Համարը 
ՀՕ-137-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.06.24/32(698) Հոդ.728
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
19.05.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.06.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.07.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2009 թվականի մայիսի 19-ին

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 6-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մասով`

 

«Համայնքների և մարզերի սահմանների ամրացումը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 8.1-8.43-ում:»:

 

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.1-ում:»:

 

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.2-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.2-ում:»:

 

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.3. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.3-ում:»:

 

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.4. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.4-ում:»:

 

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.5-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.5. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.5-ում:»:

 

Հոդված 8. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.6.

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.6-ում:»:

 

Հոդված 9. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.7. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.7-ում:»:

 

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.8-ում:»:

 

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.9. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.9-ում:»:

 

Հոդված 12. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.10. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.10-ում:»:

 

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.11. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.11-ում:»:

 

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.12-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.12. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.12-ում:»:

 

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.13-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.13. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.13-ում:»:

 

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.14-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.14. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.14-ում:»:

 

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.15. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.15-ում:»:

 

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.16-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.16. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.16-ում:»:

 

Հոդված 19. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.17. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.17-ում:»:

 

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.18. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.18-ում:»:

 

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.19. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.19-ում:»:

 

Հոդված 22. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.20-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.20. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.20-ում:»:

 

Հոդված 23. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.21. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.21-ում:»:

 

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.22-րդ հոդվածով`

 

 

«Հոդված 8.22. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.22-ում:»:

 

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.23-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.23. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.23-ում:»:

 

Հոդված 26. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.24. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.24-ում:»:

 

Հոդված 27. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.25-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.25. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.25-ում:»:

 

Հոդված 28. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.26-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.26. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.26-ում:»:

 

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.27-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.27. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.27-ում:»:

 

Հոդված 30. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.28-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.28. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.28-ում:»:

 

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.29-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.29. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.29-ում:»:

 

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.30-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.30. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.30-ում:»:

 

Հոդված 33. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.31-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.31. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.31-ում:»:

 

Հոդված 34. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.32-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.32. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.32-ում:»:

 

Հոդված 35. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.33-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.33. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.33-ում:»:

 

Հոդված 36. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.34-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.34. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.34-ում:»:

 

Հոդված 37. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.35-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.35. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.35-ում:»:

 

Հոդված 38. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.36-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.36. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.36-ում:»:

 

Հոդված 39. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.37-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.37. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.37-ում:»:

 

Հոդված 40. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.38-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.38. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.38-ում:»:

 

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.39-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.39. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
  

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.39-ում:»:

 

Հոդված 42. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.40-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.40. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
  

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.40-ում:»:

 

Հոդված 43. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.41-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.41. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.41-ում:»:

 

Հոդված 44. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.42-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.42. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.42-ում:»:

 

Հոդված 45. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.43-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 8.43. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.43-ում:»:

 

Հոդված 46. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 9.1-9.50-ում:»:

 

Հոդված 47. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.1. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.1-ում:»:

 

Հոդված 48. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.2-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.2. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.2-ում:»:

 

Հոդված 49. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.3. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.3-ում:»:

 

Հոդված 50. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.4. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.4-ում:»:

 

Հոդված 51. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.5-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.5-ում:»:

 

Հոդված 52. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.6. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.6-ում:»:

 

Հոդված 53. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.7. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.7-ում:»:

 

Հոդված 54. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.8. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.8-ում:»:

 

Հոդված 55. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.9-ում:»:

 

Հոդված 56. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.10. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.10-ում:»:

 

Հոդված 57. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.11. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.11-ում:»:

 

Հոդված 58. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.12-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.12. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.12-ում:»:

 

Հոդված 59. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.13-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.13. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բերդաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բերդաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.13-ում:»:

 

Հոդված 60. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.14-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.14. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
  

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.14-ում:»:

 

Հոդված 61. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.15. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.15-ում:»:

 

Հոդված 62. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.16-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.16. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.16-ում:»:

 

Հոդված 63. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.17. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.17-ում:»:

 

Հոդված 64. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.18. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.18-ում:»:

 

Հոդված 65. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.19. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.19-ում:»:

 

Հոդված 66. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.20-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.20. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.20-ում:»:

 

Հոդված 67. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.21. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.21-ում:»:

 

Հոդված 68. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.22-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.22. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.22-ում:»:

 

Հոդված 69. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.23-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.23. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.23-ում:»:

 

Հոդված 70. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.24. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.24-ում:»:

 

Հոդված 71. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.25-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.25. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.25-ում:»:

 

Հոդված 72. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.26-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.26. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.26-ում:»:

 

Հոդված 73. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.27-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.27. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.27-ում:»:

 

Հոդված 74. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.28-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.28. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.28-ում:»:

 

Հոդված 75. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.29-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.29. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.29-ում:»:

 

Հոդված 76. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.30-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.30. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.30-ում:»:

 

Հոդված 77. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.31-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.31. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.31-ում:»:

 

Հոդված 78. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.32-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.32. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.32-ում:»:

 

Հոդված 79. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.33-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.33. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.33-ում:»:

 

Հոդված 80. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.34-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.34. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.34-ում:»:

 

Հոդված 81. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.35-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.35. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.35-ում:»:

 

Հոդված 82. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.36-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.36. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.36-ում:»:

 

Հոդված 83. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.37-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.37. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.37-ում:»:

 

Հոդված 84. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.38-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.38. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.38-ում:»:

 

Հոդված 85. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.39-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.39. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.39-ում:»:

 

Հոդված 86. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.40-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.40. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.40-ում:»:

 

Հոդված 87. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.41-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.41. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.41-ում:»:

 

Հոդված 88. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.42-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.42. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.42-ում:»:

 

Հոդված 89. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.43-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.43. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.43-ում:»:

 

Հոդված 90. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.44-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.44. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.44-ում:»:

 

Հոդված 91. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.45-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.45. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.45-ում:»:

 

Հոդված 92. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.46-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.46. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.46-ում:»:

 

Հոդված 93. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.47-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.47. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.47-ում:»:

 

Հոդված 94. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.48-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.48. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.48-ում:»:

 

Հոդված 95. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.49-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.49. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.49-ում:»:

 

Հոդված 96. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.50-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.50. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.50-ում:»:

 

Հոդված 97. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 10. Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարումը, անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման տրամադրելը

 

Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` տասը տարվա ընթացքում, համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը համայնքների ղեկավարների կողմից կարող են օտարվել, ինչպես նաև անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:»:

 

Հոդված 98. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2009 թ. հունիսի 12

Երևան

ՀՕ-137-Ն

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.1

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեղրաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնանիստ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հրազդան քաղաքային, Մեղրաձոր և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետերով անցնում 960մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 682մ, հասնում է Կյումուրլու գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է նույն ուղղությամբ թիվ 4-5 սահմանակետերով, անցնում 1063մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք` հատելով Խուրաձոր գետը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 650մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 786մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 956մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք` հատելով Կյումուրլու գետը, անցնում է 1273մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` կրկին հատելով գետը, անցնում է 369մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հատում գետը, անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 879մ, հասնում է 2421.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1582մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1202մ, հասնում է 2614.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Հրազդան քաղաքային, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10935մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հրազդան քաղաքային, Լեռնանիստ և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 598մ, հասնում է Լեռնանիստ բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ բնակավայրի եզրագծով թիվ 3-9 սահմանակետերով անցնում 1350մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ ձորակով թիվ 11-27 սահմանակետերով անցնում 2581մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 1239մ, հասնում է 2049.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող «Վերին Ախտա» գեոդեզիական կետին, որը համընկնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ անցնում է 5366մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 1754մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 70մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 51մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 2569մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 677մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 677մ, հասնում է Հրազդան քաղաքային, Լեռնանիստ գյուղական և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17919մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 131մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 64մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 245մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 128մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-13 սահմանակետերով անցնում 644մ, հասնում է ժայռի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 581մ, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 559մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 71մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 23-32 սահմանակետերով անցնում 2137մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում է 1130մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում է 440մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 640մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 41մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 543մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 538մ, հասնում է 1988 նիշ ունեցող Սուր Սար լեռան գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 473մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 587մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 492մ, հատում երկաթգիծը, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նորից հարավ-արևելք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը բնակավայրի սահմանով, թիվ 55-59 սահմանակետերով անցնում է 695մ, հատելով Քաղսի-Հրազդան միջհամայնքային և Երևան-Սևան միջպետական նշանակության ճանապարհները, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61-62 սահմանակետերով անցնում է 1468մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-65 սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում է Հրազդան քաղաքային, Քաղսի և Լեռնանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14511մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 621մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 196մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 604մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1193մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 261մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32-33 սահմանակետերով անցնում 558մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 384մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 36 սահմանակետով 453մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 41-45 սահմանակետերով անցնում 466մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 47-50 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը սպորտային համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 52-55 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 59-60 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 63 սահմանակետով անցնում 158մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9902մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը համընկնում է Մարիամդարասի եռանկյունաչափական կետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ, անցնում 450մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 417մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 321մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 383մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դուրս գալով դաշտամիջյան ճանապարհից, անցնում 126մ, հասնում է 2275.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1662մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 871մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հատելով Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 27 սահմանակետով անցնում է 339մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 532մ, հասնում 1938մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 30 սահմանակետով անցնում է 358մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում է 461մ, հատելով դաշտամիջյան ճանապարհները և ձորակը, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 34-48 սահմանակետերով անցնում է 4434մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 50-57 սահմանակետերով անցնում է 2013մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 411մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով թիվ 61-74 սահմանակետերով անցնում 1314մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան և Ծաղկաձոր քաղաքային, Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17225մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.2

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Եղվարդ քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Զորավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նոր Գեղի գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Արտամետ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մրգաշեն գյուղական համայնքին և «Ե»-«Զ» հատվածով` Զովունի գյուղական համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Քասախ գյուղական համայնքին և «Է»-«Ը» հատվածով` Պռոշյան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Նոր Երզնկա գյուղական համայնքին և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԶՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Եղվարդ քաղաքային, Զորավան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1432մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 1291մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք և, անցնելով 183մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 6-16 սահմանակետերով, ձորակով անցնում 1329մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 864մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 238մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 1196մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 655մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 72մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 48մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արելք, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում 546մ, հասնում Եղվարդ-Զորավան ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, թիվ 41-51 սահմանակետերով անցնում է 1346մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 53-56 սահմանակետերով անցնում 542մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 156մ, հասնում է Եղվարդ-Նոր Գեղի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում է 1326մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 138մ, հասնում է Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զորավան և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11362մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զորավան և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1581մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 503մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 189մ, հասնում է Եղվարդ քաղաքային, Նոր Արտամետ և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2273մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Եղվարդ քաղաքային և Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 636մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով, առվով անցնում 182մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6, 7 սահմանակետերով անցնում 656մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային և Նոր Արտամետ, Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1473մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՄՐԳԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Եղվարդ քաղաքային, Մրգաշեն և Նոր Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, երկաթգծով անցնում 1339մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դարձյալ երկաթգծով անցնում 737մ, հասնում է երկաթգծի և Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 3-21 սահմանակետերով անցնում 1391մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 88մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, երկաթգծով անցնում 459մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, մտնում ձորը, թիվ 25-46 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1957մ, հասնում երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Մրգաշեն և Զովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5971մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԶՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ջրանցքի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զովունի և Քասախ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ, թիվ 1-20 սահմանակետերով անցնում 2253մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 22-31 սահմանակետերով անցնում 1496մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Մրգաշեն և Զովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3749մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՔԱՍԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Եղվարդ քաղաքային, Քասախ և Պռոշյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1076մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ, թիվ 7-17 սահմանակետերով անցնում 845մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զովունի և Քասախ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4088մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՊՌՈՇՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Եղվարդ քաղաքային, Պռոշյան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 1344.3մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 890մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1024մ, հասնում Եղվարդ քաղաքային, Քասախ և Պռոշյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1914մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԵՐԶՆԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»

 

Ձորակում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Նոր Երզնկա գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 476մ, հասնում Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 5-17 սահմանակետերով անցնում 1575մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 296մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 451մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 742մ, հասնում Եղվարդ-Նոր Երզնկա հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ավտոճանապարհով անցնում 147մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 1254մ, հատելով Աշտարակ-Եղվարդ մարզային նշանակության ավտոճանապարհը, հասնում է Եղվարդ քաղաքային, Նոր Երզնկա գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4941մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա»

 

«Ժ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.3

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հրազդան քաղաքային համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Սոլակ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ծաղկաձոր քաղաքային, Աղավնաձոր և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1573մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 889մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 2472մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, թիվ 22–24 սահմանակետերով անցնում 424մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 750մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ձորը, լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 558մ, հասնում է Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6709մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 621մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 196մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 604մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1193մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 261մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32-33 սահմանակետերով անցնում 558մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 384մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 36 սահմանակետով 453մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 41-45 սահմանակետերով անցնում 466մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 47-50 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը սպորտային համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 52-55 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 59-60 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 63 սահմանակետով անցնում 158մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9902մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ծաղկաձոր քաղաքային, Քաղսի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում է Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1400մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ծաղկաձոր քաղաքային, Բջնի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 69մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա հատելով ձորակները, թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-16 սահմանակետերով անցնում 1272մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ծաղկաձոր քաղաքային, Քաղսի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1805մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Ծաղկաձոր քաղաքային, Աղավնաձոր և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 306մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկունյաց լեռան արևմտյան լանջով, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում է 511մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է 2820.5մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 927մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 38մ, հասնում է 2631.8մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 516մ, հասնում է Բջնի գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա Բջնի գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 723մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ծաղկաձոր քաղաքային, Բջնի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3908մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.4

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՓԱՐՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ալափարս գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բջնի գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Սոլակի գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Ֆանտան գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Կարենիս գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Չարենցավան քաղաքային համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Կարենիս, «Է»-«Ա» հատվածով՝ Արզական գյուղական համայնքներին:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ալափարս, Բջնի և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1606մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 691մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 452մ, հասնում Ալափարս-Սոլակ միջգյուղյա ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնելով 2077մ, հատելով Երևան-Սևան երկաթգիծը, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով հատելով Երևան-Սևան ավտոմայրուղին, անցնում է 2685մ, հասնում Երևան-Սևան հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնելով 4420մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնում է 41մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 319մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնելով 94մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով թիվ 45-46 սահմանակետերով 524մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և, անցնելով 46մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 48-53 սահմանակետերով սահմանագիծն անցնում է 512մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 703մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 420 մ, հասնում է Ալափարս, Բջնի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14588մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ալափարս, Սոլակ և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 241մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով և լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1791մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 804մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 723մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 887մ, հասնում է Ալափարս, Սոլակ և Ֆանտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4444 մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ալափարս, Ֆանտան և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2897 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 437մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1260մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 720 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 414 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 2266 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 1276մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 856մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 475 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 198մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 206մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 430մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1172մ, հասնում Ալափարս, Սոլակ և Ֆանտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15040մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ալափարս, Կարենիս գյուղական և Չարենցավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը և Գյումուշհէկին մոտեցող ջրանցքը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 915մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 111մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 85մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 85մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում Սևան-Երևան մայրուղին, անցնում 196մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 241մ, հասնում Կարենիս, Ալափարս և Ֆանտան համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1633 մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Կարենիս, Ալափարս գյուղական և Չարենցավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է քաղաքի կողմից բաժանված տնամերձերի հարավարևմտյան մասում, սահմանագիծը տնամերձերի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ թիվ 14-18 սահմանակետերով, ճանապարհով անցնում 1491մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 1011մ, հասնում Ալափարս բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, թեքվում է արևելք և Ալափարս բնակավայրի եզրագծով անցնում 308մ, թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24-35 սահմանակետերով 2022մ երկարությամբ սահմանագիծը անցնում է ձորակով, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում է 624մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա շրջանցելով բենզալցակայանը, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 145մ, հասնում է Երևան- Չարենցավան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42-48 սահմանակետերով սահմանագիծը ավտոճանապարհով անցնում է 1346մ, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անտառային հողերի սահմանագծով անցնելով 1410մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 893մ, հասնում է երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 156մ, հասնում է ավտոճանապարհի եզրին գտնվող Ալափարս, Կարենիս գյուղական և Չարենցավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10201մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ալափարս, Կարենիս և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Կարենիս-Ալափարս միջգյուղյա ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1414 մ, հասնում Կարենիս, Ալափարս գյուղական համայնքների և Չարենցավան քաղաքի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1414մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Ալափարս, Բջնի և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով, գետով անցնում 1405մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-12 սահմանակետերով, առվով անցնում 1431 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 633մ, հասնում դաշատային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-25 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 1861մ, հասնում առվի ափին գտնվող Ալափարս, Արզական և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6202 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.5

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աղավնաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հրազդան քաղաքային համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարմարիկ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Աղավնաձոր, Մեղրաձոր գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը համընկնում է Մարիամդարասի եռանկյունաչափական կետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ, անցնում 450մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 417մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 321մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 383մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դուրս գալով դաշտամիջյան ճանապարհից, անցնում է 126մ, հասնում 2275.2 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1662մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 871մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հատելով Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 339մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 532մ, հասնում 1938մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 358մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում է 461մ, հատելով դաշտամիջյան ճանապարհները և ձորակը, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 34-48 սահմանակետերով անցնում 4434մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 50-57 սահմանակետերով անցնում 2013մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում է 411մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 61-74 սահմանակետերով անցնում 1314մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր գյուղական, Հրազդան և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17225մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Աղավնաձոր, Բջնի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1573մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 889մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 2472մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, թիվ 22–24 սահմանակետերով անցնում 424մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 750մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ձորը, լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում է 558մ, հասնում Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր գյուղական և Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6709մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 646մ, հասնում է 2790.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 865մ, հասնում է 2821.1մ նիշ ունեցող Աղավնաձոր, Բջնի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1510մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Մեղրաձոր գյուղական համայնքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1001մ, հասնում է 2169.6 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ թիվ 2 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնում 941մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 362մ, հասնում թին 4 սահմանակետին: Ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 395մ, հասնում է Հրազդան–Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, նշված ճանապարհով, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 489մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գյուղի եզրագծով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 682մ, հատելով Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 152մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 174մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 38-53 սահմանակետերով անցնում 3397մ, հասնում է Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10255մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Աղավնաձոր, Մեղրաձոր և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 846մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 549մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 2217մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Աղավնաձոր, Մեղրաձոր գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3612 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.6

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Առինջ գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բալահովիտ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետարգել գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բալահովտի գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մայակովսկի գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ձորաղբյուր գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Ջրվեժի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Երևան քաղաքին, հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Վերին Պտղնի գյուղական համայնքին:

 

ԱՌԻՆՋ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Առինջ, Վերին Պտղնի և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 526մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 50մ, հասնում է Առինջ, Բալահովիտ և Գետարգել գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 576մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԳԵՏԱՐԳԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Գետարգել գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 528մ, հատելով Գետարգել-Երևան ճանապարհը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 278մ, հասնում է գերեզմանոցի սահմանագծի մոտ գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը գերեզմանոցի կողքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 551մ, հասնում է Առինջ, Գետարգել և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1579մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Առինջ, Գետարգել և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 310մ, հասնում է Առինջ, Բալահովիտ և Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 310մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՄԱՅԱԿՈՎՍԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 681մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-25 սահմանակետերով անցնում 2705մ, հասնում է Առինջ, Մայակովսկի և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3386մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Առինջ, Ջրվեժ և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1220մ, հասնում է Առինջ, Ձորաղբյուր և Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12206մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Առինջ, Ջրվեժ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 69մ, հատելով Աբովյան-Մասիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 272մ, հասնում է Առինջ, Ջրվեժ և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 341մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

«Է»-«Ը» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԱՌԻՆՋ-ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Վերին Պտղնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 715մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Աբովյան-Մասիս ճանապարհը, թիվ 6-12 սահմանակետերով երկաթգծին զուգահեռ անցնում է 1384մ, հասնում երկաթգծի և խճուղային ճանապարհը հատող կամրջի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-22 սահմանակետերով անցնում 1459մ, հասնում է Առինջ, Վերին Պտղնի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3559մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.7

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԵԼ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արգել գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարենիս գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Նուռնուս գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Գեղի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Քարաշամբ գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԳԵԼ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Քարաշամբ և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Հրազդան գետի հունով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 2244մ, հասնում Արգել, Կարենիս և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2244մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՆՈՒՌՆՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Հրազդան գետի հունում գտնվող Արգել, Կարենիս և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, գետի հունով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1149մ, հասնում գետի հունում գտնվող Արգել, Նուռնուս և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1149մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արգել, Նոր Գեղի և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 551մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 661մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 19-21 սահմանակետերով, վարելահողերի եզրով անցնում 276մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 499մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 302մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 243մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 172մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 186մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 83մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, դաշտամիջյան ճանապարհով, թիվ 46-47 սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 943մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ լանջով անցնում է 374մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում Արգել-Նոր Գեղի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ավտոճանապարհով, թիվ 53 սահմանակետով անցնում է 278մ, հասնում ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 49մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 56-59 սահմանակետերով անցնում 217մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Նուռնուս և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7012մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Քարաշամբ և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, կիրճից դուրս գալով, ամառանոցների եզրագծով անցնում է 163մ, հատելով Քարաշամբ-Արգել ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 59մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 90մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 151մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա դարձյալ թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 2130մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 398մ, հասնում Արգել-Դովրի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 11-21 սահմանակետերով անցնում 1465մ, հասնում է Արգել, Քարաշամբ և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4558մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.8

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԶԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արզական գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարմարիկ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ալափարս գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կարենիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Քարաշամբ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Թեղենիք գյուղական համայնքին և «Է»-«Ը» հատվածով` Բուժական գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, հյուսիսից «Թ»-«Ա» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արզական, Մարմարիկ և Մեղրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1815մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով և բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-16 սահմանակետերով անցնում 2738մ, հասնում է 2787.5մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Արզական, Բջնի և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4553մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

2787.5մ նիշ ունեցող Արզական, Բջնի, և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 սահմանակետով 521մ, հասնում 2577մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 3 սահմանակետով 463մ, հասնում է անասնագոմերի մոտ գտնվող ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում 2530.6մ նիշ ունեցող թիվ 5 գեոդեզիական սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 683մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 11-13 սահմանակետերով 433մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում է 2257.5մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 16 սահմանակետով 472մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 543մ, հասնում է 1849մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 22-27 սահմանակետերով 820մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հանգստյան տան եզրագծով, թիվ 29-43 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46-52 սահմանակետերով անցնում 712մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 54-62 սահմանակետերով 886մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 64-67 սահմանակետերով անցնում 1850մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 69-72 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք` անցնելով թիվ 74-77 սահմանակետերով 2022մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 79-84 սահմանակետերով անցնում 1204մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Բջնի և Ալափարս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14247 մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արզական, Բջնի և Ալափարս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով, գետով անցնում է 1405մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-12 սահմանակետերով, առվով անցնում 1431, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա հարավ-արևմտյան ուղղությամբ թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 633մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-25 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 1861մ, հասնում առվի ափին գտնվող Արզական, Ալափարս և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6202 մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Կարենիս-Ալափարս միջհամայնքային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող Արզական, Ալափարս և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով, ձորակով անցնում 1134մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Կարենիս և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1134մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Քարաշամբ և Թեղենիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով՝ հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 1-33 սահմանակետերով անցնում է 4428մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Կարենիս և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4428 մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԹԵՂԵՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Արզական, Թեղենիք և Բուժական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 818մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 1042մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 15-22 սահմանակետերով անցնում 787մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 501մ, հատելով ձորը, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 30-34 սահմանակետերով 890մ հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-46 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 91մ, հասնում 1450.3 մ նիշ ունեցող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 1248մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 2829մ, հասնում 2268մ նիշ ունեցող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 55 սահմանակետով անցնում 1549մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում է 2211.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին տեղադրված «Կիրաշլու» գեոդեզիական կետից 100մ դեպի հարավ` թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 60 սահմանակետով անցնում 1897մ, հասնում է 1880.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 62 սահմանակետով 9614մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-68 սահմանակետերով անցնում 2109մ, հատելով Հրազդան-Նոր Գեղի ավտոճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 70-75 սահմանակետերով, գետով անցնում 1600մ, հասնում Արզական, Թեղենիք և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15433մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Արզական, Բուժական գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը համընկնում է 2851.1մ նիշ ունեցող Թեղենիս սարի գագաթին գտնվող Ալիբեկ գեոդեզիական կետի հետ, սահմանագիծը սարի գագաթի հարթություններով անցնում է 117մ դեպի արևելք, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Թեղենիսի լեռնաշղթայով անցնում 939մ, հասնում 2763.6մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 624մ, հասնում անտառային հողերի եզրագծի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1526մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 847մ, հասնում է Արզական, Բուժական և Թեղենիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4951մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա»

 

Արզական, Մեղրաձոր և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 4667մ, հասնում Արզական, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4667մ է:

 

  

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.9

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱԶ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արտավազ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Տարածքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Հանքավան գյուղական համայնքին:

 

ԱՐՏԱՎԱԶ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՐՏԱՎԱԶ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արտավազ, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 556մ, հասնում 3040.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ժայռերի եզրով, ձորակով, ապա ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-20 սահմանակետերով անցնում 1728մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 2646մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 1242մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում 979մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 91մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 486մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, անցնելով թիվ 42 սահմանակետով 945մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 200մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 1090մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, որը գտնվում է Մեղրաձոր-Արտավազ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, ապա բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 138մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, որտեղ հատվում է գետի հետ, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 526մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 164մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 470մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 55-64 սահմանակետերով անցնում 1367մ, հասնում թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, թիվ 66-67 սահմանակետերով անցնում 1430մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 69 սահմանակետով անցնում 1399մ, հասնում թիվ 70 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 309մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72 սահմանակետով անցնում 1257մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 73 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 553մ, հասնում Արտավազ, Մեղրաձոր և Հանքավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17992մ է:

 

ԱՐՏԱՎԱԶ-ՀԱՆՔԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Արտավազ, Հանքավան գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում է 4306մ, հասնում ձորակների հատման կետում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 296մ, հասնում Ուզունչայ գետի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 931մ և, հատելով առուն, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 217մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 740մ և, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 257մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 997մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում առուն և, անցնելով 901մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 121մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 645մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, գետով անցնում է 125մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 208մ, հասնում ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում է ջրբաժանի մոտ գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 288մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 236մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 18 սահմանակետով 123մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 420մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 327մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 527մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 137մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 230մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 273մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 208մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը նորից անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 257մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 84մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 136մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնում 561մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 66մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 37-38 սահմանակետերով 363մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 40 սահմանակետով 295մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 934մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով առուն ու դաշտային ճանապարհը, թիվ 47 սահմանակետով անցնում է 1328մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 801մ, հասնում է Արտավազ, Հանքավան և Մեղրաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19032մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.10

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բջնի գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարմարիկ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Սոլակ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ալափարս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արզական գյուղական համայնքին:

 

ԲՋՆԻ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

2787.5մ նիշ ունեցող Բջնի, Արզական և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 1-2 սահմանակետերով 590մ, հասնում է 2845.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Բջնի, Մարմարիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 590մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բջնի, Մարմարիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 646մ, հասնում է 2790.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2-3 սահմանակետերով 865մ, հասնում 2821.1մ նիշ ունեցող Բջնի, Աղավնաձոր գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1510մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

2821.1մ նիշ ունեցող Բջնի, Աղավնաձոր գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 817մ, հասնում է 2820.5մ նիշ ունեցող Ալիբեկ լեռան գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 250մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 677մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 38մ, հասնում է 2631.8մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 134մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 583մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 170մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 516 մ, հասնում է Բջնի գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, Բջնի գետի հունով՝ հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 500մ, հասնում Բջնի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3908 մ է:

 

ԲՋՆԻ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ձորի եզրին գտնվող Բջնի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 174մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 842մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 183մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 695մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1319մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 3417մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 282մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 2285մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20-33 սահմանակետերով անցնում 1567մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 64 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-44 սահմանակետերով անցնելով 6654մ, հասնում է Բջնի, Սոլակ և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17481մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բջնի, Ալափարս և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1606մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 691մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 452մ, հասնում Ալափարս-Սոլակ միջգյուղյա ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնելով 2077մ, հատելով Երևան-Սևան երկաթգիծը, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով հատելով Երևան-Սևան ավտոմայրուղին, անցնում է 2685մ, հասնում Երևան-Սևան հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը, հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնելով 4420մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնում է 41մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 319մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնելով 94մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով թիվ 45-46 սահմանակետերով 524մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և, անցնելով 46մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 48-53 սահմանակետերով սահմանագիծը անցնում է 512մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 703մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 420 մ, հասնում է Բջնի, Ալափարս և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14588մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

2787.5մ նիշ ունեցող Բջնի, Արզական և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 սահմանակետով 521մ, հասնում 2577մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 3 սահմանակետով 463մ, հասնում անասնագոմերի մոտ գտնվող ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում 2530.6մ նիշ ունեցող թիվ 5 գեոդեզիական սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 683մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 433մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում 2257.5մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 16 սահմանակետով 472մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 543մ, հասնում 1849մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 22-27 սահմանակետերով 820մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հանգստյան տան եզրագծով, թիվ 29-43 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46-52 սահմանակետերով անցնում 712մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 54-62 սահմանակետերով անցնում 886մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 64-67 սահմանակետերով անցնում 1850մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 69-72 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 74-77 սահմանակետերով 2022մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 79-84 սահմանակետերով անցնում 1204մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Բջնի, Ալափարս և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14274մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.11

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բուժական գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արզական գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Թեղենիք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագյուղ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բուժական, Արզական գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը համընկնում է 2851.1մ նիշ ունեցող Թեղենիս սարի գագաթին գտնվող Ալիբեկ գեոդեզիական կետի հետ, սահմանագիծը սարի գագաթի հարթություններով անցնում է 117մ դեպի արևելք, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Թեղենիսի լեռնաշղթայով անցնում 939մ, հասնում 2763.6մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 624մ, հասնում անտառային հողերի եզրագծի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1526մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 847մ, հասնում է Բուժական, Արզական և Թեղենիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4951մ է:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԹԵՂԵՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բուժական, Թեղենիք և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 301մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1869մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա անցնում 393մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծն անցնում է 239մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 193մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 738մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 517մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 110մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 450մ, հատելով դաշտային ճանապարհը և ձորակը, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 480մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 775մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 678մ, հատելով ձորակը, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 306մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծն անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 876մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից, որը գտնվում է 2109մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով դեպի հարավ անցնում է 554մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով իջնում 715մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջով իջնում, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 319մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 189մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10202մ է:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Բուժական, Արագյուղ գյուղական համայնքների, Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 508մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ձորակով իջնում 1641մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որից դուրս գալով` ձորակից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` հատելով Եղվարդ-Հարթավան ավտոճանապարհը և, վարելահողերի եզրով անցնելով 1536մ, հասնում է Չալիձոր գետակի աջ ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով գետը, լանջով բարձրանում է 1034մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 880մ և հասնում է Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5580մ է:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.12

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գառնի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարդ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Գողթ գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Հացավան գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Գեղադիր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Կամարիս գյուղական համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Գեղաշեն գյուղական համայնքին:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ժայռի եզրին գտնվող Գառնի, Գեղարդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Կանաչ լիճը, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 1487մ, հասնում է 3530.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 1387մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 1429մ, հասնում է 3177մ նիշ ունեցող բլրի թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով ձորակով, հետո լանջով, թիվ 10-21 սահմանակետերով 4480մ, հասնում է 2788.1մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով 4470մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-31 սահմանակետերով 2122մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 33 սահմանակետով 1173մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, այնուհետև ձորով, թիվ 36-48 սահմանակետերով անցնում 2556մ, հասնում է Գառնի, Գեղարդ և Գողթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19687մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳՈՂԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գառնի, Գողթ և Գեղարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով անցնում 2164մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը և գետը, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 1403մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 454մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 722մ, հասնում է Գառնի, Գողթ գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6707մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԱՌՆԻ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Գառնի, Հացավան և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 795մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1088մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, նորից հարավ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնելով 953մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 650մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 650մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 248մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1122մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 1361մ, հասնում է Գառնի, Հացավան գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6813մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Գառնի, Գեղադիր և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 215մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 846մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 509մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում է 187մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնելով 922մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում է Գառնի, Գեղադիր և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Գառնի, Գեղաշեն և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 708մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-6 սահմանակետով անցնում 2146մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 419մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 690մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից բարձունքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1291մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 591մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 19-24 սահմանակետերով անցնում 1669մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետով անցնում 762մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 859մ, ձորով հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 581մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 272մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 248մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 433մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, դարձյալ թեքվում է հարավ, անցնում 114մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, նորից թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 279մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 520մ, հասնում է Գառնի, Կամարիս և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13211 մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Գառնի, Գեղաշեն գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 4214մ, հասնում 3139.4մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սկզբում ջրբաժանով, հետո ջրհավաքով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 2409մ, հասնում 2756մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 783մ, հասնում է 2651.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 869մ, հասնում 2566մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 2486մ նիշ ունեցող թիվ 11 սահմանակետով անցնում 1312մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 158մ, հասնում է Գառնի, Գեղաշեն և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10049մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.13

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱԴԻՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գեղադիր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գառնի գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հացավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ողջաբերդ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Զովք գյուղական համայնքին և «Ե»-«Ա» հատվածով` Կամարիս գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գեղադիր, Գառնի և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 215մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 846մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 509մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնելով 922մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով , թիվ 21 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում է Գեղադիր, Գառնի և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գեղադիր, Ողջաբերդ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լեռնաշղթայով անցնելով 314մ, հասնում է սարի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնելով 322մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնելով 461մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լեռան լանջով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնելով 566մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, բարձրանում լեռան գագաթը, անցնում 444մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով, թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնելով 1139մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարի լանջով, առվով անցնելով 582մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում 1708մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 25-31 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 419մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լեռան լանջով, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնելով 824մ, հասնում է Գեղադիր, Հացավան և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7955մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գեղադիր, Ողջաբերդ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-2 սահմանակետերով 1417մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 3000մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 834մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 120մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 563մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 107մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնելով թիվ 14-15 սահմանակետերով 1043մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 198մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 259մ, հասնում է Գեղադիր, Ողջաբերդ և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7666մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գեղադիր, Ողջաբերդ և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 223մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 150մ, հասնում է Գեղադիր, Կամարիս և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 373մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Գեղադիր, Կամարիս և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 517մ, հասնում է Գեղադիր, Կամարիս և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 753մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.14

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գեղաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Զառ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևաբերդի գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գառնի գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Կամարիս գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գեղաշեն, Զառ և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 2850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1074մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 487մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 493մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 184մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 30-34 սահմանակետերով անցնում 2471մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 143մ, հասնում է Գեղաշեն, Զառ և Սևաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8342մ է:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ՍԵՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

3148.1մ նիշ ունեցող Գեղաշեն, Սևաբերդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 683մ, հասնում է 3127.3մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, 3115.3մ նիշ ունեցող բարձունքով և թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1280մ, հասնում է 3319մ նիշ ունեցող Աղմաղան սարի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 527մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 928մ, հասնում է 3220.3մ նիշ ունեցող Զեյնարիթե սարի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 216մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 2444մ, հասնում 2827մ նիշ ունեցող լճակից հարավ գտնվող ավերակի հարավային եզրի թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում է 963մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, ջրհավաքով անցնում է 778մ, հասնում ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 494մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 157մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 926մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնում է 648մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 1178մ, հասնում է Գեղաշեն, Սևաբերդ և Զառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11223մ է:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գեղաշեն, Գառնի գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 4214մ, հասնում 3139.4մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սկզբում ջրբաժանով, հետո ջրհավաքով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 2409մ, հասնում է 2756մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 783մ, հասնում 2651.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 869մ, հասնում է 2566մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 2486մ նիշ ունեցող թիվ 11 սահմանակետով անցնում 1312մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 158մ, հասնում է Գեղաշեն, Գառնի և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10049մ է:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Գեղաշեն, Գառնի և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, առվով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 5498մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1433մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 573մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 598մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 35-36 սահմանակետերով 950մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, առվով, թիվ 39-46 սահմանակետերով անցնում 1707մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 48 սահմանակետով 285մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով Գեղաշեն-Զովք միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 50 սահմանակետով 1281մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով Գեղաշեն- Կամարիս միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է թիվ 52-53 սահմանակետերով 1367մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 316մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է ձորը և, անցնելով 535մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 57 սահմանակետով 1087մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 604մ, հասնում է թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 226մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ և, անցնելով 391մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Գեղաշեն, Զառ և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18371մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.15

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գեղարդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գողթ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Գառնի գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՂԱՐԴ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԵՂԱՐԴ-ԳՈՂԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գեղարդ, Գողթ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում է 3312մ նիշ ունեցող Նազար սարի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 1460մ, հասնում 3051մ նիշ ունեցող ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 2692մ, հասնում 3033.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1105մ, հասնում է 2906մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ և անցնելով 16-20 սահմանակետերով 3284մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ և, անցնելով առվով 8481մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, միջգյուղյա ճանապարհով, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 1148մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 548մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք լանջով, առվով անցնելով 975մ, հասնում է Գեղարդ, Գառնի և Գողթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20961մ է:

 

ԳԵՂԱՐԴ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Ժայռի եզրին գտնվող Գեղարդ, Գառնի գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Կանաչ լիճը, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 1487մ, հասնում է 3530.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 1387մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 1429մ, հասնում է 3177մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ձորակով, լանջով, թիվ 10-21 սահմանակետերով անցնելով 4480մ, հասնում է 2788.1մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով 4470մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-31 սահմանակետերով 2122մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 33 սահմանակետով 1173մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, այնուհետև ձորով, թիվ 36-48 սահմանակետերով անցնում 2556մ, հասնում է Գեղարդ, Գառնի և Գողթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19687մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.16

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՂԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գողթ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գառնի գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Գեղարդ գյուղական համայնքին:

 

ԳՈՂԹ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳՈՂԹ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳՈՂԹ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գողթ, Գառնի և Գեղարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով անցնում 2164մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը և գետը, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 1403մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 454մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 722մ, հասնում է Գողթ, Գառնի գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6707մ է:

 

ԳՈՂԹ-ԳԵՂԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Գողթ, Գեղարդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում է 3312մ նիշ ունեցող Նազար սարի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 1460մ, հասնում է 3051մ նիշ ունեցող ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 2692մ, հասնում է 3033.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1105մ, հասնում է 2906մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 16-20 սահմանակետերով 3284մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ և անցնելով առվով 8481մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, միջգյուղյա ճանապարհով, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 1148մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 548մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք լանջով, առվով անցնելով 975մ, հասնում է Գողթ, Գառնի և Գեղարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20961մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.17

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՌ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Զառ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևաբերդ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղաշեն գյուղական համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Կամարիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Զովաշեն գյուղական համայնքին:

 

ԶԱՌ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԶԱՌ-ՍԵՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Զառ, Սևաբերդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղվելով արևմուտք, Կանաչ լճի արևմտյան ափով հատում է դաշտային ճանապարհը, ջրհավաքով և թիվ 1 սահմանակետով անցնում 579մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լճակների հարավային ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 3-5 սահմանակետերով 1122մ, հասնում է ճանապարհի և առվակի հատման կետում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 472մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 363մ, հասնում է ձորակի սկզբնամասի թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, ձորակով, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնելով 2609մ, հասնում է ձորակների հատման կետում գտնվող 2715մ նիշ ունեցող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից նույն ձորակով, թիվ 15-16 սահմանակետերով, ժայռի եզրով անցնում է 3062մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 18-19 սահմանակետերով 1001մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևմտյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 21 սահմանակետով 406մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 445մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով 130մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 287մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով թիվ 26 սահմանակետով 699մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 28 սահմանակետով 952մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 141մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 964մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 425մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 190մ, հասնում է լեռնագագաթի վրա գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 606մ, հասնում է առվի ափին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, լեռնաշղթայով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 886մ, հասնում է Զառ-Սևաբերդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 148մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-46 սահմանակետերով անցնում է 1234մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում է 2147մ, հասնում Զառ, Սևաբերդ և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18869մ է:

 

ԶԱՌ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Զառ, Գեղաշեն և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 2850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում է 1074մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 487մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 493մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 184մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 30-34 սահմանակետերով անցնում 2471մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 143մ, հասնում է Զառ, Սևաբերդ և Գեղաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8342մ է:

 

ԶԱՌ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Զառ, Կամարիս և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 77մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 441մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում 205մ, հասնում է Զառ, Կամարիս և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 724մ է:

 

ԶԱՌ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Զառ, Ակունք և Զովաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով շարունակվում նույն ուղղությամբ, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 2438մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է արևմուտք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, հատում Ակունք-Զառ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1316մ, հասնում փոքր բլրի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 184մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում Զառ, Կամարիս և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5091մ է:

 

ԶԱՌ-ԶՈՎԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Զառ, Զովաշեն գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2439մ, հասնում է ճանապարհի ու ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 968մ, հասնում դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1657մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով անցնում է 656մ, հասնում ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով ձորակով և հատելով դաշտային ճանապարհը 3168մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, ձորով, թիվ 14-20 սահմանակետերով անցնելով 1285մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, անցնում է ձորով, թիվ 22-49 սահմանակետերով 3904մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով նույն ձորով, թիվ 51-52 սահմանակետերով 308մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 324մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 55-66 սահմանակետերով անցնում է 1408մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 122մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 69 սահմանակետով անցնելով 1578մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում Զառ-Զովաշեն տանող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 70մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72-73 սահմանակետերով և դաշտային ճանապարհով անցնում 1021մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Զառ, Զովաշեն և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18907մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.18

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Զովաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Զովաշեն գյուղական համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զառ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Հատիս գյուղական համայնքին:

 

ԶՈՎԱՇԵՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԶՈՎԱՇԵՆ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Զովաշեն, Զառ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2439 մ, հասնում ճանապարհի ու ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 968 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1657 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով անցնում 656մ, հասնում է ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է ձորակով, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնելով 3168մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և թիվ 14-20 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1285մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 22-49 սահմանակետերով անցնում է 3904մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով նույն ձորում գտնվող թիվ 51-52 սահմանակետերով 308մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 324մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 55-66 սահմանակետերով անցնելով 1408 մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 122մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 69 սահմանակետով անցնելով 1578մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում Զառ-Զովաշեն տանող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 70 մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72-73 սահմանակետերով և դաշտային ճանապարհով անցնում է 1021 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Զովաշեն, Զառ և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18907մ է:

 

ԶՈՎԱՇԵՆ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Զովաշեն, Զառ, Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 2337 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով 267 մ, հասնում է Զովաշեն, Ակունք և Հատիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2604մ է:

 

ԶՈՎԱՇԵՆ-ՀԱՏԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Զովաշեն, Հատիս համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնելով 3318 մ, հասնում է 2721.6մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սամանագիծը շարունակվում է արևելյան ուղղությամբ և, թիվ 12 սահմանակետով անցնելով 780մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 14-18 սահմանակետերով 2173 մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, ջրբաժանով, թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 1419մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1278մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 593մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 3139մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 349մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 558մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և, անցնելով թիվ 31 սահմանակետով 568մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 846մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1952մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 181մ, հասնում է Հատիս-Զովաշեն միջհամայնքային ճանապարհի աջ եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 39-42 սահմանակետերով անցնում 1113 մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում լանջով և ձորի եզրով 543մ, հասնում է Զովաշեն, Հատիս և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19165մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.19

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎՈՒՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Զովունի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղվարդ քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մրգաշեն գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Քանաքեռավան գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Քասախ գյուղական համայնքին:

 

ԶՈՎՈՒՆԻ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ջրանցքի եզրին գտնվող Զովունի, Քասախ գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, ջրանցքով՝ հոսանքին հակառակ, թիվ 1-20 սահմանակետերով անցնում է 2253մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 22-31 սահմանակետերով անցնում 1496մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Մրգաշեն և Զովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3749մ է:

 

ԶՈՎՈՒՆԻ-ՄՐԳԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Մրգաշեն, Զովունի գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 1-29 սահմանակետերով անցնում 3115մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Մրգաշեն, Զովունի և Քանաքեռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 311մ է:

 

ԶՈՎՈՒՆԻ-ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Զովունի, Քանաքեռավան և Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակում, սահմանագիծը ձորակով իջնում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1-29 սահմանակետերով 3805մ, հասնում է Քանաքեռավան, Զովունի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3805մ է:

 

ԶՈՎՈՒՆԻ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԶՈՎՈՒՆԻ-ՔԱՍԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Զովունի, Քասախ գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ոռոգման խողովակաշարին զուգահեռ թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 2276մ, հասնում է ՕԿՋ-ի ցանկապատի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 23-24 սահմանակետերով, ՕԿՋ-ի ցանկապատով անցնում է 226մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, ասֆալտապատ ճանապարհով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում է 550մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնում 1040մ, հասնում Քասախ, Զովունի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4092մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.20

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Զորավան գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարալանջ գյուղական համայնքին և «Բ»-«Գ» հատվածով` Արագյուղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քարաշամբ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Նոր Գեղի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Եղվարդ քաղաքային համայնքին, հարավից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին:

 

ԶՈՐԱՎԱՆ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Զորավան, Սարալանջ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորակը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1762մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում է 573մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 337մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում է 416մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թիվ 12 սահմանակետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 283մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, ձորակով, թիվ 14-29 սահմանակետերով անցնում է 1853մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում է 420մ, հասնում Զորավան, Սարալանջ և Արագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5644մ է:

 

ԶՈՐԱՎԱՆ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Զորավան, Արագյուղ և Սարալանջ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1378մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում է 128մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 48մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 157մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 45մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ամառանոցների փողոցով անցնում 231մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, ամառանոցների փողոցով անցնում 181մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, ամառանոցների փողոցով անցնում 269մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, նորից փողոցով անցնում 215մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ամառանոցները եզրափակող փողոցով անցնում 178մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 582մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 446մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 904մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 1277մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Արագյուղ, Քարաշամբ և Զորավան համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6039 մ է:

 

ԶՈՐԱՎԱՆ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Դաշտամիջյան ճանապարների խաչմերուկում գտնվող Զորավան, Արագյուղ և Քարաշամբ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-7 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 1106մ, հասնում Զորավան, Քարաշամբ և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1106 մ է:

 

ԶՈՐԱՎԱՆ-ԱՐԳԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Զորավան, Քարաշամբ և Արգել համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 607մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 1309մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 942մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 556մ, հասնում Զորավան, Արգել և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3414մ է:

 

ԶՈՐԱՎԱՆ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Զորավան, Նոր Գեղի և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 606մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1308մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 8 սահմանակետով 942մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 557մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 462մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 617մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 1163մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 736մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1336մ, հասնում Նոր Գեղի-Զորավան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով անցնում 925մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 29-31 սահմանակետերով 694մ, հասնում Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Գեղի, Զորավան գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9349մ է:

 

ԶՈՐԱՎԱՆ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Զորավան գյուղական, Եղվարդ քաղաքային համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1432մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 1291մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք և, անցնելով 183մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 6-16 սահմանակետերով, ձորակով անցնում 1329մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 864մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 238մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 1196մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 655մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 72մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 48մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում 546մ, հասնում Եղվարդ-Զորավան ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը , շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 41-51 սահմանակետերով, անցնում է 1346մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 53-56 սահմանակետերով անցնում 542մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 156մ, հասնում է Եղվարդ-Նոր Գեղի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում է 1326մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 138մ, հասնում է Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Զորավան, Նոր Գեղի գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11362մ է:

 

ԶՈՐԱՎԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.21

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԹԵՂԵՆԻՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Թեղենիք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արզական գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քարաշամբ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագյուղ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բուժական գյուղական համայնքին:

 

ԹԵՂԵՆԻՔ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Թեղենիք, Արզական և Բուժական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 818մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 1042մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 15-22 սահմանակետերով անցնում 787մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 501մ, հատելով ձորը, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 30-34 սահմանակետերով 890մ հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-46 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 91մ, հասնում է 1450.3 մ նիշ ունեցող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 1248մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 2829մ, հասնում 2268մ նիշ ունեցող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 55 սահմանակետով անցնում 1549մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում է 2211.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին տեղադրված «Կիրաշլու» գեոդեզիական կետից 100մ դեպի հարավ գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 60 սահմանակետով անցնում 1897մ, հասնում է 1880.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ` անցնելով թիվ 62 սահմանակետով 9614մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-68 սահմանակետերով անցնում 2109մ, հատելով Հրազդան-Նոր Գեղի ավտոճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 70-75 սահմանակետերով, գետով անցնում 1600մ, հասնում Թեղենիք, Արզական և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15433մ է:

 

ԹԵՂԵՆԻՔ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Թեղենիք, Քարաշամբ և Արագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քարաշամբ-Արագյուղ դաշտամիջյան ճանապարհից վերև` ձորակի մեջ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, լանջով անցնում է 370մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 355մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Հրազդան-Նոր Գեղի ավտոճանապարհը, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 6-12 սահմանակետերով անցնում է 1330մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 104մ, հասնում է Հրազդան գետի հունում գտնվող Թեղենիք, Քարաշամբ և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2158մ է:

 

ԹԵՂԵՆԻՔ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Թեղենիք, Արագյուղ և Բուժական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարահարթային ռելիեֆով թիվ 1 սահմանակետով անցնում 487մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 3 սահմանակետով, լանջով իջնում 188մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 5-6 սահմանակետերով 519մ, հասնում է քարափի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, լանջով իջնում 366մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ, իջնում 341մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակով իջնում 279մ, հասնում է Թեղենիք, Քարաշամբ և Արագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2180մ է:

 

ԹԵՂԵՆԻՔ-ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Բուժական, Թեղենիք և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 301մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1869մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա անցնում 393մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է 239մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 193մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 738մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 517մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 110մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 450մ, հատելով դաշտային ճանապարհը և ձորակը, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 480մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 775մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 678մ, հատելով ձորակը, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 306մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 876մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից, որը գտնվում է 2109մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է դեպի հարավ 554մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով իջնում 715մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջով իջնում, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 319մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 189մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10202մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.22

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Լեռնանիստ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից, հյուսիսից և արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հրազդան քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին:

 

ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Լեռնանիստ, Քաղսի գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 984մ, հասնում բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, բնակավայրի եզրով, թիվ 3-10 սահմանակետերով անցնում է 964մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից ձորակով, թիվ 12-25 սահմանակետերով անցնում 1665մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, թիվ 27 սահմանակետով անցնում է 914մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում է 1239մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ անցնում է 5365մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 1754մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 70մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում է 57մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 2569մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, անցնելով 677մ, հասնում է Հրազդան քաղաքային համայնքի, Լեռնանիստ գյուղական համայնքի և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17919մ է:

 

ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Լեռնանիստ, Քաղսի գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 2157.3մ նիշ ունեցող բարձունքով անցնում 2909մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 87մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 826մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 580մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 355մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-13 սահմանակետերով անցնում 6007մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում 2407մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 287մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնելով 1551մ, հասնում է Լեռնանիստ, Քաղսի գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15010մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.23

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Կամարիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Կամարիս գյուղական համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակունք գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Զառ գյուղական համայնքին, արևելքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գառնի գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Գեղադիր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Զովք գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Արամուս գյուղական համայնքին և հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքին:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Կամարիս, Ակունք և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 848մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է հարավ, ապա արևելք, ձորի ոլորաններով, թիվ 6-16 սահմանակետերով անցնում 1434մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Կամարիս, Ակունք և Զառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2282մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Կամարիս, Զառ և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 77մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և անցնում 441մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում 205մ, հասնում է Կամարիս, Զառ և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 724մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Կամարիս, Գառնի և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, առվով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 5498մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1433մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 573մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 598մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնելով 950մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, առվով, թիվ 39-46 սահմանակետերով անցնում 1707մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 48 սահմանակետով անցնելով 285մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով Գեղաշեն-Զովք միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 50 սահմանակետով 1281մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով Գեղաշեն-Կամարիս միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է թիվ 52-53 սահմանակետերով 1367մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 316մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է ձորը և, անցնելով 535մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 57 սահմանակետով անցնելով 1087մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 604մ, հասնում է թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 226մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ և, անցնելով 391մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Կամարիս, Զառ և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18371մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Կամարիս, Գեղաշեն և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 708մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 2146մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 419մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 690մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից բարձունքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1291մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 591մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 19-24 սահմանակետերով անցնում 1669մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 762մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 859մ, ձորով հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 581մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 272մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 248մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 433մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, դարձյալ թեքվում է հարավ, անցնում 114մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, նորից թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 279մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 520մ, հասնում է Կամարիս, Գառնի և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13211մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Կամարիս, Գեղադիր և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 517մ, հասնում է Կամարիս, Գեղադիր և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 753մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Կամարիս, Զովք և Արամուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 556մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 475մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 4-6 սահմանակետերով 1716մ, հասնում է միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 79մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 9-14 սահմանակետերով անցնում 542մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 1032մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 322մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք 237մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ և, անցնելով թիվ 19-20 սահմանակետերով 669մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 410մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 1965մ, հասնում է Կամարիս, Գեղադիր և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8004մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԱՐԱՄՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Կամարիս, Արամուս և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 288մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք 182մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 367մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք 430մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է թիվ 5 սահմանակետով 1920մ, հասնում է Կամարիս, Զովք և Արամուս համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3188մ է:

 

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Կամարիս, Ակունք և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 36մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 2-4 սահմանակետերով 1619մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է դաշտային ճանապարհը, շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնում է թիվ 6 սահմանակետով 708մ, հասնում Կամարիս, Արամուս և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2363մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.24

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՔԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հանքավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արտավազ գյուղական համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին:

 

ՀԱՆՔԱՎԱՆ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:

 

ՀԱՆՔԱՎԱՆ-ԱՐՏԱՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Հանքավան, Արտավազ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 4306մ, հասնում է ձորակների հատման կետում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 296մ, հասնում Ուզունչայ գետի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 931մ և, հատելով առուն, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 217մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 740մ և, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 257մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 997մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում առուն և, անցնելով 901մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 121մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 645մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում ձորով, գետով 125մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 208մ, հասնում ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում է ջրբաժանի մոտ գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 288մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 236մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 18 սահմանակետով 123մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 420մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 327մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում թիվ 22 սահմանակետով 527մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 137մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 230մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 273մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 208մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը նորից անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 257մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 84մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 136մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնում 561մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 66մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 37-38 սահմանակետերով 363մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 40 սահմանակետով 295մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 137մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 934մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և, հատելով առուն ու դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 47 սահմանակետով 1328մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 801մ, հասնում է Հանքավան, Արտավազ և Մեղրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19032մ է:

 

ՀԱՆՔԱՎԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հանքավան, Մեղրաձոր և Արտավազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 710մ, հասնում Մեղրաձոր, Հանքավան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 710մ է:

 

ՀԱՆՔԱՎԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.25

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՏԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հատիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ֆանտան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Զովաշեն գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Կապուտան գյուղական համայնքին:

 

ՀԱՏԻՍ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հատիս, Ֆանտան և Կապուտան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1331մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 633մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-20 սահմանակետերով անցնում 2914մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 272մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 25 սահամանակետով անցնում 170 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 273մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 199մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 313 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 33-39 սահմանակետերով անցնում 1089մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 902մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 342մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 996մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 46-50 սահմանակետերով անցնում 1015մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև բլրակներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 52-66 սահմանակետերով անցնում 2041 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 68-69 սահմանակետերով անցնում 459մ, հասնում թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 71 սահմանակետով անցնում 900մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 73 սահմանակետով անցնում 430մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 74 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 381մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 75 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 76-83 սահմանակետերով անցնում 741մ, հասնում թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 450մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 86-87 սահմանակետերով անցնում 187մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 89-99 սահմանակետերով անցնում 887մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 100 սահմանակետին: Թիվ 100 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է արևելք, թիվ 101-103 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում թիվ 104 սահմանակետին, ապա բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 104-107 սահմանակետերով անցնում 1280մ, հասնում թիվ 108 սահմանակետին: Թիվ 108 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 109-112 սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 113 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 114-116 սահմանակետերով անցնում 1455մ, հասնում Հատիս, Ֆանտան գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22103 մ է:

 

ՀԱՏԻՍ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՀԱՏԻՍ-ԶՈՎԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հատիս, Զովաշեն գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 3318մ, հասնում 2721.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է արևելյան ուղղությամբ և, անցնելով թիվ 12 սահմանակետով 780մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 14-18 սահմանակետերով 2173մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 20-23 սահմանակետերով 1419մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1278մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 593մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 3139մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 349մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 558մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և, անցնելով թիվ 31 սահմանակետով 568մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 846մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1952մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 181մ, հասնում է Հատիս-Զովաշեն միջհամայնքային ճանապարհի աջ եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 39-42 սահմանակետերով անցնում 1113մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում լանջով, ձորի եզրով 543մ, հասնում Հատիս, Զովաշեն և Ակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19165մ է:

 

ՀԱՏԻՍ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Հատիս, Կապուտան և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձրանում լանջով, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 1282մ, հասնում է Հատիս, Ակունք և Զովաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1282մ է:

 

ՀԱՏԻՍ-ԿԱՊՈՒՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Հատիս, Ֆանտան և Կապուտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1033մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է Հատիս-Կապուտան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 267մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 3-7 սահմանակետերով 1002մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 2119մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնելով 1468մ, հասնում է Հատիս, Կապուտան և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.26

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՑԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հացավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ողջաբերդ համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղադիր համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գառնի համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատի մարզին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Երևան քաղաքին:

 

ՀԱՑԱՎԱՆ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հացավան, Ողջաբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 309մ, հասնում է Ողջաբերդ, Գեղադիր և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 309մ է:

 

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Հացավան, Գեղադիր և Ողջաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լեռնաշղթայով անցնելով 314մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնելով 322մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով ճանապարհով 461մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լեռան լանջով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնելով 566մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, բարձրանում լեռան գագաթը, անցնում 444մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով, թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում է 1139մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարի լանջով, առվով անցնելով 582մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում է 1708մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 25-31 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 419մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լեռան լանջով, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնելով 824մ, հասնում է Հացավան, Գեղադիր և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7955մ է:

 

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հացավան, Գառնի և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 795մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1088մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, նորից հարավ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնելով 953մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 650մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 650մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 248մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1122մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 1361մ, հասնում է Հացավան, Գառնի գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6813մ է:

 

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.27

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ձորաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արամուս գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զովքի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ողջաբերդ գյուղական համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Ջրվեժ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ջրվեժ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Առինջ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Մայակովսկի գյուղական համայնքին:

 

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՐԱՄՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ձորաղբյուր, Արամուս և Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 484մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 1138մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, վարելահողերի եզրագծով, բարձունքով, թիվ 9-14 սահմանակետերով անցնում 1642մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում Ձորաղբյուր, Արամուս և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3264մ է:

 

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ձորաղբյուր, Արամուս և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 887մ, հատելով Երևան-Զովք հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում է 2325մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից վարելահողերի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 790մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք և հարավ, թիվ 19-46 սահմանակետերով անցնում 4275մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողերի եզրագծով անցնում 655մ, հասնում Ձորաղբյուր, Զովք և Ողջաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6839մ է:

 

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ձորաղբյուր, Ողջաբերդ և Ջրվեժ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1366մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 120մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 734մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, կրկին հյուսիս-արևելք, թիվ 15-20 սահմանակետերով անցնում 947մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 22 սահմանակետով 157մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 971մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 370մ, հասնում է Ձորաղբյուր, Ողջաբերդ և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4625մ է:

 

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ձորաղբյուր, Ջրվեժ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 444մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է հյուսիս-արևելք, արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 5-38 սահմանակետերով անցնում 3791մ, հասնում է Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Ողջաբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4235մ է:

 

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ձորաղբյուր, Ջրվեժ և Առինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 312մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ճանապարհով թեքվում հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 667մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, բլրակներով թեքվում հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1006մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Ջրվեժ բնակավայրի սահմանով սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 12-17 սահմանակետերով անցնում 598մ, հասնում է Ձորաղբյուր, Ջրվեժ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25837մ է:

 

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՌԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Ձորաղբյուր, Ջրվեժ և Առինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1220մ, հասնում է Ձորաղբյուր, Առինջ և Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12206մ է:

 

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ՄԱՅԱԿՈՎՍԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Ձորաղբյուր, Մայակովսկի և Արամուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրանցքի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ թիվ 1-26 սահմանակետերով անցնում 3544.77մ, հասնում Ձորաղբյուր, Մայակովսկի և Առինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3544.77 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.28

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՄԱՐԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մարմարիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արզական քաղաքային համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին:

 

ՄԱՐՄԱՐԻԿ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Մարմարիկ, Մեղրաձոր և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1001մ, հասնում 2169.6 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնում 941մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 362մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 396մ, հասնում Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 489մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գյուղի եզրագծով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 681մ, հատելով Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 152մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 174մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 38-53 սահմանակետերով անցնում 3397մ, հասնում է Մարմարիկ, Աղավնաձոր և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10255մ է:

 

ՄԱՐՄԱՐԻԿ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Մարմարիկ, Բջնի և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 590մ, հասնում է Մարմարիկ, Բջնի և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 590մ է:

 

ՄԱՐՄԱՐԻԿ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Մարմարիկ, Արզական և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1815մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով և բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-16 սահմանակետերով անցնում 2738մ, հասնում է 2787.5մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Մարմարիկ, Արզական և Մեղրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4553մ է:

 

ՄԱՐՄԱՐԻԿ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Մեղրաձոր, Մարմարիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1372մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, թեքվում արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 308մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 470մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 311մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 822մ, հասնում 2686.8մ նիշ ունեցող լեռան լանջին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից լեռան լանջերով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում 1403մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը լանջի հորիզոնականների ուղղությամբ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 153մ, հասնում 2095.2մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 124մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնում 963մ, հատելով ձորը, դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 31-33 սահմանակետերով անցնում է 424մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է հյուսիս, անցնում 196մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում է 912մ, հատելով ձորը, ձորակը և դաշտային ճանապարհները, հասնում լեռան լանջի վրա գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1311.0մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 44 սահմանակետով անցնում է 632մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծն անտառի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 48-52 սահմանակետերով անցնում 953մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 54-60 սահմանակետերով անցնում 820մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 75մ, հասնում է թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 63-85 սահմանակետերով անցնում է 1935մ, հասնում Մեղրաձոր, Մարմարիկ և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14220մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.29

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մեղրաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տավուշի մարզին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հրազդան քաղաքային համայնքին, հարավ-արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Մարմարիկ գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Արզական գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Հանքավան գյուղական համայնքին և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Արտավազ գյուղական համայնքին:

 

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:

 

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Մեղրաձոր, Աղավնաձոր գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 960մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 682մ, հասնում Կյումուրլու գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1063մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով Խուրաձոր գետը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 653մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 786մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 956մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, հատելով Կյումուրլու գետը, անցնում է 1273մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, կրկին հատելով գետը, անցնում 369մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հատում գետը, անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 878մ, հասնում 2421.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1581մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1202մ, հասնում 2614.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Մեղրաձոր գյուղական, Հրազդան քաղաքային համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10935մ է:

 

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Մեղրաձոր, Աղավնաձոր և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 846մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 549մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 2217մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Մեղրաձոր, Աղավնաձոր գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3612 մ է:

 

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Մեղրաձոր, Մարմարիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1372մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 308մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 470մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 311մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում է 822մ, հասնում 2686.8մ նիշ ունեցող լեռան լանջին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից լեռան լանջերով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում 1403մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը լանջի հորիզոնականների ուղղությամբ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 153մ, հասնում է 2095.2մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 124մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնում 963մ, հատելով ձորը, դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 31-33 սահմանակետերով անցնում է 424մ և հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է հյուսիս, անցնում 196մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում է 912մ, հատելով ձորը, ձորակը և դաշտային ճանապարհները, հասնում է լեռան լանջին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում է 1311մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 632մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծն անտառի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 48-52 սահմանակետերով անցնում 953մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 54-60 սահմանակետերով անցնում 820մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 75մ, հասնում է թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, ապա հարավ, թիվ 63-85 սահմանակետերով անցնում 1935մ, հասնում Մեղրաձոր, Մարմարիկ և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14220մ է:

 

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Մեղրաձոր, Մարմարիկ և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 4667մ, հասնում է Մեղրաձոր, Արզական գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4667մ է:

 

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ՀԱՆՔԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»

 

Մեղրաձոր, Հանքավան և Արտավազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 710մ, հասնում է Մեղրաձոր, Հանքավան և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի երկարությունը 710մ է:

 

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԱՐՏԱՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա»

 

Մեղրաձոր, Արտավազ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 556մ, հասնում 3040.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ժայռերի եզրով, ձորակով, ապա ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-20 սահմանակետերով անցնում 1728մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 2646մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 1242մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում 979մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 91մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 486մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թիվ 42 սահմանակետով անցնելով 945մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 1090մ, հասնում Մեղրաձոր-Արտավազ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 138մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղ հատվում է գետի հետ, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, թիվ 48 սահմանակետով անցնելով 415մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 526մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 470մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 55-64 սահմանակետերով անցնում 1367մ, հասնում է թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծն անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, թիվ 66-67 սահմանակետերով անցնում 1430մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 69 սահմանակետով անցնում 1399մ, հասնում է թիվ 70 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 309մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72 սահմանակետով անցնում 1257մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 73 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 553մ, հասնում է Արտավազ, Մեղրաձոր և Հանքավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17992մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.30

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նոր Գեղի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արգել գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նուռնուս գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Արզնի գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Նոր Հաճըն քաղաքային համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գետամեջ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Նոր Արտամետ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Եղվարդ քաղաքային համայնքին, «Ը»-«Թ» հատվածով` Զորավան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Թ»-«Ա» հատվածով` Քարաշամբի գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԱՐԳԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Նոր Գեղի, Արգել և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 551մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 661մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 19-21 սահմանակետերով, վարելահողերի եզրով անցնում 276մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 499մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 302մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 243մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 172մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 186մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 83մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, դաշտամիջյան ճանապարհով, թիվ 46-47 սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 943մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ լանջով անցնում է 374մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում Արգել-Նոր Գեղի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ավտոճանապարհով, թիվ 53 սահմանակետով անցնում է 278մ, հասնում ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 49մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 56-59 սահմանակետերով անցնում 217մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Նոր Գեղի, Արգել և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7012մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ՆՈՒՌՆՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Գեղի, Արգել և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնում 4528մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Նոր Գեղի, Նուռնուս և Արզնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4528մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԱՐԶՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Նոր Գեղի, Նուռնուս և Արզնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-22 սահմանակետերով անցնում 2575մ, հասնում Նոր Գեղի, Արզնի գյուղական և Նոր Հաճըն քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2575մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Նոր Գեղի, Արզնի գյուղական և Նոր Հաճըն քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Նոր Հաճըն բնակավայրի հյուսիսային եզրագծով անցնող ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1158մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 230մ, հասնում ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 394մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 196մ, հասնում Աբովյան-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 1267մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 47մ, հատելով երկաթգիծը, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով, գերեզմանոցի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 273մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 149մ, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 97մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 21- 22 սահմանակետերով անցնում 418մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 96մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում 335մ, հասնում Նոր Գեղի, Գետամեջ գյուղական և Նոր Հաճըն քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4659 մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԳԵՏԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Նոր Գեղի, Գետամեջ և Նոր Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1- 2 սահմանակետերով անցնում 859մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 4 սահմանակետով անցնում 322 մ, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 218մ, հասնում Նոր Գեղի, Գետամեջ գյուղական և Նոր Հաճըն քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1399 մ է:

 

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Նոր Գեղի, Նոր Արտամետ գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, առվով, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 966մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում է 114 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 313 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում է 218մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, նորից` հյուսիս- արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում է 1593 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրով, դաշտային ճանապարհով և թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում է 378 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 30-35 սահմանակետերով անցնում է 1172 մ, հասնում թիվ 36 սահամանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է արևմուտք, անցնում է 318 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ, անցնում է 848 մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 173 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք, հատուկ նշանակության հողերի եզրով, թիվ 40-44 սահմանակետերով անցնում է 1252 մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից սահամանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 46 սահմանակետով անցնում է 275 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 153 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, գյուղամիջյան ճանապարհով, թիվ 50 սահմանակետով անցնում է 558 մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 223 մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 55 սահմանակետով անցնում 414 մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 127 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Գեղի, Նոր Արտամետ և Գետամեջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9482մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զորավան և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1581մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 503մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 189մ, հասնում է Եղվարդ քաղաքային, Նոր Արտամետ և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2273մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԶՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

Նոր Գեղի, Զորավան և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 606մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-8 սահմանակետերով անցնում 1274մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 943մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 557մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 462մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 617մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1162մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 745մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 1346մ, հասնում Նոր Գեղի-Զորավան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում 925մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 704մ, հասնում Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զորավան և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9343մ է:

 

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա»

 

Նոր Գեղի, Արգել և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ավտոճանապարհով, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1769մ, հասնում ավտոճանապարհի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Նոր Գեղի, Քարաշամբ և Զորավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1769մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.31

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նոր Արտամետ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նոր Գեղի գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետամեջ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քանաքեռավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մրգաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Եղվարդ քաղաքային համայնքին:

 

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, առվով, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 966մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում է 114 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 313 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 205 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում է 218 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, նորից` հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում է 1593 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրով, դաշտային ճանապարհով և թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում է 378 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 30-35 սահմանակետերով անցնում է 1172 մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է արևմուտք, անցնում 318 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ, անցնում է 848 մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 173 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք, հատուկ նշանակության հողերի եզրով, թիվ 40-44 սահմանակետերով անցնում է 1252 մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 46 սահմանակետով անցնում է 275 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 153 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, գյուղամիջյան ճանապարհով, թիվ 50 սահմանակետով անցնում է 558 մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում է 223 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 55 սահմանակետով անցնում է 414 մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 127 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի և Գետամեջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9482մ է:

 

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ԳԵՏԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Արտամետ, Գետամեջ և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողերի եզրով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 686մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 293մ, հասնում Մրգաշեն, Գետամեջ և Քանաքեռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 980մ է:

 

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Նոր Արտամետ, Գետամեջ և Քանաքեռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում 1494մ, հասնում է Արզնի-Շամիրամ ջրանցքից դեպի աջ սկիզբ առնող ջրանցքի ջրթող վահանակի սկզբնակետում գտնվող Նոր Արտամետ, Քանաքեռավան և Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1494 մ է:

 

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ՄՐԳԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող Նոր Արտամետ, Մրգաշեն գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 345մ, հասնում է Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 3-24 սահմանակետերով անցնում 1803մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 391 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում է 307 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 30-36 սահմանակետերով անցնում է 361 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 33-39 սահմանակետերով անցնում է 363 մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, գյուղամիջյան ճանապարհով անցնում 325 մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 165 մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 225 մ, հասնում է Արզնի-Շամիրամ ջրանցքից դեպի աջ սկիզբ առնող ջրանցքի ջրթող վահանակի սկզբնակետում գտնվող Նոր Արտամետ, Քանաքեռավան և Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4286մ է:

 

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 636մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով, առվով անցնում 182մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 656մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող Նոր Արտամետ, Մրգաշեն գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1473մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.32

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՈՂՋԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ողջաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Ողջաբերդ գյուղական համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ձորաղբյուր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զովք գյուղական համայնքին, հարավից և արևելքից` «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղադիր գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հացավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ջրվեժ գյուղական համայնքին:

 

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ողջաբերդ, Ձորաղբյուր և Ջրվեժ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1366մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 120մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 734մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, կրկին` հյուսիս-արևելք, թիվ 15-20 սահմանակետերով անցնում 947մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 22 սահմանակետով 157մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 971մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 370մ, հասնում է Ողջաբերդ, Ձորաղբյուր և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4625մ է:

 

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ողջաբերդ, Ձորաղբյուր և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 621մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 270մ, հասնում է Ողջաբերդ, Զովք և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 891մ է:

 

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ողջաբերդ, Գեղադիր և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-2 սահմանակետերով 1417մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 3000մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում է 834մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 120մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 563մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 107մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնելով թիվ 14-15 սահմանակետերով 1043մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 198մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 259մ, հասնում է Ողջաբերդ, Գեղադիր և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7666մ է:

 

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ողջաբերդ, Հացավան գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 309մ, հասնում է Ողջաբերդ, Գեղադիր և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 309մ է:

 

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Ողջաբերդ, Ձորաղբյուր և Ջրվեժ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, լեռնաշղթայով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 813մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12-21 սահմանակետերով անցնում 1285մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-42 սահմանակետերով անցնում 2512մ, հասնում Ողջաբերդ, Ջրվեժ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5940մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.33

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Պտղնի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ հատվածով սահմանակից է Բալահովիտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վերին Պտղնի գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քանաքեռավան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից, հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գետամեջ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Աբովյան քաղաքային համայնքին:

 

ՊՏՂՆԻ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Պտղնի, Բալահովիտ գյուղական և Աբովյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 425մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 416մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-14 սահմանակետերով անցնում 586մ, հասնում է Պտղնի, Վերին Պտղնի և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1428մ է:

 

ՊՏՂՆԻ-ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Պտղնի, Վերին Պտղնի և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 281մ, հասնում է Երևան-Սևան մայրուղու եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև հատում է ճանապարհը, անցնում 31մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 492մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Գետամեջ-Վերին Պտղնի միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 2749մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում երկաթգիծը, անցնում 117մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 330մ, հասնում է Պտղնի, Վերին Պտղնի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4000մ է:

 

ՊՏՂՆԻ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՊՏՂՆԻ-ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Պտղնի, Քանաքեռավան և Գետամեջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է արևմուտք, անցնում 182մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա ոլորապտույտներով, թիվ 2-12 սահմանակետերով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1189մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով շարունակվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և, անցնելով 2107մ, հասնում է Պտղնի, Քանաքեռավան գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3477մ է:

 

ՊՏՂՆԻ-ԳԵՏԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Պտղնի, Գետամեջ գյուղական և Աբովյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 91մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 2-22 սահմանակետերով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև ժայռերով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 363մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, նորից ժայռերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 28-55 սահմանակետերով անցնում 1946մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Գետամեջ-Վերին Պտղնի միջհամայնքային ավտոճանապարհը, անցնում 345մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դեպի այգեգործական հողատարածք տանող ավտոճանապարհը, անցնում 488մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Պտղնի, Գետամեջ և Քանաքեռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4477մ է:

 

ՊՏՂՆԻ-ԱԲՈՎՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Պտղնի, Բալահովիտ գյուղական և Աբովյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 35մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 441մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 49մ, հասնում է Պտղնի, Գետամեջ գյուղական և Աբովյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 525մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.34

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՌՈՇՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Պռոշյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Պռոշյան գյուղական համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղվարդ քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քասախ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին:

 

ՊՌՈՇՅԱՆ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Պռոշյան գյուղական, Եղվարդ քաղաքային համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 1344.3մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 890մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1024մ, հասնում Պռոշյան, Քասախ գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1914մ է:

 

ՊՌՈՇՅԱՆ-ՔԱՍԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Պռոշյան, Քասախ գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 364մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 246մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 331մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1387մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, երկաթգծով անցնում 390մ, հասնում է երկաթգծի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում 546մ, հասնում է ջրանցքի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով, թիվ 18-52 սահմանակետերով անցնում 3466մ, հասնում է քարի վերամշակման արտադրամասի ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ արտադրամասի տարածքով անցնում է 76մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա դարձյալ նույն ուղղությամբ անցնում է 45մ, հասնում է Պռոշյան, Քասախ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6851մ է:

 

ՊՌՈՇՅԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՊՌՈՇՅԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.35

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐՎԵԺ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ջրվեժ գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ձորաղբյուր գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ողջաբերդ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Երևան քաղաքին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Առինջ գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ձորաղբյուր գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին:

 

ՋՐՎԵԺ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ջրվեժ, Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 444մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է հյուսիս-արևելք, արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 5-38 սահմանակետերով անցնում 3791մ, հասնում է Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Ողջաբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4235մ է:

 

ՋՐՎԵԺ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ջրվեժ, Ողջաբերդ և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, լեռնաշղթայով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 813մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12-21 սահմանակետերով անցնում 1285մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-42 սահմանակետերով անցնում 2512մ, հասնում Ջրվեժ, Ողջաբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5940մ է:

 

ՋՐՎԵԺ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

«Գ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՋՐՎԵԺ-ԱՌԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ջրվեժ, Առինջ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 69մ, հատելով Աբովյան-Մասիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 272մ, հասնում է Ջրվեժ, Առինջ և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 341մ է:

 

ՋՐՎԵԺ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ջրվեժ, Ձորաղբյուր և Առինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 312մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ճանապարհով թեքվում հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 667մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, բլրակներով թեքվում հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1006մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Ջրվեժ բնակավայրի սահմանով սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 12-17 սահմանակետերով անցնում 598մ, հասնում է Ջրվեժ, Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25837մ է:

 

ՋՐՎԵԺ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Դ»

 

«Զ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.36

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սարալանջ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արագյուղ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զորավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին:

 

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Սարալանջ, Արագյուղ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 1306մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, դաշտային ճանապարհով, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում է 478մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 785մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում է 915մ, հասնում Սարալանջ բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 636մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 79մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնում 877մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29 սահմանակետով անցնում է 389մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դաշտային ճանապարհով, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 903մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 34-37 սահմանակետերով անցնում է 2652մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 187մ, հասնում է ձորակում գտնվող Սարալանջ, Արագյուղ և Զորավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9208մ է:

 

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԶՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Սարալանջ, Զորավան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորակը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1762մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 337մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 416մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թիվ 12 սահմանակետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 283մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, ձորակով, թիվ 14-29 սահմանակետերով անցնում 1853մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 420մ, հասնում է Սարալանջ, Արագյուղ և Զորավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5644մ է:

 

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Գ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.37

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈԼԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սոլակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ֆանտան գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Ալափարս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին:

 

ՍՈԼԱԿ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Սոլակ, Բջնի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 69մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 109մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ և անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 139մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-16 սահմանակետերով անցնում 1025մ, հատելով ձորակները, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Սոլակ, Քաղսի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1805մ է:

 

ՍՈԼԱԿ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բարձունքի վրա գտնվող Քաղսի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 1356մ, հատելով ձորակները, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 56մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 42մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 390մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 17 սահմանակետով 612մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 562մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնելով 1197մ, հատելով ձորակները, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 493մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Հրազդան գետը, երկաթգիծը, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 3391մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 44մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 51մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, թիվ 33 սահմանակետով անցնելով 101մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով Սոլակ-Քաղսի միջհամայնքային և Երևան-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհները, բլրակների վրայով, թիվ 35-49 սահմանակետերով անցնելով 13194մ, հասնում է 2435մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, թիվ 51 սահմանակետով անցնելով 1456մ, հասնում է Սոլակ, Ֆանտան և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22943մ է:

 

ՍՈԼԱԿ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Սոլակ, Ֆանտան և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով բարձունքներով, թիվ 1-19 սահմանակետերով 1477մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով արևելք և անցնելով 1561մ, հասնում է Սոլակ, Ֆանտան և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3038մ է:

 

ՍՈԼԱԿ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Սոլակ, Ալափարս և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 241մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով և լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1791մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 804մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 723մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 887մ, հասնում է Սոլակ, Ալափարս և Ֆանտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4444մ է:

 

ՍՈԼԱԿ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Ձորի եզրին գտնվող Սոլակ, Բջնի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 174մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 842մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 183մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 695մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1319մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում է 3417մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 282մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 2285մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20-33 սահմանակետերով անցնում 1567մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 64մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-44 սահմանակետերով անցնելով 6654մ, հասնում է Սոլակ, Բջնի և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17481մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.38

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սևաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Զառ գյուղական համայնքին:

 

ՍԵՎԱԲԵՐԴ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՍԵՎԱԲԵՐԴ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

3148.1մ նիշ ունեցող Սևաբերդ, Գեղաշեն գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 683մ, հասնում է 3127.3մ նիշ ունեցող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, 3115.3մ նիշ ունեցող բարձունքով և թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1280մ, հասնում է 3319մ նիշ ունեցող Աղմաղան սարի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 527մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 928մ, հասնում է 3220.3մ նիշ ունեցող Զեյնարիթե սարի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 216մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 2444մ, հասնում է 2827մ նիշ ունեցող լճակից հարավ գտնվող ավերակի հարավային եզրի թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 963մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, ջրհավաքով անցնում է 778մ, հասնում ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 494մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և, անցնելով 157մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 926մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք 648մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում է թիվ 15 սահմանակետով 1178մ, հասնում Սևաբերդ, Գեղաշեն և Զառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11223մ է:

 

ՍԵՎԱԲԵՐԴ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Սևաբերդ, Զառ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղվելով արևմուտք, Կանաչ լճի արևմտյան ափով հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնում ջրհավաքով և թիվ 1 սահմանակետով 579մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լճակների հարավային ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 3-5 սահմանակետերով 1122մ, հասնում է ճանապարհի և առվակի հատման կետի թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 472մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 363մ, հասնում է ձորակի սկզբնամասի թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, ձորակով, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնելով 2609մ, հասնում է ձորակների հատման կետում գտնվող 2715մ նիշ ունեցող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից նույն ձորակով, թիվ 15-16 սահմանակետերով, հետո ժայռի եզրով անցնում է 3062մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ և թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 1001մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևմտյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 21 սահմանակետով 406մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 445մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով 130մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 287մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և, թիվ 26 սահմանակետով անցնելով 699մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, թիվ 28 սահմանակետով անցնելով 952մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 141մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 964մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 425մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 190մ, հասնում է լեռնագագաթի վրա գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 606մ, հասնում է առվի ափին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, լեռնաշղթայով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 886մ, հասնում է Զառ-Սևաբերդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 148մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-46 սահմանակետերով անցնում է 1234մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում 2147մ, հասնում է Սևաբերդ, Զառ և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18869մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.39

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վերին Պտղնի գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավային մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բալահովիտ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Առինջ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին և հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Պտղնի գյուղական համայնքին:

 

ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Վերին Պտղնի, Բալահովիտ և Պտղնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 858մ, հատելով Երևան-Աբովյան մարզային նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 83մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 92մ, հասնում է երկաթգծի մոտ գտնվող Վերին Պտղնի, Առինջ և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1033մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ-ԱՌԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Վերին Պտղնի, Առինջ և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 715մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Աբովյան-Մասիս ճանապարհը, թիվ 6-12 սահմանակետերով` երկաթգծին զուգահեռ, անցնում 1384մ, հասնում է երկաթգծի և խճուղային ճանապարհը հատող կամրջի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-22 սահմանակետերով անցնում 1459մ, հասնում է Վերին Պտղնի, Առինջ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3559մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ-ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Վերին Պտղնի, Պտղնի և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 281մ, հասնում է Երևան-Սևան մայրուղու եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև հատում է ճանապարհը, անցնում 31մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 492մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Գետամեջ-Վերին Պտղնի միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 2749մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում երկաթգիծը, անցնում 117մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 330մ, հասնում է Վերին Պտղնի, Պտղնի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4000մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.40

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Քանաքեռավան համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետամեջ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Պտղնի գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Զովունի գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Մրգաշեն համայնքին:

 

ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ-ԳԵՏԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Քանաքեռավան, Գետամեջ և Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 142մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 213մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 256մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 184մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թռչնաբուծական ֆաբրիկայի սահմանով թեքվում է հարավ, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 573մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 428մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 981մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է գետը, անցնում 26մ, հասնում է Քանաքեռավան, Գետամեջ և Պտղնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3092մ է:

 

ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ-ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Քանաքեռավան, Գետամեջ և Պտղնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է արևմուտք, անցնում 182մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա ոլորապտույտներով, թիվ 2-12 սահմանակետերով թեքվում դեպի հարավ, անցնում 1189մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով շարունակվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և, անցնելով 2107մ, հասնում է Քանաքեռավան, Պտղնի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3477մ է:

 

ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ-ԶՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Քանաքեռավան, Զովունի և Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակում, սահմանագիծը ձորակով իջնում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-29 սահմանակետերով անցնելով 3805մ, հասնում է Քանաքեռավան, Զովունի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3805մ է:

 

ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ-ՄՐԳԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Քանաքեռավան, Գետամեջ և Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցում 1494մ, հասնում է Արզնի-Շամիրամ ջրանցքից աջ սկիզբ առնող ջրանցքի ջրթող վահանակի սկզբնակետում գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21 սահմանակետով, բնակավայրի եզրագծով, կիսախողովակներով, ջրանցքով անցնում 518մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով, բնակավայրի եզրագծով, նույն ջրանցքով անցնում 388մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, ջրանցքով անցնում 901մ, հասնում է Մրգաշեն-Քանաքեռավան մարզային նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ավտոճանապարհով, թիվ 27-33 սահմանակետերով անցնում 1557մ, հասնում է ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դուրս գալով ավտոճանապարհից, թիվ 35 սահմանակետով անցնում է 244մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակի հունով, թիվ 37-46 սահմանակետերով անցնում 1587մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Քանաքեռավան, Մրգաշեն և Զովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6688մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.41

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂՍԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Տարածքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Տարածքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հրազդան քաղաքային համայնքին, արևելքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնանիստ գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ֆանտան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Սոլակ գյուղական համայնքին:

 

ՔԱՂՍԻ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բարձունքի վրա գտնվող Քաղսի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 130մ, հասնում է Քաղսի գյուղական, Ծաղկաձոր և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1530մ է:

 

ՔԱՂՍԻ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Քաղսի գյուղական և Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 131մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 64մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 245մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծն անտառով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 128մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-13 սահմանակետերով անցնում 644մ, հասնում է ժայռի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 581մ, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 559մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 71մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 23-32 սահմանակետերով անցնում 2137մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում է 1130մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում է 440մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 640մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 41մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 543մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 538մ, հասնում է 1988 մ նիշ ունեցող Սուր Սար լեռան գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 473մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 587մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 492մ, հատում երկաթգիծը, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նորից հարավ-արևելք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը բնակավայրի սահմանով, թիվ 55-59 սահմանակետերով անցնում է 695մ, հատելով Քաղսի-Հրազդան միջհամայնքային և Երևան-Սևան միջպետական նշանակության ճանապարհները, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61-62 սահմանակետերով անցնում է 1468մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-65 սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում է Քաղսի, Լեռնանիստ գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14511մ է:

 

ՔԱՂՍԻ-ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Քաղսի, Լեռնանիստ գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1332մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 2157.3մ նիշ ունեցող բարձունքով անցնում 1577մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 87մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 825մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 5 սահմանակետով 935մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 6007մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնելով 2407մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 287մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնելով 1551մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում բարձունքի վրա գտնվող Քաղսի, Լեռնանիստ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15010մ է:

 

ՔԱՂՍԻ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՔԱՂՍԻ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Քաղսի, Ֆանտան և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք և բարձունքներով, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 889մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը , թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 892մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը , թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով բարձունքներով, թիվ 5-7 սահմանակետերով 2215մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնելով 854մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Քաղսի, Ֆանտան գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4850մ է:

 

ՔԱՂՍԻ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Բարձունքի վրա գտնվող Քաղսի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում է 1356մ, հատելով ձորակները, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում է 56մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 42մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում է 390մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 17 սահմանակետով 612մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 562մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 20-22 սահմանակետերով 1197մ, հատելով ձորակները, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 493մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Հրազդան գետը, երկաթգիծը, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 3391մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 44մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 51մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, թիվ 33 սահմանակետով անցնելով 101մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով Սոլակ-Քաղսի միջհամայնքային և Երևան-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհները, անցնելով բլրակների վրայով, թիվ 35-49 սահմանակետերով 13194մ, հասնում է 2435մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 51 սահմանակետով 1456մ, հասնում է Քաղսի, Ֆանտան և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22943մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.42

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՍԱԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Քասախ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղվարդ քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զովունի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Պռոշյան գյուղական համայնքին:

 

ՔԱՍԱԽ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Քասախ, Պռոշյան գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1076մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թիվ 7-17 սահմանակետերով անցնում է 845մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զովունի և Քասախ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4088մ է:

 

ՔԱՍԱԽ-ԶՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Քասախ, Զովունի գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ոռոգման խողովակաշարին զուգահեռ` թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 2276մ, հասնում է ՕԿՋ-ի ցանկապատի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 23-24 սահմանակետերով, ՕԿՋ-ի ցանկապատով անցնում 226մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ասֆալտապատ ճանապարհով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 550մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնում 1040մ, հասնում Քասախ, Զովունի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4092մ է:

 

ՔԱՍԱԽ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՔԱՍԱԽ-ՊՌՈՇՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Քասախ, Պռոշյան գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 364մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 246մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 331մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1387մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, երկաթգծով անցնում 390մ, հասնում է երկաթգծի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում 546մ, հասնում է ջրանցքի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով, թիվ 18-52 սահմանակետերով անցնում 3466մ, հասնում է քարի վերամշակման արտադրամասի ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ արտադրամասի տարածքով անցնում է 76մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա դարձյալ նույն ուղղությամբ անցնում է 45մ, հասնում Քասախ, Պռոշյան գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6851մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.43

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՖԱՆՏԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ֆանտան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ալափարս գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Սոլակ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Հատիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Կապուտան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «է»-«Ը» հատվածով` Նուռնուս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Կարենիս գյուղական համայնքին:

 

ՖԱՆՏԱՆ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ֆանտան, Կարենիս, Ալափարս համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2897 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 437մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1260մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 720մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 414 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 2266 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 1276մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 856մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 475 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 198մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 206մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 430մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1172մ, հասնում Ֆանտան, Սոլակ և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15040մ է:

 

ՖԱՆՏԱՆ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ֆանտան, Սոլակ և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով բարձունքներով, թիվ 1-19 սահմանակետերով 1477մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով արևելք և անցնելով 1561մ, հասնում է Ֆանտան, Սոլակ և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3038մ է:

 

ՖԱՆՏԱՆ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ֆանտան, Քաղսի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք և բարձունքներով, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 889մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 892մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով բարձունքներով, թիվ 5-7 սահմանակետերով 2215մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնելով 854մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ֆանտան, Քաղսի գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4850 մ է:

 

ՖԱՆՏԱՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՖԱՆՏԱՆ-ՀԱՏԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ֆանտան, Հատիս և Կապուտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս- արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1331մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 633մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-20 սահմանակետերով անցնում 2914մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 272մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 170մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 273 մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 199մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 313 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 33-39 սահմանակետերով անցնում 1089 մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ- արևելք, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 902 մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 342մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 996մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 46-50 սահմանակետերով անցնում 1015մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև բլրակներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 52-66 սահմանակետերով անցնում 2041մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 68-69 սահմանակետերով անցնում 459մ, հասնում թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 71 սահմանակետով անցնում 900մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 73 սահմանակետով անցնում 430մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 74 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 381մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 75 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 76-83 սահմանակետերով անցնում 741 մ, հասնում թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 450մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 86-87 սահամանակետերով անցնում 187մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 89-99 սահմանակետերով անցնում 887մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 100 սահմանակետին: Թիվ 100 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է արևելք, թիվ 101-103 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում թիվ 104 սահմանակետին, ապա բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 104-107 սահմանակետերով անցնում 1280մ, հասնում թիվ 108 սահմանակետին: Թիվ 108 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 109-112 սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 113 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 114-116 սահմանակետերով անցնում 1455մ, հասնում Ֆանտան, Հատիս գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22103մ է:

 

ՖԱՆՏԱՆ-ԿԱՊՈՒՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ֆանտան, Կապուտան և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Սևան-Երևան հին ավտոճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով, ավտոճանապարհով անցնում 173 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 824մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1461մ, հասնում 2299.9 մ նիշ ունեցող Քոթանդաղ սարի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 2784 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 153 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 1067մ, հասնում Ֆանտան, Հատիս և Կապուտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանաման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6463մ է:

 

ՖԱՆՏԱՆ-ՆՈՒՌՆՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Ֆանտան, Նուռնուս և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Սևան-Երևան հին ավտոճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ավտոճանապարհով անցնում է 465մ, հասնում Ֆանտան, Կապուտան և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 465մ է:

 

ՖԱՆՏԱՆ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Ֆանտան, Կարենիս և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 170 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 793մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 515մ, հասնում Սևան-Երևան հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում հարավ-արևմուտք, ավտոճանապարհով անցնում 475մ, հասնում Ֆանտան, Նուռնուս և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1953մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.1

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԱԼԻԿ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մարալիկ քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Մարալիկ քաղաքային համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հոռոմ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայրենյաց գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայկասար գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ձորակապ գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Քարաբերդ և «Զ»-«Է» հատվածով` Սարակապ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Իսահակյան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Լուսաղբյուր գյուղական համայնքին:

 

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՀՈՌՈՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Հոռոմ և Լուսաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնելով 1055 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 497 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնելով 635.0մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում Մարալիկ քաղաքային, Հոռոմ և Հայրենյաց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2186 մ է:

 

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Մարալիկ քաղաքային, Հոռոմ և Հայրենյաց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 248 մ, հասնում է 1795.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 904 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 4-5 սահմանակետերով 1354 մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 450 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, հատելով Երևան-Գյումրի հանրապետական նշանակություն ունեցող ճանապարհը, անցնելով 179 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 215 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Հայրենյաց և Հայկասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3349 մ է:

 

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՀԱՅԿԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Մարալիկ քաղաքային, Հայրենյաց և Հայկասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնելով 1506 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Հայկասար և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1506 մ է:

 

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՁՈՐԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ձորի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Հայկասար և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով հարավ, ձորով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 541 մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով ձորով, սեփականաշնորհված վարելահողի եզրով, թիվ 8-11 սահմանակետերով 354 մ, հասնում է Գյումրի-Երևան հանրապետական նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնում է Երևան-Գյումրի միջպետական նշանակություն ունեցող ճանապարհով 713 մ, հասնում այդ ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով բնակավայրի փողոցով 51 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է նույն փողոցով և թիվ 15 սահմանակետով 288 մ, հասնում է քարհանք վարչության տարածքի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով քարհանք վարչության տարածքի եզրով և թիվ 17-18 սահմանակետերով 328 մ, հասնում է «Անի» մարզասերների ակումբի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, ապա հարավ, անցնելով մարզասերների ակումբի սահմանաեզրով և թիվ 20-22 սահմանակետերով 450 մ, հասնում է Մարալիկ-Արթիկ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, այդ ճանապարհով և թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 251 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 83 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 68 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով ձեռնարկության պարսպով 315 մ, հասնում է Արթիկ-Գյումրի երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, երկաթգծով, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում է 549 մ, հասնում Արթիկ-Գյումրի երկաթգծի և Արթիկ-Մարալիկ միջհամայնքային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով անցնելով 185 մ, հասնում է այդ ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով 66 մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 150 մ, հասնում է Երևան-Գյումրի միջպետական նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով ճանապարահով 90մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Մարալիկ քաղաքային և Ձորակապ գյուղական համայնքի բնակավայրի բաժանման սահմանի վրա գտնվող թիվ 37-46 սահմանակետերով անցնելով 584 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 48-49 սահմանակետերով անցնելով 1414 մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Ապա սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 362 մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնելով 1527մ, հասնում է Մարալիկ քաղաքային, Ձորակապ և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8370 մ է:

 

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՔԱՐԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Քարաբերդ և Սարակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1832 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 175 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 524 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 523 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 201 մ, հասնում է 1874.4մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս, հատելով դաշտային ճանապարհը, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրով, թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 1845 մ, հասնում է Ձորաշեն բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, բնակավայրի եզրով անցնելով 219 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև ձորով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-25 սահմանակետերով անցնելով 1180 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 272 մ, հասնում է 1694.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ ձորով, թիվ 28-32 սահմանակետերով անցնելով 866 մ, հասնում է 1709.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 261 մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 609 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, սահմանագիծը, անցնելով 278 մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 37 սահմանակետով անցնելով 634 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 39-42 սահմանակետերով անցնելով 1670 մ, հասնում է 1948.0մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնելով 1197 մ, հասնում է1933.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է նույն ուղղությամբ, թիվ 48 սահմանակետով անցնելով 982 մ, հասնում է Մարալիկ քաղաքային, Ձորակապ և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12266 մ է:

 

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՍԱՐԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Մարալիկ քաղաքային, Սարակապ և Իսահակյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 532 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 176 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Քարաբերդ և Սարակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 708 մ է:

 

ՄԱՐԱԼԻԿ-ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Մարալիկ քաղաքային, Իսահակյան և Լուսաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 387 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 769 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով այդ ճանապարհը, նույն ուղղությամբ անցնելով 298 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 658 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 10 -11 սահմանակետերով անցնելով 345 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնելով 1236 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 16-32 սահմանակետերով անցնելով 1539 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Սարակապ և Իսահակյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5231մ է:

 

ՄԱՐԱԼԻԿ-ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային և Լուսաղբյուր, Հոռոմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 304 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրով, թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 859մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրով անցնելով 577 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 262 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 545 մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 353 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 390մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 11 սահմանակետով 1100 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1224 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային և Լուսաղբյուր, Իսահակյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5613 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.2

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼՎԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ալվար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում` Ախուրյան գետի ափին:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից Է Արդենիս գյուղական համայնքին,

«Բ»-«Գ» հատվածով` Աղվորիկ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կրասար գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ամասիա գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Բերդաշեն գյուղական համայնքին:

 

ԱԼՎԱՐ-ԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ալվար, Արդենիս և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ախուրյան գետի ափին, սահմանագիծը, Ախուրյան գետի հոսանքին հակառակ անցնելով 5166 մ, հասնում է Ալվար, Արդենիս և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5166 մ է:

 

ԱԼՎԱՐ-ԱՂՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ալվար, Աղվորիկ և Արդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, գետով անցնելով 3750 մ դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով Ամասիա-Աղվորիկ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով ջրագիծը, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 1873 մ, հասնում է Ալվար, Աղվորիկ և Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5623 մ է:

 

ԱԼՎԱՐ-ՓՈՔՐ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ալվար, Աղվորիկ և Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով, հատելով Ախուրյան գետը, այնուհետև անցնելով թիվ 2 սահմանակետով 2228 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո քիչ թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով գագաթների վրայով, թիվ 4-7 սահմանակետերով 1896 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 472մ, սահմանագիծը հասնում է Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Ալվար, Փոքր Սեպասար և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4716 մ է:

 

ԱԼՎԱՐ-ԿՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ալվար, Փոքր Սեպասար և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, Ախուրյան գետով իջնելով 2157 մ դեպի հարավ, հասնում է գետի ափին գտնվող Ալվար, Կրասար և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2157 մ է:

 

ԱԼՎԱՐ-ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ալվար, Ամասիա և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 1 և 2 սահմանակետերով 1158մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է դեպի հարավ, անցնելով 284մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա այդ ճանապարհով թեքվելով հարավ-արևելք, հատվում է Հովտուն-Ալվար միջհամայնքային ճանապարհի հետ և, անցնելով 1235մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ջրբաժանի և ճանապարհի հատման տեղում: Այդտեղից թեքվելով դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնելով 350մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Ապա թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և առուն, անցնելով թիվ 7 և 8 սահմանակետերով 1861մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, հատելով Ամասիա-Ալվար միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 1722 մ, հասնում է Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիայի, Ալվարի և Կրասարի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6611 մ է:

 

ԱԼՎԱՐ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Ալվար, Բերդաշեն և Արդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 648մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 283.0մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 3-6 սահմանակետերով 1056.0 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և, անցնելով թիվ 8-14 սահմանակետերով 3296 մ, հասնում է Ալվար, Բերդաշեն և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5283 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.3

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ախուրյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիրակ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Կամո գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կառնուտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բասեն գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արևիկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ազատան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Գյումրի քաղաքային համայնքին:

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ՇԻՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գյումրի-Վանաձոր միջհամայնքային նշանակության ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող Ախուրյան, Շիրակ գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 625մ, հասնում է Սալվինազ գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով Սալվինազ գետով 214մ, հասնում է ոռոգման ջրագծի և Սալվինազ գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, անցնելով առվով, թիվ 3-7 սահմանակետերով 1006մ, հասնում է առվի և միջհամայնքային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Ախուրյան, Շիրակ և Կամո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1844 մ է:

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԿԱՄՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Կամո-Ախուրյան միջհամայնքային ճանապարհի և առվի հատման տեղում գտնվող Ախուրյան, Կամո և Շիրակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ճանապարհով անցնելով 670մ դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում է ջրագծի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, առվով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով Կամո-Ախուրյան միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 1542մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս և, անցնելով 648մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, առվով անցնելով 1125մ, հատելով սելավատարը, հասնում է կիսախողովակի եզրին գտնվող Ախուրյան, Կամո և Կառնուտ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3985մ է:

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԿԱՌՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ջրագծի եզրին գտնվող Ախուրյան, Կամո և Կառնուտ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 586մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվելով արևելք, անցնելով առվով 55մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ, կիսախողովակին զուգահեռ անցնելով 589մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնելով 85մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 481մ, հասնում է ջրագծի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ջրանցքը, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 621մ, հասնում է Ախուրյան-Կառնուտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, Ախուրյան-Կառնուտ միջհամայնքային ճանապարհով անցնելով 511 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 345մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից հատելով ջրանցքը, անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 73մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով 193մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 744մ, հատելով ջրագիծը, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա անցնելով նույն ուղղությամբ 368 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 174մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 18 սահմանակետով 490մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 135մ, հասնում է Ախուրյան, Կառնուտ և Բասեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5752մ է:

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԲԱՍԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ախուրյան, Կառնուտ և Բասեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով թիվ 1-4 սահմանակետերով 747մ, հասնում է Ախուրյան, Բասեն և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 747 մ է:

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԱՐԵՎԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Գյումրի-Արևիկ երկաթուղու եզրին գտնվող Ախուրյան, Արևիկ և Ազատան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 63մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 354մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, Արևիկ բազայի տարածքի վրայով անցնելով 361մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից առվով անցնելով հարավ-արևելք 1285մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով թիվ 5-9 սահմանակետերով 2299մ, հատելով Արևիկ-Ախուրյան միջհամայնքային ճանապարհը, ապա առուն, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով Այգաբացի ջրանցքը, անցնելով 804մ, հասնում է լանջի վրայի թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով թիվ 12 սահմանակետով 651մ, հասնում է Ախուրյան, Բասեն և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5816մ է:

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԱԶԱՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ախուրյան, Ազատան գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման Գյումրի-Արթիկ երկաթուղու և Ջաջուռ գետի հատման տեղում գտնվող «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, Գյումրի-Արթիկ երկաթգծով անցնելով դեպի հարավ-արևելք 1997մ, հասնում է Գյումրի-Արևիկ երկաթուղու եզրին գտնվող Ախուրյան, Արևիկ և Ազատան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1997մ է:

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԳՅՈՒՄՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Գյումրի-Վանաձոր միջհամայնքային նշանակության ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող Ախուրյան, Շիրակ գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, Գյումրի-Վանաձոր միջհամայնքային ճանապարհով անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 1107 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով Գյումրի քաղաքի եզրին գտնվող թիվ 4-7 սահմանակետերով 382մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 505մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 159մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից, սահմանագիծը թեքվելով հարավ, Գյումրի քաղաքի եզրով, թիվ 11-15 սահմանակետերով անցնելով 705մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 17 սահմանակետով 133 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 45 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով արևմուտք, անցնելով թիվ 20 սահմանակետով 254մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 58մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվելով արևելք, անցնելով 59մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 24-30 սահմանակետերով 328մ, հասնում է «Սալվինազ» կոչվող սելավատարի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից անցնելով սելավատարով 133մ, հասնում է սելավատարի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 74մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս, անցնելով 68մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևելք, անցնելով 51մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով թիվ 36-51 սահմանակետերով 909մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք, նորից անցնելով Գյումրի քաղաքի եզրով, թիվ 53-57 սահմանակետերով 269մ, հասնում է «Սալվինազ» կոչվող սելավատարի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ, անցնելով սելավատարով 1195մ, հատում է Գյումրի-Ախուրյան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Գյումրի-Արթիկ երկաթուղու և սելավատարի հատման տեղում գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով երկաթգծով 483մ, հասնում է Գյումրի-Արթիկ երկաթուղու և Ջաջուռ գետի հատման տեղում գտնվող Ախուրյան, Ազատան գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6916 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.4

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ամասիա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ալվար գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կրասարի գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հովտունի գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բանդիվանի գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ջրաձորի գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Արեգնադեմի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Զարիշատ գյուղական համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Բերդաշեն գյուղական համայնքին:

 

ԱՄԱՍԻԱ-ԱԼՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ամասիա, Ալվար և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 և 2 սահմանակետերով 1158 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է դեպի հարավ, անցնելով 284 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա այդ ճանապարհով թեքվելով հարավ-արևելք, հատում է Հովտուն-Ալվար միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 1235 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ջրբաժանի և ճանապարհի հատման տեղում: Այդտեղից թեքվելով դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնելով 350 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Ապա թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և առուն, անցնելով թիվ 7 և 8 սահմանակետերով 1861 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվելով արևելք, հատելով Ամասիա-Ալվար միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 1722 մ, հասնում է Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Ալվար և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6611 մ է:

 

ԱՄԱՍԻԱ-ԿՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Ալվար և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ -արևելք, Ախուրյան գետով անցնելով 2269 մ, հասնում է Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Կրասար և Հովտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2269 մ է:

 

ԱՄԱՍԻԱ-ՀՈՎՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Կրասար և Հովտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Ախուրյան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2952 մ, հասնում գետի ափին գտնվող Ամասիա, Հովտուն և Բանդիվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2952մ է:

 

ԱՄԱՍԻԱ-ԲԱՆԴԻՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ամասիա, Հովտուն և Բանդիվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Ախուրյան գետի հունով թեքվում է դեպի հարավ- արևմուտք, հասնում գետի վրայի Ամասիա-Ցողամարգ ճանապարհի կամրջին, հատում այն, թեքվում նույն ուղղությամբ, գետով անցնելով 2430մ, հասնում գետի ափին գտնվող Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2430.0 մ է:

 

ԱՄԱՍԻԱ-ՋՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ամասիա, Ջրաձոր և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 478մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվելով նույն ուղղությամբ, հատելով Ախուրյանի աջափնյա ջրանցքը, Գյումրի-Ամասիա խճուղին, անցնելով 669մ, հասնում է խճուղու եզրի թիվ 2 սահմանակետին, ապա ջրագծի խողովակաշարով անցնելով 815 մ, հասնում Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1962մ է:

 

ԱՄԱՍԻԱ-ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ամասիա, Արեգնադեմ և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1059մ, հասնում է 2156.3մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք 214մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4-9 սահմանակետերով 1568 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 1248մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 12-14 սահմանակետերով 3153մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 285մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, թիվ 17 սահմանակետով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 696մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով, թիվ 19 սահմանակետով անցնելով 733մ, հասնում 2127.9մ նիշ ունեցող թիվ 20 սահմանակետին, նորից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 243մ, հասնում է Ամասիա, Ջրաձոր և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9198մ է:

 

ԱՄԱՍԻԱ-ԶԱՐԻՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Ամասիա, Զարիշատ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 489 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնելով 3617 մ, հասնում է Ամասիա, Զարիշատ և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4106մ է:

 

ԱՄԱՍԻԱ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Ամասիա, Բերդաշեն և Ալվար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 874մ, հասնում է Բերդաշեն, Ամասիա և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 874մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.5

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Անիավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը «Ա»-«Ա» հատվածով սահմանակից է Նորշեն գյուղական համայնքին:

 

ԱՆԻԱՎԱՆ-ՆՈՐՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Ա»

 

Անիավան և Նորշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 1-5 սահմանակետերով 1056մ, հասնում է Խարկով գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 281մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով 278 մ` հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 9-10 սահմանակետերով 395մ, հատում է Երևան-Գյումրի երկաթգիծը, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով հարավ և անցնելով 98մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 173մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ և անցնելով 164մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, նորից թեքվում դեպի արևելք և անցնելով 103 մ, հասնում է Արմավիր-Գյումրի խճուղու եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արմավիր-Գյումրի ճանապարհով, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնելով 1129մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որը գտնվում է Գյումրի-Արմավիր խճուղու եզրին: Թիվ 20 սահմանակետից` ճանապարհի հատման տեղից, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 65 մ, հասնում Երևան-Գյումրի երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս և անցնելով թիվ 22-25 սահմանակետերով 923մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով թիվ 27 սահմանակետով 211մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-32 սահմանակետերով 655մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևմուտք և, անցնելով թիվ 34-35 սահմանակետերով 344մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 37-38 սահմանակետերով 827մ, հասնում է Անիավան և Նորշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6703մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.6

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻՊԵՄԶԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Անիպեմզա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նորշեն գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետությանը):

 

ԱՆԻՊԵՄԶԱ-ՆՈՐՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Անիպեմզա, Նորշեն համայնքների և Թուրքիայի Հանրապետության տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով զինվորական ինժեներական կառույցը, անցնելով 440 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 564մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո քիչ թեքվելով հարավ-արևելք 585 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 1137մ` հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 566 մ, հասնում է ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 457մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս և անցնելով թիվ 9-10 սահմանակետերով 395մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 12-14 սահմանակետերով 468մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 16-17 սահմանակետերով 996մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 468մ, հասնում է Երևան-Գյումրի երկաթուղու և ավտոճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը և ճանապարհը, անցնելով 438մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք և անցնելով թիվ 21 սահմանակետով 976մ, հասնում է Անիպեմզա, Նորշեն համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7488մ է:

 

ԱՆԻՊԵՄԶԱ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՆԻՊԵՄԶԱ-ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

«Գ»-«Ա» սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետություն և Թուրքիայի Հանրապետություն միջպետական սահմանագծին:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.7

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշոցք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զույգաղբյուր և «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարմրավան գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կրասար գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքին:

 

ԱՇՈՑՔ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՇՈՑՔ-ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Աշոցք, Զույգաղբյուր գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 595 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և անցնելով 4-7 սահմանակետերով 1202 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1146մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում արևմուտք, անցնում թիվ 10 և 11 սահմանակետերով 1133 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 13-15 սահմանակետերով 1210մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ, անցնում 2110մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 1007մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, ձորին զուգահեռ լանջով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 1006մ, հասնում 2611.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 23 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, ջրբաժանով, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 1492մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 1935մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 209մ, հասնում Զույգաղբյուր բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Այնուհետև չփոխելով ուղղությունը, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 34-39 սահմանակետերով անցնելով 668մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնելով 397մ, հասնում Աշոցք-Գյումրի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, միջհամայնքային ճանապարհով անցնում 707մ, հասնում Աշոցք-Գյումրի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Աշոցք, Զույգաղբյուր և Կարմրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14817մ է:

 

ԱՇՈՑՔ-ԿԱՐՄՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Աշոցք, Զույգաղբյուր և Կարմրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1- 2 սահմանակետերով անցնելով 1160 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 419մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 253մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Աշոցք-Կարմրավան միջհամայնքային ճանապարհը, լանջով բարձրանում մինչև 2030.8մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 671մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 381 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Այստեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնելով 878մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ անցնելով 232մ, հասնում է Աշոցք, Կարմրավան և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4809մ է:

 

ԱՇՈՑՔ-ԿՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Աշոցք, Կրասար և Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետը, որը գտնվում է Աշոցք գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 103մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով, թիվ 3-12 սահմանակետերով անցնելով 773մ, հասնում է Աշոցք-Կրասար միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Այստեղից հատելով միջհամայնքային ճանապարհը` դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-18 սահմանակետերով անցնելով 834մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից այն թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 302մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 765մ, հասնում Աշոցք գետի աջ վտակի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև հատելով վտակը և դաշտային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 346մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որից հետո քիչ թեքվելով դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնելով 482 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ անցնելով 258մ, հասնում է Աշոցք, Կարմրավան և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3997 մ է:

 

ԱՇՈՑՔ-ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

3000.9 մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող Աշոցք, Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ 1647մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում է 802մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով թիվ 3-10 սահմանակետերով 1396մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա արևելք և, անցնելով թիվ 12-14 սահմանակետերով 631մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 382մ, հասնում է 2910.1մ բարձրություն ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Սահմանագիծը, քիչ թեքվելով հյուսիս և շարունակվելով նույն ուղղությամբ 2728մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որը 2773.3 մ նիշ ունեցող գագաթի վրա գտնվող եռանկյունաչափական կետն է: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով ուղղվում է դեպի արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 998մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից քիչ փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով գագաթներով, թիվ 21-28 սահմանակետերով 3258մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 239մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով ջրբաժանով 1107մ` հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է Գյումրի-Նինոծմինդա հանրապետական նշանակության ճանապարհը, անցնելով 449մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, հատելով Աշոցք-Մեծ Սեպասար միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 114 մ, հասնում է ճանապարհի եզրի թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվելով արևմուտք, անցնելով 212մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, քիչ թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնելով 274մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 36-37 սահմանակետերով 919մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով անտառի եզրով 469մ, հասնում է Աշոցք գետի ափին գտնվող Մեծ Սեպասար, Աշոցք և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15623 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.8

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արեգնադեմ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Արեգնադեմ համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ամասիա համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջրաձոր համայնքին, արմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գտաշեն համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Զարիշատ համայնքին:

 

ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ-ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ամասիա, Արեգնադեմ և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1059մ, հասնում է 2156.3մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 214մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4-9 սահմանակետերով 1568մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 1248մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 12-14 սահմանակետերով 3153մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 285մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17 սահմանակետով հատում է ձորը, ապա դաշտային ճանապարհը, անցնելով 696մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով, թիվ 19 սահմանակետով անցնելով 733մ, հասնում է 2127.9մ նիշ ունեցող թիվ 20 սահմանակետին, նորից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 243մ, հասնում է Արեգնադեմ, Ջրաձոր և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9198 մ է:

 

ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ-ՋՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արեգնադեմ, Ջրաձոր և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով պետական անտառի միջով, հատելով Ախուրյանի աջափնյա ջրանցքը, այնուհետև Գյումրի-Ամասիա միջհամայնքային ճանապարհը, ապա անցնելով ձորով 1610մ, հասնում է Ախուրյան գետին: Այդտեղից Ախուրյան գետով հարավային ուղղությամբ անցնելով 7069մ, հասնում է Արեգնադեմ, Ջրաձոր և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8679 մ է:

 

ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ-ԳՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արեգնադեմ, Գտաշեն և Զարիշատ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 1-9 սահմանակետերով 4933մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, հատում է դաշտային ճանապարհը, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնելով 1756մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնելով 4879մ, հասնում է Արեգնադեմ, Գտաշեն և Ջրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11569 մ է:

 

ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ-ԶԱՐԻՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Արեգնադեմ, Ամասիա և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 705 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ և թիվ 3 սահմանակետով հատելով դաշտային ճանապարհը 575 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 5 սահմանակետով 684մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 157մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 8-9 սահմանակետերով, հատում է դաշտային ճանապարհը և հասնում է Արեգնադեմ, Զարիշատ և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից «Դ» սահմանագծի երկարությունը 1593մ է:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3714մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.9

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արևշատ համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արագածոտնի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Սպանդարյան գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Գեղանիստ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ջրառատ գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԵՎՇԱՏ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՐԵՎՇԱՏ-ՄԵԾ ՄԱՆԹԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ջրագծի եզրին գտնվող Արևշատ, Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, հատելով ջրանցքը, անցնելով 361մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով բնակավայրի եզրով 411մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 661մ, հատելով Սպանդարյան-ՄԵծ Մանթաշ միջհամայնքային ճանապարհը, Մանթաշ գետը, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 87մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող Արևշատ, Մեծ Մանթաշ և Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1519մ է:

 

ԱՐԵՎՇԱՏ-ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արևշատ, Փոքր Մանթաշ և Սպանդարյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, ձորով և թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 323մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ձորով, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնելով 576մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով թիվ 9 սահմանակետով 122մ, հասնում է բնակավայրի և ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով բնակավայրի եզրով, թիվ 11-12 սահմանակետերով 235մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով բնակավայրի եզրով և թիվ 14-15 սահմանակետերով 822մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող Արևշատ, Մեծ Մանթաշ և Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2079մ է:

 

ԱՐԵՎՇԱՏ-ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արևշատ, Սպանդարյան և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 296մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Ապա սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում է ջրանցքը, անցնելով վարելահողի եզրով 417մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք և անցնելով թիվ 3 սահմանակետով, հատում է դաշտային ճանապարհը, հետո անցնելով թիվ 4-5 սահմանակետերով, հատում է ձորը, ապա անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 1760մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով և բնակավայրի եզրով 668մ, հատում է ջրանցքը և հասնում Գետափ-Արևշատ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է ճանապարհը, Կարկաչան գետը, անցնում 524մ և հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում է ջրանցքը, անցնելով թիվ 11-13 սահմանակետերով 1221մ, հասնում է Արևշատ, Փոքր Մանթաշ և Սպանդարյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4886մ է:

 

ԱՐԵՎՇԱՏ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Արևշատ, Ջրառատ և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 943մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 247մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 5-6 սահմանակետերով 464մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է դաշտային ճանապարհը և, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնելով 1026մ, հատում է դաշտային ճանապարհը և հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 13-17 սահմանակետերով 956մ, հասնում է Արևշատ, Սպանդարյան և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3635մ է:

 

ԱՐԵՎՇԱՏ-ՋՐԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արևշատ, Ջրառատ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-5 սահմանակետերով 4213մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 7 սահմանակետով 1479մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 9 սահմանակետով 1756մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 811մ և հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 292մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 356մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնելով 468մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, մի փոքր թեքվելով, շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 1063մ, հասնում է Ջրառատ, Արևշատ և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9100 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.10

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՇԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բաշգյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարապատ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կաքավասար գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փոքր Սարիար գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեծ Սարիար գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արփենի գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Լեռնագյուղ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Մուսայելյան գյուղական համայնքին:

 

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ՍԱՐԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ձորի եզրին գտնվող մարզի Բաշգյուղ, Մուսայելյան և Սարապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով ձորով 1042մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Բաշգյուղ, Սարապատ և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1042մ է:

 

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Բաշգյուղ, Սարապատ և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով ձորով 2245մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Բաշգյուղ, Կաքավասար և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2245մ է:

 

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Բաշգյուղ, Կաքավասար և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք, անցնելով ձորով 1623մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով 290մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, լանջով, թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 717մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով անցնելով 487մ դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվելով հարավային ուղղությամբ 506մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով ձորով, զառիթափ լանջով` արևմտյան ուղղությամբ, թիվ 7-33 սահմանակետերով հատելով Աշոցք-Ձորաշեն միջհամայնքային ճանապարհը 1746մ, հասնում է Չիչխան գետի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Ապա սահմանագիծը, թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնելով Չիչխան գետի աջակողմյան զառիթափ լանջով 487մ, հասնում է 2108.3մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ, հատելով ձորը 330մ, հասնում է լանջին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը լանջի երկայնքով դեպի արևմուտք թիվ 37 սահմանակետով անցնելով 474մ, հասնում է գագաթին գտնվող Բաշգյուղ, Փոքր Սարիար և Մեծ Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6660մ է:

 

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Բաշգյուղ, Արփենի և Մեծ Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, գագաթների վրայով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով դեպի հյուսիս-արևելք 827մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա անցնելով դեպի հարավ-արևելք 582մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Սահմանագիծը կրկին անցնում է հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, հատում ձորը, անցնում 499մ, հասնում է 2214մ նիշ ունեցող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թամբով անցնելով 429մ, հասնում է Բաշգյուղ, Մեծ Սարիար և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2845մ է:

 

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ԱՐՓԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բաշգյուղ, Արփենի և Լեռնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, դաշտային ճանապարհով դեպի հարավ թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 782մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով 31մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, կտրուկ թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 511մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, քիչ թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 366մ, հասնում է Բաշգյուղ, Արփենի և Մեծ Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1690մ է:

 

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ձորերի հատման տեղում գտնվող Բաշգյուղ, Լեռնագյուղ և Մուսայելյան համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով ձորով 1349մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 732մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 1067մ, հասնում է 2473.9 մ նիշ ունեցող գագաթի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 5-6 սահմանակետերով 877մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 8 սահմանակետով 835մ, հատում ձորը և հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 205մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, լեռնային ռելիեֆով անցնող դաշտային ճանապարհով հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 12-59 սահմանակետերով անցնելով 4242մ, հասնում է Չիչխան գետի ակունքից 550մ դեպի հյուսիս գտնվող Բաշգյուղ, Լեռնագյուղ և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9306մ է:

 

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Բաշգյուղ, Մուսայելյան և Սարապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2253մ, հասնում է Բաշգյուղ, Մուսայելյան և Լեռնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2253մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.11

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՍԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բասեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջրառատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փանիկ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեղրաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արևիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ախուրյան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Կառնուտ գյուղական համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Հովիտ գյուղական համայնքին:

 

ԲԱՍԵՆ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:

 

ԲԱՍԵՆ-ՋՐԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ճանապարհի եզրին գտնվող Բասեն, Ջրառատ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 674մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով թիվ 8-9 սահմանակետերով 1445մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 602մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 12-13 սահմանակետերով 2240մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 453մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով 269մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 376մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 18-19 սահմանակետերով 1861մ, հատելով Մուսայելյան-Ջրառատ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 229մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 22-25 սահմանակետերով 2512մ, հատելով գետը, դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևմուտք, անցնելով 700մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով անցնելով 615մ, հասնում է Բասեն, Ջրառատ և Փանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11975մ է:

 

ԲԱՍԵՆ-ՓԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Բասեն, Փանիկ և Ջրառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 644մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնելով 589մ, հասնում է Բասեն, Մեղրաշեն և Փանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1233մ է:

 

ԲԱՍԵՆ-ՄԵՂՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Բասեն, Մեղրաշեն և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով վարելահողի եզրով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 266մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 2-4 սահմանակետերով 1598մ, հասնում է Բասեն, Փանիկ և Մեղրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1865մ է:

 

ԲԱՍԵՆ-ԱՐԵՎԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բասեն, Արևիկ և Ախուրյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով դեպի հարավ-արևելք 293մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 103մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, լանջի և բարձունքների վրայով , թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 733մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Ապա բարձունքի եզրով անցնելով հարավ-արևմուտք` թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 681մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրով 343մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 9 սահմանակետով 549մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 11 սահմանակետով 580մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, ճանապարհով շարունակվելով դեպի արևելք, անցնելով 592մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, անցնում է 275մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում է 139մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով առուն, անցնելով թիվ 16 սահմանակետով 616մ, հասնում է Բասեն, Արևիկ և Մեղրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4844մ է:

 

ԲԱՍԵՆ-ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Բասեն, Ախուրյան և Կառնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1-4 սահմանակետերով 747մ, հասնում է Բասեն, Արևիկ և Ախուրյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 747մ է:

 

ԲԱՍԵՆ-ԿԱՌՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Կառնուտի ջրամբարի եզրին գտնվող Բասեն, Հովիտ և Կառնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 771մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք և անցնելով թիվ 4-5 սահմանակետերով 313մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվելով հարավ և անցնելով 218մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 844մ, հասնում է Բասեն, Ախուրյան և Կառնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2147մ է:

 

ԲԱՍԵՆ-ՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Բասեն, Հովիտ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 588մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, հատելով Մեյձոր գետը և անցնելով 270մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվելով արևմուտք և անցնելով 99մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով դաշտային ճանապարհով 644մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ 178մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, փոքր բլրակների վրայով, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 496մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 11 սահմանակետով 702մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի արևմուտք և անցնելով 464մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք և, անցնելով թիվ 14-15 սահմանակետերով 1040մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, ձորով իջնելով 1012մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում է Ախուրյան-Մուսայելյան միջհամայնքային ճանապարհը, այնուհետև թեքվում է հարավ, իջնում ձորով և հասնում է Կառնուտի ջրամբար իջնող ձորը, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 2653մ, հասնում է Կառնուտի ջրամբարի եզրին գտնվող Բասեն, Հովիտ և Կառնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8147մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.12

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՎՐԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բավրա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարագյուղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սիզավետ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Թավշուտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Աղվորիկ գյուղական համայնքին և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Վրաստանի Հանրապետություն):

 

ԲԱՎՐԱ-ՍԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բավրա, Սարագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 204մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո լանջով ուղղվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 409մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 671մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք, անցնելով թիվ 4-5 սահմանակետերով, հատելով դաշտային ճանապարհը 1033մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 291մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 66մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում է 110մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում է 771մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 567մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1140մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է թիվ 21 սահմանակետով 550մ, հասնում է Բավրա, Սարագյուղ և Սիզավետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5917մ է:

 

ԲԱՎՐԱ-ՍԻԶԱՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բավրա, Սարագյուղ և Սիզավետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնելով 1419մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որից հետո շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհները, ձորակները, ջրբաժանները, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնելով 1354մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև հատելով դաշտամիջյան ճանապարհը, թիվ 18 սահմանակետով անցնում է 958մ, հատում Գյումրի-Նինոծմինդա (Բոգդանովկա) հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում նույն ճանապարհի եզրին գտնվող Բավրա, Սիզավետ և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3451մ է:

 

ԲԱՎՐԱ-ԹԱՎՇՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Բավրա, Թավշուտ և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը, անցնելով հարավարևելյան ուղղությամբ, իջնում է ձորը, հատում այն, անցնելով 488մ, հասնում է լանջի վրայի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով 405մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս, անցնում 694մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 1015մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 271մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 1541մ, հասնում է Թավշուտի ջրամբարի պատնեշի թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ և անցնելով 378մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 208մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ և անցնելով 631մ, հասնում է Գյումրի-Նինոծմինդա (Բոգդանովկա) հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Բավրա, Սիզավետ և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5631մ է:

 

ԲԱՎՐԱ-ԱՂՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Բավրա, Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Օքյուզդաշ լեռան գագաթին (եռանկյունաչափական կետ), սահմանագիծը, ջրբաժանով թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 991մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 177մ` հասնում է փոքր բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է արևելք, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 792մ, հասնում է Բավրա, Թավշուտ և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1960մ է:

 

ԲԱՎՐԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.13

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բերդաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկուտ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զորակերտ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արդենիս գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ալվար գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ամասիա գյուղական համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Զարիշատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Գառնառիճ գյուղական համայնքին:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԾԱՂԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բերդաշեն, Ծաղկուտ և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղվելով դեպի արևելք, անցնում է 847մ, հասնում Բերդաշեն, Զորակերտ և Ծաղկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 847մ է:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԶՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բերդաշեն, Զորակերտ և Ծաղկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 2204մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 3-6 սահմանակետերով 1578մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 193մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս, անցնելով թիվ 9 սահմանակետով 509մ, հասնում է 2121.3մ նիշ ունեցող գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 447մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով թիվ 13 սահմանակետով 800մ, հասնում է Զորակերտ-Արդենիս միջհամայնքային ճանապարհի եզրի թիվ 14 սահմանակետին և, ճանապարհով անցնելով 237մ, հասնում է Բերդաշեն, Զորակերտ և Արդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5967մ է:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Բերդաշեն, Զորակերտ և Արդենիս համայնքների տարածքների բաժանման ճանապարհի եզրին գտնվող «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջի վրայով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 1380մ, հասնում Արդենիս-Բերդաշեն միջհամայնքային ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, ճանապարհով անցնելով թիվ 5-8 սահմանակետերով 943մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 1212մ, հասնում է Ախուրյան գետի ափին գտնվող Բերդաշեն, Արդենիս և Ալվար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3535մ է:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԱԼՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Բերդաշեն, Արդենիս և Ալվար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 648մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 283մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 3-6 սահմանակետերով 1056մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և, անցնելով թիվ 8-14 սահմանակետերով 3296մ, հասնում է Բերդաշեն, Ալվար և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5283մ է:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բերդաշեն, Ամասիա և Ալվար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 874մ, հասնում է Բերդաշեն, Ամասիա և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 874մ է:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԶԱՐԻՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Բերդաշեն, Զարիշատ և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 3309մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 537մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 570մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, վարելահողերի եզրերով, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 1024մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողերի եզրերով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 937մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով 182մ դեպի արևելք, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ, անցնելով 66մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Նորից թեքվելով արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 212մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ և, անցնելով 29մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա լանջի վրայով անցնելով 490մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 160մ, հասնում է 2209մ նիշ ունեցող Քյաբիր լեռան գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 181.2մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 781մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, վարելահողի եզրով, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 1424մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 692մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Այնուհետև թեքվելով հարավ, անցնելով 234մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, անցնելով թիվ 23-25 սահմանակետերով 1861մ, հասնում է Բերդաշեն, Զարիշատ և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12695մ է:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԳԱՌՆԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Բերդաշեն, Գառնառիճ և Ծաղկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնում է 1787մ, հասնում Բերդաշեն, Գառնառիճ և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1787մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.14

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԱՌԻՃ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գառնառիճ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բերդաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շաղիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից` «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետությանը):

 

ԳԱՌՆԱՌԻՃ-ԾԱՂԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Եղնաջուր գետակի ափին գտնվող Գառնառիճ, Ծաղկուտ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով Եղնաջուր գետակի հոսանքով դեպի հարավ 13709մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, քիչ թեքվելով արևելյան ուղղությամբ, անցնելով 263մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 952մ, հասնում է վարելահողի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 186մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, հատելով Ծաղկուտ-Գառնառիճ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 2382մ, հասնում է Գառնառիճ, Ծաղկուտ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17492մ է:

 

ԳԱՌՆԱՌԻՃ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գառնառիճ, Ծաղկուտ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնում է 1787մ, հասնում Գառնառիճ, Բերդաշեն և Շաղիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1787մ է:

 

ԳԱՌՆԱՌԻՃ-ՇԱՂԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գետակի եզրին գտնվող «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը համարվում է Գառնառիճ, Շաղիկ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման սահմանագիծը, գետակով թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 6841մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 892մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք, Շաղիկ գետի հոսանքով թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 6531մ, հասնում է Գառնառիճ, Բերդաշեն և Շաղիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14264մ է:

 

ԳԱՌՆԱՌԻՃ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.15

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՐԻՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Զարիշատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բերդաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ամասիա գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Արեգնադեմ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գտաշեն գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետությանը), «Զ»-«Ա» հատվածով` Շաղիկ գյուղական համայնքին:

 

ԶԱՐԻՇԱՏ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Զարիշատ, Բերդաշեն և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 3309մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 537մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 570մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, վարելահողերի եզրերով, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 1024մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողերի եզրերով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 937մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով 182մ դեպի արևելք, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ, անցնելով 66մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Նորից թեքվելով արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 212մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ և, անցնելով 29մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա լանջի վրայով անցնելով 490մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 160մ, հասնում է 2209մ նիշ ունեցող Քյաբիր լեռան գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 181.2մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 781մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, վարելահողի եզրով, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 1424մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 692մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Այնուհետև թեքվելով հարավ, անցնելով 234մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 23-25 սահմանակետերով 1861մ, հասնում է Զարիշատ, Բերդաշեն և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12695մ է:

 

ԶԱՐԻՇԱՏ-ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Զարիշատ, Ամասիա և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 489մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնելով 3617մ, հասնում է Զարիշատ, Ամասիա և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4106մ է:

 

ԶԱՐԻՇԱՏ-ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Զարիշատ, Ամասիա և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 705մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ և թիվ 3 սահմանակետով հատելով դաշտային ճանապարհը 575մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 5 սահմանակետով 684մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 157մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 8-9 սահմանակետերով, հատում է դաշտային ճանապարհը և հասնում Զարիշատ, Արեգնադեմ և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից «Դ» սահմանագծի երկարությունը 1593.0մ է:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3714մ է:

 

ԶԱՐԻՇԱՏ-ԳՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Զարիշատ, Արեգնադեմ և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնում է թիվ 1 սահմանակետով, հատում սահմանային ինժեներական կառույցը, ապա Գտաշեն- Զարիշատ միջհամայնքային ճանապարհը և, անցնելով 865մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1091մ, հասնում է ինժեներական կառույցի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 1593մ, հասնում է Զարիշատ, Շաղիկ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3549մ է:

 

ԶԱՐԻՇԱՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԶԱՐԻՇԱՏ-ՇԱՂԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Զարիշատ, Շաղիկ և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 2562մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 3-5 սահմանակետերով 1752մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով թիվ 7-13 սահմանակետերով 2734մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և անցնելով 604մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 357մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպ հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 17 սահմանակետով 453մ, հասնում է գետակի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը գետով անցնում է 4761 մ, հասնում գետակի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 561 մ, հասնում է Շաղիկ, Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13482 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.16

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՐԱԿԵՐՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Զորակերտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Գյուղական համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Վրաստանի Հանրապետությանը), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղվորիկ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Արդենիս գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բերդաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Ծաղկուտ գյուղական համայնքին:

 

ԶՈՐԱԿԵՐՏ-ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԶՈՐԱԿԵՐՏ-ԱՂՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Զորակերտ, Աղվորիկ գյուղական համայնքների և միջպետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետության) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 666մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 624մ, հասնում է Զորակերտ, Աղվորիկ և Արդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1291 մ է:

 

ԶՈՐԱԿԵՐՏ-ԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Զորակերտ, Աղվորիկ և Արդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1921մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 489մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 1197մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 7 սահմանակետով 1177մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 659մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ և անցնելով 259մ, հասնում է Զորակերտ-Արդենիս միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Զորակերտ, Արդենիս և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5701մ է:

 

ԶՈՐԱԿԵՐՏ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Զորակերտ, Բերդաշեն և Ծաղկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 2204մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 3-6 սահմանակետերով 1578մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 193մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը , թեքվելով հյուսիս, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 509մ, հասնում է 2121.3մ նիշ ունեցող գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 447մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով թիվ 13 սահմանակետով 800մ, հասնում է Զորակերտ-Արդենիս միջհամայնքային ճանապարհի եզրի թիվ 14 սահմանակետին և, ճանապարհով անցնելով 237մ, հասնում է Զորակերտ, Արդենիս և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5967 մ է:

 

ԶՈՐԱԿԵՐՏ-ԾԱՂԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Զորակերտ, Ծաղկուտ, համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետության) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2357.9մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 1750մ, հասնում է 2312.2մ նիշ ունեցող գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնելով գագաթների վրայով և թիվ 2-5 սահմանակետերով 3078մ, հասնում է Ծաղկուտ-Զորակերտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այդտեղից անցնելով թիվ 7-8 սահմանակետերով 3364մ, հասնում է Զորակերտ, Ծաղկուտ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8192 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.17

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Զույգաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հարթաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդաղբյուր գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կարմրավան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Աշոցք գյուղական համայնքին:

 

ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:

 

ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ-ՀԱՐԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Զույգաղբյուր, Հարթաշեն գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով ձորերը, անցնում 4879 մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, դաշտային ճանապարհով անցնում 636մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 567մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հյուսիս, անցնում 880մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 832մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 947մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում է 3141մ, հասնում սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Զույգաղբյուր-Հարթաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, ապա Ղուկասյան գետը, անցնում է 13-15 սահմանակետերով 2106 մ, հասնում է Զույգաղբյուր, Հարթաշեն և Վարդաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15839 մ է:

 

ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ-ՎԱՐԴԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Զույգաղբյուր, Հարթաշեն և Վարդաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, դաշտային ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 396մ, հատելով ձորակը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև ճանապարհով նույն ուղղությամբ անցնելով 387 մ, հատելով Ղուկասյան գետի ձախակողմյան վտակը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, ճանապարհի եզրով նույն ուղղությամբ թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 515մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և Գյումրի-Նինոծմինդա հանրապետական նշանակության ճանապարհների հատման տեղում գտնվող Զույգաղբյուր, Վարդաղբյուր և Կարմրավան համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1298 մ է:

 

ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ-ԿԱՐՄՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Զույգաղբյուր, Կարմրավան և Աշոցք համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Գյումրի-Աշոցք միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը, ճանապարհով թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1-8 սահմանակետերով 2014մ, հատում է Զույգաղբյուրի ճանապահը, ապա Աշոցք-Զույգաղբյուր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից միջհամայնքային ճանապարհով հատում է Ղուկասյան գետը, անցնելով 2373մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Զույգաղբյուր, Վարդաղբյուր և Կարմրավան համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4387 մ է:

 

ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՇՈՑՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Զույգաղբյուր, Աշոցք գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և 4-7 սահմանակետերով անցնելով 1202մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1146մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, թիվ 10 և 11 սահմանակետերով անցնում 1133մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 1210մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ, անցնում է 2110մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 1007մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, ձորին զուգահեռ լանջով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 1006մ, հասնում 2611.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 23 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, ջրբաժանով, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 1492մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 1935մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 209մ, հասնում Զույգաղբյուրի բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև չփոխելով ուղղությունը, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 34-39 սահմանակետերով անցնելով 668մ, հասնում բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնելով 397մ, հասնում Աշոցք-Գյումրի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, միջհամայնքային ճանապարհով անցնում 707 մ, հասնում Աշոցք-Գյումրի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Աշոցք, Զույգաղբյուր և Կարմրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14817 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.18

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱՎՇՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Թավշուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բավրա գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սիզավետ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ղազանչի գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Աղվորիկ գյուղական համայնքին:

 

ԹԱՎՇՈՒՏ-ԲԱՎՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բավրա, Թավշուտ և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը, անցնելով հարավարևելյան ուղղությամբ, իջնում է ձորը, հատում այն, անցնելով 488 մ, հասնում է լանջի վրայի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով 405մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս, անցնում 694մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 1015մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 271մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից այն թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 1541մ, հասնում Թավշուտի ջրամբարի պատնեշի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ և անցնելով 378 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 208մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ և անցնելով 631մ, հասնում է Գյումրի-Նինոծմինդա հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Բավրա, Սիզավետ և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5631մ է:

 

ԹԱՎՇՈՒՏ-ՍԻԶԱՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Թավշուտ, Սիզավետ և Բավրա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Գյումրի-Նինոծմինդա հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 387մ, հասնում է Դալիջուր գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ, գետով, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնելով 1458 մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Թավշուտ, Սիզավետ և Ղազանչի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1845 մ է:

 

ԹԱՎՇՈՒՏ-ՂԱԶԱՆՉԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Թավշուտ, Սիզավետ և Ղազանչի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Դալիջուր գետի ափին գտնվող «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, գետի հոսանքի ուղղությամբ թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնելով 1806մ, հասնում է գետի վրայի կամրջի, Աղվորիկ-Ղազանչի միջհամայնքային ճանապարհի հատման թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, գետով անցնելով 107մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև անցնելով 114մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ, գետի հունով, թիվ 29-37 սահմանակետերով անցնելով 1694մ, հասնում Թավշուտ, Մեծ Սեպասար և Ղազանչի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Դալիջուր գետի ափին գտնվող «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3721 մ է:

 

ԹԱՎՇՈՒՏ-ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Թավշուտ, Մեծ Սեպասար և Ղազանչի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Դալիջուր գետի ափին գտնվող «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով 91մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 170մ, հասնում է Ախուրյան գետի ձախակողմյան վտակի Դալիջուր գետի ափին գտնվող Թավշուտ, Մեծ Սեպասար և Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 262 մ է:

 

ԹԱՎՇՈՒՏ-ՓՈՔՐ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Թավշուտ, Փոքր Սեպասար և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1499.0 մ, հասնում է Ախուրյան գետի ձախակողմյան վտակի` Դալիջուր գետի ափին գտնվող Թավշուտ, Մեծ Սեպասար և Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1499.0մ է:

 

ԹԱՎՇՈՒՏ-ԱՂՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Բլրի գագաթին գտնվող Թավշուտ, Բավրա և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 775մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 832մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4 և 5 սահմանակետերով 1308մ, հասնում է եռանկյունաչափական թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 636մ, հասնում է Աղվորիկ-Ղազանչի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը թիվ 8 սահմանակետով, անցնում է 1606մ, հասնում Թավշուտ, Փոքր Սեպասար և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5157մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.19

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Լեռնագյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բաշգյուղ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արփենի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Թորոսգյուղ գյուղական համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդաղբյուր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Սալուտ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Մուսայելյան գյուղական համայնքին:

 

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ԲԱՇԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ձորերի հատման տեղում գտնվող Լեռնագյուղ, Բաշգյուղ և Մուսայելյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով ձորով 1237մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 732մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 1067մ, հասնում է 2473,9մ նիշ ունեցող գագաթի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 5-6 սահմանակետերով 877մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 8 սահմանակետով 835մ, հատում ձորը և հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 205մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, լեռնային ռելիեֆով անցնող դաշտային ճանապարհով հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 12-59 սահմանակետերով անցնելով 4242մ, հասնում է Չիչխան գետի ակունքից 550մ դեպի հյուսիս գտնվող Լեռնագյուղ, Բաշգյուղ և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9194մ է:

 

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ԱՐՓԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Լեռնագյուղ, Բաշգյուղ և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 519 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա լանջի երկայնքով և ձորով ուղղվելով դեպի արևմուտք, անցնելով թիվ 2 սահմանակետով 1159 մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Այդտեղից լանջով ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 666 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 219մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 304 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 7-8 սահմանակետերով 1698մ, հատում է ձորով անցնող ճանապարհը, ապա ջրբաժանով բարձրանալով, հասնում է գագաթի վրա գտնվող Լեռնագյուղ, Արփենի և Թորոսգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4563մ է:

 

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ԹՈՐՈՍԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Լեռնագյուղ, Վարդաղբյուր և Թորոսգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ, հատելով միմյանց հաջորդող ձորերը, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1162 մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Ապա ջրբաժանով թեքվելով արևմտյան ուղղությամբ, անցնելով 293 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այդ կետից սահմանագիծը մեծ թեքություն ունեցող լանջի վրայի ձորով իջնում է հարավ, անցնելով 1513մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է Չիչխան գետի ափին: Ապա նույն գետի ձախակողմյան լանջով անցնելով 754մ` բարձրանում և հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Լեռնագյուղ, Թորոսգյուղ և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3721մ է:

 

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ՎԱՐԴԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Լեռնագյուղ, Վարդաղբյուր և Սալուտ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ջրբաժանով անցնելով 148մ, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է Լեռնագյուղ, Վարդաղբյուր և Թորոսգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 148մ է:

 

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ՍԱԼՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Լեռնագյուղ, Սալուտ և Մուսայելյան համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը խիստ կտրտված լանջով հարավարևմտյան ուղղությամբ ջրբաժանով իջնում է դեպի ձորը, բազմիցս հատվելով ձորակների հետ, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում է 2310մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, թեք լանջով բարձրանալով` հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը, լանջի երկայնքով դեպի արևմուտք անցնելով 452մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով թիվ 7 սահմանակետով 762մ` սահմանագիծը հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Ապա նույն ուղղությամբ ձորով անցնելով 288մ` հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լեռնագյուղ, Վարդաղբյուր և Սալուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3813մ է:

 

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Լեռնագյուղ, Մուսայելյան և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է արևմուտք, անցնելով 2289 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից այն թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 2 սահմանակետով 161մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 672մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է թիվ 5 սահմանակետով 346մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ, հատում է ձորը և, անցնելով 1000մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևմուտք և անցնելով 259 մ, հասնում է Մուսայելյան, Լեռնագյուղ և Սալուտ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ» -«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4727մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.20

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Լեռնակերտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պեմզաշեն գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հառիճ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սառնաղբյուր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ձորակապ գյուղական համայնքին:

 

ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ-ՊԵՄԶԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Պեմզաշեն, Լեռնակերտ և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 257մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 122մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 577մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 181մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 196մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 156մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 366մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 182մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 132մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 308մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 327մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-17 սահմանակետերով անցնելով 1312մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 101մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Պեմզաշեն-Լեռնակերտ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 20-29 սահմանակետերով անցնելով 916մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնելով 493մ, հասնում սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 136մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 34 սահմանակետով անցնելով 696մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 183մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 112մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով, թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնելով 345մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 42-52 սահմանակետերով անցնելով 2153մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 495մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 55 սահմանակետով հատում դաշտային ճանապարհը, որից հետո թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնելով 775մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով, թիվ 62-69 սահմանակետերով անցնելով 850մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնելով 1012մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 72-74 սահմանակետերով անցնելով 1194մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 75 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով դաշտային ճանապարհով 642մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 76 սահմանակետին: Թիվ 76 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ, հատում է դաշտային ճանապարհը և, անցնելով թիվ 77-80 սահմանակետերով 2303մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով նույն ուղղությամբ անցնելով 887մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լեռնակերտ, Պեմզաշեն և Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17405մ է:

 

ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ-ՀԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Լեռնակերտ, Պեմզաշեն և Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 սահմանակետով 1440մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 292մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լեռնակերտ, Սառնաղբյուր և Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1732մ է:

 

ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ-ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Լեռնակերտ, Սառնաղբյուր և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 1497մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 718մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով նույն ուղղությամբ թիվ 7-13 սահմանակետերով անցնելով 929մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնելով 1850մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող 2225մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 2268մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, ձորով, թիվ 25-42 սահմանակետերով անցնելով 1736մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 129մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 494մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 226մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, ձորով անցնելով հարավ-արևելք, հատում է դաշտային ճանապարհները 5516մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լեռնակերտ, Սառնաղբյուր և Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15363մ է:

 

ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ-ՁՈՐԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Լեռնակերտ, Պեմզաշեն և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 655մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հարավ, անցնելով 484մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 4 -5 սահմանակետերով անցնելով 705մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտամիջյան ճանապարհը, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնելով 1203մ, հասնում է Լեռնակերտ, Սառնաղբյուր և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3047մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.21

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Լուսաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիրակավան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գուսանագյուղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հոռոմ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարալիկ քաղաքային համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Իսահակյան գյուղական համայնքին:

 

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Լուսաղբյուր, Շիրակավան և Իսահակյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 369մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 273մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, թեքվելով արևելք, անցնելով 240մ, հասնում է Ախուրյանի ջրամբարի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 776մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 362մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, հատելով Արմավիր-Գյումրի խճուղին, անցնելով թիվ 7-12 սահմանակետերով 558 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Արմավիր-Գյումրի երկաթգիծը, սեփականաշնորհված վարելահողերի և տնամերձերի եզրերով հատելով դաշտային ճանապարհը և Գետքի ջրանցքը, անցնելով թիվ 14-31 սահմանակետերով 3138մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 339մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 190մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնելով թիվ 35 սահմանակետով 467մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 37 սահմանակետով 221մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 39 սահմանակետով 263մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 455մ, հասնում է Լուսաղբյուր, Շիրակավան և Գուսանագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7652մ է:

 

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ԳՈՒՍԱՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Լուսաղբյուր, Շիրակավան և Գուսանագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով ձորակով, թիվ 1-18 սահմանակետերով 1471մ, հասնում է Լուսաղբյուր, Գուսանագյուղ և Հոռոմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1471.0մ է:

 

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՀՈՌՈՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Լուսաղբյուր, Գուսանագյուղ և Հոռոմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, ձորակից դուրս գալով և անցնելով 173մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-4 սահմանակետերով 1533մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, դաշտային ճանապարհով, թիվ 6-28 սահմանակետերով դեպի հարավ-արևելք անցնելով 1882մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լուսաղբյուր, Հոռոմ գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3588մ է:

 

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՄԱՐԱԼԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լուսաղբյուր, Հոռոմ գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 304 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով, թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 859մ, հասնում սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով անցնելով 577մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 262մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 545մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 353մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 390մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 11 սահմանակետով 1100մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1224 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լուսաղբյուր, Իսահակյան գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5613մ է:

 

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Լուսաղբյուր, Շիրակավան և Իսահակյան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատելով Արմավիր-Գյումրի հանրապետական նշանակության ճանապարհը, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 760մ, հասնում է երկաթգծի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով Երևան-Գյումրի երկաթգիծը, շարունակվելով ձորակով և անցնելով թիվ 3-35 սահմանակետերով 2566մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 494մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 38-40 սահմանակետերով 2307մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լուսաղբյուր, Իսահակյան գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6126մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.22

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ծաղկուտ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքի սահմանագիծը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով համընկնում է պետական սահմանին (Վրաստանի Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանակից է Զորակերտ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բերդաշեն գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Գառնառիճ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով համընկնում է պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն):

 

ԾԱՂԿՈՒՏ-ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԾԱՂԿՈՒՏ-ԶՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ծաղկուտ, Զորակերտ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2357.9մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 1750մ, հասնում է 2312.2մ նիշ ունեցող գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնելով գագաթների վրայով և թիվ 2-5 սահմանակետերով 3078մ, հասնում է Ծաղկուտ-Զորակերտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այդտեղից քիչ թեքվելով և անցնելով թիվ 7-8 սահմանակետերով 3364 մ, հասնում է Ծաղկուտ, Զորակերտ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8192մ է:

 

ԾԱՂԿՈՒՏ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ծաղկուտ, Զորակերտ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի արևմուտք, անցնում է 847մ, հասնում Ծաղկուտ, Բերդաշեն և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 847 մ է:

 

ԾԱՂԿՈՒՏ-ԳԱՌՆԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Եղնաջուր գետակի ափին գտնվող Ծաղկուտ, Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, Եղնաջուր գետակի հոսանքով դեպի հարավ անցնելով 13709մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա քիչ թեքվելով արևելյան ուղղությամբ, անցնելով 263մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 952մ, հասնում է վարելահողի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 186մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով Ծաղկուտ-Գառնառիճ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 2382մ, հասնում է Ծաղկուտ, Բերդաշեն և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17492մ է:

 

ԾԱՂԿՈՒՏ-ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

«Ա»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.23

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Կաքավասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարապատ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ձորաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ջաջուռ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կրաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Փոքր Սարիար գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Բաշգյուղ գյուղական համայնքին:

 

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ՍԱՐԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Կաքավասար, Սարապատ և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնելով 256մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով բարձունքների վրա գտնվող թիվ 2-4 սահմանակետերով 1126մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 849մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 396մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 634մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 240մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 9-16 սահմանակետերով 564մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 513մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 179մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 237մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 305մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22-24 սահմանակետերով անցնում 1061մ, հասնում է 2115.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 995մ, հատելով Աշոցք-Ձորաշեն միջհամայնքային ճանապարհը և Չիչխան գետը, հասնում է Կաքավասար, Սարապատ և Ձորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7354մ է:

 

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ՁՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Չիչխան գետի ափին գտնվող Կաքավասար, Սարապատ և Ձորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ջրամբարի հողերը, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 136մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 520մ, ջրբաժանով հասնում ձորին, հատում Չիչխան գետի աջակողմյան վտակը, որից հետո լանջով հասնում է անտառի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 218մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնտեղից ջրբաժանով անցնելով 349մ, թեքվում է հարավ-արևմուտք, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 737մ, հատելով դաշտային ճանապարհը և ջրբաժանը, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 393մ, հատելով ձորը, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 551մ, հատում ձորը, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող Կաքավասար, Ջաջուռ և Ձորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2905մ է:

 

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ՋԱՋՈՒՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ջրբաժանի վրա գտնվող Կաքավասար, Ջաջուռ և Ձորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 586մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 3-4 սահմանակետերով 1145մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 418մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 473մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 338մ, հասնում է Կաքավասար, Ջաջուռ և Կրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3265մ է:

 

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ԿՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Կաքավասար, Կրաշեն և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 219մ, հասնում Կաքավասար, Ջաջուռ և Կրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 219մ է:

 

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ձորերի հատման տեղում գտնվող Կաքավասար, Փոքր Սարիար և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատում է դաշտային ճանապարհները, ձորով անցնելով 2074մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, ջրբաժանով անցնելով հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով 578.0մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա քիչ թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 203մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 310մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, քիչ թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 251մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այդտեղից ուղղվելով դեպի հարավ, հատելով Չիչխան գետը, ապա Աշոցք-Ձորաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 527մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, անցնելով 51մ, հասնում է Թոփարջուր գետի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, Թոփարջուր գետով անցնելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-65 սահմանակետերով 2778մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին, ապա լանջով նույն ուղղությամբ թիվ 67 սահմանակետով անցնելով 988մ, հասնում է Փոքր Սարիար, Կրաշեն և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7971մ է:

 

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ԲԱՇԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Ձորի եզրին գտնվող Կաքավասար, Բաշգյուղ և Սարապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով ձորով 2186մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Կաքավասար, Բաշգյուղ և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2186մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.24

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԿՐԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Կրասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աշոցք գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարմրավան համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հովտուն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ամասիա գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ալվար գյուղական համայնքին, հյուսիս արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքին:

 

ԿՐԱՍԱՐ-ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Կրասար, Փոքր Սեպասար և Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ախուրյան և Աշոցք գետերի հատման տեղում, սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հյուսիս, այնուհետև արևելք, գետով, թիվ 1-31 սահմանակետերով անցնելով 2108մ, հասնում է Աշոցք գետի եզրին գտնվող Կրասար, Աշոցք և Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2108մ է:

 

ԿՐԱՍԱՐ-ԱՇՈՑՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Կրասար, Աշոցք և Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Աշոցք գետի եզրին, սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 103մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով, թիվ 3-12 սահմանակետերով անցնելով 773մ, հասնում է Աշոցք-Կրասար միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, դաշտային ճանապարհով հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 13-18 սահմանակետերով անցնելով 834մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը, փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 20 սահմանակետով 302մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 22 սահմանակետով 765մ, հասնում է Աշոցք գետի աջափնյա վտակի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև հատելով վտակը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 24 սահմանակետով 346մ անցնելով հարավ-արևմուտք, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որից հետո քիչ թեքվելով հարավ, անցնելով թիվ 26-27 սահմանակետերով 617մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից անցնելով նույն ուղղությամբ 258մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող Կրասար, Աշոցք և Կարմրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3397մ է:

 

ԿՐԱՍԱՐ-ԿԱՐՄՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Կրասար, Աշոցք և Կարմրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 883մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 696մ, հասնում է լանջի ստորոտին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, լանջով անցնելով 868մ, հասնում է Կրասար, Կարմրավան և Հովտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2447մ է:

 

ԿՐԱՍԱՐ-ՀՈՎՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Կրասար և Հովտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով բարձունքների վրայով, թիվ 1-2 սահմանակետերով, հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 2327մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհը, անցնելով 150մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակե