա կարանտին` ամենօրյա կլինիկական զննմամբ, չեն շփվել այլ կենդանիների հետ, սերտիֆիկատը տալու օրը հետազոտվել են, չունեն վարակիչ հիվանդությունների կլինիկական նշաններ:

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Կենդանիները դուրս են գալիս այն վայրից, որտեղ չեն գրանցվել հետևյալ հիվանդությունները՝

-------------------------------------------------------- վերջին ------------------- ընթացքում

-------------------------------------------------------- վերջին ------------------- ընթացքում

 

Կենդանիները դուրս են գալիս այն տնտեսությունից, որտեղ չեն գրանցվել հետևյալ

հիվանդությունները`

-------------------------------------------------------- վերջին ------------------- ընթացքում

-------------------------------------------------------- վերջին ------------------- ընթացքում

 

---------------- - օրյա կարանտինի շրջանում կենդանիները հետազոտվել են--------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ում

(նշել հետազոտություն կատարողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը)

 

և ստացվել են բացասական արդյունքներ՝ հետևյալ հետազոտությունների նկատմամբ`

 

Կենդանիները պատվաստվել են հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ`

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ.

 

Կենդանիները մշակվել են հետևյալ մակաբույծների նկատմամբ՝

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------20----թ.

 

Կենդանիները և կենդանիներին ուղեկցող այլ բեռներն ստացված են արտահանող տնտեսությունից և ախտոտված չեն կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներով:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.12.22 N 2005-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Ձև N 6b

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

 

N -------------------

 

Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող կերերի, այդ թվում՝ անասնապահության համար ֆուրաժային հացահատիկի և բուսական այլ մթերքների, լրացակերերի համար

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները -------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները -----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Բեռի անվանումը _________________________________________________________________

Մաքուր քաշը ____________________________________________________________________

Նշանակման երկիրը _______________________________________________________________

Տարանցիկ երկիրը _________________________________________________________________

Սահմանային հսկիչ կետը ___________________________________________________________

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գործունեության

վայրը --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Փոխադրամիջոցը -----------------------------------------------------------------------------------------------

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը՝

 - դուրս է գալիս վերջին 12 ամիսների ընթացքում դաբաղից, վեզիկուլյար ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ հանգուցային դերմատիտից, մ.ե.ա.-ի Ռիֆտ հովտի տենդից, կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-ի ծաղկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի դասական ժանտախտից, թռչունների գրիպից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից, ինչպես նաև վերջին 3 ամիսների ընթացքում կենդանիների և թռչունների համար վտանգավոր, այլ վարակիչ հիվանդություններից ապահով վայրից:

 

Բեռն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտության արդյունքներով պիտանի է օգտագործման համար

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(նշել հետազոտություն կատարողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, փորձաքննության եզրակացության կամ արձանագրության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

Ձև N 6c

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

 

N _____________

 

Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող սերմնահեղուկի, ձվաբջջի,

սաղմի, ինկուբացիոն ձվի, բեղմնավորված ձկնկիթի

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Ենթահսկման բեռի անվանումը _________________________________________________________

Վերցնելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը _________________________________________________
Քանակը_____________________________________________________________________________

Տեղերի թիվը _________________________________________________________________________
Փաթեթավորումը______________________________________________________________________

Պիտակավորումը______________________________________________________________________
Պահպանման և փոխադրման պայմանները_________________________________________________

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

Տեղեկություններ սերմնահեղուկի կամ ձվաբջջի, սաղմի, ինկուբացիոն ձվի արտադրողի մասին
Տեսակը ____________________________________________________________________________
Ցեղը_______________________________________________________________________________
Մականունը__________________________________________________________________________
Ծննդյան ամսաթիվը, տարեթիվը և վայրը _________________________________________________
Դոնորական նպատակներով շահագործման ամսաթիվը, տարեթիվը ___________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Նշանակման երկիրը -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Տարանցիկ երկիրը--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Սահմանային հսկիչ կետը -----------------------------------------------------------------------------------------------
Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գործունեության
վայրը ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Փոխադրամիջոցը----------------------------------------------------------------------------------------------------------(նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի

ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված`  
-------------------------------------------------

(ենթահսկման բեռի անվանումը)

 

- արտահանվում է դաբաղից, վեզիկուլյար ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ հանգուցային դերմատիտից, մ.ե.ա.-ի Ռիֆտ հովտի տենդից, կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-ի ծաղկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի դասական ժանտախտից, թռչունների գրիպից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից և տվյալ կենդանատեսակի այլ հիվանդություններից ապահով վայրից,

 - անասնաբուժասանիտարական նորմերին համապատասխան ստացված է այն արտադրողից (դոնորից), որն ստացման օրը չի ունեցել հիվանդությունների կլինիկական նշաններ,

 - ստացված է պետական անասնաբուժական ծառայության մշտական հսկողության ենթակա կազմակերպությունում,

 - արտադրող` դոնոր կենդանին մինչև տոհմանյութի ստացումը, 6 ամսից ոչ պակաս գտնվել է այդ կազմակերպությունում և չի օգտագործվել կենդանիների բնական սերմնավորման համար,

- արտադրող` դոնոր կենդանին և ենթահսկման բեռը բացասական արդյունքներով հետազոտված է

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -ում

(նշել հետազոտություն կատարողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

Ձև N 6d

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______

 

 Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող կաթի և կաթնամթերքի

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Արտադրանքի անվանումը______________________________________________________________

Արտադրանքի պատրաստման ամսաթիվը, տարեթիվը ______________________________________

Տեղերի թիվը_________________________________________________________________________
Փաթեթավորումը______________________________________________________________________
Պիտակավորումը____________________________________________________________________
Մաքուր քաշը _______________________________________________________________________

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալներ______________________________________________

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները _______________________________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Նշանակման երկիրը -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Տարանցիկ երկիրը -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Սահմանային հսկիչ կետը -----------------------------------------------------------------------------------------------
Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գործունեության
վայրը -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Փոխադրամիջոցը ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը՝

 - դուրս է գալիս վերջին 12 ամիսների ընթացքում դաբաղից, վեզիկուլյար ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ հանգուցային դերմատիտից, մ.ե.ա.-ի Ռիֆտ հովտի տենդից, կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-ի ծաղկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի դասական ժանտախտից, թռչունների գրիպից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից, ինչպես նաև վերջին 3 ամիսների ընթացքում կենդանիների և թռչունների համար վտանգավոր, այլ վարակիչ հիվանդություններից ապահով վայրից:

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

Ձև N 6e

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______

 

Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող մսի և մսամթերքի

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Արտադրանքի անվանումը _____________________________________________________________

Արտադրանքի պատրաստման ամսաթիվը, տարեթիվը ______________________________________

Տեղերի թիվը________________________________________________________________________

Փաթեթավորումը______________________________________________________________________

Պիտակավորումը______________________________________________________________________

Մաքուր քաշը_________________________________________________________________________

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները_________________________________________________

 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը __________________________________

____________________________________________________________________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

Նշանակման երկիրը ______________________________________________________________

Տարանցիկ երկիրը ________________________________________________________________

Սահմանային հսկիչ կետը __________________________________________________________

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գործունեության
վայրը___________________________________________________________________________

Փոխադրամիջոցը

______________________________________________________________

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

Բարձելու ժամանակը _____________________________________________________________
Փոխադրման պայմանները _________________________________________________________


3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը՝

 - դուրս է գալիս վերջին 12 ամիսների ընթացքում դաբաղից, վեզիկուլյար ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ հանգուցային դերմատիտից, մ.ե.ա.-ի Ռիֆտ հովտի տենդից, կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-ի ծաղկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի դասական ժանտախտից, թռչունների գրիպից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից, ինչպես նաև վերջին 3 ամիսների ընթացքում կենդանիների և թռչունների համար վտանգավոր, այլ վարակիչ հիվանդություններից ապահով վայրից:

 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

Ձև N 6f

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______

 

Կենդանական ծագման հումքի` կաշի, մորթի, բուրդ, մորթեղեն, մազ, աղվամազ, փետուր, էնդոկրինային և աղիքային հումք, ոսկոր, հումքի այլ տեսակներ (մորթափառ, կաշվեհումքի կտորներ, ալբումին, տեխնիկական կազեին, ժելատին, լեղի, կենդանիների արյուն, նրա բաղադրիչներ, հյուսվածքներ, օրգաններ, մանրէական աճեցվածքներ, տեխնիկական եղջյուրասմբակային հումք, կաթի, մսի արտադրության մնացորդներ, ակնամոմ, մեղվակաթ, ծաղկափոշի, մեղվաթույն, օձի թույն, տեղափոխման համար

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Արտադրանքի անվանումը __________________________________________________________
Արտադրանքի պատրաստման ամսաթիվը, տարեթիվը ___________________________________

Տեղերի թիվը ___________________________________________________________________
Փաթեթավորումը _________________________________________________________________
Պիտակավորումը _________________________________________________________________

Մաքուր քաշը ____________________________________________________________________

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Նշանակման երկիրը ______________________________________________________________

Տարանցիկ երկիրը ________________________________________________________________

Սահմանային հսկիչ կետը __________________________________________________________

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գործունեության
վայրը___________________________________________________________________________

Փոխադրամիջոցը

______________________________________________________________

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)


Փոխադրման պայմանները _________________________________________________________

 

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը՝

 - դուրս է գալիս վերջին 12 ամիսների ընթացքում դաբաղից, վեզիկուլյար ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ հանգուցային դերմատիտից, մ.ե.ա.-ի Ռիֆտ հովտի տենդից, կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-ի ծաղկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի դասական ժանտախտից, թռչունների գրիպից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից, ինչպես նաև վերջին 3 ամիսների ընթացքում կենդանիների և թռչունների համար վտանգավոր, այլ վարակիչ հիվանդություններից ապահով վայրից:

 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

____________________________________________________________________________________

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

Ձև N 6g

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______

 

Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող մեղրի և մեղվաբուծական մթերքի

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Արտադրանքի անվանումը ______________________________________________________________
Արտադրանքի արտադրման ամսաթիվը, տարեթիվը ________________________________________
Տեղերի թիվը _________________________________________________________________________
Փաթեթավորումը______________________________________________________________________
Պիտակավորումը______________________________________________________________________

Մաքուր քաշը_________________________________________________________________________
Պահպանման և փոխադրման պայմանները______________________________________________

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Նշանակման երկիրը ______________________________________________________________

Տարանցիկ երկիրը ________________________________________________________________

Սահմանային հսկիչ կետը __________________________________________________________

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գործունեության
վայրը___________________________________________________________________________

Փոխադրամիջոցը

______________________________________________________________

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)


Փոխադրման պայմանները _________________________________________________________

 

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը դուրս է գալիս վերջին 12 ամիսների ընթացքում մեղուների վարակիչ հիվանդություններից ապահով վայրից:

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

 

____________________________________________________________________________________

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Ձև N 6հ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______

 

Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող անասնաբուժության ոլորտում կիրառվող՝ դեղամիջոցների արտադրության համար անհրաժեշտ կենսաբանական

հումքի` կենդանիների արյունի և նրա բաղադրիչների, կենդանիների հյուսվածքների և օրգանների, մանրէական աճեցվածքների, կենդանաբանության, անատոմիայի, հնէաբանության հավաքածուների և նմուշների

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Արտադրանքի անվանումը______________________________________________________________
Արտադրանքի արտադրման ամսաթիվը, տարեթիվը ________________________________________
Տեղերի թիվը_________________________________________________________________________
Փաթեթավորումը______________________________________________________________________
Պիտակավորումը______________________________________________________________________
Մաքուր քաշը_________________________________________________________________________
Պահպանման և փոխադրման պայմանները_________________________________________________

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Նշանակման երկիրը ______________________________________________________________

Տարանցիկ երկիրը ________________________________________________________________

Սահմանային հսկիչ կետը __________________________________________________________

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, անունը, ազգանունը, գործունեության
վայրը___________________________________________________________________________

Փոխադրամիջոցը

______________________________________________________________

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված հումքն ստացված է անասնաբուժասանիտարական նորմերին համապատասխան և դուրս է գալիս դաբաղից, վեզիկուլյար ստոմատիտից, խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, խ.ե.ա.-ի ժանտախտից, մ.ե.ա.-ի ժանտախտից, խ.ե.ա.-ի հպավարակային պլևրոպնևմոնիայից, խ.ե.ա.-ի վարակիչ հանգուցային դերմատիտից, Ռիֆտ հովտի տենդից, մ.ե.ա.-ի կատարալ տենդից, մ.ե.ա.-ի ծաղիկից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, խոզերի դասական ժանտախտից, ԲԱԹԳ-ից, Նյու-Քասլ հիվանդությունից, ինչպես նաև կենդանիների տվյալ տեսակի հիվանդություններից ապահով վայրից:

Տարաները, փաթեթավորումները և փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

 

____________________________________________________________________________________

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

Ձև N 6i

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______

 

Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող ձկների, խեցգետնակերպերի, փափկամարմինների, մոլյուսկների, ջրային այլ կենդանիների, ձկնորսական այլ օբյեկտների և դրանց վերամշակումից ստացված արտադրանքի

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Արտադրանքի անվանումը __________________________________________________________
Տեղերի թիվը _____________________________________________________________________
Փաթեթավորումը _________________________________________________________________
Պիտակավորումը _________________________________________________________________
Մաքուր քաշ _____________________________________________________________________
Պահպանման և փոխադրման պայմաններ _____________________________________________

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Նշանակման երկիրը ______________________________________________________________

Տարանցիկ երկիրը ________________________________________________________________

Սահմանային հսկիչ կետը __________________________________________________________

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը_________________________________________________________________________

Փոխադրամիջոցը

______________________________________________________________

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը` ձուկը, խեցգետնակերպերը, մյուս ջրային կենդանիները, հիդրոբիոնտները, ձկնամթերքները՝

- ստացված (որսված) են վերջին _________ ամիսների ընթացքում վիրուսային արյունահոսային սեպտիցեմիայից, ծածանների գարնանային վիրեմիայից, սաղմոնների հեմոպոետիկ հյուսվածքի վարակիչ նեկրոզից, տեղաճարակային հեմոպոետիկ նեկրոզից, սաղմոնների հերպեսվիրուսային հիվանդությունից ապահով ջրամբարներից (ձկնորսության տարածքներից), ինչպես նաև`

- ստացված (որսված) և վերամշակված են անասնաբուժական պահանջներին համապատասխանող, արտահանման իրավունք ունեցող և պետական անասնաբուժական ծառայության մշտական հսկողության տակ գտնվող լճերում, ավազաններում, նավերում, վերամշակող կազմակերպություններում,

- ենթարկվել են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության և լաբորատոր հետազոտությունների:

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

 

____________________________________________________________________________________

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Ձև N 6j

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______

 

Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող վայրի կենդանիների, թռչունների, ձկների, երկկենցաղների, սողունների, դրանց մասերի և դերեվատների որսորդական հաղթանշանների

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Արտադրանքի անվանումը _________________________________________________________

Տեղերի թիվը ____________________________________________________________________

Փաթեթավորումը _________________________________________________________________

Պիտակավորումը _________________________________________________________________

Մաքուր քաշը _____________________________________________________________________

Պահպանման և փոխադրման պայմանները ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(կոնսերվացման տեսակը, ջերմաստիճանը և այլն)

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները __________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Նշանակման երկիրը ______________________________________________________________

Տարանցիկ երկիրը ________________________________________________________________

Սահմանային հսկիչ կետը __________________________________________________________

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը______________________________________________________________________

Փոխադրամիջոցը

______________________________________________________________

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված ենթահսկման բեռը` ձուկը, խեցգետնակերպերը, մյուս ջրային կենդանիները, հիդրոբիոնտները, ձկնամթերքները՝

- ստացված (որսված) են վերջին _________ ամիսների ընթացքում վիրուսային արյունահոսային սեպտիցեմիայից, ծածանների գարնանային վիրեմիայից, սաղմոնների հեմոպոետիկ հյուսվածքի վարակիչ նեկրոզից, տեղաճարակային հեմոպոետիկ նեկրոզից, սաղմոնների հերպեսվիրուսային հիվանդությունից ապահով ջրամբարներից (ձկնորսության տարածքներից), ինչպես նաև`

- ստացված (որսված) և վերամշակված են անասնաբուժական պահանջներին համապատասխանող, արտահանման իրավունք ունեցող և պետական անասնաբուժական ծառայության մշտական հսկողության տակ գտնվող լճերում, ավազաններում, նավերում, վերամշակող կազմակերպություններում,

- ենթարկվել են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության և լաբորատոր հետազոտությունների:

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

 

____________________________________________________________________________________

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

 

Ձև N 6k

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն,
22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ______

 

Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող թռչնի սննդային ձվի և ձվի փոշու

 

_________________________________________________________________________________
(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Արտադրանքի անվանումը _________________________________________________________
Տեղերի թիվը ____________________________________________________________________
Փաթեթավորումը _________________________________________________________________
Պիտակավորումը _________________________________________________________________
Մաքուր քաշը ____________________________________________________________________
Պահպանման և փոխադրման պայմանները ____________________________________________

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Նշանակման երկիրը ______________________________________________________________

Տարանցիկ երկիրը ________________________________________________________________

Սահմանային հսկիչ կետը __________________________________________________________

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը______________________________

Փոխադրամիջոցը

______________________________________________________________

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

 3. Ես` սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ՝

 - նշված ենթահսկման բեռը դուրս է գալիս թռչունների վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ վերջին ամիսների ընթացքում ապահով վայրից,

 - ստացված և վերամշակված է անասնաբուժական պահանջներին համապատասխանող, արտահանման իրավունք ունեցող և պետական անասնաբուժական ծառայության մշտական հսկողության տակ գտնվող կազմակերպություններում,

 - լաբորատոր հետազոտության արդյունքներով անվտանգ է և պիտանի է օգտագործման:

 

____________________________________________________________________________________

(նշել հետազոտություն կատարողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Արտադրանքն անասնաբուժասանիտարական և անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

 

____________________________________________________________________________________

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

(հավելվածը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, 25.02.21 N 241-Ն, 22.12.22 N 2005-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման

 

Ձ ԵՎ Ե Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿՐՎՈՂ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՈՒ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ

(վերնագիրը լրաց. 02.08.12 N 977-Ն)

 

Ձև N 7a

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, լրաց. 02.08.12 N 977-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ____

 

Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Արտադրանքի անվանումը ________________________________________________________
Տեղերի թիվը ____________________________________________________________________
Փաթեթավորումը ________________________________________________________________
Պիտակավորումը _________________________________________________________________
Մաքուր քաշը ____________________________________________________________________
Պահպանման և փոխադրման պայմանները ____________________________________________

_______________________________________________________________________________

(կոնսերվացման տեսակը, ջերմաստիճանը և այլն)

 

 1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Նշանակման երկիրը ______________________________________________________________

Տարանցիկ երկիրը ________________________________________________________________

Սահմանային հսկիչ կետը __________________________________________________________

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը____________________________

________________________________________________________________________________

Փոխադրամիջոցը

______________________________________________________________

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված սննդամթերքը՝

 - ստացված և վերամշակված է անվտանգության պահանջներին համապատասխանող, արտահանման իրավունք ունեցող արտադրող և վերամշակող կազմակերպությունում:

 

Արտադրանքն անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

 

____________________________________________________________________________________

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անվտանգության սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, լրաց. 02.08.12 N 977-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

Ձև N 7b

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, լրաց. 02.08.12 N 977-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N ____

 

Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնի անվանումը)

 

Արտադրանքի անվանումը _________________________________________________________
Տեղերի թիվը ____________________________________________________________________
Փաթեթավորումը __________________________________________________________________
Պիտակավորումը _________________________________________________________________
Մաքուր քաշը ____________________________________________________________________
Պահպանման և փոխադրման պայմանները ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(կոնսերվացման տեսակը, ջերմաստիճանը և այլն)

 

1. Արտադրանքի ծագումը

 

Արտադրողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Արտահանողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

2. Արտադրանքն ուղարկվում է

 

Նշանակման երկիրը ______________________________________________________________

Տարանցիկ երկիրը ________________________________________________________________

Սահմանային հսկիչ կետը __________________________________________________________

Ստացողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը,  գտնվելու վայրը կամ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը________________________________

________________________________________________________________________________

Փոխադրամիջոցը

______________________________________________________________

 (նշել ավտոմեքենան, պետական համարանիշը, վագոնի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անունը)

 

 3. Ես՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքոստորագրյալ տեսուչս, հաստատում եմ, որ նշված սննդամթերքը՝

 - ստացված և վերամշակված է անվտանգության պահանջներին համապատասխանող, արտահանման իրավունք ունեցող արտադրող և վերամշակող կազմակերպությունում:

 

Արտադրանքն անվտանգության լաբորատոր հետազոտություններով պիտանի է օգտագործման համար:

 

____________________________________________________________________________________

(նշել հետազոտություն կատարողի անունը, ազգանունը, անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության վայրը, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության համարը, տալու ամսաթիվը)

 

Փոխադրամիջոցները մաքրված և ախտահանված են:

 

Լրացուցիչ նշումներ

_________________________________________________________________________________

 

Անվտանգության սերտիֆիկատը տվել է
____________________________________________________________________________________

 (պաշտոնի լրիվ անվանումը, անասնաբուժական սերտիֆիկատը տվող տեսուչի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կազմված է ___ ______________20___թ.

 

Ստորագրությունը _______________________________

 

 Կ. Տ.

 

 Սերտիֆիկատը կարող է պարունակել ներմուծող երկրի կամ միջազգային ընդունված օտար լեզվով ենթատողեր, սերտիֆիկատի պատճենը պահվում է տեսչական մարմնի սահմանային պետական վերահսկողության բաժնում 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

(ձևը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, լրաց. 02.08.12 N 977-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

(հավելվածը փոփ. 20.05.11 N 659-Ն, լրաց. 02.08.12 N 977-Ն, փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման

 

Ձև № 1 / Форма № 1

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _____

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող տոհմային և օգտագործվող խոշոր եղջերավոր կենդանիների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемый на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации племенной и пользовательный крупный рогатый скот

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Կենդանիների ծագման երկիրը / Страна происхождения животных:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

Կենդանու տեսակը
Вид животного

Սեռը
Пол

Ցեղատեսակը
Порода

Տարիքը
Возраст

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Քաշը
Вес

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

 Հինգից ավելի կենդանի փոխադրելու դեպքում կազմվում է կենդանիների ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке более 5 животных составляется опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования:

3.2 Արտահանող երկրի վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица страны-экспортера:

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կլինիկապես առողջ կենդանիները ծագումով արտահանող երկրի այն տնտեսություններից կամ վարչական տարածքներից են, որոնք պաշտոնապես զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые животные происходят из хозяйств или административных территорий страны-экспортера, официально свободных от заразных болезней животных:
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիայից՝ երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, նշված հիվանդության աննշան կամ վերահսկվող ռիսկով, ՄՀԲ-ի Օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота - на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией с незначительным или контролируемым риском по указанной болезни, в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ;
- լեպտոսպիրոզից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից, կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից, վեզիկուլյար ստոմատիտից, բլուտանգից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии, везикулярного стоматита, блутанга - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- վարակիչ հանգուցային մաշկաբորբից՝ վերջին 3 տարիների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - заразного узелкового дерматита - в течение последних 3 лет на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- էնզոոտիկ լեյկոզից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - энзоотического лейкоза - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- բրուցելոզից, տուբերկուլոզից և պարատուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - бруцеллеза, туберкулеза и паратуберкулеза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы в течение последних 20 дней на территории хозяйства;
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией.

4.2 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները չեն պատվաստվել ձիերի բրուցելոզի, դաբաղի, լեպտոսպիրոզի դեմ / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные не вакцинированы против бруцеллеза, ящура.

4.3 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները գենետիկորեն կապված չեն խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիայի նկատմամբ անապահով երկրների կենդանիների հետ / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные генетически не связаны со скотом из неблагополучных по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота стран.

4.4 Կենդանիները չեն ստացել կենդանական ծագման կերեր, որոնց արտադրության ժամանակ օգտագործվել են որոճող կենդանիներից ստացված սպիտակուցներ՝ բացառությամբ այն բաղադրիչների, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է ՄՀԲ-ի Օրենսգրքով / Животные не получали корма животного происхождения, при производстве которых использовались белки, полученные от жвачных животных, за исключением компонентов, использование которых допускается Кодексом МЭБ.

4.5 Կենդանիները չեն ենթարկվել բնական կամ արհեստական էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի և թիրեոստատիկ պատրաստուկների ազդեցության՝ բացառությամբ կանխարգելիչ և բուժիչ միջոցառումների / Животные не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ и тиреостатических препаратов, за исключением профилактических и лечебных мероприятий.

4.6 Կենդանիները նվազագույնը 21 օր գտնվել են կարանտինի մեջ արտահանող երկրի պետական անասնաբուժական ծառայության ներկայացուցչի հսկողության տակ և չեն շփվել այլ կենդանիների հետ: Կարանտինի ընթացքում իրականացվել է ամենօրյա արտաքին հետազոտություն: Կենդանիները կլինիկապես առողջ են, հետազոտվել են հավատարմագրված լաբորատորիայում ՄՀԲ-ի առաջարկած մեթոդներով` բացասական արդյունքներով (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ / Животные в течение не менее 21 дня находились в карантине под наблюдением представителя Государственной ветеринарной службы страны-экспортера и не имели контакта с другими животными. В период карантинирования проводилось ежеднежное внешнее обследование. Животные клинически здоровы, исследованы в аккредитованной лаборатории методами, рекомендованными МЭБ, с отрицательными результатами (указать название лаборатории, дату и метод исследования) на:
- տուբերկուլոզ /
- туберкулез _________________________________________________________
- էնզոոտիկ լեյկոզ / - энзоотический лейкоз ______________________________________________
- պարատուբերկուլոզ / - паратуберкулез ________________________________________________
- բրուցելոզ / - бруцеллез ____________________________________________________________
- կամպիլոբակտերիոզ (Campylօbacter fetus venerealis) / - кампилобактериоз __________________
- տրիխոմոնոզ (Tricհօmօnas fetus) / - трихомоноз ________________________________________
- խլամիդիոզ / - хламидиоз __________________________________________________________
- լեպտոսպիրոզ (եթե կանխարգելիչ նպատակով չեն պատվաստվել կամ մշակվել դեհիդրոստրեպտոմիցինով կամ արտահանող երկրում գրանցված նյութով, համարժեք ազդեցություն ունեցող նյութով) / - лептоспироз (если не были вакцинированы или обработаны с профилактической целью дегидрострептомицином или веществом, зарегистрированным в стране-экспортере, веществом дающим эквивалентный эффект) __________________________
- ինֆեկցիոն ռինոտրախեիտ և ԽԵԿ վիրուսային փորլուծություն (տոհմային կենդանիների համար՝ պայմանով, որ կենդանիները նախապես պատվաստված չեն եղել) / - инфекционный ринотрахеит и вирусная диарея КРС (для племенных животных при условии, что животные не были предварительно вакцинированы) ____________________________________________________

Կամպիլոբակտերիոզի և տրիխոմոնոզի նկատմամբ հետազոտությունը պահանջվում է միայն ցուլերի համար / Исследование на кампилобактериоз и трихомоноз требуется только для быков.

4.7 Ուղարկելուց առաջ կենդանիները ենթարկվել են անասնաբուժական մշակումների (նշել մշակման մեթոդը, ամսաթիվը) / Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод, дату обработки):

4.8 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.9 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

4.10 Երթուղին կցվում է / Маршрут следования прилагается.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

(ձևը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

Ձև № 2 / Форма № 2

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.8 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _____

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական
միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի
Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող արտադրող ցուլերի սերմնահեղուկի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского Экономического союза
Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации
сперму быков-производителей

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Սերմնահեղուկի դոզայի քանակը բեռի խմբաքանակում
/
Количество доз спермы в партии груза:

1.4 Տեղերի (բեռնարկղերի) թիվը / Число мест (контейнеров):

1.9 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.5 Տրանսպորտային բեռնարկղի կապարակնիքի մակնշումը
/
Маркировка пломбы на транспортном контейнере:

1.10 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.6 Տրանսպորտ (ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը, վագոնի, ավտոմեքենայի համարը) / Транспорт (номер рейсa самолета, название судна, номер вагона, автомашины):

1.11 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.7 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.12 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով
/ Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Սերմնահեղուկի ծագումը / Происхождение спермы

2.1 Սերմնահեղուկի ստացման ձեռնարկության (կենտրոնի) անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը
/ На
звание, регистрационный номер и адрес предприятия (центра) взятия спермы:

2.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

3. Информация о быках–донорах / Տեղեկություն դոնոր ցուլերի մասին

Մականունը
Кличка

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Ծննդյան ամսաթիվը
Дата рождения

Ցեղատեսակը
Порода

Սերմնահեղուկի վերցման ամսաթիվը
Дата взятия спермы

Սերմնահեղուկով փորձանոթները
Пробирки со спермой

Մակնշումը
Маркировка

Դոզաների քանակը
Количество доз

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

 Հինգից ավելի կենդանիների սերմնահեղուկ փոխադրելու դեպքում կազմվում է ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке спермы от более чем 5 животных составляется опись, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող սերմնահեղուկը ստացվել է կլինիկապես առողջ կենդանիներից և ծագումով այն արհեստական սերմնավորման կազմակերպություններից և վարչական տարածքներից է, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемая на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперма получена от клинически здоровых животных и происходит из предприятий искусственного осеменения и административных территорий, свободных от заразных болезней животных:
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից, բլուտանգից, կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы крупного рогатого скота, блутанга, контагиозной плевропневмонии - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- բրուցելոզից, տուբերկուլոզից, պարատուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулеза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- ինֆեկցիոն ռինոտրախեիտից, տրիխոմոնոզից (Tricհօmօnas fetus), կամպիլոբակտերիոզից (Campylօbacter fetus venerealis), վիրուսային փորլուծությունից, էնզոոտիկ լեյկոզից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - инфекционного ринотрахеита, трихомоноза (Tricհօmօnas fetus), кампилобактериоза (Campylօbacter fetus venerealis), вирусной диареи, лейкоза - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- լեպտոսպիրոզից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства.

4.2 Արտադրող ցուլերը, որոնցից ստացվել է սերմնահեղուկը, նվազագույնը 30 օր մինչև սերմնահեղուկի վերցնելը գտնվել են սերմնահեղուկի ընտրման կենտրոնում և/կամ արհեստական սերմնավորման կազմակերպություններում և այդ ժամանակահատվածում չեն օգտագործվել բնական սերմնավորման համար / Быки-производители, от которых получена сперма, находились в центре отбора спермы и/или на предприятиях искусственного осеменения не менее 30 дней до взятия спермы и не использовались в течение этого времени для естественного осеменения.

4.3 Արտադրող ցուլերը, որոնցից ստացվել է սերմնահեղուկը, չեն ստացել կենդանական ծագման կերեր, որոնք պարունակում են որոճող կենդանիների սպիտակուցներ՝ բացառությամբ ՄՀԲ-ի Օրենսգրքով առաջարկվող նյութերի / Быки-производители, от которых получена сперма, не получали корма, содержащие белки жвачных животных, за исключением веществ, рекомендованных Кодексом МЭБ.

4.4 Արտադրող ցուլերը սերմնահեղուկի ընտրման կենտրոնում և/կամ արհեստական սերմնավորման կազմակերպություններում չեն պահվել մանր եղջերավոր կենդանիների հետ համատեղ / Быки-производители на предприятиях искусственного осеменения не содержались совместно с мелким рогатым скотом.

4.5 ՄՀԲ-ի առաջարկած ժամկետներում մինչև սերմնահեղուկի վերցնելը արտադրող ցուլերը հետազոտվել են հավատարմագրված լաբորատորիայում ՄՀԲ-ի առաջարկած մեթոդներով` բացասական արդյունքներով (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ / В сроки, рекомендованные МЭБ, до взятия спермы быки-производители исследовались в аккредитованной лаборатории методами, рекомендованными МЭБ, с отрицательными результатами (указать название лаборатории, дату и метод исследования) на:
- տուբերկուլոզ / - туберкулез __________________________________________________________________
- պարատուբերկուլոզ / - паратуберкулез _________________________________________________________
- բրուցելոզ / - бруцеллез _______________________________________________________________________
- էնզոոտիկ լեյկոզ / - энзоотический лейкоз _______________________________________________________
- տրիխոմոնոզ (Tricհօmօnas fetus) / - трихомоноз (Tricհօmօnas fetus) __________________________________
- կամպիլոբակտերիոզ (Campylօbacter fetus venerealis) / - кампилобактериоз (Campylօbacter fetus venerealis) __
___________________________________________________________________________________________
- ինֆեկցիոն ռինոտրախեիտ / - инфекционный ринотрахеит __________________________________________
- վիրուսային փորլուծություն / - вирусную диарею __________________________________________________
- լեպտոսպիրոզ (եթե կանխարգելիչ նպատակով չեն պատվաստվել կամ մշակվել դեհիդրոստրեպտոմիցինով կամ արտահանող երկրում գրանցված նյութով, համարժեք ազդեցություն ունեցող նյութով) / - лептоспироз (если не были вакцинированы или обработаны с профилактической целью дегидрострептомицином или веществом, зарегистрированным в стране-экспортере, веществом дающим эквивалентный эффект) _________________
- խլամիդիոզ / - хламидиоз ____________________________________________________________________
- բլուտանգ / - блутанг ________________________________________________________________________

Կամպիլոբակտերիոզի նկատմամբ հետազոտությունը պահանջվում է միայն ցուլերի համար / Исследование на кампилобактериоз требуется только для быков.

4.6 Սերմնահեղուկը հավաքվել, մշակվել, պահվել և փոխադրվել է ՄՀԲ-ի Օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / Сперма собрана, обработана, хранилась и транспортировалась в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата.

Ձև № 3 / Форма № 3

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.7 Սերտիֆիկատ / Сертификат № __

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող խոշոր եղջերավոր կենդանիների սաղմերի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации эмбрионы крупного рогатого скота

 1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Սաղմերի քանակը / Количество эмбрионов:

1.8 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.4 Տեղերի (բեռնարկղերի) քանակը / Количество мест (контейнеров):

1.9 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.5 Տրանսպորտային միջոցի կապարակնիքի մակնշումը (տեսակը, համարը) / Маркировка пломбы на транспортном средстве (вид, номер):

1.10 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертифика

1.6 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղերի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.11 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.12 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Տեղեկություն դոնոր կովերի մասին / Информация о коровах–донорах


п/п

Կենդանու տեսակը
Вид животного

Մականունը
Кличка

Ծննդյան ամսաթիվը
Дата рождения

Ցեղատեսակը
Порада

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Սաղմի ստացման ամսաթիվը
Дата взятия эмбриона

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

 Հինգից ավելի կենդանիների սաղմեր փոխադրելու դեպքում կազմվում է ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке эмбрионов более чем от 5 животных составляется опись, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

3.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող սաղմերը ստացվել են առողջ տոհմային կենդանիներից: Արտադրող ցուլերը պահվել են սերմնահեղուկի ընտրման կենտրոններում և/կամ արհեստական սերմնավորման կենտրոններում իսկ սաղմերի դոնոր կովերը 30 օր պահվել են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տնտեսություններում, արհեստական սերմնավորման կենտրոններում և առնվազն 6 ամիս մինչև սերմնահեղուկի կամ սաղմի ստանալը գտնվել են երկրում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации эмбрионы крупного рогатого скота получены от здоровых племенных животных. Быки-производители содержались в центрах отбора спермы и/или в центрах искусственного осеменения, а коровы-доноры эмбрионов – в хозяйствах, в центрах искусственного осеменения, свободных от заразных болезней животных, в течение 30 дней и находились в стране не менее 6 месяцев до получения спермы или эмбрионов.

3.2 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող սաղմերը ծագումով արտահանող երկրի այն տնտեսություններից կամ վարչական տարածքներից են, որոնք պաշտոնապես զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից, այդ թվում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации эмбрионы происходят из стран или административных территорий, официально свободных от заразных болезней животных:
- բլուտանգից՝ սաղմերի ընտրման գործընթացի սկզբին նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում / - блутанга - в течение последних 24 месяцев, предшествовавших началу операций по отбору эмбрионов;
- վեզիկուլյար ստոմատիտից, կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից, խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից ՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում / - везикулярного стоматита, контагиозной плевропневмонии, чумы крупного рогатого скота - в течение последних 24 месяцев;
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում / - ящура - в течение последних 12 месяцев.

3.3 Դոնոր կովերը սաղմերն ընտրելու գործընթացից առաջ վերջին 60 օրը գտնվել են տնտեսությունում և շփում չեն ունեցել վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկիր ներկրված այլ կենդանիների հետ / Коровы-доноры находились в хозяйстве последние 60 дней перед операцией по отбору эмбрионов и не имели контакта с другими животными, ввезенными в страну в течение последних 12 месяцев.

3.4 Սերմնահեղուկը, որը նախատեսված է սաղմերի դոնոր կովերի սերմնավորման համար, համապատասխանում է Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի 2010թ. հունիսի 18-ի «Մաքսային միությունում անասնաբուժասանիտարական միջոցների կիրառման մասին» № 317 որոշմամբ հաստատված Անասնաբուժական վերահսկողության (հսկողության) ենթական ապրանքներին ներկայացվող միասնական անասնաբուժական (անասնաբուժասանիտարական) պահանջների 2-րդ գլխի պահանջներին / Сперма для осеменения коров – доноров эмбрионов соответствует требованиям главы 2 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением Комиссии Евразийского Экономического союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе».

3.5 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող սաղմերը խոշոր եղջերավոր կենդանիների սաղմերի ստացման տնտեսություններից են, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации эмбрионы происходят из хозяйств по получению эмбрионов крупного рогатого скота, свободных от заразных болезней животных:
- բրուցելոզից, տուբերկուլոզից, պարատուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում / - бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулеза - в течение последних 6 месяцев;
- էնզոոտիկ լեյկոզից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում - энзоотического лейкоза - в течение последних 12 месяцев;
- ինֆեկցիոն ռինոտրախեիտից, տրիխոմոնոզից (Tricհօmօnas fetus), կամպիլոբակտերիոզից (Campylօbacter fetus venerealis), խլամիդիոզից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում / инфекционного ринотрахеита, трихомоноза (Tricհօmօnas fetus), кампилобактериоза (Campylօbacter fetus venerealis), хламидиоза - в течение последних 12 месяцев;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней
.

Խոշոր եղջերավոր կենդանիների սաղմերի ստացման տնտեսություններում չեն գրանցվել հետևյալ հիվանդությունների դեպքեր / В хозяйствах по получению эмбрионов крупного рогатого скота не были зарегистрированы случаи:
- պարատուբերկուլոզ՝ վերջին 3 տարիների ընթացքում / - паратуберкулеза - в течение последних 3 лет;
- լեպտոսպիրոզ՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում / - лептоспироза – в течение последних 3 месяцев;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների վիրուսային փորլուծություն՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում / - вирусной диареи крупного рогатого скота - в течение последних 6 месяцев.

3.6 Սաղմերի դոնոր կովերը տարին առնվազն 1 անգամ ենթարկվել են փորձարկման լաբորատորիայում (սահմանված կարգով հավատարմագրված կամ սերտիֆիկացված) բացասական արդյունքով՝ կիրառելով ախտորոշիչ թեստ, որը համապատասխանում է արտահանող երկրի կողմից հաստատված մեթոդներին հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել փորձարկման մեթոդը և ամսաթիվը) / Коровы-доноры эмбрионов были не менее 1 раза в год протестированы с отрицательным диагностическим результатом в лаборатории (аккредитованной или сертифицированной в установленном порядке) с использованием диагностического теста, который соответствует методам, утвержденным экспортирующей страной, на следующие болезни (указать метод и дату тестирования):
տուբերկուլոզ / туберкулез __________________________
պարատուբերկուլոզ / паратуберкулез _________________________
բրուցելոզ / бруцеллез ___________________________
լեպտոսպիրոզ / лептоспироз __________________________
էնզոոտիկ լեյկոզ / энзоотический лейкоз _________________________
բլուտանգ / блутанг _____________________
խոշոր եղջերավոր կենդանիների վիրուսային փորլուծություն / вирусная диарея крупного рогатого скота ___________________
ինֆեկցիոն ռինոտրախեիտ / инфекционный ринотрахеит ______________________
տրիխոմոնոզ / трихомоноз ___________________
կամպիլոբակտերիոզ / кампилобактериоз _______________________
խլամիդիոզ / хламидиоз _____________________

3.7 Սաղմերն ընտրվել, պահվել և փոխադրվում են ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / Эмбрионы отобраны, хранились и транспортируются в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата.

.

Ձև № 4 / Форма № 4

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _____

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող սպանդի ենթակա խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարների և այծերի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации убойный крупный рогатый скот, овец и коз

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, կոնտեյների, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

2.1 Կենդանիների քանակը / Количество животных: ______________________________________
2.2 Խմբաքանակի քաշը / Вес партии: ________________________________________________
2.3 Նույնականացման տեսակը (դաջվածքը, ականջի հաշվեպիտակը և այլն) / Тип идентификации (татуировка, ушная бирка и т.д.): ________________________________________________
2.4 Տնտեսության նույնականացման համարը / Идентификационный номер хозяйства: __________

Սերտիֆիկատին կցվում է կենդանիների ցուցակը` ստորագրված պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից, որի մեջ արտացոլվում են՝ կենդանու տեսակը, սեռատարիքային խումբը, կենդանու նույնականացման համարը՝ / К сертификату прилагается опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом и в которой отражены: вид животного, половозрастная группа, идентификационный номер животного,.

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կլինիկապես առողջ սպանդի ենթակա կենդանիները ծագումով արտահանող երկրի այն տարածքներից են, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые животные происходят с территорий страны-экспортера, свободных от заразных болезней животных:
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիայից՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին և արտահանող երկրի, գոտու կամ կոմպարտմենտի՝ խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիայի ռիսկի դասակարգմանը համապատասխան / - губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота– для крупного рогатого скота в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ и классификацией риска по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота экспортирующей страны, зоны или компартмента;
на территории страны или административной территории регионализацией с незначительным или контролируемым риском, в соответствии с требованиями;
- ոչխարների սկրեպիից՝ ոչխարների և այծերի համար ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - скрепи овец - для овец и коз в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- մեդի-վիսնայից, արտրիտ-էնցեֆալիտից՝ ուղարկման օրը կլինիկական ախտանշաններ չեն եղել, ոչխարների և այծերի ծագման հոտերում վերջին 36 ամիսների ընթացքում ոչ կլինիկապես, ոչ շիճուկաբանորեն չեն ախտորոշվել, նշված ժամանակահատվածում այդ հիվանդությունների նկատմամբ անապահով հոտերից ոչխարներ և այծեր չեն ներմուծվել / - меди-висны, артрита-энцефалитав день отправки не было клинических признаков, у овец и коз в стадах происхождения заболевания не диагностировались ни клинически, ни серологически в течение последних 36 месяцев, овцы и козы из стад, неблагополучных по данным заболеваниям, в течение указанного периода не вводились;
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура – в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից, վեզիկուլյար ստոմատիտից, բլուտանգից, խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում / - контагиозной плевропневмонии крупного и мелкого рогатого скота, везикулярного стоматита, блутанга, чумы крупного рогатого скота – в течение последних 24 месяцев на территории страны;
- մանր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից, նոդուլյար մաշկաբորբից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы мелкого рогатого скота, нодулярного дерматита – в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ոչխարների և այծերի ծաղիկից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - оспы овец и коз - в течение последних 6 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- էնզոոտիկ լեյկոզից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - энзоотического лейкоза – в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- տուբերկուլոզից, բրուցելոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - туберкулеза, бруцеллеза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- լեպտոսպիրոզից՝ տնտեսության տարածքում վերջին 3 ամիսների ընթացքում արձանագրված դեպքերի բացակայության պարագայում / - лептоспироза – при отсутствии зарегистрированных случаев в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства;
- պարատուբերկուլոզից՝ տնտեսության տարածքում վերջին 36 ամիսների ընթացքում արձանագրված դեպքերի բացակայության պարագայում / - при отсутствии зарегистрированных случаев в течение последних 36 месяцев на территории хозяйства.

4.2 Կենդանիները չեն պատվաստվել բրուցելոզի, լեպտոսպիրոզի և ոչխարների ու այծերի ծաղիկի դեմ / Животные не вакцинировались против бруцеллеза, лептоспироза и оспы овец и коз.

4.3 Կենդանիները չեն ստացել որոճող կենդանիների սպիտակուցներ պարունակող կերեր՝ բացառությամբ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքով առաջարկվող նյութերի / Животные не получали корма, содержащие белки жвачных животных, за исключением веществ, рекомендованных Кодексом здоровья наземных животных МЭБ.

4.4 Կենդանիները չեն ենթարկվել բնական կամ արհեստական էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի և թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, պեստիցիդների, ինչպես նաև դեղամիջոցների ազդեցության, որոնք ներարկվել են սպանդից առաջ դրանց օգտագործման հրահանգներով առաջարկված ժամկետներից ուշ / Животные не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, пестицидов, а также лекарственных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных инструкциями по их применению.

4.5 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով կամ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով փոխադրվող կենդանիները նվազագույնը 21 օր պետք է պահվեն կարանտինի մեջ, որի ընթացքում կատարվում է կենդանիների ջերմաչափում և ախտորոշիչ հետազոտություններ հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ / Животные, перемещаемые через таможенную границу Евразийского Экономического союза или по территории Евразийского Экономического союза, должны содержаться в карантине не менее 21 дня, во время которого проводится термометрия и диагностические исследования животных на:
- տուբերկուլոզ / - туберкулез ________________________________________________________
- բրուցելոզ / - бруцеллез ___________________________________________________________

4.6 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.7 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

4.8 Երթուղին կցվում է / Маршрут следования прилагается.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

 Ձև № 5 / Форма № 5

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат №___

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող տոհմային և օգտագործվող ոչխարների և այծերի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации племенных и пользовательных овец и коз

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Կենդանիների ծագման երկիրը / Страна происхождения животных:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

Կենդանու տեսակը
Вид животного

Սեռը
Пол

Ցեղատեսակը
Порода

Տարիքը
Возраст

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Քաշը
Вес

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

 Հինգից ավելի կենդանի փոխադրելու դեպքում կազմվում է կենդանիների ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке более 5 животных составляется опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կլինիկապես առողջ տոհմային ոչխարները և այծերը ծագումով արտահանող երկրի այն տարածքներից են, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые племенные овцы и козы происходят с территорий страны-экспортера, свободных от заразных болезней животных:
- ոչխարների սկրեպիից՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - скрепи овец - в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- մանր որոճողների ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան /
- чумы мелких жвачных - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից, բլուտանգից ՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы крупного рогатого скота, блутанга - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ոչխարների և այծերի ծաղիկից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - оспы овец и коз - в течение последних 6 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- տուբերկուլոզից, բրուցելոզից, ինֆեկցիոն ագալակտիայից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում /
- туберкулеза, бруцеллеза, инфекционной агалактии - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- լիստերիոզից, ինֆեկցիոն մաստիտից, կամպիլոբակտերիոզից, էպիդիդիմիտից (Brucella օvis)՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - листериоза, инфекционного мастита, кампилобактериоза, эпидидимита овец (Brucella օvis) - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- լեպտոսպիրոզից, ինֆեկցիոն պլևրոպնևմոնիայից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лептоспироза, инфекционной плевропневмонии - в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства.
մեդի-վիսնայից, արտրիտ-էնցեֆալիտից՝ ուղարկման օրը կլինիկական ախտանշաններ չեն եղել, ծագման հոտերում վերջին 36 ամիսների ընթացքում ոչ կլինիկապես, ոչ շիճուկաբանորեն հիվանդությունները չեն ախտորոշվել, նշված ժամանակահատվածում այդ հիվանդությունների նկատմամբ անապահով հոտերից ոչխարներ և այծեր չեն ներմուծվել / - меди-висны, артрита-энцефалита - в день отправки не было клинических признаков, заболевания не диагностировались ни клинически, ни серологически в стадах происхождения в течение последних 36 месяцев, овцы и козы из стад, неблагополучных по данным заболеваниям, в течение указанного периода не вводились;
- պարատուբերկուլոզից՝ տնտեսության տարածքում վերջին 36 ամիսների ընթացքում արձանագրված դեպքերի բացակայության պարագայում / - при отсутствии зарегистрированных случаев в течение последних 36 месяцев на территории хозяйства.

4.2 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող տոհմային կենդանիները չեն պատվաստվել բրուցելոզի դեմ / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации племенные животные не вакцинированы против бруцеллеза.

4.3 Կենդանիները չեն ստացել որոճող կենդանիների սպիտակուցներ պարունակող կերեր՝ բացառությամբ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքով առաջարկվող նյութերի / Животные не получали корма, содержащие белки жвачных животных, за исключением веществ, рекомендованных Кодексом здоровья наземных животных МЭБ.

4.4 Կենդանիները չեն ենթարկվել բնական կամ արհեստական էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի և թիրեոստատիկ պատրաստուկների ազդեցության՝ բացառությամբ կանխարգելիչ և բուժիչ միջոցառումների / Животные не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ и тиреостатических препаратов, за исключением профилактических и лечебных мероприятий.

4.5 Կարանտինի ընթացքում ըստ ցուցումների իրականացվել է կլինիկական զննում ջերմաչափմամբ: Կենդանիները հետազոտվել են հավատարմագրված լաբորատորիայում ՄՀԲ-ի առաջարկած մեթոդներով՝ բացասական արդյունքներով հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / Во время карантина проводился клинический осмотр с термометрией по показаниям. Животные исследованы в аккредитованной лаборатории методами, рекомендованными МЭБ, с отрицательными результатами на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- տուբերկուլոզ / - туберкулез _________________________________________________________
- պարատուբերկուլոզ / - паратуберкулез _______________________________________________
- բրուցելոզ / - бруцеллез ____________________________________________________________
- ոչխարների էպիդիդիմիտ / - эпидидимит овец___________________________________________
- լեպտոսպիրոզ / - лептоспироз _______________________________________________________
- լիստերիոզ / - листериоз ___________________________________________________________
- արտրիտ-էնցեֆալիտ / - артрит-энцефалит _____________________________________________
- մեդի-վիսնա / - меди-висну _________________________________________________________
- խլամիդիոզ / - хламидиоз __________________________________________________________
 ադենոմատոզ / - аденоматоз ________________________________________________________
- բլուտանգ / - блутанг _____________________________________________________________

4.6 Ուղարկելուց առաջ կենդանիները ենթարկվել են անասնաբուժական մշակումների (նշել մշակման մեթոդը, ամսաթիվը) / Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод, дату обработки):

4.7 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.8 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

4.9 Երթուղին կցվում է / Маршрут следования прилагается.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

Ձև № 6 / Форма № 6

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.8 Սերտիֆիկատ / Сертификат №____

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը /
Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող արտադրող խոյերի և նոխազների սերմնահեղուկի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперму баранов и козлов-производителей

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Սերմնահեղուկի դոզայի քանակը բեռի խմբաքանակում / Количество доз спермы в партии груза:

1.4 Տեղերի (բեռնարկղերի) թիվը / Число мест (контейнеров):

1.9 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.5 Տրանսպորտային բեռնարկղի կապարակնիքի մակնշումը / Маркировка пломбы на транспортном контейнере:

1.10 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.6 Տրանսպորտ (ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը, վագոնի, ավտոմեքենայի համարը) / Транспорт (номер рейсa самолета, название судна, номер вагона, автомашины):

1.11 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.7 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.12 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Սերմնահեղուկի ծագումը / Происхождение спермы

2.1 Սերմնահեղուկի ստացման ձեռնարկության (կենտրոնի) անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия (центра) взятия спермы:

2.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

3. Информация о баранах и козлах–донорах / Տեղեկություն դոնոր խոյերի և նոխազների մասին

Մականունը
Кличка

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Ծննդյան ամսաթիվը
Дата рождения

Ցեղատեսակը
Порода

Սերմնահեղուկի վերցման ամսաթիվը
Дата взятия спермы

Սերմնահեղուկով փորձանոթները
Пробирки со спермой

Մակնշումը
Маркировка

Դոզաների քանակը
Количество доз

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

 Հինգից ավելի կենդանիների սերմնահեղուկ փոխադրելու դեպքում կազմվում է ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке спермы от более чем 5 животных составляется опись, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող սերմնահեղուկը ստացվել է կլինիկապես առողջ կենդանիներից արհեստական սերմնավորման կենտրոններում, որոնք տեղակայված են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տարածքներում / Экспортируемая на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперма получена от клинически здоровых животных в центрах искусственного осеменения, расположенных на территориях, свободных от заразных болезней животных:
- մեդի-վիսնայից, ադենոմատոզից, այծերի արտրիտ-էնցեֆալիտից, սահմանային հիվանդությունից, մանր որոճողների ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - меди-висны, аденоматоза, артрита-энцефалита коз, пограничной болезни, чумы мелких жвачных - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից, բլուտանգից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան /
- чумы крупного рогатого скота, блутанга - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура – в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- տուբերկուլոզից, պարատուբերկուլոզից, ոչխարների ծաղիկից, ինֆեկցիոն ագալակտիայից, բրուցելոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - туберкулеза, паратуберкулеза, оспы овец, инфекционной агалактии, бруцеллеза – в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- ոչխարների էնզոոտիկ վիժումից (խլամիդիոզից)՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - энзоотического аборта овец (хламидиоза) - в течение последних 24 месяцев на территории хозяйства;
- ինֆեկցիոն մաստիտից, ոչխարների էպիդիդիմիտից (Brucella օvis)՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - инфекционного мастита, эпидидимита овец (Brucella օvis) – в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- լեպտոսպիրոզից, ինֆեկցիոն պլևրոպնևմոնիայից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лептоспироза, инфекционной плевропневмонии - в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства.

4.2 Արտադրող խոյերը, նոխազները, որոնցից ստացվել է սերմնահեղուկը, չեն պատվաստվել բրուցելոզի դեմ / Бараны, козлы-производители, от которых получена сперма, не вакцинированы против бруцеллеза.

4.3 Արտադրող խոյերը, նոխազները, որոնցից ստացվել է սերմնահեղուկը, մինչև սերմնահեղուկի վերցնելը 30 օր գտնվել են արհեստական սերմնավորման կենտրոնում և չեն օգտագործվել բնական սերմնավորման համար / Бараны, козлы-производители, от которых получена сперма, находились в центре искусственного осеменения в течение 30 дней до взятия спермы и не использовались для естественного осеменения.

4.4 Արտադրող խոյերը, նոխազները, որոնցից ստացվել է սերմնահեղուկը, չեն ստացել որոճող կենդանիների սպիտակուցներ պարունակող կերեր՝ բացառությամբ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքով առաջարկվող նյութերի / Бараны, козлы-производители, от которых получена сперма, не получали корма, содержащие белки жвачных животных, за исключением веществ, рекомендованных Кодексом здоровья наземных животных МЭБ.

4.5 Արտադրող խոյերը, նոխազներն արհեստական սերմնավորման կենտրոններում չեն պահվել խոշոր եղջերավոր կենդանիների հետ համատեղ / Бараны, козлы-производители в центрах искусственного осеменения не содержались совместно с крупным рогатым скотом.

4.6 ՄՀԲ-ի առաջարկած ժամկետներում մինչև սերմնահեղուկի վերցնելը արտադրող խոյերը, նոխազները հետազոտվել են հավատարմագրված լաբորատորիայում ՄՀԲ-ի առաջարկած մեթոդներով՝ բացասական արդյունքներով հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / В сроки, рекомендованные МЭБ до взятия спермы, бараны, козлы-производители исследовались в аккредитованной лаборатории методами, рекомендованными МЭБ, с отрицательными результатами на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- բլուտանգ / - блутанг _________________________________________________________________
- բրուցելոզ / - бруцел__________________________________________________________________
- տուբերկուլոզ / - туберкулез____________________________________________________________
- պարատուբերկուլոզ / - паратуберкулез ____________________________________________________
 խլամիդիոզ / - хламидиоз ______________________________________________________________
- մեդի-վիսնա / - меди-висну _____________________________________________________________
- ադենոմատոզ / - аденоматоз __________________________________________________________
- արտրիտ-էնցեֆալիտ / - артрит-энцефалит коз _____________________________________________
- Էպիդիդիմիտ / - эпидидимит овец _______________________________________________________
- լիստերիոզ / - листериоз ________________________________________________________________
- ինֆեկցիոն ագալակտիա / - инфекционную агалактию _______________________________________
- լեպտոսպիրոզ / - лептоспироз __________________________________________________________
- սահմանային հիվանդություն / - пограничную болезнь________________________________________

4.6 Սերմնահեղուկը չի պարունակում ախտածին և թունածին միկրոօրգանիզմներ / Сперма не содержит патогенных и токсикогенных микроорганизмов.

4.7 Սերմնահեղուկը ընտրվել, պահվել և փոխադրվել է ՄՀԲ-ի Օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / Сперма отобрана, хранилась и транспортировалась в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата.

.

 

Ձև № 7 / Форма № 7

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат №__

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝
Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող տոհմային և
օգտագործվող խոզերի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации племенных и пользовательных свиней

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Կենդանիների ծագման երկիրը / Страна происхождения животных:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

Կենդանու տեսակը
 Вид животного

Սեռը
Пол

Ցեղատեսակը
Порода

Տարիքը
Возраст

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Քաշը
Вес

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

 Հինգից ավելի կենդանի փոխադրելու դեպքում կազմվում է կենդանիների ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке более 5 животных составляется опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования: ____________________________

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:___________________________________________

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կլինիկապես առողջ կենդանիները ծագումով արտահանող երկրի այն տնտեսություններից, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые животные происходят с территорий страны-экспортера, свободных от заразных болезней животных:
- խոզերի աֆրիկական ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы свиней - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- դաբաղից, խոզերի դասական ժանտախտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура, классической чумы свиней - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - везикулярной болезни свиней – в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- Աուեսկի հիվանդությունից (կեղծ կատաղությունից)՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - болезни Ауески (псевдобешенства) - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- խոզերի բրուցելոզից, խոզերի վերարտադրողաշնչառական սինդրոմից, խոզերի տաքսովիրուսային էնցեֆալոմիելիտից (Տեշենի հիվանդությունից կամ խոզերի էնտերովիրուսային էնցեֆալոմիելիտից), տուբերկուլոզից ՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - бруцеллеза свиней, репродуктивно-респираторного синдрома свиней, тексовирусного энцефаломиелита свиней (болезни Тешена или энтеровирусного энцефаломиелита свиней), туберкулеза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- տրիխինելոզից՝ տնտեսության տարածքում վերջին 6 ամիսների ընթացքում արձանագրված դեպքերի բացակայության պարագայում / - при отсутствии зарегистрированных случаев в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства.
- լեպտոսպիրոզից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 на территории хозяйства.

4.2 Կենդանիները չեն ենթարկվել բնական կամ արհեստական էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի և թիրեոստատիկ պատրաստուկների ազդեցության՝ բացառությամբ կանխարգելիչ և բուժիչ միջոցառումների / Животные не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ и тиреостатических препаратов, за исключением профилактических и лечебных мероприятий.

4.3 Կենդանիները չեն ստացել որոճող կենդանիների սպիտակուցներ պարունակող կերեր՝ բացառությամբ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքով առաջարկվող նյութերի / Животные не получали корма, содержащие белки жвачных животных, за исключением веществ, рекомендованных Кодексом здоровья наземных животных МЭБ.

4.4 Կարանտինի ընթացքում ըստ ցուցումների իրականացվել է կլինիկական զննում ջերմաչափմամբ: Կենդանիները հետազոտվել են հավատարմագրված լաբորատորիայում ՄՀԲ-ի առաջարկած մեթոդներով` բացասական արդյունքներով հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / Во время карантина проводился клинический осмотр с термометрией по показаниям. Животные исследованы в аккредитованной лаборатории методами, рекомендованными МЭБ, с отрицательными результатами на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- խոզերի դասական ժանտախտ / - классическую чуму свиней _______________________________
- խոզերի վերարտադրողաշնչառական սինդրոմ / - репродуктивно-респираторный синдром свиней
__
_______________________________________________________________________________
- խոզերի բրուցելոզ / - бруцеллез свиней ________________________________________________
- տուբերկուլոզ / - туберкулез _________________________________________________________
- խլամիդիոզ - хламидиоз ____________________________________________________________
- Աուեսկի հիվանդություն (կողծ կատաղություն) / - болезнь Ауески (псевдобешенство) ____________
- վիրուսային տրանսմիսիվ գաստրոէնտերիտ / - вирусный трансмиссивный гастроэнтерит __________
_________________________________________________________________________________
- խոզերի վեզիկուլյար հիվանդություն / - везикулярную болезнь свиней ________________________
- լեպտոսպիրոզ / - лептоспироз ______________________________________________________

4.5 Ուղարկելուց առաջ կենդանիները ենթարկվել են անասնաբուժական մշակումների (նշել մշակման մեթոդը, ամսաթիվը) / Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод, дату обработки):

4.6 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.7 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

4.8 Երթուղին կցվում է / Маршрут следования прилагается.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

.

Ձև № 8 / Форма № 8

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.8 Սերտիֆիկատ / Сертификат №____

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և
Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող
վարազների սերմնահեղուկի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперму хряков

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Սերմնահեղուկի դոզայի քանակը բեռի խմբաքանակում / Количество доз спермы в партии груза:

1.4 Տեղերի (բեռնարկղերի) քանակը / Количество мест (контейнеров):

1.9 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.5 Տրանսպորտային բեռնարկղի կապարակնիքի մակնշումը / Маркировка пломбы на транспортном контейнере:

1.10 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.6 Տրանսպորտ (ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը, վագոնի, ավտոմեքենայի համարը) / Транспорт (номер рейсa самолета, название судна, номер вагона, автомашины):

1.11 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.7 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.12 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Սերմնահեղուկի ծագումը / Происхождение спермы

2.1 Սերմնահեղուկի ընտրման կենտրոնի անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес центра отбора спермы:

2.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

2. Տեղեկություն դոնոր վարազների մասին / Информация о хряках–донорах

Մականունը
Кличка

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Ծննդյան ամսաթիվը
Дата рождения

Ցեղատեսակը
Порода

Սերմնահեղուկի վերցման ամսաթիվը
Дата взятия спермы

Սերմնահեղուկով փորձանոթները
Пробирки со спермой

Մակնշումը
Маркировка

Դոզաների քանակը
Количество доз

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

 Հինգից ավելի կենդանիների սերմնահեղուկ փոխադրելու դեպքում կազմվում է ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке спермы от более чем 5 животных составляется опись, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

3. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող սերմնահեղուկը ստացվել է կլինիկապես առողջ կենդանիներից սերմնահեղուկի ստացման կենտրոններում և (կամ) արհեստական սերմնավորման կենտրոններում, որոնք տեղակայված են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տարածքներում / Экспортируемая на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперма получена от клинически здоровых животных в центрах отбора спермы и (или) центрах искусственного осеменения, расположенных на территориях, свободных от заразных болезней животных:
- խոզերի աֆրիկական ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы свиней - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- դաբաղից, խոզերի դասական ժանտախտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура, классической чумы свиней - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - везикулярной болезни свиней - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- Աուեսկի հիվանդությունից (կեղծ կատաղություն)՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - болезни Ауески (псевдобешенство)- в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- տուբերկուլոզից, բրուցելոզից, խոզերի վերարտադրողաշնչառական սինդրոմից, խոզերի էնտերովիրուսային էնցեֆալոմիելիտից (Տեշենի հիվանդությունից, խոզերի տեքսովիրուսային էնցեֆալոմիելիտից)՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - туберкулеза, бруцеллеза, репродуктивно-респираторного синдрома свиней, энтеровирусного энцефаломиэлита свиней (болезни Тешена, тексовирусного энцефаломиэлита свиней) - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- լեպտոսպիրոզից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства.

4.2 Սերմնահեղուկի ստացման կենտրոններում և (կամ) արհեստական սերմնավորման կենտրոններում չի կատարվել կենդանիների պատվաստում բրուցելոզի և լեպտոսպիրոզի դեմ / В центрах отбора спермы и (или) центрах искусственного осеменения не проводилась вакцинация животных против бруцеллеза свиней и лептоспироза.

4.3 Վարազները, որոնցից ստացվել է սերմնահեղուկը, մինչև սերմնահեղուկի վերցնելը նվազագույնը 6 ամիս գտնվել են սերմնահեղուկի ընտրման կենտրոններում և (կամ) արհեստական սերմնավորման կենտրոններում և այդ ժամանակահատվածում չեն օգտագործվել բնական սերմնավորման համար / Хряки, от которых получена сперма, находились в центрах отбора спермы и (или) центрах искусственного осеменения предприятиях искусственного осеменения не менее 6 месяцев до взятия спермы и не использовались в течение этого времени для естественного осеменения.

4.4 Սերմնահեղուկի ընտրման կենտրոններում և (կամ) արհեստական սերմնավորման կենտրոններում պահելու ժամանակ սերմնահեղուկ վերցնելուց առաջ վարազները հետազոտվել են բացասական արդյունքներով (ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքով առաջարկվող մեթոդներով և ժամկետներում) հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / Во время содержания в центре отбора спермы и (или) в центре искусственного осеменения перед взятием спермы хряки были исследованы с отрицательным результатом (с применением методов и сроков, рекомендованных Кодексом здоровья наземных животных МЭБ) на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- լեպտոսպիրոզ (եթե կանխարգելիչ նպատակով չեն պատվաստվել կամ մշակվել դեհիդրոստրեպտոմիցինով կամ արտահանող երկրում գրանցված նյութով, համարժեք ազդեցություն ունեցող նյութով) / - лептоспироз (если не были вакцинированы или обработаны с профилактической целью дегидрострептомицином или веществом, зарегистрированным в стране-экспортере, веществом дающим эквивалентный эффект) _______
- խոզերի դասական ժանտախտ / - классическую чуму свиней _________________________________
- տուբերկուլոզ / - туберкулез ___________________________________________________________
- խոզերի բրուցելոզ / - бруцеллез свиней __________________________________________________
- Աուեսկի հիվանդություն (կեզծ կատաղություն) / - болезнь Ауески (псевдобешенство) _____________
- խլամիդիոզ / - хламидиоз _____________________________________________________________
- խոզերի վեզիկուլյար հիվանդություն / - везикулярную болезнь свиней __________________________
- խոզերի վերարտադրողաշնչառական սինդրոմից / - репродуктивно-респираторный синдром свиней ___
____________________________________________________________________________________
- վիրուսային տրանսմիսիվ գաստրոէնտերիտ / - вирусный трансмиссивный гастроэнтерит ____________
____________________________________________________________________________________

4.5 Լրացուցիչ հետազոտություններ / Дополнительные исследования на: _________________________
____________________________________________________________________________________

4.6 Վարազների սերմնահեղուկում չի պարունակվում ախտածին և թունածին միկրոօրգանիզմներ / В сперме хряков не содержится патогенных и токсикогенных микроорганизмов.

4.7 Սերմնահեղուկը ընտրվել, պահվել և փոխադրվում է ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / Сперма отобрана, хранилась и транспортируется в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата.

 

Ձև № 9 / Форма № 9

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _____

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող սպանդի ենթակա խոզերի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации убойных свиней

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

2.1 Կենդանիների քանակը / Количество животных: ______________________________________

2.2 Խմբաքանակի քաշը / Вес партии: _________________________________________________

2.3 Նույնականացման տեսակը (դաջվածքը, ականջի հաշվեպիտակը և այլն) / Тип идентификации (татуировка, ушная бирка и т.д.): ___________________________________________________

2.4 Տնտեսության նույնականացման համարը / Идентификационный номер хозяйства: __________

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կլինիկապես առողջ սպանդի ենթակա խոզերը ծագումով արտահանող երկրի այն տարածքներից են, որոնք պաշտոնապես զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые убойные свиньи происходят с территорий страны-экспортера, официально свободных от заразных болезней животных:
- խոզերի աֆրիկական ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы свиней - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- դաբաղից, խոզերի դասական ժանտախտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура, классической чумы свиней - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- Աուեսկի հիվանդությունից (կեղծ կատաղությունից)՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - болезни Ауески (псевдобешенства) - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- տուբերկուլոզից, բրուցելոզից, խոզերի վերարտադրողաշնչառական սինդրոմից, խոզերի էնտերովիրուսային էնցեֆալոմիելիտից (Տեշենի հիվանդությունից, խոզերի տեքսովիրուսային էնցեֆալոմիելիտից)՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - туберкулеза, бруцеллеза, репродуктивно-респираторного синдрома свиней, энтеровирусного энцефаломиелита свиней (болезни Тешена, тексовирусного энцефаломиелита свиней) - в течение последних 6 месяцев в хозяйстве;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней в хозяйстве.
- խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ վերջին 9 ամիսների ընթացքում, որտեղ իրականացվել է սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ վերջին 12 ամիսների ընթացքում վերջին ախտահարված կենդանու կլինիկական առողջացումից կամ անկումից հետո, եթե սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») չի իրականացվել վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - везикулярной болезни свиней - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией или в течение последних 9 месяцев, где проводился «стемпинг аут», на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией или в течение последних 12 месяцев после клинического выздоровления или падежа последнего пораженного животного, если «стенпинг аут» не проводился на административной территории в соответствии с регионализацией;
- տրիխինելոզից՝ տնտեսության տարածքում վերջին 6 ամիսների ընթացքում արձանագրված դեպքերի բացակայության պարագայում
/ - трихинеллеза -при отсутствии зарегистрированных случаев в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства.

4.2 Կենդանիները չեն ենթարկվել բնական կամ արհեստական էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի և թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, պեստիցիդների, ինչպես նաև դեղամիջոցների ազդեցության, որոնք ներարկվել են սպանդից առաջ դրանց օգտագործման հրահանգներով առաջարկվող ժամկետներից ուշ / Животные не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, пестицидов, а также лекарственных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных инструкциями по их применению.

4.3 Կենդանիները նվազագույնը 21 օր գտնվել են կարանտինի մեջ արտահանող երկրի պետական անասնաբուժական ծառայության ներկայացուցչի հսկողության տակ և չեն շփվել այլ կենդանիների հետ: Կարանտինի ընթացքում իրականացվել է կլինիկական զննում՝ ամենօրյա ջերմաչափմամբ / Животные в течение не менее 21 дня находились в карантине под наблюдением представителя государственной/официальной ветеринарной службы страны-экспортера и не имели контакта с другими животными.

4.4 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.5 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

4.6 Երթուղին կցվում է / Маршрут следования прилагается.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

(ձևը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

Ձև № 10 / Форма № 10

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № __

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական
միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող տոհմային, օգտագործվող և սպորտային ձիերի (բացառությամբ մրցումների մասնակցող սպորտային ձիերի)
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации племенных и пользовательных спортивных лошадей (за исключением спортивных лошадей для участия в соревнованиях)

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Կենդանիների ծագման երկիրը / Страна происхождения животных:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

Կենդանու տեսակը
Вид животного

Սեռը
Пол

Ցեղատեսակը
Порода

Տարիքը
Возраст

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Քաշը
Вес

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

 Հինգից ավելի կենդանի փոխադրելու դեպքում կազմվում է կենդանիների ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке более 5 животных составляется опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

 Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող առողջ կենդանիները ծագումով արտահանող երկրի այն տարածքներից են, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации здоровые животные происходят с территорий страны-экспортера, свободных от заразных болезней животных:
- ձիերի վենեսուելյան և ճապոնական էնցեֆալոմիելիտներից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - венецуэлького и японского энцефаломиелитов лошадей - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ձիերի արևելյան և արևմտյան էնցեֆալոմիելիտներից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - восточного и западного энцефаломиелитов лошадей – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- Արևմտյան Նեղոսի ձիերի էնցեֆալոմիելիտից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - энцефаломиелита лошадей Западного Нила - восточного и западного энцефаломиелитов лошадей – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, վեզիկուլյար ստոմատիտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы лошадей, везикулярного стоматита – в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խլնախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - сапа - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ձիերի գրիպից՝ վարչական տարածքում վերջին 21 օրերի ընթացքում կլինիկական դեպքերի բացակայության պարագայում / - гриппа лошадей - при отсутствии клинических случаев в течение последних 21 дня на территории хозяйства;
- զուգավորման հիվանդությունից (Trypanosoma equiperdum), սուրրայից (Trypanosoma evansi)՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ տնտեսության տարածքում / - случной болезни (Trypanosoma equiperdum), сурры (Trypanosoma evansi) - в течение последних 6 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или на территории хозяйстве;
- ձիերի ինֆեկցիոն մետրիտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - инфекционного метрита лошадей - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- ինֆեկցիոն անեմիայից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- վիրուսային արտերիիտից՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - вирусного артериита – в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- նուտալիոզից (Nuttallia equi), պիրոպլազմոզից (Babesia caballi)՝ վերջին 30 օրերի ընթացքում պոտենցիալ կրողներից զերծ տնտեսությունում / - пироплазмоза (Babesia caballi), нутталиоза (Nuttallia equi) - в течение последних 30 дней на территории хозяйства, свободного от потенциальных переносчиков;
- ձիերի ծաղիկից, քոսից, լեպտոսպիրոզից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - оспы лошадей, чесотки, лептоспироза – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- ձիերի ռինոպնևմոնիայից՝ (ձիերի հերպեսվիրուսային 1 տեսակի վարակից՝ վիժման կամ կաթվածի ձևով)` վերջին 21 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - ринопневмонии лошадей (герпесвирусной инфекции типа 1 лошадей в абортивной или паралитической форме) – в течение последних 21 дня на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства.

4.2 Կարանտինի ընթացքում իրականացվել է կենդանիների կլինիկական զննում՝ ամենօրյա ջերմաչափմամբ, ինչպես նաև ախտորոշիչ հետազոտություններ՝ բացասական արդյունքներով հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / Во время карантина проводился клинический осмотр животных с ежедневной термометрией, а также диагностические исследования с отрицательными результатами на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- խլնախտ / - caп _________________________________________________________________________
- զուգավորման հիվանդություն (Trypanosoma equiperdum) / - случную болезнь (Trypanosoma equiperdum) __
________________________________________________________________________________________
- սուրրա (Trypanosoma evansi) / - cyppy (Trypanosoma evansi) _____________________________________
- պիրոպլազմոզ (Babesia caballi) / пироплазмоз( Babesia caballi) ___________________________________
- նուտալիոզ (Nuttallia equi) / - нутталиоз (Nuttallia equi) __________________________________________
- ռինոպնևմոնիա / - ринопневмонию _________________________________________________________
- անապլազմոզ / - анаплазмоз ______________________________________________________________
- ինֆեկցիոն մետրիտ / - инфекционный метрит _________________________________________________
- ինֆեկցիոն անեմիա / - инфекционную анемию ________________________________________________
- վիրուսային արտերիիտ / - вирусный артериит _________________________________________________
- վեզիկուլյար ստոմատիտ / - везикулярный стоматит ____________________________________________
- լեպտոսպիրոզ / лептоспироз ______________________________________________________________

4.3 Ձիերը չեն պատվաստվել ինֆեկցիոն էնցեֆալոմիելիտների (վենեսուելյան, ճապոնական, արևելյան, արևմտյան, Արևմտյան Նեղոսի ձիերի էնցեֆալոմիելիտի), ձիերի աֆրիկական ժանտախտի դեմ / Лошади не вакцинированы против инфекционных энцефаломиелитов (венесуэльского, японского, восточного, западного, энцефаломиелита лошадей Западного Нила), африканской чумы лошадей.

4.4 Կենդանիները պատվաստվել են ձիերի գրիպի դեմ ՄՀԲ-ի՝ Ախտորոշիչ փորձարկումների և ցամաքային կենդանիների համար նախատեսված պատվաստանյութերի ձեռնարկում նշված ստանդարտներին համապատասխանող պատվաստանյութով՝ ուղարկելուց առաջ 21-րդ և 90-րդ օրերի միջև ընկած ժամանակահատվածում առաջնային կամ կրկնակի / Животные вакцинированы против гриппа лошадей вакциной, соответствующей стандартам, указанным в Руководстве по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных МЭБ, в период между 21-м и 90-м днем до отправки первично или повторно.

4.5 Լրացուցիչ հետազոտություններ / Дополнительные исследования на: ________________________
__________________________________________________________________________________

4.6 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.7 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

4.8 Երթուղին կցվում է / Маршрут следования прилагается.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

 

Ձև № 11 / Форма № 11

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № ___

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, մրցումների մասնակցող սպորտային ձիերի ժամանակավոր ներմուծման
Ветеринарный сертификат
на временный ввоз на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации спортивных лошадей для участия в соревнованиях

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի,
ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт
(номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета,
название судна):

1.6 Կենդանիների ծագման երկիրը / Страна происхождения животных:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրած հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

Կենդանու տեսակը
Вид животного

Սեռը
Пол

Ցեղատեսակը
Порода

Տարիքը
Возраст

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Դրոշմը
Клеймо

Մականունը
Кличка

Քաշը
Вес

1

               

2

               

3

               

4

               

5

               

 Հինգից ավելի կենդանի փոխադրելու դեպքում կազմվում է կենդանիների ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке более 5 животных составляется опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования:

3.2 Արտահանող երկրի վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица страны-экспортера:

Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում ձիերի մնալու ժամկետը՝ 90 օրից ոչ ավել / Срок пребывания лошадей на территории Евразийского Экономического союзане более 90 дней.

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

 Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող առողջ ձիերը պատվաստված չեն ինֆեկցիոն էնցեֆալոմիելիտի բոլոր տեսակների, ձիերի աֆրիկական ժանտախտի դեմ և ծագումով արտահանող երկրի այն տարածքներից են, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации здоровые лошади не вакцинированы против инфекционных энцефаломиелитов всех типов, африканской чумы лошадей и происходят с территорий страны-экспортера, свободных от заразных болезней животных:
- ձիերի ինֆեկցիոն էնցեֆալոմիելիտի բոլոր տեսակներից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում պահվել են հսկողության տակ / - инфекционных энцефаломиэлитов лошадей всех типов - содержались под наблюдением в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- ձիերի աֆրիկական ժանտախտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ 40 օր պահվել են այդպիսի երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы лошадей - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией либо содержались в течение 40 дней на территории такой страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խլնախտից՝ վերջին 3 տարիների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - сапа - в течение последних 3 лет на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- զուգավորման հիվանդությունից (Trypanosoma equiperdum)՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում, ուղարկման օրը կլինիկական ախտանշաններ չեն եղել / - случной болезни (Trypanosoma equiperdum) – в течение последних 6 месяцев на территории страны. в день отправки не было клинических признаков;
- ձիերի գրիպից՝ տնտեսության տարածքում վերջին 21 օրերի ընթացքում կլինիկական դեպքերի բացակայության պարագայում / - гриппа лошадей - при отсутствии клинических случаев в течение последних 21 дня на территории хозяйства;
- ձիերի ռինոպնևմոնիայից՝ (ձիերի հերպեսվիրուսային 1 տեսակի վարակից՝ վիժման կամ կաթվածի ձևով)` վերջին 21 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - ринопневмонии лошадей (герпесвирусной инфекции типа 1 лошадей в абортивной или паралитической форме) – в течение последних 21 дня на территории хозяйства;
- վիրուսային արտերիիտից՝ երկրի տարածքում ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - вирусного артериита - на территории страны в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- ինֆեկցիոն անեմիայից ՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- ձիերի ինֆեկցիոն մետրիտից՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - инфекционного метрита лошадей – на территории страны в соответствии рекомендациями Санитарного кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства.

4.2 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները հետազոտվել են բացասական արդյունքներով հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные исследованы с отрицательными результатами на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- խլնախտ / - caп __________________________________________________________________
- զուգավորման հիվանդություն (Trypanosoma equiperdum) / - случную болезнь(Trypanosoma equiperdum) _
_______________________________________________________________________________________
- ինֆեկցիոն անեմիա / - инфекционную анемию _______________________________________________

4.3 Կենդանիները պատվաստվել են ձիերի գրիպի դեմ ՄՀԲ-ի՝ Ախտորոշիչ փորձարկումների և ցամաքային կենդանիների համար նախատեսված պատվաստանյութերի ձեռնարկում նշված ստանդարտներին համապատասխանող պատվաստանյութով՝ ուղարկելուց առաջ 21-րդ և 90-րդ օրերի միջև ընկած ժամանակահատվածում առաջնային կամ կրկնակի / Животные вакцинированы против гриппа лошадей вакциной, соответствующей стандартам, указанным в Руководстве по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных МЭБ, в период между 21-м и 90-м днем до отправки первично или повторно.

4.4 Ուղարկելուց առաջ կենդանիները ենթարկվել են անասնաբուժական մշակման (լրացվում է մշակման իրականացման դեպքում՝ նշելով մշակման մեթոդը և ամսաթիվը) / Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарной обработке (заполняется в случае проведения обработки с указанием метода и даты обработки): ___________________________________________________________________________

4.5 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.6 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата.

Ձև № 12 / Форма № 12

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.8 Սերտիֆիկատ / Сертификат № ___

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող տոհմային հովատակների սերմնահեղուկի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперму племенных жеребцов

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Սերմնահեղուկի դոզայի քանակը բեռի խմբաքանակում / Количество доз спермы в партии груза:

1.4 Տեղերի (բեռնարկղերի) թիվը / Число мест (контейнеров):

1.9 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.5 Տրանսպորտային բեռնարկղի կապարակնիքի մակնշումը / Маркировка пломбы на транспортном контейнере:

1.10 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.6 Տրանսպորտ (ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը, վագոնի, ավտոմեքենայի համարը) / Транспорт (номер рейсa самолета, название судна, номер вагона, автомашины):

1.11 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.12 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

1.7 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

2. Սերմնահեղուկի ծագումը / Происхождение спермы

2.1 Սերմնահեղուկի ընտրման կենտրոնի անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес центра отбора спермы:

2.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

3. Информация о жеребцах–донорах / Տեղեկություն դոնոր հովատակների մասին

Մականունը
Кличка

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Ծննդյան ամսաթիվը
Дата рождения

Ցեղատեսակը
Порода

Սերմնահեղուկի վերցման ամսաթիվը
Дата взятия спермы

Սերմնահեղուկով փորձանոթները
Пробирки со спермой

Մակնշումը
Маркировка

Դոզաների քանակը
Количество доз

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

Հինգից ավելի կենդանիների սերմնահեղուկ փոխադրելու դեպքում կազմվում է ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке спермы от более чем 5 животных составляется опись, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող սերմնահեղուկը ստացվել է առողջ կենդանիներից սերմնահեղուկի ընտրման կենտրոններում և (կամ) արհեստական սերմնավորման կենտրոններում / Экспортируемая на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперма веребцов получена от здоровых животных в центрах отбора спермы и (или) в центрах искусственного осеменения.
Տնտեսությունները, որտեղ պահվում են արտադրող հովատակները, սերմնահեղուկի ընտրման կենտրոնները և (կամ) արհեստական սերմնավորման կենտրոնները տեղակայված են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տարածքներում / Хозяйства, в которых содержатся жеребцы-производители, центры отбора спермы и (или) центры искусственного осеменения расположены на территориях, свободных от заразных болезней животных:
- ձիերի աֆրիկական ժանտախտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы лошадей в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- զուգավորման հիվանդությունից (Trypanosoma equiperdum), վեզիկուլյար ստոմատիտից՝ 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - случной болезни (Trypanosoma equiperdum), везикулярного стоматита – в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խլնախտից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сапа – в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- ձիերի գրիպից՝ տնտեսության տարածքում վերջին 21 օրերի ընթացքում կլինիկական դեպքերի բացակայության պարագայում / - гриппа лошадей - при отсутствии клинических случаев в течение последних 21 дня на территории хозяйства;
- ձիերի ինֆեկցիոն մետրիտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - инфекционного метрита лошадей - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- վիրուսային արտերիտից՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - вирусного артериита – в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- լեպտոսպիրոզից, սուրրայից (Trypanosoma evansi)՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лептоспироза, сурры (Trypanosoma evansi) – в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- ինֆեկցիոն անեմիայից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства.

4.2 Արտադրող հովատակները մինչև սերմնահեղուկի վերցնելը առնվազն 60 օր պահվել են տնտեսություններում, սերմնահեղուկի ընտրման կենտրոններում, արհեստական սերմնավորման կենտրոններում մեկուսացված և այդ ժամանակահատվածում չեն օգտագործվել բնական սերմնավորման համար / Жеребцы-производители содержались в хозяйствах, центрах отбора спермы и (или) центрах искусственного осеменения изолированно не менее 60 дней до сбора спермы и в течение этого периода не использовались для естественного осеменения.

4.3 Արտադրող հովատակները չեն պատվաստվել ռինոպնևմոնիայի, ձիերի աֆրիկական ժանտախտի և ինֆեկցիոն մետրիտի դեմ / Жеребцы-производители не вакцинированы против ринопневмонии, африканской чумы лошадей и инфекционного метрита.

4.4 ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքով առաջարկվող ժամկետներում սերմնահեղուկ վերցնելուց առաջ հովատակներին հետազոտել են բացասական արդյունքներով հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / В сроки, рекомендованные Кодексом здоровья наземных животных МЭБ, перед взятием спермы жеребцов исследовали с отрицательными результатами на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- զուգավորման հիվանդություն (Trypanosoma equiperdum) / - случную болезнь (Trypanosoma equiperdum)_ _______________________________________________________________________________________
- սուրրա (Trypanosoma evansi) / - сурру (Trypanosoma evansi) ___________________________________
- ռինոպնևմոնիա /- ринопневмонию ________________________________________________________
- ինֆեկցիոն մետրիտ / - инфекционный метрит _______________________________________________
- ինֆեկցիոն անեմիա / - инфекционную анемию _______________________________________________
- վիրուսային արտերիիտ / - вирусный артериит ________________________________________________
- վեզիկուլյար ստոմատիտ / - везикулярный стоматит ___________________________________________
- բրուցելոզ / - бруцеллез __________________________________________________________________
- տուբերկուլոզ / - туберкулез ______________________________________________________________
- լեպտոսպիրոզ / - лептоспироз ____________________________________________________________

4.5 Սերմնահեղուկում չի պարունակվում ախտածին և թունածին միկրոօրգանիզմներ / В сперме не содержится патогенных и токсикогенных микроорганизмов.

4.6 Սերմնահեղուկը ընտրվել, պահվել և փոխադրվում է ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / Сперма отбиралась, хранилась и транспортируется в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата.

Ձև № 13 / Форма № 13

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _____

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող սպանդի ենթակա ձիերի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации убойных лошадей

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, կոնտեյների, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

2.1 Կենդանիների քանակը / Количество животных:

2.2 Խմբաքանակի քաշը / Вес партии:

2.3 Նույնականացման տեսակը (դաջվածքը, ականջի հաշվեպիտակը և այլն) / Тип идентификации (татуировка, ушная бирка и т.д.):

2.4 Տնտեսության նույնականացման համարը / Идентификационный номер хозяйства:

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կլինիկապես առողջ սպանդի ենթակա ձիերը ծագումով կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տարածքներից են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые убойные лошади происходят с территорий, свободных от заразных болезней животных
- խլնախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - сапа - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ձիերի ինֆեկցիոն էնցեֆալոմիելիտի բոլոր տեսակներից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, վեզիկուլյար ստոմատիտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы лошадей, везикулярного стоматита - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- զուգավորման հիվանդությունից (Trypanosoma equiperdum), սուրրայից (Trypanosoma evansi)՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան կամ տնտեսության տարածքում / - случной болезни (Trypanosoma equiperdum), сурры (Trypanosoma evansi) - в течение последних 6 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или та территории хозяйства;
- ինֆեկցիոն անեմիայից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - инфекционной анемии - в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства.

4.2 Կենդանիները չեն ենթարկվել բնական կամ արհեստական էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի և թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, պեստիցիդների, ինչպես նաև դեղամիջոցների ազդեցության, որոնք ներարկվել են սպանդից առաջ դրանց օգտագործման հրահանգներով առաջարկված ժամկետներից ուշ / Животные не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, пестицидов, а также лекарственных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных инструкциями по их применению.

4.3 Կարանտինի ժամանակ իրականացվել է կլինիկական զննում՝ ամենօրյա ջերմաչափմամբ: Կենդանիները հետազոտվել են բացասական արդյունքներով հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / Во время карантина проводился клинический осмотр с ежедневной термометрией. Животные исследованы с отрицательными результатами на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- խլնախտ / - сап ________________________________________________________________________
- զուգավորման հիվանդություն (Trypanosoma equiperdum) / - случную болезнь (Trypanosoma equiperdum) _
 ______________________________________________________________________________________
- ինֆեկցիոն անեմիա / - инфекционную анемию _______________________________________________

4.4 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.5 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

4.6 Երթուղին կցվում է / Маршрут следования прилагается.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата.

 

Ձև № 14 / Форма № 14

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _____

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային
տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն,
Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող հավերի, հնդկահավերի,
սագերի, բադերի, ջայլամների մեկ օրական ճտերի և թռչունների այդ տեսակների ինկուբացիոն ձվի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации суточных цыплят, индюшат, утят, гусят, страусят и
инкубационные яйца этих
видов птиц

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Արտադրանքի նույնականացումը / Идентификация продукции
2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: _______________________________________
2.2 Թռչնի (ինկուբացիոն ձվի) տեսակը, ցեղը / Вид, порода птицы (инкубационных яиц): ________ 2.3 Դասակարգումը (մաքուր գիծ, նախածնողական, ծնողական, մսատու, ածան, այլ ) / Категория (чистая линия, прародители, родители, бройлеры, несушки, другие): _______________________
2.4 Ապրանքի քանակը / Количество товара: _____________________________________________
2.5 Քանակը և փաթեթավորման տեսակը / Количество и вид упаковки: ________________________
2.6Մակնշումը /Маркировка_________________________________________________________
2.7 Տեղափոխման պայմանները (ջերմաստիճան, խոնավություն)
/ Условия транспортировки (температура, влажность): __________________________________

3. Արտադրանքի ծագումը / Происхождение продукции

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը / Название, адрес предприятия: _______________
________________________________________________________________________________
- ինկուբատորը / инкубатор: __________________________________________________________
- տոհմային գործարանը / племзавод: ___________________________________________________
3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица: _____________________________

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

 

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

 

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող հավերի, հնդկահավերի, սագերի, բադերի, ջայլամների մեկ օրական ճտերը և թռչունների այդ տեսակների ինկուբացիոն ձվերը ծագումով արտահանող երկրի այն տարածքներից են, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые суточные цыплята, индюшата, утята, гусята, страусята и инкубационные яйца этих видов птиц происходят с территорий страны-экспортера, свободных от заразных болезней животных:

- թռչունների գրիպից, որը ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքին համապատասխան ենթակա է պարտադիր հայտարարագրման՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում կամ վերջին 3 ամիսների ընթացքում սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») իրականացնելու և անասնահամաճարակային վերահսկողության բացասական արդյունքների դեպքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - гриппа птиц, подлежащего в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ обязательной декларации, в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории или в течение 3 месяцев при проведении «стэмпинг аут» и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией;

- Նյուքասլի հիվանդությունից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում կամ վերջին 3 ամիսների ընթացքում սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») իրականացնելու և անասնահամաճարակային վերահսկողության բացասական արդյունքների դեպքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - болезни Ньюкасла - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории или в течение 3 месяцев при проведении «стэмпинг аут» и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией;

Մեկ օրական ճտերը և ինկուբացիոն ձվերը մատակարարվել են կազմակերպություններից և ինկուբատորներից, որոնք ունեն սալմոնելի վերահսկողության և հսկողության ծրագրեր և որոնք ունեն տիֆից (Salmonella gallinarum) և պուլլորոզից (Salmonella pullօrum) զերծ կարգավիճակ / Однодневные цыплята и инкубационные яйца поставлялись из предприятий или инкубаторов, которые имеют программы по контролю и надзору за сальмонеллой и которые имеют статус свободных от тифоза птиц (Salmonella gallinarum) и пуллороза (Salmonella pullorum).

Հավաբուծական և հնդկահավաբուծական տնտեսությունները տեղակայված են այն տարածքներում, որոնք զերծ են հավերի ինֆեկցիոն բրոնխիտից, ինֆեկցիոն լարինգոտրախեիտից, Համբորո հիվանդությունից վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / Куриные и индюшиные хозяйства расположены на территориях, свободных от инфекционного бронхита кур, инфекционного ларинготрахеита, болезни Гамборо в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;

Ջայլամաբուծական տնտեսությունները տեղակայված են այն տարածքներում, որոնք զերծ են թռչունների ծաղիկից, թռչունների տուբերկուլոզից, պաստերելոզից, պարամիքսովիրուսային վարակներից, ինֆեկցիոն հիդրոպերիկարդիտից վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / Страусиные хозяйства расположены на территориях, свободных от оспы птиц, туберкулеза птиц, пастереллеза, парамиксовирусных инфекций, инфекционного гидроперикардита в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства.

4.2 Հավերի և հնդկահավերի ծնողական հոտը հետազոտվել է շճաբանական եղանակով պուլլորոզային հակածնով՝ բացասական արդյունքով / Родительское стадо кур и индеек исследовано серологически пуллорозным антигеном с отрицательным результатом.

4.3 Մեկ օրական ճտերը պատվաստվել են Մարեկ հիվանդության դեմ / Суточные цыплята привиты против болезни Марека.

4.4 Ինկուբացիոն ձվերը ստացվել են վերը նշված անասնաբուժական պահանջները բավարարող թռչուններից / Инкубационные яйца получены от птицы, удовлетворяющей ветеринарным требованиям, указанным выше.

4.5 Ինկուբացիոն ձվերը ախտահանված են / Инкубационные яйца продезинфицированы.

4.6 Ինկուբացիոն ձվերը և ճտերը մատակարարվում են մեկանգամյա օգտագործման տարայով / Инкубационные яйца и цыплята поставляются в одноразовой таре.

4.7 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка

Ձև № 15 / Форма № 15

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.7 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _____

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող մորթատու գազանների, ճագարների, շների և կատուների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации пушных зверей, кроликов, собак и кошек

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Կենդանիների տեսակը / Вид животных:

1.8 Կենդանիների ծագման երկիրը / Страна происхождения животных:

1.4 Կենդանիների քանակը / Количество животных:

1.9 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:э

1.5 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.10 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.6 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.11 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

2.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կլինիկապես առողջ կենդանիները ծագումով կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տարածքներից են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые животные происходят с территорий, свободных от заразных болезней животных:
- սիբիրախտ՝ կենդանիների բոլոր տեսակների համար վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы – для всех видов животных в течение последних 20 дней на территории хозяйства;
- կատաղությունից, տուբերկուլոզից՝ աղվեսների, բևեռաղվեսների, շների և կատուների համար վերջին 6 ամիսների ընթացքում վարչական տարածքում կամ տնտեսության տարածքում / - бешенства, туберкулеза – для лисиц, песцов, собак и кошек в течение последних 6 месяцев на административной территории или на территории хозяйства;
ջրաքիսների և ժանտաքիսների համար / для норок и хорьков:
- ջրաքիսների էնցեֆալոպաթիայից, ալեուտյան հիվանդությունից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - энцефалопатии норок, алеутской болезни – в течение последних 36 месяцев на территории хозяйства;
- տուլարեմիայից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - туляремии – в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- կատաղությունից, տուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ տնտեսության տարածքում / - бешенства, туберкулеза – в течение последних 6 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или на территории хозяйства;

 ճագարների համար / для кроликов:
- վիրուսային հեմոռագիկ հիվանդությունից, տուլարեմիայից, պաստերելոզից (Pasteurella multօcida, Mannheimia gaemolitica)՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - вирусной геморрагической болезни, туляремии, пастереллеза (Pasteurella multocida, Mannheimia gaemolitica) – в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- միքսոմատոզից, ծաղիկից (որն առաջանում է կովերի ծաղիկի վիրուսից և ծաղիկ հիվանդության պատվաստանյութի վիրուսից)՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - миксоматоза, оспы (вызываемой вирусом оспы коров и вирусом осповакцины) – в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства.

2.2 Կարանտինի ժամանակ իրականացվել է կենդանիների կլինիկական զննում: Կենդանիները հետազոտվել են լաբորատորիայում ՄՀԲ-ի առաջարկած մեթոդներով հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / Во время карантинирования проводился клинический осмотр животных. Животные исследованы в лаборатории методами, рекомендованными МЭБ (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- ջրաքիսները՝ ալեուտյան հիվանդության / - норки - на алеутскую болезнь _______________
__________________________________________________________________________
- կատուները՝ դերմատոֆիտոզների / - кошки - на дерматофитозы___________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
Կենդանիները ուղարկելուց ոչ ուշ քան 20 օր առաջ պատվաստվել են, եթե վերջին 12 ամիսների ընթացքում չեն պատվաստվել / Не позднее чем за 20 дней до отправки животных вакцинированы, если они не были привиты в течение последних 12 месяцев:
- բոլոր մսակերները՝ կատաղության դեմ / - все плотоядные – против бешенства;
- աղվեսները, բևեռաղվեսները՝ մսակերների ժանտախտի դեմ / - лисицы, песцы - против чумы плотоядных;
- ջրաքիսները և ժանտաքիսները՝ մսակերների ժանտախտի, վիրուսային էնտերիտի, պաստերելոզի դեմ / - норки и хорьки - против чумы плотоядных, вирусного энтерита, пастереллеза;
- կուղբերը՝ պաստերելոզի դեմ / - нутрии - против пастереллеза;
- շները՝ մսակերների ժանտախտի, հեպատիտի, վիրուսային էնտերիտի, պարվո- և ադենովիրուսային վարակների, լեպտոսպիրոզի դեմ / - собаки - против чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза;
- կատուները՝ պանլեյկոպենիայի դեմ / - кошки - против панлейкопении;
- ճագարները՝ միքսոմատոզի, պաստերելոզի և վիրուսային հեմոռագիկ հիվանդության դեմ / - кролики - против миксоматоза, пастереллеза и вирусной геморрагической болезни.

2.3 Ուղարկելուց առաջ կենդանիները ենթարկվել են անասնաբուժական մշակումների (նշել մշակման մեթոդը, ամսաթիվը) / Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод, дату обработки):

2.4 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

2.5 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка

Ձև № 16 / Форма № 16

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _________

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող վայրի կենդանիների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации диких животных

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Կենդանիների ծագման երկիրը / Страна происхождения животных:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

Կենդանու տեսակը
Вид животного

Սեռը
Пол

Տարիքը
Возраст

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

Հինգից ավելի կենդանի փոխադրելու դեպքում կազմվում է կենդանիների ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке более 5 животных составляется опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования:

3.2 Արտահանող երկրի վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица страны-экспортера:

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կլինիկապես առողջ վայրի կենդանիները (կաթնասունները, թռչունները, ձկները, երկկենցաղները, սողունները) ծագումով կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տարածքներից կամ ջրատարածքներից են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые дикие животные (млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся) происходят с территорий или акваторий, свободных от заразных болезней животных:

կենդանիների բոլոր տեսակների համար (բացի թռչուններից) / для животных всех видов (кроме птиц):
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы крупного рогатого скота, - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոզերի աֆրիկական ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы свиней - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- բլուտանգից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - блутанга - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- լեպտոսպիրոզից, վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лептоспироза – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства;
- կատաղությունից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - бешенства – в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- վիրուսային հեմոռագիկ տենդից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - вирусной геморрагической лихорадки - в течение последних 6 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;

խոշոր երկկճղակավորների համար (զուբրերի, գոմեշների, այծքաղների, բիզոնների, եղջերուների և այլն) / для крупных парнокопытных (зубров, буйволов, антилоп, бизонов, оленей и др.):
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիայից և ոչխարների սկրեպիից՝ երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան, նշված հիվանդության աննշան կամ վերահսկելի ռիսկով՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией с незначительным или контролируемым риском по указанной болезни в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների վարակիչ հանգուցային մաշկաբորբից (պալարախտից)՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - заразного узелкового дерматита (бугорчатки) крупного рогатого скота - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- Ռիֆտ հովտի տենդից՝ վերջին 48 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - лихорадки долины Рифт - в течение последних 48 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- մանր որոճողների ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы мелких жвачных - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- եղջերուների էպիզոոտիկ հեմոռագիկ հիվանդությունից, Ակաբանե հիվանդությունից, վեզիկուլյար ստոմատիտից, կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - эпизоотической геморрагической болезни оленей, болезни Акабане, везикулярного стоматита, контагиозной плевропневмонии - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- Աուեսկի հիվանդությունից (կեղծ կատաղությունից)՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - болезни Ауески (псевдобешенства) - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- բրուցելոզից, տուբերկուլոզից, պարատուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулеза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- էնզոոտիկ լեյկոզից, վիրուսային փորլուծությունից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - энзоотического лейкоза, вирусной диареи - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;


 

մանր երկկճղակավորների համար (այծերի, արխարների, եղնիկների, տուրերի, մուֆլոնների, այծեղջյուրների, այծյամների և այլն) / для мелких парнокопытных (коз, архаров, ланей, туров, муфлонов, козерогов, косулей и др.):
- Ռիֆտ հովտի տենդից՝ վերջին 48 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - лихорадки долины Рифт - в течение последних 48 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;


- մանր որոճողների ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы мелких жвачных - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- եղջերուների էպիզոոտիկ հեմոռագիկ հիվանդությունից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - эпизоотической геморрагической болезни оленей - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы крупного рогатого скота - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- Քյու-տենդից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան КУ-лихорадки – в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- մեդի-վիսնայից, ադենոմատոզից, արտրիտ-էնցեֆալիտից, սահմանային հիվանդությունից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - меди-висны, аденоматоза, артрита-энцефалита, пограничной болезни - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- պարատուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - паратуберкулеза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- ոչխարների սկրեպիից՝ վերջին 7 տարիների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - скрепи овец - в течение последних 7 лет на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- տուբերկուլոզից, բրուցելոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - туберкулеза, бруцеллеза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- ոչխարների և այծերի ծաղիկից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;

միասմբակավորների համար (զեբրերի, կուլանների, Պրժևալսկու ձիերի, կիանգների և այլն) / для однокопытных (зебр, куланов, лошадей Пржевальского, киангов и др.):
- ձիերի ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы лошадей - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ինֆեկցիոն էնցեֆալոմիելիտի բոլոր տեսակներից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - инфекционного энцефаломиэлита всех видов - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- վիրուսային արտերիիտից՝ երկրի տարածքում ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - вирусного артериита - на территории страны в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- խլնախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - сапа - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- զուգավորման հիվանդությունից (Trypanosoma equiperdum), սուրրայից (Trypanosoma evansi), պիրոպլազմոզից (Babesia caballi), նուտալիոզ (Nuttallia equi)՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - случной болезни (Trypanosoma equiperdum), сурры (Trypanosoma evansi), пироплазмоза (Babesia caballi), нутталиоза (Nuttallia equi) - в течение последних 12 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией;
- ձիերի ինֆեկցիոն մետրիտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - инфекционного метрита лошадей - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;


 

վայրի խոզերի տարբեր տեսակների համար / для диких свиней разных видов:
- խոզերի աֆրիկական ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы свиней - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոզերի դասական ժանտախտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - классической чумы свиней - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից, վեզիկուլյար ստոմատիտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - везикулярной болезни свиней, везикулярного стоматита - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- Աուեսկի հիվանդությունից (կեղծ կատաղությունից)՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ տնտեսության տարածքում - болезни Ауески (псевдобешенства) - в течение последних 12 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или на территории хозяйстае;
- խոզերի էնտերովիրուսային էնցեֆալոմիելիտից (Տեշենի հիվանդությունից, խոզերի տեքսովիրուսային էնցեֆալոմիելիտից)՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - энтеровирусного энцефаломиелита свиней (болезни Тешена, тексовирусного энцефаломиелита свиней) - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- խոզերի վերարտադրողաշնչառական սինդրոմից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - репродуктивно-респираторного синдрома свиней - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;


 

մսակերների տարբեր տեսակների համար / для плотоядных разных видов:
- մսակերների ժանտախտից, վիրուսային էնտերիտից, տոքսոպլազմոզից, ինֆեկցիոն հեպատիտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - чумы плотоядных, вирусного энтерита, токсоплазмоза, инфекционного гепатита - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- տուլարեմիայից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - туляремии - в течение последних 24 месяцев на территории хозяйства;


 

թռչունների տարբեր տեսակների համար / для птиц всех видов:
- Դերժի հիվանդությունից, բադերի ժանտախտից, բադի ճտերի վիրուսային հեպատիտից (ջրլող թռչունների համար)՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - болезни Держи, чумы уток, вирусного гепатита утят (для водоплавающей птицы) - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- թռչունների գրիպից, որը, ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքին համապատասխան, ենթակա է պարտադիր հայտարարագրման՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան - гриппа птиц, подлежащего в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ обязательной декларации, – в течение последних 6 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией;
- օրնիտոզից (պսիտակոզից), ինֆեկցիոն բրոնխիտից, ծաղիկից, ռեովիրուսային վարակից և հնդկահավերի ռինոտրախեիտից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - орнитоза (пситтакоза), инфекционного бронхита, оспы, реовирусной инфекции и ринотрахеита индеек – в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- Նյուքասլի հիվանդությունից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան կամ տնտեսության տարածքում / - болезни Ньюкасла – в течение последних 12 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или на территории хозяйства;


 

կրծողների տարբեր տեսակների համար / для грызунов разных видов:
- Ռիֆտ հովտի տենդից՝ վերջին 48 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում / - лихорадки долины Рифт - в течение последних 48 месяцев на территории страны;
- տուլարեմիայից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - туляремии - в течение последних 24 месяцев на территории хозяйства;
- Աուեսկի հիվանդությունից (կեղծ կատաղությունից)՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - болезни Ауески (псевдобешенства) - в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- միքսոմատոզից, ճագարների վիրուսային հեմոռագիկ հիվանդությունից, լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - миксоматоза, вирусной геморрагической болезни кроликов, лимфоцитарного хориоменингита - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- տոքսոպլազմոզից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - токсоплазмоза - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;


 

մաշկաթաթավորների և կետանմանների տարբեր տեսակների համար / для ластоногих и китообразных разных видвх:
- փոկերի ժանտախտից (մորբիլիվիրուսային վարակից), վեզիկուլյար էկզանտեմայից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում դրանց բնակության (ծագման) վայրերում / - чумы тюленей (морбилливирусной инфекции), везикулярной экзантемы - в течение последних 36 месяцев в местах их обитания (происхождения);


 

փղերի, ընձուղտների, օկապիների, գետաձիերի, ռնգեղջյուրների, գետակինճերի, կիսաատամնավորների, խողովակաատամնավորների, միջատակերների, պարկավորների, չղջիկների, ջրարջակերպերի, կզաքիսազգիների, վիվերազգիների և էկզոտիկ կենդանիների այլ տեսակների համար / для слонов, жирафов, окапи, гиппопотамов, носорогов, тапиров, неполнозубых и трубкозубых, насекомоядных, сумчатых, летучих мышей, енотовидных, куньих, виверровых и других экзотических животных разных видов:
- Ռիֆտ հովտի տենդից՝ վերջին 48 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - лихорадки долины Рифт - в течение последних 48 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- վենեսուելյան էնցեֆալոմիելիտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - венесуэльского энцефаломиелита - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների վարակիչ հանգուցային մաշկաբորբից (պալարախտից)՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - заразного узелкового дерматита (бугорчатки) крупного рогатого скота - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, Աուեսկի հիվանդությունից (կեղծ կատաղությունից), ջրաքիսների տրանսմիսիվ էնցեֆալոմիելիտից, լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы лошадей, болезни Ауески (псевдобешенства), трансмиссивного энцефаломиелита норок, лимфоцитарного хориоменингита - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- տուլարեմիայից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - туляремии - в течение последних 24 месяцев на территории хозяйства;


 

պրիմատների տարբեր տեսակների համար / для приматов разных видов:
- Ռիֆտ հովտի տենդից, տուլարեմիայից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лихорадки долины Рифт, туляремии – в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- հեմոռագիկ տենդից (Լասսա, Էբոլա, Մարբուրգ, Դենգե, դեղին տենդից, Արևմտյան Նեղոսի տենդից), կապիկների ծաղիկից՝ տնտեսության տարածքում կամ վարչական տարածքում, որտեղից արտահանվում են պրիմատները, արձանագրված դեպքերի բացակայության պարագայում - геморрагической лихорадки (Ласса, Эбола, Марбург, Денге, желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила), оспы обезьян – при отсутствии зарегистрированных случаев на территории хозяйства или административной территории, из которых экспортируются приматы.

4.2 Կենդանիները նվազագույնը 30 օր գտնվել են կարանտինային բազաներում պետական/պաշտոնական անասնաբույժի հսկողության տակ և չեն շփվել այլ կենդանիների հետ: Կարանտինի ժամանակ կատարվել է ամբողջ գլխաքանակի կլինիկական զննում՝ պարտադիր ջերմաչափմամբ: Այդ ընթացքում իրականացվել են ախտորոշիչ հետազոտություններ հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ / Животные не менее 30 дней содержались на карантинных базах под наблюдением государственного/официального ветеринарного врача и не имели контакта с другими животными. Во время карантина проводился поголовный клинический осмотр с обязательной термометрией. В этот период проводились диагностические исследования:
- խոշոր երկկճղակավորներին՝ բրուցելոզի, տուբերկուլոզի, պարատուբերկուլոզի, էնզոոտիկ լեյկոզի, բլուտանգի / - крупных парнокопытных - на бруцеллез, туберкулез, паратуберкулез, лейкоз, блутанг;
- մանր երկկճղակավորներին՝ բրուցելոզի, պարատուբերկուլոզի, բլուտանգի / - мелких парнокопытных - на бруцеллез, паратуберкулез, блутанг;
- միասմբակավորներին՝ խլնախտի, զուգավորման հիվանդության, սուրրայի, պիրոպլազմոզի, նուտալիոզի, ռինոպնևմոնիայի, ինֆեկցիոն մետրիտի, ինֆեկցիոն անեմիայի, վիրուսային արտերիիտի / - однокопытных - на сап, случную болезнь, сурру, пироплазмоз, нутталиоз, ринопневмонию, инфекционный метрит, инфекционную анемию, вирусный артериит;
- ջրաքիսներին՝ ալեուտյան հիվանդության / - норок - на алеутскую болезнь;
- թռչուններին՝ օրնիտոզի (պսիտակոզի), թռչունների գրիպի / - птиц - на орнитоз (пситтакоз), грипп птиц;
- պրիմատներին՝ հեմոռագիկ տենդի (Լասսա, Էբոլա, Մարբուրգ, Դենգե, դեղին տենդի, Արևմտյան Նեղոսի տենդի) ՄԻԱՎ վարակի, ավշային խորիոմենինգիտի, հեպատիտի A, B, C տեսակների, կապիկների ծաղիկի, B հերպեսի հարուցիչների հակամարմինների առկայության, էնտերոբակտերիաների խմբի (էշերիխիաների, սալմոնելների, շիգելների, կամպիլոբակտերիաների, լեպրայի, ռիկետսիոզի, բորելիոզի) հարուցիչների առկայության, տուբերկուլոզի / - приматов – на наличие антител к возбудителям геморрагической лихорадки (Ласса, Эбола, Марбург, Денге, желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила), ВИЧ-инфекции, лимфатического хориоменингита, гепатита типа А, В, С, оспы обезьян, герпеса В, на наличие возбудителей группы энтеробактерий (эшерихий, сальмонелл, шигелл, кампилобактерий, лепры, риккетсиозы, боррелиозы), на туберкулез.

4.3 Ուղարկելուց առնվազն 20 օր առաջ կենդանիները պատվաստվում են, եթե դրանք վերջին 12 ամիսների ընթացքում չեն պատվաստվել / Не позднее чем за 20 дней до отправки животные вакцинированы, если они не были вакцинированы в течение последних 12 месяцев:
- բոլոր մսակերները՝ կատաղության դեմ / - все плотоядные - против бешенства;
- շները, աղվեսները, բևեռաղվեսները, գայլերը, շնագայլերը՝ մսակերների ժանտախտի, վիրուսային էնտերիտի, հեպատիտի, լեպտոսպիրոզի դեմ / - собаки, лисицы, песцы, волки, шакалы - против чумы плотоядных, вирусного энтерита, гепатита, лептоспироза;
- ջրաքիսները, ժանտաքիսները՝ վիրուսային էնտերիտի դեմ / - норки, хорьки - против вирусного энтерита;
- կուղբերը՝ պաստերելոզի դեմ / - нутрии - против пастереллеза;
- կատվազգիները՝ պանլեյկոպենիայի, վիրուսային ռինոտրախեիտի և կալիցիվիրոզի դեմ / - кошачьи - панлейкопении, вирусного ринотрахеита и калицивироза;
- կրծողները (ճագարները)՝ միքսոմատոզի և ճագարների վիրուսային հեմոռագիկ հիվանդության դեմ / - грызуны (кролики) - против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни кроликов;
- թռչունները (հավազգիների խմբի)՝ Նյուքասլի հիվանդության դեմ / - птицы (отряда куриных) - против болезни Ньюкасла.

4.4 Ուղարկելուց առաջ կենդանիները ենթարկվել են անասնաբուժական մշակումների (նշել մշակման մեթոդը, ամսաթիվը) / Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод, дату обработки):

4.5 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.6 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

4.7 Երթուղին կցվում է / Маршрут следования прилагается.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություններ / Примечания:

1. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / 1. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

2. Անասնաբուժական սերտիֆիկատը կազմվում է ռուսերենով, ինչպես նաև արտահանող երկրի լեզվով և (կամ) անգլերենով / 2. Ветеринарный сертификат оформляется на русском языке, а также на языке страны-экспортера и (или) английском языке.

 

Ձև № 17 / Форма № 17

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _______

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝
Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և
Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանի ձկների,
անողնաշարավորների և պոյկիլոթերմ ջրային այլ կենդանիների,
դրանց բեղմնավորված ձկնկիթի, սերմնահեղուկի, թրթուրների՝ նախատեսված մթերատվության, տոհմային և այլ նպատակներով օգտագործելու համար
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации живых рыб, беспозвоночных и других пойкилотермных водных животных, их оплодотворенную икру, сперму, личинок, педназначенных для продуктивного выращивания, племенного и иного использования

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Բեռի ծագման երկիրը / Страна происхождения груза:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող արտահանող երկիրը / Страна-экспортер, выдавшая сертификат:

1.8 իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Նույնականացման տեղեկություններ / Идентификационные сведения

2.1 Ապրանքի անվանումը (ձկնկիթ/սերմնահեղուկ, թրթուրներ, նորածին մանրաձուկ, արտադրողներ)
և կենդանու տեսակի անվանումը, այդ թվում՝ լատիներեն / Наименование товара (икра/сперма; личинки, молодь; производители) и наименование вида животного, в том числе на латинском языке: __________

2.2 Համակարգված խումբը (երկկենցաղներ, ձկներ, խեցգետնակերպեր, կակղամորթներ) / Систематическая группа (земноводные, рыбы, ракообразные, моллюски): _______________________________________

2.3 Տարիքը (տարիներով) / Возраст (в годах): [ ] неизвестен, [ ] 0+, [ ] 1+, [ ] 2+

2.4 Ընդհանուր քաշը (կգ) կամ քանակը (х1000) / Общий вес (кг) или количество (х1000): _______________

2.5 Փաթեթավորման տեսակը և տեղերի քանակը / Тип упаковки и количество мест: ___________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Բնական պոպուլյացիաներ / ջրային տնտեսությունը / Природные популяции / хозяйство аквакультуры: __
_______________________________________________________________________________________

3.2 Ձեռնարկության գրանցման համարը, անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Регистрационный номер, название и адрес предприятия: ______________________________________

________________________________________________________________________________________

3.3 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица: _____________________

3.4 Ծագման երկիրը / Страна происхождения: _________________________________________________

4. Արտահանման նպատակը / Цель экспорта

_______________________________________________________________________________________

5. Տեղեկություն առողջության մասին / Информация о здоровье

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

5.1 Սույն սերտիֆիկատի 2-րդ կետում թվարկված մթերատվության, տոհմային և այլ նպատակներով օգտագործելու համար նախատեսված կենդանի ձկները, անողնաշարավորները և պոյկիլոթերմ ջրային այլ կենդանիները ուղարկելուց առաջ 72 ժամվա ընթացքում ենթարկվել են տեսողական զննման, ինչի արդյունքում որևէ վարակների կամ կոնտագիոզ հիվանդությունների ախտանշաններ չեն հայտնաբերվել, և որքան ինձ հայտնի է, չեն ենթարկվել դրանց ազդեցությանը, որը կարող է վտանգ ներկայացնել պոյկիլոթերմ ջրային կենդանիների, այլ կենդանիների և մարդու առողջության համար / Перечисленные в пункте 2 настоящего сертификата живые рыбы, беспозвоночные и другие пойкилотермные водные животные, предназначенные для продуктивного выращивания, племенного и иного использования, в течение 72 часов перед отправкой были подвергнуты визуальному осмотру, в результате которого не выявлены признаки каких-либо инфекций или контагиозных заболеваний и, насколько мне известно, не подвергались их воздействию, которое может представлять опасность для водных пойкилотермных животных, других животных или здоровья человека.
5.2 Սույն սերտիֆիկատի 2-րդ կետում թվարկված մթերատվության, տոհմային և այլ նպատակներով օգտագործելու համար նախատեսված կենդանի ձկները, անողնաշարավորները և պոյկիլոթերմ ջրային այլ կենդանիները, դրանց բեղմնավորված ձկնկիթը, սերմնահեղուկը, թրթուրները ծագումով այն ջրային տնտեսություններից են, որոնք վերջին 24 ամիսների ընթացքում ճանաչվել են զերծ պոյկիլոթերմ ջրային կենդանիների հիվանդություններից, որոնք ներառված են պոյկիլոթերմ ջրային կենդանիների և զգայունակ տեսակների հատուկ հիվանդությունների ցանկում, որը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության Հանձնաժողովի 2010թ. հունիսի 18-ի «Մաքսային միությունում անասնաբուժասանիտարական միջոցների կիրարկման մասին» № 317 որոշմամբ հաստատված Անասնաբուժական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա ապրանքներին ներկայացվող միասնական անասնաբուժական (անասնաբուժասանիտարական) պահանջների 17-րդ գլխով / Перечисленные в пункте 2 настоящего сертификата живые рыбы, беспозвоночные и другие пойкилотермные водные животные, их оплодотворенная икра, сперма, личинки, предназначенные для продуктивного выращивания, племенного и иного использования, происходят из хозяйств аквакультуры, признанных свободными в течение последних 24 месяцев от болезней пойкилотермных водных животных, указанных в перечне специфических болезней пойкилотермных водных животных и чувствительных к ним видов, предусмотренном главой 17 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением Комиссии Евразийского Экономического союза от 18 июня 2010 г. № 317 ,О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе»:
________________________________
             (նշված պահանջը կատարելու դեպքում դրվում է պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը / в случаевыполнения указанного требования ставится подпись государственного/официального ветеринарного врача)
Սույն սերտիֆիկատի 2-րդ կետում թվարկված մթերատվության, տոհմային և այլ նպատակներով օգտագործելու համար նախատեսված կենդանի ձկները, անողնաշարավորները և պոյկիլոթերմ ջրային այլ կենդանիները ձեռք են բերվել բնական ջրավազաններից և պետական անասնաբուժական ծառայությունում գրանցված կարանտինային կազմակերպությունում (տեղամասում) անասնաբույժի հսկողության ներքո անցել առնվազն 30 օր տևողությամբ կարանտին 120 С ջերմաստիճանում: Կարանտինի ժամանակ իրականացվել է կենդանի ձկների, անողնաշարավորների և պոյկիլոթերմ ջրային այլ կենդանիների ներկայացուցչական ընտրանու տեսողական զննում և դրանց կլինիկական հետազոտություն հատուկ հիվանդությունների առկայության նկատմամբ՝ պոյկիլոթերմ ջրային կենդանիների և զգայունակ տեսակների հատուկ հիվանդությունների ցանկին համապատասխան, որը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության Հանձնաժողովի 2010թ. հունիսի 18-ի «Մաքսային միությունում անասնաբուժասանիտարական միջոցների կիրարկման մասին» № 317 որոշմամբ հաստատված Անասնաբուժական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա ապրանքներին ներկայացվող միասնական անասնաբուժական (անասնաբուժասանիտարական) պահանջների 17-րդ գլխով Перечисленные в пункте 2 настоящего сертификата живые рыбы, беспозвоночные и другие пойкилотермные водные животные добыты в природных водоемах и прошли карантин продолжительностью не менее 30 суток при температуре выше 120 С в условиях карантинного предприятия (участка), зарегистрированного в государственной ветеринарной службе, под наблюдением ветеринарного врача. Во время карантина проводились визуальный осмотр репрезентативной выборки живых рыб, беспозвоночных и других пойкилотермных водных животных и их клинические исследования на наличие специфических заболеваний в соответствии с перечнем специфических болезней пойкилотермных водных животных и чувствительных к ним видов, предусмотренным главой 17 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением Комиссии Евразийского Экономического союза от 18 июня 2010г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе»: _______________________________ 
      (նշված պահանջը կատարելու դեպքում դրվում է պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
в случае выполнения указанного требования ставится подпись государственного/официального ветеринарного врача)

6. Փաթեթավորման և փոխադրման պայմանները / Условия упаковки и перевозки

4.2 Սույն սերտիֆիկատի 2-րդ կետում թվարկված օբյեկտները փոխադրվում են դրանց առողջական վիճակը չփոփոխող պայմաններում՝ ներառյալ ջրի որակը / Перечисленные в пункте 2 настоящего сертификата объекты транспортируются в условиях, включая качество воды, которые не меняют состояния их здоровья.

6.2. Սույն սերտիֆիկատի 2-րդ կետում թվարկված օբյեկտները փաթեթավորված են հիվանդությունների հարուցիչների ոչնչացման նպատակով մաքրում և ախտահանում անցած նոր բեռնարկղերի կամ այլ փաթեթի մեջ / Перечисленные в пункте 2 настоящего сертификата объекты упакованы в новые контейнеры или иную упаковку, прошедшую очистку и дезинфекцию с целью уничтожения возбудителей болезней.

6.3. Փաթեթավորման (բեռնարկղի) յուրաքանչյուր միավոր համարակալված և մակնշված է փաթեթի մակերեսին գտնվող և սույն սերտիֆիկատի 1.1, 1.2 և 2.2 կետերում նշված տեղեկատվությամբ պիտակով / Каждая единица упаковки (контейнер) пронумерована и маркирована этикеткой, находящейся на поверхности упаковки и содержащей информацию, приведенную в пунктах 1.1, 1.2 и 2.2 настоящего сертификата.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата.

(ձևը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Ձև № 18 / Форма № 18

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № ________

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող մեղրատու մեղուների, իշամեղուների, առվույտի տերևահատ մեղուների բոժոժների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации медоносных пчел, шмелей и коконов люцерновых пчел-листорезов

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2 Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: ______________________________________

2.2 Տեղերի քանակը / Количество мест: _______________________________________________

2.3 2.3 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): _______________________________________________

2.4 2.4 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: ______________________________________

2.5 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: _________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող մեղրատու մեղուների առողջ ընտանիքները, դրանց մայրերը և մեղրածրարները ծագումով արտահանող երկրների տնտեսություններից (մեղվանոցներից, լաբորատորիաներից) և վարչական տարածքներից են, որոնք զերծ են ակարապիդոզից, ամերիկական փտախտից, եվրոպական փտախտից, վարրոատոզից (ակարիցիդների նկատմամբ կայուն տզերի տեսակների առկայությունից) վերջին 24 ամիսների ընթացքում վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ տնտեսության տարածքում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации здоровые семьи медоносных пчел, их матки и пакеты происходят из благополучных хозяйств (пасек, лабораторий) и административных территорий стран-экспортеров, свободных от акарапидоза, американского гнильца, европейского гнильца, варроатоза (наличия устойчивых к акарицидам форм клеща) в течение последних 24 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или на территории хозяйства.

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող իշամեղուների առողջ ընտանիքները, դրանց մայրերը և մեղրածրարները, առվույտի տերևահատ մեղուների բոժոժները չունեն ոչ մի հիվանդության կլինիկական ախտանշաններ կամ կասկածներ՝ ներառյալ մակաբուծային հիվանդությունները / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации здоровые шмелиные семьи, их матки и пакеты, коконы люцерновых пчел-листорезов не имеют клинических признаков или подозрений ни на какие болезни, включая паразитарные.

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող օբյեկտները անցել են Aetհina tumida բզեզի, դրա ձվերի և թրթուրների, ինչպես նաև մեղվատու մեղուներին ախտահարող այլ վնասատուների, այդ թվում՝ Tropilaelaps spp. տզերի, Apocephalus borealis սապատավոր ճանճերի կողմից ախտահարվածությունների բացակայությունը երաշխավորող ստուգում / Все ввозимые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации объекты прошли проверку, гарантирующую отсутствие жука Aetհina tumida, его яиц и личинок, а также поражений других вредителей, поражающих медоносных пчел, в том числе Tropilaelaps spp., мух-форид Apocephalus borealis.

4.2 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող մեղուների և իշամեղուների ընտանիքները ընտրվել են ուղարկելուց 30 օր, իսկ մայրերը՝ 1-3 օր առաջ: Առվույտի տերևահատ մեղուների բոժոժների ապրանքախմբի կազմավորումը կատարվել է՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր մատակարարի տնտեսության ապահովությունը / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации пчелиные и шмелиные семьи отобраны за 30 дней, а матки – за 1-3 дня до отправки. Формирование партий коконов люцерновой пчелы-листореза проводилось с учетом благополучия хозяйств каждого поставщика.

4.3 Տեղափոխման ընթացքում օգտագործվող կերերը մեղուների և իշամեղուների վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ ապահով տեղանքից (վարչական տարածքներից) են, չեն շփվել հիվանդ մեղուների, իշամեղուների հետ / Корма, используемые на период транспортировки, происходят из благополучных по заразным болезням пчел и шмелей местностей (административных территорий), не имели контакта с больными пчелами, шмелями.

4.4 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.5 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

Ձև № 19 / Форма № 19

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № ___

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող հյուսիսային եղջերուների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации северных оленей

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը)
/ Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Կենդանիների ծագման երկիրը / Страна происхождения животных:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

Կենդանու տեսակը
Вид животного

Սեռը
Пол

Ցեղատեսակը
Порода

Տարիքը
Возраст

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Քաշը
Вес

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

Հինգից ավելի կենդանի փոխադրելու դեպքում կազմվում է կենդանիների ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке более 5 животных составляется опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования:

3.2 Արտահանող երկրի վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица страны-экспортера:

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կլինիկապես առողջ կենդանիները ծագումով արտահանող երկրի այն տարածքներից են, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые животные происходят с территорий страны-экспортера, свободных от заразных болезней животных:
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից, վեզիկուլյար ստոմատիտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота, везикулярного стоматита - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան /- ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы крупного рогатого скота - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- մանր որոճողների ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы мелких жвачных - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- էնզոոտիկ լեյկոզից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - энзоотического лейкоза - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- բրուցելոզից, տուբերկուլոզից և պարատուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - бруцеллеза, туберкулеза, и паратуберкулеза – в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- լեպտոսպիրոզից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лептоспироза – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы– в течение последних 20 дней на территории хозяйства.

4.2 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները չեն պատվաստվել բրուցելոզի դեմ / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные не вакцинированы против бруцеллеза.

4.3 Կենդանիները չեն ստացել որոճող կենդանիների սպիտակուցներ պարունակող կերեր՝ բացառությամբ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքով թույլատրվածների / Животные не получали корма, содержащие белки жвачных животных, за исключением разрешенных Кодексом здоровья наземных животных МЭБ.

4.4 Կարանտինի ժամանակ կատարվել են ախտորոշիչ հետազոտություններ: Կենդանիները հետազոտվել են լաբորատորիայում ՄՀԲ-ի առաջարկած մեթոդներով` բացասական արդյունքներով հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / Во время карантина проводились диагностические исследования. Животные исследованы в лаборатории методами, рекомендованными МЭБ, с отрицательными результатами на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- բրուցելոզ / - бруцеллез ___________________________________________________________
- տուբերկուլոզ / - туберкулез ________________________________________________________

4.5 Ուղարկելուց առաջ կենդանիները ենթարկվել են անասնաբուժական մշակումների (նշել մշակման մեթոդը, ամսաթիվը) / Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод, дату обработки):

4.6 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.7 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

4.8 Երթուղին կցվում է / Маршрут следования прилагается.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка

Ձև № 20 / Форма № 20

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № ______

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող ուղտերի և ուղտազգիների այլ ներկայացուցիչների (լամաներ, ալպականեր, վիգոններ)
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи)

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Կենդանիների ծագման երկիրը / Страна происхождения животных:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Կենդանիների նույնականացումը / Идентификация животных

Կենդանու տեսակը
Вид животного

Սեռը
Пол

Ցեղատեսակը
Порода

Տարիքը
Возраст

Նույնականացման համարը
Идентификационный номер

Քաշը
Вес

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

Հինգից ավելի կենդանի փոխադրելու դեպքում կազմվում է կենդանիների ցուցակ, որը ստորագրվում է արտահանող երկրի պետական/պաշտոնական անասնաբույժի կողմից և հանդիսանում է տվյալ սերտիֆիկատի անբաժանելի մասը / При перевозке более 5 животных составляется опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Կենդանիների ծագումը / Происхождение животных

3.1 Կարանտինացման վայրը և ժամանակը / Место и время карантинирования:

3.2 Արտահանող երկրի վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица страны-экспортера:

4. Տեղեկություն առողջական վիճակի մասին / Информация о состоянии здоровья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կլինիկապես առողջ կենդանիները արտահանող երկրի այն տարածքներից են, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации клинически здоровые животные происходят с территорий страны-экспортера, свободных от заразных болезней животных:
- ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, զոոանթրոպոնոզ ժանտախտից, նոդուլյար մաշկաբորբից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում / - африканской чумы лошадей, зооантропонозной чумы, нодулярного дерматита - в течение последних 36 месяцев на территории страны;
- բլուտանգից, խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - блутанга, чумы крупного рогатого скота - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խլնախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - сапа – в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ուղտերի ծաղիկից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - оспы верблюдов - в течение последних 6 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- բրուցելոզից, տուբերկուլոզից, պարատուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулеза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- լեպտոսպիրոզից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства.
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства.

4.2 Կենդանիները չեն ստացել որոճող կենդանիների սպիտակուցներ պարունակող կերեր՝ բացառությամբ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքով թույլատրվածների / Животные не получали корма, содержащие белки жвачных животных, за исключением разрешенных Кодексом здоровья наземных животных МЭБ.

4.3 Կենդանիները չեն ենթարկվել բնական կամ արհեստական էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի և թիրեոստատիկ պատրաստուկների ազդեցության՝ բացառությամբ կանխարգելիչ և բուժիչ միջոցառումների / Животные не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ и тиреостатических препаратов , за исключением профилактических и лечебных мероприятий.

4.4 Կարանտինի ժամանակ կատարվել են ախտորոշիչ հետազոտություններ: Կենդանիները հետազոտվել են լաբորատորիայում ՄՀԲ-ի առաջարկած մեթոդներով` բացասական արդյունքներով հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ (նշել լաբորատորիայի անվանումը, հետազոտման ամսաթիվը և մեթոդը) / Во время карантина проводились диагностические исследования. Животные исследованы в лаборатории методами, рекомендованными МЭБ, с отрицательными результатами на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
- խլնախտ / - caп _________________________________________________________________
- բլուտանգ / - блутанг _____________________________________________________________
- սուրրա / -сууру _________________________________________________________________
- տուբերկուլոզ / -туберк_____________________________________________________________
- պարատուբերկուլոզ / - паратуберкулез _______________________________________________
- բրուցելոզ / - бруцеллез ___________________________________________________________
- կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիա / - контагиозную плевропневмонию __________________________

4.5 Ուղարկելուց առաջ կենդանիները ենթարկվել են անասնաբուժական մշակումների (նշել մշակման մեթոդը, ամսաթիվը) / Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод, дату обработки):

4.6 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կենդանիները նույնականացված են / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации животные идентифицированы.

4.7 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

4.8 Երթուղին կցվում է / Маршрут следования прилагается.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача _____________________________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность__________________________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

 

Ձև № 21 / Форма № 21

 

Ձև № 22 / Форма № 22

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպանդից և վերամշակումից ստացված մսի, մսային հումքի և ենթամթերքների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке крупного рогатого скота

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2 Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара:

2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара:

2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка:

2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест:

2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг):

2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы:

2.7 Մակնշումը / Маркировка:

2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки:

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

- սպանդանոցը (մսի կոմբինատը) / бойня (мясокомбинат):

- մսի մասնատման կազմակերպությունը / разделочное предприятие:

- սառնարանը / холодильник:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Սննդի մեջ ապրանքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности товара в пищу

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերտիֆիկատը տրամադրվել է նախաարտահանման հետևյալ սերտիֆիկատների հիման վրա (երկուսից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более двух до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են առողջ կենդանիների սպանդից և վերամշակումից սպանդի իրականացման և մսի վերամշակման կազմակերպություններում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты получены от убоя и переработки здоровых животных на боенских, мясоперерабатывающих предприятиях.

4.2 Կենդանիները, որոնցից ստացված միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները նախատեսված են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, արտահանելու համար, պետական անասնաբուժական ծառայության կողմից ենթարկվել են նախասպանդային անասնաբուժական զննման, իսկ մսեղիքը, գլուխները և ներքին օրգանները՝ հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության / Животные, мясо, мясное сырье и субпродукты от которых предназначены для экспорта на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, подвергнуты предубойному ветеринарному осмотру, а туши, головы и внутренние органы – послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе государственной ветеринарной службой.

4.3 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են կենդանիների սպանդից և վերամշակումից, որոնք մթերվել են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տնտեսություններում և (կամ) վարչական տարածքներում / Мясо, мясное сырье и субпродукты получены при убое и переработке животных, заготовленных в хозяйствах и (или) административных территориях, свободных от заразных болезней животных:
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիայից՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների սանիտարական օրենսգրքի առաջարկություններին և արտահանող երկրի, գոտու կամ կոմպարտմենտի՝ խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիայի ռիսկի դասակարգմանը համապատասխան / - губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота - в соответствии с рекомендациями Санитарного кодекса наземных животных МЭБ и классификацией риска по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота экспортирующей страны, зоны или компартмента;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում /
- сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства;
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура – в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы крупного рогатого скота - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում թոքեր ներմուծելու (տեղափոխելու) դեպքում - контагиозной плевропневмонии - в течение последних 24 месяцев в случае ввоза (перемещения) легких;
- տուբերկուլոզից, բրուցելոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսությունում / - туберкулеза, бруцеллеза - в течение последних 6 месяцев в хозяйстве;
- էնզոոտիկ լեյկոզից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսությունում / - энзоотического лейкоза - в течение последних 12 месяцев в хозяйстве.

4.4 Կենդանիները, որոնցից մթերվել են միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները, չեն ենթարկվել պեստիցիդների, բնական կամ արհեստական էստրոգեն հորմոնալ նյութերի, թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, ինչպես նաև դեղամիջոցների ազդեցության, որոնք ներարկվել են սպանդից առաջ դրանց օգտագործման հրահանգներում առաջարկված ժամկետներից ուշ / Животные, от которых получено мясо, мясное сырье и субпродукты, не подвергались воздействию пестицидов, натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, а также лекарственных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных инструкциями по их применению.

4.5 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են այն կենդանիների սպանդից, որոնք չեն ստացել կենդանական ծագման կերեր, որոնց պատրաստման համար օգտագործվել են որոճող կենդանիների ներքին օրգաններ և հյուսվածքներ՝ բացառությամբ այն բաղադրիչների, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների սանիտարական օրենսգրքով / Мясо, мясное сырье и субпродукты получены от убоя животных, не получавших корма животного происхождения, при изготовлении которых использовались внутренние органы и ткани жвачных животных, за исключением компонентов, использование которых допускается Санитарным кодексом наземных животных МЭБ.

4.6 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները / Мясо, мясное сырье и субпродукты экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:
- հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ընթացքում չունեն դաբաղին, ժանտախտին, անաէրոբ վարակներին, տուբերկուլոզին, լեյկոզին և այլ վարակիչ հիվանդություններին, ինչպես նաև տարբեր նյութերով թունավորումներին բնորոշ փոփոխություններ, հելմինթներով ախտահարվածություններ / - не имеют при послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе изменений, характерных для ящура, чумы, анаэробных инфекций, туберкулеза, лейкоза и других заразных болезней, поражения гельминтами, а также при отравлениях различными веществами;
- չունեն արյան մակարդուկներ, չհեռացված թարախակույտեր, բոռերի թրթուրներ / - не имют сгустков крови, неудаленных абсцессов, личинок оводов,
- պահման ընթացքում չեն ենթարկվել հալեցման / - не подвергнуты дефростации в период хранения;
- չունեն փչացման նշաններ / - не имеют признаков порчи;
- մսի հաստության մեջ ոսկորի մոտ ունեն Ցելսիուսի մինուս 8 աստիճանից ոչ բարձր ջերմաստիճան սառեցված մսի համար և Ցելսիուսի պլյուս 4 աստիճանից ոչ բարձր՝ պաղեցված մսի համար / - имеют температуру в толще мышц у кости не выше минус 8 градусов Цельсия для мороженого мяса, и не выше плюс 4 градусов Цельсия - для охлажденного;
- առանց ներքին օրգանների մնացորդների և արյունազեղումների հյուսվածքներում / - без остатков внутренних органов и кровоизлияний в тканях;
- չեն պարունակում կոնսերվացման միջոցներ / - не содержат средства консервирования;
- աղտոտված չեն մարդու առողջության համար վտանգավոր քանակությամբ սալմոնելներով՝ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում սահմանված պահանջներին համապատասխան / - не контаминированы сальмонеллами в количестве, представляющем опасность для здоровья человека, в соответствии с установленными на территории Евразийского Экономического союза требованиями;
- չունեն շճաթաղանթի մաքրվածք, մեխանիկական խառնուրդներ, մսին ոչ բնորոշ հոտ (ձկան, դեղաբույսերի, դեղամիջոցների և այլն) / - не имеют зачистки серозных оболочек, механических примесей, несвойственного мясу запаха (рыбы, лекарственных трав, средств и др.);
- չեն մշակվել ներկանյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով /- не обработаны красящими веществами, ионизирующим облучением или ультрафиолетовыми лучами.

4.7 Մսի մանրէաբանական, քիմիաթունաբանական և ռադիոլոգիական ցուցանիշները համապատասխանում են Մաքսային միությունում գործող անասնաբուժական և սանիտարական պահանջներին և կանոններին / Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические показатели мяса соответствуют действующим в Таможенном союзе ветеринарным и санитарным требованиям и правилам.

4.8 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ճանաչվել են սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի / Мясо, мясное сырье и субпродукты признаны пригодными для употребления в пищу.

4.9 Մսեղիքը (կիսամսեղիքը, քառորդ մասը) ունի պետական անասնաբուժական հսկողության պարզորոշ դրոշմ, որի վրա նշված է կենդանիների սպանդն իրականացրած սպանդանոցի (մսի կոմբինատի) անվանումը կամ համարը: Մասնատված մսի փաթեթի կամ ծալքամանի (полиблок) վրա առկա է մակնշում (անասնաբուժական դրոշմ): Մակնշված պիտակը փաթեթի վրա այնպես է սոսնձված, որ փաթեթի բացելն անհնար է՝ առանց խախտելու դրա ամբողջականությունը, կամ այնպես է փակցված փաթեթի վրա (դաջված է փաթեթի վրա), որ այն հնարավոր չլինի օգտագործել կրկնակի: Այս դեպքում փաթեթն այնպես է պատրաստված, որ բացելուց հետո հնարավոր չէ վերականգնել դրա նախնական տեսքը / Туши (полутуши, четвертины) имеют четкое клеймо государственного ветеринарного надзора с обозначением названия или номера бойни (мясокомбината), на котором был произведен убой животных. Разделанное мясо имеет маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или полиблоке. Маркировочная этикетка наклеена на упаковке таким образом, что вскрытие упаковки невозможно без нарушения ее целостности или прикреплена к упаковке (нанесена на упаковку) таким образом, чтобы она не могла быть использована вторично. В этом случае упаковка сконструирована так, что в случае вскрытия ее первоначальный вид невозможно восстановить.

4.10 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.11 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ______________________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность_____________________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

(ձևը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Ձև № 23 / Форма № 23

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող խոզերի սպանդից և վերամշակումից ստացված մսի, մսային հումքի և ենթամթերքների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке свиней

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը / Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2 Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара:

2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара:

2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка:

2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест:

2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг):

2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы:

2.7 Մակնշումը / Маркировка:

2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки:

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

- սպանդանոցը (մսի կոմբինատը) / - бойня (мясокомбинат):

- մասնատման կազմակերպությունը / - разделочное предприятие:

- սառնարանը / - холодильник:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Սննդի մեջ արտադրանքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности продукции в пищу

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերտիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (երկուսից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более двух до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են առողջ կենդանիների սպանդից և վերամշակումից մսի վերամշակման կազմակերպություններում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты получены от убоя и переработки здоровых животных на мясоперерабатывающих предприятиях.

4.2 Կենդանիները, որոնց միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները նախատեսված են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, արտահանելու համար, պետական անասնաբուժական ծառայության կողմից ենթարկվել են նախասպանդային անասնաբուժական զննման, իսկ մսեղիքը, գլուխները և ներքին օրգանները՝ հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության / Животные, мясо, мясное сырье и субпродукты от которых предназначены для экспорта на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, подвергнуты предубойному ветеринарному осмотру, а туши, головы и внутренние органыпослеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе государственной ветеринарной службой.

4.3 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են կլինիկապես առողջ կենդանիների սպանդից և վերամշակումից՝ որոնք մթերվել են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տնտեսություններում և (կամ) վարչական տարածքներում / Мясо, мясное сырье и субпродукты получены при убое и переработке клинически здоровых животных, заготовленных в хозяйствах и (или) административных территориях, свободных от заразных болезней животных:
- խոզերի աֆրիկական ժանտախտից՝ վերջին 3 տարիների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- դաբաղից, խոզերի դասական ժանտախտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура, классической чумы свиней - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոզերի վեզիկուլյար հիվանդությունից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ վերջին 9 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, որտեղ իրականացվել է սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») / - везикулярной болезни свиней - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией или в течение последних 9 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией, где проводился «стэмпинг аут»;
- խոզերի էնտերովիրուսային էնցեֆալոմիելիտից (խոզերի տեքսովիրուսային էնցեֆալոմիելիտից, Տեշենի հիվանդությունից)՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - энтеровирусного энцефаломиелита свиней (болезни Тешена) - в течение последних 6 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- Աուեսկի հիվանդությունից՝ երկրի տարածքում ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների սանիտարական օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան, գլուխներ և ներքին օրգաններ ներմուծելու (փոխադրելու) դեպքում /
- болезни Ауескина территории страны в соответствии с рекомендациями Санитарного кодекса наземных животных МЭБ в случае ввоза (перемещения) голов и внутренних органов;
- տրիխինելոզից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսությունում / - трихинеллеза - в течение последних 3 месяцев в хозяйстве;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսությունում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней в хозяйстве;
- խոզերի վերարտադրողաշնչառական սինդրոմից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - репродуктивно - респираторного синдрома свиней - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства.

4.4 Կենդանիները, որոնցից մթերվել են միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները, չեն ենթարկվել պեստիցիդների, բնական կամ արհեստական էստրոգեն հորմոնալ նյութերի, թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, ինչպես նաև դեղամիջոցների ազդեցության, որոնք ներարկվել են սպանդից առաջ դրանց օգտագործման հրահանգներում առաջարկված ժամկետներից ուշ / Животные, от которых получено мясо, мясное сырье и субпродукты, не подвергались воздействию пестицидов, натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, а также лекарственных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных инструкциями по их применению.

4.5 Տրիխինելոզ / Трихинеллез:

4.5.1 Յուրաքանչյուր մսեղիք հետազոտվել է տրիխինելոզի նկատմամբ՝ բացասական արդյունքով / Каждая туша исследована на трихинеллез с отрицательным результатом.

4.5.2 Սառեցման ենթարկված խոզի միս, ինչպես նշված է ներքոգրյալ աղյուսակում / Свинина, подвергнутая заморозке, как указано в нижеследующей таблице:

Ժամանակը (ժամ) / Время (часов)

Ջերմաստիճանը (0 C) / Температура (0C)

106

- 18

82

- 21

63

- 23,5

48

- 26

35

- 29

22

- 32

8

- 35

1/2

- 37

4.6 Մաքսային միություն ներմուծվող միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները / Мясо, мясное сырье и субпродукты, экспортируемые в Таможенный союз:
- հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ընթացքում չունեն դաբաղին, ժանտախտին, անաէրոբ վարակներին, տուբերկուլոզին և այլ վարակիչ հիվանդություններին, ինչպես նաև տարբեր նյութերով թունավորումներին բնորոշ փոփոխություններ, հելմինթներով (ցիստիցերկոզ, տրիխինելոզ, սարկոսպորիդիոզ, օնխոցերկոզ, էխինոկոկոզ և այլն) ախտահարվածություններ / - не имеют при послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе изменения, характерные для ящура, чумы, анаэробных инфекций, туберкулеза и других заразных болезней, поражения гельминтами (цистицеркоз, трихинеллез, саркоспоридиоз, онхоцеркоз, эхинококкоз и др.), а также при отравлениях различными веществами;
- պահման ընթացքում չեն ենթարկվել հալեցման / - не подвергнуты дефростации в период хранения;
- չունեն փչացման նշաններ / - не имеют признаков порчи;
- մկանի հաստության մեջ ոսկորի մոտ ունեն Ցելսիուսի մինուս 8 աստիճանից ոչ բարձր ջերմաստիճան սառեցված մսի համար և Ցելսիուսի պլյուս 4 աստիճանից ոչ բարձր՝ պաղեցված մսի համար / - имеют температуру в толще мышц у кости не выше минус 8 градусов Цельсия для мороженого мяса, и не выше плюс 4 градусов Цельсия - для охлажденного;
- առանց ներքին օրգանների մնացորդների են, հյուսվածքներում չկան արյունազեղումներ, թարախակույտերը հեռացված են, չունեն բոռերի թրթուրներ, առանց մեխանիկական խառնուրդների են / - без остатков внутренних органов, кровоизлияний в тканях, удалены абсцессы, не имеют личинок оводов, без механических примесей;
- չեն պարունակում կոնսերվացման միջոցներ / - не содержат средства консервирования;
- աղտոտված չեն մարդու առողջության համար վտանգավոր քանակությամբ սալմոնելներով՝ Եվրասիական տնտեսական միությանտարածքում սահմանված պահանջներին համապատասխան / - не контаминированы сальмонеллами в количестве, представляющем опасность для здоровья человека, в соответствии с установленными на территории Евразийского Экономического союза требованиями;
- չունեն շճաթաղանթի մաքրվածք, մեխանիկական խառնուրդներ, մսին ոչ բնորոշ հոտ (ձկան, դեղաբույսերի, դեղամիջոցների և այլն) / - не имеют зачистки серозных оболочек, механических примесей, несвойственного мясу запаха (рыбы, лекарственных трав, средств и др.);
- չեն մշակվել ներկանյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով / - не обработаны красящими веществами, ионизирующим облучением или ультрафиолетовыми лучами.

4.7 Մսի և հում մսամթերքների մանրէաբանական, քիմիաթունաբանական և ռադիոլոգիական ցուցանիշները համապատասխանում են Մաքսային միությունում գործող անասնաբուժական և սանիտարական պահանջներին և կանոններին / Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические показатели мяса и сырых мясопродуктов соответствуют действующим в Таможенном союзе ветеринарным и санитарным требованиям и правилам.

4.8 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ճանաչվել են սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի / Мясо, мясное сырье и субпродукты признаны пригодными для употребления в пищу.

4.9 Մսեղիքը (կիսամսեղիքը, քառորդ մասը) ունի պետական անասնաբուժական հսկողության պարզորոշ դրոշմ, որի վրա նշված է կենդանիների սպանդն իրականացրած սպանդանոցի (մսի կոմբինատի) անվանումը կամ համարը: Մասնատված և փաթեթավորված մսի փաթեթի կամ ծալքամանի (полиблок) վրա առկա է մակնշում (անասնաբուժական դրոշմ): Մակնշված պիտակը փաթեթի վրա այնպես է սոսնձված, որ փաթեթի բացելն անհնար է՝ առանց խախտելու դրա ամբողջականությունը, կամ այնպես է փակցված փաթեթի վրա (դաջված է փաթեթի վրա), որ այն հնարավոր չլինի օգտագործել կրկնակի: Այս դեպքում փաթեթն այնպես է պատրաստված, որ բացելուց հետո հնարավոր չէ վերականգնել դրա նախնական տեսքը / Туши (полутуши, четвертины) имеют четкое клеймо государственного ветеринарного надзора с обозначением названия или номера бойни (мясокомбината), на котором был произведен убой животных. Разделанное мясо имеет маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или полиблоке. Маркировочная этикетка наклеена на упаковке таким образом, что вскрытие упаковки невозможно без нарушения ее целостности или прикреплена к упаковке (нанесена на упаковку) таким образом, чтобы она не могла быть использована вторично. В этом случае упаковка сконструирована так, что в случае вскрытия ее первоначальный вид невозможно восстановить.

__________________________________________________________

Եթե հարկավոր չէ՝ ջնջել և հաստատել ստորագրությամբ և կնիքով /

Если не нужно, зачеркнуть и подтвердить подписью и печатью

 

4.10 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.11 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача __________________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность_____________________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

(ձևը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Ձև № 24 / Форма № 24

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող թռչնի սպանդից և վերամշակումից ստացված մսի, մսային հումքի և ենթամթերքների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке птицы

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2 Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: _______________________________________
2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара: ___________________________
2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка: ____________________________________________________
2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест: _______________________________________________
2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): _________________________________________________
2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: ________________________________________
2.7 Մակնշումը / Маркировка: ______________________________________________________
2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: _________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

- սպանդանոցը (մսի կոմբինատը) / бойня (мясокомбинат):

- մասնատման կազմակերպությունը / разделочное предприятие:

- սառնարանը / холодильник:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Սննդի մեջ ապրանքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности товара в пищу

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերտիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (երկուսից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более двух до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են առողջ թռչունների սպանդից սպանդի իրականացման և վերամշակվել մսի վերամշակման կազմակերպություններում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты получены при убое здоровой птицы на боенских и переработаны на птицеперерабатывающих предприятиях.

4.2 Թռչունը, որի միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները նախատեսված են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, արտահանելու համար, ենթարկվել է պետական անասնաբուժական ծառայության կողմից իրականացված նախասպանդային անասնաբուժական զննման, իսկ մսեղիքը և ներքին օրգանները՝ հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության / Животные, мясо, мясное сырье и субпродукты от которых предназначены для экспорта на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, подвергнуты предубойному ветеринарному осмотру, а тушки и внутренние органы – послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проведенной государственной ветеринарной службой.

4.3 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են առողջ թռչնի սպանդից և վերամշակումից, որը ծագումով կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից պաշտոնապես զերծ տնտեսություններից կամ վարչական տարածքից է՝ գոտիավորմանը համապատասխան / Мясо, мясное сырье и субпродукты получены при убое и переработке здоровой птицы, происходящей из хозяйств или административной территории в соответствии с регионализацией, официально свободных от заразных болезней животных:
- թռչունների գրիպից, որը ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքին համապատասխան ենթակա է պարտադիր հայտարարագրման՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում կամ վերջին 3 ամիսների ընթացքում սանիտարական սպանդ (,սստեմպինգ աութե) իրականացնելու և անասնահամաճարակային վերահսկողության բացասական արդյունքների դեպքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - гриппа птиц, подлежащего в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ обязательной декларации, в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории или в течение 3 месяцев при проведении ,стэмпинг аутե и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией;
- Նյուքասլի հիվանդությունից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում կամ վերջին 3 ամիսների ընթացքում սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») իրականացնելու և անասնահամաճարակային վերահսկողության բացասական արդյունքների դեպքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - болезни Ньюкаслав течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории или в течение 3 месяцев при проведении ,стэмпинг аутե и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией.

4.4 Թռչունը, որից մթերվել են միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները, չի ենթարկվել պեստիցիդների, բնական կամ արհեստական էստրոգեն հորմոնալ նյութերի, թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, ինչպես նաև դեղամիջոցների ազդեցության, որոնք ներարկվել են սպանդից առաջ դրանց օգտագործման հրահանգներում առաջարկված ժամկետներից ուշ / Птица, от которой получено мясо, мясное сырье и субпродукты, не подвергалась воздействию пестицидов, натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, а также медикаментозных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных инструкциями по их применению.

4.5 Թռչունը սպանդի է բերվում այն տնտեսություններից, որտեղ կիրառվում է վերահսկողության ծրագիր սալմոնելոզի նկատմամբ՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքին համապատասխան / Птица поступает на убой из хозяйств, в которых реализуется программа контроля по сальмонеллезу в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ.

4.6 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը, հումքը և ենթամթերքները / Мясо, мясное сырье и субпродукты, экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:
- օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներով բարորակ են - доброкачественные по органолептическим показателям;
- հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ընթացքում չունեն վարակիչ հիվանդություններին, ինչպես նաև տարբեր նյութերով թունավորումներին բնորոշ փոփոխություններ, հելմինթներով ախտահարվածություններ / - не имеют при послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе изменений, характерных для заразных болезней, поражений гельминтами, а также отравлений различными веществами;
- մկանների հաստության մեջ ունեն 120 C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճան թռչնամսի համար (պահելու դեպքում ջերմաստիճանը պետք է լինի 180 C) / - имеют температуру в толще мышцы не выше 120 C для замороженной птицы (температура при хранении должна быть 180 C)
- չեն պարունակում կոնսերվացման միջոցներ / - не содержат средства консервирования;
- աղտոտված չեն մարդու առողջության համար վտանգավոր քանակությամբ սալմոնելներով՝ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում սահմանված պահանջներին համապատասխան / - не контаминированы сальмонеллами в количестве, представляющем опасность для здоровья человека, в соответствии с установленными на территории Евразийского Экономического союза требованиями;
- չեն մշակվել ներկանյութերով և հոտավետ նյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով / - не обработаны красящими и пахучими веществами, ионизирующим облучением или ультрафиолетовыми лучами;
- չունեն տվյալ տեսակին ոչ բնորոշ գունավորում / - не имеют несавойственную для данного вида пигментацию;
- չունեն փչացման նշաններ / - не имеют признаки порчи.

4.7 Մսի մանրէաբանական, ֆիզիկաքիմիական, քիմիաթունաբանական և ռադիոլոգիական ցուցանիշները համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, գործող անասնաբուժական և սանիտարական պահանջներին և կանոններին / Микробиологические, физико-химические, химико-токсикологические и радиологические показатели мяса соответствуют действующим на таможенной территории Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации ветеринарным и санитарным требованиям и правилам.

4.8 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ճանաչվել են մարդու սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի / Мясо, мясное сырье и субпродукты признаны пригодными для употребления в пищу человеку.

4.9 Արտադրանքի փաթեթի կամ ծալքամանի (полиблок) վրա առկա է մակնշում (անասնաբուժական դրոշմ): Պիտակը փաթեթի վրա այնպես է սոսնձված, որ փաթեթի բացելն անհնար լինի՝ առանց խախտելու պիտակի ամբողջականությունը: Եթե փաթեթի ձևը կանխում է բացելը չթույլատրված տեղից, պիտակն այնպես է փակցվում փաթեթի վրա, որ հնարավոր չլինի այն կրկնակի օգտագործել / Продукция имеет маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или полиблоке. Этикетка наклеена на упаковке таким образом, что вскрытие упаковки невозможно без нарушения целостности этикетки. В случае если конструкция упаковки предотвращает ее несанкционированное вскрытие, этикетка размещена на упаковке таким образом, что она не может быть использована вторично.

4.10 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.11 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность_____________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

(ձևը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Ձև № 25 / Форма № 25

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող ձիերի սպանդից և վերամշակումից ստացված մսի, մսային հումքի և ենթամթերքների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке лошадей

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2 Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: _____________________________________
2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара: ___________________________
2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка: ____________________________________________________
2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест: _______________________________________________
2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): __________________________________________________
2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: __________________________________________
2.7 Մակնշումը / Маркировка: ______________________________________________________
2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: __________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

- սպանդանոցը (մսի կոմբինատը) / бойня (мясокомбинат):

- մասնատման կազմակերպությունը / разделочное предприятие:

- սառնարանը / холодильник:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Սննդի մեջ ապրանքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности товара для приема в пищу

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերտիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (2-ից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более 2 до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են կլինիկապես առողջ կենդանիների սպանդից և վերամշակումից սպանդի իրականացման և մսի վերամշակման կազմակերպություններում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты получены от убоя и переработки клинически здоровых животных на боенских, мясоперерабатывающих предприятиях.

4.2 Կենդանիները, որոնց միսը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, արտահանելու համար, ենթարկվել են պետական անասնաբուժական/պաշտոնական տեսչական մարմնի կողմից իրականացված նախասպանդային անասնաբուժական զննման, իսկ մսեղիքը և ներքին օրգանները՝ հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության / Животные, мясо которых предназначенօ для экспорта на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, подвергнуты предубойному ветеринарному осмотру, а туши и внутренние органы – послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проведенной государственной/официальной ветеринарной службой.

4.3 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են կենդանիների սպանդից և վերամշակումից, որոնք մթերվել են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տարածքների տնտեսություններում / Мясо, мясное сырье и субпродукты получены при убое и переработке животных, заготовленных в хозяйствах на территориях, свободных от заразных болезней животных:
- ձիերի աֆրիկական ժանտախտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում, եթե երկրում իրականացվում է վերահսկողության ծրագիր / - африканской чумы лошадей – в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией либо в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства, если в стране реализуется программа надзора;
- ինֆեկցիոն անեմիայից՝ վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - инфекционной анемии - в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- խլնախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում, եթե երկրում իրականացվում է վերահսկողության ծրագիր / - сапа - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализациелибо в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства, если в стране реализуется программа надзора;
- էպիզոոտիկ լիմֆանգոիտից՝ վերջին 2 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - эпизоотического лимфангоита - в течение последних 2 месяцев на территории хозяйства;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение 20 дней на территории хозяйства.

4.4 Կենդանիները, որոնցից մթերվել են միսը, հումքը և ենթամթերքները, չեն ենթարկվել պեստիցիդների, բնական կամ արհեստական էստրոգեն հորմոնալ նյութերի, թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, ինչպես նաև դեղամիջոցների ազդեցության, որոնք ներարկվել են սպանդից առաջ դրանց օգտագործման հրահանգներում առաջարկված ժամկետներից ուշ / Животные, от которых получены мясо, мясное сырье и субпродукты, не подвергались воздействию пестицидов, натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, а также медикаментозных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных инструкциями по их применению.

4.5 Ձիերը սպանդից անմիջապես առաջ ենթարկվել են կլինիկական զննման և հետազոտվել խլնախտի նկատմամբ՝ բացասական արդյունքներով / Лошади непосредственно перед убоем подвергнуты клиническому осмотру и исследованы на сап с отрицательным результатом.

4.6 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները / Мясо, мясное сырье и субпродукты, экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:
- հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ընթացքում չունեն վարակիչ հիվանդություններին, ինչպես նաև տարբեր նյութերով թունավորումներին բնորոշ փոփոխություններ, հելմինթներով ախտահարվածություններ / - не имеют при послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе изменений, характерных для заразных болезней, поражения гельминтами, а также при отравлениях различными веществами;
- չունեն արյան մակարդուկներ, չհեռացված թարախակույտեր, բոռերի թրթուրներ / - не имют сгустков крови, неудаленных абсцессов, личинок оводов,
- պահման ընթացքում չեն ենթարկվել հալեցման / - не подвергнуты дефростации в период хранения;
- չունեն փչացման նշաններ / - не имеют признаки порчи;
- մսի հաստության մեջ ոսկորի մոտ ունեն 80 C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճան սառեցված մսի համար և +40 C-ից ոչ բարձր՝ պաղեցված մսի համար / - имеют температуру в толще мышц у кости не выше 80 C для мороженого мяса и не выше +40 C - для охлажденного;
- չունեն ներքին օրգանների մնացորդներ և արյունազեղումներ հյուսվածքներում / - не имеют остатков внутренних органов и кровоизлияний в тканях;
- չեն պարունակում կոնսերվացման միջոցներ / - не содержат средства консервирования;
- աղտոտված չեն սալմոնելներով կամ բակտերիալ այլ վարակների հարուցիչներով / - не контаминированы сальмонеллами или возбудителями других бактериальных инфекций;
- չունեն շճաթաղանթների մաքրվածք, մեխանիկական խառնուրդներ, մսին ոչ բնորոշ հոտ (ձկան, դեղաբույսերի, դեղամիջոցների և այլն) / - не имеют зачистки серозных оболочек, механических примесей, несвойственного мясу запаха (рыбы, лекарственных трав, средств и др.);
- չեն մշակվել ներկանյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով /- не обработаны красящими веществами, ионизирующим облучением или ультрафиолетовыми лучами.

4.7 Մսի մանրէաբանական, ֆիզիկաքիմիական, քիմիաթունաբանական և ռադիոլոգիական ցուցանիշները համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, գործող անասնաբուժական և սանիտարական պահանջներին և կանոններին / Микробиологические, физико-химические, химико-токсикологические и радиологические показатели мяса соответствуют действующим на таможенной территории Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации ветеринарным и санитарным требованиям и правилам.

4.8 Միսը, կենդանական ծագման հումքը և ենթամթերքները ճանաչվել են մարդու սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի / Мясо, мясное сырье и субпродукты признаны пригодными для употребления в пищу человеку.

4.9 Մսեղիքը (կիսամսեղիքը, քառորդ մասը) ունի պետական անասնաբուժական հսկողության պարզորոշ դրոշմ, որի վրա նշված է կենդանիների սպանդն իրականացրած սպանդանոցի (մսի կոմբինատի) անվանումը կամ համարը: Մասնատված մսի փաթեթի կամ ծալքամանի (полиблок) վրա առկա է մակնշում (անասնաբուժական դրոշմ): Պիտակը փաթեթի վրա այնպես է սոսնձված, որ փաթեթի բացելն անհնար է՝ առանց խախտելու պիտակի ամբողջականությունը: Եթե փաթեթի ձևը կանխում է բացելը չթույլատրված տեղից, ապա պիտակն այնպես է փակցվում փաթեթի վրա, որ հնարավոր չլինի այն կրկնակի օգտագործել / Туши (полутуши, четвертины) имеют четкое клеймо государственного ветеринарного надзора с обозначением названия или номера бойни (мясокомбината), на которой был произведен убой животных. Разделанное мясо имеет маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или полиблоке. Этикетка наклеена на упаковке таким образом, что вскрытие упаковки невозможно без нарушения целостности этикетки. В случае если конструкция упаковки предотвращает ее несанкционированное вскрытие, этикетка размещена на упаковке таким образом, что она не может быть использована вторично.

4.10 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.11 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность_______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

(ձևը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն)

 

Ձև № 26 / Форма № 26

 

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат №__

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող պահածոների, երշիկեղենի և պատրաստի մսային արտադրանքների այլ տեսակների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2 Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: ______________________________________
2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара: ___________________________
2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка: ____________________________________________________
2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест: ______________________________________________
2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): __________________________________________________
2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: _________________________________________
2.7 Մակնշումը / Маркировка: ______________________________________________________
2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: __________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Սննդի մեջ ապրանքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности товара в пищу

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերսիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (2-ից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более 2 до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող պահածոները, երշիկեղենը և մարդու սննդի համար նախատեսված պատրաստի մսային արտադրանքների այլ տեսակները արտադրվել են մսի վերամշակման կազմակերպություններում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий, предназначенные в пищу человеку, произведены на мясоперерабатывающих предприятиях.

4.2 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները, որոնցից արտադրվել են պատրաստի մսային արտադրանքները, մթերվել են կլինիկապես առողջ կենդանիներից և անցել են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն / Мясо, мясное сырье и субпродукты, из которых произведены готовые мясные изделия, получены от клинически здоровых животных и ппошли ветеринарно-санитарную экспертизу.

4.3 ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան՝ ապրանքը մատակարարվում է կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ վարչական տարածքներում տեղակայված մսի վերամշակման կազմակերպություններից / Товар поставляется с мясоперерабатывающих предприятий, расположенных на административных территориях, свободных от заразных болезней животных в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ.

4.4 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները, որոնցից արտադրվել են պատրաստի մսային արտադրանքները, ստացվել են այն կենդանիների սպանդից, որոնք չեն ենթարկվել բնական կամ արհեստական էստրոգեն հորմոնալ նյութերի, թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, պեստիցիդների և այլ դեղամիջոցների ազդեցության, որոնք ներարկվել են սպանդից առաջ դրանց օգտագործման հրահանգներում առաջարկված ժամկետներից ուշ / Мясо, мясное сырье и субпродукты, из которых произведены готовые мясные изделия, получены от убоя животных, которые не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, пестицидов и других медикаментозных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных инструкциями по их применению.

4.5 Պատրաստի մսային արտադրանքների մանրէաբանական, քիմիաթունաբանական և ռադիոլոգիական ցուցանիշները համապատասխանում են Մաքսային միությունում գործող անասնաբուժական և սանիտարական պահանջներին և կանոններին / Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические показатели готовых мясных изделий соответствуют действующим в Таможенном союзе ветеринарным и санитарным требованиям и правилам.

4.6 Պահածոները, երշիկեղենը և պատրաստի մսային արտադրանքների այլ տեսակները չվնասված տարայում հերմետիկ փակված փաթեթի մեջ են / Консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий находятся в герметически закрытой упаковке в ненарушенной таре.

4.7 Արտադրանքի փաթեթի կամ ծալքամանի (полиблок) վրա առկա է մակնշում (անասնաբուժական դրոշմ): Պիտակը փաթեթի վրա այնպես է սոսնձված, որ փաթեթի բացելն անհնար է՝ առանց խախտելու պիտակի ամբողջականությունը: Եթե փաթեթի ձևը կանխում է բացելը չթույլատրված տեղից, ապա պիտակն այնպես է փակցվում փաթեթի վրա, որ հնարավոր չլինի այն կրկնակի օգտագործել / Продукция имеет маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или полиблоке. Этикетка наклеена на упаковке таким образом, что вскрытие упаковки невозможно без нарушения целостности этикетки. В случае если конструкция упаковки предотвращает ее несанкционированное вскрытие, этикетка размещена на упаковке таким образом, что она не может быть использована вторично.

4.8 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.9 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ______________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность___________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

 

Ձև № 27 / Форма № 27

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող ճագարների սպանդից և վերամշակումից ստացված մսի, մսային հումքի և ենթամթերքների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке кроликов

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: ______________________________________
2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара: ___________________________
2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка: _____________________________________________________
2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест: ________________________________________________
2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): ___________________________________________________
2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: __________________________________________
2.7 Մակնշումը / Маркировка: ______________________________________________________
2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: __________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

- սպանդանոցը (մսի կոմբինատը) / бойня (мясокомбинат):

- մսի մասնատման կազմակերպությունը / разделочное предприятие:

- սառնարանը / холодильник:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Սննդի մեջ ապրանքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности товара в пищу

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերսիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (2-ից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более 2 до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են առողջ կենդանիների սպանդից և վերամշակումից սպանդի իրականացման և մսի վերամշակման կազմակերպություններում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты получены при убое и переработке здоровых животных на боенских, мясоперерабатывающих предприятиях.

4.2 Կենդանիներիը, որոնց միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները նախատեսված են Մաքսային միություն արտահանելու համար, ենթարկվել են պետական/պաշտոնական անասնաբուժական ծառայության կողմից իրականացված նախասպանդային անասնաբուժական զննման, իսկ մսեղիքը և ներքին օրգանները՝ հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության / Животные, мясо, мясное сырье и субпродукты от которых предназначены для экспорта на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, подвергнуты предубойному ветеринарному осмотру, а тушки и внутренние органы – послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проведенной государственной/официальной ветеринарной службой.

4.3 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ստացվել են կենդանիների սպանդից և վերամշակումից, որոնք մթերվել են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տնտեսություններում / Мясо, мясное сырье и субпродукты получены при убое и переработке животных, заготовленных на территориях, свободных от заразных болезней животных:
- միքսոմատոզից, տուլարեմիայից, պաստերելոզից, լիստերիոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - миксоматоза, туляремии, пастереллеза, листериоза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- ճագարների հեմոռագիկ հիվանդությունից՝ 60 օրերի ընթացքում մինչև կենդանիներին սպանդանոց ուղարկելը գտնված տարածքում / - геморрагической болезни кроликов - в течение 60 дней на территории до отправки животных на бойню.

4.4 Կենդանիները, որոնցից մթերվել են միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները, չեն ենթարկվել բնական կամ արհեստական էստրոգեն հորմոնալ նյութերի, թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, պեստիցիդների, ինչպես նաև դեղամիջոցների ազդեցության, որոնք ներարկվել են սպանդից առաջ դրանց օգտագործման հրահանգներում առաջարկված ժամկետներից ուշ / Животные, от которых получено мясо, мясное сырье и субпродукты, не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, пестицидов, а также медикаментозных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных инструкциями по их применению.

4.5 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները / Мясо, мясное сырье и субпродукты, экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:
- հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ընթացքում չունեն վարակիչ հիվանդություններին, ինչպես նաև տարբեր նյութերով թունավորումներին բնորոշ փոփոխություններ, հելմինթներով ախտահարվածություններ / - не имеют при послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе изменений, характерных для заразных болезней, поражения гельминтами, а также при отравлениях различными веществами;
- օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներով բարորակ են / - доброкачественные по органолептическим показателям;
- չեն պարունակում կոնսերվանտներ / - не содержат консерванты;
- աղտոտված չեն սալմոնելներով կամ բակտերիալ այլ վարակների հարուցիչներով / - не контаминированы сальмонеллами или возбудителями других бактериальных инфекций;
- չեն մշակվել ներկանյութերով և հոտավետ նյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով / - не обработанны красящими и пахучими веществами, ионизирующим излучением или ультрафиолетовыми лучами;
- չունեն մուգ գունավորում / - не имеют темной пигментации;
- պահման ընթացքում չեն ենթարկվել հալեցման / - не подвергнуты дефростации в период хранения;
- մկանների հաստության մեջ ունեն –120 C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճան սառեցված ճագարի մսի համար (պահման ընթացքում ջերմաստիճանը պետք է լինի –180 C) / - имеют температуру в толще мышцы не выше –120 C для замороженного мяса кроликов (температура при хранении должна быть –180 C
).

4.6 Մսի մանրէաբանական, քիմիաթունաբանական և ռադիոլոգիական ցուցանիշները համապատասխանում են Մաքսային միությունում գործող անասնաբուժական և սանիտարական պահանջներին և կանոններին / Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические показатели мяса соответствуют действующим в Таможенном союзе ветеринарным и санитарным требованиям и правилам.

4.7 Միսը, մսային հումքը և ենթամթերքները ճանաչվել են մարդու սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի / Мясо, мясное сырье и субпродукты признаны пригодными для употребления в пищу человеку.

4.8 Փաթեթավորված մսի, մսային հումքի և ենթամթերքների փաթեթի վրա առկա է մակնշում (անասնաբուժական դրոշմ): Մակնշված պիտակը փաթեթի վրա այնպես է սոսնձված, որ փաթեթի բացելն անհնար է՝ առանց խախտելու մակնշված պիտակի ամբողջականությունը / Упакованные мясо, мясное сырье и субпродукты имеют маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке. Маркировочная этикетка наклеена на упаковке таким образом, что вскрытие упаковки невозможно без нарушения целостности маркировочной этикетки.

4.9 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.10 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность_______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

(ձևը փոփ. 25.02.21 N 241-Ն, 22.09.23 N 1631-Ն)

 

Ձև № 28 / Форма № 28

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիներից մթերված կաթի և կաթնամթերքի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2 Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: _______________________________________
2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара: ____________________________
2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка: ______________________________________________________
2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест: _________________________________________________
2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): ___________________________________________________
2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: ___________________________________________
2.7 Մակնշումը / Маркировка: ________________________________________________________
2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: ___________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Սննդի մեջ ապրանքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности товара в пищу

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերսիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (երկուսից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более двух до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կաթը և կաթնամթերքը մթերվել են առողջ կենդանիներից և արտադրվել կաթ վերամշակող կազմակերպություններում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации молоко и молочные продукты получены от здоровых животных и произведены на молокоперерабатывающих предприятиях.

4.2 Կաթը և կաթնամթերքը մթերվել և բեռնվել են այն տնտեսություններից և (կամ) վարչական տարածքներից, որոնք պաշտոնապես զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Молоко и молочные продукты произведены и отгружены из хозяйств и (или) административной территории, официально свободной от заразных болезней животных:
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура – в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից, խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии крупного и мелкого рогатого скота - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- մանր որոճողների ժանտախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы мелких жвачных - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- էնզոոտիկ լեյկոզից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - энзоотического лейкоза – в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների բրուցելոզից, խոշոր եղջերավոր կենդանիների տուբերկուլոզից և պարատուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - бруцеллеза крупного рогатого скота, туберкулеза и паратуберкулеза крупного рогатого скота - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- ոչխարների և այծերի բրուցելոզից, մանր եղջերավոր կենդանիների տուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / - бруцеллеза овец и коз, туберкулеза мелкого рогатого скота - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- ոչխարների և այծերի ծաղիկից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում` գոտիավորմանը համապատասխան / - оспы овец и коз - в течение последних 6 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией.

4.3 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կաթը և կաթնամթերքը / Молоко и молочные продукты, экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:
- անցել են ջերմային մշակում, որը բավարար է մարդու առողջության համար վտանգ ներկայացնող ախտածին միկրոօրգանիզմների ոչնչացման համար / - прошли термическую обработку, достаточную для уничтожения патогенных микроорганизмов, представляющих опасность для здоровья человека;
- ենթարկվել են վերամշակման, որի արդյունքում երաշխավորվում է կենսունակ ախտածին ֆլորայի բացակայությունը / - подвергнуты процессу переработки, в результате которой гарантируется отсутствие жизнеспособной патогенной флоры;
- ունեն չվնասված գործարանային փաթեթավորում / - имеют ненарушенную фабричную упаковку;
- չունեն փոփոխված օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ / - не имеют измененные органолептические показатели.

4.4 Կաթի և կաթնամթերքի մանրէաբանական, ֆիզիկաքիմիական, քիմիաթունաբանական և ռադիոլոգիական ցուցանիշները համապատասխանում են Մաքսային միությունում գործող անասնաբուժական և սանիտարական պահանջներին և կանոններին / Микробиологические, физико-химические, химико-токсикологические и радиологические показатели молока и молочных продуктов соответствуют действующим в Таможенном союзе ветеринарным и санитарным требованиям и правилам.

4.5 Կաթը և կաթնամթերքը ճանաչվել են սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի / Молоко и молочные продукты признаны пригодными для употребления в пищу.

4.6 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.7 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

 

Ձև № 29 / Форма № 29

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат №_

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող վայրի կենդանիների մսի (փետրավոր թռչունների)
Ветеринарный сертификат
nа экспортируемое на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо диких животных (пернатой дичи)

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2 Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: ______________________________________
2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара: ____________________________
2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка: ______________________________________________________
2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест: ________________________________________________
2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): ___________________________________________________
2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: __________________________________________
2.7 Մակնշումը / Маркировка: _______________________________________________________
2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: ___________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

- սպանդանոցը (մսի կոմբինատը) / бойня (мясокомбинат):

- մսի մասնատման կազմակերպությունը / разделочное предприятие:

- սառնարանը / холодильник:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Սննդի մեջ ապրանքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности товара в пищу

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, ниже подписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերտիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (2-ից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более 2 до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը մթերվել է վայրի կենդանիներից՝ ներառյալ փետրավոր թռչունները և էկզոտիկ կենդանիները (կոկորդիլոսը, կենգուրուն, կրիան, ջայլամը և այլն), որոնք թույլատրվում են որսի համար, այդ թվում՝ բուծված փակ տարածքում կամ դրանց կենսատարածքում / Экспортируемое на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо получено от диких животных, включая пернатую дичь и экзотических животных (крокодила, кенгуру, черепахи, страуса и др.), разрешенных для охоты, в том числе выращенных на замкнутой территории или пространстве их обитания.

4.2 Վայրի կենդանիներիը (փետրավոր թռչունները), որոնցից մթերվել է միսը, արտահանող երկրում ենթարկվել են նախասպանդային անասնաբուժական զննման (բուծվածները), իսկ գլուխները, ներքին օրգանները և մսեղիքը (բոլոր կենդանիների)՝ հետսպանդային անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության / Дикие животные (пернатая дичь), от которых получено мясо, в стране-экспортере подвергнуты предубойному ветеринарному осмотру (выращенные), а головы, внутренние органы и туши (всех животных) - послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе.

4.3 Միսը ստացվել է առողջ վայրի կենդանիների (փետրավոր թռչունների և էկզոտիկ կենդանիների) սպանդից, որոնք բնակվել են (պահվել են) որսորդական հանդամասերում կամ այն տարածքների կազմակերպություններում, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Мясо получено от убоя здоровых диких животных (пернатой дичи и экзотических животных), обитавших (содержавшихся) в охотничьих угодьях или предприятиях, расположенных на территориях, свободных от заразных болезней животных:

կենդանիների բոլոր տեսակների համար / для всех видов животных:
- կատաղությունից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - бешенства – в течение последних 6 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում որսորդական հանդամասում, տնտեսության կամ այլ բնակավայրի տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории охотничьего угодья, хозяйства или иного места обитания.

խոշոր որոճող երկկճղակավորների համար / для крупных жвачных парнокопытных:
- դաբաղից և խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура и контагиозной плевропневмонии крупного и мелкого рогатого скота - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы крупного рогатого скота - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- մանր որոճողների ժանտախտից, խոշոր եղջերավոր կենդանիների հանգուցային մաշկաբորբից (պալարախտից)՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы мелких жвачных, заразного узелкового дерматита (бугорчатки) крупного рогатого скота - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- հեմոռագիկ սեպտիցեմիայից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - геморрагической септицемии - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիայից և ոչխարների սկրեպիից՝ երկրի տարածքում, ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան / - губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на территории страны в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- Ռիֆտ հովտի տենդից՝ վերջին 4 տարիների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - лихорадки долины Рифт - в течение последних 4 лет на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- բրուցելոզից, տուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության (բուծման ձեռնարկության), որսորդական հանդամասի կամ այլ բնակավայրի տարածքում / - бруцеллеза, туберкулеза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства (предприятия по выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания;

 

մանր որոճող երկկճղակավորների համար / для мелких жвачных парнокопытных:
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ոչխարների սկրեպիից՝ երկրի տարածքում, ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - скрепи овец - на территории страны в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից, մանր որոճողների ժանտախտից, մեդի-վիսնայից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - чумы крупного рогатого скота, чумы мелких жвачных, меди-висны - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- Ռիֆտ հովտի տենդից՝ վերջին 48 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - лихорадки долины Рифт - в течение последних 48 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից, բլուտանգից՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - контагиозной плевропневмонии, блутанга - в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- տուբերկուլոզից, բրուցելոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության (բուծման ձեռնարկության), որսորդական հանդամասի կամ այլ բնակավայրի տարածքում / - туберкулеза, бруцеллеза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства (предприятия по выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания;
- ոչխարների և այծերի ծաղիկից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;

 

մանր չորոճող երկկճղակավորների համար / для мелких нежвачных парнокопытных:
- խոզերի աֆրիկական ժանտախտից՝ երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - африканской чумы свиней - на территории страны или административной территории в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- խոզերի դասական ժանտախտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - классической чумы свиней - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;

միասմբակավորների համար / для непарнокопытных:
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- էպիզոոտիկ լիմֆանգոիտից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության (բուծման ձեռնարկության), որսորդական հանդամասի կամ այլ բնակավայրի տարածքում / - эпизоотического лимфангоита - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства (предприятия по выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания;
- խլնախտից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - сапа - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;

 

ճագարների և նապաստակների համար / для кроликов и зайцев:
- ճագարների վիրուսային հեմոռագիկ հիվանդությունից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տնտեսության (բուծման ձեռնարկության), որսորդական հանդամասի կամ այլ բնակավայրի տարածքում / - вирусной геморрагической болезни кроликов - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства (предприятия по выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания;
- միքսոմատոզից, տուլարեմիայից, պաստերելոզից, լիստերիոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության (բուծման ձեռնարկության), որսորդական հանդամասի կամ այլ բնակավայրի տարածքում / - миксоматоза, туляремии, пастереллеза, листериоза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства (предприятия по выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания;

 

փետրավոր որսի (թռչունների) համար / для пернатой дичи (птицы):
- թռչունների գրիպի բոլոր շճատիպերից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում / - гриппа птиц всех серотипов - в течение 6 месяцев на территории страны;
- Նյուքասլի հիվանդությունից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում կամ 3 ամիսների ընթացքում սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») իրականացնելու դեպքում (եթե հիվանդությունն առաջացել է ընտանի թռչունների մոտ) և անասնահամաճարակային վերահսկողության բացասական արդյունքների դեպքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - болезни Ньюкасла - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории или в течение 3 месяцев при проведении «стемпинг аут» (если заболевание возникло среди домашней птицы) и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией;
- ծաղիկ-դիֆտերիտից, օրնիտոզից՝ վերջին 6 ամիսների ընթացքում տնտեսության (բուծման ձեռնարկության), որսորդական հանդամասի կամ այլ բնակավայրի տարածքում / - оспы-дифтерита, орнитоза - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства (предприятия по выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания.

4.4 Կենդանիների միսը (յուրաքանչյուր մսեղիքը) հետազոտված է տրիխինելոզի նկատմամբ՝ բացասական արդյունքով / Мясо животных (каждая туша) исследовано на трихинеллез с отрицательным результатом.

4.5 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող միսը / Мясо , экспортируемое на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:
- չունի վարակիչ հիվանդություններին բնորոշ փոփոխություններ, ինչպես նաև ախտահարված չեն հելմինթներով / - не имеет изменений, характерных для заразных болезней, а также поражений гельминтами,
- ունի չմաքրված շճաթաղանթներ, չհեռացված ավշային հանգույցներ / - имеет незачищенные серозные оболочки, нудаленные лимфатические узлы;
- չունի հեմատոմաներ, չհեռացված թարախային բշտեր, բոռերի թրթուրներ, մեխանիկական աղտոտումներ, մսին ոչ բնորոշ ձկան, դեղաբույսերի և դեղամիջոցների հոտ ու համ / - не имеет гематом, неудаленных абсцессов, личинок оводов, механических загрязнений, несвойственного мясу запаха и привкуса рыбы, лекарственных трав, средств;
- ազդրի մկանների հաստության մեջ ունի 80 C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճան սառեցված մսի համար (պահելու դեպքում՝ –180 C) և +40 C-ից ոչ բարձր՝ պաղեցված մսի համար / - имеет температуру в толще мышц бедра не выше 80 C для замороженного мяса (при хранении 180 C) и не выше +40 C для охлажденного мяса;
- չի ենթարկվել հալեցման / - не подвергалось дефростации;
- չի պարունակում կոնսերվացման միջոցներ / - не содержит средства консервирования;
- աղտոտված չէ սալմոնելներով կամ բակտերիալ այլ վարակների հարուցիչներով / - не контаминировано сальмонеллами или возбудителями других бактериальных инфекций;
- չի մշակվել ներկանյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով / - не обрабатывалօсь красящими веществами, ионизирующим излучением или ультрафиолетовыми лучами.

4.6 Մսի մանրէաբանական, քիմիաթունաբանական և ռադիոլոգիական ցուցանիշները համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, գործող անասնաբուժական և սանիտարական պահանջներին և կանոններին / Микробиологические, физико-химические, химико-токсикологические и радиологические показатели мяса соответствуют действующим на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации ветеринарным и санитарным требованиям и правилам.

4.7 Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության արդյունքներով միսը ճանաչվել է սննդի համար պիտանի / По результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы мясо признано пригодным в пищу.

4.8 Մսեղիքը (կիսամսեղիքը, քառորդ մասը) ունի պետական անասնաբուժական հսկողության դրոշմ (դրոշմակնիք), որի վրա պարզորոշ նշված է կենդանիների վերամշակում իրականացրած մսի վերամշակման հաստատության անվանումը կամ համարը: Մասնատված մսի և այլ հումքի փաթեթի կամ ծալքամանի (полиблок) վրա առկա է մակնշում (անասնաբուժական դրոշմ): Պիտակը փաթեթի վրա այնպես է սոսնձված, որ փաթեթի բացելն անհնար է՝ առանց խախտելու դրա ամբողջականությունը: Եթե փաթեթի ձևը կանխում է բացելը չթույլատրված տեղից, ապա պիտակն այնպես է փակցվում փաթեթի վրա, որ հնարավոր չլինի այն կրկնակի օգտագործել / Туши (полутуши, четвертины) имеют клеймо (штамп) государственного ветеринарного надзора с четким обозначением названия и номера мясоперерабатывающего учреждения, на котором была произведена переработка диких животных. Разделанное мясо и другое мясное сырье имеет маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или полиблоке. Этикетка наклеена на упаковке таким образом, что вскрытие упаковки невозможно без нарушения целостности этикетки. В случае если конструкция упаковки предотвращает ее несанкционированное вскрытие, этикетка расположена на упаковке таким образом, что она не может быть использована вторично.

4.9 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.10 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача________________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность_______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

 

Ձև № 30 / Форма № 30

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող բնական մեղրի և մեղվաբուծական այլ արտադրանքի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации натуральный мед и другие продукты пчеловодства

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: ______________________________________
2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара: ___________________________
2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка: ____________________________________________________
2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест: _______________________________________________
2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): __________________________________________________
2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: _________________________________________
2.7 Մակնշումը / Маркировка: ______________________________________________________
2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: __________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Սննդի մեջ ապրանքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности товара в пищу

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերտիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (2-ից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более 2 до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող բնական մեղրը և մեղվաբուծական արտադրանքը մթերվել են այն կազմակերպություններից (մեղվանոցներից) և վարչական տարածքներից` գոտիավորմանը համապատասխան, որոնք զերծ են ամերիկական փտախտից, եվրոպական փտախտից, նոզեմատոզից վերջին 3 ամիսների ընթացքում տնտեսության տարածքում / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации натуральный мед и продукты пчеловодства получены из хозяйств (пасек) и административных территорий в соответствии с регионализацией, свободных от американского гнильца, европейского гнильца, нозематоза в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства.

4.2 Մեղրը և մեղվաբուծական արտադրանքը չեն պարունակում քլորամֆենիկոլի, քլորֆարմազինի, կոլքիցինի, դապսոնի, դիմետրիդազոնի, նիտրոֆուրանների, ռոնիդազոլի մնացորդներ: Կումաֆոսի պարունակությունը՝ 100 մկգ/կգ ոչ ավել և ամիտրազի պարունակությունը՝ 200 մկգ/կգ ոչ ավել / Мед и продукты пчеловодства не содержат остатков хлорамфеникола, хлорфармазина, колхицина, дапсона, диметридазона, нитрофуранов, ронидазола. Содержание кумафоса – не более 100 мкг/кг и амитраза – не более 200 мкг/кг.

4.3 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող մեղրը և մեղվաբուծական արտադրանքը / Мед и продукты пчеловодства, экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:
- չունեն փոփոխված օրգանոլեպտիկ, ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ / - не имеют измененных органолептических, физико-химических показателей;
- չեն պարունակում բնական կամ արհեստական էստրոգեն հորմոնալ նյութեր, թիրեոստատիկ պատրաստուկներ / - не содержат натуральных или синтетических эстрогенных гормональных веществ, тиреостатических препаратов;
- չունեն փաթեթի ամբողջականության խախտումներ / - не имеют нарушений целостности упаковки;
- չեն պարունակում դեղամիջոցների մնացորդներ, որոնք օգտագործվել են մեղուների բուժման և մշակման համար / - не содержат остатков лекарственных препаратов, которые применялись для лечения и обработки пчел.

4.4 Մեղրի հավաքման և մեղվաբուծական մթերքների արտադրության ընթացքում օգտագործվել են հետևյալ պեստիցիդները / В ходе сбора меда и производства продуктов пчеловодства использовались следующие пестициды:

4.5 Մեղրի և մեղվաբուծական մթերքների քիմիաթունաբանական (ծանր մետաղներ, պեստիցիդներ), ռադիոլոգիական և այլ ցուցանիշները համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, գործող անասնաբուժական և սանիտարական նորմերին և կանոններին / Химико-токсикологические (тяжелые металлы, пестициды), радиологические и другие показатели меда и продуктов пчеловодства соответствуют действующим на таможенной территории Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации ветеринарным и санитарным нормам и правилам.

4.6 Մեղրը և մեղվաբուծական մթերքները ճանաչվել են սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի / Мед и продукты пчеловодства признаны пригодными для употребления в пищу.

4.7 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.8 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

Ձև № 31 / Форма № 31

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող ձվի փոշու, մելանժի, ալբումինի և հավի ձվի վերամշակումից ստացված սննդամթերքների
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2 Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: _______________________________________
2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара: ____________________________
2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка: _____________________________________________________
2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест: _______________________________________________
2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): __________________________________________________
2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: __________________________________________
2.7 Մակնշումը / Маркировка: _______________________________________________________
2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: ___________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Սննդի մեջ ապրանքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности товара в пищу

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերտիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (2-ից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более 2 до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող ձվի փոշին, մելանժը, ալբումինը և հավի ձվի վերամշակումից ստացված սննդամթերքները ստացվել են առողջ թռչնից և արտադրվել այն կազմակերպություններում, որոնց նկատմամբ չեն սահմանվել անասնաբուժասանիտարական սահմանափակումներ / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца получены от здоровой птицы и произведены на предприятиях, в отношении которых не были установлены ветеринарно-санитарные ограничения.

4.2 Վերամշակման համար նախատեսված ձուն այն տարածքներից է, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Яйцо, используемое для переработки, происходит с территорий, свободных от заразных болезней животных:
- թռչունների գրիպից, որը ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքին համապատասխան ենթակա է պարտադիր հայտարարագրման՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում կամ վերջին 3 ամիսների ընթացքում սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») իրականացնելու և անասնահամաճարակային վերահսկողության բացասական արդյունքների դեպքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - гриппа птиц, подлежащего в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ обязательной декларации,в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории или в течение 3 месяцев при проведении «стэмпинг аут» и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией;
- Նյուքասլի հիվանդությունից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան, կամ վերջին 3 ամիսների ընթացքում սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») իրականացնելու և անասնահամաճարակային վերահսկողության բացասական արդյունքների դեպքում կամ ապրանքը ենթարկել են Նյուքասլի հիվանդության վիրուսի ակտիվազրկման (վարակելու հատկության զրկման)՝ ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան, և մշակումից հետո ձեռնարկվել են բոլոր պատշաճ միջոցները Նյուքասլի հիվանդության վիրուսի հավանական աղբյուրի հետ ձվամթերքի շփումը կանխելու համար / - болезни Ньюкасла - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией или в течение 3 месяцев при проведении «стэмпинг аут» и отрицательных результатах эпизоотического контроля или товар подвергли обработке, гарантирующей инактивацию (лишение инфекционности) вируса болезни Ньюкасла, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ и после обработки были приняты все надлежащие меры для недопущения контакта овопродуктов с потенциальным источником вируса болезни Ньюкасла.

4.3 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող ձվի փոշին, մելանժը, ալբումինը և հավի ձվի վերամշակումից ստացված այլ սննդամթերքները / Яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца, экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:
- չունեն փոփոխված օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ / - не имеют измененных органолептических показателей;
- ախտոտված չեն սալմոնելներով կամ բակտերիալ այլ վարակների հարուցիչներով, որոնք ենթակա են պարտադիր ծանուցման ՄՀԲ-ին - не контаминированы сальмонеллами или возбудителями других бактериальных инфекций, подлежащих обязательному уведомлению МЭБ;
- չեն մշակվել քիմիական ներկանյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով / - не обрабатывались химическими красящими веществами, ионизирующим облучением или ультрафиолетовыми лучами.

4.4 Ձվի փոշին, մելանժը, ալբումինը և հավի ձվի վերամշակումից ստացված այլ սննդամթերքները ենթարկվել են վերամշակման, որի արդյունքում երաշխավորվում է կենսունակ ախտածին ֆլորայի բացակայությունը / Яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца подвергнуты процессу переработки, в результате которой гарантируется отсутствие жизнеспособной патогенной флоры.

4.5 Ձվի փոշու, մելանժի, ալբումինի և հավի ձվի վերամշակումից ստացված սննդամթերքների մանրէաբանական, քիմիաթունաբանական, ռադիոլոգիական և այլ ցուցանիշները համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, գործող անասնաբուժական և սանիտարական պահանջներին և կանոններին / Микробиологические, химико-токсикологические, радиологические и другие показатели яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца соответствуют действующим на таможенной территории Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации ветеринарным и санитарным требованиям и правилам.

4.6 Ձվի փոշին, մելանժը, ալբումինը և հավի ձվի վերամշակումից ստացված սննդամթերքները ճանաչվել են մարդու սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի / Яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца признаны пригодными для употребления в пищу человеку.

4.7 Ձվի փոշու, մելանժի, ալբումինի և հավի ձվի վերամշակումից ստացված սննդամթերքների փոխադրման փաթեթն ունի անխախտ ամբողջականություն / Упаковка для транспортирования яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца без нарушения ее целостности.

4.8 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.9 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

Ձև № 32 / Форма № 32

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № ___

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կաշվե, եղջյուրակճղակային, աղիքային, մուշտակամորթու, ոչխարենու և գառնենու հումքի, բրդի և այծի մոհերի, խոզաստևի, ձիու մազի, հավի, բադի, սագի և այլ թռչունների փետուրի և աղվաբմբուլի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации кожевенное, рогокопытное, кишечное, пушно-меховое, овчинно-меховое и мерлушковое сырье, шерсть и козий пух, щетину, конский волос, перо и пух кур, уток, гусей и других птиц

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2 Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: _____________________________________
2.2 Կենդանիների տեսակը, որոնցից ստացվել է հումքը / Вид животных, от которых получено сырье:________________________________________________________
2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка: _____________________________________________________
2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест: ________________________________________________
2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): ___________________________________________________
2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: _________________________________________
2.7 Մակնշումը / Маркировка: _______________________________________________________
2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: ___________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Հումքի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности сырья

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերտիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (2-ից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более 2 до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Արտադրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) продукции

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող կաշվե, եղջյուրակճղակային, մուշտակամորթու, աչխարենու և գառնենու հումքը, այծի մոհերը, խոզաստևը, ձիու մազը, հավի, բադի, սագի և այլ թռչունների փետուրը և աղվաբմբուլը առողջ կենդանիներից (թռչուններից) են և արտադրվել են այն կազմակերպություններում (տնտեսություններում) և վարչական տարածքներում, որոնք զերծ են համապատասխան կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации кожевенное, рогокопытное, кишечное, пушно-меховое, овчинно-меховое и мерлушковое сырье, шерсть, козий пух, щетина, конский волос, перо и пух кур, уток, гусей и других птиц полученны от здоровых животных (птиц) и произведены на предприятиях (хозяйствах) и административных территориях, свободных от заразных болезней соответствующих животных:
- խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիայից և ոչխարների սկրեպիից՝ երկրի տարածքում ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքի առաջարկություններին համապատասխան / - губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на территории страны в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
- խոզերի աֆրիկական ժանտախտից, ձիերի աֆրիկական ժանտախտից, խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների ժանտախտից վարակիչ հանգուցային մաշկաբորբից՝ վերջին 36 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - африканской чумы свиней, африканской чумы лошадей, чумы крупного и мелкого рогатого скота, заразного узелкового дерматита - в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- դաբաղից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - ящура – в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- ոչխարների և այծերի ծաղիկից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;
- սիբիրախտ՝ վերջին 20 օրերի ընթացքում տնտեսության տարածքում / - сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства;
- թռչունների գրիպից, որը ՄՀԲ-ի Ցամաքային կենդանիների առողջության օրենսգրքին համապատասխան ենթակա է պարտադիր հայտարարագրման՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում կամ վերջին 3 ամիսների ընթացքում սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») իրականացնելու և անասնահամաճարակային վերահսկողության բացասական արդյունքների դեպքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - гриппа птиц, подлежащего в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ обязательной декларации,в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории или в течение 3 месяцев при проведении «стэмпинг аут» и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией;
- Նյուքասլի հիվանդությունից՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում կամ վերջին 3 ամիսների ընթացքում սանիտարական սպանդ («սստեմպինգ աութ») իրականացնելու և անասնահամաճարակային վերահսկողության բացասական արդյունքների դեպքում՝ գոտիավորմանը համապատասխան / - болезни Ньюкасла - в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории или в течение 3 месяцев при проведении ,стэмпинг аутե и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией;

4.2 Կաշվե, ոչխարենու և գառնենու հումքը, ինչպես նաև մուշտակամորթու հավաքովի հումքը հետազոտվել են սիբիրախտ նկատմամբ / Кожевенное, овчинно-меховое, мерлушковое сырье, а также сборное пушно-меховое сырье исследованы на сибирскую язву.

4.3 Կաշվե և մորթե հումքը ունի հստակ մակնշում (պիտակ) / Кожевенное и меховое сырье имеет четкую маркировку (бирку).

4.4 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, չի թույլատրվում ներմուծել հավաքովի հումք՝ բացի մուշտակամորթու և գառնենու հումքից / Не допускается к ввозу на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сборное сырье, кроме пушно-мехового и мерлушкового.

4.5 Կիրառվող կոնսերվացման մեթոդները համապատասխանում են միջազգային պահանջներին և ապահովում են ներմուծվող հումքի անասնաբուժասանիտարական անվտանգությունը / Использованные методы консервирования соответствуют международным требованиям и обеспечивают ветеринарно-санитарную безопасность экспортируемого сырья.

4.6 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.7 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печать

 

Պետական/պաշտոնական անասնաբույժի ստորագրությունը /
Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________

 

Ա.Ա.Հ. և պաշտոնը / Ф.И.О. и должность______________________

Ծանոթագրություն. Ստորագրությունը և կնիքը պետք է գույնով տարբերվեն ձևաթղթից / Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

Ձև № 33 / Форма № 33

 

1. Մատակարարման նկարագիրը / Описание поставки

1.5 Սերտիֆիկատ / Сертификат № _

1.1 Բեռն առաքողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузоотправителя:

Անասնաբուժական սերտիֆիկատ
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող ձկից, ծովային կաթնասուններից, խեցգետնակերպերից և անողնաշարավորներից ստացված կերային ալյուրի
Ветеринарный сертификат
на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации муку кормовую из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных

1.2 Բեռն ստացողի անվանումը և գտնվելու վայրը
/ Название и адрес грузополучателя:

1.3 Տրանսպորտ (վագոնի, ավտոմեքենայի, բեռնարկղի, ինքնաթիռի չվերթի համարը, նավի անվանումը) / Транспорт (номер вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна):

1.6 Ապրանքի ծագման երկիրը / Страна происхождения товара:

1.7 Սերտիֆիկատ տրամադրող երկիրը / Страна, выдавшая сертификат:

1.8 Արտահանող երկրի իրավասու գերատեսչությունը / Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9 Արտահանող երկրի սերտիֆիկատ տրամադրող հաստատությունը / Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4 Տարանցիկ երկիրը (ները) / Страна (ы) транзита:

1.10 Ապրանքների անցման կետը մաքսային սահմանով / Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Ապրանքի նույնականացումը / Идентификация товара

2.1 Ապրանքի անվանումը / Наименование товара: _______________________________________
2.2 Ապրանքի արտադրման ամսաթիվը / Дата выработки товара: ____________________________
2.3 Փաթեթավորումը / Упаковка: ______________________________________________________
2.4 Տեղերի քանակը / Количество мест: ________________________________________________
2.5 Զտաքաշը (կգ) / Вес нетто (кг): ___________________________________________________
2.6 Կապարակնիքի համարը / Номер пломбы: __________________________________________
2.7 Մակնշումը / Маркировка: ______________________________________________________
2.8 Պահման և փոխադրման պայմանները / Условия хранения и перевозки: ___________________

3. Ապրանքի ծագումը / Происхождение товара

3.1 Ձեռնարկության անվանումը, գրանցման համարը և գտնվելու վայրը / Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

3.2 Վարչատարածքային միավորը / Административно-территориальная единица:

4. Կերային ալյուրի պիտանիության մասին վկայականը / Свидетельство о пригодности муки кормовой

Ես՝ ներքոստորագրյալ պետական/պաշտոնական անասնաբույժս, սույնով հավաստում եմ հետևյալը / Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Սերտիֆիկատը տրամադրվել է հետևյալ նախաարտահանման սերտիֆիկատների հիման վրա (2-ից ավելի նախաարտահանման սերտիֆիկատների առկայության դեպքում ցուցակը կցվում է) / Сертификат выдан на основе следующих до-экспортных сертификатов (при наличии более 2 до-экспортных сертификатов прилагается список):

Ամսաթիվը
Дата

Համարը
Номер

Ծագման երկիրը
Страна происхождения

Վարչական տարածքը Административная территория

Ձեռնարկության գրանցման համարը
Регистрационный номер предприятия

Ապրանքի տեսակը և քանակը (զտաքաշը)
Вид и количество (вес нетто) товара

           
           

4.1 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք՝ Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, ներմուծվող ձկից, ծովային կաթնասուններից, խեցգետնակերպերից և անողնաշարավորներից ստացված կերային ձկնալյուրը ստացվել է դրանց վերամշակումից, նախատեսված է համակցված կերերի արտադրության և գյուղատնտեսական կենդանիների, թռչունների և մորթատու գազանների կերակրման համար, բեռնվել է կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից զերծ տարածքներում տեղակայված կազմակերպություններից, որոնց նկատմամբ չեն սահմանվել անասնաբուժասանիտարական սահմանափակումներ և որոնք տեղակայված են կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ ապահով տարածքներում, և համապատասխանում է հետևյալ անասնաբուժասանիտարական պահանջներին / Экспортируемая на таможенную территорию Евразийского Экономического союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации кормовая рыбная мука из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных получена при их переработке, предназначена для выработки комбикормов и для кормления сельскохозяйственных животных, птиц и пушных зверей, отгружена с предприятий, в отношении которых не были установлены ветеринарно-санитарные ограничения и которые расположены на территориях, благополучных по заразным болезням животных, и отвечает следующим ветеринарно-санитарным требованиям:
- ընդհանուր բակտերիալ աղտոտվածությունը՝ 500 հազ. միկրոբային բջջից ոչ ավել մեկ գրամում / - общая бактериальная обсемененность – не более 500 тыс. микробных клеток в грамме;
- պերօքսիդներ՝ 0,1 % ոչ ավել՝ ըստ յոդի / - перекиси – не более 0,1 % по йоду;
- ՀՔՑՀ (իզոմերների գումարը)՝ 0,2 մգ/կգ ոչ ավել / - ГЦХГ (сумма изомеров) – не более 0,2 мг/кг;
- ԴԴՏ (մետաբոլիտների գումարը)՝ 0,4 մգ/կգ ոչ ավել / - ДДТ (сумма метаболитов) – не более 0,4 мг/кг;
- կապար՝ 5 մգ/կգ ոչ ավել / - свинец – не более 5 мг/кг;
- կադմիում՝ 1 մգ/կգ ոչ ավել / - кадмий – не более 1 мг/кг;
- սնդիկ՝ 0,5 մգ/կգ ոչ ավել / - ртуть – не более 0,5 мг/кг;
- արսեն՝ 2 մգ/կգ ոչ ավել / - мышьяк – не более 2 мг/кг;
- ցեզիում 134, 137 ռադիոնուկլիդների պարունակությունը չի գերազանցում 1,62 x 10(8) կյուրի/կգ (600 բեքերելի) սահմանը / - содержание радионуклидов цезия 134, 137 не превышает 1,62 x 10(8) (кюри/кг) 600 беккерелей;
- պղինձ՝ 80 մգ/կգ ոչ ավել / - медь – не более 80 мг/кг;
- ցինկ՝ 100 մգ/կգ ոչ ավել / - цинк – не более 100 мг/кг;
- չի պարունակում ախտածին միկրոֆլորա, էնտերոպաթոգեն էշերիխիաներ, բոտուլինատոքսին, հեպտոքլոր և ալդրին / - не содержит патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл, энтеропатогенных эшерихий, ботулинического токсина, гептохлора и алдрина.

4.2 Ձկնալյուրը 30 րոպե ենթարկվել է ջերմային մշակման +80՛C ոչ ցածր ջերմաստիճանում / Рыбная мука подвергнута термической обработке при температуре не ниже +80՛C в течение 30 минут.

4.3 Տարան և փաթեթավորման նյութը միանգամյա օգտագործման են և համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին / Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского Экономического союза.

4.4 Տրանսպորտային միջոցը մշակվել և նախապատրաստվել է արտահանող երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.

Վայրը / Место___________________

Ամսաթիվը /Дата___________________ Կ.Տ./ Печ