Համարը 
ՀՕ-18
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԱԺՏ 1995/9
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.1995
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.12.1995
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.12.1995
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից

7 նոյեմբերի 1995 թ. Ն-062-I

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են` մարզերը, համայնքները, մարզի կարգավիճակ ունեցող Երևան քաղաքը և նրա թաղային համայնքները:

Համայնքը կարող է ընդգրկել մեկ կամ ավելի թվով բնակավայրեր, իսկ Երևան քաղաքի թաղային համայնքները` նաև առանձին թաղամասեր:

Մարզերում և Երևան քաղաքում իրականացվում է պետական կառավարում, իսկ համայնքներում` տեղական ինքնակառավարում:

 

Հոդված 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ և ՄԱՐԶԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է տասը մարզի և մարզի կարգավիճակ ունեցող Երևան քաղաքի:

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և նրանց վարչական կենտրոններն են`

 

Մարզը

 

Մարզկենտրոնը

Արագածոտն

Աշտարակ

Արարատ

Արտաշատ

Արմավիր

Արմավիր

Գեղարքունիք

Գավառ

Լոռի

Վանաձոր

Կոտայք

Հրազդան

Շիրակ

Գյումրի

Սյունիք

Կապան

Վայոց ձոր

Եղեգնաձոր

Տավուշ

Իջևան

 

Հոդված 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ, ՄԱՐԶԵՐԻ և ԵՐևԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶԸ

 

Մարզի տարածքը կազմված է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից և պետական սեփականություն հանդիսացող հողային և ջրային այլ տարածքներից:

Արագածոտնի մարզն ընդգրկում է Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի և Թալինի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արարատի մարզն ընդգրկում է Արարատի, Արտաշատի և Մասիսի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արմավիրի մարզն ընդգրկում է Արմավիրի, Բաղրամյանի և Էջմիածնի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Գեղարքունիքի մարզն ընդգրկում է Կամոյի, Կրասնոսելսկի, Մարտունու, Սևանի և Վարդենիսի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Լոռվա մարզն ընդգրկում է Գուգարքի, Թումանյանի, Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Կոտայքի մարզն ընդգրկում է Կոտայքի, Հրազդանի և Նաիրիի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Շիրակի մարզն ընդգրկում է Ախուրյանի, Ամասիայի, Անիի, Աշոցքի և Արթիկի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Սյունիքի մարզն ընդգրկում է Գորիսի, Կապանի, Մեղրիի և Սիսիանի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Վայոց ձորի մարզն ընդգրկում է Եղեգնաձորի և Վայքի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Տավուշի մարզն ընդգրկում է Իջևանի, Նոյեմբերյանի և Տավուշի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Մարզերի և Երևան քաղաքի սահմանները նկարագրվում են սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 1-ում և տեղանշվում սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող Հայաստանի Հանրապետության 1:200 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի վրա:

 

Հոդված 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

 

Բնակավայրերը մշտական բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջականություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավորներ են:

Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ցանկը, նրանց դասակարգումը` գյուղ կամ քաղաք, տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 2-ում:

Երևան քաղաքի բնակավայրերի և թաղամասերի ցանկը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 3-ում:

Բնակավայրերի սահմանները նկարագրվում են սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 4-ում և տեղանշվում սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող Հայաստանի Հանրապետության մարզերի 1:25 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների վրա:

Երևան քաղաքի տարածքում գտնվող բնակավայրերի և թաղամասերի սահմանները նկարագրվում են սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 5-ում և տեղանշվում սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող Երևան քաղաքի 1:10 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների վրա:

 

Հոդված 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
 

Համայնքներն ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավորներ են:

Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը` առանձին կամ այլ բնակավայրի (բնակավայրերի) հետ միասին, ընդգրկվում են համայնքների մեջ:

Քաղաքի դասակարգում ունեցող բնակավայր ընդգրկող համայնքները կոչվում են քաղաքային համայնքներ, միայն գյուղի դասակարգում ունեցող բնակավայրեր ընդգրկող համայնքները` գյուղական համայնքներ, Երևան քաղաքի թաղամաս և բնակավայր ընդգրկող համայնքները` թաղային համայնքներ:

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ցանկը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 2-ում:

Երևան քաղաքի թաղային համայնքների ցանկը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 3-ում:

Համայնքների սահմանները որոշվում են նրանց մեջ ընդգրկված բնակավայրերի սահմաններով:

Երևան քաղաքի թաղային համայնքների սահմանները որոշվում են նրանց մեջ ընդգրկված բնակավայրերի և թաղամասերի սահմաններով:

Մեկ բնակավայր ընդգրկող համայնքին տրվում է այդ բնակավայրի անվանումը, երկու և ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքին` առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրի անվանումը:

Մեկից ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքի կենտրոն է համարվում առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրը:

 

Հոդված 6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ վարչատարածքային ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության մարզային բաժանման, մարզերի սահմանների, մարզերի վարչական կենտրոնների, համայնքների, թաղային համայնքների, բնակավայրերի և թաղամասերի տարածքների սահմանների փոփոխումը, նոր համայնքների ստեղծումը կամ նոր բնակավայրերի հիմնումը, բնակավայրերի դասակարգման փոփոխումը, ինչպես նաև մարզերի, բնակավայրերի, թաղամասերի, համայնքների և թաղային համայնքների անվանումներն ու վերանվանումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ` սույն օրենքի մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով:

Բնակավայրերի վերանվանումները կատարվում են միայն պատմական անվանումները վերականգնելու, օտար, ոչ բարեհունչ և կրկնվող անվանումները վերացնելու նպատակով` հաշվի առնելով բնակավայրի բնակչության կարծիքը:

 

Հոդված 7. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Սույն օրենքն ընդունվում է առանց 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ հավելվածների, Հայաստանի Հանրապետության, մարզերի և Երևան քաղաքի տեղագրական քարտեզների:

Նշված հավելվածներով և քարտեզներով սույն օրենքը կլրացվի ըստ նրանց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից պատրաստվելու և Ազգային ժողով ներկայացվելու հաջորդականության:

(փոփ. 30.06.96 օրենք)

 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ

Լ. Տեր-Պետրոսյան


Երևան
4 դեկտեմբերի 1995 թ.
ՀՕ-18

 

Հավելված 2
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային
բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 

 

 

 

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ


 

2.1. Արագածոտն մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1. Աշտարակ

Աշտարակ քաղաք

 

Մուղնի գյուղ

2. Ապարան Ապարան քաղաք
3. Թալին Թալին քաղաք
4. Ագարակ (Աշտարակի շրջ.) Ագարակ գյուղ
5. Ագարակ (Թալինի շրջ.) Ագարակ գյուղ
6. Ալագյազ Ալագյազ գյուղ
7. Ակունք Ակունք գյուղ
8. Աղձք Աղձք գյուղ
9. Ամրե թազա Ամրե թազա գյուղ
10. Անտառուտ Անտառուտ գյուղ
11. Աշնակ Աշնակ գյուղ
12. Ավան Ավան գյուղ
  Խնուսիկ գյուղ
13. Ավթոնա Ավթոնա գյուղ
14. Ավշեն Ավշեն գյուղ
15. Արագած (Ապարանի շրջ.) Արագած գյուղ
16. Արագած (Թալինի շրջ.) Արագած գյուղ
17. Արագածոտն Արագածոտն գյուղ
18. Արա Արա գյուղ
19. Արեգ Արեգ գյուղ
20. Արտաշատավան    Արտաշատավան գյուղ
  Լուսաղբյուր գյուղ
   Նիգատուն գյուղ
21. Արտենի Արտենի գյուղ
22. Արուճ Արուճ գյուղ
23. Ափնագյուղ Ափնագյուղ գյուղ
24. Բազմաղբյուր Բազմաղբյուր գյուղ
25. Բայսզ Բայսզ գյուղ
26. Բարոժ Բարոժ գյուղ
27. Բերքառատ  Բերքառատ գյուղ
28. Բյուրական Բյուրական գյուղ
29. Գառնահովիտ Գառնահովիտ գյուղ
30. Գեղադիր Գեղադիր գյուղ
31. Գեղաձոր Գեղաձոր գյուղ
32. Գեղարոտ Գեղարոտ գյուղ
33. Գետափ Գետափ գյուղ
34. Գյալթո Գյալթո գյուղ
35. Դաշտադեմ Դաշտադեմ գյուղ
36. Դավթաշեն Դավթաշեն գյուղ
37. Դերեկ Դերեկ գյուղ
38. Դիան Դիան գյուղ
39. Դպրևանք Դպրևանք գյուղ
40. Եղիպատրուշ Եղիպատրուշ գյուղ
41. Եղնիկ Եղնիկ գյուղ
42. Երնջատափ Երնջատափ գյուղ
43. Երրորդ սովխոզ Երրորդ սովխոզի գյուղ
44. Զարինջա Զարինջա գյուղ
45. Զովասար Զովասար գյուղ
46. Թթուջուր Թթուջուր գյուղ
47. Թլիկ Թլիկ գյուղ
48. Իրինդ  Իրինդ գյուղ
49. Լեռնապար Լեռնապար գյուղ
50. Լեռնարոտ Լեռնարոտ գյուղ
51. Լուսագյուղ Լուսագյուղ գյուղ
52. Լուսակն Լուսակն գյուղ
53. Ծակղահովիտ Ծաղկահովիտ գյուղ
54. Ծաղկաշեն Ծաղկաշեն գյուղ
55. Ծաղկասար Ծաղկասար գյուղ
56. Ծիլքար Ծիլքար գյուղ
57. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
58. Կարբի Կարբի գյուղ
59. Կարմրաշեն Կարմրաշեն գյուղ
60. Կաքավաձոր Կաքավաձոր գյուղ
61. Կոշ Կոշ գյուղ
62. Հակկո Հակկո գյուղ
63. Հարթավան Հարթավան գյուղ
64. Հացաշեն Հացաշեն գյուղ
65. Հնաբերդ Հնաբերդ գյուղ
66. Ձորագլուխ Ձորագլուխ գյուղ
67. Ղաբաղթափա Ղաբաղթափա գյուղ
68. Ղազարավան Ղազարավան գյուղ
69. Մաստարա  Մաստարա գյուղ
   Ձորագյուղ գյուղ
70. Մելիքգյուղ  Մելիքգյուղ գյուղ
71. Միրաք Միրաք գյուղ
72. Մուլքի Մուլքի գյուղ
73. Ներքին Բազմաբերդ Ներքին Բազմաբերդ գյուղ
74. Ներքին Սասունաշեն Ներքին Սասունաշեն գյուղ
75. Նիգավան Նիգավան գյուղ
76. Նոր Ամանոս Նոր Ամանոս գյուղ
77. Նորաշեն (Ապարանի շրջ.) Նորաշեն գյուղ
78. Նորաշեն (Արագածի շրջ.) Նորաշեն գյուղ
79. Նոր Արթիկ Նոր Արթիկ գյուղ
80. Նոր Եդեսիա Նոր Եդեսիա գյուղ
81. Շամիրամ Շամիրամ գյուղ
82. Շենավան Շենավան գյուղ
83. Շենկանի Շենկանի գյուղ
84. Շղարշիկ Շղարշիկ գյուղ
85. Ոսկեթաս Ոսկեթաս գյուղ
86. Ոսկեհատ Ոսկեհատ գյուղ
87. Ոսկեվազ Ոսկեվազ գյուղ
88. Չքնաղ Չքնաղ գյուղ
89. Պարտիզակ Պարտիզակ գյուղ
90. Ջամշլու Ջամշլու գյուղ
91. Ջրամբար  Ջրամբար գյուղ
92. Ռյա թազա Ռյա թազա գյուղ
93. Սաղմոսավան Սաղմոսավան գյուղ
94. Սանգյառ Սանգյառ գյուղ
95. Սասունիկ  Սասունիկ գյուղ
   Կարին գյուղ
96. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
97. Սիփան Սիփան գյուղ
98. Սորիկ Սորիկ գյուղ
99. Սուսեր Սուսեր գյուղ
100. Վարդաբյուր Վարդաբյուր գյուղ
101. Վարդենիս Վարդենիս գյուղ
102. Վարդենուտ Վարդենուտ գյուղ
103. Վերին Բազմաբերդ Վերին Բազմաբերդ գյուղ
104. Վերին Սասունաշեն Վերին Սասունաշեն գյուղ
105. Վերին Սասունիկ Վերին Սասունիկ գյուղ
106. Տեղեր  Տեղեր գյուղ
107. Ցամաքասար Ցամաքասար գյուղ
108. Ուշի Ուշի գյուղ
109. Ուջան Ուջան գյուղ
110. Փարպի Փարպի գյուղ
111. Քուչակ Քուչակ գյուղ
112. Օհանավան Օհանավան գյուղ
113. Օշական Օշական գյուղ
114. Օրգով Օրգով գյուղ
115. Օրթաճյա գյուղ Օրթաճյա գյուղ

 

 

2.2. Արարատ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Արտաշատ Արտաշատ քաղաք
2. Արարատ Արարատ քաղաք
3. Մասիս Մասիս քաղաք
4. Վեդի Վեդի քաղաք
5. Աբովյան Աբովյան գյուղ
6. Ազատաշեն  Ազատաշեն գյուղ
7. Ազատավան Ազատավան գյուղ
8. Այգավան Այգավան գյուղ
9. Այգեզարդ Այգեզարդ գյուղ
10. Այգեպատ Այգեպատ գյուղ
11. Այգեստան Այգեստան գյուղ
12. Այնթապ Այնթապ գյուղ
13. Ավշար Ավշար գյուղ
14. Արալեզ Արալեզ գյուղ
15. Արարատ Արարատ գյուղ
16. Արաքսավան Արաքսավան գյուղ
17. Արբաթ Արբաթ գյուղ
18. Արգավանդ Արգավանդ գյուղ
19. Արմաշ Արմաշ գյուղ
20. Արևաբույր Արևաբույր գյուղ
21. Արևշատ Արևշատ գյուղ
22. Բաղրամյան Բաղրամյան գյուղ
23. Բարձրաշեն  Բարձրաշեն գյուղ
   Կաքավաբերդ գյուղ
24. Բերդիկ Բերդիկ գյուղ
25. Բերքանուշ Բերքանուշ գյուղ
26. Բյուրավան Բյուրավան գյուղ
27. Բուրաստան Բուրաստան գյուղ
28. Գեղանիստ Գեղանիստ գյուղ
29. Գետազատ Գետազատ գյուղ
30. Գետափնյա Գետափնյա գյուղ
31. Գոռավան Գոռավան գյուղ
32. Դալար Դալար գյուղ
33. Դաշտավան Դաշտավան գյուղ
34. Դաշտաքար Դաշտաքար գյուղ
35. Դարակերտ Դարակերտ գյուղ
36. Դարբնիկ Դարբնիկ գյուղ
37. Դեղձուտ Դեղձուտ գյուղ
38. Դիմիտրով Դիմիտրով գյուղ
39. Դիտակ Դիտակ գյուղ
40. Դվին Դվին գյուղ
41. Եղեգնավան Եղեգնավան գյուղ
42. Երասխ Երասխ գյուղ
43. Զանգակատուն Զանգակատուն գյուղ
44. Զորակ Զորակ գյուղ
45. Լանջազատ Լանջազատ գյուղ
46. Լանջանիստ Լանջանիստ գյուղ
47. Լանջառ Լանջառ գյուղ
48. Լուսաշող Լուսաշող գյուղ
49. Լուսառատ Լուսառատ գյուղ
50. Խաչփառ Խաչփառ գյուղ
51. Կանաչուտ Կանաչուտ գյուղ
52. Հայանիստ Հայանիստ գյուղ
53. Հնաբերդ Հնաբերդ գյուղ
54. Հովտաշատ Հովտաշատ գյուղ
55. Հովտաշեն Հովտաշեն գյուղ
56. Ղուկասավան Ղուկասավան գյուղ
57. Մասիս Մասիս գյուղ
58. Մարմարաշեն Մարմարաշեն գյուղ
59. Մխչյան Մխչյան գյուղ
60. Մրգանուշ Մրգանուշ գյուղ
61. Մրգավան Մրգավան գյուղ
62. Մրգավետ Մրգավետ գյուղ
63. Նարեկ Նարեկ գյուղ
64. Նիզամի Նիզամի գյուղ
65. Նշավան Նշավան գյուղ
66. Նոյակերտ Նոյակերտ գյուղ
67. Նորաբաց Նորաբաց գյուղ
68. Նորամարգ Նորամարգ գյուղ
69. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
70. Նոր Խարբերդ Նոր Խարբերդ գյուղ
71. Նոր կյանք Նոր կյանք գյուղ
72. Նոր Կյուրին Նոր Կյուրին գյուղ
73. Նոր ուղի Նոր ուղի գյուղ
74. Շահումյան Շահումյան գյուղ
75. Շաղափ Շաղափ գյուղ
76. Ոսկետափ Ոսկետափ գյուղ
77. Ոստան Ոստան գյուղ
78. Պարույր Պարույր Սևակ
79. Ջրահովիտ Ջրահովիտ գյուղ
80. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
81. Ռանչպար Ռանչպար գյուղ
82. Սայաթ-Նովա Սայաթ-Նովա գյուղ
83. Սիս Սիս գյուղ
84. Սիսավան Սիսավան գյուղ
85. Սիփանիկ Սիփանիկ գյուղ
86. Սուրենավան Սուրենավան գյուղ
87. Վանաշեն Վանաշեն գյուղ
88. Վարդաշատ Վարդաշատ գյուղ
89. Վարդաշեն Վարդաշեն գյուղ
90. Վեդու գինու գործարան Վեդու գինու գործարանին կից գյուղ
91. Վերին Արտաշատ Վերին Արտաշատ գյուղ
92. Վերին Դվին Վերին Դվին գյուղ
93. Տափերական Տափերական գյուղ
94. Ուրցալանջ Ուրցալանջ գյուղ
95. Ուրցաձոր Ուրցաձոր գյուղ
96. Փոքր Վեդի Փոքր Վեդի գյուղ
97. Քաղցրաշեն Քաղցրաշեն գյուղ

 

2.3. Արմավիր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Արմավիր (Հոկտեմբերյան) Արմավիր (Հոկտեմբերյան) քաղաք
2. Վաղարշապատ (Էջմիածին) Վաղարշապատ (Էջմիածին) քաղաք
3. Մեծամոր Մեծամոր քաղաք
4. Ակնալիճ Ակնալիճ գյուղ
5. Ակնաշեն Ակնաշեն գյուղ
6. Աղավնատուն Աղավնատուն գյուղ
7. Ամասիա Ամասիա գյուղ
8. Ամբերդ Ամբերդ գյուղ
9. Այգեկ Այգեկ գյուղ
10. Այգեշատ (Արմավիրի շրջ.) Այգեշատ գյուղ
11. Այգեշատ (Էջմիածնի շրջ.) Այգեշատ գյուղ
12. Ապագա Ապագա գյուղ
13. Առատաշեն Առատաշեն գյուղ
14. Արագած Արագած գյուղ
15. Արազափ Արազափ գյուղ
16. Արաքս (Արմավիրի շրջ.) Արաքս գյուղ
17. Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) Արաքս գյուղ
18. Արգավանդ Արգավանդ գյուղ
19. Արգինա Արգինա գյուղ
20. Արմավիր Արմավիր գյուղ
21. Արշալույս Արշալույս գյուղ
22. Արտամետ Արտամետ գյուղ
23. Արտիմետ Արտիմետ գյուղ
24. Արտաշար Արտաշար գյուղ
25. Արևադաշտ Արևադաշտ գյուղ
26. Արևաշատ Արևաշատ գյուղ
27. Արևիկ Արևիկ գյուղ
28. Բագարան Բագարան գյուղ
29. Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) Բաղրամյան գյուղ
30. Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջ.) Բաղրամյան գյուղ
31. Բամբակաշատ Բամբակաշատ գյուղ
32. Բերքաշատ Բերքաշատ գյուղ
33. Գայ Գայ գյուղ
34. Գետաշեն Գետաշեն գյուղ
35. Գրիբոյեդով  Գրիբոյեդով գյուղ
36. Դալարիկ Դալարիկ գյուղ
37. Դաշտ Դաշտ գյուղ
38. Դողս Դողս գյուղ
39. Եղեգնուտ Եղեգնուտ գյուղ
40. Երասխահուն Երասխահուն գյուղ
41. Երվանդաշատ Երվանդաշատ գյուղ
42. Զարթոնք Զարթոնք գյուղ
43. Ժդանով Ժդանով գյուղ
44. Լենուղի Լենուղի գյուղ
45. Լեռնագոգ Լեռնագոգ գյուղ
46. Լեռնամերձ Լեռնամերձ գյուղ
47. Լուկաշին Լուկաշին գյուղ
48. Լուսագյուղ Լուսագյուղ գյուղ
49. Խանջյան Խանջյան գյուղ
50. Խորոնք Խորոնք գյուղ
51. Ծաղկալանջ Ծաղկալանջ գյուղ
52. Ծաղկունք Ծաղկունք գյուղ
53. Ծիածան Ծիածան գյուղ
54. Կողթավան Կողթավան գյուղ
55. Հայթաղ Հայթաղ
56. Հայկաշեն Հայկաշեն գյուղ
57. Հայկավան Հայկավան գյուղ
58. Հացիկ Հացիկ գյուղ
59. Հոկտեմբեր Հոկտեմբեր գյուղ
60. Հովտամեջ Հովտամեջ գյուղ
61. Հուշակերտ Հուշակերտ գյուղ
62. Ձերժինսկի Ձերժինսկի գյուղ
63. Մարգարա Մարգարա գյուղ
64. Մեծամոր Մեծամոր գյուղ
65. Մերձավան Մերձավան գյուղ
66. Մյասնիկյան Մյասնիկյան գյուղ
67. Մրգաշատ Մրգաշատ գյուղ
68. Մրգաստան Մրգաստան գյուղ
69. Մուսալեռ Մուսալեռ գյուղ
70. Նալբանդյան Նալբանդյան գյուղ
71. Նոր Արմավիր Նոր Արմավիր գյուղ
72. Նոր Արտագես Նոր Արտագես գյուղ
73. Նոր Կեսարիա Նոր Կեսարիա գյուղ
74. Նորակերտ Նորակերտ գյուղ
75. Նորապատ Նորապատ գյուղ
76. Նորավան Նորավան գյուղ
77. Շահումյան Շահումյան գյուղ
78. Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա գյուղ
79. Շենավան Շենավան գյուղ
80. Շենիկ Շենիկ գյուղ
81. Ոսկեհատ Ոսկեհատ գյուղ
82. Պտղունք Պտղունք գյուղ
83. Ջանֆիդա Ջանֆիդա գյուղ
84. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
85. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
86. Ջրառատի թռչնաֆաբրիկա Ջրառատի թռչնաֆաբրիկա գյուղ
87. Սամաղար Սամաղար գյուղ
88. Սովետական Սովետական գյուղ
89. Վանանդ Վանանդ գյուղ
90. Վարդանաշեն Վարդանաշեն գյուղ
91. Տալվորիկ Տալվորիկ գյուղ
92. Տանձուտ Տանձուտ գյուղ
93. Տարոնիկ Տարոնիկ գյուղ
94. Փարաքար  Փարաքար գյուղ
   Թաիրով գյուղ
95. Փշատավան Փշատավան գյուղ
96. Քարակերտ Քարակերտ գյուղ
97. Ֆերիկ Ֆերիկ գյուղ

 

2.4. Գեղարքունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Գավառ (Կամո) Գավառ (Կամո) քաղաք
2. Ճամբարակ Ճամբարակ քաղաք
3. Մարտունի Մարտունի քաղաք
4. Սևան  Սևան քաղաք
   Գագարին գյուղ
5. Վարդենիս Վարդենիս քաղաք
6. Ազատ Ազատ գյուղ
7. Ախպրաձոր Ախպրաձոր գյուղ
8. Ակունք Ակունք գյուղ
9. Աղբերք Աղբերք գյուղ
10. Այգուտ Այգուտ գյուղ
   Ջիվիխլու գյուղ
11. Այրք Այրք գյուղ
12. Անտառամեջ Անտառամեջ գյուղ
13. Աստղաձոր Աստղաձոր գյուղ
14. Ավազան Ավազան գյուղ
15. Արեգունի Արեգունի գյուղ
16. Արծվանիստ Արծվանիստ գյուղ
17. Արծվաշեն Արծվաշեն գյուղ
18. Արտանիշ գյուղ Արտանիշ գյուղ
19. Արփունք Արփունք գյուղ
20. Բերդկունք Բերդկունք գյուղ
21. Գանձակ Գանձակ գյուղ
22. Գեղամաբակ Գեղամաբակ գյուղ
23. Գեղամասար Գեղամասար գյուղ
24. Գեղամավան Գեղամավան գյուղ
25. Գեղարքունիք  Գեղարքունիք գյուղ
26. Գեղաքար Գեղաքար գյուղ
27. Գեղահովիտ  Գեղահովիտ
   Լեռնահովիտ գյուղ
   Յանըղ գյուղ
28. Գետիկ  Գետիկ գյուղ
29. Դարանակ Դարանակ գյուղ
30. Դդմաշեն Դդմաշեն գյուղ
31. Դպրաբակ Դպրաբակ գյուղ
32. Դրախտիկ Դրախտիկ գյուղ
33. Երանոս Երանոս գյուղ
34. Զոլաքար Զոլաքար գյուղ
35. Զովաբեր Զովաբեր գյուղ
36. Թազագյուղ Թազագյուղ գյուղ
37. Թթուջուր Թթուջուր գյուղ
38. Լանջաղբյուր Լանջաղբյուր գյուղ
39. Լիճք Լիճք գյուղ
50. Ծովազարդ Ծովազարդ գյուղ
51. Ծովակ Ծովակ գյուղ
52. Ծովինար Ծովինար գյուղ
53. Կալավան  Կալավան գյուղ
   Բարեպատ գյուղ
54. Կախակն Կախակն գյուղ
55. Կարճաղբյուր Կարճաղբյուր գյուղ
56. Կարմիրգյուղ Կարմիրգյուղ գյուղ
57. Կութ Կութ գյուղ
58. Կուտական  Կուտական գյուղ
   Աղյոխուշ գյուղ
59. Հայրավանք Հայրավանք գյուղ
60. Ձորագյուղ Ձորագյուղ գյուղ
61. Ձորավանք Ձորավանք գյուղ
62. Մադինա Մադինա գյուղ
63. Մարտունի Մարտունի գյուղ
64. Մաքենիս Մաքենիս գյուղ
65. Մեծ Մասրիկ Մեծ Մասրիկ գյուղ
66. Ներքին Գետաշեն Ներքին Գետաշեն գյուղ
67. Ներքին Շորժա Ներքին Շորժա գյուղ
68. Նորաբակ Նորաբակ գյուղ
69. Նորակերտ Նորակերտ գյուղ
70. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
71. Նորատուս Նորատուս գյուղ
72. Շատջրեք Շատջրեք գյուղ
73. Շատվան Շատվան գյուղ
74. Շորժա Շորժա գյուղ
75. Չկալովկա Չկալովկա գյուղ
76. Ջաղացաձոր Ջաղացաձոր գյուղ
77. Ջիլ Ջիլ գյուղ
78. Սարուխան Սարուխան գյուղ
79. Սեմյոնովկա Սեմյոնովկա գյուղ
80. Սոթք Սոթք գյուղ
81. Վահան Վահան գյուղ
82. Վաղաշեն Վաղաշեն գյուղ
83. Վանևան Վանևան գյուղ
84. Վարդաձոր Վարդաձոր գյուղ
85. Վարդենիկ Վարդենիկ գյուղ
86. Վարսեր Վարսեր գյուղ
87. Վերին Գետաշեն Վերին Գետաշեն գյուղ
88. Վերին Շորժա Վերին Շորժա գյուղ
89. Տորֆավան Տորֆավան գյուղ
90. Տրետուք Տրետուք գյուղ
91. Փամբակ Փամբակ գյուղ
92. Փոքր Մասրիկ Փոքր Մասրիկ գյուղ

 

 2.5. Լոռի մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Վանաձոր Վանաձոր քաղաք
2. Ալավերդի  Ալավերդի քաղաք
   Ակներ գյուղ
3. Ախթալա  Ախթալա քաղաք
   Առողջարանին կից գյուղ
4. Թումանյան  Թումանյան քաղաք
   Քոբեր կայարանի գյուղ
5. Շամլուղ  Շամլուղ քաղաք
   Ախթալա գյուղ
   Բենդիկ գյուղ
6. Սպիտակ Սպիտակ քաղաք
7. Ստեփանավան  Ստեփանավան քաղաք
   Արմանիս գյուղ
8. Տաշիր Տաշիր քաղաք
9. Ագարակ Ագարակ գյուղ
10. Ազնվաձոր Ազնվաձոր գյուղ
11. Աթան Աթան գյուղ
12. Ահնիձոր Ահնիձոր գյուղ
13. Ամրակից Ամրակից գյուղ
14. Այգեհատ Այգեհատ գյուղ
15. Անտառամուտ Անտառամուտ գյուղ
16. Ապավեն Ապավեն գյուղ
17. Արդվի Արդվի գյուղ
18. Արծնի Արծնի գյուղ
19. Արջուտ   Արջուտ գյուղ
   Արջուտ կայարանին կից գյուղ
20. Արևածագ Արևածագ գյուղ
21. Արևաշող Արևաշող գյուղ
22. Աքորի Աքորի գյուղ
23. Բազում Բազում գյուղ
24. Բլագոդարնոյե Բլագոդարնոյե գյուղ
25. Բովաձոր Բովաձոր գյուղ
26. Գազանաբուծական պետ. տնտեսություն Գազանաբուծական պետ. տնտեսությանը կից գյուղ
27. Գարգառ Գարգառ գյուղ
28. Գեղասար Գեղասար գյուղ
29. Գյուլագարակ Գյուլագարակ գյուղ
30. Գոգարան Գոգարան գյուղ
31. Գուգարք  Գուգարք գյուղ
32. Դաշտադեմ Դաշտադեմ գյուղ
33. Դարպաս Դարպաս գյուղ
34. Դեբետ Դեբետ գյուղ
35. Դսեղ Դսեղ գյուղ
36. Եղեգնուտ Եղեգնուտ գյուղ
37. Թեղուտ Թեղուտ գյուղ
38. Լեջան Լեջան գյուղ
39. Լեռնահովիտ Լեռնահովիտ գյուղ
40. Լեռնանցք Լեռնանցք գյուղ
41. Լեռնապատ Լեռնապատ գյուղ
42. Լեռնավան Լեռնավան գյուղ
43. Լերմոնտով Լերմոնտով գյուղ
44. Լոռի Բերդ Լոռի Բերդ գյուղ
45. Լորուտ Լորուտ գյուղ
46. Լուսաղբյուր Լուսաղբյուր գյուղ
47. Խնկոյան Խնկոյան գյուղ
48. Ծաթեր Ծաթեր գյուղ
49. Ծաղկաբեր Ծաղկաբեր գյուղ
50. Ծաղկաշատ  Ծաղկաշատ գյուղ
51. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
52. Կաթնաջուր Կաթնաջուր գյուղ
53. Կաթնառատ Կաթնառատ գյուղ
54. Կաճաճկուտ Կաճաճկուտ գյուղ
55. Կարմիր Աղեկ Կարմիր Աղեկ գյուղ
56. Կողես Կողես գյուղ
57. Կուրթան Կուրթան գյուղ
58. Հագվի Հագվի գյուղ
59. Հալավար  Հալավար գյուղ
   Գյուլլուդարա գյուղ
   Հայդարլի գյուղ
   Քիլիսա գյուղ
60. Հաղպատ Հաղպատ գյուղ
61. Հարթագյուղ Հարթագյուղ գյուղ
62. Հոբարձ Հոբարձ գյուղ
63. Հովնանաձոր Հովնանաձոր գյուղ
64. Ձյունաշող Ձյունաշող գյուղ
65. Ձորագետ Ձորագետ գյուղ
66. Ձորագյուղ Ձորագյուղ գյուղ
67. Ձորամուտ  Ձորամուտ գյուղ
   Գոգավան գյուղ
68. Ղուրսալ Ղուրսալ գյուղ
69. Ճոճկան Ճոճկան գյուղ
70. Մարգահովիտ Մարգահովիտ գյուղ
71. Մարց Մարց գյուղ
72. Մեդովկա  Մեդովկա գյուղ
   Կրուգլայա շիշկա գյուղ
73. Մեծ Այրում  Մեծ Այրում գյուղ
   Փոքր Այրում գյուղ
74. Մեծավան Մեծավան գյուղ
75. Մեծ Պառնի Մեծ Պառնի գյուղ
76. Մեղվահովիտ  Մեղվահովիտ գյուղ
   Նորամուտ գյուղ
77. Միխայելովկա Միխայելովկա գյուղ
78. Մղարթ  Մղարթ գյուղ
79. Յաղդան Յաղդան գյուղ
80. Նեղոց Նեղոց գյուղ
81. Նովոսելցովո Նովոսելցովո գյուղ
82. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
83. Նոր Խաչակապ Նոր Խաչակապ գյուղ
84. Շահումյան Շահումյան գյուղ
85. Շամուտ Շամուտ գյուղ
86. Շենավան Շենավան գյուղ
87. Շիրակամուտ Շիրակամուտ գյուղ
88. Շնող Շնող գյուղ
89. Չկալով Չկալով գյուղ
90. Պաղաղբյուր Պաղաղբյուր գյուղ
91. Պետրովկա Պետրովկա գյուղ
92. Պրիվոլնոյե Պրիվոլնոյե գյուղ
93. Պուշկինո Պուշկինո գյուղ
94. Ջիլիզա Ջիլիզա գյուղ
95. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
96. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
97. Սարահարթ Սարահարթ գյուղ
98. Սարամեջ Սարամեջ գյուղ
99. Սարատովկա  Սարատովկա գյուղ
   Գետավան գյուղ
100. Սարչապետ Սարչապետ գյուղ
101. Սվերդլով Սվերդլով գյուղ
102. Վահագնաձոր Վահագնաձոր գյուղ
103. Վահագնի Վահագնի գյուղ
104. Վարդաբլուր Վարդաբլուր գյուղ
105. Ուռուտ Ուռուտ գյուղ
106. Ուրասար Ուրասար գյուղ
107. Փամբակ  Փամբակ գյուղ
 Փամբակ կայարանին կից գյուղ
108. Քարաբերդ Քարաբերդ գյուղ
109. Քարաձոր Քարաձոր գյուղ
110. Քարինջ Քարինջ գյուղ
111. Քարկոփ Քարկոփ գյուղ
112. Օձուն  Օձուն գյուղ
   Ամոջ գյուղ
113. Ֆիոլետովո Ֆիոլետովո գյուղ

 

2.6. Կոտայք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Հրազդան Հրազդան քաղաք
2. Աբովյան Աբովյան քաղաք
3. Բյուրեղավան Բյուրեղավան քաղաք
4. Եղվարդ Եղվարդ քաղաք
5. Ծաղկաձոր Ծաղկաձոր քաղաք
6. Նոր Հաճն Նոր Հաճն քաղաք
7. Չարենցավան Չարենցավան քաղաք
8. Ալափարս Ալափարս գյուղ
9. Ակունք Ակունք գյուղ
10. Աղավնաձոր Աղավնաձոր գյուղ
11. Առինջ Առինջ գյուղ
12. Արագյուղ Արագյուղ
13. Արամուս Արամուս գյուղ
14. Արգել Արգել գյուղ
15. Արզական Արզական գյուղ
16. Արզնի Արզնի գյուղ
17. Արտավազ  Արտավազ գյուղ
   Փյունիկ գյուղ
18. Բալահովիտ Բալահովիտ գյուղ
19. Բջնի Բջնի գյուղ
20. Բուժական Բուժական գյուղ
21. Գառնի Գառնի գյուղ
22. Գեղադիր Գեղադիր գյուղ
23. Գեղաշեն Գեղաշեն գյուղ
24. Գեղարդ Գեղարդ գյուղ
25. Գետամեջ Գետամեջ գյուղ
26. Գողթ Գողթ գյուղ
27. Զառ Զառ գյուղ
28. Զովաշեն  Զովաշեն գյուղ
29. Զովունի Զովունի գյուղ
30. Զովք Զովք գյուղ
31. Զորավան Զորավան գյուղ
32. Թեղենիք Թեղենիք գյուղ
33. Լեռնանիստ Լեռնանիստ գյուղ
34. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
35. Կամարիս Կամարիս գյուղ
36. Կապուտան Կապուտան գյուղ
37. Կարենիս Կարենիս գյուղ
38. Կոտայք Կոտայք գյուղ
39. Հանքավան  Հանքավան գյուղ
40. Հատիս Հատիս գյուղ
41. Հացավան Հացավան գյուղ
42. Ձորաղբյուր Ձորաղբյուր գյուղ
43. Մայակովսկի Մայակովսկի գյուղ
44. Մարմարիկ Մարմարիկ գյուղ
45. Մեղրաձոր  Մեղրաձոր գյուղ
   Կորչլու գյուղ
46. Մրգաշեն Մրգաշեն գյուղ
47. Նոր Արտամետ Նոր Արտամետ գյուղ
48. Նոր Գեղի Նոր Գեղի գյուղ
49. Նոր գյուղ Նոր գյուղ
50. Նոր Երզնկա Նոր Երզնկա գյուղ
51. Նուռնուս Նուռնուս գյուղ
52. Ողջաբերդ Ողջաբերդ գյուղ
53. Պռոշյան Պռոշյան գյուղ
54. Պտղնի Պտղնի գյուղ
55. Ջրաբեր  Ջրաբեր գյուղ
56. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
57. Ջրվեժ Ջրվեժ գյուղ
58. Ռադիոկայան Ռադիոկայանին կից գյուղ
59. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
60. Սոլակ Սոլակ գյուղ
61. Մաբերդ Մաբերդ գյուղ
62. Վերին Պտղնի Վերին Պտղնի գյուղ
63. Քաղսի Քաղսի գյուղ
64. Քանաքեռավան Քանաքեռավան գյուղ
65. Քասախ Քասախ գյուղ
66. Քարաշամբ Քարաշամբ գյուղ
67. Ֆանտան Ֆանտան գյուղ

 

2.7. Շիրակ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Գյումրի Գյումրի քաղաք
2. Արթիկ Արթիկ քաղաք
3. Մարալիկ Մարալիկ քաղաք
4. Ազատան Ազատան գյուղ
5. Ալվար  Ալվար գյուղ
   Արավետ գյուղ
6. Ախուրիկ Ախուրիկ գյուղ
7. Ախուրյան Ախուրյան գյուղ
8. Աղին  Աղին գյուղ
   Աղին կայարանի գյուղ
9. Աղվորիկ Աղվորիկ գյուղ
10. Ամասիա Ամասիա գյուղ
11. Այգեբաց Այգեբաց գյուղ
12. Անի կայարան Անի կայարանի գյուղ
13. Անիպեմզա Անիպեմզա գյուղ
14. Անուշավան Անուշավան գյուղ
15. Աշոցք Աշոցք գյուղ
16. Առափի Առափի գյուղ
17. Արդենիս Արդենիս գյուղ
18. Արեգնադեմ Արեգնադեմ գյուղ
19. Արփենի Արփենի գյուղ
20. Արևիկ Արևիկ գյուղ
21. Արևշատ Արևշատ գյուղ
22. Բագրավան  Բագրավան գյուղ
   Խարկով գյուղ
23. Բայանդուր Բայանդուր գյուղ
24. Բանդիվան Բանդիվան գյուղ
25. Բաշգյուղ Բաշգյուղ գյուղ
26. Բավրա Բավրա գյուղ
27. Բենիամին Բենիամին գյուղ
28. Բերդաշեն  Բերդաշեն գյուղ
   Պաղակն գյուղ
29. Գառնառիճ  Գառնառիճ գյուղ
   Եղնաջուր գյուղ
30. Գեղանիստ Գեղանիստ գյուղ
31. Գետափ Գետափ գյուղ
32. Գետք Գետք գյուղ
33. Գյուլլիբուլաղ Գյուլլիբուլաղ գյուղ
34. Գոգհովիտ Գոգհովիտ գյուղ
35. Գտաշեն  Գտաշեն գյուղ
   Կամխուտ գյուղ
36. Գուսանագյուղ Գուսանագյուղ գյուղ
37. Երազգավորս Երազգավորս գյուղ
38. Զարիշատ  Զարիշատ գյուղ
   Երիզակ գյուղ
39. Զորակերտ  Զորակերտ գյուղ
   Դարիկ գյուղ
40. Զույգաղբյուր Զույգաղբյուր գյուղ
41. Թավշուտ Թավշուտ գյուղ
42. Թորոսգյուղ Թորոսգյուղ գյուղ
43. Իսահակյան  Իսահակյան գյուղ
   Բարձրաշեն գյուղ
44. Լանջիկ Լանջիկ գյուղ
45. Լեռնագյուղ Լեռնագյուղ գյուղ
46. Լեռնակերտ Լեռնակերտ գյուղ
47. Լեռնուտ Լեռնուտ գյուղ
48. Լուսակերտ Լուսակերտ գյուղ
49. Լուսաղբյուր Լուսաղբյուր գյուղ
50. Ծաղկուտ  Ծաղկուտ գյուղ
   Լորասար գյուղ
51. Կամո Կամո գյուղ
52. Կապս Կապս գյուղ
53. Կառնուտ Կառնուտ գյուղ
54. Կարմրավան  Կարմրավան գյուղ
55. Կարմրաքար Կարմրաքար գյուղ
56. Կաքավասար Կաքավասար գյուղ
57. Կրաշեն  Կրաշեն գյուղ
58. Կրասար Կրասար գյուղ
59. Հայկաձոր Հայկաձոր գյուղ
60. Հայկասար Հայկասար գյուղ
61. Հայկավան Հայկավան գյուղ
62. Հայրենյաց Հայրենյաց գյուղ
63. Հառիճ Հառիճ գյուղ
64. Հարթաշեն Հարթաշեն գյուղ
65. Հացիկ  Հացիկ գյուղ
   Մայիսյան կայարանի գյուղ
66. Հողմիկ Հողմիկ գյուղ
67. Հոռոմ Հոռոմ գյուղ
68. Հովիտ Հովիտ գյուղ
69. Հովտաշեն Հովտաշեն գյուղ
70. Հովտուն Հովտուն գյուղ
71. Հովունի Հովունի գյուղ
72. Ձիթհանքով Ձիթհանքով գյուղ
73. Ձորակապ Ձորակապ գյուղ
74. Ձորաշեն Ձորաշեն գյուղ
75. Ղազանչի Ղազանչի գյուղ
76. Ղարիբջանյան  Ղարիբջանյան գյուղ
   Ախուրյան կայարանի գյուղ
77. Մայիսյան Մայիսյան գյուղ
78. Մարմաշեն Մարմաշեն գյուղ
79. Մեծ Մանթաշ Մեծ Մանթաշ գյուղ
80. Մեծ Սարիար   Մեծ Սարիար գյուղ
81. Մեծ Սեպասար Մեծ Սեպասար գյուղ
82. Մեղրաշատ Մեղրաշատ գյուղ
83.Մեղրաշեն Մեղրաշեն գյուղ
84. Մուսայելյան (Ախուրյանի շրջ.) Մուսայելյան գյուղ
85. Մուսայելյան (Աշոցքի շրջ.) Մուսայելյան գյուղ
86. Նահապետավան Նահապետավան գյուղ
87. Նոր Կյանք Նոր Կյանք գյուղ
88. Շաղիկ Շաղիկ գյուղ
89. Շիրակ Շիրակ գյուղ
90. Շիրակավան Շիրակավան գյուղ
91. Ողջի Ողջի գյուղ
92. Ոսկեհասկ Ոսկեհասկ գյուղ
93. Պեմզաշեն Պեմզաշեն գյուղ
94. Ջաջուռ Ջաջուռ գյուղ
95. Ջաջուռ կայարան  Ջաջուռ կայարանին կից գյուղ
96. Ջրաձոր Ջրաձոր գյուղ
97. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
98. Ջրափի Ջրափի գյուղ
99. Սալուտ Սալուտ գյուղ
100. Սառնաղբյուր Սառնաղբյուր գյուղ
101. Սարագյուղ Սարագյուղ գյուղ
102. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
103. Սարակապ Սարակապ գյուղ
104. Սարապատ Սարապատ գյուղ
105. Սարատակ Սարատակ գյուղ
106. Սիզավետ Սիզավետ գյուղ
107. Սպանդարյան Սպանդարյան գյուղ
108. Վահրամաբերդ Վահրամաբերդ գյուղ
109. Վարդաղբյուր Վարդաղբյուր գյուղ
110. Վարդաքար Վարդաքար գյուղ
111. Տուֆաշեն Տուֆաշեն գյուղ
112. Ցողամարգ Ցողամարգ գյուղ
113. Փանիկ Փանիկ գյուղ
114. Փոքրաշեն Փոքրաշեն գյուղ
115. Փոքր Մանթաշ Փոքր Մանթաշ գյուղ
116. Փոքր Սարիար Փոքր Սարիար գյուղ
117. Փոքր Սեպասար Փոքր Սեպասար գյուղ
118. Քարաբերդ Քարաբերդ գյուղ
119. Քեթի Քեթի գյուղ

 

2.8. Սյունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Կապան Կապան քաղաք
2. Ագարակ Ագարակ քաղաք
3. Գորիս Գորիս քաղաք
4. Դաստակերտ Դաստակերտ քաղաք
5. Մեղրի Մեղրի քաղաք
6. Սիսիան  Սիսիան քաղաք
7. Քաջարան Քաջարան քաղաք
8. Ագարակ Ագարակ գյուղ
9. Ալդարա Ալդարա գյուղ
10. Ախլաթյան Ախլաթյան գյուղ
11. Աղիտու Աղիտու գյուղ
12. Աղվանի Աղվանի գյուղ
13. Անգեղակոթ Անգեղակոթ գյուղ
14. Անտառաշատ Անտառաշատ գյուղ
15. Աշոտավան Աշոտավան գյուղ
16. Առաջաձոր Առաջաձոր գյուղ
17. Արավուս Արավուս գյուղ
18. Արծվանիկ Արծվանիկ գյուղ
19. Արևիս Արևիս գյուղ
20. Բալաք Բալաք գյուղ
21. Բարձրավան Բարձրավան գյուղ
22. Բնունիս Բնունիս գյուղ
23. Բռնակոթ Բռնակոթ գյուղ
24. Բռուն Բռուն գյուղ
25. Գեղանուշ  Գեղանուշ գյուղ
   Գոմարան գյուղ
26. Գեղի Գեղի գյուղ
   Գեղավանք գյուղ
   Կարդ գյուղ
27. Գետաթաղ Գետաթաղ գյուղ
28. Գորայք Գորայք գյուղ
29. Գուդեմնիս Գուդեմնիս գյուղ
30. Դավիթ Բեկ Դավիթ Բեկ գյուղ
31. Դարբաս  Դարբաս գյուղ
   Շամբ գյուղ
32. Դովրուս Դովրուս գյուղ
33. Եղեգ Եղեգ գյուղ
34. Եղվարդ Եղվարդ գյուղ
35. Թանահատ Թանահատ գյուղ
36. Թասիկ Թասիկ գյուղ
37. Լեհվազ Լեհվազ գյուղ
38. Լեռնաձոր  Լեռնաձոր գյուղ
   Կավճուտ գյուղ
   Մուսալլամ գյուղ
39. Լիճք Լիճք գյուղ
40. Լծեն Լծեն գյուղ
41. Լոր Լոր գյուղ
42. Խալաջ Խալաջ գյուղ
43. Խդրանց Խդրանց գյուղ
44. Խնածախ Խնածախ գյուղ
45. Խնձորեսկ Խնձորեսկ գյուղ
46. Խոզնավար Խոզնավար գյուղ
47. Խոտ Խոտ գյուղ
48. Ծավ  Ծավ գյուղ
   Շիշկերտ գյուղ
49. Ծղուկ Ծղուկ գյուղ
50. Կաղնուտ Կաղնուտ գյուղ
51. Կարճևան Կարճևան գյուղ
52. Կոռնիձոր Կոռնիձոր գյուղ
53. Կուրիս Կուրիս գյուղ
54. Հալիձոր Հալիձոր գյուղ
55. Հարթաշեն Հարթաշեն գյուղ
56. Հարժիս Հարժիս գյուղ
57. Հացավան Հացավան գյուղ
58. Ձորաստան Ձորաստան գյուղ
59. Ղարատղա Ղարատղա գյուղ
60. Ղզլջուղ Ղզլջուղ գյուղ
61. Ճակատեն Ճակատեն գյուղ
62. Մուցք Մուցք գյուղ
63. Ներքին Խնձորեսկ Ներքին Խնձորեսկ գյուղ
64. Ներքին Խոտանան Ներքին Խոտանան
65. Ներքին Հանդ Ներքին Հանդ գյուղ
66. Նյուվադի Նյուվադի գյուղ
67. Նորաշենիկ Նորաշենիկ գյուղ
68. Նորավան Նորավան գյուղ
69. Շաղատ Շաղատ գյուղ
70. Շաքի Շաքի գյուղ
71. Շենաթաղ Շենաթաղ գյուղ
72. Շիկահող Շիկահող գյուղ
73. Շինուհայր Շինուհայր գյուղ
 74. Շվանիձոր Շվանիձոր գյուղ
75. Շրվենանց Շրվենանց գյուղ
76. Շուռնուխ  Շուռնուխ գյուղ
   Աղբուլլաղ գյուղ
   Ղուրդղուլլաղ գյուղ
   Փայտամշակման գործ. կից գյուղ
77. Որոտան (Գորիսի շրջ.) Որոտան գյուղ
78. Որոտան (Սիսիանի շրջ.) Որոտան գյուղ
79. Չափնի Չափնի գյուղ
80. Սալվարդ Սալվարդ գյուղ
81. Սառնակունք Սառնակունք գյուղ
82. Սյունիք  Սյունիք գյուղ
   Արզնակ գյուղ
   Դիցմայրի գյուղ
   Խորձոր գյուղ
   Ներքին Գյոդակլու գյուղ
83. Սոֆլու   Սոֆլու գյուղ
   Ցղուճի գյուղ
84. Սպանդարյան Սպանդարյան գյուղ
85. Սվարանց Սվարանց գյուղ
86. Սրաշեն Սրաշեն գյուղ
87. Սևաքար Սևաքար գյուղ
88. Վահրավար Վահրավար գյուղ
89. Վաղատին Վաղատին գյուղ
90. Վաղատուր Վաղատուր գյուղ
91. Վանեք Վանեք գյուղ
92. Վարդանիձոր  Վարդանիձոր գյուղ
   Այգեձոր գյուղ
   Մարալզամի գյուղ
93. Վերին Գիրաթաղ  Վերին Գիրաթաղ գյուղ
   Ներքին Գիրաթաղ գյուղ
94. Վերին Գյոդակլու Վերին Գյոդակլու գյուղ
95. Վերին Խոտանան Վերին Խոտանան գյուղ
96. Վերիշեն Վերիշեն գյուղ
97. Տաթև Տաթև գյուղ
98. Տանձավեր Տանձավեր գյուղ
99. Տանձատափ Տանձատափ գյուղ
100. Տաշտուն Տաշտուն գյուղ
101. Տեղ Տեղ գյուղ
102. Տոլորս Տոլորս գյուղ
103. Տորունիք Տորունիք գյուղ
104. Ուժանիս Ուժանիս գյուղ
105. Ույծ Ույծ գյուղ
106. Փայահան  Փայահան գյուղ
   Աջաբաջ գյուղ
   Հաջաթին գյուղ
  Չայքենդ գյուղ
107. Փիրլու Փիրլու գյուղ
108. Քաշունի Քաշունի գյուղ
109. Քաջարան Քաջարան գյուղ
110. Քարահունջ Քարահունջ գյուղ
111. Քարաշեն Քարաշեն գյուղ
112. Քյուրուտ  Քյուրուտ գյուղ
   Քիրս գյուղ
113. Օխտար Օխտար գյուղ

 

2.9. Վայոց Ձոր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Եղեգնաձոր Եղեգնաձոր քաղաք
2. Ջերմուկ  Ջերմուկ քաղաք
   Կեչուտ գյուղ
3. Վայք Վայք քաղաք
4. Ագարակաձոր Ագարակաձոր գյուղ
5. Ազատեկ Ազատեկ գյուղ
6. Աղավնաձոր Աղավնաձոր գյուղ
7. Աղնջաձոր Աղնջաձոր գյուղ
8. Արենի  Արենի գյուղ
   Ամաղու գյուղ
9. Արին Արին գյուղ
10. Արտաբույնք Արտաբույնք գյուղ
11. Արտավան Արտավան գյուղ
12. Արփի Արփի գյուղ
13. Բարձրունի Բարձրունի գյուղ
14. Գետափ Գետափ գյուղ
15. Գլաձոր Գլաձոր գյուղ
16. Գնդեվազ Գնդեվազ գյուղ
17. Գնիշիկ  Գնիշիկ գյուղ
   Մոզրով գյուղ
18. Գողթանիկ Գողթանիկ գյուղ
19. Գոմք  Գոմք գյուղ
   Ախտա գյուղ
   Կապույտ գյուղ
20. Ելփին Ելփին գյուղ
21. Եղեգիս22. Զառիթափ Եղեգիս գյուղ
22. Զառիթափ  Զառիթափ գյուղ
   Հորադիս գյուղ
23. Զեդեա Զեդեա գյուղ
24. Թառաթումբ Թառաթումբ գյուղ
25. Խաչիկ Խաչիկ գյուղ
26. Խնձորուտ Խնձորուտ գյուղ
27. Կարմրաշեն Կարմրաշեն գյուղ
28. Հերհեր Հերհեր  գյուղ
29. Հերմոն  Հերմոն գյուղ
   Արատես գյուղ
   Կալասար գյուղ
30. Հորբատեղ Հորբատեղ գյուղ
31. Հորս Հորս գյուղ
32. Մալիշկա Մալիշկա գյուղ
33. Մարտիրոս Մարտիրոս գյուղ
34. Նոր Ազնաբերդ Նոր Ազնաբերդ գյուղ
35. Շատին Շատին գյուղ
36. Չիվա Չիվա գյուղ
37. Ռինդ Ռինդ գյուղ
38. Սալլի Սալլի գյուղ
39. Սարավան  Սարավան գյուղ
   Ուղեձոր գյուղ
40. Սերս Սերս գյուղ
41. Վարդահովիտ  Վարդահովիտ
   Գետիկվանք գյուղ
   Սևաժայռ գյուղ
42. Վերնաշեն Վերնաշեն գյուղ
43. Փոռ Փոռ գյուղ
44. Քարագլուխ Քարագլուխ գյուղ

 

2.10 ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ
 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրերի անվանումը
1. Իջևան Իջևան քաղաք
2. Բերդ Բերդ քաղաք
3. Դիլիջան Դիլիջան քաղաք
4. Նոյեմբերյան Նոյեմբերյան քաղաք
5. Ազատամուտ Ազատամուտ գյուղ
6. Ակնաղբյուր Ակնաղբյուր գյուղ
7. Աղավնավանք Աղավնավանք գյուղ
8. Աճարկուտ Աճարկուտ գյուղ
9. Այգեհովիտ Այգեհովիտ գյուղ
Կայան գյուղ
10. Այգեձոր Այգեձոր գյուղ
11. Այգեպար Այգեպար գյուղ
12. Այրում Այրում գյուղ
13. Աչաջուր Աչաջուր գյուղ
14. Արծվաբերդ Արծվաբերդ գյուղ
15. Արճիս Արճիս գյուղ
16. Բագրատաշեն  Բագրատաշեն գյուղ
17. Բաղանիս Բաղանիս գյուղ
18. Բարեկամավան Բարեկամավան գյուղ
19. Բերդավան Բերդավան
20. Բերքաբեր Բերքաբեր գյուղ
21. Գանձաքար Գանձաքար գյուղ
22. Գետահովիտ Գետահովիտ գյուղ
23. Գոշ Գոշ գյուղ
24. Դեբեդավան Դեբեդավան գյուղ
25. Դեղձավան Դեղձավան գյուղ
26. Դիտավան Դիտավան գյուղ
27. Դովեղ Դովեղ գյուղ
28. Ենոքավան Ենոքավան գյուղ
29. Թեղուտ Թեղուտ գյուղ
30. Թովուզ Թովուզ գյուղ
31. Իծաքար Իծաքար գյուղ
32. Լճկաձոր Լճկաձոր գյուղ
33. Լուսահովիտ Լուսահովիտ գյուղ
34. Լուսաձոր Լուսաձոր գյուղ
35. Խաշթառակ Խաշթառակ գյուղ
36. Խաչարձան  Խաչարձան գյուղ
   Ճերմակավան գյուղ
   Գեղատափ գյուղ
37. Ծաղկավան (Իջևանի շրջ.) Ծաղկավան գյուղ
38. Ծաղկավան (Տաուշի շրջ.) Ծաղկավան գյուղ
39. Կիրանց Կիրանց գյուղ
40. Կոթի Կոթի գյուղ
41. կողբ Կողբ գյուղ
42. Հաղարծին Հաղարծին գյուղ
43. Հաղթանակ Հաղթանակ գյուղ
44. Հովք Հովք գյուղ
45. Մոսեսգեղ Մոսեսգեղ գյուղ
46. Նավուր Նավուր գյուղ
47. Ներքին Կարմիր աղբյուր Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղ
48. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
49. Ոսկեպար Ոսկեպար գյուղ
50. Ոսկեվան Ոսկեվան գյուղ
51. Չինարի Չինարի գյուղ
52. Չինչին Չինչին գյուղ
53. Չորթան Չորթան գյուղ
54. Պառավաքար Պառավաքար գյուղ
55. Պտղավան Պտղավան գյուղ
56. Ջուջևան Ջուջևան գյուղ
57. Սարիգյուղ Սարիգյուղ գյուղ
58. Սևքար Սևքար գյուղ
59. Վազաշեն Վազաշեն գյուղ
60. Վարագավան Վարագավան գյուղ
61. Վերին Կարմիր աղբյուր Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղ
62. Վերին Քյուրփլու Վերին Քյուրփլու գյուղ

 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ

Լ. Տեր-Պետրոսյան


4 դեկտեմբերի1995 թվականի,
քաղ. Երևան
ՀՕ-18