Համարը 
թիվ 344-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.12.17/33(273) Հոդ.429
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
30.10.2007
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.12.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ, ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

30 նոյեմբերի 2007 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05007422

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

30 հոկտեմբերի 2007 թ.

թիվ 344-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 4-րդ մասը, 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 22-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, 38-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 8-րդ մասը, 40-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, 44-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 46-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 5-րդ մասի 4-րդ կետը, 10-րդ մասը, 47-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 2-րդ մասը, 3-րդ մասը, 4-րդ մասը, 49-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 88-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետը, 90-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 5-րդ մասի 2-րդ կետը, 97-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 100-րդ հոդվածը, 103-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 107-րդ հոդվածը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը (այսուհետ՝ կանոնակարգ 3/01)՝ համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի օգոստոսի 1-ի ««Ապահովագրական գործունեություն իրականացնողի լիցենզավորման, մասնաճյուղերի գրանցման և ապահովագրական գործունեություն իրականացնողի կանոնադրական կապիտալում բաժնեմաս (բաժնետոմս) կամ փայամասնակցություն ձեռք բերելու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը», «Ապահովագրական գործունեություն իրականացնողների ղեկավարների, ակտուարի և գործակալի մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու որակավորման ստուգման կարգը», «Ապահովագրողի գործունեության երեք տարվա գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը» հաստատելու մասին» թիվ 476-Ն որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի օգոստոսի 1-ի «Ապահովագրական գործունեություն իրականացնողների ղեկավարների, ինչպես նաև գործակալի թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 477-Ն որոշումը:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան

 

2007 թ. նոյեմբերի 7

Երևան

  

 

 

Հավելված

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2007 թվականի հոկտեմբերի 30-ի

թիվ 344-Ն որոշման

 

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ»

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  3/01

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I
 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովագրական ընկերությունների հիմնադրման, գրանցման (ներառյալ փոփոխությունների գրանցման) և լիցենզավորման, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման, ապահովագրական ընկերությունների տարածքային ստորաբաժանումների՝ մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծման ու գրանցման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու համաձայնություն տալու, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու, ապահովագրական ընկերության, նրա տարածքային ստորաբաժանումների և ապահովագրական բրոքերային ընկերության գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ պահանջների, ապահովագրական ընկերության երեք տարվա գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ապահովագրական ընկերության ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորման, ապահովագրական գործակալների հաշվառման, ապահովագրական բրոքերների՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելու թույլտվություն ստանալու, ապահովագրական բրոքերի ապահովագրական պատասխանատվության չափը, ապահովագրական գործակալ համարվելու համար տարեկան ապահովագրավճարների գումարը, ղեկավարներին, պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, ինչպես նաև մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց գրանցման, ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը, ինչպես նաև կարգավորում է այդ հարցերի հետ կապված՝ օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերություններ:

2. Սույն կանոնակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնադրվող կամ գործող ապահովագրական ընկերությունների, վերաապահովագրական ընկերությունների (այսուհետ՝ ապահովագրական ընկերություններ), ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների, ապահովագրական բրոքերների և ապահովագրական բրոքերային ընկերությունների մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների վրա:

3. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն՝ պատվիրված նամակով, կամ մուտքագրվում են Կենտրոնական բանկ: Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է ստորագրված լինեն ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական միջնորդի իրավասու անձի կողմից և ներկայացվեն «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

4. Սույն կանոնակարգի իմաստով՝

1) «ապահովագրական ընկերություն»` ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություն,

2) «ղեկավար»` ապահովագրական ընկերության ղեկավարը և ապահովագրական բրոքերային ընկերության պատասխանատու անձը,

3) «հանձնաժողով»` Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովը,

4) «ծրագիր»` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող երեք տարվա գործարար ծրագիր,

5) «թեկնածու»` ղեկավարի որակավորում ստանալու համար դիմում ներկայացրած անձ,

6) «ֆինանսական խումբ (միություն)»` որևէ երկրի օրենսդրության իմաստով՝ ֆինանսական խումբ կամ ֆինանսական միություն,

7) «ֆինանսական կազմակերպություն»` բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներդրումային ընկերություն, կենսաթոշակային ֆոնդ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտերի համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն համարվող այլ անձինք:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԱՏԹԱՐԱՑՈՒՄ

 

5. Սույն կանոնակարգի իմաստով՝ ապահովագրական ընկերության ֆինանսական վիճակի առկա կամ հնարավոր վատթարացում են համարվում հետևյալ դեպքերը, երբ.

1) ապահովագրական ընկերության ցուցանիշների` Կենտրոնական բանկի կողմից տրված ամփոփ գնահատականը ցածր է «երեք» միավորից, և (կամ)

2) ապահովագրական ընկերությունը խախտել է հիմնական տնտեսական նորմատիվը (նորմատիվները), կամ հավանական է հիմնական տնտեսական նորմատիվի (նորմատիվների) խախտումը, և (կամ)

3) ապահովագրական ընկերության մոտ հավանական է «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածում սահմանված անվճարունակության հիմքերի առաջացումը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II
 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

6. Ապահովագրական ընկերությանը, ապահովագրական բրոքերային ընկերությանը լիցենզիան տրվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված լիցենզիայի ձևերին համապատասխան` սույն հավելվածի հավելված 1ա-ի, հավելված 1բ-ի, հավելված 1գ-ի և հավելված 1դ-ի համաձայն: Ընդ որում, հավելվածի հավելված 1ա-ում և հավելված 1բ-ում «Ապահովագրության դասը» տողում լրացվում են ապահովագրության այն դասերը, որոնց իրականացման համար ապահովագրական ընկերությունը ստացել է լիցենզիա:

7. Լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով:

8. Ապահովագրության ոլորտը կարգավորող՝ օրենքով և (կամ) նորմատիվ իրավական այլ ակտերով սահմանված պարտադիր պահանջներ կամ պայմաններ սահմանող իրավական ակտերի ցանկը Կենտրոնական բանկի կողմից հանձնվում է ապահովագրական ընկերությանը՝ լիցենզիայի հետ միասին: Ապահովագրական միջնորդության ոլորտը կարգավորող՝ օրենքով և (կամ) նորմատիվ իրավական այլ ակտերով սահմանված պարտադիր պահանջներ կամ պայմաններ սահմանող իրավական ակտերի ցանկը Կենտրոնական բանկի կողմից հանձնվում է ապահովագրական բրոքերային ընկերությանը` լիցենզիայի հետ միասին: Ցանկում նշվում են համապատասխան իրավական ակտերի լրիվ անվանումները և դրանց պաշտոնական հրապարակման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և պաշտոնական տեղեկագրի անվանումն ու համարը: Ցանկում կատարված փոփոխությունների մասին Կենտրոնական բանկը հայտնում է բոլոր ապահովագրական ընկերություններին և ապահովագրական բրոքերային ընկերություններին ոչ ուշ, քան այդ փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 15-օրյա ժամկետում:

9. Լիցենզիայի կորստի կամ ոչնչացման դեպքում ապահովագրական ընկերությունը կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերությունն այդ մասին հայտարարություն է տալիս զանգվածային լրատվության միջոցով և Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար` կցելով լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը և զանգվածային լրատվության միջոցով հայտարարություն տալու փաստը հավաստող համապատասխան փաստաթուղթը:

10. Կենտրոնական բանկը կորած կամ ոչնչացած լիցենզիայի կրկնօրինակը ապահովագրական ընկերությանը կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերությանը տալիս է լիցենզավորված անձի համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում:

11. Կորած լիցենզիան գտնելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունը կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերությունը գտնված լիցենզիայի օրինակը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

12. Լիցենզիան օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվելու, պատռվելու, տառերը ջնջվելու և այլն) դեպքում լիցենզավորված անձը դիմում է ներկայացնում Կենտրոնական բանկ (լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար)` կցելով լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

13. Կենտրոնական բանկը ոչ պիտանի դարձած լիցենզիայի կրկնօրինակը լիցենզավորված անձին տալիս է նրա կողմից դիմում ներկայացնելու օրվանից հետո տասնօրյա ժամկետում՝ լիցենզիայի ոչ պիտանի օրինակը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու դեպքում: Լիցենզիայի կրկնօրինակի վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:

14. Լիցենզիայի կրկնօրինակի կորստի դեպքում լիցենզիայի նոր կրկնօրինակը տրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ

 

15. Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար լիցենզավորված անձը Կենտրոնական բանկ ներկայացնում է լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմում՝ կցելով համապատասխան փոփոխությունները հավաստող փաստաթղթերը և լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է համապատասխան փոփոխությունները ներառող լիցենզիայի նոր օրինակը լիցենզավորված անձին տրամադրելու միջոցով` վերաձևակերպման ենթակա լիցենզիան Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու դեպքում:

16. Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ՝ հանձնաժողովի դրական եզրակացության հիման վրա, լիցենզավորված անձի համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո երեսուն օրվա ընթացքում:

17. Լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմումը մերժվում է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ և 99-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքերում և կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 6

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

18. Օրենքով սահմանված հիմքերով ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերությունը կից գրությամբ լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

19. Ապահովագրական գործունեության և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման բողոքարկումը հիմք չէ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական գործունեության կամ ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիան չվերադարձնելու համար:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 7

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

20. Ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կամ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը պետք է ունենան՝

1) ապահովագրական ընկերությանը (իսկ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի դեպքում՝ հիմնադիր ապահովագրական ընկերությանը) սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող առանձնացված տարածք,

2) կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում ապահովադիրների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց,

3) ապահովագրության վկայագրերի պահպանման համար առանձին պահոց,

4) պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման, անվտանգության ահազանգման համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ): Սույն ենթակետը չի տարածվում ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի վրա:

21. Ապահովագրական բրոքերի գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համար սահմանվում են սույն կանոնակարգի 20-րդ կետով ներկայացված պահանջները, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 20-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերի պահանջների: Սույն կանոնակարգի 20-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները տարածվում են ապահովագրական բրոքերի վրա, եթե նա իրականացնում է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետի «գ» ենթակետով սահմանված գործառնությունները կանխիկով:

22. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործունեության տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը պետք է համապատասխանեն Կենտրոնական բանկի և օտարերկրյա վերահսկող մարմնի կողմից սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջներից ամենախստին:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն III
 
  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

23. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովագրական ընկերությունների գրանցման և լիցենզավորման, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման, ապահովագրական բրոքերային ընկերության լիցենզավորման, ապահովագրական գործակալի հաշվառման գործընթացն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և սույն կանոնակարգի համաձայն:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

24. Ապահովագրական ընկերության պետական գրանցման և լիցենզավորման, ինչպես նաև «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 160-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ վերագրանցման և վերալիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փաստաթղթերը: Ընդ որում, գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է դիմումատուի կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2ա-ի, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը՝ համաձայն հավելված 3-ի, իսկ գործարար ծրագիրը՝ համաձայն հավելված 9-ի,

2) ապահովագրական ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականի պատճենը,

3) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա նաև նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

25. Ապահովագրական ընկերությունները «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 160-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված վերագրանցման և վերալիցենզավորման ժամանակ չեն ներկայացնում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետով պահանջվող՝ ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը Կենտրոնական բանկում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության հետ չփոխկապակցված որևէ բանկում բացված կուտակային հաշվին մուծումը հավաստող փաստաթուղթը:

26. Լիցենզիա ստանալու դիմումի մեջ կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպումներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և նման այլ բացթողումներ) առկայության դեպքում Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզիան տրվում է այդ թերությունները վերացնելուց հետո:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՆՈՐ ԴԱՍԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

27. Գործող ապահովագրական ընկերությունը նոր դասով ապահովագրական ընկերության լիցենզիա ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 159-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փաստաթղթերը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

28. Կենտրոնական բանկը բավարարում է ապահովագրական ընկերության պետական գրանցման և լիցենզիա ստանալու, ինչպես նաև նոր դասով լիցենզիա ստանալու դիմումը՝ օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

29. Ապահովագրական ընկերության գրանցման և լիցենզավորման մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման կայացման պահից՝ հնգօրյա (աշխատանքային) ժամկետում հիմնադիրներին տրվում է ապահովագրական ընկերության գրանցման վկայականը՝ համաձայն հավելված 7ա-ի և լիցենզիան` համաձայն հավելված 1ա-ի, 1բ-ի և 1գ-ի:

30. Ապահովագրական ընկերության գրանցումը կատարվում է, ինչպես նաև լիցենզիան, նոր դասով լիցենզիան Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից տրվում է Կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովի (այսուհետև` հանձնաժողով) եզրակացության հիման վրա:

31. Լիցենզիայի տրամադրումից հետո ապահովագրական ընկերության ղեկավարները գրանցվում են համաձայն սույն կանոնակարգի:

32. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել ապահովագրական ընկերության լիցենզիայի տրամադրումը «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածում և 159-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված հիմքերով:

33. Լիցենզիա ստանալու, ինչպես նաև նոր դասով լիցենզիա ստանալու դիմումի մերժման դեպքում դիմումատուն կարող է կրկին դիմել լիցենզիա ստանալու համար:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

34. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը մասնաճյուղի գրանցման համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը: Ընդ որում, գրանցման համար դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի` մասնաճյուղի գրանցման համար Կենտրոնական բանկ դիմելու վերաբերյալ կայացրած որոշման օրինակը: Դիմումը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2բ-ի, գործարար ծրագիրը՝ համաձայն հավելված 9-ի, իսկ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը՝ հավելված 4ա-ի և 4բ-ի, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը՝ համաձայն հավելված 3-ի,

2) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը՝ համաձայն հավելված 3-ի,

3) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականի պատճենը,

4) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

35. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը ներկայացուցչության գրանցման համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը: Ընդ որում, գրանցման համար դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2բ-ի, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը՝ հավելված 4ա-ի և 4բ-ի,

2) ներկայացուցչության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

3) ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

4) ներկայացուցչության գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը,

5) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

36. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի որոշումը ընդունելուց հետո հնգօրյա (աշխատանքային) ժամկետում՝ հիմնադիրներին տրվում է օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման վկայական՝ համաձայն հավելված 7բ-ի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

37. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղերը գրանցվում են Կենտրոնական բանկի կողմից: Գրանցման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 4-րդ մասով ներկայացված փաստաթղթերը: Ընդ որում, ապահովագրական ընկերության գրանցման համար դիմումը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2գ-ի, մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն հավելված 3-ի, իսկ գործարար ծրագիրը՝ համաձայն հավելված 9-ի,

2) ապահովագրական ընկերության խորհրդի որոշումը կամ խորհրդի նիստի արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին,

3) մասնաճյուղի ղեկավարների ստորագրությունների նմուշները,

4) մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը,

5) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

38. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչությունները գրանցվում են Կենտրոնական բանկի կողմից: Գրանցման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 5-րդ մասով ներկայացված փաստաթղթերը: Ընդ որում, ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության գրանցման համար դիմումը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2գ-ի,

2) ներկայացուցչության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

3) Ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը:

4) Ներկայացուցչության գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը:

5) Եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

39. Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ընդունելուց հետո հնգօրյա (աշխատանքային) ժամկետում հիմնադիրներին տրվում է ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման վկայական՝ համաձայն հավելված 7գ-ի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ

 

40. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասով ներկայացված փաստաթղթերը,

2) ապահովագրական ընկերության խորհրդի որոշումը մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու մասին կամ խորհրդի նիստի արձանագրությունից քաղվածք,

3) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության կանոնադրությունը,

4) մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն հավելված 3-ի, ղեկավարների ստորագրությունների նմուշները,

5) ապահովագրական ընկերության խորհրդի որոշումը մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին կամ խորհրդի նիստի արձանագրությունից քաղվածք,

6) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

41. Կենտրոնական բանկը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու համաձայնությունը կամ մերժում է միջնորդագիրը այն Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից 30-օրյա ժամկետում:

42. Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության ստեղծելու համաձայնության մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ընդունելուց հետո այն տրվում է հիմնադիրներին հնգօրյա (աշխատանքային) ժամկետում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

 

43. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունները և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները Կենտրոնական բանկի գրանցմանն են ներկայացնում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փոփոխությունները:

44. Ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

45. Ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերությունների տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար ապահովագրական ընկերությունները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ապահովագրական ընկերության կնիքով,

2) ապահովագրական ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական ընկերության տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

3) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական ընկերության տարածքային ստորաբաժանման փոփոխված կանոնադրությունը (3 օրինակից):

46. Ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական ընկերության տարածքային ստորաբաժանման գործունեության վայրի փոփոխությունը գրանցելու համար սույն կանոնակարգի 45-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև՝

1) տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

2) տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության՝ սույն կանոնակարգի գլուխ 7-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը:

47. Ապահովագրական ընկերության կանոնադրական հիմնադրամի ավելացման դեպքում ապահովագրական ընկերության փոփոխված կանոնադրության գրանցման համար ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 45-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև բաժնետոմսերի վերջին թողարկման հայտարարագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը (բաց բաժնետիրական ապահովագրական ընկերության համար):

48. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է սույն գլխում սահմանված փոփոխությունների գրանցման համար սույն գլխով սահմանված փաստաթղթերն ստանալու պահից 30-օրյա ժամկետում գրանցել փոփոխությունները կամ մերժել գրանցումը: Փոփոխությունները գրանցվում են, կամ փոփոխությունների գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ:

49. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել, բայց ոչ ավելի, քան մինչև կասեցումն ընկած օրերի և 30-օրյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

50. Ապահովագրական ընկերությունը կարող է ժամանակավորապես դադարեցնել իր մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը, բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի ժամանակով:

51. Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվություն ստանալու նպատակով ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվություն ստանալու միջնորդագիր՝ ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) ապահովագրական ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը՝ մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին,

3) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման հիմնավորումները,

4) մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հավաստող փաստաթուղթ:

52. Կենտրոնական բանկը, Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կարող է մերժել մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության ժամանակավոր դադարեցումը, եթե՝

1) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլված տվյալները անարժանահավատ են կամ կեղծ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են,

3) Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով՝ ապահովադիրների կամ ապահովագրված անձանց կամ շահառուների հետագա բնականոն սպասարկումն ապահովված չէ,

4) տվյալ տարածաշրջանում բացակայում է ապահովագրական ծառայությունների մատուցումը որևէ այլ ապահովագրական ընկերության կողմից:

53. Սույն կանոնակարգի 51-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 20-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկը տալիս է իր համաձայնությունը մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին կամ մերժում՝ մերժման հիմքերի մասին տասնօրյա ժամկետում տեղեկացնելով ապահովագրական ընկերությանը: Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար ապահովագրական ընկերության տարածքային ստորաբաժանման գործունեության ժամանակավոր դադարեցման դիմումի քննության 20-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրով ներկայացված փաստաթղթերի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և 20-օրյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

54. Կենտրոնական բանկի կողմից 20-օրյա ժամկետում դիմումը չմերժելու կամ նշված ժամկետում կասեցնելու մասին ապահովագրական ընկերությանը չտեղեկացնելու դեպքում մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը համարվում է ժամանակավորապես դադարեցված:

55. Մասնաճյուղի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշումն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում ապահովագրական ընկերությունը մասնաճյուղի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն հազար տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլում և Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը, ինչպես նաև տեղակայում այդ տեղեկատվությունը ապահովագրական ընկերության ինտերնետային կայքում:

56. Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշումն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում ապահովագրական ընկերությունը պարտավոր է տարածքային ստորաբաժանման գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակել առնվազն երկու հազար տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլում և Կենտրոնական բանկ ներկայացնել այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը:

57. Մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման դեպքում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը գրանցումից հանելու մասին միջնորդագիր` ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման մասին ապահովագրական ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունը,

3) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման հիմնավորումները,

4) ապահովագրական ընկերության փոփոխված կանոնադրությունը (3 օրինակից),

5) մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հաստատող փաստաթուղթ,

6) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման վկայականը:

58. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել կամ հետաձգել մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման գրանցումը, եթե՝

1) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլված տվյալները անարժանահավատ են կամ կեղծ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են,

3) Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով՝ ապահովադիրների կամ ապահովագրված անձանց կամ շահառուների հետագա բնականոն սպասարկումն ապահովված չէ,

4) տվյալ տարածաշրջանում բացակայում է ապահովագրական ծառայությունների մատուցումը որևէ այլ ապահովագրական ընկերության կողմից:

59. Կենտրոնական բանկը՝ Կենտրոնական բանկի որոշմամբ գրանցում է մասնաճյուղի գործունեության դադարեցումը, եթե մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից վեց ամսվա ընթացքում չի իրականացրել ապահովագրական գործունեություն:

60. Մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո ապահովագրական ընկերությունը եռօրյա ժամկետում մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն հազար օրինակ տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլում և Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը, ինչպես նաև տեղակայում այդ տեղեկատվությունը ապահովագրական ընկերության ինտերնետային կայքում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  17

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

61. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ ապահովագրական ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող իրավաբանական անձ հանդիսացող ուղղակի մասնակիցը, մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) իրավաբանական անձի կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար իրավաբանական անձի միջնորդագիրը,

2) ապահովագրական ընկերության միջնորդությունը` իրավաբանական անձի կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված ապահովագրական ընկերության կնիքով (միայն գործող ապահովագրական ընկերությունների համար),

3) ապահովագրական ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի (իսկ նորաստեղծ ապահովագրական ընկերությունների համար՝ նախաձեռնող անձանց) որոշումը՝ մասնակցի ներգրավմանը կամ առկա մասնակցության ավելացմանը համաձայնություն տալու մասին (բացառությամբ՝ բաց բաժնետիրական ընկերությունների),

4) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը,

5) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի հիմնադիր պայմանագիրը և կանոնադրությունը՝ մինչև գրանցման պահը կատարված փոփոխություններով,

6) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի մասնակիցների ցուցակը՝ նշելով նրանց մասնակցության չափը (տոկոսով) կանոնադրական կապիտալի մեջ,

7) տեղեկանք՝ ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի վերաբերյալ` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 4ա-ի,

8) իրավաբանական անձի՝ վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ՝ հաշվապահական հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը, սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը, ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները: Եթե սույն ենթակետով սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են օտարերկրյա պետության ազգային ստանդարտների համաձայն, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև տվյալ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված հաշվետվությունները համապատասխանում են հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին, կամ հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջի, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին.

9) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատությունը հաստատող անկախ աուդիտորական եզրակացությունը՝ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական ստանդարտներին (օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին) համապատասխան.

10) տեղեկանք` տրված պետական լիազորված մարմնի կողմից՝ դատարանի որոշմամբ սնանկ կամ անվճարունակ ճանաչված չլինելու վերաբերյալ: Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվում է տեղեկանք` տրված նրա գրանցման երկրում նման լիազորություններ ունեցող մարմնի կողմից, եթե այդպիսի մարմին կա:

11) Տեղեկանք` տրված իրավասու մարմնի կողմից բյուջեի և կենսաթոշակային հիմնադրամի նկատմամբ ունեցած պարտքերի կամ դրանց բացակայության վերաբերյալ (ռեզիդենտների համար):

12) Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

13) Նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի դիրքորոշումը՝ ապահովագրական ընկերության կողմից «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 44-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրի վերաբերյալ:

14) Հայտարարագիր «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին:

15) Հայտարարություն այն մասին, որ իր միջոցով որևէ այլ անձ ապահովագրական ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում՝ համաձայն հավելված 6ա-ի, հակառակ դեպքում՝ իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի գլուխ 18-ով սահմանված փաստաթղթերը: Սույն կետում նշված հայտարարությունը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ այն ապահովագրական ընկերության միջնորդությամբ, որում անձը նախատեսել է ձեռք բերել կամ ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն:

62. Եթե իրավաբանական անձ հանդիսացող ուղղակի մասնակիցն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում սույն կանոնակարգի 61-րդ կետով ներկայացված փաստաթղթերից բացի նաև՝

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա՝

ա. հաշվապահական հաշվեկշիռը,

բ. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,

գ. դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը,

դ. սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը,

ե. ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները.

3) խմբի (միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատությունը հաստատող անկախ աուդիտորական եզրակացությունը՝ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական ստանդարտներին (օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին) համապատասխան (առկայության դեպքում):

63. Եթե սույն կանոնակարգի 62-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են օտարերկրյա պետության ազգային ստանդարտների համաձայն, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև.

1) տվյալ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված հաշվետվությունները համապատասխանում են հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին, կամ

2) հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջի, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին:

64. Եթե սույն կանոնակարգի 62-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա Կենտրոնական բանկին ներկայացվում է համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

65. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա նրանց կողմից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 և 13-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և Ստանդարտ և Փուրզ կամ Մուդիզ վարկանշային գործակալությունների կողմից սահմանված «Ա-» կամ «Ա3» և բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

66. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերում «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող կազմակերպությունը, ապա նա Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

67. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող ֆիզիկական անձ-ուղղակի մասնակիցը, մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) ֆիզիկական անձի կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում,

2) ապահովագրական ընկերության միջնորդությունը՝ ֆիզիկական անձի կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված ապահովագրական ընկերության կնիքով (միայն գործող ապահովագրական ընկերության համար),

3) ապահովագրական ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի (իսկ նորաստեղծ ապահովագրական ընկերության համար՝ նախաձեռնող անձանց) որոշումը մասնակցի ներգրավմանը կամ առկա մասնակցության ավելացմանը համաձայնություն տալու մասին (բացառությամբ՝ բաց բաժնետիրական ընկերությունների),

4) տեղեկանք ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 4բ-ի,

5) հայտարարագիր՝ չմարված պարտավորությունների բացակայության մասին,

6) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձի դիրքորոշումը՝ ապահովագրական ընկերության կողմից «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 44-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրի վերաբերյալ,

7) հայտարարագիր «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին,

8) հայտարարություն այն մասին, որ իր միջոցով որևէ այլ անձ ապահովագրական ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում՝ համաձայն հավելված 6բ-ի, հակառակ դեպքում՝ իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի գլուխ 18-ով սահմանված փաստաթղթերը: Սույն կետում նշված հայտարարությունը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ այն ապահովագրական ընկերության միջնորդությամբ, որում անձը նախատեսել է ձեռք բերել կամ ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն:

9) Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

68. Ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերել ցանկացող պետությունը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար դիմում է Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում՝ պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնից,

2) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող պետության իրավասու մարմնի որոշումը` տվյալ ապահովագրական ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին,

3) ապահովագրական ընկերության միջնորդությունը՝ պետության կողմից ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված ապահովագրական ընկերության կնիքով,

4) ապահովագրական ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի որոշումը մասնակիցների ներգրավմանը կամ առկա մասնակցության ավելացմանը համաձայնություն տալու մասին,

5) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության դիրքորոշումը՝ ապահովագրական ընկերության կողմից «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 44-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրի վերաբերյալ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 18

 

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

69. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք կամ ապահովագրական ընկերության մասնակցի հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն գլխով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

70. Ապահովագրական ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ակնկալող անձի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում իրավաբանական անձի համար՝ սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, իսկ ֆիզիկական անձի համար՝ սույն կանոնակարգի 67-րդ կետի 4, 5, 7 ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև տեղեկանք նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում՝ այն իրավաբանական անձանց, որոնցում ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը նշանակալից մասնակից է) մասին՝ համաձայն հավելված 5-ի և հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 6բ-ի:

71. Եթե ապահովագրական ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում ուղղակի նշանակալից մասնակցի միջոցով, ապա սույն կանոնակարգի 70-րդ կետում նշված փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ուղղակի նշանակալից մասնակիցը, այլ դեպքերում՝ ապահովագրական ընկերությունը:

72. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող կազմակերպությունը, ապա նա Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 11, 14 ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

73. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» և «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպությունը, ապա նա Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի «7», «11», «14» ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

74. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակիցը և ապահովագրական ընկերությունում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձը ընդգրկված են որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա անուղղակի մասնակիցը Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 5, 7, 10, 11, 14 ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 19

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼԸ

 

75. Կենտրոնական բանկը նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը ստանալու համար պահանջվող բոլոր փաստաթղթերն ստանալուց հետո 30-օրյա ժամկետում որոշում է կայացնում նշանակալից մասնակցությանը համաձանություն տալու կամ այն մերժելու վերաբերյալ:

76. Կենտրոնական բանկի կողմից 30-օրյա ժամկետում դիմումը չմերժելու մասին անձին չտեղեկացնելու դեպքում համաձայնությունը համարվում է տրված:

77. Ուղղակի նշանակալից մասնակցի միջոցով ձեռք բերվող անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում համարվում է մերժված, եթե մերժվել է ուղղակի նշանակալից մասնակցության միջնորդագիրը:

78. Անձի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց` ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնությունը Կենտրոնական բանկի կողմից տրվում է եռամսյա ժամկետով, եթե գործողության ավելի երկար ժամկետ տվյալ որոշմամբ նախատեսված չէ: Գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ: Եթե Կենտրոնական բանկի որոշմամբ սահմանված ժամկետում գործարքը չի իրականացվում, Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV
 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՐԵՔ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԴՐԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  20

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

79. Սույն գլուխը սահմանում է գործող ապահովագրական ընկերության, ինչպես նաև կյանքի ապահովագրության կամ ոչ կյանքի ապահովագրության որևէ դասի լիցենզիա ստանալու, ինչպես նաև մասնաճյուղ բացելու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության կողմից Կենտրոնական բանկ երեք տարվա գործարար ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) ներկայացման կարգը:

80. Գործարար ծրագիրը ամբողջական փաստաթուղթ է, որի խնդիրներն են.

1) ծառայել շահագրգիռ անձանց մասնակիցներ, ներդրողներ, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներ և այլ շահագրգիռ անձինք՝ որպես մի ամփոփ փաստաթուղթ, որով կարող են գնահատվել ապահովագրական ընկերության գործունեության բնույթը և առանձնահատկությունները,

2) օգնել ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին՝ պարզաբանել, հստակեցնել և հետազոտել ապահովագրական ընկերության գործունեության զարգացման հնարավոր հեռանկարները և ծառայել ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին՝ որպես հիմք, որով կարող են գնահատվել ապահովագրական ընկերության փաստացի գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը,

3) օգնել ապահովագրական ընկերությանը՝ հետևողականորեն իրականացնել նախանշված նպատակները և խնդիրները պլանավորվող երեք տարիների ընթացքում,

4) Կենտրոնական բանկին ներկայացնել ապահովագրական ընկերության կողմից պլանավորված գործունեությունները, որը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն կտա գնահատել ապահովագրական ընկերության գործունեությունը և նրա ընտրած ռազմավարությունը:

81. Ծրագրի հիմքում դրվում են հետևյալ հիմնական սկզբունքները՝

1) իրատեսություն (առաջադրված նպատակների և խնդիրների իրականացման բավարար հիմնավորումների առկայություն),

2) գնահատելիություն կատարման արդյունքների գնահատման հնարավորություն),

3) համահունչություն (ծրագրի առանձին բաժինների և բաժինների գլուխների միջև պատճառահետևանքային կապի, ծրագրի ընդհանուր տրամաբանական ընթացքի առկայություն),

4) կոնկրետություն (վերնագրի ըստ էության ներկայացում, վերնագրից դուրս ավելորդ տեղեկատվության բացակայություն, խնդիրների ըստ էության դիտարկում):

5) Ծրագրի հիմքում կարող են դրվել նաև այլ, սակայն նշված սկզբունքներին չհակասող սկզբունքներ:

82. Ապահովագրական ընկերությունը լիցենզավորման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս, ինչպես նաև մինչև յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաջորդող երեք տարիների իր ծրագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 9-ի:

83. Ծրագիրը հաստատվում է ապահովագրական ընկերության ընդհանուր ժողովի կամ խորհրդի կողմից: Ծրագրին կից աղյուսակները և գրաֆիկները կազմվում են ցուցանիշների ծրագրային կանխատեսումների հիման վրա՝ առնվազն տարեկան կտրվածքով: Կանխատեսվող ցուցանիշները պետք է հիմնավորված լինեն կոնկրետ հաշվարկներով և արտացոլեն ծրագրում ամրագրված քաղաքականությունը:

84. Ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված տվյալները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում ինչպես փաստաթղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային ձևով:

85. Ապահովագրական ընկերության ներկայացրած ծրագիրը պարունակում է սույն կանոնակարգի հավելված 9-ով սահմանված ապահովագրողի գործարար ծրագրի ձևի տվյալները: Ծրագիրը կարող է ներառել սույն կանոնակարգի հավելված 9-ով սահմանված ծրագրի ձևի տվյալներից բացի լրացուցիչ տվյալներ:

86. Ապահովագրական ընկերության ներկայացրած ծրագիրը սույն կանոնակարգի հավելված 9-ով սահմանված ծրագրի ձևում նշված ծավալը զգալի չափով գերազանցելու դեպքում լրացուցիչ տվյալները պետք է էական և հիմնավոր դեր կատարեն ծրագրում:

77. Ծրագիրը կարող է օգտագործվել Կենտրոնական բանկի կողմից ապահովագրական ընկերության ռազմավարական կառավարման մակարդակը գնահատելու նպատակով:

88. Ապահովագրական ընկերությունը կարող է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել վերանայված ծրագիրը, եթե տեղի է ունեցել ապահովագրական ընկերության գործունեության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V
 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  21

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

89. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիա ստանալու, ինչպես նաև «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 160-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն վերագրանցման և վերալիցենզավորման համար առևտրային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 97-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը: Ընդ որում, գրանցման և լիցենզավորման մասին միջնորդագիրը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2դ-ի, իսկ ապահովագրական բրոքերային ընկերության պատասխանատու անձանց գործունեության մասին տեղեկանքը՝ համաձայն հավելված 3-ի,

2) ապահովագրական բրոքերային ընկերության կանոնադրությունը՝ 6 օրինակից,

3) ապահովագրական բրոքերային ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման փաստաթղթի պատճենը,

4) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

90. Այն բրոքերը, որն իրականացնում է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետի «գ» ենթակետի գործառնությունները, սույն կանոնակարգի 89-րդ կետով նշված փաստաթղթերի հետ միասին Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև ապահովագրական բրոքերային ընկերության կանոնադրական կապիտալը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող որևէ բանկում բացված հաշվին մուծումը հավաստող փաստաթուղթը:

91. Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 160-րդ հոդվածի 5-րդ կետի` ապահովագրական բրոքերային ընկերությունները վերալիցենզավորման և Կենտրոնական բանկի միջնորդների ռեգիստրում հաշվառման ժամանակ չեն ներկայացնում սույն կանոնակարգի 90-րդ կետով պահանջվող փաստաթուղթը: Այս փաստաթուղթը ներկայացվում է կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում:

92. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիա ստանալու պահից 10-օրվա ընթացքում ապահովագրական բրոքերային կազմակերպությունը ներկայացնում է նաև «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված փաստաթուղթը` պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագրի պատճենը:

93. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են սույն կանոնակարգի 89-րդ, 90-րդ, 91-րդ և 92-րդ կետերում նշված տեղեկատվության հավաստիությունը գնահատելու համար:

94. Այն դեպքում, երբ սույն կանոնակարգի 89-րդ կետով սահմանված միջնորդագիրը ներկայացնելուց հետո ներկայացված տեղեկությունների մեջ կատարվել են փոփոխություններ, ապա դիմումատուն պարտավոր է ներկայացնել նաև փոփոխված տեղեկությունները՝ մինչև Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզիա տրամադրելու կամ լիցենզիայի տրամադրումը մերժելու մասին որոշման կայացումը:

95. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է լիցենզիայի տրամադրման մասին որոշումը կայացնելու պահից հնգօրյա ժամկետում լիցենզիան հանձնել ապահովագրական բրոքերային ընկերությանը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 22

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ

 

96. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական բրոքերային ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի թույլտվությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) ապահովագրական բրոքերային ընկերության մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու թույտվություն ստանալու միջնորդագիրը,

2) ապահովագրական բրոքերային ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու համար,

3) մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

4) մասնաճյուղի կանոնադրությունը (3 օրինակ),

5) մասնաճյուղի պատասխանատու անձանց գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն հավելված 3-ի, պատասխանատու անձանց վավերացված ստորագրությունների նմուշները,

6) ապահովագրական բրոքերային ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնաճյուղի պատասխանատու անձանց ընտրելու կամ նշանակելու մասին,

7) միայն Հայաստանի Հանրապետությունում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու դեպքում` մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

8) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից պատշաճ կարգով նրան տրված լիազորագիրը:

97. Կենտորնական բանկը որոշում է ընդունում ապահովագրական բրոքերային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծմանը թույլտվություն տալու մասին, եթե ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկությունները համապատասխանում են սույն կանոնակարգին, այլ օրենքներին և իրավական ակտերին, նրանցում ներկայացված տեղեկությունները ստույգ են ու արժանահավատ, և առկա չեն ապահովագրական բրոքերային ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ստեղծմանը թույտվություն տալու՝ սույն կանոնակարգով կամ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված մերժման հիմքերը:

98. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը մերժում է ապահովագրական բրոքերային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ստեղծման թույլտվությունը, եթե՝

1) ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր կամ ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ, և (կամ)

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ ստեղծելու դեպքում Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով օտարերկրյա պետությունում ապահովագրական հատվածի վերահսկողության համար պատասխանատու մարմինը պատշաճ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերահսկողություն չի իրականացնում տվյալ պետությունում գրանցված ապահովագրական բրոքերային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության նկատմամբ, կամ տվյալ պետությունը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն չի ընձեռում վերստուգել կամ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել ստեղծվելիք մասնաճյուղի նկատմամբ, և (կամ)

3) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու դեպքում ապահովագրական բրոքերային ընկերությունը չի հիմնավորում տվյալ երկրում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու անհրաժեշտությունը կամ Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով՝ ծրագրավորում է շրջանառել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցներ կամ օժանդակել դրանց շրջանառմանը:

99. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը տալիս է ապահովագրական բրոքերային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ստեղծելու թույյտվությունը կամ մերժում է միջնորդագիրը այն Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից 30-օրյա ժամկետում: 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել է ոչ ավելի, քան 30 օրով՝ Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար:

100. Եթե նշված ժամկետում Կենտրոնական բանկը որոշում չի կայացնում ապահովագրական բրոքերային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ, ապա թույլտվությունը համարվում է տրված:

101. Ապահովագրական բրոքերային ընկերությունը համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ երկրում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն գրանցելուց (լիցենզավորելուց, արտոնագրելուց) հետո պարտավոր է 10-օրյա ժամկետում հաշվառել այն Կենտրոնական բանկում՝ ներկայացնելով գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթ:

102. Կենտրոնական բանկը ապահովագրական բրոքերային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի և ներկայացուցչության հաշվառումից հետո հնգօրյա ժամկետում այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնին՝ վերջինիս կողմից ապահովագրական բրոքերային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին համապատասխան գրառում կատարելու համար:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VI
 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ
ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  23

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

 

103. Ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառվելու կամ ռեգիստրում առկա տեղեկատվությունը փոփոխելու համար անձը կամ ապահովագրական գործակալը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) իրավաբանական անձ դիմումատուի համար՝

ա. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված փաստաթղթերը (բացառությամբ 1-ին մասի 1-ին կետի «ե» ենթակետի): Հաշվառման դիմումը ներկայացվում է համաձայն հավելված 2ե-ի,

բ. իրավաբանական անձի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնելու մասին,

գ. եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

2) ֆիզիկական անձ հայտատուի համար՝

ա. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը (բացառությամբ 1-ին մասի 2-րդ կետի «դ» ենթակետի): Հաշվառման դիմումը ներկայացվում է համաձայն հավելված 2ե-ի,

բ. փաստաթուղթ ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձի կողմից ապահովագրության մասին դասընթացի ավարտման վերաբերյալ կամ ապահովագրական ընկերության (որի հետ աշխատելու է գործակալը) պատշաճ ձևով տրված հայտարարություն այն մասին, որ գործակալը բավարարում է գիտելիքների հետևյալ պահանջներին՝

- ապահովագրության հիմնական սկզբունքների իմացություն,

- ապահովագրության այն դասի կամ ենթադասի բնույթի իմացություն, որի գծով իրականացվում է միջնորդությունը,

- ապահովագրության պայմանագրերի կնքման գործընթացի իմացություն,

- ապահովագրության պայմանագրի պայմանների իմացություն՝ ներառյալ ապահովագրական պատահարների, պայմանագրին վերաբերող սահմանափակումների և բացառությունների,

- ապահովագրական ծածկույթի որոշման սկզբունքների իմացություն,

- ապահովագրավճարի վրա ազդող գործոնների իմացություն,

- ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրական հատուցման վճարման սկզբունքների իմացություն,

- ապահովագրության պայմանագրերը կարգավորող օրենսդրության իմացություն.

գ. եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

3) Ապահովագրական գործակալը (ֆիզիկական և իրավաբանական անձ) սույն կանոնակարգի 103-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված փաստաթղթերի հետ միասին Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ապահովագրական ընկերության (որի հետ աշխատելու է գործակալը) կողմից պատշաճ ձևով տրված փաստաթուղթն այն մասին, որ ապահովագրական գործակալի մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու պատասխանատվությունը ստանձնել է տվյալ ապահովագրական ընկերությունը: Ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրական գործակալի մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու պատասխանատվությունը չստանձնելու դեպքում ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառվելու պահից 10 օրվա ընթացքում ներկայացվում է սույն կանոնակարգի 112-րդ կետով սահմանված մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու պատասխանատվությունը հավաստող փաստաթղթի պատճենը:

104. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են սույն կանոնակարգի 103-րդ կետում նշված տեղեկատվության հավաստիությունը գնահատելու համար:

105. Կենտրոնական բանկը ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում ապահովագրական գործակալի հաշվառման մասին որոշումը կայացնելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական գործակալին հանձնում է հաշվառման վկայական՝ հավելված 7դ-ի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  24

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ

 

106. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական գործակալը Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի թույլտվությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) ապահովագրական գործակալի մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու թույլտվություն ստանալու միջնորդագիրը,

2) ապահովագրական գործակալի իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու համար,

3) մասնաճյուղի պատասխանատու անձանց ցանկը, որը ներառում է նաև նրանց վերաբերյալ տվյալներ, պատասխանատու անձանց վավերացված ստորագրությունների նմուշները,

4) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից պատշաճ կարգով նրան տրված լիազորագիրը:

107. Կենտորնական բանկը որոշում է ընդունում ապահովագրական գործակալի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և (կամ) ներկայացուցչություն ստեղծմանը թույլտվություն տալու մասին, եթե ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկությունները համապատասխանում են սույն կանոնակարգին, այլ օրենքներին և իրավական ակտերին, նրանցում ներկայացված տեղեկությունները ստույգ են ու արժանահավատ, և առկա չեն ապահովագրական գործակալի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և (կամ) ներկայացուցչության ստեղծմանը համաձայնություն տալու՝ սույն կանոնակարգով կամ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված մերժման հիմքերը:

108. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը մերժում է ապահովագրական գործակալի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ստեղծման թույլտվությունը, եթե՝

1) ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր կամ ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ, և (կամ)

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու դեպքում Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով՝ օտարերկրյա պետությունում ապահովագրական հատվածի վերահսկողության համար պատասխանատու մարմինը պատշաճ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերահսկողություն չի իրականացնում տվյալ պետությունում գրանցված ապահովագրական գործակալի մասնաճյուղի գործունեության նկատմամբ, կամ տվյալ պետությունը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն չի ընձեռում վերստուգել կամ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել ստեղծվելիք մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության նկատմամբ, և (կամ)

3) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու դեպքում ապահովագրական գործակալը Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով՝ ծրագրավորում է շրջանառել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցներ կամ օժանդակել դրանց շրջանառմանը:

109. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը տալիս է ապահովագրական գործակալի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և (կամ) ներկայացուցչության ստեղծելու թույլտվությունը կամ մերժում է միջնորդագիրը այն Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից 30-օրյա ժամկետում:

110. Եթե նշված ժամկետում Կենտրոնական բանկը որոշում չի ընդունում ապահովագրական գործակալի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ստեղծման թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ, ապա թույլտվությունը համարվում է տրված:

111. Ապահովագրական գործակալը համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ երկրում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն գրանցելուց (լիցենզավորելուց, արտոնագրելուց) հետո 10-օրյա ժամկետում հաշվառում է այն Կենտրոնական բանկում՝ ներկայացնելով գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթ:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VII
 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  25

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԸ

 

112. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված ապահովագրական միջնորդի մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու համար պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիրը պետք է ունենա առնվազն 100 միլիոն դրամ ապահովագրական ծածկույթ (գումար) մեկ տարվա համար բոլոր ապահովագրական պատահարների համար՝ ապահովագրական բրոքերային ընկերության համար, 2 միլիոն դրամ` իրավաբանական անձ ապահովագրական գործակալի համար, 1 միլիոն դրամ` ֆիզիկական անձ գործակալի համար: Ընդ որում, մասնագիտական պատասխանատվության պայմանագիրը չպետք է ունենա մեկ ապահովագրական պատահարի գծով ապահովագրական գումարի, ինչպես նաև աշխարհագրական սահմանափակում:

113. Սույն կանոնակարգի 112-րդ կետի դրույթները չեն տարածվում այն ապահովագրական գործակալների վրա, որոնց մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու պատասխանատվությունը ստանձնել է այն ապահովագական ընկերությունը, ում անունից հանդես է գալիս ապահովագրական գործակալը:

114. Սույն կանոնակարգի 112-րդ կետում նշված մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու համար պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիրը կարող է փոխարինվել այլ անձի կողմից տրված նույն չափի երաշխիքի պայմանագրով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  26

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ

 

115. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 88-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված ապահովագրության պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրավճարների տարեկան գումարը սահմանվում է 500 հազար դրամ:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VIII
 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  27

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

116. Սույն բաժնով կարգավորվում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշները, մասնագիտական որակավորման ստուգման և ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց՝ Կենտրոնական բանկում գրանցման գործընթացը:

117. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ և 90-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված ապահովագրական ընկերության ղեկավարը և ապահովագրական բրոքերային ընկերության պատասխանատու անձը (այսուհետ՝ ղեկավար), բացառությամբ կառուցվածքային ստորաբաժանումների (դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի, խմբի կամ այլ միավորի) ղեկավարների, պատասխանատու ակտուարի, ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության տնօրենի, ապահովագրական գործակալի խորհրդի այն անդամի և գործադիր մարմնի կամ դրան համարժեք այլ մարմնի անդամի, որոնք պատասխանատու են ապահովագրական գործակալի գործառույթների համար, ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձի, պետք է ունենան սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ստացած որակավորում:

118. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ և 90-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված ապահովագրական ընկերության ղեկավարը և ապահովագրական բրոքերային ընկերության պատասխանատու անձինք ղեկավար պաշտոնում աշխատելու համար ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության միջնորդությամբ գրանցվում են Կենտրոնական բանկում` սույն կանոնակարգի գլուխ 37-ով սահմանված կարգով:

119. Ղեկավարի թեկնածուի գրանցման համար Կենտրոնական բանկի վերահսկողության և լիցենզավորման հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) անցկացնում է բանավոր հարցազրույց, որի արդյունքներով, սույն կանոնակարգի համաձայն, գրանցում կամ մերժում է թեկնածուի գրանցումը:

120. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ղեկավար ճանաչելու հիմքերը սահմանվում են սույն կանոնակարգի գլուխ 41-ով: «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ի մասի 5-րդ կետի և 90-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետի պահանջներին համապատասխանությունը ստուգվում է համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 42-ի, իսկ 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում նշված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշները սահմանվում են գլուխ 38-ով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  28

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՁԵՎԸ

 

121. Ղեկավարի որակավորման ստուգումն անցկացվում է Կենտրոնական բանկում գրավոր (թեստային) քննության կամ Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում բանավոր հարցազրույցի միջոցով:

122. Որակավորման ստուգումը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գրավոր (թեստային) քննության միջոցով անցնում են`

1) Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենը, տնօրինության ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, վարչության նախագահը և անդամները, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, մասնաճյուղի տնօրենը, մասնաճյուղի տնօերնի տեղակալը, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը,

2) Ապահովագրական բրոքերային ընկերության գործադիր տնօրենը, վարչության նախագահը, վարչության անդամը, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը, ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձը,

123. Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում բանավոր հարցազրույցի միջոցով որակավորման ստուգումն անցնում են ապահովագրական ընկերության խորհրդի նախագահի և անդամների թեկնածուները:

124. Թեկնածուների գրավոր որակավորման ստուգումն անցկացվում է հանձնաժողովի կողմից:

125. Պատասխանատու ստորաբաժանումը վարում է որակավորման քննության մասնակցելու համար դիմած անձանց հաշվառման գրանցամատյան, որտեղ նշվում են դիմողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, նրա կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  29

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

126. Գրավոր քննության կամ հարցազրույցի միջոցով մասնագիտական որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար թեկնածուն ներկայացնում է՝

1) դիմում՝ սույն կանոնակարգի հավելված 2զ-ի համաձայն,

2) անձնագրի պատճենը,

3) գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք՝ սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի համաձայն,

4) պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը:

127. Հանձնաժողովը գրավոր քննությունը կամ հարցրազրույցը անցկացնում է թեկնածուի կողմից սույն կանոնակարգի 126-րդ կետում նշված փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ մուտքագրվելու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  30

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼԸ

 

128. Հանձնաժողովը քննության է առնում ներկայացված դիմումները և կայացնում որոշում որակավորման գրավոր քննությանը կամ հարցազրույցին մասնակցելու թույլտվության մասին: Հանձնաժողովը դիմող անձին չի թույլատրում մասնակցել որակավորման գրավոր քննությանը կամ հարցազրույցին, եթե`

1) սույն կանոնակարգի 126-րդ կետում ներկայացված փաստաթղթերը թերի են կամ չեն համապատասխանում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ սույն կանոնակարգով սահմանված պահանջներին,

2) անձը չի համապատասխանում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ սույն կանոնակարգով ապահովագրական ընկերությունների ղեկավարներին կամ ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող պահանջներին,

3) որակավորման համար դիմում ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով որակավորված անձը «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 148-րդ հոդվածի համաձայն զրկվել է որակավորումից:

129. Հանձնաժողովն իր որոշմամբ հաստատում է որակավորման գրավոր քննությանը կամ հարցազրույցին մասնակցող թեկնածուների ցուցակը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  31

 

ԳՐԱՎՈՐ (ԹԵՍՏԱՅԻՆ) ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

 

130. Գրավոր (թեստային) քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրով: Քննության ընթացքին կարող են հետևել հանձնաժողովի անդամները, ինչպես նաև հանձնաժողովի համաձայնությամբ՝ Կենտրոնական բանկի այլ աշխատակիցներ:

131. Թեստը հարցեր պարունակող փաստաթուղթ է, որը կազմվում է սույն կանոնակարգի 9-րդ բաժնում սահմանված թեմաների ցանկի հիման վրա:

132. Թեստերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված լրացումները և փոփոխությունները հաստատվում են Կենտրոնական բանկի որոշմամբ և ենթակա չեն հրապարակման: Թեստերը վերանայվում են առնվազն մեկ անգամ:

133. Թեստերը և դրանցում պարունակվող հարցերի քանակը տարբերակվում են ըստ ղեկավարների (ելնելով նրանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներից) հետևյալ խմբերի՝

 

Ղեկավար անձ (պատասխանատու անձ)

Հարցերի քանակ

1. Ապահովագրական ընկերության ղեկավար, այդ թվում`  

1.1. գործադիր տնօրեն, գործադիր տնօրենի տեղակալ,

1.2. տնօրինության ղեկավար, տնօրինության անդամ, վարչության նախագահ, վարչության անդամ,

1.3. օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն, գործադիր տնօրենի տեղակալ,

1.4. ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,

1.5. օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,

1.6. գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

1.7. օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

100 հարց

1.8. մասնաճյուղի տնօրեն, մասնաճյուղի տնօրենի տեղակալ

1.9. մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

80 հարց

2. Ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձ, այդ թվում`  

2.1. գործադիր տնօրեն,

2.2. վարչության նախագահ,

2.3. վարչության անդամ,

2.4. գործադիր տնօրենի տեղակալ,

2.5. գլխավոր հաշվապահ

100 հարց

2.6. ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

40 հարց

 

134. Թեստի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին հատկացվում է միջին հաշվով 1.5 րոպե:

135. Թեստերի հարցերից յուրաքանչյուրը պարունակում է 3-ից 4 պատասխան, որոնցից մեկն է միանշանակ ճիշտ:

136. Թեստի հարցի միանշանակ ճիշտ պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը, ինչպես նաև հարցին չպատասխանելը՝ զրո միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում միանշանակ սխալ և ոչ միանշանակ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխաններ նշելը կամ որևէ պատասխան չնշելը:

137. Թեկնածուին թույլատրվում է մասնակցել թեստային քննությանը՝ անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացման դեպքում:

138. Հայերեն լեզվին չտիրապետող թեկնածուների գրավոր քննության անցկացման ընթացքում թույլատրվում է թարգմանչի մասնակցությունը, ընդ որում հանձնաժողովի անդամներից մեկի կամ հանձնաժողովի համաձայնությամբ՝ Կենտրոնական բանկի այլ աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է:

139. Թեստավորումն անցկացվում է այդ նպատակի համար առանձնացված սենյակում, որն ապահովված է համապատասխան պայմաններով:

140. Հանձնաժողովի անդամներից մեկը, կամ հանձնաժողովի համաձայնությամբ Կենտրոնական բանկի այլ աշխատակիցը ստուգում է թեկնածուի ինքնությունը և թույլատրում է նրան մուտք գործել թեստավորման անցկացման սենյակ, որտեղ թեկնածուն կարող է զբաղեցնել ցանկացած ազատ սեղան: Թեկնածուների մուտքը սենյակ դադարեցվում է թեստավորումն սկսելուց տասը րոպե առաջ:

141. Հանձնաժողովի անդամներից մեկը կամ հանձնաժողովի համաձայնությամբ՝ Կենտրոնական բանկի այլ աշխատակիցը, թեկնածուներին բացատրում է թեստավորման անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերը:

142. Թեստավորման սկիզբը հայտարարելուց հետո թեկնածուն ծանոթանում է առաջադրանքներին և յուրաքանչյուր հարցի (խնդրի) ենթադրյալ պատասխաններից ընտրում է մեկ (իր կարծիքով՝ միանշանակ ճիշտ) պատասխան:

143. Գրավոր քննության ժամանակ թեկնածուին արգելվում է օգտվել տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութերից, էլեկտրոնային սարքերից, ինչպես նաև աղմկել, հուշել, խոսել, հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, դուրս գալ սենյակից: Եթե թեկնածուն ցանկանում է լքել սենյակը, նրա աշխատանքը համարվում է դադարեցված:

144. Սույն կանոնակարգի 143-րդ կետում նշված պահանջներից յուրաքանչյուրի չկատարման դեպքում թեկնածուն զրկվում է քննության հետագա ընթացքին մասնակցելու իրավունքից, և նրա վերաբերյալ տրվում է բացասական եզրակացություն:

145. Աշխատանքն ավարտելուց, ինչպես նաև թեստավորման առաջադրանքները կատարելու համար սահմանված ժամանակն սպառվելուց հետո թեկնածուին հանձնվում է իր կատարած աշխատանքի՝ համակարգչի կողմից կատարված վերլուծությունը՝ արտահայտված տոկոսով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  32

 

ԹԵՍՏԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

146. Թեստերի հարցերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ. թեկնածուի կողմից միավորների 70 և ավելի տոկոսը հավաքելու դեպքում հանձնաժողովն արձանագրում է դրական եզրակացություն, և թեկնածուին տրվում է որակավորման վկայական:

147. Սույն կանոնակարգի 146-րդ կետով սահմանված պայմաններին չբավարարելու դեպքում հանձնաժողովն արձանագրում է բացասական եզրակացություն:

148. Թեկնածուի հարցերի պատասխանների արդյունքները (ելնելով համակարգչային տվյալներից) հաստատում է հանձնաժողովը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  33

 

ԲԱՆԱՎՈՐ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ

 

149. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը հարցազրույցի արդյունքներով որոշում է սույն կանոնակարգի 123-րդ կետում նշված ղեկավարների համապատասխանությունը կամ անհամապատասխանությունը սույն կանոնակարգի 38-րդ գլխով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշներին:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  34

 

ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ

 

150. Թեկնածուն կարող է բողոքարկել անցկացված որակավորման գրավոր քննության արդյունքները՝ քննության անցկացման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական բանկ: Դիմումը պետք է ուսումնասիրվի պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ներկայացվի հանձնաժողովի քննարկմանը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  35

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

151. Անցկացված գրավոր քննության և բանավոր հարցազրույցի արդյունքներում, հանձնաժողովի դրական կարծիքի հիման վրա, Կենտրոնական բանկի որոշմամբ թեկնածուին տրվում է որակավորման վկայական ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման (որակավորման վկայականի ձևը` համաձայն հավելված 8-ի).

1) ապահովագրական ընկերության խորհրդի նախագահի և անդամների համար,

2) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի, նրա տեղակալի, տնօրինության (վարչության) նախագահի և անդամի պաշտոնների համար,

3) ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի, ներքին աուդիտի ղեկավարի և ներքին աուդիտի անդամի պաշտոնների համար,

4) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրենի, մասնաճյուղի տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

5) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի և գլխավոր հաշվապահի տեղակալի պաշտոնների համար,

6) ապահովագրական բրոքերային ընկերության գործադիր տնօրենի, գործադիր տնօրենի տեղակալի, վարչության (տնօրինության) նախագահի և անդամի պաշտոնների համար,

7) ապահովագրական բրոքերային ընկերության գլխավոր հաշվապահի պաշտոնի համար,

8) ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձի համար:

152. Ապահովագրական ընկերության ղեկավարի որակավորման վկայականի համար օգտագործվում են «ԱԸ XXXX», վերաապահովագրական ընկերության համար՝ «ՎԱԸ XXXX», բրոքերային ընկերության պատասխանատու անձի որակավորման վկայականի համար՝ «ԱԲ XXXX» ծածկագրերը:

153. Որակավորման վկայականները տրվում են երեք տարի ժամկետով:

154. Կենտրոնական բանկի նախագահը կարող է ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական բրոքերի գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) որակավորման վկայականի գործողության ժամկետը երկարաձգել ևս 3 (երեք) տարով՝ առանց սույն կանոնակարգով նախատեսված որակավորման ստուգման, եթե սույն կետով նշված ղեկավարների պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ապահովագրական ընկերությունը կամ ապահովագրական բրոքերը չի խախտել հիմնական տնտեսական նորմատիվ, նշված ղեկավարների նկատմամբ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա պատասխանատվության միջոց չի կիրառվել, ինչպես նաև ղեկավարները նախորդ 3 տարիների ընթացքում վերապատրաստվել են առնվազն 150 ժամ:

155. Տրված որակավորման վկայականները հաշվառվում են համապատասխան մատյանում, որտեղ գրառվում են վկայական ստացած անձանց անունը, ազգանունը, գրանցման վայրը, բնակության վայրը (գրառվում է գրանցման վայրից տարբեր լինելու դեպքում), Կենտրոնական բանկի որոշման համարը և ամսաթիվը, հանձնաժողովի արձանագրության համարը և ամսաթիվը, որակավորման վկայականի համարը և տրման ամսաթիվը:

156. Որակավորումից զրկված անձը պարտավոր է զրկման պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ վերադարձնել որակավորման վկայականը:

157. Որակավորման վկայական ունեցող ղեկավարները որակավորման վկայականը կորցնելու դեպքում կարող են այդ մասին գրավոր հայտնել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով գրավոր դիմում Կենտրոնական բանկի նախագահի անունով: Կորցրած վկայականը հանձնաժողովի կողմից համարվում է անվավեր, իսկ դրա փոխարեն դիմումը ստանալուց հետո տասնօրյա ժամկետում տրվում է որակավորման նոր վկայական՝ «Կրկնօրինակ» նշագրումով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  36

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՎ ՏՐՎՈՂ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

 

158. Սույն կանոնակարգի 151-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել որպես ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, տնօրինության (վարչության) նախագահ և անդամ:

159. Սույն կանոնակարգի 151-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել նաև ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն, մասնաճյուղի տնօրենի տեղակալ:

160. Սույն կանոնակարգի 151-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել որպես ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, նրա տեղակալ, ներքին աուդիտի ղեկավար և ներքին աուդիտի անդամ, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, ապահովագրական բրոքերային ընկերության գլխավոր հաշվապահ:

161. Սույն կանոնակարգի 151-րդ կետի 6-րդ ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել որպես բրոքերային ընկերության գործադիր տնօրեն, գործադիր տնօրենի տեղակալ, տնօրինության (վարչության) նախագահ և անդամ:

162. Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը կարող է չունենալ գլխավոր հաշվապահ, եթե մասնաճյուղն ապահովված է այնպիսի համակարգչային ծրագրերով, որոնք ապահովում են մասնաճյուղում կատարվող գործարքների ավտոմատ արտացոլումը ապահովագրական ընկերության հաշվեկշռում:

163. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական բրոքերային ընկերության գլխավոր հաշվապահը ի պաշտոնե կարող է լինել տվյալ ապահովագրական ընկերության տնօրինության (վարչության) անդամ` առանց տնօրինության (վարչության) անդամի որակավորման վկայական ստանալու:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  37

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

164. Ղեկավարին գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար ապահովագրական ընկերությունը, ինչպես նաև ապահովագրական բրոքերային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) ղեկավարին գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի միջնորդագիրը՝ ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի կնիքով,

2) իրավասու մարմնի որոշումը ղեկավարի նշանակման կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին,

3) ղեկավարների ընդհանուր ցուցակը՝ կատարված փոփոխություններով,

4) ղեկավարի գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի

5) այլ կազմակերպությունում աշխատելու դեպքում՝ տվյալ կազմակերպության գրավոր համաձայնությունը,

6) բարձրագույն կրթության դիպլոմի (վկայականի) պատճենը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` այլ կրթության դիպլոմի (վկայականի) պատճենը,

7) աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ բացառությամբ օտարերկրյա քաղաքացիների:

165. Որակավորման գրավոր քննություն անցած ղեկավարի թեկնածուի գրանցման համար հանձնաժողովն անցկացնում է հարցազրույց՝ հանձնաժողովի նիստում:

166. Սույն կանոնակարգի 123-րդ կետում նշված ղեկավարի գրանցման կամ գրանցման մերժման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշումն ընդունվում է սույն կանոնակարգի 149-րդ կետում նշված Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ընդունման պահից հինգ օրվա ընթացքում:

167. Հանձնաժողովի նիստում հարցազրույցի ընթացքում ստուգվում է գրանցման պահին ղեկավարի թեկնածուի համապատասխանությունը սույն կանոնակարգի գլուխ 38-ով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին:

168. Ղեկավարի գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ, եթե՝

1) ղեկավարի թեկնածուն չի համապատասխանում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի կամ 90-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին.

2) ղեկավարի թեկնածուն չի համապատասխանում սույն կանոնակարգի 170-րդ կետով սահմանված չափանիշներից առնվազն մեկին,

3) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ կամ չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում՝ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին:

 

Գ ԼՈՒ Խ  38

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

169. Ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության միջնորդությամբ գրանցմանը ներկայացված ղեկավարի թեկնածուն պետք է իրազեկ լինի ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեությունը կարգավորող օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական բրոքերի գործարար ծրագրին, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական բրոքերի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ակտերին:

170. Ղեկավարի թեկնածուն պետք է բավարարի նաև հետևյալ չափանիշներին`

 

Ղեկավարի թեկնածու

Չափանիշ

Ապահովագրական ընկերության ղեկավարներ, այդ թվում`
1.1. խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ

ա) բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

1.2. պատասխանատու ակտուար ա) ակտուարական, վիճակագրական, մաթեմատիկական, ինժեներատնտեսագիտական կրթություն, որը կարող է հավաստվել Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատության համապատասխան դիպլոմով (վկայականով) կամ օտարերկրյա կազմակերպության կողմից տրված ակտուարի որակավորումը հավաստող համապատասխան փաստաթղթով,
1.3. գործադիր տնօրեն, տնօրինության ղեկավար, տնօրինության անդամ, վարչության նախագահ, վարչության անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ա) բարձրագույն կրթություն և

բ) առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում և

գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

1.4. մասնաճյուղի տնօրեն, մասնաճյուղի տնօրենի տեղակալ

ա) բարձրագույն կրթության դեպքում` առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ապահովագրության ոլորտում, և

գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

1.5. ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավարը, ներքին աուդիտի անդամը, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամը

ա) բարձրագույն կրթություն և

բ) 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և,

գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

1.6. գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

1.7. մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ ա) բարձրագույն կրթության դեպքում` առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և
բ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
1.8. ներկայացուցչության տնօրեն Չկան
Ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձ, այդ թվում`
1.9. գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ, վարչության անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, և
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
1.10. գլխավոր հաշվապահ ա) բարձրագույն կրթություն և
բ) 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
1.11. ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական
Ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձ, այդ թվում`
1.12. խորհրդի անդամը և գործադիր մարմնի կամ դրան համարժեք այլ մարմնի անդամը, որոնք պատասխանատու են ապահովագրական գործակալի գործառույթների համար Չկան
1.13. ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ Չկան

 

171. Սույն կանոնակարգի 170-րդ կետում նշված աշխատանքային փորձը վերաբերում է գրանցման պահին նախորդող 10 տարիներին, բացառությամբ բարձրագույն կրթության բացակայության համար նախատեսված աշխատանքային փորձի: Սույն կանոնակարգի իմաստով անձը համարվում է բարձրագույն կրթություն ունեցող, եթե նա ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կամ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային ճանաչում ունեցող ֆինանսական ոլորտի մասնագիտական որակավորման վկայական:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  39

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

172. Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ ղեկավարը հանվում է գրանցումից, եթե`

1) որակավորման վկայականի գործողության ժամկետը լրացել է, և ղեկավարը կամ պատասխանատու անձը չի ստացել որակավորման նոր վկայական.

2) ղեկավարը կամ պատասխանատու անձը զրկվել է որակավորման վկայականից.

3) ապահովագրական ընկերությունը կամ ապահովագրական բրոքերը դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ:

173. Ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի միջնորդությամբ ղեկավարին Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանելու համար ապահովագրական ընկերությունը կամ ապահովագրական բրոքերը ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի իրավասու մարմնի կողմից փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ որոշում ընդունելու պահից եռօրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) Ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)՝ ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի կնիքով,

2) ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  40

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԸ

 

174. Սույն կանոնակարգի իմաստով` ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար են համարվում այն անձինք, որոնք առանց համապատասխան պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում գրանցման սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով իրականացնում են ապահովագրական ընկերության ղեկավարի կամ ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձի պարտականություններ:

175. Ապահովագրական ընկերության ղեկավարի կամ ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձի պաշտոնում՝ որպես ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, պաշտոնավարման ժամկետ կարող է սահմանվել ոչ ավելի, քան երեք ամիս: Նշված եռամսյա ժամկետը սահմանվում է տվյալ ղեկավարի պաշտոնում նշանակվող բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարների համար, այսինքն՝ միևնույն պաշտոնի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը չի ընդհատում կամ վերսկսում եռամսյա ժամկետը:

176. Սույն կանոնակարգի 175-րդ կետով նշված եռամսյա ժամկետում ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի կողմից նշանակված՝ որակավորման վկայական չունեցող ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը սույն կանոնակարգով սահմանված ձևով Կենտրոնական բանկում անցնում է որակավորման ստուգում և գրանցվում Կենտրոնական բանկում:

177. Ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության գործադիր տնօրենի, տնօրինության ղեկավարի (վարչության նախագահի) ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են նշանակվել (նշված պարտականությունները կարող են կատարել) միայն տվյալ ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ տնօրենության (վարչության) անդամը, կամ գործադիր տնօրենի որակավորման վկայական ունեցող ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության այլ աշխատակիցը:

178. Ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է նշանակվել (նշված պարտականությունը կարող է կատարել) տվյալ ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահի որակավորման վկայական ունեցող ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի այլ աշխատակիցը:

179. Ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի խորհրդի քանակական կազմը ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված թվից պակաս լինելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունը կամ ապահովագրական բրոքերը Կենտրոնական բանկի գրանցմանն է ներկայացնում թափուր մնացած տեղերի համար խորհրդի անդամի նոր թեկնածուներին՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

180. Ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի խորհրդի նախագահի և անդամների թեկնածուներն իրավունք ունեն իրականացնել համապատասխանաբար խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի պարտականությունները միայն Կենտրոնական բանկում համապատասխան պաշտոնում գրանցման պահից: Ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերի խորհրդի նախագահի և անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նախատեսվում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  41

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԱՄ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

181. Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ապահովագրական ընկերության ղեկավար է հանդիսանում նաև սույն գլխով սահմանած չափանիշներով հիմնավորված՝ Կենտրոնական բանկի կարծիքով որևէ կերպ ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ ազդեցություն ունեցող կամ ինքնուրույն որոշումներ կայացնող անձը:

182. Ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ ազդեցություն ունեցող կամ ինքնուրույն որոշումներ կայացնող անձին ապահովագրական ընկերության ղեկավար համարելու հարցը քննարկվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում:

183. Ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ ազդեցություն ունեցող կամ ինքնուրույն որոշումներ կայացնող անձին ապահովագրական ընկերության ղեկավար համարելու հարցերը Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից քննարկվում են ստորև նշված պայմաններից առնվազն մեկի առկայության դեպքում, երբ՝

1) ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի որոշումները կամ որոշումների մի մասը ընդունվում են միայն այդ աշխատակցի համաձայնության պարագայում կամ ներկայացմամբ,

2) ապահովագրական ընկերությունում ստեղծված հանձնաժողովներում աշխատակիցը հանդիսանում է հանձնաժողովի նախագահ կամ հանձնաժողովի որոշումները կամ որոշումների մի մասը ընդունվում են միայն իր համաձայնությամբ կամ ներկայացմամբ,

3) ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի կամ գլխավոր հաշվապահի բացակայության (ներառյալ՝ հիվանդություն, գործուղում կամ աշխատանքի վայրից այլ պատճառներով փաստացի բացակայություն) դեպքում աշխատակիցն ի պաշտոնե կամ փաստացի փոխարինում է նրանց,

4) ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմիններից կամ ղեկավարներից մեկը լիազորել է ապահովագրական ընկերության աշխատակցին իրականացնել իր իրավասությունները կամ դրանց մի մասը,

5) անձը կարող է ազդել ապահովագրական ընկերության գործունեության ուղղությունների վրա՝ տվյալ ապահովագրական ընկերության նկատմամբ իր ունեցած պահանջի ուժով,

6) անձը լիազորված է տիրապետել ապահովագրական ընկերության այնպիսի սահմանաչափերով միջոցներ, որոնց կորուստը, փչացումը կամ վնասվածքը կարող է էապես ազդել ապահովագրական ընկերության ֆինանսական վիճակի վրա:

184. Սույն կանոնակարգի 183-րդ կետում նշված չափանիշները կարող են հիմք հանդիսանալ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից ապահովագրական ընկերության աշխատակցին ապահովագրական ընկերության ղեկավար համարելու համար:

185 Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից ապահովագրական ընկերության աշխատակիցներին սույն գլխի իմաստով ապահովագրական ընկերության ղեկավար համարելու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը ընդունելուց հետո մեկշաբաթյա ժամկետում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ անձանց գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի և հետագայում տեղեկացնի այդ աշխատակիցների կազմում կատարված փոփոխությունների մասին:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IX
 
ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  42

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

186. Ղեկավարները Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգումը անցնում են ստորև աղյուսակում նշված թեմաներով, ընդ որում` «+» նշանը նշանակում է՝ տվյալ հարցը վերաբերում է, «-» նշանը՝ չի վերաբերում:

 

Գիտելիքների և ունակությունների բնագավառները

Ապահովագրական ընկերության

Ապահովագրական բրոքերի

Ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն, տնօրինության ղեկավար և անդամներ, վարչության նախագահ, վարչության անդամներ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն, մասնաճյուղի տնօրենի տեղակալ

 Ապահովագրական ընկերության և օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար, անդամներ, գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ, վարչության անդամներ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

Գլխավոր հաշվապահ

Բրոքերի գործառույթներ իրականացնող ֆիզիկական անձ

1

2

3

4

5

6

1. Ապահովագրության օրենսդրություն և գործնական ապահովագրության խնդիրներ

1.1. Ապահովագրության հիմնական հասկացությունները

+

+

+

+

+

1.2. Ապահովագրության ձևերը

+

+

+

+

+

1.3. Ապահովագրության տեսակները և դասերը

+

+

+

+

+

1.4. Ապահովագրական ընկերությունների իրավական կարգավիճակը

+

+

-

-

-

1.5. Ապահովագրական ընկերությունում մասնակցության սահմանափակումները

+

+

+

-

-

1.6. Նշանակալից մասնակցությունը

+

+

+

-

-

1.7. Փոխկապակցված անձինք

+

+

+

-

-

1.8. Ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալին ներկայացվող պահանջները

+

+

-

-

-

1.9. Շահութաբաժինների վճարումը և վճարման սահմանափակումները

+

+

+

-

-

1.10. Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնությունը

+

+

-

-

-

1.11. Ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմինները և ղեկավարները

+

+

-

-

-

1.12. Ապահովագրական ընկերության ղեկավարների մասնագիտական համապատասխանությունն ու որակավորումը

+

+

-

-

-

1.13. Ապահովագրական ընկերության ղեկավարների նկատմամբ պահանջները

         
1.14. Ապահովագրական ընկերության ընդհանուր ժողովի իրավասությունները + + - - -
1.15. Ապահովագրական ընկերության խորհուրդը և խորհրդի ձևավորումը + + - - -
1.16. Ապահովագրական ընկերության խորհրդի իրավասությունները + + - - -
1.17. Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենը, տնօրինությունը + + - - -
1.18. Ապահովագրական ընկերության արտաքին աուդիտը + + - - -
1.19. Ապահովագրական գործունեության լիցենզավորումը + + - - -
1.20. Ապահովագրական ընկերության գործարար ծրագիրը + + - - -
1.21. Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը + + - - -
1.22. Օտարերկրյա ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը + + - - -
1.23. Ապահովագրական ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելը + + - - -
1.24. Փոփոխությունների գրանցումը + + - - -
1.25. Ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագիրը + + - - -
1.26. Ապահովագրական ընկերության գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները + + - - -
1.27. Տեխնիկական պահուստները + + - - -
1.28. Վերաապահովագրությանն ու համատեղ  ահովագրությանը ներկայացվող պահանջները + - + - +
1.29. Ապահովագրական ընկերության գործունեության նկատմամբ այլ պահանջներ + + - - -
1.30. Ապահովագրական ընկերության ներդրումային գործունեությունը + + - - -
1.31. Ապահովագրական ընկերության և հաճախորդների հարաբերությունները + + - - -
1.32. Ապահովագրական ընկերության հետ կապված գործարքները + + - - -
1.33. Տեղեկատվությունը և դրա հրապարակումը + + - - -
1.34. Ապահովագրական ընկերության հաշվետվությունները + + - - -
1.35. Ապահովագրական միջնորդությունը և դրա տեսակները + - + + +
1.36. Ապահովագրական միջնորդների ռեգիստրը + - + + +
1.37. Ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու անձանց նկատմամբ պահանջները - - + + +
1.38. Ակտիվների առանձնացված հաշվառումը - + - + -
1.39. Ապահովագրական պայմանագրերի կնքման միջնորդության նկատմամբ պահանջները + - + - +
1.40. Ապահովագրական բրոքերների հաշվետվությունները, հրապարակվող տեղեկատվությունը և հաշվապահական հաշվառումը - - + + +
1.41. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը - - + + +
1.42. Ապահովագրական բրոքերի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գործող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը - - + + +
1.43. Ապահովագրական գործակալի հաշվառումը + - - - -
1.44. Ապահովագրական գործակալի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գործող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը + - - - -
1.45. Ապահովագրական գաղտնիքը + + + + +
1.46. Ապահովագրական պորտֆելի փոխանցումը + + - - -
1.47. Ապահովագրական ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը + - + - -
1.48. Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարումը + - - - -
1.49. Լուծարային հանձնաժողովի նկատմամբ վերահսկողությունը և հաշվետվությունները + - + - -
1.50. Վերահսկողություն և պատասխանատվություն իրավական ակտերի խախտումների համար + + + + +
1.51. Պատասխանատվության միջոցները + + + + +
1.52. Ապահովագրության տարրերը + + + + +
1.53. Ապահովագրողները + + + + +
1.54. Ապահովագրության պայմանագիրը + + + + +
1.55. Ապահովագրության պայմանագիրը կնքելիս ապահովադրի կողմից տրամադրվող տեղեկությունները + - + - +
1.56. Ապահովագրական պատահարը + - + - +
1.57. Ապահովագրական ռիսկի գնահատումը + - + - +
1.58. Ապահովագրական գումար և ապահովագրական արժեք + + + + +
 1.59. Ապահովագրական հատուցման նվազեցումը և հատուցման մերժման հիմքերը + - + - +
1.60 Համատեղ ապահովագրությունը + + + - +
1.61. Ապահովագրավճարը + + + + +
1.62. Ապահովագրված անձին փոխարինելը + - + - +
1.63. Շահառուն + + + + +
1.64. Ապահովագրության պայմանագրի գործողության սկիզբը + + + + +
1.65. Ապահովագրության պայմանագրի վաղաժամկետ դադարումը և դրա իրավական հետևանքները + - + - +
1.66. Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովագրական ռիսկի մեծանալու կամ նվազելու հետևանքները + + + + +
1.67. Ապահովագրության օբյեկտի նկատմամբ իրավունքներն այլ անձի փոխանցելը + - + - +
1.68. Ապահովագրական պատահարը տեղի ունենալու մասին ապահովագրողին ծանուցելը + - + - +
1.69. Ապահովագրական պատահարից առաջացած վնասները նվազեցնելը + - + + +
1.70. Ապահովադրի, ապահովագրված անձի կամ շահառուի մեղքով ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու հետևանքները + - + - +
1.71. Ապահովագրական հատուցումը և ապահովագրական գումար վճարելուց ապահովագրողին ազատելը + - + - +
1.72. Վնասի հատուցման պահանջի իրավունքն ապահովադրից ապահովագրողին անցնելը + - + - +
1.73. Հայցային վաղեմությունն ապահովագրության հետ կապված պահանջներով + - + - +
1.74. Վերաապահովագրության պայմանագիրը + + + + +
1.75. Պարտադիր ապահովագրությունը + + + + +
1.76. Երրորդ անձի կողմից վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության ապահովագրությունը + - + - +
1.77. Գործնական ապահովագրության խնդիրներ + + + + -
2. Ընդհանուր տնտեսական օրենսդրություն և քաղաղաքացիաիրավական հարաբերություններ
2.1. Քաղաքացիական իրավունքների սուբյեկտներ + + + + +
2.2. Պայմանագրից ծագող պարտավորություններ + + + + +
2.3. Ընդհանուր դրույթներ պարտավորությունների մասին + + + + +
2.4. Գործարքներ: Ներկայացուցչություն: Ժամկետներ: Հայցային վաղեմություն + + + + +
2.5. ՀՀ կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը և այլ խնդիրները + + + + +
2.6. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ստուգումները և վերահսկողությունը + + + + +
2.7. Բաժնետիրական ընկերության իրավական վիճակը + + + + +
2.8. Բաժնետիրական ընկերության և այլ անձանց պատասխանատվությունը + + + + +
2.9. Բաժնետիրական ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը + + + + +
2.10. Բաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները + + + + +
2.11. Բաժնետիրական ընկերությունների տեսակները + + + + +
2.12. Բաժնետիրական ընկերության ստեղծումը, վերակազմակերպումը և լուծարումը + + + + +
2.13. Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը, ընկերության բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը, ընկերության զուտ ակտիվները + + + + +
2.14. Բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ռեեստրը + + + + +
2.15. Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովը + + + + +
2.16. Բաժնետիրական ընկերության խորհուրդը և գործադիր մարմինը + + + + +
2.17. Բաժնետիրական ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը + + + + +
2.18. Հաշվառումը և հաշվետվությունները բաժնետիրական ընկերության մասին տեղեկությունները + + + + +
2.19. Հիմնական դրույթներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների (այսուհետ՝ Ընկերություն) վերաբերյալ + + + + +
2.20. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության սեփականությունը + + + + +
2.21. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և նրա մասնակիցների պատասխանատվությունը + + + + +
2.22. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները + + + + +
2.23. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ստեղծումը + + + + +
2.24. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցները + + + + +
2.25. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը + + + + +
2.26. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կառավարումը + + + + +
2.27. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը + + + + +
3. Հաշվապահական հաշվառման օրենսդրություն և ՀՀՀՀՍ և հարկային օրենսդրություն
3.1. Ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց տարրերը + + + + -
3.2. Ֆինանսական հաշվետվությունների տարրերի ճանաչումը և չափումը + + + + -
3.3. Հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու սկզբունքները   + + + +
3.4. Կազմակերպության ղեկավարի իրավունքները և պարտականությունները հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման գործում + + + + -
3.5. Գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտականությունները + + + + -
3.6. Հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական կանոնները + + + + -
3.7. Սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը + + + + -
3.8. Հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանները + + + + -
3.9. Ստորագրության իրավունքը հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում + + + + -
3.10. Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը + + + + -
3.11. Հաշվապահական տեղեկատվության գաղտնիությունը + + + + -
3.12. Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի պահպանումը + + + + -
3.13. Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը + + + + -
3.14. Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, դրա կիրառման մասին հրահանգը - + - - -
3.15. «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» ՀՀՀՀՍ1 - + - + -
3.16. «Պաշարներ» ՀՀՀՀՍ 2 - + - + -
3.17. «Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն» ՀՀՀՀՍ 7 - + - + -
3.18. «Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ կամ վնաս, էական սխալներ և փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մեջ» ՀՀՀՀՍ 8 - + - + -
3.19. «Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր» ՀՀՀՀՍ10 - + - + -
3.20. «Շահութահարկ» ՀՀՀՀՍ 12 - + - + -
3.21. «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՀՀՍ 16 - + - + -
3.22. «Վարձակալություն» ՀՀՀՀՍ 17 - + - + -
3.23. «Հասույթ» ՀՀՀՀՍ 18 - + - + -
3.24. «Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում» ՀՀՀՀՍ 20 - + - + -
3.25. «Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները» ՀՀՀՀՍ 21 - + - + -
3.26. «Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումը և ներկայացումը» ՀՀՀՀՍ 32 - + - + -
3.27. «Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ» ՀՀՀՀՍ 34 - + - + -
3.28. «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՀՀՍ 36 - + - + -
3.29. «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» ՀՀՀՀՍ 37 - + - + -
3.30. «Ոչ նյութական ակտիվներ» ՀՀՀՀՍ 38 - + - + -
3.31. «Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը» ՀՀՀՀՍ 39 - + - + -
3.32. «Ներդրումային գույք» ՀՀՀՀՍ 40 - + - + -
3.33. Հարկերի և հարկային արտոնությունների տեսակները + + + + +
3.34. Հարկ վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և հսկողությունը հարկերի վճարման նկատմամբ + + + + +
3.35. Հարկային պարտավորություններից ավելի բյուջե վճարված գումարները հարկ վճարողին վերադարձնելու կարգը + + + + +
3.36. Հարկվող սուբյեկտները և հարկվող օբյեկտը - + - + -
3.37. Համախառն եկամուտը - + - + -
3.38. Համախառն եկամտի նվազեցումները - + - + -
3.39. Ոչ ռեզիդենտի հարկումը - + - + -

 

Գ Լ ՈՒ Խ  43

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

187. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը (հսկիչը) և անդամները համարվում են Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանված:

188. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ապահովագրական ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի (հսկիչի), վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամի որակավորման վկայական ստացած անձինք կարող են ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացվել Կենտրոնական բանկ՝ որպես ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավար կամ անդամ գրանցվելու համար:

189. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի օգոստոսի 1-ի ««Ապահովագրական գործունեություն իրականացնողի լիցենզավորման, մասնաճյուղերի գրանցման և ապահովագրական գործունեություն իրականացնողի կանոնադրական կապիտալում բաժնեմաս (բաժնետոմս) կամ փայամասնակցություն ձեռք բերելու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը», «Ապահովագրական գործունեություն իրականացնողների ղեկավարների, ակտուարի և գործակալի մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու որակավորման ստուգման կարգը», «Ապահովագրողի գործունեության երեք տարվա գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը» հաստատելու մասին» թիվ 476-Ն որոշմամբ տրված որակավորման վկայականները պահպանում են իրենց իրավական ուժը:

 

Հավելված 1ա


«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19343

 

Հավելված 1բ


«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի


 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19344

 

Հավելված 1գ


«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19345

 

Հավելված 1դ


«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19346

 

 

Հավելված 2ա

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ ին

 

Հարգելի ______________

 

____________________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել ________________________________________

(ոչ կյանքի, կյանքի ապահովագրության և վերաապահովագրության)

 

իրականացման լիցենզիա ստանալու համար դիմելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` —- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել ստորև նշված ապահովագրության դասերով ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիա.

 

c ոչ կյանքի _______________________________________________

(դասի անվանումը)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

c կյանքի ապահովագրության

_________________________________________________

(դասի անվանումը)

_________________________________________________

_________________________________________________

 

c վերաապահովագրության

Դիմումը ներկայացնող անձ`

________________________________________________________

(կազմակերպության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

(հեռախոս, հասցե)

 

____ ___________________ 200 թ.

 

Հավելված 2բ

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ

(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ ին

 

Հարգելի ______________

__________________________________________________________

(օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում ________________________

(մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն)

 

բացելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` —- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության _______________________________,

(մասնաճյուղը, ներկայացուցչությունը)

 

Մասնաճյուղը իրականացնելու է ապահովագրական գործունեություն ապահովագրության հետևյալ դասերով.

c ոչ կյանքի _______________________________________________

(դասի անվանումը)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

c կյանքի ապահովագրության

_________________________________________________

(դասի անվանումը)

_________________________________________________

_________________________________________________

 

c վերաապահովագրության

 

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

______________________ ________________

 

(հեռախոս, հասցե)

______ _______________________ 200 թ.

 

Հավելված 2գ

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ

(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ ին

 

Հարգելի ______________

__________________________________________________________

(ապահովագրական ընկերության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում ________________________

(մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն)

 

բացելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` —- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել
ապահովագրական ընկերության _______________________________,

(մասնաճյուղը, ներկայացուցչությունը)

 

Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը
_____________________________________________________________

 

(հեռախոս, հասցե)

______ _______________________ 200 թ.

 

Հավելված 2դ

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

 

Մ Ի Ջ Ն Ո Ր Դ Ա Գ Ի Ր

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ ին

 

Հարգելի ______________

__________________________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել ապահովագրական բրոքերային գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու համար դիմելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` —- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել ապահովագրական բրոքերային գործունեության՝ ստորև նշված բրոքերային գործառնությունների իրականացման լիցենզիա.

 

c  ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կնքման նախապատրաստական աշխատանքների, այդ թվում` նաև ապահովագրական խորհրդատվության իրականացում.

c  ապահովադիրների` կոնկրետ ապահովագրողների հետ ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կնքման կազմակերպում.

c  ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կատարման օժանդակում, ներառյալ` ապահովագրավճարների հավաքման և հատուցումների փոխանցման իրականացումը` ապահովադրի կամ ընկերության թույլատրած չափերով.

 

Դիմումը ներկայացնող անձ`

_______________________________________________________________

(կազմակերպության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

(հեռախոս, հասցե)

 

______ _______________________ 200 թ.

 

Հավելված 2ե

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ ին

 

Հարգելի ______________

__________________________________________________________

(իրավաբանական անձի համար` անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության հասցեն,
անհատ ձեռնարկատիրոջ և ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը,
գործունեության կամ գրանցման հասցեն)

 

որոշում է կայացրել ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` —- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Խնդրում ենք հաշվառել ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում:

 

Իրավաբանական անձի իրավասու անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ ֆիզիկական անձի անունը,
ազգանունը, ստորագրությունը

 

______________________ ________________

 

(հեռախոս, հասցե)

______ _______________________ 200 թ.

 

Հավելված 2զ

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԴԻՄՈՒՄ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

_________ -ին

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Հարգելի պարոն ____________

 

Խնդրում եմ թույլատրել ինձ մասնակցելու ապահովագրական _______

________________________________________________________

(պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը)

 

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար որակավորման ստուգմանը:

 

Դիմող՝

_______________

անուն, ազգանուն

_______________

ստորագրություն

 

_______________

(հեռախոս, հասցե)

 

 

___ _______________200  թ.

 

Հավելված 3

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ (ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Անձնական տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _________________________________

1.2. Սեռը ___________

1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

____________
օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը

_______________________________________

1.5. Քաղաքացիությունը

_______________________________________

1.6. Անձնագրի համարը և սերիան, ում կողմից և երբ է տրված

Սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում)

______________

______________


1.7. Հասցեն (մշտական և բնակության տվյալ պահին)


1.8. Հեռախոսահամար


____________

1.9. Էլեկտրոնային փոստի
հասցե


_________

1.9. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու  ժամանակաշրջանը, ինչպես նաև նախկինում Ձեր ունեցած մյուս անձնագրերի սերիան և համարը.

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

_________________________________________
Անձնագրի սերիան և

Կրելու  ժամանակաշրջանը

_______________
օր/ամիս/տարի

համարը

_______________

2. Ապահովագրական ընկերության (բրոքերի), որի ղեկավար (պատասխանատու անձ) պետք է հանդիսանաք, մասին տվյալներ

2.1. Ապահովագրական ընկերության (բրոքերի) անվանումը

_______________________________________

2.2. Գտնվելու վայրը

 

2.3. Հեռախոսահամար

______________

2.4. Ֆաքսի համար ________________

ՀՀ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարի համար նշել նաև մասնաճյուղի անվանումը և գտնվելու վայրը:

3. Ղեկավար պաշտոնը

3.1. Առաջադրվող պաշտոնը

 ______________________________    

3.2. Արդյո՞ք նշանակված եք այդ պաշտոնում որպես ժամանակավոր
պաշտոնակատար: Եթե «այո», նշել նշանակման ամսաթիվը:

__________
օր/ամիս/տարի

3.3. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր դերը, իրավասությունները և պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.
Դուք կարող են օգտագործել լրացուցիչ թերթեր մանրամասն նկարագիրը ներկայացնելու համար և կցել դրանք սույն հավելվածին:

 

4. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «2», «3», «4»,«5»,«6» կետերով կամ 90-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «2», «3», «4»,«5»,«6» կետերով նշված հիմքերի մասին.

Մեկնաբանությունների համար կարող եք օգտագործել լրացուցիչ թերթեր

4.1. Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ

կատարված հանցագործությունների համար։

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

Այո c 

Ոչ c 

4.2. Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական,

բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական,

իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

Այո c

Ոչ c 

4.3. Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ և ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.4. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես

կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ։

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.5. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 

 Ոչ c 

Նախկինում կամ ներկայումս ղեկավար հանդիսացող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 4.6-ից 4.15 հարցերին

Նախկինում կամ ներկայումս նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 4.6-ից 4.8 հարցերին

4.6. Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում գործող ապահովագրական ընկերություններում (ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում) Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում, ապահովագրական ընկերությունը (ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունը) հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության) ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.7. Արդյո՞ք այլ պետությունների ապահովագրական ընկերություններում (ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում) կամ այլ ֆինանսական հաստատություններում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում, Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ապահովագրական ընկերությունը կամ ֆինանսական այլ հաստատությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.8. Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.9. Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 148-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հիմքերով:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.10. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության) ղեկավար (պատասխանատու անձ), Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում միտումնավոր կերպով խախտել եք օրենքները և այլ իրավական ակտերը:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.11. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության) ղեկավար (պատասխանատու անձ), Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում վարել եք անհիմն և վտանգավոր գործունեություն, խոչընդոտել եք վերահսկողություն իրականացնելու կապակցությամբ Կենտրոնական բանկի, նրա ծառայողների գործողությունները:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.12. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության) ղեկավար (պատասխանատու անձ), Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում կատարել եք այնպիսի գործողություններ, որոնց հետևանքով ապահովագրական ընկերությունը կամ ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունը կրել է կամ կարող էր կրել զգալի ֆինանսական կամ այլ վնաս:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.13 Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության) ղեկավար (պատասխանատու անձ), Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում կատարել եք անձնական շահերից բխող այնպիսի գործողություններ, որոնք հակասում են ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության հաճախորդների շահերին:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.14 Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության) ղեկավար (պատասխանատու անձ), Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում անազնիվ և անբարեխիղճ վերաբերմունք եք դրսևորել Ձեր ծառայողական պարտականությունների, այդ թվում՝ ապահովագրական ընկերության կամ ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության նկատմամբ ստանձնած պարտականությունների նկատմամբ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.15 Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության) ղեկավար (պատասխանատու անձ), Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում չեք կատարել 

Կենտրոնական բանկի հանձնարարականը կամ անտեսել եք Կենտրոնական բանկի նախազգուշացումը:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

5. Կրթություն, որակավորում

Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր ռեզյումեն, որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

5.1. Ուսումնական
հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

 Հիմնական
առարկաները

 

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(----թ-ից մինչև ----թ.)

 

Գիտական
աստիճանը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում: ____________________________________

6. Աշխատանքային գործունեություն
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր ռեզյումեն, որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

6.1. Աշխատանքային գործունեությունը

Կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսը, երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետները

Պաշտոնը

Պարտականությունները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անուն, ազգանուն

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

 

Բնակության վայրը

 

Հեռախոս

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապվածություն

ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 7.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն:

Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

7.1. Նշեք այն ապահովագրական ընկերությունը, կամ ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունը, որի կանոնադրական հիմնադրամում ունեք կամ ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն:
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից:

Կազմակերպության անվանումը

 

%

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Ընդհանուր գումար (դրամով)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Նշեք այն ապահովագրական ընկերությունը և ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունը, որի կանոնադրական հիմնադրամում Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են նշանակալից մասնակցություն:
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից:

Կազմակերպության անվանումը

 

%

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Ընդհանուր գումար (դրամով)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված` ապահովագրական (ֆինանսական) համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները (եթե այդպիսիք կան).

Անունը, ազգանունը, անձնագրի
համարը, սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում),
փոխկապակցվածության տեսակը

 

Աշխատանքի վայրը,
պաշտոնը

 

Բնակության
վայրը

 

Հեռախոս

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Դրամային (կամ այլ) պարտավորությունները

8.1. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերություն իրականացնող կազմակերպության ) նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք:

 Այո c 

 Ոչ c 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

8.2. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք կամ նախկինում ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող կազմակերպության հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ:

 Այո c 

 Ոչ c 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Արդյո՞ք Դուք անցյալում դիմել եք Կենտրոնական բանկ ղեկավարի որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննությանը մասնակցելու նպատակով:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել Կենտրոնական բանկ դիմելու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի):

 Այո c 

 Ոչ c 

9.2. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, (բացառությամբ կետ 7.3 կետում նշված անձանց).

Անունը, ազգանունը, անձնագրի

համարը, սոցիալական քարտի

համարը (առկայության դեպքում),

փոխկապակցվածության տեսակը

 

Աշխատանքի
վայրը, պաշտոնը

 

Բնակության
վայրը

 

Հեռախոս

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Կազմակերպության անվանումը,
ՀՎՀՀ-ն (ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Գտնվելու վայրը (հեռախոսը)

1.

 

 

2.

9.4. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:
Ես համաձայն եմ` իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

Հավելված 4ա

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Իրավաբանական անձ-մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ

1.1. Անվանումը __________________________________________

1.2. Գտնվելու վայրը, ՀՎՀՀ (ռեզիդենտների համար)

 

1.3. Գրացման ամսաթիվը

______________
օր/ամիս/տարի

վայրը

_________________


1.4. Ապահովագրական ընկերության անվանումը, որտեղ մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. _________________________________________

 

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)


2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ  շուկայական արժեքը

_________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները
3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները՝

1.

2.
3.
 
 
 
 

 

3.3. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորոն (ոչ թե բորսայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի
անունը (անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի/
մասնակցության չափը  (%)

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ.
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1. կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Այլ մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Անվանական
արժեքը
(դրամով)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Տեղեկություններ կազմակերպության մասնակիցների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 5.1. կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

5.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք.

Անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,
սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում)

 

Բնակության վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Այլ մասնակցություն ունեցող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք.

Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար),
անձի անունը, անձնագրի համարը,
սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում)

 

Գտնվելու
(բնակության վայրը)

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն և գլխավոր հաշվապահ) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը,
սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում)

 

 Պաշտոն

 

Կազմակերպությունում
աշխատելու տարիները
(որոնցից` նշված պաշտոնում)

 

Բնակության վայրը

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն:

Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար), անձի անունը,
անձնագրի համարը, սոցիալական քարտի
համարը (առկայության դեպքում)

 

Գտնվելու

(բնակության վայրը)

 

Փոխկապակցվածության
տեսակը

1.

 

 

2.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր ակնկալիքները տվյալ ներդրումից

Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը չի բավարարում, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունը նախկինում լրացրել է այս հարցաշարը:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել հարցաշարի լրացման ամսաթիվը:

 Այո c 

 Ոչ c 

 

9.2. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտականություններ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

 

9.3. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես

նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

9.4. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:


Տնօրենի անունը, ազգանունը  ___________________________________________

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

 

Հավելված 4բ

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Ֆիզիկական անձ-մասնակցի տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _______________________________

1.2. Սեռը 

 

_________ 1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

____________
օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը ____________________________________________
1.5. Քաղաքացիությունը _______________________________________
1.6. Անձնագրի սերիան և համարը ___ 

_______________

_____________

Սոցիալական քարտի համարը
(³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)

_______________

_____________

1.7. Բնակության վայրը (մշտական և բնակության տվյալ պահին)

 

1.8. Հեռախոսահամար

___________

1.9. Էլեկտրոնային փոստի
հասցե

_________

1.10. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու  ժամանակաշրջանը, ինչպես նաև նախկինում Ձեր ունեցած մյուս անձնագրերի սերիան և համարը.
 

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

_________________________________
_________________________________

Կրելու ժամանակաշրջանը

_____________
օր/ամիս/տարի

Անձնագրի սերիան և համարը

_________

1.11. Ապահովագրական ընկերության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել
նշանակալից մասնակցություն _______________________________________
2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)


2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) վաճառքի գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ հաշվեկշռային արժեքը

_________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1. կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները
4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Այլ մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Անվանական
արժեքը
(դրամով)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Կրթություն, որակավորում

5.1. Ուսումնական
հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(___թ-ից մինչև ___թ.)

 

Գիտական
աստիճանը

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում ______________________________________
6. Աշխատանքային գործունեություն
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

6.1.Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա դրությամբ

Կազմակերպության անվանումը,
գտնվելու վայրը,
հեռախոսը,
երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի
ընդունման և
ազատման
ժամկետները

Պաշտոնը

Պարտականությունները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անուն, ազգանուն

 

Աշխատանքի
վայրը, պաշտոնը

 

Բնակության վայրը

 

Հեռախոսը

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր դերը և պատասխանատվության ոլորտը որպես ապահովագրական ընկերության մասնակից
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

8. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր ակնկալիքները տվյալ ներդրումից
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

9. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն

Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

9.1. Փոխկապակցված անձինք, որոնք ունեն նշանակալից մասնակցություն այլ կազմակերպություններում՝

 

 

Անձնագրի համարը

Սոցիալական քարտի

համարը

________________

 

________________

Անուն, ազգանուն, փոխկապակցվածության տեսակ (առկայության դեպքում)

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսաբանկային համակարգում  աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները.

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը,
սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում)

 

Աշխատանքի
վայրը,
պաշտոնը

 

Փոխկապակցվածության
տեսակը

 

Բնակության վայրը,
հեռախոսը

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Այլ փոխկապակցված անձինք՝

Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ

(ռեզիդենտների համար), անձի անունը,

անձնագրի համարը, սոցիալական քարտի
համարը (առկայության դեպքում)

 

Գտնվելու
(բնակության, վայրը)

 

Փոխկապակցվածության
տեսակը

1.

 

 

2.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք

դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ապահովագրական ընկերության նկատմամբ, որի կանոնադրական հիմնադրամում մտադիր եք ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ, այլ)

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

9.5. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձը) ունեք

կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

 Այո c 

 Ոչ c 

10. Այլ տեղեկատվություն

10.1. Արդյո՞ք Դուք անցյալում լրացրել եք այս հարցաշարը:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել հարցաշարի լրացման ամսաթիվը:

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

10.2. Արդյո՞ք Ձեզ մոտ բացակայում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես

նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

10.3. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

11. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Հավելված 5

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ապահովագրական ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասին

 

1. Ապահովագրական ընկերության նշանակալից մասնակիցը

1. Անվանումը _______________________________

2. Իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ

2.1. Անվանումը _______________________________________
2.2. Գտնվելու վայրը/ՀՎՀՀ (ռեզիդենտների համար)

 

2.3. Գրանցման ամսաթիվը

_______________

օր/ամիս/տարի

վայրը   _____________

2.4. Ապահովագրական ընկերության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. ________________________

 

3. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության վերաբերյալ.

Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

4. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1. կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները
4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը,

անձնագրի համարը,

սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում)

 

Բնակության վայրը

 

Մասնակցության չափը
(դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը,

անձնագրի համարը

սոցիալական քարտի համարը

(առկայության դեպքում)

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում աշխատելու

տարիները

(որոնցից՝ նշված պաշտոնում)

 

Բնակության վայրը

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն

Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ

(ռեզիդենտների համար), անձի անունը, անձնագրի համարը, սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում)

 

Գտնվելու (բնակության
վայրը)

 

 

Փոխկապակցվածության
տեսակը

1.

 

 

2.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Այլ տեղեկատվություն

7.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունը նախկինում լրացրել է այս հարցաշարը:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել հարցաշարի լրացման ամսաթիվը:

 Այո c 

 Ոչ c 

7.2. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտականություններ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

7.3. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Ապահովագրության և

ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ի մասով սահմանված հիմքերը:

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

8. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

 Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից սույն փաստաթղթում ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Անունը, ազգանունը

____________________________

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

 

Հավելված 6ա

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ՉԲԵՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁ)

 

Ես՝ _________________________________________________

(ֆիզիկական անձի համար` անուն, ազգանուն, հայրանուն, իրավաբանական անձի

համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

հայտարարում եմ, որ ________________________ ում իր մասնակցության

             (ապահովագրական ընկերության անվանումը)

 

միջոցով որևէ այլ ապահովագրական ընկերությունում անուղղակի նշանակալից

մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չեմ բերում:

 

Հավաստիացնում եմ, որ սույն տեղեկատվությունը արժանահավատ է: Գիտակցում եմ, որ

որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով

սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

 

Համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևէ փոփոխության

դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին՝ փոփոխության օրվանից հետո 10-օրյա ժամկետում:

 

Ստորագրություն ____________

Ամսաթիվ _________________

(օր/ամիս/տարի)

 

 

Հավելված 6բ

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

 

Ես՝ _____________________________________________

(ֆիզիկական անձի համար` անուն, ազգանուն, հայրանուն, իրավաբանական անձի

համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

հայտարարում եմ, որ ___________________ ում իմ մասնակցությամբ որևէ

(ապահովագրական ընկերության անվանումը)

 

այլ անձ նույն ընկերության կառավարման մարմինների որոշումները կանխորոշելու, նրանց

որոշումների կայացման և կիրառման վրա էապես ազդելու, տվյալ կազմակերպության

գործունեության ուղղությունները, ոլորտները կանխորոշելու հնարավորություն ձեռք չի բերում:

 

Հավաստիացնում եմ, որ սույն տեղեկատվությունը արժանահավատ է: Գիտակցում եմ, որ որևէ

փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված

քրեական և վարչական պատասխանատվության:

 

Ստորագրություն ____________

Ամսաթիվ _________________

(օր/ամիս/տարի)

 

 

Հավելված 7ա

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԲԱՆԿ

 

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի

___ թվականի թիվ ___ որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ___

 

Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական

գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության

օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

_________________________________________

(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրի հասցեն)

_________________________________________

 

_____________________ ապահովագրական ընկերությանը

 

առ այն, որ այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկում:

 

Գրանցման համարը ___________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _______

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ ______

 

___ ________ 200 __ թ.

 

Կ.Տ.

 

 

 

Հավելված 7բ

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ

(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ

(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ-

ՉՈՒԹՅԱՆ)

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի

___ թվականի թիվ ___ որոշմամբ

 

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ___

 

Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

_______________________________________________

(օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

____________ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությանը

 

առ այն, որ

 

_________________________________ հասցեում գտնվող

 

_______________________________________________

(օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ

ներկայացուցչության անվանումը)

 

մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է Հայաստանի

Հանրապետության կենտրոնական բանկում:

 

Գրանցման համարը ________________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _________

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ _____

 

____ _________ 200__ թ.

 

Կ.Տ.

 

Հավելված 7գ

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ)

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԲԱՆԿ

 

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ

(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ)

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի

_____ թվականի թիվ ____ որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ___

 

Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

 

___________________________________________

(ապահովագրական ընկերության անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

____________ ապահովագրական ընկերությանը

 

առ այն, որ

 

_______________________________ հասցեում գտնվող

 

____________________________________________

(ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության

անվանումը)

 

մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է Հայաստանի

Հանրապետության կենտրոնական բանկում:

 

Գրանցման համարը ____________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _________

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ _____

 

____ _______ 200 __ թ.

 

Կ.Տ.

 

Հավելված 7դ

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ

ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի

___ թվականի թիվ __ որոշմամբ

 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ___

 

Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

_____________________________________________________

(իրավաբանական անձի համար` անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության հասցեն, անհատ ձեռնարկատիրոջ և ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը, գործունեության կամ գրանցման վայրը)

 

_____________________________ ապահովագրական

գործակալին, առ այն, որ նա հաշվառված է Հայաստանի

Հանրապետության կենտրոնական բանկի` ապահովագրական

միջնորդների ռեգիստրում:

 

Հաշվառման համարը ___________________

Հաշվառման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _______

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ ________

 

____ ______ 200 __ թ.

 

Կ.Տ.

 

Հավելված 8

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ (ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ) ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Ո Ր Ա Կ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N

 

Հիմք ընդունելով որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության մասին ՀՀ կենտրոնական բանկի

լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ( ___ _____ 200 թ.

թիվ _____ արձանագրություն), համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահի

 

__ _________ 200 թ. թիվ ___ որոշման՝ սույն վկայականը տրվում է

 

____________ -ին

(անուն, ազգանուն)

______________

(անձնագրի տվյալները, սոցիալական քարտի

համարը (առկայության դեպքում))

 

ապահովագրական ______________________________________

(պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը)

 

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

 

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև ____ _____________ 200 թ.:

 

Կ.Տ.

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ` _____________

 

 

Հավելված 9

 

«Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 3/01-ը հավելվածի

 

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն

(3-5 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1 

 

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔ

(1-2 էջ)

 

Ներկայացվում է ապահովագրական ընկերության կառավարման մարմնի դիրքորոշումը նախորդ մեկ տարում ապահովագրական ընկերության փաստացի (բացառությամբ՝ ապահովագրական ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության) և պլանավորվող ժամանակաշրջանում հնարավոր զարգացումների ու ապահովագրական ընկերության ընդհանուր ռազմավարության վերաբերյալ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

(1,5-2 էջ)

 

Ներկայացվում են ապահովագրական ընկերության մասին ընդհանուր տեղեկություններ, այդ թվում՝ ապահովագրական ընկերության հիմնադրման ամսաթիվը, կազմակերպական-իրավական ձևը, մասնաճյուղերի թիվը և աշխարհագրական տեղաբաշխումը, ապահովագրական ընկերության հայեցողությամբ՝ այլ տեղեկատվություն:

Ներկայացվում է ապահովագրական ընկերության կառուցվածքը սխեմատիկորեն (1 էջ):

 

Գ ԼՈՒ Խ  3

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

(0,5-1 էջ)

 

Ներկայացվում են ապահովագրական ընկերության գործարար ծրագրի (այսուհետ` ծրագիր) մշակման հիմքում դրված հիմնական ենթադրությունները, մշակող անձի կամ մշակման աշխատանքները կոորդինացնող անձի վերաբերյալ տվյալները (զբաղեցրած պաշտոնը և հեռախոսի համարը):

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(2-4 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

( 0.5 էջ)

 

Ներկայացվում է ապահովագրական ընկերության առաքելությունը՝ հեռանկարային նպատակը, որի համար գոյություն ունի ապահովագրական ընկերություն: Առաքելությունը պետք է արտացոլի ապահովագրական ընկերության՝ երկարաժամկետ կտրվածքով դերը, տեղը և առանձնահատկություններն ապահովագրական շուկայում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

( 0,5-1 էջ)

 

1. Նշվում են ապահովագրական ընկերության կողմից ընդունված միջնաժամկետ նպատակներն ըստ առաջնահերթության: Նպատակները կարող են լինել և´ քանակական, և´ որակական, և´ ընդհանրական, սակայն իրատեսական և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից՝ գնահատելի (չափելի): Նպատակները պետք է արտացոլեն ապահովագրական ընկերության միջնաժամկետ կտրվածքով դերը և տեղը, ինչպես նաև նրա առանձնահատկություններն ապահովագրական շուկայում:

2. Ներկայացվում է սույն գլխում նշված նպատակների ընտրության հիմնավորումը: Եթե սույն գլխի 1-ին կետում նշված նպատակները վերանայվել են, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել դրանց վերանայման պատճառներն ու հիմնավորումը, եթե չեն վերանայվել՝ նպատակների՝ նույնը մնալու հիմնավորումը (բացառությամբ՝ ապահովագրական ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության):

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

( 0,5-1 էջ)

 

Հակիրճ նկարագրվում են այն սկզբունքները, որոնցով առաջնորդվում է ապահովագրական ընկերությունն իր քաղաքականությունն իրականացնելիս, այդ թվում՝ քաղաքականությունը հետևյալ ոլորտներում՝

1. հաճախորդների (ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց, շահառուների) և գործընկերների (ապահովագրական միջնորդների (բրոքերների, գործակալների), վերաապահովագրողների) հետ հարաբերություններում,

2. ապահովագրական ընկերության ղեկավարների և աշխատակիցների հետ հարաբերություններում (օրինակ՝ կարող է նկարագրվել, թե ապահովագրական ընկերությունն իր մոտ ինչ գործնական կուլտուրա է նախատեսում ներդնել),

3. ապահովագրական ընկերության ցանկությամբ՝ այլ ոլորտներում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

( 0,5-1,5 էջ)

 

Բնութագրվում է ապահովագրական ընկերության կողմից գործառնությունների և ծառայությունների ոլորտը` պլանավորվող ժամանակաշրջանի համար: Մասնավորապես՝

1. ապահովագրական ընկերության գործունեության մեջ զգալի ծավալ կազմող ապահովագրության դասերը և (կամ) ենթադասերը,

2. ապահովագրական ծառայությունների շուկայի նպատակային հատվածներն ըստ տնտեսության ոլորտների, տարածաշրջանների,

3. ապահովադիրների հիմնական խմբերն ըստ տարածաշրջանների, ռեզիդենտության, իրավական կարգավիճակի և (կամ) այլ չափանիշների,

4. վերաապահովագրությունը` ըստ ապահովագրության դասերի:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն III

 

 ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

(բացառությամբ՝ ապահովագրական ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության)

(6-13 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

(1-2 էջ)

 

Ներկայացվում են`

1. նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի նպատակներն ըստ առաջնահերթության,

2. նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի խնդիրներն ըստ առաջնահերթության:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Ներկայացվում է նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի (նախորդ մեկ տարվա) խնդիրների կատարման ընթացքը, բացահայտվում են խնդիրների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հիմնական պատճառները (1-3 էջ):

2. Վերլուծվում է (2-5 էջ) ապահովագրական ընկերության գործունեությունը և դրա վրա նախորդ մեկ տարվա ընթացքում ապահովագրական ընկերության ներքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը, նախորդ մեկ տարվա կանխատեսումների և փաստացի ցուցանիշների (տվյալ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ) շեղումների (եթե շեղումը կազմում է կանխատեսված ցուցանիշի 10% և ավելին) պատճառները, նախատեսված և փաստացի չկատարված միջոցառումների պատճառները հետևյալ կտրվածքով՝

ա) ապահովագրական ընկերության կապիտալիզացումը.

բ) ապահովագրավճարների հավաքագրումը, սակագնային քաղաքականությունը.

գ) միջոցների (տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների) տեղաբաշխումը, ներդրումային գործունեությունը.

դ) վերաապահովագրությունը.

ե) ապահովագրական ընկերության շահութաբերությունը, եկամուտները և ծախսերը.

զ) ապահովադիրների քանակը, վերջիններիս փոփոխության դինամիկան.

է) ապահովագրական ընկերության կառավարման համակարգը.

ը) մասնաճյուղերի տեղաբաշխումը.

թ) կադրային քաղաքականությունը. աշխատակիցների թիվը և որակավորումը, աշխատակիցների նկատմամբ որակավորման պահանջները, դրանց փոփոխությունը, աշխատանքի խրախուսման մեխանիզմները.

ժ) նորամուծություններ (ապահովագրության դասերում և ենթադասերում դրանց մատուցման մեխանիզմներում և այլն).

ժա) շուկայավարման քաղաքականությունը:

3. Վերլուծվում են (1-2 էջ) նախորդ մեկ տարվա ընթացքում արտաքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը ապահովագրական ընկերության քաղաքականության և նրա գործունեության արդյունքների վրա՝ ըստ հետևյալ ազդեցության ոլորտների՝

ա) միջազգային շուկաներում.

բ) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում.

գ) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական հատվածում՝ մանրամասնելով մրցակիցների վարքագծի ազդեցությունը.

դ) օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

 

ԳԼՈՒԽ 10

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

(1 էջ)

 

Գ լուխ 9-ում կատարված վերլուծությունից վեր են հանվում և ամփոփ ներկայացվում են ապահովագրական ընկերության ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք դրական կամ բացասական են ազդել նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարման ընթացքի վրա:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

(2-4 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

(1,5-3 էջ)

 

1. Նկարագրել ապահովագրական ընկերության արտաքին միջավայրում ապահովագրական ընկերության կողմից կանխատեսվող հիմնական այն երևույթները, փոփոխությունները և դրանց հետ կապված ռիսկերը, որոնց հետ ապահովագրական ընկերությունը կարող է բախվել պլանավորվող ժամանակաշրջանում: Մասնավորապես՝

ա) միջազգային շուկաներում. նկարագրել միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել ապահովագրական ընկերության գործունեության վրա: Նկարագրելիս կարող են օգտագործվել ապահովագրական ընկերության ռիսկերը վերաապահովագրող երկրներում ֆինանսական, մասնավորապես ապահովագրական շուկան կանխորոշող ցուցանիշները (ապահովագրական սակագների փոփոխության դինամիկա, արժեթղթերի գնի ինդեքս և այլն):

բ) Ներքին տնտեսությունում. նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում տեղի ունեցող քաղաքական և տնտեսական իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել ապահովագրական ընկերության գործունեության վրա: Նկարագրելիս կարող են օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական և այլ ցուցանիշներ:

գ) Ապահովագրական շուկաներում. նկարագրվում են Հայաստանի Հանրապետության ապահովագրական հատվածում տեղի ունեցող երևույթների վերաբերյալ սպասումները և դրանց հնարավոր ազդեցությունը ապահովագրական ընկերության գործունեության վրա, այդ թվում՝

- նպատակային հատվածներում ապահովագրական ընկերության մրցակցային դիրքի վրա ազդեցությունը (հիմնական մրցակիցները, նրանց նկարագիրն ու գնահատականը, մասնաբաժինները, ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավոր վարքագծերը և այլն),

- ապահովագրության համակարգում ներդրված կամ ներդրվող նոր ինստիտուտների (օրինակ՝ պարտադիր ապահովագրության դասեր, ապահովագրության նոր մեխանիզմների, ակտուարի ինստիտուտի ներդրում և այլն) ազդեցությունը.

դ) վերաապահովագրության ոլորտում:

ե) Օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

2. Վերլուծությունը կատարել միայն վերոհիշյալ ոլորտներում ապահովագրական ընկերության կողմից կանխատեսվող փոփոխությունները, երևույթները ապահովագրական ընկերության գործունեության վրա ազդեցության տեսանկյունից՝ դիտարկելով դրանք որպես ապահովագրական ընկերության գործունեության զարգացման հնարավորություններ կամ խոչընդոտներ, ռիսկեր, սպառնալիքներ: Խուսափել խիստ վերացական արտահայտություններից: Խուսափել երևույթներ նկարագրելուց՝ առանց ներկայացնելու ապահովագրական ընկերության վրա դրա հնարավոր ազդեցությունը: Եթե նշված ոլորտներից որևէ մեկում զարգացումներն ապահովագրական ընկերության գնահատականներով չեն ազդելու նրա գործունեության վրա (օրինակ՝ միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող երևույթները), ապա հակիրճ նշել դրա պատճառները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 12

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ

(0,5-1 էջ)

 

Գլուխ 11-ում կատարված վերլուծությունից վեր հանել և ամփոփ ներկայացնել արտաքին միջավայրում կանխատեսվող երևույթները որպես ապահովագրական ընկերության համար հետագա զարգացման հնարավորություններ և զարգացմանը խոչընդոտող սպառնալիքներ, վտանգներ, ռիսկեր:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V

 

ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

(4-7 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

(1 էջ)

 

Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրները: Խնդիրները պետք է լինեն խիստ կոնկրետ և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից՝ գնահատելի (չափելի): Բոլոր խնդիրները պետք է ուղղված լինեն նպատակներին, բխեն նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարողականից, ապահովագրական ընկերության թույլ և ուժեղ կողմերից, արտաքին հնարավորություններից և վտանգներից:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

(3-6 էջ)

 

1. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրների լուծման նախատեսվող ուղիները, ապահովագրական ընկերության գործունեության կանխատեսվող արդյունքները: Ընտրված ուղիները պետք է համահունչ լինեն ապահովագրական ընկերության կողմից արդեն վերլուծված և ներկայացված ներքին ուժեղ և թույլ կողմերին, արտաքին հնարավորություններին և սպառնալիքներին՝ ներկայացնելով թույլ կողմերից խուսափելու և ուժեղ կողմերի կիրառման հնարավորությունները խնդիրների լուծման մեջ:

2. Պլանավորվող ժամանակաշրջանում խնդիրների լուծման ուղիները ներկայացվում են ապահովագրական ընկերության կողմից գործունեության հետևյալ կողմերով՝ տալով դրանց ընտրության հիմնավորում`

ա) ապահովագրական ընկերության կապիտալիզացիայի ուղիները (կապիտալիզացիայի անհրաժեշտ և բավարար մակարդակի ապահովման համար իրականացվելիք միջոցառումների նկարագրությունը և դրանց իրատեսության հիմնավորումը, արտաքին աղբյուրներ, ներքին աղբյուրներ).

բ) ապահովագրավճարների հավաքագրման (սակագնային) քաղաքականությունը. պարտավորությունների կանխատեսվող ծավալը և կառուցվածքը (ժամկետայնություն, սակագներ և այլն), միջոցառումները՝ ուղղված շուկայի այդ հատվածների և ապահովադիրների տարբեր խմբերի գրավմանը.

գ) միջոցների (պահուստներին համարժեք ակտիվների) տեղաբաշխման քաղաքականությունը. միջոցների տեղաբաշխման համար ֆինանսական շուկայի ընտրվող հատվածները (տեղաբաշխվող միջոցների կառուցվածքը և պայմանները (ժամկետայնություն, տոկոսադրույք և այլն))`

- ակտիվների կանխատեսվող ծավալի և կառուցվածքի հիմնավորումը,

- միջազգային շուկաներում միջոցների տեղաբաշխման նախատեսվող սխեմաները,

- ներդրումային գործունեություն` միջոցների տեղաբաշխում տարբեր տեսակի արժեթղթերում և այլն,

- միջոցների տեղաբաշխում այլ ոլորտներում.

դ) ապահովագրական ընկերության գործունեության կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքները. եկամուտների և ծախսերի կանխատեսվող կառուցվածքը, շահույթ, շահութաբերության ցուցանիշների կանխատեսվող մակարդակները և դրանց հիմնավորումը, շահաբաժինների վճարման քաղաքականություն.

ե) ապահովագրական ընկերության կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիները.

- կառուցվածք, համակարգեր, մեխանիզմներ, գործառույթների բաժանում,

- ներքին հսկողության համակարգի կատարելագործման հեռանկարներ,

- ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը. ապահովագրական ընկերության համար պլանավորվող ժամանակաշրջանում առավել կարևոր ռիսկերի ներկայացումը, այդ ռիսկերի գնահատումը և դրանց զսպմանն ուղղված միջոցառումները,

զ) տարածաշրջանային քաղաքականություն (մասնաճյուղերի տեղաբաշխում և վերակազմավորում).

է) կադրային քաղաքականության կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ`

- կադրերի ուսուցում և վերապատրաստում (նշել այն մասնագիտացումները, որոնց գծով հաջորդ տարում մեծանալու է որակյալ կադրերի պահանջարկը),

- աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման և վարձատրության համակարգերի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ.

ը) ապահովագրական ընկերության գործառնությունները և ծառայությունները. ապահովագրության նախատեսված նոր դասերն ու ենթադասերը (ըստ ապահովադիրների, տարածաշրջանների, շուկաների հատվածների, ոլորտների) և միջոցառումները՝ ուղղված դրանց ապահովմանը.

թ) շուկայավարման քաղաքականություն. ի՞նչ շուկայավարման տեխնոլոգիաներ է կիրառելու կամ շեշտադրելու ապահովագրական ընկերությունը պլանավորված գործունեությունը (ապահովագրության ծավալները ընդլայնելու, նոր ծառայություններ (ապահովագրության դասեր և ենթադասեր) ներդնելու, ծառայությունների որակը բարձրացնելու) ապահովելու, պահանջարկը ուսումնասիրելու ուղղությամբ:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VI

 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

(6-8 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

(1 էջ)

 

Ներկայացնել, թե ինչ կարգով է կատարվում ծրագրի մշակման գործընթացը, ով է կատարում ծրագրի կատարողականի գնահատումը, կատարման հսկողությունը, ինչ գործընթացով է դա իրականացվում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԻՑ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԸ

(5-7 էջ)

 

1. Ներկայացնել սույն ծրագրին կից հետևյալ աղյուսակները`

1.1) ապահովագրական ընկերության կանխատեսվող հաշվեկշիռը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 1-ի,

1.2) ապահովագրական ընկերության եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 2-ի,

1.3) ապահովագրական ընկերության տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների տեղաբաշխման կանխատեսումը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 3-ի,

1.4) վերաապահովագրության ցուցանիշների կանխատեսումը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 4-ի,

1.5) ապահովագրական ընկերության կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների կանխատեսումը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 5-ի:

2. Ծրագրին կից աղյուսակները լրացվում են կիսամյակային կտրվածքով՝ հետևյալ ամսաթվերի դրությամբ (օրինակ, ենթադրենք, ծրագիրը պետք է ներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ 200X թ. փետրվարի 15-ին)`

2.1) Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (մեր օրինակում՝ 200(X-1) թ. դեկտեմբերի 31),

2.2) 1-ին պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 200X թ. հուլիսի 1),

2.3) 2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+1) թ. հունվարի 1),

2.4) 2-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+1) թ. հուլիսի 1),

2.5) 3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+2) թ. հունվարի 1),

2.6) 3-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+2) թ. հուլիսի 1),

2.7) 4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+3) թ. հունվարի 1):

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

(հազ. դրամ)

  Փաստացի
մեծությունը
նախորդ տարվա
դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
1-ին պլանա-
վորվող տարվա հուլիսի 1
2-րդ պլանա-
վորվող տարվա հունվարի 1
2-րդ պլանա-
վորվող տարվա հուլիսի 1
3-րդ պլանա-
վորվող տարվա հունվարի 1
3-րդ պլանա-
վորվող տարվա հուլիսի 1
4-րդ պլանա-
վորվող տարվա հունվարի 1
Ակտիվ              
Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ              
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ              
Դեբիտորական պարտքեր              
Այլ ընթացիկ ակտիվներ              
Հիմնական միջոցներ              
Ոչ նյութական ակտիվներ              
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ              
Ընդամենը ակտիվ              
               
Պասիվ              
Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստ              
Պահանջների (վնասների) պահուստներ              
Կյանքի ապահովագրության գծով պահուստ              
Այլ պահուստներ              
Ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ              
Ընթացիկ այլ պարտավորություններ              
Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ վարկերի և փոխառությունների գծով              
Ոչ ընթացիկ ֆինանսական այլ պարտավորություններ              
Ոչ ընթացիկ այլ պարտավորություններ              
Ընդամենը պարտավորություններ              
Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալ              
Կուտակված շահույթ              
Կուտակված վնաս              
Սեփական կապիտալի այլ տարրեր              
Ընդամենը սեփական կապիտալ              
Ընդամենը պասիվ              

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

 

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1-ին պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1 2-րդ պլանա-վորվող տարվա հունվարի 1 2-րդ պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1 3-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1 3-րդ պլա-նավորվող տարվա հուլիսի 1 4-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1
Ապահովագրավճարներ ոչ կյանքի ապահովագրության գծով, այդ թվում (թվարկել ըստ ապահովագրության դասերի)`              
               
Ապահովագրավճարներ կյանքի ապահովագրության գծով, այդ թվում (թվարկել ըստ ապահովագրության դասերի)`              
               
Գործառնական այլ եկամուտներ              
Ոչ կյանքի ապահովագրության գծով ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում (թվարկել ըստ ապահովագրության դասերի)`              
               
Կյանքի ապահովագրության գծով ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում (թվարկել ըստ ապահովագրության դասերի)`              
               
Վարչական աշխատողների աշխատավարձ և այլ վճարումներ              
Ընդամենը աշխատավարձ և այլ վճարումներ              
Գործառնական այլ ծախսեր              
Ուղղակի ապահովագրության գծով շահույթ (վնաս)              
Վերաապահովագրական գործունեությունից շահույթ (կամ վնաս)              
Ներդրումային եկամուտներ              
Ներդրումային ծախսեր              
Ընդամենը եկամուտ (կամ վնաս)              
Այլ գործունեությունից շահույթ (վնաս)              
Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ (վնաս)              
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս)              
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս)              

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

 

(հազ. դրամ)

Տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվները

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1-ին պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1

2-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1

2-րդ պլա-նավորվող տարվա հուլիսի 1

3-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1

3-րդ պլա-նավորվող տարվա հուլիսի 1

4-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1

Բանկային ավանդներ              
Պետական արժեթղթեր              
Ոչ պետական արժեթղթեր              
այլ արժեթղթեր              
Անշարժ գույք              
Ապահովագրական ընկերության բանկային հաշվում և դրամարկղում եղած դրամական միջոցներ ու դրանց համարժեքներ              
Տեխնիկական պահուստներին համարժեք այլ ակտիվներ              
Ընդամենը պահուստներին համարժեք ակտիվներ              

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

 

ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

 

Վերաապահովագրության ցուցանիշները

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1-ին պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1

2-րդ պլանա-վորվող տարվա հունվարի 1

2-րդ պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1

3-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1

3-րդ պլա-նավորվող տարվա հուլիսի 1

4-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1

Վերաապահովագրությանը փոխանցվելիք ռիսկերի (պարտավորությունների) մեծությունը (հազ. դրամ)              
Վերաապահովագրությանը փոխանցվելիք ռիսկերի (պարտավորությունների) հարաբերությունն ապահովագրական ընկերության կողմից ստանձնելիք ընդհանուր ռիսկերին (պարտավորություններին)              
Վերաապահովագրությանը փոխանցվելիք ապահովագրավճարների մեծությունը (հազ. դրամ)              
Վերաապահովագրությանը փոխանցվելիք ապահովագրավճարների հարաբերությունն ապահովագրական ընկերության կողմից հավաքագրվելիք ընդհանուր ապահովագրավճարներին              

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

 

Ցուցանիշներ

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1-ին պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1

2-րդ պլանա-վորվող տարվա հունվարի 1

2-րդ պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1

3-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1

3-րդ պլա-նավորվող տարվա հուլիսի 1

4-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1

Կառավարման տնտեսական արդյունավետությունը`
զուտ շահույթ (համախառն ծախսեր) (եկամտային և ոչ եկամտային)
             
Շահութաբերությունն ըստ ակտիվների`
զուտ շահույթ (համախառն ակտիվներ)
             
Շահութաբերությունն ըստ կապիտալի՝
զուտ շահույթ (կանոնադրական կապիտալ)
             
Անձնակազմի կառուցվածքի արդյունավետությունը`              
Վարչական աշխատողների* թիվ              
Սպասարկող աշխատողների** թիվ              
վարչական աշխատողների թիվ (սպասարկող աշխատողների թիվ)              
Կառավարման արդյունավետությունը`              
աշխատողների թիվ              
զուտ շահույթ (աշխատողների թիվ)              

Կադրերի վերապատրաստում`
ուսուցման ծախսեր (վարչական աշխատողների թիվ)

             
Կադրերի վարձատրություն`
վարչական աշխատողների աշխատավարձ և այլ վճարումներ (վարչական աշխատողների թիվ)
             
Վաճառքի խթանում`
գովազդի ծախսեր (ընդհանուր ծախսեր)
             
Այլ ցուցանիշներ` ապահովագրական ընկերության հայեցողությամբ              

 

* Վարչական աշխատողներ են ապահովագրական ընկերության բուն գործունեությանն ուղղակիորեն առնչվող աշխատողները:

** Սպասարկող աշխատողներ են ապահովագրական ընկերության բուն գործունեությանն ուղղակիորեն չառնչվող աշխատողները (օրինակ` հավաքարար, վարորդ):