Համարը 
ՀՕ-68-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2008.06.18/38(628) Հոդ.605
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
19.05.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.06.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.06.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2008 թվականի մայիսի 19-ին

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակում «16. Տրանսպորտի բնագավառ» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«16. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ    

               

1.

Կանոնավոր օդային հաղորդակցություն

ԿՄ

Բ

-

Փ

-

Ո

Հ

-

2.

Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության
կազմակերպում

ԿՄ

Բ

Ա

Փ

-

Ո

Հ

-

3.

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
զննության գործունեություն

ԿՄ

Բ

-

-

Մ

-

Հ

Վ

4.

Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային
տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների
կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-

5.

Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

-

-»:

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2008 թ. հունիսի 10

Երևան

ՀՕ-68-Ն