Համարը 
N 2141-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.02.05/7(242) Հոդ.123
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.01.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
20.01.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.02.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

20 հունվարի 2003 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

26 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 2141-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2002 թվականի մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության կարգը սահմանելու մասին» ՆՀ-1064 հրամանագրով սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության կարգի 5-րդ և 8-րդ կետերին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի։

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարին՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 10-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել տեղեկանք տվյալ եռամսյակում՝ սույն որոշմամբ հաստատված ծրագրում ներառված միջոցառումների իրականացման ընթացքի, իսկ ընթացիկ տարվա ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի կատարման մասին։

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Ա. Մարգարյան

 

2003 թ. հունվարի 11

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

դեկտեմբերի 26-ի N 2141-Ն որոշման

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

 

Միջոցառման անվանումը Նպատակը Կատարողը Ժամկետը Ֆինանսական ապահովումը
1 2 3 4 5
1. «Ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրօգտագործման թույլտվություններ տալը կանոնակարգելը ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 2003 թ.

հունվարի 2-րդ տասնօրյակ

 
2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 7-ի N 372 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետությունում միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման կարգում փոփոխությունների կատարում

ՀՀ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման իրավական դաշտի կատարելագործում, այդ գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության բարձրացում

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

հունվարի 2-րդ տասնօրյակ

 
3. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1253-Ա որոշմամբ ստեղծված հանրապետական ռազմատեխնիկական հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ և օտարերկրյա պետությունների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության հետ կապված աշխատանքների համակարգում, այդ բնագավառում միասնական պետական քաղաքականության իրականացում, ինչպես նաև համագործակցության զարգացում ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
2003 թ.

հունվարի 2-րդ տասնօրյակ

 
4. Քիմբերլեյի գործընթացին մասնակցության վերաբերյալ ՀՀ կառավարության քննարկմանը առաջարկություն ներկայացնելը ալմաստների ու ադամանդների ներմուծման և արտահանման գործընթացների կարգավորում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն 2003 թ.

հունվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
5. «Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ռուսաստանի Դաշնությանը սեփականության իրավունքով «Հրազդանի ՋԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության գույքային համալիրը փոխանցելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը պետական վարկի գծով ՌԴ-ին ունեցած պարտքի մի մասի մարում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

ՀՀ պետական գույքի կառավարման

նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
2003 թ.

հունվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
6. (6-րդ կետն ուժը կորցրել է 15.05.03 N 559-Ն)
7. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի կանոնադրության համապատասխանեցում գործող օրենսդրությանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե 2003 թ.

հունվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
8. «2003 թվականին պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ առողջապահության համակարգի բուժ-հաստատություններում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության ու սպասարկման արդյունավետ կազմակերպում և կանոնակարգում ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2003 թ.

հունվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
9. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 3-ի N 350 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը աղքատության ընտանեկան նպաստի միջոցների արդյունավետ օգտագործում, միջին ամսական նպաստի չափի բարձրացում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

հունվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
10. «ՀԱԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության արտաքին հակավթարային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ստեղծման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը արտակարգ իրավիճակներում «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի շահագործման ապահովում համաձայն Ատոմային էլեկտրակայանների անվտանգության ապահովման ընդհանուր դրույթների 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97) պահանջների ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն 2003 թ.

հունվարի 3-րդ տասնօրյակ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի միջոցներ
11. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի էլեկտրաէներգիայի դիմաց կրեդիտորական և դեբիտորական պարտքերը «Հայգազարդ» ՓԲԸ-ին փոխանցելու կապակցությամբ ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված որոշումներում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկություններ ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ էներգետիկայի բնագավառի առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական հարաբերությունների վերանայում և կարգավորում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

2003 թ.

հունվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
12. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բազմաբնակարան շենքի սեփականատերերի կամ կառավարման մարմինների կողմից շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման սահմանված պարտադիր նորմերի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

հունվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
13. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 29-ի N 473 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը աշխատանքի դիմաց նպաստի նշանակում և վճարման կարգում փոփոխությունների ու լրացումների կատարում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 1-ին տասնօրյակ

 
14. «ԱՀԿ համաձայնագրերի դրույթներին առնչվող իրավական ակտերի նախագծերը Հայաստանի Հանրապետությունում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ծանուցման գործակալության քննարկմանը տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը իրավական ակտերի` ԱՀԿ համաձայնագրերի դրույթներով սահմանված պահանջներին համապատասխանեցման ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 1-ին տասնօրյակ

 
15. «Ծանուցումների նկատմամբ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության գործող պահանջներին համապատասխան տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ծանուցման գործակալությանը տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կողմից իրականացվող ծանուցումների ամբողջականության, արդյունավետության ու թափանցիկության ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 1-ին տասնօրյակ

 
16. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Կրթության մասին» և «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքների պահանջների միջև եղած հակասությունների վերացում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 1-ին տասնօրյակ

 
17. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 372 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի թվի սահմանման «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխանեցում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար

2003 թ.

փետրվարի 1-ին տասնօրյակ

 
18. «Քաղաքական ապաստանի իրավունք տալու հարցերով զբաղվող պետական լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ապաստանի իրավունք տալու հարցերով զբաղվող լիազոր պետական մարմնի ճանաչում ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և փախստականների վարչություն 2003 թ.

փետրվարի 1-ին տասնօրյակ

 
19. «Քաղաքական ապաստանի իրավունք ստանալու մասին դիմումի ձևը, դրան կցվող փաստաթղթերի ցանկն ու լիազոր պետական մարմնում բացված գործը կազմելու և վարելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը քաղաքական ապաստանի իրավունք ստանալու մասին դիմումի ձևը, դրան կցվող փաստաթղթերի ցանկն ու լիազոր պետական մարմնում բացված գործը կազմելու և վարելու կարգի սահմանում ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և փախստականների վարչություն 2003 թ.

փետրվարի 1-ին տասնօրյակ

 
20. «Քաղաքական ապաստանի իրավունք հայցողին ու քաղաքական ապաստանի իրավունք ստացող անձին ժամանակավոր կացարանով ապահովելու կարգը և պայմանները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը քաղաքական ապաստանի իրավունք հայցողին ու քաղաքական ապաստանի իրավունք ստացած անձին ժամանակավոր կացարանով ապահովելու կարգի և պայմանների սահմանում ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և փախստականների վարչություն 2003 թ.

փետրվարի 1-ին տասնօրյակ

 
21. «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքի միջազգային պայմանագրերի պահանջներին համապատասխանեցում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2003 թ.

փետրվարի 1-ին տասնօրյակ

 
22. (22-րդ կետն ուժը կորցրել է 25.09.03 N 1226-Ն)
23. «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի պահանջների կատարում, բնագավառի զարգացման համար իրավական դաշտի ստեղծում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
24. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 2003/2004 ուսումնական տարվա ընդունելության անվճար ուսուցման տեղերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ պետական բուհերի ընդունելությունը կազմակերպելու նպատակով և մրցութային հիմունքներով անվճար բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու ՀՀ քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքի ապահովում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ

 
25. «Բարեգործների տրամադրած բարեգործական աջակցության և կամավորների կատարած աշխատանքի հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի կատարման ապահովում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ

 
26. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը քաղաքացիական հարաբերությունների կանոնակարգման բարելավում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2003 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
27. «Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների ու ռեժիմի որոշման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային ռեսուրսների օգտագործման նորմավորում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե

2003 թ.

փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ

 
28. «Ֆիզիկական անձանց կողմից ապրանքների ներմուծման մաքսասակագնային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ֆիզիկական անձանց կողմից ներմուծվող ապրանքների մաքսային ձևակերպումների ընթացակարգի առավելագույնս հեշտացում և պարզեցում, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվողների կողմից ֆիզիկական անձանց համար սահմանված մաքսային արտոնությունների չարաշահմամբ սահմանամերձ առևտրի շուկաներից ապրանքների ներկրման խնդրի կարգավորում ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

2003 թ.

փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ

 
29. ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ աշխատանքային նոր օրենսգրքի ընդունում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2003 թ.

փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ

 
30. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Բարձրագույն կրթության մասին ՀՀ նոր օրենքի պահանջների հետ համապատասխանեցում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ

 
31. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ավտոմեքենաների ժամանակավոր ներմուծման դեպքում հարկերի վճարման լրացուցիչ երաշխիքների մեխանիզմների ներդրում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ

 
32. «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը լիազոր մարմինների սահմանում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
33. «Կոնցեսիոն և կայունացման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ընդերքի արդյունավետ օգտագործման և այդ ոլորտում ներդրումների խթանում, «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

 

2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
34. «Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման գործընթացի կանոնակարգում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե 2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
35. «Կոնցեսիոն վճարի չափը և վճարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ընդերքի արդյունավետ օգտագործման և այդ ոլորտում ներդրումների խթանում, «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն
2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
36. «Բոնուսի մեծության հաշվարկման մեխանիզմը և վճարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ընդերքի արդյունավետ օգտագործման և այդ ոլորտում ներդրումների խթանում, «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն
2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
37. «Ֆիզիկական անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ակնհայտ առևտրային քանակության ապրանքների բնաիրային չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ մաքսային օրենսգրքի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետականկոմիտե 2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
38. «Գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող համայնքներում իրականացվելիք անհրաժեշտ միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող համայնքներում ոռոգման նորմերի և ռեժիմների ճշգրտում (ՀՀ վարչապետի մոտ 2002 թվականի մարտի 6-ին կայացած խորհրդակցության N 40-70 արձանագրության 2.3-րդ կետի «բ» ենթակետի պահանջների կատարում)» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար

2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
39. «Ցամաքուրդային ջրերի օգտագործման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի ու «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե
2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
40. «Զբոսաշրջության, մարզական և ռեկրեացիոն կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային ռեսուրսների օգտագործման աշխատանքների համակարգում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
41. «Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների մասին տեղեկատվության տրամադրման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը տեղեկատվության տրամադրման վերահսկելիության բարձրացում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
42. «Անձի սեփականություն հանդիսացող հողամասում գրունտային ջրերի օգտագործման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային պաշարների լիարժեք օգտագործման աշխատանքների համակարգում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
43. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի պաշտոնական հրապարակումից հետո՝ 10-օրյա ժամկետում  
44. «Կենսաթոշակ նշանակելու համար անհրաժեշտ ապահովագրական ստաժը հաշվարկելու, դրանում աշխատանքային կամ այլ բնույթի գործունեության առանձին տեսակներ հաշվառելու կարգը և փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի պաշտոնական հրապարակումից հետո՝ 10-օրյա ժամկետում  
45. «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
46. «Մասնակի կենսաթոշակի իրավունք տվող մասնագիտությունների ու պաշտոնների ցանկը, մասնակի կենսաթոշակի հաշվարկման, նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի պաշտոնական հրապարակումից հետո՝ 10-օրյա ժամկետում  
47. «Հայաստանի էներգետիկայի 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումների կազմակերպման ու անցկացման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ էներգետիկների մասնագիտական տոնի սահմանում, Հայաստանի էներգետիկայի 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումների մշակում ու իրականացում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

դոնոր կազմակերպություններից  ներգրավվող միջոցներ
48. Հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների (այդ թվում` էներգահամակարգի, խմելու և ոռոգման ջրերի, էլեկտրատրանսպորտի ընկերությունների) ֆինանսական առողջացման ինտեգրացված ծրագրի քննարկում և ՀՀ կառավարություն առաջարկություն ներկայացնելը ՄԶԸ (IDA) և այլ դոնոր կազմակերպությունների վարկային միջոցների ստացմամբ ընկերությունների հին պարտքերի վերակառուցում, ընկերությունների կառավարման կարողությունների ուժեղացում, ծառայությունների ծրագրի զարգացում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ վարչապետի 2002 թ. մայիսի 7-ի N 271 որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողով

2003 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ  
49. «Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «էլեկտրահաղորդման և բաշխիչ համակարգեր» վարկային ծրագրի շրջանակներում Մարաշ, Եղեգնաձոր, «Շահումյան-2» և «Զովունի» 220 կՎ ենթակայանների վերազինման միջազգային մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը էներգահամակարգի հուսալիության բարձրացում, ենթակայանների սարքավորումների արդիականացում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

Համաշխարհային բանկ
50. «Ազատ ջրօգտագործման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային ռեսուրսների օգտագործման կանոնակարգում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
51. «Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում հատուկ նշանակության օբյեկտների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում պետական կառավարման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչություն («Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն» գործակալություն) 2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
52. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը կոմունալ ծառայությունները կարգավորող մեկ մարմնի ստեղծում, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի կարգավիճակի փոփոխություն և իրավասությունների ընդլայնում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
53. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի կիրարկումն ապահովող ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի կիրարկման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե 2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
54. Ներքին և արտաքին աուդիտի կողմերի դերի ու պատասխանատվության հստակեցման և արտաքին աուդիտի իրականացման հարցում ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի անկախությունն ամրապնդելու նպատակով ՀՀ կառավարություն համապատասխան առաջարկություն ներկայացնելը ներքին և արտաքին աուդիտի կողմերի դերի ու պատասխանատվության հստակեցում, արտաքին աուդիտի իրականացման գործում ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի անկախության բարձրացում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

 
55.  (55-րդ կետն ուժը կորցրել է 24.12.03 N 1716-Ն)
56. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» և «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքների միջև եղած հակասությունների վերացում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն 2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
57. «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից գույքահարկի և հողի հարկի գծով ապահովման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ ու 67-րդ հոդվածներով սահմանված` գույքահարկի և հողի հարկի հավաքման (գանձման) գործառույթների կանոնակարգում ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար
2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
58. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ, 19-րդ հոդվածների և «Տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի պահանջների կատարման ապահովում

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 2003 թ.
սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ
 
59. «Ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգի սահմանում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
60. «Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող հիդրոտուրբինների փորձաքննություն կատարելու կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը տեխնիկական անվտանգության ապահովման հաջորդականության կարգավորում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե

2003 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
61. «Ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման և հաշվետվությունների գրանցման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային ռեսուրսների նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
62. «Արդյունաբերության կարիքների համար շրջանառու ջրամատակարարման համակարգեր ներդնելու կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային պաշարների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
63. «Որսորդական տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային պաշարների բազմանպատակ օգտագործման արդյունավետության բարձրացում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
64. «Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի, բնակարանների գնահատման նպատակով դրանց տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
65. «Անհատական բնակելի տների, այգետնակների և դրանց կից շինությունների գնահատման նպատակով դրանց տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետականկոմիտե 2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
66. «Առանձին կանգնած հասարակական նշանակության շինությունների գնահատման նպատակով դրանց տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետականկոմիտե 2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
67. «Միջին և նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 2003/2004 ուսումնական տարվա ընդունելության անվճար ուսուցման տեղերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը մրցութային հիմունքներով անվճար միջին և նախնական կրթություն ստանալու` ՀՀ քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքի իրականացման ապահովում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
68. «Մագիստրատուրայի 2003/2004 ուսումնական տարվա ընդունելության պետական պատվերը և ասպիրանտուրայի 2003/2004 ուսումնական տարվա պետական պատվերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բարձրագույն մասնագիտական կրթության շարունակականության և հետբուհական կրթության ապահովում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
69. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի վերանայում և լրացուցիչ իրավասությունների սահմանում հարկային վարչարարության կատարելագործման նպատակով, հարկային մարմնի գործառույթների առավելագույնս համապատասխանեցում «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի և գործող հարկային օրենսդրության պահանջներին ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն 2003 թ.

մարտի 1-ին տասնօրյակ

 
70. «Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի մշակման հայեցակարգը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ոլորտի իրավական դաշտի կանոնակարգման անհրաժեշտության հիմնավորում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն 2003 թ.

մարտի 2-րդ տասնօրյակ

 
71. (71-րդ կետն ուժը կորցրել է 17.04.03 N 419-Ն)
72. «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում պետական պատվերի տեղադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի պահանջների կատարում, ֆինանսական միջոցների նպատակային բաշխման համար պայմանների ստեղծում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 2003 թ.

մարտի 2-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
73. «Ջրամատակարարներին և ջրօգտագործողներին ֆինանսական օգնության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային տնտեսությունների ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավում և ֆինանսական ճեղքվածքի փակման, ջրօգտագործողներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե

2003 թ.

մարտի 2-րդ տասնօրյակ

 
74. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի պատրաստության բերման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ռազմական դրության պայմաններում ՀՀ քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի լիակատար պատրաստության բերման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչություն 2003 թ.

մարտի 2-րդ տասնօրյակ

 
75. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի միջազգային պայմանագրերի պահանջներին համապատասխանեցում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2003 թ.

մարտի 2-րդ տասնօրյակ

 
76. (76-րդ կետն ուժը կորցրել է 25.09.03 N 1226-Ն) 
77. «Քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգության ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անվտանգության ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականության սկզբունքների սահմանում, միջազգային ու ներքին քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անվտանգության ապահովում և «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված պահանջի կատարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն 2003 թ.

մարտի 2-րդ տասնօրյակ

 
78. «Ջրավազանային կառավարման պլանավորումը ղեկավարող կանոնակարգերի փաթեթը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային ռեսուրսների բաշխման պլանավորման արդյունավետության բարձրացում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 2003 թ.

մարտի 2-րդ տասնօրյակ

 
79. «Ավազանային կառավարման տարածքների և դրանց կառավարման պլանների մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային բնագավառի և հասարակական շահերի համակարգում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո  
80. «Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգության նկատմամբ հսկողության և զննման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգության մակարդակի բարձրացում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

մարտի 2-րդ տասնօրյակ

 
81. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների սննդի փոխհատուցման ամենամսյա գումար սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

2003 թ.

մարտի 2-րդ տասնօրյակ

 
82. «Հայաստանի Հանրապետությունում կրթական գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
83. «Բռնադատվածների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի կատարման ապահովում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
84. «Առևտրի կազմակերպման վայրի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը առևտրի կազմակերպման վայրերում գործունեություն իրականացնողների գրանցում, հարկերի հաշվարկում և ՀՀ պետական բյուջե համապատասխան մուտքերի ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն
2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
85. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը օրենքի կիրարկման ընթացքում առաջացած առանձին խնդիրների իրավական կարգավորում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
86. Հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագիրը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարության ընտրություն ՀՀ կառավարության աշխատակազմ Հակակոռուպցիոն ծրագրերի հետ կապված աշխատանքները համակարգող հանձնաժողով 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
87. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը աղքատության հաղթահարման ռազմավարության ընտրություն ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
88. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի կատարման ապահովում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
89. «Երկակի նշանակության ապրանքների ու տեխնոլոգիաների արտահանման և տարանցիկ փոխադրման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից զանգվածային ոչնչացման զենքի ու դրա փոխադրման հրթիռային համակարգերի ստեղծման և կիրառման նպատակով օգտագործվող երկակի նշանակության ապրանքների ու տեխնոլոգիաների արտահանման և տարանցիկ փոխադրման նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման հետ կապված հարաբերությունների կարգավորում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
90. «Ընդերքի օգտագործման և պահպանության բնագավառում լիազորված պետական մարմինների իրավասությունների սահմանազատման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ընդերքի օգտագործման և պահպանության ոլորտում իրավասու պետական մարմինների միջև պետական կառավարման գործառույթների հստակեցում, Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի պահանջի կատարում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
91. «Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքն օգտագործման տրամադրելու կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ընդերքի` երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով տրամադրման գործունեության կանոնակարգում, Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի պահանջի կատարում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
92. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի` «Միջուկային անվտանգության մասին կոնվենցիայի, իոնացնող ճառագայթումից պաշտպանության և իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների անվտանգության միջազգային հիմնական նորմերի, ԱԷՄԳ-ի անվտանգության ստանդարտների պահանջներին համապատասխանեցում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
93. «Հեռարձակման տեխնիկական ապահովման ծառայությունների մատուցման գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման կարգի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հեռարձակման տեխնիկական ապահովման ծառայությունների մատուցման գործունեության իրականացման կարգի սահմանում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
94. «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցների` ՀՀ տարածքում գտնվելու ժամկետների սահմանափակում, որը կնպաստի ՀՀ պետական բյուջեի լրացուցիչ մուտքերի ապահովմանը, ինչպես նաև հանրապետությունում օտարերկրյա փոխադրողների կողմից ապօրինի բեռնափոխադրումների իրականացման կանխմանը ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետականկոմիտե

2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
95. Հարկային օրենսգրքի մշակման համար պատասխանատու աշխատանքային խմբի անհատական կազմի և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի սահմանման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության քննարկմանն առաջարկություն ներկայացնելը հարկային քաղաքականության միասնականության ապահովում, ՀՀ հարկային օրենսդրության համախմբում, ՀՀ հարկային օրենսդրության ընդհանուր հասկացությունների հստակեցում և սահմանում մեկ օրենսդրական ակտում, տարբեր հարկատեսակների միջև փոխկապակցվածության ապահովում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
96. «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն ու լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխանեցում «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքին, շահումով խաղերի և խաղատների բնագավառների կարգավորման հստակեցում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
97. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխանեցում «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքին, վիճակախաղերի բնագավառի կարգավորման հստակեցում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
98. «Ջրային ռեսուրսների կամ ջրային համակարգերի վրա ազդող օբյեկտների շինարարական և վերակառուցման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննություն իրականացնելու կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային օբյեկտների վրա շինարարական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետության բարձրացում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե
2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
99. «Ջրօգտագործման թույլտվությունը մեկ անձից այլ անձի փոխանցելու պայմանագրի օրինակելի ձևի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային բնագավառում փոխհարաբերությունների կանոնակարգում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե

2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
100. «Բնական բուժիչ ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային ռեսուրսների բազմանպատակ օգտագործման կանոնակարգում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
101. «Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցության էկոլոգիական սահմանափակման նորմերի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ ջրային էկոհամակարգի պահպանության արդյունավետության բարձրացում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո  
102. «Ջրային օբյեկտ բնության հուշարձանների կարգավիճակի, կազմի և օգտագործման ու պահպանության առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային օբյեկտ բնության հուշարձանների պահպանության ապահովում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե

2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
103. «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը կադաստրային քարտեզագրման ավարտի ժամկետի հետ համապատասխանեցում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
104. «Պետությանը պատկանող բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող իրավաբանական անձանց լուծարման գործընթացը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը լուծարման գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության բարձրացում ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
105. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մայիսի 5-ի N 277 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը մասնավորեցման օրենսդրական դաշտի համապատասխանեցում «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենքին ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
106. «Պետական կառավարչական հիմնարկների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և պետությանը պատկանող բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող իրավաբանական անձանց հիմնական միջոցների օտարման գործընթացը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը օտարման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն 2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
107. «Հողերի գոտևորման և օգտագործման սխեմաների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ տարածքում հողերի գոտևորման և օգտագործման սխեմաների կազմի ու բովանդակության մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման ընդհանուր պահանջների սահմանում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետականկոմիտե

2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
108. «Քաղաքային և գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ տարածքում քաղաքային և գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծի կազմի և բովանդակության, մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման ընդհանուր պահանջների սահմանում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար

2003 թ.

մարտի 3-րդ տասնօրյակ

 
109. (109-րդ կետն ուժը կորցրել է 14.08.03 N 1014-Ն)  
110. «Ակնագործության և ոսկեգործության ոլորտի զարգացման 2004-2006 թվականների միջնաժամկետ ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը միջնաժամկետ հեռանկարում ակնագործության և ոսկեգործության ոլորտի կայուն զարգացման ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն 2003 թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ  
111. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կարիքների համար Ս և ՌՏ նոր նմուշների մշակման ու առկա նմուշների արդիականացման 2003 թվականի պետական պատվերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 2003 թ. պետական պատվերով կատարվող հատուկ թեմատիկայով աշխատանքների հաստատում ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 2003 թ. մայիսի 1-ին տասնօրյակ ՀՀ պետական բյուջե
112. (112-րդ կետն ուժը կորցրել է 25.09.03 N 1226-Ն)
113. «Հայաստան-սփյուռք» երկրորդ խորհրդաժողովի կողմից ստեղծված խառը մասնագիտական աշխատանքային խմբերի առաջին նիստերի անցկացման վերաբերյալ հաղորդումը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը աշխատանքային խմբերի նիստերի արդյունքների ամփոփում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 2003 թ. 4-րդ եռամսյակ  
114. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մասին փորձաքննական եզրակացությունը վերանայելու և չեղյալ հայտարարելու ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մասին փորձաքննական եզրակացություն տալուց հետո ընդունված նոր իրավական ակտերի կամ ի հայտ եկած նոր էկոլոգիական գործոնների դեպքում փորձաքննական եզրակացության վերանայման կամ չեղյալ հայտարարման մեխանիզմների հստակեցում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 1-ին տասնօրյակ

 
115. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի կատարման մասին 2002 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի պահանջների կատարում ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 1-ին տասնօրյակ

 
116. «Կառուցապատման նախագծի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ տարածքում կառուցապատման նախագծի կազմի և բովանդակության, մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման ընդհանուր պահանջների սահմանում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 1-ին տասնօրյակ

 
117. «Մանկական խնամակալական կազմակերպություններում երեխաների տեղավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի կատարման ապահովում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ

 
118. «Փրկարարական ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը փրկարարական ուժերի գործունեության և փրկարարի կարգավիճակի իրավական կարգավորումը ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչություն 2003 թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ  
119. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի միջազգային պայմանագրերի պահանջներին համապատասխանեցում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ

 
120. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բյուջետային գործընթացի կատարելագործում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ

 
121. «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխանեցում «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ և 94-րդ հոդվածների պահանջներին ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ

 
122. (122-րդ կետն ուժը կորցրել է 15.05.03 N 554-Ն)
123. «Ավարտված շինարարության շահագործման ընդունման փաստագրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքից բխող փոփոխություններին համապատասխանեցում, ավարտված շինարարության շահագործման ընդունման գործընթացի կանոնակարգում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ

 
124. «Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում ուսուցման կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը հետբուհական մասնագիտական կրթության իրավական դաշտի հստակեցում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ

 
125. «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի (բացառությամբ ստորերկրյա քաղցրահամ և հանքային ջրերի) շահագործման համար լեռնահատկացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ընդերքի պահպանման և օգտագործման պահանջների կանոնակարգում, լեռնահատկացման կարգերի սահմանում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
126. «Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների պետական գրանցման և հաշվառման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների կանոնակարգում, Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի պահանջի կատարում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
127. «Հողերի օգտագործման և պահպանման վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ հողային օրենսգրքի կիրարկման ապահովում, հողային ֆոնդի նպատակային օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության սահմանում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
128.«Էներգաարդյունավետության, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը տեղական էներգետիկ պաշարների առաջնահերթ օգտագործման ապահովում, արդյունավետության բարձրացման և էներգախնայողության միջոցառումների ներդրման գործընթացի խթանում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դոնոր կազմակերպու թյուններից ներգրավվող միջոցներ
129. «Սնանկության մասին» ՀՀ նոր օրենքի կիրարկումն ապահովող ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սնանկության մասին» ՀՀ նոր օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2003 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
130. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի կատարելագործում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
131.  (131-րդ կետն ուժը կորցրել է 25.09.03 N 1226-Ն)
132. «Ավիացի «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի նոր խմբագրությամբ նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը այի մասին» ՀՀ օրենքի նոր խմբագրությամբ նախագիծը ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը

«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի
հստակեցում

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն 2003 թ.

հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
133. «Քաղաքաշինական գործունեության պետական վերահսկողություն, հեղինակային և շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների` միայն օրենքին համապատասխան անցկացում («Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ կետի և 94-րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջներին համապատասխանեցում) ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
134. «Հատուկ պահպանվող ջրային համակարգերն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, մշտապես կամ ժամանակավորապես տնտեսական գործունեության ոլորտից դուրս բերելու և պահպանելու կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը տնտեսական ոլորտից դուրս բերվող` հատուկ պահպանվող ջրային համակարգերի պահպանում և սպասվող վտանգներից խուսափում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
135. «Կեղտաջրերի և ցամաքուրդային ջրերի ընդունման համար կլանվող հորատանցքերի, հանքահորերի ու բաց հանքերի օգտագործման և արտահոսքի թույլտվության կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը կեղտաջրերի և ցամաքուրդային ջրերի հեռացման բարելավում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
136. «Ձերբակալված անձանց անվճար սննդի նվազագույն չափաբաժինները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն 2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
137. Կազմակերպության կնիքով վավերացում չպահանջող գործարքների տեսակները սահմանելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը այն բիզնես գործարքների տեսակների սահմանում, որոնք պաշտոնապես (ներառյալ` հարկային նպատակների համար) ընդունելի համարվելու համար կազմակերպության կնիք չեն պահանջում ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
138.(138-րդ կետն ուժը կորցրել է 15.05.03 N 558-Ն) 
139. «Ֆիզիկական անձանց (անհատների) կողմից եկամուտների և ծախսերի հայտարարագրման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ֆիզիկական անձանց (անհատների) եկամուտների և ծախսերի հայտարարագրման իրավական դաշտի կանոնակարգում ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն 2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
140. Երեխաների խնամքի հարցերով զբաղվող հաստատությունների բարեփոխման պետական ռազմավարական ծրագիրը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը երեխաների խնամքի հարցերով զբաղվող հաստատությունների բարեփոխման ռազմավարության ընդունում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
141. Գանձապետական համակարգի երկրորդ սերնդի բարեփոխումների ծրագիրը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը գանձապետական համակարգի առկա հզորությունների ամրապնդման և ՀՀ պետական բյուջեի կատարման հետ կապված գործառույթների ավտոմատացման ուղղությամբ իրականացման ենթակա միջոցառումների և դրանց ժամանակացույցի սահմանում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ

 
142. «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգում համավճարների ներդրման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը պետական առողջապահական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում պետության բեռի թեթևացում, ֆինանսական լրացուցիչ հոսքերի ներգրավում ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2003 թ. օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ  
143. (143-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.12.03 N 1717-Ն) 
144. (144-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.12.03 N 1717-Ն) 
145. (145-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.12.03 N 1719-Ն)
146. «Էկոլոգիական թողքերի և մակերևութային հոսքի հատվածում յուրաքանչյուր ջրային ռեսուրսի համար ջրի անվերադարձ վերցման սահմանային թույլատրելի ծավալների որոշման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

մայիսի 1-ին տասնօրյակ

 
147. «Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի և Ճամբարակի տարածաշրջանների սահմանամերձ համայնքների սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ համայնքների հիմնախնդիրների լուծման միջոցառումների ծրագրի և աշխատանքների ժամանակացույցի հաստատում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ 2003 թ.

մայիսի 1-ին տասնօրյակ

 
148. «Ջրօգտագործման թույլտվությունն այլ անձանց փոխանցելու ու պայմանագրով տրամադրելու կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրօգտագործման թույլտվություններ տալու նկատմամբ պետական վերահսկողության բարձրացում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

մայիսի 1-ին տասնօրյակ

 
149. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության մասնագիտությունների նորացում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

մայիսի 1-ին տասնօրյակ

 
150. «Ջրհավաք ավազանների և գերխոնավ տարածքների ցանկի (որոնք վճռական դեր ունեն ջրերի որակի և քանակի պահպանման համար) մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրի որակի բարձրացում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

մայիսի 1-ին տասնօրյակ

 
151. «Օդային տարածքի կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը օդային տարածքի արդյունավետ օգտագործման կազմակերպում ու կանոնակարգում և «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված պահանջի կատարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն 2003 թ.

մայիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
152. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտակարգ իրավիճակների դեպքում տեղեկատվության ստացման և հաղորդման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում տեղեկատվության ստացման և հաղորդման օպերատիվության բարձրացում և կարգավորում ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչություն 2003 թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ  
153. (153-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.12.03 N 1598-Ն) 
154. «Գյուղատնտեսական և բնակավայրերի հողերի կադաստրային զուտ եկամտի ու կադաստրային արժեքի 2003 թվականի չափերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2003 թ.

մայիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
155. «Մանրամասն հատակագծման նախագծի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ տարածքում մանրամասն հատակագծման նախագծի կազմի և բովանդակության, մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման ընդհանուր պահանջների սահմանում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

մայիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
156. «Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կողմից առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի կատարման ապահովում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
157. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի հիմնախնդիրների լուծման միջոցառումների ծրագիրը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ Սյունիքի մարզի հիմնախնդիրների լուծման միջոցառումների ծրագրի և ժամանակացույցի հաստատում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար

ՀՀ նախարարություններ և գերատեսչություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետ
2003 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
158. «Մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման և հաստատման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի երկրորդ մասի և 37-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջների կատարում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
159. «Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային ռեսուրսների պահպանման արդյունավետության գնահատում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե

2003 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
160. «Ջրային պետական կադաստրում փաստաթղթերի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային կադաստրի իրականացման ակտիվացում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե

2003 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
161. «Ստորերկրյա աղբյուրների պահուստավորման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
162. «Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների օգտագործման և անվտանգության ապահովման իրականացման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը հիդրոտեխնիկական կառուցվածքի արդյունավետ օգտագործում և անվտանգության ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 2003 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
163. «Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգության հայտարարագրի և դրա փորձաքննության իրականացման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը շինարարական և նախագծային աշխատանքների տեխնիկական գնահատում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 2003 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
164. «Ջրային համակարգերի շինարարության և դրանց վերակառուցման նախագծերի փորձաքննության իրականացման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը շինարարության փորձաքննությունների օբյեկտիվության բարձրացում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
165. (165-րդ կետն ուժը կորցրել է 11.09.03 N 1145-Ն) 
166. (166-րդ կետն ուժը կորցրել է 11.09.03 N 1149-Ն)  
167. (167-րդ կետն ուժը կորցրել է 23.07.03 N 904-Ն)  

1671. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

իրավասության
վերապահում

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ.
մայիսի 3-րդ
տասնօրյակ

1672. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության ՀՀ որակի տեսչությանն ստուգումներ իրականացնելու լիազորություններ վերապահելու, ստուգումների անցկացման կարգում բացառության սահմանում

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

1673. «Համապատաս-
խանության հավաստման բնագավառում սերտիֆիկացման մարմինները և փորձարկման լաբորատորիաները հավատարմագրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

համապատասխանության հավաստման բնագավառում սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրման նոր կարգի հաստատում

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

1674. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի մայիսի 18-ի N 247 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

իրավասության վերապահում և համապատասխանության հավաստման արդյունքների միակողմ ճանաչման կարգի սահմանում

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

168. «Մանրածախ առուվաճառքի կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի պահանջների ապահովում, սպառողների իրավունքների իրավական ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
«Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
169. «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական նպատակային ծրագրերը ներկայացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 2003 թվականի գիտության պետական նպատակային ծրագրերի ֆինանսավորման ապահովում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
2003 թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ  
170.  (170-րդ կետն ուժը կորցրել է 11.09.03 N 1146-Ն)
171. «Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջների կատարում, պատմամշակութային արժեքներին հուշարձանի կարգավիճակի շնորհում և ըստ նշանակության դասակարգում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 1-ին տասնօրյակ

ՀՀ Պետական բյուջե
172. Հայաստանի էներգետիկ համակարգի կայուն զարգացման հիմնադրույթները ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի էներգետիկայի մինչև 2020 թ. զարգացման ռազմավարության ծրագրի հիմնադրույթների հաստատում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով

2003 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ  
173. «Ճապոնիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման և բաշխիչ համակարգեր» վարկային ծրագրի շրջանակներում անապահով խավերի համար բազմասակագնային հաշվիչների ձեռքբերման միջազգային մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը էլեկտրաէներգիայի հաշվառքային սարքավորումների արդիականացում, անապահով խավերին օժանդակություն ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն Միջազգային համագործակցության ճապոնական բանկի համաձայնությունն ստանալու օրվանից 20-օրյա ժամկետում Միջազգային համագործակ ցության ճապոնական բանկ (ՄՀՃԲ)
174. «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի կառավարման ու պահպանության բարելավում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո  
175. «Հոգեկան առողջության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բնակչության հոգեկան առողջության բնագավառին առնչվող խնդիրների կանոնակարգման բարելավում ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
176. «Թռիչքային կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը թռիչքների կազմակերպման ապահովում ու կանոնակարգում և «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված պահանջի կատարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն 2003 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
177. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի ապրիլի 22-ի N 259 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխանեցում, մասնավոր ավտոտրանսպորտային միջոցներից վնասակար նյութերի արտանետումների հաշվառման կարգավորում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
178. «Օգտակար հանածոների արդյունահանման հետ չկապված նպատակով ընդերքի օգտագործման իրավունքի տրամադրման և ընդերքօգտագործման լիցենզավորման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը օգտակար հանածոների արդյունահանման հետ չկապված նպատակով ընդերքի օգտագործման գործունեության կանոնակարգում, Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի պահանջների կատարում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն
2003 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
179. «Տարածքային հատակագծման ուրվագծի և նախագծի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ տարածքում Տարածքային հատակագծման ուրվագծի և նախագծի կազմի և բովանդակության, մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման ընդհանուր պահանջների սահմանում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
180. «Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների փորձաքննության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների մինչնախագծային փորձաքննության կարգի սահմանում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
181. (181-րդ կետն ուժը կորցրել է 11.12.03 N 1761-Ն)
182. «Մեկ տարվանից ավելի ժամկետով «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով ապրանքների բացթողման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ մաքսային օրենսգրքի պահանջների ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետականկոմիտե 2003 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
183. «Մոր և մանկան առողջության բարելավման 2003-2015 թվականների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը մոր և մանկան առողջության պահպանման գերակայությունների և ռազմավարության սահմանում ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
184. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանի ֆինանսական հատվածի տեխնիկական օգնության առաքելության ՍԱՔ 5 վարկի վերաբերյալ 2002 թվականի դեկտեմբերի 22-ի հուշագրով նախատեսված պարտավորության կատարում ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

հունիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
185. (185-րդ կետն ուժը կորցրել է 25.09.03 N 1265-Ն) 
186. «Հարկային մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը հարկային մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների առանձնահատկություններով պայմանավորված ստուգումների կանոնակարգում ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն
2003 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ  
187. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 31-ի N 314 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների գրանցման գործող կարգի վերանայում, առկա թերությունների շտկում և կիրառվող պատժամիջոցների հստակեցում ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

2003 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
188. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 31-ի N 315 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների գրանցման գործող կարգի վերանայում, առկա թերությունների շտկում և կիրառվող պատժամիջոցների հստակեցում ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

2003 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
189. Անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման մեխանիզմների կատարելագործման վերաբերյալ ՀՀ կառավարություն առաջարկություն ներկայացնելը հարկային ցածր կարգապահություն ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից շրջանառությունների թերհայտարարագրման բացառում, դրանց նկատմամբ կիրառվող հարկերի հաշվարկման անուղղակի եղանակների կիրառման հիմքերի ամրապնդում (ՀՀ կառավարության 1998 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 580 որոշման վերանայում, անհրաժեշտության դեպքում օրենքի նախագծի մշակում) ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
190. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը գործող օրենքով նախատեսված տուրքերի կիրառման, ինչպես նաև քաղաքաշինության բնագավառում տեղական տուրքերի սահմանման տարբերակված սկզբունքների հստակեցում Երևանի քաղաքապետ 2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
191. (191-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.12.03 N 1721-Ն)  
192. «Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց վիճակի բարելավում և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
193. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորամասերի ներտարածքային ջրացանցերի վերանորոգման վերակառուցման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը անմխիթար վիճակում գտնվող ներտարածքային ջրացանցերի շահագործման արդյունքում առկա ջրի կորուստների վերացում ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետականկոմիտե

2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
194. «Զինապարտության մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը գործող օրենքի արդիականացում ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 2003 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
195. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը գործող կանոնակարգի լրամշակում ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 2003 թ.

հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
196. «Հայաստանի Հանրապետությունում հսկվող դեղերի և նյութերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը թմրաբեր և հոգեմետ դեղամիջոցների ապօրինի շրջանառության կանխման նպատակով դրանց դուրսգրման և հաշվառման հսկում ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
197. (197-րդ կետն ուժը կորցրել է 14.08.03 N 1018-Ն)  
198. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների գրանցամատյանի վարման կարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
199. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակցի բաժնեմասի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի կատարում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
200. «Երևանի ՋԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության մասնավորեցման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով

2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
201. «Սևան-Հրազդանյան կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերության մասնավորեցման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով

2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
202. (202-րդ կետն ուժը կորցրել է 10.07.03 N 842-Ն)
203. «Սոցիալական նպատակներով կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման մասին պայմանագրեր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը կենդանական աշխարհի օբյեկտները սոցիալական (սիրողական որսի ու ձկնորսության, ինչպես նաև արդյունագործական նպատակով ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որսի իրականացման) նպատակով օգտագործման գործընթացի կանոնակարգում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
204. «Ջրերի ստանդարտների սահմանման կանոնակարգերի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրի որակի բարձրացում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո  
205. «Ջրհավաք ավազաններում և գերխոնավ տարածքներում ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունների նկատմամբ հսկողության կանոնակարգերի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրային պաշարների կուտակման նկատմամբ հսկողության կարգավորում և բարելավում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
206. «Ջրահեռացման համակարգերի օգտագործման և ջրերի մաքրման կանոնների մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջրահեռացման համակարգերի շահագործում և համապատասխան որակի ջրերի հեռացում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
207. «Ջրամբարների ընթացիկ վիճակի, դրանց վերականգնման, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև այդ վերականգնումը ֆինանսավորող ծրագրի մշակման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն առաջարկություններ ներկայացնելու կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը շահագործման հուսալիության ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
208. «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը գործող «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է միայն բույսերի սորտերի ստեղծման, պահպանության և օգտագործման հետ կապված իրավական հարաբերությունները: Սակայն, բույսերի սորտերի հետ մեկտեղ, սելեկցիոն նվաճում են հանդիսանում նաև կենդանիների ցեղերը, մինչդեռ նշված օրենքում անտեսվել է այդ հանգամանքը: Նախատեսվող փոփոխությունների և լրացումների կատարումը հնարավորություն կտա կարգավորելու նաև կենդանիների ցեղերի ստեղծման, պահպանման և օգտագործման իրավական հարաբերությունները ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
209. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ստուգումների անցկացման համապատասխանեցում «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքին,

ՀՀ կենտրոնական բանկի վերահսկողության իրականացման զարգացում

ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
210. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ստուգումների անցկացման համապատասխանեցում «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքին,

ՀՀ կենտրոնական բանկի վերահսկողության իրականացման զարգացում

ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
211. «Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների սնանկացման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ժամանակավոր ադմինիստրացիայի գործունեության հրապարակայնության ապահովում, լուծարային կառավարիչների պարտականությունների հստակեցում, պահանջների կատարման հերթականության փոփոխում ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
212. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ավանդների երաշխավորման հիմնադրամի հետ ձևավորված խնդիրների հստակեցում, ՀՀ կենտրոնական բանկում արտարժույթի վերագնահատման խնդրի հստակեցում ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
213. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բանկերի հարկատու հաճախորդների կողմից հարկային պարտավորության կատարման պահի հստակեցում, հարկատուների կողմից հարկի գումարը բանկ վճարվելու պահից վերջիններիս պարտավորության բանկին փոխանցման պահի հստակեցում ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
214. «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բանկերի պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ կատարող հաճախորդների կողմից ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորության կատարման պահի հստակեցում, վճարողի կողմից սոցիալական ապահովագրության վճարը բանկ վճարելու պահից վերջիններիս պարտավորության բանկին փոխանցման պահի հստակեցում ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
215. «Ճանապարհային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բանկերի ճանապարհային վճարներ կատարող հաճախորդների կողմից ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորության կատարման պահի հստակեցում, վճարողի կողմից ճանապարհային վճարը բանկ վճարելու պահից վերջիններիս պարտավորության բանկին փոխանցման պահի հստակեցում ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
216. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բանկերի բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ վճարող հաճախորդների կողմից ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորության կատարման պահի հստակեցում, վճարողների կողմից վճարման գումարը բանկ վճարելու պահից վերջիններիս պարտավորության բանկին փոխանցման պահի հստակեցում ՀՀ կենտրոնական բանկ ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
217. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բանկերի պետական տուրք վճարող հաճախորդների կողմից ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորության կատարում ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
218. «Արժեքների անվտանգ փոխադրում իրականացնող կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը արժեքներ փոխադրող կազմակերպությունների (ինկասացիա) գործունեության կարգավորում ՀՀ կենտրոնական բանկ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
219. «Լուծարումից հետո մնացած և պետական հիմնարկներին ամրացված շարժական գույքի մասնավորեցման գործընթացը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը լուծարումից հետո մնացած և պետական հիմնարկներին ամրացված շարժական գույքի մասնավորեցման գործընթացի կանոնակարգում ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն 2003 թ.

հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

 

2191. (2191 կետն ուժը կորցրել է 23.10.03 N 1312-Ն)

2192. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 673 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

իրավասության վերապահում

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

2193.  (2193 կետն ուժը կորցրել է 23.10.03 N 1312-Ն)

2194. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1988 թվականի փետրվարի 26-ի N 116 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

իրավասության վերապահում

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

2195. «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման բնագավառում չափագիտական աշխատանքների և ծառայությունների համար վճարման և Հայաստանի Հանրապետություն չափման միջոցների ներմուծման կարգերի հաստատման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

չափագիտական աշխատանքների ու ծառայությունների համար վճարման և Հայաստանի Հանրապետություն չափման միջոցների ներմուծման նոր կարգերի հաստատում

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

220.(220-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.12.03 N 1603-Ն)  
221. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքից բխող փոփոխություններին համապատասխանեցում, նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման պահանջների սահմանում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

հուլիսի 1-ին տասնօրյակ

 
222. (222-րդ կետն ուժը կորցրել է 24.12.03 N 1711-Ն) 
223. (223-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.12.03 N 1717-Ն) 
224. «Մեծածախ առուվաճառքի կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի պահանջների կատարման ապահովում, սպառողների իրավունքների իրավական ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
«Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
225. «Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի «զ» ենթակետի պահանջի կատարման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչություն 2003 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ  
226. «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում հիդրոէներգետիկայի զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը էներգառեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, նոր աշխատատեղերի ստեղծում ՀՀ Լոռու մարզպետարան

ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով
2003 թ.

հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
227. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին անհատական ծրագրեր (անհատական քարտեր) տրամադրելու ընթացքի մասին կիսամյակային հաշվետվությունը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը անհատական ծածկագրերի համակարգի կիսամյա արդյունքների ամփոփում և գնահատում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
228. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը մաքսային կանոնների խախտումների համար նշանակված պատասխանատվության միջոցների արդյունավետության բարձրացում ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե 2003 թ.

հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
229. «Հանրային սննդի կազմակերպման կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի պահանջների ապահովում, սպառողների իրավունքների իրավական ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

«Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
230. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ոլորտում տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունների սահմանում, «Կրթության մասին» և «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքների պահանջների միջև եղած հակասությունների վերացում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար

2003 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ  
231. «Բնակչությանը պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնություն և վերականգնողական պարագաներ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի պահանջի կատարման ապահովում

ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

2003 թվականի նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

 
232. «Փախստականների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը օրենքի առանձին դրույթների միջազգային նորմերին համապատասխանեցում ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և փախստականների վարչություն 2003 թ.

հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
233. (233-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1415-Ն) 
234. (234-րդ կետն ուժը կորցրել է 24.12.03 N 1711-Ն)
235. «Համահայկական մարզական երրորդ խաղերի անցկացման և կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստան-սփյուռք մարզական համագործակցության խորացման, տարբեր երկրների հայ մարզիկների հնարավորությունների դրսևորման, մարզական պայքարի ունակությունների ձեռքբերման, կապերի և հարաբերությունների հաստատման, մայր հայրենիքի հետ շփվելու հնարավորության ապահովում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Խաղերի համաշխարհային կազմկոմիտե

2003 թ.

հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ

արտաբյուջետային, առանձին ներկայացվող նախահաշվի հիման վրա
236. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 864 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը կենսապաշարների օգտագործման գծով վճարի գործող դրույքաչափերի օպտիմալացում, նոր տեսակների համար դրանց չափերի սահմանում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

2003 թ.

հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ

 
237. (237-րդ կետն ուժը կորցրել է 31.07.03 N 933-Ն)  
238. «Քաղաքացիների կողմից տրամադրված սեռաբջիջների և սաղմի պահպանման կարգի ու պայմանների մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Մարդու վերարտադրողական առողջության և իրավունքի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի պահանջների կատարում ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2003 թ.

հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
239. (239-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.12.03 N 1720-Ն) 
240. «Փոստային կապի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոստային կապի բնագավառում գործունեության իրականացման իրավական հիմքերի, փոստային կապի գործունեության կարգավորմանն ուղղված պետական կառավարման մարմինների լիազորությունների, ինչպես նաև փոստային կապի գործունեությանը մասնակցող կամ փոստային կապի ծառայություններից օգտվող քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքների ու պարտականությունների սահմանում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 2003 թ.

հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
241. «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության պետական գնումներին վերաբերող նախապայմանների կատարման ապահովում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
242. «Ջրամատակարարման և ջրօգտագործման ոլորտում ապօրինությունների կանխման ու վերացման աշխատանքների կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ապօրինի ջրօգտագործողների բացահայտում և օրինականացում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 2003 թ.

հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
243. (243-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1421-Ն) 
244. (244-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1421-Ն) 
245. «Սելեկցիոն նվաճումների Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը սելեկցիոն նվաճումների պետական գրանցամատյանի վարման կարգավորում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 2003 թ.

հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

 
246. «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը տեսչական գործունեության հստակեցում և օրենքների միջև անհամապատասխանության վերացում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 2003 թ.

օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ

 
247. (247-րդ կետն ուժը կորցրել է 25.09.03 N 1226-Ն)
248. «Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման և բաշխիչ համակարգեր» վարկային ծրագրի շրջանակներում «Շինուհայր», «Աշնակ», «Արարատ-2», «Լիճք» 220 կՎ ենթակայանների վերազինման միջազգային մրցույթների արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը էներգահամակարգի հուսալիության բարձրացում, ենթակայանների սարքավորումների արդիականացում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն 2003 թ.

օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ

Համաշխարհային բանկ
249. «Հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը օրենսդրական դաշտի կատարելագործում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ

 
250. «Սպառողների կենցաղային և այլ տեսակի սպասարկումների (աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման և ծառայությունների առանձին տեսակների մատուցման) կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի պահանջների ապահովում, սպառողների իրավունքների իրավական ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

«Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
251. «Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում առուվաճառքի կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի պահանջների ապահովում, սպառողների իրավունքների իրավական ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
«Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
252. «Սպառողական ապրանքների շուկաներում առուվաճառքի կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի պահանջների կատարման ապահովում, սպառողների իրավունքների իրավական ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

«Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
253. «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի արդյունաբերական անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը արտադրության մեջ աշխատանքների անվտանգ կատարման, վտանգավոր օբյեկտների ապահովագրման և տեխնիկական անվտանգության այլ պարամետրերի օրենսդրական ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն 2003 թ.

օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ

 
254. (254 կետն ուժը կորցրել է N 1188-Ն) 
255. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի կատարման ապահովում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն
2003 թ.

օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ

 
256. «Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի պահպանման, տարածման և զարգացման 2004 թվականի պետական տարեկան ծրագիր» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ և 31-րդ հոդվածների պահանջների կատարում, ՀՀ մշակույթի պահպանման, տարածման և զարգացման համար իրավական դաշտի ստեղծում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 2003 թ.

օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
257. «Ընդհանուր տարածում և ռազմավարական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոների ցանկերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների հատուկ ցանկի հաստատման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ տարածքում ռազմավարական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոների ցանկի ամրագրում, Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի 9-րդ ենթակետի պահանջի կատարում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն
2003 թ.

օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ

 
258. «Հայաստանի Հանրապետությունում որոնման և փրկարարական ծառայությունների կազմակերպման ու համագործակցության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը որոնողափրկարարական աշխատանքների որոնողափրկարարական ծառայության անմիջական մաս չկազմող ծառայությունների, ինչպես նաև առկա միջոցների ներգրավման կանոնակարգում և «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված պահանջի կատարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչություն

2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
259. (259-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1421-Ն)  
260. «Ճապոնիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման և բաշխիչ համակարգեր» վարկային ծրագրի շրջանակներում SCADA համակարգի ներդրման միջազգային մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը էներգահամակարգի օպերատիվ կապի և կառավարման նոր համակարգի ներդրում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն Միջազգային համագործակցության ճապոնական բանկի համաձայնությունն ստանալու օրվանից 20-օրյա ժամկետում Միջազգային համագործակ ցության ճապոնա կան բանկ
261. (261-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1415-Ն) 
262. «Մաքսային ծառայության պաշտոնների անվանացանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե 2003 թ.

սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ

 
263. (263-րդ կետն ուժը կորցրել է 23.10.03 N 1312-Ն)
264. (264-րդ կետն ուժը կորցրել է 24.12.03 N 1716-Ն)
265. «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ բնակչության միգրացիայի իրավիճակի փոփոխություններից բխող խնդիրների լուծման միջոցառումների մշակում ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և փախստականների վարչություն 2003 թ.

սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
266. «Պարենային և ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ առուվաճառքի կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի պահանջների կատարման ապահովում, սպառողների իրավունքների իրավական ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
«Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
267. «Հեղուկ վառելիքի և տեխնիկական հեղուկների մանրածախ առուվաճառքի կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

«Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
268. «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջների կատարում, պատմամշակութային արժեքներին հուշարձանի կարգավիճակի շնորհում և ըստ նշանակության դասակարգում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
269. «Իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին պատկանող հողամասերի սահմաններում գտնվող ընդհանուր տարածում ունեցող օգտակար հանածոների արդյունահանման և ստորերկրյա կառույցների շինարարության իրականացման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին պատկանող հողամասերի սահմաններում ընդերքօգտագործման կանոնակարգում,

Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի պահանջի կատարում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն
2003 թ.

սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
270. «Գնահատման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտներ հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունում գնահատման ստանդարտների ընդունում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2003 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
271. «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ավտոմոբիլային փոխադրումների ծառայությունների, սպառողների և փոխադրողների շահերի պաշտպանության, երաշխավորված փոխադրումների իրականացման, փոխադրումների անվտանգության ապահովման և անբարեխիղճ մրցակցությունից պաշտպանության ապահովում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 2003 թ.

սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
272. «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը կարգապահական և վարչական կարգով կալանքի վերցված անձանց իրավական դրության սահմանում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն 2003 թ.

սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
273. «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների չափերի և օգտագործման կարգի պահանջներն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ էներգահամակարգի անվտանգ շահագործման ապահովում և դժբախտ պատահարների կանխարգելման միջոցառումների իրականացում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Երևանի քաղաքապետարան

ՀՀ մարզպետարաններ
2003 թ.

սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
274. Կապի և տեղեկատվայնացման ոլորտի զարգացման հայեցակարգը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը կապի և տեղեկատվայնացման ոլորտի կարգավորում և զարգացման ռազմավարության մշակում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 2003 թ.

սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
275. «Հայաստանի Հանրապետությունում ավիացիոն պատահարների և միջադեպերի քննության անցկացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ավիացիոն պատահարների և միջադեպերի պատճառների բացահայտում, քննության անցկացման կանոնակարգում և «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջի կատարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն 2003 թ.

սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
276. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը օրենքի կատարելագործում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
277. «Հայաստանի Հանրապետության թանգարանային հավաքածուի և թանգարանների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ թանգարանների գործունեության և թանգարանային առարկաների կառավարման համար իրավական դաշտի ստեղծում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 2003 թ.

սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
278. (278-րդ կետն ուժը կորցրել է 30.10.03 N 1347-Ն)  
279. (279-րդ կետն ուժը կորցրել է 25.09.03 N 1225-Ն)  
280. «Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման գործունեության հարաբերությունների կարգավորում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2003 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
281. «Հայաստանի Հանրապետությունում ռիելթորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունում ռիելթորական գործունեության հարաբերությունների կարգավորում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2003 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
282. «Առանձին կանգնած արտադրական նշանակության շինությունների գնահատման նպատակով դրանց տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2003 թ.

սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
283. (283-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1421-Ն)  
284. (284-րդ կետն ուժը կորցրել է 13.11.03 N 1459-Ն)
285. Կրթության որակի և համապատասխանության վարկային ծրագիրը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Կրթության որակի և համապատասխանության վարկային ծրագրի իրականացում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
286. «Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի և Սյունիքի մարզերի հողատարածքների հումանիտար ականազերծման աշխատանքների կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը գյուղատնտեսական նշանակության և անտառային ծածկույթների հողատարածքների ականներից մաքրում ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար

2003 թ.

սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
287.(287-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.12.03 N 1593-Ն) 
288. «Ճապոնիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման և բաշխիչ համակարգեր» վարկային ծրագրի շրջանակներում 110 կՎ 33 ենթակայանի վերազինման միջազգային արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը էներգահամակարգի հուսալիության բարձրացում, ենթակայանների սարքավորումների արդիականացում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն Միջազգային համագործակցության ճապոնական բանկի համաձայնությունն ստանալու օրվանից 20-օրյա ժամկետում Միջազգային համագործակցության ճապոնական բանկի միջոցներ
289.  (289-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1414-Ն)
290. «Ապրանքների փորձաքննության և հետազոտություն իրականացնելու համար մաքսային լաբորատորիա ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան մաքսային լաբորատորիայի ստեղծում ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե 2003 թ.

հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
291. «Հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բացակայության դեպքում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքից բխող փոփոխություններին համապատասխանեցում, ՀՀ տարածքում կառուցապատման գործընթացի կանոնակարգում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
292. «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ լեզվական քաղաքականության պետական ծրագրի իրականացում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
293. «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման խմբագրման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ լեզվական քաղաքականության պետական ծրագրի իրականացում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
294. «Իմունիզացիայի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը պատվաստումների խնդրի շուրջ իրավական դաշտի կանոնակարգում ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2003 թ.

հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
295. «Գիտական աստիճանաշնորհման կարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը գիտական կադրերի պատրաստման արդյունավետ համակարգի ձևավորման իրավական ապահովում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
296. «Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի և արխիվների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ արխիվների գործունեության և արխիվային փաստաթղթերի կառավարման համար իրավական դաշտի ստեղծում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 2003 թ.

հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
297. «Շարժիչային վառելիքի այլընտրանքային տեսակների օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը շարժիչային ավանդական հեղուկ վառելիքատեսակները սեղմված բնական գազով փոխարինելու նպաստավոր պայմանների ապահովում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 2003 թ.

հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

միջազգային դոնոր կազմակերպություններից ներգրավվող միջոցներ
298. «Վերականգնման ենթակա բազմաբնակարան բնակելի շենքերի հետագա օգտագործման միջոցառումների ծրագրի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 3-րդ կարգի վնասվածության բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերականգնմանուժեղացման ծրագրի մշակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
299. (299-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1415-Ն) 
300. «Հայաստանի Հանրապետության 2004-2006 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջի կատարում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 2003 թ.

նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ

 
301. (301-րդ կետն ուժը կորցրել է 14.08.03 N 1017-Ն)  
302. (302-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1415-Ն)  
303. «Հայկական երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության 2004-2006 թվականների ֆինանսական հոսքերի ծրագրավորման աշխատանքների իրականացում և ՀՀ կառավարություն համապատասխան առաջարկություն ներկայացնելը ընկերության ֆինանսական կառավարման մեխանիզմների կատարելագործում, տնտեսական առավել արդյունավետ որոշումներ ընդունելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգի ձևավորում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

2003 թ.

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
304. «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2004 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի զարգացում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն 2003 թ.

նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե այլ աղբյուրներ
305. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերի առկա ուսուցման մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ պետական բուհերի ընդունելության կազմակերպում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
306. (306-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1415-Ն)
307. «Գրադարանային գործի և գրադարանների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ գրադարանների գործունեության համար իրավական դաշտի ստեղծում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
308. «Առողջության համար վնասակար և առանձնապես վնասակար, առանձնապես ծանր աշխատանքների և մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը աշխատանքի բնականոն պայմաններից շեղումների դեպքում աշխատանքի վարձատրության կանոնակարգում ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
309. «Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բնակչության շրջանում տուբերկուլյոզի վաղ հայտնաբերման, կանխարգելման և բուժման գործընթացի բարելավում ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

միջազգային կազմակերպու թյուններ
310. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը մարզերի և բնակավայրերի սահմանների նկարագրում, բնակավայրերի կրկնվող, օտար, անբարեհունչ անվանումների փոփոխում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
311. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը օրենքի ընդունումից հետո ընկած ժամանակահատվածում էներգետիկայի բնագավառում կատարված էական փոփոխությունների ներառում գործող օրենքում ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով

2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
312. «Երևան քաղաքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը մայրաքաղաքում պետական և տարածքային կառավարման, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման առավել արդյունավետ և փոխհամաձայնեցված քաղաքականության իրականացում Երևանի քաղաքապետ 2003 թ.

նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
313. 11-ամյա կրթության հենքային չափորոշիչի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 2001-2005 թվականների պետական ծրագիր» ՀՀ օրենքի 1-ին բաժնի 10-րդ կետի պահանջի կատարում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ

 
314. «Փաստաթղթերի պարտադիր օրինակի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ մշակութային ժառանգության պահպանության համար իրավական դաշտի ստեղծում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
315. «Ալկոհոլամոլության և թմրամոլության դեմ պայքարի ազգային ծրագրի հաստատման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը բնակչության շրջանում ալկոհոլամոլության և թմրամոլության տարածման դեմ պայքարի կազմակերպում և իրավական դաշտի կանոնակարգում ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ

միջազգային կազմակերպություններ
316. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի օրենսդրության կատարելագործում ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ

 
317. (317-րդ կետն ուժը կորցրել է 10.07.03 N 843-Ն) 
318. «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը գիտության ոլորտի օրենսդրական դաշտի կարգավորում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա

2003 թ.

դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ

 
319. (319-րդ կետն ուժը կորցրել է 11.12.03 N 1761-Ն) 
320. Հայաստանում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման վերաբերյալ ՀՀ կառավարություն առաջարկություն ներկայացնելը Հայաստանի ներգրավում համաշխարհային գլոբալ շուկաներում, գործարար կապերի և համագործակցության զարգացում և տեղական արտադրանքի արտահանման խթանում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ

 
321. (321-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1415-Ն) 
322. (322-րդ կետն ուժը կորցրել է 24.12.03 N 1716-Ն)
323. (323-րդ կետն ուժը կորցրել է 06.11.03 N 1415-Ն)  
324. Խաղողագործության և գինեգործության զարգացման մասին հայեցակարգը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը հանրապետության խաղողագործության և գինեգործության զարգացման հիմնական ուղղությունների հստակեցում, որը հիմք կծառայի նշված ոլորտի զարգացման ծրագրի մշակման և ներդրման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

 
325. (325-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.12.03 N 1599-Ն)
326. «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջների կատարում, պատմամշակութային արժեքներին հուշարձանի կարգավիճակի շնորհում և ըստ նշանակության դասակարգում ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

ՀՀ պետական բյուջե
327. (327-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.12.03 N 1599-Ն,  24.12.03 N 1716-Ն)  
328. «Իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառման կարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառման մեխանիզմների կատարելագործում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
329. Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման համակարգի բարեփոխումների ծրագիրը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման բնագավառում բարեփոխումների ուղղությունների հստակեցում` ըստ բարեփոխումների իրականացման ժամանակացույցի և պահանջվող ֆինանսական միջոցների ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
330. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության օրենսդրական դաշտի համապատասխանեցում «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքին և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքին ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
331. «Վճարահաշվարկային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

ոլորտի կարգավորում

ՀՀ կենտրոնական բանկ 2003 թ.

դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
332. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը չեկերի շրջանառության կարգավորում, գրավի իրացման մեխանիզմների հստակեցում ՀՀ կենտրոնական բանկ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 
333. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության թափանցիկության ապահովում և ՀՀ կենտրոնական բանկին առնչվող դրույթների հստակեցում ՀՀ կենտրոնական բանկ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

 

3331. «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

լիազորված մարմնի որոշ գործառույթների փոխանցում համակարգի ոչ առևտրային կազմակերպություններին

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ.
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

3332. «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

չափումների միասնականության ապահովման բնագավառում վերահսկողությանը վերաբերող նորմերի սահմանում և լիազորված մարմնի որոշ գործառույթների փոխանցում համակարգի ոչ առևտրային կազմակերպություններին

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ. դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

3333. «Նորմատիվ պահանջներին արտադրանքի և ծառայությունների համապատասխանության հավաստման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

համապատասխանության հավաստման բնագավառում վերահսկողությանը վերաբերող նորմերի սահմանում և լիազորված մարմնի որոշ գործառույթների փոխանցում համակարգի ոչ առևտրային կազմակերպություններին

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

2003 թ. դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

334. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը մասնավորեցման ենթակա բոլոր ընկերությունների մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկում և դրանց հետագա մասնավորեցում ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն տարվա ընթացքում  
335. Մասնավորեցման գործընթացի մասին եռամսյակային հաշվետվություններ ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ կառավարությանը գործընթացի մասին տեղեկատվության տրամադրում ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 25-ը  
336. Համայնքներին սեփականության իրավունքով հողամասերի փոխանցման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը հողի շուկայում համայնքի մասնակցության ապահովում, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի առաջին մասի կիրարկում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար

2003 թ. պարբերաբար  
337. «Համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը համայնքներին սեփականության իրավունքով անհատույց փոխանցելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ՀՀ հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջների կատարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար

պարբերաբար Եվրահամայնքի պարենային ապահովման ծրագիր
338. «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմանների ճշգրտման և նկարագրման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե պարբերաբար Եվրահամայնքի պարենային ապահովման ծրագիր

Համաշխարհային բանկ

339. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարության ծրագիրը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը հանրապետության տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակի գնահատում, գյուղատնտեսության զարգացման սահմանափակումների ու հնարավորությունների բացահայտում, միջին և հեռանկարային ժամանակահատվածների համար ճյուղի կայուն զարգացման ռազմավարության կանխորոշում և երկրի պարենային ապահովման մակարդակի բարձրացում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի ընդունումից հետո  
340. Եվրոպական հանձնաժողովի «Պարենային ապահովությունը Հայաստանում» ծրագրի շրջանականերում նախատեսված միջոցառումների կատարման մասին տեղեկատվությունը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Պարենային ապահովությունը Հայաստանում» ծրագրի նախապայմանների կատարմանը նպաստում, դրանց ընթացքի ուսումնասիրում, ծագած խնդիրների լուծման միջոցառումների մշակում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն տարեկան 2 անգամ` 2003 թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ, դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ  
341. Հայաստանի Հանրապետության պարենային ապահովության քաղաքականության ծրագրով 2003 թվականի համար նախատեսված միջոցառումների իրականացման ընթացքի մասին ամփոփ տեղեկատվություն ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Եվրոպական հանձնաժողովի «Պարենային ապահովությունը Հայաստանում» ծրագրի միջոցառումների կատարման ապահովմանը նպաստում, հանրապետության բնակչության պարենային ապահովության բարելավման գործընթացի համակարգում և իրավիճակի գնահատում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն տարեկան 3 անգամ` 2003 թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ, սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ, դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ  
342. Համայնքների հողերի օգտագործման (այդ թվում` ժամանակավոր) սխեմաները հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը հողօգտագործման պլանավորում և արդյունավետության բարձրացում, հողային հարաբերություններում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու համար իրավական հիմքերի ստեղծում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2003 թ. պարբերաբար  
343. «Անցանկալի անձանց տվյալների բանկ վարող իրավասու մարմնի, տվյալների բանկում տեղեկություններ մտցնելու իրավասու մարմինների, ինչպես նաև տվյալների բանկից օգտվելու իրավունք ունեցող պետական մարմինների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության

ծառայություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն
«Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո մեկամսյա ժամկետում  
344. «Հայաստանի Հանրապետություն մուտքն արգելող վարակիչ հիվանդությունների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ առողջապահության նախարարություն «Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո մեկամսյա ժամկետում  
345. «Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզայի համար գանձվող պետական տուրքի կոնկրետ դրույքաչափերի մասին» ՀՀ կառավարության օրենքի ուժ ունեցող որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն «Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո մեկամսյա ժամկետում  
346. «Օտարերկրյա քաղաքացիների հրավերի տիպային ձևը, հրավերը հաստատող իրավասու մարմինները, ինչպես նաև հրավերների հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն «Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո երկամսյա ժամկետում  
347. «Հայաստանի Հանրապետության ըստ նպատակի մուտքի վիզայի տեսակների և դրանց վավերականության ժամկետների, Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացու կացության կարգավիճակի, կացության քարտի ձևի, այն տալու, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների հաշվառման կարգի, օտարերկրյա քաղաքացիների տարանցիկ երթևեկության մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման ապահովում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն
«Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո մեկամսյա ժամկետում  
348. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարովի ավտոճանապարհների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Վճարովի ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն   «Վճարովի ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում 
349. «Վճարովի ավտոմոբիլային ճանապարհները տիրապետողին հանձնելու մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Վճարովի ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն  «Վճարովի ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում
350. Ջերմամատակարարող ընկերությունների առևտրայնացման, ինստիտուցիոնալ վերափոխման ֆինանսական առողջացման և ակտիվների կամ կառավարման մասնավորեցման ծրագրերի վերաբերյալ առաջարկություն ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող գործող և նոր հիմնադրվող ջերմամատակարարող ընկերությունների գործունեության իրականացում` բացառապես առևտրային հիմքերով, մասնավոր կառավարման հանձնում, մասնավորեցում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն Ջերմամատակարարման և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին աջակցության ծրագրերի կառավարման խորհուրդ

Երևանի քաղաքապետ

ՀՀ մարզպետներ (համայնքների ղեկավարների հետ համագործակցելով)
մինչև 2003 թ. դեկտեմբերի 20-ը` Երևան քաղաքի մասով Վարկային ծրագրի կանխավճար և ՀՀ պետական բյուջե
351. «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի իրականացում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի ընդունումից հետո երկամսյա ժամկետում ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ
352. ՀՀ բնակավայրերի ջերմամատակարարման ռազմավարության մեջ բնութագրված ինքնավար կաթսայատների ջերմամատակարարման սակագներն ազատականացնելու, ինքնավար ջերմաարտադրողների գործունեությունն առանց պետական լիցենզավորման իրականացնելու և դրանց նկատմամբ պետական կարգավորման միջոցառումները միայն անվտանգության և բնապահպանական ստանդարտների սահմանմամբ ու դրանց պահպանման նկատմամբ տեսչական հսկողությամբ սահմանափակելու, ինչպես նաև կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգերից շենքերի ու շինությունների ջեռուցման համար ջերմային էներգիայի սակագինը հաստատուն և փոփոխական մասերի տրոհելու հնարավորության հարցերի վերաբերյալ «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ջերմամատակարարման ոլորտում մրցակցային միջավայրի ստեղծում, ջերմամատակարարման հետ կապված պետական կարգավորման շրջանակների նեղացում և կարգավորման գործընթացների առավելագույնս պարզեցում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով
ծրագրի նախապատրաստման միջոցների համաձայնագրի գործողության ժամանակաշրջանում  
353. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքից բխող ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը դրամարկղային գործառնությունների իրավական կարգավորման ապահովում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո 5-ամսյա ժամկետում  
354. «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքից բխող ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունում աուդիտորական գործունեության զարգացման և իրավական կարգավորման ապահովում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո 5-ամսյա ժամկետում  
355. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության կատարելագործում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն նոր խմբագրությամբ «Ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
356. «Ապահովագրության մասին» ՀՀ նոր օրենքից բխող կանոնակարգերի նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության կատարելագործում ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն նոր խմբագրությամբ «Ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո 6-ամսյա ժամկետում  
357. «Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունում առևտրի կազմակերպման իրավական դաշտի կանոնակարգում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն «Առևտրի մասին» ՀՀ օրենքի մշակման հայեցակարգի հաստատումից հետո 6-ամսյա ժամկետում  
358. «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման կարգերը և ընթացակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը իրավաօրենսդրական դաշտի ստեղծում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո 5-ամսյա ժամկետում  
359. «Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը իրավաօրենսդրական դաշտի ստեղծում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո 5-ամսյա ժամկետում  
360. «Զբոսավարի և ուղեկցորդի գործունեության լիցենզավորման կարգերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը իրավաօրենսդրական դաշտի ստեղծում ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն

ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո 5-ամսյա ժամկետում  
361. «Հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը Հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրի իրականացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ Հակակոռուպցիոն ծրագրերի հետ կապված աշխատանքները համակարգող հանձնաժողով «Հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրի ընդունումից հետո մեկամսյա ժամկետում  
362. «Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներով ավտոմոբիլային տրանսպորտով ծանրաքաշ և մեծ եզրաչափերով բեռների փոխադրման կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ավտոմոբիլային ճանապարհներով բեռների փոխադրման աշխատանքի անվտանգության ապահովում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն «Երթևեկության անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
363. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին գովազդի տեղադրման կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին գովազդի տեղադրման աշխատանքների կանոնակարգում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն «Երթևեկության անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
364. «Օտարերկրյա պետությունում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետի ամուսնու սոցիալական ապահովագրության ժամանակաշրջանում սոցիալական ապահովագրության մուծումների կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի կատարման ապահովում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո ՀՀ պետական բյուջե
365. «Օտարերկրյա պետությունում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետի բժշկական ապահովագրության վճարի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի կատարման ապահովում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2003 թ.

2-րդ կիսամյակ

ՀՀ պետական բյուջե
366. «Հուղարկավորության կազմակերպման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը օրենքի կիրարկման ապահովում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն Երևանի քաղաքապետ «Հուղարկավորության կազմակերպման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում  
367. Ճապոնիայի կառավարության 2 KR դրամաշնորհային ծրագրի գործընկերային հիմնադրամի միջոցների օգտագործման ուղղությունների վերաբերյալ ՀՀ կառավարություն առաջարկություններ ներկայացնելը գործընկերային հիմնադրամի միջոցների օգտագործման կանոնակարգում և այն հիմնականում գյուղատնտեսության ոլորտի առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների իրականացմանն ուղղում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն Ճապոնական կողմի հետ առաջարկությունը համաձայնեցնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Ճապոնիայի կառավարության 2 KR ծրագրով ներկրված ռեսուրսների դրամայնացումից գոյացող միջոցներ

 

(Ցանկը փոփ. 07.03.03 N 234-Ն, խմբ. 20.03.03 N 261-Ն, փոփ. 27.03.03 N 301-Ն, 10.04.03 N 372-Ն, խմբ. 17.04.03 N 417-Ն, փոփ. 23.04.03 N 440-Ն, 23.04.03 N 441-Ն, 23.04.03 N 450-Ն, լրաց. 23.04.03 N 462-Ն, փոփ. 23.04.03 N 448-Ն, 02.04.03 N 506-Ն, խմբ. 08.05.03  N 535-Ն, փոփ. 08.05.03  N 498-Ն, 22.05.03 N 591-Ն, 05.06.03 N 683-Ն, 13.06.03 N 709-Ն, 03.07.03 N 802-Ն, 03.07.03 N 805-Ն, 10.07.03 N 842-Ն, 10.07.03 N 843-Ն, 10.07.03 N 844-Ն, 10.07.03 N 845-Ն, 23.07.03 N 897-Ն, 23.07.03 N 904-Ն, 31.07.03 N 933-Ն, 14.08.03 N 1014-Ն, 14.08.03 N 1017-Ն, 14.08.03 N 1018-Ն, 28.08.03 N 1181-Ն, 04.09.03 N 1105-Ն, 11.09.03 N 1145-Ն, 11.09.03 N 1146-Ն, 11.09.03 N 1147-Ն, 11.09.03 N 1148-Ն, 11.09.03 N 1148-Ն, 11.09.03 N 1188-Ն, 17.09.03 N 1167-Ն, 17.09.03 N 1195-Ն, 25.09.03 N 1265-Ն, 25.09.03 N 1225-Ն, 02.10.03 N 1244-Ն, 23.10.03 N 1312-Ն, խմբ., փոփ. 30.10.03 N 1347-Ն, 06.11.03 N 1403-Ն, 06.11.03 N 1404-Ն, 06.11.03 N 1405-Ն, 06.11.03 N 1414-Ն, 06.11.03 N 1415-Ն, 06.11.03 N 1421-Ն, 13.11.03 N 1459-Ն, 27.11.03 N 1526-Ն, 27.11.03 N 1554-Ն, 04.12.03 N 1593-Ն, 04.12.03 N 1594-Ն, 04.12.03 N 1598-Ն, 04.12.03 N 1599-Ն, 04.12.03 N 1603-Ն, 11.12.03 N 1761-Ն, 18.12.03 N 1717-Ն, 18.12.03 N 1719-Ն, 18.12.03 N 1720-Ն, 18.12.03 N 1721-Ն, 24.12.03 N 1711-Ն, 24.12.03 N 1716-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան