Համարը 
ՀՕ-115-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.07.27/33(767).1 Հոդ.838.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
24.06.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.07.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.08.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2010 թվականի հունիսի 24-ին

 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 13.5-րդ հավելվածի ««Աղնջաձոր-Թառաթումբ սահմանագիծը` «Բ»-«Գ» և 13.20-րդ հավելվածի ««Թառաթումբ-Աղնջաձոր սահմանագիծը` «Ա»-«Բ» հատվածները համապատասխանաբար շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«ԱՂՆՋԱՁՈՐ-ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բարձունքի գագաթին գտնվող Աղնջաձոր, Թառաթումբ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 344մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 958մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 592մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 443մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 214մ, հասնում լանջի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 534մ, հասնում լանջի թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 547մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ, անցնում 102մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 484մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 3652մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 351մ, հասնում գագաթի վրա գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 39-44 սահմանակետերով անցնելով 2695մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 358մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Սելիմ գետի թիվ 47-51 սահմանակետերով անցնում 644մ, հասնում գետի ափին գտնվող Աղնջաձոր, Թառաթումբ և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11919մ է:

 

ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ-ԱՂՆՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բարձունքի գագաթին գտնվող Թառաթումբ, Աղնջաձոր գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 344մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 958մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 592մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 443մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 214մ, հասնում լանջի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 534մ, հասնում լանջի թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 547մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ18 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ, անցնում 102մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 484մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 3652մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 351մ, հասնում գագաթի վրա գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 39-44 սահմանակետերով անցնելով 2695 մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 358 մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Սելիմ գետի թիվ 47-51 սահմանակետերով անցնում 644 մ, հասնում գետի ափին գտնվող Թառաթումբ, Աղնջաձոր և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11919 մ է:»:

 

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 17.1-17.81-ում:»:

 

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.1-ում:»:

 

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.2-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.2. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.2-ում:»:

 

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.3. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.3-ում:»:

 

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.4. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.4-ում:»:

 

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.5-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.5. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.5-ում:»:

 

 Հոդված 8. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.6. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.6-ում:»:

 

Հոդված 9. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.7. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.7-ում:»:

 

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.8-ում:»:

 

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.9. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.9-ում:»:

 

Հոդված 12. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.10. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.10-ում:»:

 

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.11. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.11-ում:»:

 

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.12-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.12. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.12-ում:»:

 

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.13-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.13. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.13-ում:»:

 

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.14-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.14. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.14-ում:»:

 

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.15. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արևիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արևիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.15-ում:»:

 

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.16-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.16. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.16-ում:»:

 

Հոդված 19. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.17-ում:»:

 

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.18. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.18-ում:»:

 

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.19. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.19-ում:»:

 

Հոդված 22. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.20-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.20. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.20-ում:»:

 

Հոդված 23. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.21. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.21-ում:»:

 

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.22-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.22. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.22-ում:»:

 

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.23-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.23. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.23-ում:»:

 

Հոդված 26. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.24. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.24-ում:»:

 

Հոդված 27. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.25-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.25. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.25-ում:»:

 

Հոդված 28. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.26-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.26. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.26-ում:»:

 

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.27-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.27. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.27-ում:»:

 

Հոդված 30. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.28-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.28. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.28-ում:»:

 

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.29-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.29. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.29-ում:»:

 

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.30-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.30. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.30-ում:»:

 

Հոդված 33. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.31-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.31. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.31-ում:»:

 

Հոդված 34. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.32-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.32. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.32-ում:»:

 

Հոդված 35. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.33-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.33. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.33-ում:»:

 

Հոդված 36. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.34-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.34. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.34-ում:»:

 

Հոդված 37. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.35-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.35. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.35-ում:»:

 

Հոդված 38. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.36-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.36. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.36-ում:»:

 

Հոդված 39. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.37-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.37. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.37-ում:»:

 

Հոդված 40. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.38-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.38. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.38-ում:»:

 

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.39-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.39. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.39-ում:»:

 

Հոդված 42. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.40-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.40. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.40-ում:»:

 

Հոդված 43. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.41-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.41. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.41-ում:»:

 

Հոդված 44. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.42-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.42. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.42-ում:»:

 

Հոդված 45. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17. 43-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.43. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.43-ում:»:

 

Հոդված 46. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.44-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.44. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.44-ում:»:

 

Հոդված 47. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.45-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.45. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.45-ում:»:

 

Հոդված 48. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.46-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.46. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.46-ում:»:

 

Հոդված 49. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.47-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.47. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.47-ում:»:

 

Հոդված 50. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.48-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.48. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.48-ում:»:

 

Հոդված 51. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.49-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.49. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.49-ում:»:

 

Հոդված 52. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.50-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.50. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.50-ում:»:

 

Հոդված 53. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.51-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.51. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.51-ում:»:

 

Հոդված 54. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.52-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.52. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.52-ում:»:

 

Հոդված 55. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.53-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.53. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.53-ում:»:

 

Հոդված 56. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.54-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.54. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.54-ում:»:

 

Հոդված 57. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.55-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.55. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.55-ում:»:

 

Հոդված 58. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.56-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.56. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.56-ում:»:

 

Հոդված 59. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.57-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.57. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.57-ում:»:

 

Հոդված 60. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.58-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.58. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.58-ում:»:

 

Հոդված 61. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.59-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.59. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.59-ում:»:

 

Հոդված 62. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.60-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.60. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.60-ում:»:

 

Հոդված 63. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.61-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.61. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.61-ում:»:

 

Հոդված 64. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.62-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.62. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.62-ում:»:

 

Հոդված 65. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.63-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.63. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.63-ում:»:

 

Հոդված 66. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.64-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.64. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.64-ում:»:

 

Հոդված 67. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.65-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.65. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.65-ում:»:

 

Հոդված 68. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.66-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.66. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.66-ում:»:

 

Հոդված 69. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.67-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.67. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.67-ում:»:

 

Հոդված 70. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.68-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.68. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.68-ում:»:

 

Հոդված 71. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.69-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.69. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.69-ում:»:

 

Հոդված 72. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.70-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.70. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.70-ում:»:

 

Հոդված 73. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.71-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.71. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.71-ում:»:

 

Հոդված 74. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.72-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.72. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.72-ում:»:

 

Հոդված 75. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.73-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.73. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.73-ում:»:

 

Հոդված 76. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.74-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.74. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.74-ում:»:

 

Հոդված 77. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.75-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.75. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.75-ում:»:

 

Հոդված 78. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.76-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.76. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.76-ում:»:

 

Հոդված 79. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.77-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.77. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.77-ում:»:

 

Հոդված 80. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.78-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.78. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.78-ում:»:

 

Հոդված 81. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.79-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.79. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.79-ում:»:

 

Հոդված 82. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.80-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.80. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.80-ում:»:

 

Հոդված 83. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.81-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 17.81. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.81-ում:»:

 

Հոդված 84. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 18.1-18.50-ում:»:

 

Հոդված 85. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.1. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.1-ում:»:

 

Հոդված 86. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.2-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.2. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.2-ում:»:

 

Հոդված 87. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.3. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.3-ում:»:

 

Հոդված 88. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.4. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.4-ում:»:

 

Հոդված 89. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.5-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.5. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.5-ում:»:

 

Հոդված 90. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.6. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.6-ում:»:

 

Հոդված 91. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.7. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.7-ում:»:

 

Հոդված 92. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.8. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.8-ում:»:

 

Հոդված 93. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.9. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.9-ում:»:

 

Հոդված 94. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.10. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.10-ում:»:

 

Հոդված 95. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.11. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.11-ում:»:

 

Հոդված 96. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.12-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.12. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.12-ում:»:

 

Հոդված 97. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.13-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.13. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.13-ում:»:

 

Հոդված 98. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.14-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.14. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.14-ում:»:

 

Հոդված 99. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.15. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.15-ում:»:

 

Հոդված 100. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.16-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.16. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.16-ում:»:

 

Հոդված 101. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.17. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.17-ում:»:

 

Հոդված 102. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.18-ում:»:

 

Հոդված 103. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.19. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.19-ում:»:

 

Հոդված 104. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.20-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.20. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.20-ում:»:

 

Հոդված 105. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.21. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.21-ում:»:

 

Հոդված 106. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.22-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.22. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.22-ում:»:

 

Հոդված 107. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.23-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.23. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.23-ում:»:

 

Հոդված 108. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.24. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.24-ում:»:

 

Հոդված 109. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.25-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.25. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.25-ում:»:

 

Հոդված 110. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.26-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.26. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.26-ում:»:

 

Հոդված 111. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.27-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.27. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.27-ում:»:

 

Հոդված 112. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.28-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.28. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.28-ում:»:

 

Հոդված 113. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.29-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.29. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.29-ում:»:

 

Հոդված 114. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.30-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.30. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.30-ում:»:

 

Հոդված 115. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.31-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.31. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.31-ում:»:

 

Հոդված 116. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.32-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.32. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.32-ում:»:

 

Հոդված 117. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.33-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.33. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.33-ում:»:

 

Հոդված 118. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.34-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.34. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.34-ում:»:

 

Հոդված 119. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.35-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.35. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.35-ում:»:

 

Հոդված 120. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.36-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.36. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.36-ում:»:

 

Հոդված 121. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.37-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.37. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.37-ում:»:

 

Հոդված 122. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.38-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.38. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.38-ում:»:

 

Հոդված 123. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.39-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.39. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.39-ում:»:

 

Հոդված 124. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.40-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.40. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.40-ում:»:

 

Հոդված 125. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.41-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.41. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.41-ում:»:

 

Հոդված 126. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.42-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.42. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.42-ում:»:

 

Հոդված 127. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.43-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.43. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.43-ում:»:

 

Հոդված 128. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.44-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.44. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.44-ում:»:

 

Հոդված 129. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.45-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.45. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.45-ում:»:

 

Հոդված 130. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.46-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.46. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.46-ում:»:

 

Հոդված 131. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.47-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.47. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.47-ում:»:

 

Հոդված 132. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.48-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.48. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.48-ում:»:

 

Հոդված 133. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.49-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.49. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.49-ում:»:

 

Հոդված 134. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.50-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 18.50. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.50-ում:»:

 

Հոդված 135. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2010 թ. հուլիսի 14

Երևան

ՀՕ-115-Ն

 

 

Հավելված 17.1

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Կապանի քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նորաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աճանան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սյունիք գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն) և «Ե»-«Զ» հատվածով` Գեղանուշ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Ձորաստան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Առաջաձոր գյուղական համայնքին:

 

ԿԱՊԱՆ-ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Կապան քաղաքային, Նորաշենիկ և Առաջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 402մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով նույն ուղղությամբ անցնում է 268մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորի ոլորապտույտներով, թիվ 3-12 սահմանակետերով անցնում է 1381մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, կրկին ձորի ոլորաններով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում է 874մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, հետո հյուսիս և թիվ 18 սահմանակետով անցնում 196մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 418մ, հասնում Կապան քաղաքային, Նորաշենիկ և Աճանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3539մ է:

 

ԿԱՊԱՆ-ԱՃԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Կապան քաղաքային, Աճանան և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լեռնային տեղանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1773մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 608մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 475մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնում 512 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 211մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, գետով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 433մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 795մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 30-33 սահմանակետերով անցնում 1179մ, հասնում Կապան քաղաքային, Աճանան և Սյունիքի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6768մ է:

 

ԿԱՊԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Կապան քաղաքային, Սյունիք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհներ և լանջերով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնելով 2388մ, հասնում է միջհամայնքային ճանապարհի եզրին տեղադրված թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում 1342մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, բնակավայրի հարավարևելյան եզրագծով, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 332մ, հասնում Օխչի գետի ափին գտնվող Կապան քաղաքային, Սյունիք և Աճանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4063մ է:

 

ԿԱՊԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԿԱՊԱՆ-ԳԵՂԱՆՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Կապան քաղաքային, Գեղանուշ և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 294մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 997մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 82մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 307մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի բացատով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 647մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրով, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում է 1239մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով թիվ 14-23 սահմանակետերով անցնում է 2266մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառածածկ բլուրներով թիվ 25-36 սահմանակետերով անցնում 2661մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դարձյալ անտառի եզրով, տեղանքի խառը կտրտված ռելիեֆով, թիվ 38-79 սահմանակետերով անցնում 10997մ, հասնում է թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 86մ, հասնում Օխչի գետի ափին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին, որտեղից թիվ 82-83 սահմանակետերով անցնում է 8516մ, հասնում գետի եզրի թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, թիվ 85 սահմանակետով անցնում 950մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 86 սահմանակետին: Թիվ 86 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, շրջանցում անտառը, թիվ 87-104 սահմանակետերով անցնում 3470մ, հասնում է թիվ 105 սահմանակետին: Թիվ 105 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 1185մ, հասնում է թիվ 106 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 73մ, հասնում է թիվ 107 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառեզրի ոլորաններով, թիվ 108-115 սահմանակետերով անցնում 1319մ, հասնում թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 117 սահմանակետով անցնում 590մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 118 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 119 սահմանակետով անցնում է 669մ, հասնում Կապան քաղաքային, Գեղանուշ գյուղական համայնքների և պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 36348մ է:

 

ԿԱՊԱՆ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Կապան քաղաքային, Լեռնաձոր և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 568մ, հասնում Կապան քաղաքային, Լեռնաձոր և Գեղանուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 568մ է:

 

ԿԱՊԱՆ-ՁՈՐԱՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

 Կապան քաղաքային Ձորաստան և Առաջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 110մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 180մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 163մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, կրկին թեքվում հարավ և անցնելով 190մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 201մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 423 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով անցնում 200մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով անցնում 555մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա անտառեզրի ոլորաններով թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում գետակը և թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնելով 1182մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 492մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 483մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 191 մ, հասնում ժայռի գագաթին տեղադրված թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 141մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, ժայռերի գագաթներով, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում բնակավայրի հարավարևելյան եզրագծի մոտ տեղադրված թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում գետակը, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 354մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 253մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 396մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, քիչ դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 245մ, հասնում գետի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհների հատման տեղով, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 1401մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 674մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 579մ, հասնում ձորի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 41 սահմանակետին, այստեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով և ճանապարհով, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 827մ, հասնում ժայռի գլխին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը, ժայռերի գլխով հատելով գետը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Կապան քաղաքային, Ձորաստան և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10767մ է:

 

ԿԱՊԱՆ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

 Կապան քաղաքային, Առաջաձոր և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 404մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում արևելք, անցնում 141մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա կրկին հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 328մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 245մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, թեքվում արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 330մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 354մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը անտառեզրի ոլորապտույտներով, ժայռերի կատարներով, թիվ 10-22 սահմանակետերով անցնում 3357մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 1446մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 459մ, հասնում անտառեզրի թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառով անցնում 315մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1177մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 930մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 35-37 սահմանակետերով անցնում 1155մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 301մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում Կապան քաղաքային, Առաջաձոր և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11959մ է:

 

 

Հավելված 17.2

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Դաստակերտ քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տորունիք գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լոր գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Նժդեհ գյուղական համայնքին:

 

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ-ՏՈՐՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Դաստակերտ քաղաքային, Նժդեհ և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 654մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1999մ, հասնում Դաստակերտ քաղաքային, Լոր և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2653մ է:

 

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ-ԼՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Դաստակերտ քաղաքային, Լոր և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 854մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 768մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 527մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, կրկին հատում է դաշտային ճանապարհը, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 2215մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 774մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում գետակը, անցնում 984մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 748մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետակով անցնում 807մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում է 995մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հյուսիս-արևմուտք, անցնում 131մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում 2549մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում է ջրբաժանը, հետո առվակները և 17-27 սահմանակետերով անցնում է 1591մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 713մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատում է ջրբաժանը, ապա ձորակներ, առուներ, թիվ 33-47 սահմանակետերով անցնելով 1760մ, հասնում Դաստակերտ քաղաքային, Լոր և Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15416մ է:

 

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ-ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Դաստակերտ քաղաքային, Լոր և Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով ձորակներ, բարձունքներ, առուներ, թիվ 1-35 սահմանակետերով անցնելով 2446մ, հասնում է Դաստակերտ քաղաքային համայնքի, Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2446մ է:

 

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ-ՆԺԴԵՀ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Դաստակերտ քաղաքային, Նժդեհ և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում փլվածքներ, ձորով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1149մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով հատում միջհամայնքային ճանապարհը և Կիշկոլտի գետը, անցնում 311մ, հասնում թիվ 11սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում 724մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում 827մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից կրկին թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 413մ, հասնում է Այրի գետի ափին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ջրբաժանը, թիվ 27-33 սահմանակետերով անցնում է 2045մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 541մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, հատելով ձորակը, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 440մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 539մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 567մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1014մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 443մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 526մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, ապա ձորակով, թիվ 46-51 սահմանակետերով անցնում 2092մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատելով բարձունքներ, բլուրներ և ձորակներ, թիվ 53-95 սահմանակետերով անցնում է 2589մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 96 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 97-99 սահմանակետերով անցնում 147մ, հասնում թիվ 100 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, բարձունքներով, թիվ 101-125 սահմանակետերով անցնում է 2888մ, հասնում թիվ 126 սահմանակետին: Թիվ 126 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով թիվ 127-136 սահմանակետերով անցնում 1265մ, հասնում Դաստակերտ քաղաքային, Նժդեհ գյուղական համայնքների և պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18520մ է:

 

 

Հավելված 17.3

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Քաջարան քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տաշտուն գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Քաջարան գյուղական համայնքին:

 

ՔԱՋԱՐԱՆ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Քաջարան քաղաքային, Լեռնաձոր և Քաջարան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1554մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում 693մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 347մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 252մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում դեպի արևելք, թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնում 708մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում 1002մ, հասնում Ողջի գետի ափին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Ողջի գետը, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 278մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 4959մ, հասնում Քաջարան քաղաքային, Լեռնաձոր և Տաշտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9795մ է:

 

ՔԱՋԱՐԱՆ-ՏԱՇՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Քաջարան քաղաքային, Տաշտուն և Քաջարան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման` ճանապարհի եզրին գտնվող «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 662մ, հասնում 2592.0 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Քաջարան քաղաքային, Տաշտուն և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 662մ է:

 

ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔ-ՔԱՋԱՐԱՆ ԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Քաջարան քաղաքային, Քաջարան և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ճանապարհով անցնում է 153մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 295մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 635մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 268մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է արևմուտք, անցնում 112մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք թիվ 7 սահմանակետով անցնում 320մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 508մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում է 273մ, հասնում է Ողջի գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ թիվ 15-47 սահմանակետերով անցնում 3137մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 2371մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 1851մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 55-56 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1153մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 998մ, հասնում է Քաջարան քաղաքային և Քաջարան, Տաշտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12073մ է:

 

 

Հավելված 17.4

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ագարակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղվարդ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից և հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հյուսիս-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Խդրանց գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ա» հատվածով` Ուժանիս գյուղական համայնքին:

 

ԱԳԱՐԱԿ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Ագարակ, Եղվարդ և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Ուժանիս-Եղվարդ-Ագարակ խճուղով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 2230մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որը գտնվում է Ուժանիս-Եղվարդ-Ագարակ խճուղու եզրին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 1162մ, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորեր, հասնում «Ծավիկ» կոչվող եռանկյունաչափական կետին, որը թիվ 22 սահմանակետն է: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 247մ, հասնում Ագարակ, Եղվարդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3639մ է:

 

ԱԳԱՐԱԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԱԳԱՐԱԿ-ԽԴՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Ագարակ, Խդրանց և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թեքվելով քիչ դեպի հարավ, հատում է Ագարակ-Խդրանց միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 2044մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում գետը, անցնում 772մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 145մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 114մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 299մ, հասնում Ագարակ, Խդրանց գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3608մ է:

 

ԱԳԱՐԱԿ-ՈՒԺԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

 Ագարակ, Ուժանիս և Եղվարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ուժանիս-Եղվարդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1004մ, հասնում է բլրագագաթին գտնվող Ագարակ, Ուժանիս և Խդրանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1004մ է:

 

 

Հավելված 17.5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼՎԱՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ալվանք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծավ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Շվանիձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն), արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեղրի քաղաքային համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Վարդանիձոր գյուղական համայնքին:

 

ԱԼՎԱՆՔ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Ալվանք, Ծավ և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 3023.9մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1965մ, հասնում 2821.0մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 438մ, հասնում Ալվանք, Ծավ և Շվանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2403մ է:

 

ԱԼՎԱՆՔ-ՇՎԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ալվանք, Ծավ և Շվանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1980մ, հասնում 2103.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով, 1921.0մ նիշ ունեցող բարձունքով անցնում 1365մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 918մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 56մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 928մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 1150մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է արևելք, անցնում 613մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում 1333.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 541մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 364մ, հասնում 1252.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 1169մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 312մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 206 մ, հասնում հաջորդ բլրի վրա գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում է 2122մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32-33 սահմանակետերով անցնում 1724մ, հասնում Ալվանք, Շվանիձոր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14440մ է:

 

ԱԼՎԱՆՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԱԼՎԱՆՔ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Ալվանք, Վարդանիձոր գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 2717մ, հատելով երկաթգիծը, հասնում Ալվանք գյուղական, Մեղրի քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2717մ է:

 

ԱԼՎԱՆՔ-ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

 Ալվանք, Վարդանիձոր և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 3023.9մ բարձրություն ունեցող գագաթին գտնվող «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, անցնում 2570մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 2521.0մ բարձրություն ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 495մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1228մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 409մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 276մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 945մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, անցնում 304մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13-25 սահմանակետերով անցնում 4381մ, հասնում 1665.4մ նիշ ունեցող երկու ջրհավաքների հատման տեղում գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 544մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 509մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 354մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 418մ, հասնում 2194.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրբաժանով թեքվում է կրկին հարավ-արևելք, անցնում 594մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 32-45 սահմանակետերով անցնում 1810մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է նույն ուղղությամբ, հատում ջրբաժանը, թիվ 47-48 սահմանակետերով անցնում 855մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50-53 սահմանակետերով անցնում 1090մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 55-57 սահմանակետերով անցնում 1033մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 59-60 սահմանակետերով անցնում 1068մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 139մ, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 159մ, հասնում Ալվանք, Վարդանիձոր գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19181մ է:

 

 

Հավելված 17.6

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՆԵՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ակներ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերիշեն գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գորիս քաղաքային համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շինուհայր գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հարժիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վաղատին գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն):

 

ԱԿՆԵՐ-ՎԵՐԻՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Ակներ, Վերիշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման` լեռան գագաթին գտնվող «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 341մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնում 2784մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-17 սահմանակետերով անցնում 3413մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում1349մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, բարձունքներով, թիվ 22-27 սահմանակետերով անցնում է 3765մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում գետակը, անցնում 351մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 205մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատում առուն, դաշտային ճանապարհը, Գելիքերց սարի լանջով, թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնում է 1263մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 423մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 92մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 410մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-47 սահմանակետերով անցնում 831մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 753մ, հասնում Ակներ, Վերիշեն, գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15980 մ է:

 

ԱԿՆԵՐ-ԳՈՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ակներ, Վերիշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 606մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 6-48 սահմանակետերով և Գորիս-Լաչին միջպետական նշանակության ճանապարհով անցնում 3027մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 50-53 սահմանակետերով անցնում 3143մ, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ձորեր, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 587մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, առուն, հասնում Գոլիխութ սարի գագաթին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 336մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 594մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 58-59 սահմանակետերով անցնում 1400 մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 481մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից ջրհավաքով թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 62-73 սահմանակետերով անցնում 1160մ, հասնում թիվ 74 սահմանակետին: Այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 75 սահմանակետով անցնում 931մ, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհները, հասնում թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 63մ, հասնում Ակներ, Շինուհայր գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12329մ է:

 

ԱԿՆԵՐ-ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Ակներ, Շինուհայր և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհներ և փոքրիկ ձորակներ, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում է 736մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, առուներ, թիվ 10-34 սահմանակետերով անցնում է 1911մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որը գտնվում է թմբի վրա: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում է 422մ, հասնում հաջորդ թմբի գագաթին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջերով, ձորակներով, թիվ 37-39 սահմանակետերով անցնում 1576մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 549մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից լանջերով, բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 2691մ, հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է արևելք, անցնում 1071մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 46-50 սահմանակետերով անցնում 1696մ, հասնում գետի ափին գտնվող Ակներ, Շինուհայր գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10652մ է:

 

ԱԿՆԵՐ-ՀԱՐԺԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Ակներ, Հարժիս և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարալանջին, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 251մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-19 սահմանակետերով անցնում 1123մ, հասնում Ակներ, Հարժիս և Շինուհայր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1374մ է:

 

ԱԿՆԵՐ-ՎԱՂԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Ակներ, Վաղատին գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Սյունիքի լեռնաշղթայի լեռան գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 829մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից լեռնաշղթայով թեքվում է հարավ, անցնում 1423մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1076մ, հասնում Ակներ, Վաղատին և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3327մ է:

 

ԱԿՆԵՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 «Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

Հավելված 17.7

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԻՏՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Աղիտու գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նորավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վաղատին գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ույծ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Իշխանասար գյուղական համայնքին:

 

ԱՂԻՏՈՒ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԱՂԻՏՈՒ-ՆՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Աղիտու, Նորավան գյուղական համայնքների և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 8468մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 252մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 87մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնում է 295մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 1023մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թիվ 14 սահմանակետով անցնում է 562մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում է 760մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 21-44 սահմանակետերով անցնում 3352մ, հասնում Գորիս գնացող խճուղու եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը Նորավան գնացող ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 46-52 սահմանակետերով անցնում է 1121մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, հետո ձորով թեքվում է հարավ, հատում Աղիտու, Նորավան ճանապարհը, թիվ 54-76 սահմանակետերով անցնում 2464մ, հասնում թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով Աղիտու-Վաղատին միջհամայնքային ճանապարհը, ձորով անցնում է 2070մ, հասնում Աղիտու, Նորավան և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20454մ է:

 

ԱՂԻՏՈՒ-ՎԱՂԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Աղիտու, Նորավան և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 560մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող Աղիտու, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 560մ է:

 

ԱՂԻՏՈՒ-ՈՒՅԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Աղիտու, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 443 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ հատելով ձորակներ, ջրբաժաններ, առուներ, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում է 2181 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է քիչ դեպի արևմուտք, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում 511մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 862մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, հետո կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 15-20 սահմանակետերով անցնում 1082մ, հասնում Անգեղակոթ-Գորիս միջհամայնքային ճանապարհի հետ հատման թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 333մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 180մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 24-33 սահմանակետերով անցնում է 2570մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատվում է միջհամայնքային ճանապարհին, թիվ 35-47 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնելով 2414մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, որտեղից սահմանագիծը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ թիվ 49-59 սահմանակետերով անցնում է 1184մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով 13մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 62-63 սահմանակետերով, Ույծ բնակավայրի եզրով անցնում է 120մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին, որտեղից շրջանցելով ջերմոցի տարածքը, թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնում է 194մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 68-74 սահմանակետերով անցնում է 604մ, հասնում թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով անցնող ջրատար փակ խողովակին զուգահեռ թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 76-82 սահմանակետերով անցնելով 872մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 83 սահմանակետին: Թիվ 83 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 447մ, հասնում Աղիտու, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13567մ է:

 

ԱՂԻՏՈՒ-ՍԻՍԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Աղիտու, Իշխանասար գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է Սիսիան ջրանցքի եզրին, ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 3302մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, ապա արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 473մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 157մ, հասնում Աղիտու, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3392մ է:

 

ԱՂԻՏՈՒ-ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 Աղիտու, Իշխանասար գյուղական համայնքների և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 482մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 3-18 սահմանակետերով անցնում 2002մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20-34 սահմանակետերով անցնելով 2034մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը գետի հունով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 6541մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1282մ, հասնում է Աղիտու, Իշխանասար գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12341մ է:

 

 

Հավելված 17.8

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Աղվանի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հալիձոր գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Բարձրավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տանձավեր գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Անտառաշատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Քաշունի գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Տանձատափ գյուղական համայնքին:

 

ԱՂՎԱՆԻ-ՀԱԼԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Աղվանի, Տանձատափ և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային «Գոլուկայա» կոչվող եռանկյունաչափական սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 202մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ջրբաժանը, անցնում է 463մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 257մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի եզրին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում Աղվանի, Հալիձոր և Տանձատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1199մ է:

 

ԱՂՎԱՆԻ-ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Աղվանի, Հալիձոր և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 1-5 սահմանակետերով, ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 810մ, հասնում երկու ճանապարհների հատման տեղում գտնվող Աղվանի, Տանձավեր և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 810մ է:

 

ԱՂՎԱՆԻ-ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Աղվանի, Բարձրավան և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Տաթև-Շուռնուխ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջի անհարթություններով անցնում 301մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորը, այնուհետև կտրտված լանջերով և թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 1124մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը զառիթափ լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 320մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 593մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 326մ, այնուհետև հատում է Աղվանի-Տանձավեր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 168մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որը գտնվում է Աղչայ գետի ափին: Այստեղից սահմանագիծը գետով հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետի ոլորաններով անցնում է 1461մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնելով 218մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 169մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 299մ, հասնում է ձորի մեջ գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, թիվ 18-27 սահմանակետերով անցնելով 1131մ, հասնում է Աղվանի, Տանձավեր և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6109մ է:

 

ԱՂՎԱՆԻ-ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Աղվանի, Քաշունի և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 79մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2-10 սահմանակետերով հատվելով դաշտային ճանապարհի հետ, անցնում 711մ, հասնում Աղվանի, Անտառաշատ և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 790մ է:

 

ԱՂՎԱՆԻ-ՔԱՇՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Աղվանի, Քաշունի և Տանձատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 801մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 298մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում անտառի բացատով, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 773մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 409մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռի վրայով անցնելով դեպի հարավ-արևելք 453մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 533մ, հատում դաշտային ճանապարհներ և հասնում Տափասարի գագաթին գտնվող Աղվանի, Քաշունի և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3267մ է:

 

ԱՂՎԱՆԻ-ՏԱՆՁԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 Աղվանի, Տանձատափ և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը «Գոլուկայա» կոչվող եռանկյունաչափական կետն է, սահմանագիծը հարթ ռելիեֆով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 260մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 174մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում ժայռի գլխին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ, անցնում է 147մ, հասնում Աղվանի, Տանձատափ և Քաշունի համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1376մ է:

 

 

Հավելված 17.9

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՃԱՆԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աճանան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևաքար գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արծվանիկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սյունիք գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կապան քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նորաշենիկ և «Զ»-«Ա» հատվածով` Եղեգ գյուղական համայնքներին:

 

ԱՃԱՆԱՆ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Աճանան, Սևաքար և Եղեգ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 64մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, գոգավոր և ուռուցիկ ռելիեֆով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 662մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորը և անցնելով 185մ` հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 273մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, կտրտված լանջով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 417մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք և գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 790մ, հասնում Սևաքար-Խալաջ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 189 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում է 244մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 274մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում է 190մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 165մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում է 310մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 333մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 190մ, հասնում Աճանան, Սևաքար և Արծվանիկ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4287մ է:

 

ԱՃԱՆԱՆ-ԱՐԾՎԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Աճանան, Արծվանիկ և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը գետի հոսանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1650մ, հասնում գետի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա սարալանջով, թիվ 11 սահմանակետով թեքվում է հարավ և անցնելով 369մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին տեղադրված թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` անցնում է 1053մ, հասնում Աճանան, Սյունիք և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3072մ է:

 

ԱՃԱՆԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Աճանան, Սյունիք և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 371մ, հատում Կապան-Երևան խճուղին և անցնելով 371մ` հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 335մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 594մ, հասնում Աճանան, Սյունիք գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1300մ է:

 

ԱՃԱՆԱՆ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Աճանան և Նորաշենիկ գյուղական, Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լեռնային տեղանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1773մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 608մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 475մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնում 512մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 211մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, գետով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 433մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 795մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 30-33 սահմանակետերով անցնում 1179մ, հասնում Աճանան և Սյունիքի գյուղական, Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6768մ է:

 

ԱՃԱՆԱՆ-ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Աճանան, Նորաշենիկ և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ձախակողմյան վտակի ափին, սահմանագիծը այդ վտակով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետում հատում է Երևան-Կապան խճուղին, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 845մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 107մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 71 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետում հատում է Երևան-Կապան խճուղին, անցնում 176մ, հասնում Աճանան, Նորաշենիկ գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե » հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1199մ է:

 

ԱՃԱՆԱՆ-ԵՂԵԳ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 Աճանան, Եղեգ և Սևաքար համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ձախակողմյան վտակի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է հարավ, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 948մ, հասնում Աճանան, Եղեգ և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 948 մ է:

 

 

Հավելված 17.10

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Անգեղակոթ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շաքի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով Բռնակոթ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Բալաք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Շաղատ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Սպանդարյան գյուղական համայնքին:

 

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ՇԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Անգեղակոթ, Շաքի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 738մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 731մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով հատելով ձորակներ, առուներ և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում է 4430մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհին զուգահեռ թիվ 9-47 սահմանակետերով հատում է ձորակներ, ջրբաժաններ, անցնում 4579մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 131մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 429մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 663մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թիվ 52 սահմանակետով անցնելով 229մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից թեքվում է հարավ, անցնում է 261մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է հարավ, թիվ 55-57 սահմանակետերով անցնում 413մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը հատվում է Սիսիանի ջրանցքի հետ, թիվ 59-91 սահմանակետերով անցնում է 4831մ, հասնում թիվ 92 սահմանակետին: Թիվ 92 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է Անգեղակոթ-Շաքի գնացող միջհամայնքային ճանապարհը և թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 93-104 սահմանակետերով անցնում է 1983մ, հասնում թիվ 105 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 313մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող Անգեղակոթ, Շաքի, Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19731մ է:

 

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ԲՌՆԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

 Անգեղակոթ, Բռնակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 826մ, հասնում Որոտան գետի և վտակի հատման տեղում գտնվող Բռնակոթ, Անգեղակոթ և Շաքի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 826մ է:

 

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ԲԱԼԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե»

 

 Անգեղակոթ, Շաղատ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը գետով, հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է արևելք, անցնում 3666մ, հասնում Անգեղակոթ, Բռնակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3666մ է:

 

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ՇԱՂԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ»

 

 Անգեղակոթ, Շաղատ և Սպանդարյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ, հատում Անգեղակոթ տանող ճանապարհը, հասնում Որոտան գետի Արիգլիջուր վտակին, ապա Որոտան գետով, հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 4899մ, հասնում Անգեղակոթ, Շաղատ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4899մ է:

 

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա»

 

 Անգեղակոթ, Սպանդարյան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 365մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 732մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով հատելով ձորակներ, առուներ, անցնում է 2739մ, հասնում ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լեռան լանջով, ապա սարահարթով անցնում 1026մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 2388մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 405մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 12-39 սահմանակետերով անցնում 1824մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 41-46 սահմանակետերով անցնում 654մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, ապա դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում առուներ և դաշտային ճանապարհով, թիվ 48-81 սահմանակետերով անցնում 3601մ, հասնում թիվ 82 սահմանակետին: Թիվ 82 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 83-85 սահմանակետերով անցնում 309 մ, հասնում է թիվ 86 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 86-88 սահմանակետերով անցնում է 706մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 266մ, հասնում թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 91-92 սահմանակետերով անցնում 1034մ, հասնում թիվ 93 սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 3936մ, հասնում է թիվ 94 սահմանակետին: Թիվ 94 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 338մ, հասնում է թիվ 95 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 118մ, հասնում է թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը, առուները, անցնում է 421մ, հասնում թիվ 97 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 158մ, հասնում թիվ 98 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 208մ, հասնում է թիվ 99 սահմանակետին, որը գտնվում է առվի ափին, ապա առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Անգեղակոթ-Սպանդարյան միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 1527մ, հասնում Սպանդարյան, Սառնակունք և Շաղատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22755մ է:

 

 

Հավելված 17.11

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Անտառաշատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քաշունի գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղվանի գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Տանձավեր գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Տավրուս գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Օխտար գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Վանեք գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Տաթև գյուղական համայնքին:

 

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՔԱՇՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Անտառաշատ, Քաշունի և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 940մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 10-17 սահմանակետերով անցնում 1224մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 1228մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 627մ, հասնում Անտառաշատ, Քաշունի և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4019մ է:

 

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ԱՂՎԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Անտառաշատ, Աղվանի և Քաշունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 79մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2-10 սահմանակետերով հատվելով դաշտային ճանապարհի հետ, անցնում 711մ, հասնում Անտառաշատ, Աղվանի և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 790մ է:

 

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Անտառաշատ, Տանձավեր և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 211մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 371մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 102մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 636մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 234մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7-24 սահմանակետերով անցնում 2518մ, հասնում Անտառաշատ, Տանձավեր և Տավրուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4072մ է:

 

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՏԱՎՐՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Անտառաշատ, Տավրուս և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 203մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 126մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 653մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 319մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 479մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրով, թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 1209մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 254մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը նորից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 478մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 111մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 526մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 236մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 270մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնում է 905մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 366մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 370մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրով անցնում 41մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա իջնում է դեպի հարավ, թիվ 37-40 սահմանակետերով անցնում 450մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 410մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 540մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 117մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 47 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է հարավ, թիվ 50-57 սահմանակետերով անցնում 2081մ, հասնում Անտառաշատ, Տավրուս և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11494մ է:

 

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՕԽՏԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Անտառաշատ, Օխտար և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում 524մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 93մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 436մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 370մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 231մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 298մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 244մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 311մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 265մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 117մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 148մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 150մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1333մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 638մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 81մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 135մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 135մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում 398մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 185մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 61մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 224մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 98մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 35 սահմանակետով անցնում 366մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 169մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 113մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 133մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 446մ, հասնում Օխտար, Անտառաշատ և Տավրուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8980մ է:

 

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՎԱՆԵՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Անտառաշատ, Վանեք և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 275մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 180մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս, անցնում 250մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնելով 1124մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնելով 1129մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնելով 363մ, հասնում է Անտառաշատ, Վանեք և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3224մ է:

 

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

 Լեռնաձոր, Տաթև և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների հատման տեղում, սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 605մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 1727մ, հասնում Անտառաշատ, Լեռնաձոր և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2332մ է:

 

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

 Անտառաշատ, Տաթև և Քաշունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով, լեռնալանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 611մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 569մ, ջրբաժանով հատելով դաշտային ճանապարհներ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 286մ, հատելով դաշտային ճանապարհներ, հասնում Անտառաշատ, Տաթև և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3224մ է:

 

 

Հավելված 17.12

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Աշոտավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքն հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ույծ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տոլորս գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բնունիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հացավան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Բռնակոթ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Սիսիան քաղաքային համայնքին:

 

ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ՈՒՅԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Աշոտավան, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 472մ, հասնում է Ույծ բնակավայրի եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դ‎եպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-7 սահմանակետերով անցնելով 1196մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 396մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 289մ, հասնում Աշոտավան, Ույծ և Տոլորս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2353մ է:

 

ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ՏՈԼՈՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Աշոտավան, Ույծ և Տոլորս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 484մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Սիսիան-Տոլորս միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 817մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 121մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6-20 սահմանակետերով անցնում 1832մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում Տոլորսի ջրամբարի կողքով, հատում Այրի գետը, Տոլորս-Աշոտավան ճանապարհը և թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնելով 592մ` հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, որտեղ միանում է դաշտային ճանապարհին, ապա նրանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և թիվ 27-36 սահմանակետերով անցնելով 1538մ` հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 896մ, հասնում Աշոտավան, Բնունիս և Տոլորս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6280մ է:

 

ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ԲՆՈՒՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Աշոտավան, Բնունիս, Տոլորս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտամիջյան ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հատելով փլվածքներ, ջրբաժանով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 505մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և ջրբաժանով անցնելով 480մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 713մ, հասնում երկու ճանապարհների հատման տեղում գտնվող Աշոտավան, Հացավան, Բնունիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1698մ է:

 

ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Աշոտավան, Հացավան և Բռնակոթ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 927մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով անցնում 249մ, հասնում Զանգե գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը գետով հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում Սիսիան գետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և գետով` հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում հարավ-արևելք և անցնելով 2887մ, հասնում է Աշոտավան, Հացավան և Բնունիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4063մ է:

 

ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ԲՌՆԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Աշոտավան, Բռնակոթ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 948մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում է 875մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը առանց ուղղությունը փոխելու թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում է 1551մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 869մ, հասնում Բռնակոթ, Աշոտավան գյուղական համայնքների և Սիսիան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4243մ է:

 

ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ՍԻՍԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Աշոտավան, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 308մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա, հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1670մ, հասնում Աշոտավան, Բռնակոթ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1978մ է:

 

 

Հավելված 17.13

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Առաջաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Օխտար գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նորաշենիկ գյուղական համայնքին, արևելքից, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կապան քաղաքային համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Ձորաստան գյուղական համայնքին:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՕԽՏԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Առաջաձոր, Ձորաստան և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ափին, սահմանագիծը գետով հոսանքի հակառակ ուղղությամբ թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 191մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք և անցնելով 82մ, հասնում է Չանախչի գետի ափին գտնվող Առաջաձոր, Օխտար և Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 273մ է:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՆԵՐՔԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Առաջաձոր, Ներքին Խոտանան և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Չանախչի գետի վտակով անցնում է 518մ դեպի հարավ-արևելք, հասնում Առաջաձոր, Ներքին Խոտանան և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 518մ է:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Առաջաձոր, Նորաշենիկ և Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետով, հոսանքի ուղղությամբ թիվ 1-23 սահմանակետերով անցնում 2701մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 259մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 223մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 180մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 398մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 122մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ ձորով անցնում է 425մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 473մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 56մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անտառի եզրով, թիվ 35-41 սահմանակետերով անցնում 417մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 43-50 սահմանակետերով անցնում 297մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 124մ, հասնում Առաջաձոր, Նորաշենիկ գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5675մ է:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Առաջաձոր, Ձորաստան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 404մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում արևելք, անցնում 141 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա կրկին հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 328մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 245մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, թեքվում արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 330մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 354մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը անտառեզրի ոլորապտույտներով, ժայռերի կատարներով, թիվ 10-22 սահմանակետերով անցնում է 3357մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 1446մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 459մ, հասնում անտառեզրի թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառով անցնում 315մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1177մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 930մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 35-37 սահմանակետերով անցնում 1155մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 301մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում Առաջաձոր, Նորաշենիկ գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11959մ է:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՁՈՐԱՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

 Առաջաձոր, Ձորաստան և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2336 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 176մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 231մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 320մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 528մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 258մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 543մ, հասնում Առաջաձոր, Ձորաստան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4392մ է:

 

 

Հավելված 17.14

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՎԱՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Արծվանիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կաղնուտ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Ուժանիս գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդավանք գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Սյունիք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Աճանան գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Սևաքար գյուղական համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Չափնի գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Արծվանիկ, Դավիթ Բեկ և Չափնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեք լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 537մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 295մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև լանջով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 232մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 90մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-15 սահմանակետերով անցնում 1308մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս, անցնում 77մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներով, ձորերով և ձորակներով, թիվ 18-57 սահմանակետերով անցնում 5901մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 942մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 121մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 252մ, հասնում Արծվանիկ, Դավիթ Բեկ և Կաղնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9755մ է:

 

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ԿԱՂՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Արծվանիկ, Կաղնուտ և Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում է 722մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ և թիվ 11-12 սահմանակետերով, ժայռի եզրով անցնում 340մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով, անտառի եզրով, սարալանջով և ջրբաժանով անցնում է 844մ, հասնում առվի եզրին տեղադրված թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնելով 373մ, հասնում է Կարակիտու գետի ափին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնելով 450մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 129մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 257մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, սարալանջով, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնելով 514 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով 286մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 30-31 սահմանակետերով, ձորակներով անցնելով 681մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33-37 սահմանակետերով անցնելով 684մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում է ձորակներ, դաշտային ճանապարհը, ժայռի եզրով, թիվ 39-41 սահմանակետերով անցնելով 1215մ, հասնում է Արծվանիկ, Կաղնուտ և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7544մ է:

 

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ՈՒԺԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Արծվանիկ, Ուժանիս և Կաղնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 660մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արծվանիկ, Ուժանիս և Վարդավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 660մ է:

 

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Արծվանիկ, Վարդավանք և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, լեռնալանջերով հատելով դաշտային ճանապարհներ, ձորեր, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 2125մ, հասնում է Գյոդակլու գետի վերին հոսանքներում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից գետի հոսանքով թեքվելով նույն ուղղությամբ, անցնում է 652մ, հասնում Արծվանիկ, Սյունիք և Վարդավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2777մ է:

 

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ՍՅՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Արծվանիկ, Սյունիք և Վարդավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 173մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1555մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 642մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ և թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 248մ, հատելով Կապան-Գորիս մայրուղին, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 526մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 536մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, ապա կտրտված ռելիեֆով և թիվ 14-19 սահմանակետերով անցնում 909մ, հասնում Ողջի գետի ափին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և լանջով անցնելով 133մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, լեռան ստորոտով անցնում 509մ, հասնում է Արծվանիկ, Սյունիք և Աճանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5232մ է:

 

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ԱՃԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Արծվանիկ, Աճանան և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը գետի հոսանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1650մ, հասնում գետի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա սարալանջով, թիվ 11 սահմանակետով թեքվում է հարավ և անցնելով 369մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին տեղադրված թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` անցնում է 1053մ, հասնում Արծվանիկ, Սյունիք և Աճանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3072մ է:

 

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Արծվանիկ, Սևաքար և Չափնի համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Շաբադին գետի և նրա ձախակողմյան վտակի հատման կետում, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է հարավ, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 1529մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 343մ, հասնում Սևաքար, Աճանան և Արծվանիկ համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1872 մ է:

 

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ՉԱՓՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

 Արծվանիկ, Դավիթ Բեկ և Չափնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 212մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 406մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 177մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի եզրին, այնուհետև թեքվում է արևելք, անցնում 111մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 113մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 102մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 355մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով անցնում 167մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 188մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որը գտնվում է բացատի եզրին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը բացատով թեքվում է հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 467մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում բացատը, անցնում 275մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 310մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա անտառի եզրագծով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 356մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որը գտնվում է Շաբադին գետի ափին, այստեղից անցնելով 233մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 382մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19-23 սահմանակետերով անցնում 773մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 205մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 244մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 216մ, հասնում ժայռի գագաթին տեղադրված թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 1252մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 178մ և դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 84մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որը գտնվում է Շաբադին գետի ափին, ապա գետի հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 34-39 սահմանակետերով, գետի հոսանքով անցնում է 821մ, հասնում Արծվանիկ, Չափնի և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7630մ է:

 

 

Հավելված 17.15

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Արևիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Արևիս գյուղական համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սալվարդ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Թանահատ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Թասիկ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն):

 

ԱՐԵՎԻՍ-ՍԱԼՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 Արևիս, Սալվարդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ջրբաժանը և ձորը, անցնում 84մ, հասնում Հացավան գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, գետով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 516մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 771մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով, թիվ 11-25 սահմանակետերով անցնում է 1992մ, հասնում գետի ափին գտնվող Արևիս, Սալվարդ և Թանահատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3363մ է:

 

ԱՐԵՎԻՍ-ԹԱՆԱՀԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Արևիս, Սալվարդ և Թանահատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 626մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում ջրբաժանը, անցնում 902մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ հատում է առուներ, դաշտային ճանապարհով անցնում 451մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 912մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով հատում Քարկերտ գետակը, անցնում 1311մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 2508մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում Սիսիան գետի ափին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, գետով անցնում է 1184մ, հասնում Արևիս, Թասիկ և Թանահատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8390մ է:

 

ԱՐԵՎԻՍ-ԹԱՍԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

 Արևիս, Թանահատ և Թասիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ-արևելք, գետով անցնում է 2155մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 451 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում է 529մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում է 107մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում է 291մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, որը գտնվում է ձորի եզրին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Թաղթակերպ գետը, ապա թեքվում դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, հետո դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 986մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20-31 սահմանակետերով անցնում 1041մ, հատելով ձորը, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում է 2738մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 5748մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 37-39 սահմանակետերով անցնում է 232մ, հասնում Արևիս, Թասիկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14929մ է:

 

ԱՐԵՎԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա»

 

 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

Հավելված 17.16

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Բարձրավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Որոտան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), «Գ»-«Դ» հատվածով` Շուռնուխ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Տանձավեր գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Աղվանի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Հալիձոր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Շինուհայր գյուղական համայնքին:

 

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՈՐՈՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Բարձրավան, Որոտան և Շինուհայր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է անտառի եզրին, սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1843մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1008մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 418մ, հասնում Գորիս-Կապան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-73 սահմանակետերով անցնում 6293մ, հասնում Բարձրավան, Որոտան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9562մ է:

 

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՇՈՒՌՆՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Բարձրավան, Շուռնուխ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-50 սահմանակետերով անցնում 3685մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 52-55 սահմանակետերով անցնում 1041մ, հատելով ձորակներ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 57 սահմանակետով անցնում 814մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 59-60 սահմանակետերով անցնում 1112մ, հատելով ձորակներ, հասնում Բարձրավան, Շուռնուխ և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6652մ է:

 

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Բարձրավան, Տանձավեր և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում է 734մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 308մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 123մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 300մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 214մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 36մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 243մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 83մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-22 սահմանակետերով անցնում 1818մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 212.0մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 516մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այդտեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 147մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 255մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 143մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 31 սահմանակետով անցնում է 295մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 366մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 310մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 215մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրագծով, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում 947մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 45-46 սահմանակետերով անցնում 564մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 48-66 սահմանակետերով անցնում 1873մ, հասնում Բարձրավան, Տանձավեր և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10198մ է:

 

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ԱՂՎԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Բարձրավան, Աղվանի և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 1-5 սահմանակետերով, ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 810մ, հասնում երկու ճանապարհների հատման տեղում գտնվող Բարձրավան, Աղվանի և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 810մ է:

 

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՀԱԼԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Բարձրավան, Հալիձոր և Որոտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի վտակի ափին, սահմանագիծը վտակով, ապա Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 367մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 375մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 231մ, հասնում ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև հատելով ժայռերը, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 104մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա նորից ժայռերով նույն ուղղությամբ, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 1029մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 941մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որը գտնվում է Որոտան գետի վտակի ափին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 172մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 66մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի գագաթին, այստեղից սահմանագիծը ժայռի գագաթով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 71մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 572մ, հասնում ձորի բերանի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, ապա լանջով, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 836մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ, թիվ 24-31 սահմանակետերով անցնելով 1092մ, հասնում ժայռի գագաթի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 412մ, հասնում Բարձրավան, Հալիձոր և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7050մ է:

 

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

 Բարձրավան, Շինուհայր և Որոտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 528մ, հատելով ձորեր, ձորակներ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 278մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 917մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-17 սահմանակետերով անցնում 1587մ, հասնում Բարձրավան, Շինուհայր և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3310մ է:

 

 

Հավելված 17.17

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆՈՒՆԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բնունիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տոլորս գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ախլաթյան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տորունիք գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Նժդեհ գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Թասիկ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքց «Է»-«Ա» հատվածով` Աշոտավան գյուղական համայնքին:

 

ԲՆՈՒՆԻՍ-ՏՈԼՈՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

Բնունիս, Տոլորս և Աշոտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 356մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 179մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 479մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 402մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ջրբաժանը, առվով, թիվ 7-16 սահմանակետերով անցնում է 1095մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 18 սահմանակետով անցնում է 191մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 51մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 21 սահմանակետով անցնում է 396մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 223մ, հատելով Այրի գետը, հասնում Բնունիս, Տոլորս և Ախլաթյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3372մ է:

 

ԲՆՈՒՆԻՍ-ԱԽԼԱԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

Բնունիս, Ախլաթյան և Տոլորս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Այրի գետով, հոսանքի հակառակ ուղղությամբ թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 670մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 420մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6-15 սահմանակետերով, ձորով հատելով միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհները, անցնում է 2601մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 1055մ, հասնում Բնունիս, Ախլաթյան և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4746մ է:

 

ԲՆՈՒՆԻՍ-ՏՈՐՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

Բնունիս, Տորունիք և Ախլաթյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 842մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 534մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 5 սահմանակետով անցնում է 1136մ, հասնում Բնունիս, Նժդեհ և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2512մ է:

 

ԲՆՈՒՆԻՍ-ՆԺԴԵՀ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե»

 

Բնունիս, Նժդեհ և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 888մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 633մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, նույն ուղղությամբ թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 502մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 877մ, հատում դաշտային ճանապարհը, ձորակը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 484մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ջրբաժանը և ձորով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 1226 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, հետո թեքվում է արևմուտք, անցնում 224մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում է 819մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում 826մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 767մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է բլրի գագաթին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ, առուներ և թիվ 17-23 սահմանակետերով անցնում 1873մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 241մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-49 սահմանակետերով անցնում է 3127մ, հասնում Բնունիս, Նժդեհ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13536մ է:

 

ԲՆՈՒՆԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ»

 

«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԲՆՈՒՆԻՍ-ԹԱՍԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է»

 

Բնունիս, Թասիկ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 361մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 77մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 13-17 սահմանակետերով անցնում 596մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնելով 309մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 59մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 1341մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 920մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 228մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որը գտնվում է Ալյուրտ սարի գագաթին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 513մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանը, թիվ 29-34 սահմանակետերով անցնում 2133մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 1379մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է բլրի գագաթին, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 441մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով անցնում է 9348մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 151մ, հասնում Բնունիս, Թասիկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19441մ է:

 

ԲՆՈՒՆԻՍ-ԱՇՈՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ա»

 

Բնունիս, Աշոտավան և Տոլորս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ջրբաժանը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 505մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և ջրբաժանով անցնում 481մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 711մ, հասնում է Բնունիս, Աշոտավան և Թասիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1697մ է:

 

 

Հավելված 17.18

«Հայաստանի Հանրապետության
 վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՌՆԱԿՈԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Բռնակոթ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Անգեղակոթ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Շաքի գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սիսիան քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Աշոտավան գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Հացավան գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Սալվարդ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Մուցք գյուղական համայնքին, «Թ»-«Ա» հատվածով` Բալաք գյուղական համայնքին:

 

ԲՌՆԱԿՈԹ-ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Բռնակոթ, Անգեղակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 826մ, հասնում Որոտան գետի և վտակի հատման տեղում գտնվող Բռնակոթ, Անգեղակոթ և Շաքի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 826մ է:

 

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՇԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Բռնակոթ, Շաքի և Անգեղակոթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը գետով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 1784մ, հասնում է Բռնակոթ, Շաքի գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1784մ է:

 

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՍԻՍԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Բռնակոթ, Շաքի գյուղական համայնքների և Սիսիան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 1442մ, ջրբաժանով հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 1959մ, ջրբաժանով հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, հատելով Բռնակոթ-Սիսիան միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է 1118մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որը գտնվում է Աշոտավան-Սիսիան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 15-35 սահմանակետերով անցնում 2212մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 37-39 սահմանակետերով անցնում 415մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում է 580մ, հասնում է Բռնակոթ, Աշոտավան գյուղական համայնքների և Սիսիան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7726մ է:

 

ԲՌՆԱԿՈԹ-ԱՇՈՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Բռնակոթ, Աշոտավան և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 948մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում է 875մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը առանց ուղղությունը փոխելու թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում է 1551մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 869մ, հասնում Բռնակոթ, Աշոտավան գյուղական համայնքների և Սիսիան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4243մ է:

 

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Բռնակոթ, Հացավան և Սալվարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում է 426մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 899մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում է 784մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում է 737մ, հասնում Բռնակոթ, Աշոտավան և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2846մ է:

 

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՍԱԼՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Բռնակոթ, Սալվարդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից ժայռի արևելյան եզրով սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 648մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 213մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 11-38 սահմանակետերով անցնում 1783մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 940մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 1309մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 670մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 45-60 սահմանակետերով անցնում է 3590մ, հասնում թիվ 61 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորեր և դաշտային ճանապարհ, թիվ 62-68 սահմանակետերով անցնում է 1508մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 70 սահմանակետով անցնում 769մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 543մ, հասնում Բռնակոթ, Սալվարդ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11973մ է:

 

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

 «Է»-«Ը» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՄՈՒՑՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

Բռնակոթ, Մուցք և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 330մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և թիվ 2 սահմանակետով անցնում 282մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, թիվ 4-12 սահմանակետերով անցնում 2463մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 146մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում գետը, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում 1358մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 707մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում գետը, ջրբաժանը և թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնելով 1556մ, հասնում է ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնելով 1132մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում ջրբաժաններ, գետեր, թիվ 27-35 սահմանակետերով անցնում է 1038մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում ջրբաժանը, դաշտային ճանապարհը, թիվ 37-55 սահմանակետերով անցնում 2840մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով անցնում է 139մ, հասնում Բռնակոթ, Մուցք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12587մ է:

 

ԲՌՆԱԿՈԹ-ԲԱԼԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա»

 

 Բռնակոթ, Բալաք և Անգեղակոթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 409մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է Շաղատ-Բռնակոթ ճանապարհի եզրին, թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 423մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում 1424մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք և թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում է 2302մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 937մ, հասնում Բռնակոթ, Բալաք և Մուցք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5495մ է:

 

 

Հավելված 17.19

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՆՈՒՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գեղանուշ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կապան քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ճակատեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՂԱՆՈՒՇ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գեղանուշ, Լեռնաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 294մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 997մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 82մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 307մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի բացատով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 647մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրով, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում է 1239մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 14-23 սահմանակետերով անցնում է 2266մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառածածկ բլուրներով, թիվ 25-36 սահմանակետերով անցնում 2661մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դարձյալ անտառի եզրով, տեղանքի խառը կտրտված ռելիեֆով, թիվ 38-79 սահմանակետերով անցնում 10997մ, հասնում է թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 86մ, հասնում Օխչի գետի ափին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին, որտեղից թիվ 82-83 սահմանակետերով անցնում է 8516մ, հասնում գետի եզրի թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, թիվ 85 սահմանակետով անցնում 950մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 86 սահմանակետին: Թիվ 86 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, շրջանցում անտառը, թիվ 87-104 սահմանակետերով անցնում 3470մ, հասնում է թիվ 105 սահմանակետին: Թիվ 105 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 1185մ, հասնում է թիվ 106 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 73մ, հասնում է թիվ 107 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառեզրի ոլորաններով, թիվ 108-115 սահմանակետերով անցնում 1319մ, հասնում թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 117 սահմանակետով անցնում 590մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 118 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 119 սահմանակետով անցնում է 669մ, հասնում Գեղանուշ գյուղական, Կապան քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 36348մ է:

 

ԳԵՂԱՆՈՒՇ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԳԵՂԱՆՈՒՇ-ՃԱԿԱՏԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գեղանուշ, Ճակատեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում է 1601մ, հասնում բլրի վրա տեղադրված թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 383մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 405մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 189մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը անտառապատ լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնում է 1802մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 70մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով, թիվ 27-42 սահմանակետերով անցնում է 2579մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 282մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող աղբյուրի մոտ տեղադրված թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լեռնալանջով, թիվ 45-54 սահմանակետերով անցնում 793մ, հասնում թիվ 155 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, կրկին հարավ-արևմուտք և թիվ 56-68 սահմանակետերով անցնում 1565մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 70-73 սահմանակետերով անցնում է 1222մ, հասնում Գեղանուշ, Լեռնաձոր և Ճակատեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12021մ է:

 

ԳԵՂԱՆՈՒՇ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Գեղանուշ, Լեռնաձոր գյուղական համայնքների և Կապան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 149մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 186մ, հասնում Ողջի գետի աջակողմյան վտակի վերին հոսանքում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա վտակով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 888մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որից հետո նույն ուղղությամբ անցնում է 501մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով սահմանագիծը թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում է 425մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 351մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 1392մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 573մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որից հետո կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, ապա արևելք, ձորով, թիվ 19-24 սահմանակետերով անցնում 2828մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 1795մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը անտառածածկ բլրաթմբերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31-46 սահմանակետերով անցնում 3729մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 130մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սամանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում Գեղանուշ, Լեռնաձոր և Ճակատեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13906մ է:

 

 

Հավելված 17.20

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Գեղի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շենաթաղ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տաթև գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քաջարան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Լոր գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՂԻ-ՇԵՆԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Գեղի, Շենաթաղ և Լոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 416մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք լանջերով, թիվ 7-28 սահմանակետերով անցնում է 2557մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 30-48 սահմանակետերով անցնելով 1785մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, կորագծով, թիվ 50-55 սահմանակետերով անցնում է 697մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, բարձունքներով, թիվ 57-67 սահմանակետերով անցնում 1938մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 69-80 սահմանակետերով անցնում է 1127մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 82-87 սահմանակետերով անցնում է 835մ, հասնում բարձրունքի վրա գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 89-104 սահմանակետերով անցնում է 1963մ, հասնում է թիվ 105 սահմանակետին, այդտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 106-108 սահմանակետերով անցնում 1259մ, հասնում է թիվ 109 սահմանակետին: Թիվ 109 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում է 96մ, հասնում է թիվ 110 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 111-112 սահմանակետերով հատում է դաշտային ճանապարհը և ձորակներով անցնում է 477մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 113 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, կորագծով, թիվ 114-117 սահմանակետերով անցնում է 767մ, հասնում է թիվ 118 սահմանակետին: Թիվ 118 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, բլրագագաթներով, թիվ 119-126 սահմանակետերով անցնում 662մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, կրկին հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ, թիվ 128-131 սահմանակետերով անցնում է 312մ, հասնում թիվ 132 սահմանակետին: Թիվ 132 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 268մ, հասնում Գեղի, Շենաթաղ և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15159մ է:

 

ԳԵՂԻ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Գեղի, Տաթև և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1668մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1572մ, հասնում Գեղի, Տաթև և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3240մ է:

 

ԳԵՂԻ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Գեղի, Լեռնաձոր և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է լեռան գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2377մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 1073մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնում 2393մ, հատելով ձորեր, ձորակներ և դաշտային ճանապարհներ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով Գեղի գետը, անցնում 3750մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-30 սահմանակետերով անցնում 1890մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 644մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 33-35 սահմանակետերով անցնում 680մ, հատելով ձորակներ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 611մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 591մ, հատելով ձորակը, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1237 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնում 2030մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեք լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 48-52 սահմանակետերով անցնում է 2623մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 54-59 սահմանակետերով անցնում 1870մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 61-65 սահմանակետերով անցնում 1475մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 66 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 67-69 սահմանակետերով անցնում 615մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, մերթընդմերթ` դեպի հարավ-արևելք, թիվ 71-84 սահմանակետերով անցնում 1821 մ, հատելով բազմաթիվ ձորակներ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին: Թիվ 85 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ, թիվ 86 սահմանակետով անցնում 493մ, հասնում թիվ 87 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 88 սահմանակետով անցնում 892մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 89 սահմանակետին, այնուհետև թեք լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 90-92 սահմանակետերով անցնում 542մ, հատելով ձորակներ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 93 սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 94-95 սահմանակետերով անցնում 876մ, հատելով ձորը, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 96 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 97-98 սահմանակետերով անցնում 881մ, հատելով ձորակը, հասնում հաջորդ ձորակի եզրին գտնվող Գեղի, Լեռնաձոր և Քաջարան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29659մ է:

 

ԳԵՂԻ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Գեղի, Նոր Աստղաբերդ և Քաջարան գյուղական համայնքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, գետով անցնում է 1912 մ, հասնում է գետափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ. այնուհետև հարավ-արևելք, անցնում 2659մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 1279մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 852մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք և թիվ 10 սահմանակետով անցնում 973մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 12-15 կետերով անցնում է 1653մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը հատելով բարձունքներ, ձորակներ, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում է 1355մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 222մ, հասնում է Գեղի, Քաջարան և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10405 մ է:

 

ԳԵՂԻ-ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Գեղի, Նոր Աստղաբերդ և Լոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 155մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-7 սահմանակետերով, ձորով անցնում է 805մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և անտառի եզրով, թիվ 9-19 սահմանակետերով անցնում է 676մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնում է 857մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 264մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի եզրին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով, թիվ 31-46 սահմանակետերով անցնում է 2836մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 48-49 սահմանակետերով անցնում է 1059մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 52 սահմանակետով անցնում է 484մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորեր, առուներ, թիվ 54 սահմանակետով անցնում է 935մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 620մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 194մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թիվ 58-63 սահմանակետերով անցնում է 2042մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 219մ, հասնում է թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անդունդի եզրով, թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնելով 904մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին, որտեղ միանում է Կարաբաղչայ գետի աջակողմյան վտակին, որից հետո թիվ 68-77 սահմանակետերով սահմանագիծը վտակով նույն ուղղությամբ թեքվում է արևելք, հատում Կարաբաղչայ գետը, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք` շրջանցելով ժայռերը, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 2906մ, հասնում է ժայռեզրի թիվ 78 սահմանակետին: Թիվ 78 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թփուտների եզրով, թիվ 79-83 սահմանակետերով անցնում է 1899մ, հասնում է թիվ 84 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 85 սահմանակետով անցնում է 463մ, հասնում է թիվ 86 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 87-89 սահմանակետերով անցնում Գեղի բնակավայրի կողքով անցնում է 1497մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա անտառի եզրով, լեռան լանջով, կտրտված խիտ ռելիեֆով, թիվ 91-107 սահմանակետերով անցնում 15135մ, հասնում է թիվ 108 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի բացատով անցնում 590մ, հասնում է թիվ 109 սահմանակետին, ապա հատում է ձորը և կրկին անտառի եզրով սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և թիվ 110-118 սահմանակետերով անցնում է 1077մ, հասնում է թիվ 119 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է արևմուտք, անցնում 355մ, հասնում է թիվ 120 սահմանակետին: Թիվ 120 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 121 սահմանակետով, դաշտային ճանապարհով անցնում է 397մ, հասնում է թիվ 122 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում է 451մ, հասնում է թիվ 123 սահմանակետին: Թիվ 123 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 124-127 սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում է 740մ, հասնում թիվ 128 սահմանակետին: Թիվ 128 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 129-130 սահմանակետերով անցնում է 386մ, հասնում թիվ 131 սահմանակետին: Թիվ 131 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում է 787մ, հասնում է թիվ 132 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 133-134 սահմանակետերով անցնում 310մ, հասնում թիվ 135 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թիվ 136-141 սահմանակետերով անցնում է 1517մ, հասնում թիվ 142 սահմանակետին: Թիվ 142 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 143-145 սահմանակետերով անցնում է 1330մ, հասնում թիվ 146 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 311մ, հասնում թիվ 147 սահմանակետին: Թիվ 147 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 148 սահմանակետով անցնում 872մ, հասնում է թիվ 149 սահմանակետին: Թիվ 149 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 752մ, հասնում է Գեղի, Լեռնաձոր և Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 34081մ է:

 

ԳԵՂԻ-ԼՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 Գեղի, Լոր և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, հետո գործող առվով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 705մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 11-23 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ անցնում 1086մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 395մ, հասնում Գեղի, Լոր և Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2186մ է:

 

 

Հավելված 17.21

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԱՅՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Գորայք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ծղուկ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Շաղատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Վայոց ձորի մարզին:

 

ԳՈՐԱՅՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԳՈՐԱՅՔ-ԾՂՈՒԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Գորայք, Ծղուկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-40 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով, ձորակներով ու ձորերով անցնում է 2812մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-48 սահմանակետերով անցնում 784մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 557մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը Կոշաբուլախ գետով թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 5849մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, հատվելով Որոտան գետի հետ, հոսանքի հակառակ ուղղությամբ թիվ 52-63 սահմանակետերով անցնելով 1042մ, հասնում է Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնելով 1035մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 68-71 սահմանակետերով անցնում 918մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով առուներ, ձորակներ և ջրբաժան առուներով, թիվ 73-89 սահմանակետերով անցնելով 5110մ, հասնում է թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ձորակներ և ձորեր, թիվ 91-109 սահմանակետերով անցնում է 3104մ, հասնում թիվ 110 սահմանակետին: Թիվ 110 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 542մ, հասնում թիվ 111 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք և թիվ 112-133 սահմանակետերով անցնում 2060մ, հասնում է թիվ 134 սահմանակետին: Թիվ 134 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, անցնելով ջրբաժանով, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 135-143 սահմանակետերով անցնելով 3902մ, հասնում է ճանապարհի խաչմերուկում գտնվող թիվ 144 սահմանակետին: Թիվ 144 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 465մ, հասնում է Գորայք, Ծղուկ և Շաղաթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 28180մ է:

 

ԳՈՐԱՅՔ-ՇԱՂԱԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

 Գորայք, Շաղաթ գյուղական համայնքների և Վայոց ձորի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 4366մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 605մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 1866մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 306մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 490մ, հասնում Գորայք, Շաղաթ և Ծղուկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7633մ է:

 

ԳՈՐԱՅՔ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա»

 

 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

Հավելված 17.22

«Հայաստանի Հանրապետության
 վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Գուդեմնիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վահրավար գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լեհվազ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեղրի քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կուրիս գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն):

 

ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ-ՎԱՀՐԱՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Գուդեմնիս, Վահրավար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Վահրավար գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 6157մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 278մ, հասնում Կարճևան ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը Կարճևանի ջրանցքից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 591մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 763մ, հասնում դամբարանադաշտի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 654մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի արևելք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 267մ, հասնում Գուդեմնիս, Վահրավար և Լեհվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8710մ է:

 

ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ-ԼԵՀՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Գուդեմնիս, Վահրավար և Լեհվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 330մ, հասնում 1407.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնում 2358մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 687մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, արտադրական մասի եզրով անցնում 187մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 259մ, հասնում Մեղրի գետի ափին գտնվող Գուդեմնիս, Լեհվազ գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3821մ է:

 

ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Գուդեմնիս, Լեհվազ գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Մեղրի գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 985մ, հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 196մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 253մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 745մ, հասնում Կարմիրքար լեռնաշղթայի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 466 մ, հասնում Գուդեմնիս, Կուրիս գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3133մ է:

 

ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ-ԿՈՒՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Գուդեմնիս, Կուրիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 942մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 2125մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 11-12 սահմանակետերով, ճանապարհի և անտառի եզրով անցնում 1128մ, հասնում Կարճևանի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 467մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին. ապա թեքվում դեպի հարավ, անցնում 81մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 810մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 142մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 798մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1103մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 540մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ, թիվ 29 սահմանակետով անցնում է 579մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 55մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ջրհավաքով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 162մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, կրկին ջրհավաքով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 247 մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 1011մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող Գուդեմնիս, Կուրիս գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11081մ է:

 

ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

 «Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

Հավելված 17.23

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շուռնուխ գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կաղնուտ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արծվանիկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Չափնի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Սևաքար գյուղական համայնքին:

 

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ՇՈՒՌՆՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Դավիթ Բեկ, Շուռնուխ և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառով, առվով անցնում 1855մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, անցնում 212մ, հասնում Դավիթ Բեկ, Շուռնուխ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2067մ է:

 

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ԿԱՂՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Դավիթ Բեկ, Կաղնուտ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1313մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 675մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 7-17 սահմանակետերով անցնում 1630մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 671մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 249 մ, հասնում Դավիթ Բեկ, Կաղնուտ և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4538մ է:

 

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ԱՐԾՎԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Դավիթ Բեկ, Արծվանիկ և Չափնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեք լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 537մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 295մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև լանջով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 232մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 90մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-15 սահմանակետերով անցնում 1308մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս, անցնում 77 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներով, ձորերով և ձորակներով, թիվ 18-57 սահմանակետերով անցնում 5901մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 942 մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 121 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 252 մ, հասնում Դավիթ Բեկ, Արծվանիկ և Կաղնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9755 մ է:

 

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ՉԱՓՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Դավիթ Բեկ, Չափնի և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 126մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2-10 սահմանակետերով անցնում 1691մ, հատելով ձորեր, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 615մ, հասնում Դավիթ Բեկ, Չափնի և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2306մ է:

 

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Դավիթ Բեկ, Սևաքար և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1821մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 380մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 155մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 88մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում 74մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 144մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 40մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 121մ, հասնում է Շաբադին գետի ափին գտնվող Դավիթ Բեկ, Սևաքար և Չափնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2823մ է:

 

 

Հավելված 17.24

«Հայաստանի Հանրապետության
 վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Եղեգ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևաքար գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Աճանան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նորաշենիկ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Շրվենանց գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վերին Խոտանան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Շուռնուխ գյուղական համայնքին:

 

ԵՂԵԳ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Եղեգ, Սևաքար և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետակով թեքվում է հարավ, անցնում 2611մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ, անցնում 120մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 341մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, բացատով անցնում 344մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորը և թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 669մ` հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում 1521մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնելով 454 մ` հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 297մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, հատում Եղեգ-Սևաքար միջհամայնքային ճանապարհը, լանջով անցնելով 343մ` հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում է 1194մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ջրբաժանով, հատվում ձորերի և ձորակների հետ, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնելով 1190մ` հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով անցնելով 163մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, հատում ձորը և թիվ 29-32 սահմանակետերով անցնելով 1282մ, հասնում է Եղեգ, Սևաքար և Աճանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10532մ է:

 

ԵՂԵԳ-ԱՃԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Եղեգ, Աճանան և Սևաքար համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ձախակողմյան վտակի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է հարավ, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 948մ, հասնում Եղեգ, Աճանան և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 948մ է:

 

ԵՂԵԳ-ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Եղեգ, Նորաշենիկ, Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ և թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 2003մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-11 սահմանակետերով, լեռնաշղթայով և ջրբաժանով անցնում 1547մ, հասնում Եղեգ, Աճանան և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3550մ է:

 

ԵՂԵԳ-ՇՐՎԵՆԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Եղեգ, Վերին Խոտանան և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1199մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 88մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 1373մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 295մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 636մ, հասնում Եղեգ, Նորաշենիկ և Շրվենանց համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին, որը գտնվում է բլրի գագաթին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3591մ է:

 

ԵՂԵԳ-ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Եղեգ, Վերին Խոտանան և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 435մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 966մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 65մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1460մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 243մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որը գտնվում է բարձունքի վրա: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 9-16 սահմանակետերով անցնում 740մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 155մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, անցնում 185մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 657մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 419մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 520մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 207մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնելով 493մ, հասնում Եղեգ, Վերին Խոտանան և Շրվենանց համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6545մ է:

 

ԵՂԵԳ-ՇՈՒՌՆՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 Եղեգ, Սևաքար և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 60մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-4 սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում է 746մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 182մ, հասնում Եղեգ, Վերին Խոտանան և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 988մ է:

 

 

Հավելված 17.25

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱՆԱՀԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Թանահատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թասիկ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արևիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Սալվարդ գյուղական համայնքին:

 

ԹԱՆԱՀԱՏ-ԹԱՍԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 Թանահատ, Սալվարդ և Թասիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1715մ, հասնում Թանահատ, Թասիկ և Արևիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1715մ է:

 

ԹԱՆԱՀԱՏ-ԱՐԵՎԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Թանահատ, Թասիկ և Արևիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 626մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում ջրբաժանը, անցնում 902մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ հատում է առուներ, դաշտային ճանապարհով անցնում 451մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 912 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով հատում Քարկերտ գետակը, անցնում 1311մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 2508մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում Սիսիան գետի ափին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, գետով անցնում է 1184մ, հասնում Թանահատ, Արևիս և Թասիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8390մ է:

 

ԹԱՆԱՀԱՏ-ՍԱԼՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Ա»

 

 Թանահատ, Սալվարդ և Թասիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում է 991մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1020մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 531մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 414մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորակներ, առուներ, թիվ 11-18 սահմանակետերով անցնում է 972մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 20-32 սահմանակետերով անցնում 2374մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում է 340մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 36-38 սահմանակետերով անցնում 2281մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 631 մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով առուներ, ձորակներ, թիվ 41-75 սահմանակետերով անցնում է 2464մ, հասնում թիվ 76 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 764մ, հասնում Թանահատ, Սալվարդ և Արևիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12782մ է:

 

 

Հավելված 17.26

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱՍԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Թասիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հացավան գյուղական համայնքին, արևելքից՝ «Բ»-«Գ» հատվածով` Բնունիս գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արևիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Թանահատ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Սալվարդ գյուղական համայնքին:

 

ԹԱՍԻԿ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 Թասիկ, Հացավան և Սալվարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 249մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, հետո նույն ուղղությամբ թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 357մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 742մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 242մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, հետո կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 178մ, հասնում է Սիսիան գետի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը գետով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, անցնում 2549մ, հասնում Թասիկ, Բնունիս և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4317մ է:

 

ԹԱՍԻԿ-ԲՆՈՒՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Թասիկ, Բնունիս և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 361մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 77մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 13-17 սահմանակետերով անցնում 596մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնելով 309 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 59մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 1341մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 920մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 228մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որը գտնվում է Ալյուրտ սարի գագաթին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 513մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանը, թիվ 29-34 սահմանակետերով անցնում 2133մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 1379մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է բլրի գագաթին, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 441մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով անցնում է 9348մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 151մ, հասնում Թասիկ, Բնունիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19441մ է:

 

ԹԱՍԻԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԹԱՍԻԿ-ԱՐԵՎԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե»

 

 Թասիկ, Թանահատ և Արևիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ-արևելք, գետով անցնում է 2155մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 451մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում է 529մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում է 107մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում է 291մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, որը գտնվում է ձորի եզրին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Թաղթակերպ գետը, ապա թեքվում դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, հետո դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 986մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20-31 սահմանակետերով անցնում 1041մ, հատելով ձորը, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում է 2738մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 5748մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 37-39 սահմանակետերով անցնում է 232մ, հասնում Թասիկ, Արևիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14929մ է:

 

ԹԱՍԻԿ-ԹԱՆԱՀԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ»

 

 Թասիկ, Թանահատ և Սալվարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1715մ, հասնում Թասիկ, Թանահատ և Արևիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1715մ է:

 

ԹԱՍԻԿ-ՍԱԼՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա»

 

 Թասիկ, Սալվարդ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 245մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 873մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, հատում Կապլիգյոլ լճակը, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1525մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 402մ, հասնում Սիսիան գետի ափին գտնվող Թասիկ, Սալվարդ և Թանահատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3047մ է:

 

 

Հավելված 17.27

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Իշխանասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղիտու գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սիսիան քաղաքային համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շաքի գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով`պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն):

 

ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ-ԱՂԻՏՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 Իշխանասար, Աղիտու գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 482մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 3-18 սահմանակետերով անցնում 2002մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20-34 սահմանակետերով անցնելով 2034մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը գետի հունով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 6541մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1282մ, հասնում է Իշխանասար, Աղիտու գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12341մ է:

 

ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ-ՍԻՍԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Իշխանասար, Աղիտու գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է Սիսիան ջրանցքի եզրին, թիվ 1-5 սահմանակետերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում է 1389մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, հատելով ջրբաժանը, թիվ 7-14 սահմանակետերով անցնում է 1446մ, դաշտային ճանապարհով հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը շեղվում է ճանապարհից, թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում 1428մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում 1142մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, հետո արևելք, թիվ 26-32 սահմանակետերով անցնում է 782մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1103մ, հասնում է Իշխանասար, Շաքի գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7290մ է:

 

ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ-ՇԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

 Իշխանասար, Շաքի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 791մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը նույն ճանապարհով, թիվ 5-23 սահմանակետերով անցնում է 1058մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 131մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ, անցնում 229մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, դաշտային ճանապարհով հատելով ձորակներ, առուներ, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ թիվ 27-80 սահմանակետերով անցնում է 4140մ, հասնում թիվ 81 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 81 սահմանակետով անցնում 1011մ, հասնում թիվ 83 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 893մ, հասնում 84 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 278մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին, հետո գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 86-90 սահմանակետերով անցնում է 1409մ, հասնում թիվ 91 սահմանակետին: Թիվ 91 սահմանակետից սահմանագիծը հատվում է Սիսիանի ջրանցքի հետ, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 92-109 սահմանակետերով հատում Անգեղակոթ-Շաքի միջհամայնքային ճանապարհը և անցնում է 3795մ, հասնում Որոտան գետի եզրին գտնվող թիվ 110 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 934մ, հասնում թիվ 122 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 167մ, հասնում Գորիս տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Իշխանասար, Շաքի գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14836մ է:

 

 

ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա»

 

 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

Հավելված 17.28

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՀՎԱԶ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Լեհվազ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լիճք գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վարդանիձոր գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեղրի քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գուդեմնիս գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Վահրավար գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն):

 

ԼԵՀՎԱԶ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Լեհվազ, Լիճք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնում 2020մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք, թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում 2464մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնում 1192մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2222մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 1905մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեք լանջով թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 269մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 761մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 449մ, հասնում Լեհվազ, Լիճք և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11282մ է:

 

ԼԵՀՎԱԶ-ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Լեհվազ, Լիճք և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Մեղրի գետով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 2252մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից գետի վտակով, թիվ 9-11 սահմանակետերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1218մ, հասնում 1653.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 427մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 385մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ամառանոցների եզրագծով անցնում է 447մ, հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 306մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից Բուգակյար գետակով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 1727մ, հասնում Մեղրի գետի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Այնուհետև Մեղրի գետով, թիվ 23-38 սահմանակետերով անցնում է 3218մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 900մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 348մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 41 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 273մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 306մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 288մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև ջրհավաքով, թիվ 45-65 սահմանակետերով անցնում 4165մ, հասնում Լեհվազ, Վարդանիձոր գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16260մ է:

 

ԼԵՀՎԱԶ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Լեհվազ, Գուդեմնիս գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհի եզրից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 488մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անցնում է 587մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 610մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող Լեհվազ, Վարդանիձոր գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1685մ է:

 

ԼԵՀՎԱԶ-ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Լեհվազ, Գուդեմնիս և Վահրավար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 330մ, հասնում 1407.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնում 2358մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 687մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, արտադրական մասի եզրով անցնում 187մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 259մ, հասնում Մեղրի գետի ափին գտնվող Լեհվազ, Գուդեմնիս գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3821մ է:

 

ԼԵՀՎԱԶ-ՎԱՀՐԱՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Լեհվազ, Վահրավար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 1312մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-39 սահմանակետերով անցնում 1299մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 123մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 42-59 սահմանակետերով անցնում 4299մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61 սահմանակետով անցնում 777մ, հասնում թիվ 62 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 292մ, հասնում ժայռի կատարին գտնվող թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորեր և ձորակներ, թիվ 64-66 սահմանակետերով անցնում 1932մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 94մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից, որը գտնվում է ջրհավաքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 69-70 սահմանակետերով անցնում 1818մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 71 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1162մ, հասնում հաջորդ ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 73-78 սահմանակետերով անցնում 1009մ, հասնում թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 117մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 80 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 81-83 սահմանակետերով անցնում 1522մ, հասնում է թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 160մ, հասնում թիվ 85 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 69մ, հասնում թիվ 86 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 97մ, հասնում թիվ 87 սահմանակետին: Թիվ 87 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 88 սահմանակետով անցնում 546մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին: Թիվ 89 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 90 սահմանակետով անցնում 683մ, հասնում թիվ 91 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 458մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Վահրավար, Լեհվազ և Գուդեմնիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17768մ է:

 

ԼԵՀՎԱԶ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 «Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

Հավելված 17.29

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Լեռնաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տաթև գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Անտառաշատ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Վանեք գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ձորաստան գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Կապան քաղաքային համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Գեղանուշ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Է»-«Ը» հատվածով` Շիկահող գյուղական համայնքին, հարավից «Ը»-«Թ» հատվածով` Ծավ գյուղական համայնքին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Լիճք գյուղական համայնքին, «Ժ»-«Ի» հատվածով` Տաշտուն գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից` «Ի»-«Լ» հատվածով` Քաջարան քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Լ»-«Խ» հատվածով` Քաջարան գյուղական համայնքին, «Խ»-«Ա» հատվածով` Գեղի գյուղական համայնքին:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Լեռնաձոր, Տաթև և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 667մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը լեռնալանջով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 1409մ, հասնում Լեռնաձոր, Տաթև և Քաշունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2076մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Լեռնաձոր, Տաթև և Քաշունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկում, սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 605մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 1727մ, հասնում Լեռնաձոր, Անտառաշատ և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2332մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՎԱՆԵՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Լեռնաձոր, Անտառաշատ և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում է 598մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղ սահմանագիծը, միանալով դաշտային ճանապարհին, թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 163մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք և թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 235մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում է 443մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում է 472մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում է 453մ, հասնում Լեռնաձոր, Վանեք և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2365մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՁՈՐԱՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Լեռնաձոր, Վանեք և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում է 1398մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 725մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 396մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 873մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 1023մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 308մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում է 588մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ձորով, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում է 1862մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1365մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով շրջանցում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա արևելք, թիվ 20-31 սահմանակետերով անցնում 3800մ, հասնում Լեռնաձոր, Ձորաստան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12638մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Լեռնաձոր, Ձորաստան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 568մ, հասնում Լեռնաձոր, Գեղանուշ գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 568մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԳԵՂԱՆՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Լեռնաձոր, Գեղանուշ գյուղական համայնքների և Կապան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 149մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 186մ, հասնում Ողջի գետի աջակողմյան վտակի վերին հոսանքում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա վտակով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 888մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որից հետո նույն ուղղությամբ անցնում է 501մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով սահմանագիծը թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում է 425մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 351մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 1392մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 573մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որից հետո կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, ապա արևելք, ձորով, թիվ 19-24 սահմանակետերով անցնում 2828մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 1795մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը անտառածածկ բլրաթմբերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31-46 սահմանակետերով անցնում 3729մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 130մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում Լեռնաձոր, Գեղանուշ և Ճակատեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13906մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՃԱԿԱՏԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

 Լեռնաձոր, Ճակատեն և Գեղանուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 2094մ, հատելով ժայռերը, հասնում Լեռնաձոր, Ճակատեն և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2094մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

 Լեռնաձոր, Ծավ և Ճակատեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, լեռան լանջերով անցնում 3123մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ձորերով, թիվ 2-7 սահմանակետերով անցնում 1473մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 296մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 519մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 898մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1270մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1349մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1100մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 505մ, հասնում Լեռնաձոր, Ծավ և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10536մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»

 

 Լեռնաձոր, Լիճք և Տաշտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է կրկին դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 1340մ, հասնում Լեռնաձոր, Լիճք և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2740մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՏԱՇՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի»

 

 Լեռնաձոր, Տաշտուն գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1021մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով 2691.2մ նիշ ունեցող լեռան գագաթը, թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում 2958մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, հատելով 2556մ նիշ ունեցող լեռան գագաթը, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1077մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև կրկին բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1029մ, հասնում 2720.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Լեռնաձոր, Տաշտուն և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6278մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Լ»

 

 Լեռնաձոր, Քաջարան գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Լ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1554մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում 693մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 347մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 252մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում դեպի արևելք, թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնում 708մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում 1002մ, հասնում Ողջի գետի ափին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Ողջի գետը, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 278մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 4959մ, հասնում Լեռնաձոր, Տաշտուն գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ի»-«Լ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9795մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՔԱՋԱՐԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Լ»-«Խ»

 

 Լեռնաձոր, Քաջարան և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Խ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2553մ, հասնում է Լեռնաձոր, Քաջարան գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Լ» հանգուցային սահմանակետին:

«Լ»-«Խ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2553 մ է:

 

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Խ»-«Ա»

 

Լեռնաձոր, Գեղի և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է լեռան գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2377մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 1073մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնում 2393մ, հատելով ձորեր, ձորակներ և դաշտային ճանապարհներ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով Գեղի գետը, անցնում 3750մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-30 սահմանակետերով անցնում 1890մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 644մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 33-35 սահմանակետերով անցնում 680մ, հատելով ձորակներ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 611մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 591մ, հատելով ձորակը, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1237 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնում 2030մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեք լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 48-52 սահմանակետերով անցնում է 2623մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 54-59 սահմանակետերով անցնում 1870մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 61-65 սահմանակետերով անցնում 1475մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 66 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 67-69 սահմանակետերով անցնում 615մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, մերթընդմերթ դեպի հարավ-արևելք, թիվ 71-84 սահմանակետերով անցնում 1821 մ, հատելով բազմաթիվ ձորակներ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին: Թիվ 85 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ, թիվ 86 սահմանակետով անցնում 493մ, հասնում թիվ 87 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 88 սահմանակետով անցնում 892մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 89 սահմանակետին, այնուհետև թեք լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 90-92 սահմանակետերով անցնում 542մ, հատելով ձորակներ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 93 սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 94-95 սահմանակետերով անցնում 876մ, հատելով ձորը, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 96 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 97-98 սահմանակետերով անցնում 881մ, հատելով ձորակը, հասնում հաջորդ ձորակի եզրին գտնվող Լեռնաձոր, Գեղի և Քաջարան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Խ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Խ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29659մ է:

 

 

Հավելված 17.30

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԻՃՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Լիճք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծավ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդանիձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լեհվազ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Տաշտուն գյուղական համայնքին:

 

ԼԻՃՔ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Լիճք, Լեռնաձոր և Տաշտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է կրկին դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 1340մ, հասնում Լիճք, Լեռնաձոր և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2740մ է:

 

ԼԻՃՔ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Լիճք, Լեռնաձոր և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 862մ, հասնում Լիճք, Ծավ և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 862մ է:

 

ԼԻՃՔ-ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Լիճք, Ծավ և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը 2874.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1575մ, հասնում 2746.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 574մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 1229մ, հասնում 2517.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 351մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրհավաքով, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 834մ, հասնում 2122.0մ նիշ ունեցող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 590մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 726մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 2718մ, հասնում ջրհավաքների հատման տեղում գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը գետակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 632մ, հասնում Մեղրի գետի վտակների հատման տեղում գտնվող 1656.4մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում բարձունքը, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 451մ, հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը գետակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 332մ, հասնում ձորակի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնում 1068մ, հասնում ձորակի սկզբնական մասում գտնվող 2163.2մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 28 սահմանակետը: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 984մ, հասնում գետակի ափին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև գետակով, ապա ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 31-33 սահմանակետերով անցնում 1053մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնում 998մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնում 2306մ, հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը Մեղրի գետի վտակով հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնում 1207մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից նույն գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 863մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 486 մ, հասնում 1853.6մ նիշ ունեցող ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1070մ, հասնում Լիճք, Վարդանիձոր և Լեհվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20047մ է:

 

ԼԻՃՔ-ԼԵՀՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Լիճք, Լեհվազ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնում 2020մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք, թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում 2464մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնում 1192մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2222մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 1905մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեք լանջով թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 269մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 761մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 449մ, հասնում Լիճք, Լեհվազ և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11282մ է:

 

ԼԻՃՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 «Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԼԻՃՔ-ՏԱՇՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 Լիճք, Տաշտուն և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 886մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 865մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 712մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ, անցնում 254մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է 240մ, հասնում 2251.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 2548մ, հասնում է ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 197մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 511մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 343մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 876մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-32 սահմանակետերով անցնում 3235մ, հասնում 2444.8մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 526մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 769մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից լանջերով, ժայռերի եզրերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր և ձորակներ, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 969մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում 645մ, հասնում Մեղրի գետի ափին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 2000մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորը, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 333մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 43-46 սահմանակետերով անցնում 1347մ, հասնում ժայռի մոտ գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 154 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 448մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 606մ, հասնում Լիճք, Տաշտուն գյուղական համայնքների և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18776մ է:

 

 

Հավելված 17.31

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Լոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետաթաղ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լծեն գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Տաթև գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շենաթաղ գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Գեղի գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Դաստակերտ քաղաքային համայնքին, հյուսիսից «Ը»-«Թ» հատվածով` Տորունիք գյուղական համայնքին, «Թ»-«Ա» հատվածով՝ Ախլաթյան գյուղական համայնքին:

 

ԼՈՐ-ԳԵՏԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 Լոր, Ախլաթյան և Գետաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 935մ, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով, ձորով անցնում 484մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում ջրբաժանը, ձորը և դաշտային ճանապարհով, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 1778մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9-19 սահմանակետերով, լանջով անցնում 2334մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, Շենատակ գետը և թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 603մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում է 588մ, հասնում ջրատար առվի ափին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 458մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թիվ 29-33 սահմանակետերով անցնում է 706մ, հասնում Լոր, Լծեն և Գետաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7886մ է:

 

ԼՈՐ-ԼԾԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Լոր, Լծեն և Գետաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 525մ, հասնում Լոր, Լծեն և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 525մ է:

 

ԼՈՐ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

 Լոր, Լծեն և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1672մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում է 1182մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լեռնագագաթներով, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում է 645մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում է 512մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 113մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում է 222մ, հասնում Լոր, Տաթև և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4346մ է:

 

ԼՈՐ-ՇԵՆԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե»

 

 Լոր, Տաթև և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 814մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանը և առվով անցնում է 242մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ճանապարհի և ջրբաժանի հատման տեղում: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 6-12 սահմանակետերով անցնելով 2215մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը ջրբաժան առվով, թիվ 14-18 սահմանակետերով անցնում է 1916մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 332մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 475մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 331մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 305մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնում է 1153մ, հասնում Շենաթաղ-Լոր միջհամայնքային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք և թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում է 388մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 115մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 211մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 514մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 512մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 39-41 սահմանակետերով անցնում է 1806մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 476մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 1155մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր, ճանապարհներ, թիվ 46 սահմանակետով անցնում է 1278մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում է 587մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, կրկին հատում է ջրբաժանը, անցնելով 596մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 1313մ, հատելով ձորեր, ջրբաժաններ և ճանապարհներ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 475մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 605մ, հասնում է Շենաթաղ գետի ափին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1900մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 54-67 սահմանակետերով անցնում է 538մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 166մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորեր, դաշտային ճանապարհներ և առուներ, անցնում է 444մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, բարձունքներով հատելով ձորակներ, առուներ, թիվ 71-73 սահմանակետերով անցնում է 685մ, հասնում Լոր, Շենաթաղ և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21655մ է:

 

ԼՈՐ-ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ»

 

 Լոր, Գեղի և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, հետո գործող առվով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 705մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 11-23 սահմանակետերով դաշտային ճանապարհին զուգահեռ անցնում 1086մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 395մ, հասնում Լոր, Նոր Աստղաբերդ և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2186մ է:

 

ԼՈՐ-ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է»

 

 Լոր, Գեղի և Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 1914մ, հասնում Լոր, Նոր Աստղաբերդ գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1914մ է:

 

ԼՈՐ-ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ը»

 

 Լոր, Տորունիք գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 854մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 768մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 527մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, կրկին հատում է դաշտային ճանապարհը, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 2215մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 774մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում գետակը, անցնում 984մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 748մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետակով անցնում 807մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում է 995մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հյուսիս-արևմուտք, անցնում 131 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում 2549մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում է ջրբաժանը, հետո առվակները և 17-27 սահմանակետերով անցնում է 1591մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 713մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատում է ջրբաժանը, ապա ձորակներ, առուներ, թիվ 33-47 սահմանակետերով անցնելով 1760մ, հասնում Լոր, Նոր Աստղաբերդ գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15416մ է:

 

ԼՈՐ-ՏՈՐՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ը»-«Թ»

 

 Լոր, Տորունիք և Ախլաթյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1110մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում է 622 մ, հասնում Լոր, Տորունիք գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1732մ է:

 

ԼՈՐ-ԱԽԼԱԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Թ»-«Ա»

 

 Լոր, Ախլաթյան և Գետաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 595մ, հասնում Լոր, Տորունիք և Ախլաթյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 595մ է:

 

 

Հավելված 17.32

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽՆԱԾԱԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Խնածախ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տեղ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քարաշեն գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Խնձորեսկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վերիշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Վաղատուր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Խոզնավար գյուղական համայնքին:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ՏԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Խնածախ, Տեղ և Քարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1208մ, հասնում Գորիս-Խնածախ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 425մ, հասնում երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 402մ, հասնում առվի եզրի թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 466մ, հասնում Խնածախ, Տեղ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2501մ է:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ՔԱՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Խնածախ, Քարաշեն և Խնձորեսկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 392մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 282մ, հատելով ճանապարհը, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 233մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով, թիվ 5-11 սահմանակետերով անցնելով 2445մ, հասնում Խնածախ, Քարաշեն և Տեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3352մ է:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ԽՆՁՈՐԵՍԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Խնածախ, Խնձորեսկ և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 522մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, այնուհետև ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնում 1703մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 282մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, դաշտային ճանապարհը, ջրանցքը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 1146մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում է 686 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 432մ, հասնում լանջի վրա գտնվող Խնածախ, Խնձորեսկ և Քարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4771մ է:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ՎԵՐԻՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Խնածախ, Վերիշեն և Վաղատուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Վերիշեն-Վաղատուր միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1562մ, հասնում Կացիքար լեռան գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 814մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում Խնածախ, Վերիշեն և Խնձորեսկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2376մ է:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ՎԱՂԱՏՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Խնածախ, Վաղատուր և Խոզնավար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 715մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում առուները և թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 601մ, հասնում է պտղատու այգու եզրի և առվի հատման թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը պտղատու այգու եզրով և առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 433մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, պտղատու այգու արևելյան եզրով, առվով, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնելով 365մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 254մ, հատելով ձորը և առուն, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի արևմտյան եզրով, բլրագագաթով և թիվ 13-31 սահմանակետերով անցնելով 3427մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 296մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 249մ, լանջով հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 231մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 432մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 1753մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում Վաղատուր գնացող միջհամայնքային ճանապարհը և անցնելով 573մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 40-42 սահմանակետերով անցնում է 1258մ, հասնում Խնածախ, Վաղատուր և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10584մ է:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ԽՈԶՆԱՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

 Խնածախ, Խոզնավար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 556մ, հասնում Խնածախ, Խոզնավար և Վաղատուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 556մ է:

 

 

Հավելված 17.33

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽՆՁՈՐԵՍԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Խնձորեսկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խնածախ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից և հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քարաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տեղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), «Ե»-«Զ» հատվածով` Ներքին Խնձորեսկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Զ»-«է» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից և հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Հարթաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Գորիս քաղաքային համայնքին, «Թ»-«Ա» հատվածով` Վերիշեն գյուղական համայնքին:

 

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ԽՆԱԾԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Խնձորեսկ, Խնածախ և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 522մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, այնուհետև ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնում 1703մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 282մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, դաշտային ճանապարհը, ջրանցքը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 1146մ հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում է 686 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 432 մ, հասնում լանջի վրա գտնվող Խնձորեսկ, Խնածախ, Քարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4771մ է:

 

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՔԱՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Խնձորեսկ, Խնածախ և Քարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 506մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 385մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 748մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհները, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 1104մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում է 707մ, հատելով Հագարի գետը, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թիվ 13-32 սահմանակետերով թեքվում է դեպի արևելք, Հագարի գետով անցնելով 3579մ` հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հյուսիս և թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 633մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 38-39 սահմանակետերով, լեռնալանջով անցնում 795մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք: Թիվ 41-45 սահմանակետերով անցնում է 1527մ, հատելով ձորը և ջրբաժանը, հասնում է Խնձորեսկ, Տեղ և Քարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9985մ է:

 

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՏԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Խնձորեսկ, Տեղ և Քարաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 553մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 390մ հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 189մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 743մ և լեռնալանջով հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 801մ, հասնում է ձորի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 529մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լեռնալանջով, հատում գետակը, ապա ձորով, թիվ 16-26 սահմանակետերով անցնում է 3107մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը Հագարի գետով ` հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 28-38 սահմանակետերով անցնում 1886մ հասնում է երկու ձորերի միացման տեղում գտնվող Խնձորեսկ, Տեղ գյուղական համայնքների պետական սահմանի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8199մ է:

 

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը հանընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՆԵՐՔԻՆ ԽՆՁՈՐԵՍԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Խնձորեսկ, Ներքին Խնձորեսկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում է 200մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 167մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ձորը ու դաշտային ճանապարհը, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 1035մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 1038մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 206մ, հասնում է Խնձորեսկ, Ներքին Խնձորեսկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4446մ է:

 

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 «Զ»-«Է» հատվածով սահմանագիծը հանընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՀԱՐԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Խնձորեսկ, Հարթաշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Գորիս-Լաչին ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 614մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 681մ, հասնում ճանապարհների և ձորի հատման խաչմերուկում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 317մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 397մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 469մ, ապա ձորերով ու ժայռերով հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 846մ, հատելով ձորակներ ու ժայռեր, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 482մ, հատելով ձորեր ու ժայռեր, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1382մ, հատելով ձորեր, ժայռեր, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 2096 մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 243մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25-39 սահմանակետերով անցնում 2845մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով, ջրբաժանով, ապա լեռնալանջով , թիվ 41-47 սահմանակետերով անցնում 1891մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում է 1023մ, հասնում Խնձորեսկ, Հարթաշեն համայնքների և պետական սահմանի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13285մ է:

 

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ԳՈՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

Խնձորեսկ, Վերիշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ, անցնում 421մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով, ջրբաժանով և լանջով անցնում 1262մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1239մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 215մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է Էրգանիձոր լեռան գագաթին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, ժայռերով անցնում 248մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 21մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 168մ, հասնում ժայռի գագաթին տեղադրված թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում 778մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 513մ, հասնում Գորիս-Լաչին ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-24 սահմանակետերով անցնում 1544մ, հասնում է Խնձորեսկ, Հարթաշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6303մ է:

 

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՎԵՐԻՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ «Թ»-«Ա»

 

 Խնձորեսկ, Խնածախ և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թմբերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1429մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից լեռնալանջով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 335մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 130մ, հասնում Խնձորեսկ, Հարթաշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1894մ է:

 

 

Հավելված 17.34

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈԶՆԱՎԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Խոզնավար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Խնածախ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Վաղատուր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Վերիշեն գյուղական համայնքին:

 

ԽՈԶՆԱՎԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը հանընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԽՈԶՆԱՎԱՐ-ԽՆԱԾԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Խոզնավար, Խնածախ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 556մ, հասնում Խոզնավար, Խնածախ և Վաղատուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 556մ է:

 

ԽՈԶՆԱՎԱՐ-ՎԱՂԱՏՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Խոզնավար, Խնածախ և Վաղատուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, ապա ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1202մ, հասնում «Դադմելիք» կոչվող թիվ 4 եռանկյունաչափական սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 447մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 747մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 940մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-17 սահմանակետերով անցնում 3358մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում է 1011մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, լեռնալանջով անցնում 387մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, լեռնալանջով, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 1848մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով առուներ, դաշտային ճանապարհներ, անցնելով 992 մ, հասնում է Խոզնավար, Վաղատուր և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10932մ է:

 

ԽՈԶՆԱՎԱՐ-ՎԵՐԻՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

 Խոզնավար, Վերիշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1728մ, հասնում Խոզնավար, Վաղատուր և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1728մ է:

 

 

Հավելված 17.35

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ծավ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ճակատեն գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Շիկահող գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Սրաշեն գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ներքին Հանդ գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նռնաձոր գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Շվանիձոր գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Ալվանք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Վարդանիձոր գյուղական համայնքին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Լիճք գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ժ»-«Ա» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին:

 

ԾԱՎ-ՃԱԿԱՏԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Ծավ, Ճակատեն և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այդտեղից ջրբաժանով սահմանագիծը թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնում է 1272մ, հասնում դաշտային ճանապարհի վրա տեղադրված թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անցնում է 536մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 263մ, հասնում Ծավ, Ճակատեն և Շիկահող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2199մ է:

 

ԾԱՎ-ՇԻԿԱՀՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ծավ, Շիկահող և Ճակատեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 286մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1342մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8-17 սահմանակետերով անցնում 2901մ, հասնում Ծավ, Շիկահող և Սրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4699մ է:

 

ԾԱՎ-ՍՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Ծավ, Սրաշեն և Շիկահող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 224մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 435մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ջրբաժանով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 288մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 191մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 368մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 325մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում է 771մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 399մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, հետո թեքվում է արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 592մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև անտառեզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնելով 667մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 180մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 297մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 145մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, ապա անտառեզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 313մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա դեպի հարավ, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 449մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 728մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 583մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 420մ և անտառապատ լանջով հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 279մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է արևելք, անցնում 411մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս, անտառեզրով, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 576մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 269մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 224մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 805մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, այստեղից անտառեզրով պարբերաբար թեքվելով հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 45-47 սահմանակետերով անցնում 1097մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 353մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 306մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 120մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անտառի բացատի եզրագծով անցնում 518 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 334 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 528 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 55-56 սահմանակետերով անցնում 1264մ, հասնում բացատի եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 58-59 սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնելով 1529մ, հասնում Ծավ, Սրաշեն և Ներքին Հանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16962մ է:

 

ԾԱՎ-ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Ծավ, Ներքին Հանդ և Սրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 293մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 312 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 803մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի եզրին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Խաչինչայ գետը, անցնում 247մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 803մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 796մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, գետով անցնում 2620մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 386մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 609մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 183մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 823մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 398մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 1069մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 300 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 296մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 505մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 315մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 457մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 644մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 358մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհին զուգահեռ թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 125մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 35-38 սահմանակետերով անցնում 319մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 40-47 սահմանակետերով անցնում 628մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 554մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 52-59 սահմանակետերով անցնում 930մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 61-64 սահմանակետերով անցնում 691մ, հասնում Ծավ, Ներքին Հանդ և Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15980մ է:

 

ԾԱՎ-ՆՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Ծավ, Նռնաձոր և Շվանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1212մ, հասնում է 2167.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 2242մ, հասնում է 2367.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 401մ, հասնում է Ծավ, Ներքին Հանդ և Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3855մ է:

 

ԾԱՎ-ՇՎԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Ծավ, Շվանիձոր և Ալվանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 500մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից թամբով թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 641մ, հասնում 2825.8մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 870մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 188մ, հասնում 2621.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 410մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 412մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 384մ, հասնում 2447.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով անցնում 359մ, հասնում թամբի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է 475մ, հասնում 2431.0մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 922մ, ջրբաժանով հասնում 2329.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 295մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, հատում 2232.0մ, նիշ ունեցող լեռնանցքը, անցնում 601մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա անցնում է նույն ջրբաժանով, հասնում 2313.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից, նույն ջրբաժանով անցնելով 186մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 382մ, հասնում 2356.0մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 558մ, հատելով թամբը, հասնում 2366.9մ նիշ ունեցող Գյումարանդաղ բարձունքի վրա գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 159մ, հասնում նույն բլրի հյուսիսային մասում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 431մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Այստեղից ջրբաժանով նույն ուղղությամբ անցնում է 240մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 323մ, հասնում 2059.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 570մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնելով 646մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 598մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 500մ, հասնում 2373.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Ծավ, Շվանիձոր և Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11114մ է:

 

ԾԱՎ-ԱԼՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

 Ծավ, Ալվանք և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 3023.9մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1965մ, հասնում 2821.0մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 438 մ, հասնում Ծավ, Ալվանք և Շվանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2403մ է:

 

ԾԱՎ-ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

 Ծավ, Վարդանիձոր և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 2874.3մ բարձրություն ունեցող լեռան գագաթին գտնվող «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 834մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 762մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 2818.0մ բարձրություն ունեցող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 2 սահմանակետը: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով նույն ուղղությամբ թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում է 2850մ, հասնում 3249.0մ նիշ ունեցող գագաթի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1422մ, հասնում Բայբուզան լեռան գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով, ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 1715մ, հասնում 2931.3մ նիշ ունեցող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին բարձունքներով և ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 732մ, հասնում 2931.3մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև բարձրավանդակով, գագաթներով, ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում 2129մ, հասնում Ճգնավոր լեռան գագաթին գտնվող Վարդանիձոր, Ծավ և Ալվանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 3023.9մ բարձրություն ունեցող գագաթին գտնվող «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10444մ է:

 

ԾԱՎ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»

 

 Ծավ, Լիճք և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 862մ, հասնում Ծավ, Լիճք և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 862մ է:

 

ԾԱՎ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա»

 

 Ծավ, Ճակատեն և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, լեռան լանջերով անցնում 3123մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ձորերով, թիվ 2-7 սահմանակետերով անցնում 1473մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 9 սահմանակետով անցնում է 296մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 519մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 898մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1270մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1349մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1100մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 505մ, հասնում Ծավ, Լեռնաձոր և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10536մ է:

 

 

Հավելված 17.36

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՂՈՒԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ծղուկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Սառնակունք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Շաղատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Գորայք գյուղական համայնքին:

 

ԾՂՈՒԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԾՂՈՒԿ-ՍԱՌՆԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Ծղուկ, Սառնակունք համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Տուլյար գետի ափին, սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Սիսիան ջրանցքը, ապա նույն գետով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 5214մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ընթացքում հատելով ջրբաժաններ և ձորակներ, անցնելով 456մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում է 37մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է Մուխուրթարյան գետի ափին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում ճանապարհին և նույն ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնելով 289մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թիվ 11-29 սահմանակետերով անցնելով 1772մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31-39 սահմանակետերով անցնում է 996մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով հատելով առուներ, թիվ 41-68 սահմանակետերով անցնում է 1347մ, հասնում թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ձորով, թիվ 70-97 սահմանակետերով անցնում է 7345մ, հասնում թիվ 98 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում ճանապարհին և ճանապարհով ու բնակավայրի կողքով, թիվ 98-105 սահմանակետերով անցնելով 2053մ, հասնում է թիվ 106 սահմանակետին: Թիվ 106 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 107-113 սահմանակետերով անցնում է 1899մ, հասնում թիվ 114 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1357մ, հասնում է Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 115 սահմանակետին: Թիվ 115 սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետի ոլորաններով, թիվ 115-135 սահմանակետերով անցնում է 3517մ, հասնում վտակի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 136 սահմանակետին: Թիվ 136 սահմանակետից սահմանագիծը վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վտակով հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, թիվ 137-146 սահմանակետերով անցնում 3236մ, հասնում Ծղուկ, Շաղատ, Սառնակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29518մ է:

 

ԾՂՈՒԿ-ՇԱՂԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

 Ծղուկ, Գորայք և Շաղատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը և գետը, անցնում է 1406մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 1261մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 1083մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 647 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով ձորը, գետը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում է 1565մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1879մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 545մ, հասնում է Գորայք, Սառնակունք և Շաղատ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8386մ է:

 

ԾՂՈՒԿ-ԳՈՐԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա»

 

 Ծղուկ, Գորայք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-40 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով, ձորակներով ու ձորերով անցնում է 2812մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-48 սահմանակետերով անցնում 784մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 557մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը Կոշաբուլախ գետով թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 5849մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, հատվելով Որոտան գետի հետ, հոսանքի հակառակ ուղղությամբ թիվ 52-63 սահմանակետերով անցնելով 1042մ, հասնում է Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնելով 1035մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 68-71 սահմանակետերով անցնում 918մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով առուներ, ձորակներ և ջրբաժանով առուներով, թիվ 73-89 սահմանակետերով անցնելով 5110մ, հասնում է թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ձորակներ և ձորեր, թիվ 91-109 սահմանակետերով անցնում է 3104մ, հասնում թիվ 110 սահմանակետին: Թիվ 110 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 542 մ, հասնում թիվ 111 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք և թիվ 112-133 սահմանակետերով անցնում 2060մ, հասնում է թիվ 134 սահմանակետին: Թիվ 134 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, անցնելով ջրբաժանով, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 135-143 սահմանակետերով անցնելով 3902մ, հասնում է ճանապարհի խաչմերուկում գտնվող թիվ 144 սահմանակետին: Թիվ 144 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 465մ, հասնում է Գորայք, Ծղուկ և Շաղատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 28180մ է:

 

 

Հավելված 17.37

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՂՆՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Կաղնուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

 Համայնքը արևելքից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ուժանիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արծվանիկ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքին:

 

ԿԱՂՆՈՒՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԿԱՂՆՈՒՏ-ՈՒԺԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Կաղնուտ, Ուժանիս և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 350մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 273մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 139մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատվում դաշտային ճանապարհների հետ, անտառի եզրով անցնում 366մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անտառի միջով անցնում 151մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 453մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 676մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անտառի եզրագծի ոլորաններով, թիվ 11-31 սահմանակետերով անցնում 1774մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ անտառի եզրագծով, թիվ 33 սահմանակետով անցնում է 190մ, հասնում Կաղնուտ, Ուժանիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4372մ է:

 

ԿԱՂՆՈՒՏ-ԱՐԾՎԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Կաղնուտ, Դավիթ Բեկ և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում է 722մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ և թիվ 11-12 սահմանակետերով, ժայռի եզրով անցնում 340մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով, անտառի եզրով, սարալանջով և ջրբաժանով անցնում է 844մ, հասնում առվի եզրին տեղադրված թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնելով 373մ, հասնում է Կարակիտու գետի ափին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնելով 450մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 129մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 257 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, սարալանջով, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնելով 514մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով 286մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 30-31 սահմանակետերով, ձորակներով անցնելով 681մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33-37 սահմանակետերով անցնելով 684մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում է ձորակներ, դաշտային ճանապարհը, ժայռի եզրով, թիվ 39-41 սահմանակետերով անցնելով 1215մ, հասնում է Կաղնուտ, Արծվանիկ և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7544մ է:

 

ԿԱՂՆՈՒՏ-ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

 Կաղնուտ, Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1313մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 675մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 7-17 սահմանակետերով անցնում 1630մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 671մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 249մ, հասնում Կաղնուտ, Դավիթ Բեկ և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4538մ է:

 

 

Հավելված 17.38

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՃԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Կարճևան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կուրիս գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեղրի քաղաքային համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն), արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն):

 

ԿԱՐՃԵՎԱՆ-ԿՈՒՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Կարճևան, Կուրիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից , որը գտնվում է Զանգեզուր լեռնաշղթայի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 348մ, հասնում Կարճևան գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1698մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 195մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի արևելք, անցնում 198մ, հասնում 1355.0մ նիշ ունեցող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1252մ, հասնում 1869.9մ նիշ ունեցող «Ստեփանանց գյադակ» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 11 սահմանակետը: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 879մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնելով 786մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 1234.1մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնում 348մ, հասնում 1169.2մ նիշ ունեցող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 551մ, հասնում 1117.4մ նիշ ունեցող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի արևելք, անցնում 131մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 1411մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Կարճևան, Կուրիս գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7797մ է:

 

ԿԱՐՃԵՎԱՆ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Մեղրի քաղաքային, Կարճևան և Կուրիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 271մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 581մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 250մ, հասնում 1176.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Սիգնախի լեռնաշղթայով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 758մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը նույն լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 903մ, հասնում 1118.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 112մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 326մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 411մ, հասնում 1022.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 713մ, հասնում 929.2մ նիշ ունեցող ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17 սահմանակետով անցնելով 1286մ, հատելով երկաթգիծը, ապա ճանապարհը, հասնում Արաքս գետի մոտ գտնվող, Կարճևան գյուղական, Մեղրի քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Իրանի Իսլամական Հանրապետության) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5849մ է:

 

ԿԱՐՃԵՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ԿԱՐՃԵՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

Հավելված 17.39

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿՈՒՐԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Կուրիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գուդեմնիս գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեղրի քաղաքային համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարճևան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն):

 

ԿՈՒՐԻՍ-ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Կուրիս, Գուդեմնիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 942մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 2124մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, ճանապարհի և անտառի եզրով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 1128մ, հասնում Կարճևանի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 467մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 81մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 811մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 142մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 798մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1103մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 1073մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 219մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ջրհավաքով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 162մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, կրկին ջրհավաքով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 247մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 1011մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող Կուրիս, Գուդեմնիս գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11386մ է:

 

ԿՈՒՐԻՍ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Կուրիս, Կարճևան գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 275մ, հասնում 1256.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 248մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Կուրիս, Կարճևան գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 523մ է:

 

ԿՈՒՐԻՍ-ԿԱՐՃԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Կուրիս, Կարճևան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից , որը գտնվում է Զանգեզուր լեռնաշղթայի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 348մ, հասնում Կարճևան գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1698մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 195մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի արևելք, անցնում 198մ, հասնում 1355.0մ նիշ ունեցող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1252մ, հասնում 1869.9մ նիշ ունեցող «Ստեփանանց գյադակ» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 11 սահմանակետը: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 879մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնելով 786մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 1234.1մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնում 348մ, հասնում 1169.2մ նիշ ունեցող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 551մ, հասնում 1117.4մ նիշ ունեցող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի արևելք, անցնում 131մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 1411մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Կուրիս, Կարճևան գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7797մ է:

 

ԿՈՒՐԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

Հավելված 17.40

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱԼԻՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հալիձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շինուհայր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բարձրավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աղվանի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Տանձատափ գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով Տաթև գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Հարժիս գյուղական համայնքին:

 

ՀԱԼԻՁՈՐ-ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հալիձոր, Շինուհայր և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 478մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 359մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 386մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 159մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 497մ, հասնում ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-22 սահմանակետերով անցնում 2024մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 259մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 201մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհի ոլորաններով, թիվ 26-33 սահմանակետերով անցնում 1501մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 529մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 858մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և հարավ-արևելք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1466մ, հասնում է Հալիձոր, Բարձրավան և Շինուհայր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8717մ է:

 

ՀԱԼԻՁՈՐ-ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Հալիձոր, Բարձրավան և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի վտակի ափին, սահմանագիծը վտակով, ապա Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 367մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 375մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 231մ, հասնում ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև հատելով ժայռերը, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 104մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա նորից ժայռերով նույն ուղղությամբ թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 1029մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 941մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որը գտնվում է Որոտան գետի վտակի ափին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 172մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 66մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի գագաթին, այստեղից սահմանագիծը ժայռի գագաթով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 71մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 572մ, հասնում ձորի բերանի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, ապա լանջով, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 836մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ, թիվ 24-31 սահմանակետերով անցնելով 1092մ, հասնում ժայռի գագաթի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 412մ, հասնում Հալիձոր, Աղվանի և Տանձատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7050մ է:

 

ՀԱԼԻՁՈՐ-ԱՂՎԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հալիձոր, Բարձրաշեն և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային «Գոլուկայա» կոչվող եռանկյունաչափական սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 202մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ջրբաժանը, անցնում է 463մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 257մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի եզրին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում Հալիձոր Աղվանի և Տանձատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1199մ է:

 

ՀԱԼԻՁՈՐ-ՏԱՆՁԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Հալիձոր, Տանձատափ և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 690մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում 800մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 519մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից ժայռերով թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1198մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 679մ, հատում է ձորերը, առուն, ժայռի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և անտառի եզրագծով անցնում 610մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 516մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 177մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, նորից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի եզրագծով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում է 778մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 406մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 366մ, հասնում «Գոլուկայա» կոչվող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է Հալիձոր, Տաթև և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետը:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6739մ է:

 

ՀԱԼԻՁՈՐ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Հալիձոր, Տաթև և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 420մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 556մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 503մ, անտառով հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-13 սահմանակետերով անցնում 2909մ, հասնում Հալիձոր, Տանձատափ և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4388մ է:

 

ՀԱԼԻՁՈՐ-ՀԱՐԺԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Հալիձոր, Հարժիս և Շինուհայր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 679մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 549մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնում 956մ, հասնում առվի և ճանապարհի հատման թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 374մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 1566մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ժայռերով և թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնելով 1037մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 646մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 186մ, հատում ձորը և հասնում անտառեզրի թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնում 1134մ, հատելով ձորերը, ձորակները, դաշտային ճանապարհները, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 570մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող Հալիձոր, Հարժիս և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7897մ է:

 

 

Հավելված 17.41

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՐԺԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Հարժիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակներ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շինուհայր գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հալիձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Տաթև գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Լծեն գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Դարպաս գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Որոտան գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Վաղատին գյուղական համայնքին:

 

ՀԱՐԺԻՍ-ԱԿՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Հարժիս, Ակներ և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարալանջին, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 251մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-19 սահմանակետերով անցնում 1123մ, հասնում Հարժիս, Ակներ և Շինուհայր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1374մ է:

 

ՀԱՐԺԻՍ-ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Հարժիս, Շինուհայր և Ակներ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 671մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 2277մ, հատելով ձորը, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1680մ, հատելով ձորեր և դաշտային ճանապարհներ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով, լանջով թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 3291մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-23 սահմանակետերով անցնում 1107մ, հասնում Գորիս-Անգեղակոթ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 533մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 696մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 373մ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից քարակույտերի մոտով, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 546մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 369մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 342մ, հասնում ձորի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 119մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 34-39 սահմանակետերով անցնում 1068մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ լեռնալանջով, թիվ 41-44 սահմանակետերով անցնում է 1895մ, հասնում լեռան ստորոտի դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Հարժիս, Շինուհայր և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14967մ է:

 

ՀԱՐԺԻՍ-ՀԱԼԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Հարժիս, Շինուհայր և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 679մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 549մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնում 956մ, հասնում առվի և ճանապարհի հատման թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 374մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 1566մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ժայռերով և թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնելով 1037մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 646մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 186մ, հատում ձորը և հասնում անտառեզրի թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնում 1134մ, հատելով ձորերը, ձորակները, դաշտային ճանապարհները, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 570մ, հասնում Որոտան գետի ափին տեղադրված Հարժիս, Հալիձոր և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7897մ է:

 

ՀԱՐԺԻՍ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Հարժիս, Տաթև և Լծեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը Որոտան գետի հոսանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-43 սահմանակետերով անցնում 7560մ, հասնում Հարժիս, Տաթև և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7560մ է:

 

ՀԱՐԺԻՍ-ԼԾԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Հարժիս, Լծեն և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Գորիս հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 676մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, լանջով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 976մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լեռնալանջով, թիվ 7-14 սահմանակետերով անցնելով 3031մ, հասնում Շիշթափա լեռան գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 300մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 804մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 794մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-30 սահմանակետերով անցնում 2566մ, հասնում Հարժիս, Լծեն և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9147մ է:

 

ՀԱՐԺԻՍ-ԴԱՐՊԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Հարժիս, Դարպաս և Որոտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1492մ, հասնում Հարժիս, Լծեն և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1492մ է:

 

ՀԱՐԺԻՍ-ՈՐՈՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

 Հարժիս, Որոտան և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 650մ, հատելով ձորակը և դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 525մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 352մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 560մ, հատելով բարձր լարման գիծը, հասնում Հարժիս, Դարպաս և Որոտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2087մ է:

 

ՀԱՐԺԻՍ-ՎԱՂԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

 Հարժիս, Ակներ և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1618մ, հատելով Սյունիքի լեռնաշղթան, ձորեր, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 967մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 2145մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ձորով անցնում է 272մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անցնում է 176մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Հարժիս, Որոտան և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5178մ է:

 

 

Հավելված 17.42

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ձորաստան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վանեք գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Օխտար գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Առաջաձոր գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Կապան քաղաքային համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին:

 

ՁՈՐԱՍՏԱՆ-ՎԱՆԵՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Ձորաստան, Վանեք և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 807մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում է 1716մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, թիվ 9-18 սահմանակետերով անցնելով 1758մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1464մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևելք, թիվ 24-27 սահմանակետերով անցնում է 1716մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ, թիվ 29 սահմանակետով անցնում է 613մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է արևելք, անցնում է 109մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, թիվ 32-36 սահմանակետերով անցնում է 624մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, թիվ 38-42 սահմանակետերով անցնում է 1511մ, հասնում Ձորաստան, Վանեք և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10318մ է:

 

ՁՈՐԱՍՏԱՆ-ՕԽՏԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ձորաստան, Օխտար և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում է 468մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 59մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 65մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 68մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 99մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 213մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնում 677մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 270մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, Չանախչի գետով, թիվ 24-33 սահմանակետերով անցնում 1422մ, հասնում Ձորաստան, Օխտար և Առաջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3714մ է:

 

ՁՈՐԱՍՏԱՆ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Ձորաստան, Առաջաձոր և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2336մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 176մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 231մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 320մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 528մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 258մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 543մ, հասնում Ձորաստան, Առաջաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4392մ է:

 

ՁՈՐԱՍՏԱՆ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Ձորաստան, Առաջաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 110մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 180մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 163մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, կրկին թեքվում հարավ և անցնելով 190մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 201մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 423մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով անցնում 200մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով անցնում 555մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա անտառեզրի ոլորաններով թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում գետակը և թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնելով 1182մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 492 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 483մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 191մ, հասնում ժայռի գագաթին տեղադրված թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 141մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, ժայռերի գագաթներով, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում բնակավայրի հարավարևելյան եզրագծի մոտ տեղադրված թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում գետակը, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 354մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 253մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 396մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, քիչ դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 245մ, հասնում գետի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհների հատման տեղով, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 1401մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 674մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 579մ, հասնում ձորի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 41 սահմանակետին, այստեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով և ճանապարով, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 827մ, հասնում ժայռի գլխին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերի գլխով հատելով գետը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Ձորաստան, Լեռնաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10767մ է:

 

ՁՈՐԱՍՏԱՆ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

 Ձորաստան, Լեռնաձոր և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում է 1398մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 725մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 396մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 873մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 1023մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 308մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում է 588մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ձորով, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում է 1862մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1365մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով շրջանցում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա արևելք, թիվ 20-31 սահմանակետերով անցնում 3800մ, հասնում Ձորաստան, Լեռնաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12638մ է:

 

 

Հավելված 17.43

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՃԱԿԱՏԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ճակատեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շիկահող գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծավ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Գեղանուշ գյուղական համայնքին:

 

ՃԱԿԱՏԵՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՃԱԿԱՏԵՆ-ՇԻԿԱՀՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ճակատեն, Շիկահող գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 31 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 302մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 661մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 109մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անտառի եզրագծով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 410մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 400մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 776մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 192մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք թիվ 15 սահմանակետով անցնում 440մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ձորը և թիվ 17-22 սահմանակետերով անցնում 1889մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է հյուսիս-արևելք, միանում գետակին, ապա թեքվում է արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 25-33 սահմանակետերով անցնում 2314մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 16750մ, հասնում Շիկահող, Ճակատեն և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 24525 մ է:

 

ՃԱԿԱՏԵՆ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ծավ, Ճակատեն և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այդտեղից ջրբաժանով սահմանագիծը թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնում է 1272մ, հասնում դաշտային ճանապարհի վրա տեղադրված թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անցնում է 536մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 263մ, հասնում Ծավ, Ճակատեն և Շիկահող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2199մ է:

 

ՃԱԿԱՏԵՆ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Լեռնաձոր, Ճակատեն և Գեղանուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 2094մ, հատելով ժայռերը, հասնում Լեռնաձոր, Ճակատեն և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2094մ է:

 

ՃԱԿԱՏԵՆ-ԳԵՂԱՆՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Ճակատեն, Գեղանուշ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում է 1601մ, հասնում բլրի վրա տեղադրված թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 383մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 405մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 189մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը նորից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը անտառապատ լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնում է 1802մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 70մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով, թիվ 27-42 սահմանակետերով անցնում է 2579մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 282մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող աղբյուրի մոտ տեղադրված թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լեռնալանջով, թիվ 45-54 սահմանակետերով անցնում 793մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 56-68 սահմանակետերով անցնում է 1566մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 70-73 սահմանակետերով անցնում է 1221մ, հասնում Ճակատեն, Գեղանուշ և Լեռնաձոր, գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12021մ է:

 

 

Հավելված 17.44

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄՈՒՑՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Մուցք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շաղատ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Բալաք գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բռնակոթ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն):

 

ՄՈՒՑՔ-ՇԱՂԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Մուցք, Շաղատ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 4168մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 7004մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 460մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 63մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 17-27 սահմանակետերով անցնում 1000մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորեր, թիվ 29-39 սահմանակետերով անցնում է 1289մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 41-45 սահմանակետերով անցնում 749մ, հասնում Շաղատ գետի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը Շաղատ գետով, թիվ 47-74 սահմանակետերով անցնում է 5735մ, հասնում է թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 274մ, հասնում Մուցք, Շաղատ, Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20742մ է:

 

ՄՈՒՑՔ-ԲԱԼԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Մուցք, Շաղատ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 916մ, հասնում Բռնակոթ-Շաղատ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 324մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 186մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 363 մ, հասնում է Մուցք, Բալաք, Բռնակոթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1789մ է:

 

ՄՈՒՑՔ-ԲՌՆԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Մուցք, Բռնակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 330մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և թիվ 2 սահմանակետով անցնում 282մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, թիվ 4-12 սահմանակետերով անցնում է 2463մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 146մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում գետը, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում 1358մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 707մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում գետը, ջրբաժանը և թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնելով 1556մ, հասնում է ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնելով 1132մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում ջրբաժաններ, գետեր, թիվ 27-35 սահմանակետերով անցնում է 1038մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում ջրբաժանը, դաշտային ճանապարհը, թիվ 37-55 սահմանակետերով անցնում 2840մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով անցնում է 139մ, հասնում Մուցք, Բռնակոթ, գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12587մ է:

 

ՄՈՒՑՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

Հավելված 17.45

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ներքին Հանդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սրաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նռնաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ծավ գյուղական համայնքին:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ-ՍՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Ներքին Հանդ, Սրաշեն և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը «Թունին-արտ» կոչվող եռանկյունաչափական կետն է, սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ջրբաժանով անցնում 223մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհը, անցնում է 624մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում ձորեր և գետեր, անցնում է 951մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 267մ, հասնում Ներքին Հանդ, Սրաշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2065մ է:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ-ՆՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Ներքին Հանդ, Ծավ և Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2367.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 438մ, հասնում 2149.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 493մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 600մ, հասնում 2124մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնելով 1941մ, հասնում 2049.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 888մ, հասնում 2178.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 828մ, հասնում 2121.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 478մ, հասնում 2122.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 248մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 1157մ, հասնում 2270.0մ նիշ ունեցող Բարթազ բարձունքի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 423մ, հասնում Ներքին Հանդ, Նռնաձոր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7982մ է:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

 Ներքին Հանդ, Ծավ և Սրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 293մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 312մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 803մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի եզրին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Խաչինչայ գետը, անցնում 247մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 803մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 796մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, գետով անցնում 2620մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 386մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 609մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 183մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 823մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 398 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 1069մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 300մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 296մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 505մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 315մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 457մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 644մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 358մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհին զուգահեռ թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 125մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 35-38 սահմանակետերով անցնում 319մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 40-47 սահմանակետերով անցնում 628 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 554մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 52-59 սահմանակետերով անցնում 930մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 61-64 սահմանակետերով անցնում 691մ, հասնում Ներքին Հանդ, Ծավ և Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15980մ է:

 

 

Հավելված 17.46

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԺԴԵՀ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Նժդեհ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տորունիք գյուղական համայնքին, արևելքից՝ «Բ»-«Գ» հատվածով` Դաստակերտ քաղաքային համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Բնունիս գյուղական համայնքին:

 

ՆԺԴԵՀ-ՏՈՐՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 Նժդեհ, Տորունիք և Բնունիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Կուրդ-լոզուգյունեյ սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1410մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, ջրբաժանով անցնում 460մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևելք, կրկին ջրբաժանով անցնում է 322մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թեք լանջով անցնում է 571մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատելով Այրի գետը, անցնում է 720մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որը գտնվում է առվի եզրին, այստեղից սահմանագիծը առվով թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 8-18 սահմանակետերով անցնում է 1046մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատելով փլվածքներ, թիվ 20 սահմանակետով անցնում է 416մ, հասնում ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 22 սահմանակետով անցնում է 652մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այդտեղից կրկին ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 1054մ, հասնում Նժդեհ, Տորունիք գյուղական համայնքների և Դաստակերտ քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6651մ է:

 

ՆԺԴԵՀ-ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Նժդեհ, Տորունիք գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում փլվածքներ, ձորով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1149մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով հատում միջհամայնքային ճանապարհը և Կիշկոլտի գետը, անցնում 311մ, հասնում թիվ 11սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում 724մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում 827մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից կրկին թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 413մ, հասնում է Այրի գետի ափին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ջրբաժանը, թիվ 27-33 սահմանակետերով անցնում է 2045մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 541մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, հատելով ձորակը, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 440մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 539մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 567մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1014մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 443մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 526մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, ապա ձորակով, թիվ 46-51 սահմանակետերով անցնում 2092մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատելով բարձունքներ, բլուրներ և ձորակներ, թիվ 53-95 սահմանակետերով անցնում է 2589մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 96 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 97-99 սահմանակետերով անցնում 147մ, հասնում թիվ 100 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, բարձունքներով, թիվ 101-125 սահմանակետերով անցնում է 2888մ, հասնում թիվ 126 սահմանակետին: Թիվ 126 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 127-136 սահմանակետերով անցնում 1265մ, հասնում Նժդեհ գյուղական, Դաստակերտ քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18520մ է:

 

ՆԺԴԵՀ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՆԺԴԵՀ-ԲՆՈՒՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա»

 

 Նժդեհ, Բնունիս և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 888մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 633մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, նույն ուղղությամբ թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 502մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 877մ, հատում դաշտային ճանապարհը, ձորակը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 484մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ջրբաժանը և ձորով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 1226մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, հետո թեքվում է արևմուտք, անցնում 224մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում է 819մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում 826մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 767մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է բլրի գագաթին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ, առուներ և թիվ 17-23 սահմանակետերով անցնում 1873մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 241մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-49 սահմանակետերով անցնում է 3127մ, հասնում Նժդեհ, Բնունիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13536մ է:

 

 

Հավելված 17.47

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նորաշենիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շրվենանց գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Եղեգ գյուղական համայնքին , հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աճանան գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կապան քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Առաջաձոր գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ՇՐՎԵՆԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Նորաշենիկ, Ներքին Խոտանան և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 876մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 500մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 190մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 411մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում է 350մ, հասնում Նորաշենիկ, Եղեգ և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2327մ է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ԵՂԵԳ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նորաշենիկ, Եղեգ և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ և թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 2003մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-11 սահմանակետերով, լեռնաշղթայով և ջրբաժանով անցնում 1547մ, հասնում Նորաշենիկ, Եղեգ և Խալաջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3550մ է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ԱՃԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Նորաշենիկ, Աճանան և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ձախակողմյան վտակի ափին, սահմանագիծը այդ վտակով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետում հատում է Երևան-Կապան խճուղին, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 845մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 107մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 71մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետում հատում է Երևան-Կապան խճուղին, անցնում 176մ, հասնում Նորաշենիկ, Աճանան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ » հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1199մ է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Նորաշենիկ, Առաջաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 402մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով նույն ուղղությամբ անցնում է 268մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորի ոլորապտույտներով, թիվ 3-12 սահմանակետերով անցնում է 1381մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, կրկին ձորի ոլորաններով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում է 874մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, հետո հյուսիս և թիվ 18 սահմանակետով անցնում 196մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 418մ, հասնում Նորաշենիկ, Աճանան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3539մ է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Նորաշենիկ, Առաջաձոր և Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 1-23 սահմանակետերով անցնում 2701մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 259մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 223մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 180մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 398մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 122մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ ձորով անցնում է 425մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 473մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 56մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անտառի եզրով, թիվ 35-41 սահմանակետերով անցնում 417մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 43-50 սահմանակետերով անցնում 297մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 124մ, հասնում Նորաշենիկ, Առաջաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5675մ է:

 

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ՆԵՐՔԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Նորաշենիկ, Ներքին Խոտանան և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Չանախչի գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 257մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 266մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 715մ, հասնում Նորաշենիկ, Ներքին Խոտանան և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1372մ է:

 

 

Հավելված 17.48

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Նորավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վաղատին գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Աղիտու գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՆՈՐԱՎԱՆ-ՎԱՂԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Նորավան, Վաղատին գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնելով 3957մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13-37 սահմանակետերով անցնելով 3390մ, հասնում է Գորիս գնացող խճուղու եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը Նորավան գնացող ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 39-52 սահմանակետերով անցնում 3070մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև ձորով թեքվում է դեպի հարավ, հատում Աղիտու-Որոտան միջհամայնքային ճանապարհը և թիվ 54-67 սահմանակետերով անցնելով 1460մ, հասնում է գետերի հատման տեղում գտնվող Նորավան, Վաղատին և Աղիտու գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11877մ է:

 

ՆՈՐԱՎԱՆ-ԱՂԻՏՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

 Նորավան, Աղիտու գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 8468մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 252մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 87մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնում է 295մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 1023 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թիվ 14 սահմանակետով անցնում է 562մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում է 760մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 21-44 սահմանակետերով անցնում 3352մ, հասնում Գորիս գնացող խճուղու եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը Նորավան գնացող ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 46-52 սահմանակետերով անցնում է 1121մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, հետո ձորով թեքվում է հարավ, հատում Աղիտու, Նորավան ճանապարհը, թիվ 54-76 սահմանակետերով անցնում 2464մ, հասնում թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով Աղիտու-Վաղատին միջհամայնքային ճանապարհը, ձորով անցնում է 2070մ, հասնում Նորավան, Աղիտու և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20454մ է:

 

 

Հավելված 17.49

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղի գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քաջարան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հյուսիս-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Դաստակերտ քաղաքային համայնքին, «Ե»-«Ա» հատվածով` Լոր գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ-ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Նոր Աստղաբերդ, Լոր և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 155մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 2-7 սահմանակետերով անցնում 805մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և անտառի եզրով, թիվ 9-19 սահմանակետերով անցնում 676մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնում է 857մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 264մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի եզրին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով, թիվ 31-46 սահմանակետերով անցնում է 2836մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48-49 սահմանակետերով անցնում 1059մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 51-52 սահմանակետերով անցնում 484մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորեր, առուներ, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 935մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 620մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 194մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 58-63 սահմանակետերով անցնում է 2042մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 219մ, հասնում է թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անդունդի եզրով, թիվ 66 սահմանակետով անցնելով 904մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին, որտեղ միանում է Կարաբաղչայ գետի աջակողմյան վտակին, որից հետո սահմանագիծը վտակով նույն ուղղությամբ, ապա թեքվելով արևելք` հատում է Կարաբաղչայ գետը, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, շրջանցելով ժայռերը, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 68-77 սահմանակետերով անցնում 3172մ, հասնում ժայռեզրի թիվ 78 սահմանակետին: Թիվ 78 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թփուտների եզրով, թիվ 79-83 սահմանակետերով անցնում է 1899մ, հասնում թիվ 84 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 85 սահմանակետով անցնում 463մ, հասնում թիվ 86 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 87-89 սահմանակետերով, Գեղի բնակավայրի եզրով անցնում 1487մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա անտառի եզրով, լեռան լանջով, խիստ կտրտված ռելիեֆով, թիվ 91-107 սահմանակետերով անցնում 5135մ, հասնում թիվ 108 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, անտառի բացատով անցնում 590մ, հասնում թիվ 109 սահմանակետին, ապա հատում է ձորը և կրկին անտառի եզրով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 110-118 սահմանակետերով անցնում է 1077մ, հասնում է թիվ 119 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 355մ, հասնում է թիվ 120 սահմանակետին: Թիվ 120 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 121 սահմանակետով, դաշտային ճանապարհով անցնում է 397մ, հասնում թիվ 122 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ձորով անցնում 451մ, հասնում թիվ 123 սահմանակետին: Թիվ 123 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 124-127 սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում է 740մ, հասնում թիվ 128 սահմանակետին: Թիվ 128 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա ձորով թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 129-130 սահմանակետերով անցնում է 386մ, հասնում թիվ 131 սահմանակետին: Թիվ 131 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 132 սահմանակետով անցնում 787մ, հասնում է թիվ 133 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 134 սահմանակետով անցնում 310մ, հասնում թիվ 135 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 136-141 սահմանակետերով անցնում 1517մ, հասնում թիվ 142 սահմանակետին: Թիվ 142 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 143-145 սահմանակետերով անցնում 1330մ, հասնում թիվ 146 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 311մ, հասնում թիվ 147 սահմանակետին: Թիվ 147 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 148 սահմանակետով անցնում 872մ, հասնում է թիվ 149 սահմանակետին: Թիվ 149 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 50-51 սահմանակետերով անցնում 752մ, հասնում է Նոր Աստղաբերդ, Գեղի և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 34081մ է:

 

ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Աստղաբերդ, Քաջարան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 5743մ, հասնում Նոր Աստղաբերդ, Քաջարան և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5743մ է:

 

ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ-ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Նոր Աստղաբերդ, Լոր գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով ձորակներ, բարձունքներ, առուներ, թիվ 1-35 սահմանակետերով անցնելով 2446մ, հասնում է Նոր Աստղաբերդ գյուղական, Դաստակերտ քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2446մ է:

 

ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ-ԼՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Նոր Աստղաբերդ, Լոր և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 1914մ, հասնում Նոր Աստղաբերդ, Լոր գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1914մ է:

 

 

Հավելված 17.50

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Շաղատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գորայք գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծղուկ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Սառնակունք գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Սպանդարյան գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Անգեղակոթ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Բալաք գյուղական համայնքին, հարավից «Է»-«Ը» հատվածով` Մուցք գյուղական համայնքին, «Ը»-«Թ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Թ»-«Ա» հատվածով` Վայոց ձորի մարզին:

 

ՇԱՂԱՏ-ԳՈՐԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

Շաղատ, Գորայք գյուղական համայնքների և Վայոց ձորի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 4366մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 605մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 1866մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 306մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 490մ, հասնում Շաղատ, Գորայք և Ծղուկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7633մ է:

 

ՇԱՂԱՏ-ԾՂՈՒԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Շաղատ, Գորայք և Ծղուկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը և գետը` անցնում է 1406մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 1261մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 1083մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 647մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով ձորը, գետը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում է 1565մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1879մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 545մ, հասնում է Գորայք, Սառնակունք և Շաղատ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8386մ է:

 

ՇԱՂԱՏ-ՍԱՌՆԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Շաղատ, Սպանդարյան և Սառնակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 723 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով, ջրբաժանով, ձորով անցնում 1123 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 540 մ, հասնում Շաղատ, Սառնակունք և Ծղուկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2386 մ է:

 

ՇԱՂԱՏ-ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Շաղատ, Սպանդարյան և Անգեղակոթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 723մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 950մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հատելով ջրբաժանը, ձորով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 1040մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող Շաղատ, Սպանդարյան և Սառնակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2713մ է:

 

ՇԱՂԱՏ-ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ»

 

 Շաղատ, Անգեղակոթ և Սպանդարյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ, հատում Անգեղակոթ տանող ճանապարհը, հասնում է Որոտան գետի Արիգլիջուր վտակին, ապա Որոտան գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 4899մ, հասնում Շաղատ, Անգեղակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4899մ է:

 

ՇԱՂԱՏ-ԲԱԼԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է»

 

 Շաղատ, Անգեղակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 232մ, հասնում է Բալաք միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, հետո հարավ-արևելք, հատում է ջրբաժանը և թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում է 1484մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 625մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 327մ, հասնում է Շաղատ, Բալաք և Մուցք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2668մ է:

 

ՇԱՂԱՏ-ՄՈՒՑՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

 Շաղատ, Մուցք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 4168մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 7004մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 460մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 63մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 17-27 սահմանակետերով անցնում 1000մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորեր, թիվ 29-39 սահմանակետերով անցնում է 1289մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 41-45 սահմանակետերով անցնում 749մ, հասնում Շաղատ գետի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը Շաղատ գետով, թիվ 47-74 սահմանակետերով անցնում է 5735մ, հասնում է թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 274մ, հասնում Շաղատ, Մուցք և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20742մ է:

 

ՇԱՂԱՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

 «Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՇԱՂԱՏ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա»

 

 «Թ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանի հետ:

 

 

Հավելված 17.51

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Շաքի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Իշխանասար գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Սիսիան քաղաքային համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Բռնակոթ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Անգեղակոթ գյուղական համայնքին:

 

ՇԱՔԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՇԱՔԻ-ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Շաքի, Իշխանասար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 791մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը նույն ճանապարհով, թիվ 5-23 սահմանակետերով անցնում է 1058մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 131մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ, անցնում 229մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով հատելով ձորակներ, առուներ, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ, թիվ 27-80 սահմանակետերով անցնում է 4140մ, հասնում թիվ 81 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 81 սահմանակետով անցնում 1011մ, հասնում թիվ 83 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 893մ, հասնում 84 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 278մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին, հետո գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 86-90 սահմանակետերով անցնում է 1409մ, հասնում թիվ 91 սահմանակետին: Թիվ 91 սահմանակետից սահմանագիծը հատվում է Սիսիանի ջրանցքի հետ, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 92-109 սահմանակետերով հատում Անգեղակոթ-Շաքի միջհամայնքային ճանապարհը և անցնում է 3795մ, հասնում Որոտան գետի եզրին գտնվող թիվ 110 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 934մ, հասնում թիվ 122 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 167մ, հասնում Գորիս տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Շաքի, Իշխանասար գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14836մ է:

 

ՇԱՔԻ-ՍԻՍԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

 Շաքի, Իշխանասար գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 403մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով Սիսիան-Շաքի խճուղին, թիվ 3-8 սահմանակետերով անցնում է 2258մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 704մ, հատելով Շաքի գնացող ճանապարհը, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվելով դեպի հյուսիս, ապա արևմուտք, թիվ 11-29 սահմանակետերով անցնում է 2632մ, հասնում Շաքի, Բռնակոթ գյուղական համայնքների և Սիսիան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5997մ է:

 

ՇԱՔԻ-ԲՌՆԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե»

 

 Շաքի, Բռնակոթ և Անգեղակոթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը գետով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 1784մ, հասնում Շաքի, Բռնակոթ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1784մ է:

 

ՇԱՔԻ-ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա»

 

 Շաքի, Անգեղակոթ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 738մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 731մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով, հատելով ձորակներ, առուներ և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում է 4430մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհին զուգահեռ թիվ 9-47 սահմանակետերով հատում է ձորակներ, ջրբաժաններ, անցնում 4579մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 131մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 429մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 663մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թիվ 52 սահմանակետով անցնելով 229մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից թեքվում է հարավ, անցնում է 261մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է հարավ, թիվ 55-57 սահմանակետերով անցնում 413մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը հատվում է Սիսիանի ջրանցքի հետ, թիվ 59-91 սահմանակետերով անցնում է 4831մ, հասնում թիվ 92 սահմանակետին: Թիվ 92 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է Անգեղակոթ-Շաքի գնացող միջհամայնքային ճանապարհը և թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 93-104 սահմանակետերով անցնում է 1983մ, հասնում թիվ 105 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 313մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող Շաքի, Անգեղակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19731մ է:

 

 

Հավելված 17.52

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԵՆԱԹԱՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Շենաթաղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տաթև գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Սվարանց գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Տաթև գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղի գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Լոր գյուղական համայնքին:

 

ՇԵՆԱԹԱՂ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ»

 

 Շենաթաղ, Տաթև և Լոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լեռան լանջով թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 919մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 789մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում է 1043մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 274մ, հասնում Շենաթաղ, Տաթև և Սվարանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3025մ է:

 

ՇԵՆԱԹԱՂ-ՍՎԱՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ»

 

 Շենաթաղ, Սվարանց և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում թիվ 8 եռանկյունաչափական «Գյամբել» կոչվող սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 615մ, հասնում լեռնանցքի մոտ գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 601մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում է 466մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, հատում ջրբաժանը, առուները, ձորակները, լեռան լանջով, թիվ 15-18 սահմանակետերով հատում գետը և անցնելով 2224մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 681մ, հասնում Շենաթաղ, Գեղի և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6193մ է:

 

ՇԵՆԱԹԱՂ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ»

 

 Շենաթաղ, Գեղի և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 662մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 509մ, հասնում Շենաթաղ, Տաթև և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1171մ է:

 

ՇԵՆԱԹԱՂ-ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե»

 

 Շենաթաղ, Գեղի և Լոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 416մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք լանջերով, թիվ 7-28 սահմանակետերով անցնում է 2557մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 30-48 սահմանակետերով անցնելով 1785մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, կորագծով, թիվ 50-55 սահմանակետերով անցնում է 697մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, բարձունքներով, թիվ 57-67 սահմանակետերով անցնում 1938մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 69-80 սահմանակետերով անցնում է 1127մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 82-87 սահմանակետերով անցնում է 835մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 89-104 սահմանակետերով անցնում է 1963մ, հասնում է թիվ 105 սահմանակետին, այդտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 106-108 սահմանակետերով անցնում 1259մ, հասնում է թիվ 109 սահմանակետին: Թիվ 109 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում է 96մ, հասնում է թիվ 110 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 111-112 սահմանակետերով հատում է դաշտային ճանապարհը և ձորակներով անցնում է 477մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 113 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, կորագծով, թիվ 114-117 սահմանակետերով անցնում է 767մ, հասնում է թիվ 118 սահմանակետին: Թիվ 118 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, բլրագագաթներով, թիվ 119-126 սահմանակետերով անցնում 662մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, կրկին հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ, թիվ 128-131 սահմանակետերով անցնում է 312մ, հասնում թիվ 132 սահմանակետին: Թիվ 132 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 268 մ, հասնում Շենաթաղ, Գեղի և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15159մ է:

 

ՇԵՆԱԹԱՂ-ԼՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա»

 

 Տաթև, Լոր և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 814մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանը և առվով անցնում է 242մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ճանապարհի և ջրբաժանի հատման տեղում: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 6-12 սահմանակետերով անցնելով 2215մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը ջրբաժան առվով, թիվ 14-18 սահմանակետերով անցնում է 1916մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 332մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 475մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 331մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 305մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնում է 1153մ, հասնում Շենաթաղ-Լոր միջհամայնքային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք և թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում է 388մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 115մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 211 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 514մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 512մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 39-41 սահմանակետերով անցնում է 1806մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 476մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 1155մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր, ճանապարհներ, թիվ 46 սահմանակետով անցնում է 1278մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում է 587 մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, կրկին հատում է ջրբաժանը, անցնելով 596 մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 1313 մ, հատելով ձորեր, ջրբաժաններ և ճանապարհներ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 475մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 605մ, հասնում է Շենաթաղ գետի ափին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1900մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 54-67 սահմանակետերով անցնում է 538մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 166մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորեր, դաշտային ճանապարհներ և առուներ` անցնում է 444մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, բարձունքներով հատելով ձորակներ, առուներ, թիվ 71-73 սահմանակետերով անցնում է 685մ, հասնում Շենաթաղ, Գեղի և Լոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21655մ է:

 

 

Հավելված 17.53

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԻԿԱՀՈՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Շիկահող գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սրաշեն և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծավ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ճակատեն գյուղական համայնքին:

 

ՇԻԿԱՀՈՂ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՇԻԿԱՀՈՂ-ՍՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Շիկահող, Սրաշեն և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անտառի եզրով անցնելով 181մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 526մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնելով 1602մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում լեռնալանջեր, ձորեր ու ձորակներ, թեքվում հյուսիս-արևելք և դաշտային ճանապարհով անցնում 6033մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում 1134մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 145մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անտառի եզրով անցնելով 488մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 15 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնելով 854մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 210մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 712մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որը գտնվում է Շիկահող գետի եզրին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք և թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնելով 710մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնելով 275մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնելով 434մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 33-39 սահմանակետերով անցնելով 1079մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 153մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-44 սահմանակետերով անցնում 609մ, հասնում է Շիկահող, Սրաշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14992մ է:

 

ՇԻԿԱՀՈՂ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Շիկահող, Ծավ և Ճակատեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 286մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1342մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8-17 սահմանակետերով անցնում 2901մ, հասնում Շիկահող, Ծավ և Սրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4699մ է:

 

ՇԻԿԱՀՈՂ-ՃԱԿԱՏԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

 Շիկահող, Ճակատեն գյուղական և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 31մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 302մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 661մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 109մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անտառի եզրագծով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 410մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 400մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 776մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 192մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 440մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ձորը և թիվ 17-22 սահմանակետերով անցնում 1889մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է հյուսիս-արևելք, միանում գետակին, ապա թեքվում է արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 25-33 սահմանակետերով անցնում 2314մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 16750մ, հասնում Շիկահող, Ճակատեն և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 24525մ է:

 

 

Հավելված 17.54

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Շինուհայր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակներ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գորիս քաղաքային համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Խոտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Որոտան գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Բարձրավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Հալիձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Հարժիս գյուղական համայնքին:

 

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ԱԿՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Շինուհայր, Հարժիս և Ակներ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհներ և փոքրիկ ձորակներ, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում է 736մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, առուներ, թիվ 10-34 սահմանակետերով անցնում է 1911մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որը գտնվում է թմբի վրա: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում է 422մ, հասնում հաջորդ թմբի գագաթին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջերով, ձորակներով, թիվ 37-39 սահմանակետերով անցնում 1576մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 549մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից լանջերով, բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 2691մ, հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է արևելք, անցնում 1071մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 46-50 սահմանակետերով անցնում 1696մ, հասնում գետի ափին գտնվող Շինուհայր, Ակներ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10652մ է:

 

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ԳՈՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Շինուհայր, Ակներ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 75մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ, անցնում 148մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-10 սահմանակետերով անցնում 1156մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում գետը, դաշտային ճանապարհով անցնում 184մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 77մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 247մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, թեքվում է հարավ, անցնում 49մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 562մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 670մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 665մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 204մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 1110մ, հասնում Անգեղակոթ-Գորիս միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով գետակը, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 224մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 425մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 199մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 688մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 93մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնում 1021մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 574մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 85մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 317մ, հասնում Շինուհայր, Խոտ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9170մ է:

 

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ԽՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Շինուհայր, Խոտ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 100մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 282մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 166մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1182մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է նույն ուղղությամբ, քարակույտերի և լճի կողքով, թիվ 8-29 սահմանակետերով անցնում 4329մ, հատելով Շինուհայրից դուրս եկող ճանապարհը, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 73մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է 353մ, հատելով ժայռեր, հասնում ժայռի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, կրկին հատելով ժայռերը, անցնում 575մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, անտառի եզրով, ձորով, ճանապարհով, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 788մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 564մ, հասնում ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ժայռեր, ձորակներ, անցնում 783մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 274մ, հասնում Շինուհայր, Որոտան և Խոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9469մ է:

 

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ՈՐՈՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Շինուհայր, Որոտան և Խոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 111մ, հասնում Շինուհայր, Որոտան և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 111մ է:

 

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Շինուհայր, Որոտան և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 528մ, հատելով ձորեր, ձորակներ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 278մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 917մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-17 սահմանակետերով անցնում 1587մ, հասնում Շինուհայր, Հալիձոր և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3310 մ է:

 

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ՀԱԼԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Շինուհայր, Հալիձոր և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 478մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 359մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 386մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 159մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 497մ, հասնում ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-22 սահմանակետերով անցնում 2024մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 259մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 201մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհի ոլորաններով, թիվ 26-33 սահմանակետերով անցնում 1501մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 529մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 858մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և հարավ-արևելք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1466մ, հասնում է Շինուհայր, Հալիձոր և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8717մ է:

 

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ՀԱՐԺԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Շինուհայր, Հարժիս և Ակներ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 671մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 2277մ, հատելով ձորը, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1680մ, հատելով ձորեր և դաշտային ճանապարհներ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով, լանջով թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 3291մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-23 սահմանակետերով անցնում 1107մ, հասնում Գորիս-Անգեղակոթ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 533մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 696մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 373մ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից քարակույտերի մոտով, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 546մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 369մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 342մ, հասնում ձորի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 119մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 34-39 սահմանակետերով անցնում 1068մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ լեռնալանջով, թիվ 41-44 սահմանակետերով անցնում է 1895մ, հասնում լեռան ստորոտի դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Շինուհայր, Հարժիս և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14967մ է:

 

 

Հավելված 17.55

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇՎԱՆԻՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Շվանիձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծավ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նռնաձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն) արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ալվանք գյուղական համայնքին:

 

ՇՎԱՆԻՁՈՐ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Շվանիձոր, Ալվանք և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 500մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից թամբով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 641մ, հասնում 2825.8 նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 870մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 188մ, հասնում 2621մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 410մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 412մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 384մ, հասնում 2447.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով անցնում է 359մ, հասնում թամբի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է 475մ, հասնում 2431.0մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 922մ, ջրբաժանով հասնում 2329.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 295մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, հատում 2232մ նիշ ունեցող լեռնանցքը, անցնում 601մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով անցնում է 164մ, հասնում 2313.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից նույն ջրբաժանով անցնելով 186մ` հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 382մ, հասնում 2356.0մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 558մ, հատելով թամբը, հասնում 2366.9մ նիշ ունեցող Գյումարանդաղ բարձունքի վրա գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 159մ, հասնում նույն բլրի հյուսիսային մասում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 431մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով նույն ուղղությամբ անցնում է 240մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 323մ, հասնում 2059.0 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 570մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23, 24 սահմանակետերով անցնելով 646մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 1098մ, հասնում 2373.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Շվանիձոր, Ծավ և Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11114մ է:

 

ՇՎԱՆԻՁՈՐ-ՆՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Շվանիձոր, Նռնաձոր և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 2373մ նիշ ունեցող «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 2263մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 3032մ, հատելով ձորակներ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 397մ, հասնում 1321.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 747մ, հասնում 1249.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 852մ, հասնում 1260.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 878մ, հասնում 1028.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 1340մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 364մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 967մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1037մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 671մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 248մ, հասնում Նռնաձոր, Շվանիձոր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12795մ է:

 

ՇՎԱՆԻՁՈՐ –ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՇՎԱՆԻՁՈՐ-ԱԼՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Շվանիձոր, Ալվանք և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1980մ, հասնում 2103.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով, 1921.0մ նիշ ունեցող բարձունքով անցնում 1365մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 918մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 56մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 928մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 1150մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է արևելք, անցնում 613մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում 1333.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 541մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 364մ, հասնում 1252.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 1169մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 312մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 206մ, հասնում հաջորդ բլրի վրա գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում է 2122մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32-33 սահմանակետերով անցնում 1724մ, հասնում Շվանիձոր, Ալվանք գյուղական համայնքների և պետական սահման (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14440մ է:

 

 

Հավելված 17.56

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇՈՒՌՆՈՒԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Շուռնուխ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սևաքար գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Եղեգ գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով Վերին Խոտանան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Տանձավեր գյուղական համայնքին, «Է»-«Ա» հատվածով` Բարձրավան գյուղական համայնքին:

 

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Շուռնուխ, Դավիթ Բեկ և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառով, առվով անցնում 1855մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, անցնում 212մ, հասնում Շուռնուխ, Դավիթ-Բեկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2067մ է:

 

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Շուռնուխ, Սևաքար և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1619մ, հասնում Շուռնուխ, Սևաքար, և Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1619մ է:

 

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Շուռնուխ, Եղեգ և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 60մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-4 սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում է 746մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 182մ, հասնում Շուռնուխ, Եղեգ և Վերին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 988մ է:

 

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Շուռնուխ, Վերին Խոտանան և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 608մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 282մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 374մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով անցնում 377մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով անցնում է 4004մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում 1314մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 192մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 106մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով, թիվ 17 սահմանակետով անցնում է 252մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 103մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվում է արևելք, անցնում 194մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 191մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, լանջերով, բլուրների գագաթներով, թիվ 22-31 սահմանակետերով անցնում 1675մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով, թիվ 33-35 սահմանակետերով անցնում 939մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 530մ, հասնում Շուռնուխ, Վերին Խոտանան և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11139մ է:

 

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»