Համարը 
N 277
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1999.05.06/11(77)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
03.05.1999
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.05.1999
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
03.05.1999
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.05.1999
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
21.02.2005

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 «ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
3 մայիսի 1999 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

3 մայիսի 1999 թվականի N 277
քաղ. Երևան

 

ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի ապրիլի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում միավորների միջազգային համակարգի միավորների կիրառման, դրանց անվանումների և պայմանանշանների մասին» N 260 որոշման 2-րդ կետին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել մեծությունների միավորների և պայմանական սանդղակների կիրառման կանոնները (կցվում է):

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Դարբինյան

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 1999 թվականի
մայիսի 3-ի N 277 որոշմամբ

 

Մեծությունների միավորների ԵՎ պայմանական սանդղակների կիրառման կանոնները

 

I. Մեծությունների միավորները կիրառելու կանոնները

 

1. Նորմատիվ փաստաթղթերում և հրատարակություններում մեծությունների արժեքներն արտահայտվում են ՍԻ միավորներով:

2. Չափման միջոցների վերաբերյալ նորմատիվ փաստաթղթերում նշված չափման միջոցների աստիճանավորումն իրականացվում է ՍԻ միավորներով:

3. Եթե արտադրանքի բնութագրման համար թույլատրվում են տարբեր միավորներ, ապա կիրառվող մեծության միավորը որոշվում է արտադրողի և պատվիրատուի փոխհամաձայնությամբ:

4. Այլ երկրների հետ համագործակցության միջազգային կազմակերպությունների գործունեությանը մասնակցելու ժամանակ, ինչպես նաև արտահանվող արտադրանքի վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական և այլ փաստաթղթերում կիրառվում են մեծությունների միավորների միջազգային պայմանանշանները:

5. Տարբեր արտադրանքի և իրերի նորմատիվային, տեխնիկական, կոնստրուկտորական, տեխնոլոգիական փաստաթղթերում, ինչպես նաև տեխնիկական կանոնակարգերում, եթե դրանք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառման համար, կիրառվում են մեծությունների միավորների միջազգային կամ հայերեն պայմանանշանները:

Անկախ այն բանից, թե չափման միջոցների վերաբերյալ փաստաթղթերում մեծությունների միավորների ինչպիսի պայմանանշաններ են օգտագործված, չափման միջոցների ցուցանակներում և սանդղակների վրա կիրառվում են մեծությունների միավորների միջազգային պայմանանշանները:

6. Տպագրական հրատարակություններում թույլատրվում է կիրառել մեծությունների միավորների միջազգային կամ հայկական պայմանանշանները: Միաժամանակ մեծությունների միավորների երկու տեսակի պայմանանշանների կիրառումը նույն հրատարակությունում չի թույլատրվում (բացառությամբ մեծությունների միավորների մասին հրատարակությունների, բառարանների):

 

II. Մեծությունների չափայնության ԵՎ միավորների պայմանանշանները գրելու կանոնները

 

7. Մեծությունների չափայնությունը գրվում է լատիներեն գլխատառերով` ուղիղ տպատառերով:

8. Մեծությունների արժեքները գրելիս կիրառվում են միավորների տառային պայմանանշանները կամ հատուկ նշաններ (...Օ , ...I , ...II ), ընդ որում, սահմանվում է տառային պայմանանշանների երկու տեսակ` միջազգային (լատիներեն կամ հունարեն տառերով) և հայերեն` (հայերեն տառերով):

9. Մեծությունների միավորների տառային պայմանանշանները տպագրվում են ուղիղ տառերով: Միավորների պայմանանշաններում կետը, որպես կրճատման նշան, չի դրվում:

10. Մեծությունների միավորների պայմանանշանները գրվում են մեծությունների թվային արժեքից հետո մեկ տողի վրա, առանց տողադարձի: Արժեքի վերջին թվանշանի և միավորի պայմանանշանների միջև պետք է թողնել բացակ, որը պահպանվում է տվյալ տիպի ու չափի տառատեսակների համար.

 

ճիշտ է

սխալ է


100 կՎտ


100կՎտ

80 %

80%

20 0C

200 C, 200 C

 

Բացառություն են կազմում հատուկ նշանի տեսքով տողից վերև բարձրացված պայմանանշանները: Դրանց առջև բացակ չի թողնվում.

 

ճիշտ է

սխալ է


200


20 0

 

11. Մեծության թվային արժեքի մեջ տասնորդական կոտորակի առկայության դեպքում միավորի պայմանանշանը գրվում է բոլոր թվանշաններից հետո.

 

ճիշտ է

սխալ է


423,06 մ


423 մ, 06 

5,758 0 կամ 50 45,481 

50,758 կամ 50 451,48

50 451 28,811

50451 2811  ,8

 

12. Մեծությունների միավորների արժեքները սահմանային շեղումներով նշելիս սահմանային շեղումները վերցվում են փակագծերի մեջ, իսկ միավորի պայմանանշանը դրվում է փակագծից հետո, ինչպես նաև` և թվային արժեքից հետո, և սահմանային շեղումից հետո.

 

ճիշտ է

սխալ է


(100,0 ± 0,1) կգ


100,0 ± 0,1կգ

50 գ ± 1 գ

50 ±

 

Եթե շարադրանքում բերվում են մի շարք թվային արժեքներ, որոնք արտահայտված են մեծության միևնույն միավորով, ապա այդ միավորի պայմանանշանը դրվում է միայն վերջին թվանշանից հետո (օրինակ` 5,9; 8,5; 10,0; 12,0 մմ), իսկ եթե անհրաժեշտ է նշել մեծության արժեքների տիրույթը, ապա միավորի պայմանանշանը դրվում է վերջին թվանշանից հետո (օրինակ` 5-ից մինչև 20 կգ):

13. Բանաձևերում մեծությունների նշանակումները բացատրելիս թույլատրվում է կիրառել միավորների պայմանանշանները: Միավորների պայմանանշանների տեղադրումը նույն տողի վրա, բանաձևի հետ, որը տառերի տեսքով արտահայտում է կախվածությունը միավորների միջև կամ դրանց թվային արժեքների միջև, չի թույլատրվում.

 

ճիշտ է

սխալ է

V = 3,6s/t,

V = 3,6 s/t, կմ/ժ,

 որտեղ v-ն արագությունն է, կմ/ժ

որտեղ s-ը ճանապարհն է, մ

s-ը` ճանապարհը, մ

t-ն` ժամանակը, վ

t-ն` ժամանակը, վ

     

14. Արտադրյալի մեջ մտնող միավորների տառային պայմանանշաններն իրարից բաժանվում են կետերով, որպես բազմապատկման նշաններ: Թույլատրվում է արտադրյալի մեջ մտնող միավորների տառային պայմանանշաններն իրարից բաժանել բացակներով, եթե դա թյուրիմացության չի հանգեցնում.

 

ճիշտ է

սխալ է


Ն.մ


Նմ

Պա.վ

Պավ

15. Միավորների տառային պայմանանշանների հարաբերության դեպքում որպես բաժանման նշան դրվում է հորիզոնական կամ թեք գիծ: Թույլատրվում է դա նշել արտադրյալի տեսքով աստիճան բարձրացված (դրական կամ բացասական).

 

ճիշտ է

սխալ է


Վտ . մ-2 . Կ-1 


 Վտ/մ2 /Կ

Վտ
__
մ2.Կ

Վտ
__
մ2
__
Կ

16. Որպես բաժանման նշան թեք գծի օգտագործման դեպքում միավորների պայմանանշանները համարիչում և հայտարարում գրվում են նույն տողում, միավորների պայմանանշանների արտադրյալը հայտարարում վերցվում է փակագծերի մեջ:

 

ճիշտ է

սխալ է


մ / վ


մ/վ

Վտ / (մ . Կ)

Վտ/մ.Կ

 

17. Մեծության ածանցյալ միավորը նշելիս, եթե դա բաղկացած է երկու և ավելի միավորներից, չի թույլատրվում տառային պայմանանշաններն ու միավորների անվանումները համակցել, այսինքն, գրել միավորներից մեկի պայմանանշանը, իսկ մյուսի` անվանումը.

 

ճիշտ է

սխալ է


80 կմ/ժ


80 կմ/ժամում

80 կիլոմետր ժամում

ժամում 80 կմ