Համարը 
ՀՕ-67-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.06.21/32(487) Հոդ.650
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
13.06.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.06.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.07.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի առաջարկությամբ
2006 թվականի հունիսի 13-ին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի (1 հունիսի 1998 թվականի, այսուհետ` օրենսգիրք) 52-րդ հոդվածի առաջին մասը «պաշտպանում է մեղադրանքը» բառերից հետո լրացնել «մասնակցում է դատարանի կողմից դատական որոշումներն ի կատար ածելու հետ կապված հարցերի քննարկմանը,»:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի երրորդ  մասը «քրեական գործեր» բառերից հետո լրացնել «և դատական որոշումներն ի կատար ածելու հետ կապված հարցեր» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 429-րդ հոդվածի երկրորդ մասից հանել «պայմանական վաղաժամկետ ազատման և պատժի չկրած մասը ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 431-րդ հոդվածի չորրորդ մասը «պաշտպանի» բառից հետո լրացնել «դատախազի» բառով:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 434-րդ հոդվածի առաջին մասից հանել երրորդ նախադասությունը:

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 438-րդ հոդվածի առաջին մասը «պաշտպանի» բառից հետո լրացնել «և դատախազի» բառերով:

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 438-րդ հոդվածի հինգերորդ մասը «անձանց» բառից հետո լրացնել «և դատախազի» բառերով:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ ամիս հետո:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2006 թ. հունիսի 16
Երևան
ՀՕ-67-Ն