Համարը 
ՆՀ-48
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրամանագիր
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1998.05.30/11(44)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.05.1998
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.05.1998
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.05.1998
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
31.12.2005

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ

 

030.0048.19.05.98

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր Ը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ

 

Ելնելով սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտությունից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55 հոդվածի 6-րդ կետով, որոշում եմ.

1. Ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Սահմանադրության փոփոխություններ նախապատրաստող հանձնաժողով:

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Սահմանադրության փոփոխություններ նախապատրաստող հանձնաժողովի կազմը (կցվում է):

3. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Սահմանադրության փոփոխություններ նախապատրաստող հանձնաժողովի կանոնադրությունը (կցվում է):

4. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Սահմանադրության փոփոխություններ նախապատրաստող հանձնաժողովի նախագահին` երկշաբաթյա ժամկետում համապատասխան հասարակական, հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների ղեկավար մարմինների հետ համաձայնեցնել հանձնաժողովի կազմում իրենց կողմից առաջադրվող ներկայացուցիչների անհատական կազմը:

5. Հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


Երևան
19 մայիսի 1998 թ.
ՆՀ-48

 

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի
 ՆՀ-48 ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՎ

 

Կ Ա Զ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

 

Հայրիկյան Պարույր - Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի խորհրդական (հանձնաժողովի նախագահ)
Ասրյան Հովհաննես - Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի խորհրդականի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ
Ավագյան Շահեն - Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության իրավապայմանագրային բաժանմունքի տնօրեն
Բաղդասարյան Արթուր - Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ (համաձայնությամբ)
Գասպարյան Վրեժ - Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի վարիչ
Գյուլումյան Ալվինա - Հայաստանի Հանրապետության դատավորների միության նախագահ (համաձայնությամբ)
Գրիգորյան Միքայել - Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարի խորհրդական, հասարակական կապերի և լրատվության վարչության պետ
Եգորյան Էդուարդ - Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պատգամավոր (համաձայնությամբ)
Թոխյան Ֆելիքս - Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունքի կենտրոնի խորհրդի անդամ (համաձայնությամբ)
Թոփուզյան Մանուկ - Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ
Հարությունյան Արմեն - Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
Մաթևոսյան Գևորգ - Հայաստանի Հանրապետության գերագույն դատարանի նախագահի տեղակալ (համաձայնությամբ)
Մալխասյան Գևորգ - Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության օրենսդրական հարցերի վարչության պետ
Մանուկյան Հովհաննես - Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ
Արմեն Խաչատրյան - Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ
Արմեն Մարտիրոսյան - Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր (համաձայնությամբ)

«Ազգային ժողորդավարական միություն» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

«Ազգային ինքնորոշում միավորում» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

«Երկրապահ կամավորականների միություն» հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

«Հայաստանի Գիտաարդյունաբերական և քաղաքացիական միություն» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

«Հայաստանի կոմունիստական կուսակցություն» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

«Հայոց համազգային շարժում» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

«Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

«Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցություն» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

«Շամիրամ» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

«Սահմանադրական իրավունք» միություն» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

«Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն» հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցիչ

 

(կազմը լրաց. 27.06.98 ՆՀ-67)

 

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի
 ՆՀ-48 ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՎ

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Սահմանադրության փոփոխություններ նախապատրաստող հանձնաժողովը (այսուհետև` Հանձնաժողով) խորհրդակցական մարմին է:

2. Հանձնաժողովի գործունեությունը կանոնակարգվում է սույն կանոնադրությամբ և իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:

3. Հանձնաժողովի հիմնական խնդիրներն են`

- մշակել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը.

- իրականացնել Սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական, հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների, այլ մարմինների, քաղաքացիների և այլ անձանց կողմից առաջարկությունների ուսումնասիրությունը և ամփոփումը.

- մշակել Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը:

4. Հանձնաժողովն իր առջև դրված խնդիրների լուծման համար իրավունք ունի`

- պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ու պաշտոնատար անձանցից պահանջել և ստանալ իր գործունեության համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն.

- նշանակել և (կամ) իրականացնել հետազոտություններ և ստացված առաջարկությունների փորձաքննություն.

- աշխատանքների մեջ ներգրավել գիտնականների և մասնագետների` հասարակական կարգով կամ պայմանագրային հիմունքներով.

- իր աշխատանքներին օժանդակելու նպատակով ստեղծել փորձագիտական և աշխատանքային խմբեր:

5. Հանձնաժողովի կազմը, կանոնադրությունը հաստատում և փոփոխում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:

6. Հանձնաժողովը կազմված է նախագահից և անդամներից:

7. Հանձնաժողովի նախագահը և անդամները Հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցում են հասարակական կարգով:

8. Հանձնաժողովի նախագահը`

- ղեկավարում է Հանձնաժողովի գործունեությունը.

- նշանակում է Հանձնաժողովի նիստի անցկացման վայրը, օրը և հաստատում օրակարգը.

- հրավիրում և վարում է Հանձնաժողովի նիստերը.

- Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին է ներկայացնում Հանձնաժողովի կողմից նախապատրաստված նյութերը, ինչպես նաև Հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն.

- ներկայացնում է Հանձնաժողովն այլ մարմինների, կազմակերպությունների հետ փոխհարաբերություններում:

9. Հանձնաժողովի գործունեությունն իրականացնում է Հանձնաժողովի նիստերի միջոցով: Նիստերը գումարվում են Հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամների մեկ երրորդի նախաձեռնությամբ` ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան երկու շաբաթը մեկ անգամ:

10. Հանձնաժողովի նիստերը վարում է Հանձնաժողովի նախագահը կամ նրա հանձնարարությամբ` Հանձնաժողովի անդամներից մեկը: Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը և քննարկվելիք հարցերի վերաբերյալ անհրաժեշտ նյութերը Հանձնաժողովի անդամներին են հանձնվում ոչ ուշ, քան նիստից երեք օր առաջ:

11. Հանձնաժողովի նախագահի հրավերով Հանձնաժողովի նիստին կարող են մասնակցել այլ անձինք` խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:

12. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե ներկա է Հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին:

13. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ, Հանձնաժողովի նիստի մասնակիցների ձայների մեծամասնությամբ:

Հանձնաժողովի որոշումներն ունեն խորհրդատվական բնույթ: Դրանք ստորագրվում են Հանձնաժողովի նախագահի կողմից և ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին: Եթե Հանձնաժողովի որևէ անդամ Հանձնաժողովի ընդունած որոշման վերաբերյալ ունի կարծիք, ապա նրա ցանկությամբ այն գրավոր կցվում է Հանձնաժողովի որոշմանը:

14. Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում և անցկացնում է իր կողմից հաստատված կանոնակարգին համապատասխան:

15. Հանձնաժողովն ապահովում է իր աշխատանքների լուսաբանումը և հրապարակայնությունը:

16. Հանձնաժողովի գործունեության վերլուծական-տեղեկատվական և կազմակերպական-տեխնիկական ապահովումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմը:

17. Հանձնաժողովի գործունեության հետ կապված ծախսերը կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի միջոցների հաշվին:

18. Հանձնաժողովը գործում է մինչև Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու պահը, եթե Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը այլ բան չի սահմանում: