Համարը 
N 156-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.03.04/13(679) Հոդ.219
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
19.02.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.02.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՄԱՍԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

19 փետրվարի 2009 թվականի N 156-Ն

 

ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՄԱՍԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել հատուկ պահպանվող ավազանային տարածքների կամ դրանց որևէ մասի ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2009 թ. փետրվարի 23

Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

փետրվարի 19-ի N 156-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՄԱՍԻ

 

1. Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածքում են գտնվում հետևյալ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները` իրենց ջրային ռեսուրսներով`

1) «Ախնաբադի կենու պուրակ (անտառակ)» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզում, Միափորի լեռնաշղթայի Ծաղկոտ լեռնաբազուկի վրա, Պոլազ գետի ավազանում, Աղավնավանք գյուղի մոտ, Ախնաբադի եկեղեցու հարևանությամբ, ծովի մակերևույթից 1400-1700 մետր բարձրության վրա.

2) «Արջատխլենու» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաղաղաղբյուր գետի ավազանում, Իջևանի լեռնաշղթայի լանջերին, ծովի մակերևույթից 1500-1800 մետր բարձրության վրա.

3) «Մրտավարդենու» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում, Փամբակի և Ծաղկունյաց լեռնաշղթաների լանջերին, զբաղեցնում է Կոտայքի, Գուգարքի, Իջևանի շրջանները: Գտնվում է ծովի մակերևույթից 1900-2200 մետր բարձրության վրա.

4) «Մարգահովտի» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում, Փամբակի և Ծաղկունյաց լեռնաշղթաների լանջերին, Փամբակ գետի ավազանում, ծովի մակերևույթից 1900-2200 մետր բարձրության վրա.

5) «Գյուլագարակի» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում, Բազումի և Գուգարաց լեռների լանջերին, Քարհանք-ջուր գետակի հովտում, ծովի մակերևույթից 1300-1850 մետր բարձրության վրա.

6) «Իջևանի» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզում, Աղստև գետի ավազանում, Իջևանի և Կայենի լեռնաշղթաների լանջերին, ծովի մակերևույթից 900-2100 մետր բարձրության վրա.

7) «Գանձաքարի (Վերին Աղդանի)» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզում և զբաղեցնում է Փայտաջուր գետի ավազանը, Աղստև գետի աջափնյա վտակը, ծովի մակերևույթից 815.8-887 մետր բարձրության վրա.

8) «Դիլիջան» ազգային պարկը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզում, Փամբակի, Արեգունու, Միափորի, Գուգարաց լեռնաշղթաների լանջերին, Աղստև և Գետիկ գետերի ավազաններում: Ազգային պարկի տարածքով հոսում են Աղստև գետը և դրա հիմնական վտակները` Հովաջուրը, Շտողանաջուրը, Բլդանը, Հաղարծինը, Գետիկը: Ազգային պարկում գտնվում են Պարզ լիճը և Տզրկալիճը: Գտնվում է ծովի մակերևույթից 1070-2400 մետր բարձրության վրա:

2. Սևան-Հրազդան ջրավազանային կառավարման տարածքում են գտնվում հետևյալ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները` իրենց ջրային ռեսուրսներով`

1) «Բանքսի սոճու» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում, Մարմարիկ գետի ավազանում, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի լանջերին, ծովի մակերևույթից 1800-2000 մետր բարձրության վրա.

2) «Արզականի-Մեղրաձորի» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում, Դարալիկ և Մարմարիկ գետերի ավազանում, ծովի մակերևույթից 1600-2100 մետր բարձրության վրա.

3) «Գետիկի» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում, Գետիկ գետի ավազանում, զբաղեցնում է Աղստև գետի աջափնյա վտակը: Գտնվում է ծովի մակերևույթից 1500-2700 մետր բարձրության վրա.

4) «Հանքավանի ջրաբանական» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում, Մարմարիկ գետի վերին հոսանքում, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի լանջերին, ծովի մակերևույթից 1947-2370 մետր բարձրության վրա.

5) «Սևան» ազգային պարկը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում: Զբաղեցնում է Սևանա լիճը և նրա ափամերձ գոտին` մինչև մայրուղին, շրջապատված է Արեգունի, Գեղամա, Վարդենիս, Փամբակ և Սևանի լեռների լանջերով: Լճի ջրհավաք ավազանի մեջ մտնում է այն տարածքը, որի մակերևութային և ստորերկրյա ջրերը հոսում են դեպի Սևանա լիճ: Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի մասն են կազմում նաև Կեչուտի և Սպանդարյանի ջրամբարները, Արփա և Որոտան գետերի ջրհավաք ավազանները` մինչև Կեչուտի ջրամբար: Գտնվում է ծովի մակերևույթից 2000 մետր բարձրության վրա.

6) «Էրեբունի» պետական արգելոցը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատյան գոգավորության նախալեռնային հատվածում` Ողջաբերդի սարավանդի լանջերին, Շորբուլախ և Գեղադիր գյուղերի մոտակայքում, լեռնային տափաստանների և կիսաանապատների սահմանագծում, ծովի մակերևույթից 1300-1400 մետր բարձրության վրա.

7) «Գիհու նոսրանտառային» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի և Սևանի լեռնաշղթաների լանջերին, ծովի մակերևույթից 1950-2500 մետր բարձրության վրա:

3. Ախուրյան ջրավազանային կառավարման տարածքում է գտնվում հետևյալ բնության հատուկ պահպանվող տարածքը` իր ջրային ռեսուրսներով`

1) «Արագածի ալպյան» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզում, զբաղեցնում է Արագածի հարավային տարածքը: Գտնվում է ծովի մակերևույթից 3200-3350 մետր բարձրության վրա.

2) «Որդան կարմիր» պետական արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզում, զբաղեցնում է Արարատյան հարթավայրի կիսաանապատային տարածքները: Գտնվում է ծովի մակերևույթից 850-1000 մետր բարձրության վրա:

4. Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածքում են գտնվում հետևյալ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները` իրենց ջրային ռեսուրսներով`

1) «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզում, Գեղամա հարավային դիրքադրության և Ուրծի ու Երանոս լեռնաշղթաների հյուսիս-արևմտյան լանջերին, Ազատ և Վեդի գետերի ավազաններում, ծովի մակերևույթից 700-2800 մետր բարձրության վրա.

2) «Հերհերի նոսր անտառներ» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզում, Արփա գետի աջափնյա վտակ Հերհեր գետի ավազանում, ծովի մակերևույթից 1400-2000 մետր բարձրության վրա.

3) «Ջերմուկի» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզում, Արփա գետի ավազանում, ծովի մակերևույթից 1100-2800 մետր բարձրության վրա.

4) «Ջերմուկի ջրաբանական» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզում, Արփա գետի վերին հոսանքում, ծովի մակերևույթից 2100-2471 մետր բարձրության վրա.           

5) «Եղեգնաձորի» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզում, Արփա գետի աջափնյա վտակ Եղեգիս գետի ավազանում, ծովի մակերևույթից 1200-2800 մետր բարձրության վրա.

6) «Գոռավանի ավազուտներ» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզում, զբաղեցնում է Արարատյան գոգավորության նախալեռնային թեք հարթությունները, Վեդի քաղաքի հարավային մասը` Գոռավան գյուղի մոտ, Վեդի գետի միջին հոսանքի ձախափնյա տարածքները, ծովի մակերևույթից 1100-1200 մետր բարձրության վրա.

7) «Խորվիրապ» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզում, Արարատի հարթավայրում. Խոր վիրապ եկեղեցական համալիրի հարևանությամբ, Արտաշատ հնագույն քաղաքի մոտ, ծովի մակերևույթից 815.8-887 մետր բարձրության վրա.

8) «Գիլան» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզում, Գեղամա լեռնաշղթայի հարավային լանջերին, ծովի մակերևույթից 1330-1400 մետր բարձրության վրա:

5. Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքում են գտնվում հետևյալ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները` իրենց ջրային ռեսուրսներով`

1) «Շիկահող» պետական արգելոցը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, Ծավ և Շիկահող գետերի ավազաններում, Մեղրու լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերին, ծովի մակերևույթից 700-2400 մետր բարձրության վրա.

2) «Սև լիճ» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի Մեծ Իշխանասարի արևելյան լեռնաստորոտի խառնարանային մասում, Ղարաբաղի հրաբխային բարձրավանդակում, ծովի մակերևույթից 2658 մետր բարձրության վրա.

3) «Սոսու պուրակ» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, Խուստուփ լեռնազանգվածից սկսվող Արաքս գետի ձախակողմյան վտակի Ծավ գետի հովտի ողողատային մասում, «Շիկահող» արգելոցի հարևանությամբ, ձգվում է Ծավ գետի հունով` մոտավորապես 8 կիլոմետր երկարությամբ և 50-150 մետր լայնությամբ: Գտնվում է ծովի մակերևույթից 700-750 մետր բարձրության վրա.

4) «Գորիսի» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, Որոտան գետի և դրա վտակ Վարարակնի ավազանում, ծովի մակերևույթից 1400-2800 մետր բարձրության վրա.

5) «Բոխաքարի» արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, Հարավային Զանգեզուրի լեռնաշղթայի լանջերին, ծովի մակերևույթից 1400-2100 մետր բարձրության վրա:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան