Համարը 
ՀՕ-163-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.08.05/39(705) Հոդ.904
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
10.07.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.07.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.02.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2009 թվականի հուլիսի 10-ին

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 9-րդ բաժնի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 

«9. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

               

1.

Նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացում

ԿՄ

Բ

         

Վ

2.

Տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

ԿՄ

Բ

         

Վ

2.1.

2.2.

2.3.

տարրական ընդհանուր-1-ին աստիճան

տարրական մասնագիտացված-1-ին աստիճան

տարրական հատուկ-1-ին աստիճան

               

3.

Հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

ԿՄ

Բ

         

Վ

3.1.

3.2.

3.3.

հիմնական ընդհանուր-2-րդ աստիճան

հիմնական մասնագիտացված-2-րդ աստիճան

հիմնական հատուկ-2-րդ աստիճան

               

4.

Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

ԿՄ

Բ

         

Վ

4.1.

4.2.

4.3.

միջնակարգ ընդհանուր-3-րդ աստիճան

միջնակարգ մասնագիտացված-3-րդ աստիճան

միջնակարգ հատուկ-3-րդ աստիճան

             

»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 9-րդ բաժնի 5-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2009 թ. հուլիսի 23
Երևան
ՀՕ-163-Ն