Համարը 
ՀՕ-252-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.12.28/81(453) Հոդ.1553
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
08.12.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.12.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2005 թվականի դեկտեմբերի 8-ին

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-193) 8-րդ հոդվածի երկրորդ մասում՝

ա) առաջին և երկրորդ պարբերություններից հանել «Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի հանձնաժողովի» բառերը.

բ) երրորդ պարբերությունից հանել «և արժեթղթերի շուկայի» և «և «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» բառերը, իսկ «օրենքներով և դրանց» բառերը փոխարինել «օրենքով և դրան» բառերով.

գ) ուժը կորցրած ճանաչել հինգերորդ պարբերությունը:


Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի վեցերորդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:


Հոդված 3. Օրենքի 43-րդ հոդվածում՝


ա) լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի 5-րդ բաժնի 1-ին և 2-րդ կետերի երրորդ սյունակում «ԱՀ» տառերը փոխարինել «ԿԲ» տառերով.

բ) լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի վեցերորդ բաժնի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 41-րդ և 6-րդ կետերի երրորդ սյունակում «ԱՀ» և «ԿՄ» տառերը փոխարինել «ԿԲ» տառերով.

գ) 4-րդ կետից հանել «ԱՀ-Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի հանձնաժողով.» բառերը:


Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2006 թվականի հունվարի 1-ից:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

 Ռ. Քոչարյան 


2005 թ. դեկտեմբերի 22
Երևան
ՀՕ-252-Ն