Համարը 
N 77
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
22.11.1995
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.11.1995
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
22.11.1995
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.11.1995
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1993 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի N 514 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյան
22 նոյեմբերի 1995 թ.

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

22 նոյեմբերի 1995 թվականի N 77

 

քաղ. Երևան

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1993 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի N 514 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1993 թվականի հոկտեմբերի 7-ի «Զվարթնոց», «Էրեբունի» և «Գյումրի» օդանավակայաններ» հատուկ նշանակության պետական ձեռնարկությունների կանոնադրությունները հաստատելու մասին» N 514 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները.

ա) որոշման վերնագիրն ու տեքստը «Զվարթնոց» և «Էրեբունի» բառերից առաջ լրացնել «Երևանի» բառով, իսկ «Գյումրի» բառը փոխարինել «Գյումրիի «Շիրակ» բառերով.

բ) Երևանի «Զվարթնոց» և «Էրեբունի», Գյումրիի «Շիրակ» հատուկ նշանակության պետական ձեռնարկությունների կանոնադրություններում`

3, 6, 11-րդ կետերում և 14-րդ կետի «ա», «դ», «զ» ենթակետերում, 15, 19, 21 և 23-րդ կետերում հանել «կառավարությանն առընթեր» բառերը.

4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Ձեռնարկությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ, միջազգային իրավունքի նորմերով և սույն կանոնադրությամբ».

6-րդ կետի «ե» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ե) իր տարածքում գտնվող քաղաքացիական ավիացիայի ձեռնարկությունների էլեկտրական ու ջերմային էներգիաների և ջրի մատակարարումը».

6-րդ կետի «ի» ենթակետից հանել «ինչպես նաև» բառերը.

14-րդ կետի «ժ» ենթակետում «աշխատանքի ֆոնդը» բառերը փոխարինել «աշխատավարձի ֆոնդը» բառերով.

գ) Երևանի «Զվարթնոց» և Գյումրիի «Շիրակ» հատուկ նշանակության պետական ձեռնարկությունների կանոնադրություններում`

6-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ծ» և «կ» ենթակետերով.

«ծ) թռիչքից առաջ և վայրէջքից հետո ինքնաթիռների վերգետնյա օպերատիվ տեխնիկական սպասարկումը` համաձայն միջազգային ավիացիոն կազմակերպությունների հանձնարարականների».

«կ) վառելիքաքսայուղային նյութերի պահեստավորումը, լաբորատոր զննումը և ինքնաթիռների ու օդանավակայանն սպասարկող ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի վառելիքով լցավորումը».

դ) Երևանի «Էրեբունի» հատուկ նշանակության պետական ձեռնարկության կանոնադրության մեջ`

վերնագրում, 1-ին և 2-րդ կետերում «Երևանի «Էրեբունի» օդանավակայան» բառերը փոխարինել «Էրեբունի» տարածքային օդանավակայաններ» բառերով.

4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Ձեռնարկության գործունեության հիմնական նպատակն է տարածքային օդանավակայանների շահագործման, զարգացման հեռանկարային ծրագրերի մշակման և վերակառուցման աշխատանքների իրականացումը».

6-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ծ» ենթակետով.

«ծ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության ենթակայության ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների նորոգման-շինարարական աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ պայմանագրերի առաջնահերթ կատարումը»:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1995 թվականի նոյեմբերի 22-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

Հ. ԲԱԳՐԱՏյան