Համարը 
ՀՕ-190-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.11.11/56(722) Հոդ.1235
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
06.10.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.11.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.11.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2009 թվականի հոկտեմբերի 6-ին

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ` Oրենք) 4-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ երրորդ պարբերությունով.

 

«Սույն օրենքի հավելված 2-ի 2.2-րդ բաժնի 78-րդ կետում նշված Պարույր Սևակ, 2.10-րդ բաժնի 5-րդ կետում նշված Ազատամուտ և 49-րդ կետում նշված Ոսկեպար համայնքների վարչական սահմանները կճշտվեն Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերությունների կարգավորումից հետո:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի հավելված 2-ի 2.2-րդ բաժնի 78-րդ, 2.10-րդ բաժնի 5-րդ և 49-րդ կետերը համապատասխանաբար շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«78

Պարույր Սևակ

Պարույր Սևակ գյուղ

   

Տիգրանաշեն գյուղ

5

Ազատամուտ

Ազատամուտ գյուղ

   

Բարխուդարլու գյուղ

49

Ոսկեպար

Ոսկեպար գյուղ

   


Ասկիպար գյուղ»:

 

Հոդված 3. Օրենքի հավելված 8.1-ի «Հրազդան-Ծաղկաձոր սահմանագիծը` «Ե»-«Զ» և հավելված 8.3-ի «Ծաղկաձոր-Հրազդան սահմանագիծը` «Բ»-«Գ» հատվածները համապատասխանաբար շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«ՀՐԱԶԴԱՆ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ծաղկաձոր-Երևան մայրուղով, թիվ 32-35 սահմանակետերով անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 49 սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ծաղկաձոր-Երևան մայրուղով, թիվ 32-35 սահմանակետերով անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս արևմուտք, անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 49 սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է:»:

 

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 11.1-11.36-ում:»:

 

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.1. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.1-ում:»:

 

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.2-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11.2.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.2-ում:»:

 

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.3.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.3-ում:»:

 

Հոդված 8. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.4-ում:»:

 

Հոդված 9. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.5-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11.5.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.5-ում:»:

 

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.6. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.6-ում:»:

 

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.7-ում:»:

 

Հոդված 12. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.8-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11.8.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.8-ում:»:

 

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.9. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.9-ում:»:

 

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.10-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11.10.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.10-ում:»:

 

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.11. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.11-ում:»:

 

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.12-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.12. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.12-ում:»:

 

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.13-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.13-ում:»:

 

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.14-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11.14.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.14-ում:»:

 

Հոդված 19. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.15.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.15-ում:»:

 

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.16-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11.16.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.16-ում:»:

 

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.17-ում:»:

 

Հոդված 22. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.18-ում:»:

 

Հոդված 23. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.19. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.19-ում:»:

 

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.20-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11.20.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.20-ում:»:

 

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.21. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.21-ում:»:

 

Հոդված 26. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.22-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.22. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.22-ում:»:

 

Հոդված 27. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.23-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.23. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.23-ում:»:

 

Հոդված 28. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.24. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.24-ում:»:

 

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.25-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.25. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.25-ում:»:

 

Հոդված 30. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.26-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.26. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.26-ում:»:

 

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.27-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11.27.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.27-ում:»:

 

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.28-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.28. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.28-ում:»:

 

Հոդված 33. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 11.29. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.29-ում:»:

 

Հոդված 34. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.30-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.30. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.30-ում:»:

 

Հոդված 35. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.31-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.31. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.31-ում:»:

 

Հոդված 36. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.32-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.32. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.32-ում:»:

 

Հոդված 37. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.33-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.33. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.33-ում:»:

 

Հոդված 38. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.34-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.34. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.34-ում:»:

 

Հոդված 39. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.35-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.35. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.35-ում:»:

 

Հոդված 40. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.36-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.36.  

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.36-ում:»:

 

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 12.1-12.21-ում:»:

 

Հոդված 42. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.1-ում:»:

 

Հոդված 43. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.2-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 12.2.  Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.2-ում:»:

 

Հոդված 44. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.3-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 12.3.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.3-ում:»:

 

Հոդված 45. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.4-ում:»:

 

Հոդված 46. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.5-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 12.5.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.5-ում:»:

 

Հոդված 47. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.6. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.6-ում:»:

 

Հոդված 48. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.7-ում:»:

 

Հոդված 49. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.8. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.8-ում:»:

 

Հոդված 50. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.9-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 12.9.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.9-ում:»:

 

Հոդված 51. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.10. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.10-ում:»:

 

Հոդված 52. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.11. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.11-ում:»:

 

Հոդված 53. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.12-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 12.12.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.12-ում:»:

 

Հոդված 54. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.13-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 12.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.13-ում:»:

 

Հոդված 55. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.14-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 12.14. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.14-ում:»:

 

Հոդված 56. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.15-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 12.15.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.15-ում:»:

 

Հոդված 57. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 12.16. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.16-ում:»:

 

Հոդված 58. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.17-ում:»:

 

Հոդված 59. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.18-ում:»:

 

Հոդված 60. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.19. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.19-ում:»:

 

Հոդված 61. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.20-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 12.20.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.20-ում:»:

 

Հոդված 62. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.21. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.21-ում:»:

 

Հոդված 63. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 13.1-13.36-ում:»:

 

Հոդված 64. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.1. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.1-ում:»:

 

Հոդված 65. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.2-րդ հոդվածով`

 «Հոդված 13.2.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.2-ում:»:

 

Հոդված 66. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.3. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.3-ում:»:

 

Հոդված 67. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.4-ում:»:

 

Հոդված 68. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.5-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.5. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.5-ում:»:

 

Հոդված 69. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.6-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.6.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.6-ում:»:

 

Հոդված 70. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.7-ում:»:

 

Հոդված 71. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.8. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.8-ում:»:

 

Հոդված 72. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.9-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.9.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.9-ում:»:

 

Հոդված 73. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.10-րդ հոդվածով`

 «Հոդված 13.10.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.10-ում:»:

 

Հոդված 74. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.11-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.11.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.11-ում:»:

 

Հոդված 75. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.12-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.12.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.12-ում:»:

 

Հոդված 76. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.13-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.13-ում:»:

 

Հոդված 77. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.14-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.14.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.14-ում:»:

 

Հոդված 78. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.15-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.15.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.15-ում:»:

 

Հոդված 79. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.16-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.16.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.16-ում:»:

 

Հոդված 80. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.17-ում:»:

 

Հոդված 81. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.18-ում:»:

 

Հոդված 82. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.19-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.19.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.19-ում:»:

 

Հոդված 83. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.20-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.20. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.20-ում:»:

 

Հոդված 84. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.21-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.21.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.21-ում:»:

 

Հոդված 85. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.22-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.22.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.22-ում:»:

 

Հոդված 86. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.23-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.23.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.23-ում:»:

 

Հոդված 87. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.24. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.24-ում:»:

 

Հոդված 88. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.25-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.25. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.25-ում:»:

 

Հոդված 89. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.26. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.26-ում:»:

 

Հոդված 90. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.27-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.27.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.27-ում:»:

 

Հոդված 91. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.28-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.28. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.28-ում:»:

 

Հոդված 92. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.29-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.29. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.29-ում:»:

 

Հոդված 93. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.30-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 13.30. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.30-ում:»:

 

Հոդված 94. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.31-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.31.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.31-ում:»:

 

Հոդված 95. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.32-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.32.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.32-ում:»:

 

Հոդված 96. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.33-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.33.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.33-ում:»:

 

Հոդված 97. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 13.34. 

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.34-ում:»:

 

Հոդված 98. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.35-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.35.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.35-ում:»:

 

Հոդված 99. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.36-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 13.36.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.36-ում:»:

 

Հոդված 100. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2009 թ. նոյեմբերի 2

 Երևան

 ՀՕ-190-Ն

 

 

Հավելված 11.1

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Այգեզարդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դաշտաքար գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գինեվետ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Տափերական գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Այգեպատ և «Ե»-«Զ» հատվածով` Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Նորաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Քաղցրաշեն գյուղական համայնքին:

 

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ԴԱՇՏԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Այգեզարդ, Դաշտաքար և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1063 մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներին գտնվող թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնելով 6619 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 3268 մ, հասնում է Այգեզարդ, Դաշտաքար և Գինեվետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի երկարությունը 10950 մ է:

 

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ԳԻՆԵՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Այգեզարդ Գինեվետ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով անցնում է 966 մ դեպի հարավ-արևելք և հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնում 200 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 792 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 369 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով անցնում 584 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում բարձունքների գագաթների վրա գտնվող թիվ 8-12 սահմանակետերով 1266 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 764 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնում է 1858 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 23-39 սահմանակետերով անցնում 2349 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Գինեվետ, Այգեզարդ և Դաշտաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի երկարությունը 9142 մ է:

 

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Այգեզարդ, Այգեպատ և Տափերական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 53 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, Այգեզարդ համայնքի ծիրանենիների այգիների եզրով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 802 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղ հատում է Արտաշատի ջրանցքը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքի արևելյան ափով անցնում 252 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Այգեզարդ, Գինեվետ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի երկարությունը 1106 մ է:

 

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ԱՅԳԵՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Այգեզարդ, Այգեպատ և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի հունով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 269 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով անցնում 454 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է Այգեզարդ-Այգեպատ ավտոճանապարհը, հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 2644 մ, հասնում է Այգեզարդ, Այգեպատ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3367 մ է:

 

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Այգեզարդ, Վերին Արտաշատ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 1202 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 924 մ, հատում է Ոստան-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, հասնում է Այգեզարդ, Այգեպատ և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2125 մ է:

 

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Այգեզարդ, Նորաշեն և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 94 մ, հասնում է բետոնե կիսախողովակի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, բետոնյա կիսախողովակով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 878 մ, հասնում է Այգեզարդ, Վերին Արտաշատ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 972 մ է:

 

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Այգեզարդ, Դաշտաքար և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնում է 3926 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 4074 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 1740 մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև նորից հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 19-30 սահմանակետերով անցնում է 3994 մ և հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատում Ոստան-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 32-49 սահմանակետերով անցնում է 2988 մ, հասնում է բետոնե կիսախողովակի մոտ գտնվող Այգեզարդ, Նորաշեն և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի երկարությունը 16723 մ է:

 

 

Հավելված 11.2

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՎՇԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ավշար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գոռավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արարատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արարատ քաղաքային և «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նոյակերտ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Եղեգնավան և «Ը»-«Թ» հատվածով` Այգավան գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Թ»-«Ա» հատվածով` Վանաշեն գյուղական համայնքին:

 

ԱՎՇԱՐ-ԳՈՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Գոռավան և Վանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, հատելով առուները, հողաթմբի եզրով անցնում է 553 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 711 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 563 մ, հասնում 1021 մ նիշ ունեցող Խարաբա Զագա կոչվող սարի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1512 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1186 մ նիշ ունեցող Կյավջառլիկ սարի գագաթով 1177 մ, հասնում է 1178 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, հատում ձորակն ու դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 539 մ, հասնում է Ավշար, Գոռավան և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5054 մ է:

 

ԱՎՇԱՐ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ավշար, Արարատ և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 365 մ, հասնում Ավշար, Արարատ գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 365 մ է:

 

ԱՎՇԱՐ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ավշար, Արարատ գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թմբերի գագաթների թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 523 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնելով 1419 մ, հասնում թմբի վրայի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 594 մ, հասնում թմբի վրայի թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 911 մ, հասնում է Ավշար, Արարատ գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3447 մ է:

 

ԱՎՇԱՐ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ավշար, Արարատ գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրատարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքի թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 2547 մ, հասնում ջրանցքների հատման կետում գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրատար առվով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 3092 մ, հասնում է Երևան-Երասխ երկաթգծի կամրջի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ, հատում Երևան-Երասխ երկաթգիծը և, առվով անցնելով 205 մ, հասնում է Արտաշատ-Արարատ հին խճուղու եզրի թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է նշված խճուղին, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 259 մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1662 մ, հատում Երևան-Երասխ նոր խճուղային ճանապարհը, հասնում է Արարատ, Նոյակերտ և Ավշար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7765 մ է:

 

ԱՎՇԱՐ-ՆՈՅԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ավշար, Նոյակերտ և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 278 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 571 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և Կախանովի ջրանցքի հատման կետում գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, Կախանովի ջրանցքով անցնում 753 մ, հասնում ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման կետում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 1179 մ, հասնում առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 6-14 սահմանակետերով անցնում 890 մ, հասնում առվի եզրի թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ոռոգման առվով պարբերաբար թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, առվի թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնում 2623 մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 284 մ, հասնում Ավշար, Նոյակերտ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6580 մ է:

 

ԱՎՇԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`
«Զ»-«Է»

 

«Զ»-«Է» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԱՎՇԱՐ-ԵՂԵԳՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Եղեգնավան և Այգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Վեդի գետով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1912 մ, հասնում է գետի և Կախանովի ջրանցքի հատման կետում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով անցնում է 903 մ, հասնում ջրանցքի և առվի հատման կետում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 10 սահմանակետով անցնում է 1236 մ, հասնում առվի եզրի թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև նույն առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 12 սահմանակետով անցնելով 1125 մ, հասնում է Ավշար, Եղեգնավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5177 մ է:

 

ԱՎՇԱՐ-ԱՅԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Այգավան և Վանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, Վեդի գետի թիվ 1-32 սահմանակետերով անցնում 5466 մ, հասնում է Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Այգավան և Եղեգնավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5466 մ է:

 

ԱՎՇԱՐ-ՎԱՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա»

 

Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Գոռավան և Վանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1902 մ, հասնում է Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Վանաշեն և Այգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1902 մ է:

 

 

Հավելված 11.3

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արարատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արարատ քաղաքային, «Բ»-«Գ» հատվածով` Ավշար և «Գ»-«Դ» հատվածով` Գոռավան գյուղական համայնքներին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ուրցաձոր, «Ե»-«Զ» հատվածով` Շաղափ և «Զ»-«Է» հատվածով` Սուրենավան գյուղական համայնքներին, հարավից «Է»-«Ը» հատվածով` Արմաշ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` պետական սահմանին` (Թուրքիայի Հանրապետություն), արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով` Նոյակերտ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ժ»-«Ա» հատվածով` Ավշար գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ք. ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արարատ, Ավշար գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում է 1282 մ, հասնում գերեզմանոցի եզրի թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնում 1056 մ, հասնում Երևան-Երասխ երկաթգծի հատման կետում գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, երկաթգծով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 3556 մ, հասնում է խմելու ջրի օրվա կարգավորման ջրամբարի դիմաց գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Երևան-Երասխ հին խճուղային ճանապարհը, անցնում է 157 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 105 մ, հասնում ավտոտնակների արևմտյան մասում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 31-37 սահմանակետերով անցնում 553 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 55 մ, հասնում զինվորական մասի ցանկապատի անկյան մոտ գտնվող թիվ 39 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 215 մ, հասնում է ցամաքուրդի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 1004 մ, հասնում է Երևան-Երասխ խճուղու եզրին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 143 մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, շրջանցելով բնակավայրի կառուցապատ տարածքի արևելյան եզրագիծը, թիվ 46-56 սահմանակետերով անցնում է 1334 մ, հասնում Երևան-Երասխ հին խճուղու եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, խճուղով անցնում 422 մ, հասնում է ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով հատում Երևան-Երասխ երկաթգիծը, անցնում 315 մ, հասնում է թիվ 59 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 60 սահմանակետով անցնում 643 մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում երկաթգիծը, ճանապարհով, թիվ 62-64 սահմանակետերով անցնում 791 մ, հասնում է թիվ 65 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 66-68 սահմանակետերով անցնում 538 մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա արևելք, երկաթգծի առանցքով, թիվ 70-76 սահմանակետերով անցնում 1733 մ, հասնում է երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 341 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 79 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնում 484 մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 81-82 սահմանակետերով անցնում 546 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 83 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 84 սահմանակետով անցնում 309 մ, հասնում է ոսկու գործարանի պարսպի մոտ գտնվող թիվ 85 սահմանակետին: Թիվ 85 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ոսկու գործարանի պարսպով անցնում 920 մ, հասնում թիվ 86 սահմանակետին: Թիվ 86 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրբաժանի թիվ 87-88 սահմանակետերով անցնում 762 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 89 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թմբերի գագաթների թիվ 90-102 սահմանակետերով անցնում 3325 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Արարատ, Ավշար գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20589 մ է:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ԱՎՇԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արարատ, Ավշար գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 365 մ, հասնում Արարատ, Ավշար և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 365 մ է:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ԳՈՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արարատ, Ավշար և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1222 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթով և թիվ 1 սահմանակետով 870 մ, հասնում է թամքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, լեռնաշղթայի գագաթներով անցնում 2248 մ, հասնում է 1515 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 1149 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, ջրբաժանի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում է 3331 մ, հասնում Արարատ, Գոռավան և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7598 մ է:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արարատ, Ուրցաձոր և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 568 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 343 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 511 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 376 մ, հասնում է ձորակի սկզբնամասի մոտ գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 5-17 սահմանակետերով անցնում 1822 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 327 մ, հասնում Վեդի գետի ափին գտնվող Արարատ, Ուրցաձոր և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3947 մ է:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Վեդի գետի ափին գտնվող Արարատ, Ուրցաձոր և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 82 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, բարձունքների գագաթներով, թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնելով 629 մ, հասնում է 1307 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 107 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 525 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 18-36 սահմանակետերով անցնում 1611 մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 38-43 սահմանակետերով անցնելով 1120 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արարատ, Շաղափ և Սուրենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4074 մ է:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Արարատ, Շաղափ և Սուրենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 1-40 սահմանակետերով անցնում 4945 մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում նախ ոռոգման առվով, ապա եռանկյունաչափական թիվ 42 սահմանակետով 1274 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնում 906 մ, հասնում 857 մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 401 մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 49-51 սահմանակետերով անցնում 1282 մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով անցնում 455 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, հատում Երևան-Երասխ խճուղային ճանապարհը, անցնում 187 մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Երևան-Երասխ երկաթգիծը, թիվ 55-56 սահմանակետերով անցնում 524 մ, հասնում Կախանովի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նշված ջրանցքով անցնում 3242 մ, հասնում 803 մ նիշ ունեցող հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 59 սահմանակետով անցնում 810 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 60 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հետո հարավ-արևմուտք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնում 2030 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին` ոլորանի մոտ գտնվող թիվ 64 սահմանակետին, այնուհետև նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա կտրուկ թեքվում դեպի արևմուտք, ճանապարհի թիվ 65 սահմանակետով անցնում 1321 մ, հասնում է ճանապարհի եզրի թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լճակի եզրով, թիվ 67 սահմանակետով անցնելով 1952 մ, հասնում է Արարատ, Արմաշ և Սուրենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19330 մ է:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ԱՐՄԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Արարատ, Սուրենավան և Արմաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և ուղիղ գծով անցնում 2476 մ, հասնում է Արաքս գետի ափին գտնվող բլրի գագաթի, Արմաշ, Արարատ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2476 մ է:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`
«Ը»-«Թ»

 

«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ՆՈՅԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»

 

Արարատ, Նոյակերտ և Ավշար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ոռոգման առվով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1616 մ, հասնում Կախանովի ջրանցքի ձախ եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 268 մ, հատում է Կախանովի ջրանցքը, հասնում ջրանցքի եզրի թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում 3913 մ, հասնում է Արարատ, Նոյակերտ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5796 մ է:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ԱՎՇԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա»

 

Արարատ, Ավշար գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրատարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքի թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 2547 մ, հասնում ջրանցքների հատման կետում գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրատար առվով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 3092 մ, հասնում է Երևան-Երասխ երկաթգծի կամրջի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ, հատում Երևան-Երասխ երկաթգիծը և, առվով անցնելով 205 մ, հասնում է Արտաշատ-Արարատ հին խճուղու եզրի թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է նշված խճուղին, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 259 մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1662 մ, հատում Երևան-Երասխ նոր խճուղային ճանապարհը, հասնում է Արարատ, Նոյակերտ և Ավշար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7765 մ է:

 

 

Հավելված 11.4

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԲԱԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արբաթ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղանիստ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Ազատաշեն գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Խաչփառ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայանիստ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արմավիրի մարզին:

 

ԱՐԲԱԹ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արբաթ, Գեղանիստ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով իջնում է հարավ-արևելք, անցնում 509 մ, հասնում է Գեղանիստ գնացող միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնելով 185 մ, հասնում է Արբաթ, Գեղանիստ և Ազատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 695 մ է:

 

ԱՐԲԱԹ-ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արբաթ, Գեղանիստ և Ազատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 696 մ, հասնում է առուների հատման տեղում գտնվող Արբաթ, Ազատաշեն և Խաչփառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 696 մ է:

 

ԱՐԲԱԹ-ԽԱՉՓԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արբաթ, Խաչփառ և Ազատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առուների հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ոռոգման առվով անցնում 84 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, հետո թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 422 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 911 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 250 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 198 մ, հասնում է Արբաթ, Խաչփառ և Հայանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1864 մ է:

 

ԱՐԲԱԹ-ՀԱՅԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արբաթ, Խաչփառ և Հայանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 133 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 119 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 482 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 706 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 320 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 150 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 441 մ, հասնում է ցամաքուրդների հատման կետում գտնվող Արբաթ, Հայանիստ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2350 մ է:

 

ԱՐԲԱԹ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

Հավելված 11.5

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արգավանդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Արգավանդ գյուղական համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետափնյա գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղանիստ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արմավիրի մարզին:

 

ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ԳԵՏԱՓՆՅԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արգավանդ, Գետափնյա գյուղական և Երևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 933 մ, հասնում Արգավանդ, Գետափնյա և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 933 մ է:

 

ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արգավանդ, Գեղանիստ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 480 մ, հասնում է առուների հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա ոռոգման առվով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 552 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 63 մ, հասնում է առվի եզրի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրերի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, հատում Մասիս-Նուռնուս երկաթգիծը, անցնում թիվ 10-13 սահմանակետերով 355 մ, հասնում Հրազդան գետի աջ ափին գտնվող Արգավանդ, Գեղանիստ և Գետափնյա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1450 մ է:

 

ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

Հավելված 11.6

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արմաշ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շաղափ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Երասխ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Սուրենավան գյուղական համայնքին:

 

ԱՐՄԱՇ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արմաշ, Սուրենավան և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնում 2788 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Արմաշ, Շաղափ և Երասխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2788 մ է:

 

ԱՐՄԱՇ-ԵՐԱՍԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արմաշ, Շաղափ և Երասխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 102 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում է թիվ 2-4 սահմանակետերով 861 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 6-27 սահմանակետերով անցնում 3186 մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում դաշտային ճանապարհով, թիվ 29 սահմանակետով 1339 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 31-34 սահմանակետերով 1698 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 719 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 300 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ձորով 890 մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում առվով, թիվ 41-45 սահմանակետերով 2299 մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում հարավ-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 867 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 429 մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 626 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, ապա նորից կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 477 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 114 մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 811 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 322 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 1993 մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 56 սահմանակետով 1283 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 790 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1820 մ, հասնում է հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1581 մ, հասնում հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 61 սահմանակետով անցնում 1211 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող Արմաշ, Երասխ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23715 մ է:

 

ԱՐՄԱՇ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`
«Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահամանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԱՐՄԱՇ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արմաշ, Սուրենավան և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և ուղիղ գծով անցնում 2476 մ, հասնում է Արաքս գետի ափին գտնվող բլրի գագաթի Արմաշ, Արարատ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2476 մ է:

 

ԱՐՄԱՇ-ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Արմաշ, Սուրենավան և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 2546 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի, խողովակաշարի և ոռոգման առվի հատման կետում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը մայր ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Սուրենավան-Արմաշ խճուղային ճանապարհը և Երևան-Ջուլֆա երկաթգիծը, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում է 3758 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 891 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 545 մ, հասնում ջրատար առվի եզրի թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրատար առվով անցնում 465 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձկնաբուծական երկու լճերի միջև ընկած ճանապարհով անցնում 2563 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 637 մ, հասնում է Արմաշ, Արարատ և Սուրենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11406 մ է:

 

 

Հավելված 11.7

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՆԹԱՊ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Այնթապ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Այնթապ համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մարմարաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մասիս քաղաքային և «Ե»-«Ա» հատվածով` Նորաբաց գյուղական համայնքներին:

 

ԱՅՆԹԱՊ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԱՅՆԹԱՊ-ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Այնթապ, Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Այնթապ բնակավայրի հյուսիսարևելյան մասում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Այնթապ բնակավայրի արևելյան սահմանով անցնող առվով, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 1509 մ, հասնում Երևան-Մարմարաշեն խճուղային ճանապարհի և առվի հատման կետում գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, Երևան-Մարմարաշեն ճանապարհով, թիվ 20-26 սահմանակետերով անցնում 3329 մ, հասնում Մարմարաշեն-Այնթապ միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող Այնթապ, Նոր Խարբերդ և Մարմարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4838 մ է:

 

ԱՅՆԹԱՊ-ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Այնթապ, Մարմարաշեն գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Արարատ մայրուղու և ցամաքուրդի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ցամաքուրդով, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 1086 մ, հասնում Մարմարաշեն-Այնթապ միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող Այնթապ, Նոր Խարբերդ և Մարմարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1086 մ է:

 

ԱՅՆԹԱՊ-ՄԱՍԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ցամաքուրդի և առուների հատման կետում գտնվող Այնթապ, Նորաբաց գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ցամաքուրդով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 133 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա հատվում է Մասիս-Երևան երկաթգծի հետ, շարունակվում հարավարևմտյան ուղղությամբ 1224 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատում Մասիս-Այնթապ ճանապարհը, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 841 մ, հասնում է ցամաքուրդների հատման տեղում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 599 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, Երևան-Արարատ մայրուղով, թիվ 8-13 սահմանակետերով անցնում 1553 մ, հասնում է Երևան-Արարատ մայրուղու և ցամաքուրդի հատման կետում գտնվող Այնթապ, Մարմարաշեն գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4350 մ է:

 

ԱՅՆԹԱՊ-ՆՈՐԱԲԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Այնթապ, Նորաբաց գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առուների հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1-51 սահմանակետերով անցնում 2094 մ, հասնում է ցամաքուրդի և ոռոգման առուների հատման կետում գտնվող Այնթապ, Նորաբաց գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2094 մ է:

 

 

Հավելված 11.8

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բարձրաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լանջազատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աբովյան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արևշատ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ջրաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Երևան քաղաքին:

 

ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ԼԱՆՋԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բարձրաշեն, Լանջազատ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1160 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 319 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 821 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 88 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 147 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 359 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 274 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 76 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո հյուսիս, ապա կրկին հյուսի-արևմուտք, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնում 527 մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 407 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 394 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, հետո թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 796 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, անցնում 236 մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 337 մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 167 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, ապա նորից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 1987 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 92 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 40 սահմանակետով 739 մ, հասնում է Երևան-Բարձրաշեն ավտոճանապարհի վրա գտնվող Բարձրաշեն, Լանջազատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին։

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8922 մ է։

 

ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ԱԲՈՎՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Բարձրաշեն, Լանջազատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 759 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 772 մ, հասնում Բարձրաշեն, Աբովյան և Արևշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1531 մ:

 

ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ԱՐԵՎՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Բարձրաշեն, Արևշատ և Ջրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 107 մ, հասնում Բարձրաշեն, Աբովյան և Արևշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 107 մ:

 

ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ՋՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բարձրաշեն, Ջրաշեն գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 888 մ, հասնում Բարձրաշեն, Արևշատ և Ջրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 888 մ է:

 

ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

 

Հավելված 11.9

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բուրաստան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կանաչուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ազատավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արաքսավան, «Ե»-«Զ» հատվածով` Մասիս և «Զ»-«Ա» հատվածով` Բյուրավան գյուղական համայնքներին:

 

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ԿԱՆԱՉՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բուրաստան, Կանաչուտ և Բյուրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ազատ գետի և Մխչյան ջրանցքի հատման կետում, սահմանագիծը ջրանցքի հյուսիսային ափով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 269 մ, հասնում է Բուրաստան, Կանաչուտ և Ազատավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 269 մ է:

 

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ԱԶԱՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բուրաստան, Ազատավան և Կանաչուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտվում է Մխչյան ջրանցքի աջ ափին, սահմանագիծը բետոնյա կիսախողովակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1621 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 161 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 131 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Երևան-Երասխ երկաթուղին, առվի հունով, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 861 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 224 մ, հասնում է Ազատ գետի ափին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, Ազատ գետի հունի թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 1134 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Բուրաստան-Արտաշատ ավտոճանապարհը, անցնում թիվ 18-22 սահմանակետերով 1132 մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, ապա հատում է Երևան-Արարատ մայրուղին, անցնում 212 մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, հատում է սահմանային փշալարը, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 1062 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև գետի հունով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 242 մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, որտեղ հատում է «Բելայա կանավա» ջրատարը, անցնում գետի հունով, թիվ 29 սահմանակետով 376 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք թիվ 31 սահմանակետով անցնում 154 մ, հասնում է Արաքս գետի ափին գտնվող Բուրաստան, Ազատավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7308 մ է:

 

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ԱՐԱՔՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արաքս գետի ափին գտնվող Բուրաստան, Արաքսավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, Արաքս գետով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 2396 մ, հասնում է Բուրաստան, Արաքսավան և Մասիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2396 մ է:

 

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ՄԱՍԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բուրաստան, Արաքսավան և Մասիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, Արաքս գետի թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 962 մ, հասնում է Արաքս գետի ափին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ցամաքուրդով հատելով Բելայա կանավա ջրանցքը, սահմանային փշալարը, անցնում է 1918 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում է Երևան-Արարատ մայրուղին, ցամաքուրդով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 598 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ անցնելով 374 մ, հատում է Մասիս-Արարատ ավտոճանապարհը, հասնում ոռոգման առվի եզրի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ոռոգման առվով հատելով Երևան-Երասխ երկաթգիծը, անցնում է թիվ 10-16 սահմանակետերով 1815 մ, հասնում է Բուրաստան, Բյուրավան և Մասիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5667 մ է:

 

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ԲՅՈՒՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Բուրաստան, Կանաչուտ և Բյուրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ազատ գետի և Մխչյանի ջրանցքի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Ազատ գետի հունով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1713 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 399 մ, հասնում է Բուրաստան, Բյուրավան և Մասիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2112 մ է:

 

 

Հավելված 11.10

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գետազատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դվին գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վարդաշեն, «Գ»-«Դ» հատվածով` Մրգանուշ և «Դ»-«Ե» հատվածով` Դեղձուտ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արևշատ և «Զ»-«Է» հատվածով` Աբովյան գյուղական համայնքներին և հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Լանջազատ գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՏԱԶԱՏ-ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գետազատ, Լանջազատ և Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Խոսրովի արգելոցի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1888 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 5-115 սահմանակետերով անցնում 11598 մ, հասնում է թիվ 116 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 486 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 117 սահմանակետին: Թիվ 117 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 118-126 սահմանակետերով անցնում է 1669 մ, հասնում է ձորի և ջրանցքի հատման կետում գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով, թիվ 128-129 սահմանակետերով անցնում 1332 մ, հասնում է թիվ 130 սահմանակետին: Թիվ 130 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անցնելով թիվ 131-133 սահմանակետերով 423 մ, հասնում է թիվ 134 սահմանակետին: Թիվ 134 սահմանակետից, որը գտնվում է Դվինի ջրանցքի ափին, սահմանագիծը անցնում է դեպի հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով, թիվ 135 սահմանակետով անցնում 245 մ, հասնում է թիվ 136 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 137-141 սահմանակետերով 966 մ, հասնում է թիվ 142 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում է Արտաշատի ջրանցքը, անցնում թիվ 143-144 սահմանակետերով 348 մ, հասնում է թիվ 145 սահմանակետին: Թիվ 145 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հարավ-արևմուտք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 146-148 սահմանակետերով անցնում 775 մ, հասնում է Գետազատ, Դվին և Վարդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19762 մ է:

 

ԳԵՏԱԶԱՏ-ՎԱՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գետազատ, Վարդաշեն և Մրգանուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, փողոցով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 172 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 161 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղ հատում է Վարդաշեն-Գետազատ ավտոճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 208 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ, անցնում ոռոգման առվով, թիվ 6-10 սահմանակետերով 780 մ, հասնում է Գետազատ, Վարդաշեն և Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1321 մ է:

 

ԳԵՏԱԶԱՏ-ՄՐԳԱՆՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գետազատ, Մրգանուշ և Դեղձուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արևշատ-Դեղձուտ միջգյուղյա ճանապարհին, սահմանագիծը ճանապարհի առանցքով անցնում է 232 մ դեպի հարավ-արևելք, հասնում է Արևշատ-Դեղձուտ միջգյուղյա ճանապարհի և Վարդաշեն տանող միջգյուղյա ճանապարհի խաչմերուկում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, Վարդաշեն տանող ճանապարհով անցնում է 104 մ, հասնում է Գետազատ, Մրգանուշ և Վարդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 336 մ է:

 

ԳԵՏԱԶԱՏ-ԴԵՂՁՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գետազատ, Արևշատ և Դեղձուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է «Ազատ» գետի և Արևշատ-Արտաշատ ավտոճանապահի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 447 մ, հասնում է Արևշատ-Դեղձուտ միջգյուղյա ճանապարհին գտնվող Գետազատ, Մրգանուշ և Դեղձուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 447 մ է:

 

ԳԵՏԱԶԱՏ-ԱՐԵՎՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Գետազատ, Արևշատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ազատ գետի հունի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետի հունով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 730 մ, հասնում է Ազատ գետի և Արևշատ-Արտաշատ ավտոճանապարհի հատման տեղում գտնվող Գետազատ, Արևշատ և Դեղձուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 730 մ է:

 

ԳԵՏԱԶԱՏ-ԱԲՈՎՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Գետազատ, Լանջազատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում Ազատ գետի հունով, թիվ 1-5 սահմանակետերով 1194 մ, հասնում է Ազատ գետի հունի վրա գտնվող Գետազատ, Աբովյան և Արևշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1194 մ է:

 

ԳԵՏԱԶԱՏ-ԼԱՆՋԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Գետազատ, Դվին և Լանջազատ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 762 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 950 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 2359 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում ձորով, թիվ 9 սահմանակետով 710 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին։ Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 11 սահմանակետով 1138 մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, անցնում Խոսրովի արգելանոցի եզրով, թիվ 13-18 սահմանակետերով 2170 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 20 սահմանակետով 492 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 22-29 սահմանակետերով 2852 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս, անցնում դաշտային ճանապարհով 206 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին։ Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 32-40 սահմանակետերով 1711 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և Դվին ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Դվին ջրանցքի թիվ 42-56 սահմանակետերով անցնում 1430 մ, հասնում է Ազատ գետի և Դվին ջրանցքի հատման տեղում գտնվող Գետազատ, Լանջազատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին։

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14779 մ է։

 

 

Հավելված 11.11

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՓՆՅԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գետափնյա գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքային համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դարակերտ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ղուկասավան և «Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղանիստ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արգավանդ գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՏԱՓՆՅԱ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԳԵՏԱՓՆՅԱ-ԴԱՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գետափնյա, Դարակերտ և Ղուկասավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 273 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնում 115 մ, հասնում Գետափնյա, Դարակերտ գյուղական և Երևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 388 մ է:

 

ԳԵՏԱՓՆՅԱ-ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գետափնյա, Ղուկասավան և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին և ոռոգման առվի սկզբնակետում, սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 685 մ, հասնում է Գետափնյա-Ղուկասավան միջհամայնքային ճանապարհի և առվի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, ոռոգման ջրատարով, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 1341 մ, հասնում է Գետափնյա, Ղուկասավան և Դարակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2026 մ է:

 

ԳԵՏԱՓՆՅԱ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գետափնյա, Գեղանիստ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1852 մ, հասնում Գետափնյա, Ղուկասավան և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1852 մ է:

 

ԳԵՏԱՓՆՅԱ-ԱՐԳԱՎԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Գետափնյա, Արգավանդ գյուղական և Երևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 933 մ, հասնում Գետափնյա, Գեղանիստ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 933 մ է:

 

 

Հավելված 11.12

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԻՆԵՎԵՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գինեվետ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Այգեզարդ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դաշտաքար գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վեդի քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Սիսավան և «Ե»-«Զ» հատվածով` Նոր ուղի գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Տափերական գյուղական համայնքին:

 

ԳԻՆԵՎԵՏ-ԱՅԳԵԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գինեվետ, Այգեզարդ և Տափերական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով անցնում է 966 մ դեպի հարավ-արևելք և հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնում 200 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 792 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 369 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով անցնում 584 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում բարձունքների գագաթների վրա գտնվող թիվ 8-12 սահմանակետերով 1266 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 764 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնում է 1858 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 23-39 սահմանակետերով անցնում 2349 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Գինեվետ, Այգեզարդ և Դաշտաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի երկարությունը 9142 մ է:

 

ԳԻՆԵՎԵՏ-ԴԱՇՏԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Գինեվետ, Այգեզարդ և Դաշտաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 919 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 59 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ռելիեֆով թիվ 19-25 սահմանակետերով անցնում 529 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 27-36 սահմանակետերով անցնում 1016 մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, նույն ձորով, թիվ 38-58 սահմանակետերով անցնում 1420 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 60-61 սահմանակետերով 658 մ, հասնում է թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, լանջով թիվ 63-70 սահմանակետերով անցնում 1241 մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 59 մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թեք լանջի թիվ 73-79 սահմանակետերով 879 մ, հասնում է թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում է 49 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող Գինեվետ, Դաշտաքար գյուղական համայնքների և Վեդի քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6829 մ է:

 

ԳԻՆԵՎԵՏ-ՎԵԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գինեվետ, Դաշտաքար գյուղական և Վեդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ջրանցքի թիվ 1-7 սահմանակետերով 1731 մ, հասնում Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Գինեվետ, Սիսավան գյուղական և Վեդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1731 մ է:

 

ԳԻՆԵՎԵՏ-ՍԻՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Գինեվետ, Սիսավան գյուղական և Վեդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Արտաշատի ջրանցքով անցնելով 555 մ, հասնում է Գինեվետ, Սիսավան և Նոր ուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 555 մ է:

 

ԳԻՆԵՎԵՏ-ՆՈՐ ՈՒՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Գինեվետ, Տափերական և Նոր ուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 231 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 371 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, Նոր ուղի համայնքի բնակավայրի արևմտյան սահմանով անցնում 1034 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի ձախակողմյան եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 418 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա նորից թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 236 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և, անցնելով 458 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը Արտաշատի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 646 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 107 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 197 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 351 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 150 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 502 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրի թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից Արտաշատի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1101 մ, հասնում է Գինեվետ, Սիսավան և Նոր ուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5782 մ է:

 

ԳԻՆԵՎԵՏ-ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Գինեվետ, Այգեզարդ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 78 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 360 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք և կրկին հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 287 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, Գինեվետ համայնքի բնակավայրի սահմանագծով, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 1470 մ, հասնում է ոռոգման առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող Գինեվետ, Տափերական և Նոր ուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2196 մ է:

 

 

Հավելված 11.13

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՇՏԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Դաշտաքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուրցաձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գոռավան գյուղական և «Գ»-«Դ» հատվածով` Վեդի քաղաքային համայնքներին, հարավ-արևմուտքից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գինեվետ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Այգեզարդ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Քաղցրաշեն գյուղական համայնքին:

 

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Ուրցաձոր և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1011 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 346 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 15448 մ, հասնում է գետի և ոռոգման ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ոռոգման ջրանցքի ոլորանների թիվ 6-21 սահմանակետերով անցնում 1395 մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում Վեդի-Ուրցաձոր խճուղային ճանապարհը, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 639 մ, հասնում է Վեդի գետի աջ ափին գտնվող Դաշտաքար, Ուրցաձոր և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18838 մ է:

 

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ԳՈՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Վեդի գետի աջ ափին գտնվող Դաշտաքար, Ուրցաձոր և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, Վեդի գետի հոսանքով թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 2649 մ, հասնում է Դաշտաքար, Գոռավան գյուղական և Վեդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2649 մ է:

 

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ՎԵԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Դաշտաքար, Գոռավան գյուղական և Վեդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 1544 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 106 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 163 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, առվով, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 504 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 1176 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, լանջով թիվ 21 սահմանակետով անցնում 1472 մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 146 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 911 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, այստեղից ջրանցքի ոլորանների թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում է 3117 մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Գինեվետ գյուղական և Վեդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9139 մ է:

 

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ԳԻՆԵՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Այգեզարդ և Գինեվետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 919 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 59 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ռելիեֆով` թիվ 19-25 սահմանակետերով անցնում 529 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորով թիվ 27-36 սահմանակետերով անցնում 1016 մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, նույն ձորով թիվ 38-58 սահմանակետերով անցնում 1420 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 60-61 սահմանակետերով 658 մ, հասնում է թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, լանջով թիվ 63-70 սահմանակետերով անցնում 1241 մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 59 մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թեք լանջի թիվ 73-79 սահմանակետերով 879 մ, հասնում է թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում է 49 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Գինեվետ գյուղական համայնքների և Վեդի քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6829 մ է:

 

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ԱՅԳԵԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Այգեզարդ և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1063 մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներին գտնվող թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնելով 6619 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 3268 մ, հասնում է Դաշտաքար, Այգեզարդ և Գինեվետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10950 մ է:

 

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Ձորի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Քաղցրաշեն և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1317 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 493 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1708 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 1347 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 403 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհները, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնելով 3854 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում թիվ 14-15 սահմանակետերով 702 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 17 սահմանակետով 930 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 1657 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Քաղցրաշեն և Այգեզարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12411 մ է:

 

 

Հավելված 11.14

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Դարակերտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ղուկասավան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետափնյա գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Նորաբաց գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մասիս քաղաքային և «Զ»-«Է» հատվածով` Նիզամի գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Զորակ և «Ը»-«Ա» հատվածով` Դաշտավան գյուղական համայնքներին:

 

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Դարակերտ, Ղուկասավան և Դաշտավան համայնքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ցամաքուրդով անցնում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 804 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 3-10 սահմանակետերով, անցնում 1570 մ, հասնում է ոռոգման ջրանցքի եզրին գտնվող Դարակերտ, Ղուկասավան և Գետափնյա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2374 մ է:

 

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ԳԵՏԱՓՆՅԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Դարակերտ, Գետափնյա և Ղուկասավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 273 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնում 115 մ, հասնում Դարակերտ, Գետափնյա գյուղական և Երևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 388 մ է:

 

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ՆՈՐԱԲԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Դարակերտ, Նորաբաց գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 342 մ, հասնում է սելավատարի և ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, առվով թիվ 5-33 սահմանակետերով անցնում 1416 մ, հասնում է Նորաբաց-Մասիս միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող Դարակերտ, Նորաբաց գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1758 մ է:

 

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ՄԱՍԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Նիզամի տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Դարակերտ, Նիզամի գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ոռոգման առվով անցնում 452 մ, հասնում Դարակերտ, Նորաբաց գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 452 մ է:

 

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ՆԻԶԱՄԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Դարակերտ, Զորակ և Նիզամի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 599 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 149 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 115 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 581 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 541 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով թիվ 13-17 սահմանակետերով անցնում 465 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում հարավ սելավատարով, անցնում 137 մ, հասնում է Նիզամի տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Դարակերտ, Նիզամի գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2587 մ է:

 

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ԶՈՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Դարակերտ, Դաշտավան և Զորակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ցամաքուրդով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 505 մ, հասնում է Դարակերտ, Զորակ և Նիզամի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 505 մ է:

 

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ԴԱՇՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Դարակերտ, Ղուկասավան և Դաշտավան համայնքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ջրատար առվով, թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 1601 մ, հասնում է Դարակերտ համայնք տանող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 19-23 սահմանակետերով անցնում 693 մ, հասնում Դարակերտ, Դաշտավան և Զորակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2294 մ է:

 

 

Հավելված 11.15

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԴՎԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Դվին գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վերին Դվին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Նորաշեն, «Ե»-«Զ» հատվածով` Վերին Արտաշատ և «Զ»-«Է» հատվածով` Հնաբերդ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Այգեստան, «Ը»-«Թ» հատվածով` Մրգանուշ և «Թ»-«Ժ» հատվածով` Վարդաշեն գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Ժ»-«Ի» հատվածով` Գետազատ և «Ի»-«Ա» հատվածով` Լանջազատ գյուղական համայնքներին:

 

ԴՎԻՆ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԴՎԻՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԴՎԻՆ-ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Դվին, Վերին Դվին գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 906 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում 5201 մ, հասնում է Գիլանչար գետի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում է 16509 մ, հասնում է գետի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Խոսրովի արգելանոցի եզրագծի դաշտային ճանապարհի թիվ 14-36 սահմանակետերով անցնում է 3825 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներով` թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնում 4604 մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 700 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, առվի ոլորապտույտների թիվ 43-126 սահմանակետերով անցնում 10379 մ, հասնում է երկու առուների հատման կետում գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, առվով, թիվ 128-132 սահմանակետերով անցնում 739 մ, հասնում է երկու առուների հատման կետում գտնվող թիվ 133 սահմանակետին: Թիվ 133 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով` թիվ 134-137 սահմանակետերով անցնում 933 մ, հասնում է առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 138 սահմանակետին: Թիվ 138 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 139-154 սահմանակետերով անցնում 2807 մ, հասնում է թիվ 155 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, տեղանքի խորդուբորդություններով` թիվ 156-179 սահմանակետերով անցնում 1561 մ, հասնում է ձորի թիվ 180 սահմանակետին: Թիվ 180 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, ձորով, թիվ 181-191 սահմանակետերով անցնում է 1638 մ, հասնում է ձորի թիվ 192 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 193-220 սահմանակետերով անցնում է 3155 մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 221 սահմանակետին: Թիվ 221 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 222-232 սահմանակետերով անցնում 1670 մ, հասնում է ճանապարհի արևելյան եզրի թիվ 233 սահմանակետին: Թիվ 233 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 234-235 սահմանակետերով անցնում 253 մ, հասնում է թիվ 236 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 237-238 սահմանակետերով անցնում 516 մ, հասնում է թիվ 239 սահմանակետին: Թիվ 239 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով թիվ 240 սահմանակետով անցնում 241 մ, հասնում է թիվ 241 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 242-243 սահմանակետերով անցնում 289 մ, հասնում է թիվ 244 սահմանակետին: Թիվ 244 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 245 սահմանակետով անցնում 315 մ, հասնում է թիվ 246 սահմանակետին, ապա շարունակվում նույն ուղղությամբ, հատում է Դվին-Վերին Դվին ավտոճանապարհը, թիվ 247-254 սահմանակետերով անցնում 1498 մ, հասնում է Դվին, Նորաշեն և Վերին Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի երկարությունը 57740 մ է:

 

ԴՎԻՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Դվին, Նորաշեն և Վերին Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի հունով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1066 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, Նորաշենի դպրոցի կողքով թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 244 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով հատելով Դվին-Վերին Արտաշատ ավտոճանապարհը, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 352 մ, հասնում է Դվին, Նորաշեն և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի երկարությունը 1662 մ է:

 

ԴՎԻՆ-ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Դվին, Վերին Արտաշատ և Հնաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Դվին գյուղի նորակառույց եկեղեցուց 285 մ դեպի հարավ-արևելք, սահմանագիծը առվի հունով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում է դեպի հարավ-արևելք 348 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 264 մ, հասնում է Դվին, Նորաշեն և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի երկարությունը 612 մ է:

 

ԴՎԻՆ-ՀՆԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Դվին, Հնաբերդ և Այգեստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Բերքանուշ-Վերին Դվին միջգյուղյա ճանապարհի և Մրգանուշ եկող առվի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհի առանցքով անցնում 1221 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնում 55 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով` թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 621 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, առվի հունով անցնում 179 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում է 430 մ, հասնում է Դվին, Վերին Արտաշատ և Հնաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի երկարությունը 2507 մ է:

 

ԴՎԻՆ-ԱՅԳԵՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Դվին, Այգեստան և Մրգանուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով` թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 603 մ, հասնում է Բերքանուշ–Վերին Դվին ավտոճանապարհի և Մրգանուշ եկող առվի հատման կետում գտնվող Դվին, Հնաբերդ և Այգեստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի երկարությունը 603 մ է:

 

ԴՎԻՆ-ՄՐԳԱՆՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

Դվին, Մրգանուշ և Վարդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Մրգանուշ-Այգեստան ավտոճանապարհը, առվի հունով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 945 մ, հասնում է Դվին, Մրգանուշ և Այգեստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Թ» սահմանագծի երկարությունը 945 մ է:

 

ԴՎԻՆ-ՎԱՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»

 

Դվին, Վարդաշեն և Գետազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, բետոնյա կիսախողովակով անցնում է 324 մ և հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, կիսախողովակով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 639 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվի հունով անցնում 476 մ, հասնում է Դվին, Մրգանուշ և Վարդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի երկարությունը 1438 մ է:

 

ԴՎԻՆ-ԳԵՏԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի»

 

Դվին, Գետազատ և Լանջազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Խոսրովի արգելոցի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1888 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 5-115 սահմանակետերով անցնում 11598 մ, հասնում է թիվ 116 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 486 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 117 սահմանակետին: Թիվ 117 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 118-126 սահմանակետերով անցնում 1669 մ, հասնում է ձորի և ջրանցքի հատման կետում գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով թիվ 128-129 սահմանակետերով անցնում 1332 մ, հասնում է թիվ 130 սահմանակետին: Թիվ 130 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անցնելով թիվ 131-133 սահմանակետերով 423 մ, հասնում է թիվ 134 սահմանակետին: Թիվ 134 սահմանակետից, որը գտնվում է Դվինի ջրանցքի ափին, սահմանագիծը անցնում է դեպի հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով թիվ 135 սահմանակետով անցնում 245 մ, հասնում է թիվ 136 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 137-141 սահմանակետերով 966 մ, հասնում է թիվ 142 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում է Արտաշատի ջրանցքը, անցնում թիվ 143-144 սահմանակետերով 348 մ, հասնում է թիվ 145 սահմանակետին: Թիվ 145 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հարավ-արևմուտք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 146-148 սահմանակետերով անցնում 775 մ, հասնում է Դվին, Գետազատ և Վարդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ժ»-«Ի» սահմանագծի երկարությունը 19762 մ է:

 

ԴՎԻՆ-ԼԱՆՋԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Ա»

 

Ազատ գետի եզրին գտնվող Դվին, Լանջազատ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, անցնում գետով 2554 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին։ Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 276 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, ժայռի գագաթով անցնում 120 մ, հասնում է ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին։ Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով Խոսրովի արգելանոցի սահմանագծով, թիվ 4-6 սահմանակետերով 1225 մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին։ Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 828 մ, հասնում է սելավատարի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին։ Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում սելավատարով, թիվ 10-25 սահմանակետերով 2933 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին։ Գետի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով գետով դեպի արևմուտք 82 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին։ Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28-73 սահմանակետերով 6589 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Դվին, Լանջազատ և Գետազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետին։

«Ի»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14607 մ է։

 

 

Հավելված 11.16

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱՍԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Երասխ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շաղափ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Պարույր Սևակ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արմաշ գյուղական համայնքին:

 

ԵՐԱՍԽ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Երասխ, Արմաշ, և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 1707 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Երասխ, Շաղափ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1707 մ է:

 

ԵՐԱՍԽ-ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Երասխ, Պարույր Սևակ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1311 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 1820 մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետով 1763 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, լանջով, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում է 1040 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 8-12 սահմանակետերով 1934 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 14-16 սահմանակետերով 903 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում թիվ 18-19 սահմանակետերով 1213 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 21-26 սահմանակետերով անցնում 3007 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, Երասխ-Պարույր Սևակ ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 2515 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 980 մ, հասնում է Երասխ, Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16488 մ է:

 

ԵՐԱՍԽ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`
«Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

ԵՐԱՍԽ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`
«Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԵՐԱՍԽ-ԱՐՄԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Երասխ, Շաղափ և Արմաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 102 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում է թիվ 2-4 սահմանակետերով 861 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 6-27 սահմանակետերով անցնում 3186 մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում դաշտային ճանապարհով, թիվ 29 սահմանակետով 1339 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 31-34 սահմանակետերով 1698 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 719 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 300 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ձորով 890 մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում առվով, թիվ 41-45 սահմանակետերով 2299 մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում հարավ-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 867 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 429 մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 626 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, ապա նորից կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 477 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 114 մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 811 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 322 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 1993 մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 56 սահմանակետով 1283 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 790 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1820 մ, հասնում է հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1581 մ, հասնում հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 61 սահմանակետով անցնում 1211 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող Երասխ, Արմաշ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23715 մ է:

 

 

Հավելված 11.17

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Զանգակատուն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վայոց ձորի մարզին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Պարույր Սևակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ուրցալանջ, «Զ»-«Է» հատվածով` Վարդաշատ, « Է»-«Ը» հատվածով` Լուսաշող և «Ը»-«Ա» հատվածով` Ուրցաձոր գյուղական համայնքներին:

 

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գետի ափին գտնվող Զանգակատուն, Պարույր Սևակ և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով` թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 773 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 322 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 697 մ, հասնում 1620 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնում 2060 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ժայռի եզրով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 679 մ, հասնում 1894 մ նիշով բարձունքի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 1666 մ, հասնում 2006 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Զանգակատուն, Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6197 մ է:

 

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Զանգակատուն, Վարդաշատ և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արացո գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 4422 մ, հասնում Զանգակատուն, Ուրցալանջ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4442 մ է:

 

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՎԱՐԴԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Զանգակատուն, Վարդաշատ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 371 մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, հետո շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1436 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 4-5 սահմանակետերով 663 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է թիվ 7-8 սահմանակետերով 814 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակով անցնելով 183 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 11-14 սահմանակետերով 638 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 16-21 սահմանակետերով անցնում 1545 մ, հասնում է 2172.0 մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 286 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 129 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 1107 մ, հասնում 1772.5 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 209 մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 596 մ, հատում Զանգակատուն-Վարդաշատ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 28-32 սահմանակետերով անցնելով 1291 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Ուրցալանջ-Զանգակատուն խճուղային ճանապարհը, անցնելով թիվ 34 սահմանակետով 690 մ, հասնում 1693.8 մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 230 մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 673 մ, հասնում Զանգակատուն, Վարդաշատ և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14802 մ է:

 

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Զանգակատուն, Լուսաշող և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» եռանկյունաչափական հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը, անցնում 1453 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում է 1105 մ, հասնում հաջորդ ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Այստեղից հին բնակավայրի միջով անցնող առվակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվակի թիվ 11-17 սահմանակետերով անցնում 1221 մ, հասնում է Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը Վեդի գետի ձախակողմյան վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում ձորակները, թիվ 19-54 սահմանակետերով անցնում 5203 մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 590 մ, հասնում է 2542.5 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 57-59 սահմանակետերով անցնում 2779 մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա կրկին հարավ-արևմուտք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնում 2299 մ, հասնում է ջրբաժանի մոտ գտնվող Զանգակատուն, Լուսաշող և Վարդաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14651 մ է:

 

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Զանգակատուն, Ուրցաձոր գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 1999 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 458 մ, հասնում է Զանգակատուն, Ուրցաձոր և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2457 մ է:

 

 

Հավելված 11.18

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆՋԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Լանջազատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում։

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դվին գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գետազատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Աբովյան գյուղական համայնքին և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Բարձրաշեն գյուղական համայնքին։

 

ԼԱՆՋԱԶԱՏ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԼԱՆՋԱԶԱՏ-ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ազատ գետի եզրին գտնվող Լանջազատ, Դվին գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք անցնում գետով 2554 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին։ Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 276 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, ժայռի գագաթով անցնում 120 մ, հասնում է ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին։ Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով Խոսրովի արգելանոցի սահմանագծով, թիվ 4-6 սահմանակետերով 1225 մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին։ Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 828 մ, հասնում է սելավատարի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին։ Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում սելավատարով, թիվ 10-25 սահմանակետերով 2933 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին։ Գետի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով գետով դեպի արևմուտք 82 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին։ Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28-73 սահմանակետերով 6589 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լանջազատ, Դվին և Գետազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին։

«Բ»-«Գ» սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը 14607 մ է։

 

ԼԱՆՋԱԶԱՏ-ԳԵՏԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Լանջազատ, Դվին և Գետազատ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 762 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 950 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 2359 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում ձորով, թիվ 9 սահմանակետով 710 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին։ Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 11 սահմանակետով 1138 մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, անցնում Խոսրովի արգելանոցի եզրով, թիվ 13-18 սահմանակետերով 2170 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 20 սահմանակետով 492 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 22-29 սահմանակետերով 2852 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս, անցնում դաշտային ճանապարհով 206 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին։ Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 32-40 սահմանակետերով 1711 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և Դվին ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Դվին ջրանցքի թիվ 42-56 սահմանակետերով անցնում 1430 մ, հասնում է Ազատ գետի և Դվին ջրանցքի հատման տեղում գտնվող Լանջազատ, Գետազատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին։

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14779 մ է։

 

ԼԱՆՋԱԶԱՏ-ԱԲՈՎՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Լանջազատ, Աբովյան և Բարձրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Բարձրաշեն ավտոճանապարհի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 343 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա հատում է պոմպակայանի ցանկապատը, թիվ 3-5 սահմանակետերով շրջանցում ցանկապատը, անցնում 310 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 203 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղ հատում է բնական ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 184 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին։ Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 10-11 սահմանակետերով 138 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 100 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, թեքվում դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 405 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղ հատում է Արևշատ–Լանջազատ ավտոճանապարհը, շարունակվում նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 18 սահմանակետով 249 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին։ Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով Արտաշատի ջրանցքը, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում է 261 մ, հասնում է Ազատ գետի եզրին թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում Ազատ գետով, թիվ 23-26 սահմանակետերով 581 մ, հասնում է Ազատ գետի և Դվինի ջրանցքի հատման տեղում գտնվող Լանջազատ, Գետազատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին։

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2776 մ է։

 

ԼԱՆՋԱԶԱՏ-ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Լանջազատ, Բարձրաշեն գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1160 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 319 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 821 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 88 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 147 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 359 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 274 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 76 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, հետո հյուսիս, ապա կրկին հյուսիս-արևմուտք, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնում 527 մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 407 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 394 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, հետո թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 796 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, անցնում 236 մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 337 մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 167 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, ապա նորից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 1987 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 92 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 40 սահմանակետով 739 մ, հասնում է Երևան-Բարձրաշեն ավտոճանապարհի վրա գտնվող Լանջազատ, Բարձրաշեն և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին։

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8922 մ է։

 

 

Հավելված 11.19

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Լանջանիստ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսաշող գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լանջառ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Պարույր Սևակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Շաղափ գյուղական համայնքին:

 

ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ-ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Առվի եզրին գտնվող Լանջանիստ, Լուսաշող և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 958 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, հին գյուղատեղի ավերակներով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1085 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև հատելով դաշտային ճանապարհը, սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 653 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 318 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 159 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 1218 մ, հասնում է 2383.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ժայռի եզրով անցնում 1403 մ, հասնում է 2482.6 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը քիչ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 388 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 711 մ, հասնում է 2422.0 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 974 մ, հասնում է 2295.2 մ նիշ ունեցող ժայռի թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 407 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակը, լանջով անցնում 384 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 326 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 59 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 855 մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 248 մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 473 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 387 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում 686 մ, հատում Լուսաշող-Շաղափ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է Սելավ գետի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Սելավ գետով, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 602 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 1176 մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Լանջանիստ, Լանջառ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13472 մ է:

 

ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ-ԼԱՆՋԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Լանջանիստ, Լանջառ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է երկու ձորերի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 436 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 135 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում է ձորակը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 567 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 428 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ձորակներ և Լանջառ-Զինջռլու ճանապարհը, ձորակի թիվ 8-29 սահմանակետերով անցնում է 3415 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 572 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 31 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 32-39 սահմանակետերով անցնելով 1308 մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Լանջանիստ, Լանջառ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6861 մ է:

 

ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ-ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Լանջանիստ, Պարույր Սևակ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակները, դաշտային ճանապարհը, ժայռեր և Բիրալի գետը, ճանապարհի թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում է 3621 մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Լանջանիստ, Պարույր Սևակ և Լանջառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3621 մ է:

 

ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Լանջանիստ, Լուսաշող և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 644 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, աղբյուրի մոտով, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-11 սահմանակետերով անցնում 2204 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք և կրկին հյուսիս-արևմուտք, Աղբուլաղ քանդված գյուղատեղի մոտով և ճանապարհների ոլորանների թիվ 13-28 սահմանակետերով անցնելով 3500 մ, հասնում է 2088 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, քանդված ֆերմաների հյուսիսային եզրագծով անցնում 592 մ, հասնում Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից նշված վտակով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վտակի թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 638 մ, հասնում վտակի եզրի թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջով` թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 1948 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 454 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրերով, թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնելով 688 մ, հասնում է ժայռի կատարին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 319 մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով և գագաթներով, թիվ 45-52 սահմանակետերով անցնելով 2249 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլրի արևելյան լանջով, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 1710 մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 146 մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 506 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին, այստեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 668 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 59-63 սահմանակետերով անցնում 568 մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 319 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 65 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 66-67 սահմանակետերով անցնում է 2037 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 83 մ, հասնում թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով, ապա հին առվով հատում է Շաղափ-Լուսաշող խճուղային ճանապարհը, հասնում կամրջին, այստեղից խճուղով հասնում է առաջին ձորակի կամրջին, այնուհետև ձորակի ոլորապտույտների թիվ 70-95 սահմանակետերով անցնելով 3952 մ, հասնում է ձորակների հատման կետում գտնվող թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորի թիվ 97-101 սահմանակետերով անցնում է 992 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 102 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, անցնում է 748 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 103 սահմանակետին: Թիվ 103 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, ապա նորից հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 104-120 սահմանակետերով անցնում 1479 մ, հասնում է ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 121 սահմանակետին: Թիվ 121 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 122-123 սահմանակետերով անցնում 330 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 124 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, դաշտային ճանապարհի թիվ 125-136 սահմանակետերով անցնում է 1105 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկում գտնվող թիվ 137 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ճանապարհով անցնում 123 մ, հասնում թիվ 138 սահմանակետին: Թիվ 138 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Զինջռլու լքված բնակավայրի եզրով, թիվ 139 սահմանակետով անցնում 795 մ, հասնում է ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 140 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով բարձրանում, թիվ 141-144 սահմանակետերով անցնում 614 մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 145 սահմանակետին: Թիվ 145 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 146-180 սահմանակետերով անցնում 3973 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լանջանիստ, Շաղափ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 33046 մ է:

 

 

Հավելված 11.20

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆՋԱՌ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Լանջառ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսաշող գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ուրցալանջ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Պարույր Սևակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Լանջանիստ գյուղական համայնքին:

 

ԼԱՆՋԱՌ-ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Լանջառ, Լուսաշող և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է երկու ձորակների հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 1-31 սահմանակետերով անցնելով 4156 մ, հասնում է Լանջառ, Լուսաշող և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4156 մ է:

 

ԼԱՆՋԱՌ-ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Լանջառ, Ուրցալանջ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնելով 346 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 156 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, թիվ 11-15 սահմանակետերով անցնում 548 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 154 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում 674 մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 23-29 սահմանակետերով անցնելով 596 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 314 մ, հատում է Լանջառ–Ուրցալանջ միջհամայնքային ճանապարհը, Լանջառ գետը, հասնում է Երասխ տանող խճուղային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Երասխ տանող խճուղային ճանապարհով, թիվ 32-46 սահմանակետերով անցնում 1679 մ, հասնում է Լանջառ, Ուրցալանջ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4468 մ է:

 

ԼԱՆՋԱՌ-ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Պարույր Սևակ, Լանջառ գյուղական համայնքների սահմանների հետ:

 

ԼԱՆՋԱՌ-ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Լանջառ, Լանջանիստ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 436 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 135 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, հատում է ձորակը, կրկին թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 567 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 428 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ձորակներ և Լանջառ-Զինջռլու ճանապարհը, ձորակի թիվ 8-29 սահմանակետերով անցնում է 3415 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 572 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 31 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 32-39 սահմանակետերով անցնելով 1308 մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Լանջառ, Լանջանիստ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6861 մ է:

 

 

Հավելված 11.21

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱՇՈՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Լուսաշող գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Զանգակատուն և «Բ»-«Գ» հատվածով` Վարդաշատ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ուրցալանջ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լանջառ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Լանջանիստ և «Զ»-«Է» հատվածով` Շաղափ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Ուրցաձոր համայնքին:

 

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Լուսաշող, Զանգակատուն և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» եռանկյունաչափական հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը, անցնում 1453 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում է 1105 մ, հասնում հաջորդ ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Այստեղից հին բնակավայրի միջով անցնող առվակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվակի թիվ 11-17 սահմանակետերով անցնում 1221 մ, հասնում է Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը Վեդի գետի ձախակողմյան վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում ձորակները, թիվ 19-54 սահմանակետերով անցնում 5203 մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք անցնում, 590 մ, հասնում է 2542.5 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 57-59 սահմանակետերով անցնում 2779 մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա կրկին հարավ-արևմուտք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնում 2299 մ, հասնում է ջրբաժանի մոտ գտնվող Լուսաշող, Վարդաշատ և Զանգակատուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14650 մ է:

 

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ՎԱՐԴԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Լուսաշող, Զանգակատուն և Վարդաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, անցնում 1011 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1053 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1087 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 765 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 345 մ, հասնում է Լուսաշող, Վարդաշատ և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4262 մ է:

 

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Լուսաշող, Ուրցալանջ և Վարդաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1401 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 92 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 451 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 237 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 516 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնելով 618 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 17-19 սահմանակետերով 498 մ, հասնում է Լուսաշող, Ուրցալանջ և Լանջառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3812 մ է:

 

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ԼԱՆՋԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Լուսաշող, Լանջառ և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է երկու ձորակների հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 1-31 սահմանակետերով անցնելով 4156 մ, հասնում է Լուսաշող, Լանջառ և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4156 մ է:

 

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Առվի եզրին գտնվող Լուսաշող, Լանջանիստ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 958 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, հին գյուղատեղի ավերակներով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1085 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև հատելով դաշտային ճանապարհը, սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 653 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 318 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 159 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 1218 մ, հասնում է 2383.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ժայռի եզրով անցնում 1403 մ, հասնում է 2482.6 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը քիչ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 388 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 711 մ, հասնում 2422.0 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 974 մ, հասնում է 2295.2 մ նիշ ունեցող ժայռի թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 407 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակը, լանջով անցնում 384 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 326 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 59 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 855 մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 248 մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 473 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 387 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում 686 մ, հատում Լուսաշող-Շաղափ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է Սելավ գետի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Սելավ գետով, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 602 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 1176 մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Լանջառ, Լանջանիստ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13472 մ է:

 

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Լուսաշող, Շաղափ և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 2420 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 748 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1071 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ, 1729.5 մ նիշով բարձունքի արևմտյան լանջով հատելով հանրապետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 1937 մ, հասնում Վեդի գետի ձախակողմյան ափին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 586 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 957 մ, հասնում է Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Վեդի գետի վտակով, 1712 մ նիշ ունեցող բարձունքի արևելյան կողմով և թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 711 մ, հասնում է 2383 մ նիշով սարի գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը վերը նշված վտակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատում ձորակը և, թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնելով 1636 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող Շաղափ, Լուսաշող և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10067 մ է:

 

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Լուսաշող, Ուրցաձոր և Զանգակատուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» եռանկյունաչափական հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 1729 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 866 մ, հասնում Ուրցաձոր, Լուսաշող և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2594 մ է:

 

 

Հավելված 11.22

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ղուկասավան գյուղատնտեսական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետափնյա գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դարակերտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դաշտավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Խաչփառ և «Ե»-«Զ» հատվածով` Ազատաշեն գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Գեղանիստ գյուղական համայնքին:

 

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԳԵՏԱՓՆՅԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ղուկասավան, Գետափնյա և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին և ոռոգման առվի սկզբնակետում, սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 685 մ, հասնում է Գետափնյա-Ղուկասավան միջհամայնքային ճանապարհի և առվի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, ոռոգման ջրատարով, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 1341 մ, հասնում է Ղուկասավան, Գետափնյա և Դարակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2026 մ է:

 

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԴԱՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ղուկասավան, Դարակերտ և Դաշտավան համայնքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ցամաքուրդով անցնում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 804 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-10 սահմանակետերով անցնում 1570 մ, հասնում է ոռոգման ջրանցքի եզրին գտնվող Ղուկասավան, Դարակերտ և Գետափնյա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2374 մ է:

 

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԴԱՇՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ղուկասավան, Խաչփառ և Դաշտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ցամաքուրդով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 304 մ, հասնում Ղուկասավան, Դաշտավան և Դարակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 304 մ է:

 

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԽԱՉՓԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Ղուկասավան, Ազատաշեն և Խաչփառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Հրազդան գետով, թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 2301 մ, հասնում Ղուկասավան, Խաչփառ և Դաշտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2301 մ է:

 

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ղուկասավան, Ազատաշեն, Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 699 մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Ղուկասավան, Ազատաշեն և Խաչփառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 699 մ է:

 

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Ղուկասավան, Գետափնյա և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 181 մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Ղուկասավան, Ազատաշեն և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 181 մ է:

 

 

Հավելված 11.23

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆԱՐԵԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նարեկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քաղցրաշեն համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Բ»-«Ա» հատվածով` Նորաշեն համայնքին:

 

ՆԱՐԵԿ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող Նարեկ, Քաղցրաշեն և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 5735 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 734 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, արևմուտք, նորից հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 7244 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 1001 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 11-27 սահմանակետերով անցնում 1435 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, Խոսրովի արգելանոցի սահմանագծի թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 813 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1741 մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 33-176 սահմանակետերով անցնում 12007 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 177 սահմանակետին: Թիվ 177 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 178-214 սահմանակետերով անցնում 6883 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 215 սահմանակետին: Թիվ 215 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 216-220 սահմանակետերով անցնում 1059 մ, հասնում է թիվ 221 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 85 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 222 սահմանակետին: Թիվ 222 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս, թիվ 223 սահմանակետով անցնում 64 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 224 սահմանակետին: Թիվ 224 սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 225-226 սահմանակետերով անցնում 533 մ, հասնում թիվ 227 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 112 մ, հասնում թիվ 228 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 24 մ, հասնում Քաղցրաշեն-Նարեկ ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 229 սահմանակետին: Թիվ 229 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 230-231 սահմանակետերով անցնում է 302 մ, հասնում է Դվինի ջրանցքի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 232 սահմանակետին: Թիվ 232 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Դվինի ջրանցքի ոլորապտույտների թիվ 233-247 սահմանակետերով անցնում է 1643 մ, հասնում է ջրանցքի հյուսիսային ափին գտնվող Նարեկ, Քաղցրաշեն և Նորաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի երկարությունը 41417 մ է:

 

ՆԱՐԵԿ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա»

 

Դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող Նարեկ, Նորաշեն և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 13424 մ, հասնում է գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 2-28 սահմանակետերով անցնելով 1878 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում 1441 մ, հասնում է գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 31-49 սահմանակետերով անցնում 1674 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և Խոսրովի արգելոցի սահմանագծի հատման տեղում գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնում 791 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 52-76 սահմանակետերով անցնում 2620 մ. հասնում է ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1505 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 79-198 սահմանակետերով անցնում 7316 մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 199 սահմանակետին: Թիվ 199 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ձորով թիվ 200-214 սահմանակետերով անցնում 5159 մ, հասնում է ձորի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 215 սահմանակետին: Թիվ 215 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 216-217 սահմանակետերով անցնում 1121 մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 218 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 219 սահմանակետով անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 220 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 73 մ, հասնում է թիվ 221 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 222 սահմանակետով 405 մ, հասնում է թիվ 223 սահմանակետին: Թիվ 223 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անցնում է թիվ 224-226 սահմանակետերով 1499 մ, հասնում է թիվ 227 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 125 մ, հասնում է թիվ 228 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 229-232 սահմանակետերով անցնում 830 մ, հասնում է թիվ 233 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 193 մ, հասնում է թիվ 234 սահմանակետին, որտեղ հատում է Դվինի ջրանցքը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք և ջրանցքի հյուսիսային ափով անցնում թիվ 235-238 սահմանակետերով անցնում 431 մ, հասնում է թիվ 239 սահմանակետին: Թիվ 239 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 92 մ, հասնում է թիվ 240 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 111 մ, հասնում թիվ 241 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 161 մ, հասնում է առվի վրա գտնվող Նարեկ, Նորաշեն և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 41110 մ է:

 

 

Հավելված 11.24

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱԲԱՑ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նորաբաց գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Նորաբաց համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Այնթապ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մասիս քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Դարակերտ գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐԱԲԱՑ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՆՈՐԱԲԱՑ-ԱՅՆԹԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նորաբաց Այնթապ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առուների հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1-51 սահմանակետերով անցնում 2094 մ, հասնում է ցամաքուրդի և ոռոգման առուների հատման կետում գտնվող Նորաբաց, Այնթապ գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2094 մ է։

 

ՆՈՐԱԲԱՑ-ՄԱՍԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Նորաբաց, Դարակերտ գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 235 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 85 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 1311 մ, հասնում է ցամաքուրդի և ոռոգման առուների հատման կետում գտնվող Նորաբաց, Այնթապ գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1632 մ է:

 

ՆՈՐԱԲԱՑ-ԴԱՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Նորաբաց, Դարակերտ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 342 մ, հասնում է սելավատարի և ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 5-33 սահմանակետերով անցնում 1416 մ, հասնում է Նորաբաց-Մասիս միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող Նորաբաց, Դարակերտ գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1758 մ է:

 

 

Հավելված 11.25

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նորաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քաղցրաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նարեկ, «Գ»-«Դ» հատվածով` Քաղցրաշեն և «Դ»-«Ե» հատվածով` Այգեզարդ գյուղական համայնքներին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Դվին գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Վերին Դվին գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Դաշտային ճանապարհների հատման տեղում Նորաշեն, Քաղցրաշեն և Վերին Դվին տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարով անցնում 2130 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող Նորաշեն, Քաղցրաշեն և Նարեկ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի երկարությունը 2130 մ է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՆԱՐԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գետի եզրին գտնվող Նորաշեն, Նարեկ և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 13424 մ, հասնում է գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 2-28 սահմանակետերով անցնելով 1878 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում 1441 մ, հասնում է գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 31-49 սահմանակետերով անցնում 1674 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և Խոսրովի արգելոցի սահմանագծի հատման տեղում գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնում 791 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 52-76 սահմանակետերով անցնում 2620 մ, հասնում է ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1505 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 79-198 սահմանակետերով անցնում 7316 մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 199 սահմանակետին: Թիվ 199 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ձորով թիվ 200-214 սահմանակետերով անցնում 5159 մ, հասնում է ձորի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 215 սահմանակետին: Թիվ 215 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 216-217 սահմանակետերով անցնում 1121 մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 218 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 219 սահմանակետով անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 220 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 73 մ, հասնում է թիվ 221 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 222 սահմանակետով 405 մ, հասնում է թիվ 223 սահմանակետին: Թիվ 223 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անցնում է թիվ 224-226 սահմանակետերով 1499 մ, հասնում է թիվ 227 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 125 մ, հասնում է թիվ 228 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 229-232 սահմանակետերով անցնում 830 մ, հասնում է թիվ 233 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 193 մ, հասնում է թիվ 234 սահմանակետին, որտեղ հատում է Դվինի ջրանցքը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք և ջրանցքի հյուսիսային ափով, թիվ 235-238 սահմանակետերով անցնում 431 մ, հասնում է թիվ 239 սահմանակետին: Թիվ 239 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 92 մ, հասնում է թիվ 240 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 111 մ, հասնում թիվ 241 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 161 մ, հասնում է առվի վրա գտնվող Նորաշեն, Նարեկ և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 41110 մ է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ջրանցքի հյուսիսային ափին գտնվող Նորաշեն, Քաղցրաշեն և Նարեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 137 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 143 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 1050 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, անցնում է 157 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 10-17 սահմանակետերով հատելով Նորաշեն-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, անցնում է 1964 մ, հասնում է Նորաշեն, Քաղցրաշեն և Այգեզարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի երկարությունը 3451 մ է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆ-ԱՅԳԵԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Նորաշեն, Այգեզարդ և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 94 մ, հասնում է բետոնե կիսախողովակի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, բետոնյա կիսախողովակով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 878 մ, հասնում է Նորաշեն, Այգեզարդ և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 972 մ է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Նորաշեն, Դվին և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 410 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Նորաշեն-Վերին Արտաշատ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 151 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվի թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 760 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 397 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 73 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 151 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում 687 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 176 մ, հասնում Նորաշեն, Այգեզարդ և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2807 մ Է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆ-ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Նորաշեն, Դվին և Վերին Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի հունով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1066 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, Նորաշենի դպրոցի կողքով թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 244 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով հատելով Դվին-Վերին Արտաշատ ավտոճանապարհը, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 352 մ, հասնում է Նորաշեն, Դվին և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի երկարությունը 1662 մ է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Նորաշեն, Վերին Դվին և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 925 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 196 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 12-36 սահմանակետերով անցնում 3616 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 38-50 սահմանակետերով անցնում 1964 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման կետում գտնվող թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, գետով, թիվ 52-149 սահմանակետերով անցնում 808 մ, հասնում թիվ 150 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, գետի ոլորանների թիվ 151-157 սահմանակետերով անցնում 6295 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 158 սահմանակետին: Թիվ 158 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 159-175 սահմանակետերով անցնում 2047 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 176 սահմանակետին: Թիվ 176 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Խոսրովի արգելոցի եզրագծի թիվ 177 սահմանակետով անցնում 750 մ, հասնում է թիվ 178 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 179-180 սահմանակետերով անցնում 593 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 181 սահմանակետին: Թիվ 181 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 182-188 սահմանակետերով անցնում 1799 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 189 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 190-192 սահմանակետերով անցնում 531 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 193 սահմանակետին: Թիվ 193 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նույն դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 194-216 սահմանակետերով անցնում 2771 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 217 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 218-222 սահմանակետերով անցնում 1058 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 223 սահմանակետին: Թիվ 223 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 224 սահմանակետով անցնում 646 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 225 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով թիվ 226-227 սահմանակետերով անցնում 1672 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 228 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 229 սահմանակետով անցնում 470 մ, հասնում ձորում գտնվող թիվ 230 սահմանակետին: Թիվ 230 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 3589 մ, հասնում ձորի թիվ 231 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 432 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 232 սահմանակետին, այդտեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է գետը, անցնում 657 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 233 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 234 սահմանակետով անցնում 695 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 235 սահմանակետին: Թիվ 235 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով անցնում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 359 մ, հասնում թիվ 236 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 178 մ, հասնում թիվ 237 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 238-239 սահմանակետերով անցնում 560 մ, հասնում թիվ 240 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 241 սահմանակետով անցնում 324 մ, հասնում թիվ 242 սահմանակետին: Թիվ 242 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 243-247 սահմանակետերով անցնում 1226 մ, հասնում ձորակի և Դվինի ջրանցքի հատման կետում գտնվող թիվ 248 սահմանակետին: Թիվ 248 սահմանակետից սահմանագիծը Դվինի ջրանցքի հունով անցնում է դեպի հարավ-արևելք 68 մ, հասնում ձորակի թիվ 249 սահմանակետին, այստեղից թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 250-251 սահմանակետերով անցնում 666 մ, հասնում թիվ 252 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 30 մ, հասնում թիվ 253 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 271 մ, հասնում կիսախողովակի թիվ 254 սահմանակետին: Թիվ 254 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ողղությամբ, կիսախողովակով, թիվ 255 սահմանակետով անցնում 447 մ, հասնում ջրանցքի և կիսախողովակի հատման կետում գտնվող թիվ 256 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 257-265 սահմանակետերով անցնում 1200 մ, հասնում ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման կետում գտնվող թիվ 266 սահմանակետին: Թիվ 266 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 267 սահմանակետով անցնում 334 մ, հասնում թիվ 268 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հուսիս-արևմուտք, թիվ 269-270 սահմանակետերով անցնում 736 մ, հասնում թիվ 271 սահմանակետին, շարունակվում է նույն ուղղությամբ, հատելով ձորակը, ապա Նորաշեն-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, անցնելով թիվ 272-276 սահմանակետերով 1925 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 277 սահմանակետին, որտեղից ոռոգման առվով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 28 մ, հասնում Նորաշեն, Վերին Դվին և Դվին համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 43867 մ է:

 

 

Հավելված 11.26

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նոր Կյուրին գյուղական համայնքին և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Այնթապ գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ-ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Նոր Խարբերդ, Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1367 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 153 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և ոռոգման առվով, թիվ 10-16 սահմանակետերով անցնում 1684 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 96 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 624 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 217 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում 639 մ, հասնում Այնթապ տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Խարբերդ, Մարմարաշեն և Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4780 մ է:

 

ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ-ԱՅՆԹԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Նոր Խարբերդ, Այնթապ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Այնթապ բնակավայրի հյուսիսարևելյան մասում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Այնթապ բնակավայրի արևելյան սահմանով անցնող առվով, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 1509 մ, հասնում Երևան-Մարմարաշեն խճուղային ճանապարհի և առվի հատման կետում գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ Երևան-Մարմարաշեն ճանապարհով, թիվ 20-26 սահմանակետերով անցնում 3329 մ, հասնում Մարմարաշեն-Այնթապ միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Խարբերդ, Այնթապ և Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4838 մ է:

 

 

Հավելված 11.27

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նոր Կյուրին գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջրաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ջրահովիտ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարմարաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ-ՋՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Կյուրին, Ջրաշեն գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի շրջանցքի ծնկաձև շրջադարձի մոտ` կամրջի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արտաշատի ջրանցքով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 600 մ, հասնում Արտաշատի ջրանցքի և դաշտային ճանապարհների հատման կետի կամրջի մոտ գտնվող Նոր Կյուրին, Ջրաշեն և Ջրահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 600 մ է:

 

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ-ՋՐԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արտաշատի ջրանցքի և դաշտային ճանապարհների հատման կետի կամրջի մոտ գտնվող Նոր Կյուրին, Ջրահովիտ և Ջրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 374 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 2 սահմանակետով 212 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այյնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 4-12 սահմանակետերով անցնում 828 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում է 1072 մ, հասնում Նոր Կյուրին, Ջրահովիտ և Մարմարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2486 մ է:

 

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ-ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Նոր Կյուրին, Մարմարաշեն և Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Այնթապ տանող ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 2883 մ, հասնում Նոր Կյուրին, Ջրահովիտ և Մարմարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2883 մ է:

 

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ-ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Նոր Կյուրին, Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1367 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 153 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 10-16 սահմանակետերով անցնում 1684 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք անցնում 96 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 624 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 217 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում 639 մ, հասնում Այնթապ տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Կյուրին, Մարմարաշեն և Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4780 մ է:

 

 

Հավելված 11.28

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՈՒՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նոր ուղի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գինեվետ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սիսավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր կյանք համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Տափերական համայնքին:

 

ՆՈՐ ՈՒՂԻ-ԳԻՆԵՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Նոր ուղի, Տափերական և Գինեվետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 231 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 371 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, Նոր ուղի համայնքի բնակավայրի արևմտյան սահմանով անցնում 1034 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի ձախակողմյան եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 418 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա նորից թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 236 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով 458 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը Արտաշատի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 646 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 107 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 197 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 351 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 150 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 502 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրի թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից Արտաշատի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1101 մ, հասնում է Նոր ուղի, Սիսավան և Գինեվետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5782 մ է:

 

ՆՈՐ ՈՒՂԻ-ՍԻՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Ուղի, Սիսավան և Նոր կյանք համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի և երկաթգծի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, առվով անցնում է 251 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում է 620 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, առվի թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 355 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև առվով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 11-19 սահմանակետերով անցնում է 1640 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 177 մ, հասնում Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Նոր ուղի, Գինեվետ և Սիսավան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի երկարությունը 3042 մ է:

ՆՈՐ ՈՒՂԻ-ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Նոր ուղի, Տափերական և Նոր կյանք համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի և առվի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Երևան-Երասխ երկաթգծով անցնում 254 մ, հասնում առվի և երկաթգծի հատման կետում գտնվող Նոր ուղի, Սիսավան և Նոր կյանք համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի երկարությունը 254 մ է:

 

ՆՈՐ ՈՒՂԻ-ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Նոր ուղի, Գինեվետ և Տափերական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 405 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 830 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, ոռոգման առվի թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 438 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և առվի հատման կետում գտնվող Նոր ուղի, Տափերական և Նոր կյանք համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի երկարությունը 1673 մ է:

 

 

Հավելված 11.29

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Շահումյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերին Արտաշատ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Այգեպատ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տափերական գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Փոքր Վեդի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), արևմուտքից, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արտաշատ քաղաքային համայնքին:

 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Շահումյան, Վերին Արտաշատ գյուղական և Արտաշատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Արտաշատի ջրանցքով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 333 մ, հասնում Շահումյան, Վերին Արտաշատ և Այգեպատ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 333 մ է:

 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ԱՅԳԵՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Շահումյան, Վերին Արտաշատ և Այգեպատ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Արտաշատի ջրանցքով, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնելով 3735 մ, հատելով Շահումյան-Այգեպատ խճուղային ճանապարհը, հասնում է Շահումյան, Այգեպատ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3735 մ է:

 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Շահումյան, Այգեպատ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 870 մ, հասնում է Երևան-Երասխ երկաթգծի և առվի հատման կետում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 819 մ, հասնում առվի և երկաթգծի հատման կետում գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1118 մ, հասնում է Շահումյան-Տափերական ճանապարհի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Շահումյան-Տափերական խճուղային ճանապարհով անցնում 848 մ, հասնում է առվի և ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 2526 մ, հասնում Շահումյան, Տափերական և Փոքր Վեդի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6183 մ է:

 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ՓՈՔՐ ՎԵԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Շահումյան, Տափերական և Փոքր Վեդի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով, առվով անցնում 2253 մ, հասնում Շահումյան, Փոքր Վեդի համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2253 մ է:

 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ԱՐՏԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Շահումյան, Վերին Արտաշատ գյուղական և Արտաշատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրատար առվով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 2045 մ, հասնում Արտաշատ-Շահումյան խճուղային ճանապարհի և կիսախողովակների հատման տեղում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հին խճուղու ոլորանների թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնելով 312 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 370 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 727 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 580 մ, հասնում Արարատ-Արտաշատ մայրուղու հետ հատման կետում գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Արարատ-Արտաշատ մայրուղով անցնում 1125 մ, հասնում է Արարատ-Արտաշատ մայրուղու և ցամաքուրդի հատման տեղում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ցամաքուրդով, անցնում 535 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ցամաքուրդով, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնելով 338 մ, հասնում է ցամաքուրդի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում ցամաքուրդով 552 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, ցամաքուրդի խրամուղու արևմտյան ափով անցնում 281 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 571 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, խրամուղու արևմտյան եզրով և թիվ 25 սահմանակետով անցնելով 653 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, խրամուղու արևելյան եզրով անցնում 572 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք և, խրամուղու հյուսիսային ափով անցնելով 230 մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 393 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 741 մ, հասնում է Շահումյան գյուղական, Արտաշատ քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10024 մ է:

 

 

Հավելված 11.30

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Շաղափ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսաշող, «Բ»-«Գ» հատվածով` Լանջանիստ գյուղական համայնքներին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երասխ, «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմաշ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Սուրենավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Արարատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Ուրցաձոր գյուղական համայնքին:

 

ՇԱՂԱՓ-ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Շաղափ, Լուսաշող և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 2420 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 748 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1071 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ, 1729.5 մ նիշով բարձունքի արևմտյան լանջով հատելով հանրապետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 1937 մ, հասնում Վեդի գետի ձախակողմյան ափին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 586 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 957 մ, հասնում Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Վեդի գետի վտակով, 1712 մ նիշ ունեցող բարձունքի արևելյան կողմով և թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 711 մ, հասնում է 2383 մ նիշով սարի գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը վերը նշված վտակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատում ձորակը և թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնելով 1636 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող Շաղափ, Լուսաշող և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10067 մ է:

 

ՇԱՂԱՓ-ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Շաղափ, Լանջանիստ և Լուսաշող գյուղական համանքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 644 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, աղբյուրի մոտով, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-11 սահմանակետերով անցնում 2204 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք և կրկին հյուսիս-արևմուտք, Աղբուլաղ քանդված գյուղատեղի մոտով և ճանապարհների ոլորանների թիվ 13-28 սահմանակետերով անցնելով 3500 մ, հասնում է 2088 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, քանդված ֆերմաների հյուսիսային եզրագծով անցնում 592 մ, հասնում Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից նշված վտակով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վտակի թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 638 մ, հասնում վտակի եզրի թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 1948 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 454 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, ժայռերի եզրերով թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնելով 688 մ, հասնում է ժայռի կատարին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 319 մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով և գագաթներով, թիվ 45-52 սահմնակետերով անցնելով 2249 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլրի արևելյան լանջով, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 1710 մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 146 մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 506 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին, այստեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 668 մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 59-63 սահմանակետերով անցնում 568 մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 319 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 65 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 66-67 սահմանակետերով անցնում է 2037 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 83 մ, հասնում թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով, ապա հին առվով հատում Շաղափ-Լուսաշող խճուղային ճանապարհը, հասնում է կամրջին, այստեղից խճուղով հասնում է առաջին ձորակի կամրջին, այնուհետև ձորակի ոլորապտույտների թիվ 70-95 սահմանակետերով անցնելով 3952 մ, հասնում է ձորակների հատման կետում գտնվող թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորի թիվ 97-101 սահմանակետերով անցնում է 992 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 102 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, անցնում է 748 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 103 սահմանակետին: Թիվ 103 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, ապա նորից հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 104-120 սահմանակետերով անցնում 1479 մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 121 սահմանակետին: Թիվ 121 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 122-123 սահմանակետերով անցնում 330 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 124 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, դաշտային ճանապարհի թիվ 125-136 սահմանակետերով անցնում է 1105 մ, հասնում դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 137 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ճանապարհով անցնում 123 մ, հասնում թիվ 138 սահմանակետին: Թիվ 138 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Զինջռլու քանդված բնակավայրի եզրով, թիվ 139 սահմանակետով անցնելով 795 մ, հասնում Զինջռլու բնակավայրի, ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 140 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով բարձրանում, թիվ 141-144 սահմանակետերով անցնում 614 մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 145 սահմանակետին: Թիվ 145 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 146-180 սահմանակետերով անցնում 3973 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լանջանիստ, Շաղափ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 33046 մ է:

 

ՇԱՂԱՓ-ԵՐԱՍԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Շաղափ, Երասխ և Արմաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, նշված ճանապարհի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 1707 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Շաղափ, Երասխ և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1707 մ է:

 

ՇԱՂԱՓ-ԱՐՄԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Շաղափ, Արմաշ և Սուրենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնելով 2788 մ, հասնում է ճանապարհի եզրի Շաղափ, Արմաշ և Երասխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2788 մ է:

 

ՇԱՂԱՓ-ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Շաղափ, Սուրենավան և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 2267 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 150 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 934 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 466 մ, հասնում դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով թեքվում հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 21-47 սահմանակետերով անցնում 3680 մ, հասնում Շաղափ, Սուրենավան և Արմաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7497 մ է:

 

ՇԱՂԱՓ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Վեդի գետի ափին գտնվող Շաղափ, Արարատ և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 82 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, բարձունքների գագաթներով, թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնելով 629 մ, հասնում է 1307 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 107 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 525 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 18-36 սահմանակետերով անցնում 1611 մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 38-43 սահմանակետերով անցնելով 1120 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Շաղափ, Արարատ և Սուրենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4074 մ է:

 

ՇԱՂԱՓ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Շաղափ, Ուրցաձոր և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 263 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, հատում ձորակը, անցնում 388 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 788 մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման կետից 200 մ դեպի հարավ-արևելք գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1120 մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 967 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցում լճակները, անցնում 363 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 650 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 349 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, լանջով` թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1032 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, անասնագոմերի մոտով անցնում է 338 մ, հասնում «Գելդճգին» քանդված գյուղատեղի մոտ գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 1007 մ, հասնում բացատի եզրի թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 1164 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 117 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 497 մ, հասնում ձորակի և Քյուսուզ գետի հատման կետում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և արևմուտք, Քյուսուզ գետով, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 806 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը նույն գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետի թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 1177 մ, հասնում փլատակների մոտ գտնվող դաշտային ճանապարհի և գետի հատման թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնելով 1689 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1458 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Ոսկետափ-Քոլանլու ճանապարհը, Վեդի գետը, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում է 2240 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 1278 մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1073 մ, հասնում 2349 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 951 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 983 մ, հասնում 2022 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, հետո կրկին հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 2697 մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, անցնում է 601 մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում է 1772 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 47 սահմանակետով անցնում 832 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Շաղափ-Ուրցաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և, թիվ 49 սահմանակետով անցնելով 568 մ, հասնում է Սելավ գետի եզրի թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, գետակի ոլորանների թիվ 51-56 սահմանակետերով անցնելով 914 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և, թիվ 58 սահմանակետով անցնելով 1213 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 686 մ, հասնում 1432 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 463 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-71 սահմանակետերով անցնում 1676 մ, հասնում ճանապարհի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 73-81 սահմանակետերով անցնում 1437 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 82 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 374 մ, հասնում Վեդի գետի ափին գտնվող Շաղափ, Ուրցաձոր և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 33928 մ է:

 

 

Հավելված 11.31

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Պարույր Սևակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լանջանիստ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Լանջառ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ուրցալանջ գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Զանգակատուն գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-արևմուտքից և արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Երասխ գյուղական համայնքին:

 

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Պարույր Սևակ, Լանջանիստ և Երասխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհ, ժայռեր և Բիրալի գետը, ճանապարհի թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում է 3621 մ, հասնում ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Պարույր Սևակ, Լանջանիստ և Լանջառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3621 մ է:

 

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ԼԱՆՋԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Պարույր Սևակ և Լանջառ գյուղական համայնքների սահմանի հետ:

 

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Պարույր Սևակ և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների սահմանի հետ:

 

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գետի ափին գտնվող Պարույր Սևակ, Ուրցալանջ և Զանգակատուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 773 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 322 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 697 մ, հասնում 1620 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնում 2060 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ժայռի եզրով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 679 մ, հասնում 1894 մ նիշով բարձունքի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 1666 մ, հասնում 2006 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Պարույր Սևակ, Զանգակատուն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6197 մ է:

 

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը հանընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ԵՐԱՍԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Պարույր Սևակ, Երասխ և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1311 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1820 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 1763 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, լանջով, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 1040 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում 1934 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 903 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 1213 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 21-26 սահմանակետերով անցնում 3007 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Երասխ-Պարույր Սևակ ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 2515 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 980 մ, հասնում Պարույր Սևակ, Երասխ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16488 մ է:

 

 

Հավելված 11.32

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ջրաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բարձրաշեն և «Գ»-«Դ» հատվածով` Արևշատ գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Դիտակ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մրգավետ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ջրահովիտ և «Է»-«Ա» հատվածով` Նոր Կյուրին գյուղական համայնքներին:

 

ՋՐԱՇԵՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՋՐԱՇԵՆ-ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ջրաշեն, Բարձրաշեն գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 888 մ, հասնում Ջրաշեն, Արևշատ և Բարձրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 888 մ է:

 

ՋՐԱՇԵՆ-ԱՐԵՎՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արտաշատի ջրանցքի հին հունի հատման կետում գտնվող Ջրաշեն, Արևշատ և Դիտակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, Արտաշատի ջրանցքի հին հունով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 290 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 197 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 234 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 140 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս, բնական ձորակով, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 482 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 457 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1373 մ, հասնում Ջրաշեն, Արևշատ և Բարձրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3173 մ է:

 

ՋՐԱՇԵՆ-ԴԻՏԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արտաշատի ջրանցքի հին հունի հատման կետում գտնվող Ջրաշեն, Արևշատ և Դիտակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 100 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք և ջրանցքի հին հունի արևմտյան ափով, թիվ 3-10 սահմանակետերով անցնում 630 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղ հատում է Արտաշատի ջրանցքը, թեքվում դեպի արևմուտք և ջրանցքի հյուսիսային ափով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 246 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 130 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 116 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 118 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 68 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 229 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 219 մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք և ոռոգման առվի հունով, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 416 մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 457 մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 189 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, որտեղ հատում է պոմպակայանի ցանկապատը, թեքվում դեպի արևմուտք, ցանկապատով անցնում 158 մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 36 սահմանակետով 199 մ, հասնում է Ջրաշեն, Դիտակ և Մրգավետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3275 մ է:

 

ՋՐԱՇԵՆ-ՄՐԳԱՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ջրաշեն, Մրգավետ և Ջրահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1-2 սահմանակետով անցնում 307 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 321 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղ հատում է Մրգավետ-Ջրաշեն ավտոճանապարհը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 58 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա հատում է պոմպակայանի խողովակը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 76 մ, հասնում է Ջրաշեն, Դիտակ և Մրգավետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 762 մ է:

 

ՋՐԱՇԵՆ-ՋՐԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ջրաշեն, Ջրահովիտ և Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի ջրանցքի և դաշտային ճանապարհների հատման կետի կամրջի մոտ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 2153 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղ հատում է ոռոգման առուները, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 19-26 սահմանակետերով անցնում 856 մ, հասնում Ջրաշեն, Մրգավետ և Ջրահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3009 մ է:

 

ՋՐԱՇԵՆ-ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Ջրաշեն, Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի շրջանցքի ծնկաձև շրջադարձի մոտ` կամրջի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արտաշատի ջրանցքով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 600 մ, հասնում Արտաշատի ջրանցքի և դաշտային ճանապարհների հատման կետի կամրջի մոտ գտնվող Ջրաշեն, Ջրահովիտ և Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 600 մ է:

 

 

Հավելված 11.33

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սուրենավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շաղափ գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արմաշ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Արարատ գյուղական համայնքին:

 

ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Սուրենավան, Շաղափ և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 2267 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 150 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 934 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 466 մ, հասնում դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով թեքվում հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 21-47 սահմանակետերով անցնում 3680 մ, հասնում Սուրենավան, Շաղափ և Արմաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7497 մ է:

 

ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ-ԱՐՄԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Սուրենավան, Արմաշ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 2546 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի, խողովակաշարի և ոռոգման առվի հատման կետում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը մայր ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Սուրենավան-Արմաշ խճուղային ճանապարհը և Երևան-Ջուլֆա երկաթգիծը, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում է 3758 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 891 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 545 մ, հասնում ջրատար առվի եզրի թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրատար առվով անցնում 465 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձկնաբուծական երկու լճերի միջև ընկած ճանապարհով անցնում 2563 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 637 մ, հասնում Սուրենավան, Արմաշ և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11406 մ է:

 

ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Սուրենավան, Արարատ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 1-40 սահմանակետերով անցնում 4945 մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում նախ ոռոգման առվով, ապա եռանկյունաչափական թիվ 42 սահմանակետով 1274 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնում 906 մ, հասնում 857 մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 401 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 49-51 սահմանակետերով անցնում 1282 մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով անցնում 455 մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, հատում Երևան-Երասխ խճուղային ճանապարհը, անցնում 187 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Երևան-Երասխ երկաթգիծը, թիվ 55-56 սահմանակետերով անցնում 524 մ, հասնում Կախանովի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նշված ջրանցքով անցնում 3242 մ, հասնում 803 մ նիշ ունեցող հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 59 սահմանակետով անցնում 810 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 60 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հետո հարավ-արևմուտք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնում 2030 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին` ոլորանի մոտ գտնվող թիվ 64 սահմանակետին, այնուհետև նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա կտրուկ թեքվում դեպի արևմուտք, ճանապարհի թիվ 65 սահմանակետով անցնում 1321 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լճակի եզրով, թիվ 67 սահմանակետով անցնելով 1952 մ, հասնում է Սուրենավան, Արարատ և Արմաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19330 մ է:

 

 

Հավելված 11.34

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վերին Դվին գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քաղցրաշեն և «Գ»-«Դ» հատվածով` Նորաշեն գյուղական համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Դվին համայնքին:

 

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Սարի գագաթին գտնվող Քաղցրաշեն, Վերին Դվին գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1214 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, այնուհետև հարավ, գետով անցնում 2571 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով անցնում 3982 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Վերին Դվին և Նորաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի երկարությունը 7767 մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Վերին Դվին, Նորաշեն և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 925 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 196 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 12-36 սահմանակետերով անցնում 3616 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 38-50 սահմանակետերով անցնում 1964 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման կետում գտնվող թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, գետով, թիվ 52-149 սահամանակետերով անցնում 808 մ, հասնում թիվ 150 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, գետի ոլորանների թիվ 151-157 սահմանակետերով անցնում 6295 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 158 սահմանակետին: Թիվ 158 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 159-175 սահմանակետերով անցնում 2047 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 176 սահմանակետին: Թիվ 176 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Խոսրովի արգելոցի եզրագծի թիվ 177 սահմանակետով անցնում 750 մ, հասնում է թիվ 178 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 179-180 սահմանակետերով անցնում 593 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 181 սահմանակետին: Թիվ 181 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 182-188 սահմանակետերով անցնում 1799 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 189 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 190-192 սահմանակետերով անցնում 531 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 193 սահմանակետին: Թիվ 193 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նույն դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 194-216 սահմանակետերով անցնում 2771 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 217 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 218-222 սահմանակետերով անցնում 1058 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 223 սահմանակետին: Թիվ 223 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 224 սահմանակետով անցնում 646 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 225 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, թիվ 226-227 սահմանակետերով անցնում 1672 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 228 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 229 սահմանակետով անցնում 470 մ, հասնում ձորում գտնվող թիվ 230 սահմանակետին: Թիվ 230 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 3589 մ, հասնում ձորի թիվ 231 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 432 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 232 սահմանակետին, այդտեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է գետը, անցնում 657 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 233 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 234 սահմանակետով անցնում 695 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 235 սահմանակետին: Թիվ 235 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով անցնում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 359 մ, հասնում թիվ 236 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 178 մ, հասնում թիվ 237 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 238-239 սահմանակետերով անցնում 560 մ, հասնում թիվ 240 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 241 սահմանակետով անցնում 324 մ, հասնում թիվ 242 սահմանակետին: Թիվ 242 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 243-247 սահմանակետերով անցնում 1226 մ, հասնում ձորակի և Դվինի ջրանցքի հատման կետում գտնվող թիվ 248 սահմանակետին: Թիվ 248 սահմանակետից սահմանագիծը Դվինի ջրանցքի հունով անցնում է դեպի հարավ-արևելք 68 մ, հասնում ձորակի թիվ 249 սահմանակետին, այստեղից թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 250-251 սահմանակետերով անցնում 666 մ, հասնում թիվ 252 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 30 մ, հասնում թիվ 253 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 271 մ, հասնում կիսախողովակի թիվ 254 սահմանակետին: Թիվ 254 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ողղությամբ, կիսախողովակով, թիվ 255 սահմանակետով անցնում 447 մ, հասնում ջրանցքի և կիսախողովակի հատման կետում գտնվող թիվ 256 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 257-265 սահմանակետերով անցնում 1200 մ, հասնում ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման կետում գտնվող թիվ 266 սահմանակետին: Թիվ 266 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 267 սահմանակետով անցնում 334 մ, հասնում թիվ 268 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 269-270 սահմանակետերով անցնում 736 մ, հասնում թիվ 271 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, հատելով ձորակը, ապա Նորաշեն-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, անցնելով թիվ 272-276 սահմանակետերով 1925 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 277 սահմանակետին, որտեղից ոռոգման առվով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 28 մ, հասնում Վերին Դվին, Նորաշեն և Դվին համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 43867 մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Վերին Դվին, Դվին գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 906 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում 5201 մ, հասնում է Գիլանչար գետի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 16509 մ, հասնում է գետի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Խոսրովի արգելանոցի եզրագծի դաշտային ճանապարհի թիվ 14-36 սահմանակետերով անցնում է 3825 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներով, թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնում 4604 մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 700 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, առվի ոլորապտույտների թիվ 43-126 սահմանակետերով անցնում 10379 մ, հասնում է երկու առուների հատման կետում գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, առվով, թիվ 128-132 սահմանակետերով անցնում 739 մ, հասնում է երկու առուների հատման կետում գտնվող թիվ 133 սահմանակետին: Թիվ 133 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 134-137 սահմանակետերով անցնում 933 մ, հասնում է առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 138 սահմանակետին: Թիվ 138 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 139-154 սահմանակետերով անցնում 2807 մ, հասնում է թիվ 155 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, տեղանքի խորդուբորդություններով, թիվ 156-179 սահմանակետերով անցնում 1561 մ, հասնում է ձորի թիվ 180 սահմանակետին: Թիվ 180 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, ձորով, թիվ 181-191 սահմանակետերով անցնում է 1638 մ, հասնում է ձորի թիվ 192 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 193-220 սահմանակետերով անցնում է 3155 մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 221 սահմանակետին: Թիվ 221 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 222-232 սահմանակետերով անցնում 1670 մ, հասնում է ճանապարհի արևելյան եզրի թիվ 233 սահմանակետին: Թիվ 233 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 234-235 սահմանակետերով անցնում 253 մ, հասնում է թիվ 236 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 237-238 սահմանակետերով անցնում 516 մ, հասնում է թիվ 239 սահմանակետին: Թիվ 239 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով, թիվ 240 սահմանակետով անցնում 241 մ, հասնում է թիվ 241 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ, թիվ 242-243 սահմանակետերով անցնում 289 մ, հասնում է թիվ 244 սահմանակետին: Թիվ 244 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 245 սահմանակետով անցնում 315 մ, հասնում է թիվ 246 սահմանակետին, ապա շարունակվում նույն ուղղությամբ, հատում է Դվին-Վերին Դվին ավտոճանապարհը, թիվ 247-254 սահմանակետերով անցնում 1498 մ, հասնում է Վերին Դվին, Նորաշեն և Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի երկարությունը 57740 մ է:

 

 

Հավելված 11.35

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՈՒՐՑԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ուրցաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զանգակատուն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լուսաշող գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շաղափ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արարատ, «Զ»-«Է» հատվածով` Գոռավան գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Դաշտաքար գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Քաղցրաշեն գյուղական համայնքին:

 

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ուրցաձոր, Զանգակատուն գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 1999 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 458 մ, հասնում է Ուրցաձոր, Զանգակատուն և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2457 մ է:

 

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ուրցաձոր, Զանգակատուն և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը նաև եռանկյունաչափական կետ է, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 1729 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 866 մ, հասնում Ուրցաձոր, Լուսաշող և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2594 մ է:

 

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ուրցաձոր, Շաղափ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 263 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, հատում ձորակը, անցնում 388 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 788 մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման կետից 200 մ դեպի հարավ-արևելք գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1120 մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 967 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցում լճակները, անցնում 363 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 650 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 349 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, լանջով, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1032 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, անասնագոմերի մոտով անցնում է 338 մ, հասնում «Գելդճգին» քանդված գյուղատեղի մոտ գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 1007 մ, հասնում բացատի եզրի թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 1164 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 117 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 497 մ, հասնում ձորակի և Քյուսուզ գետի հատման կետում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և արևմուտք, Քյուսուզ գետով, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 806 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը նույն գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետի թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 1177 մ, հասնում փլատակների մոտ գտնվող դաշտային ճանապարհի և գետի հատման կետում գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնելով 1689 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1458 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Ոսկետափ-Քոլանլու ճանապարհը, Վեդի գետը, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում է 2240 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 1278 մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1073 մ, հասնում 2349 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 951 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 983 մ, հասնում 2022 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, հետո կրկին հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 2697 մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, անցնում է 601 մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում է 1772 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 47 սահմանակետով անցում 832 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Շաղափ-Ուրցաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և, թիվ 49 սահմանակետով անցնելով 568 մ, հասնում է Սելավ գետի եզրի թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, գետակի ոլորանների թիվ 51-56 սահմանակետերով անցնելով 914 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և, թիվ 58 սահմանակետով անցնելով 1213 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 686 մ, հասնում 1432 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 463 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-71 սահմանակետերով անցնում 1676 մ, հասնում ճանապարհի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 73-81 սահմանակետերով անցնում 1437 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 82 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 374 մ, հասնում Վեդի գետի ափին գտնվող Ուրցաձոր, Շաղափ և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 33928 մ է:

 

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ուրցաձոր, Արարատ և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 568 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 343 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 511 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 376 մ, հասնում ձորակի սկզբնամասի մոտ գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 5-17 սահմանակետերով անցնում 1822 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 327 մ, հասնում Ուրցաձոր, Արարատ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3947 մ է:

 

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԳՈՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ուրցաձոր, Գոռավան և Դաշտաքար համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Վեդի գետի ափին, սահմանագիծը Վեդի գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1392 մ, հասնում Վեդի գետի ձախ ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 354 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից առվով իջնում է դեպի արևմուտք, անցնում 112 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 1023 մ, հասնում է Ուրցաձոր, Գոռավան և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2681 մ է:

 

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԴԱՇՏԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Ուրցաձոր, Դաշտաքար և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1011 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 346 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 15448 մ, հասնում գետի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրանցքի ոլորանների թիվ 6-21 սահմանակետերով անցնում 1395 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատում Վեդի-Ուրցաձոր միջգյուղյա ճանապարհը, հետո հատում Վեդի-Ուրցաձոր խճուղային ճանապարհը, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 639 մ, հասնում Վեդի գետի աջ ափին գտնվող Ուրցաձոր, Դաշտաքար և Գոռավան համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18838 մ է:

 

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Գետի եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Ուրցաձոր համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 9337 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, գետը և, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնելով 1049 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ջրհավաք առուները և անցնելով Խոսրովի արգելոցի սահմանագծի թիվ 3 սահմանակետով 2460 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով անցնում 1279 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնում 471 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 460 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 514 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների վրա գտնվող թիվ 10-23 սահմանակետերով անցնում 5853 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 2917 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների վրա գտնվող թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 1548 մ, հասնում Քաղցրաշեն, Ուրցաձոր և Դաշտաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25888 մ է:

 

 

Հավելված 11.36

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Քաղցրաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ուրցաձոր, «Գ»-«Դ» հատվածով` Դաշտաքար գյուղական համայնքներին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Այգեզարդ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նորաշեն, «Զ»-«Է» հատվածով` Նարեկ, «Է»-«Ը» հատվածով` Նորաշեն և «Ը»-«Ա» հատվածով Վերին Դվին գյուղական համայնքներին:

 

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գետի եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Ուրցաձոր համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 9337 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, գետը և, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնելով 1049 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ջրհավաք առուները և անցնելով Խոսրովի արգելոցի սահմանագծի թիվ 3 սահմանակետով 2460 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով անցնում 1279 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնում է 471 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 460 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 514 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների վրա գտնվող թիվ 10-23 սահմանակետերով անցնում 5853 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 2917 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների վրա գտնվող թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 1548 մ, հասնում Քաղցրաշեն, Ուրցաձոր և Դաշտաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25888 մ է:

 

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ԴԱՇՏԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Դաշտաքար և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1317 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 493 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1708 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 1347 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 403 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհները, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնելով 3854 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում թիվ 14-15 սահմանակետերով 702 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 17 սահմանակետով 930 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 1657 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Դաշտաքար և Այգեզարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12411 մ է:

 

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ԱՅԳԵԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Քաղցրաշեն, Այգեզարդ և Դաշտաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնում է 3926 մ և հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 4074 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 1740 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով, թիվ 19-30 սահմանակետերով անցնում է 3994 մ և հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատում Ոստան-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 32-49 սահմանակետերով անցնում է 2988 մ, հասնում է բետոնե կիսախողովակի մոտ գտնվող Քաղցրաշեն, Այգեզարդ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի երկարությունը 16723 մ է:

 

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ջրանցքի հյուսիսային ափին գտնվող Քաղցրաշեն, Նարեկ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 137 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 143 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 1050 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, անցնում է 157 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 10-17 սահմանակետերով հատելով Նորաշեն-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, անցնում է 1964 մ, հասնում է Քաղցրաշեն, Այգեզարդ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի երկարությունը 3451 մ է:

 

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ՆԱՐԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող Քաղցրաշեն, Նարեկ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 5735 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 734 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, արևմուտք, նորից հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 7244 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 1001 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 11-27 սահմանակետերով անցնում 1435 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, Խոսրովի արգելանոցի սահմանագծի թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 813 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1741 մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 33-176 սահմանակետերով անցնում 12007 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 177 սահմանակետին: Թիվ 177 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 178-214 սահմանակետերով անցնում 6883 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 215 սահմանակետին: Թիվ 215 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 216-220 սահմանակետերով անցնում 1059 մ, հասնում է թիվ 221 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 85 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 222 սահմանակետին: Թիվ 222 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս, թիվ 223 սահմանակետով անցնում 64 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 224 սահմանակետին: Թիվ 224 սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 225-226 սահմանակետերով անցնում 533 մ, հասնում թիվ 227 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 112 մ, հասնում թիվ 228 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 24 մ, հասնում Քաղցրաշեն-Նարեկ ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 229 սահմանակետին: Թիվ 229 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 230-231 սահմանակետերով անցնում է 302 մ, հասնում է Դվինի ջրանցքի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 232 սահմանակետին: Թիվ 232 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Դվին ջրանցքի ոլորապտույտների թիվ 233-247 սահմանակետերով անցնում է 1643 մ, հասնում է ջրանցքի հյուսիսային ափին գտնվող Քաղցրաշեն, Նարեկ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի երկարությունը 41417 մ է:

 

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող Քաղցրաշեն, Նորաշեն և Վերին Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարով անցնում 2130 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող Քաղցրաշեն, Նորաշեն և Նարեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի երկարությունը 2130 մ է:

 

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Սարի գագաթին գտնվող Քաղցրաշեն, Վերին Դվին գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1214 մ հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, գետով անցնում 2571 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով անցնում 3982 մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող Քաղցրաշեն, Վերին Դվին և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի երկարությունը 7767 մ է:

 

 

Հավելված 12.1

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արմավիր քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մայիսյան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մրգաշատ և «Դ»-«Ե» հատվածով` Նորապատ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Լուկաշին գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Նորավան գյուղական համայնքին:

 

ԱՐՄԱՎԻՐ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՐՄԱՎԻՐ-ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արմավիր քաղաքային, Մայիսյան գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 588 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 767 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1046 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1000 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 557 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 213 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 942 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 17-22 սահմանակետերով անցնում 867 մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 362 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 255 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 563 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 30-33 սահմանակետերով անցնում 497 մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնում 435 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնում 458 մ, հատելով Սևջուր ջրանցքը, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 42-54 սահմանակետերով անցնում 1651 մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 56-57 սահմանակետերով անցնում 556 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 289 մ, հասնում է Արմավիր քաղաքային, Մայիսյան և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11046 մ է:

 

ԱՐՄԱՎԻՐ-ՄՐԳԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արմավիր քաղաքային, Նորապատ և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1240 մ, հասնում Արմավիր քաղաքային, Մայիսյան և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1240 մ է:

 

ԱՐՄԱՎԻՐ-ՆՈՐԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արմավիր քաղաքային, Նորապատ և Լուկաշին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Նորապատ-Արմավիր ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1032 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը փողոցով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1227 մ, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10-20 սահմանակետերով անցնում 1470 մ, հասնում Արմավիր քաղաքային, Նորապատ և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3729 մ է:

 

ԱՐՄԱՎԻՐ-ԼՈՒԿԱՇԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Արմավիր քաղաքային, Նորավան և Լուկաշին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1249 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը Մաստարա սելավատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1143 մ, հասնում կամրջի մոտ գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 83 մ, հատելով կամուրջը, հասնում է Արմավիր քաղաքային, Լուկաշին և Նորապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2475 մ է:

 

ԱՐՄԱՎԻՐ-ՆՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Արմավիր քաղաքային, Նորավան գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1016 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 1253 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով, թիվ 17-31 սահմանակետերով անցնում 2260 մ, հասնում առվի եզրիրն գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 203 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 35 սահմանակետով անցնում 84 մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 212 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 40-48 սահմանակետերով անցնում 1796 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 137 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 51-52 սահմանակետերով անցնում 880 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, կրկին բնակավայրի եզրագծով, թիվ 54-55 սահմանակետերով անցնում 471 մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 790 մ, հասնում է Արմավիր քաղաքային, Նորավան և Լուկաշին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9102 մ է:

 

 

Հավելված 12.2

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մեծամոր քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակնալիճ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Տարոնիկ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Զարթոնք գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արևիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Մրգաշատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Մայիսյան գյուղական համայնքին:

 

ՄԵԾԱՄՈՐ-ԱԿՆԱԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

Մեծամոր քաղաքային, Ակնալիճ և Մայիսյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 395 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 576 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, նույն դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1423 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 611 մ, հասնում է Երևան-Արմավիր միջպետական նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 873 մ, հասնում է Ակնալիճ-Զարթոնք միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Մեծամոր քաղաքային, Ակնալիճ և Տարոնիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3878 մ է:

 

ՄԵԾԱՄՈՐ-ՏԱՐՈՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

Մեծամոր քաղաքային, Ակնալիճ և Տարոնիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ակնալիճ-Զարթոնք միջհամայնքային ճանապարհով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 834 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 85 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 816 մ, հասնում է Մեծամոր քաղաքային, Տարոնիկ և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1735 մ է:

 

ՄԵԾԱՄՈՐ-ԶԱՐԹՈՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

Մեծամոր քաղաքային, Տարոնիկ և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1335 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 808 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 739 մ, հասնում է Մեծամոր քաղաքային, Զարթոնք և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2882 մ է:

 

ՄԵԾԱՄՈՐ-ԱՐԵՎԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե»

 

Մեծամոր քաղաքային, Արևիկ և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Գյումրի երկաթգծի եզրին, սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1551 մ, հասնում է Մեծամոր քաղաքային, Արևիկ և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1551 մ է:

 

ՄԵԾԱՄՈՐ-ՄՐԳԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ»

 

Արմավիր-Երևան միջպետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Մեծամոր քաղաքային, Մրգաշատ և Մայիսյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 332 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1718 մ, հասնում է Մեծամոր քաղաքային, Արևիկ և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2050 մ է:

 

ՄԵԾԱՄՈՐ-ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա»

 

Մեծամոր քաղաքային, Ակնալիճ և Մայիսյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր ջրանցքով թեքվում է դեպի արևմուտք, հասնում սելավատարին, այնուհետև սելավատարով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 2282 մ, հասնում է Արմավիր-Երևան միջպետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Մեծամոր քաղաքային, Մայիսյան և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2282 մ է:

 

 

Հավելված 12.3

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արևաշատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մուսալեռ և «Դ»-«Ա» հատվածով` Պտղունք գյուղական համայնքներին:

 

ԱՐԵՎԱՇԱՏ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԱՐԵՎԱՇԱՏ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՐԵՎԱՇԱՏ-ՄՈՒՍԱԼԵՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արևաշատ, Պտղունք և Մուսալեռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 1-3 սահմանակետերով 960 մ, հասնում ջրատարի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 5-6 սահմանակետերով 655 մ, հասնում է ջրանցքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է ջրանցքով, նրա հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, կրկին դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 8-9 սահմանակետերով 475 մ, հասնում է Արևաշատ, Մուսալեռ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2090 մ է:

 

ԱՐԵՎԱՇԱՏ-ՊՏՂՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Արևաշատ, Պտղունք գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 179 մ, հասնում է Արևաշատ, Պտղունք և Մուսալեռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 179 մ է:

 

 

Հավելված 12.4

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԳԱԾ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արագած գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղավնատուն և «Բ»-«Գ» հատվածով` Ամբերդ գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դողս և «Դ»-«Ե» հատվածով` Ծիածան գյուղական համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գեղակերտ և «Զ»-«Է» հատվածով` Հայթաղ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Ծաղկալանջ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ԱՂԱՎՆԱՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արագած, Աղավնատուն գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ներքին Զանգու ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-26 սահմանակետերով անցնում 3690 մ, հասնում է երկու առուների հատման տեղում գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից կրկին առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 471 մ, հասնում է ոռոգման առվի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 755 մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 32-34 սահմանակետերով անցնում 1353 մ, հասնում է Արագած, Աղավնատուն և Ամբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6268 մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ԱՄԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արագած, Ամբերդ և Աղավնատուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 307 մ, հասնում է Արագած, Ամբերդ և Դողս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 307 մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ԴՈՂՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արագած, Ամբերդ և Դողս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1433 մ, հասնում է Արագած, Դողս և Ծիածան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1433 մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ԾԻԱԾԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արագած, Դողս և Ծիածան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 156 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Արագած, Ծիածան և Գեղակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 156 մ է:

ԱՐԱԳԱԾ-ԳԵՂԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Արագած, Գեղակերտ և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 620 մ, հասնում է միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Արագած, Ծիածան և Գեղակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 620 մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ՀԱՅԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Արագած, Հայթաղ և Ծաղկալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը առվով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1055 մ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը և առուն, հասնում է Արագած, Գեղակերտ և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1055 մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Արագած, Ծաղկալանջ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 633 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 2272 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 300 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է Ներքին Զանգու ջրանցքի և Արագած տանող ճանապարհի հատման տեղում: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 56 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Արագած-Ծաղկալանջ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1047 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 711 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 572 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 215 մ, հասնում է Արագած, Հայթաղ և Ծաղկալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5806 մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

«Ը»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

Հավելված 12.5

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԶԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արազափ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղեգնուտ գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վարդանաշեն գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մարգարա գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Փշատավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արգավանդ գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԱԶԱՓ-ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արազափ, Եղեգնուտ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 4160 մ, հասնում է Արազափ, Եղեգնուտ և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4160 մ է:

 

ԱՐԱԶԱՓ-ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արազափ, Եղեգնուտ և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 291 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 87 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1203 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 347 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թիվ 6 սահմանակետից թեքվում է արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 943 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 634 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թիվ 9 սահմանակետից թեքվում է արևելք, անցնում 170 մ, հասնում է Արազափ-Վարդանաշեն մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Արազափ, Վարդանաշեն և Մարգարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3042 մ է:

 

ԱՐԱԶԱՓ-ՄԱՐԳԱՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արազափ-Վարդանաշեն մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Արազափ, Վարդանաշեն և Մարգարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 810 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 157 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 683 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է արևմուտք, Մարգարա բնակավայրի եզրով անցնում 148 մ, հասնում է Մարգարա-Արազափ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4-8 սահմանակետերով անցնում 1416 մ, հասնում է Արազափ բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով, առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 1070 մ, հասնում է Արազափ, Մարգարա գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4284 մ է:

 

ԱՐԱԶԱՓ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`

«Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԱՐԱԶԱՓ-ՓՇԱՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Արազափ, Արգավանդ և Փշատավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 779 մ, հասնում է Արազափ, Փշատավան գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 779 մ է:

 

ԱՐԱԶԱՓ-ԱՐԳԱՎԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Արազափ, Եղեգնուտ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 2054 մ, հատելով Արգավանդ-Արազափ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ցամաքուրդով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 508 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 508 մ, հասնում է Արազափ, Արգավանդ և Փշատավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3070 մ է:

 

 

Հավելված 12.6

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ (ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՇՐՋԱՆ) ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արաքս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան հատվածում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարդարապատ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Նոր Արմավիր գյուղական համայնքներին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Ամասիա և «Դ»-«Ե» հատվածով` Հուշակերտ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Տալվորիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Արտամետ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Արևադաշտ և «Ը»-«Ա» հատվածով` Լենուղի գյուղական համայնքներին:

 

ԱՐԱՔՍ-ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արաքս, Սարդարապատ և Լենուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արաքս-Սարդարապատ միջհամայնքային ճանապարհի և ջրատարի հատման տեղում, սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնում 2443 մ, հատելով ջրատարը, հասնում է Արաքս, Նոր Արմավիր և Սարդարապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2443 մ է:

 

ԱՐԱՔՍ-ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արաքս, Նոր Արմավիր և Սարդարապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, անցնում 169 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 309 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 1284 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 557 մ, հասնում է Արաքս, Նոր Արմավիր և Նոր Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2319 մ է:

 

ԱՐԱՔՍ-ՆՈՐ ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արաքս, Հուշակերտ և Նոր Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1406 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև հատելով Արմավիրի ջրանցքը, թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-27 սահմանակետերով, ջրատարով անցնում 2135 մ, հասնում է Արաքս, Նոր Արմավիր և Նոր Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3541 մ է:

 

ԱՐԱՔՍ-ՀՈՒՇԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արաքս, Տալվորիկ և Հուշակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 601 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 56 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, անցնում 274 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 254 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 393 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում 1591 մ, հասնում է Արաքս, Հուշակերտ և Նոր Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3168 մ է:

 

ԱՐԱՔՍ-ՏԱԼՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Արաքս, Արտամետ և Տալվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 268 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1189 մ, հասնում է Արաքս, Տալվորիկ և Հուշակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1457 մ է:

 

ԱՐԱՔՍ-ԱՐՏԱՄԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Արաքս, Արտամետ և Արևադաշտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 992 մ, հասնում է Արաքս, Արտամետ և Տալվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 992 մ է:

 

ԱՐԱՔՍ-ԱՐԵՎԱԴԱՇՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Արաքս, Արևադաշտ և Լենուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արաքս-Լենուղի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 329 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 449 մ, հասնում է Արաքս-Արևադաշտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1553 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1327 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 924 մ, հասնում է Արաքս, Արևադաշտ և Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4582 մ է:

 

ԱՐԱՔՍ-ԼԵՆՈՒՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Արաքս, Լենուղի և Սարդարապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արմավիր-Սարդարապատ հանրապետական նշանակության ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 2252 մ, հասնում է Արմավիր ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից Արմավիր ջրանցքով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 257 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, կրկին ջրանցքով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում 1085 մ, հատելով Արմավիրի ջրանցքը, հասնում է Արաքս, Լենուղի և Արևադաշտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3594 մ է:

 

 

Հավելված 12.7

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ (ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆ) ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից, արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մյասնիկյան և «Բ»-«Գ» հատվածով` Արևադաշտ գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտամետ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կողբավան և «Ե»-«Զ» հատվածով` Շենիկ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից, հյուսիսից և արևելքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Դալարիկ գյուղական համայնքին:

 

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բաղրամյան, Մյասնիկյան և Դալարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1001 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում Մյասնիկյան-Բաղրամյան ճանապարհը, անցնում 362 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 856 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 182 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 697 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 169 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 377 մ, հասնում է Բաղրամյան, Մյասնիկյան և Արևադաշտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3644 մ է:

 

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ԱՐԵՎԱԴԱՇՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բաղրամյան, Արևադաշտ և Մյասնիկյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, առվով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 3589 մ, հասնում Թալինի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 2404 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 1544 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Բաղրամյան, Արևադաշտ և Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7537 մ է:

 

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ԱՐՏԱՄԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Բաղրամյան, Կողբավան և Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլրագագաթներով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 3301 մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1383 մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 189 0 մ, հասնում Բաղրամյան, Արտամետ և Արևադաշտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6574 մ է:

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ԿՈՂԲԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Բաղրամյան, Շենիկ և Կողբավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Թալինի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 888 մ, հասնում Բաղրամյան, Կողբավան և Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 888 մ է:

 

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ՇԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բաղրամյան, Շենիկ և Դալարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Թալինի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 587 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 440 մ, հասնում կամրջի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 1000 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում 3218 մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում Բաղրամյան, Շենիկ և Կողբավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5246 մ է:

 

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ԴԱԼԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Բաղրամյան, Մյասնիկյան և Դալարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 843 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1762 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 7-13 սահմանակետերով անցնում 1998 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնում 2104 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 205 մ, հասնում Մյասնիկյան-Բաղրամյան մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, ապա Թալինի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 686 մ, հասնում Բաղրամյան, Դալարիկ և Շենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7598 մ է:

 

 

Հավելված 12.8

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Եղեգնուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արտաշար գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Երասխահուն գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդանաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արազափ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արգավանդ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Տանձուտ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Արևիկ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Զարթոնք գյուղական համայնքին:

 

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԱՐՏԱՇԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Եղեգնուտ, Արտաշար և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1177 մ, հատելով Եղեգնուտ-Արտաշար միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 1064 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2269 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Արտաշար և Երասխահուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4510 մ է:

 

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Եղեգնուտ, Երասխահուն և Արտաշար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 2225 մ, հասնում է ջրանցքի և Երասխահուն-Եղեգնուտ միջհամայնքային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-24 սահմանակետերով անցնում 877 մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դարձյալ ջրանցքով, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 308 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 30-38 սահմանակետերով անցնում 1149 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40-42 սահմանակետերով անցնում 1132 մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում 425 մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 47-48 սահմանակետերով անցնում 420 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 1282 մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 932 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Երասխահուն և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8955 մ է:

 

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Եղեգնուտ, Երասխահուն և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1439 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Արազափ և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1439 մ է:

 

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԱՐԱԶԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Եղեգնուտ, Արազափ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 4160 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Արազափ և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4160 մ է:

 

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԱՐԳԱՎԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Եղեգնուտ, Արգավանդ և Տանձուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրատարի եզրին, սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1416 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1892 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Արգավանդ և Արազափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3308 մ է:

 

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ՏԱՆՁՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Եղեգնուտ, Տանձուտ և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 67 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 241 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Տանձուտ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 308 մ է:

 

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԱՐԵՎԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Եղեգնուտ, Արևիկ և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, միջտնտեսային ջրանցքով, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 781 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Տանձուտ և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 781 մ է:

 

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԶԱՐԹՈՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Եղեգնուտ, Արտաշար և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջտնտեսային ջրանցքով, թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնում 4302 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Արևիկ և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4302 մ է:

 

 

Հավելված 12.9

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Երասխահուն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ապագա գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջրառատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) և «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդանաշեն գյուղական համայնքներին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Եղեգնուտ գյուղական համայնքին:

 

ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ-ԱՊԱԳԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

Երասխահուն, Ապագա և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Գյումրի-Արաքս երկաթգծի և գետի հին հունի հատման տեղում, սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1588 մ, հասնում է երկաթգծի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող Երասխահուն, Ապագա և Ջրառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1588 մ է:

 

ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ-ՋՐԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

Ապագա, Երասխահուն և Ջրառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է երկաթգծի և ջրանցքի հատման տեղում, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1501 մ, հատելով ցամաքուրդը, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-14 սահմանակետերով անցնում 2010 մ, հատելով Երասխահուն-Ջրառատ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում 839 մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 158 մ, հասնում է Երասխահուն, Ջրառատ և Արաքս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4508 մ է:

 

ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ-ԱՐԱՔՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

Երասխահուն, Արաքս և Ջրառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 95 մ, հասնում է Երասխահուն, Վարդանաշեն և Արաքս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 95 մ է:

 

ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ-ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե»

 

Երասխահուն, Վարդանաշեն և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1529 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ցամաքուրդով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 597 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ցամաքուրդով թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 836 մ, հասնում է Երասխահուն-Վարդանաշեն միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1109 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետի հին հունով, թիվ 11-29 սահմանակետերով անցնում 2045 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 55 մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լճի եզրագծով, թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում 1573 մ, հասնում է Երասխահուն, Վարդանաշեն և Արաքս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7744 մ է:

 

ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ-ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա»

 

Երասխահուն, Ապագա և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 2225 մ, հասնում է ջրանցքի և Երասխահուն-Եղեգնուտ միջհամայնքային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-24 սահմանակետերով անցնում 877 մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դարձյալ ջրանցքով, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 308 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 30-38 սահմանակետերով անցնում 1149 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40-42 սահմանակետերով անցնում 1132 մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում 425 մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 47-48 սահմանակետերով անցնում 420 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 1282 մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 932 մ, հասնում է Երասխահուն, Վարդանաշեն և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8955 մ է:

 

 

Հավելված 12.10

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Երվանդաշատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բագարան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կողբավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վանանդ գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն):

 

ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ-ԲԱԳԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Երվանդաշատ, Բագարան գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1941 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով մարզային նշանակության ճանապարհը, ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում 2756 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 2755 մ, հասնում է Երվանդաշատ, Բագարան և Կողբավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7452 մ:

 

ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ-ԿՈՂԲԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Երվանդաշատ, Բագարան և Կողբավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 3628 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 999 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, անցնում 479 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 774 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 1223 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 387 մ, հասնում է Երվանդաշատ, Կողբավան և Վանանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7490 մ:

 

ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ-ՎԱՆԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Երվանդաշատ, Կողբավան և Վանանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1098 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 263 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 842 մ, հասնում է Երվանդաշատ, Վանանդ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2203 մ:

 

ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

Հավելված 12.11

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ծաղկալանջ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արագած գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայթաղ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ֆերիկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայթաղ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին:

 

ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ծաղկալանջ, Արագած գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 633 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 2272 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 300 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է Ներքին Զանգու ջրանցքի և Արագած տանող ճանապարհի հատման տեղում: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 56 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Արագած-Ծաղկալանջ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1047 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 711 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 572 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 215 մ, հասնում է Ծաղկալանջ, Արագած և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5806 մ է:

 

ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ-ՀԱՅԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ծաղկալանջ, Հայթաղ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 284 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից առվով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 681 մ, հասնում է Ծաղկալանջ-Գեղակերտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, հատում այն, առվով շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 913 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 261 մ, հասնում է Ծաղկալանջ, Հայթաղ և Ֆերիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2139 մ է:

 

ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ-ՖԵՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ծաղկալանջ, Ֆերիկ և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ներքին Զանգու ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 253 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2-6 սահմանակետերով, ջրանցքով անցնում 1031 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 1324 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում 719 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, առվով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, անցնում 1189 մ, հասնում է Ծաղկալանջ, Հայթաղ և Ֆերիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4516 մ է:

 

ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ-ՀԱՅԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ծաղկալանջ, Հայթաղ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 489 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 293 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով, առվով անցնում 1414 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 814 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 148 մ, հասնում է Ծաղկալանջ, Ֆերիկ և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3158 մ է:

 

ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

Հավելված 12.12

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԿԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հայկաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գայ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Մեծամոր գյուղական համայնքին:

 

ՀԱՅԿԱՇԵՆ-ԳԱՅ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հայկաշեն, Գայ և Մեծամոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Մեծամոր-Գայ միջհամայնքային ճանապարհի և առվի հատման տեղում, սահմանագիծը բնակավայրի հյուսիսային սահմանագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 2728 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 250 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1364 մ, հատելով առուն, հասնում է Հայկաշեն, Գայ գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4342 մ է:

 

ՀԱՅԿԱՇԵՆ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՀԱՅԿԱՇԵՆ-ԱՐԱՔՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հայկաշեն, Արաքս և Մեծամոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Սևջուր գետի ափին, սահմանագիծը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1486 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1117 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14-19 սահմանակետերով անցնում 1246 մ, հասնում է Հայկաշեն, Արաքս գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3849 մ է:

 

ՀԱՅԿԱՇԵՆ-ՄԵԾԱՄՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Մեծամոր-Գայ միջհամայնքային ճանապարհի և առվի հատման տեղում գտնվող Հայկաշեն, Գայ և Մեծամոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1210 մ, հատելով երկաթգիծը` հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 969 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնում 1242 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 736 մ, հասնում է Հայկաշեն, Արաքս և Մեծամոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4157 մ է:

 

Հավելված 12.13

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՐՁԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մերձավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Երևան քաղաքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Փարաքար գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Այգեկ և «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Բաղրամյան գյուղական համայնքներին:

 

ՄԵՐՁԱՎԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՄԵՐՁԱՎԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՄԵՐՁԱՎԱՆ-ՓԱՐԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

Մերձավան, Փարաքար և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 1699 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 107 մ, հանսում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 18-38 սահմանակետերով անցնում 1556 մ, հասնում է Էջմիածնի ջրանցքի եզրին գտնվող Մերձավան, Փարաքար գյուղական և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3362 մ է:

 

ՄԵՐՁԱՎԱՆ-ԱՅԳԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե»

 

Մերձավան, Այգեկ և Բաղրամյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ներքին Զանգու ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1266 մ, հասնում է պտղատու այգիների մոտ գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից հատելով Այգեկ-Մերձավան միջհամայնքային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, քարքարոտ բլուրներով, ջրբաժանով, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 617 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 157 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 467 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա մերթընդմերթ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ-արևելք, թիվ 14-19 սահմանակետերով անցնում 1409 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 651 մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 387 մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 508 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 703 մ, հասնում է Էջմիածնի ջրանցքի եզրին գտնվող Մերձավան, Փարաքար և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6165 մ է:

 

ՄԵՐՁԱՎԱՆ-ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա»

 

Մերձավան, Բաղրամյան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 292 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 467 մ,. հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 189 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 701 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 276 մ, հասնում է Ներքին Զանգու ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 177 մ, հասնում է Մերձավան, Բաղրամյան և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2102 մ է:

 

 

Հավելված 12.14

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄՈՒՍԱԼԵՌ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մուսալեռ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բաղրամյան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Փարաքար գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Պտղունք գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Զ» հատվածով սահմանակից է Վաղարշապատ քաղաքային համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Զ»-«Է» հատվածով` Պտղունք գյուղական համայնքին, արևելքից «Է»-«Ը» հատվածով` Արևաշատ գյուղական համայնքին, հարավից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից «Թ»-«Ե» հատվածով Ոսկեհատ գյուղական համայնքին:

 

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Մուսալեռ, Բաղրամյան և Պտղունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Վաղարշապատի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 575 մ, հասնում Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին գտնվող Մուսալեռ, Բաղրամյան և Փարաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 575 մ է:

 

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ՓԱՐԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Մուսալեռ, Բաղրամյան և Փարաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Շադլուի ջրանցքը, անցնում 553 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է Վաղարշապատ-Փարաքար հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին, որտեղից նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1291 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 294 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 74 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 540 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 352 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում 321 մ, հասնում է Մուսալեռ, Փարաքար գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3426 մ է:

 

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ՊՏՂՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Մուսալեռ, Պտղունք և Բաղրամյան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Պտղունքի բնակավայրի կողքով և ջրանցքով անցնում է 513 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է Վաղարշապատ-Փարաքար խճուղին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում ջրանցքին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2 սահմանակետով 1203 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 823 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 105 մ, հասնում է Մուսալեռ, Պտղունք գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2644 մ է:

 

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Մուսալեռ, Ոսկեհատ գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևմուտք և արևելք, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 2684 մ, հասնում Մուսալեռ, Պտղունք գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2684 մ է:

 

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ՊՏՂՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Մուսալեռ, Պտղունք գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 111 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև առվով և թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 831 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է ճանապարհը, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնում 660 մ, հասնում է Մուսալեռ, Արևաշատ և Պտղունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1602 մ է:

 

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ԱՐԵՎԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Մուսալեռ, Պտղունք և Արևաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 1-3 սահմանակետերով 960 մ, հասնում ջրատարի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 5-6 սահմանակետերով 655 մ, հասնում է ջրանցքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է ջրանցքով, նրա հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, կրկին դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 8-9 սահմանակետերով 475 մ, հասնում է Մուսալեռ, Արևաշատ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2090 մ է:

 

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ՈՍԿԵՀԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ե»

 

Մուսալեռ, Ոսկեհատ գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սեփականաշնորհված տարածքներով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1864 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 365 մ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 554 մ, հասնում Մուսալեռ, Ոսկեհատ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2783 մ է:

 

 

Հավելված 12.15

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մայիսյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայթաղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ակնալիճ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեծամոր քաղաքային համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մրգաշատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արմավիր քաղաքային համայնքին:

 

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՀԱՅԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Մայիսյան, Հայթաղ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 394 մ, հասնում է Մայիսյան, Հայթաղ և Ակնալիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 394 մ է:

 

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ԱԿՆԱԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Մայիսյան, Ակնալիճ և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Ներքին Զանգու ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 1-51 սահմանակետերով անցնում 5193 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 53-56 սահմանակետերով անցնում 867 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1232 մ, հասնում է երկու առուների խաչմերուկի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 312 մ, հասնում է թիվ 59 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 86 մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 204 մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 326 մ, հասնում է թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 63 սահմանակետով անցնում 197 մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 65 սահմանակետով անցնում 840 մ, հասնում է Մայիսյան, Ակնալիճ գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9258 մ է:

 

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՄԵԾԱՄՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Մայիսյան, Ակնալիճ գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հասնում սելավատարին, այնուհետև սելավատարով թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, անցնում 2282 մ, հասնում է Արմավիր-Երևան միջպետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Մայիսյան, Մրգաշատ գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2282 մ է:

 

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՄՐԳԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Արմավիր-Երևան միջպետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Մայիսյան, Մրգաշատ գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արմավիր-Երևան միջպետական նշանակության ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1465 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 2485 մ, հասնում է Մայիսյան, Մրգաշատ գյուղական և Արմավիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3950 մ է:

 

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ԱՐՄԱՎԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Մայիսյան գյուղական, Արմավիր քաղաքային համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 588 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 767 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1046 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1000 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետերով անցնում 557 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 213 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 942 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 17-22 սահմանակետերով անցնում 867 մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 362 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 255 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 563 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 30-33 սահմանակետերով անցնում 497 մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնում 435 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնում 458 մ, հատելով Սևջուր ջրանցքը, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 42-54 սահմանակետերով անցնում 1651 մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 56-57 սահմանակետերով անցնում 556 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 289 մ, հասնում է Մայիսյան, Մրգաշատ գյուղական և Արմավիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11046 մ է:

 

 

Հավելված 12.16

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նորավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արմավիր քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Լուկաշին գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐԱՎԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՆՈՐԱՎԱՆ-ԱՐՄԱՎԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նորավան գյուղական, Արմավիր քաղաքային համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1016 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 1253 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով, թիվ 17-31 սահմանակետերով անցնում 2260 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 203 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 35 սահմանակետով անցնում 84 մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 212 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 40-48 սահմանակետերով անցնում 1796 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 137 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 51-52 սահմանակետերով անցնում 880 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք կրկին բնակավայրի եզրագծով, թիվ 54-55 սահմանակետերով անցնում 471 մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 790 մ, հասնում է Նորավան, Լուկաշին գյուղական և Արմավիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9102 մ է:

 

ՆՈՐԱՎԱՆ-ԼՈՒԿԱՇԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Հոկտեմբերյան ջրանցքի եզրին գտնվող Նորավան, Լուկաշին գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, Հոկտեմբերյանի ջրանցքից սկիզբ առնող ջրանցքով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 3022 մ, հասնում Նորավան, Լուկաշին գյուղական և Արմավիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3022 մ է:

 

 

Հավելված 12.17

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նոր Կեսարիա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հուշակերտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շենավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բերքաշատ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վանանդ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Տալվորիկ գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ՀՈՒՇԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Նոր Կեսարիա, Տալվորիկ և Հուշակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 528 մ, հասնում է Արմավիր ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 294 մ, հասնում է Նոր Կեսարիա, Հուշակերտ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 822 մ է:

 

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Կեսարիա, Հուշակերտ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 557 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 3555 մ, հատելով Նոր Կեսարիա-Շենավան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է Նոր Կեսարիա, Շենավան և Բերքաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4112 մ է:

 

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ԲԵՐՔԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Նոր Կեսարիա, Բերքաշատ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Սարդարապատի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 114 մ, հասնում է Արմավիր ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 3-36 սահմանակետերով անցնում 5170 մ, հատելով ոռոգման առուն և դաշտային ճանապարհը, հասնում է Նոր Կեսարիա, Շենավան և Բերքաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5284 մ է:

 

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ՎԱՆԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Նոր Կեսարիա, Տալվորիկ և Վանանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 423 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1161 մ, հատելով ձորեր և ճանապարհներ, հասնում է Նոր Կեսարիա, Վանանդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1584 մ է:

 

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ՏԱԼՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Նոր Կեսարիա, Տալվորիկ և Հուշակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 608 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով կրկին թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 5842 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 215 մ, հասնում է Նոր Կեսարիա, Տալվորիկ և Վանանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6665 մ է:

 

Հավելված 12.18

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՈՒՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Պտղունք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բաղրամյան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մուսալեռ գյուղական համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արևաշատ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մուսալեռ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Վաղարշապատ քաղաքային և «Է»-«Ա» հատվածով` Նորակերտ գյուղական համայնքներին:

 

ՊՏՂՈՒՆՔ-ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Պտղունք, Նորակերտ և Բաղրամյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Էջմիածնի ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 613 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ջրանցքով, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում է 827 մ, հասնում բնակավայրի և ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 119 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրանցքով, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում է 369 մ, հասնում Պտղունք, Մուսալեռ և Բաղրամյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1928 մ է:

 

ՊՏՂՈՒՆՔ-ՄՈՒՍԱԼԵՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Պտղունք, Մուսալեռ և Բաղրամյան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Պտղունքի բնակավայրի կողքով և ջրանցքով անցնում է 513 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է Վաղարշապատ-Փարաքար խճուղին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում ջրանցքին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2 սահմանակետով 1203 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 823 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 105 մ, հասնում է Պտղունք, Մուսալեռ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2644 մ է:

 

ՊՏՂՈՒՆՔ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՊՏՂՈՒՆՔ-ԱՐԵՎԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Պտղունք, Արևաշատ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 179 մ, հասնում է Պտղունք, Արևաշատ և Մուսալեռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 179 մ է:

 

ՊՏՂՈՒՆՔ-ՄՈՒՍԱԼԵՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Պտղունք, Մուսալեռ գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 111 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև առվով և թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 831 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է ճանապարհը, թեքվում է դեպի հյուսիս արևելք, ճանապարհով անցնում 660 մ, հասնում է Պտղունք, Արևաշատ և Մուսալեռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1602 մ է:

 

ՊՏՂՈՒՆՔ-ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Պտղունք, Նորակերտ գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Վաղարշապատ-Պտղունք ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1149 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղ հատվում է ջրանցքի հետ, ապա թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 325 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 249 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնում 505 մ, հասնում է Պտղունք, Մուսալեռ գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2228 մ է:

 

ՊՏՂՈՒՆՔ-ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Պտղունք, Նորակերտ և Բաղրամյան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով անցնում 80 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 653 մ, հասնում է Վաղարշապատ-Փարաքար ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 183 մ, հասնում է Պտղունք, Նորակերտ գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 916 մ է:

 

 

Հավելված 12.19

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վարդանաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երասխահուն գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մարգարա գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արազափ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Եղեգնուտ գյուղական համայնքին:

 

ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Վարդանաշեն, Երասխահուն և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1529 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ցամաքուրդով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 597 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ցամաքուրդով թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 836 մ, հասնում է Երասխահուն-Վարդանաշեն միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1109 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետի հին հունով, թիվ 11-29 սահմանակետերով անցնում 2045 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 55 մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լճի եզրագծով, թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում 1573 մ, հասնում է Վարդանաշեն, Երասխահուն և Արաքս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7744 մ է:

 

ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ԱՐԱՔՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Վարդանաշեն, Երասխահուն և Արաքս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրատարի եզրին, սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 386 մ, հասնում է Վարդանաշեն, Արաքս և Մարգարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին, որը նույնպես գտնվում է ջրատարի եզրին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 386 մ է:

 

ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ՄԱՐԳԱՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Վարդանաշեն, Արաքս և Մարգարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջհամայնքային ջրանցքով, թիվ 1-28 սահմանակետերով անցնում 5473 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 228 մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 644 մ, հասնում է Վարդանաշեն, Մարգարա և Արազափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6345 մ է:

 

ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ԱՐԱԶԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Վարդանաշեն, Արազափ և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 291 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 87 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1203 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 347 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թիվ 6 սահմանակետից թեքվում է արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 943 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 634 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թիվ 9 սահմանակետից թեքվում է արևելք, անցնում 170 մ, հասնում է Արազափ-Վարդանաշեն մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Վարդանաշեն, Մարգարա և Արազափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3042 մ է:

 

ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա»

 

Վարդանաշեն, Երասխահուն և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1439 մ, հասնում է Վարդանաշեն, Արազափ և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1439 մ է:

 

 

Հավելված 12.20

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐՈՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Տարոնիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակնալիճ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Արշալույս գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Առատաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ապագա, «Ե»-«Զ» հատվածով` Արտաշար և «Զ»-«Է» հատվածով` Զարթոնք գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Մեծամոր քաղաքային համայնքին:

 

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԱԿՆԱԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Տարոնիկ, Ակնալիճ գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ակնալիճ-Զարթոնք միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը ճանապարհով, Ակնալիճ բնակավայրի հարավային եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1001 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից կրկին բնակավայրի հարավային եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 9-16 սահմանակետերով անցնում 858 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի հարավային եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 644 մ, հասնում է Տարոնիկ, Ակնալիճ և Արշալույս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2502 մ է:

 

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Տարոնիկ, Ակնալիճ և Արշալույս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 248 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 493 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր գետով, թիվ 4-18 սահմանակետերով անցնում է 3597 մ, հատելով Տարոնիկ-Արշալույս միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհները, հասնում է Տարոնիկ, Արշալույս և Առատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4338 մ է:

 

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԱՌԱՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Տարոնիկ, Արշալույս և Առատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 3075 մ, հասնում է Տարոնիկ, Առատաշեն և Ապագա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3075 մ է:

 

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԱՊԱԳԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Տարոնիկ, Ապագա և Արտաշար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Սևջուր գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 942 մ, հասնում է Տարոնիկ, Առատաշեն և Ապագա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 942 մ է:

 

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԱՐՏԱՇԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Տարոնիկ, Արտաշար և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 176 մ, հասնում է Սևջուր գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից նշված գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-13 սահմանակետերով անցնում 1702 մ, հասնում է Տարոնիկ, Արտաշար և Ապագա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1878 մ է:

 

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԶԱՐԹՈՆՔ ՍԱՀՄԱՆԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Տարոնիկ, Զարթոնք գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1440 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 64 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 458 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 932 մ, հասնում է Տարոնիկ, Արտաշար և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2893 մ է:

 

ՏԱՐՈՆԻԿ-ՄԵԾԱՄՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Տարոնիկ, Ակնալիճ գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ակնալիճ-Զարթոնք միջհամայնքային ճանապարհով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 834 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 85 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 816 մ, հասնում է Տարոնիկ, Զարթոնք գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1735 մ է:

 

 

Հավելված 12.21

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՐԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Փարաքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մերձավան գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Երևան քաղաքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Մուսալեռ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Բաղրամյան և «Է»-«Ա» հատվածով՝ Այգեկ գյուղական համայնքներին:

 

ՓԱՐԱՔԱՐ-ՄԵՐՁԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

Փարաքար, Մերձավան և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 1699 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 107 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 18-38 սահմանակետերով անցնում 1556 մ, հասնում է Էջմիածնի ջրանցքի եզրին գտնվող Փարաքար, Մերձավան գյուղական և Երևան քաղաքային տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3362 մ է:

 

ՓԱՐԱՔԱՐ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՓԱՐԱՔԱՐ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՓԱՐԱՔԱՐ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ՓԱՐԱՔԱՐ-ՄՈՒՍԱԼԵՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ»

 

Փարաքար, Բաղրամյան և Մուսալեռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Շադլուի ջրանցքը, անցնում 553 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է Վաղարշապատ-Փարաքար հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին, որտեղից նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1291 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 294 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 74 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 540 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 352 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում 321 մ, հասնում է Փարաքար, Մուսալեռ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3426 մ է:

 

ՓԱՐԱՔԱՐ-ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է»

 

Փարաքար, Բաղրամյան և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 394 մ, հասնում է Փարաքար, Բաղրամյան և Մուսալեռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 394 մ է:

 

ՓԱՐԱՔԱՐ-ԱՅԳԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ա»

 

Փարաքար, Մերձավան և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 512 մ, հասնում է Փարաքար, Բաղրամյան և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 512 մ է:

 

 

Հավելված 13.1

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ջերմուկ քաղաքային համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սյունիքի մարզին, հարավ-արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գնդեվազ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արին գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Հերհեր գյուղական համայնքին:

 

ՋԵՐՄՈՒԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՋԵՐՄՈՒԿ-ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի վարչական սահմանների հետ:

 

ՋԵՐՄՈՒԿ-ԳՆԴԵՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ջերմուկ քաղաքային, Գնդեվազ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 983 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 765 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 99 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 766 մ, հասնում Արփա գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վտակի ոլորապտույտների թիվ 5-41 սահմանակետերով անցնելով 4172 մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով, ջրբաժանի թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնելով 1609 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 684 մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, կոյուղու մաքրման կայանի եզրագծով անցնում է 350 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 486 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 495 մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրագծով, թիվ 50-51 սահմանակետերով անցնելով 745 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Ջերմուկ քաղաքային, Արին և Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11152 մ է:

 

ՋԵՐՄՈՒԿ-ԱՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Բարձունքի գագաթին գտնվող Ջերմուկ քաղաքային և Արին, Հերհեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթներով հատելով ջրբաժաններ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 2700 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Ջերմուկ քաղաքային և Արին, Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2700 մ է:

 

ՋԵՐՄՈՒԿ-ՀԵՐՀԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Ջերմուկ քաղաքային, Հերհեր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արփա գետի վտակի հունով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորաններով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 7299 մ, հասնում ձորերի հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 2668 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 425 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 442 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, արևմուտք, ապա հարավ, լանջերով հատելով ձորը և բարձունքը, անցնում է 3837 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորակը, լանջերով անցնում է 3855 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 1651 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, հատում ձորակը, հասնում հաջորդ ձորակին, այդ ձորակով, ապա լանջով անցնում 2631 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, լանջերով և ձորակի եզրով անցնում 4133 մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, բարդ ռելիեֆային տեղանքով, թիվ 12 սահմանակետով անցնելով 1467 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1298 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթներով, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 781 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ արևելք, անցնում 1006 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Ջերմուկ քաղաքային, Հերհեր և Արին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 31492 մ է:

 

 

Հավելված 13.2

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՅՔ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վայք քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արին գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զառիթափ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով Ազատեկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով Զեդեա գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Մալիշկա գյուղական համայնքին:

 

ՎԱՅՔ-ԱՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Վայք քաղաքային, Արին և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 766 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Արին գնացող ճանապարհին զուգահեռ անցնում 771 մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 431 մ, հասնում բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 710 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Արին գնացող ճանապարհը, անցնում է 1308 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 376 մ, հասնում 1721 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Վայք քաղաքային, Արին և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4362 մ է:

 

ՎԱՅՔ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Վայք քաղաքային, Զառիթափ և Արին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 2202 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 125 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 112 մ և, հատելով ճանապարհը, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող Վայք քաղաքային, Զառիթափ և Ազատեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2439 մ է:

 

ՎԱՅՔ-ԱԶԱՏԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Վայք քաղաքային, Ազատեկ և Զեդեա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, Արփա գետի վտակով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 566 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 164 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 76 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 109 մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո հյուսիս, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 337 մ, հասնում Արփա գետի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, գետի թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 1598 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 217 մ, հասնում է ռեստորանի ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնում 230 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 29-37 սահմանակետերով անցնում է 1214 մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 39-45 սահմանակետերով անցնում 255 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 47 սահմանակետով անցնում 158 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում է 457 մ, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող Վայք քաղաքային, Ազատեկ և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5381 մ է:

 

ՎԱՅՔ-ԶԵԴԵԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Վայք քաղաքային, Զեդեա և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արփա գետի հոսանքին հակառակ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 665 մ, հասնում Արփա գետի և ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի ոլորանների թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 1389 մ, հասնում է Վայք քաղաքային, Ազատեկ և Զեդեա գյուղական համայնքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2054 մ է:

 

ՎԱՅՔ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Բարձունքի գագաթին գտնվող Վայք քաղաքային, Մալիշկա և Արին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրին բլուրներով անցնում 842 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 201 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնում է 286 մ, հասնում 1301 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 299 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վայք-Եղեգնաձոր ճանապարհը, անցնում է 179 մ, հասնում Արփա գետի եզրին գտնվող Վայք քաղաքային, Մալիշկա և Զեդեա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1807 մ է:

 

Հավելված 13.3

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԵԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ազատեկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վայք քաղաքային համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զառիթափ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փոռ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարտիրոս գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Խնձորուտ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից` «Զ»-«Է» հատվածով` Գնիշիկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Ագարակաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Զեդեա գյուղական համայնքին:

 

ԱԶԱՏԵԿ-ՎԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ազատեկ, Զեդեա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, Արփա գետի վտակով` թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 566 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 164 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 76 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 109 մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 337 մ, հասնում Արփա գետի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, գետի թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 1598 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 217 մ, հասնում է ռեստորանի ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնում 230 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 29-37 սահմանակետերով անցնում է 1214 մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 39-45 սահմանակետերով անցնում 255 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 47 սահմանակետով անցնում 158 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում է 457 մ, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող Ազատեկ, Զառիթափ գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5381 մ է:

 

ԱԶԱՏԵԿ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ազատեկ, Զառիթափ գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արփա գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետով անցնում 149 մ, հասնում Արփա գետի և վտակի ջրախառնուրդի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, վտակի թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 542 մ, հասնում վտակի ափին գտնվող Ազատեկ, Զառիթափ և Փոռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 690 մ է:

 

ԱԶԱՏԵԿ-ՓՈՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ազատեկ, Փոռ և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արփի գետի վտակի ափին, սահմանագիծը այդ վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա հարավ-արևելք, վտակի թիվ 1-66 սահմանակետերով անցնում 6661 մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմւտք, թիվ 68 սահմանակետով անցնում 1264 մ, հասնում թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1032 մ, հասնում 2191 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Ազատեկ, Փոռ և Մարտիրոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8957 մ է:

 

ԱԶԱՏԵԿ-ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

2191 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Ազատեկ, Մարտիրոս և Փոռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 500 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 837 մ, հասնում 2129 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնում է 805 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 438 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Հորադիս գնացող ճանապարհը, ձորակի թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնելով 1290 մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի ոլորապտւյտներով, թիվ 12-26 սահմանակետերով անցնում 2160 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Ազատեկ, Մարտիրոս և Խնձորուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6030 մ է:

 

ԱԶԱՏԵԿ-ԽՆՁՈՐՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ազատեկ, Խնձորուտ և Գնիշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է վարելահողի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1963 մ, հասնում 2475 մ նիշով սարի գագաթին գտնվող «Կիզկայա» կոչվող եռանկյունաչափական կետին, որը համընկնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 783 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը, լանջի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում է 2126 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհները, ջրբաժանի գագաթների թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 2775 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Ազատեկ, Խնձորուտ և Մարտիրոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7646 մ է:

 

ԱԶԱՏԵԿ-ԳՆԻՇԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ազատեկ, Գնիշիկ և Ագարակաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետով անցնում 980 մ, հասնում լանջի թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 726 մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող Ազատեկ, Գնիշիկ և Խնձորուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1706 մ է:

 

ԱԶԱՏԵԿ-ԱԳԱՐԱԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Ազատեկ, Ագարակաձոր և Զեդեա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, հատելով ձորակներ, վարելահողի եզրի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1100 մ, հասնում լանջին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, լանջի թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնելով 1613 մ, հասնում է լանջին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, լանջով, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 975 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 415 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Ազատեկ, Ագարակաձոր և Գնիշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4103 մ է:

 

ԱԶԱՏԵԿ-ԶԵԴԵԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Ազատեկ, Զեդեա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արփա գետի վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վտակի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 762 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորակի թիվ 7-14 սահմանակետերով անցնում 1226 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 1220 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 19 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 373 մ, հասնում 1715 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Զեդեա գնացող ճանապարհը, անցնում է 821 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում է 2587 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 245 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, խոտհարքի եզրով անցնում 399 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և վարելահողի հատման կետում գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 563 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված վարելահողերի կողքով անցնում 727 մ, հասնում Ազատեկ, Զեդեա և Ագարակաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8923 մ է:

 

 

Հավելված 13.4

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աղավնաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հորս գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շատին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Գետափ գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արփի գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գնիշիկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Արենի գյուղական համայնքին և արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Ռինդ գյուղական համայնքին:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՀՈՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Անտառի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Հորս և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 235 մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 310 մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի գագաթներով, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնելով 1390 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 328 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով և անտառի եզրով, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 1412 մ, հասնում է 2197.6 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Աղավնաձոր, Հորս և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3676 մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Աղավնաձոր, Հորս և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 1094 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը և, ջրբաժանով անցնելով 596 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով միանում ձորակին, նրանով թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևելք, ապա միանում է դաշտային ճանապարհին, ճանապարհի ոլորապտույտներով շարունակվում դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով 3593 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գետափ և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5283 մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԳԵՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գետափ և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտներով անցնում 2369 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գետափ և Արփի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2369 մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԱՐՓԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գետափ և Արփի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով, այնուհետև լանջով անցնելով 1838 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 710 մ, հասնում է 1443 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 1477 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 159 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 185 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 209 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ջրբաժանի թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնելով 746 մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հորիզոնականների ուղղությամբ թիվ 19 սահմանակետով անցնում 782 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնելով 861 մ, հասնում Արփի բնակավայրի եզրագծի թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 125 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա շրջանցելով Արփի բնակավայրը, բնակավայրի սահմանագծով, թիվ 25-34 սահմանակետերով անցնում է 1741 մ, հասնում Եղեգնաձոր գնացող ճանապարհի եզրի թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից նշված ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում է 2093 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գնիշիկ և Արփի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10926 մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԳՆԻՇԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Աղավնաձոր, Գնիշիկ և Արփի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Եղեգնաձոր-Արենի ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք. թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1257 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գնիշիկ և Արենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1257 մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԱՐԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Աղավնաձոր, Արենի և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Աղավնաձոր գետակը, անցնում է 869 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 569 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է Աղավնաձոր գնացող ճանապարհի ոլորանը, անցնում 517 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 831 մ, հասնում է բլրագագաթի թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 737 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 527 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 168 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 546 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գնիշիկ և Արենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4765 մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՌԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Անտառի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Հորս և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 224 մ, հասնում 2681 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի «Ուլուգյուր» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 460 մ և ջրբաժանով հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 1035 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 152 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Աղավնաձոր գետի թիվ 6-22 սահմանակետերով անցնելով 2442 մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 400 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնելով 646 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 30-34 սահմանակետերով անցնում 1163 մ, հասնում 1722 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով Աղավնաձոր գնացող ճանապարհը, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 663 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում 828 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 40-43 սահմանակետերով անցնում 1560 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 44 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, խաղողի այգու եզրագծով, թիվ 45-48 սահմանակետերով անցնում է 1716 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Աղավնաձոր, Ռինդ և Արենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11289 մ է:

 

 

Հավելված 13.5

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂՆՋԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աղնջաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քարագլուխ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Թառաթումբ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին:

 

ԱՂՆՋԱՁՈՐ-ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Աղնջաձոր, Քարագլուխ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 360 մ, հասնում լանջի թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, անցնում է 467 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետով անցնում 444 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 5-12 սահմանակետերով անցնում 1317 մ, հասնում է 2300 մ նիշով բարձունքի գագաթի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ճանապարհի թիվ 14-23 սահմանակետերով անցնելով 2938 մ, հասնում է 2083 մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Մարտունի գնացող ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնում է 1899 մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող Աղնջաձոր, Քարագլուխ և Թառաթումբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7425 մ է:

 

ԱՂՆՋԱՁՈՐ-ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Սելիմ գետի ափին գտնվող Աղնջաձոր, Թառաթումբ և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 644 մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 358 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 8-13 սահմանակետերով անցնում 2695 մ, հասնում է սարի գագաթի թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 351 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթներով` թիվ 16-29 սահմանակետերով անցնելով 3305 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 347 մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 484 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, դաշտային ճանապարհի թիվ 34 սահմանակետով անցնելով 225 մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, գետակով անցնում 1455 մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 37-40 սահմանակետերով անցնում 750 մ, հասնում ձորակի և ջրաբաժանի հատման կետում գտնվող բարձունքի գագաթի Աղնջաձոր, Թառաթումբ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10614 մ է:

 

ԱՂՆՋԱՁՈՐ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

«Գ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

Հավելված 13.6

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արին գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հերհեր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջերմուկ քաղաքային համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գնդեվազ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Զառիթափ գյուղական և «Ե»-«Զ» հատվածով` Վայք քաղաքային համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Մալիշկա գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԻՆ-ՀԵՐՀԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արին, Հերհեր և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2008 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1600 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ջրբաժանի թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1848 մ, հասնում 1852 մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1036 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Հերհեր տանող ճանապարհը, Հերհեր գետակը և, թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 1076 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը Հերհեր գետի վտակով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 895 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 20 սահմանակետով անցնելով 1028 մ, հասնում է 1829 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 816 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 943 մ, հասնում 1888 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով անցնում 363 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 746 մ, հասնում լանջի թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 317 մ, հասնում 2004 մ նիշ ունեցող «Կարաուլխանա» կոչվող եռանկյունաչափական կետին, որը համընկնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 763 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրբաժանով, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 1202 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 30 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հյուսիս, հատում Կալադարա գետակը, անցնում 183 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 2536 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, այնուհետև լանջով անցնելով 2789 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 530 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 699 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, ժայռի եզրով, բարձունքների գագաթների թիվ 36-63 սահմանակետերով անցնում 1575 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Արին, Հերհեր, գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20945 մ է:

 

ԱՐԻՆ-ՋԵՐՄՈՒԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բարձունքի գագաթին գտնվող Արին, Հերհեր գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթներով հատելով ջրբաժաններ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 2700 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Արին, Գնդեվազ գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2700 մ է:

 

ԱՐԻՆ-ԳՆԴԵՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արին, Գնդեվազ գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ժայռի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 109 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ժայռերի եզրով, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 1234 մ, հասնում ժայռի կատարին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ժայռերի եզրի թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 888 մ, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, Արփա գետի թիվ 7-26 սահմանակետերով անցնում 3376 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Ջերմուկ գնացող հանրապետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 331 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 245 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը անցնում է 750 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 150 մ, հասնում բարձունքի գագաթի վրա գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով առուներ, անցնում է 519 մ, հասնում ձորակի եզրի բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 971 մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, ջրբաժանի գագաթների թիվ 36 սահմանակետով անցնում 617 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 38 սահմանակետով անցնում է 923 մ, հասնում 1762 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 40 սահմանակետով անցնում 1006 մ, հասնում է վարելահողի եզրի թիվ 41 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 1671 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող Արին, Գնդեվազ և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12791 մ է:

 

ԱՐԻՆ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արին, Զառիթափ գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1790 մ, հասնում 1832 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, հատում է Արփա գետի վտակը, անցնում 467 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով նույն վտակը, անցնում է 553 մ և ջրբաժանով հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, ջրբաժանի թիվ 6-7 կետերով անցնում է 1589 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, թեքվում դեպի արևելք, անցնում 729 մ, հասնում 1606 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 1082 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 664 մ, հասնում բարձունքի գագաթի վրա գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, հետո կրկին հյուսիս, ջրբաժանի թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 1710 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 280 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Արին, Զառիթափ և Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8863 մ է:

 

ԱՐԻՆ-ՎԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Արին, Մալիշկա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 756 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Արին գնացող ճանապարհին զուգահեռ անցնում 760 մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 431 մ, հասնում բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 711 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Արին գնացող ճանապարհը, անցնում է 1308 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 376 մ, հասնում 1721 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Արին, Զառիթափ գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4342 մ է:

 

ԱՐԻՆ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

2008 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Արին, Մալիշկա և Հերհեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582 մ, հատելով Հերհեր գետի վտակը, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 816 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 457 մ, հատելով ճանապարհը, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ, թիվ 5 սահմանակետով, վարելահողի եզրով անցնելով 1046 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, վարելահողի եզրի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1465 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 915 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 220 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 721 մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթների թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնելով 2649 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 122 մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով, բլուրների գագաթներով և թիվ 21 սահմանակետով անցնում 666 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Արին, Մալիշկա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9658 մ է:

 

 

Հավելված 13.7

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արտավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սյունիքի մարզին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գոմք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Զառիթափ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Գնդեվազ գյուղական համայնքին:

 

ԱՐՏԱՎԱՆ-ՍԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արտավան, Սարավան և Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով միջպետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 298 մ, հասնում ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 3-8 սահմանակետերով անցնում 1469 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, լանջի թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնելով 624 մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 13-17 սահմանակետերով անցնում 960 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 1179 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, ջրբաժանի թիվ 23-30 սահմանակետերով անցնում է 4721 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով հատելով Սարավան գետի վտակը, վարելահողի եզրով, թիվ 32-38 սահմանակետերով անցնում է 2424 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 39 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 705 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, անցնում է 745 մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 435 մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, ջրբաժանով, թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնում է 1526 մ, հասնում Արտավան, Սարավան գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15084 մ է:

 

ԱՐՏԱՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի վարչական տարածքի սահմանների հետ:

 

ԱՐՏԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԱՐՏԱՎԱՆ-ԳՈՄՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արտավան, Գոմք և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2247 մ և, հատելով Արտավան գնացող ճանապարհը, հասնում է ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով անցնում է 362 մ, հասնում 2221 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում է 2465 մ, հասնում 2520 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ջրբաժանի թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնելով 1448 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 506 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 353 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում ժայռը, անցնում 210 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 874 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 17 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 1904 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 541 մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև հատում է ձորը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 174 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո արևելք, լանջերով հատելով գագաթներ և ձորակը, անցնում է 913 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով հատելով գագաթներ և ձորակներ, թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 2167 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը և, անցնելով 237 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում գագաթը, անցնում 411 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 1446 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Արտավան, Գոմք գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16260 մ է:

 

ԱՐՏԱՎԱՆ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Արտավան, Զառիթափ և Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Սարավան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 151 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 189 մ, հասնում Արփա գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, վտակի ոլորանների թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 495 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, Արփա գետի վտակի ոլորապտույտների թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնում 950 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 203 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 525 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 636 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 18 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթներով անցնում 921 մ, հասնում Արտավան, Զառիթափ և Գոմք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4070 մ է:

 

ԱՐՏԱՎԱՆ-ԳՆԴԵՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Արտավան, Սարավան և Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Սարավան գետի ոլորապտույտների թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնելով 2770 մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Արտավան, Գնդեվազ և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2770 մ է:

 

 

Հավելված 13.8

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արտաբույնք գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քարագլուխ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հորբատեղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղեգիս գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շատին գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Սալլի գյուղական համայնքին:

 

ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ-ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արտաբույնք, Քարագլուխ և Սալլի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1899 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Արտաբույնք, Քարագլուխ և Հորբատեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1899 մ է:

 

ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ-ՀՈՐԲԱՏԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բարձունքի վրա գտնվող Արտաբույնք, Քարագլուխ և Հորբատեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 477 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ժայռերը, լանջով անցնում է 804 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք ու հարավ-արևելք, ջրհավաքի թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնելով 1613 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով` թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնելով 1258 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 147 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 14 սահմանակետով անցնում 714 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 239 մ, հասնում 2570 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 621 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրհավաքի թիվ 18 սահմանակետով անցնում 360 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 279 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 20 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, Եղեգիս գետի վտակը և, անցնելով 810 մ, հասնում է լանջի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 277 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Եղեգիս գետի վտակի թիվ 23-32 սահմանակետերով անցնում 1920 մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 1391 մ, հասնում 2235 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 850 մ, հասնում է 2198 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 39 սահմանակետին, այստեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 40-42 սահմանակետերով անցնելով 1409 մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 369 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհը և վտակը, անցնում է 280 մ, հասնում բնակավայրի եզրագծի թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրի թիվ 46 սահմանակետով անցնելով 360 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, ապա փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 139 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 464 մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 170 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 51 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 725 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 816 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 55 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրբաժանով անցնում 1160 մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 500 մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 233 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 2887 մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 59 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, անցնում է 1579 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող Արտաբույնք, Հորբատեղ և Եղեգիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22851 մ է:

 

ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ-ԵՂԵԳԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արտաբույնք, Եղեգիս և Հորբատեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գագաթներով ու լանջերով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 3717 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 5-12 սահմանակետերով անցնելով 283 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և ձորակը, թիվ 14 սահմանակետով անցնում է 940 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1107 մ, հասնում 2134 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 189 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնելով 1203 մ և հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 374 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 23 սահմանակետով անցնում 673 մ, հասնում 1932 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Սմբատաբերդ ամրոցի եզրագիծը, ջրբաժանի թիվ 25-30 սահմանակետերով անցնում է 3048 մ, հասնում 1626 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 538 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Արտաբույնք, Եղեգիս և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12072 մ է:

 

ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Բարձունքի գագաթին գտնվող Արտաբույնք, Շատին և Սալլի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև կրկին հարավ-արևելք, բլրագագաթների թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 1300 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 106 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 762 մ, հասնում Շատինի բնակավայրի հյուսիսային եզրագծի մոտ` Եղեգիս գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9-17 սահմանակետերով անցնում 958 մ, հասնում է բնակավայրի հյուսիսային եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով անցնում 110 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնելով 255 մ, հասնում է Եղեգիս գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող Արտաբույնք, Շատին և Եղեգիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3490 մ է:

 

ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ-ՍԱԼԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Բարձունքի վրա գտնվող Արտաբույնք, Սալլի և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 819 մ, հասնում է 2929 մ նիշով բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 863 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո արևմուտք, հատելով ձորակը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 709 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 530 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 102 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհավաքի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1068 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 204 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 179 մ, հասնում սարի գագաթի 2428 մ նիշ ունեցող թիվ 12 սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում է 796 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1035 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 454 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 1918 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 1147 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 336 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 28 սահմանակետով անցնում 1222 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Արտաբույնք, Սալլի և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11384 մ է:

 

 

Հավելված 13.9

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՓԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արփի գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետափ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գնիշիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին:

 

ԱՐՓԻ-ԳԵՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արփի, Աղավնաձոր և Գետափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով անցնում 739 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով հատելով ճանապարհներ, անցնում է 395 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 207 մ, հասնում Նամազլու գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Նամազլու գետի վտակի թիվ 4-16 սահմանակետերով անցնելով 1899 մ, հասնում է 1160 մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 1098 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 425 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 203 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 24-27 սահմանակետերով անցնում 2024 մ, հասնում 1123 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող Արփի, Գետափ գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6989 մ է:

 

ԱՐՓԻ-ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արփի, Գետափ գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 1123 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 479 մ, հասնում Արփի-Եղեգնաձոր միջպետական ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ջրատարի թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնելով 625 մ, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 1098 մ, հասնում Արփի, Գնիշիկ գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2202 մ է:

 

ԱՐՓԻ-ԳՆԻՇԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արփի, Գնիշիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 384 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, ժայռի գագաթներով, թիվ 5-21 սահմանակետերով անցնում 2162 մ, հասնում է Արփա գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 23-38 սահմանակետերով անցնում 1680 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի եզրով, թիվ 40-42 սահմանակետերով անցնում 625 մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, ապա ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 217 մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 118 մ, հասնում է վտակի ափին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Արփա գետի վտակով, թիվ 48-56 սահմանակետերով անցնելով 1289 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրով, թիվ 58 սահմանակետով անցնում 1070 մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, Մոզրով գետակը, հասնում է Արփի, Գնիշիկ գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7525 մ է:

 

ԱՐՓԻ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արփի, Գետափ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով, այնուհետև լանջով անցնելով 1838 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 710 մ, հասնում է 1443 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 1477 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 159 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 185 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 209 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնելով 746, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հորիզոնականների ուղղությամբ թիվ 19 սահմանակետով անցնում 782 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնելով 861 մ, հասնում Արփի բնակավայրի եզրագծի թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 125 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա շրջանցելով Արփի բնակավայրը, բնակավայրի եզրագծի թիվ 25-34 սահմանակետերով անցնում է 1741 մ, հասնում Եղեգնաձոր գնացող ճանապարհի եզրի թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից նշված ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում է 2093 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Արփի, Գնիշիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10926 մ է:

 

 

Հավելված 13.10

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՐՁՐՈՒՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բարձրունի գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սերս գյուղական համայնքին, արևելքից, հարավից և արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հյուսիս-արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Նոր Ազնաբերդ գյուղական համայնքին:

 

ԲԱՐՁՐՈՒՆԻ-ՍԵՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բարձրունի, Սերս և Նոր Ազնաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2243 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1244 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1208 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի և դամբարանադաշտի կողքով անցնում 437 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դամբարանադաշտի եզրագծով հատելով Սերս գնացող ճանապարհը, անցնում է 228 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրով անցնում 191 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 288 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով, ջրբաժանի թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1840 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով հատելով ձորակներ, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում է 4123 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 1285 մ, հասնում Բարձրունի, Սերս գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10845 մ է:

 

ԲԱՐՁՐՈՒՆԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԲԱՐՁՐՈՒՆԻ-ՆՈՐ ԱԶՆԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

2243 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Բարձրունի, Նոր Ազնաբերդ և Սերս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 422 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1385 մ, հասնում վարելահողի եզրի բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 822 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 301 մ, հասնում Բարձրունի, Նոր Ազնաբերդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2931 մ է:

 

 

Հավելված 13.11

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման

մասին» ՀՀ օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գետափ գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շատին գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գլաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արփի գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՏԱՓ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Գետափ, Շատին և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, սեփականաշնորհված հողերի կողքով անցնող ճանապարհի ոլորապտույտներով, ապա լանջով անցնում 1297 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 1677 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 1372 մ, հասնում Եղեգիս գետի ափին գտնվող Գետափ, Շատին և Գլաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4346 մ է:

 

ԳԵՏԱՓ-ԳԼԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գետափ, Գլաձոր և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Եղեգիս գետի ափին, սահմանագիծը հատում է գետը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1462 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 341 մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 263 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 325 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 97 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 201 մ, հասնում այգիների մոտ գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, շրջանցում վարելահողը և թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 527 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 372 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 17-18 սահմանակետերով հատելով Եղեգիս գետի վտակը, անցնում է 998 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Գետափ, Գլաձոր գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4586 մ է:

 

ԳԵՏԱՓ-ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ձորակի եզրին գտնվող Գետափ, Գլաձոր գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1348 մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ, հատելով Եղեգնաձոր գնացող ճանապարհը, անցնում է 1125 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 334 մ, հասնում բնակավայրի ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Եղեգիս գետի թիվ 6-14 սահմանակետերով անցնելով 1491 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնում է 150 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 156 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 317 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 674 մ, հասնում 1246 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 487 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 1171 մ, հասնում 1123 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող Գետափ, Արփի գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7252 մ է:

 

ԳԵՏԱՓ-ԱՐՓԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Գետափ, Արփի և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով անցնում 739 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով հատելով ճանապարհներ, անցնում է 395 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 207 մ, հասնում Նամազլու գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Նամազլու գետի վտակի թիվ 4-16 սահմանակետերով անցնելով 1899 մ, հասնում է 1160 մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 17 ս