Համարը 
ՀՕ-167-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.09.30/48(714) Հոդ.1081
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
17.09.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.09.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.10.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19.3-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 19.3. Ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծման, արտահանման ու տարանցիկ փոխադրման և ռազմական նշանակության արտադրանքի առևտրի միջնորդական գործունեության համար լիցենզիաներ տրամադրելու և դրանց գործողության ժամկետները երկարաձգելու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

1. Ռազմական նշանակության արտադրանք
ներմուծելու և արտահանելու համար`

 

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

բ) 5 տարի երկարաձգելու համար

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով

2. Ռազմական նշանակության արտադրանքի
տարանցիկ փոխադրում իրականացնելու
համար`

 

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 400-ապատիկի չափով

բ) 5 տարի երկարաձգելու համար

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով

3. Ռազմական նշանակության արտադրանքի
առևտրի միջնորդական գործունեություն
իրականացնելու համար`

 

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 400-ապատիկի չափով

բ) 5 տարի երկարաձգելու համար

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2009 թ. սեպտեմբերի 25

Երևան

ՀՕ-167-Ն